Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na prodej a distribuci textilu, oděvů a obuvi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na prodej a distribuci textilu, oděvů a obuvi"

Transkript

1 Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na prodej a distribuci textilu, oděvů a obuvi

2

3 určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí

4 Obsah Představujeme Vám IS KARAT 5 Dvacet způsobů jak zlepšit chod Vaší společnosti 6 Reference 18 Případová studie ADLER Czech, s.r.o. 20 Technické informace 24

5 Představujeme Vám informační systém KARAT KARAT je komplexní podnikový informační systém. Je určen pro řízení středních a velkých výrobních a obchodních společností a rovněž organizací podnikajících v sektoru služeb. Progresivní technologie, modularita, uživatelská fl exibilita a v neposlední řadě škálovatelnost to jsou vlastnosti, díky kterým je KARAT skutečně komplexním informačním systémem. Jeho hlavní předností je lehká přizpůsobivost potřebám podniku, čímž jsou minimalizovány případné vícenáklady při jeho implementaci. Dlouhodobé zkušenosti s vývojem informačních systémů a řada úspěšně realizovaných projektů jsou zárukou kvality a spolehlivosti. Informační systém KARAT se stává mimořádně užitečným tam, kde hledáte vysoké zabezpečení všech vložených a zpracovaných dat, optimalizaci a zrychlení logistických procesů, podporu řízení a manažerského rozhodování. Povede vás k efektivnímu využívání vašich zdrojů. Informační systém KARAT zajistí dlouhodobé zhodnocení a rychlou návratnost vaší investice. Samozřejmostí je, že informační systém je rozvíjen v souladu s platnou účetní, daňovou legislativou a českými a slovenskými právními předpisy. Soulad a respektování těchto norem je potvrzován pravidelným auditem.

6 Dvacet způsobů jak zlepšit chod Vaší společnosti Podívejte se na cesty, které Vám poskytnou lepší přehled o situaci vašeho podnikání.

7 1. Evidence informací o zboží, výrobku, materiálu, službě členění zboží do stromové struktury nastavení příznaků/hodnot, podle kterých systém se zbožím dále pracuje (např. neobjednávat zboží nelze objednat u dodavatele, neprodávat zboží nelze prodat, výprodej jedná se o zboží, které již nebude, minimální odběr minimální množství, které musí zákazník odebrat atd.) evidence obalu, v jakém je zboží dodáváno (využito při vykazování EKO-KOM, či sledování hmotnosti), v závislosti na jeho druhu pak může být na skladě samostatně sledován skladování, objednávání a prodej zboží může probíhat v různých měrných jednotkách (kus, balení, kg) defi nice limitů pro kontrolu nízké prodejní či nízké/vysoké nákupní ceny při překročení defi novaných limitů může být uživatel varován em nebo si limity kontrolovat v systému připojení libovolného množství příloh ke zboží (certifi kát, návod k použití, záruční list, obrázky) nejrůznějších typů (textová poznámka, obrázek v libovolném formátu, Word, Excel, obecný soubor) a pokud je v počítači software schopný s danou přílohou pracovat, je možné otevřít přílohu přímo z informačního systému všechny vlastnosti zboží lze přenést na internetový obchod

8 2. Automatizovaná podpora náhrad a ekvivalentů zboží 3. Propracovaná podpora komunikace se zákazníky evidence Poptávek a Nabídek možnost automatické záměny jednoho zboží za jiné (produkt od několika výrobců v podobné cenové relaci) pokud zákazník neuvede přesného výrobce, lze mu prodat náhradu při objednávání zboží lze nastavit mechanismus automatické rezervace náhrad dle stavu skladu náhrady lze defi novat jedno nebo obousměrně nastavení více náhrad pro jedno zboží s určením priority přizpůsobení systému nejrůznějším způsobům komunikace se zákazníky podpora práce operátorky na telefonu, okamžitá komunikace s internetovým obchodem generování nabídek, případně závazných objednávek, na základě poptávky od zákazníka (lze sledovat verze nabídky) odesílání nabídek (případně objednávek) em jednotlivě, případně hromadně v nočních dávkách na základě znalosti dodacích lhůt dodavatele se zákazník může dozvědět předběžný termín dodání zboží, i když není skladem generování zálohové faktury k objednávce a nastavení zákazu expedice dokud není zálohová faktura uhrazená možnost defi nice rámcových objednávek (závazná objednávka odběru zboží na defi - nované období) a jejich postupné vykrývání 8

9 4. Efektivní způsob zásobování vstupní kontrola při dodání zboží podpořená systémem vygenerování příjemky na základě objednávky k dodavateli (je nastaveno, aby v tento moment přijaté zboží nebylo možné prodávat, tzv. nepotvrzený příjem) fyzická kontrola zboží, polepení příslušnými štítky, zvážení, případně další potřebné operace informace se zanesou do systému, následně se příjem potvrdí a zboží je možné prodávat 5. Automatizace expedice zboží ne vždy, když je zboží skladem, je vhodné expedovat zákazníkovi. KARAT může hlídat případy, kdy nenabízí zboží k expedici (zákazník je neplatič, zákazník požaduje dodání celé objednávky, zákazník nezaplatil zálohu) generované položky služeb lze během expedice měnit (např. změna balného a dopravného při zabalení zboží do méně balíků než bylo původně propočteno) před vlastní expedicí je možné provést výstupní kontrolu zboží (fyzická kontrola, kompletace zboží, zabalení do balíků, vytištění potřebných dokumentů) a doklady lze snímat a identifi kovat čtečkou čárových kódů automatizovaný tisk dokumentů dle povahy objednávky (počet kopií dodacího listu, faktury, štítky, složenka, jazyková mutace tisků, tisk dokumentů na různých tiskárnách apod.) v závěru dne je možné vytisknout podklady pro odevzdávané balíky na poštu, odeslat maily zákazníkům, že jim byl odeslán balík službou PPL zautomatizování celého procesu jednou akcí se provede hromadné vygenerování všech dokladů a jejich rozeslání na jednotlivé tiskárny ( y) 9

10 6. Komunikace IS KARAT Webshop defi nice rozhraní, které komunikuje on nebo offl ine s Webshopem klienta typické informace přenášené mezi systémem a Webshopem: sortiment a jeho vlastnosti, aktuální stavy skladů, identifi kace zákazníka a informace o něm, objednávky a jejich stav, uskutečněné prodeje 7. Podpora jehličkových tiskáren jehličkové tiskárny jsou již přežitkem, ale některé jejich vlastnosti jsou nenahraditelné (tisk na průklepový papír, náklady na tisk) používají se v situacích, kdy není třeba prezentovat fi rmu (tisky pro interní potřebu) KARAT podporuje tisk na jehličkových tiskárnách i v textovém režimu 8. Evidence a výstupy v oblasti logistiky fi rmy mají ze zákona povinnost nejrůznějších výkazů a evidencí v oblasti logistiky informační systém KARAT pro textilní sortiment podporuje zejména: vykazování EKO-KOM (evidence obalů), vykazování Intrastat (evidence pohybu zboží mezi státy EU)

11 9. Efektivní řešení komunikace s obchodními řetězci systém nabízí veškeré standardy elektronické komunikace (nejčastěji využíván formát EDI) s obchodními řetězci řešení potřebné agendy (objednávky, faktury vydané, dodací listy, atd.) v případě EDI komunikace objednávání produktů pomocí objednávkových portálů na úrovni webových aplikací, výsledkem je automatická objednávka přenesená z velkoskladu přímo do systému na úrovni objednávkových portálů může partner sledovat stavy objednávek, rezervací apod. 10. Flexibilní cenotvorba a slevy cenotvorba nabízí řadu variant, jak dojít k prodejní ceně (v závislosti na dalších parametrech) podpora ceníků odběratelských i dodavatelských (dále ceníky běžné, partnerské, akční) mechanismy vyhodnocující výhodné (nejnižší) ceny v porovnání s cenami partnerů ovlivnění ceny řadou slev (sleva absolutní, procentuelní, SKONTO, položková, dokladová) nastavení slevy na úrovni partnerů, ceníků či přímo na koncových dokladech (závisí na nastavení systému) zpracování libovolného ceníku (ceník maticový, ceník zohledňující srážkový systém apod.) na úrovni zakázkových řešení

12 11. Možnost evidence smluvních dokumentů jednotlivých partnerů evidence smluvních dokumentů partnerů v elektronické podobě vyhodnocení důležitých parametrů smlouvy (splatnosti, ceníky, dodací podmínky apod.) dle aktuální smlouvy nebo jejího dodatku při pořízení dokladů (dodací listy, fakturace apod.) 12. Optimalizace procesu vychystávání a rezervace skladových zásob několik stupňů rezervací v případě skladových zásob ( měkká či tvrdá blokace, ruční nebo automatická rezervace) sledování skladové disponibility na úrovni skladových karet, následné zohlednění vydaných objednávek a výrobních příkazů automatické vykrytí objednávky skladovou zásobou (po zaevidování došlé objednávky) nástroje na generování objednávek vydaných na doplnění skladu (do nastaveného maxima) v případě nedostatku zásob mnohem jednodušší vychystávání objednávek při vhodném nastavení procesů 12

13 13. Propracované možnosti manažerských výstupů a vyhodnocení široké možnosti v oblasti manažerských statistik a vyhodnocování (položkové výběry, pohledy, sestavy, kontingenční tabulky a grafy) vyhodnocování je postaveno nad celou databází, lze v rámci jednoho požadavku kombinovat data z různých evidencí systému vyhodnocení odběratelů nejen podle odebraných produktů, ale i podle platební morálky a jiných kritérií je typickým příkladem vyhodnocení na úrovni manažerského chování (sestavení libovolného manažerského výkazu s rozpady na analytické rozměry) je třešničkou na dortu 14. Příjemné řešení práce s pobočkami včetně poboček v zahraničí on-line centralizace dat z různých poboček pomocí vzdálených přístupů speciální řešení pro dceřiné společnosti (i v zahraničí) přímé propojení společností na úrovni synchronizace potřebných dokladů (objed- návky, dodací listy, fakturace apod.) ušetří administrativu spojenou s vedením propojených společností konsolidace spřízněných společností na úrovni účetnictví 13

14 15. Efektivní a jednoduché řešení problematiky dopravy evidence pro tvorbu trasy (závozu) vyhodnocování výtěžnosti a využití vozidla na úrovni závozu tisk Nakládkových listů a itineráře závozu v evidencích dopravy číselník vozidel a řidičů, evidence technických kontrol či evidence čerpání pohonných hmot napojení systému závozů na řadu systémů třetích stran v případě vyhodnocování tras pomocí mapových podkladů a GPS modulů informační systém KARAT je využíván i u společností, které se zabývají výhradně přepravou 16. Optimalizace práce se skladovými zásobami pomocí on-line terminálů usnadnění práce ve skladech pomocí přenosných on-line terminálů se čtečkami čárových kódů on-line přehled o stavu zásob na skladu řešení expedice homogenních i nehomogenních palet, nakládky vozidel a inventury pomocí terminálů řízení priority vychystání jednotlivých dodávek

15 17. Podpora systému vratek a reklamačních řízení řada řešení v oblasti reklamačních řízení při jednoduchých řešeních bývá využita evidence reklamačních zakázek v případě složitějších reklamačních procesů systém disponuje modulem Reklamace 18. Podpora více způsobů úhrad (faktoring, kompenzace, avíza) nastavení různých způsobů hrazení pohledávek a závazků (standardně je implementována podpora úhrad pomocí faktoringových společností tzv. faktoring) uskutečnění plateb souhrnným Avízem o hromadné platbě podpora reklamačních skladů, odběratelských a dodavatelských reklamací, záležitosti tisku reklamačních protokolů apod. standardně je nabízena možnost vzájemných zápočtů pohledávek a závazků řešení různých smluvních podmínek pro určení doby splatnosti (na úrovni nastavení partnerů) tvorba splátkového kalendáře

16 19. Komplexní řešení pro podnikové prodejny zpracování podnikových prodejen několika způsoby vlastní řešení realizované s využitím modulu Paragonová pokladna (maloobchodní prodej, naskladňování vlastních podnikových prodejen, inventarizace apod.) napojení na pokladní systémy třetích stran (je plně automatizované, včetně převádění dat) komplexní řešení, která mohou obsahovat hardwarové vybavení podnikových prodejen (čtečky, tiskárny, zobrazovací zařízení, pokladní šuplík, fi skální modul, atd.) 20. Efektivní inventarizace pomocí on-line terminálů efektivní inventarizace pomocí on-line čteček čárových kódů inventarizace po jednotlivých šaržích i hromadně inventarizace může být prováděna více pracovníky současně inventarizace pomocí on-line terminálů zamezuje inventurním duplicitám řešení namátkových kontrol stavu skladových zásob (na částečně rozebraných paletách) automatické generování rozdílových dokladů (přebytky a manka) při uzavření inventury 16

17

18 Reference z oblasti velkoobchodu s textilem CYKLO WORLD a. s. Největší prodejce jízdních kol v České republice prodávající pouze vyzkoušené výrobky od předních evropských a světových značek. Sídlo společnosti: Brno

19 ADLER Czech, s. r. o. Dodavatel značkového reklamního textilu pro reklamní agentury. Společnost si vybudovala dobré jméno na trhu a dnes je jedničkou ve svém oboru. Sídlo společnosti: Ústí nad Labem ALPSPORT, s. r. o. Distributor a přímý dovozce mnoha značek vybavení na cestu do přírody, také provozuje internetový obchod a maloobchodní prodejny v Brně, Ostravě, Praze. Sídlo společnosti: Heřmanice u Oder

20 Případová studie Úspěšné řešení ve velkoobchodu s textilem ADLER Czech, s.r.o. se od svého vzniku v roce 2000 zaměřuje na dodávku reklamního textilu. Jeho hlavními zákazníky jsou především reklamní agentury. Společnost si v poměrně krátkém čase vybudovala dominantní pozici a dnes je v oboru jedničkou na českém trhu. procesy od vývoje výrobku až po konečnou distribuci jsou řízeny dle požadavků systému řízení jakosti ISO 9001:2001. Současně došlo k certifi - kaci zavedeného systému minimalizujícího dopady činnosti společnosti na životní prostředí dle ISO 14001:2005. Společnost usiluje o maximální kvalitu poskytovaného zboží a nabízených služeb. Všechny

21 Expanze podniku by se neobešla bez otevřeného a flexibilního ERP řešení Se zvyšujícími se nároky na zpracování informací a strategickým záměrem prosadit se na trzích EU rozhodlo vedení společnosti o pořízení vyspělého komplexního ERP řešení. Dosavadní ekonomický systém, který zabezpečoval pouze zpracování účetní agendy, již přestal vyhovovat potřebám fi rmy. Jeho peer-to-peer architektura výrazně omezovala přenos a správu podnikových dat, současnou práci více klientů a způsobovala nahodile se vyskytující chyby. Management navíc postrádal možnost parametrizace systému, aby jej mohl lépe přizpůsobovat rychle se měnícím požadavkům moderní, rozvíjející se fi rmy. Další expanze společnosti tak začala být přímo závislá na pořízení fl exibilního ERP systému, jehož integrální součástí by byla aplikace určená pro elektronické obchodování. Proč Adler vsadil na IS KARAT Výběrové řízení bylo zahájeno v únoru 2004, a to nejprve na poradenskou fi rmu, která by zabezpečila výběr toho nejvhodnějšího řešení a jeho dodavatele. Zpočátku management společnosti inklinoval k volbě ERP systému od světového producenta. Nakonec se však na základě kvality zpracovaných nabídek a osobních konzultací ukázalo, že dodavatel tuzemského řešení lépe vyhoví podmínkám společnosti Adler. Byl totiž ochoten vstřícněji komunikovat a plnit specifi cké požadavky klienta, ať už jde o přizpůsobení funkcionality systému na míru nebo o kvalitu zabezpečení implementačních a servisních služeb. Martin Hausenblas, spolumajitel společnosti Adler, k tomu uvádí: Nejprve jsme byli nadšeni možnostmi světových podnikových řešení. Během výběrového řízení ale jejich dodavatelé nebyli schopni a ochotni poskytnout takovou úroveň služeb, jako KARAT Software. Nabízeli většinou hotová řešení a nebyli příliš ochotni následovat naše specifi cké požadavky. Proto jsme nakonec zvolili řešení KARAT a čas ukázal, že jsme udělali dobře. 21

22 České ERP řešení pro mezinárodní podnikání Management společnosti ADLER Czech, s.r.o. nutně potřeboval nahradit práci obchodníků elektronickým obchodem a tím výrazně rozšířit spektrum zákazníků. Primárním cílem projektu proto bylo nasazení řešení, které by umožnilo vícejazyčné a víceměnové elektronické obchodování. Ke klíčovým procesům společnosti Adler patří také řízení vztahů se zákazníky. Správa portfolia klientských fi rem se neobejde bez efektivního řízení kontaktů, využití segmentace a strukturovaných cílených marketingových kampaní. Nasazení CRM funkcionality bezprostředně navazující na elektronický obchod představovalo druhý hlavní cíl projektu. V rámci odbytového jádra KARATu byl realizován rezervační systém, jehož pomocí se podařilo významně změnit způsob práce obchodníků. Podstatou našeho podnikání je realizace velkého množství malých obchodních případů. Přidaná hodnota práce obchodníka je v těchto případech nulová, proto jsme požadovali automatizaci obchodního procesu. Obchodníky pak můžeme využít teprve při řešení velkého obchodního kontraktu, uvádí Martin Hausenblas a dodává: Rezervační systém nám také umožnil nabízet zboží, které je teprve na cestě do skladu, a to tím, že poskytuje reálná data v reálném čase. KARAT se vyplácí již po půl roce Obchodní aktivity společnosti Adler jsou úspěšně řízeny pomocí českého ERP systému KARAT. Konkrétním měřitelným přínosům řešení v obchodní oblasti a jeho rychlé návratnosti pro zákazníka napomohlo vyvinutí a zavedení elektronického obchodu v rámci řešení KARAT, a to za využití technologií Sun Microsystems. Sun servery byly zvoleny z důvodu použití plně 64bitové technologie, která přináší vyšší výkon, vyšší míru spolehlivosti a škálovatelnosti. Také tyto servery nabízí jednotnou správu všech systémů pomocí vestavěných systémových procesorů. 22

23 Implementace úspěšně pokračuje Dalšími kroky, před nimiž společnost stojí, jsou nasazení telefonní ústředny kontaktního centra a reklamačního systému v prostředí KARATu. Rozhodli jsme se v podniku sbírat data o tom, co nefunguje správně. Chceme každou reklamaci ukončit korektním způsobem, komentuje další záměry rozvoje projektu Martin Hausenblas. Poslední oblast, jejíž pokrytí informačním systémem máme v plánu, je controlling, na který vypracujeme speciální projekt. Vyhodnocování efektivity, produktivity práce, nákladovosti a dalších ekonomických ukazatelů pak bude moci využít zpětné vazby, kterou získáme z již fungujících součástí systému, uzavírá Martin Hausenblas. KLÍČOVÉ PŘÍNOSY vybudování elektronického obchodu a rezervačního systému zvýšení obratu generovaného elektronickým obchodem v ČR o 10 %, v zahraniční o desítky % (v Polsku např. o 70 %) meziroční zvýšení zisku o 20 % návratnost investice pět měsíců zvýšení produktivity práce obchodníka o 100 % ROZSAH ŘEŠENÍ Ekonomika, Finance, Personalistika a mzdy, Obchod, Odbyt a sklady, E-shop

24 Technické informace Název: Výrobce: Jazyk aplikace: Distributor: Řešení pro: Zaměření: Charakter: Uživatelské prostředí: Platforma: Operační systém server: Operační systém klient: Databázová architektura: CASE nástroje pro vývoj: Podporované DB servery: Informační systém KARAT KARAT Software a.s. čeština, slovenština, angličtina KARAT Software a.s. a autorizované partnerské společnosti střední a větší společnosti, řádově desítky uživatelů obchod, služby, servis, výroba komplexní podnikový informační systém grafické prostředí MS Windows Intel (x86), RISC MS Windows Server, UNIX (Sun Solaris, IBM AIX atd.), Linux MS Windows Client/Server KARAT Modeler MS SQL Server, Sybase Adaptive Server Enterprise, Sybase Adaptive Server Anywhere Pokryté oblasti: účetnictví a výkazy finance majetek personalistika a mzdy skladové hospodářství nákup prodej marketing a obchod CRM plánování a řízení výroby manažerské řízení a rozhodování specializovaná řešení (WorkFlow, Řízení projektů, apod.) Zpracovalo VERTIGO.CZ

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na servis a půjčování

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na servis a půjčování Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na servis a půjčování určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém KARAT

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém money informační systém S5 Řešení pro maloobchodní prodej Bez počítačové pokladny si dnes maloobchodní prodej nedokážeme představit Moderní informační systém www.money.cz www.money.cz PŘEDSTAVUJEME VÁM

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice KAPITOLA VII a dodavatelského řetězce Co se dozvíte v této kapitole Jak fungují interní logistické procesy v informačních systémech Jak definovat dodavatelský řetězec a jak nahlížet na jeho plánování a

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz money S5 informační systém Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz ww ww.m moneey.cz www.money.cz ŘEŠENÍ PRO FIRMY S INTERNETOVÝM PRODEJEM Popularita internetových

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH COOP MORAVA, S.R.O.

MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH COOP MORAVA, S.R.O. MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH COOP MORAVA, S.R.O. Moderní obchodní společnost potřebuje pružně reagovat na požadavky odběratelů i dodavatelů. K tomu jsou právě určena námi implementovaná řešení

Více