TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY."

Transkript

1 ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen 2009

2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO ANALÝZU POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ V RÁMCI POŽADAVKŮ NA SVÉ ZAMĚSTNANCE Dne byl spuštěn Okresní hospodářskou komorou Karviná (dále jen OHK Karviná) v elektronické formě dotazník za účelem vytvoření Analýzy potřeb zaměstnavatelů v rámci požadavků na své zaměstnance. Dotazník obsahoval celkem 18 jednoduchých a stručných otázek. Celkový počet respondentů činil 118 firem podnikajících v oborech s technickým zaměřením v rámci Moravskoslezského kraje. Tento dotazník vypracovala OHK Karviná pro potřeby realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe v rámci OP Vzdělávání a konkurenceschopnost, kde hlavní partnerem projektu je společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o. Cílem bylo získávání informací od jedné z cílových skupin projektu o současném stavu na trhu práce v MSK a jeho budoucím vývoji. Tento dotazník tak mapuje potřeby zaměstnavatelů a jejich firem v Moravskoslezském kraji na své nynější a potencionální zaměstnance. Dotazníkové šetření bylo ukončeno ke dni A. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK Otázka č. 1: Forma podnikání? Celkový počet dotazovaných zástupců firem v Moravskoslezském kraji v rámci dotazníkového šetření byl 118 firem. Z toho 69% tvořily právnické osoby a 31% fyzické osoby. Forma podnikání? 31% 69% právnická osoba fyzická osoba 1

3 Otázka č. 2: Jak dlouho podnikáte? Na tuto otázku odpovědělo všech 118 respondentů. Škála let podnikání se pohybovala od 1 roku do 21 let, kde každý rok byl minimálně jednou firmou zastoupen. Dále pak byly zde zastoupeny 2 firmy s 58 lety podnikání a 2 společnosti se 105-ti letou tradicí. Nejvíce byly zastoupeny firmy s 15-ti lety podnikání (tj. 20 firem) a s 18-ti lety podnikání (tj. 13 firem). S 16-ti a 17-ti letou tradicí bylo 9 firem. Více, viz. následující tabulka: Jak dlouho podnikát (kolik let)? 25 Počet respondentů rok 2 roky roky 5 let 6 let 7 let 8 let let 10 let 11 let 12 let 6 Počet let 1 13 let 14 let 15 let 16 let let 18 let 19 let 20 let 21 let let 105 let 2

4 Otázka č. 3: Podnikatelskou činnost převážně provozujete v odvětví? Z celkového počtu dotazovaných firem mělo největší zastoupení z uvedeného výčtu v odvětví stavebnictví (30,51%). Dále pak Výroba kovů, strojů a zařízení (12%), Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (6%), Zpracování dřeva a nábytku (6%), Výroba plastových a nekovových výrobků (6%), Těžba nerostných surovin (4%), Zemědělství, myslivost, lesnictví (1,7%), Opravy motorových vozidel (1,7%), Výroba potravinářských výrobků a nápojů (1,7%), Výroba textilií, usní a oděvů (1,7%) a Výroba papíru, vydavatelství, tisk (0,85%). Z celkového počtu dotazovaných 28% firem zvolilo volbu jiné odpovědi a to např.: chemický průmysl, automatizace v energetice, klimatizace a vzduchotechnika, oprava průmyslových armatur, opravy spotřební elektroniky, servis CNC zařízení, strojírenství, kovovýroba, veřejně prospěšné služby, výroba nábytkového kování, výroba nástaveb, výroba ocelových konstrukcí, komunální služby či zámečnictví. Podnikateslkou činnost převážně provozujet v odvětví? 27% 2% 4% 0% 6% 12% 30% 6% 0% 1% 6% 2% 2% 0% 2% zemědělství, myslivost, lesnictví činnosti v oblasti výpočetní techniky stavebnictví doprava, skladování a spoje výroba textilií, usní a oděvů výroba papíru, vydavatelství, tisk výroba plastových a nekovových výrobků jiné odvětví těžba nerostných surovin výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody opravy motorových vozidel výroba potravinářských výrobků a nápojů zpracování dřeva a nábytku výroba koksu, paliv, léčiv, chemických látek výroba kovů, strojů, zařízení 3

5 Otázka č. 4: Velikost firmy? Ze 118 dotazovaných firem mělo 0 zaměstnanců 14 podnikatelů (12%), do 10 zaměstnanců mělo 33 podnikatelů (28%), do 50 zaměstnanců mělo 43 podnikatelů (36%), do 250 zaměstnanců mělo 24 firem (20%) a nad 250 zaměstnanců měly 4 společnosti (3%). Velikost firmy? 20% 3% 12% 28% 37% 0 zaměstnanců do 10 zaměstnanců do 50 zaměstnanců do 250 zaměstnanců nad 250 zaměstnanců Otázka č. 5: V současné době uvažujete o přijetí nových zaměstnanců? O přijetích nových zaměstnanců v současné době uvažuje celkem 38 firem (32%) z celkového počtu dotazovaných a 80 firem (68%) neuvažuje o přijetí nových zaměstnanců. V současné době uvažujete o přijetí nových zaměstnanců? Počet respondentů ano Odpověď ne 4

6 Otázka č. 6: Uveďte v jaké profesi/ích.. Pokud respondenti odpověděli, že uvažují v současné době o přijetí nových zaměstnanců, tak se v největší míře jednalo o profesi zedník, tesař, stolař, horník, zámečník a administrativa. Dále pak jsou poptávány profese jako: analytik/programátor, brusič, svářeč, dělník ve výrobě, elektromontéři, frézař, projektant, montér, topenář, instalatér, stavbyvedoucí či klempíř. Otázka č. 7: Uveďte o jakou pracovní formu by se jednalo? Firmy, které uvažují v současné době o přijetí nových zaměstnanců (tj. 38 firem) by z 87% přijímalo své zaměstnance dlouhodobě na zaměstnaneckou smlouvu (33 firem), dočasně na DPČ by přijímalo 5 firem a pouze na DPP pak 2 firmy. Uveďte o jakou pravní formu by se jednalo? 0% 5% 13% 86% krátkodobá, pouze na DPP dlouhodobě na zaměstnaneckou smlouvu dočasná, vyhovující by byla DPČ jiná forma Otázka č. 8: Je počet Vašich zaměstnanců ovlivňován sezónně? U 76-ti dotazovaných firem (65%) není počet zaměstnanců ovlivňován sezónně a ve 42 firmách (35%) ovlivňován sezónně je. Je počet Vašich zaměstnanců ovlivňován sezónně 80 Počet respondentů ano ne Odpověď 5

7 Otázka č. 9: Měli jste v předešlých 12-ti měsících problém s hledáním vhodných zaměstnanců? Z celkového počtu dotazovaných firem (tj. 118) mělo 82 firem (69%) problém v předešlých 12-ti měsících s hledáním vhodných zaměstnanců a 36 firem (31%) tento problém nemělo. Měli jste v předešlých 12-ti měsících problém s hledáním vhodných zaměstnanců? Počet respondentů ano Odpověď ne 6

8 Otázka č. 10: Jaké jsou podle Vás důvody, proč se Vám nedaří najít vhodné uchazeče.? Jako nejčastější důvod nezdaru najít vhodné uchazeče zvolili dotazovaní zástupci firem důvod, že uchazeči nemají požadované profesní dovednosti a to celkem 54 firem (66%). Jako další nejčastěji volené byly důvody, že uchazeči nemají dostatek požadovaných zkušeností a praxe 36 firem (44%) a 20 z dotazovaných firem (24%) se domnívá, že školský systém nepřipravuje dostatečný počet absolventů. Jako důvod velké konkurence ze strany jiných zaměstnavatelů v oboru uvedlo 17 firem (21%) a dále důvod chybějících potřebných kompetencí komunikativnost apod. uvedlo 10 firem (12%). Nevýhodnou geografickou polohu firmy a ztížený dojezd pro pracovníky uvedly celkem 3 firmy (4%) a jiné důvody zvolilo 17 firem (21%) a jako důvody uvádějí např.: faktický nezájem o manuální práci, nedostatečné praktické vědomosti a dovednosti absolventů a nezodpovědnost. Jaké jsou podle Vás důvody, proč se Vám nedaří najít vhodné uchazeče? uchazeči nemají požadované profesní dovednosti uchazeči nemají dostatek požadovaných zkušeností a praxe 2% 11% 11% 34% uchazeči nemají potřebné kompetence - komunikativnost apod. vzdělávací systém nepřipravuje dostatečný počet absolventů 13% 6% 23% nevýhodná geografická poloha firmy a ztížený dojezd pro pracovníky velká konkurence ze strany jiných zaměstnavatelů v oboru jiné Otázka č. 11: Domníváte se, že současná pracovní síla je ve Vašem odvětví (oboru) kvalifikovaná? Z celkového počtu 118-ti dotazovaných firem se 56 firem (47%) domnívá, že současná pracovní síla je v jejich oboru přiměřeně kvalifikovaná. Za dostatečně kvalifikovanou ji považuje 16 firem (14%) a spíše přiměřenou 27 firem (23%). Jako nedostatečnou ji vnímá celkem 19 firem (16%). Domníváte se, že současná pracovní síla je ve Vašem odvětví (oboru) kvalifikovaná? 16% 14% 23% 47% dostatečně přiměřeně spíše přiměřeně nedostatečně 7

9 Otázka č SŠ: Míra potřebnosti klíčových dovedností u stávajících nebo potencionálních zaměstnanců? Z celkového počtu dotazovaných firem jich většina shledala jednotlivé vyjmenované klíčové dovednosti u středoškoláků jako velmi potřebné. Jednání/vztah se zákazníkem bylo ohodnoceno 66%, Komunikační schopnosti na 61%, Týmová spolupráce (59%), Organizační schopnosti (59%). Jako nejvíce potřebná klíčová dovednost byla vyhodnocena Loajalita k zaměstnavateli a to celkem v 78% ze 116-ti odpovídajících firem. Menší důraz pak už byl kladen na prezentační dovednosti (36%) a Práce s PC (50%). Jako spíše potřebné dovednosti byly označeny Kreativní schopnosti (45%) a Jazykové znalosti (37%), které se pohybovaly na hranici mezi spíše potřebné a méně potřebné. JEDNÁNÍ / VZTAH SE ZÁKAZNÍKEM 8% 2% 24% 66% KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 9% 2% 28% 61% TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 10% 1% 30% 59% 8

10 ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI 11% 3% 27% 59% PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 6% 23% 36% 35% LOAJALITA K ZAMĚSTNAVATELI 16% 3%3% 78% PRÁCE S INFORMACEMI 10% 4% 45% 41% 9

11 KREATIVNÍ SCHOPNOSTI 11% 4% 40% 45% JAZYKOVÉ ZNALOSTI 35% 4% 24% 37% 13% PRÁCE S PC 10% 50% 27% 10

12 Otázka č VŠ: Míra potřebnosti klíčových dovedností u stávajících nebo potencionálních zaměstnanců? U vysokoškoláků pak firmy označily téměř u všech klíčových dovedností většinou v převažující míře jako velmi potřebné. Tzn. Jednání/vztah se zákazníkem (75%), Komunikační schopnosti (70%), Týmová spolupráce (67%), Organizační schopnosti (73%), Prezentační dovednosti (55%), Loajalita k zaměstnavateli (80%), Práce s informace (65%), Kreativní schopnosti (58%) a Práce s PC (67%). Jako nejméně potřebná byla označena dovednost Jazykové znalosti (43%). JEDNÁNÍ / VZTAH SE ZÁKAZNÍKEM 5% 4% 16% 75% KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 24% 2% 4% 70% TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 24% 5% 4% 67% 11

13 ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI 7% 3% 17% 73% PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 9% 5% 31% 55% LOAJALITA K ZAMĚSTNAVATELI 14% 2% 4% 80% PRÁCE S INFORMACEMI 27% 3% 5% 65% 12

14 KREATIVNÍ SCHOPNOSTI 6% 6% 30% 58% JAZYKOVÉ ZNALOSTI 17% 15% 43% 25% 20% PRÁCE S PC 5% 8% 67% 13

15 Otázka č. 13: Jaké podmínky musí dle Vašich požadavků uchazeč splňovat? Podmínky, které musí dle požadavků dotazovaných potencionálních zaměstnavatelů, celkem 188 firem, byly označeny následovně: PRAXE méně závažná (48%), nejdůležitější (43%) a z 9% nejméně důležitá; VZDĚLÁNÍ z 62% jako méně závažné, 21% jako nejdůležitější a ze 17% jako nejméně důležité; PRACOVNÍ NÁVYKY z 67% jako nejdůležitější, z 25% jako méně závažné a z 8 % jsou považovány jako nejméně důležité. 9% PRAXE 43% 48% 1 - nejdůležitější 2 - méně závažné 3 - nejméně důležitý 17% VZDĚLÁNÍ 21% 62% 1 - nejdůležitější 2 - méně závažné 3 - nejméně důležitý 25% PRACOVNÍ NÁVYKY 8% 67% 1 - nejdůležitější 2 - méně závažné 3 - nejméně důležitý 14

16 Otázka č. 14: Umožňuje Vaše společnost slaďování rodinného a pracovního života (např. flexibilní pracovní doba, práce z domu, podniková školka aj.)? Ze všech dotazovaných firem (tj. 118) celkem 72 firem (61%) umožňuje slaďování rodinného a pracovního života a 46 firem (39%) toto slaďování neumožňuje. Nejčastější způsobem jak společnost umožňuje toto slaďování je zajištění flexibilní (pružné) pracovní doby nebo možnost částečné práce z domu (tzn. vybavení domácí kanceláře) či forma zkráceného úvazku. Umožňuje Vaše společnost slaďování rodinného a pracovního života? 80 Počet respondentů ano Odpověď ne Otázka č. 15: Spolupracovali jste s nějakým školským zařízením v minulosti, např. při zajišťování praxe studentům apod.? Ze všech dotazovaných podnikatelů celkem 65 firem (55%) spolupracovalo v minulosti s nějakým školských zařízením a 53 firem (45%) nespolupracovalo. Spolupracovali jste s nějakým školským zařízením v minulosti, např. při zajišťování praxe studentům apod.? 80 Počet ano Odpověď ne 15

17 Otázka č. 16: Jednalo se o spolupráci s? V převážné míře (50%) se jednalo o spolupráci s učilištěm, v 37% o spolupráci se střední školou a v 13-ti % se jednalo o spolupráci s vysokou školou. Jednalo se o spolupráci s? 13% 50% 37% vysokou školou střední školou učilištěm Otázka č. 17: Jak tuto spolupráci hodnotíte? Zkušenost se spoluprací s nějakým školských zařízením hodnotí tyto firmy spíše kladně (39%), kladně (25%) a neutrálně (23%). Dále spíše negativně spolupráci hodnotí celkem 7 firem (11%) a negativně jedna firma (2%). Jak tuto spolupráci hodnotíte? 11% 2% 25% 23% 39% kladně spíše kladně neutrálně spíše negativně negativně 16

18 Otázka č. 18: Máte zájem o spolupráci na projektu TechIN Propojení studia a praxe? Z uváděných forem spolupráce na projektu TechIN Propojení studia a praxe mělo z celkového počtu dotazovaných největším zájem o pasivní účast na projektu a to formou získávání informací o výstupech projektu (69%), s umožněním exkurze v podniku s cílem bližšího seznámení se s danými profesemi souhlasí 16 firem (11%). Formu aktivní účasti na realizaci projektu formou umožnění 14-denní praxe pro studenty s možností výběru praktikanta dle potřeb společnosti zvolilo 13 firem (9%). O účast na seminářích a konferencích za přítomnosti pedagogů a vybraných studentů má zájem 11 firem (8%) a o účast na tvorbě manuálu Needs Analyse zachycující situaci na trhu práce v MSK a mapující požadavky firem na absolventy SŠ a VŠ, popř. tvorbě DVD mají zájem celkem 4 firmy (3%). Máte zájem o spolupráci na projektu TechIN - Propojení studia a praxe? 8% 11% 9% 69% 3% účast na seminářích a konferencích za přítomnosti pedegogů a vybraných studentů umožnění exkurze v podniku s cílem bližšího seznámení se s danými profesemi aktivní účast na realizaci projektu formou umožnění 14-denní praxe pro studenty s možností výběru praktikanta dle potřeb společnosti účast na tvorbě manuálu Needs Analyse zachycující situaci na trhu práce v MSK a mapující požadavky firem na absolventy SŠ a VŠ, popř. tvorbě DVD pasivní účast formou získávání informací o výstupech projektu 17

19 B. OBECNÝ ZÁVĚR V rámci dotazníkového šetření prováděného po celém Moravskoslezském kraji bylo osloveno přes firem podnikajících v MSK. Z toho se aktivně zúčastnilo celkem 118 firem z nichž 69% tvořily právnické osoby a 31% fyzické osoby. Historie podnikání se pohybovala v rozhraní od 1 roku do 105 let doby podnikání. Nejvíce zastoupenou kategorií z oslovených firem byly společnosti s 15-tiletou tradicí a 18-tiletou tradicí v podnikání a nejvíce zastoupeným odvětvím se stalo stavebnictví (30%) a Výroba kovů, strojů, zařízení (12%). Nejčastější zastoupená kategorie velikosti firmy byla do 50 zaměstnanců (37%) a do 10 zaměstnanců (28%). Kategorii nad 250 zaměstnanců měly pouze 4 společnosti. Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že většina (tj. 67%) z oslovených firem v současné době neuvažuje o přijetí nových zaměstnanců. Firmy, které odpověděli, že v současné době uvažují o přijetí nových zaměstnanců, tak nejvíce v následujících profesích: zedník, tesař, zámečník, horník, dělník ve výrobě, instalatér, stavbyvedoucí, pomocní dělníci či elektromontéři a to formou dlouhodobého pracovního poměru na zaměstnaneckou smlouvu (tj. 87%). Další pracovní formu by zvolili jako dočasnou (DPČ) a to celkem 13% odpovídajících firem. Pro krátkodobou pracovní formu (tzn. DPP) by se odhodlalo jen 5% dotazovaných firem. Dále u 64% dotazovaných firem počet jejich zaměstnanců není ovlivňován sezónně. Dále velmi diskutovaným a v současnosti asi jedním z nejžhavějších problémů je pro firmy hledání nových zaměstnanců a to především kvalifikovaných. Z dotazníkového šetření podle našeho předpokladu vyplynulo, že 82 firem (tj. 69%) ze 118 odpovídajících mělo v předešlých 12-ti měsících firem problém s hledáním vhodných zaměstnanců. Největším problémem a důvodem, proč se zaměstnavatelům nedaří najít vhodné uchazeče bylo, podle našeho předpokladu, odůvodnění, že uchazeči nemají požadované profesní dovednosti a také, že uchazeči nemají dostatek požadovaných zkušeností a praxe. Dále se firmy domnívají, že současná pracovní síla je v jejich odvětví (oboru) přiměřeně kvalifikovaná nebo spíše přiměřeně kvalifikovaná. V oblasti míry potřebnosti klíčových dovedností u stávajících nebo potencionálních zaměstnanců byla jak u absolventů SŠ tak VŠ zaměstnavateli nejvíce vyžadována loajalita k zaměstnavateli s velmi značnou převahou. V obou oblastech byly všechny vyjmenované klíčové dovednosti považovány jako za velmi potřebné. Nejméně vyžadovány ze všech klíčových dovedností byly uvedeny jazykové znalosti. Nejdůležitější podmínkou pro zaměstnavatele, které musí uchazeč podle jeho požadavků splňovat jsou především pracovní návyky, které jsou bezpochyby základem úspěšné spolupráce a komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dalším důležitým faktorem je pro zaměstnavatele potřebné vzdělání a praxe.dalším v poslední době velmi diskutovaným tématem v oblasti pracovního prostředí je problematika slaďování rodinného a pracovního života. Zeptali jsme se proto firem zda toto sladění svým zaměstnancům umožňují a pokud ano, tak potom jakým způsobem. Z výzkumu vyplynulo, že 61% odpovídajících společností, umožňuje slaďování rodinného a pracovního života a to především pružnou pracovní dobou či formou zkrácení pracovního úvazku. Dále nás zajímala oblast spolupráce firem se školskými zařízeními, o jakou spolupráci šlo a jak tuto spolupráci sami hodnotí. Celkem 65 firem ze všech 118 společností nám odpovědělo, že v minulosti spolupracovali s nějakým školským zařízením. V převážné míře se jednalo o spolupráci s učilištěm (50%) a střední školou (37%). Předpokládáme, že se jednalo o zajišťování praxí studentům. Spolupráci s vysokou školou uvedlo pouze 12 firem. Celkově spolupráci se školským zařízení hodnotili podnikatelé v převážné míře spíše kladně nebo neutrálně. Zájem o spolupráci na projektu TechIN Propojení studia a praxe, mají firmy především formou pasivní účasti a to získáváním informací o výstupech projektu. Dále pak formou umožnění exkurze v podniku s cílem bližšího seznámení se s danými profesemi či formou tzv. stínování (tj. umožnění 14-denní praxe pro studenty s možností výběru si praktikanta dle potřeb společnosti. Firmy taktéž projevily zájem o účast na seminářích a konferencích za přítomností pedagogů a vybraných studentů. 18

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v České a Slovenské republice za rok 2011 1 z 29 1. Obsah Úvod 3 Hlavní závěry průzkumu 4

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více