Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014"

Transkript

1 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního rozhodnutí o zařazení školy, školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení Střední gastronomická a hotelová s.r.o. Adresa: Vrbova Praha 4 Braník IČO: telefon: IZO: fax: webové stránky: Identifikátor právnické osoby vykonávající činnost školy: Cílová kapacita: 1990 žáků Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Vrbova 1233, Praha 4 - Braník 2. Na Planině 1393/13, Praha 4 - Krč 3. Mikuleckého 1314/14, Praha 4 - Braník 4. Na Líše 936/16, Praha 4 - Michle 1.2. Zřizovatel Zřizovatel : Ing. Tomáš Kadlec, RČ: /0527 Adresa : Průjezdná Praha 5 - Lipence 1.3. Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon Ředitel: Ing. Tomáš Kadlec Statutární zástupce: PhDr. Karel Vratišovský telefon: telefon: Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy Naše provádí středoškolskou přípravu žáků v oborech, jež jí byly schváleny MŠMT ČR při zařazení do sítě škol ČR. Při provozování této středoškolské přípravy vychází z rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů, které byly vytvořeny na míru našim studentům.

2 Obory vzdělání, které vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku kód cílová kapacita oboru / programu Střední H/01 Cukrář H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník / dálková M/02 Cestovní ruch M/02 Cestovní ruch/ dálková L/01 Gastronomie L/51 Gastronomie nástavba / dálková M/01 Hotelnictví M/01 Hotelnictví / dálková L/51 Podnikání / kombinovaná L/51 Podnikání / dálková 540 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 1.5. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti šk. roku 2012/2013 Ve školním roce 2013/2014 nebyl otevřen žádný nový obor Stručná charakteristika školy Střední gastronomická a hotelová je střední školou specializující se na vzdělávání v oblasti gastronomie. Její nabídka zahrnuje nabídku vzdělávání jak výučních oborů s výučním listem, studijních oborů s maturitní zkouškou, tak i nástavbového studia. Vzdělávání se uskutečňuje v denní i v dálkové (resp. kombinované) formě. Budova školy je kromě řady tříd vybavena tělocvičnou, odbornou učebnou stolničení a odbornými učebnami pro výuku výpočetní techniky. Veškeré učebny na teoretické vyučování splňují vysoké nároky dnešního trendu moderního školství. Při výuce jsou využívány moderní prostředky audiovizuální techniky jako např. interaktivní tabule, dataprojektory, videa. Odborné učebny jsou vybaveny tak, aby sloužily k co nejkvalitnější teoretické přípravě budoucích gastronomických odborníků. Praktické vyučování je zajištěno na pečlivě vybíraných a léty spolupráce prověřených pracovištích, jež jsou zárukou kvalitní přípravy budoucích odborníků v oblasti gastronomie a hotelnictví. Vybrané hotely, restaurace a cestovní kanceláře jsou rozmístěny na území hlavního města Prahy Školská rada - složení a hodnocení činnosti: Složení k : Mgr. Jiří Neumann, PhDr. Karel Vratišovský, Mgr. Lucie Pleštilová. Školská rada pracuje aktivně, plní své úkoly, stanovené jí zákonem. Stanovila si svůj jednací řád. O jednáních ze zasedání školské rady jsou pořizovány zápisy.

3 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 3 II. Pracovníci právnické osoby 2.1. Personální zabezpečení Pedagogičtí pracovníci: Střední , Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: Střední počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných % nekvalifikovaných % Střední počet pedagogických pracovníků přepočtených na plně zaměstnané celkem % z celkového počtu ped. pracovníků přepočtených na plně zaměstnané kvalifikovaných % nekvalifikovaných %

4 4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 7 Maturitní zkoušky 10 NIDV, Asociace metodiků kurzy 9 ústní MZ, studium NIDV, Mgr. Nekola, Prakul, Gastro zadavatelů MZ, 44 studio, Ing. J. Podrazký gastronomie, účetnictví doplňkové pedagogické studium školský management Školská legislativa, správní řízení, konzultační seminář 13 rozšiřování aprobace 2 2 studium pro získání kvalifikace dle zákona jiné (uvést jaké) 3 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta AVDO, Comenius Agency, Fakta s.r.o., Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita Karlova 3 3 Jihočeská Univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Hradec Králové, ŠVP, metodik prevence, Práce se žáky s SPU, 9 INFRA s.r.o., PPP pro Prahu 1,2,4 Jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 17 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 12 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 5 rodilý mluvčí Nepedagogičtí pracovníci: fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 11 10,5 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků: počet zaměření počet účastníků semináře 0 0 Občanský zákoník, kurzy 4 správní řízení, daně, 8 mzdové účetnictví jiné (uvést jaké) 0 0 vzdělávací instituce 1. VOX a.s., Fakta v.o.s., Bova Polygon

5 5 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 3.1. Počet tříd: Střední počet tříd počet žáků Denní vzdělávání Dálkové vzdělávání Denní vzdělávání: Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku : - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 43 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 19 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 14 - přestoupili na jinou školu: 22 - změnili obor či formu studia v rámci naší školy: 20 - jiný důvod změny: 0 Dálkové vzdělávání: Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku : - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: vyloučeni ze školy: 24 - nepostoupili do vyššího ročníku: 107 z toho nebylo povoleno opakování:0 - přestoupili z jiné školy: 8 - přestoupili na jinou školu: 1 - změnili obor či formu studia v rámci naší školy: 8 - jiný důvod změny: 0 Kombinované vzdělávání: Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku : - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 17 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 7 z toho nebylo povoleno opakování:0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - změnili obor či formu studia v rámci naší školy: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele: denní vzdělávání průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední 24,63 9,38

6 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 6 dálková a kombinovaná forma vzdělávání průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední 26,60 17, Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji Střední počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: počet Místo pobytu dětí/žá ků Španělsko 47 kladné (vzdělávací výjezd) Nečtiny 112 kladné (seznamovací kurz) CHKO Český Kras 55 kladné (vzdělávací výjezd) Ležáky 38 kladné (vzdělávací výjezd) Drážďany 93 kladné (vzdělávací výjezd) Lucemburk a Brusel 30 kladné (vzdělávací výjezd) Kutná Hora 35 kladné (vzdělávací výjezd) Liberec 60 kladné (vzdělávací výjezd) hodnocení 3.5. Účast školy v soutěžích umístění do 3. místa Mezinárodní mistrovství České republiky - Gastro Junior Brno - Bidvest Cup Obor číšník - zlatá medaile Obor kuchař - stříbrná medaile Obor cukrář - bronzová medaile

7 z celkového počtu žáků/studentů: Střední z celkového počtu žáků/studentů: Střední Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) Denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 13 neprospělo 70 opakovalo ročník 11 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 70,8% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 85,5 z toho neomluvených Dálková a kombinovaná forma vzdělávání prospělo s vyznamenáním 99 neprospělo 289 opakovalo ročník 39 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 63% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 46,4 z toho neomluvených 4,8

8 Střední denní vzdělávání dálkové a kombin. vzdělávání Střední denní vzdělávání dálkové a kombin. vzdělávání Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek: závěrečné zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 0 2 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním 4 12 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl neprospěl 14 0 maturitní zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 8 15 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním 9 7 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl neprospěl 25 70

9 přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) 65 Gastronomie skupina oborů vzdělání kód, název Přijímací řízení do 1. ročníků škol. roku 2014/2015 počet přihlášek celkem 332 počet kol přijímacího řízení celkem 5 počet přijatých celkem 317 z toho v 1. kole 290 z toho ve 2. kole 9 z toho v dalších kolech 18 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 15 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: Gastronomie 2 obor: Hotelnictví 0 obor: Cestovní ruch 0 obor: Kuchař-číšník 0 obor: Cukrář 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2014/

10 Žáci - cizí státní příslušníci: stát počet žáků Ukrajina 25 Kosovo 1 Rusko 9 Slovensko 17 Mongolsko 4 Kanada 1 Vietnam 8 Uzbekistán 2 Rumunsko 1 Čína 3 Bulharsko 1 Izrael 1 Švédsko 1 V posledním období dochází v naší škole k nárůstu studentů pocházejících z kulturně a jazykově odlišného prostředí, kteří k nám přicházejí v rámci migrace (děti cizinců). Jedním z hlavních problémů při vzdělávání studentů z kulturně odlišného prostředí je ve většině případů nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka Integrace S úspěchem pracujeme s dětmi s dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií, motorickým neklidem, které jsou začleněné v běžných třídách Ověřování výsledků vzdělávání Každoročně probíhají interní srovnávací prověrky. Tyto prověrky jsou koncipovány na základě požadavků ke státní maturitě. U všeobecně vzdělávacích předmětů se jedná o pololetní a čtvrtletní práce studentů, dále pak o celoplošný srovnávací test z jazykových znalostí žáků odborné slovní zásoby. Dvakrát ročně žáci též absolvují test ověřování znalostí z anglického jazyka pomocí English University Online. U odborných předmětů mají tyto prověrky formu pololetních srovnávacích testů. Přípravy na státní maturity probíhají dle novelizovaného harmonogramu a nového akčního plánu Vzdělávání nadaných žáků Ve škole se vzdělává 1 studentka, kterou PPP diagnostikovala jako nadaného žáka Školní vzdělávací programy Během školního roku 2013/2014 byly vytvořeny nové ŠVP pro obory dálkového nástavbového studia, které nabývají platnosti od Jazykové vzdělávání a jeho podpora Vyučujeme 4 cizí jazyky anglický, německý, španělský a ruský. Nadstandardní výuka jazyků probíhá v malých skupinách, je zaměřena na konverzaci o běžných denních i profesních tématech. Samozřejmostí je používání moderních učebnic a výpočetní techniky. Pro studenty pořádáme jazykové semináře, kde mohou nad rámec výuky procvičit učivo probírané při hodinách. Rovněž pořádáme doplňkové kurzy účelové zaměřené na přípravu ke státní maturitě. Všichni naši studenti obdrží licenci internetové výuky anglického jazyka English University Online. Pro zájemce nabízíme možnost praxe v zahraničí.

11 11 IV. Aktivity právnické osoby 4.1. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce se SPC, PPP: Ve škole působí výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Škola spolupracuje s PPP na Praze 4, PhDr. Jarolímkovou Prevence sociálně patologických jevů Byl vypracován program na prevenci sociálně patologických jevů, který naplánoval například následující akce: - Seznámení s náplní práce školní psycholožky a nabídka její pomoci žákům - Přednáška na téma Bezpečnost silničního provozu - Studentské parlamentní volby - Přednáška na téma Násilí ve vztahu - Účast na projektu Červená stužka konaného v rámci světového dne boje proti AIDS - Přednáška Šikana, kriminalita, drogy obrana a prevence - Den s IZS - Účast na projektu Bílá pastelka - Přednáška na téma Finanční gramotnost - Účast na akci Jeden svět Kompletní vyhodnocení všech konaných akcí je vypracováno v dokumentu Vyhodnocení minimálního preventivního programu za školního rok 2013/ Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická výchova se probírá podle učebních osnov v rámci předmětu Základy přírodních věd, které se vyučují v prvních ročnících jak výučních, tak studijních oborů. Environmentální výchova je probírána rovněž v rámci hodin Základy přírodních věd Multikulturní výchova V rámci multikulturní výchovy se pedagogové soustřeďují na průřezová témata, žáci jezdí na exkurze, pořádají se různé přednášky a besedy. Ve školním roce byly realizovány vzdělávací výjezdy do Španělska, Německa, Belgie a Lucemburska Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji probíhá na základě aktivit pořádané Člověkem v tísni, spolupracuje s festivalem Jeden svět Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Ve škole funguje Klub mladého diváka Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů, mezinárodní spolupráce Škola se v předešlém školním roce do žádných programů nezapojila Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Nespolupracujeme s žádnými odborovými organizacemi, nebo organizacemi zaměstnavatelů, udržujeme však dobré vztahy s jednotlivými zaměstnavateli v oboru gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, u kterých probíhá praktické vyučování žáků. Dále spolupracujeme s úřady práce, pomocí nichž monitorujeme potřeby trhu práce. Zároveň nabízíme evidovaným nezaměstnaným zvýšení kvalifikace studiem na naší škole. S jinými organizacemi poskytujícími sociální služby nespolupracuje. Také udržujeme partnerství s Vysokou školou hotelovou, Bankovním institutem vysoká a Vysokou školou Hochschule Fresenius, neboť je to potenciální

12 12 cesta našich studentů k dalšímu vzdělávání. Na základě požadavků těchto vysokých škol při přijímacím řízení upravujeme své ŠVP. Každoročně se zúčastňujeme festivalu Jeden svět nestačí, který pořádá nezisková organizace Člověk v tísni. Dále spolupracujeme s projektem Světluška a s občanským sdružením Život dětem Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Naše je autorizovanou osobou pouze pro udílení celostátně platných certifikátů o získání dílčích kvalifikacích podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Prozatím se však ke kvalifikačním zkouškám nikdo nepřihlásil Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola dbá o svou dobrou pověst pomocí různých multimediálních prostředků. Má vlastní webové stránky, které neustále aktualizuje. Prezentuje se prostřednictvím tisku. Spolupracuje se známými osobnostmi, aby se medializovala. Dále jsou žáci školy posíláni na soutěže typu Gastro Junior, Učeň roku, Callebaut Cup aj., kde školu velmi dobře reprezentují a umisťují se na čelních místech Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin. Po dobu školních prázdnin byly v budovách prováděny stavebně-technické práce. V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI, případně jiných kontrol Viz Příloha č. 1 Viz Příloha č. 2 VI. Základní údaje o hospodaření školy za období od do Viz Příloha č. 3 V Praze dne 6. října 2014 Ředitel školy: Ing. Tomáš Kadlec

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8. 204 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o. 190 00 Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o. 190 00 Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o. 190 00 Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Obsah I. Základní údaje o škole 1 I.1 Název 1 I.2 Ředitelka a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2006. Škola Kavčí hory mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více