Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy"

Transkript

1 Číslo 15/2013 vydáno dne Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co 12. srpna převzal staveniště EKO servis Zábřeh, který vysoutěžil nejnižší cenu. Práce obnášejí úpravy celého prostoru spočívající především v rozšíření silnice a zbudování chodníků, uvedl jednatel EKO servisu Milan Doubravský. Cílem rekonstrukce křižovatky za přibližně 965 tisíc korun je hlavně zlepšení rozhledových poměrů v místě, které bude v budoucnu zřejmě výrazněji dopravně frekventované než dnes. Doposud zde ale na řidiče číhalo nebezpečí v nevalném výhledu směrem k Rovensku. Křížení ulic se upravuje rovněž z důvodu převedení dopravy v době, kdy se bude realizovat kruhová křižovatka při kulturním domě na ulici Postřelmovské a ČSA. Jedna z hlavních objízdných tras povede právě po Bezručově a Dvorské ulici, bezpečný průjezd touto trasou byl podmínkou výstavby u kulturáku. Dalším požadavkem se stala potřeba synchronizovat práce s rekonstrukcí inženýrských sítí, které probíhají na Bezručově ulici. Ty by měly skončit v závěru listopadu, kdy zde EKO servis položí nový asfaltový povrch. Až do tohoto termínu tak musí řidiči v souvislosti s čilým stavebním ruchem v této části města počítat s dopravními komplikacemi. Na Výsluní vyrostlo hřiště pro dospělé První zábřežské hřiště pro seniory vyrostlo na Výsluní. Nadace správného životního stylu se ve spolupráci se společností COLMEX rozhodla navázat na úspěch loňského roku, kdy bylo v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity realizováno více než sto projektů venkovního fitness. S jejím přispěním se městu podařilo v lokalitě Výsluní při ulici Ladislava Na deseti místech přibyly kontejnery na textil V rámci zkvalitňování systému hospodaření s odpady byly v deseti zábřežských lokalitách rozmístěny kontejnery na textil. Jedná se o rozšíření kontejnerových hnízd u marketů Albert a Billa, u bývalé sýpky na Sušilově ulici, dále v ulicích Na Nové, Na Vyhlídce, Valové, Postřelmovské, u ZŠ Severovýchod, v Ráječku v ulici Obránců míru a na Skaličce u obchodu. Získaný materiál je následně tříděn a recyklován. Vhodné textilie jsou poskytnuty charitativním organizacím, nebo jsou dále zpracovávány či určeny k druhotnému využití jako čistící hadry. Přechod v Koutech zmizel Fialy vytvořit venkovní fitness koutek. Jednotlivé stacionární tréninkové stroje jsou určeny k pohybu, cvičení, rehabilitaci, sportovní a zábavní hře dospělých. Na každém stroji je umístěna tabulka s funkčním popisem a s instrukcí ke správnému provádění příslušného cviku. Město získalo na pořízení a umístění strojů příspěvek ve výši Kč, z vlastního rozpočtu uvolnilo Kč. Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích či taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty. Textil vkládaný do sběrných kontejnerů musí být zabalený v igelitových pytlích nebo taškách a svázaný, protože je s ním dále ručně manipulováno. Ne vše se ale do sběrného kontejneru hodí. Nepatří sem především znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály či komunální odpad apod. Před několika dny došlo k odstranění přechodu pro chodce v Koutech, tj. na křižovatce ulic Sokolské a Sušilovy. Komise dopravy a BESIP byla předtím upozorněna, že tento přechod nevyhovuje z hlediska platných předpisů a je nebezpečný pro chodce. Oddělení dopravy městského úřadu proto požádalo Olomoucký kraj, vlastníka komunikace, o doplnění vyznačení přechodů svislým dopravním značením. Policie ČR ovšem vydala stanovisko, že uvedený přechod je nebezpečný a požadovala jeho odstranění, což kraj na základě stanoviska policie učinil. V uvedeném místě je výhledově plánována výstavba kruhového objezdu včetně bezpečných přechodů pro chodce. Vstoupili jsme do jednání s krajem s cílem situaci dočasně vyřešit například zřízením tzv. místa pro přecházení chodců, a zajistit tak větší míru bezpečnosti chodců v porovnání se současným stavem, uvedl k dalším krokům radnice 1. místostarosta města Karel Crhonek. Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Už počtvrté vyrazili závodníci v sobotu 20. července na trať Welzlova kvadriatlonu, aby změřili své síly s nástrahami náročné trati. Devětadevadesát mužů a jednadvacet žen vyrazilo v pravé poledne od loděnice na tříkilometrový běh podél Moravské Sázavy. Tradičně nechybělo brodění řeky a poté stoupání k přehradě Nemilka, kde po skoku z hráze na borce čekalo přes půl kilometru plavání. Třetí disciplína, jízda na in-line bruslích, vyžadovala po závodnících nejen dobré zvládnutí techniky, ale i odvahu pustit se po ne zcela dokonalé komunikaci od hráze dolů do Nemile. Odtud vystoupali do Bozeňova, kde na účastníky čekalo další přezouvání a poslední disciplína horská kola. Třináctikilometrová trať opět nabídla řadu náročných úseků, jimiž se závodníci řítili do cíle v zábřežské loděnici podporováni četnými diváky i sledováni kamerami České televize. Jako první se v cíli objevil Tomáš Matera z Triatlon teamu Opava (na snímku v popředí), který tak na Welzlově kvadriatlonu vybojoval už třetí vítězství v čase 1:08:34 hodiny. Tři minuty za ním do cíle dospěl jeho týmový kolega Filip Lužný a bronzový skončil zábřežský David Jílek. O kvalitě letošního ročníku i příznivých podmínkách nejlépe svědčí fakt, že i čtvrtý v pořadí překonal čas loňského vítěze. V ženské kategorii zvítězila v již tradičním souboji Martina Kukulová z Nového Malína. Dvojnásobná vítězka kvadriatlonu, šestnáctiletá Eva Planíčková z Rájce, se musela tentokrát spokojit s bronzovou příčkou, když ji o dvacet vteřin překonala ještě Lucie Materová z opavského Triatlon teamu. Obdiv ale zaslouží všichni účastníci závodu, protože do cíle i přes různá protivenství dorazilo nakonec všech sto dvacet startujících. Další číslo zpravodaje vychází 11. září. Památky se opět představí veřejnosti Druhý zářijový víkend bude i v Zábřeze patřit památkám. Ve městě a jeho okolí se v sobotu 7. a v neděli 8. září uskuteční Dny evropského dědictví. Letošní ročník akce, při které se otevírají veřejnosti běžně nepřístupné památky, přinese několik novinek. Tu první návštěvníci uvidí již v pátek 6. září večer. Na společném zahájení, které se uskuteční v 19 hodin u zábřežského zámku, bude k vidění výstava erbů majitelů zábřežského panství. Další novinkou je rozšíření počtu památek zapojených do Dnů evropského dědictví. Letos se do akce poprvé zapojí železniční skanzen, který se nachází na bývalém železničním náspu poblíž Lupěného. Pořadatelé akce v letošním roce věnovali pozornost také morovému sloupu, který slaví jubileum. Letos si Zábřeh připomíná tři sta let od postavení mariánského morového sloupu na Masarykově náměstí. Při této příležitosti jsme připravili tematickou výstavu, která bude k vidění ve farním muzeu ve věži kostela svatého Bartoloměje, řekl jeden z organizátorů akce Petr Krňávek. K dispozici bude i jubilejní razítko vyrobené pro tuto příležitost. (Pokračování na straně 5)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 15/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém 60. zasedání usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Odsouhlasila darovací smlouvu mezi společností DIMATEX CS a městem Zábřeh jako obdarovaným a dále schválila, že finanční dar v celkové výši Kč bude v letech použit na výdaje v oblasti svozu, likvidace a separace odpadu. Odsouhlasila zveřejnění záměru výpůjčky prostor v budově Tunklova 5 Sboru dobrovolných hasičů Zábřeh za účelem zajištění činnosti SDH Zábřeh, JSDH Zábřeh a práce s mládeží. Schválila ceník prací a služeb EKO servisu poskytovaných městu s účinností od Dala souhlas s použitím znaku města pro účely výstavy Po stopách Žerotínů, kterou pořádá Muzeum Komenského v Přerově. Schválila předloženou zadávací dokumentaci pro zakázku Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh. Vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Rozvoj a zkvalitnění výuky na Základní umělecké škole Zábřeh. Souhlasila s podáním žádosti a uzavřením smlouvy o připojení ZŠ B. Němcové k distribuční soustavě se společností SMP Net. Schválila hodnotící komisí doporučené pořadí posuzovaných nabídek pro provedení veřejné zakázky Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ Severovýchod, v níž zvítězila nabídka společnosti VHH THERMONT s nejnižší nabízenou cenou 14,354 milionu Kč. Rada také odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s VHH THERMONT. Vzala na vědomí zajištění zpětného odběru použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren společností Cart4Future s. r. o. a pověřila vedoucí oddělení životního prostředí zajištěním spolupráce a umístěním sběrného boxu do střediska Separex. Město má svého soudního exekutora Od 1. ledna letošního roku, kdy došlo ke změně občanského soudního řádu, Město Zábřeh nemůže využívat k exekuci svých pohledávek soudy. Ty již nenařizují řízení o exekuci na základě exekučních titulů (sem patří pravomocná a vykonatelná rozhodnutí, příkazy o uložení sankce, blokové pokuty, platební výměry vydané odbory úřadu atd.), to nyní přísluší soudním exekutorům. Soudy jim předávají veškeré doposud neskončené soudní spisy, exekutor již není vázán návrhem oprávněného (tj. města) na to, jak má být výkon rozhodnutí veden. Město Zábřeh při vymáhání svých pohledávek spolupracuje s Marcelem Kubisem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Šumperk, který provádí pro město exekuční činnost a poskytuje mu v této souvislosti i právní pomoc. Změna soudního řádu tak má dopad i na samotného dlužníka. Ten zatím musel hradit soudní náklady ve výši několika stokorun. Při výkonu rozhodnutí prováděném soudním exekutorem ale často zaplatí za úhradu nákladů exekuce až několik tisíc. Nejlepší prevencí je proto včasné plnění platebních povinností vůči Městu Zábřeh. Hasiči na Skaličce slavili sto let sboru Sbor dobrovolných hasičů na Skaličce oslavil v sobotu 27. července sto let od svého založení bohatým programem. Ten začal po obědě, kdy v místní kapli vysvětil zábřežský děkan P. František Eliáš prapor sboru. Poté se hasiči vydali průvodem do zámeckého parku, kde probíhala hlavní část oslav. Jejich návštěvníci měli možnost vyslechnout si přivítání z úst starosty sboru Lukáše Běhala a hostů, zhlédnout historickou i současnou hasičskou techniku. Příjemným překvapením nejen pro děti se stala ukázka hašení historickou ruční stříkačkou taženou koňským spřežením (na snímku). Program ale pokračoval i v prostorách skaličského zámku, kde veřejnost měla možnost zhlédnout výstavu historických fotografií Stoletá cesta SDH Skalička. Součástí výstavy bylo také uvedení publikace Skalička 100 let sboru dobrovolných hasičů. Ta se zabývá nejen historií skaličského sboru, ale poprvé uceleně mapuje také dějiny obce, až do roku 1950 samostatné. V rámci programu došlo i na ocenění za práci příslušníků SDH Skalička. Vyznamenání jim spolu s funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předal starosta města František John, aby nakonec sám převzal medaili Za příkladnou práci pro sbory dobrovolných hasičů na území města a jeho částí. Poté pokračovaly oslavy volnou zábavou při hudbě až do pozdních nočních hodin. Změna č. 4 Regionálního operačního programu Přestože zábřežský plavecký areál stále čeká na opravu venkovního padesátimetrového bazénu, v červenci přišlo na zábřežské koupaliště téměř devět a půl tisíce lidí, což je v novodobé historii po rekonstrukci bazénu rekordní měsíční návštěva. Velkou měrou se na tomto výsledku podílelo stabilní letní počasí. Kromě počasí letos lákají na koupaliště také nové atrakce: aquazorbing, skákací hrad a opravený minigolf, to vše pořízené díky dotaci z Programu rozvoje venkova. Po předchozích zkušenostech provozovatel bazénu EKO servis Zábřeh ve spolupráci s plaveckou školou BO- Každého to někdy potkalo. Po letech přestane svítit zářivka. Jak ale naložit s tou nefunkční? Vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu, ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře (EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 19, Zábřeh). Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro Zábřeh zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím městskému rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. Poté, co bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci Změna č. 4 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, může každý občan zaslat své připomínky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ministerstva životního prostředí. Vyjádření k oznámení koncepce je potřeba zaslat v písemné formě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úředních deskách Olomouckého a Zlínského kraje (zveřejněno v Informačním systému SEA na internetových stránkách pod kódem koncepce MZP153K). Bazén v červenci zaznamenal rekordní návštěvnost MOT a bistrem U Dvou přátel vsadil na osvědčené letní programy určené nejen dětem. Velké pochvaly se dostalo zejména Vodním hrátkám, při kterých se bavili návštěvníci v krytém bazénu i na venkovním koupališti. Karaoke show přilákala ke zkoušce pěveckého talentu převážně děti. Druhého ročníku turnaje v plážovém volejbale se zúčastnilo jedenáct smíšených trojic, letos si vítězství odvezli přespolní Pepíci s beachvolejbalovou reprezentantkou Šárkou Nakládalovou. Poslední plánovanou větší akcí tohoto léta byl druhý ročník bikemaratonu Welzlovo kolo pořádaný sdružením Břeh. Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další výrobu použít až 95 procent materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Každý ale může pomoci tuto situaci změnit. Více o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami na cz. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Také červenec přinesl strážníkům městské policie řadu zásahů. Například zaznamenali 108 přestupků, za které udělili 41 blokových pokut, k dořešení bylo předáno 12 přestupků a zbývající přečiny vyřešili domluvou. Kromě toho museli nad ránem 2. července zasahovat v herně La Pantera, kde v době úklidu vykopl muž vstupní mříž a v klidu hrál na výherním automatu. S hrou nepřestal ani po příjezdu strážníků, kteří jej nakonec museli z provozovny vyvést za použití hmatů a nasazení pout. V pondělí 8. července strážníci zastavili malý motocykl kvůli tomu, že spolujezdec neměl přilbu. Při kontrole hlídka zjistila, že řidič sice přilbu má, ne však řidičské oprávnění, proto byl případ předán Policii ČR. Změny při povolování kácení stromů Oddělení životního prostředí městského úřadu informuje, že již není nutné žádat o povolení ke kácení stromů v zahradách (tj. na pozemcích u rodinného nebo bytového domu v zastavěném území obce, oplocených a nepřístupných veřejnosti). V případě běžného kácení zahradních stromků se jedná o menší byrokratickou zátěž jak pro občany, tak pro samotné úředníky. Povolení k těmto úkonům lidé stejně většinou bez problémů dostávali, řekla vedoucí oddělení životního prostředí Květoslava Hýblová. Tyto dřeviny ovšem nesmí být součástí významného krajinného prvku, stromořadí nebo se nemůže jednat o památné stromy. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Více informací poskytne oddělení životního prostředí na tel: Zástupci města a Slavice vyrazili na Slovensko Ve dnech 2. až 4. srpna se zúčastnila delegace ze Zábřeha v čele se starostou Františkem Johnem oslav 900 let první písemné zmínky o slovenských Žiranech. Zahraniční hosté, mezi něž patřili také zástupci spřátelených maďarských obcí, se seznámili s historií Žiran a vyměnili si zkušenosti. Zúčastnili se i slavnostního otevření Lidového domu, jehož úkolem je zachytit život zdejších lidí v minulosti. Vyvrcholením kulturního programu se stal slavnostní sborový koncert v kostele sv. Mikuláše. Zábřeh reprezentoval ženský pěvecký sbor Slavice, který byl pozván starostou Žiran. Slavice pod vedením sbormistryně Jaroslavy Štěpánkové totiž v obci opakovaně koncertovaly spolu se zdejším sborem Zoboralja. Také v Zábřeze proběhl na jaře koncert obou těles v Tunklově dvorci. Zábřežský sbor sklidil na Slovensku opět velký ohlas, a to nejen ze strany publika, ale i ostatních účinkujících sborů a odborníků z oblasti sborového zpěvu.

3 Zábřeh 15/2013 INZERCE strana 3 Stačí 3 zájemci o společnou výuku angličtiny ze stejné lokality a náš lektor za Vámi bude dojíždět. Hlásit se můžete i samostatně. VÝHODY: lektor přizpůsobí tempo výuky konkrétně na Vaši jazykovou úroveň můžete kombinovat konverzaci s výukou gramatiky vhodné pro maminky na mateřské dovolené Kompletace přihlášek a rozdělení do skupin bude probíhat od 6. do 11. září Cena jedné vyučovací hodiny od 150 Kč PŘIHLÁŠKY NA: nebo na tel:

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 15/2013 RYBÁŘSKÉ POTŘEBY NA ŠKOLSKÉ ULICI V ZÁBŘEZE Navštivte nově otevřené rybářské potřeby v Zábřeze v prodejně domácích potřeb (bývalý kovomat). Těšíme se na Vás... akční nabídka 1. týden v září: HALIBUT PELETY - již od 79.- Kč / Kg Tel: PETRŮV ZDAR DANĚ ÚČETNICTVÍ BEZ VAŠICH STAROSTÍ Co všechno pro Vás můžeme udělat? možnost odložení podání daňového přiznání až o 3 měsíce kompletní vedení podvojného účetnictví vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) zpracování všech typů daňových přiznání pro podnikatele, obchodní společnosti i občany zpracování účetní závěrky přípravu účetních sestav a výkazů mzdové účetnictví zpracování mezd (přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojištění, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, podklady pro odvody z mezd, vedení mzdových dokladů, zpracování ELDP, vyhotovení pracovních smluv, přihlášky a odhlášky u ČSSZ a ZP) daňové a účetní poradenství (optimalizace daňového základu) zastoupíme Vás v komunikaci s úřady zpracování finanční analýzy k získání finančních prostředků zpracování a odeslání statistických výkazů Přenecháte nám Vaše starosti s vedením účetnictví a daněmi. Disponujeme zkušeným týmem odborníků, nabízíme služby daňových poradců, využíváme špičkový software! Neváhejte kontaktovat naši společnost: Merkurius, a.s., pobočka Mohelnice, Třebovská 47, PSČ , tel: , mob: , Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sekaninová daňový poradce evid.číslo 4666, Dne 5. Září 2013 si připomeneme nedožité 100. výročí narození a 22.října výročí úmrtí paní Aurelie e Doubravské ze Zábřeha Dne si připomeneme rok kdy nás navždy opustil Lukáš Goreczki Vzpomeňte s námi Synové Ludvík, Ivo a Radomír s rodinami. Zůstane navždy v našich srdcích...

5 Zábřeh 15/2013 KULTURA A SPORT strana 5 Památky se opět představí veřejnosti (Dokončení ze strany 1) Do Dnů evropského dědictví se letos ve městě a jeho okolí zapojí dvanáct památek: zábřežské muzeum sídlící v Domě Pod Podloubím, kostel svatého Bartoloměje s farním muzeem, kostel svaté Barbory, morový sloup, kašna na Masarykově náměstí, zábřežský hrad a zámek, kostel Církve československé husitské, zámek na Skaličce, Šubrtova kaple Panny Marie Sedmibolestné, železniční skanzen u Lupěného, renesanční tvrz v Nemili a hrobka Bukůvků v Postřelmově. Na zámku na Skaličce se v sobotu v 15 hodin uskuteční vernisáž výstavy Martina Chmelaře nazvaná Jinýma očima, na níž tento sochař představí své plastiky a poněkud nezvyklé objekty urny. Na všech památkách budou moci lidé jako tradičně získat otisk speciálního razítka. Dny evropského dědictví na Zábřežsku se v letošním roce uskuteční díky finanční podpoře Města Zábřehu. Projekt je realizován za podpory K.R.A.P. o.s. Klub pro rozvoj aktivního Pomoraví. K tanci zahrají Vašek a Pepa Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje pro všechny generace populární duo Vašek a Pepa v neděli 8. září. Sváteční taneční odpoledne v sále kulturního domu začíná ve 14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, vstupné činí 50 korun. Další taneční odpoledne připravila Zábřežská kulturní už na neděli 22. září, kdy se v Zábřehu poprvé představí krojovaná dechová hudba Valaška z Valašských Klobouk. Vstupenky na tento pořad jsou již v prodeji v infocentru kulturního domu. Nejmenší mažoretky zažily úspěšnou sezónu Jednou z nejmladších skupin mažoretek ZUŠ Zábřeh jsou Berušky 4, tedy věková kategorie 5 až 7 let. V letošním roce se této formaci v minikadetkách neobyčejně dařilo. Už na první velké soutěži ve Višňové u Znojma tato formace získala zlatou medaili, a zajistila si tak postup na mistrovství ČR. Berušky 4, v nichž vystupují i dva chlapci, se představily i na Májovém jarmarku či Dni Mikroregionu v Dubicku. Počátkem srpna se formace zúčastnila mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ve Vimperku. Ve finále pom-pom zvítězila, kvůli věkové kategorii ale bohužel nemohla postoupit na mistrovství světa do Prahy, které se uskuteční poslední víkend v srpnu. V Bozeňově nabízí on-line rezervaci sportovišť Sportoviště v Rekreačním středisku Bozeňov si nyní zájemci mohou objednat on-line z pohodlí domova. Provozovatelé na svých internetových stránkách spustili pro návštěvníky nový rezervační systém. Vybrat si lze ze dvou beach volejbalových kurtů, tří antukových kurtů, travnatého hřiště na malou kopanou a multifunkčního hřiště s umělým povrchem a nočním osvětlením, které nabízí tenis, volejbal, nohejbal, streetball a futsal. S rostoucím zájmem návštěvníků o naše sportoviště jsme začali řešit systém objednávek. Po zvážení všech možností jsme usoudili, že on-line systém bude pro naše hosty nejpohodlnější. Velikou výhodou je i to, že se mohou návštěvníci dopředu podívat, jak je které sportoviště obsazeno, uvedl Michal Kubica, který má provoz sportovního areálu na Bozeňově na starosti. Rezervace sportovišť je dostupná po předchozí registraci, všechny potřebné informace zájemci naleznou na Léto u zámku lákalo stovky diváků Ani o prázdninách nepřišli obyvatelé Zábřeha o bohatou kulturní nabídku, kterou pro ně připravila Zábřežská kulturní. Jak již název nového projektu Léto u zámku napovídá, místem konání celého cyklu akcí se stal amfiteátr před zámkem. Zde se jako první představila ve středu 17. července kapela Parní Lucie, zatímco v kině proběhla premiéra filmu Revival spojená s besedou s hercem a režisérem Miroslavem Krobotem. Už první návštěva naznačila, že o středeční letní pohodičku na Masarykově náměstí bude velký zájem, zvláště když sérii akcí přálo po celou dobu i počasí. Přízeň diváků potvrdila i další hudební vystoupení, na nichž se se slavnými rock- Filmovou událostí se pro mnohé stane snímek o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině One Direction. Fanoušky a hlavně fanynky této britské kapely čekají strhující 3D záběry na koncertní pódia, ale i pohled do zákulisí. Film pod názvem One Direction 3D: This Is Us natočil Morgan Spurlock a vedle záběrů z koncertních pódií i zákulisí slibuje také komorní pohled do soukromí muzikantů. Kariéru skupiny One Direction v roce 2010 odstartovala účast v britské talentové soutěži ovými hity v originálním podání akustických nástrojů představila skupina Acoustica a v závěru července i oblíbená country kapela Slza. Návštěvnickým vrcholem se stala komedie Tři v tom v podání divadelního souboru Václav. Hlediště zaplnily více než čtyři stovky diváků, kteří se skvěle bavili hrou plnou humoru i skvělými výkony václavovských ochotníků (na snímku). Přestože polovina srpna už přinesla chladnější večery, přilákalo letní kino s filmem Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka opět na tři sta diváků. Povedené Léto u zámku uzavřela ve středu 21. srpna další inteligentní komedie, snímek Hasta la vista!. Bravo představí slavné Wihanovo kvarteto Bravo Zábřeh, cyklus Zábřežské kulturní věnovaných interpretaci klasické hudby, představí hned v úvodu nové koncertní sezony 2013/2014 skutečnou hudební lahůdku koncert světoznámého smyčcového kvarteta, které si za takřka třicet let své existence získalo mimořádný věhlas za interpretaci jak českého repertoáru, tak i mnoha nejpřednějších děl období klasicismu, romantismu i děl moderních. Soubor byl založen v roce 1985 a stále jej tvoří čtyři původní členové. Wihanovo kvarteto vystupuje s úspěchem doslova po celém světě, pravidelně ve Spojených státech, dlouhodobě působí ve Velké Británii. Jeho vystoupení v Zábřehu by mělo být svátkem pro příznivce klasické hudby ze širokého okolí, uvedl dramaturg cyklu Bravo Martin Hroch. Kvarteto se představí ve čtvrtek 5. září od 18 hodin v kostele sv. Barbory Pořadatelé Bravo Zábřeh opět nabízejí nejenom jeho pravidelným návštěvníkům roční slevové karty. Ty jsou k dispozici v infocentru kulturního domu za cenu 90 korun. Slevové karty budou platit celou koncertní sezonu a jejich držitelé budou moci využít slevu na vstupném u zhruba deseti koncertů ve výší 30 korun, informoval Martin Hroch. Retro uvede film o kapele One Direction X Factor, do níž se mladíci přihlásili každý zvlášť. Teprve během klání vytvořili skupinu, která už prodala na 30 milionů desek. Zatím poslední jejich album Take Me Home vedlo hitparády ve 37 zemích. Snímek, který se v českých kinech bude promítat jen čtyři týdny, zařadilo zábřežské kino do programu hned dvakrát. Dokumentární hudební fi lm One Direction uvedeme ve 3D s českými titulky, a to 7. a 22. září, slibuje vedoucí kina Věra Smrčková. Plavecká škola zahajuje další sezónu Plavecká škola v Zábřehu zahájí v září již čtvrtou sezónu. V předchozích třech letech ji navštívilo téměř dětí škol a školek nejen ze Šumperska, ale i Pardubického kraje. Škola každoročně rozšiřuje svoje služby nejen pro děti, ale také pro jiné věkové skupiny. Program pro veřejnost je nastaven od šesti do šedesáti, tedy pro návštěvníky od šesti měsíců do šedesáti let, vysvětluje vedoucí školy Bohumil Molek. V uplynulé sezóně například úspěšně nastartoval program plavání batolat či plavání a cvičení nastávajících maminek, zájem projevili i dospělí, a to zejména o kondiční a zdokonalovací plavání. Plavecká škola jako jedna z mála v ČR nabízí netradičně i přípravu na dálkové plavání na otevřené vodě a zimní otužilecké plavání, zájem je i o šnorchlové plavání s ploutvemi. Pro předškoláky a školáky má připravenou výuku po celý nastávající školní rok také v odpoledních hodinách. Kompletní nabídku služeb pro sezónu lze nalézt na cz nebo u recepce bazénu. Kontakt tel: , tiscali.cz. KRÁTCE Hnízdo našlo nové hnízdo Od září začne působit nové Hnízdo na horním náměstí. Začátkem srpna získalo Mateřské a rodinné centrum Hnízdo prostory pro své působení a aktivity na Masarykově náměstí 7, jde o prostory bývalé šicí dílny Charity blízko zámku. Změna byla vynucena novou situací na ZŠ B. Němcové. Před plným nastěhováním ještě proběhnou úpravy pronajatých prostor, vymalování a podobně. Od září ale už bude vše připraveno a začne plný provoz v novém. Velká cena v požárním sportu vyvrcholí v Ráječku Posledním závodem seriálu soutěží hasičských družstev vyvrcholí v neděli 1. září na dopravním hřišti v Ráječku Velká cena v požárním sportu. Soutěž pořádaná za podpory Olomouckého kraje a Města Zábřeh Sborem dobrovolných hasičů v Ráječku bude zahájena v 10 hodin slavnostním nástupem. Pořadatelé očekávají účast bezmála šesti desítek soutěžních kolektivů. Vyvrcholení soutěže a vyhlášení výsledků je očekáváno kolem 15. hodiny. Podzimní Putování s Metodějem Spolek Metoděj připravuje na sobotu 14. září tradiční podzimní výlet do Prahy. Účastníky výletu bude očekávat mnohým již dobře známá průvodkyně, která představí další z řady zajímavostí hlavního města. Sraz na nádraží ČD v 7.10 hod., plánovaný návrat v hod. Přihlášky do 6. září na telefonu paní Hedrichová. Zádušní mše za Jana Welzla Zřejmě vůbec první zádušní mše za zábřežského rodáka a cestovatele Jana Welzla bude odsloužena v předvečer 65. výročí jeho úmrtí v úterý 17. září, Jan Eskymo Welzl zemřel 19. září 1948 v kanadském Dawsonu. Mše doprovázená vystoupením sboru Carmen se uskuteční v 18 hodin v chrámu sv. Bartoloměje. Kromě toho 15. srpna uběhlo 145 let od narození tohoto zábřežského rodák. Odstávka bazénu Od pondělí 2. září do neděle 8. září bude Plavecký areál Zábřeh uzavřen pro veřejnost. Důvodem je technologická odstávka zařízení po prázdninách. V září startují kurzy tanečních Do 10. září přijímá Zábřežská kulturní přihlášky do kurzů společenského tance a výchovy, jež jsou určeny především pro studenty středních škol ze Zábřeha o okolí. První taneční lekce se uskuteční 24. září ve velkém sále kulturního domu, výuce tanců však bude předcházet informativní schůzka všech přihlášených, která je naplánována na úterý se začátkem v hodin. Kurzy povedou manželé Eva a Petr Kolčavovi trenéři III. třídy tanečního sportu. Poplatek za dvanáct lekcí včetně dvou prodloužených a kolony činí stejně jako v loňském roce příznivých korun. Přihlášky jsou k dispozici v infocentru kulturního domu nebo u Dagmar Zikové, která také poskytne další informace (tel , , info). Také v letošním roce budeme otevírat pouze jeden kurz, zejména dívky by se tak měly přihlásit co nejdříve, sdělila Ziková.

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 15/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Pátek 23. srpna UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA Životopisný/drama, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 21:00, 90 Kč Sobota 24. srpna PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM REJVÍZ Autobusový výlet. Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Odjezd od kulturního domu, 7:30 JÁ, PADOUCH 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 98 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč KICK ASS: NA PLNÝ KOULE Akční/komedie/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 113 min. Kino Retro, 21:00, 110 Kč Neděle 25. srpna LIPNÍK HRAD HELFŠTÝN Hefaiston umělečtí kováři v práci. Vedoucí p. Kostelka, tel: Odjezd ČD, 8:50 Středa 28. srpna Pátek 30. srpna Sobota 31. srpna TJ Sokol Zábřeh Hospoda Na Kovárně Galerie Kafé Rovensko HODOVÉ ODPOLEDNE Přátelské posezení na zahradě Katolického domu. Skákací atrakce, soutěže, fotbalové utkání svobodní/ ženatí. Občerstvení zajištěno. Zahrada Katolického domu, 15:00 PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR Akční/dobrodružný/drama, přístupný, dabing, USA REVIVAL Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 18:30, 120 Kč Kino Retro, 21:00, 100 Kč ŠMOULOVÉ 2 3D Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč NĚKDO TO RÁD HORKÉ Komedie/krimi/romantický/hudební, přístupný, titulky, USA 1959, 120 min. Kino Retro, 20:00, 60 Kč BISKUPSKÁ KUPA U ZLATÝCH HOR Vycházka na kamennou rozhlednu. Vedoucí p. Kirchnerová, tel: Odjezd ČD, 7:31 II. SETKÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI SOKOLY Sportovní den. Areál TJ Sokol Zábřeh, 9:00 ADIEU PRÁZDNINY Ukončení prázdnin pro děti i dospělé. Soutěže, skákací hrad zdarma. Občerstvení zajištěno. Hospoda Na Kovárně v Ráječku, 17:00 ŠMOULOVÉ 2 3D Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč ŠUMPERK A OKOLNÍ KRAJINA Vernisáž výstavy obrazů Josefa Baslara a Petra Kučery, bývalých profesorů SPŠ Šumperk. Výstava potrvá do konce října. Galerie Kafé Rovensko, 18:00 REVIVAL Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Neděle 1. září VELKÁ CENA SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU SDH Ráječek Soutěž hasičských družstev v požárním útoku. Občerstvení zajištěno. Dopravní hřiště Ráječek, 10:00 SK SULKO SK SULKO ZÁBŘEH FC FASTAV ZLÍN B Zábřeh Městský stadion Zábřeh, 16:30 ŠMOULOVÉ 2 3D Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč RED 2 Akční/komedie/krimi/thriller, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 116 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Středa 4. září FARMÁŘSKÉ TRHY Prodej regionálních výrobků. Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 ŠMOULOVÉ 2 Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 100 Kč, dospělí 120 Kč ITALSKÝ KLÍČ Komedie/drama/thriller, přístupno od 12 let, titulky, Finsko/USA/Itálie/Velká Británie 2011, 95 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 5. září MARKÉTA STEJSKALOVÁ: MALBA Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do Minigalerie Mariana Svobodová. Galerie Tunklův dvorec, 17:00 WIHANOVO KVARTETO Koncert světoznámého smyčcového kvarteta. První koncert cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2013/2014. Pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením Sv. Barbora Kostel sv. Barbory, 18:00, 130 a 150 Kč, členové Bravo Zábřeh 90 a 110 Kč Pátek 6. září RIDDICK Sci-fi/akční/thriller, přístupný, titulky, USA 2013, 119 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Koncert pěveckého souboru Carmen na nádvoří zámku a v zámeckých sklepích, vernišáž výstavy erbů majitelů zábřežského panství. Zámek Zábřeh, 19:00 Sobota 7. září KICK ASS: NA PLNÝ KOULE Akční/komedie/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 113 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč 10. OBLASTNÍ SRAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TURISTŮ OL. KRAJE Akce se uskuteční září v Kosově. Kontakt: Danuše Kirchnerová, tel: Kosov KLÁŠTEREC CHROMEČ ŠIKULŮV MLÝN POSTŘELMOV Vycházka. Vedoucí p. Dvořáček, tel: Odjezd ATB Valová, 9:41 ZAKONČENÍ LÉTA Tradiční sousedské posezení. Bohaté občerstvení, pro děti kolotoč a skákací hrad, od 19:00 disco pod širým nebem. Hřiště Skalička, 14:00 MARTIN CHMELAŘ: JINÝMA OČIMA Vernisáž výstavy plastik a uren. Výstava bude přístupná každou neděli od 14 do 18 hodin a potrvá do 20. října. Zámek Skalička, 15:00 MACHŘI 2 Komedie, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 101 min. ONE DIRECTION: THIS IS US 3D Dokumentární/hudební, přístupný, titulky, Velká Británie 2013, 104 min. Sobota 7. září a neděle 8. září Kino Retro, 17:30, 120 Kč Kino Retro, 20:00, 150 Kč DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Muzeum Zábřeh Dům Pod Podloubím Otevřeno v sobotu a v neděli 9:00 12:00 a 12:30 17:00 Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově Otevřeno jen v sobotu 10:00 12:00 a 13:00 17:00 Farní muzeum, farní kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Barbory, hrad a zámek Zábřeh, kostel Církve československé husitské Otevřeno v sobotu 10:00 12:00 a 13:00 17:00, neděle 10:00 12:00 Zámek Skalička Otevřeno v sobotu a v neděli 14:00 18:00 Renesanční tvrz Kryštofa Staršího Huberckaz Belnsdorfu v Nemili Otevřeno v sobotu 10:00 17:00, neděle 10:00 15:00 Šubrtova kaplička, morový sloup a kašna na Masarykově náměstí, železniční skanzen Volně přístupné Neděle 8. září VAŠEK A PEPA Taneční odpoledne aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Občerstvení zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00 18:00, 50 Kč UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč WOLVERINE 3D Sci-fi/akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 126 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Úterý 10. září MOMENTKY Z CEST Beseda s paní Jitkou Václavíkovou o cestách po USA. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 Středa 11. září ERIKA KERTESZ DUO Výjimečný koncert špičkové maďarské jazzové zpěvačky doprovázené kytaristou Davidem Reschofskym. Kino Retro, 19:00, předprodej 90 Kč, v den koncertu 130 Kč Čtvrtek 12. září KRAJINOU POHÁDEK: DROZDOV DROZDOVSKÁ PILA HOŠTEJN Vedoucí p. Jašek. Více informací ve vývěsní skříňce (bývalá Račice). INDIÁNI OČIMA DĚTÍ Vernisáž výstavy obrázků z okresní malířské soutěže. Vystoupení členů Trojky Shawnee. Výstava potrvá do Galerie kina Retro, 17:00 Pátek 13. září JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 3D Animovaný, přístupný, dabing, Španělsko 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, 150 Kč MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ Akční/dobrodružný/drama/fantasy/mysteriózní/romantický, přístupný, titulky, Kanada 2013, 130 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Sobota 14. září ZÁBŘEŽSKÝ KULTURNÍ JARMARK Prodej jarmarečního zboží, ukázky tradičních staročeských řemesel, dětská scéna DDM Krasohled, prezentace provozní techniky společnosti EKO servis, lunapark. Po celý den pestrý kulturní program. Bohatá nabídka občerstvení všeho druhu včetně tradičního burčáku. Náměstí Osvobození, okolí kulturního domu, 9:00 24:00 LETADLA 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč LÍBÁNKY Drama, přístupný, české znění, Česko 2013, 98 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 4. září SK KČT ZdP Zábřeh TJ LOKO a Naplaveniny Klub důchodců města Zábřeh SK KČT ZdP Zábřeh

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

O rtyňskou zvonici 2014

O rtyňskou zvonici 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník taneční přehlídky O rtyňskou zvonici 2014 Druh soutěže: nepostupová přehlídka AMATÉRSKÝCH kroužků a dětských kolektivů v tancích lidových, moderních, společenských,

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/013/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více