Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy"

Transkript

1 Číslo 15/2013 vydáno dne Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co 12. srpna převzal staveniště EKO servis Zábřeh, který vysoutěžil nejnižší cenu. Práce obnášejí úpravy celého prostoru spočívající především v rozšíření silnice a zbudování chodníků, uvedl jednatel EKO servisu Milan Doubravský. Cílem rekonstrukce křižovatky za přibližně 965 tisíc korun je hlavně zlepšení rozhledových poměrů v místě, které bude v budoucnu zřejmě výrazněji dopravně frekventované než dnes. Doposud zde ale na řidiče číhalo nebezpečí v nevalném výhledu směrem k Rovensku. Křížení ulic se upravuje rovněž z důvodu převedení dopravy v době, kdy se bude realizovat kruhová křižovatka při kulturním domě na ulici Postřelmovské a ČSA. Jedna z hlavních objízdných tras povede právě po Bezručově a Dvorské ulici, bezpečný průjezd touto trasou byl podmínkou výstavby u kulturáku. Dalším požadavkem se stala potřeba synchronizovat práce s rekonstrukcí inženýrských sítí, které probíhají na Bezručově ulici. Ty by měly skončit v závěru listopadu, kdy zde EKO servis položí nový asfaltový povrch. Až do tohoto termínu tak musí řidiči v souvislosti s čilým stavebním ruchem v této části města počítat s dopravními komplikacemi. Na Výsluní vyrostlo hřiště pro dospělé První zábřežské hřiště pro seniory vyrostlo na Výsluní. Nadace správného životního stylu se ve spolupráci se společností COLMEX rozhodla navázat na úspěch loňského roku, kdy bylo v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity realizováno více než sto projektů venkovního fitness. S jejím přispěním se městu podařilo v lokalitě Výsluní při ulici Ladislava Na deseti místech přibyly kontejnery na textil V rámci zkvalitňování systému hospodaření s odpady byly v deseti zábřežských lokalitách rozmístěny kontejnery na textil. Jedná se o rozšíření kontejnerových hnízd u marketů Albert a Billa, u bývalé sýpky na Sušilově ulici, dále v ulicích Na Nové, Na Vyhlídce, Valové, Postřelmovské, u ZŠ Severovýchod, v Ráječku v ulici Obránců míru a na Skaličce u obchodu. Získaný materiál je následně tříděn a recyklován. Vhodné textilie jsou poskytnuty charitativním organizacím, nebo jsou dále zpracovávány či určeny k druhotnému využití jako čistící hadry. Přechod v Koutech zmizel Fialy vytvořit venkovní fitness koutek. Jednotlivé stacionární tréninkové stroje jsou určeny k pohybu, cvičení, rehabilitaci, sportovní a zábavní hře dospělých. Na každém stroji je umístěna tabulka s funkčním popisem a s instrukcí ke správnému provádění příslušného cviku. Město získalo na pořízení a umístění strojů příspěvek ve výši Kč, z vlastního rozpočtu uvolnilo Kč. Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích či taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty. Textil vkládaný do sběrných kontejnerů musí být zabalený v igelitových pytlích nebo taškách a svázaný, protože je s ním dále ručně manipulováno. Ne vše se ale do sběrného kontejneru hodí. Nepatří sem především znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály či komunální odpad apod. Před několika dny došlo k odstranění přechodu pro chodce v Koutech, tj. na křižovatce ulic Sokolské a Sušilovy. Komise dopravy a BESIP byla předtím upozorněna, že tento přechod nevyhovuje z hlediska platných předpisů a je nebezpečný pro chodce. Oddělení dopravy městského úřadu proto požádalo Olomoucký kraj, vlastníka komunikace, o doplnění vyznačení přechodů svislým dopravním značením. Policie ČR ovšem vydala stanovisko, že uvedený přechod je nebezpečný a požadovala jeho odstranění, což kraj na základě stanoviska policie učinil. V uvedeném místě je výhledově plánována výstavba kruhového objezdu včetně bezpečných přechodů pro chodce. Vstoupili jsme do jednání s krajem s cílem situaci dočasně vyřešit například zřízením tzv. místa pro přecházení chodců, a zajistit tak větší míru bezpečnosti chodců v porovnání se současným stavem, uvedl k dalším krokům radnice 1. místostarosta města Karel Crhonek. Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Už počtvrté vyrazili závodníci v sobotu 20. července na trať Welzlova kvadriatlonu, aby změřili své síly s nástrahami náročné trati. Devětadevadesát mužů a jednadvacet žen vyrazilo v pravé poledne od loděnice na tříkilometrový běh podél Moravské Sázavy. Tradičně nechybělo brodění řeky a poté stoupání k přehradě Nemilka, kde po skoku z hráze na borce čekalo přes půl kilometru plavání. Třetí disciplína, jízda na in-line bruslích, vyžadovala po závodnících nejen dobré zvládnutí techniky, ale i odvahu pustit se po ne zcela dokonalé komunikaci od hráze dolů do Nemile. Odtud vystoupali do Bozeňova, kde na účastníky čekalo další přezouvání a poslední disciplína horská kola. Třináctikilometrová trať opět nabídla řadu náročných úseků, jimiž se závodníci řítili do cíle v zábřežské loděnici podporováni četnými diváky i sledováni kamerami České televize. Jako první se v cíli objevil Tomáš Matera z Triatlon teamu Opava (na snímku v popředí), který tak na Welzlově kvadriatlonu vybojoval už třetí vítězství v čase 1:08:34 hodiny. Tři minuty za ním do cíle dospěl jeho týmový kolega Filip Lužný a bronzový skončil zábřežský David Jílek. O kvalitě letošního ročníku i příznivých podmínkách nejlépe svědčí fakt, že i čtvrtý v pořadí překonal čas loňského vítěze. V ženské kategorii zvítězila v již tradičním souboji Martina Kukulová z Nového Malína. Dvojnásobná vítězka kvadriatlonu, šestnáctiletá Eva Planíčková z Rájce, se musela tentokrát spokojit s bronzovou příčkou, když ji o dvacet vteřin překonala ještě Lucie Materová z opavského Triatlon teamu. Obdiv ale zaslouží všichni účastníci závodu, protože do cíle i přes různá protivenství dorazilo nakonec všech sto dvacet startujících. Další číslo zpravodaje vychází 11. září. Památky se opět představí veřejnosti Druhý zářijový víkend bude i v Zábřeze patřit památkám. Ve městě a jeho okolí se v sobotu 7. a v neděli 8. září uskuteční Dny evropského dědictví. Letošní ročník akce, při které se otevírají veřejnosti běžně nepřístupné památky, přinese několik novinek. Tu první návštěvníci uvidí již v pátek 6. září večer. Na společném zahájení, které se uskuteční v 19 hodin u zábřežského zámku, bude k vidění výstava erbů majitelů zábřežského panství. Další novinkou je rozšíření počtu památek zapojených do Dnů evropského dědictví. Letos se do akce poprvé zapojí železniční skanzen, který se nachází na bývalém železničním náspu poblíž Lupěného. Pořadatelé akce v letošním roce věnovali pozornost také morovému sloupu, který slaví jubileum. Letos si Zábřeh připomíná tři sta let od postavení mariánského morového sloupu na Masarykově náměstí. Při této příležitosti jsme připravili tematickou výstavu, která bude k vidění ve farním muzeu ve věži kostela svatého Bartoloměje, řekl jeden z organizátorů akce Petr Krňávek. K dispozici bude i jubilejní razítko vyrobené pro tuto příležitost. (Pokračování na straně 5)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 15/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém 60. zasedání usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Odsouhlasila darovací smlouvu mezi společností DIMATEX CS a městem Zábřeh jako obdarovaným a dále schválila, že finanční dar v celkové výši Kč bude v letech použit na výdaje v oblasti svozu, likvidace a separace odpadu. Odsouhlasila zveřejnění záměru výpůjčky prostor v budově Tunklova 5 Sboru dobrovolných hasičů Zábřeh za účelem zajištění činnosti SDH Zábřeh, JSDH Zábřeh a práce s mládeží. Schválila ceník prací a služeb EKO servisu poskytovaných městu s účinností od Dala souhlas s použitím znaku města pro účely výstavy Po stopách Žerotínů, kterou pořádá Muzeum Komenského v Přerově. Schválila předloženou zadávací dokumentaci pro zakázku Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh. Vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Rozvoj a zkvalitnění výuky na Základní umělecké škole Zábřeh. Souhlasila s podáním žádosti a uzavřením smlouvy o připojení ZŠ B. Němcové k distribuční soustavě se společností SMP Net. Schválila hodnotící komisí doporučené pořadí posuzovaných nabídek pro provedení veřejné zakázky Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ Severovýchod, v níž zvítězila nabídka společnosti VHH THERMONT s nejnižší nabízenou cenou 14,354 milionu Kč. Rada také odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s VHH THERMONT. Vzala na vědomí zajištění zpětného odběru použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren společností Cart4Future s. r. o. a pověřila vedoucí oddělení životního prostředí zajištěním spolupráce a umístěním sběrného boxu do střediska Separex. Město má svého soudního exekutora Od 1. ledna letošního roku, kdy došlo ke změně občanského soudního řádu, Město Zábřeh nemůže využívat k exekuci svých pohledávek soudy. Ty již nenařizují řízení o exekuci na základě exekučních titulů (sem patří pravomocná a vykonatelná rozhodnutí, příkazy o uložení sankce, blokové pokuty, platební výměry vydané odbory úřadu atd.), to nyní přísluší soudním exekutorům. Soudy jim předávají veškeré doposud neskončené soudní spisy, exekutor již není vázán návrhem oprávněného (tj. města) na to, jak má být výkon rozhodnutí veden. Město Zábřeh při vymáhání svých pohledávek spolupracuje s Marcelem Kubisem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Šumperk, který provádí pro město exekuční činnost a poskytuje mu v této souvislosti i právní pomoc. Změna soudního řádu tak má dopad i na samotného dlužníka. Ten zatím musel hradit soudní náklady ve výši několika stokorun. Při výkonu rozhodnutí prováděném soudním exekutorem ale často zaplatí za úhradu nákladů exekuce až několik tisíc. Nejlepší prevencí je proto včasné plnění platebních povinností vůči Městu Zábřeh. Hasiči na Skaličce slavili sto let sboru Sbor dobrovolných hasičů na Skaličce oslavil v sobotu 27. července sto let od svého založení bohatým programem. Ten začal po obědě, kdy v místní kapli vysvětil zábřežský děkan P. František Eliáš prapor sboru. Poté se hasiči vydali průvodem do zámeckého parku, kde probíhala hlavní část oslav. Jejich návštěvníci měli možnost vyslechnout si přivítání z úst starosty sboru Lukáše Běhala a hostů, zhlédnout historickou i současnou hasičskou techniku. Příjemným překvapením nejen pro děti se stala ukázka hašení historickou ruční stříkačkou taženou koňským spřežením (na snímku). Program ale pokračoval i v prostorách skaličského zámku, kde veřejnost měla možnost zhlédnout výstavu historických fotografií Stoletá cesta SDH Skalička. Součástí výstavy bylo také uvedení publikace Skalička 100 let sboru dobrovolných hasičů. Ta se zabývá nejen historií skaličského sboru, ale poprvé uceleně mapuje také dějiny obce, až do roku 1950 samostatné. V rámci programu došlo i na ocenění za práci příslušníků SDH Skalička. Vyznamenání jim spolu s funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předal starosta města František John, aby nakonec sám převzal medaili Za příkladnou práci pro sbory dobrovolných hasičů na území města a jeho částí. Poté pokračovaly oslavy volnou zábavou při hudbě až do pozdních nočních hodin. Změna č. 4 Regionálního operačního programu Přestože zábřežský plavecký areál stále čeká na opravu venkovního padesátimetrového bazénu, v červenci přišlo na zábřežské koupaliště téměř devět a půl tisíce lidí, což je v novodobé historii po rekonstrukci bazénu rekordní měsíční návštěva. Velkou měrou se na tomto výsledku podílelo stabilní letní počasí. Kromě počasí letos lákají na koupaliště také nové atrakce: aquazorbing, skákací hrad a opravený minigolf, to vše pořízené díky dotaci z Programu rozvoje venkova. Po předchozích zkušenostech provozovatel bazénu EKO servis Zábřeh ve spolupráci s plaveckou školou BO- Každého to někdy potkalo. Po letech přestane svítit zářivka. Jak ale naložit s tou nefunkční? Vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu, ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře (EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 19, Zábřeh). Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro Zábřeh zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím městskému rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. Poté, co bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci Změna č. 4 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, může každý občan zaslat své připomínky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ministerstva životního prostředí. Vyjádření k oznámení koncepce je potřeba zaslat v písemné formě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úředních deskách Olomouckého a Zlínského kraje (zveřejněno v Informačním systému SEA na internetových stránkách pod kódem koncepce MZP153K). Bazén v červenci zaznamenal rekordní návštěvnost MOT a bistrem U Dvou přátel vsadil na osvědčené letní programy určené nejen dětem. Velké pochvaly se dostalo zejména Vodním hrátkám, při kterých se bavili návštěvníci v krytém bazénu i na venkovním koupališti. Karaoke show přilákala ke zkoušce pěveckého talentu převážně děti. Druhého ročníku turnaje v plážovém volejbale se zúčastnilo jedenáct smíšených trojic, letos si vítězství odvezli přespolní Pepíci s beachvolejbalovou reprezentantkou Šárkou Nakládalovou. Poslední plánovanou větší akcí tohoto léta byl druhý ročník bikemaratonu Welzlovo kolo pořádaný sdružením Břeh. Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další výrobu použít až 95 procent materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Každý ale může pomoci tuto situaci změnit. Více o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami na cz. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Také červenec přinesl strážníkům městské policie řadu zásahů. Například zaznamenali 108 přestupků, za které udělili 41 blokových pokut, k dořešení bylo předáno 12 přestupků a zbývající přečiny vyřešili domluvou. Kromě toho museli nad ránem 2. července zasahovat v herně La Pantera, kde v době úklidu vykopl muž vstupní mříž a v klidu hrál na výherním automatu. S hrou nepřestal ani po příjezdu strážníků, kteří jej nakonec museli z provozovny vyvést za použití hmatů a nasazení pout. V pondělí 8. července strážníci zastavili malý motocykl kvůli tomu, že spolujezdec neměl přilbu. Při kontrole hlídka zjistila, že řidič sice přilbu má, ne však řidičské oprávnění, proto byl případ předán Policii ČR. Změny při povolování kácení stromů Oddělení životního prostředí městského úřadu informuje, že již není nutné žádat o povolení ke kácení stromů v zahradách (tj. na pozemcích u rodinného nebo bytového domu v zastavěném území obce, oplocených a nepřístupných veřejnosti). V případě běžného kácení zahradních stromků se jedná o menší byrokratickou zátěž jak pro občany, tak pro samotné úředníky. Povolení k těmto úkonům lidé stejně většinou bez problémů dostávali, řekla vedoucí oddělení životního prostředí Květoslava Hýblová. Tyto dřeviny ovšem nesmí být součástí významného krajinného prvku, stromořadí nebo se nemůže jednat o památné stromy. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Více informací poskytne oddělení životního prostředí na tel: Zástupci města a Slavice vyrazili na Slovensko Ve dnech 2. až 4. srpna se zúčastnila delegace ze Zábřeha v čele se starostou Františkem Johnem oslav 900 let první písemné zmínky o slovenských Žiranech. Zahraniční hosté, mezi něž patřili také zástupci spřátelených maďarských obcí, se seznámili s historií Žiran a vyměnili si zkušenosti. Zúčastnili se i slavnostního otevření Lidového domu, jehož úkolem je zachytit život zdejších lidí v minulosti. Vyvrcholením kulturního programu se stal slavnostní sborový koncert v kostele sv. Mikuláše. Zábřeh reprezentoval ženský pěvecký sbor Slavice, který byl pozván starostou Žiran. Slavice pod vedením sbormistryně Jaroslavy Štěpánkové totiž v obci opakovaně koncertovaly spolu se zdejším sborem Zoboralja. Také v Zábřeze proběhl na jaře koncert obou těles v Tunklově dvorci. Zábřežský sbor sklidil na Slovensku opět velký ohlas, a to nejen ze strany publika, ale i ostatních účinkujících sborů a odborníků z oblasti sborového zpěvu.

3 Zábřeh 15/2013 INZERCE strana 3 Stačí 3 zájemci o společnou výuku angličtiny ze stejné lokality a náš lektor za Vámi bude dojíždět. Hlásit se můžete i samostatně. VÝHODY: lektor přizpůsobí tempo výuky konkrétně na Vaši jazykovou úroveň můžete kombinovat konverzaci s výukou gramatiky vhodné pro maminky na mateřské dovolené Kompletace přihlášek a rozdělení do skupin bude probíhat od 6. do 11. září Cena jedné vyučovací hodiny od 150 Kč PŘIHLÁŠKY NA: nebo na tel:

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 15/2013 RYBÁŘSKÉ POTŘEBY NA ŠKOLSKÉ ULICI V ZÁBŘEZE Navštivte nově otevřené rybářské potřeby v Zábřeze v prodejně domácích potřeb (bývalý kovomat). Těšíme se na Vás... akční nabídka 1. týden v září: HALIBUT PELETY - již od 79.- Kč / Kg Tel: PETRŮV ZDAR DANĚ ÚČETNICTVÍ BEZ VAŠICH STAROSTÍ Co všechno pro Vás můžeme udělat? možnost odložení podání daňového přiznání až o 3 měsíce kompletní vedení podvojného účetnictví vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) zpracování všech typů daňových přiznání pro podnikatele, obchodní společnosti i občany zpracování účetní závěrky přípravu účetních sestav a výkazů mzdové účetnictví zpracování mezd (přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojištění, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, podklady pro odvody z mezd, vedení mzdových dokladů, zpracování ELDP, vyhotovení pracovních smluv, přihlášky a odhlášky u ČSSZ a ZP) daňové a účetní poradenství (optimalizace daňového základu) zastoupíme Vás v komunikaci s úřady zpracování finanční analýzy k získání finančních prostředků zpracování a odeslání statistických výkazů Přenecháte nám Vaše starosti s vedením účetnictví a daněmi. Disponujeme zkušeným týmem odborníků, nabízíme služby daňových poradců, využíváme špičkový software! Neváhejte kontaktovat naši společnost: Merkurius, a.s., pobočka Mohelnice, Třebovská 47, PSČ , tel: , mob: , Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sekaninová daňový poradce evid.číslo 4666, Dne 5. Září 2013 si připomeneme nedožité 100. výročí narození a 22.října výročí úmrtí paní Aurelie e Doubravské ze Zábřeha Dne si připomeneme rok kdy nás navždy opustil Lukáš Goreczki Vzpomeňte s námi Synové Ludvík, Ivo a Radomír s rodinami. Zůstane navždy v našich srdcích...

5 Zábřeh 15/2013 KULTURA A SPORT strana 5 Památky se opět představí veřejnosti (Dokončení ze strany 1) Do Dnů evropského dědictví se letos ve městě a jeho okolí zapojí dvanáct památek: zábřežské muzeum sídlící v Domě Pod Podloubím, kostel svatého Bartoloměje s farním muzeem, kostel svaté Barbory, morový sloup, kašna na Masarykově náměstí, zábřežský hrad a zámek, kostel Církve československé husitské, zámek na Skaličce, Šubrtova kaple Panny Marie Sedmibolestné, železniční skanzen u Lupěného, renesanční tvrz v Nemili a hrobka Bukůvků v Postřelmově. Na zámku na Skaličce se v sobotu v 15 hodin uskuteční vernisáž výstavy Martina Chmelaře nazvaná Jinýma očima, na níž tento sochař představí své plastiky a poněkud nezvyklé objekty urny. Na všech památkách budou moci lidé jako tradičně získat otisk speciálního razítka. Dny evropského dědictví na Zábřežsku se v letošním roce uskuteční díky finanční podpoře Města Zábřehu. Projekt je realizován za podpory K.R.A.P. o.s. Klub pro rozvoj aktivního Pomoraví. K tanci zahrají Vašek a Pepa Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje pro všechny generace populární duo Vašek a Pepa v neděli 8. září. Sváteční taneční odpoledne v sále kulturního domu začíná ve 14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, vstupné činí 50 korun. Další taneční odpoledne připravila Zábřežská kulturní už na neděli 22. září, kdy se v Zábřehu poprvé představí krojovaná dechová hudba Valaška z Valašských Klobouk. Vstupenky na tento pořad jsou již v prodeji v infocentru kulturního domu. Nejmenší mažoretky zažily úspěšnou sezónu Jednou z nejmladších skupin mažoretek ZUŠ Zábřeh jsou Berušky 4, tedy věková kategorie 5 až 7 let. V letošním roce se této formaci v minikadetkách neobyčejně dařilo. Už na první velké soutěži ve Višňové u Znojma tato formace získala zlatou medaili, a zajistila si tak postup na mistrovství ČR. Berušky 4, v nichž vystupují i dva chlapci, se představily i na Májovém jarmarku či Dni Mikroregionu v Dubicku. Počátkem srpna se formace zúčastnila mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ve Vimperku. Ve finále pom-pom zvítězila, kvůli věkové kategorii ale bohužel nemohla postoupit na mistrovství světa do Prahy, které se uskuteční poslední víkend v srpnu. V Bozeňově nabízí on-line rezervaci sportovišť Sportoviště v Rekreačním středisku Bozeňov si nyní zájemci mohou objednat on-line z pohodlí domova. Provozovatelé na svých internetových stránkách spustili pro návštěvníky nový rezervační systém. Vybrat si lze ze dvou beach volejbalových kurtů, tří antukových kurtů, travnatého hřiště na malou kopanou a multifunkčního hřiště s umělým povrchem a nočním osvětlením, které nabízí tenis, volejbal, nohejbal, streetball a futsal. S rostoucím zájmem návštěvníků o naše sportoviště jsme začali řešit systém objednávek. Po zvážení všech možností jsme usoudili, že on-line systém bude pro naše hosty nejpohodlnější. Velikou výhodou je i to, že se mohou návštěvníci dopředu podívat, jak je které sportoviště obsazeno, uvedl Michal Kubica, který má provoz sportovního areálu na Bozeňově na starosti. Rezervace sportovišť je dostupná po předchozí registraci, všechny potřebné informace zájemci naleznou na Léto u zámku lákalo stovky diváků Ani o prázdninách nepřišli obyvatelé Zábřeha o bohatou kulturní nabídku, kterou pro ně připravila Zábřežská kulturní. Jak již název nového projektu Léto u zámku napovídá, místem konání celého cyklu akcí se stal amfiteátr před zámkem. Zde se jako první představila ve středu 17. července kapela Parní Lucie, zatímco v kině proběhla premiéra filmu Revival spojená s besedou s hercem a režisérem Miroslavem Krobotem. Už první návštěva naznačila, že o středeční letní pohodičku na Masarykově náměstí bude velký zájem, zvláště když sérii akcí přálo po celou dobu i počasí. Přízeň diváků potvrdila i další hudební vystoupení, na nichž se se slavnými rock- Filmovou událostí se pro mnohé stane snímek o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině One Direction. Fanoušky a hlavně fanynky této britské kapely čekají strhující 3D záběry na koncertní pódia, ale i pohled do zákulisí. Film pod názvem One Direction 3D: This Is Us natočil Morgan Spurlock a vedle záběrů z koncertních pódií i zákulisí slibuje také komorní pohled do soukromí muzikantů. Kariéru skupiny One Direction v roce 2010 odstartovala účast v britské talentové soutěži ovými hity v originálním podání akustických nástrojů představila skupina Acoustica a v závěru července i oblíbená country kapela Slza. Návštěvnickým vrcholem se stala komedie Tři v tom v podání divadelního souboru Václav. Hlediště zaplnily více než čtyři stovky diváků, kteří se skvěle bavili hrou plnou humoru i skvělými výkony václavovských ochotníků (na snímku). Přestože polovina srpna už přinesla chladnější večery, přilákalo letní kino s filmem Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka opět na tři sta diváků. Povedené Léto u zámku uzavřela ve středu 21. srpna další inteligentní komedie, snímek Hasta la vista!. Bravo představí slavné Wihanovo kvarteto Bravo Zábřeh, cyklus Zábřežské kulturní věnovaných interpretaci klasické hudby, představí hned v úvodu nové koncertní sezony 2013/2014 skutečnou hudební lahůdku koncert světoznámého smyčcového kvarteta, které si za takřka třicet let své existence získalo mimořádný věhlas za interpretaci jak českého repertoáru, tak i mnoha nejpřednějších děl období klasicismu, romantismu i děl moderních. Soubor byl založen v roce 1985 a stále jej tvoří čtyři původní členové. Wihanovo kvarteto vystupuje s úspěchem doslova po celém světě, pravidelně ve Spojených státech, dlouhodobě působí ve Velké Británii. Jeho vystoupení v Zábřehu by mělo být svátkem pro příznivce klasické hudby ze širokého okolí, uvedl dramaturg cyklu Bravo Martin Hroch. Kvarteto se představí ve čtvrtek 5. září od 18 hodin v kostele sv. Barbory Pořadatelé Bravo Zábřeh opět nabízejí nejenom jeho pravidelným návštěvníkům roční slevové karty. Ty jsou k dispozici v infocentru kulturního domu za cenu 90 korun. Slevové karty budou platit celou koncertní sezonu a jejich držitelé budou moci využít slevu na vstupném u zhruba deseti koncertů ve výší 30 korun, informoval Martin Hroch. Retro uvede film o kapele One Direction X Factor, do níž se mladíci přihlásili každý zvlášť. Teprve během klání vytvořili skupinu, která už prodala na 30 milionů desek. Zatím poslední jejich album Take Me Home vedlo hitparády ve 37 zemích. Snímek, který se v českých kinech bude promítat jen čtyři týdny, zařadilo zábřežské kino do programu hned dvakrát. Dokumentární hudební fi lm One Direction uvedeme ve 3D s českými titulky, a to 7. a 22. září, slibuje vedoucí kina Věra Smrčková. Plavecká škola zahajuje další sezónu Plavecká škola v Zábřehu zahájí v září již čtvrtou sezónu. V předchozích třech letech ji navštívilo téměř dětí škol a školek nejen ze Šumperska, ale i Pardubického kraje. Škola každoročně rozšiřuje svoje služby nejen pro děti, ale také pro jiné věkové skupiny. Program pro veřejnost je nastaven od šesti do šedesáti, tedy pro návštěvníky od šesti měsíců do šedesáti let, vysvětluje vedoucí školy Bohumil Molek. V uplynulé sezóně například úspěšně nastartoval program plavání batolat či plavání a cvičení nastávajících maminek, zájem projevili i dospělí, a to zejména o kondiční a zdokonalovací plavání. Plavecká škola jako jedna z mála v ČR nabízí netradičně i přípravu na dálkové plavání na otevřené vodě a zimní otužilecké plavání, zájem je i o šnorchlové plavání s ploutvemi. Pro předškoláky a školáky má připravenou výuku po celý nastávající školní rok také v odpoledních hodinách. Kompletní nabídku služeb pro sezónu lze nalézt na cz nebo u recepce bazénu. Kontakt tel: , tiscali.cz. KRÁTCE Hnízdo našlo nové hnízdo Od září začne působit nové Hnízdo na horním náměstí. Začátkem srpna získalo Mateřské a rodinné centrum Hnízdo prostory pro své působení a aktivity na Masarykově náměstí 7, jde o prostory bývalé šicí dílny Charity blízko zámku. Změna byla vynucena novou situací na ZŠ B. Němcové. Před plným nastěhováním ještě proběhnou úpravy pronajatých prostor, vymalování a podobně. Od září ale už bude vše připraveno a začne plný provoz v novém. Velká cena v požárním sportu vyvrcholí v Ráječku Posledním závodem seriálu soutěží hasičských družstev vyvrcholí v neděli 1. září na dopravním hřišti v Ráječku Velká cena v požárním sportu. Soutěž pořádaná za podpory Olomouckého kraje a Města Zábřeh Sborem dobrovolných hasičů v Ráječku bude zahájena v 10 hodin slavnostním nástupem. Pořadatelé očekávají účast bezmála šesti desítek soutěžních kolektivů. Vyvrcholení soutěže a vyhlášení výsledků je očekáváno kolem 15. hodiny. Podzimní Putování s Metodějem Spolek Metoděj připravuje na sobotu 14. září tradiční podzimní výlet do Prahy. Účastníky výletu bude očekávat mnohým již dobře známá průvodkyně, která představí další z řady zajímavostí hlavního města. Sraz na nádraží ČD v 7.10 hod., plánovaný návrat v hod. Přihlášky do 6. září na telefonu paní Hedrichová. Zádušní mše za Jana Welzla Zřejmě vůbec první zádušní mše za zábřežského rodáka a cestovatele Jana Welzla bude odsloužena v předvečer 65. výročí jeho úmrtí v úterý 17. září, Jan Eskymo Welzl zemřel 19. září 1948 v kanadském Dawsonu. Mše doprovázená vystoupením sboru Carmen se uskuteční v 18 hodin v chrámu sv. Bartoloměje. Kromě toho 15. srpna uběhlo 145 let od narození tohoto zábřežského rodák. Odstávka bazénu Od pondělí 2. září do neděle 8. září bude Plavecký areál Zábřeh uzavřen pro veřejnost. Důvodem je technologická odstávka zařízení po prázdninách. V září startují kurzy tanečních Do 10. září přijímá Zábřežská kulturní přihlášky do kurzů společenského tance a výchovy, jež jsou určeny především pro studenty středních škol ze Zábřeha o okolí. První taneční lekce se uskuteční 24. září ve velkém sále kulturního domu, výuce tanců však bude předcházet informativní schůzka všech přihlášených, která je naplánována na úterý se začátkem v hodin. Kurzy povedou manželé Eva a Petr Kolčavovi trenéři III. třídy tanečního sportu. Poplatek za dvanáct lekcí včetně dvou prodloužených a kolony činí stejně jako v loňském roce příznivých korun. Přihlášky jsou k dispozici v infocentru kulturního domu nebo u Dagmar Zikové, která také poskytne další informace (tel , , info). Také v letošním roce budeme otevírat pouze jeden kurz, zejména dívky by se tak měly přihlásit co nejdříve, sdělila Ziková.

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 15/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Pátek 23. srpna UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA Životopisný/drama, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 21:00, 90 Kč Sobota 24. srpna PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM REJVÍZ Autobusový výlet. Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Odjezd od kulturního domu, 7:30 JÁ, PADOUCH 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 98 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč KICK ASS: NA PLNÝ KOULE Akční/komedie/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 113 min. Kino Retro, 21:00, 110 Kč Neděle 25. srpna LIPNÍK HRAD HELFŠTÝN Hefaiston umělečtí kováři v práci. Vedoucí p. Kostelka, tel: Odjezd ČD, 8:50 Středa 28. srpna Pátek 30. srpna Sobota 31. srpna TJ Sokol Zábřeh Hospoda Na Kovárně Galerie Kafé Rovensko HODOVÉ ODPOLEDNE Přátelské posezení na zahradě Katolického domu. Skákací atrakce, soutěže, fotbalové utkání svobodní/ ženatí. Občerstvení zajištěno. Zahrada Katolického domu, 15:00 PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR Akční/dobrodružný/drama, přístupný, dabing, USA REVIVAL Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 18:30, 120 Kč Kino Retro, 21:00, 100 Kč ŠMOULOVÉ 2 3D Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč NĚKDO TO RÁD HORKÉ Komedie/krimi/romantický/hudební, přístupný, titulky, USA 1959, 120 min. Kino Retro, 20:00, 60 Kč BISKUPSKÁ KUPA U ZLATÝCH HOR Vycházka na kamennou rozhlednu. Vedoucí p. Kirchnerová, tel: Odjezd ČD, 7:31 II. SETKÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI SOKOLY Sportovní den. Areál TJ Sokol Zábřeh, 9:00 ADIEU PRÁZDNINY Ukončení prázdnin pro děti i dospělé. Soutěže, skákací hrad zdarma. Občerstvení zajištěno. Hospoda Na Kovárně v Ráječku, 17:00 ŠMOULOVÉ 2 3D Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč ŠUMPERK A OKOLNÍ KRAJINA Vernisáž výstavy obrazů Josefa Baslara a Petra Kučery, bývalých profesorů SPŠ Šumperk. Výstava potrvá do konce října. Galerie Kafé Rovensko, 18:00 REVIVAL Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Neděle 1. září VELKÁ CENA SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU SDH Ráječek Soutěž hasičských družstev v požárním útoku. Občerstvení zajištěno. Dopravní hřiště Ráječek, 10:00 SK SULKO SK SULKO ZÁBŘEH FC FASTAV ZLÍN B Zábřeh Městský stadion Zábřeh, 16:30 ŠMOULOVÉ 2 3D Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč RED 2 Akční/komedie/krimi/thriller, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 116 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Středa 4. září FARMÁŘSKÉ TRHY Prodej regionálních výrobků. Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 ŠMOULOVÉ 2 Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 100 Kč, dospělí 120 Kč ITALSKÝ KLÍČ Komedie/drama/thriller, přístupno od 12 let, titulky, Finsko/USA/Itálie/Velká Británie 2011, 95 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 5. září MARKÉTA STEJSKALOVÁ: MALBA Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do Minigalerie Mariana Svobodová. Galerie Tunklův dvorec, 17:00 WIHANOVO KVARTETO Koncert světoznámého smyčcového kvarteta. První koncert cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2013/2014. Pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením Sv. Barbora Kostel sv. Barbory, 18:00, 130 a 150 Kč, členové Bravo Zábřeh 90 a 110 Kč Pátek 6. září RIDDICK Sci-fi/akční/thriller, přístupný, titulky, USA 2013, 119 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Koncert pěveckého souboru Carmen na nádvoří zámku a v zámeckých sklepích, vernišáž výstavy erbů majitelů zábřežského panství. Zámek Zábřeh, 19:00 Sobota 7. září KICK ASS: NA PLNÝ KOULE Akční/komedie/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 113 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč 10. OBLASTNÍ SRAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TURISTŮ OL. KRAJE Akce se uskuteční září v Kosově. Kontakt: Danuše Kirchnerová, tel: Kosov KLÁŠTEREC CHROMEČ ŠIKULŮV MLÝN POSTŘELMOV Vycházka. Vedoucí p. Dvořáček, tel: Odjezd ATB Valová, 9:41 ZAKONČENÍ LÉTA Tradiční sousedské posezení. Bohaté občerstvení, pro děti kolotoč a skákací hrad, od 19:00 disco pod širým nebem. Hřiště Skalička, 14:00 MARTIN CHMELAŘ: JINÝMA OČIMA Vernisáž výstavy plastik a uren. Výstava bude přístupná každou neděli od 14 do 18 hodin a potrvá do 20. října. Zámek Skalička, 15:00 MACHŘI 2 Komedie, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 101 min. ONE DIRECTION: THIS IS US 3D Dokumentární/hudební, přístupný, titulky, Velká Británie 2013, 104 min. Sobota 7. září a neděle 8. září Kino Retro, 17:30, 120 Kč Kino Retro, 20:00, 150 Kč DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Muzeum Zábřeh Dům Pod Podloubím Otevřeno v sobotu a v neděli 9:00 12:00 a 12:30 17:00 Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově Otevřeno jen v sobotu 10:00 12:00 a 13:00 17:00 Farní muzeum, farní kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Barbory, hrad a zámek Zábřeh, kostel Církve československé husitské Otevřeno v sobotu 10:00 12:00 a 13:00 17:00, neděle 10:00 12:00 Zámek Skalička Otevřeno v sobotu a v neděli 14:00 18:00 Renesanční tvrz Kryštofa Staršího Huberckaz Belnsdorfu v Nemili Otevřeno v sobotu 10:00 17:00, neděle 10:00 15:00 Šubrtova kaplička, morový sloup a kašna na Masarykově náměstí, železniční skanzen Volně přístupné Neděle 8. září VAŠEK A PEPA Taneční odpoledne aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Občerstvení zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00 18:00, 50 Kč UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč WOLVERINE 3D Sci-fi/akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 126 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Úterý 10. září MOMENTKY Z CEST Beseda s paní Jitkou Václavíkovou o cestách po USA. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 Středa 11. září ERIKA KERTESZ DUO Výjimečný koncert špičkové maďarské jazzové zpěvačky doprovázené kytaristou Davidem Reschofskym. Kino Retro, 19:00, předprodej 90 Kč, v den koncertu 130 Kč Čtvrtek 12. září KRAJINOU POHÁDEK: DROZDOV DROZDOVSKÁ PILA HOŠTEJN Vedoucí p. Jašek. Více informací ve vývěsní skříňce (bývalá Račice). INDIÁNI OČIMA DĚTÍ Vernisáž výstavy obrázků z okresní malířské soutěže. Vystoupení členů Trojky Shawnee. Výstava potrvá do Galerie kina Retro, 17:00 Pátek 13. září JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 3D Animovaný, přístupný, dabing, Španělsko 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, 150 Kč MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ Akční/dobrodružný/drama/fantasy/mysteriózní/romantický, přístupný, titulky, Kanada 2013, 130 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Sobota 14. září ZÁBŘEŽSKÝ KULTURNÍ JARMARK Prodej jarmarečního zboží, ukázky tradičních staročeských řemesel, dětská scéna DDM Krasohled, prezentace provozní techniky společnosti EKO servis, lunapark. Po celý den pestrý kulturní program. Bohatá nabídka občerstvení všeho druhu včetně tradičního burčáku. Náměstí Osvobození, okolí kulturního domu, 9:00 24:00 LETADLA 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč LÍBÁNKY Drama, přístupný, české znění, Česko 2013, 98 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 4. září SK KČT ZdP Zábřeh TJ LOKO a Naplaveniny Klub důchodců města Zábřeh SK KČT ZdP Zábřeh

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

datum začátku akce: čas začátku akce: 12:00 místo konání (obec): Uhelná Příbram

datum začátku akce: čas začátku akce: 12:00 místo konání (obec): Uhelná Příbram SDA místo konání: parket stručný popis akce: Pouťová taneční zábava. Turnaj v malé kopané čas začátku akce: 08:00 místo konání (obec): Nová Ves u Chotěboře místo konání: travnatá plocha Sokol Nová Ves

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

PARTNER MĚSTO IVANČICE

PARTNER MĚSTO IVANČICE PARTNER MĚSTO IVANČICE Ivančice mají v současné době 9400 obyvatel. Pro pořádání kulturních akcí slouží budova městského kina. Ke sportovnímu vyžití slouží kromě fotbalového stadionu a tenisového areálu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Finále ligy mládeže SPČR 2015

Finále ligy mládeže SPČR 2015 Svaz potápěčů České republiky ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají Finále ligy mládeže SPČR 2015 v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění kat. E, D,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4.

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4. Karviná Program kina Centrum červenec 2010 Program najdete zde: http://programy.sms.cz/kina/karvina/centrum Divadlo a zábavné pořady Divadelní komedie Becočki Výuka a ukázka lidových velikonočních technik.

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více