Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy"

Transkript

1 Číslo 15/2013 vydáno dne Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co 12. srpna převzal staveniště EKO servis Zábřeh, který vysoutěžil nejnižší cenu. Práce obnášejí úpravy celého prostoru spočívající především v rozšíření silnice a zbudování chodníků, uvedl jednatel EKO servisu Milan Doubravský. Cílem rekonstrukce křižovatky za přibližně 965 tisíc korun je hlavně zlepšení rozhledových poměrů v místě, které bude v budoucnu zřejmě výrazněji dopravně frekventované než dnes. Doposud zde ale na řidiče číhalo nebezpečí v nevalném výhledu směrem k Rovensku. Křížení ulic se upravuje rovněž z důvodu převedení dopravy v době, kdy se bude realizovat kruhová křižovatka při kulturním domě na ulici Postřelmovské a ČSA. Jedna z hlavních objízdných tras povede právě po Bezručově a Dvorské ulici, bezpečný průjezd touto trasou byl podmínkou výstavby u kulturáku. Dalším požadavkem se stala potřeba synchronizovat práce s rekonstrukcí inženýrských sítí, které probíhají na Bezručově ulici. Ty by měly skončit v závěru listopadu, kdy zde EKO servis položí nový asfaltový povrch. Až do tohoto termínu tak musí řidiči v souvislosti s čilým stavebním ruchem v této části města počítat s dopravními komplikacemi. Na Výsluní vyrostlo hřiště pro dospělé První zábřežské hřiště pro seniory vyrostlo na Výsluní. Nadace správného životního stylu se ve spolupráci se společností COLMEX rozhodla navázat na úspěch loňského roku, kdy bylo v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity realizováno více než sto projektů venkovního fitness. S jejím přispěním se městu podařilo v lokalitě Výsluní při ulici Ladislava Na deseti místech přibyly kontejnery na textil V rámci zkvalitňování systému hospodaření s odpady byly v deseti zábřežských lokalitách rozmístěny kontejnery na textil. Jedná se o rozšíření kontejnerových hnízd u marketů Albert a Billa, u bývalé sýpky na Sušilově ulici, dále v ulicích Na Nové, Na Vyhlídce, Valové, Postřelmovské, u ZŠ Severovýchod, v Ráječku v ulici Obránců míru a na Skaličce u obchodu. Získaný materiál je následně tříděn a recyklován. Vhodné textilie jsou poskytnuty charitativním organizacím, nebo jsou dále zpracovávány či určeny k druhotnému využití jako čistící hadry. Přechod v Koutech zmizel Fialy vytvořit venkovní fitness koutek. Jednotlivé stacionární tréninkové stroje jsou určeny k pohybu, cvičení, rehabilitaci, sportovní a zábavní hře dospělých. Na každém stroji je umístěna tabulka s funkčním popisem a s instrukcí ke správnému provádění příslušného cviku. Město získalo na pořízení a umístění strojů příspěvek ve výši Kč, z vlastního rozpočtu uvolnilo Kč. Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích či taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty. Textil vkládaný do sběrných kontejnerů musí být zabalený v igelitových pytlích nebo taškách a svázaný, protože je s ním dále ručně manipulováno. Ne vše se ale do sběrného kontejneru hodí. Nepatří sem především znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály či komunální odpad apod. Před několika dny došlo k odstranění přechodu pro chodce v Koutech, tj. na křižovatce ulic Sokolské a Sušilovy. Komise dopravy a BESIP byla předtím upozorněna, že tento přechod nevyhovuje z hlediska platných předpisů a je nebezpečný pro chodce. Oddělení dopravy městského úřadu proto požádalo Olomoucký kraj, vlastníka komunikace, o doplnění vyznačení přechodů svislým dopravním značením. Policie ČR ovšem vydala stanovisko, že uvedený přechod je nebezpečný a požadovala jeho odstranění, což kraj na základě stanoviska policie učinil. V uvedeném místě je výhledově plánována výstavba kruhového objezdu včetně bezpečných přechodů pro chodce. Vstoupili jsme do jednání s krajem s cílem situaci dočasně vyřešit například zřízením tzv. místa pro přecházení chodců, a zajistit tak větší míru bezpečnosti chodců v porovnání se současným stavem, uvedl k dalším krokům radnice 1. místostarosta města Karel Crhonek. Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Už počtvrté vyrazili závodníci v sobotu 20. července na trať Welzlova kvadriatlonu, aby změřili své síly s nástrahami náročné trati. Devětadevadesát mužů a jednadvacet žen vyrazilo v pravé poledne od loděnice na tříkilometrový běh podél Moravské Sázavy. Tradičně nechybělo brodění řeky a poté stoupání k přehradě Nemilka, kde po skoku z hráze na borce čekalo přes půl kilometru plavání. Třetí disciplína, jízda na in-line bruslích, vyžadovala po závodnících nejen dobré zvládnutí techniky, ale i odvahu pustit se po ne zcela dokonalé komunikaci od hráze dolů do Nemile. Odtud vystoupali do Bozeňova, kde na účastníky čekalo další přezouvání a poslední disciplína horská kola. Třináctikilometrová trať opět nabídla řadu náročných úseků, jimiž se závodníci řítili do cíle v zábřežské loděnici podporováni četnými diváky i sledováni kamerami České televize. Jako první se v cíli objevil Tomáš Matera z Triatlon teamu Opava (na snímku v popředí), který tak na Welzlově kvadriatlonu vybojoval už třetí vítězství v čase 1:08:34 hodiny. Tři minuty za ním do cíle dospěl jeho týmový kolega Filip Lužný a bronzový skončil zábřežský David Jílek. O kvalitě letošního ročníku i příznivých podmínkách nejlépe svědčí fakt, že i čtvrtý v pořadí překonal čas loňského vítěze. V ženské kategorii zvítězila v již tradičním souboji Martina Kukulová z Nového Malína. Dvojnásobná vítězka kvadriatlonu, šestnáctiletá Eva Planíčková z Rájce, se musela tentokrát spokojit s bronzovou příčkou, když ji o dvacet vteřin překonala ještě Lucie Materová z opavského Triatlon teamu. Obdiv ale zaslouží všichni účastníci závodu, protože do cíle i přes různá protivenství dorazilo nakonec všech sto dvacet startujících. Další číslo zpravodaje vychází 11. září. Památky se opět představí veřejnosti Druhý zářijový víkend bude i v Zábřeze patřit památkám. Ve městě a jeho okolí se v sobotu 7. a v neděli 8. září uskuteční Dny evropského dědictví. Letošní ročník akce, při které se otevírají veřejnosti běžně nepřístupné památky, přinese několik novinek. Tu první návštěvníci uvidí již v pátek 6. září večer. Na společném zahájení, které se uskuteční v 19 hodin u zábřežského zámku, bude k vidění výstava erbů majitelů zábřežského panství. Další novinkou je rozšíření počtu památek zapojených do Dnů evropského dědictví. Letos se do akce poprvé zapojí železniční skanzen, který se nachází na bývalém železničním náspu poblíž Lupěného. Pořadatelé akce v letošním roce věnovali pozornost také morovému sloupu, který slaví jubileum. Letos si Zábřeh připomíná tři sta let od postavení mariánského morového sloupu na Masarykově náměstí. Při této příležitosti jsme připravili tematickou výstavu, která bude k vidění ve farním muzeu ve věži kostela svatého Bartoloměje, řekl jeden z organizátorů akce Petr Krňávek. K dispozici bude i jubilejní razítko vyrobené pro tuto příležitost. (Pokračování na straně 5)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 15/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém 60. zasedání usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Odsouhlasila darovací smlouvu mezi společností DIMATEX CS a městem Zábřeh jako obdarovaným a dále schválila, že finanční dar v celkové výši Kč bude v letech použit na výdaje v oblasti svozu, likvidace a separace odpadu. Odsouhlasila zveřejnění záměru výpůjčky prostor v budově Tunklova 5 Sboru dobrovolných hasičů Zábřeh za účelem zajištění činnosti SDH Zábřeh, JSDH Zábřeh a práce s mládeží. Schválila ceník prací a služeb EKO servisu poskytovaných městu s účinností od Dala souhlas s použitím znaku města pro účely výstavy Po stopách Žerotínů, kterou pořádá Muzeum Komenského v Přerově. Schválila předloženou zadávací dokumentaci pro zakázku Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh. Vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Rozvoj a zkvalitnění výuky na Základní umělecké škole Zábřeh. Souhlasila s podáním žádosti a uzavřením smlouvy o připojení ZŠ B. Němcové k distribuční soustavě se společností SMP Net. Schválila hodnotící komisí doporučené pořadí posuzovaných nabídek pro provedení veřejné zakázky Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ Severovýchod, v níž zvítězila nabídka společnosti VHH THERMONT s nejnižší nabízenou cenou 14,354 milionu Kč. Rada také odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s VHH THERMONT. Vzala na vědomí zajištění zpětného odběru použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren společností Cart4Future s. r. o. a pověřila vedoucí oddělení životního prostředí zajištěním spolupráce a umístěním sběrného boxu do střediska Separex. Město má svého soudního exekutora Od 1. ledna letošního roku, kdy došlo ke změně občanského soudního řádu, Město Zábřeh nemůže využívat k exekuci svých pohledávek soudy. Ty již nenařizují řízení o exekuci na základě exekučních titulů (sem patří pravomocná a vykonatelná rozhodnutí, příkazy o uložení sankce, blokové pokuty, platební výměry vydané odbory úřadu atd.), to nyní přísluší soudním exekutorům. Soudy jim předávají veškeré doposud neskončené soudní spisy, exekutor již není vázán návrhem oprávněného (tj. města) na to, jak má být výkon rozhodnutí veden. Město Zábřeh při vymáhání svých pohledávek spolupracuje s Marcelem Kubisem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Šumperk, který provádí pro město exekuční činnost a poskytuje mu v této souvislosti i právní pomoc. Změna soudního řádu tak má dopad i na samotného dlužníka. Ten zatím musel hradit soudní náklady ve výši několika stokorun. Při výkonu rozhodnutí prováděném soudním exekutorem ale často zaplatí za úhradu nákladů exekuce až několik tisíc. Nejlepší prevencí je proto včasné plnění platebních povinností vůči Městu Zábřeh. Hasiči na Skaličce slavili sto let sboru Sbor dobrovolných hasičů na Skaličce oslavil v sobotu 27. července sto let od svého založení bohatým programem. Ten začal po obědě, kdy v místní kapli vysvětil zábřežský děkan P. František Eliáš prapor sboru. Poté se hasiči vydali průvodem do zámeckého parku, kde probíhala hlavní část oslav. Jejich návštěvníci měli možnost vyslechnout si přivítání z úst starosty sboru Lukáše Běhala a hostů, zhlédnout historickou i současnou hasičskou techniku. Příjemným překvapením nejen pro děti se stala ukázka hašení historickou ruční stříkačkou taženou koňským spřežením (na snímku). Program ale pokračoval i v prostorách skaličského zámku, kde veřejnost měla možnost zhlédnout výstavu historických fotografií Stoletá cesta SDH Skalička. Součástí výstavy bylo také uvedení publikace Skalička 100 let sboru dobrovolných hasičů. Ta se zabývá nejen historií skaličského sboru, ale poprvé uceleně mapuje také dějiny obce, až do roku 1950 samostatné. V rámci programu došlo i na ocenění za práci příslušníků SDH Skalička. Vyznamenání jim spolu s funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předal starosta města František John, aby nakonec sám převzal medaili Za příkladnou práci pro sbory dobrovolných hasičů na území města a jeho částí. Poté pokračovaly oslavy volnou zábavou při hudbě až do pozdních nočních hodin. Změna č. 4 Regionálního operačního programu Přestože zábřežský plavecký areál stále čeká na opravu venkovního padesátimetrového bazénu, v červenci přišlo na zábřežské koupaliště téměř devět a půl tisíce lidí, což je v novodobé historii po rekonstrukci bazénu rekordní měsíční návštěva. Velkou měrou se na tomto výsledku podílelo stabilní letní počasí. Kromě počasí letos lákají na koupaliště také nové atrakce: aquazorbing, skákací hrad a opravený minigolf, to vše pořízené díky dotaci z Programu rozvoje venkova. Po předchozích zkušenostech provozovatel bazénu EKO servis Zábřeh ve spolupráci s plaveckou školou BO- Každého to někdy potkalo. Po letech přestane svítit zářivka. Jak ale naložit s tou nefunkční? Vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu, ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře (EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 19, Zábřeh). Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro Zábřeh zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím městskému rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. Poté, co bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci Změna č. 4 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, může každý občan zaslat své připomínky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ministerstva životního prostředí. Vyjádření k oznámení koncepce je potřeba zaslat v písemné formě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úředních deskách Olomouckého a Zlínského kraje (zveřejněno v Informačním systému SEA na internetových stránkách pod kódem koncepce MZP153K). Bazén v červenci zaznamenal rekordní návštěvnost MOT a bistrem U Dvou přátel vsadil na osvědčené letní programy určené nejen dětem. Velké pochvaly se dostalo zejména Vodním hrátkám, při kterých se bavili návštěvníci v krytém bazénu i na venkovním koupališti. Karaoke show přilákala ke zkoušce pěveckého talentu převážně děti. Druhého ročníku turnaje v plážovém volejbale se zúčastnilo jedenáct smíšených trojic, letos si vítězství odvezli přespolní Pepíci s beachvolejbalovou reprezentantkou Šárkou Nakládalovou. Poslední plánovanou větší akcí tohoto léta byl druhý ročník bikemaratonu Welzlovo kolo pořádaný sdružením Břeh. Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další výrobu použít až 95 procent materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Každý ale může pomoci tuto situaci změnit. Více o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami na cz. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Také červenec přinesl strážníkům městské policie řadu zásahů. Například zaznamenali 108 přestupků, za které udělili 41 blokových pokut, k dořešení bylo předáno 12 přestupků a zbývající přečiny vyřešili domluvou. Kromě toho museli nad ránem 2. července zasahovat v herně La Pantera, kde v době úklidu vykopl muž vstupní mříž a v klidu hrál na výherním automatu. S hrou nepřestal ani po příjezdu strážníků, kteří jej nakonec museli z provozovny vyvést za použití hmatů a nasazení pout. V pondělí 8. července strážníci zastavili malý motocykl kvůli tomu, že spolujezdec neměl přilbu. Při kontrole hlídka zjistila, že řidič sice přilbu má, ne však řidičské oprávnění, proto byl případ předán Policii ČR. Změny při povolování kácení stromů Oddělení životního prostředí městského úřadu informuje, že již není nutné žádat o povolení ke kácení stromů v zahradách (tj. na pozemcích u rodinného nebo bytového domu v zastavěném území obce, oplocených a nepřístupných veřejnosti). V případě běžného kácení zahradních stromků se jedná o menší byrokratickou zátěž jak pro občany, tak pro samotné úředníky. Povolení k těmto úkonům lidé stejně většinou bez problémů dostávali, řekla vedoucí oddělení životního prostředí Květoslava Hýblová. Tyto dřeviny ovšem nesmí být součástí významného krajinného prvku, stromořadí nebo se nemůže jednat o památné stromy. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Více informací poskytne oddělení životního prostředí na tel: Zástupci města a Slavice vyrazili na Slovensko Ve dnech 2. až 4. srpna se zúčastnila delegace ze Zábřeha v čele se starostou Františkem Johnem oslav 900 let první písemné zmínky o slovenských Žiranech. Zahraniční hosté, mezi něž patřili také zástupci spřátelených maďarských obcí, se seznámili s historií Žiran a vyměnili si zkušenosti. Zúčastnili se i slavnostního otevření Lidového domu, jehož úkolem je zachytit život zdejších lidí v minulosti. Vyvrcholením kulturního programu se stal slavnostní sborový koncert v kostele sv. Mikuláše. Zábřeh reprezentoval ženský pěvecký sbor Slavice, který byl pozván starostou Žiran. Slavice pod vedením sbormistryně Jaroslavy Štěpánkové totiž v obci opakovaně koncertovaly spolu se zdejším sborem Zoboralja. Také v Zábřeze proběhl na jaře koncert obou těles v Tunklově dvorci. Zábřežský sbor sklidil na Slovensku opět velký ohlas, a to nejen ze strany publika, ale i ostatních účinkujících sborů a odborníků z oblasti sborového zpěvu.

3 Zábřeh 15/2013 INZERCE strana 3 Stačí 3 zájemci o společnou výuku angličtiny ze stejné lokality a náš lektor za Vámi bude dojíždět. Hlásit se můžete i samostatně. VÝHODY: lektor přizpůsobí tempo výuky konkrétně na Vaši jazykovou úroveň můžete kombinovat konverzaci s výukou gramatiky vhodné pro maminky na mateřské dovolené Kompletace přihlášek a rozdělení do skupin bude probíhat od 6. do 11. září Cena jedné vyučovací hodiny od 150 Kč PŘIHLÁŠKY NA: nebo na tel:

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 15/2013 RYBÁŘSKÉ POTŘEBY NA ŠKOLSKÉ ULICI V ZÁBŘEZE Navštivte nově otevřené rybářské potřeby v Zábřeze v prodejně domácích potřeb (bývalý kovomat). Těšíme se na Vás... akční nabídka 1. týden v září: HALIBUT PELETY - již od 79.- Kč / Kg Tel: PETRŮV ZDAR DANĚ ÚČETNICTVÍ BEZ VAŠICH STAROSTÍ Co všechno pro Vás můžeme udělat? možnost odložení podání daňového přiznání až o 3 měsíce kompletní vedení podvojného účetnictví vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) zpracování všech typů daňových přiznání pro podnikatele, obchodní společnosti i občany zpracování účetní závěrky přípravu účetních sestav a výkazů mzdové účetnictví zpracování mezd (přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojištění, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, podklady pro odvody z mezd, vedení mzdových dokladů, zpracování ELDP, vyhotovení pracovních smluv, přihlášky a odhlášky u ČSSZ a ZP) daňové a účetní poradenství (optimalizace daňového základu) zastoupíme Vás v komunikaci s úřady zpracování finanční analýzy k získání finančních prostředků zpracování a odeslání statistických výkazů Přenecháte nám Vaše starosti s vedením účetnictví a daněmi. Disponujeme zkušeným týmem odborníků, nabízíme služby daňových poradců, využíváme špičkový software! Neváhejte kontaktovat naši společnost: Merkurius, a.s., pobočka Mohelnice, Třebovská 47, PSČ , tel: , mob: , Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sekaninová daňový poradce evid.číslo 4666, Dne 5. Září 2013 si připomeneme nedožité 100. výročí narození a 22.října výročí úmrtí paní Aurelie e Doubravské ze Zábřeha Dne si připomeneme rok kdy nás navždy opustil Lukáš Goreczki Vzpomeňte s námi Synové Ludvík, Ivo a Radomír s rodinami. Zůstane navždy v našich srdcích...

5 Zábřeh 15/2013 KULTURA A SPORT strana 5 Památky se opět představí veřejnosti (Dokončení ze strany 1) Do Dnů evropského dědictví se letos ve městě a jeho okolí zapojí dvanáct památek: zábřežské muzeum sídlící v Domě Pod Podloubím, kostel svatého Bartoloměje s farním muzeem, kostel svaté Barbory, morový sloup, kašna na Masarykově náměstí, zábřežský hrad a zámek, kostel Církve československé husitské, zámek na Skaličce, Šubrtova kaple Panny Marie Sedmibolestné, železniční skanzen u Lupěného, renesanční tvrz v Nemili a hrobka Bukůvků v Postřelmově. Na zámku na Skaličce se v sobotu v 15 hodin uskuteční vernisáž výstavy Martina Chmelaře nazvaná Jinýma očima, na níž tento sochař představí své plastiky a poněkud nezvyklé objekty urny. Na všech památkách budou moci lidé jako tradičně získat otisk speciálního razítka. Dny evropského dědictví na Zábřežsku se v letošním roce uskuteční díky finanční podpoře Města Zábřehu. Projekt je realizován za podpory K.R.A.P. o.s. Klub pro rozvoj aktivního Pomoraví. K tanci zahrají Vašek a Pepa Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje pro všechny generace populární duo Vašek a Pepa v neděli 8. září. Sváteční taneční odpoledne v sále kulturního domu začíná ve 14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, vstupné činí 50 korun. Další taneční odpoledne připravila Zábřežská kulturní už na neděli 22. září, kdy se v Zábřehu poprvé představí krojovaná dechová hudba Valaška z Valašských Klobouk. Vstupenky na tento pořad jsou již v prodeji v infocentru kulturního domu. Nejmenší mažoretky zažily úspěšnou sezónu Jednou z nejmladších skupin mažoretek ZUŠ Zábřeh jsou Berušky 4, tedy věková kategorie 5 až 7 let. V letošním roce se této formaci v minikadetkách neobyčejně dařilo. Už na první velké soutěži ve Višňové u Znojma tato formace získala zlatou medaili, a zajistila si tak postup na mistrovství ČR. Berušky 4, v nichž vystupují i dva chlapci, se představily i na Májovém jarmarku či Dni Mikroregionu v Dubicku. Počátkem srpna se formace zúčastnila mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ve Vimperku. Ve finále pom-pom zvítězila, kvůli věkové kategorii ale bohužel nemohla postoupit na mistrovství světa do Prahy, které se uskuteční poslední víkend v srpnu. V Bozeňově nabízí on-line rezervaci sportovišť Sportoviště v Rekreačním středisku Bozeňov si nyní zájemci mohou objednat on-line z pohodlí domova. Provozovatelé na svých internetových stránkách spustili pro návštěvníky nový rezervační systém. Vybrat si lze ze dvou beach volejbalových kurtů, tří antukových kurtů, travnatého hřiště na malou kopanou a multifunkčního hřiště s umělým povrchem a nočním osvětlením, které nabízí tenis, volejbal, nohejbal, streetball a futsal. S rostoucím zájmem návštěvníků o naše sportoviště jsme začali řešit systém objednávek. Po zvážení všech možností jsme usoudili, že on-line systém bude pro naše hosty nejpohodlnější. Velikou výhodou je i to, že se mohou návštěvníci dopředu podívat, jak je které sportoviště obsazeno, uvedl Michal Kubica, který má provoz sportovního areálu na Bozeňově na starosti. Rezervace sportovišť je dostupná po předchozí registraci, všechny potřebné informace zájemci naleznou na Léto u zámku lákalo stovky diváků Ani o prázdninách nepřišli obyvatelé Zábřeha o bohatou kulturní nabídku, kterou pro ně připravila Zábřežská kulturní. Jak již název nového projektu Léto u zámku napovídá, místem konání celého cyklu akcí se stal amfiteátr před zámkem. Zde se jako první představila ve středu 17. července kapela Parní Lucie, zatímco v kině proběhla premiéra filmu Revival spojená s besedou s hercem a režisérem Miroslavem Krobotem. Už první návštěva naznačila, že o středeční letní pohodičku na Masarykově náměstí bude velký zájem, zvláště když sérii akcí přálo po celou dobu i počasí. Přízeň diváků potvrdila i další hudební vystoupení, na nichž se se slavnými rock- Filmovou událostí se pro mnohé stane snímek o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině One Direction. Fanoušky a hlavně fanynky této britské kapely čekají strhující 3D záběry na koncertní pódia, ale i pohled do zákulisí. Film pod názvem One Direction 3D: This Is Us natočil Morgan Spurlock a vedle záběrů z koncertních pódií i zákulisí slibuje také komorní pohled do soukromí muzikantů. Kariéru skupiny One Direction v roce 2010 odstartovala účast v britské talentové soutěži ovými hity v originálním podání akustických nástrojů představila skupina Acoustica a v závěru července i oblíbená country kapela Slza. Návštěvnickým vrcholem se stala komedie Tři v tom v podání divadelního souboru Václav. Hlediště zaplnily více než čtyři stovky diváků, kteří se skvěle bavili hrou plnou humoru i skvělými výkony václavovských ochotníků (na snímku). Přestože polovina srpna už přinesla chladnější večery, přilákalo letní kino s filmem Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka opět na tři sta diváků. Povedené Léto u zámku uzavřela ve středu 21. srpna další inteligentní komedie, snímek Hasta la vista!. Bravo představí slavné Wihanovo kvarteto Bravo Zábřeh, cyklus Zábřežské kulturní věnovaných interpretaci klasické hudby, představí hned v úvodu nové koncertní sezony 2013/2014 skutečnou hudební lahůdku koncert světoznámého smyčcového kvarteta, které si za takřka třicet let své existence získalo mimořádný věhlas za interpretaci jak českého repertoáru, tak i mnoha nejpřednějších děl období klasicismu, romantismu i děl moderních. Soubor byl založen v roce 1985 a stále jej tvoří čtyři původní členové. Wihanovo kvarteto vystupuje s úspěchem doslova po celém světě, pravidelně ve Spojených státech, dlouhodobě působí ve Velké Británii. Jeho vystoupení v Zábřehu by mělo být svátkem pro příznivce klasické hudby ze širokého okolí, uvedl dramaturg cyklu Bravo Martin Hroch. Kvarteto se představí ve čtvrtek 5. září od 18 hodin v kostele sv. Barbory Pořadatelé Bravo Zábřeh opět nabízejí nejenom jeho pravidelným návštěvníkům roční slevové karty. Ty jsou k dispozici v infocentru kulturního domu za cenu 90 korun. Slevové karty budou platit celou koncertní sezonu a jejich držitelé budou moci využít slevu na vstupném u zhruba deseti koncertů ve výší 30 korun, informoval Martin Hroch. Retro uvede film o kapele One Direction X Factor, do níž se mladíci přihlásili každý zvlášť. Teprve během klání vytvořili skupinu, která už prodala na 30 milionů desek. Zatím poslední jejich album Take Me Home vedlo hitparády ve 37 zemích. Snímek, který se v českých kinech bude promítat jen čtyři týdny, zařadilo zábřežské kino do programu hned dvakrát. Dokumentární hudební fi lm One Direction uvedeme ve 3D s českými titulky, a to 7. a 22. září, slibuje vedoucí kina Věra Smrčková. Plavecká škola zahajuje další sezónu Plavecká škola v Zábřehu zahájí v září již čtvrtou sezónu. V předchozích třech letech ji navštívilo téměř dětí škol a školek nejen ze Šumperska, ale i Pardubického kraje. Škola každoročně rozšiřuje svoje služby nejen pro děti, ale také pro jiné věkové skupiny. Program pro veřejnost je nastaven od šesti do šedesáti, tedy pro návštěvníky od šesti měsíců do šedesáti let, vysvětluje vedoucí školy Bohumil Molek. V uplynulé sezóně například úspěšně nastartoval program plavání batolat či plavání a cvičení nastávajících maminek, zájem projevili i dospělí, a to zejména o kondiční a zdokonalovací plavání. Plavecká škola jako jedna z mála v ČR nabízí netradičně i přípravu na dálkové plavání na otevřené vodě a zimní otužilecké plavání, zájem je i o šnorchlové plavání s ploutvemi. Pro předškoláky a školáky má připravenou výuku po celý nastávající školní rok také v odpoledních hodinách. Kompletní nabídku služeb pro sezónu lze nalézt na cz nebo u recepce bazénu. Kontakt tel: , tiscali.cz. KRÁTCE Hnízdo našlo nové hnízdo Od září začne působit nové Hnízdo na horním náměstí. Začátkem srpna získalo Mateřské a rodinné centrum Hnízdo prostory pro své působení a aktivity na Masarykově náměstí 7, jde o prostory bývalé šicí dílny Charity blízko zámku. Změna byla vynucena novou situací na ZŠ B. Němcové. Před plným nastěhováním ještě proběhnou úpravy pronajatých prostor, vymalování a podobně. Od září ale už bude vše připraveno a začne plný provoz v novém. Velká cena v požárním sportu vyvrcholí v Ráječku Posledním závodem seriálu soutěží hasičských družstev vyvrcholí v neděli 1. září na dopravním hřišti v Ráječku Velká cena v požárním sportu. Soutěž pořádaná za podpory Olomouckého kraje a Města Zábřeh Sborem dobrovolných hasičů v Ráječku bude zahájena v 10 hodin slavnostním nástupem. Pořadatelé očekávají účast bezmála šesti desítek soutěžních kolektivů. Vyvrcholení soutěže a vyhlášení výsledků je očekáváno kolem 15. hodiny. Podzimní Putování s Metodějem Spolek Metoděj připravuje na sobotu 14. září tradiční podzimní výlet do Prahy. Účastníky výletu bude očekávat mnohým již dobře známá průvodkyně, která představí další z řady zajímavostí hlavního města. Sraz na nádraží ČD v 7.10 hod., plánovaný návrat v hod. Přihlášky do 6. září na telefonu paní Hedrichová. Zádušní mše za Jana Welzla Zřejmě vůbec první zádušní mše za zábřežského rodáka a cestovatele Jana Welzla bude odsloužena v předvečer 65. výročí jeho úmrtí v úterý 17. září, Jan Eskymo Welzl zemřel 19. září 1948 v kanadském Dawsonu. Mše doprovázená vystoupením sboru Carmen se uskuteční v 18 hodin v chrámu sv. Bartoloměje. Kromě toho 15. srpna uběhlo 145 let od narození tohoto zábřežského rodák. Odstávka bazénu Od pondělí 2. září do neděle 8. září bude Plavecký areál Zábřeh uzavřen pro veřejnost. Důvodem je technologická odstávka zařízení po prázdninách. V září startují kurzy tanečních Do 10. září přijímá Zábřežská kulturní přihlášky do kurzů společenského tance a výchovy, jež jsou určeny především pro studenty středních škol ze Zábřeha o okolí. První taneční lekce se uskuteční 24. září ve velkém sále kulturního domu, výuce tanců však bude předcházet informativní schůzka všech přihlášených, která je naplánována na úterý se začátkem v hodin. Kurzy povedou manželé Eva a Petr Kolčavovi trenéři III. třídy tanečního sportu. Poplatek za dvanáct lekcí včetně dvou prodloužených a kolony činí stejně jako v loňském roce příznivých korun. Přihlášky jsou k dispozici v infocentru kulturního domu nebo u Dagmar Zikové, která také poskytne další informace (tel , , info). Také v letošním roce budeme otevírat pouze jeden kurz, zejména dívky by se tak měly přihlásit co nejdříve, sdělila Ziková.

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 15/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Pátek 23. srpna UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA Životopisný/drama, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 21:00, 90 Kč Sobota 24. srpna PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM REJVÍZ Autobusový výlet. Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Odjezd od kulturního domu, 7:30 JÁ, PADOUCH 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 98 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč KICK ASS: NA PLNÝ KOULE Akční/komedie/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 113 min. Kino Retro, 21:00, 110 Kč Neděle 25. srpna LIPNÍK HRAD HELFŠTÝN Hefaiston umělečtí kováři v práci. Vedoucí p. Kostelka, tel: Odjezd ČD, 8:50 Středa 28. srpna Pátek 30. srpna Sobota 31. srpna TJ Sokol Zábřeh Hospoda Na Kovárně Galerie Kafé Rovensko HODOVÉ ODPOLEDNE Přátelské posezení na zahradě Katolického domu. Skákací atrakce, soutěže, fotbalové utkání svobodní/ ženatí. Občerstvení zajištěno. Zahrada Katolického domu, 15:00 PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR Akční/dobrodružný/drama, přístupný, dabing, USA REVIVAL Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 18:30, 120 Kč Kino Retro, 21:00, 100 Kč ŠMOULOVÉ 2 3D Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč NĚKDO TO RÁD HORKÉ Komedie/krimi/romantický/hudební, přístupný, titulky, USA 1959, 120 min. Kino Retro, 20:00, 60 Kč BISKUPSKÁ KUPA U ZLATÝCH HOR Vycházka na kamennou rozhlednu. Vedoucí p. Kirchnerová, tel: Odjezd ČD, 7:31 II. SETKÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI SOKOLY Sportovní den. Areál TJ Sokol Zábřeh, 9:00 ADIEU PRÁZDNINY Ukončení prázdnin pro děti i dospělé. Soutěže, skákací hrad zdarma. Občerstvení zajištěno. Hospoda Na Kovárně v Ráječku, 17:00 ŠMOULOVÉ 2 3D Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč ŠUMPERK A OKOLNÍ KRAJINA Vernisáž výstavy obrazů Josefa Baslara a Petra Kučery, bývalých profesorů SPŠ Šumperk. Výstava potrvá do konce října. Galerie Kafé Rovensko, 18:00 REVIVAL Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Neděle 1. září VELKÁ CENA SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU SDH Ráječek Soutěž hasičských družstev v požárním útoku. Občerstvení zajištěno. Dopravní hřiště Ráječek, 10:00 SK SULKO SK SULKO ZÁBŘEH FC FASTAV ZLÍN B Zábřeh Městský stadion Zábřeh, 16:30 ŠMOULOVÉ 2 3D Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč RED 2 Akční/komedie/krimi/thriller, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 116 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Středa 4. září FARMÁŘSKÉ TRHY Prodej regionálních výrobků. Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 ŠMOULOVÉ 2 Kino Retro, 17:30, děti do 15 let 100 Kč, dospělí 120 Kč ITALSKÝ KLÍČ Komedie/drama/thriller, přístupno od 12 let, titulky, Finsko/USA/Itálie/Velká Británie 2011, 95 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 5. září MARKÉTA STEJSKALOVÁ: MALBA Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do Minigalerie Mariana Svobodová. Galerie Tunklův dvorec, 17:00 WIHANOVO KVARTETO Koncert světoznámého smyčcového kvarteta. První koncert cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2013/2014. Pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením Sv. Barbora Kostel sv. Barbory, 18:00, 130 a 150 Kč, členové Bravo Zábřeh 90 a 110 Kč Pátek 6. září RIDDICK Sci-fi/akční/thriller, přístupný, titulky, USA 2013, 119 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Koncert pěveckého souboru Carmen na nádvoří zámku a v zámeckých sklepích, vernišáž výstavy erbů majitelů zábřežského panství. Zámek Zábřeh, 19:00 Sobota 7. září KICK ASS: NA PLNÝ KOULE Akční/komedie/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 113 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč 10. OBLASTNÍ SRAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TURISTŮ OL. KRAJE Akce se uskuteční září v Kosově. Kontakt: Danuše Kirchnerová, tel: Kosov KLÁŠTEREC CHROMEČ ŠIKULŮV MLÝN POSTŘELMOV Vycházka. Vedoucí p. Dvořáček, tel: Odjezd ATB Valová, 9:41 ZAKONČENÍ LÉTA Tradiční sousedské posezení. Bohaté občerstvení, pro děti kolotoč a skákací hrad, od 19:00 disco pod širým nebem. Hřiště Skalička, 14:00 MARTIN CHMELAŘ: JINÝMA OČIMA Vernisáž výstavy plastik a uren. Výstava bude přístupná každou neděli od 14 do 18 hodin a potrvá do 20. října. Zámek Skalička, 15:00 MACHŘI 2 Komedie, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 101 min. ONE DIRECTION: THIS IS US 3D Dokumentární/hudební, přístupný, titulky, Velká Británie 2013, 104 min. Sobota 7. září a neděle 8. září Kino Retro, 17:30, 120 Kč Kino Retro, 20:00, 150 Kč DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Muzeum Zábřeh Dům Pod Podloubím Otevřeno v sobotu a v neděli 9:00 12:00 a 12:30 17:00 Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově Otevřeno jen v sobotu 10:00 12:00 a 13:00 17:00 Farní muzeum, farní kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Barbory, hrad a zámek Zábřeh, kostel Církve československé husitské Otevřeno v sobotu 10:00 12:00 a 13:00 17:00, neděle 10:00 12:00 Zámek Skalička Otevřeno v sobotu a v neděli 14:00 18:00 Renesanční tvrz Kryštofa Staršího Huberckaz Belnsdorfu v Nemili Otevřeno v sobotu 10:00 17:00, neděle 10:00 15:00 Šubrtova kaplička, morový sloup a kašna na Masarykově náměstí, železniční skanzen Volně přístupné Neděle 8. září VAŠEK A PEPA Taneční odpoledne aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Občerstvení zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00 18:00, 50 Kč UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč WOLVERINE 3D Sci-fi/akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 126 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Úterý 10. září MOMENTKY Z CEST Beseda s paní Jitkou Václavíkovou o cestách po USA. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 Středa 11. září ERIKA KERTESZ DUO Výjimečný koncert špičkové maďarské jazzové zpěvačky doprovázené kytaristou Davidem Reschofskym. Kino Retro, 19:00, předprodej 90 Kč, v den koncertu 130 Kč Čtvrtek 12. září KRAJINOU POHÁDEK: DROZDOV DROZDOVSKÁ PILA HOŠTEJN Vedoucí p. Jašek. Více informací ve vývěsní skříňce (bývalá Račice). INDIÁNI OČIMA DĚTÍ Vernisáž výstavy obrázků z okresní malířské soutěže. Vystoupení členů Trojky Shawnee. Výstava potrvá do Galerie kina Retro, 17:00 Pátek 13. září JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 3D Animovaný, přístupný, dabing, Španělsko 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, 150 Kč MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ Akční/dobrodružný/drama/fantasy/mysteriózní/romantický, přístupný, titulky, Kanada 2013, 130 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Sobota 14. září ZÁBŘEŽSKÝ KULTURNÍ JARMARK Prodej jarmarečního zboží, ukázky tradičních staročeských řemesel, dětská scéna DDM Krasohled, prezentace provozní techniky společnosti EKO servis, lunapark. Po celý den pestrý kulturní program. Bohatá nabídka občerstvení všeho druhu včetně tradičního burčáku. Náměstí Osvobození, okolí kulturního domu, 9:00 24:00 LETADLA 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč LÍBÁNKY Drama, přístupný, české znění, Česko 2013, 98 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 4. září SK KČT ZdP Zábřeh TJ LOKO a Naplaveniny Klub důchodců města Zábřeh SK KČT ZdP Zábřeh

S nástupem září znovu ožily školy i školky

S nástupem září znovu ožily školy i školky Číslo 16/2013 vydáno dne 11. 9. 2013 Město vyčlenilo parkování pro klienty RegioJetu Od pondělí 2. září je před budovou vlakového nádraží vyčleněno pětadvacet parkovacích míst pro zákazníky společnosti

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013 Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici.

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Den Země tentokrát patřil Slunci

Den Země tentokrát patřil Slunci Číslo 9/2014 vydáno dne 7. 5. 2014 Město podpoří budování nových kanalizačních přípojek Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Základní umělecká škola se otevře 6. února

Základní umělecká škola se otevře 6. února Číslo 2/2015 vydáno dne 28. 1. 2015 Základní umělecká škola se otevře 6. února Společnost Podané ruce o. p. s. Terénní programy Šumpersko. Společnost změnila od ledna provozní dobu v Zábřeze. Fungovat

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

dostavba obchvatu Rájce

dostavba obchvatu Rájce Číslo 20/2007 vydáno dne 24.10. 2007 Cestu na Mohelnici komplikuje dostavba obchvatu Rájce Až do konce května příštího roku se musí připravit na dopravní komplikace řidiči v úseku Zábřeh Rájec. Důvodem

Více

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D[

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3.  / ; 1 3  7 0 %  +. 4 5  XXX [BCSFI D[ Číslo 22/2006 vydáno dne 22. 11. 2006 Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

M Ě S T A S T R A K O N I C E STRAKONICE POVODNĚ TÉMĚŘ NEPOSTIHLY, OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP SČÍTALY ŠKODY

M Ě S T A S T R A K O N I C E STRAKONICE POVODNĚ TÉMĚŘ NEPOSTIHLY, OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP SČÍTALY ŠKODY Z P R A V O D A J M Ě S T A S T R A K O N I C E 1 5. R O Č N Í K Č Í S L O 7 / 2 0 1 3 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 7/ 2013 VYBÍRÁME Z OBSAHU: PRŮMYSLOVÉ

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

Číslo 3/2015 vydáno dne 11. 2. 2015. Ples města nabídne špičkový zážitek. Informace z města. Čtyřspřeží oživí zabijačka a možná i cyklyžon

Číslo 3/2015 vydáno dne 11. 2. 2015. Ples města nabídne špičkový zážitek. Informace z města. Čtyřspřeží oživí zabijačka a možná i cyklyžon Číslo 3/2015 vdáno dne 11. 2. 2015 Nová základní umělecká škola se představila veřejnosti Po sedmdesáti letech provizoria se zábřežská základní umělecká škola konečně dočkala důstojného sídla. V pátek

Více