Průzkum ICT v Praze Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum ICT v Praze Obsah"

Transkript

1 Průzkum ICT v Praze Obsah Průzkum ICT v Praze Základní informace o organizaci... 3 Kontaktní údaje organizace/údaje o instituci a území... 3 Organizační zajištění ICT... 3 Finanční údaje... 4 Smlouvy/Dohody... 4 ICT projekty... 5 Strategické dokumenty... 7 Atestace, Osvědčení, Certifikace... 7 Provozní dokumenty/směrnice/nařízení IT Systémy/informační systémy... 8 Ekonomické IS... 8 Spisové služby a systémy elektronických podání Webové aplikace a portály/ on-line informační služby a mobilní aplikace GIS a poskytování geoprostorových dat Personální IS IT Systémy pro podporu interních procesů a řízení organizace IT Systémy pro oblast vzdělávání SW nástroje/aplikace pro nahlížení do ZR Provozní aplikace Infrastruktura/Technologické prostředí Síťová infrastruktura Hardware/Software Služby Hosting/cloud/sdílené služby

2 5. Identity management Ostatní

3 1. Základní informace o organizaci Kontaktní údaje organizace/údaje o instituci a území Název Název organizace: (např. Úřad městské části Praha 15) Vyplňte název Adresa Úplná adresa organizace: Vyplňte adresu organizace Počet zaměstnanců Počet tabulkových míst schválené organizační struktury org.: Vyplňte počet zaměstnanců Počet obyvatel Typicky počet obyvatel městské části: Vyplňte počet obyvatel Webové stránky Oficiální www stránky městské části: Oficiální Vyplňte pro elektronická podání: Vyplňte pro el. podání ID datové schránky ID Vaší datové schránky: Vyplňte ID DS Organizační zajištění ICT Radní/zastupitel odpovědný za ICT Existence komise/pracovní skupiny pro ICT Vedoucí pracovník pro ICT (externí ICT pracovník/ci MMČ) Zajištění ICT (název organizační jednotky) Počet (interních) informatiků Počet (externích) informatiků Jméno/příjmení: Vyplňte jméno a příjmení Politická strana: (uveďte zkratku pol. strany) Vyplňte zkratku pol. strany Telefon/mobil: Vyplňte číslo telefonu/mobilního telefonu Vyplňte Název komise/pracovní skupiny (např. komise informatiky): Vyplňte název komise/pracovní skupiny Jméno/příjmení: Vyplňte jméno a příjmení Telefon/mobil: Vyplňte číslo telefonu/mob.telefonu Vyplňte 3 Jméno/příjmení: Vyplňte jméno a příjmení Telefon/mobil: Vyplňte číslo telefonu/mob.telefonu Vyplňte Název odboru/oddělení: (uveďte celý název/zkratku např. oddělení informatiky/oi - v případě, že odbor/oddělení nemáte - nevyplňujte) Vyplňte název odboru nebo oddělení Vyplňte zkratku Počet informatiků: Počet externistů:

4 Outsourcing (externí správa ICT) Správa hardwarového vybavení: Předmět outsourcingu HW: (např. správa CISCO) Správa (administrace) systému: Předmět outsourcingu správy IS: Správa aplikací/is: Předmět outsourcingu správy APP/IS: Finanční údaje Rozpočet odboru/oddělení ICT (popř. rozpočet na informatiku MMČ) Schválený rozpočet na ICT 2012 Vyplňte Skutečné čerpání rozpočtu ICT v roce 2012: Vyplňte Schválený rozpočet ICT na rok 2013: Vyplňte Skutečné čerpání rozpočtu ICT v roce 2013: (nevyplňujte) Vyplňte Smlouvy/Dohody Uzavřené mezi MHMP/MČ/ (platné smlouvy) Smlouva/dohoda o partnerství/spolupráci/smlouvy o výpůjčce apod.: (např. Smlouva o partnerství č. INO/40/01/002131/ egovernment v Praze) Název smlouvy: Smlouva o partnerství č. INO/40/01/002131/2009 (egovernment v Praze) Předmět smlouvy: Spolupráce na projektu egovernment v Praze 4

5 Licenční/SLA smlouvy (Smlouvy uzavřené mezi MČ/MMČ a dodavateli) Smlouva o výpůjčce č. VYP/40/02/002627/ HL. m. Praha Výpůjčka majetku - modul CzechPOINT upgrade Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Licenční/SLA smlouvy: (s platností více jak 1 rok např. TRIADA, Microsoft, Alwil, Česká pošta, Gordic apod.) Název smlouvy: Předmět smlouvy: Smluvní strana (dodavatel) Smlouva o poskytnutí programového vybavení značky DATACENTRUM a jeho servisu Užívání programového. vybavení MZDY DATACENTRUM systems a consulting a.s. Smlouva o provádění technické podpory Evidence obyvatel Triada spol. s r.o. Licenční smlouva na převod práv k užívání počít. program. vybavení a dat Užívání programového vybavení MISYS a KATASTR GEPRO spol. s r.o. Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu ICT projekty Realizované (významné) ICT Projekty Projekty ze strukturálních fondů: (JPD2, OPPK) Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Datum začátku realizace projektu: Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Datum začátku realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková cena v Kč vč. DPH: Operační program: (např. OPPK - Praha Konkurenceschopnost) Datum ukončení realizace projektu: Celková cena v Kč vč. DPH: Operační program: (např. OPPK - Praha Konkurenceschopnost) 5

6 Vyplňte operační program Oblast podpory: (např. Oblast podpory 1.2.) Vyplňte oblast podpory Vyplňte operační program Oblast podpory: (např. Oblast podpory 1.2.) Vyplňte oblast podpory Projekty z rozpočtu ICT/projekty ve spolupráci se zřízenými organizacemi/ostatní významné projekty: (za období ) Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Datum začátku realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková cena v Kč vč. DPH: Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Datum začátku realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková cena v Kč vč. DPH: Plánované (významné) ICT Projekty Projekty ze strukturálních fondů: Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Předpokládaný datum začátku realizace (je-li známo): Předpokládaný datum ukončení realizace (je-li známo): Předpokládaná celková cena v Kč vč. DPH: Operační program: (např. OPPK - Praha Konkurenceschopnost) Vyplňte operační program Oblast podpory:(např. Oblast podpory 1.2.) Vyplňte oblast podpory Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Předpokládaný datum začátku realizace (je-li známo): Předpokládaný datum ukončení realizace (je-li známo): Předpokládaná celková cena v Kč vč. DPH: Operační program: (např. OPPK - Praha Konkurenceschopnost) Vyplňte operační program Oblast podpory: (např. Oblast podpory 1.2.) Vyplňte oblast podpory Projekty z rozpočtu ICT/projekty ve spolupráci se zřízenými organizacemi/ostatní významné projekty: Název projektu: Vyplňte název projektu Název projektu: Vyplňte název projektu 6

7 Předmět projektu: projektu Předpokládaný datum začátku realizace (je-li známo): Předpokládaný datum ukončení realizace (je-li známo): Předpokládaná celková cena v Kč vč. DPH: Předmět projektu: projektu Předpokládaný datum začátku realizace (je-li známo): Předpokládaný datum ukončení realizace (je-li známo): Předpokládaná celková cena v Kč vč. DPH: Strategické dokumenty Informační strategie Informační koncepce Název dokumentu: (např. Informační strategie ÚMČ P15) Vyplňte název dokumentu Forma schválení/přijetí: (forma jakou byl dokument přijat např. usnesení) Vyplňte formu schválení Název dokumentu: (např. Informační strategie ÚMČ P15) Vyplňte název dokumentu Forma schválení/přijetí: (forma jakou byl dokument přijat např. usnesení) Vyplňte formu schválení Programové prohlášení Bezpečnostní studie/politika IS ANO NE Název programového prohlášení rady/zastupitelstva: Vyplňte název prohlášení (např. dokument zahrnující personální bezpečnost, specifikaci aktiv a definici hrozeb, bezpečnost prostředí, řízení provozu ICT) Atestace, Osvědčení, Certifikace ISVS Název bezpečnostní studie: Vyplňte název bezpečnostní studie Forma schválení/přijetí: (forma jakou byl dokument přijat např. usnesení) Vyplňte formu schválení Název atestace/osvědčení/certifikace: Vyplňte název atestace Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte Název atestace/osvědčení/certifikace: Vyplňte název atestace Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte ECDL 7

8 Počet pracovníků, kteří disponují certifikátem ECDL: ISO ISO Systém managementu kvality: Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte ISO 27001: management bezpečnosti informací: Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte ISO : management IT služeb: Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte Certifikáty (ICT), CISCO, Microsoft/ Oracle/Ostatní ANO NE Uveďte počet pracovníků ICT, kteří jsou certifikováni Název certifikace: Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Název certifikace: Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Provozní dokumenty/směrnice/nařízení Provozní řád ICT Směrnice/nařízení Směrnice/nařízení pro užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Směrnice/nařízení k ochraně osobních údajů Směrnice/nařízení - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 2. IT Systémy/informační systémy Ekonomické IS Ekonomické agendy a finance/rozpočet a účetnictví Přehled využívaných (ek.) modulů v rámci JES - Gordic GINIS MČ/MMČ hostované řešení MMČ: (v přehledu uveďte zaškrtnutím, které moduly JES Vaše MČ/MMČ využívá lokálně či formou hostingu) 8

9 Správa majetku JES Jednotný ekonomický systém poskytovaný na základě multilicence Zkratka/Název GINIS-ADM Základní administrace GINIS-AKC Kontrola vazeb ADM GINIS-rozšíření - el. písemnosti + el. podpis GINIS-ADK Administrace kartotéky GINIS-ADE Ekonomická administrace GINIS-ADR Administrace účtového rozvrhu GINIS-ADP Administrace předkontací GINIS-ADS Administrace sestav GINIS-ADO Administrace organizací GINIS-UCR Sumarizace rozpočtu a účetnictví GINIS-ROZ Pořizovač rozpočtových dokladů GINIS-UCT Pořizovač účetních dokladů GINIS-INU Interface účetnictví a rozpočtu GINIS-FUC Finanční účtárna GINIS-BUC Komunikace s bankou GINIS-rozšíření - Platební karty (BUC) GINIS-KDF Kniha došlých faktur GINIS-POU Poukazy GINIS-KOF Kniha odeslaných faktur GINIS-PRE Převodní poukazy GINIS-POK Pokladna GINIS-rozšíření - Platební karty (POK) GINIS-PPD Příprava pokladních dokladů GINIS-BAR Návrh a balancování rozpočtu GINIS-ADA Plán akcí GINIS-DDP Příjmy GINIS-SML Smlouvy GINIS-INT Interface GINIS modul slouží pro datovou komunikaci systému GINIS GINIS-INT Interface GINIS - Hmotná nouze Přehled (využíváte-li - zaškrtněte) Hosting (využíváte-li - zaškrtněte) GINIS-MAJ Majetek GINIS-INM Inventarizace majetku GINIS-rozhraní Agendio oblast EKO XRG rozhraní GINIS a Agendio v oblastech: externích subjektů předepisovaných pohledávek smluv a objednávek evidence nemovitého majetku závazků z výplaty sociálních dávek Přehled (ek.) modulů, které nejsou zahrnuty do JES, ale Vaše MČ/MMČ je využívá GORDIC GINIS: Přehled Zkratka/Název (využíváte-li - zaškrtněte) 9

10 CKR, PKR Číselníky a pořizovač kalkulací rozpočtu SRV Střednědobý rozpočtový výhled RZD Rozpis zdrojů EVZ Evidence veřejných zakázek VFP Veřejná finanční podpora (dotace) EPO Evidence převodů a odprodejů RON Rozúčtování nákladů VYK Výkaznictví DFO Datový fond organizace URV Účetní a rozpočtové výkazy Ostatní Uveďte: Vyplňte ostatní (zkratka/název, oddělte čárkou) Přehled modulů GORDIC WIN, které Vaše MČ/MMČ využívá: Zkratka/Název UCR - Účetnictví a rozpočet ROZ - Střednědobý rozpočtový výhled VYK - Výkaznictví EPD - Elektronická podatelna PED - Podání elektronických dat EMA - Evidence majetku SKL - Sklady SPS - Společné stravování KDF - Kniha došlých faktur KOF - Kniha odeslaných faktur KXF - Komunikace s bankami ROB - Registr obyvatel DDP - Daně, dávky, pohledávky PAM - Práce a mzdy PER - Personalistika POK - Pokladna EHD - Evidence hospodaření domova důchodců EOB - Evidence obyvatel MAT - Matrika NEM - Registr nemovitostí - ISKN TEM - Technická evidence majetku POS - Evidence pošty SPR - Správní řízení USN - Evidence usnesení HRO - Správa hřbitovů PRR - Přestupkové řízení Přehled (využíváte-li - zaškrtněte) 10

11 STU - Stavební úřad SOC - Sociální dávky EPR - Evidence průkazů POP - Poplatky VOD - Vodné - stočné ETS - Evidence technických služeb SSO - Služby sociální péče a ochrany NEB - Nebytové prostory FIO - Finanční okruhy CPR - Centrální registr obyvatel - prohlížečka PBM - Výstup srážek pro ČS, a. s. TRX - Statistická šetření mezd ECP - Evidence cestovních průkazů MZD - Mzdy a personalistika ODP - Odpady EOV - Evidence obyvatel - prohlížečka Využíváte v rámci ek. systému GINIS připojení k ZR? Využíváte integraci/propojení na jiné IS? Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS GINIS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 2 Ostatní ekonomické IS, finance/rozpočet a účetnictví Správa majetku Využíváte další/jiné ek. IS a systémy/agendy/aplikace pro správu majetku? (do seznamu prosím neuvádějte ENO uvádí se v samostatné části dotazníku - Marbes (IS Proxio-Agendio), a to zaškrtnutím samostatného vyplňovacího formuláře. Není třeba uvádět ekonomické moduly, pokud jsou zaškrtnuty u IS Munis níže v dotazníku). Název IS/agendy/aplikace: /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace 11

12 /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace Využíváte v rámci IS/agendy/aplikace připojení k ZR? /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace Využíváte integraci/propojení na jiné IS? Název IS/agendy/aplikace: Název IS (integrovaný IS): Dodavatel (integ. IS): Marbes (IS Proxio- Agendio) Přehled agend/evidencí IS Proxio Agendio, které Vaše MČ/MMČ využívá v produktivním provozu: IS poskytovaný na základě multilicence Agenda/evidence Zkratka/název SP - Správa majetku SB Správa bytů MA - Matriční agendy - Vidimace, legalizace OPP - Obecně prospěšné práce OBJ - Objednávky SML - Smlouvy PREST - Přestupky a správní delikty RL/LL - Rybářské a lovecké lístky SH - Silniční hospodářství SPOD - Sociálně právní ochrana dětí SP- Soudní spory PP - Poplatky a příjmy - Místní poplatky STŘ - Stavební řízení VZ- Veřejné zakázky VLB - Volby VYM - Vymáhání SD Sociální dávky EOS - Evidence organizační struktury ESP - Evidence subjektů ENO - Evidence objektů (evidence majetku, správa bytů, památky, výstavba) Využíváte integraci/propojení na jiné IS? Přehled (využíváte-li - zaškrtněte) Hosting (využíváte-li - zaškrtněte) 12

13 ANO NE Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 3 Agendy bez podpory IS - vedené samostatně (papírová podoba, kancelářský SW apod.) IS Munis Seznam agend, které vedete v papírové podobě, či prostřednictvím kancelářského SW: Název agendy: Název agendy: Místní polatky Registr střetu zájmů Dokumenty rady a zastupitelstva Bytový fond Správní řízení Informace dle 106 Ochrana osobních údajů - Evidence oznámení Místní poplatky Využíváte informační systém Munis na Vašem úřadě? Přehled modulů, které Vaše MČ/MMČ využívá: (uveďte zkratku a název i v případě, že jste již specifikovali v jiné kapitole např. SSL/střet zájmů.) Evidenční a správní agendy Přehled (využíváte-li - zaškrtněte) Elektronická podatelna a elektronický podpis Evidence čísel popisných Evidence obyvatel Evidence obyvatel pro Intranet Kancelářský systém základ elektronické spisové služby Munis Evidence oznámení (zákon o střetu zájmů) Kancelářský systém základ elektronické spisové služby Munis Spisová služba Lite Katastr nemovitostí Legalizace a vidimace Matrika Ohlašovna Pohledávky Přestupky Silniční úřad Správa adres 13

14 Správa domů a bytů WinDomy Správní řízení Stavební úřad Úřední deska Vodoprávní úřad Volební seznamy Ekonomické agendy Bankovní služby Elektronické výkaznictví ISP Evidence hřbitova Fakturace Komunální odpad Majetek Mzdy a Personalistika Platební karty Pokladna Poplatky operativní evidence příjmů Tvorba rozpočtu Účetnictví a rozpočet Výherní hrací automaty Výkaznictví Výkazy DPH Využíváte v rámci tohoto IS připojení k ZR? Využíváte integraci/propojení na jiné IS? Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 1 IS Vita Využíváte informační systém VITA na Vašem úřadě? Přehled modulů, které Vaše MČ/MMČ využívá: (zaškrtněte název i v případě, že jste již specifikovali v jiné kapitole). Stavební úřad Silniční úřad 14

15 Vodoprávní úřad Přestupky Pohledávky Využíváte integraci/propojení na jiné IS? (např. Proxio-Agendio/GINIS) Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Aplikace/agendy využívané na základě multilicence (MHMP) Využíváte aplikace/agendy na základě multilicence? Seznam aplikací/agend, které využíváte na základě multilicence: (např. Písíčko, EVi apod). Do seznamu nezahrnujte IS GINIS/Proxio-Agendio/E-Spis uvedeny v samostatných kapitolách dotazníku. Název aplikace/agendy: Název aplikace/agendy: Ostatní agendové IS Využíváte další/jiné agendové IS? Název: Vyplňte název Vyplňte název Vyplňte název Vyplňte název Vyplňte název Využíváte v rámci tohoto IS připojení k ZR? Využíváte integraci/propojení na jiné IS? 15

16 Název IS/agendy/aplikace: Název IS (integrovaný IS): Dodavatel (integ. IS): Spisové služby a systémy elektronických podání Spisové služby Využíváte spisovou službu? Název (např. GINIS-SSL, E-Spis, IS Munis-Kancelář): E-Spis ICZ a.s. V případě, že jste uvedli název GINIS SSL, jaké další moduly/komponenty SSL využíváte? (využíváte-li - zaškrtněte) POD - Podatelna USU - Univerzální spisový uzel VED - Vedoucí VYP - Výpravna SPI - Spisovna TPD - Generátor podacích deníků UKO - Úkoly USN - Usnesení a porady e-podatelna e-výpravna Digitalizace dat prostřednictvím skenovací linky V případě, že jste uvedli název E-Spis, jaké další moduly/komponenty SSL využíváte? (využíváte-li - zaškrtněte) Modul pro komunikaci s datovými schránkami Modul úřední deska Modul elektronické podatelny Usnesení rady a zastupitelstva Smlouvy Úkoly Modul pro konverzi dokumentů Skenování dokumentů (OCR) Využíváte připojení k ZR? Využíváte integraci/propojení na jiné IS? 16

17 Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 2 Systémy el. podání Využíváte systémy el. podání? (např. elektronické podání vybraných formulářů, el. formuláře Adobe Live Cycle, Form Filler) Webové aplikace a portály/ on-line informační služby a mobilní aplikace Webové aplikace, portály Využíváte webové aplikace/portály? Název www aplikace (např. rezervace/rezervační systém): Vyplňte název aplikace Vyplňte název aplikace Název portálu (např. Oficiální www stránky ÚMČ P15, Senior web, mapový portál): Vyplňte název portálu Vyplňte název portálu Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název www portálu: Název www portálu Název www portálu: Název www portálu Název www aplikace: Název www aplikace Název www aplikace: Název www aplikace Hodnocení On- line informační služby a Mobilní aplikace Využíváte on-line inf. služby a mobilní aplikace? (např. sms info, objednávání, systém včasného varování) Název on-line informační služby: Vyplňte název online služby Vyplňte název online služby Název mobilní aplikace: Vyplňte název mobilní aplikace Vyplňte název mobilní aplikace Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 17

18 Název online informační služby: Vyplňte mázev online informační služby Název online informační služby: Vyplňte mázev online informační služby Název mobilní aplikace: Vyplňte název mobilní aplikace Název mobilní aplikace: Vyplňte název mobilní aplikace Hodnocení Vyplňte Vyplňte Vyplňte Vyplňte GIS a poskytování geoprostorových dat GIS Využíváte geografický informační systém? Základní SW platforma GIS, kterou používáte: (v případě uvedení více platforem, oddělte čárkou) MISYS GEPRO spol s r.o. S jakými geodaty pracujete? (např. katastrální mapa, mapa majetku, cenová mapa, ortofoto mapa, pasport zeleně, pasport komunikací, pozemkové mapy, technická mapa, plán stabilizovaných ploch, povodně apod.) Katastr nemovitostí Územní plán Ortofoto Základní územní identifikátory Vyplňte dostupná mapová díla Využíváte integraci/propojení na jiné IS (např. volby IS MUNIS): Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Personální IS Mzdy Využíváte personální IS - mzdy? Název IS: Datacentrum DATACENTRUM systems a consulting a.s. Využíváte integraci/propojení na jiné IS? (např. Proxio-Agendio/GINIS) 18

19 ANO NE Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 1 Personalistika Využíváte personální IS - personalistiku? Název IS: Využíváte integraci/propojení na jiné IS? (např. Proxio-Agendio/GINIS) Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni (stupnice 1-5, 1 = nejlepší): IT Systémy pro podporu interních procesů a řízení organizace Dokumenty rady a zastupitelstva Využíváte IS/aplikaci - Dokumenty rady a zastupitelstva? (uveďte i v případě, že jste již uvedli v jiných kapitolách např. E-spis - Usnesení) Využíváte hlasovací systém? (v případě, že je stejný nevyplňujte) Uveďte prosím, jak jste s IS/aplikací spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 19

20 Veřejné zakázky Využíváte aplikaci/is pro Veřejné zakázky? (např. elektronické zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, B2B) /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Název IS/aplikace Hodnocení Řízení projektů Využíváte aplikaci/is pro řízení projektů? (např. sharepoint projekty, Easy Project) /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Název IS/aplikace Hodnocení Registr o střetu zájmů Využíváte aplikaci/is Registr střetu zájmů/evidenci oznámení? Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Ostatní aplikace/is Využíváte jiné aplikace/is na podporu interních procesů organizace? (např. ASPI) /aplikace /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Hodnocení 20

21 IT Systémy pro oblast vzdělávání Evidence vzdělávacích programů/kurzů a akcí Název IS/aplikace Název IS/aplikace Využíváte aplikaci/is evidence vzdělávacích programů, kurzů a akcí? /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Název IS/aplikace Hodnocení E-learning Využíváte aplikaci/is - E-learning? /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Název IS/aplikace Hodnocení SW nástroje/aplikace pro nahlížení do ZR SW nástroje/aplikace SW nástroje/aplikace pro nahlížení do ZR (např. CzechPoint, Autocont kukátko apod.) Název SW nástroje/aplikace: CzechPoint MVČR Provozní aplikace Helpdesk Využíváte helpdeskové řešení? ( uveďte název helpdeskové řešení pro interní potřebu organizace - nezahrnujte helpdeskové řešení od dodavatelů např. Gordic/ICZ/Marbes/VITA a to v případě, že řešení nepoužíváte pro interní řešení problémů a požadavků v organizaci). 21

22 Název aplikace: Vyplňte název aplikace Vyplňte název aplikace Uveďte prosím, jak jste s helpdeskovým řešením spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název aplikace: Hodnocení Název aplikace Název aplikace: Název aplikace Dohledové systémy Využíváte dohledové systémy (např. MRTG, Nagios apod.) Název dohledového systému: Vyplňte název dohledového systému Vyplňte název dohledového systému Uveďte prosím, jak jste s dohledovým systémem spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název dohledového systému: Hodnocení Název dohledového systému Název dohledového systému: Název dohledového systému Síťový management Využíváte síťový management (např. Cisco Works apod.) Název síťového managementu: Vyplňte název managementu Vyplňte název managementu Uveďte prosím, jak jste se síťovým managementem spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název síťového managementu: Hodnocení Vyplňte název managementu Název síťového managementu: Vyplňte název managementu 3. Infrastruktura/Technologické prostředí Síťová infrastruktura Sítě Počet lokalit sítě: (detašovaná pracoviště) 1 Využíváte primárně síť MEPNET? Využíváte služeb jiného providera/poskytovatele? (např. UPC, O2, Casablanca) 22

23 Poskytovatel/provider: Telefónica O2, a.s. Poskytovatel/provider: Vyplňte poskytovatele Poskytujete veřejný internet/wifi? (pokud ano, zaškrtněte lokalitu poskytování) Budovy/detašovaná pracoviště (v majetku MČ/MMČ) Správní území MČ/MMČ Zřízené organizace (např. připojení škol/školek) Ostatní (specifikujte): Vyplňte ostatní Využíváte přístup do datové sítě/vzdálený přístup VPN? Využíváte VLAN v rámci interní sítě? Firewally Využíváte firewall? Dodavatel/Výrobce: /výrobce Typ: (zaškrtněte typ) HW (Applience) SW Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Hardware/Software Servery Počet fyzických serverů v organizaci 0 Využíváte serverovou virtualizaci? Počet virtuálních serverů: Technologie: (zaškrtněte technologii) HyperV VMware XEN Ostatní (specifikujte): Vyplňte ostatní 23

24 V případě, že serverovou virtualizaci nevyužíváte uvažujete o nasazení? Využíváte HA řešení (vysokou dostupnost)? Uveďte průměrné stáří serverů: Jaký operační systém využíváte? (zaškrtněte OS) Windows Server: Verze OS: (upřesněte - např. Windows Server 2008 R2 Standard) Vyplňte verzi OS Linux: Verze OS: (upřesněte - např. SuSE Linux 9.2 Enterprise) Vyplňte verzi OS Unix: Verze OS: (upřesněte): Vyplňte verzi OS Ostatní: (specifikujte - OS/Verze) Vyplňte ostatní Desktopy Počet klientských stanic: 6 Využíváte desktopovou virtualizaci? Počet virtualizovaných desktopů? Technologie: (zaškrtněte technologii) VMware CITRIX Ostatní: (specifikujte) Vyplňte ostatní V případě, že desktopovou virtualizaci nevyužíváte uvažujete o nasazení? Uveďte průměrné stáří klientských stanic: 4 Aplikace Využíváte virtualizaci aplikací? Technologie: (zaškrtněte technologii) VMware CITRIX Ostatní: (specifikujte) Vyplňte ostatní 24

25 V případě, že virtualizaci aplikací nevyužíváte uvažujete o nasazení? Antivirové řešení Využíváte antivirové řešení? Název antiviru: Verze: (např. Avast 6, Internet security) Vyplňte název antiviru: Vyplňte verzi Vyplňte název Vyplňte verzi Uveďte prosím, jak jste s antivirem spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název antiviru: Hodnocení Vyplňte název antiviru Název antiviru: Vyplňte název antiviru Antispamové řešení Využíváte antispamové řešení? Název: Vyplňte název Verze: Vyplňte verze Uveďte prosím, jak jste s antispamovým řešením spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Kancelářský SW Jaký kancelářský SW (verzi) využíváte? (zaškrtněte SW) Microsoft Office 2000 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2013 Microsoft Office 365 Software 602 Open Office Ostatní Kancelářský SW Vyplňte ostatní ové servery Počet ových serverů: 0 Výrobce/dodavatel Verze: (např. Microsoft Exchange Server 2007) Vyplňte verzi 25

26 Využíváte HA řešení (vysokou dostupnost)? Využíváte replikaci/synchronizaci ových účtů/schránek? ZRIS ANO NE Mobilní služby Databáze 4. Služby Hosting/cloud/sdílené služby Hostingové služby Jaké databáze (verze) využíváte? Oracle DB ver. 9 Oracle DB ver. 10 Oracle DB ver. 11 Oracle DB ver. 12 MS SQL Server 2000 MS SQL Server 2005 MS SQL Server 2008 (R2) MS SQL Server 2012 Ostatní: (specifikujte - uveďte název/verzi) Vyplňte ostatní Hosting www stránek: (hostování www stránek u poskytovatele služeb) Poskytovatel/Provider: Vyplňte poskytovatele hosting: (hostování/poskytování ových schránek u poskytovatele služeb např. Exchange hosting) Poskytovatel/Provider: Vyplňte poskytovatele Ostatní (specifikujte - Název hostingových služeb/poskytovatel): Vyplňte název hostingových služeb/poskytovatel Vyplňte název hostingových služeb/poskytovatel Služby Cloud Využíváte služby Cloud? (služby datového centra poskytovatele mimo organizaci) Poskytovatel/Provider Vyplňte poskytovatele Model nasazení: (zaškrtněte model) Veřejný (Public cloud computing) Soukromý (Private cloud computing) Komunitní (Comunity cloud computing) 26

27 Distribuční model: (zaškrtněte model) IAAS infrastruktura jako služba PAAS platforma jako služba SAAS software jako služba V případě, že služby Cloudu nevyužíváte uvažujete o využití/nasazení? Poskytujete nebo uvažujete poskytovat cloud služby (např. pro zřízené organizace)? Sdílené podpůrné služby MHMP Využíváte (plánujete využívat) sdílené podpůrné služby MHMP? ZRIS:(Základní radniční informační služby - replikace ových schránek a adresáře organizací hl. m. Prahy) 5. Identity management Identity management (access management) Sdílená metropolitní síť Mepnet: Služby datového centra: Sdílená technická infrastruktura a aplikační služby v datovém centru: (např. virtuální stroje ve VMware, virtuální stroje v Solarisu, provoz databází Oracle a MS SQL, hosting pošty, provoz techniky MČ v DC, případně zálohování hosting Marbes/Gordic) Sdílené služby na Extranetu MHMP: (diskusní fórum, knowledge base) (V případě, že jste uvedli ANO vyplňte prosím kap. 6 - Ostatní) Využíváte centrální správu přístupů/služby autentizace a autorizace ve Vaší organizaci? (např. Oracle Access management/oracle Identity management/ přidělování a správa uživatelských oprávnění/čipová karta s instalovanými certifikáty, umožňující pohyb po budově i kontrolovaný přístup k aplikacím a datům.) ANO NE 6. Ostatní Knowledge base (databáze znalostí) Vzhledem k záměru poskytovat v rámci extranetu knowledgebase, uveďte prosím jaké oblasti znalostí, je vhodné sdílet (prosím uveďte nejméně 5 oblastí např. Technologická architektura Mepnet, Antispamové/antivirové řešení, integrace IS apod.) Mepnet Projekty - Elektronické formuláře Služby datového centra Hosting aplikací Služby Extranetu Vyplňte oblast Vyplňte oblast Vyplňte oblast Vyplňte oblast Vyplňte oblast 27

28 Diskusní fórum Náměty/připomínky Vzhledem k záměru poskytovat v rámci extranetu diskusní fórum, uveďte prosím, které oblasti v rámci diskusního fóra je vhodné sdílet (prosím uveďte nejméně 5 oblastí např. technologická architektura Mepnet, Antispamové/antivirové řešení, smlouvy, integrace IS, apod.) Mepnet Vyplňte oblast Projekty Vyplňte oblast Služby datového centra Vyplňte oblast Hosting aplikací Vyplňte oblast Služby Extranetu Vyplňte oblast Prostor pro náměty/připomínky apod. Dokončit (obnovit) projekt elektronické formuláře Kde cítíte hlavní problémy v komunikaci INF MHMP/MČ/MMČ? v poslední době se komunikace zlepšila Co navrhujete, aby se situace zlepšila? Pokračovat v alespoň občasných informačních schůzkách; pro MMČ alespoň orientační metodické vedení. Co si myslíte, že funguje a v čem bychom měli pokračovat? Velmi dobře vypadá začínající projekt webmapy Myslíte si, že by měl vzniknout/být nastaven systém pro sběr požadavků z MČ/MMČ s přesně stanovenými termíny vypořádání - např. v rámci service desku? 28

Průzkum ICT v Praze Obsah

Průzkum ICT v Praze Obsah Průzkum ICT v Praze Obsah Průzkum ICT v Praze... 1 1. Základní informace o organizaci... 3 Kontaktní údaje organizace/údaje o instituci a území... 3 Organizační zajištění ICT... 3 Finanční údaje... 4 Smlouvy/Dohody...

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

Agendy úřadu. Provoz. IS ISVS. ne ano ano ne Automatizovaný systém právních informací. ne ano ano ne ochrana SW na pracovních stanicích před napadením

Agendy úřadu. Provoz. IS ISVS. ne ano ano ne Automatizovaný systém právních informací. ne ano ano ne ochrana SW na pracovních stanicích před napadením Dotaz Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy Báňské - technické univerzity Ostrava, konktrétně ekonomické fakulty a zpracovávám seminární práci o městě Kopřivnice, podrobněji o městském úřadě. Potřebovala

Více

Vladislava Šarkadyová, MěÚ Úštěk, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

Vladislava Šarkadyová, MěÚ Úštěk, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o. Vladislava Šarkadyová, MěÚ Úštěk, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o. )nformační systém Munis Město Úštěk a Městský úřad Úštěk Postup implementace )S Munis na MěÚ Úštěk Aktuální stav a využití

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Specifikace veřejné zakázky: Věc: Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště"

Specifikace veřejné zakázky: Věc: Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Uherské Hradiště Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště

Více

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO Ing. Martin Vimr INF MHMP Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na

Více

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE?

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? 9.4.2014 JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? Martin Vrabec JES hlavního města Prahy, Martin Vrabec, www.gordic.cz JES hlavního města Prahy 1, 2 mil. obyvatel rozpočet v objemu cca

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis Město Červený

Více

Implementace systému registrů a agend Proxio - unifikace registrů, evidencí a agend

Implementace systému registrů a agend Proxio - unifikace registrů, evidencí a agend Implementace systému registrů a agend Proxio - unifikace registrů, evidencí a agend Informace o projektovém záměru 14.5.2008 Schůzka INF MHMP s INF MČ Praha 1-22 1 Definice základních pojmů IS HMP PROXIO

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011 Projekt IS Statutárního města Ostrava Kladno 10. června 2011 Ing. Libor Daněk Obchodní ředitel VERA Agenda Úvodní informace Východiska Cíle projektu Realizace Přínosy Projekt IS Statutárního města Ostrava

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ. INF MHMP a MČ 28.5.2014

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ. INF MHMP a MČ 28.5.2014 PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ INF MHMP a MČ 28.5.2014 INF MHMP + MČ, 28.5.2014 1 Program Úvod Vorlíček Ohlédnutí - Šolc Celoměstská koncepce - Šolc Infrastruktura (MepNet, DC) Beran, Jurajda

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Jitka Pankrácová, ICZ a.s. 16/06/2009, Praha Přehled novinek a souvisejících aktivit Doplnění multilicence MHMP o moduly a

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

JáchymovJ. Mgr. Tomáš. Lechner, Triada, spol. s r. o.

JáchymovJ. Mgr. Tomáš. Lechner, Triada, spol. s r. o. Případová studie komplexního informačního systému na MěÚM Jáchymov Ingeborg Štiková,, Město M JáchymovJ Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. Obsah prezentace Představení města a městského úřadu Představení

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Vaše jistota na trhu IT. ComDay. V datové schránce dokument nekončí. Roman Zemánek, ICZ a.s Petr Oplátek, ICZ a.s. 2009. www.i.cz

Vaše jistota na trhu IT. ComDay. V datové schránce dokument nekončí. Roman Zemánek, ICZ a.s Petr Oplátek, ICZ a.s. 2009. www.i.cz ComDay V datové schránce dokument nekončí Roman Zemánek, ICZ a.s Petr Oplátek, ICZ a.s. 2009 Celkové schéma komunikace - Datová schránka/spisová služba/elektronická spisovna/státní oblastní archiv Co potřebuje

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina V čem nám pomáhá datový sklad Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina Obsah prezentace Odpovědi na otázky k tématu proč to všechno děláme a čemu nám to je? jak to děláme? co

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Vnitřní IS malého úřadu a nástroje egovernmentu. Iveta Kudriová, Obec Cítov Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o.

Vnitřní IS malého úřadu a nástroje egovernmentu. Iveta Kudriová, Obec Cítov Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Vnitřní IS malého úřadu a nástroje egovernmentu Iveta Kudriová, Obec Cítov Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Vnitřní informační systém malého úřadu Nástroje egovernmentu Příklady

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Petr Vobejda vedoucí odboru informatiky Dotace a finanční dary poskytované Jihočeským

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy epraha Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy Ivan Seyček MHMP, odbor informatiky Seminář epraha, 28.3.2007 1 Praha a egovernment egovernment podle EU: Jde o (1) využití informačních a komunikačních

Více

Typ organizace Správa Krkonošského národního Vrchlabí 270 KRNAP PO. Správa Národního parku Šumava Vimperk 310 NPŠ PO

Typ organizace Správa Krkonošského národního Vrchlabí 270 KRNAP PO. Správa Národního parku Šumava Vimperk 310 NPŠ PO Příloha č. 1: Popis současného stavu Organizace v rezortu V působnosti rezortu ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) se nacházejí čtyři správy národních parků (dále jen NP). Tyto NP se nacházejí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 10/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 7 ze dne 15.01.2014 Aktualizace Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS informačního systému ÚMČ Praha 3 Rada městské

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Řešení Technologických center

Řešení Technologických center Řešení Technologických center v podání společnosti Rostislav Babar arík Obchodní ředitel pro oblast samosprávy Výzva zadání,, rozpočet, požadavky Návrh konceptu technické řešení Návrh konceptu finanční

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Informace ke stavu celoměstsk xxx

Informace ke stavu celoměstsk xxx Informace ke stavu celoměstsk stského xxx projektu SO-001 V Praze dne 28.05.2003 Josef Sedláček Program Stav projektu SO-001 10 (cíle, stav, výstupy, legislativa) Nasazení produktů na ÚMČ Prahy 5 (podmínky,

Více

www.marbes.cz - SMART systém komplexní řešení informačních systémů Jiří Berkovec a Michal Hodek MARBES CONSULTING s.r.o. 13.6.

www.marbes.cz - SMART systém komplexní řešení informačních systémů Jiří Berkovec a Michal Hodek MARBES CONSULTING s.r.o. 13.6. komplexní řešení informačních systémů 13.6. 2008 proxio - SMART systém pro veřejnou ejnou správu Jiří Berkovec a Michal Hodek MARBES CONSULTING s.r.o. Tvůrce koncepce a systému Autor produktů epusa, KEVIS

Více

Příloha č. 2. Popis požadavků na integrační vazby

Příloha č. 2. Popis požadavků na integrační vazby Příloha č. 2 požadavků na integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků integračních vazeb 1.1. V kapitole 2. (tedy oddílech 2.x) uchazeč jednoznačně označí symbolem X v příslušném poli označeným

Více

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu 2013 Pavel Křižanovský pkrizano@cisco.com Customer Solution Architect Cisco Systems 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

Pomáháme modernizovat veřejnou správu

Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC spol. s r. o. Pomáháme modernizovat veřejnou správu Profil společnosti GORDIC se specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Projektový záměr Magistrátu hlavního města Prahy Účel dokumentu: Rekapitulace činností 2008, plán činností 2009 předkládá Odbor informatiku MHMP, ing. Petr Kolbek, 31.12.2008

Více

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Aleš Mahdal, ANECT a.s. ISSS 12. 4. 2010, Hradec Králové Agenda Technologické trendy Outsourcing IT možný rozsah nasazení Podpůrné provozní

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ INF MHMP a MČ 4.12.2014 1 Program Pozn.: Předchozí schůzky 2014: 13.3. (epraha), 28.5, 16.7. (VZ Architekt) Úvod Vorlíček, Šolc Organizace, koncepce - Šolc Architektura

Více

AIS VITA a elektronické spisové služby. Mgr. Jan Křížek VITA software s.r.o.

AIS VITA a elektronické spisové služby. Mgr. Jan Křížek VITA software s.r.o. AIS VITA a elektronické spisové služby Mgr. Jan Křížek VITA software s.r.o. AIS VITA a ESSL Specializovaný dodavatel AIS Stavební úřad, Přestupky, Úřad územního plánování, Památky, Pohledávky, Vodoprávní

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

I. POČTY A STAVY. počet uživatelů - studentů: - 680 studentů. počet uživatelů - zaměstnanců: - 128 (fyzický stav) - 88 (uživatelů s přístupem k PC)

I. POČTY A STAVY. počet uživatelů - studentů: - 680 studentů. počet uživatelů - zaměstnanců: - 128 (fyzický stav) - 88 (uživatelů s přístupem k PC) STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Jaroslav Šolc, INF MHMP Jiří Slabý, Deloitte epraha 2015, 18.3.2015 1 Vznik záměru Důvody Problémy identifikované

Více

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Implementace egovernment do měst a obcí Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Co řeší egovernment? Reálnou potřebu veřejné správy Všechny stupně veřejné správy včetně organizací Prioritní osy -

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE 1. Základní údaje Název bude se zobrazovat v levém horním rohu okna aplikace, vyplňte přesný název, např. Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad

Více

Město Police nad Metují tajemník

Město Police nad Metují tajemník Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Vážený pan Ladislav Vaněk NA Sibiři 242 549 54 POLICE NAD METUJÍ Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. V Polici nad Metují, dne

Více

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti Datové schránky, Technologické centrum ORP a spisové služby v území praktické zkušenosti 1 Postoj k řešení egovernmentu Statutární město : připravuje projekt na vybudování TC ORP a pořízení ESpSl, pravidelně

Více

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů: Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu

Více

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Pro kraje výzva č. 08 celkem 6 částí Plzeňský kraj 3 projekty: Technologické centrum PK část VI. DMVS PK část II. ICT služby TC PK ostatní části Rozdělení odpovídalo členění

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY Strategie rozvoje a finanční plán rozvoje ICT ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení

Více

Jste připojeni k základním registrům?

Jste připojeni k základním registrům? Jste připojeni k základním registrům? (PROXIO XR) MARBES CONSULTING s.r.o. Štěpán Kellner MARBES CONSULTING Stručně o společnosti: Společnost byla založena v roce 1997 V počátcích pracovala především na

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ SMĚRNICE Č. 4/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Martin Diviš, Martin Vimr DELTAX Systems a.s. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 martin.divis@deltax.cz, martin.vimr@deltax.cz

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Kolín Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Řešení problematiky základních registrů

Řešení problematiky základních registrů komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení problematiky základních registrů ( XR) Pro: Krajský úřad Plzeňského kraje Datum: 24.4.2012 Autor: Jiří Krejnický, Jan Vejskal MARBES CONSULTING

Více

Metropolitní síť v Plzni a její služby. PilsEDUNet

Metropolitní síť v Plzni a její služby. PilsEDUNet MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Metropolitní síť v Plzni a její služby PilsEDUNet Ing. Jan Klička, Ing. Josef Poklop Správa informačních technologií města Plzně SITMP příspěvková organizace města Plzně, * 1.ledna

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky Obsah strana 3 1 Školení uživatelů 1/1 Školení zaměstnanců 1/4 Bezpečnost práce 1/4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem 1/4.2 Manuál pro začínající uživatele 1/5 Vzdělávání formou e -learningu

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce

Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce Milan Růţička, Jihočeský kraj - Krajský úřad Jana Jenčová, ICZ a. s. 1 Obsah: Úvodní slovo Rozsah projektu a harmonogram Vybavení

Více