Průzkum ICT v Praze Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum ICT v Praze Obsah"

Transkript

1 Průzkum ICT v Praze Obsah Průzkum ICT v Praze Základní informace o organizaci... 3 Kontaktní údaje organizace/údaje o instituci a území... 3 Organizační zajištění ICT... 3 Finanční údaje... 4 Smlouvy/Dohody... 4 ICT projekty... 5 Strategické dokumenty... 7 Atestace, Osvědčení, Certifikace... 7 Provozní dokumenty/směrnice/nařízení IT Systémy/informační systémy... 8 Ekonomické IS... 8 Spisové služby a systémy elektronických podání Webové aplikace a portály/ on-line informační služby a mobilní aplikace GIS a poskytování geoprostorových dat Personální IS IT Systémy pro podporu interních procesů a řízení organizace IT Systémy pro oblast vzdělávání SW nástroje/aplikace pro nahlížení do ZR Provozní aplikace Infrastruktura/Technologické prostředí Síťová infrastruktura Hardware/Software Služby Hosting/cloud/sdílené služby

2 5. Identity management Ostatní

3 1. Základní informace o organizaci Kontaktní údaje organizace/údaje o instituci a území Název Název organizace: (např. Úřad městské části Praha 15) Vyplňte název Adresa Úplná adresa organizace: Vyplňte adresu organizace Počet zaměstnanců Počet tabulkových míst schválené organizační struktury org.: Vyplňte počet zaměstnanců Počet obyvatel Typicky počet obyvatel městské části: Vyplňte počet obyvatel Webové stránky Oficiální www stránky městské části: Oficiální Vyplňte pro elektronická podání: Vyplňte pro el. podání ID datové schránky ID Vaší datové schránky: Vyplňte ID DS Organizační zajištění ICT Radní/zastupitel odpovědný za ICT Existence komise/pracovní skupiny pro ICT Vedoucí pracovník pro ICT (externí ICT pracovník/ci MMČ) Zajištění ICT (název organizační jednotky) Počet (interních) informatiků Počet (externích) informatiků Jméno/příjmení: Vyplňte jméno a příjmení Politická strana: (uveďte zkratku pol. strany) Vyplňte zkratku pol. strany Telefon/mobil: Vyplňte číslo telefonu/mobilního telefonu Vyplňte Název komise/pracovní skupiny (např. komise informatiky): Vyplňte název komise/pracovní skupiny Jméno/příjmení: Vyplňte jméno a příjmení Telefon/mobil: Vyplňte číslo telefonu/mob.telefonu Vyplňte 3 Jméno/příjmení: Vyplňte jméno a příjmení Telefon/mobil: Vyplňte číslo telefonu/mob.telefonu Vyplňte Název odboru/oddělení: (uveďte celý název/zkratku např. oddělení informatiky/oi - v případě, že odbor/oddělení nemáte - nevyplňujte) Vyplňte název odboru nebo oddělení Vyplňte zkratku Počet informatiků: Počet externistů:

4 Outsourcing (externí správa ICT) Správa hardwarového vybavení: Předmět outsourcingu HW: (např. správa CISCO) Správa (administrace) systému: Předmět outsourcingu správy IS: Správa aplikací/is: Předmět outsourcingu správy APP/IS: Finanční údaje Rozpočet odboru/oddělení ICT (popř. rozpočet na informatiku MMČ) Schválený rozpočet na ICT 2012 Vyplňte Skutečné čerpání rozpočtu ICT v roce 2012: Vyplňte Schválený rozpočet ICT na rok 2013: Vyplňte Skutečné čerpání rozpočtu ICT v roce 2013: (nevyplňujte) Vyplňte Smlouvy/Dohody Uzavřené mezi MHMP/MČ/ (platné smlouvy) Smlouva/dohoda o partnerství/spolupráci/smlouvy o výpůjčce apod.: (např. Smlouva o partnerství č. INO/40/01/002131/ egovernment v Praze) Název smlouvy: Smlouva o partnerství č. INO/40/01/002131/2009 (egovernment v Praze) Předmět smlouvy: Spolupráce na projektu egovernment v Praze 4

5 Licenční/SLA smlouvy (Smlouvy uzavřené mezi MČ/MMČ a dodavateli) Smlouva o výpůjčce č. VYP/40/02/002627/ HL. m. Praha Výpůjčka majetku - modul CzechPOINT upgrade Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte název smlouvy smlouvy Licenční/SLA smlouvy: (s platností více jak 1 rok např. TRIADA, Microsoft, Alwil, Česká pošta, Gordic apod.) Název smlouvy: Předmět smlouvy: Smluvní strana (dodavatel) Smlouva o poskytnutí programového vybavení značky DATACENTRUM a jeho servisu Užívání programového. vybavení MZDY DATACENTRUM systems a consulting a.s. Smlouva o provádění technické podpory Evidence obyvatel Triada spol. s r.o. Licenční smlouva na převod práv k užívání počít. program. vybavení a dat Užívání programového vybavení MISYS a KATASTR GEPRO spol. s r.o. Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu Vyplňte název smlouvy smlouvy Vyplňte smluvní stranu ICT projekty Realizované (významné) ICT Projekty Projekty ze strukturálních fondů: (JPD2, OPPK) Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Datum začátku realizace projektu: Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Datum začátku realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková cena v Kč vč. DPH: Operační program: (např. OPPK - Praha Konkurenceschopnost) Datum ukončení realizace projektu: Celková cena v Kč vč. DPH: Operační program: (např. OPPK - Praha Konkurenceschopnost) 5

6 Vyplňte operační program Oblast podpory: (např. Oblast podpory 1.2.) Vyplňte oblast podpory Vyplňte operační program Oblast podpory: (např. Oblast podpory 1.2.) Vyplňte oblast podpory Projekty z rozpočtu ICT/projekty ve spolupráci se zřízenými organizacemi/ostatní významné projekty: (za období ) Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Datum začátku realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková cena v Kč vč. DPH: Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Datum začátku realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková cena v Kč vč. DPH: Plánované (významné) ICT Projekty Projekty ze strukturálních fondů: Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Předpokládaný datum začátku realizace (je-li známo): Předpokládaný datum ukončení realizace (je-li známo): Předpokládaná celková cena v Kč vč. DPH: Operační program: (např. OPPK - Praha Konkurenceschopnost) Vyplňte operační program Oblast podpory:(např. Oblast podpory 1.2.) Vyplňte oblast podpory Název projektu: Vyplňte název projektu Předmět projektu: projektu Předpokládaný datum začátku realizace (je-li známo): Předpokládaný datum ukončení realizace (je-li známo): Předpokládaná celková cena v Kč vč. DPH: Operační program: (např. OPPK - Praha Konkurenceschopnost) Vyplňte operační program Oblast podpory: (např. Oblast podpory 1.2.) Vyplňte oblast podpory Projekty z rozpočtu ICT/projekty ve spolupráci se zřízenými organizacemi/ostatní významné projekty: Název projektu: Vyplňte název projektu Název projektu: Vyplňte název projektu 6

7 Předmět projektu: projektu Předpokládaný datum začátku realizace (je-li známo): Předpokládaný datum ukončení realizace (je-li známo): Předpokládaná celková cena v Kč vč. DPH: Předmět projektu: projektu Předpokládaný datum začátku realizace (je-li známo): Předpokládaný datum ukončení realizace (je-li známo): Předpokládaná celková cena v Kč vč. DPH: Strategické dokumenty Informační strategie Informační koncepce Název dokumentu: (např. Informační strategie ÚMČ P15) Vyplňte název dokumentu Forma schválení/přijetí: (forma jakou byl dokument přijat např. usnesení) Vyplňte formu schválení Název dokumentu: (např. Informační strategie ÚMČ P15) Vyplňte název dokumentu Forma schválení/přijetí: (forma jakou byl dokument přijat např. usnesení) Vyplňte formu schválení Programové prohlášení Bezpečnostní studie/politika IS ANO NE Název programového prohlášení rady/zastupitelstva: Vyplňte název prohlášení (např. dokument zahrnující personální bezpečnost, specifikaci aktiv a definici hrozeb, bezpečnost prostředí, řízení provozu ICT) Atestace, Osvědčení, Certifikace ISVS Název bezpečnostní studie: Vyplňte název bezpečnostní studie Forma schválení/přijetí: (forma jakou byl dokument přijat např. usnesení) Vyplňte formu schválení Název atestace/osvědčení/certifikace: Vyplňte název atestace Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte Název atestace/osvědčení/certifikace: Vyplňte název atestace Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte ECDL 7

8 Počet pracovníků, kteří disponují certifikátem ECDL: ISO ISO Systém managementu kvality: Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte ISO 27001: management bezpečnosti informací: Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte ISO : management IT služeb: Uděleno (jakým subjektem byl atest/osvědčení/cert. vydán): Vyplňte Certifikáty (ICT), CISCO, Microsoft/ Oracle/Ostatní ANO NE Uveďte počet pracovníků ICT, kteří jsou certifikováni Název certifikace: Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Název certifikace: Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Vyplňte název certifikace Provozní dokumenty/směrnice/nařízení Provozní řád ICT Směrnice/nařízení Směrnice/nařízení pro užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Směrnice/nařízení k ochraně osobních údajů Směrnice/nařízení - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 2. IT Systémy/informační systémy Ekonomické IS Ekonomické agendy a finance/rozpočet a účetnictví Přehled využívaných (ek.) modulů v rámci JES - Gordic GINIS MČ/MMČ hostované řešení MMČ: (v přehledu uveďte zaškrtnutím, které moduly JES Vaše MČ/MMČ využívá lokálně či formou hostingu) 8

9 Správa majetku JES Jednotný ekonomický systém poskytovaný na základě multilicence Zkratka/Název GINIS-ADM Základní administrace GINIS-AKC Kontrola vazeb ADM GINIS-rozšíření - el. písemnosti + el. podpis GINIS-ADK Administrace kartotéky GINIS-ADE Ekonomická administrace GINIS-ADR Administrace účtového rozvrhu GINIS-ADP Administrace předkontací GINIS-ADS Administrace sestav GINIS-ADO Administrace organizací GINIS-UCR Sumarizace rozpočtu a účetnictví GINIS-ROZ Pořizovač rozpočtových dokladů GINIS-UCT Pořizovač účetních dokladů GINIS-INU Interface účetnictví a rozpočtu GINIS-FUC Finanční účtárna GINIS-BUC Komunikace s bankou GINIS-rozšíření - Platební karty (BUC) GINIS-KDF Kniha došlých faktur GINIS-POU Poukazy GINIS-KOF Kniha odeslaných faktur GINIS-PRE Převodní poukazy GINIS-POK Pokladna GINIS-rozšíření - Platební karty (POK) GINIS-PPD Příprava pokladních dokladů GINIS-BAR Návrh a balancování rozpočtu GINIS-ADA Plán akcí GINIS-DDP Příjmy GINIS-SML Smlouvy GINIS-INT Interface GINIS modul slouží pro datovou komunikaci systému GINIS GINIS-INT Interface GINIS - Hmotná nouze Přehled (využíváte-li - zaškrtněte) Hosting (využíváte-li - zaškrtněte) GINIS-MAJ Majetek GINIS-INM Inventarizace majetku GINIS-rozhraní Agendio oblast EKO XRG rozhraní GINIS a Agendio v oblastech: externích subjektů předepisovaných pohledávek smluv a objednávek evidence nemovitého majetku závazků z výplaty sociálních dávek Přehled (ek.) modulů, které nejsou zahrnuty do JES, ale Vaše MČ/MMČ je využívá GORDIC GINIS: Přehled Zkratka/Název (využíváte-li - zaškrtněte) 9

10 CKR, PKR Číselníky a pořizovač kalkulací rozpočtu SRV Střednědobý rozpočtový výhled RZD Rozpis zdrojů EVZ Evidence veřejných zakázek VFP Veřejná finanční podpora (dotace) EPO Evidence převodů a odprodejů RON Rozúčtování nákladů VYK Výkaznictví DFO Datový fond organizace URV Účetní a rozpočtové výkazy Ostatní Uveďte: Vyplňte ostatní (zkratka/název, oddělte čárkou) Přehled modulů GORDIC WIN, které Vaše MČ/MMČ využívá: Zkratka/Název UCR - Účetnictví a rozpočet ROZ - Střednědobý rozpočtový výhled VYK - Výkaznictví EPD - Elektronická podatelna PED - Podání elektronických dat EMA - Evidence majetku SKL - Sklady SPS - Společné stravování KDF - Kniha došlých faktur KOF - Kniha odeslaných faktur KXF - Komunikace s bankami ROB - Registr obyvatel DDP - Daně, dávky, pohledávky PAM - Práce a mzdy PER - Personalistika POK - Pokladna EHD - Evidence hospodaření domova důchodců EOB - Evidence obyvatel MAT - Matrika NEM - Registr nemovitostí - ISKN TEM - Technická evidence majetku POS - Evidence pošty SPR - Správní řízení USN - Evidence usnesení HRO - Správa hřbitovů PRR - Přestupkové řízení Přehled (využíváte-li - zaškrtněte) 10

11 STU - Stavební úřad SOC - Sociální dávky EPR - Evidence průkazů POP - Poplatky VOD - Vodné - stočné ETS - Evidence technických služeb SSO - Služby sociální péče a ochrany NEB - Nebytové prostory FIO - Finanční okruhy CPR - Centrální registr obyvatel - prohlížečka PBM - Výstup srážek pro ČS, a. s. TRX - Statistická šetření mezd ECP - Evidence cestovních průkazů MZD - Mzdy a personalistika ODP - Odpady EOV - Evidence obyvatel - prohlížečka Využíváte v rámci ek. systému GINIS připojení k ZR? Využíváte integraci/propojení na jiné IS? Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS GINIS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 2 Ostatní ekonomické IS, finance/rozpočet a účetnictví Správa majetku Využíváte další/jiné ek. IS a systémy/agendy/aplikace pro správu majetku? (do seznamu prosím neuvádějte ENO uvádí se v samostatné části dotazníku - Marbes (IS Proxio-Agendio), a to zaškrtnutím samostatného vyplňovacího formuláře. Není třeba uvádět ekonomické moduly, pokud jsou zaškrtnuty u IS Munis níže v dotazníku). Název IS/agendy/aplikace: /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace 11

12 /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace Využíváte v rámci IS/agendy/aplikace připojení k ZR? /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace /agendy/aplikace Využíváte integraci/propojení na jiné IS? Název IS/agendy/aplikace: Název IS (integrovaný IS): Dodavatel (integ. IS): Marbes (IS Proxio- Agendio) Přehled agend/evidencí IS Proxio Agendio, které Vaše MČ/MMČ využívá v produktivním provozu: IS poskytovaný na základě multilicence Agenda/evidence Zkratka/název SP - Správa majetku SB Správa bytů MA - Matriční agendy - Vidimace, legalizace OPP - Obecně prospěšné práce OBJ - Objednávky SML - Smlouvy PREST - Přestupky a správní delikty RL/LL - Rybářské a lovecké lístky SH - Silniční hospodářství SPOD - Sociálně právní ochrana dětí SP- Soudní spory PP - Poplatky a příjmy - Místní poplatky STŘ - Stavební řízení VZ- Veřejné zakázky VLB - Volby VYM - Vymáhání SD Sociální dávky EOS - Evidence organizační struktury ESP - Evidence subjektů ENO - Evidence objektů (evidence majetku, správa bytů, památky, výstavba) Využíváte integraci/propojení na jiné IS? Přehled (využíváte-li - zaškrtněte) Hosting (využíváte-li - zaškrtněte) 12

13 ANO NE Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 3 Agendy bez podpory IS - vedené samostatně (papírová podoba, kancelářský SW apod.) IS Munis Seznam agend, které vedete v papírové podobě, či prostřednictvím kancelářského SW: Název agendy: Název agendy: Místní polatky Registr střetu zájmů Dokumenty rady a zastupitelstva Bytový fond Správní řízení Informace dle 106 Ochrana osobních údajů - Evidence oznámení Místní poplatky Využíváte informační systém Munis na Vašem úřadě? Přehled modulů, které Vaše MČ/MMČ využívá: (uveďte zkratku a název i v případě, že jste již specifikovali v jiné kapitole např. SSL/střet zájmů.) Evidenční a správní agendy Přehled (využíváte-li - zaškrtněte) Elektronická podatelna a elektronický podpis Evidence čísel popisných Evidence obyvatel Evidence obyvatel pro Intranet Kancelářský systém základ elektronické spisové služby Munis Evidence oznámení (zákon o střetu zájmů) Kancelářský systém základ elektronické spisové služby Munis Spisová služba Lite Katastr nemovitostí Legalizace a vidimace Matrika Ohlašovna Pohledávky Přestupky Silniční úřad Správa adres 13

14 Správa domů a bytů WinDomy Správní řízení Stavební úřad Úřední deska Vodoprávní úřad Volební seznamy Ekonomické agendy Bankovní služby Elektronické výkaznictví ISP Evidence hřbitova Fakturace Komunální odpad Majetek Mzdy a Personalistika Platební karty Pokladna Poplatky operativní evidence příjmů Tvorba rozpočtu Účetnictví a rozpočet Výherní hrací automaty Výkaznictví Výkazy DPH Využíváte v rámci tohoto IS připojení k ZR? Využíváte integraci/propojení na jiné IS? Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 1 IS Vita Využíváte informační systém VITA na Vašem úřadě? Přehled modulů, které Vaše MČ/MMČ využívá: (zaškrtněte název i v případě, že jste již specifikovali v jiné kapitole). Stavební úřad Silniční úřad 14

15 Vodoprávní úřad Přestupky Pohledávky Využíváte integraci/propojení na jiné IS? (např. Proxio-Agendio/GINIS) Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Aplikace/agendy využívané na základě multilicence (MHMP) Využíváte aplikace/agendy na základě multilicence? Seznam aplikací/agend, které využíváte na základě multilicence: (např. Písíčko, EVi apod). Do seznamu nezahrnujte IS GINIS/Proxio-Agendio/E-Spis uvedeny v samostatných kapitolách dotazníku. Název aplikace/agendy: Název aplikace/agendy: Ostatní agendové IS Využíváte další/jiné agendové IS? Název: Vyplňte název Vyplňte název Vyplňte název Vyplňte název Vyplňte název Využíváte v rámci tohoto IS připojení k ZR? Využíváte integraci/propojení na jiné IS? 15

16 Název IS/agendy/aplikace: Název IS (integrovaný IS): Dodavatel (integ. IS): Spisové služby a systémy elektronických podání Spisové služby Využíváte spisovou službu? Název (např. GINIS-SSL, E-Spis, IS Munis-Kancelář): E-Spis ICZ a.s. V případě, že jste uvedli název GINIS SSL, jaké další moduly/komponenty SSL využíváte? (využíváte-li - zaškrtněte) POD - Podatelna USU - Univerzální spisový uzel VED - Vedoucí VYP - Výpravna SPI - Spisovna TPD - Generátor podacích deníků UKO - Úkoly USN - Usnesení a porady e-podatelna e-výpravna Digitalizace dat prostřednictvím skenovací linky V případě, že jste uvedli název E-Spis, jaké další moduly/komponenty SSL využíváte? (využíváte-li - zaškrtněte) Modul pro komunikaci s datovými schránkami Modul úřední deska Modul elektronické podatelny Usnesení rady a zastupitelstva Smlouvy Úkoly Modul pro konverzi dokumentů Skenování dokumentů (OCR) Využíváte připojení k ZR? Využíváte integraci/propojení na jiné IS? 16

17 Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 2 Systémy el. podání Využíváte systémy el. podání? (např. elektronické podání vybraných formulářů, el. formuláře Adobe Live Cycle, Form Filler) Webové aplikace a portály/ on-line informační služby a mobilní aplikace Webové aplikace, portály Využíváte webové aplikace/portály? Název www aplikace (např. rezervace/rezervační systém): Vyplňte název aplikace Vyplňte název aplikace Název portálu (např. Oficiální www stránky ÚMČ P15, Senior web, mapový portál): Vyplňte název portálu Vyplňte název portálu Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název www portálu: Název www portálu Název www portálu: Název www portálu Název www aplikace: Název www aplikace Název www aplikace: Název www aplikace Hodnocení On- line informační služby a Mobilní aplikace Využíváte on-line inf. služby a mobilní aplikace? (např. sms info, objednávání, systém včasného varování) Název on-line informační služby: Vyplňte název online služby Vyplňte název online služby Název mobilní aplikace: Vyplňte název mobilní aplikace Vyplňte název mobilní aplikace Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 17

18 Název online informační služby: Vyplňte mázev online informační služby Název online informační služby: Vyplňte mázev online informační služby Název mobilní aplikace: Vyplňte název mobilní aplikace Název mobilní aplikace: Vyplňte název mobilní aplikace Hodnocení Vyplňte Vyplňte Vyplňte Vyplňte GIS a poskytování geoprostorových dat GIS Využíváte geografický informační systém? Základní SW platforma GIS, kterou používáte: (v případě uvedení více platforem, oddělte čárkou) MISYS GEPRO spol s r.o. S jakými geodaty pracujete? (např. katastrální mapa, mapa majetku, cenová mapa, ortofoto mapa, pasport zeleně, pasport komunikací, pozemkové mapy, technická mapa, plán stabilizovaných ploch, povodně apod.) Katastr nemovitostí Územní plán Ortofoto Základní územní identifikátory Vyplňte dostupná mapová díla Využíváte integraci/propojení na jiné IS (např. volby IS MUNIS): Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Personální IS Mzdy Využíváte personální IS - mzdy? Název IS: Datacentrum DATACENTRUM systems a consulting a.s. Využíváte integraci/propojení na jiné IS? (např. Proxio-Agendio/GINIS) 18

19 ANO NE Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 1 Personalistika Využíváte personální IS - personalistiku? Název IS: Využíváte integraci/propojení na jiné IS? (např. Proxio-Agendio/GINIS) Název IS: Uveďte prosím, jak jste s IS spokojeni (stupnice 1-5, 1 = nejlepší): IT Systémy pro podporu interních procesů a řízení organizace Dokumenty rady a zastupitelstva Využíváte IS/aplikaci - Dokumenty rady a zastupitelstva? (uveďte i v případě, že jste již uvedli v jiných kapitolách např. E-spis - Usnesení) Využíváte hlasovací systém? (v případě, že je stejný nevyplňujte) Uveďte prosím, jak jste s IS/aplikací spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) 19

20 Veřejné zakázky Využíváte aplikaci/is pro Veřejné zakázky? (např. elektronické zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, B2B) /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Název IS/aplikace Hodnocení Řízení projektů Využíváte aplikaci/is pro řízení projektů? (např. sharepoint projekty, Easy Project) /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Název IS/aplikace Hodnocení Registr o střetu zájmů Využíváte aplikaci/is Registr střetu zájmů/evidenci oznámení? Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Ostatní aplikace/is Využíváte jiné aplikace/is na podporu interních procesů organizace? (např. ASPI) /aplikace /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Hodnocení 20

21 IT Systémy pro oblast vzdělávání Evidence vzdělávacích programů/kurzů a akcí Název IS/aplikace Název IS/aplikace Využíváte aplikaci/is evidence vzdělávacích programů, kurzů a akcí? /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Název IS/aplikace Hodnocení E-learning Využíváte aplikaci/is - E-learning? /aplikace /aplikace Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název IS/aplikace Název IS/aplikace Hodnocení SW nástroje/aplikace pro nahlížení do ZR SW nástroje/aplikace SW nástroje/aplikace pro nahlížení do ZR (např. CzechPoint, Autocont kukátko apod.) Název SW nástroje/aplikace: CzechPoint MVČR Provozní aplikace Helpdesk Využíváte helpdeskové řešení? ( uveďte název helpdeskové řešení pro interní potřebu organizace - nezahrnujte helpdeskové řešení od dodavatelů např. Gordic/ICZ/Marbes/VITA a to v případě, že řešení nepoužíváte pro interní řešení problémů a požadavků v organizaci). 21

22 Název aplikace: Vyplňte název aplikace Vyplňte název aplikace Uveďte prosím, jak jste s helpdeskovým řešením spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název aplikace: Hodnocení Název aplikace Název aplikace: Název aplikace Dohledové systémy Využíváte dohledové systémy (např. MRTG, Nagios apod.) Název dohledového systému: Vyplňte název dohledového systému Vyplňte název dohledového systému Uveďte prosím, jak jste s dohledovým systémem spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název dohledového systému: Hodnocení Název dohledového systému Název dohledového systému: Název dohledového systému Síťový management Využíváte síťový management (např. Cisco Works apod.) Název síťového managementu: Vyplňte název managementu Vyplňte název managementu Uveďte prosím, jak jste se síťovým managementem spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název síťového managementu: Hodnocení Vyplňte název managementu Název síťového managementu: Vyplňte název managementu 3. Infrastruktura/Technologické prostředí Síťová infrastruktura Sítě Počet lokalit sítě: (detašovaná pracoviště) 1 Využíváte primárně síť MEPNET? Využíváte služeb jiného providera/poskytovatele? (např. UPC, O2, Casablanca) 22

23 Poskytovatel/provider: Telefónica O2, a.s. Poskytovatel/provider: Vyplňte poskytovatele Poskytujete veřejný internet/wifi? (pokud ano, zaškrtněte lokalitu poskytování) Budovy/detašovaná pracoviště (v majetku MČ/MMČ) Správní území MČ/MMČ Zřízené organizace (např. připojení škol/školek) Ostatní (specifikujte): Vyplňte ostatní Využíváte přístup do datové sítě/vzdálený přístup VPN? Využíváte VLAN v rámci interní sítě? Firewally Využíváte firewall? Dodavatel/Výrobce: /výrobce Typ: (zaškrtněte typ) HW (Applience) SW Uveďte prosím, jak jste s aplikací/is spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Hardware/Software Servery Počet fyzických serverů v organizaci 0 Využíváte serverovou virtualizaci? Počet virtuálních serverů: Technologie: (zaškrtněte technologii) HyperV VMware XEN Ostatní (specifikujte): Vyplňte ostatní 23

24 V případě, že serverovou virtualizaci nevyužíváte uvažujete o nasazení? Využíváte HA řešení (vysokou dostupnost)? Uveďte průměrné stáří serverů: Jaký operační systém využíváte? (zaškrtněte OS) Windows Server: Verze OS: (upřesněte - např. Windows Server 2008 R2 Standard) Vyplňte verzi OS Linux: Verze OS: (upřesněte - např. SuSE Linux 9.2 Enterprise) Vyplňte verzi OS Unix: Verze OS: (upřesněte): Vyplňte verzi OS Ostatní: (specifikujte - OS/Verze) Vyplňte ostatní Desktopy Počet klientských stanic: 6 Využíváte desktopovou virtualizaci? Počet virtualizovaných desktopů? Technologie: (zaškrtněte technologii) VMware CITRIX Ostatní: (specifikujte) Vyplňte ostatní V případě, že desktopovou virtualizaci nevyužíváte uvažujete o nasazení? Uveďte průměrné stáří klientských stanic: 4 Aplikace Využíváte virtualizaci aplikací? Technologie: (zaškrtněte technologii) VMware CITRIX Ostatní: (specifikujte) Vyplňte ostatní 24

25 V případě, že virtualizaci aplikací nevyužíváte uvažujete o nasazení? Antivirové řešení Využíváte antivirové řešení? Název antiviru: Verze: (např. Avast 6, Internet security) Vyplňte název antiviru: Vyplňte verzi Vyplňte název Vyplňte verzi Uveďte prosím, jak jste s antivirem spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Název antiviru: Hodnocení Vyplňte název antiviru Název antiviru: Vyplňte název antiviru Antispamové řešení Využíváte antispamové řešení? Název: Vyplňte název Verze: Vyplňte verze Uveďte prosím, jak jste s antispamovým řešením spokojeni: (stupnice 1-5, 1 = nejlepší) Kancelářský SW Jaký kancelářský SW (verzi) využíváte? (zaškrtněte SW) Microsoft Office 2000 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2013 Microsoft Office 365 Software 602 Open Office Ostatní Kancelářský SW Vyplňte ostatní ové servery Počet ových serverů: 0 Výrobce/dodavatel Verze: (např. Microsoft Exchange Server 2007) Vyplňte verzi 25

26 Využíváte HA řešení (vysokou dostupnost)? Využíváte replikaci/synchronizaci ových účtů/schránek? ZRIS ANO NE Mobilní služby Databáze 4. Služby Hosting/cloud/sdílené služby Hostingové služby Jaké databáze (verze) využíváte? Oracle DB ver. 9 Oracle DB ver. 10 Oracle DB ver. 11 Oracle DB ver. 12 MS SQL Server 2000 MS SQL Server 2005 MS SQL Server 2008 (R2) MS SQL Server 2012 Ostatní: (specifikujte - uveďte název/verzi) Vyplňte ostatní Hosting www stránek: (hostování www stránek u poskytovatele služeb) Poskytovatel/Provider: Vyplňte poskytovatele hosting: (hostování/poskytování ových schránek u poskytovatele služeb např. Exchange hosting) Poskytovatel/Provider: Vyplňte poskytovatele Ostatní (specifikujte - Název hostingových služeb/poskytovatel): Vyplňte název hostingových služeb/poskytovatel Vyplňte název hostingových služeb/poskytovatel Služby Cloud Využíváte služby Cloud? (služby datového centra poskytovatele mimo organizaci) Poskytovatel/Provider Vyplňte poskytovatele Model nasazení: (zaškrtněte model) Veřejný (Public cloud computing) Soukromý (Private cloud computing) Komunitní (Comunity cloud computing) 26

27 Distribuční model: (zaškrtněte model) IAAS infrastruktura jako služba PAAS platforma jako služba SAAS software jako služba V případě, že služby Cloudu nevyužíváte uvažujete o využití/nasazení? Poskytujete nebo uvažujete poskytovat cloud služby (např. pro zřízené organizace)? Sdílené podpůrné služby MHMP Využíváte (plánujete využívat) sdílené podpůrné služby MHMP? ZRIS:(Základní radniční informační služby - replikace ových schránek a adresáře organizací hl. m. Prahy) 5. Identity management Identity management (access management) Sdílená metropolitní síť Mepnet: Služby datového centra: Sdílená technická infrastruktura a aplikační služby v datovém centru: (např. virtuální stroje ve VMware, virtuální stroje v Solarisu, provoz databází Oracle a MS SQL, hosting pošty, provoz techniky MČ v DC, případně zálohování hosting Marbes/Gordic) Sdílené služby na Extranetu MHMP: (diskusní fórum, knowledge base) (V případě, že jste uvedli ANO vyplňte prosím kap. 6 - Ostatní) Využíváte centrální správu přístupů/služby autentizace a autorizace ve Vaší organizaci? (např. Oracle Access management/oracle Identity management/ přidělování a správa uživatelských oprávnění/čipová karta s instalovanými certifikáty, umožňující pohyb po budově i kontrolovaný přístup k aplikacím a datům.) ANO NE 6. Ostatní Knowledge base (databáze znalostí) Vzhledem k záměru poskytovat v rámci extranetu knowledgebase, uveďte prosím jaké oblasti znalostí, je vhodné sdílet (prosím uveďte nejméně 5 oblastí např. Technologická architektura Mepnet, Antispamové/antivirové řešení, integrace IS apod.) Mepnet Projekty - Elektronické formuláře Služby datového centra Hosting aplikací Služby Extranetu Vyplňte oblast Vyplňte oblast Vyplňte oblast Vyplňte oblast Vyplňte oblast 27

28 Diskusní fórum Náměty/připomínky Vzhledem k záměru poskytovat v rámci extranetu diskusní fórum, uveďte prosím, které oblasti v rámci diskusního fóra je vhodné sdílet (prosím uveďte nejméně 5 oblastí např. technologická architektura Mepnet, Antispamové/antivirové řešení, smlouvy, integrace IS, apod.) Mepnet Vyplňte oblast Projekty Vyplňte oblast Služby datového centra Vyplňte oblast Hosting aplikací Vyplňte oblast Služby Extranetu Vyplňte oblast Prostor pro náměty/připomínky apod. Dokončit (obnovit) projekt elektronické formuláře Kde cítíte hlavní problémy v komunikaci INF MHMP/MČ/MMČ? v poslední době se komunikace zlepšila Co navrhujete, aby se situace zlepšila? Pokračovat v alespoň občasných informačních schůzkách; pro MMČ alespoň orientační metodické vedení. Co si myslíte, že funguje a v čem bychom měli pokračovat? Velmi dobře vypadá začínající projekt webmapy Myslíte si, že by měl vzniknout/být nastaven systém pro sběr požadavků z MČ/MMČ s přesně stanovenými termíny vypořádání - např. v rámci service desku? 28

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

Architektura ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina Červen 2012

Architektura ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina Červen 2012 Architektura ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina Červen 2012 OI KrÚ Kraje Vysočina Základní informace Kraj Vysočina Založen v roce 2001 704 samostatných obcí 15 ORP 510 tisíc obyvatel Vedení IT Radní za

Více

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu 1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti: pořízení

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky verze FINÁLNÍ 13. července 2010 Historie dokumentu Verze Datum Popis provedených změn vzhledem

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Litvínov Operační program: Integrovaný operační program Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Číslo výzvy:

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Obsah 1. Úvod...3 2. Rekapitulace výsledků studie...8 3. Současný stav a historie projektu...11 4. Analýza poptávky a

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina

ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina Listopad 2013 OI KrÚ Kraje Vysočina Architektura ICT KrU Kraje Vysočina Stěžení kroky výstavby ICT Informatizace krajů 2001-2003 Výstavba MAN Jihlava 2004+ Výstavba WAN

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více