Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com"

Transkript

1 OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky vašeho počítače... 5 Baterie a akumulátory... 7 Porty a konektory... 8 Zapnutí a vypnutí počítače... 9 Upgrade počítače První krůčky na Internetu Připojte se! Wi-Fi Surfujte po Internetu! Použití systému Windows a softwaru Centrum počátečních nastavení systému Windows Setup my PC Packard Bell Updator Dokumentace k počítači Váš software Přehrávání multimediálních souborů Ovládání hlasitosti Mediální centrum systému Windows (volitelné) Helpdesk 28 Bezpečné použití počítače Údržba Bezpečnost Aktualizace Diagnostika a opravy nejčastějších problémů Řešení různých problémů Packard Bell Smart Restore Vzdálená pomoc systému Windows Obnova Packard Bell Recovery Program Omezená záruka Packard Bell 62 Informace o předpisech 67 Softwarová licence 70 Index 71 Průvodce pro rychlý start a řešení

2 D ŮLEŽITÉ INFORMACE Děkujeme, že jste zakoupili počítač Packard Bell! Tento průvodce byl vytvořen tak, aby vám představil vlastnosti vašeho počítače pomohl vám při jeho využití. Také vám pomůže při údržbě počítače a při řešení případných problémů. Packard Bell Recovery DVD Creator Pomocí programu Recovery DVD Creator lze kopírovat nebo přenášet data pro obnovení z počítače na disky DVD. Nejsou dodávány samostatné disky se systémem Windows a nástroji od společnosti Microsoft. Všechny programy jsou obsaženy mezi daty pro obnovení na určitém oddílu pevného disku Společnost Packard Bell doporučuje vytvořit disk DVD pro zotavení před zahájením práce s novým počítačem (viz strana 28). Setup my PC Pro usnadnění prvního spuštění shromáždil Packard Bell všechny potřebné kroky do jedné aplikace. Aplikace Setup my PC se spustí automaticky při prvním spuštění počítače. Toto představuje snadný způsob nastavení připojení k Internetu, antivirového programu, identifikační karty atd. (viz strana 19 ). Packard Bell InfoCentre Abyste měli možnost získat co nejvíce informací o svém počítači, označte při nastavování Packard Bell InfoCentre, elektronického uživatelského průvodce instalovaného v počítači. Příručku je nutné alespoň jednou aktualizovat online (viz strana 20). Web Packard Bell Navštěvujte často stránky Podívejte se do části Support: obsahuje aktuální informace, nápovědu, ovladače a položky pro stažení. Packard Bell Support Zapište si sériové číslo počítače, datum a místo nákupu a název modelu počítače na obálce tohoto průvodce. Také uschovejte doklad o nákupu. Pokud nám budete telefonovat, zapište si všechny chybové zprávy, a pokud je to možné, buďte přítomni u zapnutého počítače. Splnění těchto podmínek nám umožní poskytovat kvalitnější a rychlejší servis. Poznámka k autorským právům Packard Bell Průvodce pro rychlý start a řešení problémů. Copyright 2007 Packard Bell B.V. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti Packard Bell B.V. k jakémukoliv účelu reprodukována ani přenášena, a to v žádné podobě ani žádným způsobem, aś již elektronicky, chemicky, manuálně či jinak, včetně kopírování, nahrávání, na datových médiích a ve vyhledávacích systémech. Odmítnutí záruky Packard Bell B.V. odmítá veškeré záruky, aś již mlčky předpokládané či výslovně uvedené, včetně, avšak ne omezeně, předpokládaných záruk za prodejnost a funkčnost nebo vhodnost tohoto výrobku a dokumentace pro jakékoliv účely. Softwarové a hardwarové komponenty jsou neustále vylepšovány. Z tohoto důvodu se některé pokyny, technické údaje a obrázky uvedené v této dokumentaci mohou mírně odlišovat od vašeho konkrétního výrobku. Všechny položky popsané v této příručce slouží pro ilustraci a nemusí platit ve vaší konkrétní situaci. Z popisu uvedeného v této příručce nelze odvozovat žádná zákonná práva ani nároky. Packard Bell B. V. si vyhrazuje právo revidovat, provádět změny nebo zlepšení tohoto produktu nebo dokumentace kdykoliv a bez povinnosti kohokoliv o takových změnách nebo vylepšeních informovat. V žádném případě Packard Bell B.V. není odpovědná za jakékoliv škody, včetně ztráty zisku nebo jiných škod v podnikání, vzniklé v důsledku používání tohoto produktu. Ochranné známky Microsoft, Outlook a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. FireWire je ochranná známka Apple Computer, Inc. PS/2 je ochranná známka International Business Machines Corporation. Google je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc. Mozilla a Firefox jsou registrované ochranné známky organizace Mozilla Foundation. Packard Bell je registrovaná ochranná známka společnosti Packard Bell B.V. Všechny ostatní názvy společností nebo produktů jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo loga příslušných vlastníků. 2 - Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČ ÍTAČI BEZPEČNOST A POHODLÍ Bezpečnostní upozornění Postupujte prosím podle pokynů uvedených níže, protože vám umožní pohodlné použití počítače a vyhnete se zdravotním problémům. Prostředí pro práci s počítačem Zajistěte, že počítač: je umístěn mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla; je mimo dosah magnetických polí a jakýchkoliv zařízení vytvářejících statickou elektřinu; je vzdálen minimálně 30 centimetrů od mobilního telefonu; není umístěn v prašném nebo vlhkém prostředí; není umístěn na koberci nebo jiném povrchu, který by mohl mít elektrický náboj. Kabely Nezakrývejte napájecí adaptér a nepokládejte na adaptér žádné předměty. Když je adaptér volný, může se při používání řádně chladit. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s počítačem. Přestože mohou jiné adaptéry vypadat podobně, jejich použitím může dojít k poškození počítače. Čištění počítače Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na obrazovku. Pokud rozlijete kapalinu na notebook, okamžitě jej vypněte, odpojte napájecí adaptér, vyndejte baterii a před dalším zapnutí jej nechte zcela vyschnout. V případě potřeby vyčkejte přes noc. Zdravotní upozornění Pokud pracujete nebo hrajete každý den několik hodin, pravidelně dělejte přestávky. Občas odpoutejte zrak od počítačového monitoru. Nepoužívejte počítač, pokud jste unaveni. Umístěte notebook tak, abyste mohli pracovat v přirozené a uvolněné poloze. Umístěte často používané položky tak, aby byly snadno dosažitelné. Bezpečnost a pohodlí zvýšíte umístěním notebooku přímo před sebe. Zajistěte, aby byla klávesnice a touchpad v pohodlné výšce. Obrazovka by měla být ve vzdálenosti cm od očí. Pokud je na spodní straně počítače symbol horký, znamená to, že spodní část počítače může být při provozu počítače horká. Zabraňte dlouhodobému kontaktu a nemějte při práci počítač na klíně. Některé zdravotní problémy s rukama, zápěstím, pažemi, krkem, nohama a zády mohou být spojeny přílišným opakováním některých činností. Snížení rizika, že se u vás tyto zdravotní problémy vyskytnou, dosáhnete tím, že budete zápěstí udržovat narovnané a ruce a zápěstí se budou pohybovat nad klávesnicí. Pokud se u vás vyskytnou chvíle, kdy budete mít bolesti, brnění, necitlivost nebo jiné problémy, kontaktujte svého lékaře. Doporučujeme rodičům, aby kontrolovali, jaké hry jejich děti hrají. Pokud dítě projevuje následující příznaky: závratě, rozostřené vidění, oční nebo svalové tiky, ztráty vědomí, dezorientaci, nevědomé pohyby nebo křeče, OKAMŽITĚ hru přerušte a poraďte se s lékařem. K těmto jevům může dojít, i když daná osoba neměla předtím problémy s epilepsií. Základní informace o počítači - 3

4 SEZNÁMENÍ S VAŠÍM POČÍTAČEM Klávesnice a touchpad Touchpad Touchpad ovládá šipku na obrazovce. Šipka se označuje jako ukazatel nebo kurzor. Když táhnete prstem po dotykové ploše, ukazatel bude sledovat tento pohyb. Výběr nebo aktivaci příkazu, na který kurzor ukazuje, provedete stisknutím jednoho z tlačítek touchpadu. Na povrch touchpadu příliš netlačte. Klepnutím levým tlačítkem označíte položku, na kterou kurzor zrovna ukazuje. Poklepáním spustíte program, na který kurzor ukazuje, nebo označí celý odstavec při zadávání textu. Dvě rychlá klepnutí na povrch touchpadu odpovídají poklepání. Klepnutím pravým tlačítkem otevřete místní nabídku. K notebooku je možné připojit myš. Jednoduše ji připojte k portu USB nebo PS2 počítače. Funkce touchpadu se nevypne. Zlepšete pohyb a viditelnost ukazatele! Klepněte na Start > Ovládací panely > Myš > Možnosti ukazatele. Klávesnice Kvůli optimalizaci rozměrů a hmotnosti používají notebooky kompaktní klávesnice. Klávesnice se používá pro zadávání dat nebo příkazů. Funkce kláves závisí na používaném programu. Klávesnice zobrazená v této příručce slouží jen pro ilustraci. Rozložení vaší klávesnice se může mírně lišit. Pro kompletní popis vaší klávesnice viz InfoCentre. 4 - Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

5 ➒ ➊ ➋ ➌ ➑ ➏ ➍ ➐ ➎ 1. Čísla: Používají se pro zadávání čísel a speciálních znaků. Stiskněte zároveň [Shift] pro zadání znaků v horní řadě a klávesy [Ctrl] + [Alt] pro znaky vpravo. 2. Backspace: Posune se o jednu pozici zpět a smaže poslední zadaný znak. 3. Del: Maže znak vpravo od kurzoru nebo libovolnou označenou položku. 4. Fn: Tuto klávesu použijte současně s klávesami [F1] až [F12] pro aktivaci speciálních funkcí. 5. Klávesy se šipkami: Posunují kurzor nahoru, dolů, vlevo a vpravo. 6. Enter: Stiskněte pro odeslání příkazu, vložení zalomení odstavce nebo přijetí zadaných voleb. 7. Mezerník: používá se pro zadání mezer do textu. 8. Shift: Stiskněte jej současně s písmennou klávesou pro zadání velkého písmene. 9. Esc: Většinou zruší aktuálně prováděnou úlohu. Mechaniky vašeho počítače Níže popsané mechaniky se běžně používají v počítačích Packard Bell. To ovšem naznamená, že jsou právě na vašem počítači instalovány, a naopak mohou být instalovány i jiné mechaniky než uvedené. Pro dokumentaci pro konkrétní model, který jste zakoupili, se podívejte do InfoCentre. Čtečka paměśových karet Paměśové karty se používají v mnoha digitálních fotoaparátech, PDA, MP3 přehrávačích a mobilních telefonech. Vybrané modely počítačů obsahují čtečku karet vše v jednom, která umožňuje číst a zapisovat na nejběžnější typy karet, jako jsou MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital) nebo MS (Memory Stick ). Formátování karty Karta by se před prvním použitím měla naformátovat. 1. Vložte kartu do příslušné zdířky a klepněte na Start > Počítač. 2. Pravým tlačítkem klepněte na ikonu karty a vyberte Naformátovat. 3. Klepněte na tlačítko Spustit v okně formátování a pak klepněte na tlačítko OK. Základní informace o počítači - 5

6 Vyjmutí karty z externí čtečky 1. Klepněte na Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti (vedle hodin). 2. Klepněte na Bezpečně odebrat velkokapacitní paměśové zařízení USB. 3. Počkejte, než se zobrazí zpráva Nyní lze hardware bezpečně odebrat. 4. Vyjmutí karty Optické mechaniky Většina počítačů je vybavena jednotkou DVD. Jednotka DVD umožňuje čtení disků audio CD, disků CD obsahující data (soubory a programy), disků Video CD a zapisovatelných disků CD, jako jsou CD-R a CD-RW, dále disků DVD, disků DVD s filmy a většinu zapisovatelných disků DVD. Typy CD a DVD Pokud je váš počítač vybaven mechanikou pro čtení CD nebo CD vypalovačkou, bude možné přehrávat pouze disky CD. Pokud je váš počítač vybaven CD nebo DVD vypalovačkou, můžete toto zařízení použít pro kopírování svých CD, tvorbu vlastních hudebních disků, digitálních fotoalb nebo vytvářet bezpečné kopie svých dat. Před kopírováním CD si ověřte, zda není chráněno autorským zákonem a že máte právo je kopírovat. Ve většině zemí máte právo vytvořit si záložní kopii software nebo kopírovat hudbu pro svou osobní potřebu. Zapisovací jednotky CD a DVD podporují dva základní typy zapisovatelných disků: R: Na disk je možné zapsat pouze jednou. Po uložení souborů je nebude možné smazat nebo disk znovu použít. RW: Tento disk je možné používat opakovaně pro ukládání nebo mazání souborů. Je ideální pro zálohování důležitých dat. Upozornění Vkládejte disk do jednotky před spuštěním programu. Nevysunujte disk před ukončením programu, který disk používá. Počítač by mohl přestat reagovat. Pokud se tak stane, restartujte počítač přes Správce úloh Windows (strana 47). Pokud se zásuvka nevysune, můžete ji zkusit vysunout ručně: 1. Vypněte počítač. 2. Opatrně zasuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru pro nouzové otevření mechaniky (není k dispozici u všech mechanik). Nepoužívejte tužku, protože by se mohla zlomit a poškodit mechaniku. Pokud mechaniku nepoužíváte, udržujte ji zavřenou. Nedotýkejte se optické čočky v jednotce. Když se čočka znečistí, jednotka nemusí fungovat správně. Neotírejte čočku normálním hadříkem. Očistěte opatrně čočku vatovým tamponem. Optická jednotka je klasifikována jako laserový produkt třídy Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

7 Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patenty v USA a dalšími právy na duševní vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Macrovision a je určeno pro domácí využití či jiná využití s omezeným počtem diváků, pokud není společností Macrovision schváleno jinak. Zpětné dešifrování nebo demontáž jsou zakázány. Baterie a akumulátory Pokud není počítač připojen k elektrické síti, využívá akumulátor. Akumulátor je možné vyjmout, takže je možné na cestách používat více akumulátorů, nebo akumulátor vyměnit, pokud skončila její životnost. Akumulátor je při výrobě nabit, ale během dopravy a skladování se původní kapacita mohla snížit. Při prvním použití počítače jej připojte k síti přes adaptér a akumulátor plně nabijte. Pro více informací o vašem notebooku viz InfoCentre. Životnost akumulátoru Životnost akumulátoru závisí na způsobu použití počítače, kapacitě akumulátoru a architektuře počítače. Akumulátory časem ztrácejí svoji kapacitu (v laboratorních podmínkách bylo dosaženo 50% maxima). Každých několik měsíců byste je měli kompletně vybít (u NiMH akumulátorů) a pak zcela nabít, aby byla zajištěna jejich spolehlivá funkce. Výměna akumulátoru Lithiové baterie v některých počítačích uchovávají informace o konfiguraci systému. V případě, že baterie nebude schopná informace o konfiguraci systému uchovat, doporučujeme ji nechat vyměnit kvalifikovaným technikem. Upozornění k akumulátoru V případě nesprávné výměny akumulátoru hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte pouze stejným nebo rovnocenným typem doporučeným výrobcem. Použité akumulátory likvidujte podle pokynů výrobce. Baterie a akumulátory obsahují směs sloučenin, se kterými je třeba nakládat opatrně. Konečná likvidace baterií by měla být provedena v souladu se všemi národními zákony a předpisy. Neodhazujte použité baterie a akumulátory do běžného domovního odpadu. Nerozebírejte akumulátor. Základní informace o počítači - 7

8 Porty a konektory Níže popsané porty a typy konektorů se běžně používají v počítačích Packard Bell. To ovšem naznamená, že jsou právě na vašem počítači instalovány, a naopak mohou být instalovány i jiné porty než uvedené. Pro dokumentaci pro konkrétní model, který jste zakoupili, se podívejte do InfoCentre. Upozornění Před připojením libovolných zařízení projděte pokyny k instalaci, které k nim byly dodány. Neodpojujte žádné zařízení, které počítač ještě používá. Většinu zařízení je možné připojovat za provozu. To znamená, že je možné je připojit nebo odpojit, zatímco je počítač zapnutý. Budou automaticky detekována a nainstalována. Před odpojením od počítače se však musí deaktivovat (Viz Vyjmutí karty strana 6). USB (Universal Serial Bus) USB porty poskytují propojení pro snadné zapojení zařízení za provozu. Konektory USB 2.0 poskytují vyšší rychlosti USB 2.0 certifikovaným vysokorychlostním zařízením. Ostatní zařízení budou fungovat na stejné rychlosti jako u předchozí verze USB. IEEE 1394 Port IEEE 1394 (také označovaný jako FireWire nebo i.link) umožňuje připojení vysokorychlostních digitálních zařízení, jako jsou digitální videokamery, externí pevné disky nebo scannery. Starší porty Starší porty jsou přítomny na většině počítačů, aby se zajistilo, že bude možné používat i starší zařízení. Na rozdíl od zařízení připojitelných za provozu je před jejich připojením nebo odpojením nutné počítač vypnout. PS/2 myš: pro připojení myši. PS/2 klávesnice: pro připojení klávesnice. Zvukové konektory Line-Out: pro připojení reproduktorů k počítači. Optický Line-Out: umožňuje přehrávat zvuk v S/PDIF kvalitě. Pokud máte sadu reproduktorů 5.1 připojenou k optickému výstupu, můžete při přehrávání DVD na počítači používat Dolby Digital. Line-In: pro připojení zdroje zvuku k počítači. 8 - Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

9 Mikrofon: pro připojení monofonního mikrofonu s 3,5mm konektorem. TV-Out Port TV-Out umožňuje použít jako externí zobrazovací zařízení běžný televizor (s příslušným video-in konektorem). Pro přenos zvuku budete potřebovat propojit Line-Out port počítače s televizorem. Komunikační porty Síś (LAN nebo Ethernet port): pro sdílení společných komunikačních linek a zdrojů s dalšími počítači. Při bouřce odpojte všechny propojovací kabely; odpojte modem od telefonní linky, TV port od televizní antény a síśový kabel. Úder v blízkosti telefonních linek nebo antény může poškodit modem, televizní kartu nebo celý počítač. Upozorňujeme, že záruka nepokrývá poškození počítače způsobená následkem úderu blesku. Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí počítače 1. Nejdříve zapněte všechna zařízení připojená k počítači stisknutím hlavního vypínače těchto zařízení. 2. Pak stiskem hlavního vypínače zapněte počítač. Abyste svůj rodinný počítač mohli sdílet s ostatními členy rodiny a přitom mít svá vlastní nastavení, můžete pro každého uživatele vytvořit učet. Účty můžete spravovat klepnutím na Start > Ovládací panely > Uživatelské účty. Další informace o správě uživatelského účtu naleznete v části Řízení uživatelských účtů. Vypnutí počítače Před vypnutím počítače ověřte, že jsou všechny aplikace ukončené. ➊ ➋ Po vypnutí počítače vypněte všechna externí zařízení, pokud mají vypínač. Počítač můžete vypnout i bez toho, že byste šli přes menu Start systému Windows. Prostě ukončete všechny aplikace a stiskněte vypínač počítače. Základní informace o počítači - 9

10 Klepnutím na tlačítko Hybridní režim spánku uložíte práci a přepnete počítač do režimu nízké spotřeby energie, ze kterého lze rychle pokračovat v práci (viz část Možnosti napájení). Vynucené vypnutí Pokud počítač nereaguje, použijte Správce úloh. Tato utilita poskytuje informace o výkonu systému a zobrazuje detaily o programech a procesech běžících na počítači. To lze provést současným stisknutím kláves [Ctrl]+[Alt]+[Del] a vybráním možnosti Start Task Manager (Spustit správce úloh) v zobrazené nabídce. Klepněte na kartu Aplikace, vyberte úlohu, kterou chcete ukončit, a klepněte na tlačítko Ukončit úlohu. Pokud počítač stále nereaguje, stiskněte a podržte vypínač počítače pro jeho nucené vypnutí. Podržte jej stisknutý, dokud všechny kontrolky počítače nezhasnou a pak počkejte přibližně 30 sekund, než počítač znovu zapnete. Zdroj napájení Aby notebook fungoval, vyžaduje konstantní, stálé napájení. Pokud jste doma, můžete připojit napájecí adaptér k síśové zásuvce na libovolně dlouhou dobu. Pokud cestujete nebo jednoduše nechcete být omezeni kabely, může být počítač napájen akumulátorem. Napájecí adaptér poskytuje napájení pro fungování počítače a současné dobíjení akumulátoru. Možnosti napájení Možnosti napájení ve Windows mohou ovládat stav napájení vašeho systému a umožňují spořit energii. V závislosti na vašich potřebách můžete nadefinovat schéma napájení, které vám nejvíce vyhovuje. Jsou k dispozici čtyři úsporné režimy: vypnutí zařízení, úsporný režim, režim hibernace a hybridní režim spánku. Stav Režim Spánku spojuje rychlost úsporného režimu s ochranou dat a nízkou spotřebou energie režimu spánku. Pokračování v práci, když je počítač ve stavu Režim Spánku, trvá jen několik sekund. Počítač je možné vypínat a restartovat méně často. Stav Režim Spánku nesnižuje pouze spotřebu, ale také pomáhá chránit data Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

11 Více informací o nastavení počítače získáte klepnutím na nabídku Start > Nápověda a odborná pomoc. Upgrade počítače Packard Bell se snaží vaši práci s počítačem maximálně ulehčit a zpříjemnit. Vaše nároky na použití počítače se mohou vyvíjet, a proto je Packard Bell připraven vám pomoci při výběru správného příslušenství a dostat tak z vašeho počítače maximum. Paměś Paměś (RAM) je klíčovou komponentou vašeho počítače. Pokud používáte aplikace náročné na paměś, jako je práce s digitální grafikou, videem nebo 3D hry, přidání paměti zvýší výkon počítače a počítač poběží rychleji. Pro výběr nejvhodnějšího paměśového modulu pro váš počítač Packard Bell můžete použít náš online konfigurátor na Krok za krokem vám rychle a snadno pomůže vybrat nejvhodnější modul bez rizika chyby a za výhodnou cenu. Úložiště Pokud potřebujete více prostoru pro ukládání dat, chcete ukládat data nebo přenášet data, je externí disk výhodným řešením rozšiřujícím možnosti vašeho počítače. Jednoduše jej připojte k FireWire nebo USB portu a přetáhněte na něj svá data během několika sekund. Pro dočasné zálohy je to mnohem rychlejší řešení než použití CD nebo DVD! Vysokokapacitní disky jsou také ideální pro ukládání oblíbené hudby, fotografií a videí a můžete si je s sebou vzít kamkoliv. Pro přehled příslušenství a nákup online navštivte nebo navštivte blízkou prodejnu. Sbližování technologií Packard Bell se snaží nabídnout co nejvíce z dnešního stále více digitálního světa, a to pomocí produktů, které jsou ideálně přizpůsobené populárním a rozšiřujícím se digitálním technologiím. Naše produkty zahrnují nejlepší technologie a umožňují vám využívat výhod nejnovějších nástrojů, jako jsou širokopásmový Internet, bezdrátové sítě Wi-Fi a digitální média. V oblasti domácí zábavy nabízíme řadu MP3 přehrávačů, abyste měli technologii a zábavu nablízku, aś už jste kdekoliv! Navštivte ještě dnes a vstupte do části Lounge, kde najdete technologie vždy zábavné a při ruce. Záruka Počítače Packard Bell se dodávají s omezenou zárukou. Dále je možné rozšířit standardní záruku o balíček PB Care, který prodlužuje záruku až na tři roky a nabízí možnost servisu notebooku v místě instalace. Pro více informací navštivte Základní informace o počítači - 11

12 Pokud již záruka na váš počítač skončila, nebo ve vaší oblasti není k dispozici PB Care, stále není nic ztraceno, Packard Bell má řešení. Packard Bell vybral autorizovaná servisní střediska, která vám poskytnou maximálně kvalitní služby! Můžete využívat služeb zkušených techniků vyškolených pro práci s vaším výrobkem Packard Bell. Recyklace Právě jste si zakoupili nový počítač a nevíte, co máte dělat se svým starým vybavením? Nevyhazujte je jen tak! Packard Bell doporučuje recyklaci! Většina počítačů obsahuje nebezpečné materiály, které by se neměly dostat na smetiště. Při recyklaci se mnohé materiály použité v počítačích mohou z počítače získat a použít znovu. Mnohé neziskové organizace shromažďují počítačové vybavení, jiné mohou použité počítače opravit a znovu prodat. PRVNÍ KRŮČKY NA INTERNETU Připojte se! Využití Internetu se stalo přirozenou součástí práce s počítačem. Aby to bylo co nejjednodušší, Packard Bell přiložil všechny nástroje, které budete potřebovat! Poskytovatel internetových služeb Abyste se mohli připojit, budete se muset zaregistrovat u poskytovatele internetových služeb (ISP), který poskytuje fyzické propojení mezi vaším počítačem a Internetem. Na některých počítačích je již předinstalováno připojení některých poskytovatelů. Pokud chcete využívat vlastního ISP, projděte si pokyny dodané s instalačním balíčkem. Nepoužívejte několik různých poskytovatelů. Typy připojení V závislosti na modelu počítače, oblasti, ve které žijete, a komunikačních potřebách můžete využít několik způsobů připojení k Internetu Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

13 Vytáčené připojení přes telefon Většina počítačů obsahuje standardní konektor pro připojení k telefonní lince. Tu umožňuje připojení k Internetu pomocí telefonní linky. Při vytáčeném připojení na jedné telefonní lince není možné zároveň používat telefon a modem. Tento typ připojení je doporučen jen pokud používáte Internet v omezené míře, neboś jeho rychlost je nízká a připojení je účtováno podle času. DSL DSL (Digital Subscriber Line) je trvalé připojení fungující přes telefonní linku. DSL a telefon nepoužívají stejné frekvence, a je proto možné zároveň telefonovat a být připojen k Internetu. Aby bylo možné DSL využívat, musíte sídlit dostatečně blízko telefonní ústředny (služba někdy není dostupná ve venkovských oblastech). Rychlosti připojení se liší v závislosti na lokalitě, ale všeobecně DSL poskytuje velmi rychlé a spolehlivé připojení k Internetu. Jedná se o trvalé připojení a je obvykle účtováno měsíčním paušálem. Kabelové připojení Kabelové připojení poskytuje rychlé trvalé připojení k Internetu přes rozvod kabelové televize. Tato služba je obvykle dostupná ve velkých městech. Zatímco jste připojeni k Internetu, můžete sledovat televizi a používat telefon. Jedná se o sdílené připojení a jeho rychlost proto může klesat, pokud je zároveň připojeno více lidí v okolí. LAN LAN (Local Area Network) je skupina počítačů (např. v jedné budově nebo domácnosti), které sdílí společné komunikační linky a zdroje. Pokud vytvoříte síś, můžete sdílet soubory, periferní zařízení (jako jsou tiskárny) i připojení k Internetu. LAN můžete vytvořit pomocí kabelových technologií (jako je Ethernet) nebo bezdrátově (např. Wi-Fi nebo Bluetooth). Wi-Fi Bezdrátová síś LAN nebo WLAN je bezdrátová místní síś, která spojuje dva nebo více počítačů bez kabelů. Wi-Fi (zkratka pro wireless fidelity) je stále populárnější typ bezdrátových místních sítí (WLAN). Vytvoření Wi-Fi sítě je snadné a umožňuje sdílení souborů, periferních zařízení a připojení k Internetu. Podrobnější informace naleznete v tutoriálu Wi-Fi InfoCentre. Jaké jsou výhody bezdrátové sítě? Mobilita: Systémy bezdrátové sítě LAN umožňují vám a dalším uživatelům domácí sítě sdílet přístup k souborům a zařízením připojeným k síti, například k tiskárně nebo skeneru. S ostatními počítači v domácnosti můžete také sdílet připojení k Internetu. Rychlost a jednoduchost instalace: Instalace systému bezdrátové sítě LAN může být rychlá a není při ní nutné protahovat kabely přes zdi a stropy. Základní informace o počítači - 13

14 Součásti bezdrátové sítě LAN Pro nastavení bezdrátové sítě v domácnosti potřebujete následující položky: Přístupový bod (směrovač) Přístupové body (směrovače) jsou dvoucestné přijímací a vysílací jednotky, které vysílají data do okolního prostředí. Přístupové body fungují jako prostředník mezi klasickou a bezdrátovou sítí. Většina směrovačů má zabudovaný DSL modem, který umožňuje přístup k vysokorychlostnímu DSL připojení k Internetu. Poskytovatel ISP (poskytovatel internetových služeb) obvykle poskytuje modem nebo směrovač s předplacením služeb. Podrobné pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem nebo směrovačem. Síśový kabel (RJ45) Síśový kabel (nazývaný také RJ45) se používá k připojení hostitelského počítače k přístupovému bodu (viz ilustrace níže); tento typ kabelu se také používá k připojení periferních zařízení k přístupovému bodu. Bezdrátový přijímač Připojte bezdrátový přijímač k notebooku, který chcete připojit k síti. K dispozici jsou různé typy bezdrátových přijímačů; pro notebooky je nejobvyklejší USB WiFi přijímač, nebo také klíč. Jednoduše jej připojte k jednomu z portů USB počítače. Některé notebooky již mají nainstalovaný bezdrátový přijímač. Schéma fungující sítě ➋ ➎ ➏ ➊ ➍ ➏ ➏ ➋ ➌ 1. Přístupový bod/ směrovač 2. Notebook 3. Modem 4. Tiskárna 5. PDA 6. Síśový kabel (RJ45) 14 - Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

15 Sdílení připojení k Internetu Ad-Hoc Funkce sdílení připojení k Internetu (ICS) systému Microsoft Windows Vista umožňuje více počítačům sdílet jedno připojení k Internetu. Vestavěná podpora pro bezdrátové sítě LAN (WLAN) IEEE umožňuje vytvořit bezdrátovou síś ad-hoc. Tyto dvě funkce lze použít dohromady ke sdílení připojení k Internetu se členy bezdrátové sítě ad-hoc. Tento způsob připojení se používá, když není k dispozici přístupový bod (směrovač). Zapnutí a vypnutí připojení k síti WiFi Pokud chcete otevřít možnosti správy sítě, klepněte na položku Start > Síś > Centrum síśových připojení a sdílení. Zde můžete zapnout nebo vypnout síś, určit, co je v síti sdíleno atd. Základní informace o počítači - 15

16 Surfujte po Internetu! Pro brouzdání po Internetu potřebujete program označovaný jako Internetový prohlížeč. Společnost Packard Bell pro vás vybrala internetový prohlížeč Firefox. S aplikací Mozilla Firefox můžete procházet web s jistotou a využít výborný výkon, snadné používání a ochranu soukromí. Aplikace Firefox vás chrání před viry, spywarem a automaticky otevíranými okny. Jakmile bude k dispozici přístup k Internetu a budete připojeni, klepněte na zástupce Mozilla Firefox na ploše a přeneste se na novou úroveň procházení Internetu! Vlastnosti aplikace Firefox Toto je úvodní stránka prohlížeče Firefox. Zde je krátký popis některých klíčových vlastností vašeho nového prohlížeče: ➑ ➊ ➎ ➏ ➋ ➒ ➏ ➌ ➐ ➍ 1. Klepnutím na nabídku Help (Nápověda) nebo stisknutím [F1] na klávesnici otevřete nápovědu aplikace Firefox, ve které můžete nalézt informace o aplikaci Mozilla Firefox a aktualizacích programu. 2. Zmenšení, maximalizace nebo zavření okna. 3. Hypertextový odkaz: klepnutím přejdete na jiné téma nebo stránku. 4. Klepnutím podržením levého tlačítka na dolní pravý roh okna můžete upravit velikost okna. 5. Adresový řádek: zadejte internetovou adresu (např.: a stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Přejdete tak přímo na zadanou adresu Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

17 6. Hledání Google (podrobnosti naleznete v další podčásti) 7. Stavový řádek 8. Tlačítka Back (Zpět) a Forward (Vpřed): přechod o jednu stránku zpět nebo vpřed při procházení. 9. Pokud stránka není vidět na obrazovce celá, použijte šipky nahoru a dolů v rolovacím panelu. Také můžete použít klávesy se šipkami na své klávesnici nebo rolovací tlačítko nebo touchpad. Na adrese addons.mozilla.com naleznete stále se rozšiřující seznam doplňků, kterými lze upravit internetový prohlížeč Firefox. Hledání Google S hledáním Google můžete zvýšit rychlost a efektivnost hledání na webu. ➊ ➋ ➌ ➎ ➍ 1. Zadejte hledaný řetězec do pole hledání Google. 2. Po klepnutí na tlačítkohledání Google se otevře nová stránka obsahující výsledky hledání. 3. Pokud chcete nalézt Obrázky, Skupiny nebo Zprávy související s dotazem, vyberte jednu z těchto možností. 4. Možnost Pokročilé vyhledávání umožňuje upřesnit hledání, abyste nalezli přesně to, co chcete. 5. Po klepnutí na tlačítko Nastavení můžete upravit hledání Google. Google Desktop Google Desktop je bezplatná předinstalovaná aplikace, která umožňuje snadno vyhledávat v počítači Packard Bell a upravovat jeho nastavení. Google Desktop umožňuje fulltextové hledání v ech, souborech, hudbě, fotografiích, diskuzích, navštívených webových stránkách atd. Díky umožnění vyhledávání v počítači poskytuje aplikace Google Desktop snadný přístup k informacím a není nutné ručně organizovat soubory. Google Desktop pomáhá také získávat nové informace z Internetu pomocí bočního panelu a modulů Google Gadgets, vizuálně Základní informace o počítači - 17

18 zajímavých mini aplikací, které zobrazují informace například o nových ech, místní předpovědi počasí a personalizovaných zprávách. S aplikací Google Desktop získáte informace, které chcete, kdy chcete a přímo na ploše. Program spustíte klepnutím na ikonu hledání Google Desktop na ploše. Picasa V novém počítači Packard Bell je také nainstalován organizátor fotografií od společnosti Google, Picasa, díky kterému můžete snadno nalézt, upravit a sdílet digitální fotografie. Tento software by měl být dodáván s digitálním fotoaparátem. Při každém spuštění aplikace Picasa automaticky nalezne všechny fotografie (i ty, na které jste již zapomněli) a uspořádá je do vizuálních alb organizovaných podle data s názvy složek, které znáte. Můžete vytvářet nová alba přetahováním a vytvářet nové skupiny pomocí popisků. Aplikace Picasa také usnadňuje pokročilé úpravy díky efektům a opravám, které lze provést jedním klepnutím Aplikaci Picasa naleznete v seznamu nainstalovaných programů: práci zahájíte klepnutím na nabídku Start > Všechny programy, potom poklepáním na položku Picasa. Další informace o produktech společnosti Google naleznete na adrese Web Packard Bell Pro začátek můžete navštívit náš web (Klepněte na možnost Select your country (Vybrat zemi) v horní části stránky). Packard Bell je odhodlán poskytovat vám trvale osobní podporu. Pro podporu přesně na míru vašim potřebám přejděte do sekce Support (Podpora). My Product Identification (Identifikace produktu) rozpozná sériové číslo vašeho počítače a okamžitě vám poskytne všechny informace pro váš počítač! Oblast Diagnosis & Repair (Diagnóza a oprava) vám pomůže najít řešení v případě, že máte s počítačem problémy (není dostupné ve všech zemích). Pokud zadáte klíčová slova do pole Search (Hledat), najdete všechny články týkající se hledaných slov. V oblasti Downloads (Stahování) najdete všechny aktualizace ovladačů pro váš počítač, stejně jako opravy a upgrade programů a firmware. V části User Forum (Uživatelské fórum) můžete sdílet své zkušenosti s ostatními uživateli Packard Bell nebo si nechat poradit. Můžete také vyhledávat informace o produktech podle typu nebo kategorie, najít informace o záruce a kontaktní informace. Pro více informací o nejnovějších technologiích nabízených Packard Bell navštivte Product Showroom (Předvedení produktů). V oblasti Shopping (Nakupování) najdete několika klepnutími nejbližší prodejnu nebo nejnovější produkty Packard Bell, které vám budou doručeny přímo domů. Stránka je vaše brána do světa online aktivit a služeb: navštěvujte nás pravidelně, abyste měli nejnovější informace a nástroje ke stažení! 18 - Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

19 POUŽITÍ SYSTÉMU WINDOWS A SOFTWARU Centrum počátečních nastavení systému Windows Při prvním zapnutí počítače se otevře okno Centrum počátečních nastavení. Centrum počátečních nastavení vám představí nové funkce a nástroje systému Windows Vista. Centrum počátečních nastavení lze otevřít kdykoliv klepnutím na nabídku Start > Ovládací panely. Setup my PC Pro usnadnění prvního spuštění shromáždil Packard Bell všechny potřebné kroky do jedné aplikace, která se nazývá Setup my PC. Aplikace Setup my PC se automaticky spustí při prvním spuštění počítače. Průvodce vám pomůže projít všechny kroky pro instalaci přístupu k Internetu, antivirového softwaru, programů pro telefonování, her, aplikace Recovery DVD Creator a vytiskne kartu PC Identity Card. Jednoduše vyberte položky, které chcete nastavit a postupujte podle pokynů! Počet volitelných položek se může lišit v závislosti na modelu počítače a regionu. Základní informace o počítači - 19

20 Packard Bell Updator Aby bylo zajištěno, že má počítač k dispozici nejnovější aktualizace ovladačů a softwaru, použijte program Packard Bell Updator, jakmile nakonfigurujete připojení k Internetu Klepněte na nabídku Start > Všechny programy > Packard Bell Support > PBUpdator a postupujte podle zobrazených pokynů. Vybráním možnosti Yes (Ano) nainstalujete všechny aktualizace. Dokumentace k počítači Packard Bell InfoCentre Tato příručka není jediným informačním materiálem k vašemu počítači! InfoCentre, váš elektronický uživatelský průvodce, obsahuje základní informace k vašemu počítači a poskytuje vám potřebnou pomoc přímo na monitoru. Tuto elektronickou příručku je nutné aktualizovat, abyste měli k dispozici informace k zakoupenému počítači. Pokud chcete spustit InfoCentre, dvakrát klepněte na ikonu User s Guide (Packard Bell InfoCentre) na ploše nebo klepněte na Start > Všechny programy > Packard Bell Support > User s Guide (Packard Bell InfoCentre). Zvolte kategorii Check for updates (Zjistit dostupnost aktualizací) Obsah uživatelské příručky lze aktualizovat (je nutné připojení k Internetu) klepnutím na tlačítko Check for updates (Zjistit dostupnost aktualizací) na úvodní stránce aplikace InfoCentre (viz obrázek uvedený výše) Průvodce pro rychlý start a řešení problémů

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

Uživatelská příručka - 1

Uživatelská příručka - 1 Uživatelská příručka - 1 2-2014. Všechna práva vyhrazena. Iconia Tab 8 Zahrnuje: Iconia W1-810 Tato revize: 10/2014 Zaregistrujte se pro Acer ID a užívejte si skvělé výhody Otevřete aplikaci Portál Acer

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 Notebook Presario Mobile Internet PC řada 1200 Příručka pro instalaci a použití Poznámky 2001 Compaq Computer Corporation Názvy Compaq, Presario a logo

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz SM-N9005 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka P910i Uživatelská příručka Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Poznámka Každý tah

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více