Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu"

Transkript

1 Príručka k telefonu Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel.: NETS (6387) Fax: Číslo textu: OL

2

3 Obsah Úvod 1 Přístup na webové stránky Možnosti uživatele 2 Tipy pro pohyb na webových stránkách Možnosti uživatele 3 Přizpůsobení funkcí a nastavení telefonu 4 Přizpůsobení služeb telefonu 6 Aktivace služeb na webu 6 Přizpůsobení a používání nastavených služeb 8 Používání osobního adresáře 8 Používání rychlé volby 11 Používání služby Extension Mobility 13 Používání služby Cisco Web Dialer 15 Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu iii

4 iv OL

5 Úvod IP telefon Cisco je sít ové zařízení, které může sdílet informace s ostatními sít ovými zařízeními, včetně vašeho počítače. Tento dokument popisuje, jak můžete na webových stránkách Možnosti uživatele aplikace Cisco CallManager ovládat vlastnosti a nastavení telefonu, aktivovat a přizpůsobovat si služby telefonu. Poznámka Dokument popisuje také konkrétní funkce, nastavení a služby IP telefonu Cisco, které vám mohou být k dispozici. Máte-li otázky ohledně dostupnosti funkcí, nastavení a služeb telefonu, obrat te se na správce systému. Následující témata v této části: Přístup na webové stránky Možnosti uživatele, stránka 2 Tipy pro pohyb na webových stránkách Možnosti uživatele, stránka 3 Další informace najdete v částech: Přizpůsobení funkcí a nastavení telefonu, stránka 4 Přizpůsobení služeb telefonu, stránka 6 Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu 1

6 Přístup na webové stránky Možnosti uživatele Pokud používáte IP telefon Cisco, podle následujícího postupu se připojte na své osobní webové stránky Možnosti uživatele. Poznámka Pokud používáte Cisco IP Communicator (softwarový telefon), dostanete se na webové stránky Možnosti uživatele klepnutím pravým tlačítkem myši v prostředí telefonu a výběrem příkazu Možnosti uživatele v místní nabídce. Postup Krok 1 Krok 2 Požádejte správce systému o adresu stránek Možnosti uživatele, uživatelské jméno a výchozí heslo. Otevřete tuto adresu a přihlaste se. Po zadání adresy se může zobrazit dialogové okno Upozornění zabezpečení s možnostmi Ano nebo Zobrazit certifikát > Nainstalovat certifikát. Pokud se vám toto dialogové okno nezobrazí, přejděte ke kroku 3. Pokud klepnete na tlačítko Ano, bude se vám dialogové okno Upozornění zabezpečení zobrazovat při každém přihlášení na webové stránky Možnosti uživatele (dokud certifikát nenainstalujete). Pokud klepnete na tlačítko Zobrazit certifikát > Nainstalovat certifikát a budete postupovat podle pokynů na obrazovce, nebude se vám dialogové okno Upozornění zabezpečení zobrazovat při každém přihlášení na webové stránky Možnosti uživatele. Máte-li otázky ohledně instalace certifikátů, obrat te se na správce systému. Poznámka Krok 2 popisuje zobrazení dialogového okna Upozornění zabezpečení pro uživatele prohlížeče Internet Explorer. Je možné, že pokud používáte například Netscape Navigator, bude toto okno vypadat jinak. Krok 3 V rozevíracím seznamu Vyberte zařízení na hlavní stránce vyberte typ zařízení (telefonu) nebo profil zařízení uživatele služby Extension Mobility. Poznámka Názvy profilů zařízení služby Extension Mobility obvykle začínají písmeny EM. Podrobnosti najdete v části Používání služby Extension Mobility na straně 13. To, zda používáte tuto funkci, vám sdělí správce systému. Poté se zobrazí kontextová nabídka s volbami odpovídajícími vašemu zařízení nebo profilu zařízení. 2 OL

7 Úvod Krok 4 Chcete-li si přizpůsobit nastavení nebo služby telefonu, klepněte na jednu z možností v hlavní nabídce. Poznámka Ve vaší nabídce mohou být zobrazeny jiné volby v závislosti na konfiguraci telefonu nastavené správcem systému. Máte-li otázky ohledně voleb v nabídce, obrat te se na správce systému. Chcete-li... Přesměrovat všechny hovory na jiné číslo Pak... Viz část Přesměrovat své hovory na jiný telefon na straně 4. Přidat nebo upravit rychlé volby Viz část Nastavit rychlé volby na straně 4. Přidat nebo upravit služby IP telefonu Cisco Viz část Aktivovat si služby na straně 7. Nakonfigurovat osobní adresář Viz část Nastavit osobní adresář na straně 5. Změnit zásady indikátoru čekající zprávy pro telefon Změnit národní prostředí telefonu, profilu zařízení a webových stránek Možnosti uživatele Viz část Změnit nastavení světelného indikátoru hlasových zpráv na sluchátku na straně 4. Viz část Změnit jazyk webových stránek Možnosti uživatele nebo telefonu na straně 4. Změnit své heslo Viz část Změnit heslo na straně 5. Změnit své osobní identifikační číslo (PIN) Viz část Změnit své osobní identifikační číslo (PIN) na straně 5. Tipy pro pohyb na webových stránkách Možnosti uživatele Při pohybu na webových stránkách Možnosti uživatele se vám mohou hodit následující tipy: Veškeré dostupné volby se zobrazí, když v nabídce vyberete své zařízení nebo profil. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat použijete a uložíte změny. Kontextovou nabídku opět zobrazíte klepnutím na tlačítko Návrat do nabídky. Klepnutím na tlačítko Odhlásit ukončíte relaci webových stránek Možnosti uživatele. Klepnutím na odkaz Příručka uživatele zobrazíte příručku k vašemu IP telefonu Cisco. Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu 3

8 Přizpůsobení funkcí a nastavení telefonu Na webových stránkách Možnosti uživatele můžete nastavit a ovládat následující funkce a nastavení telefonu. (Nápovědu pro přihlášení najdete v části Přístup na webové stránky Možnosti uživatele na straně 2.) Poznámka Tato část popisuje konkrétní funkce a nastavení IP telefonu Cisco, které vám mohou být k dispozici. Máte-li otázky ohledně funkcí a nastavení telefonu, obrat te se na správce systému. Chcete-li... Změnit jazyk webových stránek Možnosti uživatele nebo telefonu Změnit nastavení světelného indikátoru hlasových zpráv na sluchátku Přesměrovat své hovory na jiný telefon Zrušit přesměrování hovorů na jiný telefon Nastavit rychlé volby Pak po výběru svého zařízení nebo profilu Pokud chcete změnit jazyk webových stránek Možnosti uživatele pouze pro aktuální relaci, použijte rozevírací seznam Zobrazit stránku v na každé stránce dole. Jinak použijte postup Nabídka > Změnit národní prostředí... a vyberte nový výchozí jazyk webových stránek Možnosti uživatele a telefonu. Použijte postup Nabídka > Změnit zásady indikátoru čekající zprávy... a vyberte telefonní linku. V rozevíracím seznamu vyberte požadovanou možnost. Ve výchozím nastavení se většinou používá zásada vždy rozsvítit. Použijte postup Nabídka > Přesměrovat všechny hovory a zaškrtněte políčko vedle požadované linky. Hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné číslo. Pokud zadáváte číslo pro přesměrování, musíte je zadat úplně stejně, jako byste na ně volali, tedy včetně přístupového kódu a směrového čísla oblasti, je-li třeba. Použijte postup Nabídka > Přesměrovat všechny hovory a zrušte zaškrtnutí políčka vedle požadované linky. Přesměrování hovorů můžete zrušit jak na telefonu, tak na webových stránkách Možnosti uživatele. Použijte postup Nabídka > Přidání a změna rychlých voleb a pro každé dostupné tlačítko rychlé volby zadejte telefonní číslo a popisek. Jsou vám k dispozici ta tlačítka, která nepoužíváte pro linky nebo služby. 4 OL

9 Přizpůsobení funkcí a nastavení telefonu Chcete-li... Přiřadit službu programovatelnému tlačítku Změnit styl zvonění pro telefonní linku (pouze blikání, zazvonit jednou, pípnutí atd.) Vytvořit rejstřík zkrácených voleb, který budete moci používat na telefonu pro pohotové volání Změnit své osobní identifikační číslo (PIN) Změnit heslo Nastavit osobní adresář Pak po výběru svého zařízení nebo profilu (pokračování) Programovatelnému tlačítku na telefonu můžete přiřadit adresu služby pro pohotový přístup k různým službám, například ke zprávám o počasí, kurzům akcií, rychlým volbám a dalším. Nejprve si u správce systému ověřte, zda je pro váš telefon nakonfigurována možnost používat tlačítka XML služeb. Pak použijte postup Nabídka > Přidat nebo aktualizovat tlačítka XML služby. V příslušném rozevíracím seznamu vyberte službu, kterou chcete přidat na telefon, a klepněte na tlačítko Aktualizovat. Použijte postup Nabídka > Změnit nastavení zvonění telefonu a postupujte podle pokynů na stránce. Použijte postup Nabídka > Přidání a změna rychlých voleb. V části Nastavení rychlých voleb, které nejsou přiřazeny tlačítkům telefonu zadejte číslo a popisek. Číslo musíte zadat úplně stejně, jako když na ně voláte, tedy včetně přístupového kódu nebo směrového čísla oblasti. Klepněte na tlačítko Aktualizovat. Použijte postup Nabídka > Změnit PIN. PIN je kód, kteýá zadáváte při přihlášení ke službě Extension Mobility a k dalším službám telefonu. Použijte postup Nabídka > Změna hesla. Heslo je kód, který zadáváte při přihlášení na webové stránky Možnosti uživatele. Použijte postup Nabídka > Konfigurovat osobní adresář. Nejdříve si tuto službu musíte aktivovat. Viz část Aktivace služeb na webu na straně 6. Tip Pokud používáte službu Extension Mobility, změny provedené na webových stránkách Možnosti uživatele nevstoupí v účinnost, dokud se na telefonu ke službě Extension Mobility znovu nepřihlásíte. Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu 5

10 Přizpůsobení služeb telefonu Služby telefonu si můžete aktivovat na webových stránkách Možnosti uživatele, kde si je můžete také přizpůsobit. Služby mohou zahrnovat: webové informace, například kurzy akcií, programy kin nebo zprávy o počasí, sít ová data, například firemní kalendáře a adresáře, v nichž lze vyhledávat, telefonní funkce, například rychlé volby a osobní adresář. Abyste mohli používat volitelnou službu, musíte se nejprve přihlásit k jejímu odběru na webu. Pak musíte službu nakonfigurovat. Po aktivaci můžete služby zobrazovat a upravovat na telefonu. V závislosti na modelu telefonu se ke službě na telefonu dostanete stisknutím tlačítka Služby nebo volbou Nabídka > Služby. Další informace najdete v následujících tématech: Aktivace služeb na webu, stránka 6 Přizpůsobení a používání nastavených služeb, stránka 8 Aktivace služeb na webu V následující tabulce najdete informace o tom, jak si po přihlášení na webové stránky Možnosti uživatele a výběru svého zařízení nebo profilu můžete aktivovat služby. (Nápovědu pro přihlášení najdete v části Přístup na webové stránky Možnosti uživatele na straně 2.) Poznámka Některé služby, například Extension Mobility, mohou být povinné, a proto je už máte aktivované. Tato část popisuje konkrétní služby IP telefonu Cisco, které vám mohou být k dispozici. Máte-li otázky ohledně dostupnosti služeb telefonu, obrat te se na správce systému. 6 OL

11 Přizpůsobení služeb telefonu Chcete-li... Aktivovat si služby Změnit nebo ukončit přihlášení k odběru Přistoupit ke službě na telefonu Přizpůsobit a používat službu osobního adresáře Přizpůsobit a používat službu rychlých voleb Přizpůsobit a používat službu Extension Mobility Přizpůsobit a používat službu Web Dialer Pak po přihlášení a výběru typu zařízení nebo profilu... Použijte postup Hlavní nabídka > Konfigurovat služby IP telefonu Cisco. V rozevíracím seznamu Dostupné služby vyberte požadovanou službu a klepněte na tlačítko Pokračovat. Zadejte potřebné informace (například směrové číslo nebo PIN) a poté klepněte na tlačítko Přihlásit. Použijte postup Hlavní nabídka > Konfigurovat služby IP telefonu Cisco. Na panelu Přihlášené služby klepněte na službu, u které chcete provést změnu. Klepněte na tlačítko Aktualizovat nebo Odhlásit. Chcete-li zobrazit přihlášené služby, stiskněte na telefonu tlačítko Služby nebo zvolte Nabídka > Služby. Pokud jste službu přiřadili programovatelnému tlačítku, můžete také stisknout příslušné tlačítko. Viz část Používání osobního adresáře na straně 8. Viz část Používání rychlé volby na straně 11. Viz část Používání služby Extension Mobility na straně 13. Viz část Používání služby Cisco Web Dialer na straně 15. Tip Pokud používáte službu Extension Mobility, změny provedené na webových stránkách Možnosti uživatele nevstoupí v účinnost, dokud se na telefonu znovu nepřihlásíte ke službě Extension Mobility. Potřebujete-li mít pohotový přístup do nabídky Rychlé volby, přiřaďte službu Rychlé volby dostupnému programovatelnému tlačítku. Stejnou službu si můžete přihlásit několikrát a dát každé instanci téže služby jiný název. Pokud se například chcete přihlásit k odběru zpráv o počasí pro několik regionů, můžete každou verzi služby nazvat jinak. Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu 7

12 Přizpůsobení a používání nastavených služeb Jakmile máte služby telefonu nastavené, můžete si je přizpůsobovat a přistupovat k nim jak z počítače, tak z telefonu. Protože se pokyny pro každou službu mohou lišit, prostudujte si část, jež popisuje služby nastavené na vašem telefonu. Nápovědu pro nastavení služby najdete v části Aktivace služeb na webu na straně 6. Pokyny pro přizpůsobení a používání konkrétních služeb obsahují následující témata: Používání osobního adresáře, stránka 8 Používání rychlé volby, stránka 11 Používání služby Extension Mobility, stránka 13 Používání služby Cisco Web Dialer, stránka 15 Používání osobního adresáře Služba Osobní adresář vám umožňuje ukládat jména a čísla osob z firmy i mimo ni. Položkám osobního adresáře můžete přiřadit kódy rychlé volby a používat je pro volání místo zadávání celých telefonních čísel. Na IP telefonu Cisco můžete službu Osobní adresář používat pro vyhledávání položek a uskutečňování hovorů. Poznámka Přesný název služby Osobní adresář zobrazovaný na telefonu se může lišit v závislosti na konfiguraci nastavené správcem systému. Informace o používání služby osobního adresáře najdete v následující tabulce. Chcete-li... Aktivovat službu Osobní adresář Vytvořit novou položku na webových stránkách Možnosti uživatele Pak... Použijte postup Hlavní nabídka > Konfigurovat služby IP telefonu Cisco. V rozevíracím seznamu Dostupné služby vyberte položku Osobní adresář, klepněte na tlačítko Pokračovat a pak na tlačítko Přihlásit. Otevřete si webové stránky Možnosti uživatele (pokyny najdete v části Přístup na webové stránky Možnosti uživatele, stránka 2). Máte-li službu osobního adresáře přihlášenu, použijte postup Nabídka > Konfigurovat osobní adresář Cisco. Chcete-li položky vytvořit ručně, klepněte na tlačítko Přidat novou položku. Pokud chcete položky vytvořit pomocí nástroje pro synchronizaci, postupujte podle pokynů v části Instalace nástroje pro synchronizaci na straně OL

13 Přizpůsobení služeb telefonu Chcete-li... Upravit položku na webových stránkách Možnosti uživatele Upravit položku na telefonu Zahájit volání z položky na telefonu Vymazat položku na webových stránkách Možnosti uživatele Synchronizovat adresář s adresářem aplikace společnosti Microsoft Přiřadit položkám kódy rychlé volby Pak... Otevřete si webové stránky Možnosti uživatele (pokyny najdete v části Přístup na webové stránky Možnosti uživatele, stránka 2). Pak použijte postup Nabídka > Konfigurovat osobní adresář Cisco. Do pole pro jméno zadejte část jména nebo celé jméno a klepněte na tlačítko Najít. Chcete-li zobrazit celou položku, klepněte na příslušné jméno ve výpisu výsledků hledání. Proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko Aktualizovat. Použijte postup Služby > Adresář (jméno služby se může lišit). Zadejte na klávesnici celé jméno nebo jeho část a stiskněte softwarové tlačítko Odeslat. Vyberte požadovaný výsledek hledání a stiskněte softwarové tlačítko Upravit. Chcete-li provést změny, stiskněte softwarové tlačítko Jméno nebo Telefon a pak stiskněte tlačítko Odeslat a OK. Použijte postup Služby > Adresář (jméno služby se může lišit). Zadejte na klávesnici celé jméno nebo jeho část a stiskněte softwarové tlačítko Odeslat. Vyberte výsledek hledání a stiskněte softwarové tlačítko Volat. Otevřete si webové stránky Možnosti uživatele (pokyny najdete v části Přístup na webové stránky Možnosti uživatele, stránka 2). Pak použijte postup Nabídka > Konfigurovat osobní adresář Cisco. Do pole pro jméno zadejte část jména nebo celé jméno a klepněte na tlačítko Najít. Klepněte na zaškrtávací políčko vedle položek, které chcete vymazat, a pak klepněte na tlačítko Vymazat vybrané. Viz část Používání nástroje pro synchronizaci osobního adresáře IP telefonu Cisco na straně 10. Viz část Používání rychlé volby na straně 11. Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu 9

14 Používání nástroje pro synchronizaci osobního adresáře IP telefonu Cisco Pomocí tohoto nástroje můžete synchronizovat data uložená v adresáři systému Microsoft Windows aplikace Microsoft Outlook nebo Microsoft Outlook Express s adresářem systému Cisco CallManager a službou Osobní adresář. Postupujte podle následujících pokynů pro instalaci a konfiguraci. Instalace nástroje pro synchronizaci Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 Krok 7 Obstarejte si od správce systému instalační soubor nástroje pro synchronizaci adresáře IP telefonu Cisco. Poklepejte na soubor TabSyncInstall.exe poskytnutý správcem systému. Zobrazí se okno Welcome to Cisco IP Phone Address Book Synchronizer (Vítá vás nástroj pro synchronizaci adresáře IP telefonu Cisco). Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se okno s licenční smlouvou. Přečtěte si licenční smlouvu a potvrďte svůj souhlas klepnutím na tlačítko Yes (Ano). Zobrazí se okno Choose Destination Location (Vyberte cílové umístění). Vyberte složku, do které chcete aplikaci nainstalovat, a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se okno Start Copying Files (Zahájení kopírování souborů). Ověřte si, že jste zadali správnou složku, a klepněte na tlačítko Next (Další). Průvodce instalací nainstaluje aplikaci do počítače. Po dokončení instalace se zobrazí okno InstallShield Wizard Complete (Průvodce InstallShield byl dokončen). Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Krok 8 Proces dokončete podle pokynů v části Konfigurace nástroje pro synchronizaci na straně 10. Konfigurace nástroje pro synchronizaci Krok 1 Krok 2 Spust te nástroje pro synchronizaci osobního adresáře IP telefonu Cisco. Pokud jste pro instalaci použili výchozí složku, můžete aplikaci spustit postupem Start > Programy > Cisco > IP Phone Address Synchronizer. Chcete-li nakonfigurovat informace o uživateli, klepněte na tlačítko Password (Heslo). Zobrazí se okno Cisco IP Phone User (Uživatel IP telefonu Cisco). 10 OL

15 Přizpůsobení služeb telefonu Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 Krok 7 Krok 8 Krok 9 Krok 10 Krok 11 Zadejte jméno a heslo uživatele IP telefonu Cisco a klepněte na tlačítko OK. Chcete-li nakonfigurovat pravidla synchronizace, klepněte na tlačítko Rules Options (Možnosti pravidel). Vyberte metodu synchronizace, kterou chcete používat, a klepněte na tlačítko OK. Chcete-li nakonfigurovat informace o serveru Cisco CallManager, klepněte na tlačítko CCM Server (Server CCM). Zobrazí se okno Cisco CallManager Web Server. Zadejte adresu IP nebo název hostitele serveru Cisco CallManager a klepněte na tlačítko OK. Pokud tyto informace nemáte, obrat te se na správce systému. Klepněte na tlačítko Password (Heslo). Zobrazí se okno Cisco IP Phone User (Uživatel IP telefonu Cisco). Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro webové stránky Možnosti uživatele IP telefonu Cisco. Klepnutím na tlačítko Synchronize (Synchronizovat) spust te proces synchronizace adresáře. Okno Synchronization Status (Stav synchronizace) obsahuje informace o stavu synchronizace adresáře. Pokud zvolíte pravidlo, kdy se vás má nástroj dotázat na postup při synchronizaci duplicitních položek, a máte v adresáři duplicitní položky, zobrazí se okno Duplicate Selection (Výběr duplicitních položek). Vyberte položku, kterou chcete mít ve svém osobním adresáři a klepněte na tlačítko OK. Po dokončení synchronizace zavřete program Cisco IP Phone Address Book Synchronizer klepnutím na tlačítko Exit (Konec). Používání rychlé volby Kódy rychlé volby jsou jedno nebo dvouciferné kódy (od 1 do 99), které můžete přiřadit telefonním číslům nebo položkám adresáře. Chcete-li uskutečnit hovor pomocí kódu rychlé volby, zadejte na obrazovce telefonu kód rychlé volby. Nemusíte zadávat celé číslo. Poznámka Přesný název služby Rychlá volba zobrazovaný na telefonu se může lišit v závislosti na konfiguraci nastavené správcem systému. Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu 11

16 Informace o nastavení a používání kódů rychlé volby jsou uvedeny v následující tabulce. Chcete-li... Aktivovat službu Rychlé volby Přiřadit kód rychlé volby na webových stránkách Možnosti uživatele Přiřadit kód rychlé volby na telefonu (pomocí adresáře) Přiřadit kód rychlé volby na telefonu (bez použití adresáře) Uskutečnit volání pomocí rychlé volby na telefonu Pak... Otevřete si webové stránky Možnosti uživatele (pokyny najdete v části Přístup na webové stránky Možnosti uživatele, stránka 2). Pak použijte postup Hlavní nabídka > Konfigurovat služby IP telefonu Cisco. V rozevíracím seznamu Dostupné služby vyberte položku Rychlé volby, klepněte na tlačítko Pokračovat a pak na tlačítko Přihlásit. Použijte postup Nabídka > Konfigurovat osobní adresář Cisco, klepněte na položku Rychlé volby a kód rejstříku (1-99). V okně Přidat novou položku rychlé volby můžete provést jednu z následujících akcí: Klepněte na položku osobního adresáře, které chcete přiřadit kód rychlé volby. Položku a telefonní číslo vyberte v rozevírací nabídce. Klepněte na položku Zadejte číslo položky adresáře, pokud chcete přiřadit kód rychlé volby telefonnímu číslu bez použití osobního adresáře. Použijte postup Služby > Adresář (jméno služby se může lišit). Zadejte jméno a stiskněte softwarové tlačítko Odeslat. Vyberte výsledek hledání a stiskněte softwarové tlačítko Rychlá volba. Vyberte telefonní číslo (domů, do zaměstnání nebo mobilní) a pak vyberte kód rejstříku rychlé volby. Toto číslo budete zadávat místo telefonního čísla. Stiskněte tlačítko OK. Použijte postup Služby > Rychlé volby (jméno služby se může lišit). Stiskněte softwarové tlačítko Přiřadit a vyberte kód rejstříku rychlé volby (1-99). Toto číslo budete zadávat místo telefonního čísla. Zadejte číslo položky adresáře, které má být přiřazeno vybranému kódu rejstříku, a stiskněte tlačítko Odeslat a OK. Použijte postup Služby > Rychlé volby (jméno služby se může lišit). Volání uskutečníte jedním z následujících úkonů: Zadejte kód rejstříku rychlé volby na klávesnici. Pomocí navigačního tlačítka vyberte kód a stiskněte softwarové tlačítko Volat. Má-li váš telefon dotykovou obrazovku, stiskněte na obrazovce rychlou volbu, na kterou chcete volat. 12 OL

17 Přizpůsobení služeb telefonu Chcete-li... Odstranit rychlou volbu na telefonu Odstranit rychlou volbu na webových stránkách Možnosti uživatele Pak... Použijte postup Služby > Rychlé volby (jméno služby se může lišit). Pomocí navigačního tlačítka vyberte kód a stiskněte softwarové tlačítko Odstranit. Stiskněte tlačítko Vybrat a OK. Použijte postup Nabídka > Konfigurovat osobní adresář Cisco a klepněte na položku Rychlé volby. Klepněte na zaškrtávací políčko vedle položky, kterou chcete vymazat, a pak klepněte na tlačítko Vymazat vybrané. Tip Potřebujete-li mít rychlejší přístup do nabídky Rychlé volby, přiřaďte službu Rychlé volby dostupnému programovatelnému tlačítku na telefonu. Rychlé volby, pro jejichž volání slouží kód rejstříku, nejsou omezeny počtem dostupných tlačítek linek na telefonu. Můžete vytvořit až 99 rychlých voleb. Používání služby Extension Mobility Služba Extension Mobility vám umožňuje dočasně nakonfigurovat IP telefon Cisco jako váš vlastní pouhým přihlášením. Jakmile se přihlásíte, telefon načte váš uživatelský profil, který zahrnuje vaše linky (telefonní čísla), nastavení funkcí (například rychlé volby) a přihlášené služby. Služba Extension Mobility se vám bude hodit, pokud často pracujete na různých místech ve firmě nebo pokud používáte sdílené telefony. Na rozdíl od služeb Osobní adresář nebo Rychlé volby nemusíte službu Extension Mobility aktivovat. Nastaví vám ji správce systému. Poznámka Název služby EM v nabídce služeb telefonu se může lišit. Jeho přesné znění určí správce systému. Služba Extension Mobility může být uživatelům telefonů nastavena ve dvou obvyklých případech. Pokud používáte službu Extension Mobility, nejspíš spadáte do jedné z těchto kategorií, ale nikoli do obou. V každém případě si profil služby Extension Mobility můžete přizpůsobit na webových stránkách Možnosti uživatele. Používáte svou linku a personalizovaná nastavení, například rychlé volby, na jednom či více telefonech pouze po přihlášení ke službě Extension Mobility. Je možné, že používáte sdílené telefony nebo pracoviště. Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu 13

18 Máte telefon, na němž se trvale zobrazuje vaše linka a personalizovaná nastavení, například rychlé volby, a na tomto telefonu se nemusíte přihlašovat ke službě Extension Mobility. Zároveň se na váš telefon pomocí služby Extension Mobility nemůže přihlásit nikdo jiný. Můžete se však pomocí služby Extension Mobility přihlásit k jiným telefonům ve firmě. Tuto službu používáte například při cestách nebo když jste mimo svou kancelář. Informace o používání služby Extension Mobility najdete v následující tabulce. Chcete-li... Aktivovat službu Extension Mobility Přihlásit se ke službě Extension Mobility na telefonu Odhlásit se od služby Extension Mobility na telefonu Změnit své osobní identifikační číslo (PIN) Změnit nastavení, funkce a služby připojené k vašemu profilu služby Extension Mobility Použít svůj profil služby Extension Mobility na IP telefonu Cisco Pak... Tuto službu vám nastaví správce systému. Použijte postup Služby > Přihlásit k EM (přesný název se může lišit). Budete-li o to požádáni, vyberte profil zařízení. Zadejte své ID uživatele a PIN. (ID uživatele a výchozí PIN vám sdělí správce systému.) Použijte postup Služby > Odhlásit EM (přesný název se může lišit). Na telefonu se může zobrazit zpráva: Chcete odlásit <své ID>? Zvolte Ano. Přihlaste se na webové stránky Možnosti uživatele a použijte postup Nabídka > Změnit PIN. PIN je kód, který zadáváte při přihlášení ke službě Extension Mobility a k dalším službám. Změna kódu PIN ovlivní veškeré služby vyžadující zadání PIN, například osobní adresář nebo rychlé volby. Pokud tyto služby používáte a změníte PIN, musíte je před použitím nejprve aktualizovat. Přihlaste se na webové stránky Možnosti uživatele a vyberte svůj profil služby Extension Mobility. V nabídce možností profilu služby Extension Mobility, která se zobrazí, proveďte požadované změny nastavení, funkcí a služeb. Například nastavte rychlé volby. (Nápovědu k přihlášení najdete v druhé kapitole, Přístup na webové stránky Možnosti uživatele.) Přihlaste se na telefonu ke službě Extension Mobility. Po přihlášení bude na tomto telefonu použito vaše číslo linky a všechna nastavení, funkce a služby, které jsou součástí vašeho profilu služby Extension Mobility. Pokud provedete změny v profilu služby Extension Mobility, zatímco jste na nějakém telefonu ke službě Extension Mobility přihlášeni, musíte se odhlásit a znovu přihlásit, aby se změny projevily na telefonu. 14 OL

19 Přizpůsobení služeb telefonu Tip Změny provedené na webových stránkách Možnosti uživatele nevstoupí v účinnost, dokud se na telefonu znovu nepřihlásíte ke službě Extension Mobility. Nastavení, která se týkají pouze daného telefonu, například kontrast nebo hlasitost, nejsou uchovávána v profilu Extension Mobility. Od služby Extension Mobility budete po uplynutí určité doby automaticky odhlášeni. Dobu, po které dojde k odhlášení, určí správce systému. Můžete být přihlášeni vždy jen na jednom telefonu. Pokud chcete použít jiný telefon, musíte se nejprve odhlásit od prvního telefonu. Když se přihlásíte nebo odhlásíte pomocí služby Extension Mobility, jakékoli aktivní dokončení hovoru související s funkcí CallBack bude automaticky zrušeno. Pokud jste aktivovali funkci CallBack a cílový telefon byl odstraněn ze systému, může se stát, že po zvednutí sluchátka nebo stisknutí tlačítka Volat uslyšíte rychlý obsazovací tón. V tomto případě zrušte původní požadavek služby CallBack, nebo zkuste službu CallBack na požadovaný telefon znovu aktivovat. Používání služby Cisco Web Dialer Služba Cisco Web Dialer umožňuje zahajovat volání z webové stránky klepnutím na telefonní číslo ve sdíleném adresáři. Ke službě Web Dialer se přihlásíte pomocí stejného uživatelského jména a hesla, jaké používáte pro přístup na webové stránky Možnosti uživatele. Stejně jako v případě služby Extension Mobility si nemusíte službu Web Dialer aktivovat; nastaví vám ji správce systému. Ovšem na rozdíl od služby Extension Mobility a dalších služeb není služba Web Dialer uvedena v seznamu služeb na webových stránkách Možnosti uživatele. Informace o používání služby Web Dialer najdete v následující tabulce. Chcete-li... Aktivovat službu Web Dialer Poprvé zavolat z webové stránky sdíleného adresáře Pak... Tuto funkci vám nastaví správce systému. Když se poprvé úspěšně přihlásíte ke službě Web Dialer, zobrazí se webová stránka Preference. Vyberte zařízení, které chcete používat pro volání, například IP telefon Cisco, nebo vyberte možnost Extension Mobility. Vyberte svou linku a jazyk. Poznámka Názvy profilů zařízení služby Extension Mobility obvykle začínají písmeny EM. Podrobnosti najdete v části Používání služby Extension Mobility na straně 13. To, zda používáte službu Extension Mobility, vám sdělí správce systému. Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu 15

20 Chcete-li... Volat z webové stránky sdíleného adresáře Nastavit automatické volání Změnit nastavení Odhlásit se od služby Web Dialer Pak... Spust te webový prohlížeč a přejděte do sdíleného adresáře. Zadejte své uživatelské ID a heslo. (Adresu sdíleného adresář, vaše uživatelské ID a heslo vám sdělí správce systému.) Klepněte na číslo v adresáři a klepnutím na tlačítko Volat uskutečněte hovor. Klepnutím na tlačítko Zavěsit hovor ukončíte. Hovor můžete také ukončit zavěšením IP telefonu Cisco. Chcete-li být automaticky spojeni s požadovaným číslem a zabránit zobrazení webové stránky Navázat hovor, zaškrtněte políčko Nezobrazovat dialog potvrzení hovoru. Na webové stránce Navázat hovor klepněte na Preference a proveďte požadované změny nastavení. Na webové stránce Navázat hovor klepněte na položku Odhlásit. 16 OL

Příručka uživatele aplikace Cisco Unified CallManager Assistant

Příručka uživatele aplikace Cisco Unified CallManager Assistant Příručka uživatele aplikace Cisco Unified CallManager Assistant Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800

Více

Uživatelská příručka k samoobslužnému portálu systému Cisco Unified Communications, verze 10.5(1)

Uživatelská příručka k samoobslužnému portálu systému Cisco Unified Communications, verze 10.5(1) Uživatelská příručka k samoobslužnému portálu systému Cisco Unified Communications, verze 10.5(1) Samoobslužný portál systému Unified Communications 2 Nastavení samoobslužného portálu systému Unified Communications

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka S O F T WA R E P R O K O N T R O L U D I A B E T U Uživatelská příručka 6025179-183_a REF MMT-7335 2010 Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm Veo je ochranná známka společnosti Medtronic

Více

I8910. Uživatelská příručka

I8910. Uživatelská příručka I8910 Uživatelská příručka Používání této příručky Nejdříve čtěte! V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k vašemu přístroji, máte k dispozici následující možnosti: Systém

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Skener HP Scanjet 4600 series. Uživatelská příručka

Skener HP Scanjet 4600 series. Uživatelská příručka Skener HP Scanjet 4600 series Uživatelská příručka Právní informace Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Sharpdesk Mobile v2.1

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Microsoft Apps - Uživatelská příručka

Microsoft Apps - Uživatelská příručka Microsoft Apps - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Aplikace Microsoft Aplikace Microsoft Sada Aplikace Microsoft obsahuje kancelářské aplikace Microsoft pro telefon Nokia se softwarem verze 111.030.0609.

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0614093521-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších

Více

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Verze 2.0 Uživatelská příručka 2006 ABBYY Software Obsah Obsah... 2 Co je aplikace ABBYY PDF Transformer?... 3 Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 2.0...3 Podporované formáty...4

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více