Návod pro instalacji satelitních kanálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro instalacji satelitních kanálů"

Transkript

1 ČESKY Návod pro instalacji satelitních kanálů Aktualizováno: březen 2011 Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 -

2 AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 LE812E / LE822E / LE814E / LE824E / LE924E / LE925E Obsah: 1. První instalace 2. Manuální roztřídění kanálů 3. Přijímání signálu ze speciálních satelitů 4. Speciální případ: atenuátor 5. Často kladené otázky 6. Vysvětlení termínů V případě, že se při ladění satelitních kanálů na vašem LCD televizoru Sharp série 812 nebo 822 setkáte s problémy nebo budete mít otázky, podívejte se do tohoto návodu pro instalaci. V následujících částech návodu naleznete příklady instalace a odpovědi na často kladené otázky týkající se výše uvedených sérií zařízení: V případě, že již bylo zařízení plně nainstalováno: Zařízení v průběhu první instalace nenalezlo očekávané stanice? Neuskutečnilo se úplné vyhledávání satelitů? Zdá se být počet stanic malý? Odstranění problému: Nejprve spusťte update softwaru, aby zařízení mělo nejnovější verzi softwaru! (update = verze 1.06) Software můžete nalézt v servisní oblasti na webových stránkách společnosti SHARP. Po updatu softwaru začněte s instalací televizoru znovu! Učiníte tak vstupem do menu Nastavení Po vstupu do menu zvolte Reset a potvrďte váš výběr tlačítkem OK - na dálkovém ovládání. Potvrďte resetování a a restartujte zařízení (viz. uživatelská příručka). To zabere několik sekund. Poté se na zařízení objeví symbol první instalace. Strana - 2 -

3 1. První instalace Když je zařízení poprvé spuštěno, potřebujete nejprve nastavit jazyk a poté typ instalace (obvykle Domácí ) a nakonec zvolte zemi, ve které bude zařízení používáno. Poté se objeví následující obraz: Abyste nainstalovali satelitní kanály, zvolte Přeskočit a potvrďte svoji volbu tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Strana - 3 -

4 Objeví se následující obraz: Zvolte Ano a potvrďte svoji volbu tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Objeví se následující obraz: Zůstaňte na volbě Změnit nastavení" a potvrďte volbu tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Zobrazí se následující: Strana - 4 -

5 Zvolte nastavení odpovídající vašemu satelitnímu zařízení a potvrďte svoji volbu tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Celkový přehled nastavení naleznete v kapitole Často kladené otázky" v příloze. Příklad ukazuje instalaci pro satelitní zařízení s individuálním připojením (pouze Astra). Po potvrzení uvidíte následující obraz: Strana - 5 -

6 Nic neměňte a potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Nyní uvidíte následující: Zvolte preferovaný satelit a vaši volbu potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovládání (v tomto případě Astra1). Nyní uvidíte následující obraz: Zvolte Ano a potvrďte svoji volbu tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Nyní uvidíte následující: Strana - 6 -

7 Potvrďte zobrazené nastavení zmáčknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. (Vysvětlení tohoto nastavení může bát nalezen v kapitole Často kladené otázky" v příloze). Příklad ukazuje instalaci pro satelitní zařízení s individuálním připojením (pouze Astra). Po potvrzení uvidíte následující obraz: Používáte-li satelitní zařízení s "exotickým" LNB, můžete zde nastavit oscilační frekvence spodních a horních postranních pásem. U normálního, standardního LNB potvrďte zobrazené nastavení zmáčknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. Poté se stane následující: Je-li nastavení správné, nic neměňte a potvrďte volbu Pokračovat tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Strana - 7 -

8 Nyní uvidíte následující: Nyní, prosím, nespouštějte vyhledávání! Vyberte, prosím, Změnit nastavení a svou volbu potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Objeví se následující obraz: Nic neměňte a potvrďte bod Kódované kanály zmáčknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. Nyní uvidíte následující: Strana - 8 -

9 Zvolte Ano nebo Ne pro provedení vyhledávání včetně nebo mimo kódované kanály a svoji volbu potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovládání.! Zvolíte-li "Ano", budou ve vyhledávání zahrnuty i kódované kanály. V seznamu kanálů se objeví po těch kanálech, které mohou být přijímány volně. Vyberete-li volbu "Ne" (tovární nastavení), budou během automatického třídění kódované kanály automaticky smazány. Budete-li kódované kanály potřebovat později, budete muset instalační proces zopakovat. Nyní vyberte možnost "Spustit vyhledávání" a volbu potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovládání. (Symbolové rychlosti jsou standardní hodnoty a obvykle je není třeba měnit. Výjimky jsou uvedené v kapitole "Příjem ze speciálních satelitů".) Po zmáčknutí tlačítka OK se zobrazí následující: Strana - 9 -

10 Nic neměňte a potvrďte možnost "Ano"tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Nyní uvidíte následující: Zařízení začalo automaticky vyhledávat televizní stanice. Instalace satelitních kanálů může, v závislosti na zvoleném nastavení nebo zvoleném systému konfigurace, zabrat více nebo méně času. Po skončení vyhledávání se objeví následující obraz: Po zvolení režimu třídění a potvrzení tlačítkem OK televizor zobrazí televizní stanici, která je uložena na kanálu číslo jedna. Strana

11 ! Uvědomte si, že zařízení může mít více než jeden seznam satelitních kanálů. V závislosti na zvoleném systému konfigurace zde mohou být 4 různé seznamy, které je možno vyvolat tlačítkem "SAT" na dálkovém ovládání. Jsou pojmenovány SAT 1 až SAT 4 a po změně kanálu nebo po zmáčknutí tlačítka Info se jméno aktuálního seznamu zobrazí v pravém horním rohu obrazovky (viz. snímek níže). Seznamy, které nejsou potřeba (např. v případě, že přijímáte signál pouze ze satelitu Astra), mohou být v menu skryty (viz. uživatelská příručka, "Výběr vstupu"). Strana

12 2. Manuální roztřídění kanálů Když během zobrazování kanálu zmáčknete tlačítko OK na dálkovém ovládání, objeví se na pravém okraji obrazovky seznam automaticky uspořádaných kanálů. Chcete-li změnit pořadí kanálů, je to možné provést v menu, Nastavení a bod Nastavení kanálů. Viz následující obrázek: Volbu potvrďte tlačítkem Ok na dálkovém ovládání. Nyní uvidíte následující: Strana

13 Nic neměňte a potvrďte možnost "Nastavení programů" tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Objeví se následující obraz: Vložte čtyřmístný pin kód (tovární nastavení 1234)! Nyní uvidíte následující obraz: Potvrďte možnost Satelitní nastavení tlačítkem OK. V případě, že je při původním nastavení vyhledávání zvoleno 2 nebo více satelitů, uvidíte následující obraz: Strana

14 Zvolte satelity, jejichž kanály budete chtít zpracovávat a potvrďte svou volbu zmáčknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. Pokud je v nastavení vyhledáváni zvolen pouze jeden satelit, bude tato volby přeskočena a za chvíli se objeví následující obraz: Zvolte Manuální nastavení" a zobrazí se následující: Volbu potvrďte tlačítkem Ok na dálkovém ovládání. Nyní uvidíte následující: Strana

15 Potvrďte volbu Ano stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. Objeví se následující obraz:! Nepoužívejte funkční tlačítko "Smazat"- žluté políčko v menu na obrazovce - abyste smazali kanály před tím, než budou všechny uloženy. Byly by tak smazány i ostatní kanály. To může znamenat, že strávíte mnoho času umisťováním jiných kanálů. To vede k situaci, že některé kanály z normálního pořadí chybí (např. 1, 2, 3, 5, 9., např. by chyběly kanály 4, 7, 8). Nechtěné kanály je nejlepší odstranit odsunutím ze seznamu, jak je popsáno níže. Strana

16 Pomocí tlačítek se šipkami zvolte kanál, který chcete posunout. Tlačítkem B (modrá) můžete kanály označit (např. VOX). Objeví se následující obraz: Pomocí tlačítek dálkového ovládání se šipkami zvolte novou pozici: Můžete se také posouvat seznamem kanálů o 10 kanálů zpět nebo dopředu použitím tlačítek se šipkami "Levá" a "Pravá" na navigačním panelu dálkového ovládání. Další kroky k přesouvání kanálů jsou na následující obrazovce: Potvrďte nově zvolené umístění kanálu zmáčknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. Kanál bude přesunut na zvolené umístění a následující kanály budou posunuty o jedno místo dopředu. Strana

17 3. Přijímání signálu ze speciálních satelitů Je-li přijímán signál z jiných satelitů, než jsou ty v menu, např Türksat nebo Eutelsat 4/5, může být ve výběru satelitů zvolena možnost jiné. Nastavení vyhledávání musí pak být obvykle přizpůsobeno těmto satelitům. Například: Změna symbolové rychlosti: Suche starten Místo Zažít vyhledávání", zvolte políčko Změnit nastavení" a objeví se následující obraz. Strana

18 Zvolte možnost SAT-symbolová rychlost 1 a pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovládání změňte symbolovou rychlost tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. V případě potřeby postupujte stejně pro SAT-symbolová rychlost 2. Odpovídající hodnoty symbolové rychlosti naleznete na internetu na webových stránkách příslušných satelitních operátorů nebo poskytovatelů programů. Důležité: Během jednoho vyhledávání můžete předprogramovat dvě symbolové rychlosti. Je-li na satelitu dostupných více symbolových rychlostí, můžete provést s použitím políčka menu "Další vyhledávání" více vyhledávání pro dvě další hodnoty symbolové rychlosti při každém hledání, až dokut nejsou nalezeny všechny hodnoty symbolové rychlosti. 4. Speciální případ: atenuátor V některých výjimečných případech se může stát, že během se během příjmu HD kanálů objeví na obrazovce na krátký čas malé čtverečky nebo dojde k přerušení přijmu zvuku. Strana

19 Tyto efekty jsou často způsobeny tím, že síla signálu přijímaného satelitní anténou je příliš vysoká. Nejprve zkontrolujte, jestli má zařízení nejnovější software. V případě nutnosti stáhněte update softwaru z následující webové stránky: 10&Lang=%&ProdLine=11&SortOrder=DESC&OrderBy=LastModified&Se archstring=&os=%&templatelang=cz Pokud se výše zmíněná chyba i po updatu softwaru stále objevuje, doporučuje se snížit sílu signálu přijímaného satelitní anténou pomocí atenuátoru. Pro správné nastavení regulátoru můžete použít test síly a kvality přijímaného signálu v menu zařízení. Zapněte televizor v režimu příjmu satelitního signálu a zvolte následující možnosti: Menu > Setup > Nastavení > Nastavení Kanálů > Nastavení digitálního příjmu antény" Pravděpodobně budete požádáni o vložení PIN kódu. Vložte čtyřmístný PIN kód. Nyní zvolte Nastavení satelitu a objeví se následující obraz. Strana

20 Zvolte Otestovat anténu a zobrazí se následující obraz: Pomocí atenuátoru měňte vstupní sílu signálu do zařízení, ale během tohoto procesu sledujte míru Kvality a pomocí atenuátoru nastavte nejvyšší možnou hodnotu. Měla by dosáhnout Hodnota vyšší než 42 je také dobrá. Během nastavování kvality dávejte pozor na míru Síly signálu. Když je kvalita nastavena na maximu, měla by síla signálu klesnout pod 60 (db), tak aby byl signál dostatečný i při špatném počasí. Po úspěšném nastavení se chyby při přijímání HD kanálů přestanou objevovat. Strana

21 5. Často kladené otázky Proč nebyl signál satelitu úplně prohledán? Zkontrolujte nastavení konfigurace SAT_systém (např. individuální nebo DiSEqC_system). Proč se zdá být počet nalezených kanálů tak malý? Zkontrolujte nastavení konfigurace SAT_systém (např. individuální nebo DiSEqC_system). Proč zařízení během automatické instalace nenalezlo očekávané kanály? Mějte, prosím, na paměti, že při prohledávání množství satelitů umisťuje zařízení kanály do maximálně čtyř SAT_seznamů. Přesvědčte se o tom, že je vaše satelitní vybavení vhodné pro příjem digitálních kanálů, a že některé kanály mohou přijímat také analogové LNC (starší vybavení satelitu, komunitní vybavení, jednokabelové řešení). Proč zařízení nenalezlo i po změně nastavení vyhledávání všechny kanály? Je možné, že nejsou změny použity ani během opakovaného vyhledávání, takže zařízení nepřijme všechny kanály co dříve. V takovém nastavíte zařízení znovu do původního nastavení v menu "Nastavení", podpoložce "Reset". Je možné procházet seznam programů také v blocích? Během normálního provozu televizoru je možné použít Zelené a Žluté tlačítko a procházet tak seznam po blocích kanálů. Při uspořádávání kanálů v menu "Nastavení" můžete použít tlačítka se šipkami "Pravá" a "Levá" v navigačním panelu a můžete procházet kanály v blocích po desíti. Strana

22 6. Vysvětlení termínů týkajících se satelitního příjmu Tento souhrn byl připraven s pomocí webové stránky Na této webové stránce můžete nalézt také další informace týkající se tohoto tématu. DiSEqC - Digital Satellite Equipment Control (digitální ovládání satelitního příslušenství) popisuje technologii digitálního řídícího signálu, použitou v domovní elektroinstalaci pro příslušenství přijímající satelitní signál. DiSEqC-řídící signály umožňují ve srovnání s řídícími signály 14/18-voltů- a 22-kHz širší škálu funkcí satelitního příjmu. Přepínací příkazy DiSEqC jsou přenášeny sériově, jako digitálně kódované datové položky. Přepínač 22kHz přepínač pro dva satelity Přepínač 22 khz je elektronický přepínač, který je řízen signálem 22kHz ze satelitního přijímače. Přepínač se může nacházet mezi přijímači a satelitním příslušenstvím. Pozor! Není-li správně naprogramován, může se stát, že při vyhledávání bude nalezen pouze jeden satelit (obvykle to bývá satelit, který je připojen na první port (0kHz) přepínače). Toneburst Pro dosažení dalšího přepínacího kritéria (společně se 14/18 voltů a 22 khz) byl zařazen tone burst. Zde je na signál 22 khz modulována pouze jedna sekvence bitů (např. "0" = satelit A nebo "1" satelit B). Highband signál 22kHz Signál 22kHz je vyžadován pro přepínání mezi spodním a horním postranním pásmem. Takže je signál 22Hz dalším přepínacím kritériem (společně se 14/18 voltů) a je přenášen satelitním přijímačem na multipřepínač/lnb. Toneburst přepínač - přepínač pro dva satelity Strana

23 Přepínač 22 khz je elektronický přepínač, který je řízen signálem 22kHz ze satelitního přijímače. Přepínač se může nacházet mezi přijímači a satelitním příslušenstvím. Pozor! Není-li správně naprogramován, může se stát, že při vyhledávání bude nalezen pouze jeden satelit (obvykle to bývá satelit, který je připojen na první port (0kHz) přepínače). Multipřepínač Multipřepínač je obvykle použit za účelem distribuce jednoho nebo více satelitních signálů do několika satelitních portů v domácnosti. Hlavním úkolem je distribuce signálů přenášenýchlnb do jednotlivých satelitních přijímačů. Navíc je jeho úkolem (záleží na provedení) napájení pozemního nebo kabelového televizního signálu do anténového kabelu k dalším uživatelům. Opakovací frekvence (při působení DiSEqC) Opakovací poměr udává, jak často by měl být přenesen digitální povel ze satelitního přijímače do multipřepínače. Obvykle zde může být ponechána možnost 0 opakování. Je-li však problém činnosti příslušenství, vyzkoušejte opakovací frekvenci "1" nebo "2". Komunitní instalace (jednokabelový systém) je typ uspořádání anténního systému ve kterém je přes dálkové napájení stejnosměrným proudem 14/18 voltů a DiSEqC -řídící frekvence může být vysokofrekvenční signál v rozmezí frekvencí MHz (satelitní rozsah) lineárně doručen ke mnoha účastníkům komunitního systému rozhlasového přijmu. V takovém případě je možné rozlišit mezi jednoduchým jednokabelovým řešením a programovatelným jednokabelovým řešením. V současné době podporují LCD televizory SHARP pouze jednoduché řešení. Jednoduchý jednokabelový systém se často nachází ve starších objektech a většinou nepřenáší signál digitálních kanálů, ale pouze analogových. Astra 1 / Astra 2 / Astra 3 V instalačním menu LCD televizoru můžete zvolit z různých satelitů Astra. Satelitní systémy jsou obvykle přizpůsobeny satelitům skupiny "Astra 1". Strana

24 Astra 1 je televizní satelit na orbitální pozici 19,2 východně Astra 2 je televizní satelit na orbitální pozici 28,2 východně Astra 3 je televizní satelit na orbitální pozici 23,5 východně LNB - low-noise block convertor (satelitní konvertor) Satelitní konvertor (LNB) je první elektronický modul satelitního přijímače, umístěný v ohnisku paraboly Převádí satelitní frekvenci například 10,7 11,75 nebo 11,8 12,75 GHz na frekvenci v rozsahu MHz, což umožňuje průchod koaxiálním kabelem a příjem satelitním přijímačem. LNB Mezifrekvenční kmitočet Mezifrekvenční kmitočet je nezbytný pro přenos přijímaného signálu bez problémů a ztrát do satelitního přijímače s normálním koaxiálním kabelem. Konverze je dosaženo smícháním přijatého signálu s lokální oscilační frekvencí multiplikativně (obvykle: 9,75 GHz pro spodní pásmo a 10,6 GHz pro horní pásmo přijímaného signálu). Pro některá nastavení LNB může být za potřebí jiný mezifrekvenční kmitočet. Toto vyžadují některé zahraniční satelity. Symbolová rychlost Symbolová rychlost jednoduše představuje kolik symbolů za sekundu je vysíláno - jak "vysoká" je symbolová rychlost závisí na přenosové soustavě. Symbolová rychlost se může značně lišit podle satelitu a provozovatele televizního signálu. Pro jeden satelit může být až 10 různých symbolových rychlostí. Transpondér Transpondér na satelitu přijímá data a znovu je vysílá. Například pozemní radiostanice mohou vysílat televizní datové signály ke geostacionárnímu satelitu, který odešle signál zpět na Zemi. Jakákoliv vhodná satelitní anténa s vizuálním kontaktem se satelitem pak může přijmout signál. Transpondér může vysílat mnoho různých satelitních kanálů. Strana

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština Návod k obsluze Ariva 102E Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV 1. Vlastnosti A. Specifikace....5 B. Co najdete v balení......6 2. Ovládací prvky A. Přední / Zadní panel..7 B. Dálkový ovladač....8 3. Připojení A. Připojení TV a přijímače...9

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0614093521-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více