FOURIEROVA ANAL YZA 2D TER ENN ICH DAT Karel Segeth

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOURIEROVA ANAL YZA 2D TER ENN ICH DAT Karel Segeth"

Transkript

1 FOURIEROVA ANALÝZA 2D TERÉNNÍCH DAT Karel Segeth

2 Motto: The faster the computer, the more important the speed of algorithms.

3 přírodní jev fyzikální model matematický model numerický model řešení numerického modelu verifikace: řešíme rovnice správně? validace: řešíme správné rovnice?

4 David Hilbert ( ), Seznam 23 problémů: Zkouškou dokonalosti matematického problému je to, zda může být vysvětlen prvnímu, koho potkáme na ulici. Joseph Louis de Lagrange ( ): Matematik dostatečně neporozuměl své vlastní práci, pokud ji nemůže srozumitelně vysvětlit prvnímu člověku, kterého potká na ulici.

5 PŘÍKLAD. MODELOVÁNÍ GEOMAGNETICKÉHO POLE V GEOFYZICE změny geomagnetického pole na zemském povrchu anomálie veličiny T (změna magnetického potenciálu) 2D naměřená skalární reálná data interpolace a filtrace dat pomocí goniometrických funkcí matematické metody zpracování dat numerická realizace matematických metod DATA: Šumice, okres Znojmo neolitické sídlo (6 4 tis. let před n. l.) měření diferenciálním magnetometrem v jednotlivých bodech na rovnoběžných profilech

6

7

8

9 LINEÁRNÍ FILTRACE 1D DAT. FILTRACE V PROSTOROVÉ OBLASTI konečná posloupnost reálných dat (měřených na přímce nebo v čase) V = [v j ], j = 0,..., M 1 reálný filtr P = [p q ], q = Q,..., Q, Q < M vzorec (diskrétní konvoluce dat a filtru) v j = Q q= Q v j q p q dává reálnou posloupnost V = V P filtrovaných dat

10 PŘÍKLADY PROSTOROVÝCH FILTRŮ horní propust (odstraní trend, málo se měnící složku dat) P = [ 1 2, 1, 1 2 ] dolní propust (odstraní šum, vysokofrekvenční složku dat), klouzavý průměr P = [ 1 3, 1 3, 1 3 ]

11 TRIGONOMETRICKÁ INTERPOLACE 1D DAT M bodů na profilu, označíme h B jejich vzdálenost funkce v(x) interpoluje (obecně komplexní) data v j naměřená na profilu, jestliže v(jh B ) = v j, j = 0,..., M 1 Příklad. Trigonometrický polynom v(x) = 1 M M/2 1 m= M/2 M funkcí s největšími možnými periodami w m (x) = cos 2πmx Mh B s m w m (x), i sin 2πmx = exp Mh B m = M/2,..., M/2 1 ( 2πimx ), Mh B

12 TRIGONOMETRICKÁ INTERPOLACE 1D DAT spočteme-li koeficienty s m podle vzorce s m = M 1 j=0 dostaneme interpolaci, tj. v j = 1 M v j exp 2πijm, m = M/2,..., M/2 1, M M/2 1 m= M/2 ( s m exp 2πimj ), j = 0,..., M 1 M

13 TRIGONOMETRICKÁ INTERPOLACE 1D DAT protože ( exp 2πi(m + M)j M s m+m = s m, ) = exp ( 2πimj ), M lze po posunutí sčítacího indexu psát interpolaci ve tvaru v j = 1 M M 1 m=0 ( s m exp 2πimj ), j = 0,..., M 1 M posloupnost komplexních čísel S = [s m ], m = 0,..., M 1, se nazývá Fourierovo spektrum dat [v j ]

14 vztah, který převádí data V na spektrum S, se nazývá diskrétní Fourierova transformace vztah, který převádí spektrum S na data V, se nazývá inverzní diskrétní Fourierova transformace Jean Baptiste Joseph Fourier ( ): Každou funkci lze vyjádřit jako nekonečný součet sinů a kosinů násobného argumentu s vhodnými koeficienty. Fourierovy řady Fourierova spojitá a diskrétní transformace

15 DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE s k = M 1 j=0 v = [v 0, v 1,..., v M 1 ], s = [s 0, s 1,..., s M 1 ], v j exp 2πijk M, k = 0,..., M 1 inverzní diskrétní Fourierova transformace v j = 1 M M 1 k=0 ( s k exp 2πijk ), j = 0,..., M 1 M s = Ev, v = E 1 s, e jk = e kj = exp(2πijk/m), řádově M 2 operací

16 DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE periodicita s k+m = v j+m = 1 M M 1 k=0 M 1 j=0 v j exp 2πijk M s k exp exp(2πij) = s k ( 2πijk ) exp( 2πik) = v j M

17 DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE označení W = exp 2πi M s k = M 1 j=0 v j = 1 M v j = 1 M W jk v j, k = 0,..., M 1, M 1 k=0 M 1 k=0 W jk s k, j = 0,..., M 1, W jk s k, j = 0,..., M 1

18 RYCHLÁ FOURIEROVA TRANSFORMACE Lemma (Danielson-Lanczos). Budiž M sudé. Pak kde s k = sk 0 + W k sk 1, k = 0,..., M 1, M/2 1 sk 0 = j=0 M/2 1 sk 1 = j=0 v 2j exp 2πijk M/2, v 2j+1 exp 2πijk, k = 0,..., M 1. M/2 řádově M log 2 M operací pro výpočet transformace J. W. Cooley, J. W. Tukey: An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. Math. Comp. 19 (1965),

19

20

21 Věta o konvoluci. Necht F značí diskrétní Fourierovu transformaci konečné posloupnosti a F 1 inverzní Fourierovu transformaci. Pro posloupnosti V a P pak platí F(V P) = F(V ) F(P), V = V P = F 1 (F(V ) F(P)), kde součin se počítá složka po složce. Jsou-li V data, je S = F(V ) jejich spektrum, je-li P (prostorový) filtr, je F(P) jeho spektrum. Ŝ = F(V ) F(P) je změněné spektrum dat, V = V P jsou filtrovaná (upravená) data.

22 LINEÁRNÍ FILTRACE 1D DAT. FILTRACE VE SPEKTRÁLNÍ OBLASTI konvoluci, jejíž pomocí jsme filtrovali data v prostorové oblasti, můžeme pomocí věty o konvoluci realizovat ve spektru a pak ke změněnému spektru Ŝ spočítat inverzní diskrétní Fourierovou transformací filtrovaná (upravená) data V filtr se zpravidla zadává přímo ve spektru, tj. jako F(P), má tam názorný smysl prostřednictvím filtrace ve spektru se dá na data aplikovat jak horní, tak dolní propust, například dolní propust se realizuje nahrazením koeficintů s m, M/2 s m M/2 1, ve spektru pro velká m nulami

23 LINEÁRNÍ FILTRACE 2D DAT. FILTRACE V PROSTOROVÉ OBLASTI obdélníková tabulka (matice) reálných dat (měřených v rovině) v 00 v v 0,N 1 v 10 v v 1,N 1 V = v M 1,0 v M 1,1... v M 1,N 1 reálný filtr, tabulka (matice) (Q < M, R < N) p Q, R p Q, R+1... p Q,R p Q+1, R p Q+1, R+1... p Q+1,R P = p Q, R p Q, R+1... p Q,R diskrétní konvoluce dat a filtru dává tabulku (matici) V = V P reálných filtrovaných dat

24 LINEÁRNÍ FILTRACE 2D DAT. PŘÍKLADY PROSTOROVÝCH FILTRŮ horní propust P = dolní propust P = stejné filtry jako pro zpracování obrazové informace

25 LINEÁRNÍ FILTRACE 2D DAT. FILTRACE VE SPEKTRÁLNÍ OBLASTI vzdálenost bodů na profilu h B, vzdálenost profilů h P trigonometrická interpolace 2D dat s použitím trigonometrických funkcí dvou proměnných ( w mn (x, y) = exp 2πimx ) ( exp 2πiny ) Mh B Nh P pomocí 2D diskrétní Fourierovy transformace převedeme data V na tabulku (matici) spektra S ke změněnému spektru Ŝ spočteme pomocí 2D inverzní diskrétní Fourierovy transformace filtrovaná data V

26

27 algoritmus rychlé Fourierovy transformace se dá použít i ve 2D na data se ve spektru dá aplikovat horní i dolní propust podobně jako v 1D ve srovnání s 1D filtrací je ve 2D možno navíc provádět směrovou filtraci dat, to v 1D nemá smysl jestliže z tabulky spektra S odstraníme dvě výseče, ktere mají společnou osu, odstraníme tím z dat směr kolmý k této ose směrovou filtraci lze provádět i v prostorové oblasti propusti se dají kombinovat na první příklad nebyla směrová filtrace aplikována, protože data představovala kruhový (středově symetrický) objekt

28

29

30

31

32 RŮZNÝ SOFTWARE Microsoft Photo Editor Adobe Photoshop Windows Internet Explorer Microsoft Excel

33 Microsoft Photo Editor Sharpen/Zaostřit Soften/Zjemnit Negative/Negativ Despeckle/Odstranit skvrny Posterize/Posterizace Edge/Okraje Chalk and Charcoal/Křída a uhel Emboss/Reliéf Graphic Pen/Grafické pero Notepaper/Dopisní papír Watercolor/Vodová barva Stained Glass/Mozaika Stamp/Razítko Texturizer/Textura

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE Brno 2010 Břetislav Fajmon OBSAH 1 Obsah 1 Matematika na VŠ technického směru 2 2 Středoškolská matematika potřebná pro matematické předměty bakalářského studia

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Ondřej Žára KVADRATURNÍ FORMULE A FUNKCE EXPONENCIÁLNÍHO TYPU Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Josef

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations

Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického pole Vliv tvaru překážky na výpočet difrakčních ztrát Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26 Obsah 1 Matice 3 11 Operace s maticemi 4 12 Soustavy lineárních rovnic 11 13 Maticové rovnice a výpočet inverzní matice 15 14 Elementární matice 19 15 Cvičení 21 16 Řešení 22 2 Vektory a vektorové prostory

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAHA 2014 Sandra PÁNKOVÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OBOR

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Numerická matematika

Numerická matematika Numerická matematika Jiří Felcman Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta KNM PRESS PRAHA 2014 iv PŘEDMLUVA 1 felcman@karlinmffcunicz Tel221913392 KNMčdvK458(5042) http://wwwkarlinmffcunicz/~felcman/nmpdf

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Diplomová práce Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell Pavel Bazika Vedoucí práce: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Studijní

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více