Část I Základní informace. Část II Používání funkcí ve vzorcích. Část III Finanční výpočty. Část IV Vzorce s poli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I Základní informace. Část II Používání funkcí ve vzorcích. Část III Finanční výpočty. Část IV Vzorce s poli"

Transkript

1 Struèný obsah Část I Základní informace Kapitola 1 Excel v kostce Kapitola 2 Základy vzorců Kapitola 3 Práce s názvy Část II Používání funkcí ve vzorcích Kapitola 4 Úvod do funkcí listu Kapitola 5 Práce s textem Kapitola 6 Práce s datem a časem Kapitola 7 Počítání a sčítání Kapitola 8 Vyhledávací funkce Kapitola 9 Tabulky a databáze v listu Kapitola 10 Různé výpočty Část III Finanční výpočty Kapitola 11 Vzorce pro půjčky a investice Kapitola 12 Vzorce pro odúročení a odpisy Kapitola 13 Finanční plány Část IV Vzorce s poli Kapitola 14 Úvod do polí Kapitola 15 Kouzla se vzorci s poli Část V Rozmanité postupy pro psaní vzorců Kapitola 16 Úmyslné cyklické odkazy Kapitola 17 Grafy Kapitola 18 Kontingenční tabulky Kapitola 19 Podmíněné formátování a ověření dat Kapitola 20 Megavzorce Kapitola 21 Nástroje a metody pro ladění vzorců

2 Část VI Uživatelské funkce Kapitola 22 Úvod do VBA Kapitola 23 Základy uživatelských funkcí Kapitola 24 Principy programování ve VBA Kapitola 25 Příklady uživatelských funkcí VBA Část VII Přílohy Příloha A Seznam funkcí v Excelu Příloha B Vlastní formáty čísla Příloha C Další prameny Příloha D Obsah CD

3 Obsah O autorovi Poděkování Úvod Proč jsem napsal tuto knihu Co byste měli vědět Co byste měli udělat Konvence v této knize Textové konvence Konvence pro myš Co znamenají ikony Jak je kniha uspořádána Část I: Základní informace Část II: Používání funkcí ve vzorcích Část III: Finanční výpočty Část IV: Vzorce s poli Část V: Rozmanité postupy pro psaní vzorců Část VI: Uživatelské funkce Část VII: Přílohy Jak používat tuto knihu O doprovodném CD Nabídka Power Utility Paku Napište mi Poznámka redakce českého vydání Část I Základní informace Kapitola 1 Excel v kostce Historie Excelu Vše začalo s VisiCalcem Pak se objevil Lotus Na scénu přichází Microsoft Verze Excelu Princip objektového modelu Práce se sešity Listy Listy grafů Listy maker a listy dialogů Uživatelské rozhraní Excelu Nové uživatelské rozhraní Pás karet Nabídka tlačítka Office Kontextové nabídky a miniaturní panely nástrojů Panel nástrojů Rychlý přístup

4 6 Obsah Nabídky Inteligentní značky Podokno úloh Přetahování Klávesové zkratky Úpravy zobrazení Zadávání údajů Objekt a výběr buňky Nápověda Excelu Formátování buněk Číselné formátování Stylistické formátování Tabulky Vzorce a funkce v listu Objekty v kreslicí vrstvě Tvary Ilustrace Vázané obrázky Ovládací prvky Grafy Vlastní nastavení Excelu Makra Doplňkové programy Internetové možnosti Analytické nástroje Přístup do databáze Osnovy Kontingenční tabulky Vyhodnocování závislostí Doplněk Řešitel Ochrana Ochrana vzorců před přepsáním Ochrana struktury sešitu Ochrana sešitu pomocí hesla Kapitola 2 Základy vzorců Vkládání a úpravy vzorců Prvky vzorce Vložení vzorce Vkládání názvů Mezery a zalomení řádků Omezení vzorců Ukázky vzorců Úpravy vzorců Operátory ve vzorcích Odkazové operátory Ukázky vzorců s operátory Přednost operátorů Vnořené závorky Výpočty vzorců

5 Obsah 7 Odkazy na buňky a oblasti Vytváření absolutního nebo smíšeného odkazu Odkazy na jiné listy nebo sešity Tvorba přesné kopie vzorce Převod vzorců na hodnoty Skrytí vzorců Chyby ve vzorcích Cyklické odkazy Hledání řešení Příklad hledání řešení Více o hledání řešení Kapitola 3 Práce s názvy Co název obsahuje? Oblast platnosti názvu Odkazy na názvy Odkaz na názvy z jiného sešitu Konflikty názvů Správce názvů Vytváření názvů Úprava názvů Mazání názvů Klávesové zkratky pro vytváření názvů buněk a oblastí Dialog Nový název Vytváření názvů pomocí Pole názvů Automatické vytváření názvů Pojmenovávání celých řádků a sloupců Názvy vytvořené Excelem Vytváření názvů pro více listů Práce s názvy oblastí a buněk Vytvoření seznamu názvů Použití názvů ve vzorcích Použití operátorů průniku pro názvy Použití operátoru oblasti s názvy Odkaz na jednu buňku v pojmenované oblasti pro více buněk Použití názvů v existujících vzorcích Automatické použití názvů při tvorbě vzorců Zrušení používání názvů Chyby v názvech Prohlížení pojmenovaných oblastí Názvy v grafech Jak Excel udržuje názvy buněk a oblastí Vkládání řádku nebo sloupce Mazání řádku nebo sloupce Vyjímání a vkládání Potenciální problémy s názvy Problémy s názvy při kopírování listů Problémy s názvy při mazání listů

6 8 Obsah Klíč k pochopení názvů Pojmenovávání konstant Pojmenovávání textových konstant Pojmenované vzorce s funkcemi listu Pojmenované vzorce a odkazy na buňky a oblasti Pojmenované vzorce s relativními odkazy Pokročilé metody používání názvů Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ a pojmenovaná oblast Vytváření pojmenované oblasti s pevnou adresou pomocí funkce NEPŘÍMÝ. ODKAZ Pole v pojmenovaných vzorcích Vytváření dynamického pojmenovaného vzorce Část II Používání funkcí ve vzorcích Kapitola 4 Úvod do funkcí listu Co je to funkce? Zjednodušení vzorců Výpočty, které by jinak nebyly možné Urychlení úprav Rozhodovací schopnosti Více o funkcích Typy parametrů funkcí Názvy jako parametry Celé řádky a celé sloupce jako parametry Doslovné hodnoty v parametrech Výrazy v parametrech Jiné funkce v parametrech Pole v parametrech Možnosti vložení funkce do vzorce Vkládání funkce ručně Vkládání funkce pomocí dialogu Vložit funkci Další tipy pro vkládání funkcí Kategorie funkcí Finanční funkce Funkce data a času Matematické a trigonometrické funkce Statistické funkce Vyhledávací a odkazové funkce Databázové funkce Textové funkce Logické funkce Informační funkce Vlastní funkce Inženýrské funkce Funkce krychle Další kategorie funkcí

7 Obsah 9 Kapitola 5 Práce s textem Několik slov o textu Kolik znaků v buňce? Čísla jako text Textové funkce Jak určit, že buňka obsahuje text Práce se znakovými kódy Zjiš ování, zda jsou dva řetězce stejné Řetězení dvou a více buněk Zobrazení formátovaných hodnot jako text Zobrazování zformátovaných hodnot měny jako text Počítání znaků v řetězci Opakování znaku nebo řetězce Tvorba histogramu Doplňování čísel Odstraňování přebytečných mezer a netisknutelných znaků Změna velikosti písmen v textu Výběr znaků z řetězce Náhrada textu jiným textem Hledání v řetězci Hledání a nahrazování v řetězci Pokročilé textové vzorce Počítání konkrétních znaků v buňce Počítání výskytu podřetězce v buňce Zápis čísla ve formátu anglické pořadové číslovky Určení písmene sloupce z jeho čísla Výběr názvu souboru z celé cesty Výběr prvního slova z řetězce Výběr posledního slova z řetězce Výběr všech slov z řetězce kromě prvního Výběr křestních jmen, prostředních jmen a příjmení Odstraňování oslovení ze jmen Počítání slov v buňce Uživatelské textové funkce ve VBA Kapitola 6 Práce s datem a časem Jak Excel pracuje s datem a časem Sériové číslo data Vkládání data Sériové číslo času Vkládání času Formátování data a času Problémy s daty Funkce pro data Zobrazení aktuálního data Zobrazení libovolného data Generování řady dat Převod řetězce, jenž není datem, na datum Výpočet počtu dnů mezi dvěma daty Určení počtu pracovních dní mezi dvěma daty

8 10 Obsah Posun data s použitím pouze pracovních dní Výpočet let mezi dvěma daty Výpočet věku Výpočet dne v roce Výpočet dne v týdnu Výpočet data poslední neděle Výpočet určitého dne v týdnu po zadaném datu Výpočet n-tého výskytu dne v týdnu v určitém měsíci Výpočet výskytu určitého dne v týdnu Vyjádření data pomocí anglické pořadové číslovky Výpočet dat svátků Výpočet posledního dne v měsíci Zjištění, zdali je daný rok přestupný Výpočet kvartálu Převod čísla na římské číslice Funkce pro čas Zobrazení aktuálního času Zobrazení libovolného času Sčítání časů, které přesahují 24 hodin Výpočet rozdílu mezi dvěma časy Převod z armádního zápisu Převod desetinných hodnot hodin, minut a sekund na čas Přičítání hodin, minut a sekund k času Převod mezi časovými zónami Zaokrouhlování času Práce s časem bez dne Kapitola 7 Počítání a sčítání Počítání a sčítání buněk na listu Počítání a sčítání záznamů v databázích a kontingenčních tabulkách Základní počítací vzorce Zjištění celkového počtu buněk Počítání prázdných buněk Počítání neprázdných buněk Počítání číselných buněk Počítání netextových buněk Počítání textových buněk Počítání logických hodnot Počítání chybových hodnot v oblasti Pokročilé počítací vzorce Počítání buněk pomocí funkce COUNTIF Počítání buněk splňujících více podmínek Počítání nejčastějšího záznamu Počítání výskytu určitého textu Počítání jedinečných hodnot Rozložení četnosti Sčítací vzorce Sčítání všech buněk v oblasti Výpočet kumulativních součtů Sčítání horních n hodnot

9 Obsah 11 Podmíněné sčítání s jednou podmínkou Sčítání pouze záporných hodnot Sčítání hodnot v závislosti na jiné oblasti Sčítání hodnot na základně textového srovnání Sčítání hodnot na základě porovnání data Podmíněné sčítání s více podmínkami Podmínka a Podmínka nebo Podmínky a a nebo Kapitola 8 Vyhledávací funkce Co je to vyhledávací vzorec? Vyhledávací funkce Základní vyhledávací vzorce Funkce SVYHLEDAT Funkce VVYHLEDAT Funkce VYHLEDAT Kombinace funkcí POZVYHLEDAT a INDEX Specializované vyhledávací vzorce Vyhledání přesné hodnoty Vyhledání hodnoty vlevo Hledání s rozlišením velikosti písmen Volba mezi více vyhledávacími tabulkami Stanovení známek podle výsledků testu Výpočet průměrné známky Dvojcestné vyhledávání Hledání ve dvou sloupcích Zjištění adresy buňky v oblasti Hledání hodnoty pomocí největší shody Vyhledání hodnoty pomocí lineární interpolace Kapitola 9 Tabulky a databáze v listu Tabulky a pojmy Ukázka databáze v listu Ukázka tabulky Příklady použití databází v listu a tabulek Práce s tabulkami Tvorba tabulky Změna vzhledu tabulky Navigace a označování v tabulce Přidávání nových řádků a sloupců Mazání řádků a sloupců Přesun tabulky Nastavení možností tabulky Odstranění duplicitních řádků z tabulky Řazení a filtrování tabulky Práce s řádkem souhrnů Vzorce v tabulce Odkazy na data v tabulce Převod tabulky na databázi v listu

10 12 Obsah Rozšířené filtrování Oblast podmínek Aplikace rozšířeného filtru Mazání rozšířeného filtru Zadávání rozšířených filtrovacích podmínek Zadávání jedné podmínky Zadávání více podmínek Zadávání počítaných podmínek Databázové funkce Vkládání souhrnů Kapitola 10 Různé výpočty Převody jednotek Řešení pravoúhlých trojúhelníků Výpočty plochy, povrchu, obvodu a objemu Výpočet plochy a obvodu čtverce Výpočet plochy a obvodu obdélníka Výpočet plochy a obvodu kruhu Výpočet plochy lichoběžníka Výpočet plochy trojúhelníka Výpočet povrchu a objemu koule Výpočet povrchu a objemu krychle Výpočet povrchu a objemu kužele Výpočet objemu válce Výpočet objemu čtyřbokého jehlanu (pyramidy) Řešení soustav rovnic Zaokrouhlování čísel Základní zaokrouhlovací vzorce Zaokrouhlování na nejbližší násobek Zaokrouhlování finančních hodnot Práce se zlomky měny Funkce CELÁ.ČÁST a USEKNOUT Zaokrouhlování na sudá nebo lichá čísla Zaokrouhlování na n platných číslic Část III Finanční výpočty Kapitola 11 Vzorce pro půjčky a investice Finanční principy Časová hodnota peněz Cash in a cash out Odpovídající časové úseky Načasování první splátky Základní finanční funkce v Excelu Výpočet současné hodnoty Výpočet budoucí hodnoty Výpočet splátek Výpočet počtu období

11 Obsah 13 Výpočet úroku a jistiny Funkce PLATBA.ÚROK a PLATBA.ZÁKLAD Funkce CUMIPMT a CUMPRINC Převod úrokových sazeb Typy úrokových sazeb Převodní vzorce Omezení finančních funkcí Excelu Odložený začátek řady pravidelných plateb Ohodnocení řady proměnných plateb Výpočty s dluhopisy Oceňování dluhopisů Výpočet výnosu Kapitola 12 Vzorce pro odúročení a odpisy Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA Definice čisté současné hodnoty Příklady funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA Výpočet akumulovaného množství pomocí funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA 316 Funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI Míra výnosnosti Geometrické růstové sazby Ověření výsledků Více možností vnitřního výnosového procenta a funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI Více měr výnosnosti Oddělení toků Náhrada toků zůstatky Nepravidelné finanční toky Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Funkce FVSCHEDULE Výpočet roční výnosnosti Výpočty odpisů Kapitola 13 Finanční plány Finanční plány Splátkové kalendáře Jednoduchý splátkový kalendář Dynamický splátkový kalendář Tabulky splátek a úroků Kalkulace kreditní karty Shrnutí možností půjček v tabulce dat Jednocestná tabulka dat Dvojcestná tabulka dat Finanční výkazy a koeficienty Základní finanční výkazy Analýza s koeficienty Tvorba indexů

12 14 Obsah Část IV Vzorce s poli Kapitola 14 Úvod do polí Úvod do vzorců s poli Vzorec s polem ve více buňkách Vzorec s polem v jedné buňce Pole konstant Elementy pole konstant Chápání rozměrů pole Jednorozměrná vodorovná pole Jednorozměrná svislá pole Dvojrozměrná pole Pojmenovávání polí konstant Práce se vzorci s poli Vkládání vzorce s polem Označování oblasti se vzorcem s polem Úpravy vzorce s polem Rozšíření či zúžení vzorce s polem ve více buňkách Práce se vzorci s poli ve více buňkách Vytvoření pole z hodnot v oblasti Vytvoření pole konstant z hodnot v oblasti Operace s poli Funkce s poli Transpozice pole Generování pole po sobě jdoucích celých čísel Práce se vzorci s poli v jedné buňce Počítání znaků v oblasti Součet tří nejmenších hodnot v oblasti Počítání textových buněk v oblasti Omezení mezivýpočtů Použití pole namísto odkazu na oblast Kapitola 15 Kouzla se vzorci s poli Vzorce s polem v jedné buňce Součet oblasti, v níž jsou chyby Počítání chyb v oblasti Sčítání s podmínkou Součet n- nejvyšších hodnot v oblasti Výpočet průměru bez nulových hodnot Zjištění, zdali se určitá hodnota nachází v oblasti Počet odlišností mezi dvěma oblastmi Zobrazení pozice nejvyšší hodnoty v oblasti Hledání řádku s n-tým výskytem hodnoty v oblasti Hledání nejdelšího textu v oblasti Určení, zdali oblast obsahuje platné hodnoty Ciferný součet celého čísla Sčítání zaokrouhlených hodnot Sčítání každé n-té hodnoty v oblasti Odstranění nečíselných znaků z řetězce

13 Obsah 15 Zjištění nejbližší hodnoty v oblasti Zjištění poslední hodnoty ve sloupci Zjištění poslední hodnoty v řádku Hodnocení dat pomocí vzorce s polem Dynamická křížová tabulka Vzorce s polem ve více buňkách Výpis pouze kladných hodnot z oblasti Výpis neprázdných buněk z oblasti Obrácené pořadí buněk v oblasti Dynamické řazení oblasti hodnot Výpis jedinečných hodnot v oblasti Zobrazení kalendáře Část V Rozmanité postupy pro psaní vzorců Kapitola 16 Úmyslné cyklické odkazy Co jsou cyklické odkazy? Oprava náhodného cyklického odkazu Nepřímé cyklické odkazy Úmyslné cyklické odkazy Jak Excel určuje nastavení přepočtu a iterací Příklady cyklických odkazů Generování jedinečných náhodných celých čísel Řešení rekurzivní rovnice Řešení soustav rovnic pomocí cyklického odkazu Animace grafu pomocí iterací Potenciální problémy s úmyslnými cyklickými odkazy Kapitola 17 Grafy Vzorec SADA Názvy ve vzorci SADA Zrušení vazby řady grafu na datovou oblast Propojení na buňky Vazba v názvu grafu Vazba v názvech os Vazba v popiscích dat Vazby v textu Příklady s grafy Kreslení postupu k cíli Graf jako tachometr Podmíněné barvy ve sloupcovém grafu Srovnávací histogram Ganttův diagram Krabicový diagram Kreslení každého n-tého datového bodu Kreslení posledních n datových bodů Výběr řady z rozevíracího seznamu Kreslení matematických funkcí Kreslení kružnice

14 16 Obsah Graf s hodinami Prapodivné tvary Trendové čáry Lineární trendové čáry Nelineární trendové čáry Kapitola 18 Kontingenční tabulky O kontingenčních tabulkách Ukázka kontingenční tabulky Vhodná data pro kontingenční tabulku Tvorba kontingenční tabulky Zadání dat Zadání umístění kontingenční tabulky Návrh kontingenční tabulky Formátování kontingenční tabulky Úpravy kontingenční tabulky Další příklady kontingenčních tabulek Otázka Otázka Otázka Otázka Otázka Otázka Seskupování položek kontingenční tabulky Ukázka ručního seskupování Prohlížení seskupených dat Ukázky automatického seskupování Rozložení četnosti Vytváření počítaných polí nebo počítaných položek Počítané pole Počítaná položka Odkaz na buňky v kontingenční tabulce Další příklad kontingenční tabulky Sestavy s kontingenčními tabulkami Kapitola 19 Podmíněné formátování a ověření dat Podmíněné formátování Zadání podmíněného formátování Podmíněné formáty s grafickými prvky Práce s podmíněným formátováním Pravidla se vzorci Ověření dat Zadání podmínek ověření Typy možných pravidel ověření dat Rozevírací seznam Vzorce v pravidlech ověření dat Kapitola 20 Megavzorce Co je to megavzorec? Jednoduchá ukázka megavzorce

15 Obsah 17 Ukázky megavzorců Odstranění prostředních jmen pomocí megavzorce Hledání pozice poslední mezery v řetězci pomocí megavzorce Zjištění platnosti kreditní karty pomocí megavzorce Generování náhodných jmen Pro a proti megavzorců Kapitola 21 Nástroje a metody pro ladění vzorců Ladění vzorců? Problémy ve vzorcích a jejich řešení Chybné závorky Buňky vyplněné dvojkřížky Prázdné buňky nejsou prázdné Nadbytečné mezery Vzorce, které vracejí chybu Problémy s absolutními a relativními odkazy Problémy s předností operátorů Vzorce se nespočítají Hodnoty skutečné a zobrazené Chyby v číslech s plovoucí desetinnou čárkou Chyby z fantómových propojení Chyby v logických hodnotách Chyby s cyklickými odkazy Nástroje na hledání závislostí Výběr buněk určitého typu Prohlížení vzorců Hledání závislostí buněk Hledání zdroje chyb Oprava cyklických odkazů Kontrola chyb na pozadí Vyhodnocení vzorce v Excelu Část VI Uživatelské funkce Kapitola 22 Úvod do VBA O VBA Zobrazení karty Vývojář O bezpečnosti maker Ukládání sešitu s makry Úvod do Editoru Visual Basicu Aktivace VB Editoru Součásti VB Editoru Práce v okně projektů Práce v okně kódu Vkládání kódu VBA Uložení projektu Kapitola 23 Základy uživatelských funkcí Proč vytvářet uživatelské funkce? Úvodní ukázka funkce VBA

16 18 Obsah O uživatelských funkcích Deklarace funkce Výběr názvu funkce Použití funkcí ve vzorcích Práce s parametry funkce Práce s dialogem Vložit funkci Vložení popisu funkce Určení kategorie funkce Testování a ladění funkcí Příkaz MsgBox Příkaz Debug.Print Volání funkce z procedury Vložení zarážky do funkce Tvorba doplňků Kapitola 24 Principy programování ve VBA Úvodní ukázka funkce Komentáře v kódu Práce s proměnnými, datovými typy a konstantami Definice datových typů Deklarace proměnných Práce s konstantami Práce s řetězci Práce s datem Přiřazovací výrazy Práce s poli Deklarace pole Deklarace vícerozměrných polí Vestavěné funkce VBA Řízení toku Konstrukce If-Then Konstrukce Select Case Smyčky Příkaz On Error Práce s oblastmi Konstrukce For Each-Next Odkazování na oblast Některé užitečné vlastnosti oblastí Klíčové slovo Set Funkce Intersect Funkce Union Vlastnost UsedRange Kapitola 25 Příklady uživatelských funkcí VBA Jednoduché funkce Je v buňce vzorec? Výpis vzorce v buňce Je buňka skryta? Výpis názvu listu Výpis názvu sešitu

17 Obsah 19 Výpis názvu aplikace Výpis čísla verze Excelu Výpis informace o formátu buňky Určení typu dat v buňce Multifunkční funkce Generování náhodných čísel Generování neměnných náhodných čísel Náhodný výběr buňky Výpočet provizí z prodeje Funkce pro jednoduchou strukturu provizí Funkce pro složitější strukturu provizí Funkce pro práci s textem Otočení textu Přeházení textu Generování zkratky Odpovídá text vzoru? Obsahuje buňka text? Výpis n-tého elementu z řetězce Přepis čísla do anglického výrazu pro dolary Počítací funkce Počítání buněk podle vzoru Počítání listů v sešitě Počítání slov v oblasti Počítání barev Funkce pracující s datem Výpočet dalšího pondělí Výpočet následujícího dne v týdnu Který týden v měsíci? Práce s daty před rokem Zjištění poslední neprázdné buňky ve sloupci či řádku Funkce POSLEDNIVESLOUPCI Funkce POSLEDNIVRADKU Funkce pracující s více listy Výpis nejvyšší hodnoty ze všech listů Funkce POSUNLISTU Pokročilé postupy při práci s uživatelskými funkcemi Návrat chyby Pole v návratové hodnotě funkce Výpis pole jedinečných náhodných celých čísel Náhodné přeskupení oblasti Práce s nepovinnými parametry Neurčitý počet parametrů Část VII Přílohy Příloha A Seznam funkcí v Excelu Příloha B Vlastní formáty čísla O formátech čísel

18 20 Obsah Automatické formátování čísel Formátování čísel pomocí Pásu karet Formátování čísel klávesovými zkratkami Formátování čísel v dialogu Formát buněk Tvorba vlastních formátů čísel Položky formátovacího řetězce čísla Kódy pro vlastní formáty čísel Ukázky vlastních formátů čísel Škálování hodnot Skrývání nul Zobrazení počátečních nul Zobrazení zlomků Zobrazení N/A namísto textu Zobrazení textu v uvozovkách Opakování záznamu v buňce Zobrazení záporného znaménka vpravo Podmíněné formátování čísel Obarvení hodnot Formátování data a času Zobrazení textu spolu s čísly Zobrazení nuly s pomlčkami Používání speciálních symbolů Potlačení některých typů záznamů Vyplnění buňky opakujícím se znakem Zobrazení vodicích teček Příloha C Další prameny Systémová nápověda Excelu Technická podpora Microsoftu Možnosti podpory Databáze znalostí Microsoftu Domovská stránka Microsoft Excel Domovská stránka Microsoft Office Internetové diskusní skupiny Přístup k diskusním skupinám pomocí čtečky zpráv Přístup k diskusním skupinám pomocí internetového prohlížeče Prohledávání diskusních skupin Internetové stránky Stránka Spreadsheet Denní dávka Excelu Stránka o Excelu Jona Peltiera Pearsonovy softwarové konzultace Stránka o Excelu Stephena Bullena Stránky o Excelu Davida McRitchieho Mr. Excel Příloha D Obsah CD Rejstřík

19 O autorovi John Walkenbach je vůdčí postava tabulkových procesorů a představitel společnosti J-Walk and Associates Inc., jednočlenné konzultační firmy z jižní Arizony. John Walkenbach dostává od roku 2000 pravidelně cenu Microsoft Most Valuable Professional. Je autorem asi 50 knih o tabulkových procesorech a napsal více než 300 článků a recenzí do různých periodik, včetně časopisů PC World, InfoWorld, PC Magazine, Windows a PC/Computing. John Walkenbach také obhospodařuje populární internetovou stránku (The Spreadsheet Page, a vyvinul několik utilit pro Excel, včetně Power Utility Paku, oceňovaného doplňku pro Excel. John Walkenbach je absolventem univerzity v Missouri a magisterský titul a doktorát má z univerzity v Montaně.

20 Poděkování Dík patří všem, kdo si zakoupili předchozí vydání této knihy. Obzvláště cítím vděk k těm, kdo obětovali svůj čas a napsali mi své názory a návrhy. Mnoho čtenářských nápadů nalezlo své místo v této nové verzi knihy. Jsem rovněž zavázán Dicku Kusleikovi, spoludržiteli ceny Microsoft Most Valuable Professional a excelovskému kouzelníkovi. Dick mi přispěl do mnoha kapitol této knihy a bez jeho pomoci by se vydání o několik měsíců opozdilo. A na závěr bych chtěl poděkovat pracovníkům Wiley za vydání této knihy, obzvláště Gregu Croyovi, náborovému redaktorovi. Nejde dozajista o běžnou knihu o Excelu a její vydání byl riskantní podnik. Nicméně riziko se vyplatilo, o čemž svědčí fakt, že nyní držíte v ruce čtvrté vydání knihy. Zvláštní poděkování míří k Patu O Brienovi, redaktorovi mého projektu. Velmi mi usnadnil práci. Díky za zakoupení této knihy. Chcete-li vytvářet zázračné vzorce a postoupit v Excelu na vyšší úroveň, zakoupili jste to pravé dílo. Pevně věřím, že se přesvědčíte o správnosti své investice.

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Obsah. Úvod 15. Úvod do Excelu Práce se sešity 35

Obsah. Úvod 15. Úvod do Excelu Práce se sešity 35 Úvod 15 Komu je kniha určena 15 Uspořádání knihy 15 Zpětná vazba od čtenářů 16 Zdrojové kódy ke knize 17 Errata 17 1 Úvod do Excelu 2016 19 Stručná charakteristika Excelu 20 Spuštění a zavření aplikace

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Pracovní sešit MS Word pokročilý

Pracovní sešit MS Word pokročilý Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná. Strana 0 MS Excel pokročilý 2013 Přehled novinek Rychlý přehled Šablony, statistické funkce a další nové nástroje Spolupráce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Kapitola 1 Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 13 Modelování 13 Tabulkový model 15 Netabulkový model 17 Simulace 18 Analýza 19 Nástroje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věnováno mé rodině ACCESS 2007 PODROBNÝ PRŮVODCE 5 Úvod... 13 Komu je tato kniha určena...13 Co v této knize naleznete...14 Použité konvence a struktura

Více

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007). Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace - (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (). otevřených sešitů a systémovými prostředky a systémovými prostředky a systémovými

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu 4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Zdroje dat Excelu Import dat

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část

II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Zdroje dat Excelu Import

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Programování v Excelu 2007 a 2010 záznam, úprava a programování maker Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 27 Název materiálu: Funkce datumu a času, finanční a další Ročník: 2. ročník Identifikace

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu 4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Zdroje dat Excelu Import dat

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce. Využití informačních technologií v cestovním ruchu P3 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Obsah. Vybraná témata z Excelu pro techniky 13. Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11. Typografická konvence použitá v knize 12

Obsah. Vybraná témata z Excelu pro techniky 13. Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11. Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Vybraná témata z Excelu pro techniky 13 Vzorce a funkce pro techniky 14 Vytvoření jednoduchého vzorce

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

INFORMATIKA EXCEL 2007

INFORMATIKA EXCEL 2007 INFORMATIKA EXCEL 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.12 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

Excel Asistent Magazín 06/2003

Excel Asistent Magazín 06/2003 Excel Asistent Magazín 06/2003 Pojmenované oblasti Jiří Číhař, Dataspectrum http:// // ExcelAsistentMagazín je určen k volnému šíření. Pokud Vás jeho obsah zaujal, zašlete jej prosím svým kolegům a přátelům.

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

VISUAL BASIC. Přehled témat

VISUAL BASIC. Přehled témat VISUAL BASIC Přehled témat 1 ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ Co je to program? Kuchařský předpis, scénář k filmu,... Program posloupnost instrukcí Běh programu: postupné plnění instrukcí zpracovávání vstupních dat

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více