Část I Základní informace. Část II Používání funkcí ve vzorcích. Část III Finanční výpočty. Část IV Vzorce s poli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I Základní informace. Část II Používání funkcí ve vzorcích. Část III Finanční výpočty. Část IV Vzorce s poli"

Transkript

1 Struèný obsah Část I Základní informace Kapitola 1 Excel v kostce Kapitola 2 Základy vzorců Kapitola 3 Práce s názvy Část II Používání funkcí ve vzorcích Kapitola 4 Úvod do funkcí listu Kapitola 5 Práce s textem Kapitola 6 Práce s datem a časem Kapitola 7 Počítání a sčítání Kapitola 8 Vyhledávací funkce Kapitola 9 Tabulky a databáze v listu Kapitola 10 Různé výpočty Část III Finanční výpočty Kapitola 11 Vzorce pro půjčky a investice Kapitola 12 Vzorce pro odúročení a odpisy Kapitola 13 Finanční plány Část IV Vzorce s poli Kapitola 14 Úvod do polí Kapitola 15 Kouzla se vzorci s poli Část V Rozmanité postupy pro psaní vzorců Kapitola 16 Úmyslné cyklické odkazy Kapitola 17 Grafy Kapitola 18 Kontingenční tabulky Kapitola 19 Podmíněné formátování a ověření dat Kapitola 20 Megavzorce Kapitola 21 Nástroje a metody pro ladění vzorců

2 Část VI Uživatelské funkce Kapitola 22 Úvod do VBA Kapitola 23 Základy uživatelských funkcí Kapitola 24 Principy programování ve VBA Kapitola 25 Příklady uživatelských funkcí VBA Část VII Přílohy Příloha A Seznam funkcí v Excelu Příloha B Vlastní formáty čísla Příloha C Další prameny Příloha D Obsah CD

3 Obsah O autorovi Poděkování Úvod Proč jsem napsal tuto knihu Co byste měli vědět Co byste měli udělat Konvence v této knize Textové konvence Konvence pro myš Co znamenají ikony Jak je kniha uspořádána Část I: Základní informace Část II: Používání funkcí ve vzorcích Část III: Finanční výpočty Část IV: Vzorce s poli Část V: Rozmanité postupy pro psaní vzorců Část VI: Uživatelské funkce Část VII: Přílohy Jak používat tuto knihu O doprovodném CD Nabídka Power Utility Paku Napište mi Poznámka redakce českého vydání Část I Základní informace Kapitola 1 Excel v kostce Historie Excelu Vše začalo s VisiCalcem Pak se objevil Lotus Na scénu přichází Microsoft Verze Excelu Princip objektového modelu Práce se sešity Listy Listy grafů Listy maker a listy dialogů Uživatelské rozhraní Excelu Nové uživatelské rozhraní Pás karet Nabídka tlačítka Office Kontextové nabídky a miniaturní panely nástrojů Panel nástrojů Rychlý přístup

4 6 Obsah Nabídky Inteligentní značky Podokno úloh Přetahování Klávesové zkratky Úpravy zobrazení Zadávání údajů Objekt a výběr buňky Nápověda Excelu Formátování buněk Číselné formátování Stylistické formátování Tabulky Vzorce a funkce v listu Objekty v kreslicí vrstvě Tvary Ilustrace Vázané obrázky Ovládací prvky Grafy Vlastní nastavení Excelu Makra Doplňkové programy Internetové možnosti Analytické nástroje Přístup do databáze Osnovy Kontingenční tabulky Vyhodnocování závislostí Doplněk Řešitel Ochrana Ochrana vzorců před přepsáním Ochrana struktury sešitu Ochrana sešitu pomocí hesla Kapitola 2 Základy vzorců Vkládání a úpravy vzorců Prvky vzorce Vložení vzorce Vkládání názvů Mezery a zalomení řádků Omezení vzorců Ukázky vzorců Úpravy vzorců Operátory ve vzorcích Odkazové operátory Ukázky vzorců s operátory Přednost operátorů Vnořené závorky Výpočty vzorců

5 Obsah 7 Odkazy na buňky a oblasti Vytváření absolutního nebo smíšeného odkazu Odkazy na jiné listy nebo sešity Tvorba přesné kopie vzorce Převod vzorců na hodnoty Skrytí vzorců Chyby ve vzorcích Cyklické odkazy Hledání řešení Příklad hledání řešení Více o hledání řešení Kapitola 3 Práce s názvy Co název obsahuje? Oblast platnosti názvu Odkazy na názvy Odkaz na názvy z jiného sešitu Konflikty názvů Správce názvů Vytváření názvů Úprava názvů Mazání názvů Klávesové zkratky pro vytváření názvů buněk a oblastí Dialog Nový název Vytváření názvů pomocí Pole názvů Automatické vytváření názvů Pojmenovávání celých řádků a sloupců Názvy vytvořené Excelem Vytváření názvů pro více listů Práce s názvy oblastí a buněk Vytvoření seznamu názvů Použití názvů ve vzorcích Použití operátorů průniku pro názvy Použití operátoru oblasti s názvy Odkaz na jednu buňku v pojmenované oblasti pro více buněk Použití názvů v existujících vzorcích Automatické použití názvů při tvorbě vzorců Zrušení používání názvů Chyby v názvech Prohlížení pojmenovaných oblastí Názvy v grafech Jak Excel udržuje názvy buněk a oblastí Vkládání řádku nebo sloupce Mazání řádku nebo sloupce Vyjímání a vkládání Potenciální problémy s názvy Problémy s názvy při kopírování listů Problémy s názvy při mazání listů

6 8 Obsah Klíč k pochopení názvů Pojmenovávání konstant Pojmenovávání textových konstant Pojmenované vzorce s funkcemi listu Pojmenované vzorce a odkazy na buňky a oblasti Pojmenované vzorce s relativními odkazy Pokročilé metody používání názvů Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ a pojmenovaná oblast Vytváření pojmenované oblasti s pevnou adresou pomocí funkce NEPŘÍMÝ. ODKAZ Pole v pojmenovaných vzorcích Vytváření dynamického pojmenovaného vzorce Část II Používání funkcí ve vzorcích Kapitola 4 Úvod do funkcí listu Co je to funkce? Zjednodušení vzorců Výpočty, které by jinak nebyly možné Urychlení úprav Rozhodovací schopnosti Více o funkcích Typy parametrů funkcí Názvy jako parametry Celé řádky a celé sloupce jako parametry Doslovné hodnoty v parametrech Výrazy v parametrech Jiné funkce v parametrech Pole v parametrech Možnosti vložení funkce do vzorce Vkládání funkce ručně Vkládání funkce pomocí dialogu Vložit funkci Další tipy pro vkládání funkcí Kategorie funkcí Finanční funkce Funkce data a času Matematické a trigonometrické funkce Statistické funkce Vyhledávací a odkazové funkce Databázové funkce Textové funkce Logické funkce Informační funkce Vlastní funkce Inženýrské funkce Funkce krychle Další kategorie funkcí

7 Obsah 9 Kapitola 5 Práce s textem Několik slov o textu Kolik znaků v buňce? Čísla jako text Textové funkce Jak určit, že buňka obsahuje text Práce se znakovými kódy Zjiš ování, zda jsou dva řetězce stejné Řetězení dvou a více buněk Zobrazení formátovaných hodnot jako text Zobrazování zformátovaných hodnot měny jako text Počítání znaků v řetězci Opakování znaku nebo řetězce Tvorba histogramu Doplňování čísel Odstraňování přebytečných mezer a netisknutelných znaků Změna velikosti písmen v textu Výběr znaků z řetězce Náhrada textu jiným textem Hledání v řetězci Hledání a nahrazování v řetězci Pokročilé textové vzorce Počítání konkrétních znaků v buňce Počítání výskytu podřetězce v buňce Zápis čísla ve formátu anglické pořadové číslovky Určení písmene sloupce z jeho čísla Výběr názvu souboru z celé cesty Výběr prvního slova z řetězce Výběr posledního slova z řetězce Výběr všech slov z řetězce kromě prvního Výběr křestních jmen, prostředních jmen a příjmení Odstraňování oslovení ze jmen Počítání slov v buňce Uživatelské textové funkce ve VBA Kapitola 6 Práce s datem a časem Jak Excel pracuje s datem a časem Sériové číslo data Vkládání data Sériové číslo času Vkládání času Formátování data a času Problémy s daty Funkce pro data Zobrazení aktuálního data Zobrazení libovolného data Generování řady dat Převod řetězce, jenž není datem, na datum Výpočet počtu dnů mezi dvěma daty Určení počtu pracovních dní mezi dvěma daty

8 10 Obsah Posun data s použitím pouze pracovních dní Výpočet let mezi dvěma daty Výpočet věku Výpočet dne v roce Výpočet dne v týdnu Výpočet data poslední neděle Výpočet určitého dne v týdnu po zadaném datu Výpočet n-tého výskytu dne v týdnu v určitém měsíci Výpočet výskytu určitého dne v týdnu Vyjádření data pomocí anglické pořadové číslovky Výpočet dat svátků Výpočet posledního dne v měsíci Zjištění, zdali je daný rok přestupný Výpočet kvartálu Převod čísla na římské číslice Funkce pro čas Zobrazení aktuálního času Zobrazení libovolného času Sčítání časů, které přesahují 24 hodin Výpočet rozdílu mezi dvěma časy Převod z armádního zápisu Převod desetinných hodnot hodin, minut a sekund na čas Přičítání hodin, minut a sekund k času Převod mezi časovými zónami Zaokrouhlování času Práce s časem bez dne Kapitola 7 Počítání a sčítání Počítání a sčítání buněk na listu Počítání a sčítání záznamů v databázích a kontingenčních tabulkách Základní počítací vzorce Zjištění celkového počtu buněk Počítání prázdných buněk Počítání neprázdných buněk Počítání číselných buněk Počítání netextových buněk Počítání textových buněk Počítání logických hodnot Počítání chybových hodnot v oblasti Pokročilé počítací vzorce Počítání buněk pomocí funkce COUNTIF Počítání buněk splňujících více podmínek Počítání nejčastějšího záznamu Počítání výskytu určitého textu Počítání jedinečných hodnot Rozložení četnosti Sčítací vzorce Sčítání všech buněk v oblasti Výpočet kumulativních součtů Sčítání horních n hodnot

9 Obsah 11 Podmíněné sčítání s jednou podmínkou Sčítání pouze záporných hodnot Sčítání hodnot v závislosti na jiné oblasti Sčítání hodnot na základně textového srovnání Sčítání hodnot na základě porovnání data Podmíněné sčítání s více podmínkami Podmínka a Podmínka nebo Podmínky a a nebo Kapitola 8 Vyhledávací funkce Co je to vyhledávací vzorec? Vyhledávací funkce Základní vyhledávací vzorce Funkce SVYHLEDAT Funkce VVYHLEDAT Funkce VYHLEDAT Kombinace funkcí POZVYHLEDAT a INDEX Specializované vyhledávací vzorce Vyhledání přesné hodnoty Vyhledání hodnoty vlevo Hledání s rozlišením velikosti písmen Volba mezi více vyhledávacími tabulkami Stanovení známek podle výsledků testu Výpočet průměrné známky Dvojcestné vyhledávání Hledání ve dvou sloupcích Zjištění adresy buňky v oblasti Hledání hodnoty pomocí největší shody Vyhledání hodnoty pomocí lineární interpolace Kapitola 9 Tabulky a databáze v listu Tabulky a pojmy Ukázka databáze v listu Ukázka tabulky Příklady použití databází v listu a tabulek Práce s tabulkami Tvorba tabulky Změna vzhledu tabulky Navigace a označování v tabulce Přidávání nových řádků a sloupců Mazání řádků a sloupců Přesun tabulky Nastavení možností tabulky Odstranění duplicitních řádků z tabulky Řazení a filtrování tabulky Práce s řádkem souhrnů Vzorce v tabulce Odkazy na data v tabulce Převod tabulky na databázi v listu

10 12 Obsah Rozšířené filtrování Oblast podmínek Aplikace rozšířeného filtru Mazání rozšířeného filtru Zadávání rozšířených filtrovacích podmínek Zadávání jedné podmínky Zadávání více podmínek Zadávání počítaných podmínek Databázové funkce Vkládání souhrnů Kapitola 10 Různé výpočty Převody jednotek Řešení pravoúhlých trojúhelníků Výpočty plochy, povrchu, obvodu a objemu Výpočet plochy a obvodu čtverce Výpočet plochy a obvodu obdélníka Výpočet plochy a obvodu kruhu Výpočet plochy lichoběžníka Výpočet plochy trojúhelníka Výpočet povrchu a objemu koule Výpočet povrchu a objemu krychle Výpočet povrchu a objemu kužele Výpočet objemu válce Výpočet objemu čtyřbokého jehlanu (pyramidy) Řešení soustav rovnic Zaokrouhlování čísel Základní zaokrouhlovací vzorce Zaokrouhlování na nejbližší násobek Zaokrouhlování finančních hodnot Práce se zlomky měny Funkce CELÁ.ČÁST a USEKNOUT Zaokrouhlování na sudá nebo lichá čísla Zaokrouhlování na n platných číslic Část III Finanční výpočty Kapitola 11 Vzorce pro půjčky a investice Finanční principy Časová hodnota peněz Cash in a cash out Odpovídající časové úseky Načasování první splátky Základní finanční funkce v Excelu Výpočet současné hodnoty Výpočet budoucí hodnoty Výpočet splátek Výpočet počtu období

11 Obsah 13 Výpočet úroku a jistiny Funkce PLATBA.ÚROK a PLATBA.ZÁKLAD Funkce CUMIPMT a CUMPRINC Převod úrokových sazeb Typy úrokových sazeb Převodní vzorce Omezení finančních funkcí Excelu Odložený začátek řady pravidelných plateb Ohodnocení řady proměnných plateb Výpočty s dluhopisy Oceňování dluhopisů Výpočet výnosu Kapitola 12 Vzorce pro odúročení a odpisy Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA Definice čisté současné hodnoty Příklady funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA Výpočet akumulovaného množství pomocí funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA 316 Funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI Míra výnosnosti Geometrické růstové sazby Ověření výsledků Více možností vnitřního výnosového procenta a funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI Více měr výnosnosti Oddělení toků Náhrada toků zůstatky Nepravidelné finanční toky Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Funkce FVSCHEDULE Výpočet roční výnosnosti Výpočty odpisů Kapitola 13 Finanční plány Finanční plány Splátkové kalendáře Jednoduchý splátkový kalendář Dynamický splátkový kalendář Tabulky splátek a úroků Kalkulace kreditní karty Shrnutí možností půjček v tabulce dat Jednocestná tabulka dat Dvojcestná tabulka dat Finanční výkazy a koeficienty Základní finanční výkazy Analýza s koeficienty Tvorba indexů

12 14 Obsah Část IV Vzorce s poli Kapitola 14 Úvod do polí Úvod do vzorců s poli Vzorec s polem ve více buňkách Vzorec s polem v jedné buňce Pole konstant Elementy pole konstant Chápání rozměrů pole Jednorozměrná vodorovná pole Jednorozměrná svislá pole Dvojrozměrná pole Pojmenovávání polí konstant Práce se vzorci s poli Vkládání vzorce s polem Označování oblasti se vzorcem s polem Úpravy vzorce s polem Rozšíření či zúžení vzorce s polem ve více buňkách Práce se vzorci s poli ve více buňkách Vytvoření pole z hodnot v oblasti Vytvoření pole konstant z hodnot v oblasti Operace s poli Funkce s poli Transpozice pole Generování pole po sobě jdoucích celých čísel Práce se vzorci s poli v jedné buňce Počítání znaků v oblasti Součet tří nejmenších hodnot v oblasti Počítání textových buněk v oblasti Omezení mezivýpočtů Použití pole namísto odkazu na oblast Kapitola 15 Kouzla se vzorci s poli Vzorce s polem v jedné buňce Součet oblasti, v níž jsou chyby Počítání chyb v oblasti Sčítání s podmínkou Součet n- nejvyšších hodnot v oblasti Výpočet průměru bez nulových hodnot Zjištění, zdali se určitá hodnota nachází v oblasti Počet odlišností mezi dvěma oblastmi Zobrazení pozice nejvyšší hodnoty v oblasti Hledání řádku s n-tým výskytem hodnoty v oblasti Hledání nejdelšího textu v oblasti Určení, zdali oblast obsahuje platné hodnoty Ciferný součet celého čísla Sčítání zaokrouhlených hodnot Sčítání každé n-té hodnoty v oblasti Odstranění nečíselných znaků z řetězce

13 Obsah 15 Zjištění nejbližší hodnoty v oblasti Zjištění poslední hodnoty ve sloupci Zjištění poslední hodnoty v řádku Hodnocení dat pomocí vzorce s polem Dynamická křížová tabulka Vzorce s polem ve více buňkách Výpis pouze kladných hodnot z oblasti Výpis neprázdných buněk z oblasti Obrácené pořadí buněk v oblasti Dynamické řazení oblasti hodnot Výpis jedinečných hodnot v oblasti Zobrazení kalendáře Část V Rozmanité postupy pro psaní vzorců Kapitola 16 Úmyslné cyklické odkazy Co jsou cyklické odkazy? Oprava náhodného cyklického odkazu Nepřímé cyklické odkazy Úmyslné cyklické odkazy Jak Excel určuje nastavení přepočtu a iterací Příklady cyklických odkazů Generování jedinečných náhodných celých čísel Řešení rekurzivní rovnice Řešení soustav rovnic pomocí cyklického odkazu Animace grafu pomocí iterací Potenciální problémy s úmyslnými cyklickými odkazy Kapitola 17 Grafy Vzorec SADA Názvy ve vzorci SADA Zrušení vazby řady grafu na datovou oblast Propojení na buňky Vazba v názvu grafu Vazba v názvech os Vazba v popiscích dat Vazby v textu Příklady s grafy Kreslení postupu k cíli Graf jako tachometr Podmíněné barvy ve sloupcovém grafu Srovnávací histogram Ganttův diagram Krabicový diagram Kreslení každého n-tého datového bodu Kreslení posledních n datových bodů Výběr řady z rozevíracího seznamu Kreslení matematických funkcí Kreslení kružnice

14 16 Obsah Graf s hodinami Prapodivné tvary Trendové čáry Lineární trendové čáry Nelineární trendové čáry Kapitola 18 Kontingenční tabulky O kontingenčních tabulkách Ukázka kontingenční tabulky Vhodná data pro kontingenční tabulku Tvorba kontingenční tabulky Zadání dat Zadání umístění kontingenční tabulky Návrh kontingenční tabulky Formátování kontingenční tabulky Úpravy kontingenční tabulky Další příklady kontingenčních tabulek Otázka Otázka Otázka Otázka Otázka Otázka Seskupování položek kontingenční tabulky Ukázka ručního seskupování Prohlížení seskupených dat Ukázky automatického seskupování Rozložení četnosti Vytváření počítaných polí nebo počítaných položek Počítané pole Počítaná položka Odkaz na buňky v kontingenční tabulce Další příklad kontingenční tabulky Sestavy s kontingenčními tabulkami Kapitola 19 Podmíněné formátování a ověření dat Podmíněné formátování Zadání podmíněného formátování Podmíněné formáty s grafickými prvky Práce s podmíněným formátováním Pravidla se vzorci Ověření dat Zadání podmínek ověření Typy možných pravidel ověření dat Rozevírací seznam Vzorce v pravidlech ověření dat Kapitola 20 Megavzorce Co je to megavzorec? Jednoduchá ukázka megavzorce

15 Obsah 17 Ukázky megavzorců Odstranění prostředních jmen pomocí megavzorce Hledání pozice poslední mezery v řetězci pomocí megavzorce Zjištění platnosti kreditní karty pomocí megavzorce Generování náhodných jmen Pro a proti megavzorců Kapitola 21 Nástroje a metody pro ladění vzorců Ladění vzorců? Problémy ve vzorcích a jejich řešení Chybné závorky Buňky vyplněné dvojkřížky Prázdné buňky nejsou prázdné Nadbytečné mezery Vzorce, které vracejí chybu Problémy s absolutními a relativními odkazy Problémy s předností operátorů Vzorce se nespočítají Hodnoty skutečné a zobrazené Chyby v číslech s plovoucí desetinnou čárkou Chyby z fantómových propojení Chyby v logických hodnotách Chyby s cyklickými odkazy Nástroje na hledání závislostí Výběr buněk určitého typu Prohlížení vzorců Hledání závislostí buněk Hledání zdroje chyb Oprava cyklických odkazů Kontrola chyb na pozadí Vyhodnocení vzorce v Excelu Část VI Uživatelské funkce Kapitola 22 Úvod do VBA O VBA Zobrazení karty Vývojář O bezpečnosti maker Ukládání sešitu s makry Úvod do Editoru Visual Basicu Aktivace VB Editoru Součásti VB Editoru Práce v okně projektů Práce v okně kódu Vkládání kódu VBA Uložení projektu Kapitola 23 Základy uživatelských funkcí Proč vytvářet uživatelské funkce? Úvodní ukázka funkce VBA

16 18 Obsah O uživatelských funkcích Deklarace funkce Výběr názvu funkce Použití funkcí ve vzorcích Práce s parametry funkce Práce s dialogem Vložit funkci Vložení popisu funkce Určení kategorie funkce Testování a ladění funkcí Příkaz MsgBox Příkaz Debug.Print Volání funkce z procedury Vložení zarážky do funkce Tvorba doplňků Kapitola 24 Principy programování ve VBA Úvodní ukázka funkce Komentáře v kódu Práce s proměnnými, datovými typy a konstantami Definice datových typů Deklarace proměnných Práce s konstantami Práce s řetězci Práce s datem Přiřazovací výrazy Práce s poli Deklarace pole Deklarace vícerozměrných polí Vestavěné funkce VBA Řízení toku Konstrukce If-Then Konstrukce Select Case Smyčky Příkaz On Error Práce s oblastmi Konstrukce For Each-Next Odkazování na oblast Některé užitečné vlastnosti oblastí Klíčové slovo Set Funkce Intersect Funkce Union Vlastnost UsedRange Kapitola 25 Příklady uživatelských funkcí VBA Jednoduché funkce Je v buňce vzorec? Výpis vzorce v buňce Je buňka skryta? Výpis názvu listu Výpis názvu sešitu

17 Obsah 19 Výpis názvu aplikace Výpis čísla verze Excelu Výpis informace o formátu buňky Určení typu dat v buňce Multifunkční funkce Generování náhodných čísel Generování neměnných náhodných čísel Náhodný výběr buňky Výpočet provizí z prodeje Funkce pro jednoduchou strukturu provizí Funkce pro složitější strukturu provizí Funkce pro práci s textem Otočení textu Přeházení textu Generování zkratky Odpovídá text vzoru? Obsahuje buňka text? Výpis n-tého elementu z řetězce Přepis čísla do anglického výrazu pro dolary Počítací funkce Počítání buněk podle vzoru Počítání listů v sešitě Počítání slov v oblasti Počítání barev Funkce pracující s datem Výpočet dalšího pondělí Výpočet následujícího dne v týdnu Který týden v měsíci? Práce s daty před rokem Zjištění poslední neprázdné buňky ve sloupci či řádku Funkce POSLEDNIVESLOUPCI Funkce POSLEDNIVRADKU Funkce pracující s více listy Výpis nejvyšší hodnoty ze všech listů Funkce POSUNLISTU Pokročilé postupy při práci s uživatelskými funkcemi Návrat chyby Pole v návratové hodnotě funkce Výpis pole jedinečných náhodných celých čísel Náhodné přeskupení oblasti Práce s nepovinnými parametry Neurčitý počet parametrů Část VII Přílohy Příloha A Seznam funkcí v Excelu Příloha B Vlastní formáty čísla O formátech čísel

18 20 Obsah Automatické formátování čísel Formátování čísel pomocí Pásu karet Formátování čísel klávesovými zkratkami Formátování čísel v dialogu Formát buněk Tvorba vlastních formátů čísel Položky formátovacího řetězce čísla Kódy pro vlastní formáty čísel Ukázky vlastních formátů čísel Škálování hodnot Skrývání nul Zobrazení počátečních nul Zobrazení zlomků Zobrazení N/A namísto textu Zobrazení textu v uvozovkách Opakování záznamu v buňce Zobrazení záporného znaménka vpravo Podmíněné formátování čísel Obarvení hodnot Formátování data a času Zobrazení textu spolu s čísly Zobrazení nuly s pomlčkami Používání speciálních symbolů Potlačení některých typů záznamů Vyplnění buňky opakujícím se znakem Zobrazení vodicích teček Příloha C Další prameny Systémová nápověda Excelu Technická podpora Microsoftu Možnosti podpory Databáze znalostí Microsoftu Domovská stránka Microsoft Excel Domovská stránka Microsoft Office Internetové diskusní skupiny Přístup k diskusním skupinám pomocí čtečky zpráv Přístup k diskusním skupinám pomocí internetového prohlížeče Prohledávání diskusních skupin Internetové stránky Stránka Spreadsheet Denní dávka Excelu Stránka o Excelu Jona Peltiera Pearsonovy softwarové konzultace Stránka o Excelu Stephena Bullena Stránky o Excelu Davida McRitchieho Mr. Excel Příloha D Obsah CD Rejstřík

19 O autorovi John Walkenbach je vůdčí postava tabulkových procesorů a představitel společnosti J-Walk and Associates Inc., jednočlenné konzultační firmy z jižní Arizony. John Walkenbach dostává od roku 2000 pravidelně cenu Microsoft Most Valuable Professional. Je autorem asi 50 knih o tabulkových procesorech a napsal více než 300 článků a recenzí do různých periodik, včetně časopisů PC World, InfoWorld, PC Magazine, Windows a PC/Computing. John Walkenbach také obhospodařuje populární internetovou stránku (The Spreadsheet Page, a vyvinul několik utilit pro Excel, včetně Power Utility Paku, oceňovaného doplňku pro Excel. John Walkenbach je absolventem univerzity v Missouri a magisterský titul a doktorát má z univerzity v Montaně.

20 Poděkování Dík patří všem, kdo si zakoupili předchozí vydání této knihy. Obzvláště cítím vděk k těm, kdo obětovali svůj čas a napsali mi své názory a návrhy. Mnoho čtenářských nápadů nalezlo své místo v této nové verzi knihy. Jsem rovněž zavázán Dicku Kusleikovi, spoludržiteli ceny Microsoft Most Valuable Professional a excelovskému kouzelníkovi. Dick mi přispěl do mnoha kapitol této knihy a bez jeho pomoci by se vydání o několik měsíců opozdilo. A na závěr bych chtěl poděkovat pracovníkům Wiley za vydání této knihy, obzvláště Gregu Croyovi, náborovému redaktorovi. Nejde dozajista o běžnou knihu o Excelu a její vydání byl riskantní podnik. Nicméně riziko se vyplatilo, o čemž svědčí fakt, že nyní držíte v ruce čtvrté vydání knihy. Zvláštní poděkování míří k Patu O Brienovi, redaktorovi mého projektu. Velmi mi usnadnil práci. Díky za zakoupení této knihy. Chcete-li vytvářet zázračné vzorce a postoupit v Excelu na vyšší úroveň, zakoupili jste to pravé dílo. Pevně věřím, že se přesvědčíte o správnosti své investice.

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications Stručný obsah ČÁST I Základní průprava KAPITOLA 1 Excel 2007: Odkud se vzal..........................................37 KAPITOLA 2 Excel v kostce...................................................49 KAPITOLA

Více

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, a.s. Brno 2008 Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Stručný obsah Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Část I: Začínáme 1. Přehled systému Microsoft Office 2007 35 2. Uživatelské rozhraní systému Office 2007 51 3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0 Slovo autora Tato brožura je určena početnému okruhu příznivců Excelu. Od té doby, co spatřil v roce 1985 světlo světa, se postupně stal jedním z nejoblíbenějších, nejspolehlivějších a nejrozšířenějších

Více

Struèný obsah. Základní průprava. Vývoj aplikací v Excelu. Základy jazyka Visual Basic for Applications. Práce s vlastními dialogy (UserForms)

Struèný obsah. Základní průprava. Vývoj aplikací v Excelu. Základy jazyka Visual Basic for Applications. Práce s vlastními dialogy (UserForms) Struèný obsah Část I Základní průprava Kapitola 1 Excel 2003: Odkud se vzal....................................33 Kapitola 2 Excel v kostce............................................45 Kapitola 3 Postupy

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Stručný obsah Úvod 33 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou Práce s tabulkami Zobrazení dat tabulky Práce s datovými typy

Stručný obsah Úvod 33 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou Práce s tabulkami Zobrazení dat tabulky Práce s datovými typy Stručný obsah Úvod 33 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou 35 Práce s tabulkami 49 Zobrazení dat tabulky 58 Práce s datovými typy 69 Nastavení datových typů 82 Indexy, primární klíče a nastavení

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí KAPITOLA 10 Funkce je procedura VBA, která vykonává nějaký výpočet a vrací určitou hodnotu. Funkce napsané v editoru Visual Basic lze použít v kódu VBA nebo ve vzorcích na pracovním listu. V této kapitole

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Calc OpenOffice základní popis

Calc OpenOffice základní popis Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDEGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Didaktické aplikace v aplikaci MS Excel 2007 ve vyučování matematiky na 2. st. Základních škol Magisterská diplomová práce OLOMOUC

Více

Úvodem ISBN 80-86097-65-X

Úvodem ISBN 80-86097-65-X Úvodem Předmětem brožury, kterou držíte v ruce, je práce s daty, o nichž se předpokládá, že jsou nebo budou uložena v sešitech Excelu a uspořádaná jako seznamy neboli databáze pracovních listů. Je určena

Více

12. Další funkce Excelu. 12.1 Komentáře k buňkám. 12.1 Komentáře k buňkám

12. Další funkce Excelu. 12.1 Komentáře k buňkám. 12.1 Komentáře k buňkám Excel 2007 247 12. Excel obsahuje řadu podpůrných funkcí, které usnadňují některé operace přímo související s vytvářením a úpravou tabulek. Do závěrečné kapitoly knihy jsme vybrali práci s komentáři, kontrolu

Více

15.7. 2005 si budete moci z webové stránky http://www.dataspectrum.cz stáhnout Excel Asistent Magazín PREMIUM č. 02/2005.

15.7. 2005 si budete moci z webové stránky http://www.dataspectrum.cz stáhnout Excel Asistent Magazín PREMIUM č. 02/2005. Excel Asistent Magazín PREMIUM 01/2005 ISSN 1801-2698 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín PREMIUM je rozšířená verze

Více