Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov"

Transkript

1 Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí se sada kritérií z oblasti udržitelného stavění Výstupem je transparentní certifikát Certifikace od 2010

3 Cíl SBToolCZ poskytnutí důvěryhodného certifikátu o shodě stavby s legislativními požadavky a s principy udržitelné výstavby, zvýšení tržní hodnoty budov a snížení jejich provozních nákladů, podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov EPBD II, hodnocení budov v rámci aspektů v oblasti udržitelné výstavby, optimalizační nástroj navrhování budov lépe splňujících požadavky klientů, zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov, stimulace poptávky po udržitelných budovách, stimulace výrobců vyrábět a uvádět na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí reagující na nový základní požadavek na stavby dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011, motivační prvek pro výrobce připojovat k výrobku environmentální prohlášení o produktu EPD.

4 Princip hodnocení

5 Základní princip SBToolCZ zadání hodnocení normalizace agregace výsledek projektová dokumentace / reálná stavba: vlastnosti budovy a okolí stanovení hodnot indikátorů jednotlivých kritérií převod hodnoty indikátoru pomocí kriteriálních mezí na jednotnou stupnici 0 až +10 přenásobení dosažených bodů vahami a jejich součet v jednotlivých skupinách E, S, C a L celkové skóre odpovídající výsledné kvalitě budovy

6 Hodnoticí stupnice vyhodnocení kritéria odpovídá kvalitě standardní dobré vysoké nejlepší naplnění legislativních požadavků (pokud jsou definovány) nebo standardní stav cílová hodnota pro udržitelnou výstavbu nebo nejlépe dostupné technologie (BAT)

7

8 Výsledný certifikát 10 9 velmi vysoká kvalita budovy certifikát kvality budovy body certifikát 0 3,9 bronzový 4 5,9 stříbrný 6 7,9 zlatý standardní kvalita budovy

9

10

11 Foto: internet

12 Foto: internet

13

14

15

16

17

18 Optimalizace

19 potenciál ovlivnění kvality návrhu náklady na možné změny Vysoký potenciál možných změn - precertifikace SBToolCZ zadání stavby, dokumentace pro územní dokumentace pro stavební povolení koncept řízení dokumentace pro výběr zhotovitele realizační dokumentace stavby výstavba

20 Optimalizace projektu (AD) 50% 9 z 33 kritérií

21 Optimalizátor Kritérium / oblast Popis algoritmu Požadavky na udělení bodů Specialista Opatření Cenová rozvaha E.01 provozní fáze Udělení bodů na základě primární energie přepočteno z PENB Redukce primární energie v provozní fázi.. TZB, stavební fyzika, architekt Vylepšit energ. třídu z C na A, dílčí využití OZE, 10 mil. Kč

22 Zdroj: Jeremy Gabe: Market Implications of Operational Performance Variability in Certified Green Buildings, SB2011 Helsinki

23

24 Optimalizace projektu presbtoolcz

25 Předběžná kvalita budovy - presbtoolcz

26 presbtoolcz

27 presbtoolcz

28 Předběžná kvalita budovy - presbtoolcz

29 použití presbtoolcz rychlé (ale hrubé) vyhodnocení projektu vytvoření zpětné vazby ve fázi projektu optimalizace projektu 2011: využití v arch. soutěži luxusní residence v Praze (v jednání je plná certifikace SBToolCZ) využití pro 2 arch. soutěže budoucnost Excel online nástroj

30 Environmentální kritéria Sociální kritéria Ekonomika a management Zvýšené požadavky na projektovou dokumentaci inovace deklarace o materiálech M&R PENB odpadové hospodářství LCA facility management deklarace o materiálech simulace akustika LCC

31 Nároky na PD a přidružené procesy deklarace u recyklovaných a regionálních materiálů EPD výrobků simulace (tepelná pohoda, větrání, ) deklarace obsahu formaldehydu a VOC certifikáty výrobků ekoznačka typu I provedení LCC facility management certifikované dřevo (FSC, PEFC) nakládání s půdou

32 Příklad hodnocení

33 Spotřeba primární energie Indikátor: Měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ na 1 m 2 vnitřní užitné podlahové plochy Hodnocení: Fáze výstavby - svázaná spotřeba energie měrná roční svázaná spotřeba energie - MJ/(m 2.a) Fáze provozu - spotřeba primární energie měrná roční spotřeba primární energie - MJ/(m 2.a)

34 Fáze výstavby Fáze provozu Výkaz výměr + Envimat PENB + konverzní faktory svázaná spotřeba energie spotřeba primární energie celková roční spotřeba primární energie

35 Kriteriální meze Celková měrná roční spotřeba primární energie Body [MJ/(m 2.a)] Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat.

36 Environmentální dopady a hodnocené budovy

37 Stavby pro bydlení (metodika 2010) měrná roční provozní primární energie *MJ/(m2.a) body kwh/(m 2.a) X-LOFT C X-LOFT B X-LOFT PD roční měrná svázaná spotřeba energie *MJ/(m2.a)+ 10

38 Stavby pro bydlení (metodika 2010) měrná roční provozní primární energie *MJ/(m2.a) optimalizace EPBD II! roční měrná svázaná spotřeba energie *MJ/(m2.a)+

39 Stavby pro bydlení (metodika 2010) měrná roční produkce emisí CO2,ekv. *kg/(m2.a)+ 70 body PD X-LOFT X-LOFT C X-LOFT B Národní platforma SBToolCZ roční měrná svázaná produkce emisí CO2,ekv. *kg/(m2.a)+ 10

40 Školení

41 Školení na ČVUT Cíl: vzdělání v oblasti udržitelné výstavby s přímou vazbou na SBToolCZ Náplň: soubor jednodenních kurzů na vypsané tematické okruhy Cílová skupina: projektanti, specialisté, architekti, konzultanti, zájemci o status autorizovaná osoba SBToolCZ, aj. Start: Od září 2012

42 upina urzu Autorizované osoby SBToolCZ Odborníci Poradci SBToolCZ Udržitelná výstavba Školení SBToolCZ Kurz - téma 1 SBToolCZ AB Kurz - téma Kurz - téma n SBTool CZ RD SBTool CZ BD zkoušky SBToolCZ zkoušky z kurzů dozorovací přednáška

43 SBToolCZ - výhody lokalizovaný nástroj, české pozadí, český jazyk levnější (ale ne levný) data neopouští ČR nástroj tzv. 2. generace vývojové zázemí vysoké školy

44 Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 telefon:

Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby Ing. Martin Vonka, Ph.D. Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby Národní certifikační metodika SBToolCZ Studijní text pro předmět Ekologie Doktorské studium Fakulta architektury ČVUT

Více

Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague

Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague Příloha č. 6 zadávací dokumentace Váš partner pro energeticky šetrné budovy Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulta stavební ČVUT v Praze Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/20 Sb. Zpracovatel ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Thákurova 7, 66 29 Praha 6

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ZA ROK 2011 Obsah: strana 1. Úvod...2 2. Úvodní slovo generálního ředitele...4 3. Představení společnosti VCES...5 4. Organizační struktura...8 5. Integrovaná

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Souhrnný podklad z výstupů projektu VaV č. 1C/4/25/04 Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby určený pro diskusi s CENIA říjen 2005 1. Východiska 1.1

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více