Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně"

Transkript

1 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT MSV 2009 Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8 NOVINKY Blíže lidem, blíže technologii Standardní frekvenční měniče z produktové skupiny Sinamics 16 PRODUKTY Flexibilní systémy pro čtení kódů v průmyslu

2 E D I T O R I A L Vážení čtenáři, podzim roku a současně s ním i druhé ze tří ročně vydávaných čísel našeho magazínu Industry Fórum jsou tradičně spjaty s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Výjimkou není ani číslo, které právě držíte v rukou divize IA&DT společnosti Siemens letos na brněnském výstavišti v pavilonu P na stánku číslo 145 představí své novinky v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Základní údaje o vystavených produktech se dočtete na následujících stránkách mimo jiné i v rozhovoru s ředitelem úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty panem Vladimírem Škopem více se pak dozvíte při osobní návštěvě našeho stánku, na niž Vás tímto srdečně zvu. V tomto čísle Industry Fóra Vám představíme také řadu nových produktů, jež se v naší brněnské expozici neobjeví za všechny mohu zmínit pásové váhy Siemens-Milltronics MSI a MMI či programovatelný automat Simatic S Micro-PLC. Pochopitelně Vás seznámíme i s některými významnými projekty, v jejichž rámci byly naše technologie nainstalovány. Jde například o elektroinstalaci řízení a bezpečnostních systémů dvou manipulátorů společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes, již zrealizovala firma Noel Plus CV s využitím našich produktů v čele s řídicími systémy Simotion D435 a Simatic CPU 317-F. Zajímavá je také náročná úloha měření hladiny kapalného chloru v ústecké Spolchemii, kde firma Spolreg s úspěchem nasadila bezkontaktní radar Sitrans LR250. Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za hojnou účast v anketě spokojenosti, kterou jsme otiskli v předchozím čísle Industry Fóra. Z Vašich odpovědí vyplynulo, že informace obsažené v našem magazínu považujete za aktuální, důvěryhodné a pro Vás užitečné. Velice nás toto zjištění těší a zároveň pro nás představuje závazek, abychom se i nadále snažili náš časopis udržovat co nejblíže Vašim přáním a představám. Přeji Vám příjemné a podnětné čtení. Dr. Bohumil Brodský ředitel divize IA&DT, Siemens, s. r. o 2 Industr y Fórum

3 O B S A H Obsah P R O J E K T 10 Netradiční řešení dvou manipulátorů P R O J E K T 12 Bezkontaktní měření kapalného chloru ve Spolchemii P R O D U K T Y 14 Pásové vážicí systémy s vyšší kapacitou 16 Flexibilní systémy pro čtení kódů v průmyslu R Ů Z N É 19 Školení pro automatizaci a pohony P O M Á H Á M E 20 Fondu pomoci je pět let V E L E T R H 4 MSV 2009 Společnost Siemens představí novinky ze své produkce na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti uskuteční od 14. do 18. září. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT, Redakční rada Ivana Jakoubková Vladimíra Hercogová Lukáš Hrabal tel.: Vydává Pro Siemens, s. r. o., vydává AC&C Public Relations, s. r. o., Čistovická 11, Praha 6 Šéfredaktor Michal Urban tel.: N O V I N K Y 8 Blíže lidem, blíže technologii Novinky z oblasti frekvenčních měničů Sinamics P R O D U K T Y 18 Simatic S Micro-PLC Sazba, zlom TAC-TAC agency, s. r. o., Vydáno v Praze dne Registrace MK ČR pod číslem E 8184 Industry Fórum vychází třikrát ročně a je distribuováno zdarma Industr y Fórum 3

4 V E L E T R H Siemens na MSV 2009 Společnost Siemens představí novinky ze své produkce na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti uskuteční od 14. do 18. září letošního roku. Expozice v pavilonu P (stánek č. 145) ukáže aktuální trendy v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Prezentace nových produktů, systémů a řešení tuzemským výrobcům obráběcích strojů proběhnou ve formě workshopů pořádaných přímo na stánku společnosti. V plném rozsahu budou všechny horké novinky k vidění na světové výstavě EMO 2009 v Miláně. Pro každého výrobce obráběcích strojů je rozhodující minimalizovat dobu, po kterou je nový stroj ve stádiu prototypu. Společnost Siemens bude na letošním MSV prezentovat speciální nástroje zvyšující efektivitu inženýrské práce počínaje správou životního cyklu výrobků přes tvorbu virtuálního stroje až po podporu realizace mechatronických systémů. Siemens je v současnosti jediným výrobcem na světě, který je schopen dodat veškeré systémy pro realizaci celého procesu CAD/CAM/CNC tzv. z jedné ruky. Vyšší výkonnost, nižší provozní náklady Expozice Siemens návštěvníkům veletrhu představí různé hardwarové i softwarové platformy pro oblast techniky pohonů i řídicí systémy řady Sinumerik. Tyto komponenty jsou připraveny k širokému použití v obráběcích strojích různých úrovní od strojů tvořících základní vybavení dílny přes kompaktní obráběcí stroje až po velmi výkonná obráběcí centra, a to pro všechna výrobní odvětví průmyslu. Součástí nabídky jsou nové motory 1PH8, rozšiřující výkonové spektrum hlavních motorů, nové operátorské rozhraní, optimalizované inteligentní metody řízení pohybu používané při frézování či sady technologických paketů pro současné obrábění ve třech nebo pěti osách. Výraznými trendy dneška jsou také integrace systémů pro rozvrhování, řízení jakosti či sledování výroby a zpětného vyhledávání výrobních dat a možnost doplnit stroje robotickými jednotkami pro manipulaci s materiálem či sestavovat stávající stroje do výrobních linek bez jakýchkoliv problémů s jejich propojováním. Dalším aspektem důležitým pro uživatele je nárůst produktivity výroby zvýšením výkonnosti zařízení a snížením nákladů na jeho provoz. V provozních nákladech se ve stále větší míře odráží výdaje za energii. K využití všech možností úspory energie je třeba analyzovat všechny formy energie používané v daném stroji i v jeho blízkosti. Právě proto Siemens v rámci svého konceptu Plně integrované automatizace (TIA) inovuje komponenty a systémy nejen s ohledem na snížení jejich vlastní spotřeby energie, ale optimalizuje i způsob hospodaření s energií ve výrobním řetězci jako celku. 4 Industr y Fórum

5 V E L E T R H Sinumerik MDynamics pro frézovací aplikace Mezi nejvýraznější novinky bude patřit technologický paket Sinumerik MDynamics pro frézovací aplikace. Jeho součástí je CNC hardware, inteligentní funkce CNC a celý řetězec procesů CAD/CAM/CNC pro obory s velmi vysokými požadavky na kvalitu opracovávaného povrchu. V balíčku jsou verze jak pro tříosé frézovací stroje, tak pro strojní zařízení s pěti osami, jež lze využít v aplikacích pro automobilový a letecký průmysl, v energetice a medicínské technice, v dílenské výrobě a zejména pro výrobu nástrojů a forem. Technologický paket pro tříosé obrábění určený pro Sinumerik 840D sl obsahuje nejen novou a zdokonalenou formu řízení pohybu, ale také nové funkce, jako je například správa nástrojů a programů. Těmito novými funkcemi a modulem ShopMill se programování výrazně zjednodušuje. Do balíčku byly integrovány inovativní technologické cykly, měřicí cykly, 3D simulace na podporu programování a výkonné funkce vysokorychlostního obrábění (High Speed Cutting HSC). Nabídku uzavírají nové funkce HMI, snadná manipulace s daty a programem s rozšířenou pamětí karty typu CF, interpolace drážek nebo simulace obrobků pro opracovávání povrchů z různých materiálů. Inovativní technologické cykly Technologický paket pro pětiosé obrábění doplňuje automatická identifikace zbytkového materiálu nebo cyklus Cycle996 pro měření kinematiky. Součástí celého technologického paketu je 3D kompenzace poloměru nástrojů a rozšířená pětiosá funkcionalita (jako například programování orientace nástroje funkcí TRAORI Transformation Tool Center Point). Nový cyklus HighSpeed Setting Cycle832 zajistí rychlou adaptaci nastavení na strategii obrábění. Inovativní technologické cykly (třeba cyklus pro trochoidální nebo axiální frézování) umožňují rychlé, jednoduché a efektivní opracování obrobku. Nový cyklus Cycle800 pro kompletní obrábění zase nabízí uživatelský komfort a rychlou manipulaci s komplexními složitými obrobky na jedno upnutí v manuálním i v automatickém režimu. Další podporu při obrábění poskytuje uživateli zobrazení zbytkového času nástroje stejně jako vizualizace velkých programů pro výrobu forem. Vysokorychlostní obrábění pro medicínu Výsledkem pokroku v medicíně v posledních desetiletích je výrazné prodloužení lidského života. Demografické studie předpovídají, že za 20 let bude přibližně jedna třetina lidské populace západní průmyslové společnosti starší šedesáti let. Tento trend zvyšuje nároky kladené na udržování kvality života i v pokročilém věku, což zvýší poptávku po špičkových zdravotnických službách. Jejich součástí budou také nové léčebné metody a kvalitní implantáty i protézy, jako jsou šrouby, páteřní segmenty, kyčelní, kolenní, ramenní či loketní klouby nebo zubní můstky. Právě proto se společnost Siemens ve svém vývoji v oblasti řídicích systémů pro obráběcí stroje mimo jiné zaměřila i na technologii tzv. vysokorychlostního obrábění (High Speed Cutting HSC) a na systémy pro výrobu tělních implantátů a protéz. Bezpodmínečnými požadavky kladenými na technologii obrábění při výrobě tělních implantátů a protéz je velmi přesné dodržení rozměrů a perfektní kvalita povrchu obrobků. Požadované mimořádné přesnosti obrobků se dosahuje použitím integrovaného výkonného systému CNC, zahrnujícího tvorbu dat ze systémů CAD/CAM, snadné programování a seřizování řídicí jednotky CNC, vhodná měřicí čidla a velmi přesné frézování pomocí nových technologických paketů Industr y Fórum 5

6 V E L E T R H Sinumerik 840D sl pro složité frézovací úlohy Vysokorychlostní obrábění je technicky náročná metoda třískového obrábění při použití velkých řezných rychlostí. Stroje CNC pro takovéto frézovací úlohy se vyznačují velkými otáčkami vřeten a velmi rychlými posuvy, což jsou podmínky pro výrobu špičkových zdravotních komponent. Siemens má ve své nabídce různé komponenty systémů CNC od tvorby dat v prostředí CAD/CAM při použití softwaru NX CAM z produkce společnosti Siemens PLM Software až po systémovou základnu pro vysokorychlostní obrábění, kterou představuje řídicí jednotka Sinumerik 840D sl s měniči řady Sinamics S120 a výkonnými motory. Řídicí systém Sinumerik 840D sl je základem, umožňujícím řešit složité frézovací úlohy. Jeho hardware i software lze podle potřeby měnit nezávisle na sobě. Při použití funkce Sinumerik Safety Integrated lze dosáhnout vysokého stupně bezpečnosti lidí i strojů. Kombinací rozmanitých funkcí je možné jednotku pružně přizpůsobit podle aktuálních požadavků v oblasti techniky CNC k těmto funkcím patří snadné měření či nastavování víceosých kinematických struktur nebo snadná volba orientace nástrojů. Dále jsou zde funkce omezení ryvu (JERK), servořízení či kvalitní funkce feedforward podporující operátora při seřizování stroje pro výrobu nástrojů a forem. Mezi největší přednosti řídicího systému Sinumerik 840D sl s ohledem na technologii vysokorychlostního obrábění patří špičková funkcionalita a mimořádný uživatelský komfort pro snadné nastavení a měření, maximální přesnost s víceosou kinematickou analýzou a korekce i těch nejmenších chyb za chodu stroje. Systém se dále vyznačuje perfektním řízením pohybu a vysoce dynamickými pohony s výborně přizpůsobenými postprocesory a softwarem NX CAM od Siemens PLM Software, jež jsou zárukou sladěného procesu od prvotní myšlenky až po dokončený obrobek. Vzhledem k tomu, že se Siemens této tematice intenzivně věnuje i v České republice, bude část expozice v pavilonu P věnována odborné konferenci, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Konference s názvem Moderní výrobní technologie pro 21. století se za aktivní spolupráce společnosti Siemens uskuteční v polovině října tohoto roku. Příprava výroby v klidu kanceláře Na veletrhu bude k vidění také pracoviště se systémem Sinutrain, umožňující tzv. PC Based training pro programování systému Sinumerik a simulaci činnosti NC programů. Výukový software Sinutrain nabízí jednak alternativu pro technologickou přípravu výroby, ale především je určen pro výuku programování na CNC strojích. K dispozici jsou standardní ovládací obra- zovky včetně aplikací typu Jobshop. Programovací software Sinutrain je plnohodnotnou verzí řídicího systému Sinumerik a na PC se chová jako reálný stroj je tedy možné do něj nahrát konkrétní strojní data, využívat standardní cykly a všechny možnosti včetně transformací, nastavitelných a programovatelných posunutí atd. V expozici Siemens si návštěvníci budou moci prakticky odzkoušet základy práce s řídicím systémem a seznámit se s jeho ovládáním. Na stánku Siemens bude prezentována i nová opce Virtuální stroj, jejíž pomocí si návštěvníci mohou vlastní naprogramovanou součástku virtuálně vyrobit, aniž by se museli obávat poškození stroje. 6 Industr y Fórum

7 R O Z H O V O R Dobře utajené novinky Rozhovor s Vladimírem Škopem Úsek Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty bude reprezentovat společnost Siemens na MSV 2009 v Brně. O technologiích, které zde představí, i o těch, jež se na brněnském veletrhu neobjeví, jsme hovořili s ředitelem tohoto úseku Vladimírem Škopem. V čem se bude vaše letošní expozice na MSV lišit od těch předchozích? Tak především budeme na tomto veletrhu vystavovat v novém pavilonu P. Další významný rozdíl je v tom, že zatímco předchozí ročníky probíhaly vždy až po největším světovém veletrhu obráběcích strojů EMO v Miláně, letos je tomu naopak. A jelikož prvním veletrhem, kde Siemens každoročně prezentuje nejžhavější novinky z našeho oboru, je právě EMO, bude naše letošní účast na MSV jen symbolická. Na našem stánku se návštěvníci budou moci seznámit například s funkčním modelem inovované rodiny Sinumerik 840D solution line s pohony Sinamics S120, virtuálním NC strojem divize PLM, předváděným na velkoplošné obrazovce, či s informacemi o nové řadě motorů pro hlavní vřeteno 1PH8 se zvýšenou dynamikou, větším výběrem velikostí a vyšší přesností. Nemohu opomenout ani technologický balík Sinumerik MDynamics pro tříosé a pětiosé frézovací stroje, jenž by měl zaručovat daleko vyšší kvalitu opracování povrchů. Vzhledem k výše zmíněné situaci MSV EMO bude tedy hlavní část našich aktivit na letošním MSV zaměřena na předběžné prezentace na stánku, respektive workshopy pro naše partnery a výrobce, jimž chceme poskytnout informace o skutečně horkých novinkách, které budou v plné šíři a funkčnosti předvedeny právě na veletrhu EMO. Budete pořádat tradiční setkání s výrobci obráběcích strojů o vašich technických novinkách? Společná prezentace proběhne až v polovině října, po veletrhu EMO. Budeme pořádat tradiční a populární setkání všech velkých výrobců obráběcích strojů. Na něm bychom rádi prezentovali všechny novinky uvedené na EMO zákazníkům, kteří se do Milána nedostanou. A těm, kteří se tohoto veletrhu zúčastní, bychom zase rádi předali detailnější informace o vystavených technologiích, systémech a jejich možnostech. Můžete čtenáře aspoň trochu navnadit, pokud jde o chystané taháky expozice na veletrhu EMO? Celý balík inovací, jejž budeme prezentovat v Miláně, slouží zejména k prohlubování inovací u našich výrobců, snižování energetické náročnosti a zvyšování uživatelské vstřícnosti systémů, k optimalizaci dynamiky motorů a pohonů, výraznému zvýšení kvality opracovávaného povrchu, ke správě životního cyklu výrobku, mechatronické podpoře při vývoji prototypu a podobně. Ale to jsou jen velmi obecné termíny. Pokud jde o konkrétní technologie, mohu bohužel zmínit pouze HSC High Speed Cutting. Jde o soubor hardwarových a softwarových komponentů, určených pro pětiosou interpolaci, jež umožňují tak dokonalé opracování povrchu, jaké je vyžadováno při výrobě kvalitních implantátů a protéz, jako jsou šrouby, páteřní segmenty, kyčelní, kolenní, ramenní či loketní klouby nebo zubní můstky. Marketingovým symbolem této naší skupiny produktů je nosorožec s náhradním rohem z ušlechtilé oceli, vyrobeným za pomoci zmíněných komponentů. Konkrétní detaily nyní nemohu uvést, ale v polovině října chystáme spolu s Ústavem technologie FSI-VUT Brno odbornou konferenci, která bude širším způsobem o možnostech této novinky informovat. Jak velký zájem o tyto technologie v České republice očekáváte? Přestože byla naše republika v minulosti známým výrobcem náhrad kloubových systémů lidského těla, dnes je konkurence mnohem větší. Toto řešení by mohlo zaujmout několik našich výrobců sofistikovaných strojů, tedy například Kovosvit MAS, TAJMAC ZPS Zlín či TOS Kuřim. Na konkrétní ohlasy si ale musíme ještě počkat Industr y Fórum 7

8 N O V I N K Y Blíže lidem, blíže technologii Divize IA&DT společnosti Siemens uvedla na trh několik novinek, týkajících se standardních frekvenčních měničů z produktové skupiny Sinamics. Tyto produkty posilují strategii decentrálního řešení pohonů a jejich přínos pro zákazníky spočívá také v příjemnější a jednodušší instalaci a nižších nákladech při uvádění do provozu. Pracovníci společnosti Siemens v ČR se navíc snaží koncovým zákazníkům i svým obchodním partnerům vycházet vstříc usnadněním nákupu měničů, stanovení jejich konfigurace a zaškolení na instalaci a uvedení do provozu, a to i s pomocí stále vylepšovaného ceníku, nových konfigurátorů a školicí příručky pro začátečníky. Jednoduchý měnič s vysokým stupněm krytí Frekvenční měnič Sinamics G110D je po měniči Sinamics G120D, oceněném zlatou medailí MSV 2007, dalším zástupcem decentrálních pohonů umožňujících umístění měniče přímo u řízeného pohonu. Měniče řady Sinamics G110D se nejčastěji používají v dopravníkových systémech a na konstrukci dopravníku se nacházejí vždy u příslušného motoru. Měnič je poprvé vybaven rozhraním AS-Interface, tedy otevřenou sběrnicí odolnou proti elektromagnetickému rušení, zaručující cenově výhodnou možnost datového propojení měničů na dopravníkovém systému jediným kabelem. Tento produkt navíc v souladu s oblastí svého využití umožňuje místní ovládání silový vypínač a další ovládací prvky jsou umístěny přímo na jeho těle. Sinamics G110D nepostrádá ani bezpečnostní funkce. V kombinaci s motorovými spouštěči Sirius M200D je tento frekvenční měnič ideální pro pohony manipulující s materiálem. Řídicí jednotka pro čerpadla, ventilátory a kompresory Řadu Sinamics G120 nově rozšířila řídicí jednotka CU230P-2, speciálně navržená pro použití v aplikační oblasti čerpadel, ventilátorů a kompresorů. Jednotka se od svých předchůdců liší mimo jiné celou řadou rozhraní, jimiž je vybavena jde například o USB port pro ovládání a parametrování, ale také o nová průmyslová komunikační rozhraní, jako jsou Modbus RTU či CANopen pro propojení s řídicími systémy jiných dodavatelů. Řídicí jednotka je vybavena nadstandardním počtem analogových vstupů pro sledování stavu pohonu a reléových výstupů pro spínání při napětí 230 V. Vzhledem k aplikační oblasti, pro niž je navržena, umožňuje CU230P-2 dále řadu doplňkových funkcí, například letmý start a restart po výpadku sítě, hibernaci a kaskádové řízení pohonů či využití integrovaných hodin reálného času. Inteligentní operátorský panel pro standardní pohony Intelligent Operator Panel (IOP) je novinka určená taktéž pro řadu měničů Sinamics G120. Tento produkt na svém grafickém displeji umožňuje zobrazovat nejen parametry poskytované základními operátorskými panely (BOP), ale také textové informace, sloupcové grafy vybraných veličin a uživatelská menu. Ovládacím kolečkem lze intuitivně nastavit parametry či listovat v menu. Žhavou novinkou je pak integrace průvodců, jejichž pomocí lze konkrétní aplikaci parametrizovat, spustit a ověřit její funkčnost. Tento operátorský panel kromě standardních světových jazyků podporuje i komunikaci s uživatelem v lokálním jazyce. IOP je kompatibilní s řadami G120, G120D, G110D a ET 200S-FC, a to v tzv. dveřní montáži, tedy ve výřezu dveří rozváděče, nebo v provedení HandHeld, u nějž jej technik může přenášet mezi měniči podle potřeby. U měniče G120 s řídicí jednotkou CU230P-2 lze tento panel použít v přímé montáži na těle zařízení. Interaktivní ceník Přidaná hodnota pro zákazníky se neskrývá pouze v produktech samotných pracovníci oddělení standardních měničů již několik let průběžně vylepšují ceník, uveřejněný na webové adrese přičemž se snaží o implementaci funkcí vhodných pro koncové zákazníky, distributory a integrátorské firmy. Dostupnost informací o měničích Siemens se tak netýká pouze jejich technických parametrů, ale také cen a možností nákupu 8 Industr y Fórum

9 N O V I N K Y v ceníku proto nechybí například seznam distributorů, na něž se zákazníci mohou obrátit. Jsou zde uvedeny také marketingové informace o jednotlivých měničích, které mohou prodejci využít pro své zákazníky. Ceník zobrazuje ceny produktů v českých korunách i v eurech stačí na první stránce zadat požadovanou měnu. Distributor či prodejce rovněž může pro svého zákazníka uvést slevu, kterou mu chce poskytnout, a vytvořit tak pro něj jeho vlastní verzi ceníku. Ceník je ve formátu dokumentu Microsoft Excel, který lze snadno přeformátovat pro tisk. Pro jednotlivé řady měničů Micromaster a Sinamics G110 a G120 jsou zde pohony rozpracovány do interaktivních blokových schémat s možností odskoku do příslušných tabulek kliknutím na daný komponent. Nové konfigurátory Pro návrh kompletního pohonu lze využít úspěšný a osvědčený produkt Sizer, k návrhu konfigurace asynchronního motoru s frekvenčním měničem slouží SD Konfigurator. Pro obchodní účely však zcela postačuje nový jednoduchý konfigurátor, který nevyžaduje instalaci ani připojení k internetu. Tato aplikace, obsažená v ceníku, současně poskytuje vazbu na zákaznickou slevu a kurz CZK/EUR. Nabídka konfigurace měničů Micromaster 4 a Sinamics G120 odráží situaci na trhu standardních měničů, kdy se vedle moderních měničů Sinamics stále úspěšně používají tradiční měniče řady Micromaster 4. Konfigurátory jsou sice určeny především novým zájemcům o měniče značky Siemens, ale i zkušený uživatel či obchodník má možnost si snadno vytvořit sestavu potřebných objednacích čísel a cen. Multimediální školicí příručka Divize IA&DT společnosti Siemens, zohledňuje skutečnost, že instalaci měničů Sinamics G120 neprovádějí pouze specialisté, ale také začátečníci. Proto kromě základní sady příruček nabízí těmto uživatelům rovněž speciální multimediální příručku. Ta obsahuje cílenou sadu informací o zapojení a uvedení měniče do provozu, a to jak lokálním ovládáním na základním operátorském panelu (BOP), tak i prostřednictvím softwaru Starter. Aby se takto orientovaná příručka a dále kompaktní manuál a výběrový katalog staly dobrými výchozími materiály pro koncové zákazníky, údržby průmyslových podniků apod., poskytuje Siemens tyto podklady v češtině, aby se tak dostal historicky nejblíže lidem Industr y Fórum 9

10 P R O J E K T Netradiční řešení dvou manipulátorů Jednou z charakteristik výrobních linek společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes jsou velké rozměry produktů, a tedy specifické nároky na manipulaci. Nejinak je tomu v případě nově postavené linky D pro transport až 40m trubek z brusek do defektoskopu, jejíž součástí jsou dva manipulátory. Toto robotizované pracoviště firmy Güdel navrhla společnost Hutní projekt Brno v kooperaci s technickým úsekem Sandvik Chomutov Precision Tubes. S nelehkým úkolem návrhu, vývoje a realizace elektroinstalace řízení a bezpečnostních systémů manipulátorů si úspěšně poradila společnost Noel-Plus CV s využitím komponent značky Siemens. Původní systém transportu 40m trubek o průměru mm a tloušťce stěny 0,5 4 mm z brusek do defektoskopu testovacího zařízení, které provádí kontrolu jejich povrchu, tloušťky a ovality byl nevyhovující. Systém umožňoval zásobování dvou defektoskopických stolů maximálně ze dvou brusek. Trubky putovaly přes skluz, výstupní dopravník brusek (každá bruska má svůj vlastní) a vstupní dopravník defektoskopu, přičemž produkty, které nesplňovaly náročné požadavky na kvalitu, se musely vracet zpět přes brusky. Kromě toho na lince existují speciální dopravní trasy používané pro zkušební trubky, opakované broušení nebo servisní zásahy. Po spuštění třetí brusky tak bylo třeba vyřešit problém transportu trubek klasické řešení pomocí křížových dopravníků a podavačů nebylo možné vzhledem k množství různých, vzájemně se křížících tras. Dalším požadavkem zadavatele bylo zvýšení rychlosti celého procesu. N O E L- P L U S C V Volba nakonec padla na dva manipulátory, jež trubky vyzdvihnou, převezou a následně vyloží. Elektroinstalaci řízení a bezpečnostních systémů těchto zařízení svěřila firma Sandvik Chomutov Precision Tubes svému osvědčenému dodavateli, společnosti Noel-Plus CV. Dvě synchronizované šestice Nový systém vyřešili specialisté pomocí šesti mostů, které tvoří celou linku. Součástí každého mostu jsou dva nezávislé manipulátory, přičemž obě šestice manipulátorů pracují synchronizovaně, takže můžeme ve výsledku hovořit jen o dvou manipulátorech. Každý manipulátor tvoří 12 fyzických os (6 horizontálních v ose X a 6 vertikálních v ose Z) a veškeré pohyby probíhají ve dvou virtuálních osách (1 horizontální a 1 vertikální), na něž se jednotlivé fyzické osy synchronizují. V případě rozsynchronizování dojde k řízenému vypnutí. Dohromady je tedy na lince použito 24 servopohonů. Transportní Společnost Noel-Plus CV se zaměřuje na služby v elektrotechnické oblasti a systémové integraci. Nabízí kompletní servis od projekční činnosti, elektroinstalace až po programování řídicích systémů a pohonů včetně oživení a vytvoření výchozích revizí. Mezi další výrobní úseky patří převíjení a oprava pohonů a transformátorů a strojní činnost spojená s projekcí a výrobou. Noel-Plus CV udržuje mimo jiné stálý elektroservis pro Sandvik Chomutov Precision Tubes a zároveň se podílí na velkém množství rekonstrukcí a nových investic této společnosti. výška manipulátorů je přibližně 150 cm a jejich rameno, dlouhé 40 metrů, se může pohybovat horizontálně i vertikálně rychlostí až 1,5 metru za vteřinu. Řízení manipulátorů Programové řešení jsme rozdělili mezi Simotion D435 s příslušnými bloky měničů řady Sinamics, propojenými průmyslovými sběrnicemi Profinet a DriveCliQ, a Simatic CPU 317-F, říká Ivo Kricner z firmy Noel-Plus CV, který se na tomto řešení spolu se svými kolegy podílel. V Simotion D435 je řešena pohybová sekvence pro nabrání, převoz a vyložení trubky, přičemž každý manipulátor je ovládán jedním systémem. Dále jsou zde hlídány softwarové koncové polohy a vzájemná poloha manipulátorů, aby nedošlo k najetí na nouzové koncové polohy nebo ke srážce manipulátorů. Simatic CPU 317-F zase řeší vzájemnou koordinaci obou manipulátorů a do Simotion přeposílá pro každý manipulátor počáteční a koncovou polohu vykládání. Trasy manipulátorů se plně překrývají, a obě zařízení tak mohou nabírat i vykládat na stejné pozice. Algoritmus volí optimální rozvržení tras pro vykládání trubek a hlídá manipulátory, aby se nesrazily nebo vzájemně nezablokovaly. Musí být rovněž schopen přeplánovat již navržené trasy při vyjetí nové trubky. Použitý 10 Industr y Fórum

11 P R O J E K T algoritmus je dostatečně robustní, aby vyřešil všechny kolizní trasy a dokázal navázat na přerušené vykládání (při stisknutí nouzového tlačítka), zároveň je dostatečně obecný, aby nebyl vázán na přesné koordináty, jež je možné zadat z panelu ve formě receptury. Obsluha a vizualizace Manipulátory lze ovládat přes čtyři 15 dotykové panely jeden panel MP377 a tři tenké klienty. Při jejich vytváření byl kladen velký důraz na jednoduchost a přehlednost. Díky tomu stačí pro uvedení do provozu zařízení zapnout a přepnout do automatického režimu. Manipulátor provede synchronizaci všech pohonů a dokáže navázat na již probíhající vykládání nebo zahájit nové. Manipulátory mohou fungovat ve třech režimech. První z nich je manuální obsluha pomocí tlačítek ovládá vertikální i horizontální pohyb manipulátoru. Při poloautomatickém režimu obsluha zvolí vykládací trasu, již má manipulátor provést. Poslední, třetí režim je automatický vykládací trasy se volí bez nutnosti zásahu obsluhy. Zajištění bezpečnosti Pohyb manipulátorů je poměrně rychlý a pro nezaškoleného pracovníka těžko odhadnutelný. Prostor mezi bruskami pod manipulátory je tak během provozu velmi nebezpečný. K zamezení vstupu jsou kolem linky umístěny zábrany a ploty. Na druhou stranu musí operátor do pracovního prostoru vstupovat, aby kontroloval povrch trubek nebo prováděl údržbu linky. Je rovněž třeba zajistit bezpečný provoz linky během odstavení brusky, na níž probíhají servisní práce. Bezpečnost vyřešili odborníci pomocí sběrnice AS-Interface (AS-i), jež funguje na principu master/slave. Vzhledem k počtu vstupů a výstupů byly použity tři AS-i sítě, u nichž jsou obsazeny téměř všechny slavy. AS-i kromě toho slouží také k připojení prvků polní instrumentace. Jednotlivé bezpečnostní prvky jsou zapojeny do AS-i sítě do slavů s bezpečnými vstupy. Pomocí DP/AS-i F-Link jsou všechny vstupy a výstupy převedeny do sítě Profibus, která je zapojena do automatu CPU 317-F. Zde se veškerá data zpracují v safety programu a přes bezpečné výstupy dále distribuují do samotných měničů Safety Integrated zde na úrovni měničů dochází k řízenému odstavení. K zajištění bezpečnosti osob a majetku slouží osm nouzových tlačítek, krajní polohy všech 24 servopohonů a vertikálně směrované laserové scannery LS4, které tvoří bezpečné pohyblivé ploty. Každý z těchto prvků řízeně odstavuje celou linku, přičemž pohony jsou následně zajištěny brzdami. Přínos pro zákazníka Společnost Sandvik získala v obou manipulátorech velmi flexibilní stroje, které umožňují spolehlivou a bezobslužnou přepravu trubek na navolené pozice. Vysoká transportní rychlost a jednoduché ovládání zaručují plné výrobní využití brusek i defektoskopu, zvolená bezpečnostní koncepce zase poskytuje vynikající ochranu osob i majetku. Pomocí změny receptur z ovládacího panelu je možné změnit koordináty zdrojových a cílových pozic pro vykládání díky tomu lze rychle reagovat na strojní úpravy v profilu linky. Tuto možnost si již v Sandviku mohli ověřit v praxi při změnách profilu linky a přidávání nových tras, doplňuje kolega Ivo Kricnera, Ing. Petr Čech. SANDV I K Sandvik Chomutov Precision Tubes, spol. s r. o., je dceřinou společností Sandvik AB Švédsko. Sandvik patří mezi největší světové výrobce korozivzdorných bezešvých trubek (rovných, ohýbaných i navíjených trubek pro podmořské kabely), tyčí a dutých tyčí, přírub a armatur, ocelových pásek, drátů a svařovacích potřeb pro uživatele s nejvyššími požadavky na kvalitu, hospodárnost, přesnost a spolehlivost Industr y Fórum 11

12 P R O J E K T Bezkontaktní měření kapalného chloru ve Spolchemii Měření výšky hladiny kapalného chloru je velmi náročné a klade přísná kritéria na použité technologie, zejména co se týče odolnosti a provozní bezpečnosti. Ústecká Spolchemie se ve spolupráci se společností Spolreg rozhodla pro tyto účely nasadit bezkontaktní vysokofrekvenční radar Sitrans LR250 značky Siemens. Tomuto rozhodnutí předcházel test přístroje v ostrém provozu, jenž správnost této volby potvrdil. Kapalný chlor je nebezpečná a agresivní látka při úniku do ovzduší může vážně poškodit zdraví lidí. Kromě toho je silným okysličovadlem a tvoří výbušné a hořlavé směsi s vodíkem, organickými látkami a silně reaguje při styku s některými kovy. Skladuje se v tlakových nádobách a jeho tenze dosahuje při běžných teplotách tlaku až 1,2 MPa. Vzhledem k povaze tohoto média se proto při jeho měření vyžaduje odolnost a absolutní těsnost měřicího přístroje. Tento požadavek splňuje radar Sitrans LR250 se speciálním borosilikátovým těsněním, vysoce odolným proti úniku chloru. Společnost Spolreg, s. r. o., která pro Spolchemii zajišťuje projekční, realizační a servisní činnost měřicí a regulační techniky, proto navrhla aplikaci, založenou právě na tomto přístroji. Tříměsíční test Vzhledem k nízké dielektrické konstantě kapalného chloru zákazník požadoval nejprve praktické ověření funkčnosti bezkontaktního radaru v provozních podmínkách, respektive tříměsíční test, který by prokázal způsobilost tohoto zařízení pro tak náročnou aplikaci. K testování, jež započalo v září loňského roku, dodal Siemens přístroj v provedení se speciálním procesním připojením, respektive s přírubou s těsnicí drážkou. Problém příliš vysokého hrdla pro správnou instalaci radaru byl vyřešen prodlužovacím muzikusem na stávající zvonové anténě. Sitrans LR250 prošel na výbornou Vyhodnocení testu včetně vizuální kontroly proběhlo v lednu letošního roku pod vedením vedoucího provozu Chlorová chemie společnosti Spolchemie Ing. Martina Hály. Výsledek potěšil všechny zúčastněné strany ukázalo se, že radar měří zcela spolehlivě a navíc na jeho pracovní části nejsou patrné žádné známky poškození korozí, takže odolává agresivnímu médiu. Spolchemie se proto rozhodla Sitrans LR250 zakoupit a požádala Siemens, zda jí může radar dočasně zapůjčit, aby se nemuselo přerušit měření 12 Industr y Fórum

13 S P O L U P R Á C E Společně ještě silnější Spolupráce společností Hach Lange a Siemens Společnosti Hach Lange a Siemens spolupracují v České republice a na Slovensku již pátým rokem v oblasti procesní instrumentace pro vodohospodářské aplikace. Obě firmy spojily své zkušenosti a odborné znalosti, díky nimž dokážou nabídnout zákazníkům úplné a na míru šité řešení. Řešení, které je výjimečné svou komplexností i technickou kvalitou a sofistikovaností. chloru v období mezi ukončením testu a nákupem přístroje. Siemens této žádosti vyhověl a ponechal zařízení u zákazníka v provozu. Zakázka byla ve spolupráci s firmou Spolreg úspěšně zrealizována v únoru letošního roku. S I T R A N S L R Sitrans LR250 je dvouvodičový bezkontaktní vysokofrekvenční radar pro kontinuální měření hladiny kapalin a kalů, pracující na frekvenci 25 GHz. Tato vysoká frekvence umožňuje použití antén s velmi malým rozměrem a ve spojení s vyzařovacím úhlem pouhých 8 předurčuje radar především pro měření médií s nízkou dielektrickou konstantou nebo pro velmi přesné měření v malých zásobnících. Rozsah měření je nicméně velmi široký od 50 mm (měřeno od antény) až po velké 20m zásobníky. Sitrans LR250 využívá osvědčené technologie Siemens Milltronics Process Intelligence, do níž byl integrován nový prvek Quick Start Wizard pro rychlé a jednoduché nastavení. Zařízení je navíc osazeno zcela novým grafickým displejem LUI s možností zobrazení aktuálního profilu vysílaného signálu přímo na displeji. Díky tomu je nyní Sitrans LR250 hladinoměrem s nejjednodušší instalací a s nejrychlejším uvedením do provozu. Radar je stavěn na provoz v těžkých podmínkách, a to včetně prostředí s nebezpečím výbuchu (certifikát ATEX). Trojstranně prospěšné spojenectví Spojenectví Hach Lange Siemens poskytuje zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Obě firmy společně nabízejí kompletní systém, zahrnující měřicí a regulační technologie pro všechny možné vodohospodářské aplikace čistírny odpadních vod, úpravny pitných vod nebo monitoring a regulaci procesních vod v teplárnách, elektrárnách, nápojovém průmyslu, farmacii a podobně. Tento systém, jenž vznikl na základě letitých zkušeností obou společností v oblasti přístrojového vybavení pro procesní analýzu vod, tak převyšuje ostatní na trhu dostupná řešení. Protože si produkty značek Hach Lange a Siemens vzájemně nekonkurují, nedochází k průniku produktového portfolia, ale naopak k ideálnímu doplnění, jehož výsledkem je jeden kompletní systém od jednoho dodavatele. Tento systém zahrnuje vše od elektrochemických sond, procesních analyzátorů a automatických odběráků vzorků až po měření hladiny, tlaku, průtoku, teplot a řídicí systémy (Siemens Simatic). Samozřejmostí je komplexní vybavení pro laboratoře. Takto kompletní portfolio je bezpochyby nejlepší nabídkou pro vodohospodářský průmysl na světě. Úspěšné projekty Firmy Hach Lange a Siemens mají na svém kontě celou řadu významných projektů, které spolu zrealizovaly jako strategičtí partneři. Jde například o čistírnu odpadních vod (ČOV) v Liberci, ČOV Mladá Boleslav, ČOV Vídeň, ČOV Letiště Ruzyně-jih nebo o úpravnu pitné vody v Koutech. Úspěšná spolupráce obou společností ale samozřejmě pokračuje dalšími zakázkami. Za všechny je možné zmínit analýzy pro elektrárnu ČEZ Tušimice II, analýzy pro elektrárnu Krasavino v Rusku nebo ČOV Brno-Modřice. H AC H L A N G E Hach Lange je celosvětově působící značka s 75letou tradicí, reprezentující vysokou kvalitu a zkušenosti ve svém oboru. Dodává kompletní systémy pro laboratorní a procesní analýzu, od přístrojového vybavení až po reagencie. Společnost Hach Lange vždy určovala směr budoucího vývoje v oblasti procesní instrumentace a vodohospodářského průmyslu. Na svém kontě má mimo jiné řadu světových patentů příkladem je LDO princip měření rozpuštěného kyslíku ve vodě (optický princip na bázi luminiscence), který změnil náhled na spolehlivost a nenáročnost měření v odpadních vodách Industr y Fórum 13

14 P R O D U K T Y Pásové vážicí systémy s vyšší kapacitou Pásové váhy Siemens-Milltronics s typovým označením MSI nebo MMI z produkce společnosti Siemens lze nyní používat v dopravníkových systémech s přepravní kapacitou až t/h. Snadná montáž optických vlnovodů Siemens vyvinul sadu Fast- Connect FOC (Fiber Optic Cable) pro rychlé sestavování optických kabelů se skleněnými vlákny, již lze použít při budování kancelářských i průmyslových sítí. Technologie je vhodná pro sítě typu průmyslového Ethernetu/ Profinetu, ale i Profibusu. Montážní sada obsahuje nářadí, konektory a spojky pro montáž kabelu v místě instalace. Tento optický kabel se dá snadno a spolehlivě připravit až na místě instalace, není tedy nutné řešit problémy, které často vznikají u předem objednaných kabelů fixní délky. Nová sada FastConnect FOC se skládá ze speciálního nářadí, spojek pro montáž v místě instalace, konektorů typů SC (Subscriber Connector) a BFOC (Bayonet Fiber-Optic Connector) a nového optického kabelu s označením Fast- Connect FOC. Nový kabel se vyznačuje tím, že je v něm použito vlákno s centrálním světlovodným jádrem o průměru 62,5 µm, které je obaleno speciálními vrstvami, jež jej stabilizují. Díky sadě FastConnect FOC mohou nyní světlovodné kabely se skleněnými vlákny správné délky a se správnými konektory sestavovat i pracovníci bez zvláštní kvalifikace, a to přímo v provozu. Toto řešení má velký význam pro praxi, neboť umožňuje připravit kabely se skleněnými vlákny přesně podle konkrétních podmínek na daném místě provozu. Problémy s objednávkou fixních délek optických kabelů či s obtížnou montáží jejich konektorů jsou díky tomu minulostí. Oproti dřívějšku to znamená nárůst výkonu o t/h. Oba typy vah byly navíc ve spojení s integrátorem Siemens-Milltronics BW500 a snímačem rychlosti dopravníkového pásu schváleny podle směrnic OIML a MID jako měřidla s osvědčením. Výkonná pásová váha Siemens-Milltronics MSI s jednou řadou podpěrných válečků je vhodná pro řízení technologických přepravních procesů i nakládky sypkých látek. Váha okamžitě reaguje na zatížení působící na nosník s podpěrnými válečky a odolá přetížení až 300 % jmenovitého měřicího rozsahu. Přístroj má pevnou mechanickou konstrukci, takže ho lze použít i v mimořádně náročných provozních podmínkách. Siemens-Milltronics MMI je výkonná a velmi přesná pásová váha s několika řadami podpěrných válečků, která se skládá ze dvou či více vah typu Siemens-Milltronics MSI. Siemens-Milltronics MMI-2 se dvěma řadami podpěrných válečků měří s přesností Multifunkční operátorský panel se špičkovým dispejem Siemens rozšířil svou řadu přístrojů typu Multi Panel, určených pro náročné úlohy operátorského sledování a ovládání jednotlivých strojů nebo celých technologických celků. Nový Simatic Multi Panel 177 má vynikající displej typu TFT o velikosti 6 se barvami. Nedílnou součástí jsou různá rozhraní od USB a Ethernetu 10/100 Mb/s až po RS-485 či Profibus DP. ± 0,25 % nebo vyšší, váha Siemens-Milltronics MMI-3 se třemi řadami válečků pak s přesností ± 0,125 % nebo vyšší. Do přístroje lze integrovat softwarový programovatelný automat Simatic WinAC MP 2008 ve verzi WinAC MP177, který přes vzdálené vstupy a výstupy zajišťuje vlastní řízení automatizované technologie. Jako konfigurační nástroj pro toto softwarové PLC slouží, stejně jako pro ostatní řídicí jednotky řady Simatic, program Step 7. Operátorská část Multi Panelu se konfiguruje pomocí vývojového prostředí Simatic WinCC flexible 2008 SP1 ve verzi Compact nebo vyšší. Nový Simatic Multi Panel Touch neobsahuje rotační komponenty, jako jsou pevný disk nebo větrák, což přináší úsporu při údržbě. Přístroj je vhodný k použití v těsné blízkosti stroje nebo zařízení. Integrovaná trvalá paměť zajišťuje uchování provozních dat v panelu, i když se přeruší jeho napájení. 14 Industr y Fórum

15 P R O D U K T Y Vibrační hladinový spínač pro sypké látky Nové kompaktní přepínače Siemens pro průmyslový Ethernet Nabídka přepínačů pro průmyslový Ethernet značky Siemens se rozrostla o dvě nové řady výrobků přepínače Scalance XB-000 pro ekonomicky úspornou realizaci malých sítí v topologii hvězda nebo linie a dále přepínače Scalance XF-200 s plochou konstrukcí. Do řady X-100 byl navíc přidán kompaktní přepínač pro napájení zařízení po průmyslovém Ethernetu. Přístroje řady Scalance XB-000 jsou přepínače pro průmyslový Ethernet bez možnosti managementu. Tato zařízení s krytím IP20 najdou uplatnění v průmyslovém prostředí a jsou vhodná pro nasazení v instalačních kabinetech. Cenově výhodné přepínače v kompaktním provedení lze snadno upevnit v rozváděči na standardní lištu DIN. Verze XB005, XB008, XB004-1 a XB004-1LD mají až osm elektrických portů s konektory RJ45 nebo čtyři metalické porty RJ45 a jeden port optický. Přístroj Scalance XF204IRT je první přepínač z nové řady Scalance XF-200. Je méně náročný na prostor díky ploché konstrukci s kabelovým vývodem skloněným šikmo dolů, přičemž vidlice konektorů se zasouvají jako obvykle zepředu. Stejně jako u ostatních switchů třídy X-200 lze i tento přepínač použít v topologii redundantního kruhového zapojení (HSR High Speed Redundancy Ring, MRP Media Redundancy Protocol). Switch typu IRT lze navíc použít pro standby spojování dvou takových redundantních segmentů. Tyto i další funkce se nastavují přes integrované webové rozhraní. Přepínač pro Ethernet Řadu Scalance X-100 nyní doplňuje přepínač pro průmyslový Ethernet s funkcí napájení po Ethernetu (podle normy Power-over-Ethernet PoE). K jeho dvěma portům tedy mohou být připojena až dvě zařízení, jež podporují tento standard napájení (například Scalance W788). K připojení postačí standardní zdroj s napětím 24 V, není tedy nutné doplňovat zdroj s napětím 48 V. Cílem tohoto řešení je úspora nákladů. Přepínač X108PoE lze použít v topologii sítě typu linie nebo hvězda. Stejně jako ostatní switche řady X-100 má i toto zařízení porty typu RJ45 speciálně uzpůsobené pro konektory IE FC RJ45 (FastConnect). Samozřejmostí je odolné kovové pouzdro s krytím IP30. Přepínač lze instalovat na standardní lištu DIN nebo pomocí šroubů přímo na stěnu. Siemens rozšířil svou řadu vibračních hladinových spínačů, sloužících k detekci dosažení maximální, žádané nebo minimální úrovně hladiny sypkých látek, o model Sitrans LVS100. Přístroj, který detekuje přítomnost sypkých látek s hustotou 60 kg/m 3 a větší, je určen k použití v zásobnících, silech či násypkách. Najde uplatnění zejména při těžbě nerostů, v potravinářství, při výrobě a zpracování plastů a v chemickém či farmaceutickém průmyslu. Spínač lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Sitrans LVS100 slouží především k detekci dosažení minimální a maximální hladiny, případně jako redundantní přístroj, pracující paralelně se systémy pro spojité měření polohy hladiny a pro ochranu před přeplněním nebo úplným vyprázdněním zásobníku. Přístroj není citlivý na vnější vibrace a je zkonstruován tak, aby na jeho vibračních vidličkách neulpíval měřený materiál. Spínač Sitrans LVS100 má kompaktní konstrukci a může se namontovat shora, zboku i šikmo. Otočné pouzdro usnadňuje instalaci i připojování vodičů, takže přístroj lze jednoduše připojit k bezpečnostnímu systému či k zařízení ve velíně. Díky absenci pohyblivých součástí má toto zařízení mimořádně dlouhou životnost. Smáčené díly a mechanické připojení z korozivzdorné oceli a odolné pouzdro z hliníkové slitiny garantují vysokou mechanickou i chemickou odolnost a dlouhodobou provozní spolehlivost Industr y Fórum 15

16 P R O D U K T Y Flexibilní systémy pro čtení kódů v průmyslu Siemens uvedl na trh nové stacionární čtečky čárových a maticových kódů (1D/2D) s typovým označením Simatic MV440. Tyto přístroje se vyznačují vysokou spolehlivostí a rychlostí čtecích operací a současně širokou nabídkou možností komunikace a způsobu připojení. Kompaktní systémy pro čtení kódů mají krytí IP67 a jsou primárně určeny ke čtení maticových kódů vytvořených přímo na sledovaných objektech. Odolná konstrukce umožňuje jejich nasazení v náročných provozních podmínkách průmyslové výroby. Díky široké nabídce osvětlovacích prvků lze systém snadno přizpůsobit podle povahy jednotlivých úloh. Typickými oblastmi použití jsou sledování výrobků, řízení procesů a kontrola kvality značení v mnoha specifických úlohách (například v automobilovém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, při výrobě elektroniky, nápojů či kosmetiky, zpracování tabáku apod.). Nový systém Simatic MV440 je k dispozici v několika verzích s vestavěným osvětlovačem ke čtení kódu na vzdálenost do 80 cm, s externím osvětlovačem a čtecí vzdáleností až 3 m, s verifikací přečteného údaje nebo bez ní či s rozlišením 640x480 nebo 1024x768 obrazových bodů. Systém Simatic MV440 přečte až 80 kódů za sekundu a spolehlivě rozpozná až patnáct typů kódů, předem vložených do zařízení. Funkce hromadného čtení (multi-code reading) umožňuje přečíst v každém sejmutém obrazu až 50 jednotlivých kódů. Speciální samospoušť Velmi speciální funkcí je samospoušť (auto trigger). Ta čtečce umožňuje trvale snímat obrázky maximální rychlostí a současně je vyhodnocovat. Čtecí zařízení tak samo hledá kódy v libovolně dlouhé sekvenci obrázků, aniž potřebuje vnější spouštěcí signál. Tato funkce se hodí zejména ke sledování pomalu se pohybujících objektů a rovněž tam, kde je obtížné zavést přesné spouštění s použitím světelné zábrany. Čtečka Simatic MV440 ve verzi s verifikací umožňuje sledovat a hodnotit kvalitu kódu. Díky tomu lze zajistit, aby kvalita kódu v průběhu celého výrobního cyklu neklesla pod určitou kritickou úroveň a kód byl, navzdory možnému znečištění, stále spolehlivě čitelný. Simatic MV440 obsahuje rozhraní pro Profinet IO, průmyslový Ethernet a linku RS-232. K připojení ke sběrnici Profibus DP je nutné použít komunikační modul, jenž rovněž zajišťuje smíšený provoz se systémy RFID (Radio Frequency Identification), jsou-li k němu připojeny. Komplex řídicích a vizualizačních funkcí Nový systém se parametrizuje a uvádí do chodu přes vestavěný webový server. Uživatel k tomu použije PC nebo programovací zařízení s instalovaným programem Internet Explorer žádný jiný software není třeba. Pro většinu úloh se parametry přednastaví automaticky. Webové uživatelské rozhraní nabízí operátorovi celý komplex detailních řídicích a vizualizačních funkcí, a to i v režimu vyhodnocování. Jednotlivá speciální uživatelská rozhraní se vytvářejí s použitím běžného vizualizačního softwaru (například Simatic WinCC nebo WinCC flexible). K dispozici jsou také různé diagnostické, záznamové a vyhodnocovací funkce. Výkonný průmyslový počítač Simatic IPC547C Nový průmyslový počítač s typovým označením Simatic IPC547C je určen k zástavbě do skříně o velikosti 19. PC je osazeno výkonnými procesory Intel Core 2 Quad/Duo a může mít pracovní paměť až 16 GB. Novinkou je také možnost předinstalace operačního systému Windows Server 2008 nebo integrace grafické karty X4500. Díky vysokému výpočetnímu a grafickému výkonu a systémovým vlastnostem se počítač hodí zejména k rychlému zpracovávání velkých objemů dat při vizualizaci technologických procesů, zpracování obrazu a jako server v průmyslových aplikacích. Průmyslový počítač Simatic IPC547C je dvakrát výkonnější než jeho předchůdce, s nímž je kompatibilní konstrukcí, rozhraním i programovým vybavením. Přístroj je zkonstruován pro nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz v průmyslovém prostředí. Pracuje bez jakéhokoliv úbytku výkonu i při své 16 Industr y Fórum

17 P R O D U K T Y Selektivita a rychlá diagnostika poruch Nový elektronický selektivní modul Sitop PSE200U Elektronický selektivní modul Sitop PSE200U je schopen jednotlivě sledovat výskyt přetížení nebo zkratu až u čtyř napájecích odboček z rozvodu o napětí 24 V. Přístroj je k dispozici ve dvou variantách se jmenovitým výstupním proudem nastavitelným v rozmezí od 0,5 do 3 A, respektive od 3 do 10 A. Vporovnání s předchozím provedením selektivního modulu Sitop, jenž se dá nastavit v širokém rozmezí od 2 do 10 A, lze novou verzi přístroje mnohem lépe přizpůsobit požadavkům dané aplikace. Nový selektivní modul Sitop PSE200U detekuje jako přídavný modul zdrojů stabilizovaného napětí v hodnotě 24 V nejen malá přetížení, ale i plíživé zkraty ve vedeních s velkým ohmickým odporem. Dojde-li k přetížení nebo zkratu, přístroj přeruší přívod proudu do postižené odbočky tím se zabrání celkové ztrátě napájecího napětí, takže zůstane zachován přívod energie do všech ostatních odboček, které poruchou postiženy nebyly. Jednotlivé odbočky lze připojovat k napájecímu zdroji postupně, s časovými odstupy, a zdroj je tedy v průběhu připojování spotřebičů s velkými záběrnými proudy méně namáhán. Aby bylo možné sledovat více než čtyři odbočky, je možné k napájecímu zdroji připojit další přídavné selektivní moduly. Diagnostika na dálku Krytky nastavovacích potenciometrů selektivního modulu Sitop PSE200U lze opatřit plombami, jež brání nežádoucím změnám v nastavení požadovaných hodnot. Signalizace pomocí tříbarevné světelné diody typu LED a signálního kontaktu umožňuje snadno určit místo případné poruchy. Diagnostická data se dají přenášet do řídicí jednotky vyšší úrovně pro dálkovou diagnostiku. Řídicí jednotka může selektivní modul s použitím jeho nové funkce spuštění na dálku znovu nastavit do původního stavu. Na rozdíl od běžných miniaturních jističů, které reagují až při proudech násobně překračujících jejich jmenovitý proud, reaguje nový selektivní modul již na velmi malé překročení nastaveného jmenovitého proudu. Přístroj také rozlišuje mezi trvalou poruchou a krátkodobým provozním nadproudem umožňuje tak detekovat i zkraty ve vedeních s velkým ohmickým odporem. maximální sestavě a plném využití jejích komponent. Díky malým rozměrům ho lze instalovat do skříní o rozměru 19 a hloubce 500 mm. Zařízení má teplotně řízené nehlučné ventilátory a jeho přetlakový ventilační systém účinně brání pronikání prachu do vnitřku skříně. Speciální držáky pevných disků, příchytky desek a způsob uchycení napájecího kabelu chrání jeho komponenty před nepříznivým působením vibrací a rázů. Snadná rozšiřitelnost Nový počítač lze snadno rozšířit při použití volných pozic PCIe x16 (2.0), PCIe x8, PCIe x1 a současně čtyř pozic PCI pro dlouhé rozšiřující karty. Jsou-li zapotřebí dva monitory, lze dodat grafickou kartu PCI Express x16. K dispozici je devět rozhraní typu USB, z toho dvě na čelním panelu a jedno uvnitř. Dvě rozhraní pro gigabitový Ethernet nabízejí i redundanci a současně velké rychlosti přenosu dat. K rychlému a spolehlivému ukládání a uchovávání dat jsou použity pevné disky o kapacitě 500 GB s rozhraním SATA. Simatic IPC547C lze objednat také s již předem nainstalovaným operačním systémem Windows XP Professional, Vista Ultimate nebo Windows Server Na objednávku je k dispozici rovněž montážní sada, umožňující použít nové PC samostatně jako průmyslovou pracovní stanici nebo server ve velínech a technických kancelářích Industr y Fórum 17

18 P R O D U K T Y Simatic S Micro-PLC Programovatelný automat Simatic S Micro-PLC (Programmable Logic Controller) z produkce společnosti Siemens se vyznačuje univerzální a pružnou strukturou, velkou výkonností a mimořádně kompaktním provedením. V novém programovacím prostředí Simatic Step 7 Basic lze konfigurovat jak automat samotný, tak i ovládací panely řady Simatic HMI Basic (Human Machine Interface). Díky tomu je zajištěno velmi snadné a rychlé programování, zapojování do sítí a uvedení řídicího systému do provozu. Nový programovatelný automat, ovládací panely řady HMI Basic a nové programovací prostředí tvoří dohromady integrovaný nástroj, který dokonale odpovídá požadavkům na rozměry a výkonnost řídicích stanic při řešení současných automatizačních úloh v kategorii tzv. mikroautomatizace. Malé rozměry, nízká cena Mikrosystém Simatic S je nové modulární PLC určené k řešení menších automatizačních úloh, které splňuje požadavky na malé rozměry a nízkou cenu zařízení. Při vývoji přístroje i softwaru byl kladen zvláštní důraz na bezproblémovou integraci a co nejdokonalejší vzájemnou součinnost automatu, systému operátorského rozhraní i programového vybavení. Konstrukčně je nové PLC provedeno tak, aby bylo provozně snadno přizpůsobivé a rozšiřitelné lze ho tak velmi dobře přizpůsobit požadavkům nejrůznějších automatizačních úloh. Centrální modul je možné rozšiřovat přidáváním modulů I/O a komunikačních modulů. Novinkou jsou tzv. signálové desky (signal boards), které se jednoduše zepředu nasadí na procesorovou jednotku (CPU) a poskytují buď rozhraní pro dva signály typu DI/DO (digital input/digital output), nebo jeden analogový výstup. Při úlohách s několika málo signály umožňuje toto uspořádání vytvořit skutečně velmi kompaktní řídicí systém. Vestavěný Profinet Pro snadné zapojování do sítí a bezproblémovou komunikaci mezi programovacím prostředím, programovatelnými automaty a ovládacími panely (například při programování nebo vzájemné komunikaci mezi procesorovými jednotkami) má Simatic S vestavěné rozhraní Profinet. Přes toto rozhraní jsou připojeny také ovládací panely řady Simatic HMI Basic. Pro spojení několika automatů nebo ovládacích panelů do sítě je k dispozici rozšiřovací modul CSM 1277, což je jednoduchý neřízený přepínač pro síť Ethernet/Profinet se čtyřmi porty. Realizaci náročných úloh při řízení technologických zařízení usnadňují funkce čítání, měření, zpětnovazební regulace a řízení polohy a pohybu, jež jsou v automatu vestavěné jako standardní součást jeho základního vybavení. Kromě toho má nový mikroautomat (v porovnání s předchozím modelem Simatic S7-200) také výkonnější procesor a větší kapacitu paměti, dělitelnou podle potřeby na část pro program a část pro data. Nový vývojový nástroj Simatic Step 7 Basic představuje integrované softwarové prostředí pro tvorbu uživatelských programů pro PLC a panely řady Simatic HMI Basic. Verze Simatic Step 7 Basic V10.5 s integrovaným softwarem WinCC Basic podporuje uživatele nabídkou aplikačně orientovaných a intuitivně ovladatelných editorů. Tyto editory nabízejí vysoký uživatelský komfort a umožňují rychlejší a přehlednější tvorbu programu. 18 Industr y Fórum

19 R Ů Z N É Školení pro automatizaci a pohony Mimořádně důležitou součástí procesu automatizace je školení pracovníků, kteří jej zabezpečují. Společnost Siemens proto v loňském roce vybudovala pro Českou republiku vlastní školicí středisko se zaměřením na průmyslovou automatizaci, jež navazuje na dlouholetou tradici školení, zajišťovaného dceřinou firmou E&A. K výuce slouží stávající prostory v Bradleci u Mladé Boleslavi a nově vybudovaný školicí komplex v Ostravě. Cílem střediska je zabezpečit co nejvyšší technickou a odbornou úroveň všech školení. Velký důraz se proto klade na odbornou a pedagogickou připravenost lektorů. Všechny kurzy probíhají v souladu s principy Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation TIA), které firma Siemens prosazuje již několik let. Základem činnosti střediska jsou školení zaměřená na programovatelné automaty řady Simatic S7, doplněná o problematiku HMI (WinCC flexible a WinCC). Od srpna 2009 se tato nabídka rozroste o problematiku bezpečnostních systémů (Simatic Safety). Výrazné slevy na vybraná školení Velkou tradici mají školení věnovaná řídicím systémům Sinumerik, určeným pro obráběcí stroje. V této oblasti se nyní připravuje kurz pro novou řadu systému Sinumerik s označením Solution Line. Systémy řady Solution Line mají novou hardwarovou architekturu. HMI část komunikuje přes Ethernet, spojení s pohony probíhá pomocí nové sběrnice Drive-CLiQ a PLC je připojeno přes Profibus. V neposlední řadě je nutné představit i oblast Motion Control, která je zaměřena na problematiku frekvenčních měničů (Simotion a Sinamics). V období od 1. září do 31. prosince letošního roku mohou případní zájemci využít výhod v podobě výrazných slev na vybraná školení. Podrobnější informace, termínový kalendář a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou k dispozici na Anketa spokojenosti s časopisem Vážení čtenáři, v minulém čísle časopisu Industry Fórum jste měli možnost zúčastnit se průzkumu spokojenosti s naším časopisem. Děkujeme vám za zajímavé odpovědi, z nichž vyplynulo, že jste s časopisem spokojeni a že informace, které v něm nacházíte, považujete za aktuální, důvěryhodné a pro vás užitečné. Součástí průzkumu byl i prostor, kde jste mohli vyjádřit svoje připomínky a náměty. Díky nim můžeme náš časopis neustále zlepšovat tak, aby byl pro vás ještě přínosnější a inspirativnější. Součástí ankety bylo i losování o zajímavé ceny, které byly předány našimi obchodními zástupci těmto zákazníkům: Jiří Dohnal, PSP Engineering, a. s., Jindřich Kučera, JNK Novák, s. r. o., Miroslav Pištěk, Barum Continental, s. r. o., Vladimír Rod, Spolchemie, a. s., Michal Řeha, Ingeteam, a. s., Karel Švec, Blumenbecker Prag, Petr Tůma, Plzeňský Prazdroj, a. s., Pavel Urbanec, Holcim (Česko), a. s., Jaroslav Vrzal, Spálovský, a. s Industr y Fórum 19

20 P O M Á H Á M E Fondu pomoci je pět let Fond pomoci společnosti Siemens slaví pět let své existence, během nichž rozdělil mezi 150 neziskových organizací v České republice přes 12 milionů korun. Fond podporuje projekty, jež pomáhají slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do složité životní situace a nemohou si pomoci sami. Společenská odpovědnost je jedním ze základních pilířů naší existence, říká Pavel Kafka, generální ředitel společnosti Siemens v ČR, a dodává: Ani v historii tomu nebylo jinak. Málokdo ví, že například zdravotní pojištění pro zaměstnance jsme zavedli jako jedni z prvních na světě již v roce 1849, tedy dva roky po založení naší firmy. Vedle ochrany životního prostředí a spolupráce se školami je dárcovství další aktivitou, které se Siemens jako dobrý soused věnuje. Každý měsíc žádá o finanční podporu v projektu Siemens Fond pomoci kolem 30 neziskových organizací. Šest členů hodnotící komise (pět odborníků z neziskových organizací a jeden zástupce společnosti Siemens) každý projekt přečte, oboduje a na pravidelné schůzce vyhodnotí. Vybrané projekty jsou pak oceněny finanční částkou, určenou na konkrétní materiální pomoc. Každá organizace má možnost bez ohledu na to, zda byla úspěšným či neúspěšným žadatelem žádat o finanční podporu každý další měsíc, tedy až dvanáctkrát do roka. Díky systematické podpoře českého neziskového sektoru se Siemens Fond pomoci stal od června 2005 vzorovým projektem celosvětového programu koncernu Siemens AG s názvem Caring hands. Nedílnou součástí je také dobrovolnictví zaměstnanců společnosti celý projekt Siemens Fond pomoci řídí a realizují pouze zaměstnanci Siemens. O D P OV Ě D N Á F I R M A Společnost Siemens je členem Klubu firemních dárců Donator, což je sdružení odpovědných firem. Rovněž patří mezi zakladatele skupiny Standard odpovědná firma komplexního, jednotného a standardizovaného systému měření, který sleduje náklady na dárcovské aktivity a měří účinky dopadu vynaložení těchto prostředků. Rozmarýna má nový Rozmar Jídla připravená pouze z kvalitních a vždy čerstvých surovin, vynikající rozlévaná vína, široká nabídka snídaní, denně čerstvé domácí dezerty to je kavárna Rozmar. Jedna z prvních sociálních firem v České republice byla otevřena v červenci letošního roku v Trojické ulici 1 v Praze 2. Kavárnu provozuje obecně prospěšná společnost Rozmarýna, která se zabývá problematikou dětských domovů a mladých lidí po odchodu z dětského domova. A právě tito lidé najdou v kavárně dočasné zaměstnání, možnost získání prvních pracovních zkušeností a především podporu v začátcích svého samostatného života. A proč je v tomto vydání Industry Fóra přiložen voucher na kávu zdarma? Protože Siemens tento projekt podporuje a kávu v Rozmaru, připravenou z vlastní kávové směsi, prostě musíte ochutnat! Těšíme se na vás. Více o Rozmarýně na více o kavárně na 20 Industr y Fórum

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Industry Fórum. Jak sestrojit generátor blesků strana 21. Někdy i ocel potřebuje lázně. Vodní elektrárna Štětí má mnoho nej

Industry Fórum. Jak sestrojit generátor blesků strana 21. Někdy i ocel potřebuje lázně. Vodní elektrárna Štětí má mnoho nej www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2013 Jak sestrojit generátor blesků strana 21 Někdy i ocel potřebuje lázně strana 6 Vodní elektrárna

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006 SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace Přehled 09 / 2006 Distribuované periferie Pro každý požadavek to správné řešení Pořád hledáte možnosti, jak optimalizovat vaši výrobu a jak snížit náklady? V rostoucím

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění 20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění www.udrzbapodniku.cz 2011 MONDO s. r. o. Vážní 899, 500 03 Hradec Králové Tel.: +420 495 541 212; Fax: +420 495 541 203 E-mail: info@mondo.cz

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

Časopis společnosti Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Multimediální prvky v Expozici času ve Šternberku

Časopis společnosti Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Multimediální prvky v Expozici času ve Šternberku Časopis společnosti Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Multimediální prvky v Expozici času ve Šternberku 2 OCENĚNÍ Stali jsme se Partnerem roku společnosti Barco Začátkem roku 2012 pořádala mezinárodní

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota ČÍSLO 1/2010 Číslo 4/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Navýšili jsme obrat o 24% Úvodní slovo obchodního ředitele

Navýšili jsme obrat o 24% Úvodní slovo obchodního ředitele TECO INFO Březen 2012 INFORMACE PRO UŽIVATELE SYSTÉMŮ FIRMY TECO 33 Tecomat Foxtrot řídí ropný terminál Black Sea Terminal v Gruzii Řídicí systém Tecomat TC700 byl nasazen pro řízení ropného terminálu

Více