Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně"

Transkript

1 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT MSV 2009 Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8 NOVINKY Blíže lidem, blíže technologii Standardní frekvenční měniče z produktové skupiny Sinamics 16 PRODUKTY Flexibilní systémy pro čtení kódů v průmyslu

2 E D I T O R I A L Vážení čtenáři, podzim roku a současně s ním i druhé ze tří ročně vydávaných čísel našeho magazínu Industry Fórum jsou tradičně spjaty s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Výjimkou není ani číslo, které právě držíte v rukou divize IA&DT společnosti Siemens letos na brněnském výstavišti v pavilonu P na stánku číslo 145 představí své novinky v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Základní údaje o vystavených produktech se dočtete na následujících stránkách mimo jiné i v rozhovoru s ředitelem úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty panem Vladimírem Škopem více se pak dozvíte při osobní návštěvě našeho stánku, na niž Vás tímto srdečně zvu. V tomto čísle Industry Fóra Vám představíme také řadu nových produktů, jež se v naší brněnské expozici neobjeví za všechny mohu zmínit pásové váhy Siemens-Milltronics MSI a MMI či programovatelný automat Simatic S Micro-PLC. Pochopitelně Vás seznámíme i s některými významnými projekty, v jejichž rámci byly naše technologie nainstalovány. Jde například o elektroinstalaci řízení a bezpečnostních systémů dvou manipulátorů společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes, již zrealizovala firma Noel Plus CV s využitím našich produktů v čele s řídicími systémy Simotion D435 a Simatic CPU 317-F. Zajímavá je také náročná úloha měření hladiny kapalného chloru v ústecké Spolchemii, kde firma Spolreg s úspěchem nasadila bezkontaktní radar Sitrans LR250. Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za hojnou účast v anketě spokojenosti, kterou jsme otiskli v předchozím čísle Industry Fóra. Z Vašich odpovědí vyplynulo, že informace obsažené v našem magazínu považujete za aktuální, důvěryhodné a pro Vás užitečné. Velice nás toto zjištění těší a zároveň pro nás představuje závazek, abychom se i nadále snažili náš časopis udržovat co nejblíže Vašim přáním a představám. Přeji Vám příjemné a podnětné čtení. Dr. Bohumil Brodský ředitel divize IA&DT, Siemens, s. r. o 2 Industr y Fórum

3 O B S A H Obsah P R O J E K T 10 Netradiční řešení dvou manipulátorů P R O J E K T 12 Bezkontaktní měření kapalného chloru ve Spolchemii P R O D U K T Y 14 Pásové vážicí systémy s vyšší kapacitou 16 Flexibilní systémy pro čtení kódů v průmyslu R Ů Z N É 19 Školení pro automatizaci a pohony P O M Á H Á M E 20 Fondu pomoci je pět let V E L E T R H 4 MSV 2009 Společnost Siemens představí novinky ze své produkce na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti uskuteční od 14. do 18. září. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT, Redakční rada Ivana Jakoubková Vladimíra Hercogová Lukáš Hrabal tel.: Vydává Pro Siemens, s. r. o., vydává AC&C Public Relations, s. r. o., Čistovická 11, Praha 6 Šéfredaktor Michal Urban tel.: N O V I N K Y 8 Blíže lidem, blíže technologii Novinky z oblasti frekvenčních měničů Sinamics P R O D U K T Y 18 Simatic S Micro-PLC Sazba, zlom TAC-TAC agency, s. r. o., Vydáno v Praze dne Registrace MK ČR pod číslem E 8184 Industry Fórum vychází třikrát ročně a je distribuováno zdarma Industr y Fórum 3

4 V E L E T R H Siemens na MSV 2009 Společnost Siemens představí novinky ze své produkce na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti uskuteční od 14. do 18. září letošního roku. Expozice v pavilonu P (stánek č. 145) ukáže aktuální trendy v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Prezentace nových produktů, systémů a řešení tuzemským výrobcům obráběcích strojů proběhnou ve formě workshopů pořádaných přímo na stánku společnosti. V plném rozsahu budou všechny horké novinky k vidění na světové výstavě EMO 2009 v Miláně. Pro každého výrobce obráběcích strojů je rozhodující minimalizovat dobu, po kterou je nový stroj ve stádiu prototypu. Společnost Siemens bude na letošním MSV prezentovat speciální nástroje zvyšující efektivitu inženýrské práce počínaje správou životního cyklu výrobků přes tvorbu virtuálního stroje až po podporu realizace mechatronických systémů. Siemens je v současnosti jediným výrobcem na světě, který je schopen dodat veškeré systémy pro realizaci celého procesu CAD/CAM/CNC tzv. z jedné ruky. Vyšší výkonnost, nižší provozní náklady Expozice Siemens návštěvníkům veletrhu představí různé hardwarové i softwarové platformy pro oblast techniky pohonů i řídicí systémy řady Sinumerik. Tyto komponenty jsou připraveny k širokému použití v obráběcích strojích různých úrovní od strojů tvořících základní vybavení dílny přes kompaktní obráběcí stroje až po velmi výkonná obráběcí centra, a to pro všechna výrobní odvětví průmyslu. Součástí nabídky jsou nové motory 1PH8, rozšiřující výkonové spektrum hlavních motorů, nové operátorské rozhraní, optimalizované inteligentní metody řízení pohybu používané při frézování či sady technologických paketů pro současné obrábění ve třech nebo pěti osách. Výraznými trendy dneška jsou také integrace systémů pro rozvrhování, řízení jakosti či sledování výroby a zpětného vyhledávání výrobních dat a možnost doplnit stroje robotickými jednotkami pro manipulaci s materiálem či sestavovat stávající stroje do výrobních linek bez jakýchkoliv problémů s jejich propojováním. Dalším aspektem důležitým pro uživatele je nárůst produktivity výroby zvýšením výkonnosti zařízení a snížením nákladů na jeho provoz. V provozních nákladech se ve stále větší míře odráží výdaje za energii. K využití všech možností úspory energie je třeba analyzovat všechny formy energie používané v daném stroji i v jeho blízkosti. Právě proto Siemens v rámci svého konceptu Plně integrované automatizace (TIA) inovuje komponenty a systémy nejen s ohledem na snížení jejich vlastní spotřeby energie, ale optimalizuje i způsob hospodaření s energií ve výrobním řetězci jako celku. 4 Industr y Fórum

5 V E L E T R H Sinumerik MDynamics pro frézovací aplikace Mezi nejvýraznější novinky bude patřit technologický paket Sinumerik MDynamics pro frézovací aplikace. Jeho součástí je CNC hardware, inteligentní funkce CNC a celý řetězec procesů CAD/CAM/CNC pro obory s velmi vysokými požadavky na kvalitu opracovávaného povrchu. V balíčku jsou verze jak pro tříosé frézovací stroje, tak pro strojní zařízení s pěti osami, jež lze využít v aplikacích pro automobilový a letecký průmysl, v energetice a medicínské technice, v dílenské výrobě a zejména pro výrobu nástrojů a forem. Technologický paket pro tříosé obrábění určený pro Sinumerik 840D sl obsahuje nejen novou a zdokonalenou formu řízení pohybu, ale také nové funkce, jako je například správa nástrojů a programů. Těmito novými funkcemi a modulem ShopMill se programování výrazně zjednodušuje. Do balíčku byly integrovány inovativní technologické cykly, měřicí cykly, 3D simulace na podporu programování a výkonné funkce vysokorychlostního obrábění (High Speed Cutting HSC). Nabídku uzavírají nové funkce HMI, snadná manipulace s daty a programem s rozšířenou pamětí karty typu CF, interpolace drážek nebo simulace obrobků pro opracovávání povrchů z různých materiálů. Inovativní technologické cykly Technologický paket pro pětiosé obrábění doplňuje automatická identifikace zbytkového materiálu nebo cyklus Cycle996 pro měření kinematiky. Součástí celého technologického paketu je 3D kompenzace poloměru nástrojů a rozšířená pětiosá funkcionalita (jako například programování orientace nástroje funkcí TRAORI Transformation Tool Center Point). Nový cyklus HighSpeed Setting Cycle832 zajistí rychlou adaptaci nastavení na strategii obrábění. Inovativní technologické cykly (třeba cyklus pro trochoidální nebo axiální frézování) umožňují rychlé, jednoduché a efektivní opracování obrobku. Nový cyklus Cycle800 pro kompletní obrábění zase nabízí uživatelský komfort a rychlou manipulaci s komplexními složitými obrobky na jedno upnutí v manuálním i v automatickém režimu. Další podporu při obrábění poskytuje uživateli zobrazení zbytkového času nástroje stejně jako vizualizace velkých programů pro výrobu forem. Vysokorychlostní obrábění pro medicínu Výsledkem pokroku v medicíně v posledních desetiletích je výrazné prodloužení lidského života. Demografické studie předpovídají, že za 20 let bude přibližně jedna třetina lidské populace západní průmyslové společnosti starší šedesáti let. Tento trend zvyšuje nároky kladené na udržování kvality života i v pokročilém věku, což zvýší poptávku po špičkových zdravotnických službách. Jejich součástí budou také nové léčebné metody a kvalitní implantáty i protézy, jako jsou šrouby, páteřní segmenty, kyčelní, kolenní, ramenní či loketní klouby nebo zubní můstky. Právě proto se společnost Siemens ve svém vývoji v oblasti řídicích systémů pro obráběcí stroje mimo jiné zaměřila i na technologii tzv. vysokorychlostního obrábění (High Speed Cutting HSC) a na systémy pro výrobu tělních implantátů a protéz. Bezpodmínečnými požadavky kladenými na technologii obrábění při výrobě tělních implantátů a protéz je velmi přesné dodržení rozměrů a perfektní kvalita povrchu obrobků. Požadované mimořádné přesnosti obrobků se dosahuje použitím integrovaného výkonného systému CNC, zahrnujícího tvorbu dat ze systémů CAD/CAM, snadné programování a seřizování řídicí jednotky CNC, vhodná měřicí čidla a velmi přesné frézování pomocí nových technologických paketů Industr y Fórum 5

6 V E L E T R H Sinumerik 840D sl pro složité frézovací úlohy Vysokorychlostní obrábění je technicky náročná metoda třískového obrábění při použití velkých řezných rychlostí. Stroje CNC pro takovéto frézovací úlohy se vyznačují velkými otáčkami vřeten a velmi rychlými posuvy, což jsou podmínky pro výrobu špičkových zdravotních komponent. Siemens má ve své nabídce různé komponenty systémů CNC od tvorby dat v prostředí CAD/CAM při použití softwaru NX CAM z produkce společnosti Siemens PLM Software až po systémovou základnu pro vysokorychlostní obrábění, kterou představuje řídicí jednotka Sinumerik 840D sl s měniči řady Sinamics S120 a výkonnými motory. Řídicí systém Sinumerik 840D sl je základem, umožňujícím řešit složité frézovací úlohy. Jeho hardware i software lze podle potřeby měnit nezávisle na sobě. Při použití funkce Sinumerik Safety Integrated lze dosáhnout vysokého stupně bezpečnosti lidí i strojů. Kombinací rozmanitých funkcí je možné jednotku pružně přizpůsobit podle aktuálních požadavků v oblasti techniky CNC k těmto funkcím patří snadné měření či nastavování víceosých kinematických struktur nebo snadná volba orientace nástrojů. Dále jsou zde funkce omezení ryvu (JERK), servořízení či kvalitní funkce feedforward podporující operátora při seřizování stroje pro výrobu nástrojů a forem. Mezi největší přednosti řídicího systému Sinumerik 840D sl s ohledem na technologii vysokorychlostního obrábění patří špičková funkcionalita a mimořádný uživatelský komfort pro snadné nastavení a měření, maximální přesnost s víceosou kinematickou analýzou a korekce i těch nejmenších chyb za chodu stroje. Systém se dále vyznačuje perfektním řízením pohybu a vysoce dynamickými pohony s výborně přizpůsobenými postprocesory a softwarem NX CAM od Siemens PLM Software, jež jsou zárukou sladěného procesu od prvotní myšlenky až po dokončený obrobek. Vzhledem k tomu, že se Siemens této tematice intenzivně věnuje i v České republice, bude část expozice v pavilonu P věnována odborné konferenci, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Konference s názvem Moderní výrobní technologie pro 21. století se za aktivní spolupráce společnosti Siemens uskuteční v polovině října tohoto roku. Příprava výroby v klidu kanceláře Na veletrhu bude k vidění také pracoviště se systémem Sinutrain, umožňující tzv. PC Based training pro programování systému Sinumerik a simulaci činnosti NC programů. Výukový software Sinutrain nabízí jednak alternativu pro technologickou přípravu výroby, ale především je určen pro výuku programování na CNC strojích. K dispozici jsou standardní ovládací obra- zovky včetně aplikací typu Jobshop. Programovací software Sinutrain je plnohodnotnou verzí řídicího systému Sinumerik a na PC se chová jako reálný stroj je tedy možné do něj nahrát konkrétní strojní data, využívat standardní cykly a všechny možnosti včetně transformací, nastavitelných a programovatelných posunutí atd. V expozici Siemens si návštěvníci budou moci prakticky odzkoušet základy práce s řídicím systémem a seznámit se s jeho ovládáním. Na stánku Siemens bude prezentována i nová opce Virtuální stroj, jejíž pomocí si návštěvníci mohou vlastní naprogramovanou součástku virtuálně vyrobit, aniž by se museli obávat poškození stroje. 6 Industr y Fórum

7 R O Z H O V O R Dobře utajené novinky Rozhovor s Vladimírem Škopem Úsek Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty bude reprezentovat společnost Siemens na MSV 2009 v Brně. O technologiích, které zde představí, i o těch, jež se na brněnském veletrhu neobjeví, jsme hovořili s ředitelem tohoto úseku Vladimírem Škopem. V čem se bude vaše letošní expozice na MSV lišit od těch předchozích? Tak především budeme na tomto veletrhu vystavovat v novém pavilonu P. Další významný rozdíl je v tom, že zatímco předchozí ročníky probíhaly vždy až po největším světovém veletrhu obráběcích strojů EMO v Miláně, letos je tomu naopak. A jelikož prvním veletrhem, kde Siemens každoročně prezentuje nejžhavější novinky z našeho oboru, je právě EMO, bude naše letošní účast na MSV jen symbolická. Na našem stánku se návštěvníci budou moci seznámit například s funkčním modelem inovované rodiny Sinumerik 840D solution line s pohony Sinamics S120, virtuálním NC strojem divize PLM, předváděným na velkoplošné obrazovce, či s informacemi o nové řadě motorů pro hlavní vřeteno 1PH8 se zvýšenou dynamikou, větším výběrem velikostí a vyšší přesností. Nemohu opomenout ani technologický balík Sinumerik MDynamics pro tříosé a pětiosé frézovací stroje, jenž by měl zaručovat daleko vyšší kvalitu opracování povrchů. Vzhledem k výše zmíněné situaci MSV EMO bude tedy hlavní část našich aktivit na letošním MSV zaměřena na předběžné prezentace na stánku, respektive workshopy pro naše partnery a výrobce, jimž chceme poskytnout informace o skutečně horkých novinkách, které budou v plné šíři a funkčnosti předvedeny právě na veletrhu EMO. Budete pořádat tradiční setkání s výrobci obráběcích strojů o vašich technických novinkách? Společná prezentace proběhne až v polovině října, po veletrhu EMO. Budeme pořádat tradiční a populární setkání všech velkých výrobců obráběcích strojů. Na něm bychom rádi prezentovali všechny novinky uvedené na EMO zákazníkům, kteří se do Milána nedostanou. A těm, kteří se tohoto veletrhu zúčastní, bychom zase rádi předali detailnější informace o vystavených technologiích, systémech a jejich možnostech. Můžete čtenáře aspoň trochu navnadit, pokud jde o chystané taháky expozice na veletrhu EMO? Celý balík inovací, jejž budeme prezentovat v Miláně, slouží zejména k prohlubování inovací u našich výrobců, snižování energetické náročnosti a zvyšování uživatelské vstřícnosti systémů, k optimalizaci dynamiky motorů a pohonů, výraznému zvýšení kvality opracovávaného povrchu, ke správě životního cyklu výrobku, mechatronické podpoře při vývoji prototypu a podobně. Ale to jsou jen velmi obecné termíny. Pokud jde o konkrétní technologie, mohu bohužel zmínit pouze HSC High Speed Cutting. Jde o soubor hardwarových a softwarových komponentů, určených pro pětiosou interpolaci, jež umožňují tak dokonalé opracování povrchu, jaké je vyžadováno při výrobě kvalitních implantátů a protéz, jako jsou šrouby, páteřní segmenty, kyčelní, kolenní, ramenní či loketní klouby nebo zubní můstky. Marketingovým symbolem této naší skupiny produktů je nosorožec s náhradním rohem z ušlechtilé oceli, vyrobeným za pomoci zmíněných komponentů. Konkrétní detaily nyní nemohu uvést, ale v polovině října chystáme spolu s Ústavem technologie FSI-VUT Brno odbornou konferenci, která bude širším způsobem o možnostech této novinky informovat. Jak velký zájem o tyto technologie v České republice očekáváte? Přestože byla naše republika v minulosti známým výrobcem náhrad kloubových systémů lidského těla, dnes je konkurence mnohem větší. Toto řešení by mohlo zaujmout několik našich výrobců sofistikovaných strojů, tedy například Kovosvit MAS, TAJMAC ZPS Zlín či TOS Kuřim. Na konkrétní ohlasy si ale musíme ještě počkat Industr y Fórum 7

8 N O V I N K Y Blíže lidem, blíže technologii Divize IA&DT společnosti Siemens uvedla na trh několik novinek, týkajících se standardních frekvenčních měničů z produktové skupiny Sinamics. Tyto produkty posilují strategii decentrálního řešení pohonů a jejich přínos pro zákazníky spočívá také v příjemnější a jednodušší instalaci a nižších nákladech při uvádění do provozu. Pracovníci společnosti Siemens v ČR se navíc snaží koncovým zákazníkům i svým obchodním partnerům vycházet vstříc usnadněním nákupu měničů, stanovení jejich konfigurace a zaškolení na instalaci a uvedení do provozu, a to i s pomocí stále vylepšovaného ceníku, nových konfigurátorů a školicí příručky pro začátečníky. Jednoduchý měnič s vysokým stupněm krytí Frekvenční měnič Sinamics G110D je po měniči Sinamics G120D, oceněném zlatou medailí MSV 2007, dalším zástupcem decentrálních pohonů umožňujících umístění měniče přímo u řízeného pohonu. Měniče řady Sinamics G110D se nejčastěji používají v dopravníkových systémech a na konstrukci dopravníku se nacházejí vždy u příslušného motoru. Měnič je poprvé vybaven rozhraním AS-Interface, tedy otevřenou sběrnicí odolnou proti elektromagnetickému rušení, zaručující cenově výhodnou možnost datového propojení měničů na dopravníkovém systému jediným kabelem. Tento produkt navíc v souladu s oblastí svého využití umožňuje místní ovládání silový vypínač a další ovládací prvky jsou umístěny přímo na jeho těle. Sinamics G110D nepostrádá ani bezpečnostní funkce. V kombinaci s motorovými spouštěči Sirius M200D je tento frekvenční měnič ideální pro pohony manipulující s materiálem. Řídicí jednotka pro čerpadla, ventilátory a kompresory Řadu Sinamics G120 nově rozšířila řídicí jednotka CU230P-2, speciálně navržená pro použití v aplikační oblasti čerpadel, ventilátorů a kompresorů. Jednotka se od svých předchůdců liší mimo jiné celou řadou rozhraní, jimiž je vybavena jde například o USB port pro ovládání a parametrování, ale také o nová průmyslová komunikační rozhraní, jako jsou Modbus RTU či CANopen pro propojení s řídicími systémy jiných dodavatelů. Řídicí jednotka je vybavena nadstandardním počtem analogových vstupů pro sledování stavu pohonu a reléových výstupů pro spínání při napětí 230 V. Vzhledem k aplikační oblasti, pro niž je navržena, umožňuje CU230P-2 dále řadu doplňkových funkcí, například letmý start a restart po výpadku sítě, hibernaci a kaskádové řízení pohonů či využití integrovaných hodin reálného času. Inteligentní operátorský panel pro standardní pohony Intelligent Operator Panel (IOP) je novinka určená taktéž pro řadu měničů Sinamics G120. Tento produkt na svém grafickém displeji umožňuje zobrazovat nejen parametry poskytované základními operátorskými panely (BOP), ale také textové informace, sloupcové grafy vybraných veličin a uživatelská menu. Ovládacím kolečkem lze intuitivně nastavit parametry či listovat v menu. Žhavou novinkou je pak integrace průvodců, jejichž pomocí lze konkrétní aplikaci parametrizovat, spustit a ověřit její funkčnost. Tento operátorský panel kromě standardních světových jazyků podporuje i komunikaci s uživatelem v lokálním jazyce. IOP je kompatibilní s řadami G120, G120D, G110D a ET 200S-FC, a to v tzv. dveřní montáži, tedy ve výřezu dveří rozváděče, nebo v provedení HandHeld, u nějž jej technik může přenášet mezi měniči podle potřeby. U měniče G120 s řídicí jednotkou CU230P-2 lze tento panel použít v přímé montáži na těle zařízení. Interaktivní ceník Přidaná hodnota pro zákazníky se neskrývá pouze v produktech samotných pracovníci oddělení standardních měničů již několik let průběžně vylepšují ceník, uveřejněný na webové adrese přičemž se snaží o implementaci funkcí vhodných pro koncové zákazníky, distributory a integrátorské firmy. Dostupnost informací o měničích Siemens se tak netýká pouze jejich technických parametrů, ale také cen a možností nákupu 8 Industr y Fórum

9 N O V I N K Y v ceníku proto nechybí například seznam distributorů, na něž se zákazníci mohou obrátit. Jsou zde uvedeny také marketingové informace o jednotlivých měničích, které mohou prodejci využít pro své zákazníky. Ceník zobrazuje ceny produktů v českých korunách i v eurech stačí na první stránce zadat požadovanou měnu. Distributor či prodejce rovněž může pro svého zákazníka uvést slevu, kterou mu chce poskytnout, a vytvořit tak pro něj jeho vlastní verzi ceníku. Ceník je ve formátu dokumentu Microsoft Excel, který lze snadno přeformátovat pro tisk. Pro jednotlivé řady měničů Micromaster a Sinamics G110 a G120 jsou zde pohony rozpracovány do interaktivních blokových schémat s možností odskoku do příslušných tabulek kliknutím na daný komponent. Nové konfigurátory Pro návrh kompletního pohonu lze využít úspěšný a osvědčený produkt Sizer, k návrhu konfigurace asynchronního motoru s frekvenčním měničem slouží SD Konfigurator. Pro obchodní účely však zcela postačuje nový jednoduchý konfigurátor, který nevyžaduje instalaci ani připojení k internetu. Tato aplikace, obsažená v ceníku, současně poskytuje vazbu na zákaznickou slevu a kurz CZK/EUR. Nabídka konfigurace měničů Micromaster 4 a Sinamics G120 odráží situaci na trhu standardních měničů, kdy se vedle moderních měničů Sinamics stále úspěšně používají tradiční měniče řady Micromaster 4. Konfigurátory jsou sice určeny především novým zájemcům o měniče značky Siemens, ale i zkušený uživatel či obchodník má možnost si snadno vytvořit sestavu potřebných objednacích čísel a cen. Multimediální školicí příručka Divize IA&DT společnosti Siemens, zohledňuje skutečnost, že instalaci měničů Sinamics G120 neprovádějí pouze specialisté, ale také začátečníci. Proto kromě základní sady příruček nabízí těmto uživatelům rovněž speciální multimediální příručku. Ta obsahuje cílenou sadu informací o zapojení a uvedení měniče do provozu, a to jak lokálním ovládáním na základním operátorském panelu (BOP), tak i prostřednictvím softwaru Starter. Aby se takto orientovaná příručka a dále kompaktní manuál a výběrový katalog staly dobrými výchozími materiály pro koncové zákazníky, údržby průmyslových podniků apod., poskytuje Siemens tyto podklady v češtině, aby se tak dostal historicky nejblíže lidem Industr y Fórum 9

10 P R O J E K T Netradiční řešení dvou manipulátorů Jednou z charakteristik výrobních linek společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes jsou velké rozměry produktů, a tedy specifické nároky na manipulaci. Nejinak je tomu v případě nově postavené linky D pro transport až 40m trubek z brusek do defektoskopu, jejíž součástí jsou dva manipulátory. Toto robotizované pracoviště firmy Güdel navrhla společnost Hutní projekt Brno v kooperaci s technickým úsekem Sandvik Chomutov Precision Tubes. S nelehkým úkolem návrhu, vývoje a realizace elektroinstalace řízení a bezpečnostních systémů manipulátorů si úspěšně poradila společnost Noel-Plus CV s využitím komponent značky Siemens. Původní systém transportu 40m trubek o průměru mm a tloušťce stěny 0,5 4 mm z brusek do defektoskopu testovacího zařízení, které provádí kontrolu jejich povrchu, tloušťky a ovality byl nevyhovující. Systém umožňoval zásobování dvou defektoskopických stolů maximálně ze dvou brusek. Trubky putovaly přes skluz, výstupní dopravník brusek (každá bruska má svůj vlastní) a vstupní dopravník defektoskopu, přičemž produkty, které nesplňovaly náročné požadavky na kvalitu, se musely vracet zpět přes brusky. Kromě toho na lince existují speciální dopravní trasy používané pro zkušební trubky, opakované broušení nebo servisní zásahy. Po spuštění třetí brusky tak bylo třeba vyřešit problém transportu trubek klasické řešení pomocí křížových dopravníků a podavačů nebylo možné vzhledem k množství různých, vzájemně se křížících tras. Dalším požadavkem zadavatele bylo zvýšení rychlosti celého procesu. N O E L- P L U S C V Volba nakonec padla na dva manipulátory, jež trubky vyzdvihnou, převezou a následně vyloží. Elektroinstalaci řízení a bezpečnostních systémů těchto zařízení svěřila firma Sandvik Chomutov Precision Tubes svému osvědčenému dodavateli, společnosti Noel-Plus CV. Dvě synchronizované šestice Nový systém vyřešili specialisté pomocí šesti mostů, které tvoří celou linku. Součástí každého mostu jsou dva nezávislé manipulátory, přičemž obě šestice manipulátorů pracují synchronizovaně, takže můžeme ve výsledku hovořit jen o dvou manipulátorech. Každý manipulátor tvoří 12 fyzických os (6 horizontálních v ose X a 6 vertikálních v ose Z) a veškeré pohyby probíhají ve dvou virtuálních osách (1 horizontální a 1 vertikální), na něž se jednotlivé fyzické osy synchronizují. V případě rozsynchronizování dojde k řízenému vypnutí. Dohromady je tedy na lince použito 24 servopohonů. Transportní Společnost Noel-Plus CV se zaměřuje na služby v elektrotechnické oblasti a systémové integraci. Nabízí kompletní servis od projekční činnosti, elektroinstalace až po programování řídicích systémů a pohonů včetně oživení a vytvoření výchozích revizí. Mezi další výrobní úseky patří převíjení a oprava pohonů a transformátorů a strojní činnost spojená s projekcí a výrobou. Noel-Plus CV udržuje mimo jiné stálý elektroservis pro Sandvik Chomutov Precision Tubes a zároveň se podílí na velkém množství rekonstrukcí a nových investic této společnosti. výška manipulátorů je přibližně 150 cm a jejich rameno, dlouhé 40 metrů, se může pohybovat horizontálně i vertikálně rychlostí až 1,5 metru za vteřinu. Řízení manipulátorů Programové řešení jsme rozdělili mezi Simotion D435 s příslušnými bloky měničů řady Sinamics, propojenými průmyslovými sběrnicemi Profinet a DriveCliQ, a Simatic CPU 317-F, říká Ivo Kricner z firmy Noel-Plus CV, který se na tomto řešení spolu se svými kolegy podílel. V Simotion D435 je řešena pohybová sekvence pro nabrání, převoz a vyložení trubky, přičemž každý manipulátor je ovládán jedním systémem. Dále jsou zde hlídány softwarové koncové polohy a vzájemná poloha manipulátorů, aby nedošlo k najetí na nouzové koncové polohy nebo ke srážce manipulátorů. Simatic CPU 317-F zase řeší vzájemnou koordinaci obou manipulátorů a do Simotion přeposílá pro každý manipulátor počáteční a koncovou polohu vykládání. Trasy manipulátorů se plně překrývají, a obě zařízení tak mohou nabírat i vykládat na stejné pozice. Algoritmus volí optimální rozvržení tras pro vykládání trubek a hlídá manipulátory, aby se nesrazily nebo vzájemně nezablokovaly. Musí být rovněž schopen přeplánovat již navržené trasy při vyjetí nové trubky. Použitý 10 Industr y Fórum

11 P R O J E K T algoritmus je dostatečně robustní, aby vyřešil všechny kolizní trasy a dokázal navázat na přerušené vykládání (při stisknutí nouzového tlačítka), zároveň je dostatečně obecný, aby nebyl vázán na přesné koordináty, jež je možné zadat z panelu ve formě receptury. Obsluha a vizualizace Manipulátory lze ovládat přes čtyři 15 dotykové panely jeden panel MP377 a tři tenké klienty. Při jejich vytváření byl kladen velký důraz na jednoduchost a přehlednost. Díky tomu stačí pro uvedení do provozu zařízení zapnout a přepnout do automatického režimu. Manipulátor provede synchronizaci všech pohonů a dokáže navázat na již probíhající vykládání nebo zahájit nové. Manipulátory mohou fungovat ve třech režimech. První z nich je manuální obsluha pomocí tlačítek ovládá vertikální i horizontální pohyb manipulátoru. Při poloautomatickém režimu obsluha zvolí vykládací trasu, již má manipulátor provést. Poslední, třetí režim je automatický vykládací trasy se volí bez nutnosti zásahu obsluhy. Zajištění bezpečnosti Pohyb manipulátorů je poměrně rychlý a pro nezaškoleného pracovníka těžko odhadnutelný. Prostor mezi bruskami pod manipulátory je tak během provozu velmi nebezpečný. K zamezení vstupu jsou kolem linky umístěny zábrany a ploty. Na druhou stranu musí operátor do pracovního prostoru vstupovat, aby kontroloval povrch trubek nebo prováděl údržbu linky. Je rovněž třeba zajistit bezpečný provoz linky během odstavení brusky, na níž probíhají servisní práce. Bezpečnost vyřešili odborníci pomocí sběrnice AS-Interface (AS-i), jež funguje na principu master/slave. Vzhledem k počtu vstupů a výstupů byly použity tři AS-i sítě, u nichž jsou obsazeny téměř všechny slavy. AS-i kromě toho slouží také k připojení prvků polní instrumentace. Jednotlivé bezpečnostní prvky jsou zapojeny do AS-i sítě do slavů s bezpečnými vstupy. Pomocí DP/AS-i F-Link jsou všechny vstupy a výstupy převedeny do sítě Profibus, která je zapojena do automatu CPU 317-F. Zde se veškerá data zpracují v safety programu a přes bezpečné výstupy dále distribuují do samotných měničů Safety Integrated zde na úrovni měničů dochází k řízenému odstavení. K zajištění bezpečnosti osob a majetku slouží osm nouzových tlačítek, krajní polohy všech 24 servopohonů a vertikálně směrované laserové scannery LS4, které tvoří bezpečné pohyblivé ploty. Každý z těchto prvků řízeně odstavuje celou linku, přičemž pohony jsou následně zajištěny brzdami. Přínos pro zákazníka Společnost Sandvik získala v obou manipulátorech velmi flexibilní stroje, které umožňují spolehlivou a bezobslužnou přepravu trubek na navolené pozice. Vysoká transportní rychlost a jednoduché ovládání zaručují plné výrobní využití brusek i defektoskopu, zvolená bezpečnostní koncepce zase poskytuje vynikající ochranu osob i majetku. Pomocí změny receptur z ovládacího panelu je možné změnit koordináty zdrojových a cílových pozic pro vykládání díky tomu lze rychle reagovat na strojní úpravy v profilu linky. Tuto možnost si již v Sandviku mohli ověřit v praxi při změnách profilu linky a přidávání nových tras, doplňuje kolega Ivo Kricnera, Ing. Petr Čech. SANDV I K Sandvik Chomutov Precision Tubes, spol. s r. o., je dceřinou společností Sandvik AB Švédsko. Sandvik patří mezi největší světové výrobce korozivzdorných bezešvých trubek (rovných, ohýbaných i navíjených trubek pro podmořské kabely), tyčí a dutých tyčí, přírub a armatur, ocelových pásek, drátů a svařovacích potřeb pro uživatele s nejvyššími požadavky na kvalitu, hospodárnost, přesnost a spolehlivost Industr y Fórum 11

12 P R O J E K T Bezkontaktní měření kapalného chloru ve Spolchemii Měření výšky hladiny kapalného chloru je velmi náročné a klade přísná kritéria na použité technologie, zejména co se týče odolnosti a provozní bezpečnosti. Ústecká Spolchemie se ve spolupráci se společností Spolreg rozhodla pro tyto účely nasadit bezkontaktní vysokofrekvenční radar Sitrans LR250 značky Siemens. Tomuto rozhodnutí předcházel test přístroje v ostrém provozu, jenž správnost této volby potvrdil. Kapalný chlor je nebezpečná a agresivní látka při úniku do ovzduší může vážně poškodit zdraví lidí. Kromě toho je silným okysličovadlem a tvoří výbušné a hořlavé směsi s vodíkem, organickými látkami a silně reaguje při styku s některými kovy. Skladuje se v tlakových nádobách a jeho tenze dosahuje při běžných teplotách tlaku až 1,2 MPa. Vzhledem k povaze tohoto média se proto při jeho měření vyžaduje odolnost a absolutní těsnost měřicího přístroje. Tento požadavek splňuje radar Sitrans LR250 se speciálním borosilikátovým těsněním, vysoce odolným proti úniku chloru. Společnost Spolreg, s. r. o., která pro Spolchemii zajišťuje projekční, realizační a servisní činnost měřicí a regulační techniky, proto navrhla aplikaci, založenou právě na tomto přístroji. Tříměsíční test Vzhledem k nízké dielektrické konstantě kapalného chloru zákazník požadoval nejprve praktické ověření funkčnosti bezkontaktního radaru v provozních podmínkách, respektive tříměsíční test, který by prokázal způsobilost tohoto zařízení pro tak náročnou aplikaci. K testování, jež započalo v září loňského roku, dodal Siemens přístroj v provedení se speciálním procesním připojením, respektive s přírubou s těsnicí drážkou. Problém příliš vysokého hrdla pro správnou instalaci radaru byl vyřešen prodlužovacím muzikusem na stávající zvonové anténě. Sitrans LR250 prošel na výbornou Vyhodnocení testu včetně vizuální kontroly proběhlo v lednu letošního roku pod vedením vedoucího provozu Chlorová chemie společnosti Spolchemie Ing. Martina Hály. Výsledek potěšil všechny zúčastněné strany ukázalo se, že radar měří zcela spolehlivě a navíc na jeho pracovní části nejsou patrné žádné známky poškození korozí, takže odolává agresivnímu médiu. Spolchemie se proto rozhodla Sitrans LR250 zakoupit a požádala Siemens, zda jí může radar dočasně zapůjčit, aby se nemuselo přerušit měření 12 Industr y Fórum

13 S P O L U P R Á C E Společně ještě silnější Spolupráce společností Hach Lange a Siemens Společnosti Hach Lange a Siemens spolupracují v České republice a na Slovensku již pátým rokem v oblasti procesní instrumentace pro vodohospodářské aplikace. Obě firmy spojily své zkušenosti a odborné znalosti, díky nimž dokážou nabídnout zákazníkům úplné a na míru šité řešení. Řešení, které je výjimečné svou komplexností i technickou kvalitou a sofistikovaností. chloru v období mezi ukončením testu a nákupem přístroje. Siemens této žádosti vyhověl a ponechal zařízení u zákazníka v provozu. Zakázka byla ve spolupráci s firmou Spolreg úspěšně zrealizována v únoru letošního roku. S I T R A N S L R Sitrans LR250 je dvouvodičový bezkontaktní vysokofrekvenční radar pro kontinuální měření hladiny kapalin a kalů, pracující na frekvenci 25 GHz. Tato vysoká frekvence umožňuje použití antén s velmi malým rozměrem a ve spojení s vyzařovacím úhlem pouhých 8 předurčuje radar především pro měření médií s nízkou dielektrickou konstantou nebo pro velmi přesné měření v malých zásobnících. Rozsah měření je nicméně velmi široký od 50 mm (měřeno od antény) až po velké 20m zásobníky. Sitrans LR250 využívá osvědčené technologie Siemens Milltronics Process Intelligence, do níž byl integrován nový prvek Quick Start Wizard pro rychlé a jednoduché nastavení. Zařízení je navíc osazeno zcela novým grafickým displejem LUI s možností zobrazení aktuálního profilu vysílaného signálu přímo na displeji. Díky tomu je nyní Sitrans LR250 hladinoměrem s nejjednodušší instalací a s nejrychlejším uvedením do provozu. Radar je stavěn na provoz v těžkých podmínkách, a to včetně prostředí s nebezpečím výbuchu (certifikát ATEX). Trojstranně prospěšné spojenectví Spojenectví Hach Lange Siemens poskytuje zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Obě firmy společně nabízejí kompletní systém, zahrnující měřicí a regulační technologie pro všechny možné vodohospodářské aplikace čistírny odpadních vod, úpravny pitných vod nebo monitoring a regulaci procesních vod v teplárnách, elektrárnách, nápojovém průmyslu, farmacii a podobně. Tento systém, jenž vznikl na základě letitých zkušeností obou společností v oblasti přístrojového vybavení pro procesní analýzu vod, tak převyšuje ostatní na trhu dostupná řešení. Protože si produkty značek Hach Lange a Siemens vzájemně nekonkurují, nedochází k průniku produktového portfolia, ale naopak k ideálnímu doplnění, jehož výsledkem je jeden kompletní systém od jednoho dodavatele. Tento systém zahrnuje vše od elektrochemických sond, procesních analyzátorů a automatických odběráků vzorků až po měření hladiny, tlaku, průtoku, teplot a řídicí systémy (Siemens Simatic). Samozřejmostí je komplexní vybavení pro laboratoře. Takto kompletní portfolio je bezpochyby nejlepší nabídkou pro vodohospodářský průmysl na světě. Úspěšné projekty Firmy Hach Lange a Siemens mají na svém kontě celou řadu významných projektů, které spolu zrealizovaly jako strategičtí partneři. Jde například o čistírnu odpadních vod (ČOV) v Liberci, ČOV Mladá Boleslav, ČOV Vídeň, ČOV Letiště Ruzyně-jih nebo o úpravnu pitné vody v Koutech. Úspěšná spolupráce obou společností ale samozřejmě pokračuje dalšími zakázkami. Za všechny je možné zmínit analýzy pro elektrárnu ČEZ Tušimice II, analýzy pro elektrárnu Krasavino v Rusku nebo ČOV Brno-Modřice. H AC H L A N G E Hach Lange je celosvětově působící značka s 75letou tradicí, reprezentující vysokou kvalitu a zkušenosti ve svém oboru. Dodává kompletní systémy pro laboratorní a procesní analýzu, od přístrojového vybavení až po reagencie. Společnost Hach Lange vždy určovala směr budoucího vývoje v oblasti procesní instrumentace a vodohospodářského průmyslu. Na svém kontě má mimo jiné řadu světových patentů příkladem je LDO princip měření rozpuštěného kyslíku ve vodě (optický princip na bázi luminiscence), který změnil náhled na spolehlivost a nenáročnost měření v odpadních vodách Industr y Fórum 13

14 P R O D U K T Y Pásové vážicí systémy s vyšší kapacitou Pásové váhy Siemens-Milltronics s typovým označením MSI nebo MMI z produkce společnosti Siemens lze nyní používat v dopravníkových systémech s přepravní kapacitou až t/h. Snadná montáž optických vlnovodů Siemens vyvinul sadu Fast- Connect FOC (Fiber Optic Cable) pro rychlé sestavování optických kabelů se skleněnými vlákny, již lze použít při budování kancelářských i průmyslových sítí. Technologie je vhodná pro sítě typu průmyslového Ethernetu/ Profinetu, ale i Profibusu. Montážní sada obsahuje nářadí, konektory a spojky pro montáž kabelu v místě instalace. Tento optický kabel se dá snadno a spolehlivě připravit až na místě instalace, není tedy nutné řešit problémy, které často vznikají u předem objednaných kabelů fixní délky. Nová sada FastConnect FOC se skládá ze speciálního nářadí, spojek pro montáž v místě instalace, konektorů typů SC (Subscriber Connector) a BFOC (Bayonet Fiber-Optic Connector) a nového optického kabelu s označením Fast- Connect FOC. Nový kabel se vyznačuje tím, že je v něm použito vlákno s centrálním světlovodným jádrem o průměru 62,5 µm, které je obaleno speciálními vrstvami, jež jej stabilizují. Díky sadě FastConnect FOC mohou nyní světlovodné kabely se skleněnými vlákny správné délky a se správnými konektory sestavovat i pracovníci bez zvláštní kvalifikace, a to přímo v provozu. Toto řešení má velký význam pro praxi, neboť umožňuje připravit kabely se skleněnými vlákny přesně podle konkrétních podmínek na daném místě provozu. Problémy s objednávkou fixních délek optických kabelů či s obtížnou montáží jejich konektorů jsou díky tomu minulostí. Oproti dřívějšku to znamená nárůst výkonu o t/h. Oba typy vah byly navíc ve spojení s integrátorem Siemens-Milltronics BW500 a snímačem rychlosti dopravníkového pásu schváleny podle směrnic OIML a MID jako měřidla s osvědčením. Výkonná pásová váha Siemens-Milltronics MSI s jednou řadou podpěrných válečků je vhodná pro řízení technologických přepravních procesů i nakládky sypkých látek. Váha okamžitě reaguje na zatížení působící na nosník s podpěrnými válečky a odolá přetížení až 300 % jmenovitého měřicího rozsahu. Přístroj má pevnou mechanickou konstrukci, takže ho lze použít i v mimořádně náročných provozních podmínkách. Siemens-Milltronics MMI je výkonná a velmi přesná pásová váha s několika řadami podpěrných válečků, která se skládá ze dvou či více vah typu Siemens-Milltronics MSI. Siemens-Milltronics MMI-2 se dvěma řadami podpěrných válečků měří s přesností Multifunkční operátorský panel se špičkovým dispejem Siemens rozšířil svou řadu přístrojů typu Multi Panel, určených pro náročné úlohy operátorského sledování a ovládání jednotlivých strojů nebo celých technologických celků. Nový Simatic Multi Panel 177 má vynikající displej typu TFT o velikosti 6 se barvami. Nedílnou součástí jsou různá rozhraní od USB a Ethernetu 10/100 Mb/s až po RS-485 či Profibus DP. ± 0,25 % nebo vyšší, váha Siemens-Milltronics MMI-3 se třemi řadami válečků pak s přesností ± 0,125 % nebo vyšší. Do přístroje lze integrovat softwarový programovatelný automat Simatic WinAC MP 2008 ve verzi WinAC MP177, který přes vzdálené vstupy a výstupy zajišťuje vlastní řízení automatizované technologie. Jako konfigurační nástroj pro toto softwarové PLC slouží, stejně jako pro ostatní řídicí jednotky řady Simatic, program Step 7. Operátorská část Multi Panelu se konfiguruje pomocí vývojového prostředí Simatic WinCC flexible 2008 SP1 ve verzi Compact nebo vyšší. Nový Simatic Multi Panel Touch neobsahuje rotační komponenty, jako jsou pevný disk nebo větrák, což přináší úsporu při údržbě. Přístroj je vhodný k použití v těsné blízkosti stroje nebo zařízení. Integrovaná trvalá paměť zajišťuje uchování provozních dat v panelu, i když se přeruší jeho napájení. 14 Industr y Fórum

15 P R O D U K T Y Vibrační hladinový spínač pro sypké látky Nové kompaktní přepínače Siemens pro průmyslový Ethernet Nabídka přepínačů pro průmyslový Ethernet značky Siemens se rozrostla o dvě nové řady výrobků přepínače Scalance XB-000 pro ekonomicky úspornou realizaci malých sítí v topologii hvězda nebo linie a dále přepínače Scalance XF-200 s plochou konstrukcí. Do řady X-100 byl navíc přidán kompaktní přepínač pro napájení zařízení po průmyslovém Ethernetu. Přístroje řady Scalance XB-000 jsou přepínače pro průmyslový Ethernet bez možnosti managementu. Tato zařízení s krytím IP20 najdou uplatnění v průmyslovém prostředí a jsou vhodná pro nasazení v instalačních kabinetech. Cenově výhodné přepínače v kompaktním provedení lze snadno upevnit v rozváděči na standardní lištu DIN. Verze XB005, XB008, XB004-1 a XB004-1LD mají až osm elektrických portů s konektory RJ45 nebo čtyři metalické porty RJ45 a jeden port optický. Přístroj Scalance XF204IRT je první přepínač z nové řady Scalance XF-200. Je méně náročný na prostor díky ploché konstrukci s kabelovým vývodem skloněným šikmo dolů, přičemž vidlice konektorů se zasouvají jako obvykle zepředu. Stejně jako u ostatních switchů třídy X-200 lze i tento přepínač použít v topologii redundantního kruhového zapojení (HSR High Speed Redundancy Ring, MRP Media Redundancy Protocol). Switch typu IRT lze navíc použít pro standby spojování dvou takových redundantních segmentů. Tyto i další funkce se nastavují přes integrované webové rozhraní. Přepínač pro Ethernet Řadu Scalance X-100 nyní doplňuje přepínač pro průmyslový Ethernet s funkcí napájení po Ethernetu (podle normy Power-over-Ethernet PoE). K jeho dvěma portům tedy mohou být připojena až dvě zařízení, jež podporují tento standard napájení (například Scalance W788). K připojení postačí standardní zdroj s napětím 24 V, není tedy nutné doplňovat zdroj s napětím 48 V. Cílem tohoto řešení je úspora nákladů. Přepínač X108PoE lze použít v topologii sítě typu linie nebo hvězda. Stejně jako ostatní switche řady X-100 má i toto zařízení porty typu RJ45 speciálně uzpůsobené pro konektory IE FC RJ45 (FastConnect). Samozřejmostí je odolné kovové pouzdro s krytím IP30. Přepínač lze instalovat na standardní lištu DIN nebo pomocí šroubů přímo na stěnu. Siemens rozšířil svou řadu vibračních hladinových spínačů, sloužících k detekci dosažení maximální, žádané nebo minimální úrovně hladiny sypkých látek, o model Sitrans LVS100. Přístroj, který detekuje přítomnost sypkých látek s hustotou 60 kg/m 3 a větší, je určen k použití v zásobnících, silech či násypkách. Najde uplatnění zejména při těžbě nerostů, v potravinářství, při výrobě a zpracování plastů a v chemickém či farmaceutickém průmyslu. Spínač lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Sitrans LVS100 slouží především k detekci dosažení minimální a maximální hladiny, případně jako redundantní přístroj, pracující paralelně se systémy pro spojité měření polohy hladiny a pro ochranu před přeplněním nebo úplným vyprázdněním zásobníku. Přístroj není citlivý na vnější vibrace a je zkonstruován tak, aby na jeho vibračních vidličkách neulpíval měřený materiál. Spínač Sitrans LVS100 má kompaktní konstrukci a může se namontovat shora, zboku i šikmo. Otočné pouzdro usnadňuje instalaci i připojování vodičů, takže přístroj lze jednoduše připojit k bezpečnostnímu systému či k zařízení ve velíně. Díky absenci pohyblivých součástí má toto zařízení mimořádně dlouhou životnost. Smáčené díly a mechanické připojení z korozivzdorné oceli a odolné pouzdro z hliníkové slitiny garantují vysokou mechanickou i chemickou odolnost a dlouhodobou provozní spolehlivost Industr y Fórum 15

16 P R O D U K T Y Flexibilní systémy pro čtení kódů v průmyslu Siemens uvedl na trh nové stacionární čtečky čárových a maticových kódů (1D/2D) s typovým označením Simatic MV440. Tyto přístroje se vyznačují vysokou spolehlivostí a rychlostí čtecích operací a současně širokou nabídkou možností komunikace a způsobu připojení. Kompaktní systémy pro čtení kódů mají krytí IP67 a jsou primárně určeny ke čtení maticových kódů vytvořených přímo na sledovaných objektech. Odolná konstrukce umožňuje jejich nasazení v náročných provozních podmínkách průmyslové výroby. Díky široké nabídce osvětlovacích prvků lze systém snadno přizpůsobit podle povahy jednotlivých úloh. Typickými oblastmi použití jsou sledování výrobků, řízení procesů a kontrola kvality značení v mnoha specifických úlohách (například v automobilovém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, při výrobě elektroniky, nápojů či kosmetiky, zpracování tabáku apod.). Nový systém Simatic MV440 je k dispozici v několika verzích s vestavěným osvětlovačem ke čtení kódu na vzdálenost do 80 cm, s externím osvětlovačem a čtecí vzdáleností až 3 m, s verifikací přečteného údaje nebo bez ní či s rozlišením 640x480 nebo 1024x768 obrazových bodů. Systém Simatic MV440 přečte až 80 kódů za sekundu a spolehlivě rozpozná až patnáct typů kódů, předem vložených do zařízení. Funkce hromadného čtení (multi-code reading) umožňuje přečíst v každém sejmutém obrazu až 50 jednotlivých kódů. Speciální samospoušť Velmi speciální funkcí je samospoušť (auto trigger). Ta čtečce umožňuje trvale snímat obrázky maximální rychlostí a současně je vyhodnocovat. Čtecí zařízení tak samo hledá kódy v libovolně dlouhé sekvenci obrázků, aniž potřebuje vnější spouštěcí signál. Tato funkce se hodí zejména ke sledování pomalu se pohybujících objektů a rovněž tam, kde je obtížné zavést přesné spouštění s použitím světelné zábrany. Čtečka Simatic MV440 ve verzi s verifikací umožňuje sledovat a hodnotit kvalitu kódu. Díky tomu lze zajistit, aby kvalita kódu v průběhu celého výrobního cyklu neklesla pod určitou kritickou úroveň a kód byl, navzdory možnému znečištění, stále spolehlivě čitelný. Simatic MV440 obsahuje rozhraní pro Profinet IO, průmyslový Ethernet a linku RS-232. K připojení ke sběrnici Profibus DP je nutné použít komunikační modul, jenž rovněž zajišťuje smíšený provoz se systémy RFID (Radio Frequency Identification), jsou-li k němu připojeny. Komplex řídicích a vizualizačních funkcí Nový systém se parametrizuje a uvádí do chodu přes vestavěný webový server. Uživatel k tomu použije PC nebo programovací zařízení s instalovaným programem Internet Explorer žádný jiný software není třeba. Pro většinu úloh se parametry přednastaví automaticky. Webové uživatelské rozhraní nabízí operátorovi celý komplex detailních řídicích a vizualizačních funkcí, a to i v režimu vyhodnocování. Jednotlivá speciální uživatelská rozhraní se vytvářejí s použitím běžného vizualizačního softwaru (například Simatic WinCC nebo WinCC flexible). K dispozici jsou také různé diagnostické, záznamové a vyhodnocovací funkce. Výkonný průmyslový počítač Simatic IPC547C Nový průmyslový počítač s typovým označením Simatic IPC547C je určen k zástavbě do skříně o velikosti 19. PC je osazeno výkonnými procesory Intel Core 2 Quad/Duo a může mít pracovní paměť až 16 GB. Novinkou je také možnost předinstalace operačního systému Windows Server 2008 nebo integrace grafické karty X4500. Díky vysokému výpočetnímu a grafickému výkonu a systémovým vlastnostem se počítač hodí zejména k rychlému zpracovávání velkých objemů dat při vizualizaci technologických procesů, zpracování obrazu a jako server v průmyslových aplikacích. Průmyslový počítač Simatic IPC547C je dvakrát výkonnější než jeho předchůdce, s nímž je kompatibilní konstrukcí, rozhraním i programovým vybavením. Přístroj je zkonstruován pro nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz v průmyslovém prostředí. Pracuje bez jakéhokoliv úbytku výkonu i při své 16 Industr y Fórum

17 P R O D U K T Y Selektivita a rychlá diagnostika poruch Nový elektronický selektivní modul Sitop PSE200U Elektronický selektivní modul Sitop PSE200U je schopen jednotlivě sledovat výskyt přetížení nebo zkratu až u čtyř napájecích odboček z rozvodu o napětí 24 V. Přístroj je k dispozici ve dvou variantách se jmenovitým výstupním proudem nastavitelným v rozmezí od 0,5 do 3 A, respektive od 3 do 10 A. Vporovnání s předchozím provedením selektivního modulu Sitop, jenž se dá nastavit v širokém rozmezí od 2 do 10 A, lze novou verzi přístroje mnohem lépe přizpůsobit požadavkům dané aplikace. Nový selektivní modul Sitop PSE200U detekuje jako přídavný modul zdrojů stabilizovaného napětí v hodnotě 24 V nejen malá přetížení, ale i plíživé zkraty ve vedeních s velkým ohmickým odporem. Dojde-li k přetížení nebo zkratu, přístroj přeruší přívod proudu do postižené odbočky tím se zabrání celkové ztrátě napájecího napětí, takže zůstane zachován přívod energie do všech ostatních odboček, které poruchou postiženy nebyly. Jednotlivé odbočky lze připojovat k napájecímu zdroji postupně, s časovými odstupy, a zdroj je tedy v průběhu připojování spotřebičů s velkými záběrnými proudy méně namáhán. Aby bylo možné sledovat více než čtyři odbočky, je možné k napájecímu zdroji připojit další přídavné selektivní moduly. Diagnostika na dálku Krytky nastavovacích potenciometrů selektivního modulu Sitop PSE200U lze opatřit plombami, jež brání nežádoucím změnám v nastavení požadovaných hodnot. Signalizace pomocí tříbarevné světelné diody typu LED a signálního kontaktu umožňuje snadno určit místo případné poruchy. Diagnostická data se dají přenášet do řídicí jednotky vyšší úrovně pro dálkovou diagnostiku. Řídicí jednotka může selektivní modul s použitím jeho nové funkce spuštění na dálku znovu nastavit do původního stavu. Na rozdíl od běžných miniaturních jističů, které reagují až při proudech násobně překračujících jejich jmenovitý proud, reaguje nový selektivní modul již na velmi malé překročení nastaveného jmenovitého proudu. Přístroj také rozlišuje mezi trvalou poruchou a krátkodobým provozním nadproudem umožňuje tak detekovat i zkraty ve vedeních s velkým ohmickým odporem. maximální sestavě a plném využití jejích komponent. Díky malým rozměrům ho lze instalovat do skříní o rozměru 19 a hloubce 500 mm. Zařízení má teplotně řízené nehlučné ventilátory a jeho přetlakový ventilační systém účinně brání pronikání prachu do vnitřku skříně. Speciální držáky pevných disků, příchytky desek a způsob uchycení napájecího kabelu chrání jeho komponenty před nepříznivým působením vibrací a rázů. Snadná rozšiřitelnost Nový počítač lze snadno rozšířit při použití volných pozic PCIe x16 (2.0), PCIe x8, PCIe x1 a současně čtyř pozic PCI pro dlouhé rozšiřující karty. Jsou-li zapotřebí dva monitory, lze dodat grafickou kartu PCI Express x16. K dispozici je devět rozhraní typu USB, z toho dvě na čelním panelu a jedno uvnitř. Dvě rozhraní pro gigabitový Ethernet nabízejí i redundanci a současně velké rychlosti přenosu dat. K rychlému a spolehlivému ukládání a uchovávání dat jsou použity pevné disky o kapacitě 500 GB s rozhraním SATA. Simatic IPC547C lze objednat také s již předem nainstalovaným operačním systémem Windows XP Professional, Vista Ultimate nebo Windows Server Na objednávku je k dispozici rovněž montážní sada, umožňující použít nové PC samostatně jako průmyslovou pracovní stanici nebo server ve velínech a technických kancelářích Industr y Fórum 17

18 P R O D U K T Y Simatic S Micro-PLC Programovatelný automat Simatic S Micro-PLC (Programmable Logic Controller) z produkce společnosti Siemens se vyznačuje univerzální a pružnou strukturou, velkou výkonností a mimořádně kompaktním provedením. V novém programovacím prostředí Simatic Step 7 Basic lze konfigurovat jak automat samotný, tak i ovládací panely řady Simatic HMI Basic (Human Machine Interface). Díky tomu je zajištěno velmi snadné a rychlé programování, zapojování do sítí a uvedení řídicího systému do provozu. Nový programovatelný automat, ovládací panely řady HMI Basic a nové programovací prostředí tvoří dohromady integrovaný nástroj, který dokonale odpovídá požadavkům na rozměry a výkonnost řídicích stanic při řešení současných automatizačních úloh v kategorii tzv. mikroautomatizace. Malé rozměry, nízká cena Mikrosystém Simatic S je nové modulární PLC určené k řešení menších automatizačních úloh, které splňuje požadavky na malé rozměry a nízkou cenu zařízení. Při vývoji přístroje i softwaru byl kladen zvláštní důraz na bezproblémovou integraci a co nejdokonalejší vzájemnou součinnost automatu, systému operátorského rozhraní i programového vybavení. Konstrukčně je nové PLC provedeno tak, aby bylo provozně snadno přizpůsobivé a rozšiřitelné lze ho tak velmi dobře přizpůsobit požadavkům nejrůznějších automatizačních úloh. Centrální modul je možné rozšiřovat přidáváním modulů I/O a komunikačních modulů. Novinkou jsou tzv. signálové desky (signal boards), které se jednoduše zepředu nasadí na procesorovou jednotku (CPU) a poskytují buď rozhraní pro dva signály typu DI/DO (digital input/digital output), nebo jeden analogový výstup. Při úlohách s několika málo signály umožňuje toto uspořádání vytvořit skutečně velmi kompaktní řídicí systém. Vestavěný Profinet Pro snadné zapojování do sítí a bezproblémovou komunikaci mezi programovacím prostředím, programovatelnými automaty a ovládacími panely (například při programování nebo vzájemné komunikaci mezi procesorovými jednotkami) má Simatic S vestavěné rozhraní Profinet. Přes toto rozhraní jsou připojeny také ovládací panely řady Simatic HMI Basic. Pro spojení několika automatů nebo ovládacích panelů do sítě je k dispozici rozšiřovací modul CSM 1277, což je jednoduchý neřízený přepínač pro síť Ethernet/Profinet se čtyřmi porty. Realizaci náročných úloh při řízení technologických zařízení usnadňují funkce čítání, měření, zpětnovazební regulace a řízení polohy a pohybu, jež jsou v automatu vestavěné jako standardní součást jeho základního vybavení. Kromě toho má nový mikroautomat (v porovnání s předchozím modelem Simatic S7-200) také výkonnější procesor a větší kapacitu paměti, dělitelnou podle potřeby na část pro program a část pro data. Nový vývojový nástroj Simatic Step 7 Basic představuje integrované softwarové prostředí pro tvorbu uživatelských programů pro PLC a panely řady Simatic HMI Basic. Verze Simatic Step 7 Basic V10.5 s integrovaným softwarem WinCC Basic podporuje uživatele nabídkou aplikačně orientovaných a intuitivně ovladatelných editorů. Tyto editory nabízejí vysoký uživatelský komfort a umožňují rychlejší a přehlednější tvorbu programu. 18 Industr y Fórum

19 R Ů Z N É Školení pro automatizaci a pohony Mimořádně důležitou součástí procesu automatizace je školení pracovníků, kteří jej zabezpečují. Společnost Siemens proto v loňském roce vybudovala pro Českou republiku vlastní školicí středisko se zaměřením na průmyslovou automatizaci, jež navazuje na dlouholetou tradici školení, zajišťovaného dceřinou firmou E&A. K výuce slouží stávající prostory v Bradleci u Mladé Boleslavi a nově vybudovaný školicí komplex v Ostravě. Cílem střediska je zabezpečit co nejvyšší technickou a odbornou úroveň všech školení. Velký důraz se proto klade na odbornou a pedagogickou připravenost lektorů. Všechny kurzy probíhají v souladu s principy Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation TIA), které firma Siemens prosazuje již několik let. Základem činnosti střediska jsou školení zaměřená na programovatelné automaty řady Simatic S7, doplněná o problematiku HMI (WinCC flexible a WinCC). Od srpna 2009 se tato nabídka rozroste o problematiku bezpečnostních systémů (Simatic Safety). Výrazné slevy na vybraná školení Velkou tradici mají školení věnovaná řídicím systémům Sinumerik, určeným pro obráběcí stroje. V této oblasti se nyní připravuje kurz pro novou řadu systému Sinumerik s označením Solution Line. Systémy řady Solution Line mají novou hardwarovou architekturu. HMI část komunikuje přes Ethernet, spojení s pohony probíhá pomocí nové sběrnice Drive-CLiQ a PLC je připojeno přes Profibus. V neposlední řadě je nutné představit i oblast Motion Control, která je zaměřena na problematiku frekvenčních měničů (Simotion a Sinamics). V období od 1. září do 31. prosince letošního roku mohou případní zájemci využít výhod v podobě výrazných slev na vybraná školení. Podrobnější informace, termínový kalendář a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou k dispozici na Anketa spokojenosti s časopisem Vážení čtenáři, v minulém čísle časopisu Industry Fórum jste měli možnost zúčastnit se průzkumu spokojenosti s naším časopisem. Děkujeme vám za zajímavé odpovědi, z nichž vyplynulo, že jste s časopisem spokojeni a že informace, které v něm nacházíte, považujete za aktuální, důvěryhodné a pro vás užitečné. Součástí průzkumu byl i prostor, kde jste mohli vyjádřit svoje připomínky a náměty. Díky nim můžeme náš časopis neustále zlepšovat tak, aby byl pro vás ještě přínosnější a inspirativnější. Součástí ankety bylo i losování o zajímavé ceny, které byly předány našimi obchodními zástupci těmto zákazníkům: Jiří Dohnal, PSP Engineering, a. s., Jindřich Kučera, JNK Novák, s. r. o., Miroslav Pištěk, Barum Continental, s. r. o., Vladimír Rod, Spolchemie, a. s., Michal Řeha, Ingeteam, a. s., Karel Švec, Blumenbecker Prag, Petr Tůma, Plzeňský Prazdroj, a. s., Pavel Urbanec, Holcim (Česko), a. s., Jaroslav Vrzal, Spálovský, a. s Industr y Fórum 19

20 P O M Á H Á M E Fondu pomoci je pět let Fond pomoci společnosti Siemens slaví pět let své existence, během nichž rozdělil mezi 150 neziskových organizací v České republice přes 12 milionů korun. Fond podporuje projekty, jež pomáhají slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do složité životní situace a nemohou si pomoci sami. Společenská odpovědnost je jedním ze základních pilířů naší existence, říká Pavel Kafka, generální ředitel společnosti Siemens v ČR, a dodává: Ani v historii tomu nebylo jinak. Málokdo ví, že například zdravotní pojištění pro zaměstnance jsme zavedli jako jedni z prvních na světě již v roce 1849, tedy dva roky po založení naší firmy. Vedle ochrany životního prostředí a spolupráce se školami je dárcovství další aktivitou, které se Siemens jako dobrý soused věnuje. Každý měsíc žádá o finanční podporu v projektu Siemens Fond pomoci kolem 30 neziskových organizací. Šest členů hodnotící komise (pět odborníků z neziskových organizací a jeden zástupce společnosti Siemens) každý projekt přečte, oboduje a na pravidelné schůzce vyhodnotí. Vybrané projekty jsou pak oceněny finanční částkou, určenou na konkrétní materiální pomoc. Každá organizace má možnost bez ohledu na to, zda byla úspěšným či neúspěšným žadatelem žádat o finanční podporu každý další měsíc, tedy až dvanáctkrát do roka. Díky systematické podpoře českého neziskového sektoru se Siemens Fond pomoci stal od června 2005 vzorovým projektem celosvětového programu koncernu Siemens AG s názvem Caring hands. Nedílnou součástí je také dobrovolnictví zaměstnanců společnosti celý projekt Siemens Fond pomoci řídí a realizují pouze zaměstnanci Siemens. O D P OV Ě D N Á F I R M A Společnost Siemens je členem Klubu firemních dárců Donator, což je sdružení odpovědných firem. Rovněž patří mezi zakladatele skupiny Standard odpovědná firma komplexního, jednotného a standardizovaného systému měření, který sleduje náklady na dárcovské aktivity a měří účinky dopadu vynaložení těchto prostředků. Rozmarýna má nový Rozmar Jídla připravená pouze z kvalitních a vždy čerstvých surovin, vynikající rozlévaná vína, široká nabídka snídaní, denně čerstvé domácí dezerty to je kavárna Rozmar. Jedna z prvních sociálních firem v České republice byla otevřena v červenci letošního roku v Trojické ulici 1 v Praze 2. Kavárnu provozuje obecně prospěšná společnost Rozmarýna, která se zabývá problematikou dětských domovů a mladých lidí po odchodu z dětského domova. A právě tito lidé najdou v kavárně dočasné zaměstnání, možnost získání prvních pracovních zkušeností a především podporu v začátcích svého samostatného života. A proč je v tomto vydání Industry Fóra přiložen voucher na kávu zdarma? Protože Siemens tento projekt podporuje a kávu v Rozmaru, připravenou z vlastní kávové směsi, prostě musíte ochutnat! Těšíme se na vás. Více o Rozmarýně na více o kavárně na 20 Industr y Fórum

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC SIMATIC WinAC RTX (F) 2009 - Novinka Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC Připojení SIMATIC ET200 přes Profibus Připojení SIMATIC ET200 přes Profinet

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens Průmyslová komunikace Vladimír Ševčík Siemens Použití sběrnic Až 70% úspora místa + 40% úspora nákladů Rozvaděč Rozvaděč Terminal blocks Terminal blocks PROFIBUS Terminla blocks Safety barrier Pohon Instrumentace

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR Co je SIZER? Nástroj který podporuje uživatele již při počáteční fázi projektu hardwarových a softwarových komponent požadovaných pro automatizaci. SIZER zahrnuje návrh úplného systému pohonu s volitelnými

Více

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci efficiency in laser cutting BySpeed Pro Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci 2 BySpeed Pro dynamické, efektivní, nepostradatelné BySpeed Pro je dynamický úsporný balíček pro maximální

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

Školicí středisko Siemens

Školicí středisko Siemens Školicí středisko Siemens Nabídka kurzů: září 2013 září 2014 Školení pro automatizaci a průmyslová řešení www.siemens.cz/sitrain SIMATIC S7 ST-MICRO1 SIMATIC S7-1200 2 dny / 6 000,- Kč Kurz zaměřený na

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní monitorování otáček Bezpečnostní moduly 3TK28 Přehled Použití Charakteristické vlastnosti Přednosti Bezpečnostní moduly 3TK28 Bezpečnostní moduly se používají, jeli požadováno bezpečné a spolehlivé

Více

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link Návod pro použití snímače tlaku Vytvořil: Ing. Ondřej Čožík Datum: 12. 2. 2015 Rev: 1.0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1. POŽADAVKY PRO MOŽNOST ZAPOJENÍ SNÍMAČE DO PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ... 2 1.1. STRUKTURA SÍTĚ...

Více

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy 1. Koncepce simulátoru a řídicího systému Uspřádání testovacího zařízení je navrženo tak, aby bylo možné nezávisle ovládat

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom.

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom. Kompaktní ultrazvukový hladinoměr INSTALAČNÍ A PROGRAMOVACÍ MANUÁL 2. edice MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail:

Více

Kontakty. Siemens, s.r.o. divize Automatizace a pohony Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 033 303 Fax: 233 032 449

Kontakty. Siemens, s.r.o. divize Automatizace a pohony Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 033 303 Fax: 233 032 449 Kontakty Siemens, s.r.o. divize Automatizace a pohony Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 033 303 Fax: 233 032 449 Prodej Praha Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 032 411 Fax: 233 032 492 Prodej

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON

SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON Nová generace decentrálních periferií SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON Načtěte QR kód pomocí svého mobilního telefonu. www.siemens.cz/et200sp Automatizace s vyšší efektivitou

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P Compact Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Motory. Motor typové řady 1FK7. Kompaktní synchronní motory pro řídící pohybové aplikace. Brožura - listopad 2010. Answers for industry.

Motory. Motor typové řady 1FK7. Kompaktní synchronní motory pro řídící pohybové aplikace. Brožura - listopad 2010. Answers for industry. Siemens G 11 Kompaktní synchronní motory pro řídící pohybové aplikace Brožura - listopad 10 Motory nswers for industry. Siemens G 11 Osvědčený standard pro řídící pohybové úlohy Schématický diagram Schématický

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Moderní metody projektování. Siemens + Eplan

Moderní metody projektování. Siemens + Eplan Moderní metody projektování Siemens + Eplan Listopad 2014, Praha, Ostrava SIRIUS Safety SIRIUS SIMOCODE Zdeněk Bekr Luboš Holubec Tel: 499 903 131 E-mail: zdenek.bekr@siemens. @siemens.com, Tel.: 499 903

Více

TECHNOLOGIE PRESTIGE LINE

TECHNOLOGIE PRESTIGE LINE SÉRIE Z DIODOVÉ HODINY Nabídka platná od 01.01.2012 A8LED je oficiální distributor panelů technologie LED (používané LED diody se super-jasnou svítivosti, s velkým úhlem svíceni). Zařízení ze série Z nabízíme

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

IOP, BOP-2, Záslepka. G120P BT přídavné systémové komponenty

IOP, BOP-2, Záslepka. G120P BT přídavné systémové komponenty 5 116 G120P BT přídavné systémové komponenty IOP, BOP-2, Záslepka Ovládací panel IOP (Intelligent Operator Panel) se specifickým aplikačním průvodcem pro uvedení do provozu, zřetelným textovým displejem

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. m&h LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ Měření v obráběcím stroji rychle a přesně

PŘEHLED PRODUKTŮ. m&h LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ Měření v obráběcím stroji rychle a přesně PŘEHLED PRODUKTŮ m&h LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ Měření v obráběcím stroji rychle a přesně LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ... Způsob použití a měřicí programy Pro zajištění konstantní výrobní

Více

Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92

Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 E-Line 92 Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 Vysoký výkon pro malé velikosti Kdo řeže malé formáty, neměl by být nucen vzdávat se absolutní přesnosti a spolehlivosti. Nyní existují stroje

Více

AS-interface Česká republika 2006

AS-interface Česká republika 2006 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2006 1 Akce 1.1 AMPER 2006 Ve dnech od 4. do 7. dubna 2006 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 14. ročník

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Přehled Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Široká nabídka panelů SIMATIC HMI nabízí kompletní řadu přístrojů pro operátorské řízení výrobních technologií - vše od jednoho výrobce: od jednoduchých

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

... VF-nC3S... VF-S11... VF-MB1... VF-FS1... VF-PS1... VF-AS1

... VF-nC3S... VF-S11... VF-MB1... VF-FS1... VF-PS1... VF-AS1 Frekvenční měniče........ VF-nC3S........ VF-S11........ VF-MB1........ VF-FS1........ VF-PS1........ VF-AS1 VF-nC3S NanoDrive kompaktní třída Frekvenční měniče TOSHIBA jsou dodávány do celého světa a

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Modulární bezpečnostní systém 3RK3

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Výchozí situace Modulární systém MSS Komponenty Funkce Integrace Shrnutí Výchozí situace Řídicí funkce bezpečnostních obvodů jsou často realizovány několika jednotlivými

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM OTS30xx-EXT3 / -EXT4 OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot (OTS = Optical Temperature Sensor) (xx = 01, 02, 04, 06, 10 / SC = Switch Controller) FibroLaser TM Lineární měření teploty v prostředí

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE Firma Trimos jako jedna z mála na světě vyrábí komplexní program kontrolních a nastavovacích přístrojů. Jsou nezbytným pomocníkem při kontrole, seřízení a nastavení nástrojů a jejich

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

Balící stroj na brikety BP 800

Balící stroj na brikety BP 800 Balící stroj na brikety BP 800 Pro balení briket nabízíme poloautomatický balicí stroj typu SmiPack BP 800 pro skupinové balení briket do teplem smrštitelné folie LDPE. Předpokládané technické zadání:

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

AS-interface Česká republika 2005

AS-interface Česká republika 2005 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2005 1 Akce 1.1 AMPER 2005 Ve dnech od 4. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g» Žádné pohyblivé součásti» 3letá záruka a servis po dobu 7 let» Průmyslové komponenty DyaloX spolehlivá volba Průmyslový počítač

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů milestone in laser cutting ByVention Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů ByVention nejvyšší efektivita a vše, co k tomu patří Neobyčejný systém pro řezání laserem ByVention zaručuje

Více

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní Novinky EPSITRON Pokročilý napájecí systém Obsah EPSITRON CLASSIC Power 3 Síťové zdroje EPSITRON CLASSIC Power 4 5 Přehled: Technické údaje JUMPFLEX

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače Jednocestné optické závory jsou nepřekonatelné v jejich schopnosti rozlišovat malé díly a jemné detaily, stejně jako v provozní spolehlivosti. Nevýhody jsou pouze v jejich montáži a nastavení. A právě

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

samos PRO COMPACT Řízení bezpečnosti nové generace

samos PRO COMPACT Řízení bezpečnosti nové generace samos PRO COMPACT Řízení bezpečnosti nové generace Protože na velikosti skutečně záleží... Bez ohledu na využití hrála velikost řídící skříně dosud vždy hlavní roli. DŘÍVE DNES 2 samos PRO COMPACT Řízení

Více

Technické vlastnosti. Softwarové funkce logické vazby časovače čítače týdenní a roční spínače hodiny reálného času komparátory signálů 0-10 VDC

Technické vlastnosti. Softwarové funkce logické vazby časovače čítače týdenní a roční spínače hodiny reálného času komparátory signálů 0-10 VDC Logická schémata místo drátování Koncepce AC010 je rodina modulů logických relé s řídicími funkcemi, které mohou snadno a výhodně nahradit malé a střední logické drátování, jakož i některé řídicí funkce

Více

1. Produktová řada Venkovní jednotky

1. Produktová řada Venkovní jednotky 1. Produktová řada Venkovní jednotky Název modelu F5MDV 200 BR F5MDV 260 BR Rozměr těla (mm) Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Čistá/hrubá hmotnost (kg) Napájení 137/153

Více

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 s 9 293 DESIGO Dotykový panel 15.6 Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 PXM50 Kompaktní konstrukce s malou vestavnou hloubkou, pro montáž do dveří rozvaděče TFT displej s vysokým rozlišením, 16,7

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více