Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně"

Transkript

1 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT MSV 2009 Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8 NOVINKY Blíže lidem, blíže technologii Standardní frekvenční měniče z produktové skupiny Sinamics 16 PRODUKTY Flexibilní systémy pro čtení kódů v průmyslu

2 E D I T O R I A L Vážení čtenáři, podzim roku a současně s ním i druhé ze tří ročně vydávaných čísel našeho magazínu Industry Fórum jsou tradičně spjaty s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Výjimkou není ani číslo, které právě držíte v rukou divize IA&DT společnosti Siemens letos na brněnském výstavišti v pavilonu P na stánku číslo 145 představí své novinky v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Základní údaje o vystavených produktech se dočtete na následujících stránkách mimo jiné i v rozhovoru s ředitelem úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty panem Vladimírem Škopem více se pak dozvíte při osobní návštěvě našeho stánku, na niž Vás tímto srdečně zvu. V tomto čísle Industry Fóra Vám představíme také řadu nových produktů, jež se v naší brněnské expozici neobjeví za všechny mohu zmínit pásové váhy Siemens-Milltronics MSI a MMI či programovatelný automat Simatic S Micro-PLC. Pochopitelně Vás seznámíme i s některými významnými projekty, v jejichž rámci byly naše technologie nainstalovány. Jde například o elektroinstalaci řízení a bezpečnostních systémů dvou manipulátorů společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes, již zrealizovala firma Noel Plus CV s využitím našich produktů v čele s řídicími systémy Simotion D435 a Simatic CPU 317-F. Zajímavá je také náročná úloha měření hladiny kapalného chloru v ústecké Spolchemii, kde firma Spolreg s úspěchem nasadila bezkontaktní radar Sitrans LR250. Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za hojnou účast v anketě spokojenosti, kterou jsme otiskli v předchozím čísle Industry Fóra. Z Vašich odpovědí vyplynulo, že informace obsažené v našem magazínu považujete za aktuální, důvěryhodné a pro Vás užitečné. Velice nás toto zjištění těší a zároveň pro nás představuje závazek, abychom se i nadále snažili náš časopis udržovat co nejblíže Vašim přáním a představám. Přeji Vám příjemné a podnětné čtení. Dr. Bohumil Brodský ředitel divize IA&DT, Siemens, s. r. o 2 Industr y Fórum

3 O B S A H Obsah P R O J E K T 10 Netradiční řešení dvou manipulátorů P R O J E K T 12 Bezkontaktní měření kapalného chloru ve Spolchemii P R O D U K T Y 14 Pásové vážicí systémy s vyšší kapacitou 16 Flexibilní systémy pro čtení kódů v průmyslu R Ů Z N É 19 Školení pro automatizaci a pohony P O M Á H Á M E 20 Fondu pomoci je pět let V E L E T R H 4 MSV 2009 Společnost Siemens představí novinky ze své produkce na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti uskuteční od 14. do 18. září. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT, Redakční rada Ivana Jakoubková Vladimíra Hercogová Lukáš Hrabal tel.: Vydává Pro Siemens, s. r. o., vydává AC&C Public Relations, s. r. o., Čistovická 11, Praha 6 Šéfredaktor Michal Urban tel.: N O V I N K Y 8 Blíže lidem, blíže technologii Novinky z oblasti frekvenčních měničů Sinamics P R O D U K T Y 18 Simatic S Micro-PLC Sazba, zlom TAC-TAC agency, s. r. o., Vydáno v Praze dne Registrace MK ČR pod číslem E 8184 Industry Fórum vychází třikrát ročně a je distribuováno zdarma Industr y Fórum 3

4 V E L E T R H Siemens na MSV 2009 Společnost Siemens představí novinky ze své produkce na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti uskuteční od 14. do 18. září letošního roku. Expozice v pavilonu P (stánek č. 145) ukáže aktuální trendy v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Prezentace nových produktů, systémů a řešení tuzemským výrobcům obráběcích strojů proběhnou ve formě workshopů pořádaných přímo na stánku společnosti. V plném rozsahu budou všechny horké novinky k vidění na světové výstavě EMO 2009 v Miláně. Pro každého výrobce obráběcích strojů je rozhodující minimalizovat dobu, po kterou je nový stroj ve stádiu prototypu. Společnost Siemens bude na letošním MSV prezentovat speciální nástroje zvyšující efektivitu inženýrské práce počínaje správou životního cyklu výrobků přes tvorbu virtuálního stroje až po podporu realizace mechatronických systémů. Siemens je v současnosti jediným výrobcem na světě, který je schopen dodat veškeré systémy pro realizaci celého procesu CAD/CAM/CNC tzv. z jedné ruky. Vyšší výkonnost, nižší provozní náklady Expozice Siemens návštěvníkům veletrhu představí různé hardwarové i softwarové platformy pro oblast techniky pohonů i řídicí systémy řady Sinumerik. Tyto komponenty jsou připraveny k širokému použití v obráběcích strojích různých úrovní od strojů tvořících základní vybavení dílny přes kompaktní obráběcí stroje až po velmi výkonná obráběcí centra, a to pro všechna výrobní odvětví průmyslu. Součástí nabídky jsou nové motory 1PH8, rozšiřující výkonové spektrum hlavních motorů, nové operátorské rozhraní, optimalizované inteligentní metody řízení pohybu používané při frézování či sady technologických paketů pro současné obrábění ve třech nebo pěti osách. Výraznými trendy dneška jsou také integrace systémů pro rozvrhování, řízení jakosti či sledování výroby a zpětného vyhledávání výrobních dat a možnost doplnit stroje robotickými jednotkami pro manipulaci s materiálem či sestavovat stávající stroje do výrobních linek bez jakýchkoliv problémů s jejich propojováním. Dalším aspektem důležitým pro uživatele je nárůst produktivity výroby zvýšením výkonnosti zařízení a snížením nákladů na jeho provoz. V provozních nákladech se ve stále větší míře odráží výdaje za energii. K využití všech možností úspory energie je třeba analyzovat všechny formy energie používané v daném stroji i v jeho blízkosti. Právě proto Siemens v rámci svého konceptu Plně integrované automatizace (TIA) inovuje komponenty a systémy nejen s ohledem na snížení jejich vlastní spotřeby energie, ale optimalizuje i způsob hospodaření s energií ve výrobním řetězci jako celku. 4 Industr y Fórum

5 V E L E T R H Sinumerik MDynamics pro frézovací aplikace Mezi nejvýraznější novinky bude patřit technologický paket Sinumerik MDynamics pro frézovací aplikace. Jeho součástí je CNC hardware, inteligentní funkce CNC a celý řetězec procesů CAD/CAM/CNC pro obory s velmi vysokými požadavky na kvalitu opracovávaného povrchu. V balíčku jsou verze jak pro tříosé frézovací stroje, tak pro strojní zařízení s pěti osami, jež lze využít v aplikacích pro automobilový a letecký průmysl, v energetice a medicínské technice, v dílenské výrobě a zejména pro výrobu nástrojů a forem. Technologický paket pro tříosé obrábění určený pro Sinumerik 840D sl obsahuje nejen novou a zdokonalenou formu řízení pohybu, ale také nové funkce, jako je například správa nástrojů a programů. Těmito novými funkcemi a modulem ShopMill se programování výrazně zjednodušuje. Do balíčku byly integrovány inovativní technologické cykly, měřicí cykly, 3D simulace na podporu programování a výkonné funkce vysokorychlostního obrábění (High Speed Cutting HSC). Nabídku uzavírají nové funkce HMI, snadná manipulace s daty a programem s rozšířenou pamětí karty typu CF, interpolace drážek nebo simulace obrobků pro opracovávání povrchů z různých materiálů. Inovativní technologické cykly Technologický paket pro pětiosé obrábění doplňuje automatická identifikace zbytkového materiálu nebo cyklus Cycle996 pro měření kinematiky. Součástí celého technologického paketu je 3D kompenzace poloměru nástrojů a rozšířená pětiosá funkcionalita (jako například programování orientace nástroje funkcí TRAORI Transformation Tool Center Point). Nový cyklus HighSpeed Setting Cycle832 zajistí rychlou adaptaci nastavení na strategii obrábění. Inovativní technologické cykly (třeba cyklus pro trochoidální nebo axiální frézování) umožňují rychlé, jednoduché a efektivní opracování obrobku. Nový cyklus Cycle800 pro kompletní obrábění zase nabízí uživatelský komfort a rychlou manipulaci s komplexními složitými obrobky na jedno upnutí v manuálním i v automatickém režimu. Další podporu při obrábění poskytuje uživateli zobrazení zbytkového času nástroje stejně jako vizualizace velkých programů pro výrobu forem. Vysokorychlostní obrábění pro medicínu Výsledkem pokroku v medicíně v posledních desetiletích je výrazné prodloužení lidského života. Demografické studie předpovídají, že za 20 let bude přibližně jedna třetina lidské populace západní průmyslové společnosti starší šedesáti let. Tento trend zvyšuje nároky kladené na udržování kvality života i v pokročilém věku, což zvýší poptávku po špičkových zdravotnických službách. Jejich součástí budou také nové léčebné metody a kvalitní implantáty i protézy, jako jsou šrouby, páteřní segmenty, kyčelní, kolenní, ramenní či loketní klouby nebo zubní můstky. Právě proto se společnost Siemens ve svém vývoji v oblasti řídicích systémů pro obráběcí stroje mimo jiné zaměřila i na technologii tzv. vysokorychlostního obrábění (High Speed Cutting HSC) a na systémy pro výrobu tělních implantátů a protéz. Bezpodmínečnými požadavky kladenými na technologii obrábění při výrobě tělních implantátů a protéz je velmi přesné dodržení rozměrů a perfektní kvalita povrchu obrobků. Požadované mimořádné přesnosti obrobků se dosahuje použitím integrovaného výkonného systému CNC, zahrnujícího tvorbu dat ze systémů CAD/CAM, snadné programování a seřizování řídicí jednotky CNC, vhodná měřicí čidla a velmi přesné frézování pomocí nových technologických paketů Industr y Fórum 5

6 V E L E T R H Sinumerik 840D sl pro složité frézovací úlohy Vysokorychlostní obrábění je technicky náročná metoda třískového obrábění při použití velkých řezných rychlostí. Stroje CNC pro takovéto frézovací úlohy se vyznačují velkými otáčkami vřeten a velmi rychlými posuvy, což jsou podmínky pro výrobu špičkových zdravotních komponent. Siemens má ve své nabídce různé komponenty systémů CNC od tvorby dat v prostředí CAD/CAM při použití softwaru NX CAM z produkce společnosti Siemens PLM Software až po systémovou základnu pro vysokorychlostní obrábění, kterou představuje řídicí jednotka Sinumerik 840D sl s měniči řady Sinamics S120 a výkonnými motory. Řídicí systém Sinumerik 840D sl je základem, umožňujícím řešit složité frézovací úlohy. Jeho hardware i software lze podle potřeby měnit nezávisle na sobě. Při použití funkce Sinumerik Safety Integrated lze dosáhnout vysokého stupně bezpečnosti lidí i strojů. Kombinací rozmanitých funkcí je možné jednotku pružně přizpůsobit podle aktuálních požadavků v oblasti techniky CNC k těmto funkcím patří snadné měření či nastavování víceosých kinematických struktur nebo snadná volba orientace nástrojů. Dále jsou zde funkce omezení ryvu (JERK), servořízení či kvalitní funkce feedforward podporující operátora při seřizování stroje pro výrobu nástrojů a forem. Mezi největší přednosti řídicího systému Sinumerik 840D sl s ohledem na technologii vysokorychlostního obrábění patří špičková funkcionalita a mimořádný uživatelský komfort pro snadné nastavení a měření, maximální přesnost s víceosou kinematickou analýzou a korekce i těch nejmenších chyb za chodu stroje. Systém se dále vyznačuje perfektním řízením pohybu a vysoce dynamickými pohony s výborně přizpůsobenými postprocesory a softwarem NX CAM od Siemens PLM Software, jež jsou zárukou sladěného procesu od prvotní myšlenky až po dokončený obrobek. Vzhledem k tomu, že se Siemens této tematice intenzivně věnuje i v České republice, bude část expozice v pavilonu P věnována odborné konferenci, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Konference s názvem Moderní výrobní technologie pro 21. století se za aktivní spolupráce společnosti Siemens uskuteční v polovině října tohoto roku. Příprava výroby v klidu kanceláře Na veletrhu bude k vidění také pracoviště se systémem Sinutrain, umožňující tzv. PC Based training pro programování systému Sinumerik a simulaci činnosti NC programů. Výukový software Sinutrain nabízí jednak alternativu pro technologickou přípravu výroby, ale především je určen pro výuku programování na CNC strojích. K dispozici jsou standardní ovládací obra- zovky včetně aplikací typu Jobshop. Programovací software Sinutrain je plnohodnotnou verzí řídicího systému Sinumerik a na PC se chová jako reálný stroj je tedy možné do něj nahrát konkrétní strojní data, využívat standardní cykly a všechny možnosti včetně transformací, nastavitelných a programovatelných posunutí atd. V expozici Siemens si návštěvníci budou moci prakticky odzkoušet základy práce s řídicím systémem a seznámit se s jeho ovládáním. Na stánku Siemens bude prezentována i nová opce Virtuální stroj, jejíž pomocí si návštěvníci mohou vlastní naprogramovanou součástku virtuálně vyrobit, aniž by se museli obávat poškození stroje. 6 Industr y Fórum

7 R O Z H O V O R Dobře utajené novinky Rozhovor s Vladimírem Škopem Úsek Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty bude reprezentovat společnost Siemens na MSV 2009 v Brně. O technologiích, které zde představí, i o těch, jež se na brněnském veletrhu neobjeví, jsme hovořili s ředitelem tohoto úseku Vladimírem Škopem. V čem se bude vaše letošní expozice na MSV lišit od těch předchozích? Tak především budeme na tomto veletrhu vystavovat v novém pavilonu P. Další významný rozdíl je v tom, že zatímco předchozí ročníky probíhaly vždy až po největším světovém veletrhu obráběcích strojů EMO v Miláně, letos je tomu naopak. A jelikož prvním veletrhem, kde Siemens každoročně prezentuje nejžhavější novinky z našeho oboru, je právě EMO, bude naše letošní účast na MSV jen symbolická. Na našem stánku se návštěvníci budou moci seznámit například s funkčním modelem inovované rodiny Sinumerik 840D solution line s pohony Sinamics S120, virtuálním NC strojem divize PLM, předváděným na velkoplošné obrazovce, či s informacemi o nové řadě motorů pro hlavní vřeteno 1PH8 se zvýšenou dynamikou, větším výběrem velikostí a vyšší přesností. Nemohu opomenout ani technologický balík Sinumerik MDynamics pro tříosé a pětiosé frézovací stroje, jenž by měl zaručovat daleko vyšší kvalitu opracování povrchů. Vzhledem k výše zmíněné situaci MSV EMO bude tedy hlavní část našich aktivit na letošním MSV zaměřena na předběžné prezentace na stánku, respektive workshopy pro naše partnery a výrobce, jimž chceme poskytnout informace o skutečně horkých novinkách, které budou v plné šíři a funkčnosti předvedeny právě na veletrhu EMO. Budete pořádat tradiční setkání s výrobci obráběcích strojů o vašich technických novinkách? Společná prezentace proběhne až v polovině října, po veletrhu EMO. Budeme pořádat tradiční a populární setkání všech velkých výrobců obráběcích strojů. Na něm bychom rádi prezentovali všechny novinky uvedené na EMO zákazníkům, kteří se do Milána nedostanou. A těm, kteří se tohoto veletrhu zúčastní, bychom zase rádi předali detailnější informace o vystavených technologiích, systémech a jejich možnostech. Můžete čtenáře aspoň trochu navnadit, pokud jde o chystané taháky expozice na veletrhu EMO? Celý balík inovací, jejž budeme prezentovat v Miláně, slouží zejména k prohlubování inovací u našich výrobců, snižování energetické náročnosti a zvyšování uživatelské vstřícnosti systémů, k optimalizaci dynamiky motorů a pohonů, výraznému zvýšení kvality opracovávaného povrchu, ke správě životního cyklu výrobku, mechatronické podpoře při vývoji prototypu a podobně. Ale to jsou jen velmi obecné termíny. Pokud jde o konkrétní technologie, mohu bohužel zmínit pouze HSC High Speed Cutting. Jde o soubor hardwarových a softwarových komponentů, určených pro pětiosou interpolaci, jež umožňují tak dokonalé opracování povrchu, jaké je vyžadováno při výrobě kvalitních implantátů a protéz, jako jsou šrouby, páteřní segmenty, kyčelní, kolenní, ramenní či loketní klouby nebo zubní můstky. Marketingovým symbolem této naší skupiny produktů je nosorožec s náhradním rohem z ušlechtilé oceli, vyrobeným za pomoci zmíněných komponentů. Konkrétní detaily nyní nemohu uvést, ale v polovině října chystáme spolu s Ústavem technologie FSI-VUT Brno odbornou konferenci, která bude širším způsobem o možnostech této novinky informovat. Jak velký zájem o tyto technologie v České republice očekáváte? Přestože byla naše republika v minulosti známým výrobcem náhrad kloubových systémů lidského těla, dnes je konkurence mnohem větší. Toto řešení by mohlo zaujmout několik našich výrobců sofistikovaných strojů, tedy například Kovosvit MAS, TAJMAC ZPS Zlín či TOS Kuřim. Na konkrétní ohlasy si ale musíme ještě počkat Industr y Fórum 7

8 N O V I N K Y Blíže lidem, blíže technologii Divize IA&DT společnosti Siemens uvedla na trh několik novinek, týkajících se standardních frekvenčních měničů z produktové skupiny Sinamics. Tyto produkty posilují strategii decentrálního řešení pohonů a jejich přínos pro zákazníky spočívá také v příjemnější a jednodušší instalaci a nižších nákladech při uvádění do provozu. Pracovníci společnosti Siemens v ČR se navíc snaží koncovým zákazníkům i svým obchodním partnerům vycházet vstříc usnadněním nákupu měničů, stanovení jejich konfigurace a zaškolení na instalaci a uvedení do provozu, a to i s pomocí stále vylepšovaného ceníku, nových konfigurátorů a školicí příručky pro začátečníky. Jednoduchý měnič s vysokým stupněm krytí Frekvenční měnič Sinamics G110D je po měniči Sinamics G120D, oceněném zlatou medailí MSV 2007, dalším zástupcem decentrálních pohonů umožňujících umístění měniče přímo u řízeného pohonu. Měniče řady Sinamics G110D se nejčastěji používají v dopravníkových systémech a na konstrukci dopravníku se nacházejí vždy u příslušného motoru. Měnič je poprvé vybaven rozhraním AS-Interface, tedy otevřenou sběrnicí odolnou proti elektromagnetickému rušení, zaručující cenově výhodnou možnost datového propojení měničů na dopravníkovém systému jediným kabelem. Tento produkt navíc v souladu s oblastí svého využití umožňuje místní ovládání silový vypínač a další ovládací prvky jsou umístěny přímo na jeho těle. Sinamics G110D nepostrádá ani bezpečnostní funkce. V kombinaci s motorovými spouštěči Sirius M200D je tento frekvenční měnič ideální pro pohony manipulující s materiálem. Řídicí jednotka pro čerpadla, ventilátory a kompresory Řadu Sinamics G120 nově rozšířila řídicí jednotka CU230P-2, speciálně navržená pro použití v aplikační oblasti čerpadel, ventilátorů a kompresorů. Jednotka se od svých předchůdců liší mimo jiné celou řadou rozhraní, jimiž je vybavena jde například o USB port pro ovládání a parametrování, ale také o nová průmyslová komunikační rozhraní, jako jsou Modbus RTU či CANopen pro propojení s řídicími systémy jiných dodavatelů. Řídicí jednotka je vybavena nadstandardním počtem analogových vstupů pro sledování stavu pohonu a reléových výstupů pro spínání při napětí 230 V. Vzhledem k aplikační oblasti, pro niž je navržena, umožňuje CU230P-2 dále řadu doplňkových funkcí, například letmý start a restart po výpadku sítě, hibernaci a kaskádové řízení pohonů či využití integrovaných hodin reálného času. Inteligentní operátorský panel pro standardní pohony Intelligent Operator Panel (IOP) je novinka určená taktéž pro řadu měničů Sinamics G120. Tento produkt na svém grafickém displeji umožňuje zobrazovat nejen parametry poskytované základními operátorskými panely (BOP), ale také textové informace, sloupcové grafy vybraných veličin a uživatelská menu. Ovládacím kolečkem lze intuitivně nastavit parametry či listovat v menu. Žhavou novinkou je pak integrace průvodců, jejichž pomocí lze konkrétní aplikaci parametrizovat, spustit a ověřit její funkčnost. Tento operátorský panel kromě standardních světových jazyků podporuje i komunikaci s uživatelem v lokálním jazyce. IOP je kompatibilní s řadami G120, G120D, G110D a ET 200S-FC, a to v tzv. dveřní montáži, tedy ve výřezu dveří rozváděče, nebo v provedení HandHeld, u nějž jej technik může přenášet mezi měniči podle potřeby. U měniče G120 s řídicí jednotkou CU230P-2 lze tento panel použít v přímé montáži na těle zařízení. Interaktivní ceník Přidaná hodnota pro zákazníky se neskrývá pouze v produktech samotných pracovníci oddělení standardních měničů již několik let průběžně vylepšují ceník, uveřejněný na webové adrese přičemž se snaží o implementaci funkcí vhodných pro koncové zákazníky, distributory a integrátorské firmy. Dostupnost informací o měničích Siemens se tak netýká pouze jejich technických parametrů, ale také cen a možností nákupu 8 Industr y Fórum

9 N O V I N K Y v ceníku proto nechybí například seznam distributorů, na něž se zákazníci mohou obrátit. Jsou zde uvedeny také marketingové informace o jednotlivých měničích, které mohou prodejci využít pro své zákazníky. Ceník zobrazuje ceny produktů v českých korunách i v eurech stačí na první stránce zadat požadovanou měnu. Distributor či prodejce rovněž může pro svého zákazníka uvést slevu, kterou mu chce poskytnout, a vytvořit tak pro něj jeho vlastní verzi ceníku. Ceník je ve formátu dokumentu Microsoft Excel, který lze snadno přeformátovat pro tisk. Pro jednotlivé řady měničů Micromaster a Sinamics G110 a G120 jsou zde pohony rozpracovány do interaktivních blokových schémat s možností odskoku do příslušných tabulek kliknutím na daný komponent. Nové konfigurátory Pro návrh kompletního pohonu lze využít úspěšný a osvědčený produkt Sizer, k návrhu konfigurace asynchronního motoru s frekvenčním měničem slouží SD Konfigurator. Pro obchodní účely však zcela postačuje nový jednoduchý konfigurátor, který nevyžaduje instalaci ani připojení k internetu. Tato aplikace, obsažená v ceníku, současně poskytuje vazbu na zákaznickou slevu a kurz CZK/EUR. Nabídka konfigurace měničů Micromaster 4 a Sinamics G120 odráží situaci na trhu standardních měničů, kdy se vedle moderních měničů Sinamics stále úspěšně používají tradiční měniče řady Micromaster 4. Konfigurátory jsou sice určeny především novým zájemcům o měniče značky Siemens, ale i zkušený uživatel či obchodník má možnost si snadno vytvořit sestavu potřebných objednacích čísel a cen. Multimediální školicí příručka Divize IA&DT společnosti Siemens, zohledňuje skutečnost, že instalaci měničů Sinamics G120 neprovádějí pouze specialisté, ale také začátečníci. Proto kromě základní sady příruček nabízí těmto uživatelům rovněž speciální multimediální příručku. Ta obsahuje cílenou sadu informací o zapojení a uvedení měniče do provozu, a to jak lokálním ovládáním na základním operátorském panelu (BOP), tak i prostřednictvím softwaru Starter. Aby se takto orientovaná příručka a dále kompaktní manuál a výběrový katalog staly dobrými výchozími materiály pro koncové zákazníky, údržby průmyslových podniků apod., poskytuje Siemens tyto podklady v češtině, aby se tak dostal historicky nejblíže lidem Industr y Fórum 9

10 P R O J E K T Netradiční řešení dvou manipulátorů Jednou z charakteristik výrobních linek společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes jsou velké rozměry produktů, a tedy specifické nároky na manipulaci. Nejinak je tomu v případě nově postavené linky D pro transport až 40m trubek z brusek do defektoskopu, jejíž součástí jsou dva manipulátory. Toto robotizované pracoviště firmy Güdel navrhla společnost Hutní projekt Brno v kooperaci s technickým úsekem Sandvik Chomutov Precision Tubes. S nelehkým úkolem návrhu, vývoje a realizace elektroinstalace řízení a bezpečnostních systémů manipulátorů si úspěšně poradila společnost Noel-Plus CV s využitím komponent značky Siemens. Původní systém transportu 40m trubek o průměru mm a tloušťce stěny 0,5 4 mm z brusek do defektoskopu testovacího zařízení, které provádí kontrolu jejich povrchu, tloušťky a ovality byl nevyhovující. Systém umožňoval zásobování dvou defektoskopických stolů maximálně ze dvou brusek. Trubky putovaly přes skluz, výstupní dopravník brusek (každá bruska má svůj vlastní) a vstupní dopravník defektoskopu, přičemž produkty, které nesplňovaly náročné požadavky na kvalitu, se musely vracet zpět přes brusky. Kromě toho na lince existují speciální dopravní trasy používané pro zkušební trubky, opakované broušení nebo servisní zásahy. Po spuštění třetí brusky tak bylo třeba vyřešit problém transportu trubek klasické řešení pomocí křížových dopravníků a podavačů nebylo možné vzhledem k množství různých, vzájemně se křížících tras. Dalším požadavkem zadavatele bylo zvýšení rychlosti celého procesu. N O E L- P L U S C V Volba nakonec padla na dva manipulátory, jež trubky vyzdvihnou, převezou a následně vyloží. Elektroinstalaci řízení a bezpečnostních systémů těchto zařízení svěřila firma Sandvik Chomutov Precision Tubes svému osvědčenému dodavateli, společnosti Noel-Plus CV. Dvě synchronizované šestice Nový systém vyřešili specialisté pomocí šesti mostů, které tvoří celou linku. Součástí každého mostu jsou dva nezávislé manipulátory, přičemž obě šestice manipulátorů pracují synchronizovaně, takže můžeme ve výsledku hovořit jen o dvou manipulátorech. Každý manipulátor tvoří 12 fyzických os (6 horizontálních v ose X a 6 vertikálních v ose Z) a veškeré pohyby probíhají ve dvou virtuálních osách (1 horizontální a 1 vertikální), na něž se jednotlivé fyzické osy synchronizují. V případě rozsynchronizování dojde k řízenému vypnutí. Dohromady je tedy na lince použito 24 servopohonů. Transportní Společnost Noel-Plus CV se zaměřuje na služby v elektrotechnické oblasti a systémové integraci. Nabízí kompletní servis od projekční činnosti, elektroinstalace až po programování řídicích systémů a pohonů včetně oživení a vytvoření výchozích revizí. Mezi další výrobní úseky patří převíjení a oprava pohonů a transformátorů a strojní činnost spojená s projekcí a výrobou. Noel-Plus CV udržuje mimo jiné stálý elektroservis pro Sandvik Chomutov Precision Tubes a zároveň se podílí na velkém množství rekonstrukcí a nových investic této společnosti. výška manipulátorů je přibližně 150 cm a jejich rameno, dlouhé 40 metrů, se může pohybovat horizontálně i vertikálně rychlostí až 1,5 metru za vteřinu. Řízení manipulátorů Programové řešení jsme rozdělili mezi Simotion D435 s příslušnými bloky měničů řady Sinamics, propojenými průmyslovými sběrnicemi Profinet a DriveCliQ, a Simatic CPU 317-F, říká Ivo Kricner z firmy Noel-Plus CV, který se na tomto řešení spolu se svými kolegy podílel. V Simotion D435 je řešena pohybová sekvence pro nabrání, převoz a vyložení trubky, přičemž každý manipulátor je ovládán jedním systémem. Dále jsou zde hlídány softwarové koncové polohy a vzájemná poloha manipulátorů, aby nedošlo k najetí na nouzové koncové polohy nebo ke srážce manipulátorů. Simatic CPU 317-F zase řeší vzájemnou koordinaci obou manipulátorů a do Simotion přeposílá pro každý manipulátor počáteční a koncovou polohu vykládání. Trasy manipulátorů se plně překrývají, a obě zařízení tak mohou nabírat i vykládat na stejné pozice. Algoritmus volí optimální rozvržení tras pro vykládání trubek a hlídá manipulátory, aby se nesrazily nebo vzájemně nezablokovaly. Musí být rovněž schopen přeplánovat již navržené trasy při vyjetí nové trubky. Použitý 10 Industr y Fórum

11 P R O J E K T algoritmus je dostatečně robustní, aby vyřešil všechny kolizní trasy a dokázal navázat na přerušené vykládání (při stisknutí nouzového tlačítka), zároveň je dostatečně obecný, aby nebyl vázán na přesné koordináty, jež je možné zadat z panelu ve formě receptury. Obsluha a vizualizace Manipulátory lze ovládat přes čtyři 15 dotykové panely jeden panel MP377 a tři tenké klienty. Při jejich vytváření byl kladen velký důraz na jednoduchost a přehlednost. Díky tomu stačí pro uvedení do provozu zařízení zapnout a přepnout do automatického režimu. Manipulátor provede synchronizaci všech pohonů a dokáže navázat na již probíhající vykládání nebo zahájit nové. Manipulátory mohou fungovat ve třech režimech. První z nich je manuální obsluha pomocí tlačítek ovládá vertikální i horizontální pohyb manipulátoru. Při poloautomatickém režimu obsluha zvolí vykládací trasu, již má manipulátor provést. Poslední, třetí režim je automatický vykládací trasy se volí bez nutnosti zásahu obsluhy. Zajištění bezpečnosti Pohyb manipulátorů je poměrně rychlý a pro nezaškoleného pracovníka těžko odhadnutelný. Prostor mezi bruskami pod manipulátory je tak během provozu velmi nebezpečný. K zamezení vstupu jsou kolem linky umístěny zábrany a ploty. Na druhou stranu musí operátor do pracovního prostoru vstupovat, aby kontroloval povrch trubek nebo prováděl údržbu linky. Je rovněž třeba zajistit bezpečný provoz linky během odstavení brusky, na níž probíhají servisní práce. Bezpečnost vyřešili odborníci pomocí sběrnice AS-Interface (AS-i), jež funguje na principu master/slave. Vzhledem k počtu vstupů a výstupů byly použity tři AS-i sítě, u nichž jsou obsazeny téměř všechny slavy. AS-i kromě toho slouží také k připojení prvků polní instrumentace. Jednotlivé bezpečnostní prvky jsou zapojeny do AS-i sítě do slavů s bezpečnými vstupy. Pomocí DP/AS-i F-Link jsou všechny vstupy a výstupy převedeny do sítě Profibus, která je zapojena do automatu CPU 317-F. Zde se veškerá data zpracují v safety programu a přes bezpečné výstupy dále distribuují do samotných měničů Safety Integrated zde na úrovni měničů dochází k řízenému odstavení. K zajištění bezpečnosti osob a majetku slouží osm nouzových tlačítek, krajní polohy všech 24 servopohonů a vertikálně směrované laserové scannery LS4, které tvoří bezpečné pohyblivé ploty. Každý z těchto prvků řízeně odstavuje celou linku, přičemž pohony jsou následně zajištěny brzdami. Přínos pro zákazníka Společnost Sandvik získala v obou manipulátorech velmi flexibilní stroje, které umožňují spolehlivou a bezobslužnou přepravu trubek na navolené pozice. Vysoká transportní rychlost a jednoduché ovládání zaručují plné výrobní využití brusek i defektoskopu, zvolená bezpečnostní koncepce zase poskytuje vynikající ochranu osob i majetku. Pomocí změny receptur z ovládacího panelu je možné změnit koordináty zdrojových a cílových pozic pro vykládání díky tomu lze rychle reagovat na strojní úpravy v profilu linky. Tuto možnost si již v Sandviku mohli ověřit v praxi při změnách profilu linky a přidávání nových tras, doplňuje kolega Ivo Kricnera, Ing. Petr Čech. SANDV I K Sandvik Chomutov Precision Tubes, spol. s r. o., je dceřinou společností Sandvik AB Švédsko. Sandvik patří mezi největší světové výrobce korozivzdorných bezešvých trubek (rovných, ohýbaných i navíjených trubek pro podmořské kabely), tyčí a dutých tyčí, přírub a armatur, ocelových pásek, drátů a svařovacích potřeb pro uživatele s nejvyššími požadavky na kvalitu, hospodárnost, přesnost a spolehlivost Industr y Fórum 11

12 P R O J E K T Bezkontaktní měření kapalného chloru ve Spolchemii Měření výšky hladiny kapalného chloru je velmi náročné a klade přísná kritéria na použité technologie, zejména co se týče odolnosti a provozní bezpečnosti. Ústecká Spolchemie se ve spolupráci se společností Spolreg rozhodla pro tyto účely nasadit bezkontaktní vysokofrekvenční radar Sitrans LR250 značky Siemens. Tomuto rozhodnutí předcházel test přístroje v ostrém provozu, jenž správnost této volby potvrdil. Kapalný chlor je nebezpečná a agresivní látka při úniku do ovzduší může vážně poškodit zdraví lidí. Kromě toho je silným okysličovadlem a tvoří výbušné a hořlavé směsi s vodíkem, organickými látkami a silně reaguje při styku s některými kovy. Skladuje se v tlakových nádobách a jeho tenze dosahuje při běžných teplotách tlaku až 1,2 MPa. Vzhledem k povaze tohoto média se proto při jeho měření vyžaduje odolnost a absolutní těsnost měřicího přístroje. Tento požadavek splňuje radar Sitrans LR250 se speciálním borosilikátovým těsněním, vysoce odolným proti úniku chloru. Společnost Spolreg, s. r. o., která pro Spolchemii zajišťuje projekční, realizační a servisní činnost měřicí a regulační techniky, proto navrhla aplikaci, založenou právě na tomto přístroji. Tříměsíční test Vzhledem k nízké dielektrické konstantě kapalného chloru zákazník požadoval nejprve praktické ověření funkčnosti bezkontaktního radaru v provozních podmínkách, respektive tříměsíční test, který by prokázal způsobilost tohoto zařízení pro tak náročnou aplikaci. K testování, jež započalo v září loňského roku, dodal Siemens přístroj v provedení se speciálním procesním připojením, respektive s přírubou s těsnicí drážkou. Problém příliš vysokého hrdla pro správnou instalaci radaru byl vyřešen prodlužovacím muzikusem na stávající zvonové anténě. Sitrans LR250 prošel na výbornou Vyhodnocení testu včetně vizuální kontroly proběhlo v lednu letošního roku pod vedením vedoucího provozu Chlorová chemie společnosti Spolchemie Ing. Martina Hály. Výsledek potěšil všechny zúčastněné strany ukázalo se, že radar měří zcela spolehlivě a navíc na jeho pracovní části nejsou patrné žádné známky poškození korozí, takže odolává agresivnímu médiu. Spolchemie se proto rozhodla Sitrans LR250 zakoupit a požádala Siemens, zda jí může radar dočasně zapůjčit, aby se nemuselo přerušit měření 12 Industr y Fórum

13 S P O L U P R Á C E Společně ještě silnější Spolupráce společností Hach Lange a Siemens Společnosti Hach Lange a Siemens spolupracují v České republice a na Slovensku již pátým rokem v oblasti procesní instrumentace pro vodohospodářské aplikace. Obě firmy spojily své zkušenosti a odborné znalosti, díky nimž dokážou nabídnout zákazníkům úplné a na míru šité řešení. Řešení, které je výjimečné svou komplexností i technickou kvalitou a sofistikovaností. chloru v období mezi ukončením testu a nákupem přístroje. Siemens této žádosti vyhověl a ponechal zařízení u zákazníka v provozu. Zakázka byla ve spolupráci s firmou Spolreg úspěšně zrealizována v únoru letošního roku. S I T R A N S L R Sitrans LR250 je dvouvodičový bezkontaktní vysokofrekvenční radar pro kontinuální měření hladiny kapalin a kalů, pracující na frekvenci 25 GHz. Tato vysoká frekvence umožňuje použití antén s velmi malým rozměrem a ve spojení s vyzařovacím úhlem pouhých 8 předurčuje radar především pro měření médií s nízkou dielektrickou konstantou nebo pro velmi přesné měření v malých zásobnících. Rozsah měření je nicméně velmi široký od 50 mm (měřeno od antény) až po velké 20m zásobníky. Sitrans LR250 využívá osvědčené technologie Siemens Milltronics Process Intelligence, do níž byl integrován nový prvek Quick Start Wizard pro rychlé a jednoduché nastavení. Zařízení je navíc osazeno zcela novým grafickým displejem LUI s možností zobrazení aktuálního profilu vysílaného signálu přímo na displeji. Díky tomu je nyní Sitrans LR250 hladinoměrem s nejjednodušší instalací a s nejrychlejším uvedením do provozu. Radar je stavěn na provoz v těžkých podmínkách, a to včetně prostředí s nebezpečím výbuchu (certifikát ATEX). Trojstranně prospěšné spojenectví Spojenectví Hach Lange Siemens poskytuje zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Obě firmy společně nabízejí kompletní systém, zahrnující měřicí a regulační technologie pro všechny možné vodohospodářské aplikace čistírny odpadních vod, úpravny pitných vod nebo monitoring a regulaci procesních vod v teplárnách, elektrárnách, nápojovém průmyslu, farmacii a podobně. Tento systém, jenž vznikl na základě letitých zkušeností obou společností v oblasti přístrojového vybavení pro procesní analýzu vod, tak převyšuje ostatní na trhu dostupná řešení. Protože si produkty značek Hach Lange a Siemens vzájemně nekonkurují, nedochází k průniku produktového portfolia, ale naopak k ideálnímu doplnění, jehož výsledkem je jeden kompletní systém od jednoho dodavatele. Tento systém zahrnuje vše od elektrochemických sond, procesních analyzátorů a automatických odběráků vzorků až po měření hladiny, tlaku, průtoku, teplot a řídicí systémy (Siemens Simatic). Samozřejmostí je komplexní vybavení pro laboratoře. Takto kompletní portfolio je bezpochyby nejlepší nabídkou pro vodohospodářský průmysl na světě. Úspěšné projekty Firmy Hach Lange a Siemens mají na svém kontě celou řadu významných projektů, které spolu zrealizovaly jako strategičtí partneři. Jde například o čistírnu odpadních vod (ČOV) v Liberci, ČOV Mladá Boleslav, ČOV Vídeň, ČOV Letiště Ruzyně-jih nebo o úpravnu pitné vody v Koutech. Úspěšná spolupráce obou společností ale samozřejmě pokračuje dalšími zakázkami. Za všechny je možné zmínit analýzy pro elektrárnu ČEZ Tušimice II, analýzy pro elektrárnu Krasavino v Rusku nebo ČOV Brno-Modřice. H AC H L A N G E Hach Lange je celosvětově působící značka s 75letou tradicí, reprezentující vysokou kvalitu a zkušenosti ve svém oboru. Dodává kompletní systémy pro laboratorní a procesní analýzu, od přístrojového vybavení až po reagencie. Společnost Hach Lange vždy určovala směr budoucího vývoje v oblasti procesní instrumentace a vodohospodářského průmyslu. Na svém kontě má mimo jiné řadu světových patentů příkladem je LDO princip měření rozpuštěného kyslíku ve vodě (optický princip na bázi luminiscence), který změnil náhled na spolehlivost a nenáročnost měření v odpadních vodách Industr y Fórum 13

14 P R O D U K T Y Pásové vážicí systémy s vyšší kapacitou Pásové váhy Siemens-Milltronics s typovým označením MSI nebo MMI z produkce společnosti Siemens lze nyní používat v dopravníkových systémech s přepravní kapacitou až t/h. Snadná montáž optických vlnovodů Siemens vyvinul sadu Fast- Connect FOC (Fiber Optic Cable) pro rychlé sestavování optických kabelů se skleněnými vlákny, již lze použít při budování kancelářských i průmyslových sítí. Technologie je vhodná pro sítě typu průmyslového Ethernetu/ Profinetu, ale i Profibusu. Montážní sada obsahuje nářadí, konektory a spojky pro montáž kabelu v místě instalace. Tento optický kabel se dá snadno a spolehlivě připravit až na místě instalace, není tedy nutné řešit problémy, které často vznikají u předem objednaných kabelů fixní délky. Nová sada FastConnect FOC se skládá ze speciálního nářadí, spojek pro montáž v místě instalace, konektorů typů SC (Subscriber Connector) a BFOC (Bayonet Fiber-Optic Connector) a nového optického kabelu s označením Fast- Connect FOC. Nový kabel se vyznačuje tím, že je v něm použito vlákno s centrálním světlovodným jádrem o průměru 62,5 µm, které je obaleno speciálními vrstvami, jež jej stabilizují. Díky sadě FastConnect FOC mohou nyní světlovodné kabely se skleněnými vlákny správné délky a se správnými konektory sestavovat i pracovníci bez zvláštní kvalifikace, a to přímo v provozu. Toto řešení má velký význam pro praxi, neboť umožňuje připravit kabely se skleněnými vlákny přesně podle konkrétních podmínek na daném místě provozu. Problémy s objednávkou fixních délek optických kabelů či s obtížnou montáží jejich konektorů jsou díky tomu minulostí. Oproti dřívějšku to znamená nárůst výkonu o t/h. Oba typy vah byly navíc ve spojení s integrátorem Siemens-Milltronics BW500 a snímačem rychlosti dopravníkového pásu schváleny podle směrnic OIML a MID jako měřidla s osvědčením. Výkonná pásová váha Siemens-Milltronics MSI s jednou řadou podpěrných válečků je vhodná pro řízení technologických přepravních procesů i nakládky sypkých látek. Váha okamžitě reaguje na zatížení působící na nosník s podpěrnými válečky a odolá přetížení až 300 % jmenovitého měřicího rozsahu. Přístroj má pevnou mechanickou konstrukci, takže ho lze použít i v mimořádně náročných provozních podmínkách. Siemens-Milltronics MMI je výkonná a velmi přesná pásová váha s několika řadami podpěrných válečků, která se skládá ze dvou či více vah typu Siemens-Milltronics MSI. Siemens-Milltronics MMI-2 se dvěma řadami podpěrných válečků měří s přesností Multifunkční operátorský panel se špičkovým dispejem Siemens rozšířil svou řadu přístrojů typu Multi Panel, určených pro náročné úlohy operátorského sledování a ovládání jednotlivých strojů nebo celých technologických celků. Nový Simatic Multi Panel 177 má vynikající displej typu TFT o velikosti 6 se barvami. Nedílnou součástí jsou různá rozhraní od USB a Ethernetu 10/100 Mb/s až po RS-485 či Profibus DP. ± 0,25 % nebo vyšší, váha Siemens-Milltronics MMI-3 se třemi řadami válečků pak s přesností ± 0,125 % nebo vyšší. Do přístroje lze integrovat softwarový programovatelný automat Simatic WinAC MP 2008 ve verzi WinAC MP177, který přes vzdálené vstupy a výstupy zajišťuje vlastní řízení automatizované technologie. Jako konfigurační nástroj pro toto softwarové PLC slouží, stejně jako pro ostatní řídicí jednotky řady Simatic, program Step 7. Operátorská část Multi Panelu se konfiguruje pomocí vývojového prostředí Simatic WinCC flexible 2008 SP1 ve verzi Compact nebo vyšší. Nový Simatic Multi Panel Touch neobsahuje rotační komponenty, jako jsou pevný disk nebo větrák, což přináší úsporu při údržbě. Přístroj je vhodný k použití v těsné blízkosti stroje nebo zařízení. Integrovaná trvalá paměť zajišťuje uchování provozních dat v panelu, i když se přeruší jeho napájení. 14 Industr y Fórum

15 P R O D U K T Y Vibrační hladinový spínač pro sypké látky Nové kompaktní přepínače Siemens pro průmyslový Ethernet Nabídka přepínačů pro průmyslový Ethernet značky Siemens se rozrostla o dvě nové řady výrobků přepínače Scalance XB-000 pro ekonomicky úspornou realizaci malých sítí v topologii hvězda nebo linie a dále přepínače Scalance XF-200 s plochou konstrukcí. Do řady X-100 byl navíc přidán kompaktní přepínač pro napájení zařízení po průmyslovém Ethernetu. Přístroje řady Scalance XB-000 jsou přepínače pro průmyslový Ethernet bez možnosti managementu. Tato zařízení s krytím IP20 najdou uplatnění v průmyslovém prostředí a jsou vhodná pro nasazení v instalačních kabinetech. Cenově výhodné přepínače v kompaktním provedení lze snadno upevnit v rozváděči na standardní lištu DIN. Verze XB005, XB008, XB004-1 a XB004-1LD mají až osm elektrických portů s konektory RJ45 nebo čtyři metalické porty RJ45 a jeden port optický. Přístroj Scalance XF204IRT je první přepínač z nové řady Scalance XF-200. Je méně náročný na prostor díky ploché konstrukci s kabelovým vývodem skloněným šikmo dolů, přičemž vidlice konektorů se zasouvají jako obvykle zepředu. Stejně jako u ostatních switchů třídy X-200 lze i tento přepínač použít v topologii redundantního kruhového zapojení (HSR High Speed Redundancy Ring, MRP Media Redundancy Protocol). Switch typu IRT lze navíc použít pro standby spojování dvou takových redundantních segmentů. Tyto i další funkce se nastavují přes integrované webové rozhraní. Přepínač pro Ethernet Řadu Scalance X-100 nyní doplňuje přepínač pro průmyslový Ethernet s funkcí napájení po Ethernetu (podle normy Power-over-Ethernet PoE). K jeho dvěma portům tedy mohou být připojena až dvě zařízení, jež podporují tento standard napájení (například Scalance W788). K připojení postačí standardní zdroj s napětím 24 V, není tedy nutné doplňovat zdroj s napětím 48 V. Cílem tohoto řešení je úspora nákladů. Přepínač X108PoE lze použít v topologii sítě typu linie nebo hvězda. Stejně jako ostatní switche řady X-100 má i toto zařízení porty typu RJ45 speciálně uzpůsobené pro konektory IE FC RJ45 (FastConnect). Samozřejmostí je odolné kovové pouzdro s krytím IP30. Přepínač lze instalovat na standardní lištu DIN nebo pomocí šroubů přímo na stěnu. Siemens rozšířil svou řadu vibračních hladinových spínačů, sloužících k detekci dosažení maximální, žádané nebo minimální úrovně hladiny sypkých látek, o model Sitrans LVS100. Přístroj, který detekuje přítomnost sypkých látek s hustotou 60 kg/m 3 a větší, je určen k použití v zásobnících, silech či násypkách. Najde uplatnění zejména při těžbě nerostů, v potravinářství, při výrobě a zpracování plastů a v chemickém či farmaceutickém průmyslu. Spínač lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Sitrans LVS100 slouží především k detekci dosažení minimální a maximální hladiny, případně jako redundantní přístroj, pracující paralelně se systémy pro spojité měření polohy hladiny a pro ochranu před přeplněním nebo úplným vyprázdněním zásobníku. Přístroj není citlivý na vnější vibrace a je zkonstruován tak, aby na jeho vibračních vidličkách neulpíval měřený materiál. Spínač Sitrans LVS100 má kompaktní konstrukci a může se namontovat shora, zboku i šikmo. Otočné pouzdro usnadňuje instalaci i připojování vodičů, takže přístroj lze jednoduše připojit k bezpečnostnímu systému či k zařízení ve velíně. Díky absenci pohyblivých součástí má toto zařízení mimořádně dlouhou životnost. Smáčené díly a mechanické připojení z korozivzdorné oceli a odolné pouzdro z hliníkové slitiny garantují vysokou mechanickou i chemickou odolnost a dlouhodobou provozní spolehlivost Industr y Fórum 15

16 P R O D U K T Y Flexibilní systémy pro čtení kódů v průmyslu Siemens uvedl na trh nové stacionární čtečky čárových a maticových kódů (1D/2D) s typovým označením Simatic MV440. Tyto přístroje se vyznačují vysokou spolehlivostí a rychlostí čtecích operací a současně širokou nabídkou možností komunikace a způsobu připojení. Kompaktní systémy pro čtení kódů mají krytí IP67 a jsou primárně určeny ke čtení maticových kódů vytvořených přímo na sledovaných objektech. Odolná konstrukce umožňuje jejich nasazení v náročných provozních podmínkách průmyslové výroby. Díky široké nabídce osvětlovacích prvků lze systém snadno přizpůsobit podle povahy jednotlivých úloh. Typickými oblastmi použití jsou sledování výrobků, řízení procesů a kontrola kvality značení v mnoha specifických úlohách (například v automobilovém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, při výrobě elektroniky, nápojů či kosmetiky, zpracování tabáku apod.). Nový systém Simatic MV440 je k dispozici v několika verzích s vestavěným osvětlovačem ke čtení kódu na vzdálenost do 80 cm, s externím osvětlovačem a čtecí vzdáleností až 3 m, s verifikací přečteného údaje nebo bez ní či s rozlišením 640x480 nebo 1024x768 obrazových bodů. Systém Simatic MV440 přečte až 80 kódů za sekundu a spolehlivě rozpozná až patnáct typů kódů, předem vložených do zařízení. Funkce hromadného čtení (multi-code reading) umožňuje přečíst v každém sejmutém obrazu až 50 jednotlivých kódů. Speciální samospoušť Velmi speciální funkcí je samospoušť (auto trigger). Ta čtečce umožňuje trvale snímat obrázky maximální rychlostí a současně je vyhodnocovat. Čtecí zařízení tak samo hledá kódy v libovolně dlouhé sekvenci obrázků, aniž potřebuje vnější spouštěcí signál. Tato funkce se hodí zejména ke sledování pomalu se pohybujících objektů a rovněž tam, kde je obtížné zavést přesné spouštění s použitím světelné zábrany. Čtečka Simatic MV440 ve verzi s verifikací umožňuje sledovat a hodnotit kvalitu kódu. Díky tomu lze zajistit, aby kvalita kódu v průběhu celého výrobního cyklu neklesla pod určitou kritickou úroveň a kód byl, navzdory možnému znečištění, stále spolehlivě čitelný. Simatic MV440 obsahuje rozhraní pro Profinet IO, průmyslový Ethernet a linku RS-232. K připojení ke sběrnici Profibus DP je nutné použít komunikační modul, jenž rovněž zajišťuje smíšený provoz se systémy RFID (Radio Frequency Identification), jsou-li k němu připojeny. Komplex řídicích a vizualizačních funkcí Nový systém se parametrizuje a uvádí do chodu přes vestavěný webový server. Uživatel k tomu použije PC nebo programovací zařízení s instalovaným programem Internet Explorer žádný jiný software není třeba. Pro většinu úloh se parametry přednastaví automaticky. Webové uživatelské rozhraní nabízí operátorovi celý komplex detailních řídicích a vizualizačních funkcí, a to i v režimu vyhodnocování. Jednotlivá speciální uživatelská rozhraní se vytvářejí s použitím běžného vizualizačního softwaru (například Simatic WinCC nebo WinCC flexible). K dispozici jsou také různé diagnostické, záznamové a vyhodnocovací funkce. Výkonný průmyslový počítač Simatic IPC547C Nový průmyslový počítač s typovým označením Simatic IPC547C je určen k zástavbě do skříně o velikosti 19. PC je osazeno výkonnými procesory Intel Core 2 Quad/Duo a může mít pracovní paměť až 16 GB. Novinkou je také možnost předinstalace operačního systému Windows Server 2008 nebo integrace grafické karty X4500. Díky vysokému výpočetnímu a grafickému výkonu a systémovým vlastnostem se počítač hodí zejména k rychlému zpracovávání velkých objemů dat při vizualizaci technologických procesů, zpracování obrazu a jako server v průmyslových aplikacích. Průmyslový počítač Simatic IPC547C je dvakrát výkonnější než jeho předchůdce, s nímž je kompatibilní konstrukcí, rozhraním i programovým vybavením. Přístroj je zkonstruován pro nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz v průmyslovém prostředí. Pracuje bez jakéhokoliv úbytku výkonu i při své 16 Industr y Fórum

17 P R O D U K T Y Selektivita a rychlá diagnostika poruch Nový elektronický selektivní modul Sitop PSE200U Elektronický selektivní modul Sitop PSE200U je schopen jednotlivě sledovat výskyt přetížení nebo zkratu až u čtyř napájecích odboček z rozvodu o napětí 24 V. Přístroj je k dispozici ve dvou variantách se jmenovitým výstupním proudem nastavitelným v rozmezí od 0,5 do 3 A, respektive od 3 do 10 A. Vporovnání s předchozím provedením selektivního modulu Sitop, jenž se dá nastavit v širokém rozmezí od 2 do 10 A, lze novou verzi přístroje mnohem lépe přizpůsobit požadavkům dané aplikace. Nový selektivní modul Sitop PSE200U detekuje jako přídavný modul zdrojů stabilizovaného napětí v hodnotě 24 V nejen malá přetížení, ale i plíživé zkraty ve vedeních s velkým ohmickým odporem. Dojde-li k přetížení nebo zkratu, přístroj přeruší přívod proudu do postižené odbočky tím se zabrání celkové ztrátě napájecího napětí, takže zůstane zachován přívod energie do všech ostatních odboček, které poruchou postiženy nebyly. Jednotlivé odbočky lze připojovat k napájecímu zdroji postupně, s časovými odstupy, a zdroj je tedy v průběhu připojování spotřebičů s velkými záběrnými proudy méně namáhán. Aby bylo možné sledovat více než čtyři odbočky, je možné k napájecímu zdroji připojit další přídavné selektivní moduly. Diagnostika na dálku Krytky nastavovacích potenciometrů selektivního modulu Sitop PSE200U lze opatřit plombami, jež brání nežádoucím změnám v nastavení požadovaných hodnot. Signalizace pomocí tříbarevné světelné diody typu LED a signálního kontaktu umožňuje snadno určit místo případné poruchy. Diagnostická data se dají přenášet do řídicí jednotky vyšší úrovně pro dálkovou diagnostiku. Řídicí jednotka může selektivní modul s použitím jeho nové funkce spuštění na dálku znovu nastavit do původního stavu. Na rozdíl od běžných miniaturních jističů, které reagují až při proudech násobně překračujících jejich jmenovitý proud, reaguje nový selektivní modul již na velmi malé překročení nastaveného jmenovitého proudu. Přístroj také rozlišuje mezi trvalou poruchou a krátkodobým provozním nadproudem umožňuje tak detekovat i zkraty ve vedeních s velkým ohmickým odporem. maximální sestavě a plném využití jejích komponent. Díky malým rozměrům ho lze instalovat do skříní o rozměru 19 a hloubce 500 mm. Zařízení má teplotně řízené nehlučné ventilátory a jeho přetlakový ventilační systém účinně brání pronikání prachu do vnitřku skříně. Speciální držáky pevných disků, příchytky desek a způsob uchycení napájecího kabelu chrání jeho komponenty před nepříznivým působením vibrací a rázů. Snadná rozšiřitelnost Nový počítač lze snadno rozšířit při použití volných pozic PCIe x16 (2.0), PCIe x8, PCIe x1 a současně čtyř pozic PCI pro dlouhé rozšiřující karty. Jsou-li zapotřebí dva monitory, lze dodat grafickou kartu PCI Express x16. K dispozici je devět rozhraní typu USB, z toho dvě na čelním panelu a jedno uvnitř. Dvě rozhraní pro gigabitový Ethernet nabízejí i redundanci a současně velké rychlosti přenosu dat. K rychlému a spolehlivému ukládání a uchovávání dat jsou použity pevné disky o kapacitě 500 GB s rozhraním SATA. Simatic IPC547C lze objednat také s již předem nainstalovaným operačním systémem Windows XP Professional, Vista Ultimate nebo Windows Server Na objednávku je k dispozici rovněž montážní sada, umožňující použít nové PC samostatně jako průmyslovou pracovní stanici nebo server ve velínech a technických kancelářích Industr y Fórum 17

18 P R O D U K T Y Simatic S Micro-PLC Programovatelný automat Simatic S Micro-PLC (Programmable Logic Controller) z produkce společnosti Siemens se vyznačuje univerzální a pružnou strukturou, velkou výkonností a mimořádně kompaktním provedením. V novém programovacím prostředí Simatic Step 7 Basic lze konfigurovat jak automat samotný, tak i ovládací panely řady Simatic HMI Basic (Human Machine Interface). Díky tomu je zajištěno velmi snadné a rychlé programování, zapojování do sítí a uvedení řídicího systému do provozu. Nový programovatelný automat, ovládací panely řady HMI Basic a nové programovací prostředí tvoří dohromady integrovaný nástroj, který dokonale odpovídá požadavkům na rozměry a výkonnost řídicích stanic při řešení současných automatizačních úloh v kategorii tzv. mikroautomatizace. Malé rozměry, nízká cena Mikrosystém Simatic S je nové modulární PLC určené k řešení menších automatizačních úloh, které splňuje požadavky na malé rozměry a nízkou cenu zařízení. Při vývoji přístroje i softwaru byl kladen zvláštní důraz na bezproblémovou integraci a co nejdokonalejší vzájemnou součinnost automatu, systému operátorského rozhraní i programového vybavení. Konstrukčně je nové PLC provedeno tak, aby bylo provozně snadno přizpůsobivé a rozšiřitelné lze ho tak velmi dobře přizpůsobit požadavkům nejrůznějších automatizačních úloh. Centrální modul je možné rozšiřovat přidáváním modulů I/O a komunikačních modulů. Novinkou jsou tzv. signálové desky (signal boards), které se jednoduše zepředu nasadí na procesorovou jednotku (CPU) a poskytují buď rozhraní pro dva signály typu DI/DO (digital input/digital output), nebo jeden analogový výstup. Při úlohách s několika málo signály umožňuje toto uspořádání vytvořit skutečně velmi kompaktní řídicí systém. Vestavěný Profinet Pro snadné zapojování do sítí a bezproblémovou komunikaci mezi programovacím prostředím, programovatelnými automaty a ovládacími panely (například při programování nebo vzájemné komunikaci mezi procesorovými jednotkami) má Simatic S vestavěné rozhraní Profinet. Přes toto rozhraní jsou připojeny také ovládací panely řady Simatic HMI Basic. Pro spojení několika automatů nebo ovládacích panelů do sítě je k dispozici rozšiřovací modul CSM 1277, což je jednoduchý neřízený přepínač pro síť Ethernet/Profinet se čtyřmi porty. Realizaci náročných úloh při řízení technologických zařízení usnadňují funkce čítání, měření, zpětnovazební regulace a řízení polohy a pohybu, jež jsou v automatu vestavěné jako standardní součást jeho základního vybavení. Kromě toho má nový mikroautomat (v porovnání s předchozím modelem Simatic S7-200) také výkonnější procesor a větší kapacitu paměti, dělitelnou podle potřeby na část pro program a část pro data. Nový vývojový nástroj Simatic Step 7 Basic představuje integrované softwarové prostředí pro tvorbu uživatelských programů pro PLC a panely řady Simatic HMI Basic. Verze Simatic Step 7 Basic V10.5 s integrovaným softwarem WinCC Basic podporuje uživatele nabídkou aplikačně orientovaných a intuitivně ovladatelných editorů. Tyto editory nabízejí vysoký uživatelský komfort a umožňují rychlejší a přehlednější tvorbu programu. 18 Industr y Fórum

19 R Ů Z N É Školení pro automatizaci a pohony Mimořádně důležitou součástí procesu automatizace je školení pracovníků, kteří jej zabezpečují. Společnost Siemens proto v loňském roce vybudovala pro Českou republiku vlastní školicí středisko se zaměřením na průmyslovou automatizaci, jež navazuje na dlouholetou tradici školení, zajišťovaného dceřinou firmou E&A. K výuce slouží stávající prostory v Bradleci u Mladé Boleslavi a nově vybudovaný školicí komplex v Ostravě. Cílem střediska je zabezpečit co nejvyšší technickou a odbornou úroveň všech školení. Velký důraz se proto klade na odbornou a pedagogickou připravenost lektorů. Všechny kurzy probíhají v souladu s principy Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation TIA), které firma Siemens prosazuje již několik let. Základem činnosti střediska jsou školení zaměřená na programovatelné automaty řady Simatic S7, doplněná o problematiku HMI (WinCC flexible a WinCC). Od srpna 2009 se tato nabídka rozroste o problematiku bezpečnostních systémů (Simatic Safety). Výrazné slevy na vybraná školení Velkou tradici mají školení věnovaná řídicím systémům Sinumerik, určeným pro obráběcí stroje. V této oblasti se nyní připravuje kurz pro novou řadu systému Sinumerik s označením Solution Line. Systémy řady Solution Line mají novou hardwarovou architekturu. HMI část komunikuje přes Ethernet, spojení s pohony probíhá pomocí nové sběrnice Drive-CLiQ a PLC je připojeno přes Profibus. V neposlední řadě je nutné představit i oblast Motion Control, která je zaměřena na problematiku frekvenčních měničů (Simotion a Sinamics). V období od 1. září do 31. prosince letošního roku mohou případní zájemci využít výhod v podobě výrazných slev na vybraná školení. Podrobnější informace, termínový kalendář a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou k dispozici na Anketa spokojenosti s časopisem Vážení čtenáři, v minulém čísle časopisu Industry Fórum jste měli možnost zúčastnit se průzkumu spokojenosti s naším časopisem. Děkujeme vám za zajímavé odpovědi, z nichž vyplynulo, že jste s časopisem spokojeni a že informace, které v něm nacházíte, považujete za aktuální, důvěryhodné a pro vás užitečné. Součástí průzkumu byl i prostor, kde jste mohli vyjádřit svoje připomínky a náměty. Díky nim můžeme náš časopis neustále zlepšovat tak, aby byl pro vás ještě přínosnější a inspirativnější. Součástí ankety bylo i losování o zajímavé ceny, které byly předány našimi obchodními zástupci těmto zákazníkům: Jiří Dohnal, PSP Engineering, a. s., Jindřich Kučera, JNK Novák, s. r. o., Miroslav Pištěk, Barum Continental, s. r. o., Vladimír Rod, Spolchemie, a. s., Michal Řeha, Ingeteam, a. s., Karel Švec, Blumenbecker Prag, Petr Tůma, Plzeňský Prazdroj, a. s., Pavel Urbanec, Holcim (Česko), a. s., Jaroslav Vrzal, Spálovský, a. s Industr y Fórum 19

20 P O M Á H Á M E Fondu pomoci je pět let Fond pomoci společnosti Siemens slaví pět let své existence, během nichž rozdělil mezi 150 neziskových organizací v České republice přes 12 milionů korun. Fond podporuje projekty, jež pomáhají slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do složité životní situace a nemohou si pomoci sami. Společenská odpovědnost je jedním ze základních pilířů naší existence, říká Pavel Kafka, generální ředitel společnosti Siemens v ČR, a dodává: Ani v historii tomu nebylo jinak. Málokdo ví, že například zdravotní pojištění pro zaměstnance jsme zavedli jako jedni z prvních na světě již v roce 1849, tedy dva roky po založení naší firmy. Vedle ochrany životního prostředí a spolupráce se školami je dárcovství další aktivitou, které se Siemens jako dobrý soused věnuje. Každý měsíc žádá o finanční podporu v projektu Siemens Fond pomoci kolem 30 neziskových organizací. Šest členů hodnotící komise (pět odborníků z neziskových organizací a jeden zástupce společnosti Siemens) každý projekt přečte, oboduje a na pravidelné schůzce vyhodnotí. Vybrané projekty jsou pak oceněny finanční částkou, určenou na konkrétní materiální pomoc. Každá organizace má možnost bez ohledu na to, zda byla úspěšným či neúspěšným žadatelem žádat o finanční podporu každý další měsíc, tedy až dvanáctkrát do roka. Díky systematické podpoře českého neziskového sektoru se Siemens Fond pomoci stal od června 2005 vzorovým projektem celosvětového programu koncernu Siemens AG s názvem Caring hands. Nedílnou součástí je také dobrovolnictví zaměstnanců společnosti celý projekt Siemens Fond pomoci řídí a realizují pouze zaměstnanci Siemens. O D P OV Ě D N Á F I R M A Společnost Siemens je členem Klubu firemních dárců Donator, což je sdružení odpovědných firem. Rovněž patří mezi zakladatele skupiny Standard odpovědná firma komplexního, jednotného a standardizovaného systému měření, který sleduje náklady na dárcovské aktivity a měří účinky dopadu vynaložení těchto prostředků. Rozmarýna má nový Rozmar Jídla připravená pouze z kvalitních a vždy čerstvých surovin, vynikající rozlévaná vína, široká nabídka snídaní, denně čerstvé domácí dezerty to je kavárna Rozmar. Jedna z prvních sociálních firem v České republice byla otevřena v červenci letošního roku v Trojické ulici 1 v Praze 2. Kavárnu provozuje obecně prospěšná společnost Rozmarýna, která se zabývá problematikou dětských domovů a mladých lidí po odchodu z dětského domova. A právě tito lidé najdou v kavárně dočasné zaměstnání, možnost získání prvních pracovních zkušeností a především podporu v začátcích svého samostatného života. A proč je v tomto vydání Industry Fóra přiložen voucher na kávu zdarma? Protože Siemens tento projekt podporuje a kávu v Rozmaru, připravenou z vlastní kávové směsi, prostě musíte ochutnat! Těšíme se na vás. Více o Rozmarýně na více o kavárně na 20 Industr y Fórum

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR Co je SIZER? Nástroj který podporuje uživatele již při počáteční fázi projektu hardwarových a softwarových komponent požadovaných pro automatizaci. SIZER zahrnuje návrh úplného systému pohonu s volitelnými

Více

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Přehled Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Široká nabídka panelů SIMATIC HMI nabízí kompletní řadu přístrojů pro operátorské řízení výrobních technologií - vše od jednoho výrobce: od jednoduchých

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g» Žádné pohyblivé součásti» 3letá záruka a servis po dobu 7 let» Průmyslové komponenty DyaloX spolehlivá volba Průmyslový počítač

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

ROFINET. Road Map, Products PRODUKTY

ROFINET. Road Map, Products PRODUKTY ROFINET Road Map, Products Automation and Drives DNES A ZÍTRA...2003 2004 2005 2006 CBA Instalační technika Real-Time IO Security IT-Služby Vision Motion Control HMI Safety RFID Pohony Proxy/Link PN/PB

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Průmyslová Identifikace. SIMATIC Ident. Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved.

Průmyslová Identifikace. SIMATIC Ident. Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved. Průmyslová Identifikace SIMATIC Ident Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved. siemens.com/ident Technologie RFID a 1D/2D- jsou jedni z klíčových z hlediska požadavku na zvýšení produktivity

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

TIA Portal. Comfort panely. Siemens s.r.o. All Rights Reserved.

TIA Portal. Comfort panely. Siemens s.r.o. All Rights Reserved. TIA Portal Comfort panely Integrovaná funkčnost je stejná pro všechny Comfort Panely Širokoúhlý displej s LED podsvícením Vyšší zabezpečení dat z archivů a receptur Inovovaný servisní koncept Nejmodernější

Více

AS-interface Česká republika 2005

AS-interface Česká republika 2005 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2005 1 Akce 1.1 AMPER 2005 Ve dnech od 4. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

SCHMIDT PressControl. Strojní řídicí jednotky

SCHMIDT PressControl. Strojní řídicí jednotky PressControl Strojní řídicí jednotky Řídicí jednotky PressControl 75, 600 a 5000 umožňují koncipování moderních výrobních procesů od jednotlivého pracoviště až po plnou automatizaci. Profitujte z naší

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Úvod do programovatelných automatů

Úvod do programovatelných automatů ídící systémy 12 1 z 6 Úvod do programovatelných automatů Programovatelné automaty (PA) jsou číslicová elektronická zařízení (počítače) určená pro řízení: strojů v průmyslu CNC, robotů, dopravní techniky

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II Program 13:00 13:05 Úvod 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace 14:15 14:45 Přestávka I 14:45 15:45 Profinet 15:45 16:15 Přestávka II 16:15 17:10 Novinky Simatic, ET 200, 17:10 17:15 Diskuze, závěr Profinet

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Inovativní optické závory

Inovativní optické závory Průmysl je odvětvím, kde se střetávají lidé s otázkou ekologie, technologie, vědy a ekonomické účinnosti to vše vyžaduje holistické myšlení a jednání! To, co děláme, slouží k ochraně lidí před stroji a

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje Operátorské panely a dotykové displeje Popis systému Popis HMI Struktura a koncept univerzální využití. Dotykové displeje jsou vybaveny operačním a integrovaným PLC-CPU je ideálním zařízením pro malé řidicí

Více

Vážicí systémy Váhy - Balances - Waagen

Vážicí systémy Váhy - Balances - Waagen Vážicí systémy Váhy - Balances - Waagen Skladová přejímka Kontrola zboží Označování surovin a zboží Řízená expedice Nákup surovin Navažování podle receptur VÁŽICÍ SYSTÉMY NETTO Vážicí systémy NETTO jsou

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE AUTOCONT IPC

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE AUTOCONT IPC PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE AUTOCONT IPC PANELOVÉ POČÍTAČE Robustnost Prachutěsnost Voděodolnost Nárazuvzdornost Integrované řešení displeje a počítače Zjednodušuje instalaci počítače na operátorských panelech

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 S - Soubor specifických školení - Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídících jednotek ALLEN-. A. ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY KA 02: S

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Laserová závora s analogovým výstupem. Laserová závora s digitálním výstupem. Laserová vidlicová závora

Laserová závora s analogovým výstupem. Laserová závora s digitálním výstupem. Laserová vidlicová závora Přehled produkt u A-LAS řada Laserová závora s analogovým výstupem Laserový paprsek paralelně a stejnoměrně rozložený do kruhového nebo hranatého profilu používaný na měření, polohování a identifikaci

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 PowerXL Frekvenční startér DE1 www.eaton.cz, www.eaton.sk Číslo 1 v účinnosti Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 Frekvenční startér PowerXL DE1 všechny výhody v jednom přístroji Jednoduché

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

KTS 800 Truck a KTS Truck: Profesionální řešení pro nákladní vozidla ESI[tronic] for Truck: Všechny informace a funkce pro nákladní vozidla

KTS 800 Truck a KTS Truck: Profesionální řešení pro nákladní vozidla ESI[tronic] for Truck: Všechny informace a funkce pro nákladní vozidla KTS 800 Truck a KTS Truck: Profesionální řešení pro nákladní vozidla ESI[tronic] for Truck: Všechny informace a funkce pro nákladní vozidla KTS 800 Truck: Profesionální řešení pro nákladní vozidla Kompletní

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace Adaptabilní automatizace ke zrychlení laboratorních procesů Efektivita a konzistence při manipulaci se vzorky Zvýšení efektivity a bezpečnosti

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně 1899 S9dlo rektorátu budova z 1911 Vysoké učení technické v Brně Fakulty Arcitektura (FA) Podnikatelská (FP) Stavební (FAST) Chemická (FCH) Elektrotechniky

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více