FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY TEST Z BIOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY TEST Z BIOLOGIE"

Transkript

1 FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK TEST Z BIOLOGIE 1. Při hemokoagulaci dochází k a) aktivace trombokinázy (faktor X), b) sedimentaci krvinek, c) diapedéze granulocytů, d) vzniku fibrinu, e) zmnožení albuminů krevní plazmy. 2. Vyberte pravdivé tvrzení o vodě a) je nutná pro správný průběh biochemických reakcí v buňce, b) lidské tělo obsahuje přibližně 30% vody, c) extracelulární tekutiny je v těle mnohonásobně více než intracelulární, d) podílí se na termoregulaci lidského těla, e) interakce vody s biomolekulami významně ovlivňuje jejich konformaci a tím i jejich biologickou funkci. 3. Lipoproteiny a) jsou tělu vlastní makromolekulární komplexy, které slouží k distribuci léčiv v organismu, b) souvisejí s nemocí, která se označuje jako srpkovitá anemie, c) slouží k transportu lipidů a cholesterolu krevním řečištěm, d) tvoří ve vodném prostředí micely, e) souvisí s nemocí, která se označuje jako ateroskleróza. 4. RNA a) stavební kameny obsahují shodné báze jako u DNA, b) je tvořena jedním řetězcem, c) hlavní cukernou složkou v řetězci je ribóza, d) v současnosti jsou známy tři typy RNA, e) t RNA je tvořena přepisem z DNA pomocí RNA polymerázy a je templátem pro tvorbu proteinů. 5. Energie v živých systémech a) je vázána pomocí buněčných vazeb, b) její uvolňování není řízeno, c) je získávána při nedostatku kyslíku primárně v mitochondriích, d) hlavním zdrojem energie pro buňku jsou proteiny, e) existuje spojení pro metabolismus cukrů a tuků, při vysoce sacharidové dietě může být energie převáděna do mastných kyselin a skladována ve formě tuků. 1

2 6. Mezi významná lidská virová onemocnění patří a) neštovice, b) AIDS, c) cholera, d) klíšťová encefalitida, e) tetanus. 7. Tuberkulóza a) je infekční onemocnění, jehož původcem je Mycobacterium tuberculosis, b) dříve se toto onemocnění označovalo také jako souchotiny či úbytě, c) je zaznamenáván výrazný výskyt této nemoci zvláště v oblastech Evropy a Severní Ameriky, kde se uvádí, že je touto nemocí nakaženo až 30% obyvatelstva, d) vzrůstajícím problémem u této nemoci je rezistence původce na antibiotika, e) prevence spočívá v očkování populace. 8. Hypertenze je charakterizována mimo jiné i diastolickým krevním tlakem, její hraniční hodnota při jednorázovém měření je v současnosti uváděna jako a) 90 mmhg, b) 70 mmhg, c) 130 mmhg, d) 140 mmhg, e) 160 mmhg. 9. Převodní systém srdeční a) hlavním zdrojem vzruchů je sinoatriální uzel, b) aktivita je modulována vegetativním nervovým systémem, c) základním vyšetřením srdeční činnosti je EEG, d) poruchy srdečního rytmu se označují jako synkopy, e) onemocnění převodního systému srdečního je známo jako ischemická choroba srdce. 10. Hemofílie a) je geneticky podmíněné onemocnění, narušena kaskáda srážlivosti krve, b) jedná se o gonozomálně recesivní onemocnění, c) přenašečem nemoci v genetické informaci jsou muži, d) postihuje častěji ženské potomky přenašeče, e) přenáší se na alele chromozomu Y. 11. Které arterie se v těle vedou krev při diastole srdce a) jsou to a. subclaviae a a. vertebrae, z důvodu regulace krevního tlaku arteriální krve, vyživující mozek, b) jsou to arterie zásobující horní polovinu těla, je to z důvodu vysokého tlaku krve při systole v aortě a možného poškození těchto arterií při plnění při srdeční systole, c) takové arterie v lidském těle neexistují, d) jsou to věnčité tepny, je to z důvodu útlaku kapilár myokardem při systole, e) jsou to arterie zásobující dolní polovinu těla, je to z důvodu vysokého tlaku krve při systole v aortě a možného poškození těchto arterií při plnění při srdeční systole. 2

3 12. Citrátový cyklus a) je společnou metabolickou dráhou při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů, b) je znám jako Krebsův cyklus, c) vstupuje do něho acetyl-coa, d) probíhá za anaerobních podmínek v cytosolu buňky, e) hlavním cílem je výroba kyseliny citrónové, která vstupuje do dalších metabolických dějů. 13. Hlavním asociačním centrem lidského mozku je a) thalamus, b) hippocampus, c) prodloužená mícha, d) mozková kůra, e) bílá nervová tkáň. 14. Štítná žláza a) nazývá se adenohypofýza, b) je velmi velká u novorozenců, během dospívání je výrazně redukována a její funkce přejímají jiné orgány, c) produkuje tyroxin, d) produkuje kalcitonin, e) produkuje trijodthyronin. 15. Do trávení proteinů na úrovni gastroenterálního traktu zasahují a) amylasa, b) lipasa, c) pepsin, d) žlučové sole, e) trypsin. 16. Tenké střevo a) rozděluje se na tři části dvanáctník, tračník a kyčelník, b) člověka má celkovou plochu odpovídající přibližně 300 m 2, c) člověka je bohatě zřaseno a dále rozčleněno klky, d) ve stěně tenkého střeva jsou produkovány trávicí enzymy, které jsou postupně uvolňovány do obsahu na základě skladby trávené potravy, e) živiny jsou z tenkého střeva odváděny přímo do horní duté žíly a pak pomocí srdeční pumpy do celého těla. 17. V mozkové části lebky člověka můžeme nalézt tyto kosti a) kost temenní, b) kost čichová, c) kost klínová, d) kost radličná, e) kost slzní. 3

4 18. Kost a) minerální složka tvoří 100% hmotnosti kosti, b) pro kost je typická mineralizace mezibuněčné hmoty, c) v kosti se nenacházejí živé buňky, d) mezibuněčnou hmotu produkují osteoblasty, které se přeměňují po obklopení touto hmotou na osteocyty, e) osteoklasty odbourávají kostní hmotu. 19. Pneumotorax a) je charakterizován jako nahromadění vzduchu v pleurální dutině, b) je charakterizován zborcením sept mezi plicními sklípky, c) je charakterizován zborcením dýchacích cest, d) při závažných stavech je zpravidla přítomna hyperventilace, e) může symptomatologicky napodobovat srdeční příhodu. 20. Dýchání a) mezi vdechové svaly patří bránice a mezižeberní svaly, b) v plicních sklípcích přestupuje kyslík do krve na základě rozdílu parciálního tlaku, c) kyslík je v těle distribuován pomocí červených krvinek, d) dýchací centrum je uloženo v mozkové kůře e) pojem dýchání se uvádí i u biochemických procesů charakteristických pro oxidaci organických molekul a výrobu ATP v buňce. 21. Slezina a) orgán kde se tvoří za fyziologických podmínek erytrocyty a krevní destičky, b) některé její buňky mají schopnost fagocytózy, c) v červené pulpě dochází k vychytávání a destrukci erytrocytů, d) v bílé pulpě dochází k vychytávání a destrukci lymfocytů, e) žádné tvrzení není správné. 22. Brzlík je orgán s funkcí a) imunitní, b) okysličovací, c) vylučovací, d) detoxikační, e) rozmnožovací. 23. Za regulaci ohniskové vzdálenosti oka je zodpovědný/á především a) sklivec, b) čočka, c) rohovka, d) duhovka, e) cévnatka. 4

5 24. Ve středním uchu můžeme nalézt a) rovnovážný (vestibulární, statokinetický) orgán, b) vyústění Eustachovy trubice, c) bubínek, d) kladívko, kovadlinku a třmínek, e) endolymfu. 25. Receptory sledující krevní tlak se nacházejí v a) mozkové kůře, b) corpus calosum, c) hippocampu, d) glomus caroticum, e) sinus caroticus. 26. Nervus vagus a) jedná se o nerv vystupující z míchy, b) jedná se o VII. hlavový nerv, c) je označován jako tzv. bloudivý nerv, d) inervuje oblast skrota, e) inervuje oblast krční, břišní a hrudní dutiny. 27. Neurotransmiter, který bývá spojován s Parkinsonovou chorobou je a) adrenalin, b) noradrenalin, c) adenosin, d) dopamin, e) kyselina gama-aminomáselná. 28. Protilátky (imunoglobuliny) jsou produkovány a) adipocyty, b) B-lymfocyty a plasmatickými buňkami, c) NK (Natural Killers buňky), d) erytrocyty, e) fibroblasty. 29. Pro vitamin C platí a) je to vitamín rozpustný v tuku, b) podílí se na syntéze kolagenu, c) nedostatek se projevuje mimo jiné i zhoršením kvality cévní stěny, d) má výrazné toxické projevy při předávkování, e) přítomnost v potravě podporuje vstřebávání železa. 30. Hormon inzulín a) je syntetizován ve slinivce břišní, b) potencuje účinek glukagonu, c) jedná se o peptid, d) je syntetizován v játrech, e) je zodpovědný za zvýšení vstupu glukózy do buněk. 5

6 31. Hormon(y) regulující plasmatickou hladinu sodíku a draslíku je/jsou a) aldosteron, b) adrenalin, c) parathormon, d) cholekalciferol, e) tyroxin. 32. Melanin je a) kožní pigment, b) toxin střevních bakterií, c) zodpovědný za zbarvení kůže při ikteru (žloutence), d) typ buňky, která v kůži produkuje vitamín D, e) meziprodukt při enzymatickém odbourávání kyseliny listové. 33. Které vitamín/y je schopno tvořit lidské tělo bez příjmu z vnějšího prostředí? a) vitamín A, b) vitamíny skupiny B, c) vitamín C, d) vitamín D, e) vitamín E. 34. Iktus je odborné označení pro a) zánět jater, b) močové kameny, c) novorozeneckou žloutenku, d) angínu, e) cévní mozkovou příhodu. 35. Cirkadiální rytmus u člověka a) je závislý na kolísání luteinizačního hormonu, b) je řízen jádry v přední části hypotalamu, c) je řízen mimo jiné i hormonem melatoninem, který usnadňuje usnutí, d) je řízen baroreceptory, e) je biologický rytmus, pro nějž je typické periodické kolísání aktivity a bdělosti. 36. Exkrece je označení pro a) přeměnu látek v játrech, b) vstřebávání živin ze střeva, c) vylučování odpadních látek z těla, d) metabolický rozvrat, e) trávení živočišných bílkovin. 37. Mezi základní funkci(e) slinivky břišní patří a) vytváří se zde zásoby glykogenu, b) tvoří se zde žlučové soli, c) tvoří se zde inzulín, d) funkce imunitní, e) tvoří se zde trávicí šťávy, které jsou odváděny do dvanáctníku. 6

7 38. Nociceptor a) reaguje na změnu intenzity světla, b) reaguje na bolestivý podnět, c) reaguje na změnu tělesné teploty, d) může být uložen ve škáře, orgánech a svalech, e) jako nociceptory fungují převážně volná nervová zakončení. 39. Parathormon je v těle zodpovědný za a) vstřebávání tuků z tenkého střeva do krve, b) regulaci průtoku krve v periferních orgánech, c) regulaci cirkadiálního rytmu ovlivněním center v mozku a prodloužené míše, d) zvyšování hladiny vápníku v krvi, e) prostup bílkovin přes biologické bariéry v těle. 40. Mezi neurotransmitery nepatří a) GABA, b) dopamin, c) adrenalin, d) serotonin, e) oxytocin. 41. Ochranu žaludeční sliznice zajišťuje a) leucin, b) pepsin a pepsinogen, c) mucin, d) izoleucin, e) tryptofan. 42. Mozková kůra a) je fylogeneticky nejmladší součást centrální nervové soustavy, b) není u člověka výrazně vyvinuta, c) je členité stavby, závity a zářezy výrazně zvětšují plochu mozku, d) je u člověka zodpovědná za syntézu a uvolňování hormonu glukagonu, e) jsou zde uloženy centra zodpovědná za řízení tělesné teploty. 43. Trojcípá chlopeň je a) chlopeň na začátku aorty, b) chlopeň mezi levou síní a levou komorou, c) chlopeň mezi pravou síní a pravou komorou, d) chlopeň mezi plicní tepnou a levou komorou, e) žádné tvrzení není pravdivé. 44. Nespecifická imunita a) je vrozená, b) spočívá v tvorbě protilátek B-lymfocyty, c) projevuje se mimo jiné fagocytózou granulocytů a makrofágů, d) spočívá v tvorbě cytotoxických látek T-lymfocyty, e) není důležitá pro přežití člověka. 7

8 45. Svalové vlákno je a) u příčně pruhovaného svalstva jde o soubor několika buněk, které jsou seřazeny za sebou a tvoří tak jedno vlákno. Toto vlákno takto může dosáhnout až délky 40 cm. Svalové vlákna jsou uspořádány do snopců. b) u příčně pruhovaného svalstva jde o jedinou buňku, která je vícejaderná. Tato buňka vytváří jedno svalové vlákno. Toto vlákno takto může dosáhnout až délky 40 cm. Svalové vlákna jsou uspořádány do snopců. c) je řízeno spontánními rytmicky tvořenými elektrickými impulzy, které se v nich tvoří, d) je stavebním prvkem příčně pruhované svaloviny, e) je u všech typů svalových buněk stejné. 46. Rozvoj popáleninového šoku u zdravého dospělého člověka ve středním věku lze očekávat v případě, že došlo ke spálenině v rozsahu a) 10 % povrchu těla, b) 15 % povrchu těla, c) 20 % povrchu těla, d) 25 % povrchu těla, e) 30 % povrchu těla. 47. Při otravě oxidem uhelnatým bude mít postižený tyto příznaky a) bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, obluzenost, pocit dechové tísně, poruchy dýchání až úplnou zástavu dechu, bušení srdce, barva kůže je cyanotická, b) bolesti hlavy, závratě, zvracení, obluzenost, pocit dechové tísně, pravidelný pulz, hypotenze, bušení srdce, barva kůže je růžová, c) bolesti hlavy, nevolnost, závratě, obluzenost, pocit dechové tísně, poruchy dýchání až úplná zástava dechu, nepravidelný pulz, barva kůže je růžová, d) bolesti hlavy, závratě, zvracení, obluzenost, pocit dechové tísně, pravidelný pulz, bušení srdce, porucha termoregulace, křeče, barva kůže je růžová, e) bolesti hlavy, závratě, nauzea, zvracení, obluzenost, pocit dechové tísně, pravidelný pulz, bušení srdce, křeče, barva kůže je cyanotická. 48. Při hyperglykemii bude mít postižený tyto příznaky a) podrážděnost, nervozita, bolesti hlavy, hlad, bušení srdce, vlhká, bledá a studená kůže, třes rukou, b) nervozita, nechutenství, bolest hlavy, bušení srdce, třes rukou, vlhká, studená kůže, z úst je cítit acetonový zápach, c) únava, spavost, nechutenství, zvracení, bolesti hlavy a břicha, suchá a teplá kůže, tachykardie, z úst je cítit acetonový zápach, d) únava, nechutenství, zvracení, bolest břicha, bradykardie, suchá a teplá kůže, z úst není cítit acetonový zápach, e) spavost, nechutenství, zvracení, bolesti hlavy, vlhká, studená a bledá kůže, tachykardie, třes rukou, z úst je cítit acetonový zápach. 49. Resuscitaci dospělého provádí jeden zachránce takto a) 2 :15 2 vdechy a 15 kompresí do hloubky 5 až 6 cm, b) 30 : 2 30 kompresí do hloubky 1 až 2 cm a 2 vdechy, c) 15 : 2 15 kompresí do hloubky 5 až 6 cm a 2 vdechy, d) 30 : 2 30 kompresí do hloubky 5 až 6 cm a 2 vdechy, e) 2 : 30 2 vdechy a 30 kompresí do hloubky 5 až 6 cm. 8

9 50. Při těžkém šokovém stavu bude mít postižený tepovou frekvenci za minutu a) 80/min a méně, b) 100/min, c) 110/min, d) 120/min a více, e) závažnost šoku se neodráží na tepové frekvenci. 9

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta Fyziologie živočichů Petr Kočárek OSTRAVA 2005 Recenzenti: RNDr. Jan Kantorek, CSc. - katedra biologie a ekologie PřF OU, Ostrava RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin produktová dokumentace B!OMULTIvitamin Platnost od 1. března 2008 Obsah produktová dokumentace b!omultivitamin Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

Kardiovaskulární ústrojí S R D C E

Kardiovaskulární ústrojí S R D C E Kardiovaskulární ústrojí S R D C E - zdroj kinetické energie - pulzové vypuzování krve do cévního systému - oběh plicní (pravá komora), oběh systémový (levá komora) DISTRIBUČNÍ SÍT arteriální řečiště aorta

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.. I utorský kolektiv: MUDr. Klára Bernášková - kap. 8, 11-14, 16, 17, 20 Ing. Norbert Kříž, CSc. - kap. 1, 2 doc. MUDr. Jarmila Myslivečkové,

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna. Anatomie a fyziologie nervové soustavy

Výcvikové centrum a kynologická poradna. Anatomie a fyziologie nervové soustavy Stránka 1 Anatomie a fyziologie nervové soustavy Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Přijímá podněty smyslovými orgány tzv. receptory

Více

Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života. Daniela Jasenská

Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života. Daniela Jasenská Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života Daniela Jasenská Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je popsat hormony a jejich vliv na kůži v různých

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více