TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena"

Transkript

1 TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abartmak=přehánět abartmak=přehnat abide=památka abide=památník abide=pomník abluka=blokáda aç=dychtivý aç=hladový acayip=divný acayip=kuriózní acayip=podezřelý acayip=podivínský acayip=podivný acayip=zvláštní acele=chvat acele=kvap acele=shon acele=spěch acente=agens acente=činidlo acente=činitel acente=faktor acente=jednatel acente=prostředek acente=zástupce acente=zprostředkovatel açgözlü=chamtivý açgözlü=dravý açgözlü=hrabivý açgözlü=lakotný açgözlü=žravý acı=bolest acı=hoře acı=hořkost acı=hořký acı=trpký acı=utrpení acı=žal acı=zármutek açı=hrana açı=roh açı=úhel açık=čistý açık=jasně açık=nechráněný açık=nepokrytý açık=neskrývaný açık=otevřený açık=patrný açık=průzračný açık=srozumitelný açık=světlý açık=upřímný açık=volný açık=zjevný açık=zřetelně

2 açık=zřetelný açıklama=výklad açıklama=vysvětlení açıklamak=vykládat açıklamak=vyložit açıklamak=vysvětlit açıklamak=vysvětlovat açılış=otevření açılış=otvor açılış=rozevření açılış=zahájení acıma=soucit acıma=soustrast acımak=litovat acımak=oplakávat acımak=želet acınacak=žalostný açlık=hlad açmak=odemknout açmak=otevřít açmak=otvírat açmak=rozevřít açmak=začít açmak=zahájit ad=jméno ad=název ada=ostrov adalet=právo adalet=rovnost adalet=slušnost adalet=soud adalet=spravedlnost adaletsizlik=bezpráví adaletsizlik=křivda adaletsizlik=nespravedlivost adaletsizlik=nespravedlnost adam=chlap adam=člověk adam=jedinec adam=jednotlivec adam=manžel adam=muž adam=mužský adam=osoba adatavşanı=králík adatavşanı=zajíc aday=kandidát aday=uchazeč adım=krok adres=adresa adres=obratnost adsız=anonymní adsız=bezejmenný adsız=nejmenovaný af=amnestie af=milost af=omilostnění affetmek=odpustit affetmek=omluvit affetmek=pardonovat affetmek=prominout

3 afiş=návěští afiş=plakát afiş=vyhláška afiş=vývěska ağaç=strom ağır=hrubý ağır=pádný ağır=těžkopádný ağır=těžký ağız=huba ağız=jícen ağız=otvor ağız=ústa ağız=ústí ağlamak=oplakávat ağlamak=plakat ağrı=bolest ağrı=utrpení ağrı=žal aile=čeleď aile=rodina ajan=agens ajan=činidlo ajan=činitel ajan=faktor ajan=jednatel ajan=prostředek ajan=zástupce ajan=zprostředkovatel ak=běloba ak=běloch ak=čistý akademi=akademie akciğer=plíce akıl=intelekt akıl=inteligence akıl=rozum akıl=vtip akıllı=racionální akıllı=rozumový akılsız=hloupý akılsız=lehkomyslný akılsız=splašený akıntı=obvyklý akıntı=tekoucí akıntı=tok akmak=plynout akmak=proudit akmak=téci akraba=příbuzný akşam=večer aksi=opačný aksi=opak aksi=protichůdný aksi=protiklad aksi=protiva aksi=protivný aktör=činitel aktör=herec aktris=herečka alan=doména

4 alan=místo alan=oblast alan=obor alan=panství alan=půda alan=statek alan=terén alan=území alay=pluk alay=posměch alay=posměšek alay=úšklebek alay=výsměch alçak=dolní alçak=hluboký alçak=nešlechetný alçak=nízko alçak=nízký alçak=tichý alçak=vulgární alçaltmak=pokořit alçaltmak=pokořovat alçaltmak=ponížit alçaltmak=snížit alçaltmak=spouštět alçaltmak=znehodnotit aldatma=klamání aldatma=podvod aldatmak=fixlovat aldatmak=klamat aldatmak=obloudit aldatmak=oklamat aldatmak=ošálit aldatmak=podvádět aldatmak=podvést aldatmak=švindlovat aldatmak=zahánět alet=nástroj alev=plamen alev=vášeň alev=zápal alfabe=abeceda alıcı=adresát alıcı=příjemce alım=koupě alım=kup alım=kupování alım=nákup alın=čelo alıngan=choulostivý alıngan=nedůtklivý alışkanlık=návyk alışkanlık=zvyk alışkanlık=zvyklost alkış=aklamace alkış=chvála alkış=jásot alkış=pochvala alkış=potlesk alkış=souhlas alkışlamak=aplaudovat

5 alkışlamak=tleskat alkışlamak=zatleskat alkol=alkohol alkol=líh almak=brát almak=chytit almak=dát almak=dobýt almak=dostat almak=dostávat almak=mít almak=obdržet almak=odbírat almak=pobírat almak=přijímat almak=přijmout almak=přistihnout almak=uchopit almak=vzít almak=zabírat almak=zaujmout almak=získat alt=dolní alt=dolů alt=nižší alt=spodní altı=šest altı=šestka altın=zlato altında=vespod amaç=cíl amaç=plán amaç=smysl amaç=terč amaç=účel amaç=úmysl amaç=záměr ambar=krám ambar=obchod ambar=sklad ambar=skladiště ambar=sýpka amca=strýček an=chvíle an=okamžik ana=hlavní ana=přední anahtar=klapka anahtar=klíč anahtar=klíčový analiz=analýza analiz=rozbor anarşi=bezvládí anatomi=pitvání anatomi=tělo anayasal=konstituční anayasal=ústavní ancak=jedině ancak=jen ancak=pouze ancak=prostě

6 ancak=toliko anlam=smysl anlam=význam anlamak=chápat anlamak=obsáhnout anlamak=obsahovat anlamak=pochopit anlamak=pochytit anlamak=porozumět anlamak=zahrnout anlamak=zahrnovat anlaşma=dohoda anlaşma=dojednání anlaşma=dorozumění anlaşma=shoda anlaşma=smlouva anlaşma=souhlas anlaşma=soulad anlaşma=úmluva anlaşmazlık=nejednotnost anlaşmazlık=neshoda anlaşmazlık=rozbroj anlaşmazlık=rozkol anlatmak=vykládat anlatmak=vypravovat anlayış=chápání anlayış=chápavost anlayış=dorozumění anlayış=pochopení anlayış=porozumění anlayış=poznání anlayış=představa anne=mateřský anne=matka anonim=anonymní anormal=abnormální anormal=nenormální anten=anténa anten=tykadlo antilop=antilopa antipati=antipatie antipati=averze antipati=nechuť antipati=odpor antlaşma=dohoda antlaşma=pakt antlaşma=smlouva apse=absces apse=hlíza aptal=hloupý aptal=stupidní aptal=tupý ara=mezera ara=mezidobí ara=přestávka araba=kára araba=vůz aracı=prostředník aracı=zprostředkovatel aracı=zprostředkovatelka aracı=zprostředkující

7 araçsız=přímý aralık=mezera aralık=mezidobí aralık=přestávka aralık=vzdálenost aralıksız=nepřetržitý aralıksız=trvalý arama=hledání arama=pátrání arama=vyhledávání aramak=hledat arasında=mezi araştırma=hledání araştırma=pátrání araştırma=průzkum araştırma=vyhledávání araştırma=výzkum araştırmak=pátrat araştırmak=vyšetřovat araştırmak=zkoumat arena=aréna arena=manéž aritmetik=aritmetický aritmetik=aritmetika aritmetik=početní aritmetik=počty arka=záda arka=zadnice arkadaş=druh arkadaş=kamarád arkadaş=kamarádka arkadaş=přítel arkasında=vzadu arkasında=za arkasında=zadnice armağan=dar armut=hruška arsa=půda arsa=terén arsa=území artmak=množit artmak=přibýt artmak=přibývat artmak=vzrůstat artmak=zvětšit artmak=zvětšovat artmak=zvýšit artmak=zvyšovat arzu=přání arzu=touha as=eso asfalt=asfalt asıl=původní asır=století aşırı=extravagantní aşırı=extrém aşırı=extrémní aşırı=hraniční aşırı=krajní aşırı=krajnost aşırı=přehnaný

8 asit=kousavý asit=kyselý aşk=láska aşk=miláček aşk=milý asker=voják asker=vojín asla=nikdy at=kůň ata=praotec ata=předchůdce ata=předek atasözü=pořekadlo atasözü=přísloví atasözü=úsloví ateş=oheň ateş=palba ateş=požár atik=čilý atik=hbitý atılgan=neohrožený atılgan=odvážný atılgan=smělý atılgan=troufalý atlamak=naskočit atlamak=přeskočit atlamak=skákat atlamak=vynechat atlamak=vyskočit atlı=jezdec atlı=jezdecký atmak=vyhodit atmosfer=atmosféra atmosfer=ovzduší atmosfer=prostředí avantaj=přednost avantaj=převaha avantaj=prospěch avantaj=výhoda avantajlı=příznivý avantajlı=prospěšný avantajlı=výhodný avcı=lovec avcı=myslivec avcılık=lov avlamak=hnát avlamak=honit avlamak=lovit avlamak=pronásledovat avlamak=stíhat avlamak=vyhnat avlu=dvořanstvo avlu=dvůr avlu=nádvoří avlu=soud avukat=advokát avukat=obhájce ay=luna ay=měsíc ayak=chodidlo ayak=noha

9 ayak=patka ayak=podstavec ayak=spodek ayak=stopa ayak=úpatí ayaklanma=odboj ayaklanma=povstání ayaklanma=vzbouření ayaklanma=vzpoura aydınlatma=osvětlení aydınlatma=osvětlování aydınlatma=světlo aydınlatmak=osvětlit aydınlatmak=osvětlovat aydınlatmak=osvítit aydınlatmak=posvítit aydınlatmak=prosvítit aydınlatmak=svítit aydınlatmak=vysvětlit aydınlatmak=vysvětlovat aydınlık=jasný aydınlık=svítivý aygıt=aparát aygıt=přístroj aygıt=ústrojí aygıt=zařízení ayı=medvěd ayıp=hanba ayıp=ostuda ayıp=ostudný ayıp=potupa ayıp=potupný ayırmak=dělit ayırmak=diferencovat ayırmak=oddělit ayırmak=oddělovat ayırmak=odloučit ayırmak=odlučovat ayırmak=odtrhnout ayırmak=rozdělit ayırmak=rozebrat ayırmak=rozlišovat ayırmak=rozloučit ayırmak=separovat ayna=zrcadlo aynı=identický aynı=právě aynı=samotný aynı=shodný aynı=stejný aynı=totožný ayrıcalık=výsada ayrıntı=jednotlivost ayrıntı=podrobnost azalmak=klesat azalmak=klesnout azalmak=snížit azalmak=snižovat azalmak=ubývat azaltmak=ohoblovat azaltmak=zeslabit

10 azaltmak=zmenšit azaltmak=zmenšovat azaltmak=ztenčit azar=pokárání azar=výčitka azim=odhodlání azim=odhodlanost azim=rozhodnutí azim=rozhodování azınlık=menšina azınlık=nezletilost azletmek=sesadit baba=otec baba=páter baba=praotec baca=krb bacak=noha badem=mandle bağ=pojítko bağ=pouto bağ=spojitost bagaj=výstroj bagaj=zavazadlo bağırma=výkřik bağırmak=hulákat bağırmak=křičet bağırmak=pokřikovat bağırmak=řvát bağırmak=volat bağırmak=vřískat bağırmak=vykřiknout bağırmak=vykřikovat bağırmak=zakřičet bağırsak=střevo bağışıklık=chráněnost bağışıklık=imunita bağlamak=převázat bağlamak=přibít bağlamak=připevnit bağlamak=připojit bağlamak=připoutat bağlamak=spojit bağlamak=svázat bağlamak=upevnit bağlamak=upřít bağlamak=uvázat bağlamak=zapojit bağlantı=souvislost bağlantı=spoj bağlantı=spojení bağlantı=spojitost bağlantı=vazba bağlı=obětavý bağlı=oddaný bağlı=věnovaný bağlı=věrný bağlı=zasvěcený bahane=záminka bahar=jaro baharat=koření bahçe=zahrada

11 bahşiş=spropitné bakan=ministr bakanlık=ministerstvo balık=ryba balina=velryba balmumu=vosk balon=balón balon=baňka balya=balík bambu=bambus bank=lavice bank=lavička bank=sedátko banka=banka banker=bankéř bant=pás bant=pásek bant=páska bant=pásmo bant=proužek bant=pruh bant=stuha bant=tlupa banyo=koupel banyo=lázeň banyo=vana baraka=bouda bardak=sklenka bardak=sklo barınak=azyl barınak=domov barınak=přístřeší barınak=útočiště barınak=útulek barış=klid barış=mír barış=pokoj barut=prach barut=prášek barut=pudr baş=hlava baş=hlavice baş=hlavička baş=kus baş=vrchol baş=záhlaví başarı=úspěch başarı=zdar basınç=nátlak basınç=stisk basınç=tlak basit=jednoduchý basit=prostý başka=druhý başka=jiný başkan=předseda başkan=prezident başkent=metropole baskı=nátlak baskı=stisk baskı=tlak

12 başlamak=načít başlamak=počít başlamak=začínat başlamak=začít başlangıç=nástup başlangıç=počátek başlangıç=rozběh başlangıç=začátek başlık=čapka başlık=čepec başlık=čepice başlık=nárok başlık=název başlık=titul başlık=titulek basmak=otisknout basmak=potisknout basmak=tisknout basmak=vtisknout basmak=vtlačit basmak=vytisknout basmak=zatlačit başrahibe=abatyše bastırmak=potlačit bastırmak=zamlčet bastırmak=zrušit baston=hůl batak=bažina batak=močál bataklık=bažina bataklık=močál batı=západ batmak=potápět batmak=potopit bayağı=běžný bayağı=ordinérní bayan=dáma bayan=paní bayan=žena bayılmak=omdlít baykuş=sova bayrak=korouhev bayrak=prapor bayrak=vlajka bayram=hod bayram=slavnost bayram=svátek bebek=miminko bebek=nemluvně becerikli=bystrý becerikli=chytrý becerikli=dovedný becerikli=důvtipný becerikli=obratný becerikli=pohotový becerikli=schopný becerikli=šikovný becerikli=způsobilý becerikli=zručný beceriklilik=bystrost beceriklilik=dovednost

13 beceriklilik=obratnost beceriklilik=šikovnost beceriklilik=zručnost beceriksiz=nemotorný beceriksiz=neobratný beceriksiz=neohrabaný beceriksiz=nešikovný bedava=bezplatný bedava=volný beddua=kletba beddua=proklínání beden=dřík beden=podstata beden=sbor beden=těleso beden=tělo beden=trup beher=každý beklemek=čekat beklemek=očekávat beklemek=počkat beklemek=vyčkávat bela=neštěstí belge=certifikát belge=doklad belge=dokument belge=listina belge=osvědčení belge=potvrzení belge=průkaz belge=vysvědčení belirlemek=rozhodnout belirlemek=rozhodovat belirlemek=stanovit belirlemek=určit belirlemek=určovat belirlemek=ustanovit belirli=jakýsi belirli=jistý belirli=nějaký belirli=odhodlaný belirli=rozhodný belirli=určený belirli=určitý belirsiz=mlhavý belirsiz=nejasný belirsiz=nejistý belirsiz=neurčitý belli=očividný belli=patrný belli=srozumitelný belli=zdánlivý belli=zjevný belli=zřejmý belli=zřetelný bencillik=egoismus benzin=benzín beraber=dohromady beraber=najednou beraber=pospolu beraber=současně

14 beraber=spolu beş=pět beş=pětka beşik=kolébka besin=jídlo besin=pokrm besin=potrava besin=potravina beslemek=chovat beslemek=pěstovat beslemek=vychovávat beslemek=vyživovat beslemek=živit beton=beton biber=pepř biçim=kadlub biçim=podoba biçim=tvar biftek=biftek bıkkın=unavený bıkkın=vyčerpaný bıldırcın=křepelka bildiri=hlášení bildiri=ohlášení bildiri=oznámení bildirmek=hlásat bildirmek=hlásit bildirmek=ohlásit bildirmek=oznámit bildirmek=oznamovat bildirmek=předpovídat bildirmek=prohlásit bildirmek=zvěstovat bile=ani bile=dokonce bile=právě bile=stejný bilet=cedule bilet=cedulka bilet=jízdenka bilet=lístek bilet=oznámení bilet=vstupenka bilezik=náramek bilge=moudrý bilge=mudrc bilgelik=moudrost bilgi=poznání bilgi=vědomí bilgi=vědomost bilgi=znalost bilgi=známost bilim=nauka bilim=věda bilmece=hádanka bin=tisíc bin=tisícovka bina=budova bina=stavba bina=stavění bir=jakýsi

15 bir=jeden bir=jednička bir=kterýsi bir=nějaký bira=pivo birdenbire=náhlý birdenbire=nenadálý birdenbire=neočekávaný birey=jedinec birey=jednotlivec birey=osoba bireysel=individuální bireysel=jednotlivý bireysel=osobitý bireysel=svérázný biriktirmek=akumulovat biriktirmek=hromadit biriktirmek=nashromáždit biriktirmek=sbírat birinci=přední birinci=první birkaç=několik birleşme=aliance birleşme=koalice birleşme=spojenectví birleşme=spojení birleşme=spolek birleşme=svaz birleşme=svazek birleşmek=sjednotit birleşmek=spojit birleşmek=spojovat birleştirme=slučování birleştirmek=kombinovat birleştirmek=připojit birleştirmek=sdružit birleştirmek=sdružovat birleştirmek=sjednotit birleştirmek=sloučit birleştirmek=slučovat birleştirmek=spojit birleştirmek=spojovat birleştirmek=unifikovat birleştirmek=zapojit birleştirmek=zkombinovat birlik=asociace birlik=jednota birlik=sdružení birlik=sdružování birlik=shoda birlik=spojení birlik=spojování birlik=spolek birlik=svaz birlik=svornost birlikte=dohromady birlikte=najednou birlikte=pospolu birlikte=současně birlikte=spolu bisiklet=kolo

16 bisiklet=kruh bitirme=dokonalost bitirmek=dobrat bitirmek=dokončit bitirmek=dopsat bitirmek=končit bitirmek=skončit bitirmek=ukončit bitirmek=vyčerpat bitirmek=vyčerpávat bitirmek=vyprázdnit bitirmek=vysílit bitki=bylina bitki=rostlina blok=balvan blok=blok bobin=cívka bobin=špulka bobin=svitek böbrek=ledvina böbrek=ledvinka böcek=hmyz bodrum=sklep boğa=býk boğaz=chřtán boğaz=hrdlo boğaz=hrtan boğaz=krk boğaz=úžina boğmak=hasit boğmak=potopit boğmak=přiškrtit boğmak=rdousit boğmak=škrtit boğmak=topit boğmak=utopit boğmak=zadusit boğmak=zaškrtit boğmak=zatopit boğmak=ztlumit boğulmak=kuckat boğulmak=rdousit boğulmak=škrtit boğulmak=zadusit boğulmak=zaškrtit bol=bohatý bol=hojný bol=oplývající bol=plodný bol=překypující bol=úrodný bol=vydatný bölge=končina bölge=kraj bölge=krajina bölge=oblast bölge=pásmo bölge=zóna bolluk=bohatství bolluk=hojnost bolluk=nadbytek

17 bölüm=část bölüm=díl bölüm=hra bölüm=kapitola bölüm=součást bölüm=součástka bomba=bomba bön=naivní bön=prostoduchý bonbon=bonbón borazan=trubka borç=debet borç=dluh boru=píšťala boru=roura boru=rourka boru=trubice boru=trubka boş=bezobsažný boş=mezera boş=neobsazený boş=prázdnota boş=prázdný boş=volný boşaltmak=vyklidit boşaltmak=vypít boşaltmak=vysypat boşanma=rozvod boşluk=mezera boşluk=prázdnota boşluk=prázdný boy=postava boy=velikost boy=vzrůst boya=barva boya=barvivo boya=malba boya=nátěr boyamak=barvit boyamak=líčit boyamak=malovat boyamak=nalíčit boyamak=namalovat boyamak=natírat boyamak=natřít boyamak=obarvit boyamak=omalovat boyamak=popisovat boyamak=vymalovat boyamak=zbarvit böyle=tak böyle=takto boynuz=roh boynuz=rohovina boyun=hrdlo boyun=krk boyun=límec boyun=vaz boyut=dimenze boyut=míra boyut=rozměr

18 bozmak=porušit bozmak=rozebírat bozmak=rozvázat bozmak=zkazit bozmak=zničit bozuk=lámaný bozuk=rozbitý bozuk=zlomený bozulma=hniloba bozulma=úpadek bozulmak=rozkládat bronz=bronz broş=brož bu=tento büfe=bufet büfe=kredenc büfe=příborník buğday=zrno bugün=dnes bugün=dneska buhar=pára bükmek=křivit bükmek=kroutit bükmek=ohnout bükmek=ohýbat bükmek=pokřivit bükmek=přehnout bükmek=prohnout bükmek=prohýbat bükmek=shýbat bükmek=sklonit bükmek=zahnout bükmek=zahýbat bükmek=zkřivit bulaşıcı=nakažlivý bulaştırmak=infikovat bulaştırmak=kontaminovat bulaştırmak=nakazit bulaştırmak=zamořit bulaştırmak=znečistit bulmak=nacházet bulmak=najít bulmak=objevit bulmak=sehnat bulut=chmura bulut=mračno bulut=mrak bulut=oblak bunalım=krize bünye=konstituce bünye=složení bünye=ústava bünye=zřízení büro=byro büro=kancelář büro=úřad büro=úřadovna büro=výbor buruşuk=vráska but=stehno bütçe=rozpočet

19 bütün=celek bütün=celý bütün=plnost bütün=všechen bütün=všechno bütün=všichni büyü=čarodějnictví büyü=kouzlo büyük=důležitý büyük=slavný büyük=veliký büyük=velký büyük=významný büyük=značný büyükelçi=posel büyükelçi=velvyslanec büyüme=narůstání büyüme=rozvoj büyüme=růst büyüme=vývoj büyüme=vzrůst büyümek=přibýt büyümek=přibývat büyümek=růst büyümek=zvětšovat büyütmek=rozšířit büyütmek=zvětšit buz=zmrzlina çaba=námaha çaba=snaha çaba=úsilí çabuk=rychle çabuk=rychlý çabukluk=čilost çabukluk=rychlost cadı=čarodějnice cadı=ježibaba cadı=kouzelnice çadır=stan çağ=doba çağ=epocha çağ=éra çağ=období çağ=věk çağcıl=moderní çağcıl=novodobý çağcıl=novověký çağdaş=dnešní çağdaş=moderní çağdaş=novodobý çağdaş=novověký çağdaş=současník çağdaş=současný çağdaş=vrstevník çağırmak=pobídnout çağırmak=pozvat çağırmak=říkat çağırmak=vybídnout çağırmak=vyvolat çağırmak=vyzvat çağırmak=zvát

20 çağlayan=kaskáda çağlayan=vodopád çağrı=pozvání çağrı=výzva çalı=keř çalı=křoví çalı=křovisko çalılık=buš çalılık=keř çalılık=křoví çalılık=křovisko çalışkan=pracovitý çalışmak=běžet çalışmak=dělat çalışmak=fungovat çalışmak=ovlivňovat çalışmak=pracovat çalışmak=vykonávat cam=sklenka cam=sklo çamaşır=prádlo çamaşır=praní çamur=bahno çamur=bláto çamur=kal can=člověk can=duch can=duše çan=zvon çan=zvonek canavar=monstrum canavar=nestvůra canavar=netvor canavar=obluda canavar=stvůra candan=srdečný candan=upřímný cani=kriminální cani=trestní cani=trestný cani=trestuhodný cani=vražedný cani=zločinec cani=zločinný canlandırmak=oduševnit canlandırmak=oživit canlandırmak=představovat canlı=oduševnělý canlı=oživený canlı=životný canlı=živý canlılık=čilost canlılık=oživení canlılık=živost canlılık=život cansız=ztuhlý çapa=kotva çare=pomůcka çare=prostředek çarpışma=kolize çarpışma=srážka

21 çarpışma=střetnutí çarşı=obchod casus=špeh casus=špión casus=vyzvědač çatal=vidlice çatal=vidlička çatı=střecha çatlak=prasklina çatlak=puklina çatlak=rozsedlina çatlak=trhlina çatlak=vada çay=čaj cebir=donucení çehre=tvář çekiç=kladívko çekiç=kladivo çekicilik=kouzlo çekicilik=půvab çekicilik=šarm çekilmez=nesnesitelný çekilmez=neúnosný çekingen=bázlivý çekingen=bojácný çekingen=nesmělý çekingen=ostýchavý çekingen=plachý çekingen=stydlivý çekingen=ulekaný çekirdek=jádro çekirge=kobylka çekişme=debata çekişme=spor çekişmeli=sporný çekmece=zásuvka çekmek=čepovat çekmek=čerpat çekmek=dostávat çekmek=lákat çekmek=nakreslit çekmek=narýsovat çekmek=ploužit çekmek=přitahovat çekmek=přivábit çekmek=tahat çekmek=táhnout çekmek=vábit çekmek=vláčet çekmek=vléci çekmek=vybrat çekmek=vyndat çekmek=vytáhnout çekmek=vytahovat çember=kroužek çember=kruh çember=obroučka çember=obruč çember=okruh çene=brada çene=čelist

22 çengel=háček çengel=klička cennet=ráj cep=kapsa cephe=čelo cephe=fasáda cephe=fronta cephe=průčelí çerçeve=rám çerçeve=rámec cerrah=chirurg cesaret=drzost cesaret=kuráž cesaret=odvaha cesaret=smělost cesaret=statečnost ceset=mrtvola çeşit=druh çeşit=mnohotvárnost çeşit=odrůda çeşit=rozmanitost çeşit=různost çeşit=sorta çeşit=typ çeşit=varieta çeşit=vzor çeşit=způsob çeşitli=pestrý çeşitli=rozličný çeşitli=rozmanitý çeşitli=různorodý çeşitli=různý çeşme=fontána çeşme=kašna çeşme=pramen çeşme=studna çeşme=vodotrysk cesur=chrabrý cesur=hrdina cesur=nebojácný cesur=neohrožený cesur=odvážný cesur=smělý cesur=statečný cesur=udatný cesur=zmužilý çete=četa çete=hejno çete=houf çete=obruba çete=parta çete=smečka çete=tlupa cevap=odpověď çevik=agilní çevik=čilý çevik=hbitý çevik=mrštný çevik=prudký çevik=rychlý çevik=svižný

23 çevik=živý çeviri=interpretace çeviri=překlad çeviri=překládání çevre=okolí ceylan=gazela ceza=penále ceza=pokuta ceza=potrestání ceza=trest ceza=trestání cezaevi=vězení cezaevi=věznice cezalandırmak=trestat çıban=nežit çiçek=květ çiçek=výkvět ciddi=opravdový ciddi=vážný çift=čtyřhra çift=duplikát çift=dvojí çift=dvojitý çift=dvojnásobek çift=dvojnásobný çift=dvojník çift=opis çift=podvojný çiftçi=farmář çiftçi=pachtýř çiftçi=sedlák çiftçi=statkář çiftlik=farma çiftlik=hospodářství çiftlik=statek çiğ=drsný çiğ=hrubý çiğ=neotesaný çiğ=nezpracovaný çiğ=surový çiğnemek=žvýkat cihaz=aparát cihaz=přístroj cihaz=stroj cihaz=strojek cihaz=zařízení çikolata=čokoláda çikolata=čokoládový çilek=jahoda cılız=křehký çimento=tmel cimri=lakomec cimri=lakomý cimri=skoupý cimri=skrblický cimri=skrblík cinayet=vražda cinayet=zločin cins=druh cins=sorta cins=typ

24 cins=způsob çıplak=holý çıplak=nahatý çıplak=nahota çıplak=nahotina çıplak=nahý çıplak=neizolovaný çırak=nováček çırak=učedník çırak=učeň çırak=začátečník çirkin=nepěkný çirkin=ošklivý çirkin=šeredný çirkin=škaredý çit=ohrada çit=oplocení çivi=cvok çivi=hřeb çivi=hřebík çizgi=čára çizgi=pásek çizgi=pruh çizgi=tah çizim=kresba çizim=kreslení çizim=nákres çizim=rys çizim=výkres çizme=bota çizmek=kreslit çizmek=nakreslit çizmek=narýsovat çizmek=naznačit çizmek=rýsovat çizmek=vylíčit çoban=ovčák çoban=pastýř çocuk=děcko çocuk=dítě çocuk=potomek çocukluk=děti çocukluk=dětství çocukluk=počátky çoğaltmak=zvýšit coğrafya=geografie coğrafya=zeměpis çoğunluk=majorita çoğunluk=plnoletost çoğunluk=většina çok=hodně çok=hojný çok=velice çok=velmi çokça=hodně çokça=mnohem çokça=mnoho çokça=velmi çökme=zhroucení çöküş=dekadence çöküş=upadání

25 çöküş=úpadek çöküş=úpadkovost çomak=hůl cömert=šlechetný cömert=štědrý cömert=velkorysý çöp=odpad çöp=odpadky çöp=smetí çorba=polévka çözmek=luštit çözmek=řešit çözmek=rozřešit çözmek=vyluštit çözmek=vyřešit çözüm=řešení çözüm=rozluštění çözüm=rozpouštění çubuk=hůl çubuk=prut çubuk=rákoska çubuk=tyč cumhuriyet=republika cümle=věta cüretli=odvážný cüretli=smělý cüretli=troufalý çürümek=hnít çürümek=práchnivět çürümek=rozkládat çürümek=shnít çürümek=tlít çuval=drancování çuval=kapsa çuval=pytel çuval=vak da=i da=rovněž da=také da=též dağ=hora dağcı=horolezec dağcı=horolezkyně dağıtım=distribuce dağıtım=dodávka dağıtım=rozdání dağıtım=rozdělení dağıtım=rozdělování dağıtım=roznáška dağıtım=roztřídění dağıtım=rozvod dağıtım=vydání dağıtım=vydávání daha=víc daha=více dahi=i dahi=rovněž dahi=také dahi=též daima=pořád daima=stále

26 daima=vždy daire=kroužek daire=kruh daire=kružnice daire=obvod daire=okres daire=okruh dakika=minuta dal=obor dal=odvětví dal=rameno dal=větev daldırmak=ponořit daldırmak=potopit daldırmak=vnořit dalga=vlna dalmak=ponořit dalmak=potápět dalmak=potopit dam=střecha damak=patro damga=pečeť damga=razítko damla=kapka dana=tele danışma=informace danışma=zpráva danışman=poradce danışman=rádce dans=tanec dansör=tanečník dar=úzkoprsý dar=úzký darbe=bouchnutí darbe=náraz darbe=rána darbe=ráz darbe=úder darbe=úhoz dava=pře dava=proces davet=pozvání davet=výzva davranış=atituda davranış=postoj davranış=stanovisko davul=buben davul=bubeník dayamak=opírat dayamak=opřít dayanıklı=důkladný dayanıklı=odolný dayanıklı=stálý dayanıklı=trvanlivý dayanıklı=vytrvalý dayanılmaz=nesnesitelný dayanılmaz=neúnosný dayanışma=solidarita dayanışma=solidárnost dayanışma=vzájemnost dayanmak=nést

27 dayanmak=přetrpět dayanmak=snášet dayanmak=snést dayanmak=strpět dayanmak=vydržet dayanmak=vystát dayanmak=zakusit dayı=strýček de=i de=rovněž de=také de=též dedikodu=klep değer=bonita değer=cena değer=důležitost değer=hodnota değerli=drahocenný değerli=drahý değerli=vzácný değirmen=mlýn değişiklik=mnohotvárnost değişiklik=přeměna değişiklik=proměna değişiklik=rozmanitost değişiklik=různost değişiklik=střídání değişiklik=výměna değişiklik=vystřídání değişiklik=změna değişme=obměna değişme=proměna değişmek=měnit değişmek=pozměnit değişmek=přeměnit değişmek=přesednout değişmek=proměnit değişmek=proměňovat değişmek=vyměnit değişmek=změnit değiştirmek=měnit değiştirmek=pozměnit değiştirmek=přeměnit değiştirmek=přesednout değiştirmek=proměnit değiştirmek=proměňovat değiştirmek=střídat değiştirmek=upravovat değiştirmek=vyměnit değiştirmek=změnit değme=dotknutí değme=dotyk değme=kontakt değme=spojení değme=styk değnek=hůl değnek=hůlka değnek=klacek değnek=proutek değnek=prut değnek=rákoska

28 değnek=taktovka değnek=tyč değnek=tyčinka dekan=děkan deli=blázen deli=bláznivý deli=šílenec deli=šílený delik=díra delik=otevření delik=otvor delik=rozevření delik=zahájení delil=důkaz demeç=deklarace demeç=ohlášení demeç=prohlášení demeç=výpověď demir=železo demir=želízko demokrasi=demokracie deneme=esej deneme=pokus deneme=zkouška denge=rovnováha denge=vyrovnanost denge=vyváženost deniz=moře denizci=námořník denk=balík depo=cisterna depo=depo depo=jímka depo=nádrž depo=rezervoár depo=sklad depo=skladiště deprem=zemětřesení derece=míra derece=stupeň dergi=časopis dergi=magazín deri=kožka deri=kůra deri=kůže deri=kůžička deri=pleť deri=pokožka deri=slupka derinleştirmek=prohloubit derinleştirmek=prohlubovat ders=hodina ders=lekce ders=ponaučení ders=poučení dert=bolest dert=námaha dert=trest deterjan=saponát dev=gigant dev=obr

29 dev=obrovitý dev=obrovský devam=následek devam=pokračování devam=pořadí devam=řada devamlı=nepřerušený devamlı=nepřetržitý devamlı=neustálý devamlı=plynulý devamlı=stálý devir=cyklus devir=doba devir=epocha devir=éra devir=koloběh devir=kruh devir=období devir=oběh devir=okruh devir=perioda devir=takt devir=věk devirmek=poklopit devirmek=překlopit devirmek=převrátit devirmek=převrhnout devirmek=skácet devlet=postavení devlet=stav devrim=převrat devrim=revoluce diğer=druhý diğer=jiný diğer=ostatní dik=čestný dik=kolmý dik=přímý dik=rovný dik=svislý dik=zpříma dikdörtgen=obdélník dikdörtgen=obdélníkový dikkat=pozor dikkat=pozornost dil=jazyk dil=mluva dil=řeč dilek=přání dilekçe=petice dilekçe=žádost dilekçe=žaloba dilemek=přát dilim=kolečko dilim=krajíc dilim=plátek dilim=řez dilim=řízek din=náboženství din=víra dinç=bujarý

30 dinç=silný dinç=statný dindar=náboženský dindar=nábožný dindar=posvátný dindar=řeholník dinlemek=naslouchat dinlemek=poslouchat dinlemek=vyslechnout dip=dno dip=dolní dip=patka dip=podklad dip=pozadí dip=půda dip=spodek dip=spodní dip=úpatí dip=základ diploma=diplom diri=žijící diri=živý dirsek=koleno dirsek=loket dirsek=ohbí dirsek=ohyb dirsek=zákrut diş=zoubek diş=zub dış=exteriér dış=venkovní dış=vnějšek dış=vnější dış=vnějškový dış=zahraniční dış=zevní dışarıda=ven dışarıda=venku dışarıda=vnějšek disiplin=ukázněnost divan=gauč diz=koleno diz=kolínko doğa=povaha doğa=příroda doğa=přirozenost doğa=ráz doğal=naturální doğal=přírodní doğal=přirozený doğal=vrozený doğramacı=tesař doğru=bezvadný doğru=korektní doğru=nárok doğru=opravdový doğru=pravda doğru=pravdivě doğru=pravdivý doğru=právo doğru=pravý

31 doğru=přímo doğru=přímý doğru=rovný doğru=skutečný doğru=správný doğru=zdravý doğrulama=dotvrzení doğrulama=konfirmace doğrulama=potvrzení doğrulamak=potvrdit doğruluk=pravda doğruluk=pravdivost doğruluk=určitost doğruluk=věrnost doğu=východ doğu=východní doğum=narození doğum=původ doğum=vznik doğum=zrod dökmek=lít dökmek=nasypat dökmek=vlévat doktor=doktor doktor=lékař döküntü=kousek döküntü=odpad döküntü=trosky dokunulmazlık=chráněnost dokunulmazlık=imunita dokuz=devět dokuz=devítka dolandırıcılık=podvod dolap=almara dolap=šatník dolap=skříň dolu=kroupy dolu=krupobití dolu=plný dolu=úplný domates=rajče domuz=prase domuz=svině domuz=vepř donatmak=vybavit donatmak=vystrojit donatmak=vyzbrojit dondurma=zmrzlina döndürmek=měnit döndürmek=obracet döndürmek=obrátit dönem=perioda dönemeç=oblouk dönemeç=obrat dönemeç=obrátka dönemeç=ohyb dönemeç=zatáčka donmak=mrznout donmak=zmrazit donmak=zmrznout dönmek=kroutit

32 dönmek=kroužit dönmek=obracet dönmek=obrátit dönmek=otočit dönmek=točit dönmek=zabočit dönmek=zahnout dönmek=zahýbat donuk=zasmušilý dönüş=navrácení dönüş=návrat dönüş=obrat dönüş=vrácení dönüştürmek=přeměnit dönüştürmek=přetvořit dönüştürmek=proměnit dönüştürmek=proměňovat dönüştürmek=transformovat dönüştürmek=změnit dört=čtyři dört=čtyřka doruk=vrch doruk=vrchol doruk=vrcholek doruk=vršek dost=přítel dostça=přátelský dostça=přívětivý dostluk=družba dostluk=přátelství dosya=kartotéka doyurmak=nasytit doz=porce düello=souboj düğme=knoflík düğme=tlačítko düğüm=klička düğüm=suk düğüm=uzel düğüm=zápletka dul=vdovec dülger=tesař duman=dým duman=kouř duman=pára dümen=kormidlo dün=včera dün=včerejšek dünya=lidstvo dünya=společnost dünya=svět dürbün=dalekohled durdurmak=přidržet durdurmak=zadržet durdurmak=zadržovat durdurmak=zastavit durmak=bydlet durmak=přestat durmak=přestávat durmak=setrvat durmak=stát

33 durmak=stavět durmak=zbýt durmak=zbývat durmak=zůstat durmak=zůstávat dürtmek=pobízet durum=kondice durum=okolnost durum=pád durum=podmínka durum=postavení durum=předpoklad durum=příležitost durum=případ durum=situace durum=skupenství durum=služba durum=stav duruş=postoj duruş=stanovisko dürüst=bezvadný dürüst=správný düşman=nepřátelský düşman=nepřítel düşmek=klesat düşmek=klesnout düşmek=ochabovat düşmek=padat düşmek=připadnout düşmek=slábnout düşmek=spadnout düşünce=mínění düşünce=myšlení düşünce=myšlenka düşünce=nápad düşünce=názor düşünce=pojem düşünce=představa düşünmek=hodlat düşünmek=mínit düşünmek=myslet düşünmek=přemýšlet düşünmek=soudit düşünmek=uvažovat duvar=stěna duvar=zeď duvarcı=zedník duygu=cítění duygu=mínění duygu=pocit duygu=smýšlení duymak=cítit duymak=pocítit duymak=pociťovat duymak=ucítit duymak=vycítit düzeltmek=korigovat düzeltmek=napravit düzeltmek=opravit düzeltmek=upravit düzen=nařízení

34 düzen=pořádek düzen=pořadí düzen=posloupnost düzen=příkaz düzen=řád düzen=rozkaz düzen=uspořádání düzen=zakázka düzenleme=ujednání düzenleme=úprava düzenleme=urovnání düzenleme=uspořádání düzenlemek=nakázat düzenlemek=nařídit düzenlemek=přikázat düzenlemek=řídit düzenlemek=rozhodovat düzenlemek=rozkazovat düzenlemek=seřadit düzenlemek=uspořádat düzensiz=nepořádný düzensiz=neuspořádaný düzine=tucet eczacı=lékárník eczane=farmacie eczane=lékárna eczane=lékárnictví edebiyat=literatura edebiyat=písemnictví efsane=legenda efsane=pověst efsanevi=báječný efsanevi=vybájený egemenlik=nadvláda egemenlik=ovládnutí egemenlik=panství egemenlik=převaha egemenlik=vláda eğer=jak eğer=jestli eğer=jestliže eğer=kdyby eğer=zda eğilim=náchylnost eğilim=náklonnost eğilim=sklon eğim=sklon eğim=spád eğim=svah eğitim=školení eğitim=výchova eğitim=výcvik eğitim=vzdělání eğlence=obveselení eğlence=pobavení eğlence=veselost eğlence=zábava eğlendirmek=bavit eğlendirmek=obveselit eğlendirmek=pobavit ek=dodatek

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=abdis abeceda=abc abeceda=alfabet aberace=aberratie aberace=afwijking ablativ=ablatief abnormální=abnormaal absces=abces

Více

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatere=oklika abator=jatky abator=porážka abces=absces abces=hlíza abdomen=břicho abis=hlubina abis=peklo abis=propast

Více

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena äädikas=ocet aadlik=šlechtic aadlik=šlechtična äär=břeh äär=kraj äär=lem äär=obruba äär=okraj äär=pokraj aare=poklad äärelinn=předměstí

Více

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abeceda=tähestik absces=mädapaise absolutistický=absoluutne absolutní=absoluutne absurdní=absurdne absurdní=naeruväärne achát=ahhaat

Více

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena absolutně=alveg aby=til ač=þótt adjektivní=lýsingarorð adjektivum=lýsingarorð adjustovat=rétta adopce=ættleiðing adoptovat=ættleiða

Více

holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena aai=hlazení aai=laskání aai=pohlazení aaien=hladit aaien=laskat aaien=pohladit aak=javor aalbes=rybíz aalscholver=kormorán

Více

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abat=opat abdikim=abdikace abdikim=odstoupení abece=základy abrogim=odstranění abrogim=odvolání abrogim=zrušení absolutisht=absolutně

Více

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abdikace=abdikim absolutně=absolutisht abstraktní=abstrakt absurdní=absurd aby=për adjektivní=mbiemër adjektivum=mbiemër

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

Jídelní lístky, nápojové lístky, menu karty přímo od výrobce. Pro první dojem neexistuje druhá šance. www.jidelni-listky.cz

Jídelní lístky, nápojové lístky, menu karty přímo od výrobce. Pro první dojem neexistuje druhá šance. www.jidelni-listky.cz Jídelní lístky, nápojové lístky, menu karty přímo od výrobce Pro první dojem neexistuje druhá šance. www.jidelni-listky.cz KONTAKT CENTRÁLA GASTRO PALAZZO s.r.o. Pesťovateľska 4 82104 BRATISLAVA TEL-CZ.:

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

Nálezová databáze ochrany přírody. Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity

Nálezová databáze ochrany přírody. Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity Nálezová databáze ochrany přírody Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity Data o stanovištích a druzích Stanoviště: monopol AOPK ČR (příprava soustavy Natura 2000, sledování stavu - mapování

Více

Analýza staročeské morfologie v Excelu

Analýza staročeské morfologie v Excelu Analýza staročeské morfologie v Excelu B O R I S L E H E Č K A, B O R I S @ D A L I B O R I S. C Z O D D Ě L E N Í V Ý V O J E J A Z Y K A Ú S T A V P R O J A Z Y K Č E S K Ý A V Č R L I N G V I S T I

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci Česká společnost rostlinolékařská Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz a Slovenská rastlinolekárska spoločnosť za spolupráce Ministerstva zemědělství ČR a Agrární komory

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA KONOPIŠTĚ 10.5.2015

KLUBOVÁ VÝSTAVA KONOPIŠTĚ 10.5.2015 KLUBOVÁ VÝSTAVA KONOPIŠTĚ 10.5.2015 SPONZOR VÝSTAVY: Posuzoval: Ing. Josef Jursa, SK AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 7. ARGO z Kamenné kolonie Člp/BA/151 02.05.14 o.: Guips de Bodeillo, m.: Quo Vadis Piaf

Více

Rovnice s parametrem (17. - 18. lekce)

Rovnice s parametrem (17. - 18. lekce) Rovnice s parametrem (17. - 18. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 22. října 2011 Lineární rovnice s parametrem

Více

vyhnaných Hlasy Hlasy Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska Periodický emigrace z Jiří Vacek a Lukáš Babka

vyhnaných Hlasy Hlasy Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska Periodický emigrace z Jiří Vacek a Lukáš Babka Hlasy vyhna Hlasy vyhnaných Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska emigrace z Periodický sovětského (1918 1945) (1918 1945 Jiří Vacek a Lukáš Babka Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna

Více

Instrukce. Milí olympionici!

Instrukce. Milí olympionici! Instrukce Milí olympionici! Než se pustíte do řešení samotných úloh, přečtěte si prosím pozorně následující instrukce. Sešítek, který si právě čtete, obsahuje zadání šesti úloh školního kola ČLO. Až k

Více

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Zde je uveden naprostý základ. Nejde o úplný výčet všech dovedností. Jiří Velebil: A7B01LAG Zvládnutá látka po 6. týdnu 1/8 Slovník základních pojmů Monomorfismus,

Více

Prezentace hřiště a nabídka spolupráce

Prezentace hřiště a nabídka spolupráce Prezentace hřiště a nabídka spolupráce O nás... Golfové hřiště leží pouhých 18 km jižně od okraje Prahy ve vyhlášené výletní oblasti u Slapské přehrady. Je to přátelské hřiště moderní konstrukce se širokými

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Rudolf Fiřt, Miroslav Slanec Omluveni: Ing. Jiří Vodička, Filip Kaštánek, Vítězslav

Více

MĚSTYS STAŘEČ. Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ. ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE ČÁST PRVNÍ

MĚSTYS STAŘEČ. Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ. ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE ČÁST PRVNÍ Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE OBSAH: ČÁST PRVNÍ 1. Účel pravidel 2. Vymezení pojmů ČÁST DRUHÁ 1. Likvidační komise 1.1. Postavení

Více

Jabra SUPREME. Uživatelská příručka. www.jabra.com

Jabra SUPREME. Uživatelská příručka. www.jabra.com Jabra SUPREME Uživatelská příručka www.jabra.com Obsah DĚKUJEME VÁM...2 O NÁHLAVNÍ SOUPRAVĚ JABRA SUPREME....2 FUNKCE náhlavní soupravy...3 ZAČÍNÁME...4 NABÍJENÍ SOUPRAVY...4 ZPŮSOB NOŠENÍ...5 ZAPÍNÁNÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více