TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena"

Transkript

1 TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abartmak=přehánět abartmak=přehnat abide=památka abide=památník abide=pomník abluka=blokáda aç=dychtivý aç=hladový acayip=divný acayip=kuriózní acayip=podezřelý acayip=podivínský acayip=podivný acayip=zvláštní acele=chvat acele=kvap acele=shon acele=spěch acente=agens acente=činidlo acente=činitel acente=faktor acente=jednatel acente=prostředek acente=zástupce acente=zprostředkovatel açgözlü=chamtivý açgözlü=dravý açgözlü=hrabivý açgözlü=lakotný açgözlü=žravý acı=bolest acı=hoře acı=hořkost acı=hořký acı=trpký acı=utrpení acı=žal acı=zármutek açı=hrana açı=roh açı=úhel açık=čistý açık=jasně açık=nechráněný açık=nepokrytý açık=neskrývaný açık=otevřený açık=patrný açık=průzračný açık=srozumitelný açık=světlý açık=upřímný açık=volný açık=zjevný açık=zřetelně

2 açık=zřetelný açıklama=výklad açıklama=vysvětlení açıklamak=vykládat açıklamak=vyložit açıklamak=vysvětlit açıklamak=vysvětlovat açılış=otevření açılış=otvor açılış=rozevření açılış=zahájení acıma=soucit acıma=soustrast acımak=litovat acımak=oplakávat acımak=želet acınacak=žalostný açlık=hlad açmak=odemknout açmak=otevřít açmak=otvírat açmak=rozevřít açmak=začít açmak=zahájit ad=jméno ad=název ada=ostrov adalet=právo adalet=rovnost adalet=slušnost adalet=soud adalet=spravedlnost adaletsizlik=bezpráví adaletsizlik=křivda adaletsizlik=nespravedlivost adaletsizlik=nespravedlnost adam=chlap adam=člověk adam=jedinec adam=jednotlivec adam=manžel adam=muž adam=mužský adam=osoba adatavşanı=králík adatavşanı=zajíc aday=kandidát aday=uchazeč adım=krok adres=adresa adres=obratnost adsız=anonymní adsız=bezejmenný adsız=nejmenovaný af=amnestie af=milost af=omilostnění affetmek=odpustit affetmek=omluvit affetmek=pardonovat affetmek=prominout

3 afiş=návěští afiş=plakát afiş=vyhláška afiş=vývěska ağaç=strom ağır=hrubý ağır=pádný ağır=těžkopádný ağır=těžký ağız=huba ağız=jícen ağız=otvor ağız=ústa ağız=ústí ağlamak=oplakávat ağlamak=plakat ağrı=bolest ağrı=utrpení ağrı=žal aile=čeleď aile=rodina ajan=agens ajan=činidlo ajan=činitel ajan=faktor ajan=jednatel ajan=prostředek ajan=zástupce ajan=zprostředkovatel ak=běloba ak=běloch ak=čistý akademi=akademie akciğer=plíce akıl=intelekt akıl=inteligence akıl=rozum akıl=vtip akıllı=racionální akıllı=rozumový akılsız=hloupý akılsız=lehkomyslný akılsız=splašený akıntı=obvyklý akıntı=tekoucí akıntı=tok akmak=plynout akmak=proudit akmak=téci akraba=příbuzný akşam=večer aksi=opačný aksi=opak aksi=protichůdný aksi=protiklad aksi=protiva aksi=protivný aktör=činitel aktör=herec aktris=herečka alan=doména

4 alan=místo alan=oblast alan=obor alan=panství alan=půda alan=statek alan=terén alan=území alay=pluk alay=posměch alay=posměšek alay=úšklebek alay=výsměch alçak=dolní alçak=hluboký alçak=nešlechetný alçak=nízko alçak=nízký alçak=tichý alçak=vulgární alçaltmak=pokořit alçaltmak=pokořovat alçaltmak=ponížit alçaltmak=snížit alçaltmak=spouštět alçaltmak=znehodnotit aldatma=klamání aldatma=podvod aldatmak=fixlovat aldatmak=klamat aldatmak=obloudit aldatmak=oklamat aldatmak=ošálit aldatmak=podvádět aldatmak=podvést aldatmak=švindlovat aldatmak=zahánět alet=nástroj alev=plamen alev=vášeň alev=zápal alfabe=abeceda alıcı=adresát alıcı=příjemce alım=koupě alım=kup alım=kupování alım=nákup alın=čelo alıngan=choulostivý alıngan=nedůtklivý alışkanlık=návyk alışkanlık=zvyk alışkanlık=zvyklost alkış=aklamace alkış=chvála alkış=jásot alkış=pochvala alkış=potlesk alkış=souhlas alkışlamak=aplaudovat

5 alkışlamak=tleskat alkışlamak=zatleskat alkol=alkohol alkol=líh almak=brát almak=chytit almak=dát almak=dobýt almak=dostat almak=dostávat almak=mít almak=obdržet almak=odbírat almak=pobírat almak=přijímat almak=přijmout almak=přistihnout almak=uchopit almak=vzít almak=zabírat almak=zaujmout almak=získat alt=dolní alt=dolů alt=nižší alt=spodní altı=šest altı=šestka altın=zlato altında=vespod amaç=cíl amaç=plán amaç=smysl amaç=terč amaç=účel amaç=úmysl amaç=záměr ambar=krám ambar=obchod ambar=sklad ambar=skladiště ambar=sýpka amca=strýček an=chvíle an=okamžik ana=hlavní ana=přední anahtar=klapka anahtar=klíč anahtar=klíčový analiz=analýza analiz=rozbor anarşi=bezvládí anatomi=pitvání anatomi=tělo anayasal=konstituční anayasal=ústavní ancak=jedině ancak=jen ancak=pouze ancak=prostě

6 ancak=toliko anlam=smysl anlam=význam anlamak=chápat anlamak=obsáhnout anlamak=obsahovat anlamak=pochopit anlamak=pochytit anlamak=porozumět anlamak=zahrnout anlamak=zahrnovat anlaşma=dohoda anlaşma=dojednání anlaşma=dorozumění anlaşma=shoda anlaşma=smlouva anlaşma=souhlas anlaşma=soulad anlaşma=úmluva anlaşmazlık=nejednotnost anlaşmazlık=neshoda anlaşmazlık=rozbroj anlaşmazlık=rozkol anlatmak=vykládat anlatmak=vypravovat anlayış=chápání anlayış=chápavost anlayış=dorozumění anlayış=pochopení anlayış=porozumění anlayış=poznání anlayış=představa anne=mateřský anne=matka anonim=anonymní anormal=abnormální anormal=nenormální anten=anténa anten=tykadlo antilop=antilopa antipati=antipatie antipati=averze antipati=nechuť antipati=odpor antlaşma=dohoda antlaşma=pakt antlaşma=smlouva apse=absces apse=hlíza aptal=hloupý aptal=stupidní aptal=tupý ara=mezera ara=mezidobí ara=přestávka araba=kára araba=vůz aracı=prostředník aracı=zprostředkovatel aracı=zprostředkovatelka aracı=zprostředkující

7 araçsız=přímý aralık=mezera aralık=mezidobí aralık=přestávka aralık=vzdálenost aralıksız=nepřetržitý aralıksız=trvalý arama=hledání arama=pátrání arama=vyhledávání aramak=hledat arasında=mezi araştırma=hledání araştırma=pátrání araştırma=průzkum araştırma=vyhledávání araştırma=výzkum araştırmak=pátrat araştırmak=vyšetřovat araştırmak=zkoumat arena=aréna arena=manéž aritmetik=aritmetický aritmetik=aritmetika aritmetik=početní aritmetik=počty arka=záda arka=zadnice arkadaş=druh arkadaş=kamarád arkadaş=kamarádka arkadaş=přítel arkasında=vzadu arkasında=za arkasında=zadnice armağan=dar armut=hruška arsa=půda arsa=terén arsa=území artmak=množit artmak=přibýt artmak=přibývat artmak=vzrůstat artmak=zvětšit artmak=zvětšovat artmak=zvýšit artmak=zvyšovat arzu=přání arzu=touha as=eso asfalt=asfalt asıl=původní asır=století aşırı=extravagantní aşırı=extrém aşırı=extrémní aşırı=hraniční aşırı=krajní aşırı=krajnost aşırı=přehnaný

8 asit=kousavý asit=kyselý aşk=láska aşk=miláček aşk=milý asker=voják asker=vojín asla=nikdy at=kůň ata=praotec ata=předchůdce ata=předek atasözü=pořekadlo atasözü=přísloví atasözü=úsloví ateş=oheň ateş=palba ateş=požár atik=čilý atik=hbitý atılgan=neohrožený atılgan=odvážný atılgan=smělý atılgan=troufalý atlamak=naskočit atlamak=přeskočit atlamak=skákat atlamak=vynechat atlamak=vyskočit atlı=jezdec atlı=jezdecký atmak=vyhodit atmosfer=atmosféra atmosfer=ovzduší atmosfer=prostředí avantaj=přednost avantaj=převaha avantaj=prospěch avantaj=výhoda avantajlı=příznivý avantajlı=prospěšný avantajlı=výhodný avcı=lovec avcı=myslivec avcılık=lov avlamak=hnát avlamak=honit avlamak=lovit avlamak=pronásledovat avlamak=stíhat avlamak=vyhnat avlu=dvořanstvo avlu=dvůr avlu=nádvoří avlu=soud avukat=advokát avukat=obhájce ay=luna ay=měsíc ayak=chodidlo ayak=noha

9 ayak=patka ayak=podstavec ayak=spodek ayak=stopa ayak=úpatí ayaklanma=odboj ayaklanma=povstání ayaklanma=vzbouření ayaklanma=vzpoura aydınlatma=osvětlení aydınlatma=osvětlování aydınlatma=světlo aydınlatmak=osvětlit aydınlatmak=osvětlovat aydınlatmak=osvítit aydınlatmak=posvítit aydınlatmak=prosvítit aydınlatmak=svítit aydınlatmak=vysvětlit aydınlatmak=vysvětlovat aydınlık=jasný aydınlık=svítivý aygıt=aparát aygıt=přístroj aygıt=ústrojí aygıt=zařízení ayı=medvěd ayıp=hanba ayıp=ostuda ayıp=ostudný ayıp=potupa ayıp=potupný ayırmak=dělit ayırmak=diferencovat ayırmak=oddělit ayırmak=oddělovat ayırmak=odloučit ayırmak=odlučovat ayırmak=odtrhnout ayırmak=rozdělit ayırmak=rozebrat ayırmak=rozlišovat ayırmak=rozloučit ayırmak=separovat ayna=zrcadlo aynı=identický aynı=právě aynı=samotný aynı=shodný aynı=stejný aynı=totožný ayrıcalık=výsada ayrıntı=jednotlivost ayrıntı=podrobnost azalmak=klesat azalmak=klesnout azalmak=snížit azalmak=snižovat azalmak=ubývat azaltmak=ohoblovat azaltmak=zeslabit

10 azaltmak=zmenšit azaltmak=zmenšovat azaltmak=ztenčit azar=pokárání azar=výčitka azim=odhodlání azim=odhodlanost azim=rozhodnutí azim=rozhodování azınlık=menšina azınlık=nezletilost azletmek=sesadit baba=otec baba=páter baba=praotec baca=krb bacak=noha badem=mandle bağ=pojítko bağ=pouto bağ=spojitost bagaj=výstroj bagaj=zavazadlo bağırma=výkřik bağırmak=hulákat bağırmak=křičet bağırmak=pokřikovat bağırmak=řvát bağırmak=volat bağırmak=vřískat bağırmak=vykřiknout bağırmak=vykřikovat bağırmak=zakřičet bağırsak=střevo bağışıklık=chráněnost bağışıklık=imunita bağlamak=převázat bağlamak=přibít bağlamak=připevnit bağlamak=připojit bağlamak=připoutat bağlamak=spojit bağlamak=svázat bağlamak=upevnit bağlamak=upřít bağlamak=uvázat bağlamak=zapojit bağlantı=souvislost bağlantı=spoj bağlantı=spojení bağlantı=spojitost bağlantı=vazba bağlı=obětavý bağlı=oddaný bağlı=věnovaný bağlı=věrný bağlı=zasvěcený bahane=záminka bahar=jaro baharat=koření bahçe=zahrada

11 bahşiş=spropitné bakan=ministr bakanlık=ministerstvo balık=ryba balina=velryba balmumu=vosk balon=balón balon=baňka balya=balík bambu=bambus bank=lavice bank=lavička bank=sedátko banka=banka banker=bankéř bant=pás bant=pásek bant=páska bant=pásmo bant=proužek bant=pruh bant=stuha bant=tlupa banyo=koupel banyo=lázeň banyo=vana baraka=bouda bardak=sklenka bardak=sklo barınak=azyl barınak=domov barınak=přístřeší barınak=útočiště barınak=útulek barış=klid barış=mír barış=pokoj barut=prach barut=prášek barut=pudr baş=hlava baş=hlavice baş=hlavička baş=kus baş=vrchol baş=záhlaví başarı=úspěch başarı=zdar basınç=nátlak basınç=stisk basınç=tlak basit=jednoduchý basit=prostý başka=druhý başka=jiný başkan=předseda başkan=prezident başkent=metropole baskı=nátlak baskı=stisk baskı=tlak

12 başlamak=načít başlamak=počít başlamak=začínat başlamak=začít başlangıç=nástup başlangıç=počátek başlangıç=rozběh başlangıç=začátek başlık=čapka başlık=čepec başlık=čepice başlık=nárok başlık=název başlık=titul başlık=titulek basmak=otisknout basmak=potisknout basmak=tisknout basmak=vtisknout basmak=vtlačit basmak=vytisknout basmak=zatlačit başrahibe=abatyše bastırmak=potlačit bastırmak=zamlčet bastırmak=zrušit baston=hůl batak=bažina batak=močál bataklık=bažina bataklık=močál batı=západ batmak=potápět batmak=potopit bayağı=běžný bayağı=ordinérní bayan=dáma bayan=paní bayan=žena bayılmak=omdlít baykuş=sova bayrak=korouhev bayrak=prapor bayrak=vlajka bayram=hod bayram=slavnost bayram=svátek bebek=miminko bebek=nemluvně becerikli=bystrý becerikli=chytrý becerikli=dovedný becerikli=důvtipný becerikli=obratný becerikli=pohotový becerikli=schopný becerikli=šikovný becerikli=způsobilý becerikli=zručný beceriklilik=bystrost beceriklilik=dovednost

13 beceriklilik=obratnost beceriklilik=šikovnost beceriklilik=zručnost beceriksiz=nemotorný beceriksiz=neobratný beceriksiz=neohrabaný beceriksiz=nešikovný bedava=bezplatný bedava=volný beddua=kletba beddua=proklínání beden=dřík beden=podstata beden=sbor beden=těleso beden=tělo beden=trup beher=každý beklemek=čekat beklemek=očekávat beklemek=počkat beklemek=vyčkávat bela=neštěstí belge=certifikát belge=doklad belge=dokument belge=listina belge=osvědčení belge=potvrzení belge=průkaz belge=vysvědčení belirlemek=rozhodnout belirlemek=rozhodovat belirlemek=stanovit belirlemek=určit belirlemek=určovat belirlemek=ustanovit belirli=jakýsi belirli=jistý belirli=nějaký belirli=odhodlaný belirli=rozhodný belirli=určený belirli=určitý belirsiz=mlhavý belirsiz=nejasný belirsiz=nejistý belirsiz=neurčitý belli=očividný belli=patrný belli=srozumitelný belli=zdánlivý belli=zjevný belli=zřejmý belli=zřetelný bencillik=egoismus benzin=benzín beraber=dohromady beraber=najednou beraber=pospolu beraber=současně

14 beraber=spolu beş=pět beş=pětka beşik=kolébka besin=jídlo besin=pokrm besin=potrava besin=potravina beslemek=chovat beslemek=pěstovat beslemek=vychovávat beslemek=vyživovat beslemek=živit beton=beton biber=pepř biçim=kadlub biçim=podoba biçim=tvar biftek=biftek bıkkın=unavený bıkkın=vyčerpaný bıldırcın=křepelka bildiri=hlášení bildiri=ohlášení bildiri=oznámení bildirmek=hlásat bildirmek=hlásit bildirmek=ohlásit bildirmek=oznámit bildirmek=oznamovat bildirmek=předpovídat bildirmek=prohlásit bildirmek=zvěstovat bile=ani bile=dokonce bile=právě bile=stejný bilet=cedule bilet=cedulka bilet=jízdenka bilet=lístek bilet=oznámení bilet=vstupenka bilezik=náramek bilge=moudrý bilge=mudrc bilgelik=moudrost bilgi=poznání bilgi=vědomí bilgi=vědomost bilgi=znalost bilgi=známost bilim=nauka bilim=věda bilmece=hádanka bin=tisíc bin=tisícovka bina=budova bina=stavba bina=stavění bir=jakýsi

15 bir=jeden bir=jednička bir=kterýsi bir=nějaký bira=pivo birdenbire=náhlý birdenbire=nenadálý birdenbire=neočekávaný birey=jedinec birey=jednotlivec birey=osoba bireysel=individuální bireysel=jednotlivý bireysel=osobitý bireysel=svérázný biriktirmek=akumulovat biriktirmek=hromadit biriktirmek=nashromáždit biriktirmek=sbírat birinci=přední birinci=první birkaç=několik birleşme=aliance birleşme=koalice birleşme=spojenectví birleşme=spojení birleşme=spolek birleşme=svaz birleşme=svazek birleşmek=sjednotit birleşmek=spojit birleşmek=spojovat birleştirme=slučování birleştirmek=kombinovat birleştirmek=připojit birleştirmek=sdružit birleştirmek=sdružovat birleştirmek=sjednotit birleştirmek=sloučit birleştirmek=slučovat birleştirmek=spojit birleştirmek=spojovat birleştirmek=unifikovat birleştirmek=zapojit birleştirmek=zkombinovat birlik=asociace birlik=jednota birlik=sdružení birlik=sdružování birlik=shoda birlik=spojení birlik=spojování birlik=spolek birlik=svaz birlik=svornost birlikte=dohromady birlikte=najednou birlikte=pospolu birlikte=současně birlikte=spolu bisiklet=kolo

16 bisiklet=kruh bitirme=dokonalost bitirmek=dobrat bitirmek=dokončit bitirmek=dopsat bitirmek=končit bitirmek=skončit bitirmek=ukončit bitirmek=vyčerpat bitirmek=vyčerpávat bitirmek=vyprázdnit bitirmek=vysílit bitki=bylina bitki=rostlina blok=balvan blok=blok bobin=cívka bobin=špulka bobin=svitek böbrek=ledvina böbrek=ledvinka böcek=hmyz bodrum=sklep boğa=býk boğaz=chřtán boğaz=hrdlo boğaz=hrtan boğaz=krk boğaz=úžina boğmak=hasit boğmak=potopit boğmak=přiškrtit boğmak=rdousit boğmak=škrtit boğmak=topit boğmak=utopit boğmak=zadusit boğmak=zaškrtit boğmak=zatopit boğmak=ztlumit boğulmak=kuckat boğulmak=rdousit boğulmak=škrtit boğulmak=zadusit boğulmak=zaškrtit bol=bohatý bol=hojný bol=oplývající bol=plodný bol=překypující bol=úrodný bol=vydatný bölge=končina bölge=kraj bölge=krajina bölge=oblast bölge=pásmo bölge=zóna bolluk=bohatství bolluk=hojnost bolluk=nadbytek

17 bölüm=část bölüm=díl bölüm=hra bölüm=kapitola bölüm=součást bölüm=součástka bomba=bomba bön=naivní bön=prostoduchý bonbon=bonbón borazan=trubka borç=debet borç=dluh boru=píšťala boru=roura boru=rourka boru=trubice boru=trubka boş=bezobsažný boş=mezera boş=neobsazený boş=prázdnota boş=prázdný boş=volný boşaltmak=vyklidit boşaltmak=vypít boşaltmak=vysypat boşanma=rozvod boşluk=mezera boşluk=prázdnota boşluk=prázdný boy=postava boy=velikost boy=vzrůst boya=barva boya=barvivo boya=malba boya=nátěr boyamak=barvit boyamak=líčit boyamak=malovat boyamak=nalíčit boyamak=namalovat boyamak=natírat boyamak=natřít boyamak=obarvit boyamak=omalovat boyamak=popisovat boyamak=vymalovat boyamak=zbarvit böyle=tak böyle=takto boynuz=roh boynuz=rohovina boyun=hrdlo boyun=krk boyun=límec boyun=vaz boyut=dimenze boyut=míra boyut=rozměr

18 bozmak=porušit bozmak=rozebírat bozmak=rozvázat bozmak=zkazit bozmak=zničit bozuk=lámaný bozuk=rozbitý bozuk=zlomený bozulma=hniloba bozulma=úpadek bozulmak=rozkládat bronz=bronz broş=brož bu=tento büfe=bufet büfe=kredenc büfe=příborník buğday=zrno bugün=dnes bugün=dneska buhar=pára bükmek=křivit bükmek=kroutit bükmek=ohnout bükmek=ohýbat bükmek=pokřivit bükmek=přehnout bükmek=prohnout bükmek=prohýbat bükmek=shýbat bükmek=sklonit bükmek=zahnout bükmek=zahýbat bükmek=zkřivit bulaşıcı=nakažlivý bulaştırmak=infikovat bulaştırmak=kontaminovat bulaştırmak=nakazit bulaştırmak=zamořit bulaştırmak=znečistit bulmak=nacházet bulmak=najít bulmak=objevit bulmak=sehnat bulut=chmura bulut=mračno bulut=mrak bulut=oblak bunalım=krize bünye=konstituce bünye=složení bünye=ústava bünye=zřízení büro=byro büro=kancelář büro=úřad büro=úřadovna büro=výbor buruşuk=vráska but=stehno bütçe=rozpočet

19 bütün=celek bütün=celý bütün=plnost bütün=všechen bütün=všechno bütün=všichni büyü=čarodějnictví büyü=kouzlo büyük=důležitý büyük=slavný büyük=veliký büyük=velký büyük=významný büyük=značný büyükelçi=posel büyükelçi=velvyslanec büyüme=narůstání büyüme=rozvoj büyüme=růst büyüme=vývoj büyüme=vzrůst büyümek=přibýt büyümek=přibývat büyümek=růst büyümek=zvětšovat büyütmek=rozšířit büyütmek=zvětšit buz=zmrzlina çaba=námaha çaba=snaha çaba=úsilí çabuk=rychle çabuk=rychlý çabukluk=čilost çabukluk=rychlost cadı=čarodějnice cadı=ježibaba cadı=kouzelnice çadır=stan çağ=doba çağ=epocha çağ=éra çağ=období çağ=věk çağcıl=moderní çağcıl=novodobý çağcıl=novověký çağdaş=dnešní çağdaş=moderní çağdaş=novodobý çağdaş=novověký çağdaş=současník çağdaş=současný çağdaş=vrstevník çağırmak=pobídnout çağırmak=pozvat çağırmak=říkat çağırmak=vybídnout çağırmak=vyvolat çağırmak=vyzvat çağırmak=zvát

20 çağlayan=kaskáda çağlayan=vodopád çağrı=pozvání çağrı=výzva çalı=keř çalı=křoví çalı=křovisko çalılık=buš çalılık=keř çalılık=křoví çalılık=křovisko çalışkan=pracovitý çalışmak=běžet çalışmak=dělat çalışmak=fungovat çalışmak=ovlivňovat çalışmak=pracovat çalışmak=vykonávat cam=sklenka cam=sklo çamaşır=prádlo çamaşır=praní çamur=bahno çamur=bláto çamur=kal can=člověk can=duch can=duše çan=zvon çan=zvonek canavar=monstrum canavar=nestvůra canavar=netvor canavar=obluda canavar=stvůra candan=srdečný candan=upřímný cani=kriminální cani=trestní cani=trestný cani=trestuhodný cani=vražedný cani=zločinec cani=zločinný canlandırmak=oduševnit canlandırmak=oživit canlandırmak=představovat canlı=oduševnělý canlı=oživený canlı=životný canlı=živý canlılık=čilost canlılık=oživení canlılık=živost canlılık=život cansız=ztuhlý çapa=kotva çare=pomůcka çare=prostředek çarpışma=kolize çarpışma=srážka

21 çarpışma=střetnutí çarşı=obchod casus=špeh casus=špión casus=vyzvědač çatal=vidlice çatal=vidlička çatı=střecha çatlak=prasklina çatlak=puklina çatlak=rozsedlina çatlak=trhlina çatlak=vada çay=čaj cebir=donucení çehre=tvář çekiç=kladívko çekiç=kladivo çekicilik=kouzlo çekicilik=půvab çekicilik=šarm çekilmez=nesnesitelný çekilmez=neúnosný çekingen=bázlivý çekingen=bojácný çekingen=nesmělý çekingen=ostýchavý çekingen=plachý çekingen=stydlivý çekingen=ulekaný çekirdek=jádro çekirge=kobylka çekişme=debata çekişme=spor çekişmeli=sporný çekmece=zásuvka çekmek=čepovat çekmek=čerpat çekmek=dostávat çekmek=lákat çekmek=nakreslit çekmek=narýsovat çekmek=ploužit çekmek=přitahovat çekmek=přivábit çekmek=tahat çekmek=táhnout çekmek=vábit çekmek=vláčet çekmek=vléci çekmek=vybrat çekmek=vyndat çekmek=vytáhnout çekmek=vytahovat çember=kroužek çember=kruh çember=obroučka çember=obruč çember=okruh çene=brada çene=čelist

22 çengel=háček çengel=klička cennet=ráj cep=kapsa cephe=čelo cephe=fasáda cephe=fronta cephe=průčelí çerçeve=rám çerçeve=rámec cerrah=chirurg cesaret=drzost cesaret=kuráž cesaret=odvaha cesaret=smělost cesaret=statečnost ceset=mrtvola çeşit=druh çeşit=mnohotvárnost çeşit=odrůda çeşit=rozmanitost çeşit=různost çeşit=sorta çeşit=typ çeşit=varieta çeşit=vzor çeşit=způsob çeşitli=pestrý çeşitli=rozličný çeşitli=rozmanitý çeşitli=různorodý çeşitli=různý çeşme=fontána çeşme=kašna çeşme=pramen çeşme=studna çeşme=vodotrysk cesur=chrabrý cesur=hrdina cesur=nebojácný cesur=neohrožený cesur=odvážný cesur=smělý cesur=statečný cesur=udatný cesur=zmužilý çete=četa çete=hejno çete=houf çete=obruba çete=parta çete=smečka çete=tlupa cevap=odpověď çevik=agilní çevik=čilý çevik=hbitý çevik=mrštný çevik=prudký çevik=rychlý çevik=svižný

23 çevik=živý çeviri=interpretace çeviri=překlad çeviri=překládání çevre=okolí ceylan=gazela ceza=penále ceza=pokuta ceza=potrestání ceza=trest ceza=trestání cezaevi=vězení cezaevi=věznice cezalandırmak=trestat çıban=nežit çiçek=květ çiçek=výkvět ciddi=opravdový ciddi=vážný çift=čtyřhra çift=duplikát çift=dvojí çift=dvojitý çift=dvojnásobek çift=dvojnásobný çift=dvojník çift=opis çift=podvojný çiftçi=farmář çiftçi=pachtýř çiftçi=sedlák çiftçi=statkář çiftlik=farma çiftlik=hospodářství çiftlik=statek çiğ=drsný çiğ=hrubý çiğ=neotesaný çiğ=nezpracovaný çiğ=surový çiğnemek=žvýkat cihaz=aparát cihaz=přístroj cihaz=stroj cihaz=strojek cihaz=zařízení çikolata=čokoláda çikolata=čokoládový çilek=jahoda cılız=křehký çimento=tmel cimri=lakomec cimri=lakomý cimri=skoupý cimri=skrblický cimri=skrblík cinayet=vražda cinayet=zločin cins=druh cins=sorta cins=typ

24 cins=způsob çıplak=holý çıplak=nahatý çıplak=nahota çıplak=nahotina çıplak=nahý çıplak=neizolovaný çırak=nováček çırak=učedník çırak=učeň çırak=začátečník çirkin=nepěkný çirkin=ošklivý çirkin=šeredný çirkin=škaredý çit=ohrada çit=oplocení çivi=cvok çivi=hřeb çivi=hřebík çizgi=čára çizgi=pásek çizgi=pruh çizgi=tah çizim=kresba çizim=kreslení çizim=nákres çizim=rys çizim=výkres çizme=bota çizmek=kreslit çizmek=nakreslit çizmek=narýsovat çizmek=naznačit çizmek=rýsovat çizmek=vylíčit çoban=ovčák çoban=pastýř çocuk=děcko çocuk=dítě çocuk=potomek çocukluk=děti çocukluk=dětství çocukluk=počátky çoğaltmak=zvýšit coğrafya=geografie coğrafya=zeměpis çoğunluk=majorita çoğunluk=plnoletost çoğunluk=většina çok=hodně çok=hojný çok=velice çok=velmi çokça=hodně çokça=mnohem çokça=mnoho çokça=velmi çökme=zhroucení çöküş=dekadence çöküş=upadání

25 çöküş=úpadek çöküş=úpadkovost çomak=hůl cömert=šlechetný cömert=štědrý cömert=velkorysý çöp=odpad çöp=odpadky çöp=smetí çorba=polévka çözmek=luštit çözmek=řešit çözmek=rozřešit çözmek=vyluštit çözmek=vyřešit çözüm=řešení çözüm=rozluštění çözüm=rozpouštění çubuk=hůl çubuk=prut çubuk=rákoska çubuk=tyč cumhuriyet=republika cümle=věta cüretli=odvážný cüretli=smělý cüretli=troufalý çürümek=hnít çürümek=práchnivět çürümek=rozkládat çürümek=shnít çürümek=tlít çuval=drancování çuval=kapsa çuval=pytel çuval=vak da=i da=rovněž da=také da=též dağ=hora dağcı=horolezec dağcı=horolezkyně dağıtım=distribuce dağıtım=dodávka dağıtım=rozdání dağıtım=rozdělení dağıtım=rozdělování dağıtım=roznáška dağıtım=roztřídění dağıtım=rozvod dağıtım=vydání dağıtım=vydávání daha=víc daha=více dahi=i dahi=rovněž dahi=také dahi=též daima=pořád daima=stále

26 daima=vždy daire=kroužek daire=kruh daire=kružnice daire=obvod daire=okres daire=okruh dakika=minuta dal=obor dal=odvětví dal=rameno dal=větev daldırmak=ponořit daldırmak=potopit daldırmak=vnořit dalga=vlna dalmak=ponořit dalmak=potápět dalmak=potopit dam=střecha damak=patro damga=pečeť damga=razítko damla=kapka dana=tele danışma=informace danışma=zpráva danışman=poradce danışman=rádce dans=tanec dansör=tanečník dar=úzkoprsý dar=úzký darbe=bouchnutí darbe=náraz darbe=rána darbe=ráz darbe=úder darbe=úhoz dava=pře dava=proces davet=pozvání davet=výzva davranış=atituda davranış=postoj davranış=stanovisko davul=buben davul=bubeník dayamak=opírat dayamak=opřít dayanıklı=důkladný dayanıklı=odolný dayanıklı=stálý dayanıklı=trvanlivý dayanıklı=vytrvalý dayanılmaz=nesnesitelný dayanılmaz=neúnosný dayanışma=solidarita dayanışma=solidárnost dayanışma=vzájemnost dayanmak=nést

27 dayanmak=přetrpět dayanmak=snášet dayanmak=snést dayanmak=strpět dayanmak=vydržet dayanmak=vystát dayanmak=zakusit dayı=strýček de=i de=rovněž de=také de=též dedikodu=klep değer=bonita değer=cena değer=důležitost değer=hodnota değerli=drahocenný değerli=drahý değerli=vzácný değirmen=mlýn değişiklik=mnohotvárnost değişiklik=přeměna değişiklik=proměna değişiklik=rozmanitost değişiklik=různost değişiklik=střídání değişiklik=výměna değişiklik=vystřídání değişiklik=změna değişme=obměna değişme=proměna değişmek=měnit değişmek=pozměnit değişmek=přeměnit değişmek=přesednout değişmek=proměnit değişmek=proměňovat değişmek=vyměnit değişmek=změnit değiştirmek=měnit değiştirmek=pozměnit değiştirmek=přeměnit değiştirmek=přesednout değiştirmek=proměnit değiştirmek=proměňovat değiştirmek=střídat değiştirmek=upravovat değiştirmek=vyměnit değiştirmek=změnit değme=dotknutí değme=dotyk değme=kontakt değme=spojení değme=styk değnek=hůl değnek=hůlka değnek=klacek değnek=proutek değnek=prut değnek=rákoska

28 değnek=taktovka değnek=tyč değnek=tyčinka dekan=děkan deli=blázen deli=bláznivý deli=šílenec deli=šílený delik=díra delik=otevření delik=otvor delik=rozevření delik=zahájení delil=důkaz demeç=deklarace demeç=ohlášení demeç=prohlášení demeç=výpověď demir=železo demir=želízko demokrasi=demokracie deneme=esej deneme=pokus deneme=zkouška denge=rovnováha denge=vyrovnanost denge=vyváženost deniz=moře denizci=námořník denk=balík depo=cisterna depo=depo depo=jímka depo=nádrž depo=rezervoár depo=sklad depo=skladiště deprem=zemětřesení derece=míra derece=stupeň dergi=časopis dergi=magazín deri=kožka deri=kůra deri=kůže deri=kůžička deri=pleť deri=pokožka deri=slupka derinleştirmek=prohloubit derinleştirmek=prohlubovat ders=hodina ders=lekce ders=ponaučení ders=poučení dert=bolest dert=námaha dert=trest deterjan=saponát dev=gigant dev=obr

29 dev=obrovitý dev=obrovský devam=následek devam=pokračování devam=pořadí devam=řada devamlı=nepřerušený devamlı=nepřetržitý devamlı=neustálý devamlı=plynulý devamlı=stálý devir=cyklus devir=doba devir=epocha devir=éra devir=koloběh devir=kruh devir=období devir=oběh devir=okruh devir=perioda devir=takt devir=věk devirmek=poklopit devirmek=překlopit devirmek=převrátit devirmek=převrhnout devirmek=skácet devlet=postavení devlet=stav devrim=převrat devrim=revoluce diğer=druhý diğer=jiný diğer=ostatní dik=čestný dik=kolmý dik=přímý dik=rovný dik=svislý dik=zpříma dikdörtgen=obdélník dikdörtgen=obdélníkový dikkat=pozor dikkat=pozornost dil=jazyk dil=mluva dil=řeč dilek=přání dilekçe=petice dilekçe=žádost dilekçe=žaloba dilemek=přát dilim=kolečko dilim=krajíc dilim=plátek dilim=řez dilim=řízek din=náboženství din=víra dinç=bujarý

30 dinç=silný dinç=statný dindar=náboženský dindar=nábožný dindar=posvátný dindar=řeholník dinlemek=naslouchat dinlemek=poslouchat dinlemek=vyslechnout dip=dno dip=dolní dip=patka dip=podklad dip=pozadí dip=půda dip=spodek dip=spodní dip=úpatí dip=základ diploma=diplom diri=žijící diri=živý dirsek=koleno dirsek=loket dirsek=ohbí dirsek=ohyb dirsek=zákrut diş=zoubek diş=zub dış=exteriér dış=venkovní dış=vnějšek dış=vnější dış=vnějškový dış=zahraniční dış=zevní dışarıda=ven dışarıda=venku dışarıda=vnějšek disiplin=ukázněnost divan=gauč diz=koleno diz=kolínko doğa=povaha doğa=příroda doğa=přirozenost doğa=ráz doğal=naturální doğal=přírodní doğal=přirozený doğal=vrozený doğramacı=tesař doğru=bezvadný doğru=korektní doğru=nárok doğru=opravdový doğru=pravda doğru=pravdivě doğru=pravdivý doğru=právo doğru=pravý

31 doğru=přímo doğru=přímý doğru=rovný doğru=skutečný doğru=správný doğru=zdravý doğrulama=dotvrzení doğrulama=konfirmace doğrulama=potvrzení doğrulamak=potvrdit doğruluk=pravda doğruluk=pravdivost doğruluk=určitost doğruluk=věrnost doğu=východ doğu=východní doğum=narození doğum=původ doğum=vznik doğum=zrod dökmek=lít dökmek=nasypat dökmek=vlévat doktor=doktor doktor=lékař döküntü=kousek döküntü=odpad döküntü=trosky dokunulmazlık=chráněnost dokunulmazlık=imunita dokuz=devět dokuz=devítka dolandırıcılık=podvod dolap=almara dolap=šatník dolap=skříň dolu=kroupy dolu=krupobití dolu=plný dolu=úplný domates=rajče domuz=prase domuz=svině domuz=vepř donatmak=vybavit donatmak=vystrojit donatmak=vyzbrojit dondurma=zmrzlina döndürmek=měnit döndürmek=obracet döndürmek=obrátit dönem=perioda dönemeç=oblouk dönemeç=obrat dönemeç=obrátka dönemeç=ohyb dönemeç=zatáčka donmak=mrznout donmak=zmrazit donmak=zmrznout dönmek=kroutit

32 dönmek=kroužit dönmek=obracet dönmek=obrátit dönmek=otočit dönmek=točit dönmek=zabočit dönmek=zahnout dönmek=zahýbat donuk=zasmušilý dönüş=navrácení dönüş=návrat dönüş=obrat dönüş=vrácení dönüştürmek=přeměnit dönüştürmek=přetvořit dönüştürmek=proměnit dönüştürmek=proměňovat dönüştürmek=transformovat dönüştürmek=změnit dört=čtyři dört=čtyřka doruk=vrch doruk=vrchol doruk=vrcholek doruk=vršek dost=přítel dostça=přátelský dostça=přívětivý dostluk=družba dostluk=přátelství dosya=kartotéka doyurmak=nasytit doz=porce düello=souboj düğme=knoflík düğme=tlačítko düğüm=klička düğüm=suk düğüm=uzel düğüm=zápletka dul=vdovec dülger=tesař duman=dým duman=kouř duman=pára dümen=kormidlo dün=včera dün=včerejšek dünya=lidstvo dünya=společnost dünya=svět dürbün=dalekohled durdurmak=přidržet durdurmak=zadržet durdurmak=zadržovat durdurmak=zastavit durmak=bydlet durmak=přestat durmak=přestávat durmak=setrvat durmak=stát

33 durmak=stavět durmak=zbýt durmak=zbývat durmak=zůstat durmak=zůstávat dürtmek=pobízet durum=kondice durum=okolnost durum=pád durum=podmínka durum=postavení durum=předpoklad durum=příležitost durum=případ durum=situace durum=skupenství durum=služba durum=stav duruş=postoj duruş=stanovisko dürüst=bezvadný dürüst=správný düşman=nepřátelský düşman=nepřítel düşmek=klesat düşmek=klesnout düşmek=ochabovat düşmek=padat düşmek=připadnout düşmek=slábnout düşmek=spadnout düşünce=mínění düşünce=myšlení düşünce=myšlenka düşünce=nápad düşünce=názor düşünce=pojem düşünce=představa düşünmek=hodlat düşünmek=mínit düşünmek=myslet düşünmek=přemýšlet düşünmek=soudit düşünmek=uvažovat duvar=stěna duvar=zeď duvarcı=zedník duygu=cítění duygu=mínění duygu=pocit duygu=smýšlení duymak=cítit duymak=pocítit duymak=pociťovat duymak=ucítit duymak=vycítit düzeltmek=korigovat düzeltmek=napravit düzeltmek=opravit düzeltmek=upravit düzen=nařízení

34 düzen=pořádek düzen=pořadí düzen=posloupnost düzen=příkaz düzen=řád düzen=rozkaz düzen=uspořádání düzen=zakázka düzenleme=ujednání düzenleme=úprava düzenleme=urovnání düzenleme=uspořádání düzenlemek=nakázat düzenlemek=nařídit düzenlemek=přikázat düzenlemek=řídit düzenlemek=rozhodovat düzenlemek=rozkazovat düzenlemek=seřadit düzenlemek=uspořádat düzensiz=nepořádný düzensiz=neuspořádaný düzine=tucet eczacı=lékárník eczane=farmacie eczane=lékárna eczane=lékárnictví edebiyat=literatura edebiyat=písemnictví efsane=legenda efsane=pověst efsanevi=báječný efsanevi=vybájený egemenlik=nadvláda egemenlik=ovládnutí egemenlik=panství egemenlik=převaha egemenlik=vláda eğer=jak eğer=jestli eğer=jestliže eğer=kdyby eğer=zda eğilim=náchylnost eğilim=náklonnost eğilim=sklon eğim=sklon eğim=spád eğim=svah eğitim=školení eğitim=výchova eğitim=výcvik eğitim=vzdělání eğlence=obveselení eğlence=pobavení eğlence=veselost eğlence=zábava eğlendirmek=bavit eğlendirmek=obveselit eğlendirmek=pobavit ek=dodatek

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=başrahibe abeceda=alfabe abnormální=anormal absces=apse absolutistický=mutlak absolutní=mutlak abstraktní=soyut aby=için

Více

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatere=oklika abator=jatky abator=porážka abces=absces abces=hlíza abdomen=břicho abis=hlubina abis=peklo abis=propast

Více

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=abdis abeceda=abc abeceda=alfabet aberace=aberratie aberace=afwijking ablativ=ablatief abnormální=abnormaal absces=abces

Více

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abeceda=tähestik absces=mädapaise absolutistický=absoluutne absolutní=absoluutne absurdní=absurdne absurdní=naeruväärne achát=ahhaat

Více

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena äädikas=ocet aadlik=šlechtic aadlik=šlechtična äär=břeh äär=kraj äär=lem äär=obruba äär=okraj äär=pokraj aare=poklad äärelinn=předměstí

Více

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena absolutně=alveg aby=til ač=þótt adjektivní=lýsingarorð adjektivum=lýsingarorð adjustovat=rétta adopce=ættleiðing adoptovat=ættleiða

Více

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abat=opat abdikim=abdikace abdikim=odstoupení abece=základy abrogim=odstranění abrogim=odvolání abrogim=zrušení absolutisht=absolutně

Více

ť Ť Ť Ť Š Á ň É ť Š ň ÍÍ ň ť ň Ť Ť Ť Í Í Ó Ť Ť Í ň ň Ť Ť Ť Í ň ť Ť ň ň ň Ť ň ň ň Ť ň Í ř Ť ť ň Ť Ž ň Ť Ó Ť ť ň ň ř Í Í Ť ň Ť ň Í ř Ť Í ň ň ň ň ť Ť ť ť ň ť ť ň Ť ť Í Ť Í Í ň Í Í ň Ý Ě ň Ť Í Ť ň É Ť Í Í

Více

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abdikace=abdikim absolutně=absolutisht abstraktní=abstrakt absurdní=absurd aby=për adjektivní=mbiemër adjektivum=mbiemër

Více

holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena aai=hlazení aai=laskání aai=pohlazení aaien=hladit aaien=laskat aaien=pohladit aak=javor aalbes=rybíz aalscholver=kormorán

Více

Řetězová kola pro válečkový řetěz 04B-1, materiál C45

Řetězová kola pro válečkový řetěz 04B-1, materiál C45 pro válečkový řetěz 04B-1, materiál C45 r 3 6 mm Rozteč 6 mm C 0,7 mm Vnitřní šířka 2,8 mm B 1 2,6 mm Váleček 4 mm h 4 mm pro kola od z-51 Rozteč 6x2,8 SIMPLEX d e d p D1 8-04B-1K 8 18,0 15,67 5 9-04B-1K

Více

ýú ý é ď ú ý ů ý ů é ú é ý Ž é Č ý ď ú é Í Í ů ů Ž ý ý ů ž ž ů ý é ú žď ý ž ý ů ů ď ý š ý ý ž Í ů ů ý ů š ď ú ž ď ú é ň ý Ů ý ý ý ý Ť é ý ú éú ž ý š é ď ú ů ď ú ň ď Ž ú ý é é Ž é ů ý ď ý ý ů é ď ďí é é

Více

Č Í Á Ž Ť ť č Ť č š ď Í ť š š Ť ť š č š Ť ť č č Ť č č Ť č č č Ž Ť š č č Ť č š Ť ť Í č Ž č ť Ť č Ž Ť š ň Í Í Ť Ť šš É Ž š š č š š č š Ť ť š Ž Ť č Ť Ť Ť š ť š Ť č Ť č Š š č š Ť š Ť č Ť ť č Ž č Ž č č Ž š

Více

Central Store s.r.o.

Central Store s.r.o. KATALOG (PLATNÝ OD 1. 4. 2015) BRUSIVA (POUŽÍTÍ PRO D EVO) Central Store s.r.o. SÍDLO: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 PROVOZOVNA: Pivovarská 1820, 884, 509 01 Nová Paka IČ: 01697595 DIČ:

Více

V-ZAS... IP 44. Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54(Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54 ) Krytí IP44.

V-ZAS... IP 44. Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54(Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54 ) Krytí IP44. Zásuvky: 2P// 4P// 4P// 5P// Jističe: /1/B /3/C /3/B /3/C Počet zás. // Počet zás. // Počet zás. // Počet zás. / Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54(Zás.rozvodnice, 1x5P//, 1x4P//, 1x4P//, 1x2P//, krytí IP 54 ) V-ZAS

Více

ž ž íú ž í í í í ří í í ó ří ů Ž í í í ří ží ž ž ů ů ří í ž ž í í ů ř ž ž ž íú ž í í í ří í í í ó ří ů ž ů í í í ř ž ž ů ů ří ž ží í í ů Ř ř í í Ť ř í í ří Č Ž ř Ť ů í Ž ří í ů ž ří ří ž í ř ů ď í ž ť

Více

Univerzální frézy. Délka břitu mm. Počet zubů

Univerzální frézy. Délka břitu mm. Počet zubů ÚSPORA S KAŽDOU TŘÍSKOU Univerzální frézy *Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena. Platí do 31. 12. 2014. Drážkovací frézy (2-břité na hliník) 45 šroubovice 3 6 57 7 2 HA 3309 3000 256 4 6 57 8

Více

Závazná přihláška na Kompletní detoxikaci a regeneraci v dubnu 2010 Příjmení, jméno, titul... Adresa včetně PSČ... Tel. :... E-mail:.. ...

Závazná přihláška na Kompletní detoxikaci a regeneraci v dubnu 2010 Příjmení, jméno, titul... Adresa včetně PSČ... Tel. :... E-mail:.. ... Kurzy a ozdravné pobyty jaro 2010 KONTAKTY A PŘIHLÁŠKY Přihláška a informace telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem: Pobyty v České republice: Ecce Vita, Holandská 10, 10100 Praha 10, Mobil: 604960838,

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr

Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr ročník celková délka semestru výuka zkouškové období 2. 29. 9. 2014-22. 2. 2015 29. 9. 2014-11. 1. 2014 12. 1. 2015-22. 2. 2015 3. 29. 9. 2014-1. 2. 2015 29.

Více

Ž ň ů ň ů ů Í Ň Č Á ů ů ů ň Ž Ž Ž ň ň ň Ž ů Í Š Ž ů ó ů ď ů ů ň ď ů ň ň Í ď Í ů Ž Í Í Ž ň ů ů ů ů Í ň Á Íť ň ů ň Ž ů ť ň Ó Ó ň ů ň ň Í ň Í ň ů ů ň ň Ž ň ň ĚŽÍ Í Í Ž Ž Í ó Ž Š ď Š Č Ž Ž Ž Ž ó Ž Ž ÍŽ ď ď

Více

www.filtr-filtry.cz www.kdfilter.cz

www.filtr-filtry.cz www.kdfilter.cz ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV POLOŽKY BRUTTO CENA POZNÁMKY 0122114030 Zajišťovací šroub 350 Kč 0122214035 Zajišťovací šroub 427 Kč 0131108055 Šroub s okem 248 Kč 0143518000 Zátka šroub. 141 Kč 0143522000 Zátka šroub.

Více

Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací

Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 11/2008 Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací I. Zadání bakalářské a diplomové

Více

TIG svařovací hořák SRT 9 V SRT 17 V/FXV SRT 26 V. plynem chlazený. SRT standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

TIG svařovací hořák SRT 9 V SRT 17 V/FXV SRT 26 V. plynem chlazený. SRT standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořák SRT 9 V SRT 17 V/FXV SRT 26 V plynem chlazený Z E R T I F Q M I Z - S I E R T E S DIN EN ISO 9001 Y T S E M Technická data podle ČSN EN 50 078 SRT 9 V SRT 17 V/FXV SRT 26 V Chlazení:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nastavovací kroužek DIN 2250C

Nastavovací kroužek DIN 2250C Kalibry Nastavovací kroužek DIN 2250C 90628 /90628.htm 90601 pr. 3mm 230 1 425 90602 pr. 3,5mm 230 1 283 90603 pr. 4mm 230 766 90604 pr. 4,5mm 230 816 90605 pr. 5mm 230 766 90606 pr. 6mm 230 766 90607

Více

Í ÚŘ Í úř Č Ú Ř Á ÁŠ ý č úř ř ř ř š ý Í č ú ř ě č č é ú ř Í Ž ž ž ě č ý ý ě ř š č ě šú ě ú Í ř ú ř ě é ž č ú č ě č šť é ř č ř é č ř č ř š é č ě ý č č š é ú š č ě ě ě ř é ž č ú č ě č š é ú ý ů ě ý ě ž ž

Více

Krajská liga minihokeje 3. tříd skupina A

Krajská liga minihokeje 3. tříd skupina A Krajská liga minihokeje 3. tříd skupina A 1. hrací kolo 26. 9. 2009 3000. HC Kladno - Volno 3001. PZ Kladno - Volno 3002. HK Kralupy - Volno 3003. HC Berounští Medvědi - SK Černošice 3004. HC Příbram -

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

Kalibry. Měřicí nástroje a nářadí. www.kinex.cz e-shop: obchod.kinex.cz. Nastavovací kroužek DIN 2250C

Kalibry. Měřicí nástroje a nářadí. www.kinex.cz e-shop: obchod.kinex.cz. Nastavovací kroužek DIN 2250C Kalibry Nastavovací kroužek DIN 2250C 90628 /90628.htm 90601 pr. 3mm 230 1 425 90602 pr. 3,5mm 230 1 283 90603 pr. 4mm 230 766 90604 pr. 4,5mm 230 816 90605 pr. 5mm 230 766 90606 pr. 6mm 230 766 90607

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Název zakázky: Oznámení o zahájení

Více

č č ř č ě ě š ř ů Č ě Š Ř Č Ž ě č Č Č Č Č úč ř Č é é ř č é é ř č ř ý ě č Č Č č č ř č úč ý ř Č ě ý é ř ú ů Ž Í é č ř é é Ž ř ě ř ě č é ŽÍ ř Í ž ý ě š Č ž ř ž ž ř ě é ř ú ů ř č ž ř č ř ř ž ř ř Ž ý ý ě ž

Více

ť č í í í Í í í í í ů í í ý ď ý č ý ý ř ý ý ý ř ří ř ů ý ý ý č čí í Ř ý ď č č í ů č č ý č ď ří í Ž ř ý ř í ó ů Ř í ý ý Ž ř ř ó ů ý ó ý í Í ř č č ř í í í říž ý ý í ř ď ř ř í í í ů í ý ý í í í í í Š č ý

Více

áíí Í ž í ě ž ě ě š á ě á ď Č á á í ů Č Č Í ý í ó ý ě í Ž ě ř á á á á Č ó ř Ťá í í ý ě ó ť Í á ář Š á ž ě š á ě á Í á í ň í í Š á í Ž ě ě š í ě á Ó Í Ý á á í á í í Š š í ž ě ě š á á Í š í í í í Š á í Ž

Více

ť í ď Á Í Á č ď ž Á ž ť á ě Ý ž ť ť ť ť Ť á é ť ť č ě č č ě é č š ŠÁ š á Š Á Ž í á é ě ž č Í ě í ě á í Ž é í č č ší ě š á š ě í é é í č á á á á Ž á á í Í á Ž á á č č á á é ě š ě í ž é á ě í š ě ě Ž ě ďší

Více

Držák na zeď SMART s nastavitelnou výškou

Držák na zeď SMART s nastavitelnou výškou PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT Technické parametry Držák na zeď SMART s nastavitelnou výškou Model HAWM-UX/UF Fyzické parametry Velikost Navržená výška montáže pro strop 2,4 m (8') 109 cm (Š) 145 cm

Více

Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami. Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech ZKOMBAN

Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami. Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech ZKOMBAN POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: : Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech Výkaz je přehledem o elektronickém bankovnictví, počtu a obsluze běžných a vkladových účtů klientů a transakcích,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

š Ě Ý ÚŘ Š ý ú í í š Ř Í ý č í ú Ú š í ú í š ý í č ú í í í í ší ů í é ú í í Í í í ž ž í ž í í í í í í ž í š ó ý ž í ž ú í í ší ů ů é č š í í í í š č ý ž í ů í í ší ů í í š ú é č č č í í é č ý š č ý ž í

Více

í ě á ě Č ě Š ě á í á ě á ý á í ě ý á í Í ě Á á í ťá á ú í ě í ě ší ů áš á ť é ě í Ú í í ě Š ě ě š ě í á ů ý ý á í ť í ý ý ú í á ě ů Ž ý á š ě í ů ú ú í š é á ů á á é ť í Ý é í ť ý á á ě í í ú ů š ě í

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Voleník Vojtěch, prof. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Voleník Vojtěch, prof. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Voleník Vojtěch, prof. Dr. (1937-1967) Prozatímní inventární seznam NAD č. 642 evidenční pomůcka č. 196 Honzáková Valerie Praha 1972 Prof. Dr.

Více

Roto NT Otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A Základní bezpečnost

Roto NT Otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A Základní bezpečnost Přehled sestav kování Otevíravě sklopné kování / /, systémy /(0)-9 a /(0)-, systémy /(0)-9 a /0- mm vůle /0 mm přesah 9/ mm osa drážky, systém /5-9 5 mm přesah 6 6 5 90-600 mm 0-00 mm max. 0 kg 90-600

Více

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá DAŽBA BETONOVÁ NORMA POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, černá, hnědá bílá, přírodní písková žlutá MIX I MIX II TESEA (skládačka 3 kameny) 239,- 299,- 359,- 359,- APACA I 14 x 14 x 6 239,- 299,-

Více

PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STŘECHU HLINÍKOVÉ OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA

PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STŘECHU HLINÍKOVÉ OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STŘECHU HLINÍKOVÉ OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA STŘECHA FASÁDA SOLAR WWW.PREFA.COM OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA HLINÍK VYZNÁVÁ BAREVNOST Střešní žlaby mohou podobu budovy utvářet dvojím způsobem.

Více

ů Í ÁŠ č ý ž š ů ž Řž š š Ď ž ž č Ú ž š č č ů ž č č č ý ž ž ž Ď ž Ďý č ž č ú č ž ý č ý š ž ž ý č š č š č č č č č Ď š ú Ý ý š č š ý ů ý ž úč Ú ů č ý Ť ž č ů Ú Ď ů ž Ú ý ó ž ý š Ď ž č É Ó ž ó ý ý ú č ú š

Více

NOVAZONE BALL MOTORICKÝ KULOVÝ VENTIL VÝHODY. Kontrola průtoku pro různé kapaliny v topných, chladicích, klimatizačních a pitných systémech.

NOVAZONE BALL MOTORICKÝ KULOVÝ VENTIL VÝHODY. Kontrola průtoku pro různé kapaliny v topných, chladicích, klimatizačních a pitných systémech. OVAZOE BA OTORICÝ UOVÝ VETI ontrola průtoku pro různé kapaliny v topných, chladicích, klimatizačních a pitných systémech. VÝHODY ovazone Ball do " Přímé spojení s vnitřním závitem bezpotenciálový pomocný

Více

Programování - úvod. Programování. Proces programování. Vlastnosti dobrého programu: Kapitola seznamuje se základními pojmy programování.

Programování - úvod. Programování. Proces programování. Vlastnosti dobrého programu: Kapitola seznamuje se základními pojmy programování. Programování - úvod Kapitola seznamuje se základními pojmy programování. Klíčové pojmy: Program, proces programování, programovací jazyky Programování Programování je zdlouhavý proces. Jeho cílem je vytvořit

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

TRADIČNÍ VÁPENNÉ TECHNOLOGIE HISTORICKÝCH STAVEB A JEJICH VYUŽITÍ V SOUČASNOSTI

TRADIČNÍ VÁPENNÉ TECHNOLOGIE HISTORICKÝCH STAVEB A JEJICH VYUŽITÍ V SOUČASNOSTI TRADIČNÍ VÁPENNÉ TECHNOLOGIE HISTORICKÝCH STAVEB A JEJICH VYUŽITÍ V SOUČASNOSTI Ing. Jan Válek, Ph.D. Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v. v. i., ARCHISS Úsek diagnostiky historických konstrukcí

Více

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Více

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Ilona Sedláčková číselné označení DUM 1 NÁZEV Pádové otázky, určování pádů - PL DATUM OVĚŘENÍ DUM 20.12.2012 IV. TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY Pracovní list slouží k procvičení

Více

Ceník pro AKCI 1+1 SPÁNEK PRO ŽIVOT

Ceník pro AKCI 1+1 SPÁNEK PRO ŽIVOT Ceník pro AKCI 1+1 SPÁNEK PRO ŽIVOT Synergy Biogreen 200x80x20 4185 7340 7970 13980 18 5 2/3 130 5 14 200x85x20 4185 7340 7970 13980 18 5 2/3 130 5 14,5 200x90x20 4185 7340 7970 13980 18 5 2/3 130 5 15,5

Více

Kulové kohouty VAPB, VZBA

Kulové kohouty VAPB, VZBA Kulové kohouty VAPB, VZBA připojovací závit dle DIN 2999 nebo DIN ISO 228-1 montážní příruba dle ISO 5211 konstrukční délka dle DIN 3202-M3 provedení odolné korozi a kyselinám hřídel montovaná zevnitř,

Více

název zatížení víko odvětrání hmotnost výška (v) průměr zboží

název zatížení víko odvětrání hmotnost výška (v) průměr zboží název zatížení víko odvětrání hmotnot výška (v) průměr zboží Řez poklopem v kn provedení kg mm mm A 1 BETON - LITINA PARK A 15 bet/litin ne 69,5 75 625 Zb A 2 LITINA A 15 litina ne 53 75 625 Zb B 2 BETON

Více

ffi Inť# Ě$}*t;rf,'66* ř ů č Ú č č Ž Ž ž Č ů Č Ž ř Ž č ř Ž ř Ž č Ř Č Ě Ž Š Č ž Ú č ě Í ŽÍ ě ě Á Í čú ě č Ž ř č ř Ž Ž Á Í ř š č ř ř ř Á ř š ř Á Ž Ú ěň š č Á ž ž Ž č ř ě ě Ž ř čú Á Í ž Ž ě ě ě ě Ž ř Á Í

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURování štukového rámu a centrální plochy NÁstropního zrcadla dům čp.119, Vratislavovo náměstí, Nové město na Moravě Realizovaly: BcA. Zdeněk Šmahel Mgr. art. Lucie Matějková

Více

OBYTNÉ kontejnery. Vnější rozměry: 4000 x 2438 x 2600 mm. parozábrana, izolace. parozábrana, izolace. PVC 1,5 mm, izolace

OBYTNÉ kontejnery. Vnější rozměry: 4000 x 2438 x 2600 mm. parozábrana, izolace. parozábrana, izolace. PVC 1,5 mm, izolace OBYTNÉ kontejnery Vnější rozměry: 3000 x 2438 x 2600 mm ISO okno 900 x 1200 mm s roletou Vnější rozměry: 4000 x 2438 x 2600 mm ISO okno 900 x 1200 mm s roletou Vnější rozměry: 5000 x 2438 x 2600 mm ISO

Více

Restaurování a konzervování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálů, 3. ročník bakalářského studia

Restaurování a konzervování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálů, 3. ročník bakalářského studia Jméno: Obor studia a ročník: Kateřina Šikolová Restaurování a konzervování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálů, 3. ročník bakalářského studia Termín: 16. 9. 16. 10. 2013 Instituce, místo

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Úhlová překlopná kotoučová pila Marke und Typ / Značka a typ: UP700 Baujahr / Rok výroby: 2009 Hersteller / Výrobce: StrojCad DEMATECH s.r.o. Kubelíkova

Více

Dveře/uzavírací systémy

Dveře/uzavírací systémy Komfortní rukojeť Rittal Rukojeť díky sklopení nepotřebuje žádný prostor pro otáčení. Vzhledem k tomu můžete plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Povrchová úprava: vrchní nátěr

Více

Katalog fréz. Norma Typ obrázek. 3mm - 20mm DIN 6527 K Carbid. 3mm - 20mm DIN 6527 L Carbid. 3mm - 20mm DIN 6527 L Carbid. HSS Co NR P DIN 844, ISO

Katalog fréz. Norma Typ obrázek. 3mm - 20mm DIN 6527 K Carbid. 3mm - 20mm DIN 6527 L Carbid. 3mm - 20mm DIN 6527 L Carbid. HSS Co NR P DIN 844, ISO obráběný materiál 0 0 0 DI, F0 krátké, mm - 0mm R P % břit přes střed Al DI, F0 krátké, mm - 0mm, ČS W % břit přes střed 0 DI, F0 dlouhé, mm - 0mm, ČS W % břit přes střed 0 DI, E F0 krátké, mm - 0mm, ČS

Více

Nová technologie EVD:

Nová technologie EVD: Nová technologie Carpigiani EVD je nově navržený, nadčasový výrobník točené zmrzliny. Zmrzlinový stroj určený podle nové filozofie, která bere v úvahu všechny ergonomické, kvalitativní a estetické potřeby

Více

Bankovní účetnictví Účty emisní banky

Bankovní účetnictví Účty emisní banky Bankovní účetnictví Účty emisní banky Účetní závěrka a zveřejňování informací 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTY EMISNÍ BANKY Emisní banka, v našich podmínkách ČNB, účtuje na účtech všech ostatních tříd, pokud

Více

ě ý é Ú í í ě ý á ž ď á ě á ě ě í á í á ě ý á ď ž í í á í ďá á ž á í ů é ž í é ý á í á š á š ý á ú é ž í é é ú ě é é í í á á é í ě í ě ý á á í í ě ý ě á á á í š ý ů á á í ů ů á í Č ě á á á í ý á í Ý á

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

Typový plán Matrix 2.4.2013

Typový plán Matrix 2.4.2013 033 Javor, imitace 025 Stříbrná 050 Ořech, imitace 635 Stříbrný dub 770 Moor dub 033 Javor, imitace 025 Stříbrná 050 Ořech, imitace 635 Stříbrný dub 770 Moor dub 75150 75200 150x216x58 200x216x58 2 police,

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

Školní dílo. Žákovská prezentace. Španělsko

Školní dílo. Žákovská prezentace. Španělsko Školní dílo Žákovská prezentace Španělsko Třída: 8.A Jméno a příjmení: Dominika Kohoutková Školní rok: 2011/ 2012 Následující práce, je prací žáka (žáků) ZŠ Jihlava, Demlova 32. Je určena pouze jako prezentace

Více

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Rada msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav se v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d)

Více

Matematika - Sekunda Matematika sekunda Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Matematika - Sekunda Matematika sekunda Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Sekunda Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Ý ě í í ď ú ě ší ě š ě ž ď ď í ď í Á ť í Í í Í í ě ň š í íď Í Ý í ž ě Ý ž ě Í ď í š ě ď ě Ť š ď ě Ťí í íž í ď ď Í í ď Ý ší ě ší í ě ší í Í ě ě š ň ž ě í í Ú Í Í ěží Í ú Í Í í Íú í ž Ú í íí ď ě š í í í

Více

Ultrazvuková svařovací technika pro termoplastické umělé hmoty. ZÁKLADNÍ ZNALOSTI.

Ultrazvuková svařovací technika pro termoplastické umělé hmoty. ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. Semináře o ultrazvuku Evropa Ultrazvuková svařovací technika pro termoplastické umělé hmoty. ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ ULTRAZVUKEM Semináře a workshopy. Informace pro experty. Semináře a

Více

Název zboží Hrubost Balení ks/role

Název zboží Hrubost Balení ks/role SIA - Brusný kotouč s.z. 15děr T2023.040.6 Brusný kotouč s.z., dia 150 mm, 15děr 40 50 12,40 T2023.060.6 Brusný kotouč s.z., dia 150 mm, 15děr 60 50 11,30 T2023.080.6 Brusný kotouč s.z., dia 150 mm, 15děr

Více

EL6. Popis funkce. Technické parametry HC 9150 04/2014. Elektronika pro řízení proporcionálních ventilů

EL6. Popis funkce. Technické parametry HC 9150 04/2014. Elektronika pro řízení proporcionálních ventilů Elektronika pro řízení proporcionálních ventilů EL6 HC 915 4/214 Nahrazuje HC 915 8/213 Miniaturní provedení Nezávislé nastavení (včetně náběhu a sestupu rampové funkce) Třímístný, sedmi segmentový LED

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce:

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní konstrukce C/ Ustupující

Více

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad NÁVOD K OBSLUZE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE PROSTOROVÝ TERMINÁL pad BOXAIR BOXAIR INVERTER EASYMASTER EASYMASTER INDOOR SPLIT AIRMASTER DIRECTMASTER AQUAMASTER AQUAMASTER INVERTER AQUAMASTER INVERTER COMBI

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Prodávající a kupující uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto. k u p n í s m l o u v u. Článek I. - Předmět kupní smlouvy

Prodávající a kupující uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto. k u p n í s m l o u v u. Článek I. - Předmět kupní smlouvy Č.j. PPR-10057-25/ČJ-2012-990656 K U P N Í S M L O U V A Uzavřena v souladu s ustanovením 409 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a ohlašování prostřednictvím ISPOP 4. února 2014 BRNO

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a ohlašování prostřednictvím ISPOP 4. února 2014 BRNO EMPLA spol. s r. o. pobočka MORAVA Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací Ekologických Expertů pořádá odborný seminář na téma: Integrovaný systém

Více

ě úř í úř ř úř ěř ř í ř ť Ý ú Í č Ú Í Í í úř Ú í úř ří í č ú í í í ř í í é ě ď č é Íí í í ř Í ž í ž í í í ě í ď ž ď Ž č ďě í Č ř í č ž í ž í é ě í í č ž í ž í é ě í í ě í í ří ř Ý č Ž č í ú ížď ř ě č ž

Více

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A)

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) C 4 RAA10 RAA RAA40 RAA02.16 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) RAA RAA0.. Dvoupolohová regulace Provozní

Více

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce MCIO2 Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MCIO2 je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI)

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI) Zubové čerpadlo High Performance Line GP do 31 cm 3 (1,9 in 3 ) p max 3 bar ( PSI) otáčky od do ot/min Technické parametry Provozní tlak bar, špičkový tlak 3 bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové slitiny

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

VELKÁ CENA AKTIVNÍ ZÁLOHY O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR

VELKÁ CENA AKTIVNÍ ZÁLOHY O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE AKTIVNÍ ZÁLOHY OS ČR XI. ROČNÍK (VIII. ročník s mezinárodní účastí) VELKÁ CENA AKTIVNÍ ZÁLOHY O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR 20. - 22. září 2013 Armádní střelecký stadion

Více

í é ří ří ý é íř Ú í í í šíř é Í ř í ý ů ě ý í ě ó ó í ě ýó ó í ě ýó ří í í í ří ď í š í é ů ěř ů Ť ěř í ě é ě í ů é ďí í ž í ů ě í í ý ů é í ě ý ů é ů ž ří ř í ý ěř ě ď é ú í ž Í í ž é ě ě ý ř ě ů ř š

Více

Analýza staročeské morfologie v Excelu

Analýza staročeské morfologie v Excelu Analýza staročeské morfologie v Excelu B O R I S L E H E Č K A, B O R I S @ D A L I B O R I S. C Z O D D Ě L E N Í V Ý V O J E J A Z Y K A Ú S T A V P R O J A Z Y K Č E S K Ý A V Č R L I N G V I S T I

Více

Průvodce instalací FT SB2 24. Assistenza tecnica Italia 0346/750090 Commerciale Italia 0346/750091

Průvodce instalací FT SB2 24. Assistenza tecnica Italia 0346/750090 Commerciale Italia 0346/750091 Průvodce instalací Assistenza tecnica Italia 0346/750090 Commerciale Italia 0346/750091 Technical service abroad (+39) 0346750092 Export department (+39) 0346750093 Upozornění Instalujte zařízení pečlivě

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Perner Ferdinand

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Perner Ferdinand Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Perner Ferdinand (1846-1914) PROZATÍMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS NAD č. 239 evidenční pomůcka č. 92 Jiří Vondra Praha 1947 inv. č. sign. obsah ks.

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Výhradní výrobce a dodavatel: DOG production s. r. o. Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ info: 774 056 415 prodej: 775 372 680 info@psizachody.

Výhradní výrobce a dodavatel: DOG production s. r. o. Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ info: 774 056 415 prodej: 775 372 680 info@psizachody. DP121011 PSÍ plastový + plastová patka 1 ks Psí, 1 ks horní víčko, 1 ks spodní víčko, 1 ks patka, montážní sada (3 ks hřebíků, 3 ks hmož- dinek, 3 ks vrutů, 1 ks samořezného vrutu). 0,3 kg. Cena: 330 Kč

Více

HLINÍK VYZNÁVÁ BAREVNOST

HLINÍK VYZNÁVÁ BAREVNOST OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA HLINÍK VYZNÁVÁ BAREVNOST Střešní žlaby mohou podobu budovy utvářet dvojím způsobem. Buď nechají perfektně vyznít fasádu, protože se barevně začlení do celkové podoby budovy a opticky

Více

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 9440/15-175 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na základě

Více

BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK

BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA Ã πƒπ π πø NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE EN F DI E F EN P I D E EN P F D I EF PI EN E EN DP

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Ŕádné krytí hypot.zástav.listů pohledávkami z hypot.úvěrů 2 DIS85_02. Realizované emise hypotečních zástavních listů 4 DIS85_04

Ŕádné krytí hypot.zástav.listů pohledávkami z hypot.úvěrů 2 DIS85_02. Realizované emise hypotečních zástavních listů 4 DIS85_04 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: DISIFE85 Hlášení banky/pzb o hyp. zástavních listech a hyp. úvěrech Hlášení o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech. Navazuje na zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,

Více