ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 4 Strategie vztahů, typy vztahů, zásady řízení vztahů, rozvoj s ukončení vztahů. Ing. Miloslav Šašek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 4 Strategie vztahů, typy vztahů, zásady řízení vztahů, rozvoj s ukončení vztahů. Ing. Miloslav Šašek"

Transkript

1 ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 4 Strategie vztahů, typy vztahů, zásady řízení vztahů, rozvoj s ukončení vztahů Ing.

2 Rekapitulace přednášky, hlavní pojmy změny v prostředí a důsledky na na ŘVZ změny chování zákazníků transakční a relační marketing co co je je to to CRM -ŘVZ co co to to je je PPO a proč je je nutné je je poznat konkurenční výhoda, zdroje konkurenčních výhod pozitivní postoj, osobnostní analýza 2

3 Stupnice očekávání zákazníka a složitost procesu Business Alliances (obchodní vazby) Partnerství Inovace Očekávání zákazníka Dodávka Kvalita Kvalita Čas reakce Čas reakce Cena Cena Vztah Vztah Zodpovědnost Řešení problémů Řešení problémů No frills Customers (věcný, strohý) Value Customers (hodnota) Složitost, obtížnost 3

4 Struktura příklad z plynařského oboru ZÁKAZNÍK NO FRILLS VALUE ALIANCE Produkt Produkt zboží zboží servis servis znalosti znalosti Vztah Vztah dodavatel dodavatel vybraný vybraný dodavatel dodavatel partner partner Cíl Cíl komodita komodita zlepšení zlepšení procesu procesu zlepšení zlepšení obchodu obchodu Kritérium Kritérium plnění plnění hospodárnost výkonnost výkonnost inovace inovace Ocenění Ocenění cena cena profit profit nový nový produkt produkt dodávka dodávka kvalita kvalita servisu servisu nový nový servis servis Prodejní Prodejní kanál kanál sklad sklad objednané objednané dodávky dodávky stav stav a dodávky dodávky v v péči péči prodejna prodejna péčí péčí dodavatele dodavatele dodavatele dodavatele Klíčový Klíčový proces proces objednávka objednávka zboží zboží prodej prodej aplikace aplikace strategický strategický prodej prodej servis servis (komplexnost) Klíčový Klíčový segment segment retail retail výroba výroba strojů strojů automobilový průmysl průmysl (Air (Air Liquide) Liquide) výroba výroba ocelových ocelových metalurgie metalurgie konkstrukcí konkstrukcí doprava doprava potravinářství chemický chemický průmysl průmysl 4

5 Příklad rozdíl vztahů u segmentů ROZDÍLNOST POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA 8% Kupec komodit pouze dodávka, prodej zboží 15% Spotřebitel dobré dodávky základní servis osobní kontakt spolehlivost 32% 33% Kupec hodnot za peníze požaduje hodnotu a je velmi Spokojený spokojen, když ji spotřebitel získá nevelké zkušenosti poměrně spokojen se vším 12% Excelentní zákazník spokojený, ale myslí si/ví, že platí hodně. Buď je připraven platit za nadstandardní servis, nebo nemá jinou možnost Analýza v odvětví technických plynů

6 Paretův princip 5% Paretův princip ( 80 / 20 ) % PRODEJE / ZISKU 80% 15% A B C 20% 50% 30% % ZÁKAZNÍKŮ 6

7 Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný audit procesů + opatření integrace výrobců, kooperace výroby medializace spolupráce technická a technologická podpora procesu provoz péčí dodavatele dodávka celého zásobovacího systému dodávka plynu náročnost 7

8 Příklad hodnototvorného procesu Tavba oceli v elektrické obloukové peci ve Škodě Plzeň, vsázka 65 tun, TTT 92 min, příprava vsázky vlastní tavba odpich pece odlití ingotů odřezání hlav další operace PyreJet TM 8

9 K diskusi co co očekává zákazník mnohdy jasné zadání --přesně vymezené formulace produktu a rozhodování je je pouze v oblasti ceny co co s tím? tím? historický vývoj: Výrobní koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce včas včas identifikovat příležitost, včas včas kontaktovat, včas včas analyzovat, včas včas opustit není-li perspektiva člověk mnohdy nekoupí to to co co potřebuje, ale ale vždy vždy si si najde peníze na na to, to, co co chce --cílem je je vytvořit touhu po po něčem. 9

10 K diskusi OBCHOD? KDO DĚLÁ PRODEJ MARKETING Orientace na zákazníka VZTAH Orientace na produkty POPTÁVKA CÍL = ZISK Odlišné kompetence, ale společný cíl 10

11 Cíle - strategie Jedním Jedním ze ze způsobů, jak jak organizace definuje svého svého zákazníka a druh druh vztahu vztahu se se zákazníkem je je charakteristika, jestli jestli si si zákazník přeje přeje dlouhodobý nebo nebo krátkodobý vztah, vztah, blízký blízký nebo nebo spíše spíše odtažitý. Z toho toho vyplývajíčtyři typy typy zákazníků. Typy vztahů podle N. N. Piercyho Těsný vztah Odtažitější vztah Dlouhodobý Zákazníci, kteří usilují o vytvoření vztahu Loajální zákazníci Krátkodobý Zákazníci, kteří využívají vztah Nezávislí zákazníci Toto Toto rozdělení do do 4 kategorií podtrhuje skutečnost, že že zákazníci si si mohou mohou přát přát různý různý typ typ vztahu vztahu v závislosti na na kategorii produktu. Tuto Tuto skutečnost je je nutno nutno respektovat a využít využít při při vytváření strategie prodeje pro pro různé různé segmenty zákazníků. 11

12 Emoce a vztah Čím Čím silnější silnějšía pozitivnější jsou jsou vzájemné emoce emoce ve ve vztahu vztahu se se zákazníkem, tím tím je je tento tento vztah vztah trvalejší. Emoce Emoce vznikají vznikajíjako jako důsledek individuálních procesů. Čím Čím větší většípozornost věnujeme individuální charakterizace dialogu dialogu vztahu vztahu se se zákazníkem, tím tím efektivněji může může ovlivnit ovlivnit intenzitu emocí. emocí. 12

13 Emoce jako nástroj emoce hrají významnou úlohu po po celou dobu vztahu důvěryhodnost základní hodnoty zákazník EMOCE společnost důvěra věrnost základní hodnoty společnosti představují nástroj k vytvoření důvěryhodnosti, prostřednictvím které může společnost získat důvěru a věrnost zákazníka 13

14 Emoce - obchod a budování vztahů? Podvědomí - emoce 90% Z 90% rozhoduje zevnějšek, vystupování, osobní kouzlo 14

15 Řídíte své zákazníky, nebo oni řídí vás? nelze založit svůj růst jen jen na na požadavcích zákazníků --proč to to nelze, kam by by taková společnost směřovala? na na vývoj oboru jen jen na na základě požadavků zákazníků nelze spolehnout je je nutná vlastní, inovátorská cesta vlastní výzkum a predikce oboru přinese produkty budoucnosti, které zajistí společnosti odlišení se, se, konkurenční výhodu a přidanou hodnotu (added value) pro pro své svézákazníky proaktivní nabídkou dochází k zvyšování hodnoty vztahu, provázanosti a určité závislosti zákazníka na na společnosti (využití patentovaných řešení, společné postupy, ) 15

16 Některé pojmy k diskusi. orientace na na budoucí potřeby zákazníků --efekty, výhody pro pro budoucnost rozvoj vztahu metoda výchovy managementu. hodnota vztahu.ziskovost vztahu (pro oba partnery!) vztah je je zdrojem: zisku, zisku, budoucnosti, budoucnosti, konkurenceschopnosti, referencí, referencí, tvorby tvorby značky, značky, dalšího dalšího potenciálu,.. potenciálu,.. reference prezentace spolupráce obou partnerů, způsoby, možnosti. ziskovost zákazníka (Paretův princip) metodiky rozvoje ziskovosti zákazníků cenová filosofie, stanovení ceny, cenové balíčky, 16

17 Komunikační nástroje Osobní prodej --osobní schůzky, předváděcí akce, prodejní akce, telemarketing, výstavy, veletrhy, obchodní kanceláře, Public relation --tisk, rozhlas, televize, internet, výroční zprávy, publikace, firemníčasopis, konference, semináře, kluby, sponzoring, charita, Podpora prodeje --katalogy, věrnostní karty, soutěže, stránky www, obaly, obchody, ochranné známky,. Reklama --inzerce, letáky, prospekty, plakáty, propagační filmy, zlaté stránky, internet, firemní značky, slogan, loga, symboly, 17

18 Struktura potřeb zákazníka je nutné ji znát otevírá cestu k zákazníkovi Prvotní obchodní potreba Zisk Podpurné obchodní potreby Objem Cena Marže Jedinecné obchodní potreby Prod. prostor Rozsah Služby (Dodávky) Loajalita zákazníka Noví zákazníci Provoz v pob. Mechanismus úspory práce Promotion Dlouhodobé ceny Cenová stabilita Cenová konkurenceschopnost Rabaty/ slevy/ prekonání Zákazníkovy osobní potreby Pomoz mi dosáhnout mých cílu Žádná prekvapení At vypadám dobre Masáž ega Informace 18

19 Motivace.. Motivace pro firmu Firma má výhody delší splatnost, slevy, služby zdarma Motivace pro Osobu Osobní motivace je vždy ta nejsilnější požitky přímo pro klienta pravidelné squash, golf, oběd s naším obchodníkem Požitky občasné - dárky k narozeninám, vánocům - Pozvánka na naši VIP party - Levnější služby pro rodinné příslušníky - Lístky do kina, divadla, koncert Soutěž pro klienty Při zavádění nové služby Klient si musíříct: Mám nejlepší podmínky pro firmu a mě si váží jsem pro ně důležitý 19

20 Komunikace nové pojetí. zaměření na na našeho zákazníka je je tento zákazník zároveň konečným uživatelem produktu, na na kterém se se svoji aktivitou podílíme? kolik firem se se zaměřuje svoji komunikaci na na koncového zákazníka? není efektivnější komunikovat také // jen // více s koncovým zákazníkem? pojďme tuto myšlenku více rozebrat 20

21 Příklad aplikace technologií ve výrobě Plnění sáčků ochrannou atmosférou Ochrana oleje v tanku, zamezení působení kyslíku Rychlé zchladnutí 3000 l oleje v pánvi Výrobce bramborových lupínků chips Další technologie Skladování brambor v ochranné atmosféře 21

22 Komunikace nové pojetí Air Liquide vám poskytne skvělé technologie pro výrobu PERRI a Air Liquide dbá na zdravou a správnou výrobu chipsů -... AL výrobce chipsů velkoobchod obchodní řetězce obchody Chceme jen PERRI chips s Air Liquide. 22

23 Ukončení vztahu Zákazník nás opustil protože: měl důvody, které neumíme ovlivnit 3% (uzavření fy, prodej fy,...) zvolil jiný produkt, technologii 5% přešel ke konkurenci z důvodů vazby 10% byl nespokojen s produktem (službou) 14% nelíbí se mu, jak s ním zacházíme 68% Technical TechnicalAssistance AssistanceResearch ResearchProgram 23

24 K diskusi získat nového zákazníka je je 5-6x dražší, než si si jej jej udržet opouští nás nespokojený zákazník zjistit nespokojenost je je obtížné otevřeně si si stěžuje jen jen málo zákazníků zákazníci jsou často loajální vůči vašim zaměstnancům, nikoli vůči firmě (P.Kottler) KOMUNIKACE důležitá, nikoli však postačující podmínka úspěchu 24

25 Jak zachránit úspěšný vztah vnímat signály od od zákazníka že že se se něco děje loajální zákazník nás před opuštěním varuje osobní vazby nám často pomohou včas identifikovat problém osobní vazby nelze vždy využít k udržení zákazníka naše reakce na na výzvu zákazníka, že že má mávýhodnější nabídku (poděkovat (poděkovat za za upozornění, upozornění, analyzovat analyzovat nabídku, nabídku, porovnat porovnat s s našimi našimi aktivitami, aktivitami, argumentovat, argumentovat,.rozhodnout.rozhodnout se) se) 25

26 Některé reakce na hrozbu ukončení a důsledky = diskuse slib, že že situaci/postupy/ napravíme nabídka shodných podmínek jako konkurence nabídka dalších/nových aktivit společná analýza nové situace a řešení ukončení od od stolu (na (na dálku, uražená ješitnost, ) emoce, odplata, elegantní ukončení včetně vysvětlení důvodů ukončení s vizí vizípokračování v budoucnu využití situace pro pro oba partnery (jen velmi dobrý vztah) 26

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE"

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU: PROJEKTY ROZVOJE VENKOVA A JEJICH UDRŽITELNOST REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/563/001394 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 2.9.2011

Více

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny CENA Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobků nebo objemem služeb, které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí nějaké služby. Z hlediska

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Manažerské dovednosti a vedení podniku

Manažerské dovednosti a vedení podniku OBSAH: PROGRAM SEMINÁŘE A ČASOVÝ HARMONOGRAM... 2 NÁMĚTY A POSTŘEHY ZE SEMINÁŘE... 3 MARKETINGOVÝ MIX... 4 PRINCIPY OBCHODNÍ KOMUNIKACE... 5 KOMUNIKAČNÍ MODEL... 5 STRUKTURA OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ... 6 Model

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Aleš Berka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract The paper provides a view on the concept of CRM (Customer Relationship Management)

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Marketingové řízení a plánování bývá především u malých a středních podniků dosti často podceňováno a opomíjeno. Hlavně u menších

Více

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Helena Žvátorová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem podpory prodeje. Cílem

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled na problematiku marketingové komunikace

Více