Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR"

Transkript

1 Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Obsah Pár slov úvodem... 4 Co je to gender a jaká je situace v České republice?... 5 Jaké vlastnosti jsou typické pro ženy a jaké pro muže podle názoru naší společnosti?...5 Problematika postavení žen ve společnosti...6 Ženy a pracovní trh...7 Mzda ženy berou méně než muži... 8 Problémy na trhu práce Problém číslo 1 - nedostatek flexibilních úvazků...10 Jaké jsou najčastější formy flexibilních úvazků?...11 Jak se vrátit do práce, když nemám kam dát dítě?...13 Kolik žen na mateřské pracuje 14 Právní poradna: Je možné si přivydělávat na mateřské podnikáním? Podpora zaměstnávání žen od MPSV U rómských žen je diskriminace dvojitá. 17 Spravné příklady z praxe Setkání odborníků na téma GENDER...19 Den dívek - Girl's day...21 Ve kterých oborech se ženy prosadí...22 Soutěž pro firmy z celé republiky Zaměstnavatele sledujeme!...26 V Ostravě ženy vzdělávají.. 26 V Zentivě slaďují rodinný a pracovní život u kulatého stolu...27

3 [PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE] 3 A jaká je praxe v milevských firmách? Škola nabízí flexibilní úvazky...29 Amtek má zpracovatou strategii v oblasti rovných příležitostí...30 Firma B a K Písek nabízí flexibilní pracovní dobu...30 V ZVVZ chybí prorodinná politika.31 Firma KOMERC vzduchotechnika Procházka podporuje rovné chování...32 Jahla s.r.o. nabízí zkrácené úvazky Zdroje... 34

4 Pár slov úvodem Publikace vznikla v rámci projektu Genderová politika - už víme, jak na to! Tento projekt je financován z Evropských sociálních fondů v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zrodil se v občanském sdružení Centrum mladé rodiny Milísek v Milevsku. Cílem projektu, který potrvá do konce roku 2014 je obeznámit firmy v Milevsku a okolí s genderovou problematikou. Projekt se zabývá především slaďováním pracovního a rodinného života, se kterým se dnes potýká řada lidí. Také stále více zaměstnavatelů řeší, jak své zaměstnance a zaměstnankyně v tomto směru maximálně podpořit. Firmy si totiž na jedné straně uvědomují potřebu kvalitních zaměstnanců/kyň, na druhou stranu se potýkají s neexistující metodikou managementu rodičovské dovolené, chybějí standardy komunikace se zaměstnanci - rodiči a hladké spolupráci brání i různé překážky ve využívání flexibilních forem práce. Firmám, které se do projektu přihlásily, přinese projekt potřebné informace, znalosti a podporu při zavádění osvědčených nástrojů a metod managementu rodičovské dovolené, které vedou mimo jiné k získávání a udržení kvalitních zaměstnanců/kyň i ke snadnějšímu návratu do práce z rodičovské dovolené. Zapojené společnosti projdou koučinkem stejně jako jejich zaměstnanci. Taktéž pro ženy na mateřské dovolené je připraveno školení, jak zůstat v kontaktu se svou profesí a lépe se začlenit po uplynutí mateřské do práce, příp. rady, jak získat novou práci. Tato shrnující brožura představuje také příklady dobré praxe z celé republiky i z regionu. Většina firem si dnes již velmi dobře uvědomuje, že udržet si kvalitní zaměstnance a zaměstnankyně je investice, která se vyplácí. Nábor nového zaměstnance a jeho zaškolení totiž může firmu stát mnohem více, než podpora stávajících zaměstnanců na rodičovské dovolené, do jejichž specifických znalostí již firma investovala. Pro manažery firem, zejména v oddělení lidských zdrojů, je proto velmi aktuální otázka, jak mohou se skupinou zaměstnanců/kyň - rodičů aktivně komunikovat a pracovat tak, aby je vrátili zpět a jejich ztráty byly co nejmenší. Firmy, které mají programy pro zaměstnané rodiče týkající se např. flexibilních forem práce, cílenému vzdělávání během MD/RD, jsou na trhu práce o krok napřed. Mají také ve společnosti lepší jméno a jsou více vyhledávány talenty a kvalitními pracovníky.

5 [PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE] 5 V samotném Milevsku žije necelých 9 tisíc obyvatel, z toho pracujicích, tedy ve věku od 15 do 64 let, je necelých 6 tisíc z toho téměř tři tisíce mužů a zhruba stejný počet žen. Průměrný věk je v regionu 43,9 let. V současnosti, na začátku roku 2014, je zde podle údajů Českého statistického úřadu nezaměstnanost kolem 5,5 procenta. K významným zaměstnavatelům v regionu patří ZVVZ Enven engineering a. s. Milevsko, Plata Milevsko, Služby města Milevska, Polata Milevsko, Fast Kovošrot s.r.o., Calta Elektro, Česká podnikatelská pojišťovna, Jednota spotřební družstvo, B a K Písek, Amtek, Pavel Procházka Komerc Vzduchotechnika, KOVO PZM a další...

6 Co je to gender a jaká je situace v České republice? Výraz gender odkazuje k rozdílům mezi mužem a ženou, resp. mezi muži a ženami, anebo také mezi mužským a ženským. Tyto rozdíly vnímáme jako zcela přirozené. Ve skutečnosti se však jedná o lidský výtvor. Rozdíly mezi mužem a ženou nejsou zcela předurčeny biologicky, geneticky ani nikterak jinak od přírody, nejsou nám dány dopředu, ale vznikají ve společnosti, proto se dají změnit. Gender reálně ovlivňuje a formuje vlastnosti a schopnosti mužů a žen, stejně tak jako jejich postoje, názory a chování směrem k vžité normě pro jednotlivá pohlaví, tedy směrem k onomu typicky mužskému či typicky ženskému. Ovšem některé vlastnosti, schopnosti či dovednosti připisované v jedné kultuře jako typické mužům jsou v jiných kulturách spojovány se ženami a naopak. Jaké vlastnosti jsou typické pro ženy a jaké pro muže podle názoru naší společnosti? Typicky mužské vlastnosti, schopnosti či dovednosti jsou technická racionalita, objektivita, soutěživost, vůdcovství. Typicky ženské pak empatie, intuice, subjektivita. Ženy obvykle komunikují mnohem efektivněji než muži, zaměřují se na řešení problému, které je přístupné pro celou skupinu a zároveň používají různé neverbální doprovody, například tón hlasu, emoce či empatii. Muži jsou obvykle orientováni výkonově, a tak je zaměřená i jejich komunikace, která ne vždy může být pro skupinu srozumitelná. Muži jsou méně verbálně zdatní a hůř říkají to, co mají na mysli. Taky mají větší potíže porozumět emocím druhých lidí, pokud jim o svém problému sami neřeknou. Muži obvykle řeší problémy a úkoly přes levou hemisféru, která je více analytická, zaměřená na algoritmické řešení úloh a na výkon. Patří sem například logické uvažování, jazykové schopnosti, analytické myšlení, fakta, data, čísla, matematika, míra, váha... Ženy mají tendenci při řešení úkolů zapojovat obě hemisféry a problémy tedy řeší kreativněji, zapojují do rozhodování své pocity a komunikaci, za které odpovídá pravá hemisféra. I reakce na stres jsou u obou pohlaví odlišné. Muži mají tendenci na stres reagovat formou útok nebo útěk. Ženy spíše užívají strategii spřátelení se či získání informací.

7 [PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE] 7 Příčina v těchto rozdílech tkví, jak se uvádí na webu Celostní medicína, údajně i v hormonálním vylučování. Při prožívání zátěže a stresu se vylučuje hormon oxytocin. U žen vylučování estrogenu podporuje účinky oxytocinu ve smyslu uklidnění se a zaměření se na pocity. Na druhé straně u mužů vysoká produkce testosteronu v čase zátěže a stresu tyto efekty oxytocinu tlumí. Problematika postavení žen ve společnosti Řeší se u nás aktivně od 20. let minulého století. Už v roce 1919 byla ustavena Mezinárodní federace univerzitně vzdělaných žen, která existuje dodnes a má pobočky po celém světě. Česko se členskou organizací stalo v roce Jejím cílem bylo hájit zájmy žen s univerzitním vzděláním. I přesto, že se nová republika hlásila k politice rovných práv, a prezident Tomáš. G. Masaryk byl jejím velkým zastáncem, vysokoškolačky se v době nové republiky potýkaly s problémy. V první polovině 20. let 20. století se například objevil návrh zákona, podle nějž měly být vdané ženy vyloučeny z mnoha pozic, do nichž již získaly přístup. Zákon nakonec kvůli odporu žen neprošel a byla dokonce navržena nová legislativa, podle níž měly mít ženy volný vstup na ministerstva s výjimkou diplomatického sboru. Přes tyto snahy byly manželským párům pracujícím ve státní správě sníženy platy, a to s argumentem, že pokud se manželé dohodnou na tom, že bude pracovat i žena, nenese manžel sám povinnost finančně rodinu zabezpečit, a tudíž mohou oba pobírat nižší plat, který dohromady dá plat jeden. Sdružení se také snažilo o prosazení toho, aby ženy mohly vykonávat povolání notáře a pracovat v advokacii. Útoky byly vedeny proti čistě ženskému spolčování a Sdružení muselo nacházet strategie, jak čelit této negativní nálepce. V době komunismu sdružení nefungovalo, znovu se do mezinárodní organizaci připojilo v roce Nyní funguje v České republice už řada spolků, které se tématem postavení žen ve společnosti aktivně zabývají. Velmi činná je například Česká ženská lobby nebo organizace Gender Studies, názorový portál Feminismus, Sociologický ústav Akademie věd, který na webových stránkách Socioweb.cz informuje o problémech ve společnosti. Právě z dokumentů, analýz a průzkumů jsou některé informace v tomto textu převzaty. A existuje další řada organizací a spolků, které se problémem zabývají.

8 Ženy a pracovní trh Pro současnou českou společnost je příznačný vysoký podíl žen na trhu práce, který dosahuje asi 43 procent pracovní síly. V současné době tvoří ženy přibližně 43 % všech pracujících lidí a míra ženské zaměstnanosti v České republice dosahuje 56,8 %.. Znamená to tedy, že téměř 57 % práceschopných žen ve věku 15 až 64 let pracuje. Přestože ženy představují velice podstatný segment trhu práce a jejich příjmy jsou často nezanedbatelným příspěvkem do rodinného rozpočtu, jejich postavení na trhu práce stále není rovnocenné s muži. Ženy stráví v průměru 36,3 hodin týdně placenou prací, zatímco muži 41,1 hodin týdně. Zbylý čas ovšem většina žen obvykle nemůže věnovat zájmům, ale musí zabezpečit chod domácností, případně pečovat o děti nebo další členy rodiny. Tento typ činnosti je svou podstatou neplacený, ve společnosti je mu přičítán nižší význam a celkově je práce v domácnosti chápána jako podřadná. To ale v žádném případě není, jejím výsledkem jsou totiž nejen statky a služby, ale také obrazy žen a mužů a jejich rodin ve společnosti. Můžeme rozlišovat dva druhy činností spojených s domácností. Základním z nich je management nebo správa domácnosti, což znamená zodpovědnost za domácnost a její fungování, rozdělování úkolů, které je potřeba vykonat, nebo vysvětlování, jakým konkrétním způsobem lze co a kde udělat či obstarat. Tato mentální práce je ve většině domácností zajišťována ženami. Ostatní pak s pracemi v domácnosti pomáhají a dělají svěřené úkoly, nicméně nepřebírají hlavní zodpovědnost za jejich celkovou koordinaci. Čas, který ženy věnují domácím pracím je výrazně vyšší než čas, který jim věnují muži. Podle posledních výzkumů je to u žen v průměru 22,8 hodin týdně a u mužů asi 13 hodin. Sečtením času stráveného placenou i neplacenou prací zjišťujeme, že ženy pracují výrazně delší dobu než muži, tedy 59,1 hodin týdně u žen oproti 54,1 hodinám u mužů. V těchto datech navíc není zahrnuta doba, kterou je třeba věnovat péči o děti. Ta u žen, které mají děti do 18 let, činí v průměru 5,05 hodin denně oproti 2,12 hodin u mužů. Celkově tedy ženy musí trávit prací 94 hodin a zbývá jim podstatně méně volného času, který je navíc více rozkouskovaný, než je tomu v případě mužů.

9 [PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE] 9 Mzda ženy berou méně než muži Existuje velká mezera mezi platy mužů a platy žen. V Česku je to více než 25 procent, průměr Evropské unie je jen 16 procent. Zákon platovou diskriminaci kvůli pohlaví na stejné pozici u jednoho zaměstnavatele zakazuje. Ovšem místo předpisů se odměňování v tuzemsku řídí spíše předsudky a tradičními modely rodiny. Podle dat Českého statistického úřadu je nejvyšší platový rozdíl u mužů a žen ve věku 30 až 39 let. Mediánové mzdy žen mezi třicítkou a čtyřicítkou jsou na hodnotě 20 tisíc korun měsíčně, u mužů vystupují na částku přes 26 tisíc korun. Při srovnání mezd podle úrovně vzdělání jsou na tom nejhůře vysokoškolačky, které berou necelých třicet tisíc korun v mediánu, muži s diplomem si měsíčně přijdou na čtyřicet tisíc. Nejhorší situace je v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví. Tam jsou mediánové mzdy u žen něco málo přes třicet tisíc, u mužů šplhají až k padesáti tisícům za měsíc. Naopak skoro stejné odměny za práci mají ženy i muži v administrativě a oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Nižší finanční ohodnocení žen v průběhu kariéry má dopad i na jejich životní úroveň v důchodovém věku. Zvláště pokud se rozvedou. Ženy v případě potenciálního rozvodu přijdou v průměru o měsíční příjem odpovídající 7,1 % jejich starobního důchodu. Muži ze stejného důvodu naopak v průměru získají měsíční příjem ve výši 2,9 % svého měsíčního starobního důchodu. Je to zejména tím, že ženy rozvodem ztrácejí svůj podíl na části odměn za práci manžela vykonávanou během manželství - na jeho starobních důchodech. Ženy vykonáváním takzvaných netržních forem práce (péče o domácnost, děti, stárnoucí rodiče apod.) během manželství vytvářely manželovi podmínky pro jeho aktivitu na trhu práce, a tak by se měly podílet na všech jeho odměnách za tuto práci, tedy i na jeho starobním důchodu. Tato zjištění a také návrh, jak situaci řešit, přináší studie Dopad rozvodu na příjmy v důchodu, kterou Gender Studies zadala k vypracování IDEA při CERGE-EI v rámci sledování tématu genderových aspektů důchodové reformy.

10 Tyto propady a nárůsty v příjmech vznikají tím, že při majetkovém vyrovnání během rozvodu v současné době dochází k systémovému opomíjení vypořádání nároků na budoucí příjmy od státu, i když tyto nároky plně nebo částečně vyplývají ze zmíněných pracovních činností vykonávaných během manželství. Jde například o nárok na budoucí potenciální podporu v nezaměstnanosti nebo nárok na budoucí starobní důchod. Analýza byla založena na reprezentativním vzorku populace SILC Českého statistického úřadu z roku 2010 manželských párů ve věku 20 až 60 let, kde byli oba zaměstnáni, případně samostatně výdělečně činní, a jejich hrubé měsíční mzdy byly vyšší než tehdejší minimální mzda korun. Analýza konstatuje, že nejvyšší dopad by potenciální rozvody měly v rodinách, kde je jeden z manželů dlouhodobě v domácnosti a vykonává výlučně netržní formy práce. Dalším důležitým aspektem je fakt, že rozvedení manželé ztrácí nárok na vdovský, respektive vdovecký důchod. Ztráta tohoto nároku dopadá relativně více na ženy, což je dáno jejich vyšší očekávanou délkou života a rozdílnou výší vdovských, respektive vdoveckých důchodů. Negativní dopad rozvodu na výši příjmů mužů a žen v důchodu se dá řešit například zavedením manželského sdílení povinného důchodového pojištění. Je to situace, kdy si oba manželé odnášejí z manželství stejný vklad do důchodového pojištění. Kdyby se uvažovalo v ČR o sdílení povinného důchodového pojištění, mělo by se uvažovat také o nesezdaných párech žijících ve společné domácnosti či o osobách žijících v registrovaném partnerství. Problémy na trhu práce Problém číslo 1 - nedostatek flexibilních úvazků Přesně 8,8 % žen v produktivním věku pracuje v České republice podle údajů společnosti Roland Berger Strategy Consultants na částečný úvazek. To je výrazně méně než průměr Evropské unie, kde jde o 31,6 procenta. Podle šetření, které provedlo sdružení Gender Studies, by polovina pracujících matek uvítala možnost pracovat částečně z domova, a tudíž moci trávit více času se svými dětmi. Skutečně

11 [PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE] 11 však tuto možnost nabízí jen 15 procent firem. Je třeba, aby stát motivoval firmy k většímu poskytování flexibilních úvazků, které představují významný bod v zaměstnávání zvláště žen po mateřské a rodičovské dovolené či pečující o rodinné příslušníky. Jaké jsou najčastější formy flexibilních úvazků? Kratší pracovní doba (poloviční úvazek) - je nejčastěji nabízeným flexibilním úvazkem. Pružná pracovní doba - zaměstnanec si sám určuje začátek a konec pracovní doby podle časových úseků, které stanovil zaměstnavatel. Příklad: Firma XY stanoví, že zaměstnanci mají být na pracovišti přítomni každý den od 10 do 15 hodin. Odkud a jak si odpracují zbylé hodiny, je na nich. Sdílené pracovní místo - dva či více zaměstnanců sdílejí jedno pracovní místo. Šetří se tím především náklady na kancelářské prostory. Konto pracovní doby - Jedná se o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Zaměstnanec nepracuje klasicky od pondělí do pátku. Jeho obvyklými pracovními dny jsou pondělí až neděle s tím, že jeho nepřetržitý odpočinek v týdnu (víkend) může připadnout na jiné dny, než je sobota a neděle. Zaměstnanec pracuje jeden týden méně a druhý více (tzv. krátký a dlouhý týden). Neplacené volno - o poskytnutí neplaceného volna si zaměstnanec může u zaměstnavatele zažádat. Na poskytnutí však nevzniká právní nárok. O neplacené volno zaměstnanec obvykle žádá s tím, že se poté do zaměstnání vrátí. Proto se mu též říká dočasné přerušení kariéry. Práce z domova (homeoffice) - zákoník práce umožňuje vykonávat práci mimo prostory zaměstnavatele, tedy například z domova. Práce z domova umožňuje například lidem s dětmi lépe skloubit rodinu a kariéru. Zaměstnavatelé zase šetří náklady, například na energiích. Hodně se ušetří také za dopravu do práce a z práce a čas strávený v dopravních prostředcích. Při práci z domova musí zaměstnanec dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12 Některé společnosti práci z domova podporují. Společnost Microsoft dokonce vyhlásila loni 7. listopadu Den práce odkudkoliv. Podle vedení této firmy se totiž za posledních 10 let potřeba flexibility a mobility výrazně zvýšila. Vyhlášením Dne práce odkudkoliv chceme ukázat, jaké pozitivní dopady tento trend má. Rádi bychom inspirovali společnosti, které se na tuto cestu ještě nevydaly, řekla Carmen Du Bois z Microsoftu Česká republika. Podle ní nabízí práce na dálku zaměstnanci větší svobodu a možnost rozhodovat, jak splní své úkoly. Pracovník má větší důvěru, záleží jen na jeho výsledcích. Může lépe vyvážit pracovní a osobní život. S fixní pracovní dobou a místem totiž není snadné dobře a beze stresu plnit všechny role, které máme - zaměstnanec, rodič, partner... Práce na dálku umožňuje trávit méně času dopravou, zvolit si, kde a kdy dokáže svou práci nejlépe udělat. Může pracovat i v situacích, kdy je třeba zraněný či má nemocné dítě. Podle informací Microsoftu se prací na dálku dá ušetřit v průměru 30 procent nákladů na komunikaci - zaměstnanci mají méně služebních cest, pracovních schůzek s dodavateli a zákazníky. Využitím práce z domova klesnou výdaje za kancelářské prostory. Zaměstnanci si pochvalují, že ušetří až 30 minut neproduktivního času denně. Obchodníci a lidé, kteří jsou ve styku se zákazníky, vyřeší jejich požadavek až o polovinu rychleji a ani nemusí být v kanceláři. Každá společnost si musí zvolit svou cestu, závisí to na odvětví, v němž působí. Důležité je stanovit si jasná pravidla, například minimální čas, který týmy budou trávit spolu. A také posílit kulturu, v níž se lidé hodnotí podle výsledků, a ne podle odpracovaných hodin. Řada firem už tento přístup zavedla, protože kvalitní zaměstnanci, o které stojí, to očekávají. Řízení podniku postaru už v dnešní době podle personalistů není udržitelné. Problémem práce z domova může být únik firemních dat. Důležité je hlídat si bezpečnost dat uložených na zařízeních sdílených prostřednictvím sítí. Riskantní je použití nástrojů, které byly vyvinuty pro běžný život, neboť u nich není úroveň zabezpečení dostatečná. Technologie pro použití v organizacích však spolehlivě chrání a řídí přístup k datům. Dnes je jich celá řada. Bližší informace o práci z domova je možné získat mimo jiné na webovém portálu

13 [PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE] 13 Brigády - Jde o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jedná se většinou o sezonní práce nebo krátkodobé brigády pro studenty, lidi v důchodovém věku. Tuto formu přivýdělku využívají i rodiče na mateřské/rodičovské dovolené. Při brigádách se uzavírá: Dohoda o provedení práce (DPP) rozsah práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Pokud měsíční odměna nepřesáhne 10 tisíc korun, neodvádí se zdravotní a sociální pojištění, ale pouze daň z příjmu. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nelze ji sjednat na více než 20 hodin týdně. Zdravotní a sociální pojištění se platí při výdělku nad 2500 Kč měsíčně. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Jak se vrátit do práce, když nemám kam dát dítě? České školky kvůli silným ročníkům praskají ve švech a přes 40 procent rodičů tak s umístěním svých dětí do školky opět v roce 2013 neuspělo. Podle vládní zprávy odmítly školky ve školním roce 2012 téměř 60 tisíc žádostí, o rok dříve jich přitom bylo podstatně méně, necelých 50 tisíc. A ačkoli se kapacity školek v jednotlivých městech postupně navyšují a mnohá města reagují aktivně a progresivně, míst je stále málo. Pouze v 58 % obcí v ČR je dostupnost mateřské školy reálná pro všechny zájemce a zájemkyně. S návratem do práce by matkám mohli pomoci zaměstnavatelé i tím, že zřídí ve svých prostorách firemní školku nebo dětskou skupinu, což je nový typ zařízení péče o děti předškolního věku. Oproti klasické firemní školce je zřízení této skupiny pro firmy méně náročnější. Žádat o zřízení Dětské skupiny mohou právnické osoby, které jsou zaměstnavatelem rodičů dětí, jimž bude zařízení sloužit. Pokud se až čtyři zaměstnavatelé domluví na spolupráci, může školku provozovat jen jeden z nich pro děti všech zaměstnanců. Podpora je připravena pro zařízení s kapacitou 7 až 24 dětí. Pokud zákon o dětské skupině začne platit, změní se především dvě věci - zřizování dětské skupiny se bude hlásit na ministerstvu práce a sociálních věcí a především bude možné

14 náklady na zřízení a provoz odečítat z daní. Zvýhodněni by měli být i rodiče, a to slevou na dani z příjmů. Na dětskou skupinu, která je vlastně kopií německé Kinder Gruppe, se nevztahují podmínky školského zákona, zákona o péči o zdraví lidu ani zákona o živnostenském podnikání. Proto je její zřízení i provoz podstatně snazší. Kolik žen na mateřské pracuje? Pouze osm a půl procenta Čechů a Češek, kteří pečují o malé dítě, zároveň pracuje. Průměr v Evropské unii je téměř čtyřnásobný. Péče o dítě do tří let u nás také výrazně častěji než jinde leží výhradně na bedrech matky. Návrat do práce po letech na pískovišti není jednoduchý. České ženy jednoznačně čelí největšímu propadu zaměstnanosti spojenému s mateřstvím a výchovou dětí v Evropě. Zaměstnanost se u českých matek s malými dětmi propadá o čtyřicet jedna procent. Hlavní příčiny jsou dvě již zmiňované výše. Nedostatečná nabídka flexibilních a zkrácených pracovních úvazků na jedné straně a nedostatek možností, kam svěřit dítě do péče, na straně druhé. Další potíž z toho vyplývá: po dlouhém pobytu na rodičovské dochází k poklesu kvalifikace. Právní stránka věci (rok 2013, názor právníka Jana Kozubka z kanceláře Becker & Poliakoff): Pracovat i v době mateřské dovolené je v současnosti možné. Ženám se však doporučuje nezačínat s prací dříve než šest týdnů po porodu. Aby žena navíc neztratila nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nesmí jít o stejnou práci, ze které se odvádí pojistné na nemocenské pojištění, a ze kterého se dávka vypočítává. Takže u stejného zaměstnavatele je možné vykonávat jen jiný druh práce. U jiného zaměstnavatele takové omezení neplatí, ale pokud by předmět činnosti současného a nového zaměstnavatele byl stejný, potřebovala by žena k výkonu práce předchozí písemný souhlas současného zaměstnavatele. Pracovat je možno na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či o provedení práce. Mateřská dovolená, během níž se vyplácí peněžitá pomoc v mateřství, nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů, což je tedy polovina řádné mateřské dovolené při jednom dítěti, a nemůže skončit nebo být přerušena před uplynutím 6 týdnů od dne porodu. Aby mohla zaměstnankyně nastoupit do práce podle sjednané a stále platné pracovní smlouvy již

15 [PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE] 15 po 6 týdnech po porodu, musela by tedy nastoupit na mateřskou dovolenou 8 týdnů před dnem porodu. Zaměstnavatel musí poskytnout mateřskou dovolenou zaměstnankyni v tom rozsahu a za těch podmínek, jak stanoví zákoník práce, a to i kdyby s tím zaměstnankyně nesouhlasila. Tato regulace se vztahuje jen na ženy v pracovním poměru, nikoliv na osoby samostatně výdělečné činné. Právní poradna: Je možné si přivydělávat na mateřské podnikáním? V samostatné výdělečné činnosti je možné pokračovat, pokud žena dostává peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění, které hradila z této své činnosti. Nemocenské pojištění je ovšem u podnikatelů dobrovolné a jen malá část si ho skutečně platí. Jestliže ale žena před nástupem na mateřskou nepodnikala, s podnikáním může začít a mít z tohoto podnikání příjem, aniž by o peněžitou pomoc v mateřství přišla. Samozřejmě stále platí, že si může přivydělat též prací v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práci či dohody o pracovní činnosti. Rodičovská dovolená se zpravidla čerpá do 3 let věku dítěte a během této doby, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Platí, že pokud má rodič zájem zůstat s dítětem doma ještě v jeho čtvrtém roce věku, musí si na tuto dobu požádat o poskytnutí pracovního volna. Jednomu z rodičů je vyplácen rodičovský příspěvek, a to na nejmladší dítě v rodině. V zákoně o státní sociální podpoře je stanovena celková částka rodičovského příspěvku, která může být kvůli péči o totéž nejmladší dítě v rodině maximálně vyplacena. Je to korun, není-li v zákoně dále stanoveno jinak. Takže pokud je této částky dosaženo ještě před dovršením 4 let věku dítěte, rodičovský příspěvek přestane být vyplácen. Po dobu čerpání rodičovské dovolené je situace v možnosti si přivydělat poněkud jednodušší. Je možno pracovat jak u současného zaměstnavatele, tak i zaměstnavatele jiného, v podstatě bez omezení. Je také možno si přivydělávat i samostatnou výdělečnou činností, jak se říká na živnostenský list. Stále platí povinnost zajistit osobní, celodenní a řádnou péči o dítě, které je nejmladší v rodině, pokud nechce rodič přijít o příspěvek. Pokud nemůže takovou péči zajistit, například

16 při práci z domova, musí ji zajistit s pomocí jiné zletilé osoby - manžela, prarodičů, chůvy, popřípadě pobytem v předškolním zařízení. To se ale týká jen dětí starších dvou let. Podmínka, že se nesmí po dobu výdělečné činnosti umístit dítě mladší 3 let na více jak 5 dní v měsíci a dítě starší 3 let na více jak 4 hodiny denně do předškolního zařízení, již od roku 2012 neplatí. Omezení však stále ještě platí pro dítě do dvou let, které je možno dát do takového zařízení jen maximálně na 46 hodin v kalendářním měsíci. Je možné po návratu do zaměstnání požádat o částečný úvazek? Rodič může pracovat hned na plný úvazek nebo požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu. Této žádosti musí zaměstnavatel vyhovět, pokud mu v tom nebudou bránit vážné provozní důvody. Podpora zaměstnávání žen od MPSV Podle průzkumu společnosti McKinsey připadá na ženy v Česku 63 procent nákupních rozhodnutí ve spotřebním sektoru. Týdně tak rozhodují o výdajích o devět miliard korun vyšších než muži. Proto je důležité, aby v managementu firem byl někdo, kdo rozumí dobře mentalitě žen. Podle studie firmy Deloitte zase ženy hrají důležitou roli v jednotlivých ekonomikách, významně se podílejí na rostoucím spotřebitelském trhu, a proto by měly mít i silnější zastoupení na nejvyšších postech. V 80 procentech totiž rozhodují o tom, co se bude kupovat. Správný přístup k využití genderových výhod může přinést vyšší tržby, rozšíření trhů a efektivnější přijímání a udržení klíčových zaměstnanců, tvrdí studie. Iniciativu přebírá i stát. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo plán, jehož součástí je podpora firem zaměstnávajících na zkrácené pracovní úvazky matky s dětmi nebo lidi, kteří pečují o blízkou osobu, a také dlouhodobě nezaměstnané. Těmto zaměstnavatelům Úřad práce ČR nabízí vyšší příspěvek, jakýsi bonus za to, že ve srovnání s plným úvazkem dají práci více lidem a zohlední jejich osobní možnosti. Na pracovní úvazky tak firmy mohou získat příspěvek až 15 tisíc korun. Mimo jiné také MPSV realizuje projekt s názvem Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v České republice. Má pomoci při odstraňování nerovnováhy v postavení žen a mužů na trhu práce, snížení rozdílů v odměňování a vůbec

17 [PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE] 17 posílení rovných příležitostí. Výstupem bude první ucelený dokument, který stanoví střednědobé cíle a priority v oblasti rovného postavení žen a mužů v České republice. Změny se totiž nedají dělat takzvaně od stolu. Musí vycházet z konkrétních zkušeností z regionů, ze spolupráce státu se zaměstnavateli, odbory nebo neziskovými organizacemi. Všichni bez ohledu na genderové stereotypy mají rovné právo rozvíjet své schopnosti. Cílem projektu je vytvořit strategii pro prosazování rovnosti žen a mužů, optimalizovat činnost Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, včetně jejích čtyř výborů a pracovní skupiny, vytvořit metodiku a vodítka pro hodnocení dopadů na rovné příležitosti žen a mužů v materiálech předkládaných vládě ČR a zefektivnit sběr statistických údajů vztahujících se k oblasti genderu. Cílovou skupinou jsou orgány státní správy, ministerstva či Český statistický úřad. Dopad projektu by ale měl mít vliv na všechny občany ČR a instituce, které se oblastí rovných příležitostí žen a mužů zabývají. Vstupní analýza pro tento projekt ukázala, že české ženy jsou častěji než muži sociálně znevýhodněné v celé řadě oblastí. Například je ve větší míře ohrožuje nezaměstnanost, mnohem častěji než muži se potýkají s nedostatečnou nabídkou flexibilních forem pracovních úvazků, s bariérami při návratech na trh práce po mateřské nebo rodičovské. V roce 2012 se Česká republika umístila na 73. místě v mezinárodním žebříčku Global Gender Gap Index, který sleduje dosaženou úroveň rovnosti žen a mužů. Ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi jde o podprůměrnou pozici. Výsledný dokument projektu strategie pro prosazování rovnosti žen a mužů se má stát zásadní pomůckou pro zdokonalení systému institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR. Pomoci s tím mají i další výstupy projektu, především vytvořená metodika a optimalizace relevantních statistických dat. Projekt začal v listopadu 2012 a potrvá do června Financován je z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR, celkem jde o 12,6 milionu korun. Prostřednictvím projektu byla navázána mezinárodní spolupráce s Rakouskem a Slovenskem, která má umožnit přenést zkušenosti z těchto zemí do našeho prostředí. V plánu je mimo jiné sedm workshopů a dvě mezinárodní konference.

18 U rómských žen je diskriminace dvojitá Ženy jsou v české společnosti diskriminovány na úrovni mzdy za odvedenou práci, který je o čtvrtinu nižší než u mužů na stejné pozice. Jsou diskriminováni tím, že ve společnosti panují předsudky a schopnostech žen budovat kariéru a tak mají stížený přístup na vedoucí posty ve firmách a podnicích. Jedná se o diskriminaci z hlediska genderu. Rómské ženy se navíc potýkají s diskrimancí z hlediska příslušnosti k národnostní menšině. Postavení romské ženy v rodině a ve vlastní komunitě se v posledních letech výrazně změnilo - městská populace romských žen má za poslední desetiletí výrazně lepší přístup ke vzdělání, což ovlivňuje jejich možnost rozhodovat v rámci rodiny, podílet se aktivněji na socializaci svých dětí a rozhodovat o svých právech (volba manžela, volba počtu dětí apod.). Naproti tomu postavení v rámci celé společnosti je stále velmi neuspokojivé. Významné procento romských žen je nezaměstnaných. Podle statistik dokonce 30 % romských žen v produktivním věku nikdy zaměstnáno nebylo. Důsledkem neschopnosti uplatnit se na trhu práce je mj. velké procento prostituujících romských žen Romské aktivní ženy stejně jako organizace zaměřené na podporu romských žen stále bojují o své místo ve společnosti, ve veřejném prostoru a v majoritou ovládaných institucích. Náplní jejich práce je z velké části hledání cesty a způsobů (nejen) péče o romskou minoritu, která by byla akceptována a pokud možno i podporována (nejen finančně) ze strany majority. Na všech úrovních a ve všech způsobech reprezentace probíhá zjevný boj o vlastní existenci spojený s hledáním vlastní identity. Na území České republiky se podporou romských žen zabývají 4 romské organizace s celonárodní působností - skupina Manushe (součást Slovo 21), Rada vlády pro romské záležitosti, sdružení Athinganoi a sdružení Romea. Z neromských organizací je téma romských žen relevantní zejména pro organizace, jejichž klienty se Romky často stávají - La strada, Liga lidských práv, Poradna pro občanská a lidská práva.

19 [PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE] 19 SPRÁVNÉ PŘÍKLADY Z PRAXE Setkání odborníků na téma GENDER Roland Berger Strategy Consultants v rámci iniciativy Rovnost se vyplácí uspořádal sérii mezinárodních setkání odborníků na HR a zaměstnanost se zaměřením na rovnost pohlaví. Tato iniciativa pokrývá celkem 34 zemí. Jednou ze zemí, kde seminář proběhl, byla také Česká republika. Iniciativa podporuje evropské firmy ve snaze zvýšit zapojení žen do trhu práce, zvýšit flexibilitu organizace práce, motivovat studenty ve výběru atypických studijních oborů a zmenšit horizontální i vertikální segregaci. Zároveň tato iniciativa přispívá ke zmenšování nerovnosti mezd mužů a žen v Evropě. Účastníci setkání se shodli na několika klíčových trendech: - pro většinu českých firem i pro společnost jako celek není v současnosti rovnost pohlaví tématem diskuse. Ovšem ve větších firmách, zvláště v nadnárodních podnicích, působících na českém trhu, už je toto téma v jejich agendě - chybějící příležitosti pro zaměstnání na částečný úvazek přispívají k delší mateřské dovolené, což ženám znesnadňuje návrat a opětovnou integraci na pracovním trhu - moderní zaměstnanecké modely, jako sdílení pracovních rolí, nejsou v České republice ještě běžnou praxí a bude třeba je integrovat do organizačních struktur Vzhledem k demografickým změnám a požadavkům oborů náročných na služby a vědomosti budou evropské firmy čelit v příští dekádě výraznému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Ve snaze zaplnit blížící se propast mezi nabídkou a poptávkou, mohou společnosti získat výhody díky využití talentů žen. K tomu je nutné zajistit rovnost příležitostí. V současné době české společnosti tento existující potenciál neumí naplno využít. Management, který plně souhlasí se strategií firmy zajišťující rovnost pohlaví, je zásadní podmínkou pro její naplnění v celé firmě a přispívá ke snížení rozdílu ve výši mezd. Management je zodpovědný za implementaci firemní strategie, řekl Roland Zsilinszky z Roland Berger Strategy Consultants.

20 Klíčové indikátory rovnosti pohlaví v České republice ve srovnání s EU: Rozdíl v odměňování mužů a žen je v České republice nejvyšší v rámci zkoumaných zemí a v posledních letech se zvyšoval. V roce 2010 u nás dosáhl platový rozdíl 25,5 %, oproti 17,7 % v EU. Účast žen na trhu práce v ČR dosahuje 57,2 %. Tato hodnota se blíží průměru EU (58,5 %). Množství žen aktivně hledajících práci (8 %), se také blíží průměru EU (9,8 %). V České republice pracuje na částečný úvazek 8,8 % žen, což je výrazně méně, než průměr EU (31,6 %). Průměrná délka částečného úvazku - 22 hodin týdně - zhruba odpovídá průměru EU (20 hodin). Vysokoškolské vzdělání českých žen vzrostlo na 16 %, ale stále zaostává za průměrem EU, který je 24,8 %. Segregace ve volbě vzdělání je v ČR výrazná, stejně jako v zemích EU-27. Nepoměrné zastoupení mužů a žen v různých oborech je v ČR výrazné, stejně jako v zemích EU. Je nutné motivovat studenty, aby si volili genderově netypické obory. Také je vidět výrazný nepoměr v zastoupení žen a mužů v hierarchii - v dozorčích radách odpovídá evropskému průměru (15 % vs. 14 %). V parlamentu je tato hodnota hluboko pod evropským průměrem (18 % vs. 35 %). Tradiční role žen zaměřená především na péči o domácnost se odráží i v české legislativě týkající se rodičovské dovolené. Mateřská dovolená je v legislativě řešena velice obsáhle, nárok na otcovskou dovolenou však není dosud zákonem upraven. Řada studií také ukazuje, že ženy s malými dětmi často z trhu práce odcházejí - alespoň na první tři roky po porodu. Při snaze o návrat do zaměstnání čelí značným překážkám. Zaměstnanost žen s dětmi do 6 let dosahuje v České republice pouze 35,8 %, což je druhá nejnižší hodnota v EU (průměr zemí EU-27 je 59,7 %). Způsob, jak zvýšit počet žen vracejících se po mateřské dovolené do zaměstnání je udržovat s nimi kontakt celou dobu trvání rodičovské dovolené a poskytovat asistenci při návratu. Další informace o iniciativě a zapojených organizacích na:

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 FIRMA ROKU: Rovné příležitosti 2009 Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 Obsah tiskové zprávy: VÝSLEDKY PRAVIDLA POROTA ZDŮVODNĚNÍ ČESKÁ SPOŘITELNA ZDŮVODNĚNÍ

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů VÝSLEDKY VÝZKUMU MEZI MOSTECKÝMI ZAMĚSTNAVATELI Kamila Svobodová Anna Šťastná Realizováno v rámci projektu Společné příležitosti

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Příloha č.6 EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Na Evropské úrovni jsou nyní velmi aktuálním tématem rodiče, jejich minimální nároky na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou i práva

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 592/1992

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Gender v projektu CLUSTRAT průřezové téma projektu a jeho naplňování cíl - uplatnění

Více

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE Tabulka. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2009) Graf. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2000-2009) Tabulka. Mzdová mezera ve vybraných zemích Vysvětlení mzdového rozdílu Jak vysvětlit,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY Výsledky průzkumu - dotazníkové šetření Praha, říjen 2016 Tato zpráva byla vytvořena pro potřebu jednání sociálních partnerů s vazbou na koncepční novelu zákoníku práce v souladu

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

Průzkum Milevsko - Písecko

Průzkum Milevsko - Písecko Firma: Základní a mateřská škola Bernartice První zmínka o škole je z roku 1691, kdy rektor Koleje jezuitské v Praze propustil z poddanství Annu Widmannovou, aby se mohla provdat za Jiříka Svobodu, kantora

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD 25. října 2016 Kontext a metody (nikoliv v konečné verzi) Tento dokument je čtvrtou verzí možného návrhu Společného

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Úvod 7. Slaďování aneb work-life balance 8. Jak slaďuje 15. Jak si také (o)sladit život? 25. Desatero k (o)sladění života 26.

Úvod 7. Slaďování aneb work-life balance 8. Jak slaďuje 15. Jak si také (o)sladit život? 25. Desatero k (o)sladění života 26. Obsah Úvod 7 Slaďování aneb work-life balance 8 Jak slaďuje 15 Jak si také (o)sladit život? 25 Desatero k (o)sladění života 26 Pracovní sešit 27 Další možné zdroje inspirace 30 4 Máte svou práci rádi a

Více

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Bydliště Věk 1% tišnov jinde -3 3-71% Vzdělání Jste nyní na 1% sš s maturitou vš MD RD % 91% V jakém rozsahu jste si RD zvolila? Jste v

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Ekonomický rozměr diverzity

Ekonomický rozměr diverzity Ekonomický rozměr diverzity Karel Rychtář SČMVD ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM E ZDR POSTIŽEN Konference ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM ANEB DIVERZITA PO ČESKU Praha 14. dubna 2011 O čem to

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více