Kulturní kalendář Leden 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní kalendář Leden 2015"

Transkript

1 Kulturní kalendář Leden 2015 R Ů Z N É :00 hod. OHŇOSTROJ Místo odpálení Na Rovinách, nejlepší výhled od chrámu sv. Barbory a Jezuitské koleje :00 15:00 hod. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vyslání koledníků v Kutné Hoře v 9:00 hod. z kostela sv. Jakuba a z katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Výtěžek sbírky je určený na podporu služeb pro dospělé i děti se zdravotním handicapem, na volnočasové aktivity pro děti a činnost dobrovolnického centra, dále na individuální mimořádnou pomoc v akutní nouzi. Část výtěžku je určena i pro podporu dětí v Indii - projekt Adopce na dálku. Děkujeme Vám předem jménem všech potřebných za Vaši podporu. V Ý S T A V Y prosinec ANTONÍN MUŽÍK / Z KUTNOHORSKÉHO KALENDÁŘE A DALŠÍ Dobrá čajovna u chrámu sv. Jakuba Výstava obrazů ( zavřeno) KDYŽ VYJDE HVĚZDA NAD BETLÉMEM Kostel sv. Jana Nepomuckého Výstava představuje to základní, co k typickým českým vánocům patří betlémy, trojrozměrné zvykoslovné předměty (vrkoče, zahrádky, polazy), základní postavy adventního času (Barborky, Lucky, Perchty atd.), vše doplněno krátkými psanými vysvětlujícími texty na panelech. Po delší době zprovozněn dřevěný betlém pana Duška (zavřeno ) VÁNOČNÍ VÝSTAVA HRY A HRAČKY NAŠEHO DĚTSTVÍ ČMS Hrádek výstavní sál v přízemí JOSEF SLAVÍČEK V HLAVNÍ ROLI ŽENA Minigalerie v zimní zahradě Hotelu U Kata Výstava autorských fotografií LET POMÁHÁME - VÝSTAVA K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBLASTNÍ CHARITY KUTNÁ HORA Sankturinovský dům, výstavní sál v 1. patře Historie charity, činnost středisek, fotografie, výrobky, almanach k 20. výročí a mnoho dalšího Vernisáž: ve 14:00 hod JIŘÍ PETRBOK - ZAČÁTEK PITVY Galerie Felixe Jeneweina Obrazy

2 Galerie Středočeského kraje STAVY MYSLI ZA OBRAZEM Stálá expozice GASK To nejlepší ze sbírkového fondu GASK. Vedoucí kurátor Richard Drury představuje nový pohled na tvorbu stálé expozice. Expozice obývá původní prostor v 1. patře, zároveň je rozšířena i do levého křídla výstavních prostor ve 2. patře. Nové pojetí se výrazně liší od tradičních postupů při tvorbě stálé expozice, které mapují postupné historické budování sbírky. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice založena na jednotlivých okruzích, odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, touha, radost). Místo uskupení děl v expozici čistě podle časové či slohové vzájemnosti počítá nová expozice s konfrontováním děl, která mají společný uchopitelný rozměr vnitřního života IHS - JEZUITSKÁ EXPOZICE Stálá expozice o jezuitech Pověst Tovaryšstva Ježíšova v Čechách je tématem velice kontroverzním a proto těžko přístupným. Povrchních soudů o tomto řádu je mnoho. Instalace v severní věži Jezuitské koleje se pokouší zachytit a ukázat jádro Ignácovy a posléze jezuitské duchovní cesty návod, jak uskutečnit vnitřní proměnu civilizací znaveného a zaslepeného člověka v bytost otevřenou a vysoce citlivou vůči skutečnosti. Tím je dán obsah, způsoby i důsledky veškerého působení jezuitů, včetně výuky v kolejích, jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se tomuto záměru přizpůsobuje s důrazem na stručnost, trefnost a jistou syrovost textů, které vybízejí k proměně pohledu na sebe i realitu. Naším záměrem tedy je, aby ten, kdo výstavou prochází, vnímal nejen charakter prostoru a instalaci, ale i četl krátké texty a přemýšlel o souvislosti obojího. Díky tomu všemu při výstupu vzhůru zkusí sám na sobě osobitost jezuitské duchovnosti JAN STEKLÍK CYKLUS PRÁCE NA PAPÍŘE ZE SBÍREK GASK Blackbox Tvorbu jednoho ze zakladatelů Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu Jana Steklíka (nar. 1938) charakterizuje experiment s papírem. Ve sbírkách GASKu se nacházejí jak jeho pozoruhodné rané práce z konce padesátých let, tak práce z let šedesátých a začátku sedmdesátých, kdy pod vlivem estetiky informelu tvořil koláže a dekoláže specifickou technikou vypalovaného papíru. V jeho tvorbě byl však důležitým momentem proces, který v těchto případech zachycovaly vrstvy papíru. Později jistou akci s papírem prováděl v Odstřihovánkách. Konceptuální charakter jeho tvorby je patrný téměř od počátku. Steklík a se tak zařadil mezi významné představitele konceptuálních tendencí VOJTĚCH KOVÁŘÍK PRÁCE Z POSLEDNÍCH LET Galerie III Výstava Vojtěcha Kováříka představí v rámci dramaturgického plánu GASK Přesahy grafiky sérii velkoformátových linorytů vzniklých, jak už její název předjímá, za posledních několik let. Autor pracuje velmi neobvyklou grafickou technologií. Objekty svého zájmu, mezi něž patří pohledy do vyprázdněných, opuštěných interiérů skladu, garáže, ateliéru či sakrálních míst spolu s motivy zátiší na téma memento mori, rozbíjí na obrazové částečky autotypických bodů, které se běžně používají při přenášení analogového záznamu v průmyslové reprodukci. Takto vzniklé ručně odrývané rastry přenáší na papír. Pozorovateli se před očima současně skládá a rozkládá transformovaná, nová vizuální realita RADEK JANDERA - FOTOTERAPIE Projectroom Radek Jandera (*1972) vystudoval Ateliér fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde v současnosti působí jako odborný asistent. Ve své tvorbě se neomezuje jen na fotografii. Ani estetické působení výtvarných děl nestojí v jeho případě na prvním místě. Za důležitý považuje samotný vznik díla, jeho komunikační potenciál, hledání nových souvislostí a významů zdánlivě všedních procesů a událostí. Výsledné dílo často vzniká přímo na místě, pro konkrétní expozici a reaguje na toto místo a komentuje události s ním spojené MICHAL KREJČÍK DO NEBE SKRZE KÁMEN Whitebox Diplomní projekt Do Nebe skrze Kámen Michala Krejčíka, absolventa Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, se zabývá proměnou náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Autor se záměrně vyhýbá představení své práce jako tradiční architektonické výstavy s modely a plány. V jeho výtvarné instalaci můžeme pocítit základní esenci návrhu a jeho prvotní inspiraci posvátnými horami a příběhy, které se s nimi pojí. V čínské symbolice stojí hory mezi Zemí a Nebem, zachytává se v nich vlhkost, pramení v nich řeky, jsou domovem života, a tak přinášejí užitek světu. Podobně jako oblaka, které lidé zbožňují pro jejich efemérnost, se staly obrazem svobodné existence překonávající sociální a politické omezení. Diplomní projekt získal Cenu Rektora Technické univerzity v Liberci, byl publikován mezinárodním internetovým časopisem Designboom a vystaven v rámci mezinárodního architektonického festivalu Architecture Week 2013 v Jiřském klášteře na Pražském hradě.

3 ANTONÍN MUŽÍK OBRAZY A KRESBY Café Fatal Výstava Zem přináší do Café Fatal soubor abstraktních pláten a komorních kreseb Antonína Mužíka, umělce-autodidakta, žijícího na vsi nedaleko Kutné Hory. Vystavené cykly čerpají náměty a inspirační zdroje především z elementárního řádu přírody. Autor senzibilně pozoruje nepatrné i markantní změny a proměny fauny i flóry související jak s ročním obdobím, tak s aktuálními klimatickými podmínkami. Ty buď spontánně zaznamenává do formátu intimních kreseb, nebo je hlouběji rozpracovává ve větších plochách do jakýchsi malířských haiku. Mužíkova snaha o zakořenění a ukotvení v přirozeném rytmu univerza vytrhuje diváka z podnětů přetechnologizovaného světa a navrací ho zpátky k podstatě a prazákladu světa VERONIKA RESSLOVÁ DEN BEZ PŘESTÁVKY Experimentální prostor barokní lázně Veronika Resslová (nar. 1973) vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér sochařství prof. J. Zeithammla, ateliér malby A. Střížka a grafiky J. Lindovského). V současné době pokračuje doktorandským studiem na brněnské FAVU. Vytváří instalace pro konkrétní místo, které definuje prostřednictvím nehmotných prostředků, jako je světlo, zvuk, písmo, kresba, a vytváří tak zcela novou vizuální situaci. Prostorová instalace pro GASK je další z řady projektů tematizujících intenzitu denního světla PETR STIBRAL FOTORETROSPEKTIVA Experimentální prostor barokní sklep Petr Stibral (nar. 1977) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér sochařství prof. J. Zeithammla; absolutorium 2004). Sochařskou tvorbu, kterou minimalistickým způsobem redukuje, překračuje v instalacích pro konkrétní místo. Výstava pro GASK je koncipována do dvou částí, v nichž jsou prezentovány obě jeho výtvarné polohy, které na sebe vzájemně reagují. Instalace temné fotokomory v barokním sklepení odkazuje k sochařskému dílu prostřednictvím klasické fotografie a do tvůrčího procesu vstupuje i samotný divák. Sochařské práce potom intervenují do prostoru galerie a objevují se v neočekávaných souvislostech. Stibral zkoumá téma vizuální reality posunem zavedených všedností do nových situací PASTELY V.S. Prostor před knihovnou Severní křídlo Václav Sokol (nar. 1938) je kreslíř a grafik. Vystudoval střední výtvarnou školu ( ), dále studovat nesměl. Pracoval v Památníku národního písemnictví a poté jako vedoucí propagace, grafik a nakonec vrátný ve Stavbách silnic a železnic. Od roku 2011 žije ve středočeských Úvalech. Svými kresbami doprovodil mj. texty v knihách Poselství Ježíšovo (1969) a Hryhorije Skovorody Rozmluva o moudrosti (1983). S bratrem Janem, filosofem a překladatelem, vydali knihu Čtení z Bible (1996 a 2014), jež spojuje ukázky z klíčových míst biblického textu v ekumenickém překladu, srozumitelný výklad podstatných pojmů biblické řeči od Jana Sokola a původní komentář textů a motivů pastelovými kresbami od Václava Sokola. Charakter těchto pastelů je velice osobní. Barevnost i množství postav jsou omezené jen na to základní, a právě proto je každá kresba do nejmenších detailů vycizelovaná. Celek výpovědi z kresby vychází napohled jako podivuhodně jemné světlo. Čtenáři se tu nenabízí, jak si má ten který výjev představit. Kresby ukazují na sílu a tajemství, jež z textu dokáže vyčíst jen ten, kdo se jím nechal oslovit. Za textem nestojí žádná další interpretace a z ní vzešlá ilustrace, ale malířovo zasvěcené porozumění tajemství a tajemství znovu ukryté do kresby. od VSTUP DO ZÁKONA ALEŠ VESELÝ Socha před galerií Lektorské centrum GASK 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., :00 15:30 hod. GASK DĚTEM Tvořivé dílny pro malé umělce od 6 do 13 let. Děti se hravou formou seznamují s uměleckými díly a s výtvarnými technikami. Rezervace: Cena: 60,- Kč / dítě (cena zahrnuje materiál a odborné vedení) 6., 13., 20., :00 19:00 hod. KURZ SYMBOLIKY Probíhá ve spolupráci s Knihovnou GASK v návaznosti na tradici prostoru Jezuitské koleje, a to formou výuky latiny, řečtiny a symboliky. Kurz je koncipován jako setkání nad texty vybraných autorů a jejich výkladem. Rezervace: Cena: zdarma

4 7., 14., :15 18:15 hod. KURZ KRESBY S TOMÁŠEM SMETANOU PODLE ŠKOLY B. KOZÁKA Lektorské centrum pořádá druhou sérii kurzů kresby s Tomášem Smetanou. Nový kurz je určen pro návštěvníky předchozího kurzu a pro mírně pokročilé kreslíře. Místo konání: Ateliér LC GASK Rezervace: tel.: Cena: 100,- Kč (zahrnuje odborné vedení a výtvarný materiál) :00 hod. PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU Z FESTIVALU JEDEN SVĚT VIVA CUBA LIBRE GASK - konferenční sál v podkroví severního křídla Jesse Acevedo / Kuba / 2013 / 60 min. Režisér Jesse Acevedo odhaluje divákům odvrácenou stránku života na ostrově svobody, kterou v katalozích cestovních kanceláří nenalezneme. S myšlenkou hrozby vězení sleduje raperskou partu Los Aldeanos, která propůjčuje svůj hlas všem státem šikanovaným, neprávem stíhaným a týraným Kubáncům. Jejich hudbu vláda zakazuje, jejich koncerty se konají tajně v odlehlých částech země, sami rapeři čas od času končí ve vězení. Ideu svobody, kterou hudebníci šíří, však represe zastavit nedokáže. Vstup zdarma :00 15:00 hod. MEZIGENERAČNÍ PROGRAMY Mezigenerační programy pro rodiny jsou lektorské programy pro dospělé a děti, při nichž se mohou obě generace vzájemně překvapovat a obohacovat neotřelými pohledy na zadané téma. Součástí programu je návštěva expozice, kde sbíráme inspiraci pro tvůrčí část, která probíhá v ateliéru Lektorského centra. Rezervace: / tel.: (alespoň dva dny předem) Cena: 60,- Kč (zahrnuje výtvarný materiál a odborné vedení) Vice info: K O N C E R T Y A F E S T I V A L Y :00 hod. METALOVÁ SMRŠŤ VOL. 1. Restaurace Na Baště Kutná Hora Kaňk Vystoupí: Zlomor, Pray For Death, Empty Hearts, Agaper, Deathwish Kids Vstupné: 100,- Kč Koncerty ZUŠ, Vladislavova 376: :00 hod. TŘÍDNÍ KONCERT Koncertní sál ZUŠ Účinkují žáci ze třídy J. Krtilové :00 hod. ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE DECHOVÝCH NÁSTROJŮ Koncertní sál ZUŠ :00 hod. TŘÍDNÍ KONCERT Koncertní sál ZUŠ Účinkují žáci ze třídy J. Drahoty :00 hod. ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZPĚV Koncertní sál ZUŠ :00 hod. KONCERT UČITELŮ Koncertní sál ZUŠ

5 M Ě S T S K É T Y L O V O D I V A D L O :00 hod. ANNA V RINGU Ochotnický spolek Tyl, Kutná Hora Anna je paní v domácnosti Bernarda a Jacqueline. Panstvo se rozhodne, že si vyjede na krátkou dovolenou. Anna se těší, že bude mít jeden týden méně práce. Když jsou tedy oba pryč, chce si doma udělat pěkný večer a dopřeje si exkluzivní skotskou whiskey. Její plány však zvrátí vzhůru nohama její zaměstnavatelé. Jacqueline se v noci vrací domů s milencem a o něco později se objeví i Bernard se svou přítelkyní. Následuje komický zmatek, během nějž Anna zachraňuje vzniklou situaci svým humorem a nápaditostí. Po úspěšném silvestrovském představení v roce 2013 vsadil i v letošním roce Ochotnický spolek Tyl na vtip Marca Camolettiho. Hrají: Veronika Lebedová, Iva Pilcerová, Michal Smrkovský, Ota Fiala, Petra Klailová Režie: Ota Fiala, Veronika Lebedová Vstupné: 120, 80,- Kč :00 hod. O ČARODĚJNICI CHYTROLÍNĚ Liduščino divadlo, Roztoky Veselá pohádka s písničkami, plná kouzel, překvapení a komických situací. Příběh ukáže dětem, jak se na jednu věc mohou dívat čtyři tvorové naprosto odlišnýma očima a jak je důležité snažit se najít společné řešení, i když to na začátku vypadá jako nemožné. Princ Truhlík se má ujmout vlády, ale je líný. Nakonec se raději vydá do světa na zkušenou. Ocitne se u čarodějnice Chytrolíny, která čaruje se svou kočkou Lentilkou. Společně prince přesvědčí, že se právě stal pánem celého světa. Princ jim uvěří a ani si nevšimne, že se z něj místo vládce stal obyčejný sluha. Než se všechny zádrhele vyřeší, strhne se pěkná mela... Vstupné: 60,- Kč :00 hod. VESELÁ POUŤ Divadlo Loudadlo Veselou pouť pro vás připravili členové loutkového divadla LOUDADLO, spolupracující s Českou televizí Praha na televizních pořadech pro děti: "Hřiště 7", "Studio kamarád" a další. Jak se bude JŮHELÁKŮM, Mufovi a dalším na pouti líbit? V představení se na Vás těší nevrlý medvěd panda v roli dravé šelmy, strašidla, kterých se nikdo nebojí, fakír s hady a další. Hrají loutkoherci: Peter Ďurica, Ernest Vaľko, Gabriela Píchová a Pavel Číčel. Vstupné: 60,- Kč :00 hod. ZEPTEJME SE ZDENKA TROŠKY ANEB Z HOŠTIC DO BABOVŘESK Povídání o filmu, způsobu filmování v současnosti, cestování, vaření, sportu a samozřejmě také o veselých příhodách z natáčení i mnohem jiném. Vede redaktor Jaroslav Suchánek. V současnosti český film nemá kontroverznější postavu, než je režisér a scénárista Zdeněk Troška. Pochází z jižních Čech a tento kraj s oblibou ukazuje ve většině svých filmů. Režii studoval na pražské FAMU a také ve francouzském Lycée Carnot v Dijonu. Tvorba Zdeňka Trošky je každoročně terčem kritiky celé řady filmových odborníků. Jedno mu ovšem nelze upřít. Dokáže své filmy prodat a do svých projektů zlákat přední tváře českého showbyznysu (a to nejen herce, ale i zpěváky a moderátory). Poznejte tuto osobnost české kinematografie osobně. Vstupné: 200 Kč PROGRAM MĚSTSKÉHO TYLOVA DIVADLA V KUTNÉ HOŘE ÚNOR :00 hod. PÍSKOMIL SE VRACÍ koncert dětské skupiny :00 hod. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS :00 hod. PAT A MAT NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2015 Z KUTNÉ HORY :00 hod. VZTAHY NA ÚROVNI /Divadelní společnost Háta, Praha ABO K I N O M O D R Ý K Ř Í Ž :00 hod. RALUCA ČR, drama, 80 min., vstupné 100,- Kč, do 15 let nevhodný Hrají: Jan Dolanský, David Novotný, Helena Dvořáková, Malvína Pachlová, Stanislav Majer Režie: Zdeněk Viktora

6 :00 hod. TUČŇÁCI Z MADAGASKARU USA, animovaný, 97 min., vstupné 100,- Kč, pro děti, český dabing V českém znění: Igor Bareš, Libor Terš, Pavel Tesař, Jiří Ployhar, Pavel Vondra, Irena Máchová HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD :00 hod. 3D vstupné 120,- Kč :00 hod. 2D vstupné 100,- Kč USA / Nový Zéland, dobrodružný, 144 min., mládeži přístupný, český dabing Hrají: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Elijah Wood, Evangeline Lilly, Hugo Weaving Režie: Peter Jackson :00 hod. POHÁDKÁŘ ČR, drama, 90 min., vstupné 90,- Kč, do 15 let nevhodný Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Eva Herzigová, Anna Linhartová, Jiří Dvořák,Matěj Hádek Režie: Vladimír Michálek :00 hod. BURÁCENÍ ČR, drama, 91 min., vstupné 110,- Kč, do 15 let nepřístupný Hrají: Tomáš Hajíček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová, Martin Stránský, Vladimír Javorský Režie: Adolf Zika :00 hod. FOTOGRAF ČR, erotická komedie, 133 min., vstupné 130,- Kč, do 15 let nepřístupný Hrají: Karel Roden, Marie Málková, Vilma Cibulková, Václav Neužil ml., Marika Procházková, Zuzana Vejvodová, Patrik Děrgel, Jenovéfa Boková, Jitka Sedláčková, David Šír, Slávek Bílský Režie: Irena Pavlásková :00 hod. POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V KINĚ S DOMINIKEM 14:00 15:00 hod. Výtvarné dílny s Janou a Michalem 15:00 16:05 hod. Promítání pohádek pásmo POHÁDKY Z HOR Jak Rákosníček zachraňoval mráčky beránky před hvězdným orlem, Jak šel Rumcajs pro mašličkovou sponku, Jak se chtěl Trautenberk pomstít Krakonošovi, Jak Trautenberk odvedl horské prameny, Jak si Trautenberk pochutnal na čerstvých pstruzích, Jak Křemílka a Vochomůrku málem popadl drak, O hajném Robátkovi Jak dali vodníku Barborovi jméno Bonifác, O zvířátkách pana Krbce Počmáraný hrad, Bob a Bobek V lese 16:05 17:00 hod. Pohádkový kvíz Na tuto akci je omezená kapacita, vstupenky je možné zakoupit v Tylově divadle, v DDM Dominik a Informačním centru na Palackého náměstí. Vstupenky nelze rezervovat elektronicky. Vstupné 60,- Kč :00 hod. HODINOVÝ MANŽEL ČR, komedie, 100 min., vstupné 110,- Kč, do 12 let nevhodný Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák, Jitka Čvančarová Režie: Tomáš Svoboda :00 hod. HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1.ČÁST USA, sci-fi, 125 min., vstupné 110,- Kč, do 12 let nevhodný, s titulky Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks Režie: Francis Lawrence :00 hod. ODPAD USA, thriller, 115 min., vstupné 110,- Kč, do 12 let nevhodný, s titulky Hrají: Wagner Moura, Selton Mello, Rooney Mara, Martin Sheen, Rickson Tevez, Eduardo Luis Režie: Stephen Daldry :00 hod. ŠŤASTNÁ ČR, komedie, 75 min., vstupné 90,- Kč, mládeži přístupný Hrají: Andrea Daňková, David Kraus, Aneta Krejčíková, Jan Hrušínský, Sámer Issa, Martin Maxa Režie: Eva Toulová :45 hod. FRANZ LEHÁR VESELÁ VDOVA Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Anglické nastudování s anglickými a českými titulky, vstupné 300,- Kč, předpokládaná délka přenosu 2 hodiny a 57 minut. Účinkují: Renée Fleming (Hana), Kelli O Hara (Valencie), Nathan Gunn (Danilo), Alek Shrader (Camille de Rosillon), Thomas Allen (Baron Zeta) Režie:Susan Stroman Dirigent: Andrew Davis Režie: Susan Stroman

7 :00 hod. SEDMÝ SYN, 3D USA, fantastický, 120 min., vstupné 140,- Kč, mládeži přístupný, český dabing Hrají: Jeff Bridges, Sam Claflin, Julianne Moore, Alicia Vikander, Ben Barnes, Kit Harington Režie: Sergej Bodrov :00 hod. 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ Francie, thriller, 108 min., vstupné 120,- Kč, do 12 let nevhodný, s titulky Hrají: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Forest Whitaker, Jon Gries, Jonny Weston Režie: Olivier Megaton :00 hod. BABOVŘESKY :00 hod. ČR, komedie, 103 min., vstupné 140,- Kč, mládeži přístupný Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk Režie: Zdeněk Troška :00 hod. PADDINGTON USA, komedie, 98 min., vstupné 110,- Kč, pro děti, český dabing Hlas propůjčí medvídkovi oblíbený český herec a hudebník Ondřej Brzobohatý :00 hod. S LÁSKOU ROSIE USA / Velká Británie, romantická komedie, 112 min., vstupné 110,- Kč, do 12 let nevhodný, s titulky Hrají: Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Jaime Winstone, Lily Laight, Christian Cooke Režie: Christian Ditter :00 hod. HACKER USA, akční, 132 min., vstupné 120,- Kč, do 15 let nevhodný, s titulky Hrají: Chris Hemsworth, Viola Davis, Holt McCallany, Wei Tang, Lee-Hom Wang, Archie Kao Režie: Michael Mann :00 hod. E. A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT USA, thriller, 112 min., vstupné 110,- Kč, do 12 let nevhodný, s titulky Sophie Kennedy Clark, David Thewlis, Sinéad Cusack, Velizar Binev, Christopher Fulford Režie: Brad Anderson :45 hod. JACQUES OFFENBACH HOFFMANNOVY POVÍDKY Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Francouzské nastudování s anglickými a českými titulky, vstupné 300,- Kč, předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 46 minut. Účinkují: Hibla Gerzmava (Antonia, Stella), Erin Morley (Olympia), Christine Rice (Giulietta), Kate Lindsey (Nicklausse/Múza), Vittorio Grigolo (Hoffmann), Thomas Hampson (čtyři démoni) Dirigent: Yves Abel Režie: Bartlett Sher Změna programu vyhrazena. REZERVUJTE VSTUPENKY ON-LINE NA WEBU M Ě S T S K Á K N I H O V N A :00 hod. TRADIČNÍ HRÁTKY S PAMĚTÍ trénování mozkových buněk :30 hod. BESEDA S GEOLOGEM VÁCLAVEM CÍLKEM :00 hod. LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem, tentokráte knihou Gottland

8 K D L O R E C :00 hod. MATURITNÍ PLES SOU A SOŠ ŘEMESEL KUTNÁ HORA (KO4, ME4) :00 hod. MATURITNÍ PLES SOU A SOŠ ŘEMESEL KUTNÁ HORA OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ :00 hod. MATURITNÍ PLES CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA KUTNÁ HORA KD Lorec Vstupné: 150,- Kč v předprodeji; 180,- Kč na místě :00 hod. MYSLIVECKÝ PLES :00 hod. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA, SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU :00 hod. SPOLEČNÝ PLES NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V KUTNÉ HOŘE D Ů M D Ě T Í A M L Á D E Ž E :00-17:00 hod. POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V KINĚ S DOMINIKEM Kino Modrý kříž Kutná Hora Výtvarné dílny, promítání pásma pohádek, pohádkový kvíz o ceny Vstupné: 60,- Kč Předprodej: Městské Tylovo divadlo, Informační centrum Města Kutná Hora, Dům dětí a mládeže Počet vstupenek je omezený. Info: Michal Smrkovský / tel.: SOBOTNÍ KLUBÍK 13:00 16:00 hod. Lucerny na svíčku aromalampy Cena: 150,- až 200,- Kč / dle materiálu 16:00 18:00 hod. Pedigová klec s ptáčkem - 1. část výroba ptáčka a dna Cena: 200,- Kč Info: Eva Malinová / tel.: :00 10:30 hod. DOPOLEDNÍ KERAMIKA PRO MAMINKY S DĚTMI Tvoření pro maminky na mateřské dovolené Cena: 150,- Kč maminka, 50,- Kč dítě Info.: Michal Smrkovský / tel.: POLOLETNÍ PRÁZDNINY 9:30 hod. Turnaj v pexesu Cena: 5,- Kč Info.: Jitka Krištofová / tel.: :00 hod. Kašírovaný sněhulák - výroba zimní dekorace Zápisné: 40,- Kč Info.: Michal Smrkovský / tel.: OZDRAVNÝ POBYT NA HORÁCH V KRKONOŠÍCH Informační schůzka: v 17:00 hod. v DDM Eva Malinová, tel.: ;

9 K L U B P O D L A M P O U, T r e b i š o v s k á Klub otevřen bez programu Něco o zdravém životním stylu (MUDr. Dana Kafková) Klub otevřen bez programu Edita Dlouhá nejen o módě setkání s čáslavskou módní návrhářkou Po celý leden bude probíhat burza šál a šátků. Klub otevřen každé pondělí v prostorách KS Kutná Hora, Trebišovská 611, 17:00 20:00 hod., programy začínají 17:30 hod. Více na: CE N T R U M P R O Z D R A V O T N Ě P O S T I Ž E N É K U T N Á H O R A, D o l n í :00 18:00 hod. TŘÍKRÁLOVÁ KAVÁRNIČKA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ GASK refektář Hudba: Standa Jelínek TVOŘIVÁ A HRAVÁ DOPOLEDNE ŠIKOVNÉ RUCE S SEBOU Krabičky na cokoli dárky, drobnosti apod Hravé trénování paměti: aneb srandy není nikdy dost Výroba drobné zimní výzdoby do oken zápich, obrázek apod Malování na sklo výroba kořenky Legrace nekončí budeme zase trénovat paměť! Výroba závěsné zimní dekorace ptačí budka Dokončení dekorace (ze ) Vždy od 9:00 hodin v CZPS v Dolní ulici 186 S P O R T od 13:00 hod. 49. ROČNÍK NOVOROČNÍHO POCHODU Sraz na Palackého náměstí Trasa: Kutná Hora Malešov, zakončení v restauraci v Malešově, návrat vlakem z Malešova (bude upřesněno) Organizuje výbor O-KČT TJ Turista Více info: od 13:00 hod. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA KAŇKOVSKÉ VRCHY Sraz ve 13:00 hod. před Billou v Kutné Hoře Vede Dr. Zdeněk Lipský JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD / KRKONOŠE JÁNSKÉ LÁZNĚ Odejzd: 6:30 hod. od supermarketu BILLA v Kutné Hoře Program: běžecké trasy a pěší túry dle výběru, dostupné sjezdovky od autobusu Cena dopravy: 250,- Kč Více info: tel.: večer; Pořádá: TJ TURISTA cykloturistický kroužek Kutná Hora NOČNÍ PŘECHOD OKRESEM Odjezd: v 18:00 hod. od Billy, 18:15 hod. na Nové silnici Trasa: bude upřesněna

10 Cena: pro členy TJ 220,- Kč, pro nečleny 240,- Kč (v ceně je zahrnuta doprava, večeře řízek s bramborem a živá hudba od 21:00 hod. do 01:00 hod. ) Více info: Kulturní kalendář sestavilo Informační centrum Města Kutná Hora informační portál

Kulturní kalendář Únor 2015

Kulturní kalendář Únor 2015 Kulturní kalendář Únor 2015 R Ů Z N É 6. 2. 11:00 18:00 hod. LISOVÁNÍ SLÁMOVÉHO VÍNA Vinné sklepy Kutná Hora, klášter řádu sv. Voršily Přijďte si vyzkoušet lisování slámového vína na vřetenovém lisu jako

Více

Kulturní kalendář Květen 2015

Kulturní kalendář Květen 2015 Kulturní kalendář Květen 2015 R Ů Z N É 5. 5. 8:00 18:00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KUTNÁ HORA Areál stanice HZS v Sedlci, U Zastávky 280 Pro návštěvníky jsou připraveny ucelené

Více

Kulturní kalendář Srpen 2014

Kulturní kalendář Srpen 2014 Kulturní kalendář Srpen 2014 R Ů Z N É PROHLÍDKY MĚSTEM S PRŮVODCEM Začátek ve Vlašském dvoře Každý všední den v 11:00 hod. v českém jazyce, ve 13:00 hod. v anglickém jazyce. Doba trvání: 1,5 hod. Vstupné:

Více

leden 2015 6. 1. Mistr Jan Hus známý i neznámý 14. 1. Expediční jachting Městská knihovna Louny

leden 2015 6. 1. Mistr Jan Hus známý i neznámý 14. 1. Expediční jachting Městská knihovna Louny leden 2015 LOUNSKÝ MĚSÍČNÍK LOUNSKÝ MĚSÍČNÍK Všeobecný měsíční přehled kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v Lounech a okolí. 6. 1. Mistr Jan Hus známý i neznámý 14. 1. Expediční jachting

Více

Program na únor 2015

Program na únor 2015 Program na únor 2015 kino Hvězda Uherské Hradiště Vstupenky na všechny naše programy je možné si rezervovat nejlépe adresně (den, čas, sedadlo) na našem webu v novém rezervačním systému na adrese http://www.mkuh.cz/index.php?id=rezervace

Více

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května!

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května! Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Květen 2011 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 4 Kino Sokol čtvrt roku po digitalizaci Informace o provozu městského kina Sokol po modernizaci promítacích technologií.

Více

Křižovatka ulic Českých bratří a Jeronýmovy s obchodem Marie Benešové. Foto archiv, polovina 30. let 20. stol.

Křižovatka ulic Českých bratří a Jeronýmovy s obchodem Marie Benešové. Foto archiv, polovina 30. let 20. stol. 3/2008 Křižovatka ulic Českých bratří a Jeronýmovy s obchodem Marie Benešové. Foto archiv, polovina 30. let 20. stol. Na přední straně obálky: Vysoké Mýto od jihozápadu (foto Aleš Felgr 2007). Letecký

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 10. 6 strana. 2 strana. 13 strana. 14 strana WWW.DK-OSTROV.CZ. Ceny dětského festivalu. Tyfloart 2012. Úspěchy Cykloteamu Ostrov

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 10. 6 strana. 2 strana. 13 strana. 14 strana WWW.DK-OSTROV.CZ. Ceny dětského festivalu. Tyfloart 2012. Úspěchy Cykloteamu Ostrov OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDAR MA 10 2012 2 strana 6 strana 13 strana 14 strana Tyfloart 2012 Ceny dětského festivalu Rohovor s Helen Schargo Úspěchy Cykloteamu Ostrov WWW.DK-OSTROV.CZ ÚVODNÍK OBSAH Vážení spoluobčané,

Více

Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str.

Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str. Městský zpravodaj Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA Aktuality str. 3 Po dohodě odešla jednatelka nemocnice. Nahradila ji nová jednatelka, která zajistí především plynulost rekonstrukce. Rozhovor str.

Více

První miminko roku 2015

První miminko roku 2015 Únor 2015 / www.svitavy.cz ZVONY OPĚT ZVONÍ 2 MĚSTO A ÚŘAD V ČÍSLECH 3 HISTORIE GRAMOFONŮ V ČECHÁCH 11 LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM 12 První miminko roku 2015 První svitavské miminko letošního roku - Natálie

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

Listy. Prahy. Všem našim čtenářům a občanům Prahy 14 přejeme pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2011. prosinec / 2010

Listy. Prahy. Všem našim čtenářům a občanům Prahy 14 přejeme pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2011. prosinec / 2010 Listy Prahy 14 měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 12 prosinec / 2010 Všem našim čtenářům a občanům Prahy 14 přejeme pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2011. aktuality

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) Starostův sloupek M ě s t o v l a s t n í poměrně rozsáhlý majetek. Z nemovitostí je to celá řada pozemků, lesů, infrastrukturních staveb a

Více

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany vystoupili 19. ledna s pořadem Tváře V. Havla v knihovně Václava Havla v Praze. Pořad doprovázela výstava prací žáků výtvarného

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil Číslo 18 Ročník XIV Zdarma 19. října 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

únor 2015 NOVĚ VERZE PRO MOBILY FESTIVAL 3D FILMŮ Kino Svět Louny 15. 2. MICHAL NESVADBA 16. 2. HRDÝ BUDŽES 17. 2. BOHEMIA BALET

únor 2015 NOVĚ VERZE PRO MOBILY FESTIVAL 3D FILMŮ Kino Svět Louny 15. 2. MICHAL NESVADBA 16. 2. HRDÝ BUDŽES 17. 2. BOHEMIA BALET únor 2015 LOUNSKÝ MĚSÍČNÍK LOUNSKÝ MĚSÍČNÍK Všeobecný měsíční přehled kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v Lounech a okolí. VRCHLICKÉHO DIVADLO: 15. 2. MICHAL NESVADBA 16. 2. HRDÝ

Více

uteč z nudy! ZDARMA PO CELÉM HK 56 FENOMÉN: LED prosinec 2014 SVOBODA EVROPSKÝCH KRAŤASŮ ROZHOVOR S NOVOU POSILOU LVIC!

uteč z nudy! ZDARMA PO CELÉM HK 56 FENOMÉN: LED prosinec 2014 SVOBODA EVROPSKÝCH KRAŤASŮ ROZHOVOR S NOVOU POSILOU LVIC! 08 50 prosinec 2014 ročník 2 číslo 12 SVOBODA EVROPSKÝCH KRAŤASŮ ROZHOVOR S NOVOU POSILOU LVIC! uteč z nudy! DIVADLO SPORT @HK KLUBY RESTAURACE EVENTS KINO K 56 FENOMÉN: LED ZDARMA PO CELÉM HK KINO DIVADL0

Více

měsíčník Ostrovské kulturní léto Tata Bojs v Zámeckém parku www.ostrov.cz 3 strana 8 strana 6 strana 5 strana Ostrovské trhy a Pivní slavnosti

měsíčník Ostrovské kulturní léto Tata Bojs v Zámeckém parku www.ostrov.cz 3 strana 8 strana 6 strana 5 strana Ostrovské trhy a Pivní slavnosti Ostrovský měsíčník 8 Ostrovské kulturní léto Tata Bojs v Zámeckém parku ZDARMA 2012 3 strana Letní tábor v Manětíně 5 strana Gymnaziáles 2012 6 strana Festivalové okénko 8 strana Ostrovské trhy a Pivní

Více

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj Prosinec 2014 / www.svitavy.cz letošní vánoční bohoslužby 2 novinky ve vodárenském lese 5 nebe, peklo, s krůčkem ráj 6 vánoce a advent v muzeu 11 David Šimek staronovým starostou Ve středu 5. listopadu

Více

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Advent v Blansku str. 3 Dveře kina zdobí graffi ti str. 5 Turistická sezona 2011 str. 4 Vítání sv. Martina fotky str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Bližší informace se dozvíte na webových stránkách www.cekus. eu v záložce Kulturní akce pod heslem METROPOLITNÍ OPERA.

Bližší informace se dozvíte na webových stránkách www.cekus. eu v záložce Kulturní akce pod heslem METROPOLITNÍ OPERA. e-turistické NOVINY www.region-vysocina.cz zima 2014/2015 Z CHOTĚBOŘE PŘÍMO DO NEW YORKU! Přijměte pozvánku do Chotěboře na přímé přenosy z Metropolitní opery New York. V žádném jiném kulturním zařízení

Více

ročník XXII. říjen 2013 příloha Tišnovských novin číslo 10 Kam v Tišnově 10/2013

ročník XXII. říjen 2013 příloha Tišnovských novin číslo 10 Kam v Tišnově 10/2013 ročník XXII. říjen 2013 příloha Tišnovských novin číslo 10 vyšlo 1. 10. 2013 www.tisnov.cz Kam v Tišnově 10/2013 Městské kulturní středisko Kapela Čechomor a vítězové Tigalsongu Pátek 4. října v 19.00

Více

Betlémské světlo - symbol přátelství Nebe, peklo, s Krůčkem ráj

Betlémské světlo - symbol přátelství Nebe, peklo, s Krůčkem ráj Prosinec 2013 / www.svitavy.cz VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE SVITAVÁCH 2 NOVÝ PŘEJEZD PRO CYKLISTY 4 JEŽÍŠKOVA POŠTA NA NÁMĚSTÍ 6 VOX ANGELORUM PO DVACETI LETECH 12 Betlémské světlo - symbol přátelství Nebe, peklo,

Více

OSTROVSKÝ. SHOW JANA KRAUSE v Ostrově MĚSÍČNÍK. Strana č. 12 Rozhovor s Josefem Balákem. Strana č. 2 Rekonstrukce domu kultury

OSTROVSKÝ. SHOW JANA KRAUSE v Ostrově MĚSÍČNÍK. Strana č. 12 Rozhovor s Josefem Balákem. Strana č. 2 Rekonstrukce domu kultury OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 2 2013 SHOW JANA KRAUSE v Ostrově Strana č. 2 Rekonstrukce domu kultury Strana č. 6 Kulturní novinky Strana č. 12 Rozhovor s Josefem Balákem Strana č. 14 Vánoční sportovní turnaje

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY Rastislav zve na galakoncert: Carl Orff Carmina Burana str. 2 Kuželkářky završily úspěšně sezonu str. 7 Blanenští slavili Den dětí str. 4 Dotace na sociální služby str. 2 Blansko královstvím streetballu

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více