Co je to Šance? Veškerá činnost je zaměřena na několik oblastí:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je to Šance? Veškerá činnost je zaměřena na několik oblastí:"

Transkript

1 S D R U Ž E N Í R O D I Č Ů A P Ř ÁT E L H E M AT O L O G I C K Y A O N KO L O G I C K Y N E M O C N ÝC H D Ě T Í R O Č E N K A S D R U Ž E NRÍ O ČŠE NA K A N SC DE R U Ž E N Í OŠ AL NO C E M O LU O MC O U2 C

2 Co je to Šance? Na onkohematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci pracuje neziskové občanské sdružení ŠANCE, které je samostatným centrem pro pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem v oblasti střední Moravy. S D R U Ž E N Í R O D I Č Ů A P Ř ÁT E L H E M AT O L O G I C K Y A O N K O L O G I C K Y N E M O C N ÝC H D Ě T Í Veškerá činnost je zaměřena na několik oblastí: 1. humanizace onkohematologického oddělení Dětské kliniky 2. pomoc nemocným dětem v době pobytu na oddělení a usnadnění návratu do běžného života 3. zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem 4. organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním a letním období 5. zajištění víkendových pobytů rodin nejméně jednou ročně 6. zajištění vánočního setkání dětí a jejich rodičů 7. rozšiřování registru dárců kostní dřeně 8. šíření osvěty s cílem lepší informovanosti veřejnosti v rámci humanitárních akcí informuje veřejnost o závažnosti onkologických a hematologických onemocněních, o léčebných postupech, o možnosti zařazení vyléčených pacientů do normálního života 9. Šance spolupracuje s Nadací pro výzkum rakoviny Olomouc, jejímž cílem je podpora výzkumu a vývoje protinádorových léčiv. Práce v těchto oblastech má již několikaletou tradici. Už v roce 1991 byl zorganizován první rekondiční pobyt pro děti s poruchou krvetvorby. Tehdy se jednalo jen o týdenní pobyty v zimě na horách a v létě u vody, na koních, při sportování. Z původních asi dvaceti dětí se v současné době na společných akcích setkáváme s trojnásobkem účastníků. Zároveň zajišťujeme také jarní a podzimní víkendové pobyty nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, sourozence, přátele a všechny naše příznivce. Všechny děti se těší na Vánoční setkání, kdy mohou obdarovat své kamarády, společně s nimi si popovídat u stromečku a plánovat si pobyt na horách. Každoročně se 10 dětí účastní pobytu v Irsku, kde nedaleko Dublinu založil americký herec Paul Newmann středisko pro pobyt onkologicky nemocných dětí. Schází se zde děti z celého světa. Navázali jsme kontakty s italskou nadací s podobným zaměřením. Důležité je také prostředí na onkohematologickém oddělení Dětské kliniky v Olomouci, kde dítě s matkou tráví velmi dlouhou dobu léčení. Naší snahou je, aby každý, kdo přichází, mohl ve druhém patře této kliniky najít svůj druhý domov, aby měl pro svůj žal soukromí. Aby však nezůstal izolován před vnějším 2 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2003

3 Co se nám podařilo? vybudovat novou hematoonkologickou ambulanci začlenit sdružení Šance do mezinárodní organizace ICCCPO (více na str. 7) založit na Zlínsku registr dárců kostní dřeně podílet se na vybavení Laboratoře experimentální medicíny vybudovat na onkohematologickém oddělení kuchyňku pro rodiče a jídelnu pro děti vybavit lékařskou a sesterskou pracovnu novým nábytkem rekonstruovat a vybavit denní stacionář, společenskou místnost a hernu zakoupit zdravotnickou techniku a nadstandardní zařízení pro oddělení 21B zřídit internetové stránky Sdružení Šance navázat trvalou spolupráci s Barretstown Gang Camp v Irsku úzce spolupracovat s Nadací pro výzkum rakoviny na Dětské klinice Čím bychom chtěli být Liška Bystrouška chytrá jako liška být, všechny kolem ošidit, to chci já. Bart Simpson dobrej skejťák a kašle na školu jako já. Čert hověl bych si v pekle. Čertice protože má ďábelské nápady i úsměvy. Mickey mouse protože je kreslenej. Švarcenégr protože je silnej play station. Rybářem protože chci chytit zlatou rybku. světem a mohl se zapojovat už v době léčby do široké rodiny těch, které v nejbližší době pozná při radostnějších příležitostech. Všechna tato práce je práce lidí, kteří hluboko v sobě nosí svůj bol, ale kteří se společně naučili radovat. Stejné radosti chceme dát také svým dětem, protože právě ony si je nejvíce zaslouží. A tak věříme v pochopení a podporu veřejnosti. Jen za těchto podmínek jsme schopni zajistit optimální podmínky pro dobu léčby i rekonvalescence malých pacientů, ale také pro ozdravění rodiny v době hledání nového smyslu života. SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 3

4 Bože, dej mi dost síly, abych změnil co změnit mohu, dost trpělivosti, abych vydržel co změnit nemohu, a dost moudrosti, abych to vždy rozeznal. Modlit bička Nedávno dostala moje manželka od přítele ze Slovenska knihu fejetonů od Borise Filana: Pálenica. Při zběžném listování jsem v textu objevil modlitbičku, kterou má umístěnou nad psacím stolem. Kolik pravdy je v těchto několika verších. Našemu rodičovskému sdružení ŠANCE je již více než deset let, prošlo nelehkou cestou hledání své dnešní podoby. Má pevné místo mezi dalšími neziskovými organizacemi v naší republice. A věřím, že má mezi nimi i značné renomé. Dobrá pověst se buduje velmi těžko i velmi dlouho. Nese s sebou však jedno značné riziko, že jakýkoliv morální nebo finanční přešlap má obvykle zničující následky. Je to neúprosné, ale tak by to mělo platit i v jiných sférách naší veřejné činnosti, politické prostředí nevyjímaje. Ale abych se vrátil k té modlitbičce. Co všechno naše sdružení změnit mohlo, mělo nebo může? Myslím si, že samotné skutky naší dlouholeté činnosti mluví samy za sebe. A my se mnohdy ani neumíme, nebo nechceme na chvíli zastavit a potěšit se ze všeho, co se nám podařilo. Za vším co bylo vykonáno je vidět i cítit nejenom vytrvalost, ale i určitá míru sebeobětování. Když nedávno jistý odborník na manažment Peter Drucker hodnotil poselství Matky Terezy, vyzvedl zejména její nejcennější přínos: vytvořila smysl pro soucit. Suma, kterou tím získala, byla minimální, ale ziskem srdcí a myslí lidí se suma stala nevyčíslitelnou. Naše sdružení je od svého založení tímto smyslem charakterizováno, tak jako nakonec většina podobných organizací. Věříme ve spolupráci a slušné chování lidí různých profesí a s různými životními osudy. Tím, že pomáháme někomu cizímu nebo mu částečně i sloužíme se nikdo se z nás nestane světcem. Ale také dobře vím, že pokud aktivních členů našeho sdružení bude více, můžeme udělat pro nemocné děti, jejich rodiče nebo sourozence daleko více zázraků. Pečovat o své děti je smyslem mateřství nebo rodičovství, pomáhat cizím je pouze přirozeným pokračováním tohoto smyslu, který se nakonec stává darem lidského chování. Pro Matku Terezu, ale i pro Billa Gatse. Nejcennější poselství modlitbičky je dle mého názoru v jejím poselství určité pokory vyrovnat se se svým osudem, který změnit nemůžeme. Neměli bychom ji ale falešně zaměňovat za určitý druh rezignace něco změnit. O tom se denně přesvědčujeme ve vědě. O čem jsme včera jenom snili, dnes patří k samozřejmostem. V dětské onkologii se mi vědecký pokrok obzvlášť jeví jako zázrak. I proto musíme na našem pracovišti usilovat nejenom o stále lepší léčebné výsledky, ale i o jejich dostatečnou publicitu. Přílišná skromnost má totiž v prostředí, kde se nepochopitelně stále dobře daří korupci a jiným nestandardním praktikám, takřka mizivou váhu. profesor Vladimír Mihál 4 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2003

5 Co jsme letos pořádali Leden zimní rekondiční pobyt v Malenovicích Únor společenský ples pro členy Šance Červen letní pobyt v Barretstown Gang Campu v Irsku Červenec letní ozdravný pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem Srpen ozdravný pobyt u moře v Řecku Září víkendový pobyt na Macoše víkendový pobyt v Zákopčí na Slovensku Říjen zájezd na představení muzikálu Rebelové v divadle Broodway Listopad 6. ročník prodejní akce Vánoční hvězda Prosinec vánoční koncert v Uherském Brodu dražbu dětských výtvarných prací setkání u vánočního stromečku na Dětské klinice Sdružení ŠANCE děkuje vydavatelství časopisu PEDIATRIE PRO PRAXI DTP studiu Mgr. Jiří Burget Olomouc, a tiskárně TRIFOX Šumperk za podporu při vydání ročenky SOLEN VYDAVATELSTVÍ LÉKAŘSKÝCH ČASOPISŮ dě kujeme SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 5

6 Jako déšť zakrývá hvězdy, jako podzimní mlha zahaluje věky, jako když mraky skryjí nebes modř, tak chmurné události mého osudu skrývají zář tvé tváře přede mnou. Stačí však, přidržím-li se v temnotě tvé ruky. Teď vím, že třebas bych klopýtl, ty nepadneš. (keltská modlitba) Kolotoč s názvem Ž ivot Čas běží rychleji, než bychom si asi přáli. života, neztrácet naději a zase se umět smát? Rádi bychom ho někdy zbrzdili, abychom mohli lépe Co víme jistě, je to, že jsme měli jeden druhého. vnímat svoje okolí, užívat lásku, pohodu, přátelství Návraty jsou někdy velmi těžké, ale dnes už si s mnohými situacemi umíme lépe poradit a nechceme si to a všechny maličkosti všedních dnů. Ten velký kolotoč s názvem Život se zase otočil o další nechat pro sebe. celý kruh a točí se dál. Proto zveme všechny do našeho kruhu, kde ostych Někdy se rozletí závratnou rychlostí, až cítíme lechtání u žaludku. i radost, kterou jsme na chvíli přestali vnímat. není na místě, kam patří slzy se vzpomínkami, ale Pro některé z nás se jedním rázem zastavil. S Vámi, rodiči, se scházíme na rodinných víkendových Cítíme úzkost, která nejde popsat, a strach je pohlcující. Stále však hledáme nové tváře, které zdatně zvlád- pobytech. Kolik nezodpovězených otázek? nou pečovat o skupinku dětí na rekondičních zimních Kolotoč se pootočil, chaos se změnil v klid a my, i letních pobytech. zvenku zranitelnější, ale uvnitř stabilnější, dnes víme Každý z nás umí něco a jako celek pak vykouzlíme to, co jsme nikdy ani netušili. úžasné zážitky. Možná právě proto jsme se rozhodli dělat to, co A co chystáme zbrusu nového? mnozí jiní nedělají, a chceme k tomu velkému dílu Připravujeme víkendové akce pro Vás, kteří jste právě pozvat i Vás. Věnujeme se dětem, pracujeme pro ukončili ten dlouhý nemocniční pobyt a nastoupili jste Šanci. léčbu v domácím prostředí. Jsme otevřená společnost pro všechny. Těšíme se na Vás. Přejeme si, abyste si odpočinuli, Rádi se seznamujeme s malými na tradičních akcích postaráme se tedy o Vaše děti, zajistíme jim zajímavý pro děti a rádi uvítáme i Vás, rodiče. program a Vy máte možnost věnovat se sami sobě. Vždyť máme podobný osud. Lidé s podobným Budeme s Vámi a protože jsme už o krok dál, věříme, osudem mluví podobnou řečí, mají podobné pocity, že Vám budeme prospěšní. v hlavě tisíce podobných otázek, na něž je i podobná A pokud Vás naše nabídka oslovila už teď, ozvěte se. odpověď. Kdo ví, co všechno nám tehdy pomohlo vrátit se do Zdeňka Janhubová 6 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2003

7 Výročná konferencia ICCCPO v Barretstownu, Irsko V dňoch som sa zúčastnila výročnej konferencie ICCCPO v Barretstownu. Áno, presne v tom kempe, ktorý každoročne navštevujú naše deti. Založil ho americký herec Paul Newman. Leží 30 km južne od Dublinu v nádhernej krajine a je vynikajúco vybavený. Tešila som sa z povestnej írskej pohostinnosti. Konečne som pochopila naše deti a môjho syna Denisa, ktorý bol veľmi smutný z toho, že po 10 dňoch terapeutického rekreačného pobytu je doma. Bol tam veľmi šťastný a druhý deň chcel odcestovať znova do Irska. ICCCPO International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations je medzinárodná asociácia, ktorá združuje 66 rodičovských organizácií zo všetkých kontinentov, ktoré pomáhajú deťom v boji proti nádorovým ochoreniam. Cieľom konferencie bolo stretnutie materských organizácií z celého sveta. Výmenou skúseností získame novú inšpiráciu, ktorá nám pomôže pri podpore detí a rodín vo vlastnej zemi. Pracovný program bol zameraný na: zapojenie súrodenca do procesu liečby chorého dieťaťa psychickú a citovú pomoc rodinám, ktorým zomrelo dieťa zabezpečenie kvalitného vzdelávania chorým deťom po dobu liečby medzinárodný deň detských nádorov. K témam zaznelo veľa odborných a rodičovských prednášok. Pri práci v skupinkách a v diskusii sa mi potvrdilo, že naša Detská klinika v Olomouci má vynikajúce výsledky v liečbe detskej leukémie. Na vysokej úrovni zrovnateľnej z vyspelými štátmi je i naša dobrovoľná práca v združení. Na valnej hromade som ešte detailnejšie prezentovala činnosť Sdružení Šance a potom sme boli jednohlasne prijatý za nového člena ICCCPO, prvého z Českej republiky. Spoznala som veľa skvelých ľudí s rôznymi osudmi, ktorí rozmýšľajú ako ja. Veľmi na mňa zapôsobili svojou aktivitou rodičia, ktorý boj o svoje dieťa prehrali a z veľkou láskou pomáhajú ostatným. Ďakujem všetkým, ktorí mi túto cestu umožnili. Reprezentovala som Vás najlepšie, ako som vedela. Eva Dvořáková To: Sdruzeni Sance, Czech Republic Nieuwegein, October 24, 2003 Dear friends, The Executive Committee of the ICCCPO is delighted to inform you that at the Annual General Assembly Meeting held on October 18, 2003 in Barretstown, Ireland, the General Assembly has approved the recommendation by the Executive Committee to accept Sance as Full Member of ICCCPO. Yours sincerely, Simon Lala, Chair ICCCPO, Fax SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 7

8 Z Olomouce do Motola Když jsme v srpnu 2000 ukončili léčbu leukémie, ani ve jsme se stěhovali na novou transplantační jednotku. Tam už snu nás nenapadlo, že za dva roky budeme prožívat vše jsme byli jako nesterilní. Evička mohla konečně z pokoje nanovo. Z obyčejného nachlazení se vyklubal zápal plic a nemuseli jsme každou tužku, papír apod. sterilizovat a v září 2002 jsme se opět ocitli na oddělení 21B. I když a mohla se opět věnovat škole. V té době byla žákyní v šoku, bylo to jako návrat domů. Známé tváře, stejný 2. třídy, kterou téměř celou absolvovala v nemocnicích. pokoj a dokonce i Martinka Němcová, se kterou jsme V Motole oslavila také své deváté narozeniny. Naštěstí prožili minulou léčbu. (tady vždy klepu na dřevo) vše dobře dopadlo, darovaná Evička, jakožto zkušený pacient, všechno nesla statečně, dřeň se ujala, nenastaly žádné vážnější komplikace ani i když nám po nějaké době řekli, že musíme na transplan- obávaná reakce štěpu proti hostiteli. taci kostní dřeně do Motolské nemocnice v Praze. Bohužel V červnu konečně nastal čas, kdy jsme mohli Prahu opustit jsme neměli příbuzného dárce, tak nastalo čekání a doufání, a vrátit se domů. Ze začátku jsme museli každý týden že se brzy nějaký najde. Po dvou měsících naše nejistota na kontrolu, bohužel až do Prahy, ale naštěstí se interval skončila a už jsme věděli, že to bude někdo z Německa. prodlužuje. Datum transplantace byl stanoven na 18. února Není všechno zlato co se třpytí a Praha není Olomouc. Moc se nám do Prahy nechtělo, nové tváře, neznámé Nejen že je pro nás příliš daleko a musíme na kontrolu prostředí, ale měli jsme štěstí, že Martinka jela do Prahy vstávat ve 3 hodiny ráno, ale chybí tam ta přátelská o měsíc dříve. Díky ní, a hlavně díky její mamce Šárce, atmosféra. Při kvantu léčených lidí v Motolské nemocnici jsme byli trochu připraveni na to, co nás čeká. Skutečnost, mě napadá jen jedno přirovnání: továrna na zdraví. že v novém prostředí nebudeme úplně sami, byla alespoň Jistě bychom my Moraváci uvítali větší vstřícnost ke malou náplastí na odloučení od všech blízkých, kteří nás spolupráci motolské a olomoucké nemocnice, a když už v Olomouci mohli navštívit. Hodně mi to pomohlo, necítila je transplantační centrum jen v Praze, následná léčba by jsem se tam tak ztraceně. jistě mohla probíhat v jiné nemocnici. První tři týdny po transplantaci jsme byli v přísném sterilním Přesto všechno jsem poznala nové lidi, jiné osudy, ale to Každá minuta života začíná vždycky úplně znovu. (Merton) režimu, nesměl za námi ani manžel (max. za sklo), natož šestiletá dcera Jana (pro děti mladší 10 let jsou návštěvy zakázány), a nejhorší bylo čekání jestli se darovaná kostní dřeň ujme. Ani potom ale ještě nebylo vyhráno. V té době už je jiná kapitola. Všem rodičům, kteří se ocitnou v podobné situaci a pojedou na transplantaci do Prahy, přeji pevné nervy, hodně trpělivosti a víru v uzdravení. Iveta Hrachovinová maminka 8 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2003

9 Oddělení 21B v roce 2003 Blíží se konec roku a i my rekapitulujeme, jaký byl. Z toho tři pacienti jsou po transplantaci kostní dřeně Všechny sestřičky i lékaři se po celý rok starali o naše v Praze a všem se zatím daří dobře (z čehož máme malé pacienty jak jen nejlépe uměli. Mimo odborné velkou radost). Osm pacientů bylo nově diagnostikováno a doposud úspěšně pokračují v léčbě. Mimo dětí práce jsme se snažili dětem i rodičům přinášet dobrou náladu, úsměv a starat se o jejich pohodu. Děti, které s onkologickým onemocněním byly na našem oddělení slavily narozeniny na oddělení, měly vždy připravenou velkolepou oslavu a spoustu dárečků. hematologickými onemocněními. Děti s trombocyto- v průběhu roku opakovaně hospitalizovány děti s jinými V letošním roce přišla na naše oddělení jedna sestřička na plný úvazek a jedna na zkrácený úvazek diagnostikovány čtyři děti s trombocytopenií. penií, s hemofilií a aplastickou anémií. Také byly nově při mateřské dovolené. Bohužel nás naopak jedna Všem dětem léčeným i vyléčeným přejeme krásné usměvavá sestřička koncem roku opustí. V roce 2003 Vánoce, hodně štěstí, ale hlavně hodně zdraví! se na našem oddělení léčilo celkem 15 dětí s leukémií. Světlana Kašubová staniční sestra Zpátky se dívej s vděčností a dopředu s nadějí. (M. Posner) Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti. (A. Camus) SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 9

10 Malenov ice 2003 Drazí Šancáci, rozhodla jsem se zapsat mé postřehy z táborů a akcí 2003 do nového vydání ročenky. Myslím, že vybrat úplně nejhezčí věc, kterou jsem letos prožila, nebude vůbec lehké. Možná, že to beru moc vážně, ale jsem ráda, že jsem se mezi vás dostala, že jste mě vzali mezi sebe (tedy to tak cítím a přála bych si, abyste to tak cítili i vy) a že jsem se mohla a můžu zúčastnit táborů a víkendových pobytů. Ale ani na vánoční besídky nesmím zapomenout a na hezké chvíle při prodeji vánoční hvězdy pro naše sdružení, na kterém jsem loni byla s maminkou. Asi zatím nejlepší tábor, co jsem zažila (sice jich zatím tolik nebylo, ale přece), byl letos v zimě na pohádkové Pomě. Tam jsem se vydováděla s kamarády, moc se mi líbil kloboukový ples, byl moc hezky promyšlený. Taky soutěž Milion v kufru byla senza. Ale nejhezčí byl lampionový sjezd s ohňostrojem na závěr. V létě jsem si moc neužila, ale líbilo se mi, že jsme si ve Starém Městě mohli vyzkoušet tolik nových věcí. No a na Macoše to bylo taky nezapomenutelné. Tam mě zaujalo hlavně závěrečné slaňování, které sice na první pohled nevypadalo nejlépe. Odhodlala jsem se však a nelitovala jsem! Byl to moc krásný zážitek. Už se nemohu dočkat, až se zase uvidím s holkama, klukama a vedoucíma v zimě. Moc, moc bych se chtěla naučit lyžovat! Napadlo mě také, že by mohlo být hezké, kdybychom se v létě taky jednou sešli na Pomě, protože je tam moc pěkná příroda. A v létě, když svítí sluníčko to musí být nádhera! Moc bych si také přála, aby to nějak šlo zařídit, kdyby se na táborech zastavil čas když ono to tak hrozně utíká Jsem velice ráda i když se mi proto můžou děcka smát, že si po každém dni tábora píšu zážitky do bloku. Doma si je však zapíšu do knihy, a tak na ty krásné chvíle už nikdy nezapomenu. Andrea Borčanyiová 10 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2003

11 Letní tábor ve Starém Městě pod Sněžníkem zachyceno reportážně mikrofonem redaktorky Českého rozhlasu Hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečeloooo!!! znělo vesele společenskou místností, kde děti právě prožívaly jeden z pohádkových večerů. líbí diskotéky a bazééééén!!! A mně, že je tak teplá voda! A já půjdu za čarodějnici..! A já za princeznu!. Ostatně už od prvních okamžiků, které na tomto táboře pro mne, co by rozhlasovou redaktorku v plné polní, mají být především pracovní, mám pocit, že jsem se do jiného světa, světa pohádek, opravdu dostala Vodníci, víly a černokněžníci vyvedení na papíře v téměř životní velikosti se na vás šklebí v areálu tábora na každém rohu i stromu! Jídlo se nepodává jen tak, v obyčejné jídelně! Tady jsou děti zvány ke královské tabuli!!! S pohádkou se tady vstává a s pohádkou se chodí spát Velká část dětí tady si prožila společný osud, a to je spojuje, poznáte to na jejich chování. Přiznám se, že ještě nikdy jsem se nesetkala s takovou ohleduplností v dětském kolektivu, péčí starších o nejmenší, kteří si ještě zdaleka neuvědomují dosah toho, co prožili, a bezstarostně se věnují svým hrám Odzbrojují mě jejich výkřiky nadšení a touha naplno prožít každý další den: Mně se nejvíc líbí koně! Těším se, až půjdem na maškarní a eště se těším, až půjdem do bazénu! Mně se A co hlasy dospěláků? Chtěl bych, aby nemyslely na to, co bylo předtím, aby měly lepší vzpomínky, třeba na tábor, jako spousta jiných dětí, říká Standa, který jezdí se sanitkou. Když probíhá takhle těžká nemoc, člověk opravdu musí ten život úplně přehodnotit Někteří rodiče se od okolí straní, já si myslím, že je to hloupost. Že by neměli zůstávat sami, ale spíš se bavit o té nemoci a vědět o ní co nejvíc, říká tatínek Jiří, který dnes už naštěstí má všechny tři své syny zdravé. Přiznám se, že se mi vůbec nechtělo opouštět to prostředí plné porozumění, kamarádství a odvahy a vracet se zpět do světa našich často žabomyších válek. A tak alespoň doufám, že sborový optimistický pozdrav dětí z Šance si zapamatuji na hodně dlouho: Šance zdraví Olomooooouuuuc!!! Zora Ježková SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 11

12 Pramen Na Králickém Sněžníku stojí slůně z kamene, kdo má starost se zdravím pije vodu z pramene. Voda z řeky Moravy zde neteče náhodou, zdraví je již v pořádku ta nás drží nad vodou. V. Mihál Krupá L et ní t ábor Skončil další školní rok a už jsou tu opět tolik očekávané prázdniny. Ale ještě nás čeká dvanáct dní, než se všichni sejdeme opět na letním táboře tentokrát na táboře Krupá ve Starém Městě pod Sněžníkem. Odjezd byl opět v sobotu, ale návrat až v neděli, a proto byl pobyt o jeden den delší, což se nám všem líbilo. Tentokrát se nás sešel rekordní počet. Přijelo asi dvacet nových dětí, a tak jsme mohli poznávat nové kamarády. Tábor Krupá se nacházel v pohoří Kralického Sněžníku, o kterém jsme měli jeden večer velmi krásnou přednášku, kterou pro nás připravil pan profesor Vlado Mihál, a kterou doplnil překrásnými diapozitivy. Dozvěděli jsme se, že zde pramení řeka Morava, která dále protéká Olomoucí a dalšími městy naší krásné Moravy. A teoretickou část jsme uzavřeli také prakticky, kdy jsme zdolali vrchol Kralického Sněžníku, který se nachází ve výšce 1424 metrů. Cesta nahoru nám zpříjemnila soutěž o poklad a prověřila naši pozornost z přednášky. Na zpáteční cestě jsme se vyfotili u symbolu vrcholu, jímž je socha slona. Také nás výtečně osvěžila voda vytékající z pramene řeky Moravy. Nezapomenutelným zážitkem pro většinu z nás, a hlavně pro ty nejmenší, byl výlet na Ramzovou a projížďka na zdejší minikárové dráze. Pro ty větší a zdatnější pak následovala velice krásná procházka z Ramzové přes Petříkov, chatu Paprsek dál zpět do tábora. Děti ušly asi patnáct kilometrů, ale zvládly to na jedničku. Všichni jsme pak byli odměněni výbornými knedlíky plněnými borůvkami. Všichni také určitě rádi vzpomínáme na vystoupení kovboje, jenž nám zpříjemnil nedělní dopoledne. Předvedl nám práci s kovbojským lasem, ukázal nám sestavu s pistolemi a vysvětlil něco o loveckých zbraních kovbojů. Všechny jeho ukázky byly doprovázeny stylovou hudbou. Na závěr si mohl každý vyzkoušet, že pracovat s lasem nebo s bičem není nic jednoduchého a občas to i zabolí. Každý den jsme měli na táboře přichystánu spoustu aktivit. Koupání ve vyhřívaném bazénu, lukostřelbu, vzduchovky, fotbal, jízdu na kole, tenis, projížďky na koních, kreslení a další různou zábavu. Vše, co jsme přes týden dělali, nás všechny prověřilo při sobotní táborové olympiádě. Každý si prošel všechny disciplíny a večer proběhlo vyhodnocení, kde ti nejlepší dostali diplomy. Majitel tábora nám v lese ukázal bunkry, které zde byly vybudovány před druhou světovou válkou. Měli jsme bezvadný táborák, u kterého jsme si opékali špekáčky. Závěr tábora nám zpříjemnil ohňostroj. Abychom ještě nezapomněli, ve středu jsme měli diskotéku, ve čtvrtek pohádkový ples a také známou hru Nejslabší, máte padáka. U této hry byly 12 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2003

13 Ř ECKO Velika července až 12. srpna jsem se zúčastnil prázdninového pobytu v Řecku. Do Veliky jsme přijeli v noci, protože letadlo mělo zpoždění. Hned ráno nás uvítalo krásné moře a po snídani už jsme celí natěšení do něj skočili a celé dopoledne se,,ráchali. Občas jsme hráli beach volejbal nebo vybíjenou. Hrály se i turnaje mezi jednotlivými penziony. My jsme bydleli na Evě I. Odpolední klid jsme strávili na pokoji a většinou jsme hráli s kamarády Romanem, Zdeňkem, Ondrou a s vedoucími Vladem a Hertou kostky nebo karty. Večer jsme pravidelně vyráželi do ulic Veliky. Byla také možnost navštívit zajímavosti v Řecku. Náš pokoj se zúčastnil celkem tří zájezdů: do klášterů Meteora, do Waterlandu a do Atén. Kláštery se ukázaly jako nádherné stavby z 11. stol. přímo na skalách. Navštívili jsme dva: Great Meteora a Vaarlam. V obou klášterech bylo podmínkou pro vstup mít zahalená ramena a nohy. Do nedávné doby byl přístup obtížný. Muselo se lézt po provazových žebřících až na vrchol skály. Waterland byl veliký objekt plný různých atrakcí a tobogánů. Nejvíc se nám líbily tobogány,,kamikadze a bouřlivá řeka. Poslední výlet, kterého jsme se zúčastnili, byla cesta do Atén. Výlet to byl hodně náročný, jeli jsme ve dvě hodiny v noci. A po šestihodinové cestě jsme vystoupili v Aténách. Prohlédli jsme si staré antické památky jako třeba olympijský stadion, Diův chrám nebo Akropolis. Všem se v Řecku líbilo a chtěli bychom se do Veliky podívat zase. Adam Trlica Všechno, co chceme unést, uneseme. To je zákon duchovního života. Jediná překážka je strach. (Goudge) reklamní šoty, které předváděli dospěláci. Překvapením na závěr byla návštěva kina, kde nám pustili pohádku Čert ví proč. A co říci na závěr? Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo. Ještě nesmíme zapomenout na velmi dobrou kuchyni a spoustu výtečného jídla, které paní kuchařky připravovaly podle našeho přání. Velké poděkování patří manželům Malachovským, kteří nám umožnili prožít u nich v táboře nádherných osm dní, na které jen tak nezapomeneme. Doufáme, že se příští rok opět všichni v plném počtu sejdeme a zažijeme velkou legraci a spoustu zábavy. Buďte všichni zdraví a stále tak skvělí, jako jste nyní. Standa, Jirka a Ondra Mikiskovi SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 13

14 Perličky Jirko, na co to je? (větrná elektrárna) Jirka: To je na převádění vzduchu z Polska na Hanou, a když je tam toho moc, tak to přepnou na zpětnej chod a ženou to zase zpátky do Polska. Štěpán: My si nadáváme, ale myslíme to dobře. Libor: Pepo, oba jsme handicapovaní, ale ty o trochu míň. Herta: Miro, už je po večerce. Běž si lehnout. Mira: Mně se ještě nechce. Herta: A co budeš dělat? Mira: No přece ponocovat. Libor: Doktore, jsem na tom stejně jako pes a kůň. Taky chodím po čtyrech. Při túře z Paprsku. Monika: Kurňa, já už se na to vykašlu. Pořád jen z kopce a do kopce. Tož já bych tady udělala tunel a bylo by. Pája: V čem jedeš? V soli nebo pepři? Po chvíli nic netušící Standa odpoví: V autobuse. Míša: Myslíš, že se tady dětem líbí? Aleš: Je úplně jedno v jakém táboře jsme ubytování, hlavně že jsme spolu. Jirka: Vlado, co to tady lítá za hmyz? Vlado: To jsou mouchy Tse Tse. Tá když tě píchne, tak spíš čtrnáct dní. Jirka: A kde se to dá koupit? Monika se ptá: Jaký je poznávací znak kladkozubského koně? (kladrubského) Kolik bradel je na fotbalovém hřišti? (branek) Víkendový pobyt na Slovensku Letos se jako každý rok sešli členové Šance na pobytovém víkendu. Tento rok byl však jiný, neúčastnili se ho všichni členové, nýbrž jen ti, co prodávají Vánoční hvězdy. Všichni jsme se sešli dne 19. září 2003 večer na Plynárenské chatě v Zákopčí, odkud také pochází Eva Dvořáková. Bohatý program začal v sobotu 20. září, kdy jsme se po snídaní sešli u autobusu před chatou. Ten nás odvezl do několik desítek kilometrů vzdálené Terchové, odkud jsme lanovkou vyjeli pod Veľký Kriváň. Z lanovky byla vidět nádherná slovenská krajina. Krásné podzimně zbarvené okolí střídaly mohutné skalní masivy a rozsáhlé lesy. Po příjezdu následoval asi čtyřicetiminutový výstup na nejvyšší horu Malé Fatry Veľký Kriváň, odkud byl výhled do širokého okolí. Když jsme se později dostali dolů, byl čas oběda, a tak jsme se zastavili v nedalekém hotelu. Po obědě nás čekala dlouhá ale velice hezká procházka po Jánošíkových dierach, kde jsme viděli, kde se Jánošík ukrýval. Cestou jsme potkali spoustu turistů a zastavili jsme se v malé hospůdce, ve které jsme uhasili žízeň. Někteří vodou, jiní pivem. Po poslední zastávce v hospůdce jsme došli na parkoviště v Terchové, kde už nás čekal autobus, který nás odvezl na chatu. K večeři jsme měli daňčí guláš. Po večeři oslavila Veronika Švábeníková pět let od ukončení léčby. Oslava pokračovala v pozdních hodinách diskotékou až do rána. Poslední den našeho víkendu někteří hráli tenis, jiní kulečník, ale hlavním programem dospělých byl letošní prodej vánočních hvězd, kvůli kterým se náš víkend vůbec uskutečnil. Mirek Kubica 14 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2003

15 Kont akty SDRUŽENÍ ŠANCE sdružení rodičů a přátel onkologicky a hematologicky nemocných dětí Onkohematologické oddělení DK FN, Olomouc, Olomouc tel , č. ú /0100 Herta Mihálová předsedkyně Na Trati 91, Olomouc, mobil: , Regionální zástupci Zlín: Blanka Jakešová místopředsedkyně Lorencova 3345, Zlín, mobil: , Olomouc: Eva Dvořáková Horní Lán 11, Olomouc, mobil: , Zábřeh: PaedDr. Zdeňka Janhubová Václavov 29, Zábřeh, mobil: , Valašské Meziříčí: Petr Kocurek Zubří 1053, , tel.: , Uherské Hradiště: Ing. Peter Kosztyu Bří. Lužů 2210, Uherský Brod, mobil: , NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY OLOMOUC Puškinova 6, Olomouc tel , (položka nadace) č. ú /0100 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 15

16 HUMANITÁRNÍ AKCE NA POMOC ONKOLOGICKY A HEMATOLOGICKY NEMOCNÝM DĚTEM VÁNOČNÍ HVĚZDA ŠANCE PRO TĚŽCE NEMOCNÉ DĚTI PRODEJ SE USKUTEČNÍ OD V RŮZNÝCH MĚSTECH NA MORAVĚ Výtěžek bude věnován hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky FN Olomouc Děkujeme, že nám pomáháte na pouti za zdravím

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 5 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 Co je to Šance? Na onkohematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 7 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 Kdo je to Šance? Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci pracuje

Více

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Obsah Co je to mukopolysacharidosa? Charakter nemoci Rozdělení mukopolysacharidosy Kudy se ubírá výzkum? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Ohlédnutí první 1994

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 YMCA & TS Festival aneb něco pro všechny Setkání seniorů YMCA na tábor spolu i po 70 letech YMCA o prázdninách zážitky, přátelství, poznávání...

Více

SNI O TOM, CO TI PŘINÁŠÍ RADOST. JDI TAM, KAM CHCEŠ JÍT. BUĎ TÍM, KÝM CHCEŠ BÝT, PROTOŽE MÁŠ JEN JEDEN ŽIVOT.

SNI O TOM, CO TI PŘINÁŠÍ RADOST. JDI TAM, KAM CHCEŠ JÍT. BUĎ TÍM, KÝM CHCEŠ BÝT, PROTOŽE MÁŠ JEN JEDEN ŽIVOT. o b č a n s k é s d r u ž e n í n a p o d p o r u p a c i e n t ů s l y m f o m e m a j e j i c h b l í z k ý c h Bulletin číslo 1/2009 SNI O TOM, CO TI PŘINÁŠÍ RADOST. JDI TAM, KAM CHCEŠ JÍT. BUĎ TÍM,

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014 Zpravodaj ALEN ŘÍJEN 2014 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann Ročník XVIII, číslo 1 Informační bulletin Listopad 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 www.kladska.cz Vážení rodiče, dovolte, abych

Více

SRPEN 2015. Jak jsem spadla z hrušky Čas změn Běh pro Paraple Tváře závodu dlouhého 111 hodin

SRPEN 2015. Jak jsem spadla z hrušky Čas změn Běh pro Paraple Tváře závodu dlouhého 111 hodin SRPEN 2015 Jak jsem spadla z hrušky Čas změn Běh pro Paraple Tváře závodu dlouhého 111 hodin Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce srpen 2015 Actreen Hi-Lite

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Jak jsem nezůstala sama

Jak jsem nezůstala sama 11 / 2007 LISTOPAD Jak jsem nezůstala sama Známé Češky proti rakovině prsu Seriál: Proč je lepší poslouchat než povzbuzovat Jak do lázní Benefiční prodej růžové výšivky originální vánoční dárek! Jak jsem

Více

AURA. ZAJÍMAVOSTI Uvítáte označení, že jste epileptik? Na trhu je silikonový náramek Epilepsy INFORMACE O EPILEPSII

AURA. ZAJÍMAVOSTI Uvítáte označení, že jste epileptik? Na trhu je silikonový náramek Epilepsy INFORMACE O EPILEPSII Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII ZE SPOLEČNOSTI E Nalaďte si pořad Život s epilepsií na ČRo 6 Máme svého patrona Pořádáme vzdělávací program Úvod do problematiky

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 7 školní časopis ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 2010/2011 OBSAH: Den s modrým majákem Anketa + názor navíc Aquapark - kritika Jak jsem prožil své první přijímací zkoušky Sběr papíru Školní parlament Tichá středa

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více