USNESENÍ 11. schůze Rady města Bílovce, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 11. schůze Rady města Bílovce, konané dne 02. 02. 2015"

Transkript

1 USNESENÍ 11. schůze Rady města Bílovce, konané dne Rada města po projednání RM/11/181 program jednání 11. schůze Rady města Bílovec RM/11/182 a) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. I /265/2003, mezi Městem Bílovec, IČ: , se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: , se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava b) zmocnit starostu Mgr. Pavla Mrvu uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. I /265/2003, mezi Městem Bílovec, IČ: , se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: , se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava RM/11/183 a) uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 100/784/2014 mezi městem Bílovec, IČ: , se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec a Sborem dobrovolných hasičů Výškovice, IČ: , se sídlem Výškovice 40, Bílovec b) zmocnit starostu Mgr. Pavla Mrvu k uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 100/784/2014 mezi městem Bílovec, IČ: , se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec a Sborem dobrovolných hasičů Výškovice, IČ: , se sídlem Výškovice 40, Bílovec RM/11/184 a) přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na realizaci akce obnovy zámku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2015 v maximální výši ,- Kč 1

2 b) ruší usnesení ze dne č. RM/10/163 písmeno a), které zní takto: změnu rozpočtu č. 2 města Bílovce na rok 2015 celkovou výši příjmů města ve výši tis. Kč celkovou výši výdajů města ve výši tis. Kč celkovou výši financování ve výši tis. Kč c) změnu rozpočtu č. 2 města Bílovce na rok 2015 celkovou výši příjmů města ve výši tis. Kč celkovou výši výdajů města ve výši tis. Kč celkovou výši financování ve výši tis. Kč RM/11/185 uzavřít pojistnou smlouvu č mezi Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: , Česká republika, IČ: jako pojistitelem a Město Bílovec se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec, PSČ: , Česká republika, IČ: jako pojistníkem starostu Mgr. Pavla Mrvu k uzavření pojistné smlouvy č mezi Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: , Česká republika, IČ: jako pojistitelem a Město Bílovec se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec, PSČ: , Česká republika, IČ: jako pojistníkem c) uzavřít pojistnou smlouvu č mezi Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: , Česká republika, IČ: jako pojistitelem a Město Bílovec se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec, PSČ: , Česká republika, IČ: jako pojistníkem d) zmocňuje starostu Mgr. Pavla Mrvu k uzavření pojistné smlouvy č mezi Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: , Česká republika, IČ: jako pojistitelem a Město Bílovec se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec, PSČ: , Česká republika, IČ: jako pojistníkem e) uzavřít pojistnou smlouvu č mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, Česká republika, IČO: jako pojistitelem, prostřednictvím pojišťovacího makléře RESPECT OSTRAVA, s.r.o., IČ , Přívozská 134/6, Ostrava a pojistníkem Město Bílovec zastoupené Mgr. Pavlem Mrvou, starostou, IČO: , se sídlem: Slezské náměstí 1/1, Bílovec 2

3 f) zmocňuje starostu Mgr. Pavla Mrvu k uzavření pojistné smlouvy č mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, Česká republika, IČO: jako pojistitelem, prostřednictvím pojišťovacího makléře RESPECT OSTRAVA, s.r.o., IČ , Přívozská 134/6, Ostrava a pojistníkem Město Bílovec zastoupené Mgr. Pavlem Mrvou, starostou, IČO: , se sídlem: Slezské náměstí 1/1, Bílovec g) uzavřít dodatek č. 9 pojistné smlouvy č mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistníkem Město Bílovec se sídlem Slezské nám. 1, Bílovec, PSČ , IČ: h) zmocňuje starostu Mgr. Pavla Mrvu k uzavření dodatku č. 9 pojistné smlouvy č mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ , Česká republika, IČ: jako pojistitelem, prostřednictvím pojišťovacího makléře RESPECT OSTRAVA, s.r.o. se sídlem Přívozská 134/6, Ostrava, PSČ IČ: a pojistníkem Město Bílovec se sídlem Slezské nám. 1, Bílovec, PSČ , IČ: RM/11/186 Postupy při majetkoprávních úkonech města Bílovce RM/11/187 cenu za reklamní plnění ve výši ,- Kč bez DPH/měsíc dle Přílohy č. 5 - Specifikace reklamního plnění Smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci, schválené radou města dne , mezi městem Bílovec, IČ: , se sídlem Slezské náměstí 1/1, Bílovec a společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: RM/11/188 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 36/2014/IaRR/Kor na provedení akce Městská knihovna a centrum pro seniory v Bílovci mezi městem Bílovec, Slezské náměstí 1, Bílovec, IČ a firmou PSS Přerovská stavební, a.s., Skopalova 2861/7, Přerov 1 - Město, IČ: na zvýšení ceny díla o částku ,20 Kč bez DPH starostu Mgr. Pavla Mrvu k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 36/2014/IaRR/Kor na provedení akce Městská knihovna a centrum pro seniory v Bílovci mezi městem Bílovec, Slezské náměstí 1, Bílovec, IČ a firmou PSS Přerovská stavební, a.s., Skopalova 2861/7, Přerov 1 - Město, IČ: na zvýšení ceny díla o částku ,20 Kč bez DPH 3

4 RM/11/189 Program rozvoje města Bílovce na léta RM/11/190 členství Ing. Jiřího Hodice, tajemníka Městského úřadu Bílovec, ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o.s., vč. úhrady členského příspěvku z rozpočtu města RM/11/191 Pravidla pro činnost výborů zřizovaných Zastupitelstvem města Bílovec RM/11/192 Změnu Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav Stará Ves u Bílovce, dle návrhu RM/11/193 uzavřít dodatek č. 10 pojistné smlouvy č mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistníkem Město Bílovec se sídlem Slezské nám. 1, Bílovec, PSČ , IČ: starostu Mgr. Pavla Mrvu k uzavření dodatku č. 10 pojistné smlouvy č mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ , Česká republika, IČ: jako pojistitelem, prostřednictvím pojišťovacího makléře RESPECT OSTRAVA, s.r.o. se sídlem Přívozská 134/6, Ostrava, PSČ IČ: a pojistníkem Město Bílovec se sídlem Slezské nám. 1, Bílovec, PSČ , IČ: c) uzavřít dodatek č. 11 pojistné smlouvy č mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistníkem Město Bílovec se sídlem Slezské nám. 1, Bílovec, PSČ , IČ: d) zmocňuje starostu Mgr. Pavla Mrvu k uzavření dodatku č. 11 pojistné smlouvy č mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ , Česká republika, IČ: jako pojistitelem, prostřednictvím pojišťovacího makléře RESPECT OSTRAVA, s.r.o. se sídlem Přívozská 134/6, Ostrava, PSČ IČ: 4

5 a pojistníkem Město Bílovec se sídlem Slezské nám. 1, Bílovec, PSČ , IČ: RM/11/194 a) aktualizaci "Projektu regenerace panelového sídliště v Bílovci" pro rok 2015, vypracovanou Ing. arch. Magdalenou Zemanovou, Ivana Sekaniny 1802, Ostrava - Poruba, IČ b) podání žádosti o dotaci na akci "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 9. etapa" v rámci programu Podpora bydlení, podprogram "Podpora regenerace panelových sídlišť" pro rok 2015, u Ministerstva pro místní rozvoj ČR v termínu do a realizaci dle projektové dokumentace s názvem "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 9. etapa" c) finanční spoluúčast města v minimální výši 30 % z celkových nákladů na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 9. etapa" RM/11/195 podání žádosti Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje o bezúplatný převod objektu hasičské stanice Bílovec, ul. 17. listopadu čp. 595, p.č zastavěná plocha o výměře 804 m 2 v k.ú. Bílovec město z majetku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje zpět do majetku města Bílovec a pověřit starostu města Bílovec k jednání v této věci Mgr. Pavel Mrva starosta města Ing. Sylva Kováčiková místostarosta města 5

25. řádné jednání Rady města, konané dne 21.11.2012

25. řádné jednání Rady města, konané dne 21.11.2012 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 21.11.2012 kancelář starosty 1. (1) Zástavba proluky na Náměstí T.G. Masaryka v Červeném Kostelci, p.č.2068 v k.ú Červený Kostelec

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-113-010-13 ze dne 30.4.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-113-010-13 ze dne 30.4.2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-113-010-13 ze dne 30.4.2013 Výpověď smlouvy o zprostředkování a správě pojištění uzavřené s PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost

Více

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014 U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Průtah obcí schválení zadávací

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne 2. 5. 2016

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne 2. 5. 2016 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne 2. 5. 2016 Usnesení č. 594/16 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330034772/001, mezi městem Brtnice, jako povinným a firmou

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 20. 4. 2016 bod programu: 5. věc: Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Chabařovice jezero Milada centrální kanalizace" na jezeře Milada, SO 04 Přípojka

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 20.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 93. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 20.11.2014 od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 8-2008 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.6. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 30.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o realizaci překládky

Více

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016 Rok 2016 USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí 160509/ZM/38 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 40. jednání datum konání: 07.12.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 07.12.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0716/RM40/2015 Uzavření smlouvy formou objednávky - Bellevue

Více

U S N E S E N Í. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09

U S N E S E N Í. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09 Ing. Miroslav

Více

Zastupitelstvo města Mikulov 17.

Zastupitelstvo města Mikulov 17. Zastupitelstvo města Mikulov 17. Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 25.5.2014 Bod programu: Členství města Mikulova v Asociaci měst pro cyklisty Přílohy: - Důvodová zpráva - Žádost

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 Odbor školství a kultury V Písku dne: 16.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zápis do školského rejstříku kapacita školních klubů NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 13.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce mostů ev.č. 1403-1 a 1403-2, Zátaví - žádost Jihočeského

Více

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení č.20/2015. Rada města Konice dne 14.12.2015:

Usnesení č.20/2015. Rada města Konice dne 14.12.2015: Rada města Konice dne 14.12.2015: Usnesení č.20/2015 1. Rada Města Konice schvaluje MěKS v Konici Žádost bezplatné výpůjčky prostor na Interaktivní multižánrový art festival, který se bude konat ve dnech

Více

32. zasedání zastupitelstva města dne 21.05.2014. Jana Uhlářová referent oddělení ekonomického a evidence movitých věcí

32. zasedání zastupitelstva města dne 21.05.2014. Jana Uhlářová referent oddělení ekonomického a evidence movitých věcí 32. zasedání zastupitelstva města dne 21.05.2014 Složka zn2 Materiál pro ZM č. ZM_M 28 BJ1014 01127/14 předkládá: zodpovídá: zpracoval: Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Josef Kavala vedoucí odboru

Více

USNESENÍ 12. schůze Rady města Bílovce, konané dne 10. 02. 2015

USNESENÍ 12. schůze Rady města Bílovce, konané dne 10. 02. 2015 USNESENÍ 12. schůze Rady města Bílovce, konané dne 10. 02. 2015 Rada města po projednání RM/12/196 schvaluje program jednání 12. schůze Rady města Bílovec RM/12/197 uzavření dodatku č. 1 k dohodě o splácení

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Václav Vala (Kam.), Karolína Ortová,

Více

Usnesení č. 22 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. února 2016 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 22 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. února 2016 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 22 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. února 2016 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 10

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 10 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 10 Konané dne: 05.11.2015 Materiál číslo: 10/6/5 Název materiálu a návrh usnesení: 10/6/5 Výkup pozemku parc. č. 862/1, k. ú. Příbor Úřad pro zastupování

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 V Písku dne: 04.05.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU

Více

Zápis z 27. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 21. prosince od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 27. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 21. prosince od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 27. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 21. prosince od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města + tajemnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 71. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 14. července 2014 čís. 1032/71 1046/71 1/5 1032/71 Rada městského obvodu Martinov 14. července

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017 OBECNÁ ČÁST

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017 OBECNÁ ČÁST Příloha č. 2 Dotačního programu Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Více

Město Horažďovice. 21. zasedání zastupitelstva města. konané dne 23. 6. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 21. zasedání zastupitelstva města. konané dne 23. 6. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přijetí daru schválení darovací smlouvy

Přijetí daru schválení darovací smlouvy Kancelář městského úřadu Zastupitelstvo města Lysá nad Labem dne 2.3.2016 Přijetí daru schválení darovací smlouvy Zpráva se předkládá z důvodu: Přijetí daru od Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku,z.s.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-4/2013 žádost paní Karly Tomanové, bytem Kominická 148, 725 28 Ostrava Lhotka o přepis smlouvy o nájmu hrobového místa č. 18 na veřejném pohřebišti městského obvodu Hošťálkovice po zemřelém nájemci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 20.08.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ E. Beneše NÁVRH USNESENÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Městys Štěpánov nad Svratkou

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Městys Štěpánov nad Svratkou Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33305/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou se sídlem Štěpánov

Více

Usnesení RM 1/35/07. Usnesení RM 2/35/07

Usnesení RM 1/35/07. Usnesení RM 2/35/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 35. zasedání dne 10.12.2007 RM 1/35/07 RM 2/35/07 RM 3/35/07 RM 4/35/07 RM 5/35/07 Regulační podmínky výstavby rodinných domů v lokalitě Podlesí, Zastupitelstvu

Více

Smlouva o dílo - Přístřešek BUS zastávky Oderská, ul. Ke Stadionu, Praha 9-Čakovice

Smlouva o dílo - Přístřešek BUS zastávky Oderská, ul. Ke Stadionu, Praha 9-Čakovice Smlouva o dílo - Přístřešek BUS zastávky Oderská, ul. Ke Stadionu, Praha 9-Čakovice 1 Usnesení číslo: USN RM 540/2013 předložený návrh Smlouvy o dílo na stavbu: Přístřešek BUS zastávky Oderská, Praha 9-Čakovice

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 6. zasedání rady m sta konaného dne 14.4. 2009 íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 6. zasedání rady m sta konaného dne 14.4. 2009 íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 6. zasedání rady m sta konaného dne 14.4. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 104/09 Rada m sta po projednání bere na v domí p. B lonožník ihned provedenou kontrolu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních. z 37. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 37. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. prosince 2015 z 37. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 622/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 37. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z 23. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. října 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 23. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. října 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 23. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. října 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice městského

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 24. ledna 2012 od 12:00 hodin do 13:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 24. ledna 2012 od 12:00 hodin do 13:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 2. schůze rady města, která se konala dne 24. ledna 2012 od 12:00 hodin do 13:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 48. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 8. dubna 2013 čís. 684/48 694/48 1/5 684/48 Rada městského obvodu Martinov 8. dubna 2013 o

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2015

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2015 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2015 konaného dne 24. srpna 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

202/5 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2010. 2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2011. Z: VS MP T: 2/2012

202/5 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2010. 2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2011. Z: VS MP T: 2/2012 U S N E S E N Í 5. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. února 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 198/5 do č. 239/5) Rada města: 198/5 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 7.schůze rady města konané dne 18.května 2011 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 07/11/152 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 6. schůze rady města

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání Červený Kostelec Usnesení z 11. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 18.5.2016 R-2016/11/1-11. Červený Kostelec 18.5.2016 Kanalizační přípojky - "Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016 Rekonstrukce objektu čp. 1219 v Sezimově Ústí na Městskou knihovnu výběr dodavatele (mat. č. 220/2016) Usnesení č. 223/2016 zprávu z

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a další odměny Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka

Více

U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 28. dubna 2016 v zasedací místnosti MěÚ Kunovice

U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 28. dubna 2016 v zasedací místnosti MěÚ Kunovice Zastupitelstvo města: U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 28. dubna 2016 v zasedací místnosti MěÚ Kunovice 141/IX./2016 142/IX./2016 143/IX./2016 zprávu o činnosti Rady

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 5. zasedání Rady města, konaného dne 09.03.2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 20. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2008 ve 14.30 hodin v budově základní školy ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 14.12.2015 č. 207-10/2015/ZM až 228-10/2015/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 14.12.2015 č. 207-10/2015/ZM až 228-10/2015/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 14.12.2015 č. 207-10/2015/ZM až 228-10/2015/ZM USNESENÍ č. 207-10/2015/ZM ze dne 14.12.2015 schvaluje MUDr. R. Kříže, N. Brukovou a P. Střelku za členy

Více

Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí

Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Na základě usnesení Rady města Slavkov u Brna ze dne 21.01.2015, číslo usnesení 139/6/RM/2015 a Zastupitelstva obce Kobeřice u Brna ze dne

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 3. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 3. jednání Červený Kostelec Usnesení z 3. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 3.2.2016 R-2016/03/1-3. Červený Kostelec 3.2.2016 Přeložka vodovodního řadu u provozovny MASTR s.r.o. - Horní Kostelec 1. vyhodnocení

Více

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Zastupitelstvo města Hanušovice se na svém zasedání dne 15.12.2014 2014 usnesením č. 28/2014 usneslo vydat na

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis z 41. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 26. 4. 2010

Zápis z 41. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 26. 4. 2010 Zápis z 41. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 26. 4. 2010 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluven: p. Milan

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. SpZn. Vyřizuje/linka V Brně JMK 73070/2006 S-JMK 73070/2006/OKH Svitáková/1506 7.6.

Více

Rada města Břeclavi. 16. schůze konaná dne 15.07.2015. Změny rozpočtu na rok 2015. (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Rada města Břeclavi. 16. schůze konaná dne 15.07.2015. Změny rozpočtu na rok 2015. (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Materiál k bodu č. 6 Rada města Břeclavi 16. schůze konaná dne 15.07.2015 programu: Změny rozpočtu na rok 2015 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení; Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 10/4.2.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 1.10.2015 Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 10. 2015 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

USNESENÍ. z 4. schůze rady města konané dne 14. ledna 2015. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 4. schůze rady města konané dne 14. ledna 2015. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 4. schůze rady města konané dne 14. ledna 2015 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 15/4/45 Rada města schválila program jednání rady města konané dne 14.1.2015. 15/4/46 Rada města

Více

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 65. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 8. prosince 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel

Více

Město Sobotka Rozpočet na r. 2011

Město Sobotka Rozpočet na r. 2011 Město Sobotka Rozpočet na r. 2011 Příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň

Více

USNESENÍ z 55. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 55. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 55. schůze Rady města Harrachovkonanédne 04.01.2016 Přítomni:Ing. Jaroslav Čech,Ing. Stanislav Slavík, Ing. Helena Stříbrná,Eva Zbrojová Omluven: Ladislav Kyncl Zapsala:Radka Bališová Zamlarová

Více

Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin.

Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 24. 9. 2014 Usnesení č. 61/2014

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 24. 9. 2014 Usnesení č. 61/2014 Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

U S N E S E N Í z 54. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19.07.2010.

U S N E S E N Í z 54. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19.07.2010. 1 U S N E S E N Í z 54. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19.07.2010. Zastupitelstvo obce Staříč I.provedlo kontrolu usnesení 53. zasedání ZO ze dne 14.06.2010 II. schvaluje následující program

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 15. 12. 2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 15. 12. 2014 Usnesení 2. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 15. 12. 2014 27/2 - Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města. 28/2 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 30.9.2009

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 30.9.2009 Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 30.9.2009 1. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod nájemního práva ve smyslu

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh IČO : 48428311 Při hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S z 5. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 16. 4. 2014

Z Á P I S z 5. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 16. 4. 2014 Z Á P I S z 5. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 16. 4. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Prázdninový provoz v mateřské škole

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2016, které se uskutečnilo 23. června 2016 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2016, které se uskutečnilo 23. června 2016 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2016, které se uskutečnilo 23. června 2016 Usnesení s termínem č.: 33 ONI 23.06. 283 RM průběžně 91 RM 31.12. 310 RM průběžně

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

USNESENÍ. z 23. schůze rady města konané dne 10. února 2016. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 23. schůze rady města konané dne 10. února 2016. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 23. schůze rady města konané dne 10. února 2016 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 16/23/460 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 10. 2. 2016. 16/23/461 Rada

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 72. schůze konané dne 17.09.2012. Usnesení č. 1217 1220. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 72. schůze konané dne 17.09.2012. Usnesení č. 1217 1220. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze Výsledky projednání Rady města Kolína ze 72. schůze konané dne 17.09.2012. Usnesení č. 1217 1220 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 17. 9. 2015

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 17. 9. 2015 Usnesení 8. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 17. 9. 2015 115/8 - Zastupitelstvo města schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva města. 116/8 - Zastupitelstvo města

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 20. dubna 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 05/2016 ze dne 26. 01. 2016 Usnesení číslo 055/16-R05 ze dne 26. 01. 2016 schvaluje program jednání rady města Jesenice č. R05, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 056/16-R05

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 16. 7. 2008

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 16. 7. 2008 U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 16. 7. 2008 397. Rada projednala žádost vedoucí Městských jeslí Chotěboř o slevu provozního poplatku pro děti navštěvující městské

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 23. června 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 23. června 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 23. června 2014 Datum konání: 23. 6. 2014 2014/03/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Karel Žemlička, Mgr. Oldřich Němec 2014/03/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 1. 2016 od 16:00 hodin

Více

Rada městské části Brno-Líšeň Zpracovatel: Organizační odbor č. odboru: 2400. Č.j. VII./4/2400/Zr

Rada městské části Brno-Líšeň Zpracovatel: Organizační odbor č. odboru: 2400. Č.j. VII./4/2400/Zr Rada městské části Brno-Líšeň Zpracovatel: Organizační odbor č. odboru: 2400 Č.j. VII./4/2400/Zr VII. /4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň konané dne: 5. 3. 2015 Název: Projekt do operačního

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 81. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. května 2014. (č. 1172/81 1186/81)

- 1 - U S N E S E N Í. z 81. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. května 2014. (č. 1172/81 1186/81) - 1 - U S N E S E N Í z 81. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. května 2014 (č. 1172/81 1186/81) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, R. Schmuch Omluveni : Ing. K. Gebauer,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 40. schůze Rady města konané dne 12.7.2016. 628/40/RM/2016 Zahájení a schválení programu 40. schůze Rady města Uherské Hradiště

PŘEHLED USNESENÍ. 40. schůze Rady města konané dne 12.7.2016. 628/40/RM/2016 Zahájení a schválení programu 40. schůze Rady města Uherské Hradiště PŘEHLED USNESENÍ 40. schůze Rady města konané dne 12.7.2016 628/40/RM/2016 Zahájení a schválení programu 40. schůze Rady města Uherské Hradiště program 40. schůze rady města. 629/40/RM/2016 Veřejná zakázka

Více

Rada 76 (10.03.2014) 1

Rada 76 (10.03.2014) 1 Zápis č. 76 ze schůze rady města Velešín, konané dne 10.03.2014 Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Josef Klíma, František Ondrášek, Jiří Růžička Omluven: Ing. Vladimír Jantač Host: Karel Krejčí jednatel

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 453/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 453/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 30. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 3. 7.

Více