Změna Sazebníku KB pro občany k nové znění měněných bodů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů"

Transkript

1 Změna Sazebníku KB pro občany k nové znění měněných bodů Vysvětlení K dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za tímto účelem se mění následující kapitoly, ve kterých dochází pouze k formulačním úpravám několika bodů: o "Všeobecná ustanovení" a o "Vysvětlení použitých zkratek a pojmů " další změny, které mají za cíl zejména zpřesnit a zpřehlednit popis poplatků Sazebníku. Za tímto účelem se mění některé položky následujících kapitol: o o o o o "Další balíčky a běžné účty", "Karty", "Platební styk", Úvěry, Již nenabízené služby. Ke změnám cen nedochází s výjimkou snížení cen u: vkladu vkladovým bankomatem a výběru z bankomatu jiných bank v tuzemsku u vybraných karet papírového příkazu k úhradě z Dětského konta U jednotlivých kapitol uvádíme nové znění bodů, které jsou měněny, případně rušeny či nově vkládány, a to s vysvětlením, o jakou změnu se jedná. V případě dotazů týkajících se připravovaných změn máte možnost navštívit internetové stránky obrátit na svého bankovního poradce nebo na bezplatné infolince

2 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pouze formulační úprava textu bez věcného dopadu. 1. Cena za bankovní služby se vybírá na základě dohody o ceně mezi klientem a KB. Současně s inkasovanou cenou klient zaplatí u zdanitelných položek Sazebníku daň z přidané hodnoty ve výši stanovené z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Základem pro výpočet daně z přidané hodnoty je celková suma dle Sazebníku. 2 a. V rámci úhrad ze zahraničí v CM a Kč a úhrad v CM z jiné tuzemské banky obdrží klient převáděnou částku v plné výši a bez poplatku, jestliže se jedná o platbu prováděnou bez výloh pro příjemce (poplatek OUR). V případě, kdy minimální poplatek převyšuje vlastní částku platby, se poplatek též neúčtuje (neplatí pro "drobnou platbu" - viz bod drobná platba, jedna platba měsíčně v ekvivalentu do ,- Kč). 4. Pokud je v jednotlivých smlouvách o poskytování služeb uzavíraných mezi klientem a KB uváděn pojem odměna, poplatek či úhrada, rozumí se tím cena podle tohoto Sazebníku.

3 VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ Změněné zkratky: Bankovní služba je jakýkoliv bankovní obchod, služba a produkt poskytovaný KB na základě bankovní licence KB, včetně investičních služeb poskytovaných KB jako obchodníkem s cennými papíry. Běžný účet účet vedený na základě smlouvy o běžném účtu (podle ustanovení 2662 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na který KB pro klienta přijímá vklady a platby a uskutečňuje z něho výplaty a platby. Cenný papír listinný cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír. Nové zkratky: BEST EDI BEST KBSK KM MT pokyn RFT PPN Bankovní Elektronický Systém - formát přenosu dat mezi klientem a KB v rámci přímého bankovnictví. Electronic Data Interchange Bankovní Elektronický Systém - formát přenosu dat mezi klientem a bankou v rámci přímého bankovnictví. Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky. Kompatibilní Média - formát předávání dat. Message Type - typ zprávy. Request for Transfer - žádost o provedení platby ve formátu SWIFT MT 101. Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem. Zrušené zkratky: BDSK Embosovaná karta JEXIM PT Business Division Slovakia - Obchodná divízia Slovensko, vykonávajúca činnosť v Slovenskej republike ako Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky. karta s reliéfním písmem. Export Import Bank of Japan. platební titul.

4 DALŠÍ BALÍČKY A BĚŽNÉ ÚČTY Dětské konto Harmonizujeme (snižujeme) cenu za zpracování příkazu k úhradě pořízeného prostřednictvím papírového nosiče shodně s ostatními balíčky a účty nově na 39,- Kč. Povolení k inkasu (včetně SIPO) / Trvalé příkazy k úhradě a k automatickému převodu Pouze sloučení cenových položek týkajících se zřízení a změny inkasa / SIPO na pobočce bez použití sběrného boxu (tzn. cena za operaci zůstává stejná). Povolení k inkasu (včetně SIPO 8) ) / trvalé příkazy k úhradě a k automatickému převodu zřízení změna MojeBanka/MojeBanka Business/PC bankovnictví Profibanka zdarma prostřednictvím papírového nosiče s použitím sběrného boxu 39,- 39,- prostřednictvím papírového nosiče na pobočce 69,- 69,- 8) Platby SIPO nelze spravovat prostřednictvím služby MojeBanka Business

5 KARTY Debetní karty Snížení ceny u vkladu prostřednictvím vkladového bankomatu. Doplnění položek u vybraných služeb. Přesnější vyjádření poplatku za expresní zaslání platební karty a další formulační úpravy bez věcného dopadu. Debetní karty Embosované Elektronické Virtuální Embosovaná Elektronická Prima UNIkarta e-card karta, Embosovaná karta - design Lady, Embosovaná G2 karta karta karta součást balíčku Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce MůjÚčet, Konto G2.2, TOP nabídka - Dětské konto Konto G2.2 TOP nabídka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 5,- 5,- 5,- 5,- 5,- stoplistace karty zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma osobní převzetí na centrále KB 1 500, , , , , ,- 5) 1 500,- 5) 1 500,- 5) 1 500,- 5) 1 500,- 5) expresní zaslání v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - služby jedná se o dvě zásilky) služby služby služby služby expresní zaslání do zahraničí (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky) služby 5) služby 5) služby 5) služby 5) služby 5) vydání náhradní karty po stoplistaci 4) 3) 200,- 200,- 200,- 200,- - / vydání duplikátu odblokování karty po pěti chybně zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zadaných PIN 3) V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen. 4) Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen. 5) Kurýrní službu má právo volit Banka. Kreditní karty U VISA Electron snížení ceny u výběru hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku a doplnění již účtované snížené ceny. Doplnění položek u vybraných služeb. Přesnější vyjádření poplatku za expresní zaslání platební karty a další formulační úpravy bez věcného dopadu. Kreditní karty A karta Lady karta VISA Electron

6 měsíční poplatek za správu a vedení účtu úvěrových zdrojů 59,- / zdarma 1) 29, - 2) / zdarma 3) 30,- 5,- 2) vydání náhradní karty po stoplistaci 4) 5) / vydání duplikátu 200,- výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 1%, min. 100,- bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v 1% Kč stoplistace karty zdarma osobní převzetí na centrále KB expresní zaslání v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky) expresní zaslání do zahraničí (karta a PIN jsou zasílány odděleně ,- 1%, min. 50, ,- 8) + služby služby 8) jedná se o dvě zásilky) 1) Zdarma v případě, že bezhotovostní platby uskutečněné prostřednictvím kreditní karty A karta/lady karta za daný měsíc překročí 3000 Kč. 2) Platí pro majitele studentských účtů G2.2, G2 nebo Gaudeamus, pokud mají toto zvýhodnění sjednané ve Smlouvě o osobní kreditní kartě. 3) Zdarma v případě, že bezhotovostní platby uskutečněné prostřednictvím kreditní karty A karta/lady karta za daný měsíc překročí 1500 Kč. 4) V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen. 5) Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen. 8) Kurýrní službu má právo volit Banka. Prestižní karty Snížení ceny u vkladu prostřednictvím vkladového bankomatu. Přesnější vyjádření poplatku za expresní zaslání platební karty a další formulační úpravy bez věcného dopadu. Prestižní karty PLATINUM PLATINUM Visa Zlatá karta typ karty kreditní debetní debetní měsíční poplatek za správu a vedení účtu úvěrových zdrojů zdarma - - vydání náhradní karty po stoplistaci 2) 1) / vydání duplikátu zdarma zdarma 200,- Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč - zdarma zdarma zdarma - - stoplistace karty zdarma zdarma zdarma osobní převzetí karty a PIN včetně vybavení zdarma - -

7 osobní převzetí na centrále KB zdarma zdarma 1 500,- expresní zaslání v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky) zdarma zdarma expresní zaslání do zahraničí (karta a PIN jsou zasílány odděleně - zdarma zdarma jedná se o dvě zásilky) 1) V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen. 2) Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen. 5) Kurýrní službu má právo volit Banka ,- 5) + služby služby 5)

8 PLATEBNÍ STYK Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku pro balíčky MůjÚčet a G2.2 a Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku pro běžné účty a balíčky (vyjma balíčků MůjÚčet a G2.2) Další položky bezhotovostní platební styk Harmonizujeme (snižujeme) cenu za zpracování příkazu k úhradě pořízeného prostřednictvím papírového nosiče shodně s ostatními balíčky a účty nově na 39,- Kč. K poplatku 39 Kč za papírový příkaz k úhradě v Kč se v některých případech dosud připočítával poplatek 30 Kč za tzv. Okamžitou platbu. Z důvodu zvýšení přehlednosti již celková cena za operaci (69 Kč) bude uvedena v jedné položce. Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku pro balíčky MůjÚčet a G2.2 Pobočka papírový příkaz v Kč zpracovaný pobočkou v den předání Pobočka papírový příkaz - samoobslužný box a ostatní platby Položka vzniklá z příkazu k úhradě 69,- 1) 39,- Položka vzniklá z příkazu k inkasu v rámci KB (připsaná inkasa) 39,- 39,- Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku pro běžné účty a balíčky (vyjma balíčků MůjÚčet a G2.2) Pobočka papírový příkaz v Kč zpracovaný pobočkou v den předání Pobočka papírový příkaz - samoobslužný box a ostatní platby Položka vzniklá z příkazu k úhradě 69,- 1) 39,- Položka vzniklá z příkazu k inkasu v rámci KB (připsaná inkasa) 39,- 39,- 1) Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejně měně v KB nebo na účet do jiné banky. Zrušení položek: Další položky Pro platby předané na papírovém nosiči Okamžitá platba - zpracování každé položky bezhotovostního příkazu k úhradě v Kč z podnětu klienta v den předání příkazu bance (cena je připočítávána k položkám vzniklým z příkazu k úhradě nebo z příkazu k úhradě na Dětském kontu) Dětské konto - položka vzniklá z příkazu k úhradě 30,- 45,-

9 Úhrady v tuzemsku, ze a do zahraničí Změna zkratky BDSK nově na KBSK tj. Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky. U SEPA EuroPlateb nad ,- EUR se zjednodušuje konstrukce výpočtu ceny. úhrady ze zahraničí SEPA EuroPlatba nad ,- EUR 1 095,- SEPA EuroPlatba od klientů KBSK v jakékoliv výši 145,- platba od klientů KBSK s výjimkou SEPA EuroPlatby od klientů BDSK v jakékoli výši 7,- drobná platba, jedna platba měsíčně pro klienta v ekvivalentu do ,- CZK 100,- následující položky jsou přičítány k cenám za SEPA EuroPlatbu, KB EuroPlatbu, platbu od klientů KBSK, úhradu ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet klienta KB - výlohy "OUR", standardní úhradu ze zahraničí v Kč a v cizí měně, úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet klienta KB a drobnou platbu (jedna platba měsíčně v ekvivalentu do ,- CZK) úhrady do zahraničí SEPA EuroPlatba nad ,- EUR 1 500,- SEPA EuroPlatba pro klienty KBSK v jakékoliv výši 195,- platba pro klienty KBSK s výjimkou SEPA EuroPlatby pro klienty KBSK v jakékoli výši 10,- následující položky jsou přičítány k cenám za jednotlivé typy zahraničních plateb platba zadaná na papírovém nosiči pro všechny výše uvedené platby (včetně plateb pro klienty KBSK) 300,-

10 ÚVĚRY Spotřebitelské a Hypoteční úvěry Doplněna nová vysvětlující poznámka platná pro všechny typy úvěrů pro občany: Poplatek zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr je účtován pouze v případě poskytnutí úvěru. U smluvní pokuty za překročení limitu Povoleného debetu Start se doplňuje, že se účtuje při překročení limitu o více než 200 Kč. Povolené debety smluvní pokuta za překročení limitu Povoleného debetu Start 200,- inkasuje se při překročení limitu o částku 200 Kč a více

11 JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY Balíčky a běžné účty G2 - základní balíček Upřesňuje se, že služba Mobilní banka 2 není součástí balíčku G2. Další balíčky konkretizace doby, po kterou je embosovaná karta v ceně balíčku Expreskonto KB Zahrnuje tyto produkty a služby: vedení běžného účtu v Kč, embosovaná karta s cestovním pojištěním (první rok zdarma, dále aktuální roční cena za kartu), telefonní bankovnictví Expresní linka KB, internetové bankovnictví MojeBanka, měsíční elektronický výpis 85,- měsíčně Debetní karty Snížení ceny u vkladu prostřednictvím vkladového bankomatu. Doplnění položek u vybraných služeb. Přesnější vyjádření poplatku za expresní zaslání platební karty a další formulační úpravy bez věcného dopadu. Debetní karty Elektronické Embosované Bankokarta Dynamic Inter soubor G2 karta Perfekt karta Modrá platební karta Card Card, Inter Card G2 Inter Cards součást balíčku G2 Ideal konto Perfekt konto Extra konto Modré konto Duo konto G2 nadstandard Extra konto Premium konto TOP nabídka stoplistace karty zdarma Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí zdarma měně, ke kterému je karta vedena předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce 5,- osobní převzetí 1 500,- na centrále KB expresní zaslání v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky) expresní zaslání do zahraničí (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky) Gold card TOP nabídka Premium konto 1 500,- 8) + služby služby 8) vydání náhradní karty po stoplistaci 5) / vydání 6) 200,- duplikátu 5) V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen. soubor Gold card MA ka

12 6) Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen. 8) Kurýrní službu má právo volit Banka. Kreditní karty Snížení ceny u výběru hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku. Přesnější vyjádření poplatku za expresní zaslání platební karty a další formulační úpravy bez věcného dopadu. Kreditní karty součást balíčku MasterCard Modrá kreditní karta VISA Modré konto Plus měsíční poplatek za správu a vedení účtu úvěrových zdrojů 20,- zdarma 1) vydání náhradní karty po stoplistaci 3) / vydání 2) duplikátu 200,- 200,- výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 1 %, min. 50,- 1 %, min. 50,- bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč 1% 1% stoplistace karty zdarma zdarma osobní převzetí na centrále KB 1 500, ,- expresní zaslání v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky) 1 500,- 5) + služby 1 500,- 5) + služby expresní zaslání do zahraničí (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky) 1) služby 5) služby 5) Zdarma v případě, že bezhotovostní platby uskutečněné prostřednictvím Modré kreditní karty VISA za předchozích 12 měsíců překročí Kč, nebo je majitel účtu k Modré kreditní kartě zároveň majitelem Modrého konta Plus, jinak 700 Kč ročně. 5) Kurýrní službu má právo volit Banka.

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Financování Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost Sazebníku od 28. 7. 2015 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Financování Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost sazebníku od 1. 7. 2014 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Úvěry Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost sazebníku od 1. 6. 2013 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Obsah Každodenní bankovnictví Financování Investiční bankovnictví Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení

Více

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Obsah Každodenní bankovnictví Financování (úvěry, záruky, směnky, dokumentární platby) Spoření a investování Pojištění Ostatní služby

Více

Vážená klientko, Vážený kliente,

Vážená klientko, Vážený kliente, Vážená klientko, Vážený kliente, děkujeme Vám za Vaši přízeň a zájem o produkty Komerční banky. I v letošním roce pro Vás chystáme nové služby, přičemž některé z novinek se budou týkat produktů, které

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 2. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 2. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 2. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 6. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 8. 2013 Obsah A B C D E F G H Osobní konta Karty Elektronické

Více

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 9. 2015 OBSAH A ÚČTY A PLATBY Osobní konta Platební karty Tuzemský a zahraniční platební styk Elektronické bankovnictví B ÚVĚRY Spotřebitelské

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník pro Cenový program Základ, Základ Zdarma, Plus, Plus a elinka OBSAH STRANA

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby OBSAH STRANA BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Termínované vklady 6 Spořící účty 6 Depozitní směnky 6 Vázané

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Ceník je účinný od 1. 11. 2012. Obsah BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 5 Běžné účty 5 Účty s cenovými programy 5 Spořicí účty 6 Termínované vklady 6 Depozitní směnky

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Ceník je účinný od 1. 11. 2012. Obsah BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Účty s cenovými programy 4 Spořicí účty 5 Termínované vklady 5 Depozitní směnky

Více

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k

Více

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby OBSAH strana BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Termínované vklady 6 Spořicí účty 6 Depozitní směnky 6 Vázané

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Bezhotovostní tuzemský platební styk 02 1.4 Bezhotovostní zahraniční platební

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní tuzemský platební styk 03 1.3 Hotovostní platební styk 04 1.4 Debetní karty 05 1.5

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

Sazebník poplatků. Občané

Sazebník poplatků. Občané Sazebník poplatků Občané Platné od 8. 4. 2013 Menu 1 Běžné účty a depozita 2 Platební styk 3 Přímé bankovnictví 4 Platební karty 5 Úvěry 6 Investování 7 Ostatní bankovní služby 8 Aktivně nenabízené produkty

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

VELKÉ FIRMY A KORPORACE

VELKÉ FIRMY A KORPORACE Sazebník poplatků VELKÉ FIRMY A KORPORACE s obratem nad 1,2 mld. Kč FINANČNÍ INSTITUCE Účinný od 6. 7. 2015 Obsah 1. Běžné účty a depozita 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Speciální účty 03 1.3 Termínované vklady

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více