VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 aneb ohlédnutí za minulým rokem...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 aneb ohlédnutí za minulým rokem..."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 aneb ohlédnutí za minulým rokem...

2 SÍDLO: Nadační fond Českobratrská 1229/ Ostrava IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /2010 nový běžný účet bez poplatků za přijaté dary /2010 veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu, transparentní účet /0300 původní běžný účet Zasíláte-li dosud své dary na původní běžný účet, prosíme, je-li to pro Vás možné, o jejich převedení na nový. Pomůžete nám tak ušetřit na bankovních poplatcích. Děkujeme! Web: SPRÁVNÍ RADA: (složení k ) MUDr. Marie Glogarová (předsedkyně) Mgr. Tomáš Ptáčník Ing. Jiří Glogar Michaela Schindlerová Mgr. Iva Křenková Mgr. Petr Palička Nadace byla založena dne 12. února 1997 a registrována Okresním úřadem ve Frýdku-Místku pod č.j. P/93, poř. č. 85. Na základě zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byla tato nadace transformována na Nadační fond, který byl dne 12. května 1999 zapsán u Krajského soudu v Ostravě do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

3 POSLÁNÍ Nadační fond jsme po několikaleté přípravě založili v roce 1997 jako odezvu na nově se formující a v podstatě odlišný postoj k životu, než jak byl naším prostředím a kulturou staletí nesen, kde rodina v sobě zahrnovala úctu k životu od početí až po přirozenou smrt. Chceme svou činností napomáhat chránit především nenarozené děti, které jsou současným pojetím hodnot nejvíce ohroženy, mají minimální právní ochranu a nemohou se samy bránit. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 3

4 Vážení přátelé, SLOVO PŘEDSEDY nedávno jsem šla zamračeným deštivým ránem do svého zaměstnání s hlavou plnou starostí, co mne dnes všechno čeká. Najednou ale vytrvalé bubnování deště narušil jásavý ptačí trylek. To kos, sedící na blízké střeše, zdravil nové ráno a možná i mne. Zdánlivě maličkost několik ptačích trylků. Ale mně rozzářily celý den. Vzpomněla jsem si na tuto příhodu v souvislosti s tím, že Vás na následujících stránkách naší výroční zprávy chceme společně seznámit s tím, co vše se událo v Nadačním fondu v roce Přála bych si, aby pro Vás následující řádky byly také třeba jen takovým malým ptačím trylkem, povzbuzením v úsilí chránit každý lidský život a pomáhat mu, jak se dá. Hlavním úkolem pro nás byla i v tomto roce podpora Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu a jejích projektů pomáhajících těhotným ženám, matkám a rodinám s dětmi. Na tento účel jsme vyhlásili také naši novou veřejnou sbírku. Ale nezapomínali jsme ani na budovu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni a péči o to, aby se v ní ti, kdo zde našli svůj dočasný domov, cítili dobře. Nové impulsy i vítanou pomoc vnášeli do života azylového domu také naši dobrovolníci, kteří přijížděli na pravidelné brigády. Svěžími tóny se v roce 2013 rozezněla naše pomoc potřebným v misiích. V rámci projektu Čtení pomáhá, ve kterém děti přispívají každou přečtenou knížkou na určitou charitu, jsme od dětí - čtenářů získali Kč na odesílání misijních balíků. Však je v našich dvou misijních střediscích přivítali s radostí a nadšením. 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

5 Více se o našich aktivitách dočtete na následujících stranách. Chtěli bychom Vám je letos představit očima těch, kdo danou konkrétní oblast našeho života měli na starosti. Dříve ale, než jim předám slovo, aby Vás provedli filmem našeho života od jara až do zimy, dovolte mi poděkovat Vám, naši příznivci a dárci. Bez Vás by nic z toho nebylo možné. Díky Vám a Vaší podpoře a pomoci jsme mohli pomáhat a věříme, že budeme moci pomáhat i nadále. Děkujeme! MUDr. Marie Glogarová předsedkyně správní rady VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 5

6 Budovu azylového domu, dříve bývalého penzionu v Hamrech, získal nadační fond v roce 2002 a v průběhu let 2003 až 2007 ji zrekonstruoval do dnešní podoby. Od roku 2008 slouží azylový dům potřebným a nadační fond nadále financuje jeho úpravy tak, aby mohl toto své poslání plnit co nejlépe. Jak náš azylový dům rozkvétal v roce 2013, na to se teď můžete podívat spolu se členem správní rady nadačního fondu Ing. Jiřím Glogarem. komína zjistili, že polystyrenová venkovní izolace, kterou byla při rekonstrukci zateplena celá fasáda domu, není bezpečná z důvodů nedostatečné tloušťky zdiva. Pokud jsme chtěli mít komín bezpečný, a to jsme určitě chtěli, museli jsme izolaci ve štítu budovy vyměnit za nehořlavou minerální. Úkolu se zhostila firma pana Boštíka a jeho pracovníkům se tak naskytl netradiční pohled do oken azylového domu z ptačí perspektivy. Dnes už komín bezpečně funguje a nový krb zpříjemnil v azylovém domě jeho obyvatelům leckterou chladnou chvilku. PÉČE O BUDOVU AZYLOVÉHO DOMU Tak tohle je výsledek práce firmy pana Čalouda. Již dlouho jsme si přáli, aby v sále azylového domu byl krb. Počítalo se s ním již při rekonstrukci a krbovou vložku jsme měli zakoupenu již několik let. V tomto roce ji firma pana Čalouda krásně obestavěla, ovšem dříve, než jsme se z hřejícího krbu mohli začít těšit, museli jsme dát do pořádku komín. Náš komín, to byl tvrdý oříšek. Nejdříve musel být vyvložkován nerezovou vložkou. Pak jsme ale při revizi 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

7 Bagříkem, zobrazeným na další fotografii, jsme nekopali soukromé metro, jak by se snad na první pohled mohlo zdát, ale napojili jsme náš azylový dům na obecní kanalizaci, která byla před časem uvedena do provozu. Na zahradě domu to ale letos nebyla změna jediná. V průběhu října a listopadu na ní vyrostl nový zahradní altán, který má sloužit pro volnočasové aktivity klientek i dalších návštěvníků domu. Stavbu zrealizoval Ing. Tomáš Vochyán a Jan Škarka a nadační fond se spolu s Nadací VINCI podílí na jejím financování. V příštím roce bychom chtěli pokračovat v dostavbě altánu dobrovolnicky, a to vydlážděním jeho podlahy i dalších venkovních ploch. Poslední změna, která se v azylovém domě udála, zůstala tento rok nenápadná a skrytá. Souvisela s tím, že jsme od počátku vzniku myšlenky azylového domu chtěli umožnit, aby část jeho prostor sloužila pro pěstounskou rodinu. V létě jsme proto pronajali část prostor domu profesionální pěstounce, která v nich bude vytvářet dočasné zázemí a domov těm, kdo to budou potřebovat. Dnes už tyto prostory zní dětským smíchem, ale více se dozvíte ve výroční zprávě roku Jen kratince a zhruba jsme nahlédli, jak náš azylový dům spolu se svými malými obyvateli pokračoval na cestě svého zrání. Zatímco děti, které v něm se svými mámami našly pomoc, vyrůstaly ze svých dětských střevíčků a prožívaly svá první dobrodružství, azylový dům se proměňoval tak, aby jim mohl co nejlépe sloužit. Děkujeme, že jste k tomu svou podporou a nezištnou pomocí přispěli. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 7

8 PODPORA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DLAŇ ŽIVOTU Obecně prospěšná společnost Dlaň životu poskytuje těhotným ženám a matkám s dětmi v tísni pomoc v jejich obtížné situaci, a tak pomáhá nadačnímu fondu naplňovat jeho poslání chránit lidský život od jeho počátků. S jednotlivými projekty, kam podpora nadačního fondu ve výši Kč směřovala, nás na následujících řádcích seznámí člověk nejpovolanější, ředitelka obecně prospěšné společnosti Mgr. Marcela Holeňová. Poradna Cesta těhotenstvím v Ostravě Poradna se zrodila jako projekt, jehož cílem bylo nabídnout těhotným ženám v tísni podporu a pomoc při nečekaném těhotenství. V roce 2013 oslavila tato poradna 10 let svého trvání. V průběhu času rozšířila své služby na podporu rodin s malými dětmi a v dnešní době nabízí také službu duly, videotrénink interakcí i možnost pro setkávání matek s dětmi v rámci pravidelných měsíčních vzdělávacích setkání. Z prostředků nadačního fondu jsme provoz poradny podpořili částkou Kč. Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska Tento náš nejrozsáhlejší projekt měl v roce 2013 také své výročí 5 let od svého otevření. Dům nabízí těhotným ženám a matkám s dětmi do 7 let věku poradenství, podporu a pomoc v jejich obtížné situaci. Letos v něm našlo své útočiště 19 matek a 21 dětí. Nadační fond k tomu přispěl velkorysou částkou Kč, ale také pravidelnými brigádami svých dobrovolníků. Děkujeme! 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

9 Cesta mateřstvím Začít znovu Projekt Cesta mateřstvím vznikl v roce 2010 a jeho smyslem je podpořit klientky azylového domu v přijetí mateřské role a přispět k rozvíjení jejich mateřských dovedností a kompetencí. V roce 2013 tato podpora probíhala především prostřednictvím přednášek a videotréninku interakcí. Klientky měly také možnost tvořivě se účastnit života azylového domu při dobrovolnických brigádách, dětském dnu, divadelních představeních a dalších akcích. Nadační fond nám ve financování tohoto projektu pomohl částkou Kč. Také tento projekt slouží našim klientkám v azylovém domě. Jádrem projektu je zaměstnávání klientek formou dohody o provedení práce, a tak pomáhá klientkám získat pracovní návyky a umožňuje jim podílet se vlastním přičiněním na tom, aby zlepšily svou finanční situaci. Práce, které klientky vykonávají v rámci tohoto projektu, jsou nad rámec jejich povinností vyplývajících z ubytování v azylovém domě. Pomáhají například se zajištěním prací na zahradě, kolem domu či při výrobě propagačních materiálů. Nadační fond projekt podpořil částkou Kč. Nadační fond pomohl obecně prospěšné společnosti také s úhradou nákladů na správu, a to ve výši Kč. Za všemi těmito slovy a číslicemi se skrývají konkrétní osudy, životy a tváře matek a dětí, jimž jsme díky podpoře nadačního fondu mohli pomoci. Jsme za to vděčni. Jménem všech, kdo v roce 2013 vyhledali naši pomoc, děkujeme! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 9

10 MISIJNÍ STŘEDISKO DOBRÁ Letos nás napadlo přiblížit Vám život v tomto misijním středisku ne tolik z pohledu těch, kdo tuto pomoc nabízí, jako spíše z pozice těch, kdo ji dostávají. A tak jsme si pro Vás s paní Ivou Mališovou, vedoucí misijního střediska v Dobré, připravili malý výlet do dálných krajin Afriky a Indie. Nejdříve jsme zamířili do Indie. Na obrázku jsou děvčata ze školy pro dívky v hlavním městě Indie, v Bombaji, kam jsme poslali v minulém roce balík s pletacími přízemi, háčky, jehlicemi, bavlnkami i dalšími materiály pro ruční práce. Děvčata z nich měla upřímnou radost, vždyť znalostí ručních prací si budou schopny v budoucnosti zajistit živobytí. Nad návody na pletení a vyšívání v angličtině, o které prosila sestra Freda, která má místní školu na starosti, jsme se sice trošku zapotili, ale pak jsme zapojili i široký okruh našich přátel a výsledek stál za to. A protože jsme do balíku přibalili i něco pro radost, místní děvčata si hned vyzkoušela, jak jim budou české sponky slušet. Pro sestřičky a starší obyvatelky, které více než paráda trápí nemoci a bolesti zad a kloubů, plánujeme v dohledné době poslat ortézy, masti a léky. Však už se na ně sestra Freda i její svěřenkyně moc těší! V Indii jsme zůstali také na dalším obrázku, jen jsme se přesunuli do města Bhopal, kde se sestry Misionářky lásky starají o mentálně postižené děti v místní škole a školce. Také sestře Amrit, která má komunitu sester na starosti, jsme poslali balík a věříme, že i tady zaslaná pomoc pomohla. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

11 A to už jsme v daleké Etiopii. Nejprve jsme zamířili do Addis Abeby za sestrou Janneke. Ta se svými spolusestrami zrovna přemýšlela nad tím, čím potěší své svěřence u příležitosti tamějšího svátku dětí. Náš balík přišel jako na zavolanou. Ze zaslaných surovin uvařily sestry dětem malinový pudink, který děti nikdy předtím nejedly a moc si na něm pochutnaly. Navíc každé dítě našlo v balíku malý dárek - nafukovací balónek. Radost dětí z těchto našich maličkostí byla nelíčená a obrovská. Z následujících obrázků je zřejmé, že v daleké Etiopii se nežije lehce a každá pomoc je tam velmi vítána. Na prvním obrázku je maminka s dětmi z vesnice Dire Dawa, kde se sestry Misionářky lásky starají o chudé. Druhý obrázek znázorňuje typický dům té vesnice a na třetím jsou její obyvatelé v šatech, které našli v našem balíku. Jak je vidět, i tady balík udělal velkou radost. Jen kratince a velmi zhruba jsme se vypravili za 7 našimi balíky, které jsme v roce 2013 odeslali. Když bychom šli po jejich stopách sami, stálo by nás to mnohem více času i úsilí. Ale cesta k poznání, že konkrétnímu člověku vedle mne mohu a mám pomoci, je často ještě delší. A tak děkujeme Vám všem, kdo jste nás v našem úsilí podpořili a jakkoliv nám pomohli. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 11

12 MISIJNÍ STŘEDISKO NOVÝ JIČÍN Pak nastává další krok popsané a zpevněné zboží je potřeba srovnat na deku. Možná si řeknete: No, tak to je toho Jenže ve skutečnosti nám to dá pěkně zabrat, protože srovnat nákup vážící 25 kg do úhledného útvaru, který by se dal aspoň náznakem nazvat jako kvádr nebo balík, je takřka nemožné. Ale nezoufáme. Většinou tak na třetí, čtvrtý pokus se to nakonec přece jen podaří. Letos naše balíky obsahovaly hodně léků, protože se nám podařilo sehnat výraznou slevu na toto, v misijních oblastech tolik žádané zboží. Od našich přátel z misií dostáváme dopisy s požadavky konkrétních léků, které by jejich nemocní potřebovali. Většinou si ale nemůžeme dovolit posílat vše, co by chtěli. Díky daru Nadace Martina Romana v rámci projektu Čtení pomáhá jsme si to ale tentokrát dovolit mohli. A jak se dařilo v misijním středisku v Novém Jičíně? To nám prozradila vedoucí misijního střediska paní Michaela Schindlerová, která nás pozvala na jedno malé balicí dobrodružství. Vše začíná docela obyčejně listováním v propagačních letácích obchodních řetězců a pátráním po dostupných slevách. Pak naše dobrodružství pokračuje úmornou frontou u pokladny supermarketu, až konečně máme všechno zboží pěkně pohromadě. Teď je potřeba všechno roztřídit, zpevnit, zvážit a anglicky popsat, u léků pak přeložit návody k použití. Takže společně třídíme, lepíme, popisujeme a někdy dlouze vzpomínáme na své základy angličtiny 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

13 A tak s velkou radostí zašíváme do neprodyšné vrstvy látky 10 balení velkých Dolgitů, 20 balení Calcia atd. Přidáváme také školní potřeby, potraviny i hygienické potřeby. Přes všechnu únavu je to opravdu radost a jen litujeme, že neuvidíme rozjasněné tváře těch, ke kterým balíky připutují Tak, první vrstva by byla. Teď jdeme na druhou! Jehla je připravena! Každý balík totiž balíme do dvou vrstev do fleesové deky a do pevného prostěradla. To kvůli bezpečnosti i větší záruce doručení balíku do správných rukou. Stehy musí být co nejmenší, asi tak jen 2 mm. Dost titěrná prácička Ale po boku s kamarády a ruku v ruce s nimi se to nakonec podaří. Hotovo. Teď už jen zbývá vyplnit průvodky a můžeme na poštu. V roce 2013 jsme takto zabalili celkem 6 balíků, z toho 4 byly z daru Nadace Martina Romana. Našemu malému dobrodružství jsme věnovali své jarní i podzimní prázdniny, ale nelitujeme. Radost potřebných, když takový balík dostanou, za to určitě stojí. Děkujeme proto všem našim malým čtenářům z projektu Čtení pomáhá i všem, kdo jste nás jakkoliv v naší snaze podpořili. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 13

14 FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS Co se skrývá za oblastí dárcovství a vztahů s veřejností, to nám přiblíží administrativní pracovnice nadačního fondu Ing. Veronika Bučová. A věřte či nevěřte, nemusí to být vůbec žádná nuda. Vždy, když hovořím o našich dárcích a komunikaci s nimi, ráda přirovnávám tuto oblast své práce k péči o poklad. Nepočítám sice perly, diamanty ani pruty zlata, ale starám se o něco mnohem vzácnějšího. O vztahy s lidmi, kteří nás podpořili často i ze svého mála s důvěrou, že tím pomohou dobré věci. A to je pro každou neziskovou organizaci, tedy i pro nás, velký poklad a nezměřitelné bohatství. S vděčností a úctou bych na tomto místě chtěla poděkovat našim dárcům za jejich důvěru, podporu a přízeň. V loňském roce nám přispěli celkovou částkou Kč. Téměř 35 % této částky činily dary veřejné sbírky, tedy lépe řečeno, našich dvou veřejných sbírek. V květnu jsme totiž ukončili a řádně vyúčtovali veřejnou sbírku na podporu činnosti Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu a úspěšně započali novou, na podporu čtyř jejích hlavních projektů Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, Poradny Cesta těhotenstvím, projektu Cesta mateřstvím a Začít znovu. Nově se obrodil také projekt našich dárcovských SMS nazvaný Betlém dětem. S ukončením původní veřejné sbírky skončil, aby se s novou sbírkou vydal opět na cestu pomáhat těm, kdo v našem azylovém domě našli své útočiště. Naše díky patří také Vám všem, kdo jste nám jakýmkoli způsobem projevili svou podporu, sympatii, přízeň. Nebylo v našich možnostech odpovídat na každý Váš milý pozdrav, povzbudivý nebo třeba jen několik osobních slov v avízu Vaší platby. Každý takový pozdrav nás ale vždy nově nadchl, povzbudil, dodal svěží elán a energii. Děkujeme! Vážili jsme si rovněž přízně firem a nadací. Donátorem naší misijní činnosti se v roce 2013 stala Nadace Martina Romana, podpořila nás také firma ACI Auto Components International, s. r. o. a firma ABC Magnet, s. r. o. Velmi nám pomohla 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

15 firma OPTYS, spol. s r. o., která nám úplně zdarma graficky zpracovala a vytiskla naši výroční zprávu a navíc nám věnovala věcný dar v podobě předtištěných obálek pro komunikaci s našimi dárci. K darům s velmi milým a osobním poselstvím patřil příspěvek Římskokatolické farnosti v Dolních Bojanovicích, kde naši dobrovolníci prezentovali činnost naší organizace, nebo výtěžek vánoční sbírky v kostele Panny Marie v Hradci Králové. S činností naší organizace jsme naše dárce, příznivce a širokou veřejnost seznamovali na stránkách novin a časopisů. Tradičně jsme v říjnovém čísle Katolického týdeníku uveřejnili čtyřstránkovou přílohu. Letos měla obzvlášť slavnostní ráz vždyť jsme si v ní připomínali 20. výročí zrodu myšlenky Betléma. Obsahovala jak pohled zpět prostřednictvím rozhovorů s těmi, kdo u zrodu této myšlenky stáli, tak také novinky našeho současného života. S myšlenkou pomoci těhotným ženám v tísni prostřednictvím podpory azylového domu jsme seznámili čtenáře časopisu Žlutý při jejich cestách autobusem Student Agency. Projekt dárcovských SMS Betlém dětem jsme představili také v Cyrilometodějském kalendáři. V lednu a březnu minulého roku pak našli naši dárci ve svých schránkách osobní pozdrav od nás. V lednu jsme jim rádi popřáli pěkný rok, v březnu jsme je v dopise seznámili s novinkami v naší činnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 15

16 Milou příležitostí potkat se s našimi dárci a příznivci osobně a tváří v tvář se stal již 4. ročník Putování ke kořenům. Konalo se jako každoročně na svátek svatého Václava a jeho cílem byla hora Radhošť v Beskydech. Toto setkání si za čtyři roky svého trvání již získalo své příznivce a tak nepřekvapilo, že jsme se i po chladném, vyloženě podzimním týdnu sešli na parkovišti v Trojanovicích v poměrně hojném počtu. Na cestu nám svítilo sluníčko, které konečně zvítězilo nad zamračenou oblohou. Odměnilo nás také několik houbařských úlovků, které naši všímaví, především malí účastníci na své objevné cestě lesem našli. Na vrcholu nás pak čekaly nejen daleké obzory, ale i teplá polévka, která po takovém výšlapu přišla k chuti. Za život i všechny jeho dary jsme pak společně poděkovali při mši svaté v kapli svatého Cyrila a Metoděje a pak už nás čekala tradiční procházka na Pustevny s možností si popovídat, zahrát s dětmi nebo se jen potichu těšit z okolní přírody. Když jsme se na Pustevnách loučili, abychom se opět každý rozjeli do svých domovů, odváželi jsme si nejen radost z hezky prožitého dne a vzájemného přátelství, ale také povzbuzení do dalších krůčků životu vstříc. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

17 Zatímco Putování ke kořenům nás zavedlo do přírody, další dvě příležitosti setkat se s našimi dárci se konaly pod střechou, a to v duchu přímo pohádkovém. Naše příznivce jsme totiž pozvali do Azylového domu pro těhotné ženy v tísni na divadelní pohádkové představení. V obou případech byli herci naši dobrovolníci. V červnu patřilo jeviště naší mládeži, v prosinci naproti tomu rodičům. Ale obě pohádky stály za to a vykouzlily úsměv na tvářích malých i velkých diváků. Navíc se staly vzácnou a milou příležitostí se vzájemně setkat a více se poznat. Děkujeme proto všem, kteří nám svou angažovaností i vnímavostí pomohli vnést kousek skutečné pohádky do světa. Co říci na závěr? Stalo se znamením doby přepočítávat vše na peníze a stěžovat si, že je jich málo. I když počítání se nevyhneme ani my, na tomto místě chci především děkovat. Děkujeme Vám všem, díky kterým se můžeme cítit bohatými tím pravým lidským bohatstvím Vaší důvěrou a nezištností i vědomím, že sloužíme smysluplnému cíli. Díky! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 17

18 ZE ŽIVOTA NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ Život nadačního fondu by byl nemyslitelný bez našich dobrovolníků. V mnohém jeho činnost nesou a utváří, dávají mu dynamiku i nové impulsy. Ale jak je představit? Nechali jsme je, ať to na následujících řádcích udělají sami, třeba skrze jeden den na brigádě v azylovém domě. Tak posuďte sami. Budík dnes zazvonil hodně brzy. Ale to nevadí jedeme všichni. Už jste tady? To je dobře! Taky jsme přijeli před chvilkou. Já jsem se těšila na snídani. Po daleké cestě přišla k chuti. A po dobré snídani je načase nasadit si rukavice, vyhrnout si rukávy a pustit se do práce. 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

19 A já vyčistím okna Já se pustím do té opravy My kluci půjdeme uklidit les Na mne volá zarostlá skalka A my zkusíme vyrobit něco hezkého pro prodejní trhy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 19

20 Já pracuju tím, že si hraju. Nebo pomáhám tátovi A mámy stíhají vše práci i hru. My už se společně těšíme na oběd. A my dáme hlavy dohromady a něco dobrého uvaříme. 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

21 Já musím říct, že mi oběd moc chutnal A já se zase s novou chutí pustím do práce... Najdeme si čas i na klidné chvilky rozhovoru a přátelství... Stmívá se. Je načase vrátit se domů. Na cestu nám mává uklizený azylový dům i přátelé, které v něm necháváme. A hřeje nás vědomí, že ten sobotní den práce a společného hledání dobra byl smysluplný a stál za to. Příště pojedeme zase! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 21

22 DARY A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2013 PŘIJATÉ DARY V ROCE 2013 Nová veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu Kč Ukončená veřejná sbírka na podporu činnosti OPS Dlaň životu Kč Další dary na podporu činnosti OPS Dlaň životu Dary na podporu misií Kč Kč Nadační příspěvek Nadace Martina Romana Kč Ostatní dary na podporu činnosti nadačního fondu Kč Přijaté dary celkem Kč Nová veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu Ukončená veřejná sbírka na podporu činnosti OPS Dlaň životu Další dary na podporu činnosti OPS Dlaň životu Dary na podporu missí Nadační příspěvek Nadace Martina Romana Ostatní dary na podporu činnosti nadačního fondu POSKYTNUTÉ DARY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2013 Nadační příspěvky na podporu provozu a činnosti OPS Dlaň životu Kč Ostatní dary Kč Podpora misií Kč Poskytnuté dary a příspěvky celkem Kč Nadační příspěvky na podporu provozu a činnosti OPS Dlaň životu Ostatní dary Podpora misií 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

23 HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU PŘEHLED O MAJETKU V ROCE 2013 (v tis. Kč) k k Dlouhodobý majetek celkem Z toho: Pozemky Stavby Samostatné movité věci 0 0 Oprávky DHM Krátkodobý majetek celkem Z toho: Dohadné účty aktivní Pokladna 2 4 Bankovní účty Jiná aktiva Aktiva celkem Náklady spojené s činností Nadačního fondu činily za rok ,30 Kč, což je 7,7 % z majetku nadačního fondu. Tím nadační fond dodržel pravidlo pro omezení nákladů spojených s jeho správou, uvedené ve statutu. Ověřila: Mgr. Magda Bušková členka dozorčí rady VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 23

24 24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

25 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 25

26 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 27

28 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

29 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 29

30 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 31

32 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

33 POZVÁNÍ k pomoci Nadační fond můžete nadále podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS BETLEM, na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, nadační fond obdrží 28,50 Kč. Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK BETLEM. Částka 30 Kč Vám bude automaticky odečtena každý měsíc. Více informací najdete na Děkujeme Vám! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 33

34 DĚKUJEME VÁM Poslední stránku bychom tradičně chtěli věnovat Vám všem, kdo jste nám svým příspěvkem pomohli rozvíjet naši činnost. Ač bychom rádi, nemůžeme Vás zde představit všechny. Spokojíme se tedy se jmény Vás, kteří jste nám přispěli vyšší částkou. Naše díky a vděčný úsměv Alenky, která i díky Vám našla v tomto roce v azylovém domě se svou mámou bezpečí a pomoc, však patří Vám všem. Děkujeme! Dary vyššími než Kč nám přispěli: Nadace Martina Romana ,00 Kč Kačena Bořivoj ,00 Kč Stoszek Tomáš ,00 Kč Babická Helena ,00 Kč Duben Přemysl ,00 Kč Paličková Jana ,00 Kč Růžička Aleš ,00 Kč Carbol David ,00 Kč Gryžboň Antonín ,00 Kč Římskokatolická farnost Dolní Bojanovice ,00 Kč Glogarová Pavla ,00 Kč Prášilová Marcela ,00 Kč Duchovní správa kostela Panny Marie v Hradci Králové ,00 Kč Pchálek Ivo ,00 Kč Novotná Helena ,00 Kč ABC Magnet, s. r. o ,00 Kč ACI-Auto Components International, s. r. o ,00 Kč Hutyra Jiří ,00 Kč Křenková Iva ,00 Kč Ptáčník Tomáš ,00 Kč Vahalíková Petronela ,00 Kč Hrubý Ondřej ,00 Kč Vrňatová Mária ,00 Kč Glogar Jiří ,00 Kč Mičulek František ,00 Kč Koloničná Martina ,00 Kč Kvíčalová Jindra ,00 Kč Bortlík Ladislav ,00 Kč Bučo Josef ,00 Kč Eliáš Vojtěch ,00 Kč Poulová Jana ,00 Kč Řezáčová Františka ,00 Kč Simajchl Karel ,00 Kč 34 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

35 DÍKY, že jsme spolu s VÁMI MOHLI udělat další krok NA cestě vstříc životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 35

36

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání krok vstříc životu BETLÉM NENAROZENÝM Příloha Katolického týdeníku 13/2015 24. 30. března 2015 Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající se pupeny, bouřlivá voda potoků, mláďata

Více

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole Vaše práce se třídami dosáhla jak mezi žáky, tak i mezi učiteli značné popularity a opravdu má velmi kladný ohlas. Proto zájem o spolupráci trvá, a poněvadž se ve třídách stále nějaké problémy vyskytují,

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

vesnička květen 2015

vesnička květen 2015 vesnička květen 2015 2 Milí přátelé, každý z nás dospělých si přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Co si přejí náctileté děti? Až vyrostu, chci být šťastný, zdravý, v bezpečí, nešikanovaný, být

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Bible (Žalm 127:1)

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Bible (Žalm 127:1) 1 úvodník Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Bible (Žalm 127:1) Vážení přátelé, spolupracovníci a podporovatelé, možná jste si při

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Vážení přátelé Je březen a já dostávám na stůl poslední články, fotky a informace od kolegů z jednotlivých zařízení. Už je mám všechny a tak nezbývá, než napsat několik

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX.

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX. DVOUMĚSÍČNÍK 42 číslo Slovo na úvod IX. ročník leden 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žili s námi aneb lidé na Blatensku Alžběta Barcalová Jak jsme se mohli dočíst v kalendáři SOB, v loňském

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU. ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období duben červen 2014. S přáním krásného léta

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU. ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období duben červen 2014. S přáním krásného léta OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období duben červen 2014 S přáním krásného léta Projekt Poradna Cesta těhotenstvím Jako se nám před očima nabízela díky brzkému nástupu léta

Více

ZPRAVODAJ 08/2013 LIPNICKÉ (H)RADOVÁNÍ CESTA PO UGANDĚ 2013 ŠKOLKA V BWINDI KORÁLKY DO DÁLKY...

ZPRAVODAJ 08/2013 LIPNICKÉ (H)RADOVÁNÍ CESTA PO UGANDĚ 2013 ŠKOLKA V BWINDI KORÁLKY DO DÁLKY... ZPRAVODAJ 08/2013 LIPNICKÉ (H)RADOVÁNÍ CESTA PO UGANDĚ 2013 ŠKOLKA V BWINDI KORÁLKY DO DÁLKY... úvodem Vážení přátelé, Rok 2013 je pro nás ve znamení relativně velkých změn. První z nich, navýšení letošního

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ŘÍJEN 2013 3 STR. KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA 9 STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 18-19 STR. ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Více