VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 aneb ohlédnutí za minulým rokem...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 aneb ohlédnutí za minulým rokem..."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 aneb ohlédnutí za minulým rokem...

2 SÍDLO: Nadační fond Českobratrská 1229/ Ostrava IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /2010 nový běžný účet bez poplatků za přijaté dary /2010 veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu, transparentní účet /0300 původní běžný účet Zasíláte-li dosud své dary na původní běžný účet, prosíme, je-li to pro Vás možné, o jejich převedení na nový. Pomůžete nám tak ušetřit na bankovních poplatcích. Děkujeme! Web: SPRÁVNÍ RADA: (složení k ) MUDr. Marie Glogarová (předsedkyně) Mgr. Tomáš Ptáčník Ing. Jiří Glogar Michaela Schindlerová Mgr. Iva Křenková Mgr. Petr Palička Nadace byla založena dne 12. února 1997 a registrována Okresním úřadem ve Frýdku-Místku pod č.j. P/93, poř. č. 85. Na základě zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byla tato nadace transformována na Nadační fond, který byl dne 12. května 1999 zapsán u Krajského soudu v Ostravě do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

3 POSLÁNÍ Nadační fond jsme po několikaleté přípravě založili v roce 1997 jako odezvu na nově se formující a v podstatě odlišný postoj k životu, než jak byl naším prostředím a kulturou staletí nesen, kde rodina v sobě zahrnovala úctu k životu od početí až po přirozenou smrt. Chceme svou činností napomáhat chránit především nenarozené děti, které jsou současným pojetím hodnot nejvíce ohroženy, mají minimální právní ochranu a nemohou se samy bránit. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 3

4 Vážení přátelé, SLOVO PŘEDSEDY nedávno jsem šla zamračeným deštivým ránem do svého zaměstnání s hlavou plnou starostí, co mne dnes všechno čeká. Najednou ale vytrvalé bubnování deště narušil jásavý ptačí trylek. To kos, sedící na blízké střeše, zdravil nové ráno a možná i mne. Zdánlivě maličkost několik ptačích trylků. Ale mně rozzářily celý den. Vzpomněla jsem si na tuto příhodu v souvislosti s tím, že Vás na následujících stránkách naší výroční zprávy chceme společně seznámit s tím, co vše se událo v Nadačním fondu v roce Přála bych si, aby pro Vás následující řádky byly také třeba jen takovým malým ptačím trylkem, povzbuzením v úsilí chránit každý lidský život a pomáhat mu, jak se dá. Hlavním úkolem pro nás byla i v tomto roce podpora Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu a jejích projektů pomáhajících těhotným ženám, matkám a rodinám s dětmi. Na tento účel jsme vyhlásili také naši novou veřejnou sbírku. Ale nezapomínali jsme ani na budovu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni a péči o to, aby se v ní ti, kdo zde našli svůj dočasný domov, cítili dobře. Nové impulsy i vítanou pomoc vnášeli do života azylového domu také naši dobrovolníci, kteří přijížděli na pravidelné brigády. Svěžími tóny se v roce 2013 rozezněla naše pomoc potřebným v misiích. V rámci projektu Čtení pomáhá, ve kterém děti přispívají každou přečtenou knížkou na určitou charitu, jsme od dětí - čtenářů získali Kč na odesílání misijních balíků. Však je v našich dvou misijních střediscích přivítali s radostí a nadšením. 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

5 Více se o našich aktivitách dočtete na následujících stranách. Chtěli bychom Vám je letos představit očima těch, kdo danou konkrétní oblast našeho života měli na starosti. Dříve ale, než jim předám slovo, aby Vás provedli filmem našeho života od jara až do zimy, dovolte mi poděkovat Vám, naši příznivci a dárci. Bez Vás by nic z toho nebylo možné. Díky Vám a Vaší podpoře a pomoci jsme mohli pomáhat a věříme, že budeme moci pomáhat i nadále. Děkujeme! MUDr. Marie Glogarová předsedkyně správní rady VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 5

6 Budovu azylového domu, dříve bývalého penzionu v Hamrech, získal nadační fond v roce 2002 a v průběhu let 2003 až 2007 ji zrekonstruoval do dnešní podoby. Od roku 2008 slouží azylový dům potřebným a nadační fond nadále financuje jeho úpravy tak, aby mohl toto své poslání plnit co nejlépe. Jak náš azylový dům rozkvétal v roce 2013, na to se teď můžete podívat spolu se členem správní rady nadačního fondu Ing. Jiřím Glogarem. komína zjistili, že polystyrenová venkovní izolace, kterou byla při rekonstrukci zateplena celá fasáda domu, není bezpečná z důvodů nedostatečné tloušťky zdiva. Pokud jsme chtěli mít komín bezpečný, a to jsme určitě chtěli, museli jsme izolaci ve štítu budovy vyměnit za nehořlavou minerální. Úkolu se zhostila firma pana Boštíka a jeho pracovníkům se tak naskytl netradiční pohled do oken azylového domu z ptačí perspektivy. Dnes už komín bezpečně funguje a nový krb zpříjemnil v azylovém domě jeho obyvatelům leckterou chladnou chvilku. PÉČE O BUDOVU AZYLOVÉHO DOMU Tak tohle je výsledek práce firmy pana Čalouda. Již dlouho jsme si přáli, aby v sále azylového domu byl krb. Počítalo se s ním již při rekonstrukci a krbovou vložku jsme měli zakoupenu již několik let. V tomto roce ji firma pana Čalouda krásně obestavěla, ovšem dříve, než jsme se z hřejícího krbu mohli začít těšit, museli jsme dát do pořádku komín. Náš komín, to byl tvrdý oříšek. Nejdříve musel být vyvložkován nerezovou vložkou. Pak jsme ale při revizi 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

7 Bagříkem, zobrazeným na další fotografii, jsme nekopali soukromé metro, jak by se snad na první pohled mohlo zdát, ale napojili jsme náš azylový dům na obecní kanalizaci, která byla před časem uvedena do provozu. Na zahradě domu to ale letos nebyla změna jediná. V průběhu října a listopadu na ní vyrostl nový zahradní altán, který má sloužit pro volnočasové aktivity klientek i dalších návštěvníků domu. Stavbu zrealizoval Ing. Tomáš Vochyán a Jan Škarka a nadační fond se spolu s Nadací VINCI podílí na jejím financování. V příštím roce bychom chtěli pokračovat v dostavbě altánu dobrovolnicky, a to vydlážděním jeho podlahy i dalších venkovních ploch. Poslední změna, která se v azylovém domě udála, zůstala tento rok nenápadná a skrytá. Souvisela s tím, že jsme od počátku vzniku myšlenky azylového domu chtěli umožnit, aby část jeho prostor sloužila pro pěstounskou rodinu. V létě jsme proto pronajali část prostor domu profesionální pěstounce, která v nich bude vytvářet dočasné zázemí a domov těm, kdo to budou potřebovat. Dnes už tyto prostory zní dětským smíchem, ale více se dozvíte ve výroční zprávě roku Jen kratince a zhruba jsme nahlédli, jak náš azylový dům spolu se svými malými obyvateli pokračoval na cestě svého zrání. Zatímco děti, které v něm se svými mámami našly pomoc, vyrůstaly ze svých dětských střevíčků a prožívaly svá první dobrodružství, azylový dům se proměňoval tak, aby jim mohl co nejlépe sloužit. Děkujeme, že jste k tomu svou podporou a nezištnou pomocí přispěli. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 7

8 PODPORA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DLAŇ ŽIVOTU Obecně prospěšná společnost Dlaň životu poskytuje těhotným ženám a matkám s dětmi v tísni pomoc v jejich obtížné situaci, a tak pomáhá nadačnímu fondu naplňovat jeho poslání chránit lidský život od jeho počátků. S jednotlivými projekty, kam podpora nadačního fondu ve výši Kč směřovala, nás na následujících řádcích seznámí člověk nejpovolanější, ředitelka obecně prospěšné společnosti Mgr. Marcela Holeňová. Poradna Cesta těhotenstvím v Ostravě Poradna se zrodila jako projekt, jehož cílem bylo nabídnout těhotným ženám v tísni podporu a pomoc při nečekaném těhotenství. V roce 2013 oslavila tato poradna 10 let svého trvání. V průběhu času rozšířila své služby na podporu rodin s malými dětmi a v dnešní době nabízí také službu duly, videotrénink interakcí i možnost pro setkávání matek s dětmi v rámci pravidelných měsíčních vzdělávacích setkání. Z prostředků nadačního fondu jsme provoz poradny podpořili částkou Kč. Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska Tento náš nejrozsáhlejší projekt měl v roce 2013 také své výročí 5 let od svého otevření. Dům nabízí těhotným ženám a matkám s dětmi do 7 let věku poradenství, podporu a pomoc v jejich obtížné situaci. Letos v něm našlo své útočiště 19 matek a 21 dětí. Nadační fond k tomu přispěl velkorysou částkou Kč, ale také pravidelnými brigádami svých dobrovolníků. Děkujeme! 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

9 Cesta mateřstvím Začít znovu Projekt Cesta mateřstvím vznikl v roce 2010 a jeho smyslem je podpořit klientky azylového domu v přijetí mateřské role a přispět k rozvíjení jejich mateřských dovedností a kompetencí. V roce 2013 tato podpora probíhala především prostřednictvím přednášek a videotréninku interakcí. Klientky měly také možnost tvořivě se účastnit života azylového domu při dobrovolnických brigádách, dětském dnu, divadelních představeních a dalších akcích. Nadační fond nám ve financování tohoto projektu pomohl částkou Kč. Také tento projekt slouží našim klientkám v azylovém domě. Jádrem projektu je zaměstnávání klientek formou dohody o provedení práce, a tak pomáhá klientkám získat pracovní návyky a umožňuje jim podílet se vlastním přičiněním na tom, aby zlepšily svou finanční situaci. Práce, které klientky vykonávají v rámci tohoto projektu, jsou nad rámec jejich povinností vyplývajících z ubytování v azylovém domě. Pomáhají například se zajištěním prací na zahradě, kolem domu či při výrobě propagačních materiálů. Nadační fond projekt podpořil částkou Kč. Nadační fond pomohl obecně prospěšné společnosti také s úhradou nákladů na správu, a to ve výši Kč. Za všemi těmito slovy a číslicemi se skrývají konkrétní osudy, životy a tváře matek a dětí, jimž jsme díky podpoře nadačního fondu mohli pomoci. Jsme za to vděčni. Jménem všech, kdo v roce 2013 vyhledali naši pomoc, děkujeme! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 9

10 MISIJNÍ STŘEDISKO DOBRÁ Letos nás napadlo přiblížit Vám život v tomto misijním středisku ne tolik z pohledu těch, kdo tuto pomoc nabízí, jako spíše z pozice těch, kdo ji dostávají. A tak jsme si pro Vás s paní Ivou Mališovou, vedoucí misijního střediska v Dobré, připravili malý výlet do dálných krajin Afriky a Indie. Nejdříve jsme zamířili do Indie. Na obrázku jsou děvčata ze školy pro dívky v hlavním městě Indie, v Bombaji, kam jsme poslali v minulém roce balík s pletacími přízemi, háčky, jehlicemi, bavlnkami i dalšími materiály pro ruční práce. Děvčata z nich měla upřímnou radost, vždyť znalostí ručních prací si budou schopny v budoucnosti zajistit živobytí. Nad návody na pletení a vyšívání v angličtině, o které prosila sestra Freda, která má místní školu na starosti, jsme se sice trošku zapotili, ale pak jsme zapojili i široký okruh našich přátel a výsledek stál za to. A protože jsme do balíku přibalili i něco pro radost, místní děvčata si hned vyzkoušela, jak jim budou české sponky slušet. Pro sestřičky a starší obyvatelky, které více než paráda trápí nemoci a bolesti zad a kloubů, plánujeme v dohledné době poslat ortézy, masti a léky. Však už se na ně sestra Freda i její svěřenkyně moc těší! V Indii jsme zůstali také na dalším obrázku, jen jsme se přesunuli do města Bhopal, kde se sestry Misionářky lásky starají o mentálně postižené děti v místní škole a školce. Také sestře Amrit, která má komunitu sester na starosti, jsme poslali balík a věříme, že i tady zaslaná pomoc pomohla. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

11 A to už jsme v daleké Etiopii. Nejprve jsme zamířili do Addis Abeby za sestrou Janneke. Ta se svými spolusestrami zrovna přemýšlela nad tím, čím potěší své svěřence u příležitosti tamějšího svátku dětí. Náš balík přišel jako na zavolanou. Ze zaslaných surovin uvařily sestry dětem malinový pudink, který děti nikdy předtím nejedly a moc si na něm pochutnaly. Navíc každé dítě našlo v balíku malý dárek - nafukovací balónek. Radost dětí z těchto našich maličkostí byla nelíčená a obrovská. Z následujících obrázků je zřejmé, že v daleké Etiopii se nežije lehce a každá pomoc je tam velmi vítána. Na prvním obrázku je maminka s dětmi z vesnice Dire Dawa, kde se sestry Misionářky lásky starají o chudé. Druhý obrázek znázorňuje typický dům té vesnice a na třetím jsou její obyvatelé v šatech, které našli v našem balíku. Jak je vidět, i tady balík udělal velkou radost. Jen kratince a velmi zhruba jsme se vypravili za 7 našimi balíky, které jsme v roce 2013 odeslali. Když bychom šli po jejich stopách sami, stálo by nás to mnohem více času i úsilí. Ale cesta k poznání, že konkrétnímu člověku vedle mne mohu a mám pomoci, je často ještě delší. A tak děkujeme Vám všem, kdo jste nás v našem úsilí podpořili a jakkoliv nám pomohli. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 11

12 MISIJNÍ STŘEDISKO NOVÝ JIČÍN Pak nastává další krok popsané a zpevněné zboží je potřeba srovnat na deku. Možná si řeknete: No, tak to je toho Jenže ve skutečnosti nám to dá pěkně zabrat, protože srovnat nákup vážící 25 kg do úhledného útvaru, který by se dal aspoň náznakem nazvat jako kvádr nebo balík, je takřka nemožné. Ale nezoufáme. Většinou tak na třetí, čtvrtý pokus se to nakonec přece jen podaří. Letos naše balíky obsahovaly hodně léků, protože se nám podařilo sehnat výraznou slevu na toto, v misijních oblastech tolik žádané zboží. Od našich přátel z misií dostáváme dopisy s požadavky konkrétních léků, které by jejich nemocní potřebovali. Většinou si ale nemůžeme dovolit posílat vše, co by chtěli. Díky daru Nadace Martina Romana v rámci projektu Čtení pomáhá jsme si to ale tentokrát dovolit mohli. A jak se dařilo v misijním středisku v Novém Jičíně? To nám prozradila vedoucí misijního střediska paní Michaela Schindlerová, která nás pozvala na jedno malé balicí dobrodružství. Vše začíná docela obyčejně listováním v propagačních letácích obchodních řetězců a pátráním po dostupných slevách. Pak naše dobrodružství pokračuje úmornou frontou u pokladny supermarketu, až konečně máme všechno zboží pěkně pohromadě. Teď je potřeba všechno roztřídit, zpevnit, zvážit a anglicky popsat, u léků pak přeložit návody k použití. Takže společně třídíme, lepíme, popisujeme a někdy dlouze vzpomínáme na své základy angličtiny 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

13 A tak s velkou radostí zašíváme do neprodyšné vrstvy látky 10 balení velkých Dolgitů, 20 balení Calcia atd. Přidáváme také školní potřeby, potraviny i hygienické potřeby. Přes všechnu únavu je to opravdu radost a jen litujeme, že neuvidíme rozjasněné tváře těch, ke kterým balíky připutují Tak, první vrstva by byla. Teď jdeme na druhou! Jehla je připravena! Každý balík totiž balíme do dvou vrstev do fleesové deky a do pevného prostěradla. To kvůli bezpečnosti i větší záruce doručení balíku do správných rukou. Stehy musí být co nejmenší, asi tak jen 2 mm. Dost titěrná prácička Ale po boku s kamarády a ruku v ruce s nimi se to nakonec podaří. Hotovo. Teď už jen zbývá vyplnit průvodky a můžeme na poštu. V roce 2013 jsme takto zabalili celkem 6 balíků, z toho 4 byly z daru Nadace Martina Romana. Našemu malému dobrodružství jsme věnovali své jarní i podzimní prázdniny, ale nelitujeme. Radost potřebných, když takový balík dostanou, za to určitě stojí. Děkujeme proto všem našim malým čtenářům z projektu Čtení pomáhá i všem, kdo jste nás jakkoliv v naší snaze podpořili. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 13

14 FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS Co se skrývá za oblastí dárcovství a vztahů s veřejností, to nám přiblíží administrativní pracovnice nadačního fondu Ing. Veronika Bučová. A věřte či nevěřte, nemusí to být vůbec žádná nuda. Vždy, když hovořím o našich dárcích a komunikaci s nimi, ráda přirovnávám tuto oblast své práce k péči o poklad. Nepočítám sice perly, diamanty ani pruty zlata, ale starám se o něco mnohem vzácnějšího. O vztahy s lidmi, kteří nás podpořili často i ze svého mála s důvěrou, že tím pomohou dobré věci. A to je pro každou neziskovou organizaci, tedy i pro nás, velký poklad a nezměřitelné bohatství. S vděčností a úctou bych na tomto místě chtěla poděkovat našim dárcům za jejich důvěru, podporu a přízeň. V loňském roce nám přispěli celkovou částkou Kč. Téměř 35 % této částky činily dary veřejné sbírky, tedy lépe řečeno, našich dvou veřejných sbírek. V květnu jsme totiž ukončili a řádně vyúčtovali veřejnou sbírku na podporu činnosti Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu a úspěšně započali novou, na podporu čtyř jejích hlavních projektů Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, Poradny Cesta těhotenstvím, projektu Cesta mateřstvím a Začít znovu. Nově se obrodil také projekt našich dárcovských SMS nazvaný Betlém dětem. S ukončením původní veřejné sbírky skončil, aby se s novou sbírkou vydal opět na cestu pomáhat těm, kdo v našem azylovém domě našli své útočiště. Naše díky patří také Vám všem, kdo jste nám jakýmkoli způsobem projevili svou podporu, sympatii, přízeň. Nebylo v našich možnostech odpovídat na každý Váš milý pozdrav, povzbudivý nebo třeba jen několik osobních slov v avízu Vaší platby. Každý takový pozdrav nás ale vždy nově nadchl, povzbudil, dodal svěží elán a energii. Děkujeme! Vážili jsme si rovněž přízně firem a nadací. Donátorem naší misijní činnosti se v roce 2013 stala Nadace Martina Romana, podpořila nás také firma ACI Auto Components International, s. r. o. a firma ABC Magnet, s. r. o. Velmi nám pomohla 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

15 firma OPTYS, spol. s r. o., která nám úplně zdarma graficky zpracovala a vytiskla naši výroční zprávu a navíc nám věnovala věcný dar v podobě předtištěných obálek pro komunikaci s našimi dárci. K darům s velmi milým a osobním poselstvím patřil příspěvek Římskokatolické farnosti v Dolních Bojanovicích, kde naši dobrovolníci prezentovali činnost naší organizace, nebo výtěžek vánoční sbírky v kostele Panny Marie v Hradci Králové. S činností naší organizace jsme naše dárce, příznivce a širokou veřejnost seznamovali na stránkách novin a časopisů. Tradičně jsme v říjnovém čísle Katolického týdeníku uveřejnili čtyřstránkovou přílohu. Letos měla obzvlášť slavnostní ráz vždyť jsme si v ní připomínali 20. výročí zrodu myšlenky Betléma. Obsahovala jak pohled zpět prostřednictvím rozhovorů s těmi, kdo u zrodu této myšlenky stáli, tak také novinky našeho současného života. S myšlenkou pomoci těhotným ženám v tísni prostřednictvím podpory azylového domu jsme seznámili čtenáře časopisu Žlutý při jejich cestách autobusem Student Agency. Projekt dárcovských SMS Betlém dětem jsme představili také v Cyrilometodějském kalendáři. V lednu a březnu minulého roku pak našli naši dárci ve svých schránkách osobní pozdrav od nás. V lednu jsme jim rádi popřáli pěkný rok, v březnu jsme je v dopise seznámili s novinkami v naší činnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 15

16 Milou příležitostí potkat se s našimi dárci a příznivci osobně a tváří v tvář se stal již 4. ročník Putování ke kořenům. Konalo se jako každoročně na svátek svatého Václava a jeho cílem byla hora Radhošť v Beskydech. Toto setkání si za čtyři roky svého trvání již získalo své příznivce a tak nepřekvapilo, že jsme se i po chladném, vyloženě podzimním týdnu sešli na parkovišti v Trojanovicích v poměrně hojném počtu. Na cestu nám svítilo sluníčko, které konečně zvítězilo nad zamračenou oblohou. Odměnilo nás také několik houbařských úlovků, které naši všímaví, především malí účastníci na své objevné cestě lesem našli. Na vrcholu nás pak čekaly nejen daleké obzory, ale i teplá polévka, která po takovém výšlapu přišla k chuti. Za život i všechny jeho dary jsme pak společně poděkovali při mši svaté v kapli svatého Cyrila a Metoděje a pak už nás čekala tradiční procházka na Pustevny s možností si popovídat, zahrát s dětmi nebo se jen potichu těšit z okolní přírody. Když jsme se na Pustevnách loučili, abychom se opět každý rozjeli do svých domovů, odváželi jsme si nejen radost z hezky prožitého dne a vzájemného přátelství, ale také povzbuzení do dalších krůčků životu vstříc. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

17 Zatímco Putování ke kořenům nás zavedlo do přírody, další dvě příležitosti setkat se s našimi dárci se konaly pod střechou, a to v duchu přímo pohádkovém. Naše příznivce jsme totiž pozvali do Azylového domu pro těhotné ženy v tísni na divadelní pohádkové představení. V obou případech byli herci naši dobrovolníci. V červnu patřilo jeviště naší mládeži, v prosinci naproti tomu rodičům. Ale obě pohádky stály za to a vykouzlily úsměv na tvářích malých i velkých diváků. Navíc se staly vzácnou a milou příležitostí se vzájemně setkat a více se poznat. Děkujeme proto všem, kteří nám svou angažovaností i vnímavostí pomohli vnést kousek skutečné pohádky do světa. Co říci na závěr? Stalo se znamením doby přepočítávat vše na peníze a stěžovat si, že je jich málo. I když počítání se nevyhneme ani my, na tomto místě chci především děkovat. Děkujeme Vám všem, díky kterým se můžeme cítit bohatými tím pravým lidským bohatstvím Vaší důvěrou a nezištností i vědomím, že sloužíme smysluplnému cíli. Díky! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 17

18 ZE ŽIVOTA NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ Život nadačního fondu by byl nemyslitelný bez našich dobrovolníků. V mnohém jeho činnost nesou a utváří, dávají mu dynamiku i nové impulsy. Ale jak je představit? Nechali jsme je, ať to na následujících řádcích udělají sami, třeba skrze jeden den na brigádě v azylovém domě. Tak posuďte sami. Budík dnes zazvonil hodně brzy. Ale to nevadí jedeme všichni. Už jste tady? To je dobře! Taky jsme přijeli před chvilkou. Já jsem se těšila na snídani. Po daleké cestě přišla k chuti. A po dobré snídani je načase nasadit si rukavice, vyhrnout si rukávy a pustit se do práce. 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

19 A já vyčistím okna Já se pustím do té opravy My kluci půjdeme uklidit les Na mne volá zarostlá skalka A my zkusíme vyrobit něco hezkého pro prodejní trhy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 19

20 Já pracuju tím, že si hraju. Nebo pomáhám tátovi A mámy stíhají vše práci i hru. My už se společně těšíme na oběd. A my dáme hlavy dohromady a něco dobrého uvaříme. 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

21 Já musím říct, že mi oběd moc chutnal A já se zase s novou chutí pustím do práce... Najdeme si čas i na klidné chvilky rozhovoru a přátelství... Stmívá se. Je načase vrátit se domů. Na cestu nám mává uklizený azylový dům i přátelé, které v něm necháváme. A hřeje nás vědomí, že ten sobotní den práce a společného hledání dobra byl smysluplný a stál za to. Příště pojedeme zase! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 21

22 DARY A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2013 PŘIJATÉ DARY V ROCE 2013 Nová veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu Kč Ukončená veřejná sbírka na podporu činnosti OPS Dlaň životu Kč Další dary na podporu činnosti OPS Dlaň životu Dary na podporu misií Kč Kč Nadační příspěvek Nadace Martina Romana Kč Ostatní dary na podporu činnosti nadačního fondu Kč Přijaté dary celkem Kč Nová veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu Ukončená veřejná sbírka na podporu činnosti OPS Dlaň životu Další dary na podporu činnosti OPS Dlaň životu Dary na podporu missí Nadační příspěvek Nadace Martina Romana Ostatní dary na podporu činnosti nadačního fondu POSKYTNUTÉ DARY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2013 Nadační příspěvky na podporu provozu a činnosti OPS Dlaň životu Kč Ostatní dary Kč Podpora misií Kč Poskytnuté dary a příspěvky celkem Kč Nadační příspěvky na podporu provozu a činnosti OPS Dlaň životu Ostatní dary Podpora misií 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

23 HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU PŘEHLED O MAJETKU V ROCE 2013 (v tis. Kč) k k Dlouhodobý majetek celkem Z toho: Pozemky Stavby Samostatné movité věci 0 0 Oprávky DHM Krátkodobý majetek celkem Z toho: Dohadné účty aktivní Pokladna 2 4 Bankovní účty Jiná aktiva Aktiva celkem Náklady spojené s činností Nadačního fondu činily za rok ,30 Kč, což je 7,7 % z majetku nadačního fondu. Tím nadační fond dodržel pravidlo pro omezení nákladů spojených s jeho správou, uvedené ve statutu. Ověřila: Mgr. Magda Bušková členka dozorčí rady VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 23

24 24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

25 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 25

26 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 27

28 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

29 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 29

30 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 31

32 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

33 POZVÁNÍ k pomoci Nadační fond můžete nadále podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS BETLEM, na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, nadační fond obdrží 28,50 Kč. Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK BETLEM. Částka 30 Kč Vám bude automaticky odečtena každý měsíc. Více informací najdete na Děkujeme Vám! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 33

34 DĚKUJEME VÁM Poslední stránku bychom tradičně chtěli věnovat Vám všem, kdo jste nám svým příspěvkem pomohli rozvíjet naši činnost. Ač bychom rádi, nemůžeme Vás zde představit všechny. Spokojíme se tedy se jmény Vás, kteří jste nám přispěli vyšší částkou. Naše díky a vděčný úsměv Alenky, která i díky Vám našla v tomto roce v azylovém domě se svou mámou bezpečí a pomoc, však patří Vám všem. Děkujeme! Dary vyššími než Kč nám přispěli: Nadace Martina Romana ,00 Kč Kačena Bořivoj ,00 Kč Stoszek Tomáš ,00 Kč Babická Helena ,00 Kč Duben Přemysl ,00 Kč Paličková Jana ,00 Kč Růžička Aleš ,00 Kč Carbol David ,00 Kč Gryžboň Antonín ,00 Kč Římskokatolická farnost Dolní Bojanovice ,00 Kč Glogarová Pavla ,00 Kč Prášilová Marcela ,00 Kč Duchovní správa kostela Panny Marie v Hradci Králové ,00 Kč Pchálek Ivo ,00 Kč Novotná Helena ,00 Kč ABC Magnet, s. r. o ,00 Kč ACI-Auto Components International, s. r. o ,00 Kč Hutyra Jiří ,00 Kč Křenková Iva ,00 Kč Ptáčník Tomáš ,00 Kč Vahalíková Petronela ,00 Kč Hrubý Ondřej ,00 Kč Vrňatová Mária ,00 Kč Glogar Jiří ,00 Kč Mičulek František ,00 Kč Koloničná Martina ,00 Kč Kvíčalová Jindra ,00 Kč Bortlík Ladislav ,00 Kč Bučo Josef ,00 Kč Eliáš Vojtěch ,00 Kč Poulová Jana ,00 Kč Řezáčová Františka ,00 Kč Simajchl Karel ,00 Kč 34 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13

35 DÍKY, že jsme spolu s VÁMI MOHLI udělat další krok NA cestě vstříc životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O13 2O12 35

36

Sídlo: Nadační fond Betlém nenarozeným Českobratrská 1229/13 702 00 Ostrava IČ: 658 92 399 DIČ: CZ 65892399

Sídlo: Nadační fond Betlém nenarozeným Českobratrská 1229/13 702 00 Ostrava IČ: 658 92 399 DIČ: CZ 65892399 Sídlo: Nadační fond Betlém nenarozeným Českobratrská 1229/13 702 00 Ostrava IČ: 658 92 399 DIČ: CZ 65892399 Bankovní spojení: 191289707/0300 1261409001/5500 19-3707470237/0100 E-mail: kontakt@nfbetlem.cz

Více

NADAČNÍ FOND BETLÉM NENAROZENÝM

NADAČNÍ FOND BETLÉM NENAROZENÝM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NADAČNÍ FOND BETLÉM NENAROZENÝM Sídlo: Nadační fond Betlém nenarozeným Českobratrská 1229/13 702 00 Ostrava IČ: 658 92 399 DIČ: CZ 65892399 Bankovní spojení: 191289707/0300 1261409001/5500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 aneb náš barevný svět roku...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 aneb náš barevný svět roku... Nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 aneb náš barevný svět roku... SÍDLO: Nadační fond Betlém nenarozeným Českobratrská 1229/13 702 00 Ostrava IČ: 658 92 399 DIČ: CZ 65892399 Bankovní spojení: 2100409363/2010

Více

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období červenec září 2015 Milí přátelé, příznivci a dárci, do podzimních dnů bychom Vám chtěli nabídnout několik letních ohlédnutí za životem v našich projektech. Tyto projekty nabízí

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Nadační fond BETLÉM NENAROZENÝM

Nadační fond BETLÉM NENAROZENÝM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Nadační fond BETLÉM NENAROZENÝM Sídlo: Nadační fond Betlém nenarozeným Českobratrská 1229/13 702 00 Ostrava IČ: 658 92 399 DIČ: CZ 65892399 Bankovní spojení: 191289707/0300 1261409001/5500

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Dobré zprávy jara ZPRÁVA O ČINNOSTI

Dobré zprávy jara ZPRÁVA O ČINNOSTI Dobré zprávy jara ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období leden březen 2015 Milí přátelé, příznivci a dárci, také v roce 2015 bychom Vás chtěli čtvrtletně informovat o novinkách v činnosti Nadačního fondu Betlém nenarozeným

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU. ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období červenec září 2014. Podzimní chvilka se zážitky léta

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU. ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období červenec září 2014. Podzimní chvilka se zážitky léta OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období červenec září 2014 Podzimní chvilka se zážitky léta Projekt Poradna Cesta těhotenstvím V době prázdnin se i v poradně na chvíli odpočívalo,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

ARCHA Borovany, o. p. s. Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany info@archaborovany.cz, www.archaborovany.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

ARCHA Borovany, o. p. s. Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany info@archaborovany.cz, www.archaborovany.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHA Borovany, o. p. s. Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany info@archaborovany.cz, www.archaborovany.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo Impulsem k založení obecně prospěšné společnosti byla více než osmiletá

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Zprávy s letní pohodou

Zprávy s letní pohodou Zprávy s letní pohodou ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období duben červen 2015 Milí přátelé, příznivci a dárci, s létem a obdobím prázdnin a dovolených bychom Vám pro chvilky oddechu, volna i cestování chtěli nabídnout

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Za období říjen - prosinec 2014

Za období říjen - prosinec 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období říjen - prosinec 2014 Okénko do našeho života Projekt Poradna Cesta těhotenstvím V posledních, ještě letních zprávách z poradny, jste

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU. ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období duben červen 2014. S přáním krásného léta

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU. ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období duben červen 2014. S přáním krásného léta OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLAŇ ŽIVOTU ZPRÁVA O ČINNOSTI Za období duben červen 2014 S přáním krásného léta Projekt Poradna Cesta těhotenstvím Jako se nám před očima nabízela díky brzkému nástupu léta

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2014 Motto: Naděje má křídla Obsah 1. Úvod - slovo ředitelky... 1 2. Struktura organizace... 1 3. Poslání... 2 4. Historie společnosti...

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

2. Každý hlasující musí hlasovat osobně - není možné hlasovat v zastoupení. 3. V Plzeňském regionu se hlasování účastní celkem 16 projektů:

2. Každý hlasující musí hlasovat osobně - není možné hlasovat v zastoupení. 3. V Plzeňském regionu se hlasování účastní celkem 16 projektů: PRAVIDLA HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI v programu PRAZDROJ LIDEM společnosti Plzeňský Prazdroj pro Plzeňský region I. ORGANIZÁTOR HLASOVÁNÍ 1. Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ:

Více

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU O ORGANIZACI A JEJÍM POSLÁNÍ S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více