ZPRAVODAJ MěN v LTM. V roce 2014 jsme ošetřili přes čtvrt miliónu pacientů ÚVODNÍ SLOVO RECERTIFIKACE SE BLÍŽÍ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MěN v LTM. V roce 2014 jsme ošetřili přes čtvrt miliónu pacientů ÚVODNÍ SLOVO RECERTIFIKACE SE BLÍŽÍ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE ÚVODNÍ SLOVO Vážení spolupracovníci, přátelé, letošní duben byl nejen ve znamení nastupujícího jara, ale též ve znamení několika akcí spojených s naší nemocnicí. Ať již to bylo slavnostní otevření nových rehabilitačních ambulancí ve 3. NP dětského pavilonu, dokončení rekonstrukce první poloviny centrálních operačních sálů nebo také nová lůžka na oddělení interny B, jednalo se vždy o výrazný posun ke zvýšení komfortu pacientů a kvality zdravotní péče v naší nemocnici. Pro další období tohoto roku připravujeme ještě několik obdobných projektů. Nejde však vždy jen o dodávky nových přístrojů a technologií, vybavení nebo rekonstrukci prostor. Nemocnice se může pochlubit i výsledky v oblasti zavádění nových medicínských metod či mezinárodní publikací výsledků práce našich lékařů, jak se dočtete dále v tomto Zpravodaji. Toto jsou iniciativy, které bude nemocnice vždy ráda podporovat. Úspěšně pokračuje i realizace našich dvou velkých dotačních projektů ROP a IOP. Jak již bylo řečeno, v případě ROP byla dokončena první část centrálních operačních sálů. V dotačním projektu IOP na modernizaci iktového centra jsme dokončili výběrová řízení na zbytek přístrojového vybavení a zahájili faktickou realizaci jeho nákupu. V závěru tohoto úvodního slova mi dovolte upozornit vás na uveřejnění výroční zprávy nemocnice za rok 2014 na našich webových stránkách. Obsahuje mnoho zajímavých dat a informací o naší nemocnici a jistě stojí za to se s ní seznámit. Mnoho příjemných májových dní vám jménem správní rady přeje Ing. Radek Lončák, MBA předseda správní rady a výkonný ředitel AMBULANTNÍ REHABILITACE JIŽ FUNGUJE V NOVÉM Ve zcela nových prostorách funguje od poloviny dubna 2015 ambulantní rehabilitace Městské nemocnice v Litoměřicích. Do pavilonu B, kde nyní sídlí, byla přestěhována ze svých původních a dispozičně nevyhovujících prostor vedle vstupní haly nemocnice. Slavnostně byl provoz ambulantní rehabilitace v novém kabátě zahájen v pondělí dne 13. dubna Cesta k nové rehabilitační ambulanci byla dlouhá a jsme rádi, že nakonec k vytyčenému cíli došla a my nyní můžeme pacientům nabídnout služby v těchto moderních prostorách, zhodnotil v úvodu slavnostního zahájení provozu předseda Správní rady Radek Lončák, který zároveň poděkoval zástupcům rehabilitačního oddělení za energii vloženou jak do zařizování nových prostor oddělení, tak do samotného stěhování. Přeji vám, aby se vám zde příjemně pracovalo a pacienti odsud chodili spokojení, tak jako jsem vždy já. Zdejší lékaři i fyzioterapeuti mají opravdu zlaté ruce, přidal se s přáním starosta ROČNÍK 8, ČÍSLO 2 DUBEN 2015 V roce 2014 jsme ošetřili přes čtvrt miliónu pacientů Více než čtvrt miliónu, konkrétně , ambulantních vyšetření poskytla Městská nemocnice v Litoměřicích v roce 2014 svým pacientům. Je to o ambulantních vyšetření více, než v roce V lůžkové části nemocnice jsme v uplynulém roce na 560 lůžkách poskytli péči pacientům, což je v porovnání s předchozím rokem o 642 hospitalizovaných osob více. Průměrné využití lůžkového fondu v roce 2014 dosáhlo úrovně 75,2 %, což je hodnota srovnatelná s rokem Pacienti u nás strávili v průměru 4,19 dne na standardních lůžkách, 3,12 dne na intenzivních lůžkách a 58,74 dne na lůžkách dlouhodobé péče, upřesnil člen Správní rady a ředitel pro zdravotní péči Leoš Vysoudil. Nejvíce pacientů bylo v litoměřické nemocnici v roce 2014 hospitalizováno na interně (3 865), na dětském oddělení (3 815), na chirurgii (2 567), na gynekologicko porodnickém oddělení (2 124), na ortopedii (1 927) a na mezioborové jednotce intenzivní péče (1 553). Průměrný věk hospitalizovaných pacientů byl 51,32 let. (nk) RECERTIFIKACE SE BLÍŽÍ Již 25. a proběhne v nezdravotnické části a na vybraných zdravotnických pracovištích litoměřické nemocnice recertifikace systému řízení dle ISO Tu zde opakovaně zrealizuje společnost DNV GL. Certifikátu, který jsme získali v roce 2012, totiž vyprší v červenci platnost a je třeba na další tříleté období získat nový. V období mezi certifikacemi probíhají každoročně periodické audity. Vůbec poprvé prošla nemocnice certifikačním auditem dle ISO 9001 v červnu Certifikovanými pracovišti naší nemocnice dle ISO 9001 jsou všechna oddělení odboru Správní rady, ekonomického odboru, provozního odboru, ústavní lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, odběrová místnost a oddělení centrální sterilizace. Komplement laboratoří (OKBH a OKM) je od roku 2012 akreditován dle normy ISO (nk) Ladislav Chlupáč a v žertu doplnil, že na ambulantní rehabilitaci je častým hostem a do nových prostor se již těší. Radost nad novou podobou ambulantní rehabilitace vyjádřili ve svých projevech také předseda dozorčí rady Miroslav Jiránek a primář rehabilitačního oddělení litoměřické nemocnice Zoran Nerandžič, který navíc poděkoval všem fyzioterapeutům pod vedením Evy Smetanové za úsilí vložené do příprav a náročného stěhování, které proběhlo během pouhých dvou dní. (Pokračování na stránce 2) Uvnitř tohoto vydání: Pokrok v modernizaci operačních sálů Nová lůžka na interně B 3 Představujeme naši práci Roadshow zaměřená na prevenci rakoviny v Litoměřicích Naše povídka 7 Úspěchy našich lékařů 7 Zábava 8 6

2 Strana 2 duben 2015 ZPRAVODAJ MĚN V LTM Ambulantní rehabilitace od poloviny dubna funguje v nových prostorách Takto vstupovali pacienti donedávna do prostor ambulantní rehabilitace...a tento pohled se jim při příchodu naskýtá dnes. (Pokračování ze stránky 1) Jsem ráda, že jsme dostali možnost přesunout se do nových a větších prostor. Zde to daleko více vyhovuje našim potřebám a věřím, že to ocení i naši pacienti. Přeji si, aby se nám zde dobře pracovalo a abychom měli jen samé spokojené pacienty, shrnula závěrem vrchní fyzioterapeutka Eva Smetanová a dodala, že právě na původní prostory a jejich nevyhovující podobu si někteří pacienti v minulosti Sponzoři a dárci věnovali nemocnici loni částku přesahující jeden milión korun stěžovali. Nová ambulantní rehabilitace vznikla v uvolněných prostorách 3. nadzemního podlaží pavilonu B po uzavřeném psychiatrickém oddělení, kdy na polovinu chodby byly již v roce 2013 přestěhovány čtyři samostatné ambulance (kožní, praktický lékař pro dospělé, klinická logopedie a klinická psychologie) a druhou samostatně uzavíratelnou polovinu chodby nyní tvoří právě ambulantní rehabilitace. Zde je Stejně jako v minulých letech, i v roce 2014 získala Městská nemocnice v Litoměřicích nemalou finanční částku ze sponzorských darů. Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2014 dosáhla výše Kč, z toho Kč věnovali sponzoři a dárci, kteří písemně neodmítli zveřejnění svého jména. Jejich seznam je uveden na internetových stránkách nemocnice (www.nemocnicelt.cz) a je rovněž každoročně součástí výroční zprávy. Za všechny sponzorské dary, kterých si vážíme a které nám moc pomáhají, litoměřická nemocnice všem dárcům velmi děkuje. (nk) Polovina operačních sálů je hotová Do druhé poloviny vstoupila stavební část projektu Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích. Zatímco ve třech již zrekonstruovaných sálech se od poloviny dubna již operuje, na sálech, které byly až dosud v provozu, byly 16. dubna zahájeny stavební práce, které mají být dokončeny do června Na tuto investiční akci v celkové hodnotě 50 miliónů korun získala v loňském roce litoměřická nemocnice z ROP Severozápad dotaci ve výši 42,5 miliónu korun. (nk) kromě recepce také tělocvična, kabinky pro elektroléčbu, vyšetřovna lékaře, samostatné pracovny ambulantních fyzioterapeutů a denní místnosti pro personál. Náklady na stavební rekonstrukci celého 3. podlaží se pohybovaly na úrovni 3 miliónů korun. Vybavení nových prostor ambulantní rehabilitace novým nábytkem si vyžádalo investici ve výši 600 tisíc korun. (nk) Osvědčení bylo nemocnici prodlouženo Až do 31. prosince 2016 bylo litoměřické nemocnici prodlouženo Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningu nádorů kolorekta. Toto osvědčení bylo nemocnici prodlouženo na základě splnění podmínek uvedených ve Věstníku MZ ČR (částka 1/2009) a v souladu se závěry jednání Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádorů kolorekta ze dne (nk) Písničky s pomlázkou naplnily LDN jarem Dvě děvčátka spolu s jedním koledníkem přišla v pondělí 30. března 2015 dopoledne navštívit oddělení lůžek dlouhodobě nemocných litoměřické nemocnice. Šlo o žáky třetí třídy základní školy v Terezíně, kteří přišli spolu se svými učiteli za doprovodu kytary zazpívat pacientům na stanici LDN B. Terezínští školáci si u příležitosti blížích se svátků připravili několik velikonočních písniček a z reakcí pacientů bylo patrné, že se jim na celé stanici podařilo rozšířit veselou jarní náladu. Malí zpěváci z Terezína navštěvují naši nemocnici u různých příležitostí, jako jsou Mikuláš, Tři králové, Den matek nebo Velikonoce, pravidelně. (nk)

3 Strana 3 duben 2015 O novou knihovnu je ze strany pacientů LDN velký zájem Velkému zájmu pacientů se těší knihovna, která vznikla v letošním roce na stanici LDN D v bývalé jídelně, která je nyní využívána jako ergoterapeutická dílna. Přístup sem mají pacienti všech pěti stanic lůžek dlouhodobě nemocných. Knihy nám darovali především zaměstnanci nemocnice a také několik rodin našich pacientů. Sešlo se nám jich opravdu hodně. Knihovna, kterou jsme si za pomocí obchodního oddělení nechali udělat na míru, je úplně plná a ještě nám nějaké knížky zbyly, neskrývala radost nad množstvím darovaných titulů vrchní sestra LDN Markéta Karlová a dodala, že mezi knihami je nejvíce detektivek a románů tzv. červené knihovny. Všechny knížky v knihovně LDN jsou opatřeny štítky a jsou barevně označeny dle žánrů. Na všech stanicích LDN jsou vyvěšeny letáčky, které na novou knihovnu a možnost půjčit si zde knihu, upozorňují. Pacienti si tituly mohou kdykoli sami půjčit a sami je vracejí. Máme několik opravdu pilných čtenářů, kteří si hlídají, když knihy doplňuji a rovnou si je půjčují, popsala zkušenost vrchní sestra Karlová. Mezi nejčastější návštěvníky knihovny patří pacienti, kteří chodí do ergoterapeutické dílny. V dohlednu plánuji umístit malou knihovnu na každou stanici LDN, aby se ke knížkám dostalo ještě více pacientů. Titulů mám ještě dost, prozradila další plány na rozšíření služeb pro pacienty LDN vrchní sestra. (nk) ROČNÍK 8, ČÍSLO 2 Kontrolní orgány zde loni strávily velkou část roku Celkem 39 týdnů strávily v roce 2014 v litoměřické nemocnici různé kontrolní orgány. Tyto kontroly byly v délce od několika dní, do několika týdnů. Vůbec nejdelší dobu, a to v součtu 17 týdnů za celý rok, zde kontrolami strávila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice. Druhou nejdelší kontrolní návštěvou, a to v délce 8 týdnů, byla kontrola účetní závěrky ze strany firmy AUDIT Litoměřice s.r.o. (nk) Účetní závěrka: bez výhrad V souladu s legislativou a českými účetními standardy byla dle sdělení nezávislého auditora sestavena účetní závěrka litoměřické nemocnice za období od do Nemocnice si audit účetnictví nechává zpracovávat každý rok a výsledek byl i v minulých letech vždy bez výhrad, zhodnotil s potěšením konečný výrok auditora člen Správní rady a ředitel pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek. (nk) NOVÉ VYŠETŘOVACÍ KŘESLO SE NA ORL POHOTOVOSTI OSVĚDČILO Novým vyšetřovacím křeslem GO- LEM firmy RQL s.r.o. byla nedávno vybavena pohotovostní ORL ambulance v 5. nadzemním podlaží v chirurgickém pavilonu (pavilon G). Nahradilo tak původní křeslo, které již dosloužilo. Nové vyšetřovací křeslo je pomocí ovladače polohovatelné jak horizontálně, tak i vertikálně, což je přínosné jak pro pacienty během vyšetřování, tak i pro personál. Křeslo je využíváno denně při vizitách ORL pacientů z chirurgického nebo dětského oddělení, k provádění drobných ORL výkonů nevyžadujících celkovou anestézii nebo víkendově a ve svátek v době ORL pohotovosti, kterou naše nemocnice zajišťuje, informovala vrchní sestra samostatných odborných ambulancí Dagmar Filípková. Nákup nového ORL křesla si vyžádal investici ve výši 63 tisíc korun, které byly hrazeny z prostředků nemocnice. Protože se toto křeslo v praxi osvědčilo a plně nám vyhovuje, je plánována výměna vyšetřovacího křesla i na ORL ambulanci v pavilonu B, prozradila plány pro další období Dagmar Filípková. (nk) Elektricky polohovatelná lůžka na interně již slouží pacientům Zcela novými lůžky od firmy Linet je od poloviny dubna kompletně vybavena stanice B interního oddělení. Všechna tato lůžka jsou elektricky polohovatelná s možností individuálního nastavení zádového a stehenního dílu, jsou vybavena pasivními antidekubitními matracemi, sklopnými zábranami a hrazdami se samonavíjecí rukojetí. Součástí lůžek jsou také noční stolky s jídelní deskou. 12 lůžek je navíc vybaveno výškově nastavitelnými infuzními stojany. Předností nových postelí je také možnost prodloužení až na 215 cm. Jsem za nová lůžka moc ráda, ta původní jsme zde měli od otevření interního pavilonu, tedy 30 let. Nové postele znamenají nejen vyšší komfort pro pacienty, ale díky možnosti elektrického polohování také velkou úlevu pro personál. Pochvalují si je jak sestry, tak sanitáři, zhodnotila nové vybavení Růžena Hanusková, staniční sestra interny B. Část těchto lůžek byla pořízena z dotace Ústeckého kraje, zbylou část hradila nemocnice ze svých zdrojů. Celkově si pořízení nových lůžek na stanici B interního oddělení vyžádalo investici ve výši necelých 1,3 miliónu korun, z toho dotace kraje představovala zhruba půl miliónu korun. (nk) Staniční sestra interny B Růžena Hanusková ukazuje na další z předností nových polohovatelných lůžek, kterou jsou samonavíjecí hrazdy.

4 Strana 4 duben 2015 ZPRAVODAJ MĚN V LTM Unikátní operace nádoru prsu se uskutečnila koncem března 2015 v Městské nemocnici v Litoměřicích. Šlo o operaci s použitím detektoru radiačního záření, tzv. gama sondy, při detekci sentinelové uzliny. Jde o metodu, která je pro pacienty mnohem šetrnější, než dříve praktikované postupy. Ablace prsu již není nutná Metodu detekce sentinelové uzliny v litoměřické nemocnici používáme aktivně v posledních minimálně pěti letech. Jedná se o velmi moderní a inovativní přístup při léčbě nádorů prsu, který se ve světě rozvíjí v posledních 20 letech, popsal současný trend chirurg litoměřické nemocnice MUDr. Jaroslav Halamka, který nádor prsu za použití gama sondy operoval, a doplnil, že v prostředí české medicíny je tato metoda známa a aktivně využívána asi 15 let a souvisí především s rozvojem tzv. prs záchovných výkonů pro nádorové (onkologické) onemocnění. V minulosti byla jedinou možností pro skutečně léčebný výkon a tím i reálnou šancí na přežití ženy, a v nemnohých případech i muže, s nádorem prsu, rozsáhlá ablace prsu a exenterace příslušné axilly, tedy kompletní odejmutí prsu s nádorem a odstranění všech spádových lymfatických uzlin v podpaží, nahlédl do historie léčby MUDr. Halamka a zdůraznil i další negativa takto rozsáhlých výkonů, jako jsou mnohé komplikace, velké nevzhledné jizvy, omezená citlivost kůže hrudníku, omezení hybnosti v rameni, trvalý otok horní končetiny s postižením cév i nervů či velké seromy, tedy dutiny naplněné tkáňovým mokem. Důležitý objev existence spádových uzlin ** PŘEDSTAVUJEME NA ŠI PRÁCI ** Nejmodernější metoda v detekci sentinelové uzliny u nádorů prsu i v naší nemocnici Gama sondu si naše nemocnice zatím zapůjčila. Již brzy ale budeme mít vlastní. S rozvojem technologie v diagnostice a i samotné techniky operativy ve druhé polovině 20. století bylo zvláště u malých nádorů od velkých operací s kompletním odstraněním prsu upouštěno a zákrok se omezoval pouze na odejmutí části prsu s nádorem. Přesto se stále kompletně odstraňovaly spádové lymfatické uzliny, které byly často prosté nádoru. Proto byla hledána možnost, jak se tomuto zákroku vyhnout a přesto mít možnost kvalitní diagnostiky rozšíření nádoru do lymfatických uzlin. A právě pro tyto účely slouží metoda detekce sentinelové uzliny, která byla převzata z léčby maligního melanomu, tj. nádoru kůže, pro který byla vypracována o asi 10 let dříve, uvedl k původu nové metody chirurg Halamka a dále vysvětlil, že stejně jako maligní melanom, tak i nádory prsu se šíří především lymfatickými cestami a nádorové buňky se zachytávají právě v lymfatických uzlinách, které jsou pro danou oblast spádové. Například pro prs a horní končetinu je to oblast podpaží, pro dolní končetinu oblast třísel atd., uvedl několik příkladů lékař. Význam sentinelových uzlin Z výzkumu lymfatického systému bylo také zjištěno, že pro určitou oblast těla je jedna ze spádových uzlin první a právě tato uzlina má největší šanci, že se v ní uchytí vycestované buňky nádoru. Tato spádová uzlina je nazývána uzlinou sentinelovou, tedy strážnou. V detekci sentinelové uzliny bylo využíváno několik metodik. Jako nejefektivnější se jevilo použití speciálních barviv, která jsou vychytávána lymfatickým systémem, a tím při operaci obarví nejen lymfatické cévy, ale i lymfatické uzliny v první linii, tedy sentinelové. A právě tato metoda barvení patentní modří byla dlouhá léta chirurgy naší nemocnice využívána, přiblížil vývoj v litoměřické nemocnici Jaroslav Halamka. Modř nahradily nepatrné dávky radiace V posledních letech existuje v medicíně mimo barvení modří také možnost využít techniky detekce sentinelové uzliny pomocí radiokoloidu, ke které litoměřická nemocnice v nedávné době již podruhé přistoupila. Radiokoloid je chemická látka, jejíž základ tvoří sloučenina vychytávaná velmi silně do lymfatických kapilár, kterými je, podobně jako výše zmíněné modré barvivo, zanášena do sentinelové lymfatické uzliny. Na lymfotropní koloid je jako značka vázán radionuklid 99m Tc (Technecium), který dokáže i ve velmi malém množství vysílat zaznamenatelné γ záření. Tyto velmi malé dávky radiace jsme schopni detekovat pouze za pomoci speciální scintilační sondy, kterou využíváme i na operačním sále, tzv. gama sondy. Vzhledem k malému množství použité radioaktivní látky je pacientem či jeho okolím vstřebaná radiace zanedbatelná a prakticky neškodná. Navíc metoda detekce pomocí radiační navigace, kdy uzlinu z podpaží vyjímáme z malého řezu cíleně nad ní, výrazně zkracuje samotný chirurgický výkon a šetří tak pacienta od delší celkové narkózy nutné při hledání obarvených uzlin. Při značení samotných nádorů a značení radiokoloidem spolupracuje naše nemocnice s Mammocentrem Ústecké polikliniky a Oddělením nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, popsal další podrobnosti MUDr. Jaroslav Halamka a dodal, že gama sondu, která byla využita při nedávné operaci nádoru prsu v litoměřické nemocnici, zapůjčila firma Aspironix. (Pokračování na stránce 5)

5 Strana 5 duben 2015 ROČNÍK 8, ČÍSLO 2 (Pokračování ze stránky 4) Naděje pro desítky žen Aplikace nejmodernějších postupů v léčbě nádorů prsu není v litoměřické nemocnici nijak ojedinělá. Z odborných analýz víme, že v oblasti Litoměřic a okolí každoročně onemocní karcinomem prsu žen, přičemž kolem 50 žen je diagnostikováno ve velmi raném stádiu nemoci. Především jim je pak určeno řešení jejich onemocnění chirurgickým výkonem, kdy je zachována převážná část prsu a odstraněna sentinelová uzlina, uzavřel chirurg Halamka. Gama sondu budeme mít vlastní S ohledem na výrazný posun v oblasti bezpečnosti a šetrnosti zákroku s použitím gama sondy a tak významnému zvýšení komfortu pacientek s nádorem prsu, odsouhlasila začátkem dubna 2015 Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích investici do nákupu vlastní gama sondy. Nákup této zdravotnické techniky by měl být realizován ještě během prvního pololetí letošního roku. (nk, MUDr. Halamka) Gama sonda slouží lékařům i před operačním zákrokem k určení místa budoucího malého řezu v blízkosti sentinelové uzliny (obrázky nahoře). Během samotné operace jsou poté učiněny dva malé řezy. Jeden, při kterém je po detekování gama sondou odstraněna označená sentinelová uzlina, je veden v oblasti podpaží. Druhý řez, při kterém je odstraněna část prsní tkáně s nádorem, je veden na prsu. Pro pacienta je operace s použitím gama sondy šetrnější, protože zkracuje dobu výkonu a tím pádem i dobu anestezie pacienta. Na snímku je tým chirurgů litoměřické nemocnice MUDr. Halamka s MUDr. Horákem během operace s použitím gama sondy. Co to je sentinelová uzlina Každá část lidského těla má svou spádovou lymfatickou oblast, tedy síť vzájemně propojených vlásečnic, které odvádějí mízu (lymfu) z příslušného orgánu do nejblíže lokalizované uzliny. Z ní vedou lymfatické spojky do dalších uzlin. Vytvářejí tak lymfatickou síť, kterou se mohou v těle šířit nejenom infekce, ale i zhoubné buňky. Pojem sentinelový se váže k lymfatickému systému a ke způsobu, jakým se v těle nemocného člověka šíří rakovinné bujení. Při dosažení určité velikosti se totiž zhoubné nádory začínají šířit do lymfatických uzlin, odtud do krevního oběhu a pak i do vzdálených orgánů. Hovoříme o vzniku tzv. nádorových metastáz. První spádová uzlina daného orgánu, jednoznačně anatomicky definovatelná, se odborně nazývá sentinelová uzlina (sentinel = předsunutá hlídka, stráž). Tato uzlina hraje klíčovou roli při šíření nádoru, protože je takzvaně první na ráně. Pokud je zasažena, šíří se skrz ni nádorové buňky dál do organismu. Dosavadní praxe ukazuje, že identifikace a odstranění této první zasažené uzliny má významný vliv na další osud pacienta. Vyšetření a odstranění sentinelové uzliny představuje jednu z nejnovějších metod v oboru diagnostiky a léčby nádorů.

6 Strana 6 duben 2015 ZPRAVODAJ MĚN V LTM TÉMA PREVENCE RAKOVINY ZAPLNILO LITOMĚŘICKÉ NÁKUPNÍ CENTRUM Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního čípku byla hlavním tématem informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost. Tato kampaň ve formě poučně zábavné roadshow měla ve čtvrtek 12. března odpoledne svou tříhodinovou zastávku také v Litoměřicích v prostorách hypermarketu Albert v Želetické ulici. Za naši nemocnici o rizicích nádorů tlustého střeva a konečníku pohovořil prim. MUDr. Pavel Svoboda z gastroenterologického oddělení. Naše nemocnice byla, jako největší poskytovatel zdravotních služeb v regionu, oslovena, zda bychom aktivní účastí našich odborníků tuto akci nepodpořili. K účasti jsme přizvali i ostatní litoměřické privátní lékaře oborů gastroenterologie a gynekologie a bylo nám potěšením, že někteří z nich naší nabídku přijali a po boku odborníků z naší nemocnice se akce aktivně zúčastnili, zhodnotil průběh Ing. Radek Lončák, MBA, předseda Správní rady nemocnice. Roadshow zaměřená na prevenci rakoviny byla rozdělena do tří částí, a to na téma rakoviny tlustého střeva a konečníku, děložního čípku a prsu. Tématu nádorů kolorekta, které bylo uvedeno množstvím statistik za Českou republiku, se pro přítomné v rozhovoru s moderátorkou Zuzanou Burešovou věnovali primář gastroenterologie litoměřické nemocnice MUDr. Pavel Svoboda a privátní gastroenterolog MUDr. Ondřej Štěrba, pro případné dotazy posluchačů byla připravena O karcinomu prsu promluvila lékařka z klinické onkologie litoměřické nemocnice MUDr. Magdalena Dzivjaková. Libuše Žamberská z Ligy proti rakovině Litoměřice - Victoria spolu se svými kolegyněmi vystoupila v roli edukátorky samovyšetření prsu. Po celou dobu akce byly v místě konání akce přítomné také edukátorky z Ligy proti rakovině Litoměřice, které přítomné zájemkyně z řad veřejnosti na plastovém modelu učily metodě samovyšetření prsu. Akce byla doprovázena také několika tanečními vystoupeními žáků z litoměřické základní školy Lingua Universal, prostor hypermarketu zaplnily také hostesky, které rozdávaly balónky a letáčky zaměřené na prevenci vybraných typů nádorů a upozorňovaly na možnost osobních konzultací s přítomnými odborníky přímo na místě. Všem odborníkům, ať již z naší nemocnice, tak i ze soukromé sféry, kteří se do této preventivně zaměřené roadshow zapojili, bychom chtěli velmi poděkovat, vyjádřil závěrem potěšení z hojného zapojení lokálních specialistů, kteří svojí přítomností výrazně přispěli k šíření osvěty v Litoměřicích, Ing. Radek Lončák, MBA. (nk) Na akci upozorňovaly nakupující hostesky, které rozdávaly balónky a tištěné materiály upozorňující na nutnost navštěvovat preventivní prohlídky. také privátní gastroenteroložka Veronika Slejšková, lékařka z gastroenterologického pracoviště litoměřické nemocnice MUDr. Klára Záměčníková a diplomovaná sestra ze stejné ambulance Jana Trtková. Na téma rakoviny děložního čípku se Zuzanou Burešovou hovořil privátní gynekolog MUDr. Ota Šálek a tématu rakoviny prsu se v rozhovoru s moderátorkou věnovala lékařka ambulance klinické onkologie MUDr. Magdalena Dzivjaková. Roadshow svým tanečním vystoupením obohatila také děvčata ze ZŠ Lingua Universal.

7 Strana 7 duben 2015 Jak jsem zaplatil svoji první pokutu ** NAŠE POVÍDKA ** Dnes jsem o 25 kilo starší a s poněkud změněným porostem hlavy, který je jen ubohým torzem lví blonďaté hřívy, jež vyvolávala nadšený obdiv spolužaček. Rád se vracím na místa, kde jsem prožil krásné chvíle svých studentských let. Od patnácti let jsem se potuloval s tornou, celtou a kamarády z osady. Nejčastěji v Posázaví a povodí Berounky. Soboty a neděle byly vyplněné cestou kolesovým parníkem proti proudu Vltavy, posázavským pacifikem, nebo lokálkou na Karlštejn. Sobotní noc, čistá obloha plná hvězd, měsíc jak rybí oko, vůně pryskyřice, čistého nebe, malého táboráku, písničky s kytarou, spánek pod širákem. Vše mělo svá pravidla a nepsané zákony, které dnes již neplatí. S nástupem na fakultu vše jako mávnutím proutku skončilo. Přednost měly zkoušky, zápočty, musela se využít každá chvilka. Studium medicíny vyžadovalo dvě podmínky, a to olověnou zadnici, železnou vůli a navíc mechanickou paměť. Bylo to období našich studentských lásek. Ani já nebyl výjimkou. Vystřídal jsem pěší toulky za jízdu na kole s partnerkou. Ukazoval jsem jí romantické oblasti Sázavy a Berounky. Za nejkrásnější období jara považuji přechod dubna až do poloviny května. Zima už zcela ustoupila, léto je nachystané. Období maturit a zkoušek na vysokých školách, kdy všichni potřebují lásku, kterou vyplní studijní volno, aby se mohli lépe soustředit na maturity nebo semestrální zkoušky. Svatava se chystala k maturitě, chtěla studovat přírodovědeckou fakultu obor biologie a chemie. Já jsem aktivně studoval anatomii, která vyžadovala pravidelné opakování na strukturách spřátelených preparátů, jak nám s úsměvem doporučoval náš profesor anatomie. Svatava zase potřebovala opakování květeny a zvířeny k maturitě, nejlépe v oblastech kolem Berounky. Optimální relaxace je dva až tři dny před těžkou zkouškou. Se Svatavou jsme vyjeli na kolech brzy ráno směrem Karlštejn. Silnice byly volné, prakticky bez aut, slunečné počasí, svěží jitro. Dojeli jsme k sadu nad Karlštejnem, rozložili se v trávě. Svatava mi hned pojmenovala snad všechny traviny a květiny co nás obklopovaly, pak našla v trávě hnízda se strakatými vajíčky, vysvětlovala mi, ke kterému druhu opeřenců patří. Poslouchali jsme zpěv ptáků a podle zvuku mi je určovala a ukazovala v knize. Já jsem zase aktivně studoval na spřáteleném preparátu anatomické rozdíly, Svatava se nebránila a sama mi v tom aktivně pomáhala. Bylo nám teplo, slunečné počasí nás vyprovokovalo, abychom odložili veškeré oblečení. Nikde nikdo nebyl, oblečení bylo zbytečné. Svatava voněla přírodou, šedomodré oči zářily, zrzavé vlasy zdůrazňovaly její bělostnou plet a ženskost. Další opakování už nebylo třeba, všechno jsme uměli, byli jsme v té chvíli jeden člověk. Pozdní odpoledne nám chladivě Výsledky odborníků z litoměřické nemocnice sklízí úspěchy i v zahraničí ** ZAUJALO NÁS ** ROČNÍK 8, ČÍSLO 2 připomnělo, že se máme konečně obléci a nachystat kola k návratu. Pohlazení a polibek milované zrzce ve spodním prádle mi vnutil myšlenku, Svatavu je škoda oblékat. Náhle se za mými zády ozvalo energické: prosím občanský průkaz. Otočil jsem se nahý. Přede mnou stáli dva muži v uniformě s dalekohledy, jeden policista a druhý lesník, strážci chráněné oblasti. Svatava byla bledá, já rudý za ušima. Oblékli jsme se. Pokuta nás neminula. Potvrzení o jejím zaplacení jsem držel v ruce, oba dva nám zdůraznili, že je to za nesprávné parkování, a že si účtenku mám pro dnešek pečlivě uschovat, abychom nemuseli platit podruhé, za stejný přestupek. S milovanou zrzečkou jsem sešel na cestu, smáli jsme se od ucha k uchu. Společný přestupek nás ještě víc sblížil. Epilog: Maturita dopadla na samé jedničky, s pochvalou ředitele a předsedy maturitní komise za mimořádný výkon. Přijímací zkoušky na vysokou Svatava udělala bez jakýchkoliv problémů. Moje zkouška z anatomie dopadla na výbornou. Začal jsem se chystat na zkoušku z Patologické anatomie v parku s kočárkem, ve kterém nahlas křičela naše dcera. Zkoušky v dalších semestrech jsme zvládali na výbornou, ale cestování do přírody na kole s dcerkou bylo složitější. Autorem povídky je MUDr. Zoran Nerandžič. Článkem v prestižním zahraničním odborném časopise Nutrition and Food Sciences (USA) byla oceněna dlouholetá odborná činnost lékařů interního oddělení litoměřické nemocnice - primáře MUDr. Brambaški, MUDr. Zbořila, MUDr. Minkové, MUDr. Kubáta a řady mladších kolegů. Práce, která se zabývala léčbou metabolických poruch v Městské nemocnici v Litoměřicích, byla přednesena na kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče v Hradci Králové v březnu Abstrakta vybraných příspěvků z této konference byla následně vydána v odborném časopise Nutrition. A právě zde materiál zaujal specialisty redakce uznávaného odborného časopisu Nutrition and Food Sciences (USA), která naše lékaře oslovila s nabídkou na zpracování podrobnějšího článku na téma diabetes mellitus 2. typu. Výsledkem této spolupráce je článek s názvem "Model of Diabetes Mellitus Type 2, T2DM", který vyšel v letošním čísle 2 (volume 5, issue 2, s. 344) tohoto periodika o výživě, které je vydáváno 6 x ročně a kde publikují přední odborníci z celého světa. Model znázorňuje přenos energeticky bohatých látek v organismu, příjem a výdej energie organismem. Vysvětluje příčiny vzniku a rozvoje onemocnění cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu) na základě změny životního stylu člověka, životního stylu spojeného s nedostatkem pohybu a dlouhodobým přebytkem potravy. Článek MUDr. Karla Kubáta je k dispozici na adrese: (nk)

8 Strana 8 duben 2015 ZPRAVODAJ MĚN V LTM ČEDOK CELOROČNĚ NABÍZÍ ZAMĚSTNANCŮM LITOMĚŘICKÉ NEMOCNICE SLEVY NA ZÁJEZDY I v letošním roce mají všichni zaměstnanci litoměřické nemocnice díky svému pracovnímu poměru možnost čerpat slevy na tuzemské i zahraniční zájezdy z katalogů Čedoku. Tyto slevy se vztahují i na doprovodné osoby cestující se zaměstnancem. Nárok na tyto slevy vznikl uzavřením smlouvy o spolupráci Městské nemocnice v Litoměřicích se společností Čedok, ke kterému došlo loni v květnu. Katalogové zájezdy Slevy z cen katalogových zájezdů Čedoku jsou v této výši: 12 % ze základní ceny katalogových pobytových zájezdů letadlem z katalogů Čedok léto 2015 (s několika výjimkami) 5 % ze základní ceny ostatních zahraničních a tuzemských katalogových zájezdů vyjma pobytů s označením délka pobytu na přání zákazníka. Zájezdy v poslední minutě Slevy z nabídek v poslední minutě jsou poskytovány zaměstnancům partnera a doprovodným osobám ve výši 300 Kč na osobu k autobusovým a 500 Kč na osobu k leteckým zájezdům. Podmínky poskytnutí slev Slevy lze uplatnit u nově zakoupených zájezdů, tj. při skládání první zálohy v celé síti vlastních cestovních kanceláří Čedoku, a to po předložení zaměstnaneckého průkazu nebo jiného potvrzení sloužícího jako doklad o zaměstnaneckém poměru. Slevy jsou poskytovány pouze ze základní ceny zájezdů z katalogu, nevztahují se na příplatky a doplatky. Slevy nelze kombinovat s jinými slevami. Aktuální nabídku zájezdů Čedoku najdou zaměstnanci nemocnice na nemocničním intranetu ve složce Informace pro zaměstnance a na (nk) SUDOKU VTIPY Stěžuje si nešťastný zahrádkář svému sousedovi: Pepo, já se z toho snad zblázním, slimáci mi sežrali celou úrodu! Soused Pepa ho uklidňuje: Neboj se, oni to přežijí. Pane, zvolal radostně sluha, jaro je tady! No dobře, Jean, povzdechl si starý lord. Řekněte mu, že hned přijdu. Synku, mrkni se, jak je venku Už to hledám Do hydrometeorologického ústavu volá rozzuřený muž: Už dva dny vynáším ze sklepa v kýblech to vaše polojasno! Synek se chlubí rodičům novým autem: Tohle auto má pod kapotou přes 400 koní! Maminka říká: Tak proto jezdíš jako splašenej Maminka jedné z žaček na umělecké škole přijde za učitelkou: Paní profesorko, povídala mi naše Bára, že ji teď učíte nějaký půltóny. Jen jí hezky učte celý tóny, my na to máme. Zpravodaj MěN v LTM, čtvrtletník pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Výtisk zdarma. Vydavatel: Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, Litoměřice. IČ: Zapsán Ministerstvem kultury ČR do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Odpovědná redaktorka: Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D. (tel , , redakční rada: MUDr. Zoran Nerandžič, Bc. Miroslava Ikoniaková. Bez vědomí Městské nemocnice v Litoměřicích nelze zde otištěné články dále publikovat!

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

7. Stavby pro zdravotnictví

7. Stavby pro zdravotnictví 7. Stavby pro zdravotnictví Zdravotnická zařízení ambulantní péče Zdravotnická zařízení lékárenské péče Nemocnice Léčebné lázně Stavby pro zdravotnictví 1/55 Stavby pro zdravotnictví Primární péče ambulantní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK Za období: 1.1. 31.3.2008 Vypracovala: Klára Pitlachová (koordinátorka DC Motýlek) V uvedeném období - 9 dobrovolníků ukončilo spolupráci (z celkem 74 spolupracujících

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU Nádorové ložisko Mlékotvorné lalůčky Mlékovody VÁŽENÁ PANÍ, tato

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Program Správná praxe v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina v roce 2007

Program Správná praxe v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina v roce 2007 Program Správná praxe v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina v roce 2007 Strategie EU na léta 2007 2012 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kromě mnoha jiných úkolů, dává všem členským státům

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 08.05. DO 14.05.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Na Slovensku proplácejí robotické operace v Čechách Slovenské pojišťovny zcela hradí slovenským pacientům

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU: Bc. Lenka Šeflová PROGRAMOVÝ VÝBOR: Markéta Koutná MUDr.

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa - lékaři:

Aktuálně nabízená pracovní místa - lékaři: Aktuálně nabízená pracovní místa - lékaři: Příjmeme: Lékaře na radioterapeutické oddělení v Jičíně - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s. Gynekologické oddělení Informace pro pacienty K přijetí do nemocnice: Operace dne: Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s., Václavská 570, 537 27 Chrudim Vážená paní,

Více