ZPRAVODAJ MěN v LTM. V roce 2014 jsme ošetřili přes čtvrt miliónu pacientů ÚVODNÍ SLOVO RECERTIFIKACE SE BLÍŽÍ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MěN v LTM. V roce 2014 jsme ošetřili přes čtvrt miliónu pacientů ÚVODNÍ SLOVO RECERTIFIKACE SE BLÍŽÍ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE ÚVODNÍ SLOVO Vážení spolupracovníci, přátelé, letošní duben byl nejen ve znamení nastupujícího jara, ale též ve znamení několika akcí spojených s naší nemocnicí. Ať již to bylo slavnostní otevření nových rehabilitačních ambulancí ve 3. NP dětského pavilonu, dokončení rekonstrukce první poloviny centrálních operačních sálů nebo také nová lůžka na oddělení interny B, jednalo se vždy o výrazný posun ke zvýšení komfortu pacientů a kvality zdravotní péče v naší nemocnici. Pro další období tohoto roku připravujeme ještě několik obdobných projektů. Nejde však vždy jen o dodávky nových přístrojů a technologií, vybavení nebo rekonstrukci prostor. Nemocnice se může pochlubit i výsledky v oblasti zavádění nových medicínských metod či mezinárodní publikací výsledků práce našich lékařů, jak se dočtete dále v tomto Zpravodaji. Toto jsou iniciativy, které bude nemocnice vždy ráda podporovat. Úspěšně pokračuje i realizace našich dvou velkých dotačních projektů ROP a IOP. Jak již bylo řečeno, v případě ROP byla dokončena první část centrálních operačních sálů. V dotačním projektu IOP na modernizaci iktového centra jsme dokončili výběrová řízení na zbytek přístrojového vybavení a zahájili faktickou realizaci jeho nákupu. V závěru tohoto úvodního slova mi dovolte upozornit vás na uveřejnění výroční zprávy nemocnice za rok 2014 na našich webových stránkách. Obsahuje mnoho zajímavých dat a informací o naší nemocnici a jistě stojí za to se s ní seznámit. Mnoho příjemných májových dní vám jménem správní rady přeje Ing. Radek Lončák, MBA předseda správní rady a výkonný ředitel AMBULANTNÍ REHABILITACE JIŽ FUNGUJE V NOVÉM Ve zcela nových prostorách funguje od poloviny dubna 2015 ambulantní rehabilitace Městské nemocnice v Litoměřicích. Do pavilonu B, kde nyní sídlí, byla přestěhována ze svých původních a dispozičně nevyhovujících prostor vedle vstupní haly nemocnice. Slavnostně byl provoz ambulantní rehabilitace v novém kabátě zahájen v pondělí dne 13. dubna Cesta k nové rehabilitační ambulanci byla dlouhá a jsme rádi, že nakonec k vytyčenému cíli došla a my nyní můžeme pacientům nabídnout služby v těchto moderních prostorách, zhodnotil v úvodu slavnostního zahájení provozu předseda Správní rady Radek Lončák, který zároveň poděkoval zástupcům rehabilitačního oddělení za energii vloženou jak do zařizování nových prostor oddělení, tak do samotného stěhování. Přeji vám, aby se vám zde příjemně pracovalo a pacienti odsud chodili spokojení, tak jako jsem vždy já. Zdejší lékaři i fyzioterapeuti mají opravdu zlaté ruce, přidal se s přáním starosta ROČNÍK 8, ČÍSLO 2 DUBEN 2015 V roce 2014 jsme ošetřili přes čtvrt miliónu pacientů Více než čtvrt miliónu, konkrétně , ambulantních vyšetření poskytla Městská nemocnice v Litoměřicích v roce 2014 svým pacientům. Je to o ambulantních vyšetření více, než v roce V lůžkové části nemocnice jsme v uplynulém roce na 560 lůžkách poskytli péči pacientům, což je v porovnání s předchozím rokem o 642 hospitalizovaných osob více. Průměrné využití lůžkového fondu v roce 2014 dosáhlo úrovně 75,2 %, což je hodnota srovnatelná s rokem Pacienti u nás strávili v průměru 4,19 dne na standardních lůžkách, 3,12 dne na intenzivních lůžkách a 58,74 dne na lůžkách dlouhodobé péče, upřesnil člen Správní rady a ředitel pro zdravotní péči Leoš Vysoudil. Nejvíce pacientů bylo v litoměřické nemocnici v roce 2014 hospitalizováno na interně (3 865), na dětském oddělení (3 815), na chirurgii (2 567), na gynekologicko porodnickém oddělení (2 124), na ortopedii (1 927) a na mezioborové jednotce intenzivní péče (1 553). Průměrný věk hospitalizovaných pacientů byl 51,32 let. (nk) RECERTIFIKACE SE BLÍŽÍ Již 25. a proběhne v nezdravotnické části a na vybraných zdravotnických pracovištích litoměřické nemocnice recertifikace systému řízení dle ISO Tu zde opakovaně zrealizuje společnost DNV GL. Certifikátu, který jsme získali v roce 2012, totiž vyprší v červenci platnost a je třeba na další tříleté období získat nový. V období mezi certifikacemi probíhají každoročně periodické audity. Vůbec poprvé prošla nemocnice certifikačním auditem dle ISO 9001 v červnu Certifikovanými pracovišti naší nemocnice dle ISO 9001 jsou všechna oddělení odboru Správní rady, ekonomického odboru, provozního odboru, ústavní lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, odběrová místnost a oddělení centrální sterilizace. Komplement laboratoří (OKBH a OKM) je od roku 2012 akreditován dle normy ISO (nk) Ladislav Chlupáč a v žertu doplnil, že na ambulantní rehabilitaci je častým hostem a do nových prostor se již těší. Radost nad novou podobou ambulantní rehabilitace vyjádřili ve svých projevech také předseda dozorčí rady Miroslav Jiránek a primář rehabilitačního oddělení litoměřické nemocnice Zoran Nerandžič, který navíc poděkoval všem fyzioterapeutům pod vedením Evy Smetanové za úsilí vložené do příprav a náročného stěhování, které proběhlo během pouhých dvou dní. (Pokračování na stránce 2) Uvnitř tohoto vydání: Pokrok v modernizaci operačních sálů Nová lůžka na interně B 3 Představujeme naši práci Roadshow zaměřená na prevenci rakoviny v Litoměřicích Naše povídka 7 Úspěchy našich lékařů 7 Zábava 8 6

2 Strana 2 duben 2015 ZPRAVODAJ MĚN V LTM Ambulantní rehabilitace od poloviny dubna funguje v nových prostorách Takto vstupovali pacienti donedávna do prostor ambulantní rehabilitace...a tento pohled se jim při příchodu naskýtá dnes. (Pokračování ze stránky 1) Jsem ráda, že jsme dostali možnost přesunout se do nových a větších prostor. Zde to daleko více vyhovuje našim potřebám a věřím, že to ocení i naši pacienti. Přeji si, aby se nám zde dobře pracovalo a abychom měli jen samé spokojené pacienty, shrnula závěrem vrchní fyzioterapeutka Eva Smetanová a dodala, že právě na původní prostory a jejich nevyhovující podobu si někteří pacienti v minulosti Sponzoři a dárci věnovali nemocnici loni částku přesahující jeden milión korun stěžovali. Nová ambulantní rehabilitace vznikla v uvolněných prostorách 3. nadzemního podlaží pavilonu B po uzavřeném psychiatrickém oddělení, kdy na polovinu chodby byly již v roce 2013 přestěhovány čtyři samostatné ambulance (kožní, praktický lékař pro dospělé, klinická logopedie a klinická psychologie) a druhou samostatně uzavíratelnou polovinu chodby nyní tvoří právě ambulantní rehabilitace. Zde je Stejně jako v minulých letech, i v roce 2014 získala Městská nemocnice v Litoměřicích nemalou finanční částku ze sponzorských darů. Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2014 dosáhla výše Kč, z toho Kč věnovali sponzoři a dárci, kteří písemně neodmítli zveřejnění svého jména. Jejich seznam je uveden na internetových stránkách nemocnice (www.nemocnicelt.cz) a je rovněž každoročně součástí výroční zprávy. Za všechny sponzorské dary, kterých si vážíme a které nám moc pomáhají, litoměřická nemocnice všem dárcům velmi děkuje. (nk) Polovina operačních sálů je hotová Do druhé poloviny vstoupila stavební část projektu Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích. Zatímco ve třech již zrekonstruovaných sálech se od poloviny dubna již operuje, na sálech, které byly až dosud v provozu, byly 16. dubna zahájeny stavební práce, které mají být dokončeny do června Na tuto investiční akci v celkové hodnotě 50 miliónů korun získala v loňském roce litoměřická nemocnice z ROP Severozápad dotaci ve výši 42,5 miliónu korun. (nk) kromě recepce také tělocvična, kabinky pro elektroléčbu, vyšetřovna lékaře, samostatné pracovny ambulantních fyzioterapeutů a denní místnosti pro personál. Náklady na stavební rekonstrukci celého 3. podlaží se pohybovaly na úrovni 3 miliónů korun. Vybavení nových prostor ambulantní rehabilitace novým nábytkem si vyžádalo investici ve výši 600 tisíc korun. (nk) Osvědčení bylo nemocnici prodlouženo Až do 31. prosince 2016 bylo litoměřické nemocnici prodlouženo Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningu nádorů kolorekta. Toto osvědčení bylo nemocnici prodlouženo na základě splnění podmínek uvedených ve Věstníku MZ ČR (částka 1/2009) a v souladu se závěry jednání Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádorů kolorekta ze dne (nk) Písničky s pomlázkou naplnily LDN jarem Dvě děvčátka spolu s jedním koledníkem přišla v pondělí 30. března 2015 dopoledne navštívit oddělení lůžek dlouhodobě nemocných litoměřické nemocnice. Šlo o žáky třetí třídy základní školy v Terezíně, kteří přišli spolu se svými učiteli za doprovodu kytary zazpívat pacientům na stanici LDN B. Terezínští školáci si u příležitosti blížích se svátků připravili několik velikonočních písniček a z reakcí pacientů bylo patrné, že se jim na celé stanici podařilo rozšířit veselou jarní náladu. Malí zpěváci z Terezína navštěvují naši nemocnici u různých příležitostí, jako jsou Mikuláš, Tři králové, Den matek nebo Velikonoce, pravidelně. (nk)

3 Strana 3 duben 2015 O novou knihovnu je ze strany pacientů LDN velký zájem Velkému zájmu pacientů se těší knihovna, která vznikla v letošním roce na stanici LDN D v bývalé jídelně, která je nyní využívána jako ergoterapeutická dílna. Přístup sem mají pacienti všech pěti stanic lůžek dlouhodobě nemocných. Knihy nám darovali především zaměstnanci nemocnice a také několik rodin našich pacientů. Sešlo se nám jich opravdu hodně. Knihovna, kterou jsme si za pomocí obchodního oddělení nechali udělat na míru, je úplně plná a ještě nám nějaké knížky zbyly, neskrývala radost nad množstvím darovaných titulů vrchní sestra LDN Markéta Karlová a dodala, že mezi knihami je nejvíce detektivek a románů tzv. červené knihovny. Všechny knížky v knihovně LDN jsou opatřeny štítky a jsou barevně označeny dle žánrů. Na všech stanicích LDN jsou vyvěšeny letáčky, které na novou knihovnu a možnost půjčit si zde knihu, upozorňují. Pacienti si tituly mohou kdykoli sami půjčit a sami je vracejí. Máme několik opravdu pilných čtenářů, kteří si hlídají, když knihy doplňuji a rovnou si je půjčují, popsala zkušenost vrchní sestra Karlová. Mezi nejčastější návštěvníky knihovny patří pacienti, kteří chodí do ergoterapeutické dílny. V dohlednu plánuji umístit malou knihovnu na každou stanici LDN, aby se ke knížkám dostalo ještě více pacientů. Titulů mám ještě dost, prozradila další plány na rozšíření služeb pro pacienty LDN vrchní sestra. (nk) ROČNÍK 8, ČÍSLO 2 Kontrolní orgány zde loni strávily velkou část roku Celkem 39 týdnů strávily v roce 2014 v litoměřické nemocnici různé kontrolní orgány. Tyto kontroly byly v délce od několika dní, do několika týdnů. Vůbec nejdelší dobu, a to v součtu 17 týdnů za celý rok, zde kontrolami strávila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice. Druhou nejdelší kontrolní návštěvou, a to v délce 8 týdnů, byla kontrola účetní závěrky ze strany firmy AUDIT Litoměřice s.r.o. (nk) Účetní závěrka: bez výhrad V souladu s legislativou a českými účetními standardy byla dle sdělení nezávislého auditora sestavena účetní závěrka litoměřické nemocnice za období od do Nemocnice si audit účetnictví nechává zpracovávat každý rok a výsledek byl i v minulých letech vždy bez výhrad, zhodnotil s potěšením konečný výrok auditora člen Správní rady a ředitel pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek. (nk) NOVÉ VYŠETŘOVACÍ KŘESLO SE NA ORL POHOTOVOSTI OSVĚDČILO Novým vyšetřovacím křeslem GO- LEM firmy RQL s.r.o. byla nedávno vybavena pohotovostní ORL ambulance v 5. nadzemním podlaží v chirurgickém pavilonu (pavilon G). Nahradilo tak původní křeslo, které již dosloužilo. Nové vyšetřovací křeslo je pomocí ovladače polohovatelné jak horizontálně, tak i vertikálně, což je přínosné jak pro pacienty během vyšetřování, tak i pro personál. Křeslo je využíváno denně při vizitách ORL pacientů z chirurgického nebo dětského oddělení, k provádění drobných ORL výkonů nevyžadujících celkovou anestézii nebo víkendově a ve svátek v době ORL pohotovosti, kterou naše nemocnice zajišťuje, informovala vrchní sestra samostatných odborných ambulancí Dagmar Filípková. Nákup nového ORL křesla si vyžádal investici ve výši 63 tisíc korun, které byly hrazeny z prostředků nemocnice. Protože se toto křeslo v praxi osvědčilo a plně nám vyhovuje, je plánována výměna vyšetřovacího křesla i na ORL ambulanci v pavilonu B, prozradila plány pro další období Dagmar Filípková. (nk) Elektricky polohovatelná lůžka na interně již slouží pacientům Zcela novými lůžky od firmy Linet je od poloviny dubna kompletně vybavena stanice B interního oddělení. Všechna tato lůžka jsou elektricky polohovatelná s možností individuálního nastavení zádového a stehenního dílu, jsou vybavena pasivními antidekubitními matracemi, sklopnými zábranami a hrazdami se samonavíjecí rukojetí. Součástí lůžek jsou také noční stolky s jídelní deskou. 12 lůžek je navíc vybaveno výškově nastavitelnými infuzními stojany. Předností nových postelí je také možnost prodloužení až na 215 cm. Jsem za nová lůžka moc ráda, ta původní jsme zde měli od otevření interního pavilonu, tedy 30 let. Nové postele znamenají nejen vyšší komfort pro pacienty, ale díky možnosti elektrického polohování také velkou úlevu pro personál. Pochvalují si je jak sestry, tak sanitáři, zhodnotila nové vybavení Růžena Hanusková, staniční sestra interny B. Část těchto lůžek byla pořízena z dotace Ústeckého kraje, zbylou část hradila nemocnice ze svých zdrojů. Celkově si pořízení nových lůžek na stanici B interního oddělení vyžádalo investici ve výši necelých 1,3 miliónu korun, z toho dotace kraje představovala zhruba půl miliónu korun. (nk) Staniční sestra interny B Růžena Hanusková ukazuje na další z předností nových polohovatelných lůžek, kterou jsou samonavíjecí hrazdy.

4 Strana 4 duben 2015 ZPRAVODAJ MĚN V LTM Unikátní operace nádoru prsu se uskutečnila koncem března 2015 v Městské nemocnici v Litoměřicích. Šlo o operaci s použitím detektoru radiačního záření, tzv. gama sondy, při detekci sentinelové uzliny. Jde o metodu, která je pro pacienty mnohem šetrnější, než dříve praktikované postupy. Ablace prsu již není nutná Metodu detekce sentinelové uzliny v litoměřické nemocnici používáme aktivně v posledních minimálně pěti letech. Jedná se o velmi moderní a inovativní přístup při léčbě nádorů prsu, který se ve světě rozvíjí v posledních 20 letech, popsal současný trend chirurg litoměřické nemocnice MUDr. Jaroslav Halamka, který nádor prsu za použití gama sondy operoval, a doplnil, že v prostředí české medicíny je tato metoda známa a aktivně využívána asi 15 let a souvisí především s rozvojem tzv. prs záchovných výkonů pro nádorové (onkologické) onemocnění. V minulosti byla jedinou možností pro skutečně léčebný výkon a tím i reálnou šancí na přežití ženy, a v nemnohých případech i muže, s nádorem prsu, rozsáhlá ablace prsu a exenterace příslušné axilly, tedy kompletní odejmutí prsu s nádorem a odstranění všech spádových lymfatických uzlin v podpaží, nahlédl do historie léčby MUDr. Halamka a zdůraznil i další negativa takto rozsáhlých výkonů, jako jsou mnohé komplikace, velké nevzhledné jizvy, omezená citlivost kůže hrudníku, omezení hybnosti v rameni, trvalý otok horní končetiny s postižením cév i nervů či velké seromy, tedy dutiny naplněné tkáňovým mokem. Důležitý objev existence spádových uzlin ** PŘEDSTAVUJEME NA ŠI PRÁCI ** Nejmodernější metoda v detekci sentinelové uzliny u nádorů prsu i v naší nemocnici Gama sondu si naše nemocnice zatím zapůjčila. Již brzy ale budeme mít vlastní. S rozvojem technologie v diagnostice a i samotné techniky operativy ve druhé polovině 20. století bylo zvláště u malých nádorů od velkých operací s kompletním odstraněním prsu upouštěno a zákrok se omezoval pouze na odejmutí části prsu s nádorem. Přesto se stále kompletně odstraňovaly spádové lymfatické uzliny, které byly často prosté nádoru. Proto byla hledána možnost, jak se tomuto zákroku vyhnout a přesto mít možnost kvalitní diagnostiky rozšíření nádoru do lymfatických uzlin. A právě pro tyto účely slouží metoda detekce sentinelové uzliny, která byla převzata z léčby maligního melanomu, tj. nádoru kůže, pro který byla vypracována o asi 10 let dříve, uvedl k původu nové metody chirurg Halamka a dále vysvětlil, že stejně jako maligní melanom, tak i nádory prsu se šíří především lymfatickými cestami a nádorové buňky se zachytávají právě v lymfatických uzlinách, které jsou pro danou oblast spádové. Například pro prs a horní končetinu je to oblast podpaží, pro dolní končetinu oblast třísel atd., uvedl několik příkladů lékař. Význam sentinelových uzlin Z výzkumu lymfatického systému bylo také zjištěno, že pro určitou oblast těla je jedna ze spádových uzlin první a právě tato uzlina má největší šanci, že se v ní uchytí vycestované buňky nádoru. Tato spádová uzlina je nazývána uzlinou sentinelovou, tedy strážnou. V detekci sentinelové uzliny bylo využíváno několik metodik. Jako nejefektivnější se jevilo použití speciálních barviv, která jsou vychytávána lymfatickým systémem, a tím při operaci obarví nejen lymfatické cévy, ale i lymfatické uzliny v první linii, tedy sentinelové. A právě tato metoda barvení patentní modří byla dlouhá léta chirurgy naší nemocnice využívána, přiblížil vývoj v litoměřické nemocnici Jaroslav Halamka. Modř nahradily nepatrné dávky radiace V posledních letech existuje v medicíně mimo barvení modří také možnost využít techniky detekce sentinelové uzliny pomocí radiokoloidu, ke které litoměřická nemocnice v nedávné době již podruhé přistoupila. Radiokoloid je chemická látka, jejíž základ tvoří sloučenina vychytávaná velmi silně do lymfatických kapilár, kterými je, podobně jako výše zmíněné modré barvivo, zanášena do sentinelové lymfatické uzliny. Na lymfotropní koloid je jako značka vázán radionuklid 99m Tc (Technecium), který dokáže i ve velmi malém množství vysílat zaznamenatelné γ záření. Tyto velmi malé dávky radiace jsme schopni detekovat pouze za pomoci speciální scintilační sondy, kterou využíváme i na operačním sále, tzv. gama sondy. Vzhledem k malému množství použité radioaktivní látky je pacientem či jeho okolím vstřebaná radiace zanedbatelná a prakticky neškodná. Navíc metoda detekce pomocí radiační navigace, kdy uzlinu z podpaží vyjímáme z malého řezu cíleně nad ní, výrazně zkracuje samotný chirurgický výkon a šetří tak pacienta od delší celkové narkózy nutné při hledání obarvených uzlin. Při značení samotných nádorů a značení radiokoloidem spolupracuje naše nemocnice s Mammocentrem Ústecké polikliniky a Oddělením nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, popsal další podrobnosti MUDr. Jaroslav Halamka a dodal, že gama sondu, která byla využita při nedávné operaci nádoru prsu v litoměřické nemocnici, zapůjčila firma Aspironix. (Pokračování na stránce 5)

5 Strana 5 duben 2015 ROČNÍK 8, ČÍSLO 2 (Pokračování ze stránky 4) Naděje pro desítky žen Aplikace nejmodernějších postupů v léčbě nádorů prsu není v litoměřické nemocnici nijak ojedinělá. Z odborných analýz víme, že v oblasti Litoměřic a okolí každoročně onemocní karcinomem prsu žen, přičemž kolem 50 žen je diagnostikováno ve velmi raném stádiu nemoci. Především jim je pak určeno řešení jejich onemocnění chirurgickým výkonem, kdy je zachována převážná část prsu a odstraněna sentinelová uzlina, uzavřel chirurg Halamka. Gama sondu budeme mít vlastní S ohledem na výrazný posun v oblasti bezpečnosti a šetrnosti zákroku s použitím gama sondy a tak významnému zvýšení komfortu pacientek s nádorem prsu, odsouhlasila začátkem dubna 2015 Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích investici do nákupu vlastní gama sondy. Nákup této zdravotnické techniky by měl být realizován ještě během prvního pololetí letošního roku. (nk, MUDr. Halamka) Gama sonda slouží lékařům i před operačním zákrokem k určení místa budoucího malého řezu v blízkosti sentinelové uzliny (obrázky nahoře). Během samotné operace jsou poté učiněny dva malé řezy. Jeden, při kterém je po detekování gama sondou odstraněna označená sentinelová uzlina, je veden v oblasti podpaží. Druhý řez, při kterém je odstraněna část prsní tkáně s nádorem, je veden na prsu. Pro pacienta je operace s použitím gama sondy šetrnější, protože zkracuje dobu výkonu a tím pádem i dobu anestezie pacienta. Na snímku je tým chirurgů litoměřické nemocnice MUDr. Halamka s MUDr. Horákem během operace s použitím gama sondy. Co to je sentinelová uzlina Každá část lidského těla má svou spádovou lymfatickou oblast, tedy síť vzájemně propojených vlásečnic, které odvádějí mízu (lymfu) z příslušného orgánu do nejblíže lokalizované uzliny. Z ní vedou lymfatické spojky do dalších uzlin. Vytvářejí tak lymfatickou síť, kterou se mohou v těle šířit nejenom infekce, ale i zhoubné buňky. Pojem sentinelový se váže k lymfatickému systému a ke způsobu, jakým se v těle nemocného člověka šíří rakovinné bujení. Při dosažení určité velikosti se totiž zhoubné nádory začínají šířit do lymfatických uzlin, odtud do krevního oběhu a pak i do vzdálených orgánů. Hovoříme o vzniku tzv. nádorových metastáz. První spádová uzlina daného orgánu, jednoznačně anatomicky definovatelná, se odborně nazývá sentinelová uzlina (sentinel = předsunutá hlídka, stráž). Tato uzlina hraje klíčovou roli při šíření nádoru, protože je takzvaně první na ráně. Pokud je zasažena, šíří se skrz ni nádorové buňky dál do organismu. Dosavadní praxe ukazuje, že identifikace a odstranění této první zasažené uzliny má významný vliv na další osud pacienta. Vyšetření a odstranění sentinelové uzliny představuje jednu z nejnovějších metod v oboru diagnostiky a léčby nádorů.

6 Strana 6 duben 2015 ZPRAVODAJ MĚN V LTM TÉMA PREVENCE RAKOVINY ZAPLNILO LITOMĚŘICKÉ NÁKUPNÍ CENTRUM Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního čípku byla hlavním tématem informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost. Tato kampaň ve formě poučně zábavné roadshow měla ve čtvrtek 12. března odpoledne svou tříhodinovou zastávku také v Litoměřicích v prostorách hypermarketu Albert v Želetické ulici. Za naši nemocnici o rizicích nádorů tlustého střeva a konečníku pohovořil prim. MUDr. Pavel Svoboda z gastroenterologického oddělení. Naše nemocnice byla, jako největší poskytovatel zdravotních služeb v regionu, oslovena, zda bychom aktivní účastí našich odborníků tuto akci nepodpořili. K účasti jsme přizvali i ostatní litoměřické privátní lékaře oborů gastroenterologie a gynekologie a bylo nám potěšením, že někteří z nich naší nabídku přijali a po boku odborníků z naší nemocnice se akce aktivně zúčastnili, zhodnotil průběh Ing. Radek Lončák, MBA, předseda Správní rady nemocnice. Roadshow zaměřená na prevenci rakoviny byla rozdělena do tří částí, a to na téma rakoviny tlustého střeva a konečníku, děložního čípku a prsu. Tématu nádorů kolorekta, které bylo uvedeno množstvím statistik za Českou republiku, se pro přítomné v rozhovoru s moderátorkou Zuzanou Burešovou věnovali primář gastroenterologie litoměřické nemocnice MUDr. Pavel Svoboda a privátní gastroenterolog MUDr. Ondřej Štěrba, pro případné dotazy posluchačů byla připravena O karcinomu prsu promluvila lékařka z klinické onkologie litoměřické nemocnice MUDr. Magdalena Dzivjaková. Libuše Žamberská z Ligy proti rakovině Litoměřice - Victoria spolu se svými kolegyněmi vystoupila v roli edukátorky samovyšetření prsu. Po celou dobu akce byly v místě konání akce přítomné také edukátorky z Ligy proti rakovině Litoměřice, které přítomné zájemkyně z řad veřejnosti na plastovém modelu učily metodě samovyšetření prsu. Akce byla doprovázena také několika tanečními vystoupeními žáků z litoměřické základní školy Lingua Universal, prostor hypermarketu zaplnily také hostesky, které rozdávaly balónky a letáčky zaměřené na prevenci vybraných typů nádorů a upozorňovaly na možnost osobních konzultací s přítomnými odborníky přímo na místě. Všem odborníkům, ať již z naší nemocnice, tak i ze soukromé sféry, kteří se do této preventivně zaměřené roadshow zapojili, bychom chtěli velmi poděkovat, vyjádřil závěrem potěšení z hojného zapojení lokálních specialistů, kteří svojí přítomností výrazně přispěli k šíření osvěty v Litoměřicích, Ing. Radek Lončák, MBA. (nk) Na akci upozorňovaly nakupující hostesky, které rozdávaly balónky a tištěné materiály upozorňující na nutnost navštěvovat preventivní prohlídky. také privátní gastroenteroložka Veronika Slejšková, lékařka z gastroenterologického pracoviště litoměřické nemocnice MUDr. Klára Záměčníková a diplomovaná sestra ze stejné ambulance Jana Trtková. Na téma rakoviny děložního čípku se Zuzanou Burešovou hovořil privátní gynekolog MUDr. Ota Šálek a tématu rakoviny prsu se v rozhovoru s moderátorkou věnovala lékařka ambulance klinické onkologie MUDr. Magdalena Dzivjaková. Roadshow svým tanečním vystoupením obohatila také děvčata ze ZŠ Lingua Universal.

7 Strana 7 duben 2015 Jak jsem zaplatil svoji první pokutu ** NAŠE POVÍDKA ** Dnes jsem o 25 kilo starší a s poněkud změněným porostem hlavy, který je jen ubohým torzem lví blonďaté hřívy, jež vyvolávala nadšený obdiv spolužaček. Rád se vracím na místa, kde jsem prožil krásné chvíle svých studentských let. Od patnácti let jsem se potuloval s tornou, celtou a kamarády z osady. Nejčastěji v Posázaví a povodí Berounky. Soboty a neděle byly vyplněné cestou kolesovým parníkem proti proudu Vltavy, posázavským pacifikem, nebo lokálkou na Karlštejn. Sobotní noc, čistá obloha plná hvězd, měsíc jak rybí oko, vůně pryskyřice, čistého nebe, malého táboráku, písničky s kytarou, spánek pod širákem. Vše mělo svá pravidla a nepsané zákony, které dnes již neplatí. S nástupem na fakultu vše jako mávnutím proutku skončilo. Přednost měly zkoušky, zápočty, musela se využít každá chvilka. Studium medicíny vyžadovalo dvě podmínky, a to olověnou zadnici, železnou vůli a navíc mechanickou paměť. Bylo to období našich studentských lásek. Ani já nebyl výjimkou. Vystřídal jsem pěší toulky za jízdu na kole s partnerkou. Ukazoval jsem jí romantické oblasti Sázavy a Berounky. Za nejkrásnější období jara považuji přechod dubna až do poloviny května. Zima už zcela ustoupila, léto je nachystané. Období maturit a zkoušek na vysokých školách, kdy všichni potřebují lásku, kterou vyplní studijní volno, aby se mohli lépe soustředit na maturity nebo semestrální zkoušky. Svatava se chystala k maturitě, chtěla studovat přírodovědeckou fakultu obor biologie a chemie. Já jsem aktivně studoval anatomii, která vyžadovala pravidelné opakování na strukturách spřátelených preparátů, jak nám s úsměvem doporučoval náš profesor anatomie. Svatava zase potřebovala opakování květeny a zvířeny k maturitě, nejlépe v oblastech kolem Berounky. Optimální relaxace je dva až tři dny před těžkou zkouškou. Se Svatavou jsme vyjeli na kolech brzy ráno směrem Karlštejn. Silnice byly volné, prakticky bez aut, slunečné počasí, svěží jitro. Dojeli jsme k sadu nad Karlštejnem, rozložili se v trávě. Svatava mi hned pojmenovala snad všechny traviny a květiny co nás obklopovaly, pak našla v trávě hnízda se strakatými vajíčky, vysvětlovala mi, ke kterému druhu opeřenců patří. Poslouchali jsme zpěv ptáků a podle zvuku mi je určovala a ukazovala v knize. Já jsem zase aktivně studoval na spřáteleném preparátu anatomické rozdíly, Svatava se nebránila a sama mi v tom aktivně pomáhala. Bylo nám teplo, slunečné počasí nás vyprovokovalo, abychom odložili veškeré oblečení. Nikde nikdo nebyl, oblečení bylo zbytečné. Svatava voněla přírodou, šedomodré oči zářily, zrzavé vlasy zdůrazňovaly její bělostnou plet a ženskost. Další opakování už nebylo třeba, všechno jsme uměli, byli jsme v té chvíli jeden člověk. Pozdní odpoledne nám chladivě Výsledky odborníků z litoměřické nemocnice sklízí úspěchy i v zahraničí ** ZAUJALO NÁS ** ROČNÍK 8, ČÍSLO 2 připomnělo, že se máme konečně obléci a nachystat kola k návratu. Pohlazení a polibek milované zrzce ve spodním prádle mi vnutil myšlenku, Svatavu je škoda oblékat. Náhle se za mými zády ozvalo energické: prosím občanský průkaz. Otočil jsem se nahý. Přede mnou stáli dva muži v uniformě s dalekohledy, jeden policista a druhý lesník, strážci chráněné oblasti. Svatava byla bledá, já rudý za ušima. Oblékli jsme se. Pokuta nás neminula. Potvrzení o jejím zaplacení jsem držel v ruce, oba dva nám zdůraznili, že je to za nesprávné parkování, a že si účtenku mám pro dnešek pečlivě uschovat, abychom nemuseli platit podruhé, za stejný přestupek. S milovanou zrzečkou jsem sešel na cestu, smáli jsme se od ucha k uchu. Společný přestupek nás ještě víc sblížil. Epilog: Maturita dopadla na samé jedničky, s pochvalou ředitele a předsedy maturitní komise za mimořádný výkon. Přijímací zkoušky na vysokou Svatava udělala bez jakýchkoliv problémů. Moje zkouška z anatomie dopadla na výbornou. Začal jsem se chystat na zkoušku z Patologické anatomie v parku s kočárkem, ve kterém nahlas křičela naše dcera. Zkoušky v dalších semestrech jsme zvládali na výbornou, ale cestování do přírody na kole s dcerkou bylo složitější. Autorem povídky je MUDr. Zoran Nerandžič. Článkem v prestižním zahraničním odborném časopise Nutrition and Food Sciences (USA) byla oceněna dlouholetá odborná činnost lékařů interního oddělení litoměřické nemocnice - primáře MUDr. Brambaški, MUDr. Zbořila, MUDr. Minkové, MUDr. Kubáta a řady mladších kolegů. Práce, která se zabývala léčbou metabolických poruch v Městské nemocnici v Litoměřicích, byla přednesena na kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče v Hradci Králové v březnu Abstrakta vybraných příspěvků z této konference byla následně vydána v odborném časopise Nutrition. A právě zde materiál zaujal specialisty redakce uznávaného odborného časopisu Nutrition and Food Sciences (USA), která naše lékaře oslovila s nabídkou na zpracování podrobnějšího článku na téma diabetes mellitus 2. typu. Výsledkem této spolupráce je článek s názvem "Model of Diabetes Mellitus Type 2, T2DM", který vyšel v letošním čísle 2 (volume 5, issue 2, s. 344) tohoto periodika o výživě, které je vydáváno 6 x ročně a kde publikují přední odborníci z celého světa. Model znázorňuje přenos energeticky bohatých látek v organismu, příjem a výdej energie organismem. Vysvětluje příčiny vzniku a rozvoje onemocnění cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu) na základě změny životního stylu člověka, životního stylu spojeného s nedostatkem pohybu a dlouhodobým přebytkem potravy. Článek MUDr. Karla Kubáta je k dispozici na adrese: (nk)

ZPRAVODAJ MěN v LTM ÚVODNÍ SLOVO. Periodickým auditem dle ISO 9001 jsme i letos prošli úspěšně ROČNÍK 7, ČÍSLO 2

ZPRAVODAJ MěN v LTM ÚVODNÍ SLOVO. Periodickým auditem dle ISO 9001 jsme i letos prošli úspěšně ROČNÍK 7, ČÍSLO 2 ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, Vážení kolegové, za několik málo dnů vstoupíme do druhé poloviny roku 2014. Mnohé z vás již nyní může

Více

ZPRAVODAJ MěN. ředitele a člen představenstva. nemocnici. V letech 2007 a 2008 působil na Krajském úřadu Středočeského

ZPRAVODAJ MěN. ředitele a člen představenstva. nemocnici. V letech 2007 a 2008 působil na Krajském úřadu Středočeského ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE JARNÍ MĚSÍCE BYLY VE ZNAMENÍ PERSONÁLNÍCH ZMĚN VE VEDENÍ Na přelomu dubna a května zaznamenala Městská nemocnice v Litoměřicích poměrně

Více

v LTM ZPRAVODAJ MěN V plánu je obnova vybavení i zvýšení komfortu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2013 JE VÍCE NEŽ VÝBORNÝ

v LTM ZPRAVODAJ MěN V plánu je obnova vybavení i zvýšení komfortu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2013 JE VÍCE NEŽ VÝBORNÝ ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi úvodem Vám ještě jednou popřát zdraví, štěstí a mnoho osobních i profesních

Více

že hospodaření nemocnice skončí za rok 2014 v kladných číslech. Naše nemocnice dobře hospodaří

že hospodaření nemocnice skončí za rok 2014 v kladných číslech. Naše nemocnice dobře hospodaří ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE Milé kolegyně a kolegové, přátelé, s blížícím se koncem roku nám dovolte poděkovat za Vaši letošní spolupráci. Děkujeme za plné pracovní

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Zdravotnictví se modernizuje

Zdravotnictví se modernizuje Informační měsíčník Středočeského kraje květen 2008 o zdravotnictví V kraji přibyla soukromá zdravotnická zařízení V Kolíně mají špičkové operační sály Záchranná služba pro milión obyvatel Zdravotnický

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky. Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 15 srpen 2014 Mgr. Zora Machartová (32 let) www.tydeniky.cz Vystudovala Katedru speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové (2003

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 OBSAH ÚVODNÍK PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA MUDr. BŘETISLAVA SHONA (šot) 4 EDITORIAL FOTOREPORTÁŽ ZE ZAHÁJENÍ ROKU 11. 1. 2012 (šot) 5 ZPRÁVY MANAGEMENTU SETKÁNÍ S RAKOUSKÝM ZDRAVOTNICTVÍM

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ LÉTO 2015 REVUE ČASOPIS SKUPINY NEMOS ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ Jak se chránit před vznikem kožních nádorů? Fotografie Michal Sváček, MAFA INTRAVENOZNÍ ANALGEZIE Unikátní metoda tlumení porodních bolestí

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XI / ČÍSLO 11 / LISTOPAD 2011 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Víte, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok ze svého zdravotního pojištění? Z veřejného zdravotního pojištění

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 EDITORIAL Milé a milí, vítejte v ZOO. Tak mi připadá letní číslo Nemocničního zpravodaje roku 2010. Nějak se to tak seběhlo, že tolik zvířátek jsme ještě v našem čtivu nikdy

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně

rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně 7-I Už deset let u nás úspešne transplantujeme kostní dren Deset let se na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc úspěšně transplantuje kostní dřeň. První transplantace byla provedena 6.

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň zima 2013/2014 7 Diana Kobzanová podpořila kampaň 8 MUDr. Martin Hollý V psychiatrii je více otázek než odpovědí 12 Pyramida Zdraví Pojištění, které skutečně léčí editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více