obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...2 Závislost na tabáku...3 Cena J. E. Purkyně...16 Dopisy pacientů...29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...2 Závislost na tabáku...3 Cena J. E. Purkyně...16 Dopisy pacientů...29"

Transkript

1 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...2 Závislost na tabáku...3 HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO...6 Letní úvahy epidemiologicko-hygienické...9 Opalování a spálení kůže, víme něco nového?...10 Nenechat se zaskočit (aneb letní překvapení)...12 Uštknutí jedovatými hady v české a evropské přírodě...13 Cena J. E. Purkyně...16 Vzdělávat se můžeme v každém věku...16 Pozvánka...17 Světový kongres stomaterapeutů...17 Semináře a stáže pro lékaře...18 Projektový tým Stapro uspěl v soutěži Best Project Management...19 Evropa kolébka vědeckého porodnictví...20 Jubileum Jubilejního pavilonu ve VFN...21 Prof. MUDr. Vladimír Pacovský DrSc.- 80 let...23 Významné životní jubileum...24 Životní jubilea...24 Smuteční oznámení...26 Nález starého obrazu...27 Projekt Zahrada...27 Dopisy pacientů...29 Tibetský nový rok...31 obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vydavatel: Stapro s. r. o. pro VFN Registrace: MK ČR E Odpovědní redaktoři: Bc. Petra Pekařová, Václav Kříž Jazyková redaktorka: Milena Hodanová Fotografie: Václav Kříž a archiv VFN Grafika titulní strany: Pavel Šťastný Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, ředitelství VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, materiály pro reklamu na adresu: Agentura PaP, Stapro s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: Náklad: výtisků

2 Léto budiž pochváleno! Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, astronomické léto přineslo i letní teploty, které byly střídány chladnějším počasím s občasnými dešti, tedy počasím pro naše pacienty snesitelnějším, než velká letní vedra. Naštěstí vichřice provázející prudké změny počasí nezpůsobily v nemocnici významnější škody. Od posledního dne školního roku se ujaly vlády prázdniny, začaly dovolené jak v nemocnici, tak i našim pacientům a jejich rodinám. Každoročně již tradičně je toto období charakterizováno poklesem zájmu o plánované diagnostické i léčebné výkony. To umožňuje nemocnici snížit provoz a provést nezbytné investiční i údržbové práce. Letos se nám podařilo za podpory státního rozpočtu zahájit s červencem zásadní rekonstrukci operačních sálů a JIP nejstarší české chirurgické kliniky - I. chirurgické kliniky. Zde se sluší poděkovat za obětavou práci i trpělivost na všech dotčených klinikách ať již stavbou, tak zejména zajištěním náhradního provozu I. chirurgické kliniky. Tato stavba není jediná a doufám, že se podaří zlepšit prostředí pro pacienty a pracovníky nemocnice na dalších místech našeho areálu. A to je hlavní z důvodů, proč jsem si vypůjčil z české klasiky název úvodníku. Při tom všem probíhá v nemocnici typická dělba personálu na odpočívající na dovolené a ty, kteří zajišťujíce nepřetržitý chod nemocnice se na svou dovolenou těší či na ni již jen vzpomínají. Přeji všem na zasloužené dovolené počasí i zážitky, jaké si přejete a děkuji všem za zajištění provozu nemocnice i v podmínkách pestrého letního dění. Našim pacientům přeji snesitelné klimatické podmínky a hlavně vlídné a vstřícné ošetřující. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, ředitel VFN v Praze Foto: Anife Hassan Léto je tady Vážené kolegyně, Vážení kolegové, čas neúprosně, pravidelně plyne, ale přesto se nám někdy zdá, že ubíhá stále rychleji. A je tu léto a vstoupili jsme do druhé poloviny roku Druhá polovina roku díky letním měsícům, kdy prostory naší fakulty a nemocnice tak trochu osiří studenty a zklidní se, mi připadá kratší. Krásné letní měsíce, kdy máme trochu času na setkání s přáteli či rodinou, na společně strávené chvíle ubíhající tak nějak rychleji a zakrátko přijde září a s ním nástup podzimu zápisy studentů, čas opravných termínů a přípravy na další akademický rok.

3 V horkých letních dnech můžeme závidět obyvatelům jižních částí Evropy, kteří v polední přestávce, nikoliv 30 minut, jak ukládá zákoník práce, tráví tzv. siestu, kdy je všem zřejmé, že při teplotě okolo 30 C a více ve stínu se nedá mnoho pracovat. Objevují se i studie, které prokazují lepší pracovní výkonnost po krátkém spánku v průběhu dne, možná po obědě. Známe tyto scény, které se uskutečňovaly celý rok, třeba ze starých českých filmů. Jen nevím, jestli takovéto studie jsou v Cochrane databázích a zda jsou evidence based medicine. I bez síly důkazů typu A, B, C či D je třeba dodržovat dostatečný přísun tekutin, ale také si trochu odpočinout nebo tzv. vypnout a načerpat síly, nejen ze slunečního záření, do těla a duše při různých zálibách sportu, koupání, čtení, ale třeba i z nicnedělání. Přeji Vám všem krásné slunné nejen letní dny, které nás snad více naladí optimisticky a zahřejí nás též na duši. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK Závislost na tabáku MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku Společnost pro léčbu závislosti na tabáku společně s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a se Všeobecnou fakultní nemocnicí (sídlem referenčního Centra léčby závislosti na tabáku pro ČR při III. interní klinice) zorganizovala dne 25. června 2008 tiskovou besedu na téma Léčba závislosti na tabáku je nejefektivnější ve všech úrovních zdravotnických zařízení. V průběhu setkání byl představen projekt PES- CE, uskutečněný v zemích EU. Podle výsledků je vysoce efektivní i vzhledem k vynaloženým nákladům léčba závislosti na tabáku při každé návštěvě zdravotního zařízení a angažovat by se měli nejen ambulantní (kromě všech ostatních) lékaři, ale i sestry či lékárníci. K dispozici byly také výsledky průzkumu mezi českými lékaři a pacienty na téma doporučení léčby závislosti na tabáku. Většina kuřáků si přeje přestat kouřit. Není to ale snadné. Pokud přestávají sami, je úspěšnost malá, intenzivní léčba ji může až zdesetinásobit. Taková péče ale nebude nikdy z mnoha důvodů dostupná pro všechny, ale pouze pro část silně závislých či komplikovaných případů. Proto je podstatné využívání krátké intervence v rozsahu cca 3-5 minut při každém kontaktu s kuřákem jak od kteréhokoli lékaře, tak i od sestry nebo lékárníka. Úspěšnost se pak pohybuje mezi 3 15 % abstinence po roce. Význam takového komplexního přístupu (každý zdravotník se ptá na kouření, doporučuje přestat a případně poradí jak) potvrdil i evropský projekt PESCE. Nejen že je tento přístup účinný, ale je pro poskytovatele zdravotní péče i ekonomicky vysoce výhodný. Hrazení takové intervence se vyplácí, i když více zvyšuje úspěšnost platba za její pokračování než zahájení. Jaká je současná reálná situace, jsme zjišťovali mezi pražskými lékaři a pacienty. Vyzpovídali jsme 123 lékařů a 663 pacientů. Odpovědi lékařů a pacientů se poněkud lišily: lékaři se zřejmě dělají lepšími, pacienti jejich rady zapomenou. Tedy pravda bude zřejmě někde uprostřed. V tom, že se lékař na kouření ptá, se ale v podstatě shodli: kladně odpovědělo 91% pacientů a 92% lékařů. To, že jim lékař doporučil přestat, uvedlo jen 26% kuřáků, ale 66% lékařů. Na doporučení do specializovaného centra léčby si vzpomnělo jen 8% pacientů, ale prý je praktikuje 53% lékařů. Že bariérou novinky a události

4 v intervenování je čas, uvedlo 56% pacientů a 50% lékařů. Mezi pacienty si myslí 75%, že lékař k tomu není dostatečně vyškolen, mezi lékaři má tento názor 42 %. Výsledky projektu PESCE (General Practitioners and the Economics of Smoking Cessation in Europe) - Praktičtí lékaři a ekonomika odvykání kouření v Evropě: Projekt PESCE probíhal od září 2006 do května Tohoto rozsáhlého evropského projektu se účastnilo celkem 31 partnerů z 27 zemí. Patnáct hlavních partnerů se podílelo na finanční stránce a sdílelo odpovědnost za jeho provedení. Dalších 16 spolupracujících partnerů (mezi nimi i Česká republika) přispívalo svými odbornými znalostmi a expertízami. Iniciátorem a koordinátorem projektu byla francouzská nevládní organizace Tabac & Liberté, tedy Tabák a svoboda, specializující se na vzdělávání v oblasti odvykání kouření pro lékaře a další zdravotnické pracovníky. Projekt zahrnoval několik pracovních balíčků, které byly zaměřeny na různé aspekty ekonomiky odvykání kouření v ordinacích praktických a dalších ambulantních lékařů. Základním cílem projektu bylo vyvinout na důkazech založená doporučení a navrhnout strategie pro jejich uvedení do praxe: 1. Podpořit častější intervence v léčbě závislosti na tabáku mezi praktickými lékaři v Evropě zaměřením na socioekonomické prostředí jejich praxí. 2. Osvětlit ekonomické přínosy těchto intervencí pro rozpočet zdravotních systémů v Evropě. 3. Motivovat rozhodující činitele k zásahům do pracovních podmínek praktických lékařů prostřednictvím politických rozhodnutí. Jedním z pilířů projektu byla ekonomická analýza nákladové efektivity intervence k odvykání kouření v ordinacích praktických lékařů, tj. náklady a přínosy opatření ke zvýšení angažovanosti praktických lékařů v intervencích pro jejich pacienty-kuřáky. Model pro tyto analýzy vyvinul prof. David Cohen z Univerzity v Glamorgan, Wales, UK. Většina kuřáků si přeje přestat kouřit. Opakovaně je prokázáno, že intervence praktických lékařů jsou účinným způsobem, jak snížit počet kuřáků mezi jejich pacienty. PESCE projekt se zabývá skutečností, že praktičtí lékaři nepomáhají svým pacientům přestat kouřit tak často a v takovém rozsahu, jak bychom na základě faktů předpokládali. Ekonomický model Prevent byl použit k odhadu zdravotních a ekonomických efektů redukce počtu kuřáků v každé zemi, která poskytla požadovaná data. Tento model zahrnuje úspory zdravotního systému za 4 hlavní onemocnění, která jsou důsledkem kouření, tj. rakovinu plic, CHOPN (chronickou obstrukční plicní nemoc), koronární onemocnění a cévní mozkové příhody. Dále by to byly úspory ze sníženého počtu požárů, počty úmrtí, kterým bylo zabráněno a hodnota snížení počtu pracovních absencí z důvodu nemocnosti spojené s kouřením. Model pro deset zemí ukázal velké zdravotní i ekonomické přínosy ve všech případech, viz následující dvě tabulky, které ukazují snížení počtu úmrtí na 4 sledované choroby (rakovina plic, CHOPN, CMP, koronární onemocnění) a dále finanční úspory zdravotních systémů, které by byly dosaženy snížením nemocnosti na tyto 4 choroby.

5 Roční redukce úmrtí na 4 onemocnění spojená s kouřením v 10 evropských zemích Redukce počtu kuřáků o 3% může přinést následující snížení počtu úmrtí Rakousko Francie Německo ,110 Holandsko Švýcarsko Irsko Polsko Portugalsko Rumunsko Velká Británie ,233 Celkem 435 2,715 4,112 Roční snížení nákladů zdravotního systému na léčbu 4 specifických onemocnění* v 10 evropských státech Snížení počtu kuřáků o 3% může přinést následující roční úspory Rakousko Francie Německo Holandsko Švýcarsko Irsko Polsko Portugalsko Rumunsko Velká Británie Celkem v 10 zemích Tato část projektu konstatovala, že jak zdravotní, tak ekonomické přínosy jsou zásadní. Navíc jsou jen minimálním odhadem vzhledem k tomu, že zde nebyly započítány další známé přínosy snížení počtu kuřáků, jako je redukce mnoha dalších onemocnění spojených s kouřením, zdravotní přínosy menšího vystavení pasivnímu kouření, rychlejšího zotavení po chirurgických zákrocích a tak dále. Politické změny směřující ke zvýšení angažovanosti praktických a ambulantních lékařů v oblasti léčby závislosti na tabáku patří jednoznačně k nejvíce nákladově efektivním opatřením (cost-effective) v oblasti veřejného zdraví.

6 Závěrečná doporučení Po úvodní fázi specifikace rozhodujících faktorů se v rámci projektu uskutečnily dvě na sebe navazující konference. V průběhu setkání ve Varšavě v prosinci 2007 se expertní komise zaměřila na formulaci politických doporučení, následná konference v Barceloně v březnu tohoto roku byla věnována možnostem zavedení těchto doporučení do praxe a bariérám tohoto procesu. Kouření je jednou z vedoucích příčin nemocnosti a předčasných úmrtí v současném světě. I pokud pomineme etický rozměr tohoto problému, ekonomické analýzy opakovaně prokázaly včetně těch, které byly součástí projektu PESCE - že intervence k odvykání kouření je i z ekonomického pohledu jedna z nejvíce efektivních intervencí vzhledem k vynaloženým nákladům (cost-effective) v rámci současné medicíny. Této intervence však není zdaleka dostatečně využíváno, a to ani ve vyspělých evropských státech. Cílem tohoto projektu bylo identifikovat důvody tohoto stavu (nedostatečná znalost možností léčby, ekonomické podmínky, nedostatek času, psychologické bariéry na straně lékaře i pacienta aj.) a zformulovat politická doporučení (viz výše), jak tyto bariéry překonat. Projekt PESCE umožnil také navázat či prohloubit mezinárodní odbornou spolupráci v této oblasti, která výrazně zvyšuje šanci na zavedení těchto doporučení do praxe. Tento projekt obdržel finanční podporu Evropské komise z programu zdravotnictví pro roky (Grantová dohoda č ). Podrobné zprávy o projektu PESCE lze nalézt na webové stránce: Kontaktní údaje pro Českou republiku: Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, Karlovo nám. 32, Praha 2 MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO Odb. as. MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK Na tiskové konferenci 10. července 2008 byl představen projekt odstranění nerovnosti zdraví a snižování předčasné úmrtnosti. Základní linie pro monitorování vývoje zdraví sledující rozšiřování EU. Tříletý projekt číslo byl předložen v rámci Programu veřejného zdraví , DG Sanco (60% poskytnuto Evropskou komisí, 40% dodáno polskou vládou - Ministerstvem vědy a vyššího školství). Myšlenka projektu vznikla na sympoziích a seminářích, které byly organizovány v devadesátých letech v Cancer Epidemiology and Prevention Division, The Maria Skłodowska- Curie Memorial, Cancer Center and Institute of Oncology (Varšava, Polsko), profesorem Witoldem Zatonskim a jeho spolupracovníky. Hlavní analýzy a vědecké zprávy byly vytvořeny týmem z výše uvedené instituce, ve spolupráci s organizačním výborem, pracovní skupinou, skupinou expertů a spoluřešitelů, které se skládají z vědců a odborníků z různých států. Tato široká síť spolupracovníků byla základním a integrálním prvkem realizace projektu. V projektu se porovnávají jednotlivá kritéria, především předčasná úmrtnost dospělých, charakterizovaná jako smrt mezi věkem let, z různých příčin. Porovnávají se výsledky jednotlivých států i skupin: EU15 státy tzv. západní Evropy; EU10 státy nově přistoupivší nebo kandidátské. Srovnávací zemí je Rusko. Nerovnosti Předčasná úmrtnost dospělých dosáhla vrcholu v roce 1990, kdy činila 731 úmrtí na obyvatel u mužů a 284/ u žen. Od té doby Česká republika zažívá jeden z nejvýrazněj-

7 ších poklesů předčasných úmrtí v Evropské unii, u obou pohlaví. Mezi lety 1990 a 2002 poměr míry úmrtnosti mezi Českou republikou a EU15 poklesl u mužů z 1,7 na 1,5 a z 1,4 na 1,3 u žen. Tento vývoj vedl ke zmenšení rozdílu předčasné úmrtnosti oproti EU15. Česká republika má některé z nejnižších mír předčasné úmrtnosti v zemích EU10. To je v ostrém kontrastu se situací před politickými změnami na konci osmdesátých let, kdy úmrtnost v České republice byla blízká zbytku bývalých socialistických zemích. Česká republika je, společně se Slovenskem a Polskem, země EU10, ve které pokles předčasné úmrtnosti začal ihned po socio-politických a ekonomických změnách v roce Největším úspěchem ve zlepšení zdraví v České republice v devadesátých letech byl jeden z nejstrmějších poklesů míry kardiovaskulární úmrtnosti v Evropě. Předpokládá se, že tento pokles, přinejmenším na počátku devadesátých let, je silně spjat se změnami ve stravování; dramatickým zvýšením konzumace řepkového oleje, poklesem ve spotřebě másla a plnotučného mléka a dalších živočišných tuků. Zároveň byl zaznamenán významný nárůst odbytu ryb. Také data z dokumentů CZ-MONICA studie signalizují pokles sérového cholesterolu. Dalším důležitým faktorem bylo významné snížení prevalence kouření u mužů; to je potvrzeno podobně významným poklesem rakoviny plic u mužů všech věkových skupin, včetně těch nad 65 let. Další ukazatele zdraví, jako úmrtnost na úrazy a úmrtnost související s alkoholem, jsou také v České republice relativně příznivé. V mnoha ohledech se nerovnost ve zdraví v České republice a v zemích EU15 snižuje rychleji, než v dalších zemích EU10: Jediná země EU10 s lepší situací, Slovinsko, mělo příznivější zdravotní podmínky před rokem Klíčové body Česká republika má jednu z nejvyšších předpokládaných délek života a druhou nejnižší míru předčasné úmrtnosti mezi zeměmi EU10 u mužů a u žen; Na tiskové konferenci 10. července 2008 byl představen projekt odstranění nerovnosti zdraví a snižování předčasné úmrtnosti. Foto: Mgr. Karel Meister ČR má jeden z nejrychlejších poklesů úmrtnosti na kardiovaskulární choroby v Evropě, asi o polovinu od roku 1990; výskyt kouření v České republice, podíl nemocí souvisejících s tabákem a především rakovina plic jsou mezi nejnižšími v EU10 u mužů; ČR má jednu z nejnižších úmrtností na zranění mezi zeměmi EU10, zvláště u mužů. Souhrn HEM projektu Snížení 'východo-západní nerovnosti ve zdraví' je dnes jednou z největších výzev pro Evropskou unii. Stoupající trend ve zdraví dospělých, který nastal v zemích východní Evropy po druhé světové válce, se zastavil a potom začal klesat, se všemi negativními důsledky pro populace těchto zemí. V letech průměrná předpokládaná délka života ve věku 20-ti let u mužů klesla a u žen se držela na stejné úrovni, na rozdíl od velké většiny rozvinutých zemí světa. Předčasná úmrtnost dospělých (smrt mezi roky života), zvláště u mužů, včetně úmrtí na kardiovaskulární nemoci, rakovinu plic a zranění, dosáhla jedné z nejvyšších na světě. Rozdíly mezi trendy předčasné úmrtnosti dospělých v západní Evropě a v bývalých socialistických zemích vedly k nerovnosti ve zdraví, dosahujících alarmujících proporcí. Pokles ve zdraví a jeho nepříznivé ekonomické důsledky byly jedním z důležitých faktorů stagnace ekonomiky těchto zemí.

8 Nicméně ne všechny zprávy z východní Evropy jsou na tom tak špatně. V některých z bývalých socialistických zemí, zvláště pak ve skupině zemí, které leží ve střední a východní Evropě (Polsko, Česká a Slovenská republika, Maďarsko, Slovinsko), se zdravotní trendy začaly měnit těsně po převratu (po téměř dvě dekády). Fascinující fenomén v těchto zemích je dramatický pokles nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. Průměrná délka života začala rychle růst ve všech těchto zemích, zvyšujíce se během období let v průměru o 3,5 roku u mužů a o 2,8 roku u žen. Fascinující fenomén v těchto zemích je dramatický pokles nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. Tento trend byl zaznamenán u mužů i žen všech věkových skupin dospělých. Rychlost poklesu patří mezi nejrychlejší pozorované v Evropě, ale příčiny tohoto nápadného zvratu nejsou zcela jasné. Zdá se, že nejdůležitějšími činiteli jsou změny stravování zapříčiněné zavedením tržního hospodářství a změny v cenách různých výrobků potravinářského průmyslu. Nejvýznamnějším faktorem by mohla být zvýšená spotřeba polynenasycených mastných kyselin, jako kyseliny alfa-linolenové, která zaplnila nedostatek omega- 3 mastných kyselin. Ve druhé polovině devadesátých let se pokles zdraví zastavil také ve zbývajících 5 členských státech EU ze střední a východní Evropy (Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko), ačkoliv ukazatele zdraví tam ještě nevykazují trvalé zlepšení. Ve srovnání s EU15 v období jsou rozdíly ve zdraví buď setrvalé (hlavně u žen), nebo se rozdíl dále mírně prohlubuje (hlavně u mužů). Další důležité fenomény charakterizují nerovnost ve zdraví: Fatální zranění jsou zodpovědná za téměř polovinu předčasné úmrtnosti dospělých u mužů v Baltských státech (Estonsko, Lotyšsko a Litva). Na rozdíl od zbytku nových členských států EU, kde byl v poslední dekádě pozorován sestupný trend podobný trendu EU15, v Baltských státech setrvávají smrtelná poranění na velmi vysokém stupni. Naše analýza signalizuje, že bezprostřední příčinou vedoucí k velmi vysokému počtu smrtelných zranění je alkohol. Alkohol, diskutovaný v západní Evropě jako faktor s potenciálem pro ochranu zdraví (zvláště ve středozemních zemích), má ve východní Evropě obecně záporný dopad na zdraví. Zdá se, že výše zmíněná velmi vysoká míra neúmyslných a úmyslných smrtelných poranění významně souvisí s konzumací alkoholu. Podobně vysoký výskyt cirhózy jater a dalších s alkoholem souvisejících nemocí (např. některé nádory) patří k nejvyšším v Evropě dosahujíce zvláště vysoké úrovně v Maďarsku a Rumunsku, ale také na Slovensku a Slovinsku. Dva faktory mohou způsobovat horší dopad konzumace alkoholu ve východních částech Evropské unie ve srovnání s částmi západními: První je tzv. vzorec pití a druhým faktorem je složení produktu. Tabák je hlavní příčinou předčasné smrti ve všech částech EU, ale s tabákem související úmrtnost u mužů je nyní vyšší na východě. U žen je obrázek více různorodý: na východě jsou země s nejnižší úmrtností související s tabákem v EU (Litva a Rumunsko) i země s nejvyšší úmrtností související s tabákem (Maďarsko). Omezování spotřeby tabáku ve východní části Evropské unie má podobný rozsah jako v EU15, nicméně je pozorována časová prodleva. V EU10 nastal v poslední dekádě velký pokrok v této oblasti, částečně kvůli politickým změnám nutným pro přistoupení k Evropské unii. Zdravotní zlepšení ve střední a východní Evropě právě začíná a cesta ke snížení nerovnosti mezi východem a západem je ještě dlouhá. Dramatické přírodní experimenty, které se odehrávají v tomto regionu, se dotýkají celého kontinentu a klíčová role evropských odborníků na veřejné zdravotnictví tkví v jejich vysvětlování a iniciaci zásahů na tomto poli.

9 Letní úvahy epidemiologickohygienické MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie VFN a 1. LF UK Léto s sebou přináší příjemné dny volna, ale i řadu problémů. Kdo by neslyšel o problémech zažívacích při cestách do exotických částí světa? Je třeba si však položit otázku, co je exotickou částí světa. Z hlediska střevních a zažívacích obtíží bychom se asi měli držet zásady, že od Milána na jih není vhodné pít vodu z vodovodu, dávat si led do nápojů pravděpodobně není nejlepší nápad a zmrzlinu si dopřát opatrně, pokud možno v relativním dosahu toalety. Pokud opustíme Evropu směrem na východ, i na čištění zubů je vhodnější používat vodu balenou, kterou jsme nakoupili zavřenou v obchodě. Nikdy vodu nekupujte od pouličních prodavačů, její původ je více než nejistý. Ani tak se nemusíte vyhnout problémům. Ovoce jen to, které se loupe (i před tím nezaškodí ho omýt), zelenina tepelně upravená nebo oloupaná tedy pokud si ji loupe každý sám. Asi tohle všechno víte, ale opakování je matka moudrosti, že. Představa, že nám zdravotníkům se nic nestane, není právě nejvhodnější. O pobývání na slunci se snad ani není třeba příliš šířit. Ne přes poledne, používat ochranné opalovací přípravky, po opalování naopak přípravky po opalování (třeba Panthenol) a hlavně: hodně pít! Celé naše tělo se vysušuje, je třeba doplnit tekutiny. Nepříjemné reakce na nedostatek tekutin se v horkých letních dnech dostaví mnohem dříve. O nebezpečnosti nadměrného slunění se už popsaly stohy papíru, tak jen na to nezapomenout. Zatím stále zapomínáme, protože každým rokem přibývá nádorů kůže a dokonce i melanomů. Velmi nepříjemnou skutečností je přibývání alergií. Nejen solárních dermatitid, které dokáží pěkně zkazit dovolenou, i další, zvláště kontaktní alergie se mohou objevit nečekaně a vyděsit nás. Módním hitem je malování hennou na tělo. Henna je sice přírodní látka, jenže nejvýznamnější alergeny jsou rovněž přírodní povahy. Pokud se navíc do henny přidává barva pro její zvýraznění, nepříznivé účinky se mohou potencovat. Zvláště černá henna může vyvolat relativně bouřlivou lokální reakci, v závislosti na velikosti malby. Navíc, pokud skutečně dojde k senzitizaci, problémy mohou přetrvávat dlouhodobě. Černá barva, která se do henny přidává, je chemicky stejná, jako např. černá barva na vlasy. V praxi to znamená, že při prokazatelné alergii nemůže takový člověk pracovat v kadeřnictví, ale taky si nemůže barvit vlasy na černo. Léto je rovněž obdobím sportů, v posledním období se jim říká outdoorové a řada z nich patří mezi ty adrenalinové. Než se do něčeho takového pustíte, uvažujte chvíli s chladnou hlavou (což ve 40 o C jde obtížně). Ve věkové kategorii let umírá až 60 % mužů v důsledku úrazu

10 a ve stejné věkové kategorii téměř 75 % všech úrazů vzniká pod vlivem alkoholu. Tedy u mužů, ženy jsou malinko opatrnější, asi 78 % všech úrazů mladých žen (20 44 let) má na svědomí alkohol. Takový hezký letní večer láká ke grilování, k tomu nějaké vínečko nebo pivko, po horkém dni obzvláště chutné. Pivo totiž obsahuje vyvážené množství minerálů, které potřebujeme doplnit, protože jsme je vypotili. Jenže pozor na množství, pozitivní efekt se může projevit jen při pravidelné konzumaci malých dávek alkoholu. Tedy denně večer před spaním jedna sklenka vína může být prospěšná. Jednou týdně láhev rumu má jednoznačně zhoubný vliv na naše zdraví. Zvláště dámy by si měly dát pozor. Alkohol je pro ně nebezpečnější než pro muže (i příroda je sexistická!). V průběhu devadesátých let u nás přibývalo žen, které zemřely na cirhózu jater. Grilování na otevřeném ohni je velice nevhodný způsob úpravy masa, tedy pokud grilujete v létě denně nebo téměř každý den. Raději grilujte na rozpáleném kameni nebo alespoň maso zabalte do alobalu, aby nedošlo k přímému kontaktu s ohněm. Ještě lepší bude, když k masu přidáte tak dvojnásobek zeleniny, syrové nebo grilované, to je jedno. Přes to všechno hezké letní dny! Opalování a spálení kůže, víme něco nového? Prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK Již mnoho let se hovoří o nepříznivých účincích slunečního záření na kůži, přesto je dovolená u moře a intenzivní slunění velmi oblíbeným koníčkem mnoha Čechů. Hlavním cílem bývá, samozřejmě kromě odpočinku, získání čokoládově hnědého odstínu kůže. Bohužel stále platí, že neexistuje zdravé opalování a dokonce se často uvádí, že intenzita 10 opálení ukazuje míru poškození kůže. Hlavními nepříznivými účinky slunění jsou spálení kůže, vznik oxidačního stresu a vyvolání imunosuprese působením ultrafialového (UV) záření. Spálení zčervenání kůže považuje mnoho lidí za zcela přirozenou součást slunění, za první krok při opalování a vůbec si neuvědomují, že spálení kůže je jeden z nejvýznamnějších faktorů, který se podílí se na předčasném stárnutí kůže i na vzniku kožních nádorů. Spálení je možné zabránit používáním opalovacích přípravků s ochrannými faktory, tak zvanými sanskríny. UVB filtry nazývané SPF (sun protection factor) jsou nově číslovány pouze do hodnoty 50+, což označuje nejvyšší možnou ochranu. Hlavním důvodem této změny jsou již minimální rozdíly mezi faktory 60, 80 nebo 100. Pro požadovanou ochranu je nutné pečlivé a dokonalé rozetření dostatečného množství opalovacího krému po celém kožním povrchu. Rozdíly mezi účinností deklarovanou výrobcem a praktickým výsledkem při opalování jsou často způsobeny právě aplikací malého množství přípravku. Uvádí se, že lidé používají pouze pětinu či třetinu množství používaného k testování v laboratořích. Výšku ochranného faktoru je nutné volit podle kožního fototypu a délky doby, kterou na slunci chceme strávit. Významnou roli však hraje také místo, kde dovolenou trávíme. Čím blíže k rovníku, tím vyšší ochranný faktor a stejný poměr platí i pro zvyšující se nadmořskou výšku. Pokud již ke spálení kůže dojde, je nutné ji pečlivě ošetřit. Pocit pálení zmírní chladivé obklady, účinné jsou také kosmetické přípravky určené k ošetření kůže po opalování. Při výraznějším spálení je vhodné si koupit přípravky s panthenolem, který má zklidňující účinky. Těžké spálení kůže někdy vyžaduje i lékařské ošetření. Vždy však platí zásada, že dokud nedojde ke zhojení spálení, nesmí být kůže znovu vystavena přímému slunečnímu záření!! I při pobytu ve stínu musí být postižené partie chráněny opalovacími přípravky s nejvyššími ochrannými faktory, protože jinak mohou vznikat nehezké hyperpigmentace, které se obtížně odstraňují.

11 I při pobytu ve stínu je vhodné chránit se opalovacím krémem. UVA i UVB záření vyvolávají při působení na kůži vznik volných radikálů a oxidační stres. Kůže má přirozené obranné mechanismy, kterými dokáže omezené množství trvale vznikajících volných radikálů likvidovat. Jakmile však jejich tvorba překročí určitou mez, například při intenzivním slunění, ochranná kapacita již nestačí a dochází k hromadění mutací s následným poškozením epidermálních buněk i vazivových vláken. Hlavním příznakem je tak zvaný photoaging, předčasné stárnutí kůže vyvolané působením slunečního záření i následný vznik všech typů kožních nádorů. Na rozvoji oxidačního stresu se podílí zejména UVA záření, které je hlavní složkou slunečního záření a také umělého záření v soláriích. Proto nelze považovat ani opalování v soláriích za bezpečné a neškodné. Alespoň částečnou ochranu poskytují opalovací přípravky s UVA filtry splňujícími australskou normu, což znamená, že filtrují více než 90% UVA záření dopadajícího na kůži. Použití opalovacích prostředků s vysokými UVB a UVA filtry tak dokáže zabránit nechtěnému spálení kůže i omezit vznik volných radikálů v kůži. Kůže by se po každém opalování měla následně ošetřit přípravky po opalování, které většinou obsahují zklidňující složky i antioxidanty. Sluneční záření má mnoho biologických účinků a dalším velmi významným, který se projevuje při opalování, je potlačení imunitních reakcí v kůži. UVA i UVB záření vyvolávají imunosupresi nejen v místě vlastního dopadu záření, ale i na vzdálenějších partiích kůže. Omezit imunosupresivní účinky UV záření dokáží zčásti pouze účinné UVA filtry, UVB filtry bohužel tuto schopnost nemají. Opalovací přípravky s ochrannými faktory byly primárně určeny k ochraně kůže před spálením s cílem současně zabránit poškození kůže i vzniku kožních nádorů, zejména melanomu. S rozvojem jejich používání se však ukazuje, že splněna byla pouze první část. Výskyt kožních nádorů se stále zvyšuje a paradoxně za to zčásti mohou také ochranné opalovací krémy. Vysoká účinnost ochranných faktorů umožňuje i lidem s velmi světlou kůží delší pobyt na slunci, protože zabrání spálení kůže. Nedokáží však již zcela zabránit vzniku oxidačního stresu ani imunosupresi. Proto ani používání nejvyšších ochranných faktorů neznamená možnost neomezeně dlouhého pobytu na přímém slunci, zejména v poledních hodinách. Stále větší důraz se klade na nezbytnost používání opalovacích přípravků s ochrannými faktory při každém pobytu na slunci, to znamená, nejen při cíleném opalování, ale i při práci na zahradě, při víkendových procházkách nebo při sportovních akcích. Každodenní ochrana všech kožních partií nechráněných oděvem by měla být samozřejmostí alespoň v jarním a letním období a na to bohužel většina lidí stále zapomíná. UV záření není jediným faktorem, který se podílí na vzniku kožních nádorů, je však jediným, který jsme schopni ovlivnit. Není nutné před slunečními paprsky v panice utíkat, je ale vhodné kůži před přímým působením UV záření intenzivně chránit omezením pobytu na přímém slunci a používáním ochranných faktorů i při běžných aktivitách. Je nutné dodržovat pitný režim, ale nic se nemá přehánět J 11

12 Nenechat se zaskočit (aneb letní překvapení) MUDr. Jaroslava Říhová, Ústav tělovýchovného lékařství VFN a 1. LF UK Byla jsem požádána, abych napsala pár slov o letních sportech. Zdánlivě paradoxně chci svůj sloupek věnovat omrzlinám. Stále více lidí tráví svou dovolenou v odlehlých končinách světa a vyhledávají dobrodružství i relaxaci v horách. Dvě třetiny mých úspěšně vyléčených případů omrzlin mělo svůj začátek právě v létě, v evropských a asijských velehorách. Každá omrzlina je neúspěchem. Je záporným vyústěním pobytu v chladném prostředí bez dostatečné ochrany. Některým omrzlinám nemůžeme zcela zabránit (pád do ledovcové trhliny, pozdní záchrana, ztráta orientace v terénu atd., kdy roli hraje časový faktor). Zopakujme si, jak můžeme omrzlinám předcházet: 1. dobrou výstrojí, kvalitním oblečením, obuví, mít v záloze suché rukavice, ponožky. Někdy pomůže k zahřátí a tepelné izolaci obyčejný mikrotenový sáček, navlečený po výměně ponožek za suché, jako izolační mikrovrstva 2. dostatečnou výživou a pitným režimem (téměř vždy je zanedbáno) Omrzliny jsou specifickým poškozením tkání chladem. Stav před zahájením léčby správnou taktikou výstupu a pohybu, aklimatizací. Obětovat cíl, pokud si mohu uchránit zdraví Vypadá to jako vyjmenování banalit, ale dost lidí jezdí do velehor, aniž je seznámeno s riziky náhlých příhod a jejich léčbou (viz úmrtí ve Vysokých Tatrách). U všech případů omrzlin, které jsem léčila, hrálo roli porušení některého z výše uvedených pravidel. Omrzliny jsou specifickým poškozením tkání chladem. Na jejich léčbu se různí názory lékařů dle profese. V českém jazyce prakticky v odborné literatuře neexistoval článek, zabývající se komplexní léčbou omrzlin. Praktikům chybějí zkušenosti k ošetřování těchto případů (roli hraje i časová a finanční náročnost léčby), chirurgové mají tendenci k rychlému řešení (sestříhání puchýřů, jen převazy či časná amputace). Stav po ukončení léčby. Přitom je třeba pamatovat na to, že léčba omrzlin musí být vždy dlouhodobá a vyžaduje trpělivost lékaře i pacienta. Pro dobrý výsledek je nejdůležitější její včasné zahájení, ještě v terénu poučeným laikem, který je vybaven znalostmi a potřebnými léky. S výhodou lze použít přípravky pro systémovou enzymoterapii, které poskytují efekt protiotokový, protizánětlivý, antiagregační, fibrinolytický a tím i analgetický. Léčebná opatření se částečně liší podle místa zásahu (terén, horská chata, nemocnice, ambulantní léčba). Systémová opatření a léčba: 1. omezení dalších ztrát, zahřátí (v terénu použití alufólie)

13 2. doplnění tekutin s cílem hemodiluce 3. zlepšení krevního průtoku p.o. či i.v. dle místa zásahu, pentoxyphyllin (Trental, Agapurin), enzymy (Wobenzym, streptokinasa, urokinasa, u těžkých případů i intraarteriálně), alfa sympatolytika (Deprazolin) 4. prevence trombotizace či rozrušení již vzniklých trombů ACP, NSA, heparin, proteolytické enzymy (Wobenzym, streptokinasa, urokinasa) 5. protiotoková léčba (Wobenzym, Reparil, polohování) 6. prevence a léčba systémové infekce antibiotika 7. oxygenoterapie ( HBO) 8. TAT- přeočkování proti tetanu Lokální léčba: nerozehřívat, pokud hrozí opětné zmrznutí tkáně dezinfekce a sterilní krytí dlouhodobá léčba má mnoho společného s ošetřováním chronických ran (vlhké krytí, koupele v měsíčku spojené s rehabilitací) psychická podpora nemocného Celková doba léčby se pohybuje v řádu měsíců, z mé zkušenosti v řádu 6 ti, 9 ti měsíců. V diferenciální diagnostice, v určení tíže postižení a tím i prognóze hraje významnou roli použití třífázové scintigrafie kostí (např. k vyloučení osteomyelitidy, k určení délky a rozsahu léčby). Základní lékové skupiny (ve shodě se zahraničními autory) užívané v léčbě omrzlin jsou: Acylpyrin, NSA, vasodilatační léky, prostaglandiny, enzymy, heparin, hemodiluce, dextran, analgetika, antibiotika, oxygenoterapie, péče o chronickou ránu, dezinfekce. Z uvedeného vyplývá, že léčba musí být komplexní a dlouhodobá. Omrznu-li mimo ČR, jedu co nejrychleji domů, se základní léčbou, v cizině z výše uvedených důvodů nemůže být poskytnuta komplexní léčba. Dokládají to také mé zkušenosti. Pro první pomoc v terénu doporučuji ACP a Wobenzym, léky dostupné bez receptu, které může mít každý s sebou. Je nutné přihlédnout ke kontraindikacím. Nadále platí, že nejlépe je omrzlinám předcházet. Odkaz na podrobnější prameny: www. horska.medicina.cz (bulletin 2007), uvedeny i kasuistiky. Uštknutí jedovatými hady v české a evropské přírodě MUDr. Jiří Valenta, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK Vcelé Evropě se ve volné přírodě nevyskytuje z jedovatých hadů pouze zmije obecná Vipera berus, jak se mnozí domnívají, ale i dalších několik zmijí s nižší či vyšší závažností intoxikace po jejich uštknutí a jeden druh jedovaté užovky. Relativně nebezpečná zmije růžkatá Vipera ammodytes se vyskytuje v jižním Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, severozápadní Itálii a na Balkáně včetně Řecka, řeckých ostrovů a severního Turecka. Další, méně nebezpečné druhy, zmije skvrnitá (západní, jurská) V. aspis, V. latastei, V. nikolskii, zmije španělská V. seoanei, zmije stepní V. ursinii, zmije Wagnerova V. wagneri obývají převážně jižní, jihovýchodní a jihozápadní Evropu. Pro ČR epidemiologicky nejzávažnější zmije obecná V. berus žije volně téměř po celé Evropě, západně od Anglie a Skotska (s výjimkou Irska kde se nevyskytuje) po asijské ruské pobřeží na východě; severním okrajem rozšíření je Norsko, Švédsko a Finsko krom nejsevernějších částí, jižním pak střední Francie, severní Itálie a jadranské pobřeží do severní Albánie, Makedonie a severního Řecka. V České republice se zmije obecná nejhojněji vyskytuje v horách a podhorských oblastech severozápadní a severní části republiky od Aše po Trutnov, dále v Brdech, na Šumavě, Třeboňsku, Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách a Beskydách. Ostrůvkovitě může být nalézána kdekoliv 13

14 včetně blízkosti zástavby. I když v posledních letech, patrně zlepšením ekologie potravního řetězce, se zdá být její výskyt hojnější, zůstává stále ohroženým a přísně chráněným živočichem. Na řeckých ostrovech a v Turecku je možné potkat další nebezpečné zástupce jedovatých hadů: zmiji mílóskou (Schweizerovu) Macrovipera schweizeri na ostrovech Kimolós, Mílós, Polinós, Siphnós, zmiji levantskou Macrovipera lebetina a zmiji tureckou Vipera xanthina, které obývají mimo jiné Kypr a Turecko. Výčet evropských jedovatých hadů končí středozemní jedovatou užovkou, šírohlavcem ještěrčím Malpolon monspessulanus. Malpolon monspessulanus (šírohlavec ještěrčí), Foto: Velenský Kousnutí jedovatým hadem nemusí být a není vždy nutně provázeno projevy intoxikace jedem. Asi v 50% případů had po kousnutí jed do rány nevpustí (angl. dry bite ) a nebo pouze ve velmi malém množství. Řada kousnutí se tedy obejde bez příznaků, nebo jen s reakcí lokální. Uštknutí většinou zmijí probíhá pod podobným obrazem. Po plném zákusu čelisti se na postiženém místě objeví dvě drobné ranky, někdy lehce krvácející, posléze se zarudlým nebo bledým lemem. Nedokonalý zákus zmije může mít za následek jednu vkusovou ranku nebo pouze škrábnutí jedovým zubem. Není-li vkus nalezen, což je vzhledem k velikosti zubů a občasné minimální lokální reakci možné, není tím vždy vyloučena možnost celkové intoxikace. Známkou alespoň minimální aplikace jedu bývá lokální otok většinou doprovázený zduřením příslušných lymfatických uzlin. Maxi- 14 ma dosahuje obvykle do 48 hodin, v těžkých případech se rozšiřuje z postižené končetiny i na trup. Většinou je doprovázen bolestí, někdy je však bolestivost překvapivě malá. Může mít hemoragický charakter a je provázen změnami barvy kůže postiženého místa, zarudnutím či vyblednutím, později odbarvením modřin do barvy zelenavé a žlutavé. Puchýře, významnější místní krvácení nebo nekrózy jed většiny evropských zmijí netvoří. V ojedinělých případech se mohou objevit infekční komplikace, flegmonózní postižení v místě vkusu a okolí. Ústup lokálních příznaků lze očekávat nejdříve za 3-4 dny po uštknutí, v těžších případech za týden i déle. Značná část uštknutí zmijí obecnou a ostatními méně nebezpečnými evropskými zmijemi proběhne pouze pod obrazem lokálního postižení nebo lehké celkové alterace. Prvními příznaky celkové intoxikace bývají nevolnost, zvracení, nadměrné pocení, zvýšená teplota a žízeň. Zvracení může nastat již několik minut po uštknutí. Bývá doprovázeno bolestmi břicha, průjmy, výjimečně s krvácením. Tyto příznaky ukazují na střední až závažnější míru intoxikace a mohou přetrvávat i 48 hodin po uštknutí. V méně než 10% případů se jako těžké postižení může objevit angioneurotický edém s maximem v oblasti rtů, jazyka a tváře; nedá se zde vyloučit podíl anafylaxe. Vzácné dechové obtíže jsou pravděpodobně rovněž způsobovány v převážné míře alergoidními bronchospasmy. Těžké intoxikace a uštknutí nebezpečnějšími zmijemi (zmije růžkatá, levantská, mílóská, turecká) se mohou častěji projevit poklesem systémového tlaku, zrychlením srdeční činnosti, oběhovým kolapsem až šokem; nelze vyloučit ani poruchy vědomí. Krvácení při uštknutí většinou evropských zmijí je raritní, naopak u hadů rodu Macrovipera (zmije levantská, mílóská, turecká) bývají poruchy krevní srážlivost součástí intoxikace. Po uštknutí šírohlavcem ještěrčím je rána bolestivá, otok mnohdy velký následovaný zduřením mízních uzlin. Změny na kůži se špatně hojí. Na postižené končetině se mohou projevit neurotoxické příznaky: brnění až přechodné

15 Vipera berus samec (zmije obecná). Foto Velenský. a lehčí poruchy hybnosti. Incidence vzniku celkových projevů intoxikace po kousnutí je nízká, pouze okolo 15 %. Důvodem je umístění jedových zubů užovky v zadní části horní čelisti. Po úvodní nevolnosti a zvracení může následovat postižení hlavových nervů přítomným neurotoxinem s poklesem víček a neostrým viděním, při vzácných závažných intoxikacích až pocit svalové slabosti, včetně svalů dýchacích a polykacích. Projevy odeznívají obvykle do 48 hodin. Nejúčinnější první pomocí po kousnutí evropským jedovatým hadem je psychické zklidnění a pohybový klid postiženého včetně znehybnění končetiny, nejlépe fixací na dlahu volnou bandáží. Jakékoliv další manipulace s postiženým místem, jako rozřezávání, vysávání výplachy apod. jsou neúčinné a pro zasaženou tkáň škodlivé. Nedoporučuje se zaškrcení končetiny, v případě uvedených hadů ani tlaková imobilizační bandáž dle Sutherlanda. Dalším bodem je povolání zdravotnické pomoci (v ČR - RZP 155) nebo transport do zdravotnického zařízení. Kontakt s RZP lze doporučit ve všech případech, u dospělých hlavně pro možný vznik těžké alergické reakce (jed zmije obecné má zkříženou imunitní reaktivitu s jedem blanokřídlého hmyzu např. včel, při alergii na bodnutí lze očekávat i reakci po kousnutí zmijí). Povolání RZP při kousnutí dětí, nebo jejich rychlý transport do zdravotnického zařízení je nutnou samozřejmostí. U alergických dětí je možno okamžitě aplikovat laické formy kortikosteroidů, např. hydrokortisonové čípky. Tradované podávání alkoholu nebo kávy je škodlivé. Často kladenou otázkou je: 1. Jak zabezpečit postiženého, není-li dostupná pomoc a 2. Zda je vhodné mít u sebe antisérum. Odpovědi znějí: 1. S pacientem nakládat stejně jako při vzniku jakékoliv jiné akutní choroby (infarktu myokardu, zlomení končetiny apod.), tj. zvolit nevhodnější a nejšetrnější možný způsob dopravy do zdravotnického zařízení. Krom prudké a někdy smrtící alergické reakce u evropských zmijí nehrozí běžně nebezpečí z prodlení a příznaky intoxikace se většinou rozvíjejí desítky minut až hodiny. 2. Laické podání antiséra se nedoporučuje. Dostupné koňské antisérum je nutno přísně indikovat vzhledem k jeho alergizujícím vlastnostem, laické podání může zapříčinit těžké poškození až smrt v anafylaktickém šoku (stav se v ČR změní po dovozu antisér ovčích, která alergizují minimálně nebo vůbec, nicméně i zde nebude indikováno preventivní podání). První pomoc v přítomnosti vybaveného zdravotníka lze rozšířit obecně o rychlé podání kortikosteroidů z důvodů prevence rozvoje alergické reakce (pozdější podání postrádá smyslu), a podání sedativa nebo analgetika (bez složky kyseliny acetysalicylové pro útlum krevních destiček) při neklidu a bolesti. Při hypotenzi a dostatečné výbavě lze doporučit časnou infúzní léčbu, zvláště pro ochranu ledvin. Alergická reakce je léčena podle běžných zásad a závažnosti (kortikosteroidy, antihistaminika, adrenalin). Nemocniční symptomatická léčba a indikace podání antiséra jsou mimo rámec tohoto článku. Pro hlubší pohled do problematiky intoxikace hadími jedy doporučuji knihu: Jiří Valenta, Jedovatí hadi intoxikace, terapie, Galén Praha Uštknutí jedovatým hadem v evropské přírodě není rozhodně závažnou problematikou pro cestovatele a turisty, jak je mnohdy prezentováno. Řada lovců hadů a přírodovědců řeší 15

16 kousnutí hadem, včetně následujících celkových projevů intoxikace, jedno až dvoudenním klidem ve stanu či pensionu bez dalších negativních následků, což je sice mnohdy možné, ale není doporučitelné. Epidemiologicky a medicínsky pro lékaře a zdravotnická zařízení není, až na jednotlivé výjimky, uštknutí evropskými hady významným problémem. Není tedy nutné, alespoň v rozsahu Evropy, mytizovat kousnutí hadem a chápat je jako zásadně život ohrožující stav. Nicméně je třeba toto zranění nepodcenit a řešit je racionálně, jako kterékoliv jiné poranění v přírodě s možnými následky poškození zdraví člověka. Cena J. E. Purkyně Jubilejní 50. Purkyňův den, který uspořádalo předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně spolu se Spolkem lékařů v Ústí n. L., se uskutečnil dne 18. června 2008 již tradičně v Saturnově sále zámku Libochovice. prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. Letošní Cenu J. E. Purkyně převzala prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., emeritní přednostka Ústavu klinické imunologie 1. LF UK a VFN v Praze, za vynikající výsledky v rozvoji alergologie a klinické imunologie. Mezi poctami, které předsednictvo ČLS JEP svým členům uděluje, zaujímá toto ocenění nejvyšší místo. Je symbolem uznání mimořádných zásluh oceněného o rozvoj oboru a jeho celoživotní vědecké tvorby. Profesorka Fučíková ve svém vystoupení zmínila, že klinická imunologie dnes přestává být doménou královny interny, ale proniká i do jiných odvětví, včetně reprodukční medicíny. Ocenění nepatří jenom mně, ale také České společnosti alergologie a klinické imunologie a předsednictvu ČLS JEP i všem mým blízkým a vzdálenějším spolupracovníkům, z nichž za všechny uvedla prof. C. Johna a MUDr. J. Svobodu. Chci jim všem vyslovit nesmírný dík. řekla laureátka. Vyzdvihla také podíl Akademie věd ČR na tomto úspěchu. Nakonec bych ráda poděkovala Pánu Bohu, že mi dal na toto všechno sílu, a vám všem - mým spolupracovníkům, že jste to se mnou vydrželi, dodala s úsměvem. (red) Vzdělávat se můžeme v každém věku 16 Anna Chrzová, hlavní sestra Úseku ošetřovatelské péče Chválíme sestry z naší nemocnice, které vzdělávání nevzaly na lehkou váhu a prohlubují svoje vzdělání na konferencích, seminářích, prezentují svou práci na řadě významných mezinárodních kongresech. Veliké uznání zaslouží sestry, které při svém velice náročném povolání začaly studovat vysokou školu a v letošním roce završily studium promocí, která se konala dne 2. července Přejeme všem novým bakalářkám hodně úspěchu v další práci:

17 Gregorovičová Milada vrchní sestra KARIM Janáčková Viola staniční sestra II. interní klinika Kábrtová Eva sestra specialistka III. interní klinika Králová Hana vrchní sestra Oční klinika Kubešová Jana sestra specialistka KARIM Landerová Jana staniční sestra Klinika nefrologie Linhartová Božena staniční sestra I. interní klinika Maťha Rudolf staniční sestra IV. interní klinika Murdychová Eva staniční sestra I. interní klinika Moravcová Karolina vrchní sestra I. interní klinika Řehořová Iva staniční sestra I. interní klinika Součková Marie staniční sestra I. chirurgická klinika Škochová Dagmar vrchní sestra I. chirurgická klinika Pozvánka na akreditovaný certifikovaný kurz pro zdravotní sestry v gastroenterologii a hepatologii. Akreditace MZČR, udělena dne , pod č. j. 2570/2006. Cíl programu: Příprava středních zdravotnických pracovníků na ambulantních i nemocničních odděleních gastroenterologie se zvláštním zřetelem na endoskopii (diagnostickou i terapeutickou), na bioptické metody, zobrazovací metody a funkční vyšetření trávicího traktu. Výuka: 1. semestr teoretická a praktická část, předpokládaný termín zahájení: listopad Teoretická část: 22 hod. celkem, přednášky ve čtvrtek od 14, 00 hod. - do16, 00 hod. (začátek: listopad - únor a leden - únor 2009). Praktická část: 5 pracovních dní (v dopoledních hodinách). 2. semestr teoretická a praktická část, předpokládaný termín zahájení: březen Teoretická část:16 hod. celkem, přednášky ve čtvrtek od 14, 00 hod. do 16, 00 hod. (začátek: březen - červen 2009). Praktická část: pět pracovních dní (v dopoledních hodinách). Vstupní požadavky pro účastníky kurzu: ÚSO SZŠ a ukončení adaptačního procesu. Kurz se bude konat na IV. interní klinice VFN a 1. LF UK, Praha 2, posluchárna 1. patro, pod odborným vedením prim. MUDr. Karla Lukáše, CSc. Rozvrh praktické výuky bude upřesněn při zahájení kurzu. Cena kurzu: 2 500,- Kč Počet kreditů pro zápočet k vydání osvědčení za absolvování celého kurzu je 26 kreditních bodů. Přihlášky zasílejte na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze odbor vzdělávání, k rukám pí. Málkové Na Bojišti 1, Praha 2 nebo na tel.: Světový kongres stomaterapeutů Veronika Zachová, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Ve dnech června 2008 se konal Světový kongres stomasester v Ljubljaně. Hlavní město Slovinska je proslaveným kongresovým centrem. Cílem bývá zejména Cankarjev dom. Na kongres se sem 17

18 sjelo na 1500 účastníků z různých zemí světa. Nepřehlédnutelnou část tvořila skupina českých a slovenských stomasester. Měla jsem příležitost společně s nimi poznat novinky v oblasti péče o stomiky a rovněž možnost se podělit o vlastní zkušenosti s dosud zkoušenými alternativami jako je tvarovatelná podložka dvoudílného stomického systému nebo výpusť sáčků s kontrolovatelným ventilem či sáčků od firem, které je možno po snadné manipulaci spláchnout do toalety. Řada novinek čeká na své uvedení na náš trh. Cestování do Slovinska s kolegyněmi z nemocnic celé naší republiky mě přesvědčilo nejen o tom, že české sestry mají co sdělit světu, dokáží se pohybovat nejen v oboru, ale i v anglicky mluvícím prostředí. Kromě prezentací firem proběhla řada přednášek týkajících se práce sester v náročných oblastech například Afriky, diskutovala se problematika motivace sester a spokojenosti v profesní oblasti. Skutečností, kterou si ne vždy uvědomujeme je fakt, že podobné vnímání svého povolání a faktorů, které nám práci znesnadňují, mají sestry po celém světě. Významní proktologové využili času např. pro vyjádření se k novinkám při diagnostice a léčbě inkontinence. Nemá příliš významu hovořit o celém programu, bylo pamatováno na aspekty všech potřeb stomiků, sféru nejen tělesného, psychického, ale i sociálního prostředí stomiků. Kromě vystavovatelů jednotlivých světových firem produkujících stomické pomůcky, pomůcky pro klienty trpící inkontinencí i kožními defekty, bylo možné projít rozsáhlou expozici posterů zejména na téma hojení ran. Cestování do Slovinska s kolegyněmi z nemocnic celé naší republiky mě přesvědčilo nejen o tom, že české sestry mají co sdělit světu, dokáží se pohybovat nejen v oboru, ale i v anglicky mluvícím prostředí. A dovolte mi ještě malou reklamu, když zdůrazním, že Slovinsko je neobvyklým místem nejen pro milovníky památek, ale i přírodních krás. 18 Semináře a stáže pro lékaře Monika Granja, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové zprostředkovává semináře a stáže pro lékaře s atestací ve věku let. Semináře a stáže financuje The Association of AAF, která se ve spolupráci s americkými univerzitami a odbornými pracovišti zaměřuje na postgraduální vzdělávání lékařů. Program týdenních seminářů s názvem Salz-burg Medical Seminars International je nejrozsáhlejší postgraduální vzdělávací program pro lékaře do 45 let v Evropě. Týdenní semináře se konají v Rakouském Salzburgu a v letech 1993 až 2006 se jich zúčastnilo více než lékařů. Na seminářích přednáší řada špičkových odborníků z různých oborů z USA a Rakouska. Na semináře navazuje program postgraduálního vzdělávání přímo na klinikách v Rakousku Open Medical Institute Internships. Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat nejnovější poznatky z různých lékařských oborů, umožnit výměnu odborných znalostí a zkušeností. Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat nejnovější poznatky z různých lékařských oborů, umožnit výměnu odborných znalostí a zkušeností. Organizátoři hradí účastníkům náklady související s účastí na semináři či internshipu, účastník sám si uhradí jen cestu do Rakouska. Podmínkou účasti je ochota šířit dále získané vědomosti a předpokladem účasti je dobrá znalost angličtiny. Nabídka seminářů na rok 2009 bude vyhlášena již v září tohoto roku, kapacita seminářů je omezená. Internshipy se domlouvají individuálně. Více informací o seminářích a podmínky účasti najděte na webových stránkách Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové:

19 8. česko - slovenská konference INMED 2008 Informační systémy - nástroj efektivního zdravotnictví Pardubice, Hlavní témata: Financování zdravotní péče Krajské zdravotnictví ehealth Akreditace a národní ukazatelé Partner konference: Sun Microsystems Czech Mediální partneři: Medical Tribune Sestra a lekár v praxi Zdravotnícke Noviny Pořadatel konference: Stapro Univerzita Pardubice Projektový tým Stapro uspěl v soutěži Best Project Management Tým projektového manažera Ing. Jaroslava Brože ze společnosti STAPRO získal cenu Sympatie poroty v soutěži Best Project Management za projekt Implementace řešení pro onkologii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Na tomto projektu porota ocenila využití technik projektového řízení při zavádění informačního systému v komplikovaném prostředí léčebného procesu s vysokými nároky na výstupní kvalitu a schopnost řídit a uspokojit požadavky špičkového pracoviště VFN Praha. Další týmy, které získaly tuto cenu Sympatie poroty, byly tým projektového manažera Ing. Martina Halámky (Krajský úřad Pardubického kraje) za projekt Internetizace v Pardubickém kraji a tým projektového manažera Ing. Pavla Kalivody (Krajský úřad Pardubického kraje) za projekt Vytvoření systému projektového řízení pro zajištění přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Porota se kromě velkých a komplexních projektů snažila ocenit i projekty, které byly svým rozsahem daleko menší a tudíž méně náročné. 19

20 Z přihlášených projektů porota vybrala ty projekty, u kterých projektoví manažeři museli i přes nízkou komplexicitu projektu projevit notnou dávku vysoké profesionality, odvahy a kreativity, byli nuceni úspěšně řešit neobvyklé situace a čelit nečekaným výzvám. Více o soutěži Best Project Management Soutěž Best Project Management je výroční soutěž, kterou organizuje nezávislé sdružení TUESDAY Business Network a jejíž cílem je nalézt a ocenit nejlepší projektový management ICT projektů i organizačních a procesních projektů v oblasti komerčního sektoru a v oblasti státní správy v České a Slovenské republice a zároveň vyvolat širší zájem odborné i laické veřejnosti o profesi projektového manažera a o project management obecně. Porota hodnotí projektový management ICT projektů a organizačních a procesních projektů podle rozsahu, průběhu řízení a realizace, úspěšnosti, originálnosti řízení a dalších kritérií. Soutěže obdobného typu jsou pořádány také v zahraničí. Evropa kolébka vědeckého porodnictví Zpráva o výstavě Vříjnu minulého roku byla v bruselském Evropském parlamentu uspořádána výstava Europe as the cradl of scientific obstetrics. Po vypracování českého scénáře byla 6. června 2008 v Muzeu Českého ráje v Turnově uspořádána i její česká verze pod názvem Evropa kolébka světového porodnictví. Její základ tvořily dvoj- a trojrozměrné exponáty, užité na výstavě v Bruselu. Větší výstavní prostory umožnily obohatit výstavu o další exponáty a zpřístupnit je z více stran a zárověň více akcentovat české prostředí. Jsou tu vystavovány historické lékařské nástroje, učební pomůcky pro porodní asistentky i mediky, první vědecké lékařské přístroje, fyzikální přístroje, anatomické preparáty, 20 modely, měřící nástroje a tehdejší publikace. Na propagační plakát byla využita mědirytina těhotné z díla A. Spigelia, završitele Vesaliovy školy, který jako anatom působil i na Moravě. Na monitoru byl návštěvníkům demonstrován videozáznam porodu, fertilizace in vitro a ultrazvukové záznamy. Při zahájení a během prohlídky zaznívala scénická hudba skladatele Pravoslava Kohouta, kterou pro tuto příležitost složil. Na realizaci výstavy se podílel kolektiv pracovníků Národního muzea, 1. lékařské fakulty UK a Národní lékařské knihovny Zdravotnického muzea a FTVS UK pod záštitou Doc. MUDr. J. Zvěřiny, CSc. Na zahájení výstavy promluvil Doc. J. Zvěřina, CSc., za lékařskou fakultu prof. MUDr. A. Doležal, DrSc., za Národní muzeum RNDr. V. Kuželka. Výstavu otevřela ředitelka Muzea Českého ráje PhDr. Vladimíra Jakouběová. Zahájení se zúčastnilo mnoho místních občanů, včetně řady lékařů a zdravotníků. Výhodou bylo, že zahájení připadlo na Muzejní noc. Průvodcem přítomných se stal prof. A. Doležal, DrSc. Jeho výklad a celá výstava byly velmi kladně přijaté. Akce probíhá v době největší

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Den průmyslové neurologie 15. 10 2014 Praha

Den průmyslové neurologie 15. 10 2014 Praha Klinika pracovního lékařství LF a FN v Olomouci, Klinika pracovního lékařství VFN v Praze SZÚ v Praze Krajská nemocnice Pardubice Neurologická klinika Thomayerovynemocnice Den průmyslové neurologie 15.

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400 Světlo, UV záření, IF záření mají charakter elektromagnetického vlnění, ale současně jsou tvořeny proudem částic. Proto hovoříme o dvojím charakteru světla. Viditelné spektrum záření vysoké frekvence Nízké

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň Léčebné klimatické pobyty v Nízkých Tatrách a Chorvatsku Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň O nás Obecně prospěšnou společnost Dětské klimatické pobyty se sídlem v Plzni v Mulačově nemocnici tvoří

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015 Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku Souhrnný přehled Zdravotní sestry jsou svým počtem odhadovaným na 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků a mají tak ideální

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UV záření, expozice, ochrana MUDr Ariana Lajčíková,, CSc. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UVA 400 320 nm - solária, terapeutické ozařovače - ze Slunce proniká na zemský povrch,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků při profesní organizaci ČAS

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků při profesní organizaci ČAS Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků při profesní organizaci ČAS Jindra Kracíková Sněm předsedkyň, Brno 17.-18.5. 2013 Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků - složení Bc. Jindra Kracíková Jindřiška

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození chladem. Omrzliny. Podchlazení.

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Nemocnice- přirozené centrum

Nemocnice- přirozené centrum ENSH (European Network of Smoke-free Hospitals) Evropská síť nekuřáckých nemocnic MUDr. Lenka Štěpánková Centrum pro závislé na tabáku III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK Nemocnice- přirozené centrum podpory

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha Zemřelí dárci orgánů / 1 mil. obyv. 25 ČR 1989-2009 23,2 20 21,3 19,8 20,9 19,2 20,5 18,6 20,1 19 21 19,3 19,4

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více