obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...2 Závislost na tabáku...3 Cena J. E. Purkyně...16 Dopisy pacientů...29

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...2 Závislost na tabáku...3 Cena J. E. Purkyně...16 Dopisy pacientů...29"

Transkript

1 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...2 Závislost na tabáku...3 HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO...6 Letní úvahy epidemiologicko-hygienické...9 Opalování a spálení kůže, víme něco nového?...10 Nenechat se zaskočit (aneb letní překvapení)...12 Uštknutí jedovatými hady v české a evropské přírodě...13 Cena J. E. Purkyně...16 Vzdělávat se můžeme v každém věku...16 Pozvánka...17 Světový kongres stomaterapeutů...17 Semináře a stáže pro lékaře...18 Projektový tým Stapro uspěl v soutěži Best Project Management...19 Evropa kolébka vědeckého porodnictví...20 Jubileum Jubilejního pavilonu ve VFN...21 Prof. MUDr. Vladimír Pacovský DrSc.- 80 let...23 Významné životní jubileum...24 Životní jubilea...24 Smuteční oznámení...26 Nález starého obrazu...27 Projekt Zahrada...27 Dopisy pacientů...29 Tibetský nový rok...31 obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vydavatel: Stapro s. r. o. pro VFN Registrace: MK ČR E Odpovědní redaktoři: Bc. Petra Pekařová, Václav Kříž Jazyková redaktorka: Milena Hodanová Fotografie: Václav Kříž a archiv VFN Grafika titulní strany: Pavel Šťastný Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, ředitelství VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, materiály pro reklamu na adresu: Agentura PaP, Stapro s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: Náklad: výtisků

2 Léto budiž pochváleno! Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, astronomické léto přineslo i letní teploty, které byly střídány chladnějším počasím s občasnými dešti, tedy počasím pro naše pacienty snesitelnějším, než velká letní vedra. Naštěstí vichřice provázející prudké změny počasí nezpůsobily v nemocnici významnější škody. Od posledního dne školního roku se ujaly vlády prázdniny, začaly dovolené jak v nemocnici, tak i našim pacientům a jejich rodinám. Každoročně již tradičně je toto období charakterizováno poklesem zájmu o plánované diagnostické i léčebné výkony. To umožňuje nemocnici snížit provoz a provést nezbytné investiční i údržbové práce. Letos se nám podařilo za podpory státního rozpočtu zahájit s červencem zásadní rekonstrukci operačních sálů a JIP nejstarší české chirurgické kliniky - I. chirurgické kliniky. Zde se sluší poděkovat za obětavou práci i trpělivost na všech dotčených klinikách ať již stavbou, tak zejména zajištěním náhradního provozu I. chirurgické kliniky. Tato stavba není jediná a doufám, že se podaří zlepšit prostředí pro pacienty a pracovníky nemocnice na dalších místech našeho areálu. A to je hlavní z důvodů, proč jsem si vypůjčil z české klasiky název úvodníku. Při tom všem probíhá v nemocnici typická dělba personálu na odpočívající na dovolené a ty, kteří zajišťujíce nepřetržitý chod nemocnice se na svou dovolenou těší či na ni již jen vzpomínají. Přeji všem na zasloužené dovolené počasí i zážitky, jaké si přejete a děkuji všem za zajištění provozu nemocnice i v podmínkách pestrého letního dění. Našim pacientům přeji snesitelné klimatické podmínky a hlavně vlídné a vstřícné ošetřující. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, ředitel VFN v Praze Foto: Anife Hassan Léto je tady Vážené kolegyně, Vážení kolegové, čas neúprosně, pravidelně plyne, ale přesto se nám někdy zdá, že ubíhá stále rychleji. A je tu léto a vstoupili jsme do druhé poloviny roku Druhá polovina roku díky letním měsícům, kdy prostory naší fakulty a nemocnice tak trochu osiří studenty a zklidní se, mi připadá kratší. Krásné letní měsíce, kdy máme trochu času na setkání s přáteli či rodinou, na společně strávené chvíle ubíhající tak nějak rychleji a zakrátko přijde září a s ním nástup podzimu zápisy studentů, čas opravných termínů a přípravy na další akademický rok.

3 V horkých letních dnech můžeme závidět obyvatelům jižních částí Evropy, kteří v polední přestávce, nikoliv 30 minut, jak ukládá zákoník práce, tráví tzv. siestu, kdy je všem zřejmé, že při teplotě okolo 30 C a více ve stínu se nedá mnoho pracovat. Objevují se i studie, které prokazují lepší pracovní výkonnost po krátkém spánku v průběhu dne, možná po obědě. Známe tyto scény, které se uskutečňovaly celý rok, třeba ze starých českých filmů. Jen nevím, jestli takovéto studie jsou v Cochrane databázích a zda jsou evidence based medicine. I bez síly důkazů typu A, B, C či D je třeba dodržovat dostatečný přísun tekutin, ale také si trochu odpočinout nebo tzv. vypnout a načerpat síly, nejen ze slunečního záření, do těla a duše při různých zálibách sportu, koupání, čtení, ale třeba i z nicnedělání. Přeji Vám všem krásné slunné nejen letní dny, které nás snad více naladí optimisticky a zahřejí nás též na duši. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK Závislost na tabáku MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku Společnost pro léčbu závislosti na tabáku společně s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a se Všeobecnou fakultní nemocnicí (sídlem referenčního Centra léčby závislosti na tabáku pro ČR při III. interní klinice) zorganizovala dne 25. června 2008 tiskovou besedu na téma Léčba závislosti na tabáku je nejefektivnější ve všech úrovních zdravotnických zařízení. V průběhu setkání byl představen projekt PES- CE, uskutečněný v zemích EU. Podle výsledků je vysoce efektivní i vzhledem k vynaloženým nákladům léčba závislosti na tabáku při každé návštěvě zdravotního zařízení a angažovat by se měli nejen ambulantní (kromě všech ostatních) lékaři, ale i sestry či lékárníci. K dispozici byly také výsledky průzkumu mezi českými lékaři a pacienty na téma doporučení léčby závislosti na tabáku. Většina kuřáků si přeje přestat kouřit. Není to ale snadné. Pokud přestávají sami, je úspěšnost malá, intenzivní léčba ji může až zdesetinásobit. Taková péče ale nebude nikdy z mnoha důvodů dostupná pro všechny, ale pouze pro část silně závislých či komplikovaných případů. Proto je podstatné využívání krátké intervence v rozsahu cca 3-5 minut při každém kontaktu s kuřákem jak od kteréhokoli lékaře, tak i od sestry nebo lékárníka. Úspěšnost se pak pohybuje mezi 3 15 % abstinence po roce. Význam takového komplexního přístupu (každý zdravotník se ptá na kouření, doporučuje přestat a případně poradí jak) potvrdil i evropský projekt PESCE. Nejen že je tento přístup účinný, ale je pro poskytovatele zdravotní péče i ekonomicky vysoce výhodný. Hrazení takové intervence se vyplácí, i když více zvyšuje úspěšnost platba za její pokračování než zahájení. Jaká je současná reálná situace, jsme zjišťovali mezi pražskými lékaři a pacienty. Vyzpovídali jsme 123 lékařů a 663 pacientů. Odpovědi lékařů a pacientů se poněkud lišily: lékaři se zřejmě dělají lepšími, pacienti jejich rady zapomenou. Tedy pravda bude zřejmě někde uprostřed. V tom, že se lékař na kouření ptá, se ale v podstatě shodli: kladně odpovědělo 91% pacientů a 92% lékařů. To, že jim lékař doporučil přestat, uvedlo jen 26% kuřáků, ale 66% lékařů. Na doporučení do specializovaného centra léčby si vzpomnělo jen 8% pacientů, ale prý je praktikuje 53% lékařů. Že bariérou novinky a události

4 v intervenování je čas, uvedlo 56% pacientů a 50% lékařů. Mezi pacienty si myslí 75%, že lékař k tomu není dostatečně vyškolen, mezi lékaři má tento názor 42 %. Výsledky projektu PESCE (General Practitioners and the Economics of Smoking Cessation in Europe) - Praktičtí lékaři a ekonomika odvykání kouření v Evropě: Projekt PESCE probíhal od září 2006 do května Tohoto rozsáhlého evropského projektu se účastnilo celkem 31 partnerů z 27 zemí. Patnáct hlavních partnerů se podílelo na finanční stránce a sdílelo odpovědnost za jeho provedení. Dalších 16 spolupracujících partnerů (mezi nimi i Česká republika) přispívalo svými odbornými znalostmi a expertízami. Iniciátorem a koordinátorem projektu byla francouzská nevládní organizace Tabac & Liberté, tedy Tabák a svoboda, specializující se na vzdělávání v oblasti odvykání kouření pro lékaře a další zdravotnické pracovníky. Projekt zahrnoval několik pracovních balíčků, které byly zaměřeny na různé aspekty ekonomiky odvykání kouření v ordinacích praktických a dalších ambulantních lékařů. Základním cílem projektu bylo vyvinout na důkazech založená doporučení a navrhnout strategie pro jejich uvedení do praxe: 1. Podpořit častější intervence v léčbě závislosti na tabáku mezi praktickými lékaři v Evropě zaměřením na socioekonomické prostředí jejich praxí. 2. Osvětlit ekonomické přínosy těchto intervencí pro rozpočet zdravotních systémů v Evropě. 3. Motivovat rozhodující činitele k zásahům do pracovních podmínek praktických lékařů prostřednictvím politických rozhodnutí. Jedním z pilířů projektu byla ekonomická analýza nákladové efektivity intervence k odvykání kouření v ordinacích praktických lékařů, tj. náklady a přínosy opatření ke zvýšení angažovanosti praktických lékařů v intervencích pro jejich pacienty-kuřáky. Model pro tyto analýzy vyvinul prof. David Cohen z Univerzity v Glamorgan, Wales, UK. Většina kuřáků si přeje přestat kouřit. Opakovaně je prokázáno, že intervence praktických lékařů jsou účinným způsobem, jak snížit počet kuřáků mezi jejich pacienty. PESCE projekt se zabývá skutečností, že praktičtí lékaři nepomáhají svým pacientům přestat kouřit tak často a v takovém rozsahu, jak bychom na základě faktů předpokládali. Ekonomický model Prevent byl použit k odhadu zdravotních a ekonomických efektů redukce počtu kuřáků v každé zemi, která poskytla požadovaná data. Tento model zahrnuje úspory zdravotního systému za 4 hlavní onemocnění, která jsou důsledkem kouření, tj. rakovinu plic, CHOPN (chronickou obstrukční plicní nemoc), koronární onemocnění a cévní mozkové příhody. Dále by to byly úspory ze sníženého počtu požárů, počty úmrtí, kterým bylo zabráněno a hodnota snížení počtu pracovních absencí z důvodu nemocnosti spojené s kouřením. Model pro deset zemí ukázal velké zdravotní i ekonomické přínosy ve všech případech, viz následující dvě tabulky, které ukazují snížení počtu úmrtí na 4 sledované choroby (rakovina plic, CHOPN, CMP, koronární onemocnění) a dále finanční úspory zdravotních systémů, které by byly dosaženy snížením nemocnosti na tyto 4 choroby.

5 Roční redukce úmrtí na 4 onemocnění spojená s kouřením v 10 evropských zemích Redukce počtu kuřáků o 3% může přinést následující snížení počtu úmrtí Rakousko Francie Německo ,110 Holandsko Švýcarsko Irsko Polsko Portugalsko Rumunsko Velká Británie ,233 Celkem 435 2,715 4,112 Roční snížení nákladů zdravotního systému na léčbu 4 specifických onemocnění* v 10 evropských státech Snížení počtu kuřáků o 3% může přinést následující roční úspory Rakousko Francie Německo Holandsko Švýcarsko Irsko Polsko Portugalsko Rumunsko Velká Británie Celkem v 10 zemích Tato část projektu konstatovala, že jak zdravotní, tak ekonomické přínosy jsou zásadní. Navíc jsou jen minimálním odhadem vzhledem k tomu, že zde nebyly započítány další známé přínosy snížení počtu kuřáků, jako je redukce mnoha dalších onemocnění spojených s kouřením, zdravotní přínosy menšího vystavení pasivnímu kouření, rychlejšího zotavení po chirurgických zákrocích a tak dále. Politické změny směřující ke zvýšení angažovanosti praktických a ambulantních lékařů v oblasti léčby závislosti na tabáku patří jednoznačně k nejvíce nákladově efektivním opatřením (cost-effective) v oblasti veřejného zdraví.

6 Závěrečná doporučení Po úvodní fázi specifikace rozhodujících faktorů se v rámci projektu uskutečnily dvě na sebe navazující konference. V průběhu setkání ve Varšavě v prosinci 2007 se expertní komise zaměřila na formulaci politických doporučení, následná konference v Barceloně v březnu tohoto roku byla věnována možnostem zavedení těchto doporučení do praxe a bariérám tohoto procesu. Kouření je jednou z vedoucích příčin nemocnosti a předčasných úmrtí v současném světě. I pokud pomineme etický rozměr tohoto problému, ekonomické analýzy opakovaně prokázaly včetně těch, které byly součástí projektu PESCE - že intervence k odvykání kouření je i z ekonomického pohledu jedna z nejvíce efektivních intervencí vzhledem k vynaloženým nákladům (cost-effective) v rámci současné medicíny. Této intervence však není zdaleka dostatečně využíváno, a to ani ve vyspělých evropských státech. Cílem tohoto projektu bylo identifikovat důvody tohoto stavu (nedostatečná znalost možností léčby, ekonomické podmínky, nedostatek času, psychologické bariéry na straně lékaře i pacienta aj.) a zformulovat politická doporučení (viz výše), jak tyto bariéry překonat. Projekt PESCE umožnil také navázat či prohloubit mezinárodní odbornou spolupráci v této oblasti, která výrazně zvyšuje šanci na zavedení těchto doporučení do praxe. Tento projekt obdržel finanční podporu Evropské komise z programu zdravotnictví pro roky (Grantová dohoda č ). Podrobné zprávy o projektu PESCE lze nalézt na webové stránce: Kontaktní údaje pro Českou republiku: Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, Karlovo nám. 32, Praha 2 MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO Odb. as. MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK Na tiskové konferenci 10. července 2008 byl představen projekt odstranění nerovnosti zdraví a snižování předčasné úmrtnosti. Základní linie pro monitorování vývoje zdraví sledující rozšiřování EU. Tříletý projekt číslo byl předložen v rámci Programu veřejného zdraví , DG Sanco (60% poskytnuto Evropskou komisí, 40% dodáno polskou vládou - Ministerstvem vědy a vyššího školství). Myšlenka projektu vznikla na sympoziích a seminářích, které byly organizovány v devadesátých letech v Cancer Epidemiology and Prevention Division, The Maria Skłodowska- Curie Memorial, Cancer Center and Institute of Oncology (Varšava, Polsko), profesorem Witoldem Zatonskim a jeho spolupracovníky. Hlavní analýzy a vědecké zprávy byly vytvořeny týmem z výše uvedené instituce, ve spolupráci s organizačním výborem, pracovní skupinou, skupinou expertů a spoluřešitelů, které se skládají z vědců a odborníků z různých států. Tato široká síť spolupracovníků byla základním a integrálním prvkem realizace projektu. V projektu se porovnávají jednotlivá kritéria, především předčasná úmrtnost dospělých, charakterizovaná jako smrt mezi věkem let, z různých příčin. Porovnávají se výsledky jednotlivých států i skupin: EU15 státy tzv. západní Evropy; EU10 státy nově přistoupivší nebo kandidátské. Srovnávací zemí je Rusko. Nerovnosti Předčasná úmrtnost dospělých dosáhla vrcholu v roce 1990, kdy činila 731 úmrtí na obyvatel u mužů a 284/ u žen. Od té doby Česká republika zažívá jeden z nejvýrazněj-

7 ších poklesů předčasných úmrtí v Evropské unii, u obou pohlaví. Mezi lety 1990 a 2002 poměr míry úmrtnosti mezi Českou republikou a EU15 poklesl u mužů z 1,7 na 1,5 a z 1,4 na 1,3 u žen. Tento vývoj vedl ke zmenšení rozdílu předčasné úmrtnosti oproti EU15. Česká republika má některé z nejnižších mír předčasné úmrtnosti v zemích EU10. To je v ostrém kontrastu se situací před politickými změnami na konci osmdesátých let, kdy úmrtnost v České republice byla blízká zbytku bývalých socialistických zemích. Česká republika je, společně se Slovenskem a Polskem, země EU10, ve které pokles předčasné úmrtnosti začal ihned po socio-politických a ekonomických změnách v roce Největším úspěchem ve zlepšení zdraví v České republice v devadesátých letech byl jeden z nejstrmějších poklesů míry kardiovaskulární úmrtnosti v Evropě. Předpokládá se, že tento pokles, přinejmenším na počátku devadesátých let, je silně spjat se změnami ve stravování; dramatickým zvýšením konzumace řepkového oleje, poklesem ve spotřebě másla a plnotučného mléka a dalších živočišných tuků. Zároveň byl zaznamenán významný nárůst odbytu ryb. Také data z dokumentů CZ-MONICA studie signalizují pokles sérového cholesterolu. Dalším důležitým faktorem bylo významné snížení prevalence kouření u mužů; to je potvrzeno podobně významným poklesem rakoviny plic u mužů všech věkových skupin, včetně těch nad 65 let. Další ukazatele zdraví, jako úmrtnost na úrazy a úmrtnost související s alkoholem, jsou také v České republice relativně příznivé. V mnoha ohledech se nerovnost ve zdraví v České republice a v zemích EU15 snižuje rychleji, než v dalších zemích EU10: Jediná země EU10 s lepší situací, Slovinsko, mělo příznivější zdravotní podmínky před rokem Klíčové body Česká republika má jednu z nejvyšších předpokládaných délek života a druhou nejnižší míru předčasné úmrtnosti mezi zeměmi EU10 u mužů a u žen; Na tiskové konferenci 10. července 2008 byl představen projekt odstranění nerovnosti zdraví a snižování předčasné úmrtnosti. Foto: Mgr. Karel Meister ČR má jeden z nejrychlejších poklesů úmrtnosti na kardiovaskulární choroby v Evropě, asi o polovinu od roku 1990; výskyt kouření v České republice, podíl nemocí souvisejících s tabákem a především rakovina plic jsou mezi nejnižšími v EU10 u mužů; ČR má jednu z nejnižších úmrtností na zranění mezi zeměmi EU10, zvláště u mužů. Souhrn HEM projektu Snížení 'východo-západní nerovnosti ve zdraví' je dnes jednou z největších výzev pro Evropskou unii. Stoupající trend ve zdraví dospělých, který nastal v zemích východní Evropy po druhé světové válce, se zastavil a potom začal klesat, se všemi negativními důsledky pro populace těchto zemí. V letech průměrná předpokládaná délka života ve věku 20-ti let u mužů klesla a u žen se držela na stejné úrovni, na rozdíl od velké většiny rozvinutých zemí světa. Předčasná úmrtnost dospělých (smrt mezi roky života), zvláště u mužů, včetně úmrtí na kardiovaskulární nemoci, rakovinu plic a zranění, dosáhla jedné z nejvyšších na světě. Rozdíly mezi trendy předčasné úmrtnosti dospělých v západní Evropě a v bývalých socialistických zemích vedly k nerovnosti ve zdraví, dosahujících alarmujících proporcí. Pokles ve zdraví a jeho nepříznivé ekonomické důsledky byly jedním z důležitých faktorů stagnace ekonomiky těchto zemí.

8 Nicméně ne všechny zprávy z východní Evropy jsou na tom tak špatně. V některých z bývalých socialistických zemí, zvláště pak ve skupině zemí, které leží ve střední a východní Evropě (Polsko, Česká a Slovenská republika, Maďarsko, Slovinsko), se zdravotní trendy začaly měnit těsně po převratu (po téměř dvě dekády). Fascinující fenomén v těchto zemích je dramatický pokles nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. Průměrná délka života začala rychle růst ve všech těchto zemích, zvyšujíce se během období let v průměru o 3,5 roku u mužů a o 2,8 roku u žen. Fascinující fenomén v těchto zemích je dramatický pokles nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. Tento trend byl zaznamenán u mužů i žen všech věkových skupin dospělých. Rychlost poklesu patří mezi nejrychlejší pozorované v Evropě, ale příčiny tohoto nápadného zvratu nejsou zcela jasné. Zdá se, že nejdůležitějšími činiteli jsou změny stravování zapříčiněné zavedením tržního hospodářství a změny v cenách různých výrobků potravinářského průmyslu. Nejvýznamnějším faktorem by mohla být zvýšená spotřeba polynenasycených mastných kyselin, jako kyseliny alfa-linolenové, která zaplnila nedostatek omega- 3 mastných kyselin. Ve druhé polovině devadesátých let se pokles zdraví zastavil také ve zbývajících 5 členských státech EU ze střední a východní Evropy (Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko), ačkoliv ukazatele zdraví tam ještě nevykazují trvalé zlepšení. Ve srovnání s EU15 v období jsou rozdíly ve zdraví buď setrvalé (hlavně u žen), nebo se rozdíl dále mírně prohlubuje (hlavně u mužů). Další důležité fenomény charakterizují nerovnost ve zdraví: Fatální zranění jsou zodpovědná za téměř polovinu předčasné úmrtnosti dospělých u mužů v Baltských státech (Estonsko, Lotyšsko a Litva). Na rozdíl od zbytku nových členských států EU, kde byl v poslední dekádě pozorován sestupný trend podobný trendu EU15, v Baltských státech setrvávají smrtelná poranění na velmi vysokém stupni. Naše analýza signalizuje, že bezprostřední příčinou vedoucí k velmi vysokému počtu smrtelných zranění je alkohol. Alkohol, diskutovaný v západní Evropě jako faktor s potenciálem pro ochranu zdraví (zvláště ve středozemních zemích), má ve východní Evropě obecně záporný dopad na zdraví. Zdá se, že výše zmíněná velmi vysoká míra neúmyslných a úmyslných smrtelných poranění významně souvisí s konzumací alkoholu. Podobně vysoký výskyt cirhózy jater a dalších s alkoholem souvisejících nemocí (např. některé nádory) patří k nejvyšším v Evropě dosahujíce zvláště vysoké úrovně v Maďarsku a Rumunsku, ale také na Slovensku a Slovinsku. Dva faktory mohou způsobovat horší dopad konzumace alkoholu ve východních částech Evropské unie ve srovnání s částmi západními: První je tzv. vzorec pití a druhým faktorem je složení produktu. Tabák je hlavní příčinou předčasné smrti ve všech částech EU, ale s tabákem související úmrtnost u mužů je nyní vyšší na východě. U žen je obrázek více různorodý: na východě jsou země s nejnižší úmrtností související s tabákem v EU (Litva a Rumunsko) i země s nejvyšší úmrtností související s tabákem (Maďarsko). Omezování spotřeby tabáku ve východní části Evropské unie má podobný rozsah jako v EU15, nicméně je pozorována časová prodleva. V EU10 nastal v poslední dekádě velký pokrok v této oblasti, částečně kvůli politickým změnám nutným pro přistoupení k Evropské unii. Zdravotní zlepšení ve střední a východní Evropě právě začíná a cesta ke snížení nerovnosti mezi východem a západem je ještě dlouhá. Dramatické přírodní experimenty, které se odehrávají v tomto regionu, se dotýkají celého kontinentu a klíčová role evropských odborníků na veřejné zdravotnictví tkví v jejich vysvětlování a iniciaci zásahů na tomto poli.

9 Letní úvahy epidemiologickohygienické MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie VFN a 1. LF UK Léto s sebou přináší příjemné dny volna, ale i řadu problémů. Kdo by neslyšel o problémech zažívacích při cestách do exotických částí světa? Je třeba si však položit otázku, co je exotickou částí světa. Z hlediska střevních a zažívacích obtíží bychom se asi měli držet zásady, že od Milána na jih není vhodné pít vodu z vodovodu, dávat si led do nápojů pravděpodobně není nejlepší nápad a zmrzlinu si dopřát opatrně, pokud možno v relativním dosahu toalety. Pokud opustíme Evropu směrem na východ, i na čištění zubů je vhodnější používat vodu balenou, kterou jsme nakoupili zavřenou v obchodě. Nikdy vodu nekupujte od pouličních prodavačů, její původ je více než nejistý. Ani tak se nemusíte vyhnout problémům. Ovoce jen to, které se loupe (i před tím nezaškodí ho omýt), zelenina tepelně upravená nebo oloupaná tedy pokud si ji loupe každý sám. Asi tohle všechno víte, ale opakování je matka moudrosti, že. Představa, že nám zdravotníkům se nic nestane, není právě nejvhodnější. O pobývání na slunci se snad ani není třeba příliš šířit. Ne přes poledne, používat ochranné opalovací přípravky, po opalování naopak přípravky po opalování (třeba Panthenol) a hlavně: hodně pít! Celé naše tělo se vysušuje, je třeba doplnit tekutiny. Nepříjemné reakce na nedostatek tekutin se v horkých letních dnech dostaví mnohem dříve. O nebezpečnosti nadměrného slunění se už popsaly stohy papíru, tak jen na to nezapomenout. Zatím stále zapomínáme, protože každým rokem přibývá nádorů kůže a dokonce i melanomů. Velmi nepříjemnou skutečností je přibývání alergií. Nejen solárních dermatitid, které dokáží pěkně zkazit dovolenou, i další, zvláště kontaktní alergie se mohou objevit nečekaně a vyděsit nás. Módním hitem je malování hennou na tělo. Henna je sice přírodní látka, jenže nejvýznamnější alergeny jsou rovněž přírodní povahy. Pokud se navíc do henny přidává barva pro její zvýraznění, nepříznivé účinky se mohou potencovat. Zvláště černá henna může vyvolat relativně bouřlivou lokální reakci, v závislosti na velikosti malby. Navíc, pokud skutečně dojde k senzitizaci, problémy mohou přetrvávat dlouhodobě. Černá barva, která se do henny přidává, je chemicky stejná, jako např. černá barva na vlasy. V praxi to znamená, že při prokazatelné alergii nemůže takový člověk pracovat v kadeřnictví, ale taky si nemůže barvit vlasy na černo. Léto je rovněž obdobím sportů, v posledním období se jim říká outdoorové a řada z nich patří mezi ty adrenalinové. Než se do něčeho takového pustíte, uvažujte chvíli s chladnou hlavou (což ve 40 o C jde obtížně). Ve věkové kategorii let umírá až 60 % mužů v důsledku úrazu

10 a ve stejné věkové kategorii téměř 75 % všech úrazů vzniká pod vlivem alkoholu. Tedy u mužů, ženy jsou malinko opatrnější, asi 78 % všech úrazů mladých žen (20 44 let) má na svědomí alkohol. Takový hezký letní večer láká ke grilování, k tomu nějaké vínečko nebo pivko, po horkém dni obzvláště chutné. Pivo totiž obsahuje vyvážené množství minerálů, které potřebujeme doplnit, protože jsme je vypotili. Jenže pozor na množství, pozitivní efekt se může projevit jen při pravidelné konzumaci malých dávek alkoholu. Tedy denně večer před spaním jedna sklenka vína může být prospěšná. Jednou týdně láhev rumu má jednoznačně zhoubný vliv na naše zdraví. Zvláště dámy by si měly dát pozor. Alkohol je pro ně nebezpečnější než pro muže (i příroda je sexistická!). V průběhu devadesátých let u nás přibývalo žen, které zemřely na cirhózu jater. Grilování na otevřeném ohni je velice nevhodný způsob úpravy masa, tedy pokud grilujete v létě denně nebo téměř každý den. Raději grilujte na rozpáleném kameni nebo alespoň maso zabalte do alobalu, aby nedošlo k přímému kontaktu s ohněm. Ještě lepší bude, když k masu přidáte tak dvojnásobek zeleniny, syrové nebo grilované, to je jedno. Přes to všechno hezké letní dny! Opalování a spálení kůže, víme něco nového? Prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK Již mnoho let se hovoří o nepříznivých účincích slunečního záření na kůži, přesto je dovolená u moře a intenzivní slunění velmi oblíbeným koníčkem mnoha Čechů. Hlavním cílem bývá, samozřejmě kromě odpočinku, získání čokoládově hnědého odstínu kůže. Bohužel stále platí, že neexistuje zdravé opalování a dokonce se často uvádí, že intenzita 10 opálení ukazuje míru poškození kůže. Hlavními nepříznivými účinky slunění jsou spálení kůže, vznik oxidačního stresu a vyvolání imunosuprese působením ultrafialového (UV) záření. Spálení zčervenání kůže považuje mnoho lidí za zcela přirozenou součást slunění, za první krok při opalování a vůbec si neuvědomují, že spálení kůže je jeden z nejvýznamnějších faktorů, který se podílí se na předčasném stárnutí kůže i na vzniku kožních nádorů. Spálení je možné zabránit používáním opalovacích přípravků s ochrannými faktory, tak zvanými sanskríny. UVB filtry nazývané SPF (sun protection factor) jsou nově číslovány pouze do hodnoty 50+, což označuje nejvyšší možnou ochranu. Hlavním důvodem této změny jsou již minimální rozdíly mezi faktory 60, 80 nebo 100. Pro požadovanou ochranu je nutné pečlivé a dokonalé rozetření dostatečného množství opalovacího krému po celém kožním povrchu. Rozdíly mezi účinností deklarovanou výrobcem a praktickým výsledkem při opalování jsou často způsobeny právě aplikací malého množství přípravku. Uvádí se, že lidé používají pouze pětinu či třetinu množství používaného k testování v laboratořích. Výšku ochranného faktoru je nutné volit podle kožního fototypu a délky doby, kterou na slunci chceme strávit. Významnou roli však hraje také místo, kde dovolenou trávíme. Čím blíže k rovníku, tím vyšší ochranný faktor a stejný poměr platí i pro zvyšující se nadmořskou výšku. Pokud již ke spálení kůže dojde, je nutné ji pečlivě ošetřit. Pocit pálení zmírní chladivé obklady, účinné jsou také kosmetické přípravky určené k ošetření kůže po opalování. Při výraznějším spálení je vhodné si koupit přípravky s panthenolem, který má zklidňující účinky. Těžké spálení kůže někdy vyžaduje i lékařské ošetření. Vždy však platí zásada, že dokud nedojde ke zhojení spálení, nesmí být kůže znovu vystavena přímému slunečnímu záření!! I při pobytu ve stínu musí být postižené partie chráněny opalovacími přípravky s nejvyššími ochrannými faktory, protože jinak mohou vznikat nehezké hyperpigmentace, které se obtížně odstraňují.

11 I při pobytu ve stínu je vhodné chránit se opalovacím krémem. UVA i UVB záření vyvolávají při působení na kůži vznik volných radikálů a oxidační stres. Kůže má přirozené obranné mechanismy, kterými dokáže omezené množství trvale vznikajících volných radikálů likvidovat. Jakmile však jejich tvorba překročí určitou mez, například při intenzivním slunění, ochranná kapacita již nestačí a dochází k hromadění mutací s následným poškozením epidermálních buněk i vazivových vláken. Hlavním příznakem je tak zvaný photoaging, předčasné stárnutí kůže vyvolané působením slunečního záření i následný vznik všech typů kožních nádorů. Na rozvoji oxidačního stresu se podílí zejména UVA záření, které je hlavní složkou slunečního záření a také umělého záření v soláriích. Proto nelze považovat ani opalování v soláriích za bezpečné a neškodné. Alespoň částečnou ochranu poskytují opalovací přípravky s UVA filtry splňujícími australskou normu, což znamená, že filtrují více než 90% UVA záření dopadajícího na kůži. Použití opalovacích prostředků s vysokými UVB a UVA filtry tak dokáže zabránit nechtěnému spálení kůže i omezit vznik volných radikálů v kůži. Kůže by se po každém opalování měla následně ošetřit přípravky po opalování, které většinou obsahují zklidňující složky i antioxidanty. Sluneční záření má mnoho biologických účinků a dalším velmi významným, který se projevuje při opalování, je potlačení imunitních reakcí v kůži. UVA i UVB záření vyvolávají imunosupresi nejen v místě vlastního dopadu záření, ale i na vzdálenějších partiích kůže. Omezit imunosupresivní účinky UV záření dokáží zčásti pouze účinné UVA filtry, UVB filtry bohužel tuto schopnost nemají. Opalovací přípravky s ochrannými faktory byly primárně určeny k ochraně kůže před spálením s cílem současně zabránit poškození kůže i vzniku kožních nádorů, zejména melanomu. S rozvojem jejich používání se však ukazuje, že splněna byla pouze první část. Výskyt kožních nádorů se stále zvyšuje a paradoxně za to zčásti mohou také ochranné opalovací krémy. Vysoká účinnost ochranných faktorů umožňuje i lidem s velmi světlou kůží delší pobyt na slunci, protože zabrání spálení kůže. Nedokáží však již zcela zabránit vzniku oxidačního stresu ani imunosupresi. Proto ani používání nejvyšších ochranných faktorů neznamená možnost neomezeně dlouhého pobytu na přímém slunci, zejména v poledních hodinách. Stále větší důraz se klade na nezbytnost používání opalovacích přípravků s ochrannými faktory při každém pobytu na slunci, to znamená, nejen při cíleném opalování, ale i při práci na zahradě, při víkendových procházkách nebo při sportovních akcích. Každodenní ochrana všech kožních partií nechráněných oděvem by měla být samozřejmostí alespoň v jarním a letním období a na to bohužel většina lidí stále zapomíná. UV záření není jediným faktorem, který se podílí na vzniku kožních nádorů, je však jediným, který jsme schopni ovlivnit. Není nutné před slunečními paprsky v panice utíkat, je ale vhodné kůži před přímým působením UV záření intenzivně chránit omezením pobytu na přímém slunci a používáním ochranných faktorů i při běžných aktivitách. Je nutné dodržovat pitný režim, ale nic se nemá přehánět J 11

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY OBSAH TYGŘÍ SKOK......2 ÚVOD DĚKANA 1. LF UK...3 VOLBA REKTORA UK...3 HROZÍ NÁM CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE?...4 CHŘIPKA JE KDYŽ......7 ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 1. LF UK A VFN...8 KLINICKÁ IMUNOLOGIE...11

Více

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Zima 2010 www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing. Josef Pohůnek,

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Události ve VFN...3 Benigní hyperplázie prostaty...10 Paralelní zkušenosti...19

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Události ve VFN...3 Benigní hyperplázie prostaty...10 Paralelní zkušenosti...19 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Události ve VFN...3 Podpis smlouvy...4 Slavnostní předání přístrojů...6 Rakovina prostaty...8 Benigní hyperplázie prostaty...10 Záněty močového měchýře...13 Edukace

Více

MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM

MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM Z OBSAHU: Milánský kongres Vzdělávací seminář v IKEM Očkování proti rakovině Členský sněm Nový klub pacientů Mnohočetný myelom Česká myelomová skupina Švýcarsko

Více

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy obsah Úvodník ředitele... 2 Úvodník děkana... 2 Mezinárodní den sester... 4 Zřízení Wi-Fi ve VFN... 5 Umění komunikovat... 6 Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP... 7 Oddělení klinické psychologie

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky

Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2015 Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky PODZIMNÍ KONFERENCE PRO ASISTENTY A LÉKÁRNÍKY HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Tereziánský Dvůr, 22. 9. 2015 BRNO, Hotel

Více

Máš problém se zapomínáním své pilulky?

Máš problém se zapomínáním své pilulky? V Ïiva Máš problém se zapomínáním své pilulky? CZ.06 (květen 2006) Editorial Vážení čtenáři, toto číslo dostáváte do rukou v nejteplejších měsících roku. A kdo z nás by neměl léto rád. Teplé počasí a slunečné

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem Č ÍSLO 10 / PROSINEC 2009 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Na našich pacientech nám záleží Vážení čtenáři, přinášíme vám v tomto čase již 10. číslo tohoto Zpravodaje. I v předvánočním

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Lidé sahají po drogách od nepaměti a není žádný důvod se domnívat, že tomu někdy může být jinak. Dokud budou lidé lidmi, potud potrvá poptávka po instantním štěstí, po látkách,

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

BONUS1. Když se řekne prevence... Děti a úrazy. Zdravě po EU. OZP včera, dnes a zítra

BONUS1. Když se řekne prevence... Děti a úrazy. Zdravě po EU. OZP včera, dnes a zítra Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví BONUS1 2007 OZP včera, dnes a zítra Když se řekne prevence... Děti a úrazy Zdravě po EU 1 LAST MINUTE EXKLUZIVNĚ NEJNIŽŠÍ

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz 40 2013 PARK NSON Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz Časopis PARKINSON slaví své 40. vydání Čtyřicet čísel časopisu PARKINSON, to je obdivuhodná řada hodin a hodin věnovaných

Více

Maximum RÁDA SE NECHÁM HÝČKAT, ŘÍKÁ. DR. MAX A JEHO NOVÝ KLIENTSKÝ PROGRAM (str. 6) KDE SE DÁVÁ TOALEŤÁK ZA OTISK PRSTU? (str.

Maximum RÁDA SE NECHÁM HÝČKAT, ŘÍKÁ. DR. MAX A JEHO NOVÝ KLIENTSKÝ PROGRAM (str. 6) KDE SE DÁVÁ TOALEŤÁK ZA OTISK PRSTU? (str. Maximum 2/2015 ZDRAVÍ/PÉČE/PORADENSTVÍ RÁDA SE NECHÁM HÝČKAT, ŘÍKÁ SIMONA STAŠOVÁ (str. 16) KDE SE DÁVÁ TOALEŤÁK ZA OTISK PRSTU? (str. 18) DR. MAX A JEHO NOVÝ KLIENTSKÝ PROGRAM (str. 6) Časopis pro klienty

Více

ZPRAVODAJ. Léto 2010. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků. Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s.

ZPRAVODAJ. Léto 2010. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků. Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Léto 2010 www.czadv.cz www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing.

Více

ČEKÁ NÁS REVOLUCE NA TRHU S DOPLŇKY STRAVY?

ČEKÁ NÁS REVOLUCE NA TRHU S DOPLŇKY STRAVY? ODBORNÝ ČASOPIS 1 2/2012 ČEKÁ NÁS REVOLUCE NA TRHU S DOPLŇKY STRAVY? VÝŽIVOVÁ A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ JAK SE PROJEVÍ VYDÁNÍ SEZNAMŮ V PRAXI? JAK SE TO DOTÝKÁ LÉKÁREN? novinka Udává nový směr vědeckého výzkumu

Více

ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM

ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM Ve znamení Vánoc Slovo úvodem Přání Onkologický kongres Profesor Holý pro lidstvo Jsme na evropské úrovni Informovaný souhlas Prevence Ozdravné pobyty 2008

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více