Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice"

Transkript

1 Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 V roce 2010 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 2tisíce hodin ve prospěch Trojmezí. Děkujeme všem!

3 NAŠE HISTORIE Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice bylo založeno v roce 2005 s cílem zachránit pražskou lokalitu Trojmezí, jako rekreační zónu pro desítky tisíc obyvatel přilehlých sídlišť Prahy 10, 11 a 15. V letech jsme monitorovali dění v oblasti změn územního plánu této lokality, kde se nachází Přírodní park Hostivař Záběhlice a Přírodní památka Meandry Botiče. Na začátku roku 2009, jsme se připojili k vyhlášené Petici Za zelené Trojmezí, která chtěla zabránit likvidaci Přírodního parku Hostivař Záběhlice masivní zástavbou. Záměr zastavět většinu tohoto území zvedl obrovskou vlnu nesouhlasu místních lidí. Petici Za Zelené Trojmezí během 11 dní podepsalo 16 tisíc občanů, přesto zastupitelé nevzali v potaz tuto petici a pořízení změny územního plánu v Trojmezí odsouhlasili. Navázali jsme na tento obrovský zájem Pražanů o budoucnost zeleně v jejich okolí a iniciovali jsme založení Koalice občanských sdružení Trojmezí, která začala koordinovaně spolupracovat na celém území městských částí Prahy 10, 11, 15 a 4. Od počátku založení Koalice o. s. Trojmezí stálo naše občanské sdružení v jejím vedení. Vznikl tak unikátní pražský projekt spolupráce osmi občanských sdružení, které spojil společný cíl uchránit Přírodní park Hostivař Záběhlice a Přírodní památku Meandry Botiče před uvažovanou masivní developerskou zástavbou. PRAŽSKÉ TROJMEZÍ Lokalita zvaná Trojmezí je nezastavěné území o celkové rozloze přes 250 ha na pomezí Prahy 10, 11 a 15, obklopené ze všech stran sídlišti Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař, Košík a Sluneční vršek. Část Trojmezí leží v Přírodním parku Hostivař - Záběhlice. V nivě Botiče se nalézá Přírodní památka Meandry Botiče a biokoridor Územního systému ekologické stability. Je to poslední kousek přírody, sevřený ze všech stran paneláky. Pro obyvatele okolních sídlišť je to často jediná možnost kontaktu s přírodou. V posledních pěti letech se toto území stalo objektem spekulantů, kteří zde skupovali pozemky vedené jako zeleň a nyní mají snahu o změnu využití pozemků ve stavební. NAŠE HLAVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2010 KOALICE OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ TROJMEZÍ OS Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice je zakladatelem Koalice o. s. Trojmezí, která vznikla v dubnu 2009 a sdružuje organizace, jejichž cílem je zachování zeleně v lokalitě Trojmezí. I v roce 2010 byli představitelé našeho občanského sdružení zvoleni do vedení Koalice o. s. Trojmezí, která veřejně vystupuje a jedná jménem všech sdružených organizací. 3

4 ODBORNÉ POSUDKY A STUDIE LOKALITY TROJMEZÍ Nastartovali jsme celospolečenskou debatu s politiky, odborníky i Pražany o budoucnosti tohoto území na základě odborných argumentů. Hlavní argumenty jsme postavili na odborných studiích, které jsme nechali vypracovat: Celoroční biologický průzkum lokality Trojmezí Expertní posouzení možného dopravního napojení lokality Trojmezí Vlastní urbanistické řešení Trojmezí KOMISE RADY HL. M. PRAHY PRO OPTIMALIZACI TROJMEZÍ Pokračovali jsme naší účastí v magistrátní Komisi pro optimalizaci Trojmezí, kterou na základě 16 tis. podpisů Petice za zelené Trojmezí i mediálního zájmu, minulý rok založila Rada hl. města Prahy. Tehdejší radní pro územní rozvoj Langmajer se průběžně v médiích vyjadřoval o průběhu komise jako o hledání vyváženého řešení této lokality mezi občany a developery. Naše požadavky o zachování zeleně v Trojmezí, které byly postavené na odborných argumentech vyplývajících z přírodovědných průzkumů a dopravních expertíz, nebyly nakonec vůbec akceptovány a výsledkem roční práce komise nebylo žádné vyvážené řešení, ale opět návrh na zastavění Trojmezí. Česká televize v pořadu Nedej se! zmapovala výsledky téměř roční práce této komise, jak pohledem radního Langmajera, tak i pohledem Koalice o. s. Trojmezí. PLÁNOVANÁ PODOBA TROJMEZÍ 4

5 VLASTNÍ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ TROJMEZÍ V srpnu 2010 jsme dokončili vlastní urbanistickou studii lokality Trojmezí. Tuto studii chápeme jako materiál k dalším nápadům, podnětům a připomínkám. Na rozdíl od projednávané změny územního plánu, která by znamenala intenzivní zastavění území, je náš návrh v souladu s územně plánovacími podklady, politikou a zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy a s projednávaným konceptem nového územního plánu hl. m. Prahy URBANISTICKÁ STUDIE TROJMEZÍ INFORMAČNÍ KAMPAŇ PRAŽSKÉ TROJMEZÍ ZELEŇ NEBO BETON? V důsledku neúspěšných jednání v Komisi Rady hl. m. Prahy jsme před komunálními volbami na podzim 2010 připravili informační kampaň Pražské Trojmezí zeleň nebo beton? s cílem informovat co nejširší okruh Pražanů, že jsou to právě oni, kdo svou volbou rozhodnou o osudu tohoto území. Ukázalo se, že změny územního plánu hl. m. Prahy zajímá mnoho Pražanů a tak se Trojmezí stalo jedním s hlavních pražských předvolebních témat všech politických stran. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MOMENTY NAŠÍ KAMPANĚ: Výstava Pražské Trojmezí zeleň nebo beton? Výstava v širších vazbách informovala o tomto území, popisovala jeho současný stav a hodnoty. Hlavně však představovala vlastní urbanistické řešení, které připravili občané za pomoci odborníků. Instalovali jsme jí na sedmi významných veřejně přístupných místech v okolí Trojmezí a během jednoho měsíce jí vidělo téměř 10tis. Pražanů. Fotogalerie na rajce.idnes.cz Zahájení informační kampaně vernisáží výstavy o Trojmezí pro politiky, odborníky a novináře na Toulcově dvoře. 5

6 Reportáž a další fotografie z vernisáže. Fotogalerie na rajce.idnes.cz Záznam na YouTube INFORMAČNÍ KAMPAŇ VERNISÁŽ VÝSTAVY O TROJMEZÍ 6

7 Slavnostní uvedení výstavy pro širokou veřejnost v Záběhlickém zámku Pro širokou veřejnost jsme uspořádali víkendové otevření nádvoří Záběhlického zámku. Záběhlický zámek je významná historická památka v okolí Trojmezí, která není běžně otevřená veřejnosti. Nádvoří zámku se tak, po několika desetiletích otevřelo veřejnosti pouze k příležitosti naší výstavy. Proběhlo slavnostní zahájení s představiteli Koalice Trojmezí. Zámek navštívilo více než Pražanů a slavnostního uvedení se zúčastnilo 350 lidí. Fotogalerie na rajce.idnes.cz SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY V ZÁBĚHLICKÉM ZÁMKU 7

8 Předvolební speciál Otázek Václava Moravce s kandidáty na primátora Prahy i o Trojmezí Kandidát na primátora za ODS Bohuslav Svoboda slíbil zásadní změnu, územní plán se nezmění - Trojmezí zůstane zelené, jinak odstoupí! Celá diskuse je v 1hod. a 11 min pořadu: Záznam na ct24.cz Natočili jsme i upoutávací spot o kauze Trojmezí, na základě kterého jsme byli vybráni do Otázek Václava Moravce. Záznam na YouTube Předvolební debaty o budoucnosti Trojmezí mezi politiky, odborníky, občany i majiteli pozemků Pod heslem PŘIJĎTE SE I VY SE ZEPTAT POLITIKŮ, JAK TO MYSLÍ S TROJMEZÍM jsme uspořádali 3 předvolební debaty občanů s politiky. V rámci těchto debat jsme představovali i naší urbanistickou studii Trojmezí. Debat se účastnili lídři kandidátek politických stran, zástupce Koalice občanských sdružení Trojmezí a i vlastníci pozemků v Trojmezí. Debatovat přišlo více než 350 Pražanů. Debaty vedl nezávislý profesionální moderátor z Českého rozhlasu. Fotogalerie na rajce.idnes.cz PŘEDVOLEBNÍ DEBATY O BUDOUCNOSTI TROJMEZÍ 8

9 Záznam debaty s kandidáty do zastupitelstva Prahy 11: Záznam na YouTube Záznam debaty s kandidáty do zastupitelstva Prahy 15: Záznam na YouTube Záznam debaty s kandidáty do zastupitelstva Prahy 10: Záznam na YouTube Uspěli jsme se svou měsíc trvající informační kampaní. Politici napříč celého spektra na základě tlaku veřejnosti před volbami slíbili, že v pražském Trojmezí zůstane zeleň a že bude dále rozvíjena ve prospěch Pražanů jako plocha pro přírodu, oddych, relaxaci a sport. Po volbách se tento slib objevil i v programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy. OBSAH VÝSTAVY PRAŽSKÉ TROJMEZÍ ZELEŇ NEBO BETON? 9

10 10

11 Péče o Trojmezí Celoročně jsme monitorovali toto území, spolupracovali jsme s MČ i policií při porušování zákona v této chráněné oblasti (černé skládky, pálení ohňů apod.) Účastnili jsme se správních řízení na kácení dřevin. V březnu 2010 se začalo masivně kácet v Sadu zahradnické mládeže (dendrologicky nejvýznamnější část Trojmezí) a zmizela jeho téměř jedna třetina, která představovala cca. šest set pokácených stromů. I když bylo vše v souladu se zákony káceny byly napadené ovocné stromy a malé stromy, bohužel tak byl narušen krajinný ráz této oblasti a mnoho chráněných živočichů přišlo o svá útočiště. Zásadní otázkou zůstalo, proč se do údržby sadu vrhli majitelé právě teď po rocích nečinnosti. V budoucnu se budeme zasazovat o to, aby Magistrát nařídil vlastníkům obnovu sadu. Uspořádali jsme již tradiční jarní úklid Trojmezí a Pražané ukázali, že jim jejich okolí není lhostejné a něco proto i sami udělají. Uklízet přišlo více než 150 občanů z přilehlých sídlišť Prahy 10, 11, 15, 4 i ze vzdálenějšího okolí, kteří se chodí pravidelně do Trojmezí rekreovat. Granty V červenci 2010 jsme získali 2 granty pro podporu našich dvou hlavních letošních projektů. Nadace Open Society Fund Praha podpořila před komunálními volbami naši informační kampaň o Trojmezí v rámci svého projektu Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR. Následně Nadace VIA podpořila veřejnou prezentaci naší urbanistické studie Trojmezí z Fondu místního rozvoje. Cílem těchto projektů bylo rozvinutí zájmu obyvatel v okolí Trojmezí o tvorbu územního plánu tohoto území, který by vedl i k jejich ak- 11

12 tivnímu zapojení do tohoto procesu. Myslíme si, že obyvatelé Prahy by měli vyjádřit, že mají na zeleň právo a politici by měli rozhodovat podle zájmu obyvatel a ne podle zájmu developerů. V listopadu 2010 podpořila naši další činnost Nadace VIA, která nám přidělila grant na rozvoj našich watchdogových aktivit jejich cílem je důsledné sledování plnění slibů politiků ohledně zeleného Trojmezí. Následně jsme získali další grant T-Mobile, v rámci kterého se chceme s pomocí odborníků zapojit do environmentální výchovy na školách v Praze 11 právě s důrazem na chráněnou a cennou oblast Trojmezí v jejich okolí. Jednání a zase jednání Průběžně jsme jednali s politiky, úředníky všech dotčených institucí, připomínkovali jsme územní plán. Vystupovali jsme aktivně na zastupitelstvech městských částí se svými požadavky. Zahájili jsme i další právní spory v rámci nejasných postupů ve změnách územního plánu na vybraných pozemcích v Trojmezí. V červnu 2010 jsme spolupořádali s dalšími občanskými sdruženími demonstraci proti dlouhodobým postupům Radnice Prahy 10, právě vzhledem k tomu, že byla navrhovatelem změny územního plánu v Trojmezí. Připomenuli jsme jim požadavky 16tis. Pražanů na zeleň v Trojmezí. A symbolicky jsme se účastnili happeningu Vystavte Radnici Prahy 10 vysvědčení. Fotogalerie na rajce.idnes.cz Fotogalerie na rajce.idnes.cz TROJMEZÍ V MÉDIÍCH I v roce 2010 se média zajímala o vývoj situace v Trojmezí. Průběžně jsme poskytovali informace k článkům ve všech hlavních pražských denících i některých týdenících. Trojmezí bylo jedním s hlavních diskusních témat v Otázkách Václava Moravce s kandidáty na primátora. Naši celoroční práci zmapovala i Česká televize, která natočila speciál k pořadu Nedej se! pod názvem Přidej se!, jehož sdělením je, že občanské aktivity mají cenu a mají své výsledky. Vyhráli jsme 1. místo v aplikaci MHMP Praha podle vás na portálu Facebook, kde Pražané hlasovali pro náš projekt revitalizace Trojmezí ve spojení s podporou výkupu pozemků. Obdrželi jsme na něj i certifikát od tehdejšího primátora Béma a tím vše skončilo. Další nezrealizovaný předvolební slib.,, Kromě pravidelného zveřejňování informací na našem webu jsme zprovoznili i facebookové stránky Koalice Trojmezí. 12

13 NAŠI PARTNEŘI Spolupracovali jsme s těmito významnými organizacemi a sdruženími: Arnika Atelier pro životní prostředí Auto*Mat Centrum dopravního výzkumu Český svaz ochránců přírody Ekologický právní servis Naši politici Prague Watch Ústav pro ekopolitiku Vyměňte politiky.cz FINANČNÍ ZPRÁVA 2010 STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PODLE PROJEKTŮ 2010 Dárce 2010 Projekt 2010 Výnosy 2010 Náklady 2010 Nadace VIA Trojmezí - urbanistická studie Kč Kč Nadace OSF Trojmezí - informační kampaň Kč Kč Nadace VIA Trojmezí - reklamní kampaň urbanistické studie Kč Kč T-Mobile Trojmezí - ekologické projekty pro školy Kč 0 Kč Nadace VIA OS Trojmezí - vzdělávání Kč 0 Kč Nadace VIA Trojmezí - rozvoj watchdogových aktivit Kč 0 Kč Fyzické osoby Trojmezí drobné akce Kč Kč Celkem Kč Kč STRUKTURA NÁKLADŮ PODLE PROJEKTŮ 2009 UKONČENÝCH V 2010 Dárce 2009 Projekt 2009 Výnosy 2010 Náklady 2010 T-Mobile Trojmezí - dopravní a biologická studie Kč Kč Nadace VIA Trojmezí právní poradenství 0 Kč Kč Celkem Kč Kč 13

14 ROZVAHA KE DNI v tis. Kč AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 B. Krátkodobý majetek Zásoby 0 0 Pohledávky 0 36 Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje Jmění Účet výsledku hospodaření X 168 Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení 0 X Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let B. Cizí zdroje 10 6 Rezervy Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky 10 6 Jiná pasiva 0 0 Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI v tis. Kč NÁKLADY Hlavní činnost Hospodářská činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie Cestovné Náklady na reprezentaci Celkem Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Ostatní pokuty a penále Kurzové ztráty Úroky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Poskytnuté příspěvky Daň z příjmů celkem Náklady celkem

15 VÝNOSY Hlavní činnost Hospodářská činnost Tržby za vlastní výkony a za zboží Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky Celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění ZÁKLADNÍ ÚDAJE Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice bylo založeno , registrací u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/60887/05-R. Sídlo: Praha 4, Divišovská 2307/12 IČ: , DIČ: CZ Číslo bankovního účtu: / 5500 V roce 2010 do jménem občanského sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice samostatně jednali a podepisovali členové výboru sdružení: Radek Müller, Iva Matoušková a Jan Hryz. Členskou schůzí konanou dne byli zvoleni noví členové výboru sdružení, kteří jménem sdružení samostatně jednali a podepisovali od : Jiří Dohnal, Tomáš Gelnar a Renata Chmelová. Dále členská schůze rozhodla o změně sídla sdružení na adresu Praha 4, Divišovská 2307/12. Renata Chmelová předsedkyně výboru občanského sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice 15

16

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 V roce 2011 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 2 tisíce hodin ve prospěch

Více

výroční zpráva 2007 OBSAH

výroční zpráva 2007 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 výroční zpráva 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Sídlo sdružení, kontakty... 4 Symboly sdružení... 4 Organizační struktura... 4 Curriculum vitae - z naší historie...

Více

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři a příznivci Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, další rok uběhl a vy si můžete přečíst, co nového přinesl uplynulý rok 2011

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

výroční zpráva sdružení Arnika

výroční zpráva sdružení Arnika výroční zpráva sdružení Arnika 2002 Obsah: 3 Slovo předsedy 4 O Arnice Slovo předsedy 5 6 8 10 12 14 16 18 Organizační struktura Arniky Činnost Arniky v roce 2002: - Program Ochrana přírody - Program Toxické

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

hloupost, nebo korupce?

hloupost, nebo korupce? Jihoměstské noviny informační alternativa Prahy 11 Zajímáte se o to, co se děje okolo výstavby u stanice metra Roztyly a na Milíčově? Zajímáte se o přírodu, dopravu, Vodní svět, o plány na Hájích, na Opatově,

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 006 2006 6 006 2006 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 výroční obsah zpráva 2006 výroční zpráva 2006 Vize a cíle Oživení 3 Vize a cíle Oživení Program Bezkorupce 5 Radniční listy bez cenzury 0 5 Databáze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 2007. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme i těm, kteří v roce 2007 využily

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DUBEN 2015 1 Milí čtenáři, do rukou se vám dostává 16. výroční zpráva České rady dětí a mládeže. I v roce 2014 jsme uspořádali s našimi partnery již 16. ročník

Více

Výroční zpráva 2014. Obsah výroční zprávy

Výroční zpráva 2014. Obsah výroční zprávy Výroční zpráva 2014 Obsah výroční zprávy Úvod... 2 Vize... 3 Identifikační údaje, struktura organizace... 3 Orgány společnosti... 4 Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena... 5 Péče o přírodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Sídlo sdružení, kontakty... 4 Symboly sdružení... 4 Organizační struktura... 4 Curriculum vitae... 5 Základní cíle

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s.

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s. V roce 2014 jsme dokončovali proces transformace. Na pravidelných schůzkách členové správní rady připravovali jinou strukturu organizace tak, aby co nejlépe odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. Společně

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti a hospodaření naší organizace za rok. Rádi bychom Vám touto cestou představili práci naší organizace a současně všem dárcům, partnerským

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

obsah ÚVOD Nadace ve zkratce... 5 Základní údaje... 5 Úvodní slovo... 6 Rok 2006 na dvou stranách... 8

obsah ÚVOD Nadace ve zkratce... 5 Základní údaje... 5 Úvodní slovo... 6 Rok 2006 na dvou stranách... 8 nadace proměny ~ výroční zpráva 2006 na dotek s přírodou obsah ÚVOD Nadace ve zkratce............................................................................... 5 Základní údaje..................................................................................

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více