MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU"

Transkript

1 MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu brzda. 1. Příprava na ěření. Měřený otor je konstruován s vinutou kotvou. Pro vlastní ěření využijee ěřící soupravu pro ěření výkonů QN1. Souprava á již v sobě zabudovány apéretry, voltetr (ožnost poocí přepínače volit různá fázová nebo sdružená napětí) a wattetr. Hodnota na wattetru ukazuje již výsledný odebíraný příkon otoru, v případě fázového otoru se bude jednat o celkový fázový příkon. Motor je hřídelí spojen s brzdící zařízení tzv. dynaoetre. Jedná se o speciálně konstruovaný otor (tzv. Winter Eichberg), který uožňuje regulaci otáček. Dále á část obalu (krytu) statoru konstruovanou tak, že je uložena volně a spojena poocí pákového zařízení s ukazatele oentu. Z důvodu regulace napětí je ěřený otor napájen přes autotransforátor. Základní hodnoty ěřeného otoru : P N 4.1 kw n N 142 ot/in U N x 4 V N 9 A Pro další výpočty potřebujee znát hodnoty činných odporů vinutí statoru. R 1f statoru Ω Vlastní ěření se skládá ze částí : ěření naprázdno, ěření nakrátko a z ěření zatěžovacího. Pro všechna ěření platí stejné schéa zapojení: Měřící souprava QN 1 A V W 1

2 2. Měření naprázdno Popis ěření: Motor roztáčíe bez spouštěcího odporu (krátkospojovač a odklápěč kartáčů je v provozní poloze), a proto použijee snížené napětí poocí autotransforátoru. Měnit napětí budee v rozezí 11 % až % U n. Odečítáe napětí U 1, proud 1 a příkon P. Příkon Po se spotřebuje na krytí ztrát vinutí statoru P j, ztrát echanických, P a ztrát v železe a P F. Ztráty v železe rotoru i ve vinutí rotoru jsou zanedbatelné, protože skluz je při chodu naprázdno veli alý. Ztráty ve vinutí statoru určíe z Jouleova zákona P 2 j. R1 fstatoru. 1 kde za 1 dosadíe střední hodnotu proudů ěřených ve všech fázích. 1 R + S + Účiník (naprázdno) vypočtee takto: cos ϕ T P. U. N 1N Ztráty echanické a v železe určíe ze vztahu P + P P P Fe j Uvedené hodnoty potřebujee pro určení účinnosti stroje. Kroě toho nás zajíá velikost proudu. 1, který otor odebírá ze sítě při chodu naprázdno. Jeho hodnota při jenovité napětí bývá,25-,4 násobke hodnoty jenovitého proudu n a je dobrý kriterie kvality návrhu otoru. Účele ěření naprázdno je zjistit velikost ztrát v železe ztrát echanických a proudu naprázdno. Do tabulky zapíšee : R, S, T, 1, P, P + P Fe, cos ϕ Grafické znázornění provedee jako funkci U 1. Z diagrau určíe extrapolací křivky P ztráty echanické P. Při nulové napětí jsou ztráty v železe P Fe i ztráty Jouleovy P j též nulové a zbývající ztráty echanické P na napětí nezávisí. 2

3 . Měření nakrátko Popis ěření Stave nakrátko asynchronního otoru rozuíe ustálený stav poěrů ve statorové vinutí při rotorové vinutí spojené nakrátko a zabrzděné rotoru. Při této zkoušce je asynchronní otor ve stavu spouštění a pro je ožné z výsledků tohoto ěření určit hodnoty charakteristické pro spouštění, tj. záběrový oent a záběrový proud. Při ěření přivedee na svorky statorového vinutí snížené napětí, které postupně zvyšujee tak, aby proud otoru se při ěření pohyboval v rozezí až 1,1 N. Tou odpovídá napětí 12 až % U N podle velikosti stroje. Při ěření odečítáe napětí nakrátko U 1K, proud nakrátko 1K a příkon nakrátko. Protože se stroj v zabrzděné stavu nevětrá, zvyšuje se veli rychle jeho teplota. Proto se ěření usí provádět též rychle, aby velikost vinutí nepřekročila dovolenou hodnotu teploty izolace vinutí a nedošlo tak k jejíu spálení. Vlastní ěření pak z důvodu ustálených teplotních vztahů provádíe sestupně. Účiník při chodu nakrátko vypočtee ze vztahu: kde cos ϕ 1K K RK P. U + k 1 K. 1K SK + TK Účele ěření nakrátko je tedy zjistit velikost ztrát ve vinutí a proudu nakrátko a současně i rozběhového proudy a záběrového oentu. Do tabulky zapíšee : RK, SK, TK, 1K, P K, cos ϕ K Grafické znázornění provedee jako funkci U 1K. U strojů éně sycených je závislost 1k f(u 1k ) téěř příková, a proto ůžee určit proud nakrátko (skutečný, při záběru otoru) při jen. napětí. 1 KN 1N. U U N 1K kde za U 1k dosadíe naěřenou hodnotu při jenovité proudu N. Účiník cosϕ k se s proude jen álo ění, a proto počítáe s jeho střední hodnotou.

4 4. Zatěžovací ěření Obecná část Asynchronní otor budee zatěžovat dynaoetre. Stator dynaoetru je výkyvně uložen v ložiskách a přes pákové ústrojí a váhu udává přío kroutící oent ezi rotore a statore. Moent M[N] M[kp] Popis ěření Vyzkoušíe sěr točení dynaoetru a asynchronního otoru. Musí být shodný. Poté roztočíe otor dynaoetre na přibližně synchronní otáčky a připojíe otor na síť. Snižování otáček dynaoetru zatěžujee otor v oblasti M M ax. tj. přibližně v rozsahu - N. Měříe proudy R, S, T,, příkon P p, otáčky n [ot/in]a oent M. Napětí otoru je běhe ěření konstantní jenovité U N. Vypočítáe výkon P, účinnost η, ztráty PP p -P, skluz s, otáčky ω [rad/s] a účiník cosϕ. Potřebné vztahy: 1 R + S + T ω 2πn 6 P η.1 P M. ω P P ωs ω s ω s cosϕ Hodnoty 1, P p, P, s, η, n, ω, cos ϕ zakreslíe do diagrau v závislosti na M. Dále sestrojte oentovou charakteristiku, ωf(m) a porovnejte ji s charakteristikou, odvozenou z kružnicového diagrau téhož stroje. Ukázka grafů: P. U N. 1 4

5 5. Sestrojení kružnicového diagrau Kružnicový diagra asynchronního stroje je geoetrické ísto koncových bodů fázorů statorového proudu při konstantní napětí a při proěnné skluzu. Znázorňuje přehledně provozní vlastnosti stroje. Jeho použití při návrhu a výpočtu asynchronního otoru sice nyní ustupuje před výpočetníi etodai prograovanýi na počítači, přesto je však jeho užití jednou z nejlepších etod pro zjištění vlastností otoru. Podklade pro nakreslení kružnicového diagrau jsou výsledky ěření, které jse získali při ěření naprázdno a nakrátko. Nejdříve nakreslíe osy koplexní roviny. Na iaginární kladnou poloosu vynesee fázor napětí U N (sdružená hodnota). Zvolí se ěřítko proudu statoru 1 [A/]. Fázor proudu 1 je určen velikostí 1 / 1 / a úhle ϕ, který se určí z účiníku cosϕ. Vynášíe hodnoty zjištěné z grafů naprázdno pro jenovité napětí U N. Vynesee úsečku OP 1 1 Podobně vynesee i fázor proudu 1K úhle ϕ 1k, který se určí z účiníku cosϕ 1k. Vynášíe hodnoty zjištěné z grafů nakrátko pro jenovitý proud a přepočtené pro jenovité napětí. Vynesee úsečku OP K 1 K 1 Při přesnější konstrukci ještě ideální bod naprázdno P tak, že na svislici v bodě P vynesee sěre dolů úsečku PP P U N 1 P kde p U N. ěřítko výkonů [W/], U N je sdružené napětí, P jsou echanické ztráty z ěření naprázdno. Z bodu P vedee rovnoběžku s reálnou kladnou poloosou a zakreslíe na ni ve vhodné (libovolné) ěřítku U 1f. Na kolici vztyčenou v koncové bodě úsečky vynesee ve stejné ěřítku hodnotu 2 1 R 1fstatoru. Na přeponě takto získaného trojúhelníka leží střed kružnice S a je průsečíke této přepony a syetrály bodů P a P k. Bod P, který přísluší skluzu s, dostanee tak, že nejprve narýsujee svislici vedenou v bodě P K k základní ose. Poté vynesee v ěřítku výkonů hodnotu 2 1k.R 1fstatoru, p vycházející přito z bodu E (viz obrázek). Platí ET 2 1 K R 1 fstatoru. p 5

6 Úsečka ET představuje tedy ztráty ve vinutí statoru a zbývající části svislice - spojnice TP K představuje ztráty ve vinutí rotoru stroje Měřítko oentů se určí ze vztahu:. p U N1 n n s Pro jenovitý stav, kteréu odpovídá proud 1 1N, určíe provozní hodnoty následovně: v koncové bodě P n fázoru 1N spustíe kolici na reálnou osu a označíe na ní body A,B,C,D. Všechny naěřené vzdálenosti je třeba násobit ěřítke výkonů. Úsečka P n A je úěrná příkonu otoru OA je úěrná agnetizačníu příkonu AB jsou ztráty v železe + ztráty echanické BC jsou ztráty ve vinutí statoru CD jsou ztráty ve vinuti rotoru P na je odevzdaný elektrický výkon, pracuje-li stroj jako generátor P n C je úěrná oentu (v ěřítku oentů ) P P K nazýváe příkou výkonů p, P P nazýváe příkou oentů. s Stanovení skluzu Zvolíe libovolný bod F na kružnici a spojíe jej s body P, P K, P. Na spojnici FP nanesee 1 a z koncového bodu této úsečky vedee rovnoběžku se spojnicí FP. Tato rovnoběžka probíhá příkou FP K v bodě G. Bode G vedee rovnoběžku se spojnicí FP. Úsečka GL je skluzovou stupnicí. Provozní bod P n, ve které chcee určit skluz s n, spojíe s bode F a na skluzové stupnici odečtee skluz (1 1%) 6

7 7

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Systém programů pro projektování prutových mostních konstrukcí NEXIS 32 TM18. Součást dodávky programového vybavení.

Systém programů pro projektování prutových mostních konstrukcí NEXIS 32 TM18. Součást dodávky programového vybavení. Systé prograů pro projektování prutových ostních konstrukcí NEXIS 32 TM18 Součást dodávky prograového vybavení. TM18 NEXIS 32 Datu poslední revize: 7. 7. 2002 Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku...8-35 Srovnávací test z učiva 1. ročníku...30-35 2. kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku...36-49 Alternátor...36-39 Zapojení

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel 1 Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY 1. Definujte elektrický proud procházející průřezem vodiče a uveďte jeho jednotku. 2. Definujte elektrické napětí mezi dvěma body v elektrickém poli a uveďte jeho

Více

8. Termodynamika a molekulová fyzika

8. Termodynamika a molekulová fyzika 8. erodynaika a olekulová fyzika Princi energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne ěla být jeho všeobecná latnost zochybněna, což v atoové fyzice není vyloučeno, stal by se náhle aktuální

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více