14. JEŘÁBY 14. CRANES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. JEŘÁBY 14. CRANES"

Transkript

1 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno předepsané při zatěžující zkoušce) 2. rozpětí jeřábu 3. jeřábový most konstrukce pojíždějící po zvýšené dráze 4. jeřábová kočka pojízdné zvedací zařízení, které se pohybuje po jeřábovém mostu 5. výška zdvihu svislá vzdálenost mezi nejmenší a nejvyšší polohou háku Podle druhu pohonu ruční, elektrický, spalovací motor, hydraulický, pneumatický Podle druhu pohybu hlavní části nosné konstrukce pojízdné, nepojízdné, otočné Podle charakteristické části UCHOPENÍ břemene s hákem, drapákové, chapadlové, magnetické Podle druhu práce montážní, stavební, dílenské, železniční, hutnické Hlavní části jeřábů 1. pohon 2. zdvihací ústrojí 3. pojízdné ústrojí, sklápěcí, otočné 4. nosná konstrukce Požadavky na rychlost 1. zvedací rychlost rychlost háku při jeho rovnoměrném pohybu (m/min) 2. pojízdná rychlost rychlost pojezdu mostu (m/min) 3. výkon jeřábu udává se v počtu kg přeneseného materiálu za jednu hodinu dané vzdálenosti

2

3 Rozdělení jeřábů podle TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE 1. mostové 2. portálové a poloportálové 3. konzolové 4. sloupové a věžové 5. kolejové, silniční, plovoucí 6. přístavní 7. lanové

4

5 Zvedací ustrojí jeřábů - ve většině případů jsou navíjedla spojená s násobným kladkostrojem Zdvihací ústrojí - slouží ke zvedání břemene, případně jeho držení v požadované poloze; - hlavní části zdvihacího ústrojí: - kladnice (1); - lano (2); - lanový buben (3); - převodovka zdvihacího ústrojí (4); - brzda zdvihacího ústrojí (5); - elektromotor zdvihacího ústrojí (6). - výpočet výkonu elektromotoru zdvihacího ústrojí m Q [kg] - nosnost jeřábu (hmotnost maximálního břemene); m G [kg] - hmotnost částí zvedaných s břemenem; v z [m.s -1 ] - zdvihací rychlost; η [1] - účinnost zdvihacího ústrojí. P m Q m G g v z ; kde

6 LANA A ŘETĚZY - lana jsou lehčí než řetězy, tišší provoz, dovolují vyšší rychlosti zvedání - řetězy nemají prokluz, možnost použití lehkých ozubených kladek místo navíjecích bubnů Lana textilní - konopné, bavlněné, polyamidní vlákna - pevnost v tahu MPa - bezpečnost jednotlivé prameny jsou smotávány protisměrně proti rozplétání - používají se pro vázání břemena pro různá zavěšení ocelová z ocelových drátů o pevnosti MPa - pohyblivé = zvedací, nepohyblivé = vázací a kotevní u jeřábů se převážně používají ocelová šestipramenná lana s protisměrným vinutím (drátky v prameni jsou vinuty opačným směrem než je vinutí pramenů lana); - podle uspořádání drátků v prameni rozeznáváme lana normální, Seal, Warrington; - výpočet lana: D k P 1 ; kde D [N] - dovolené zatížení lana; P [N] - jmenovitá pevnost lana (závisí na druhu lana, pevnosti drátků lana a průměru lana); l [N] - skutečné zatížení lana; k [1] - součinitel bezpečnosti (závisí na druhu jeřábu a jeho únavové skupině. Stejnosměrně pletená jsou pružnější, ohebnější a mají sklon k rozplétání a tvoření smyček použití jen tam, kde je břemeno vedeno (výtahy) označení lan 6 x ( ) + v Lano s dráty o nestejném průměru má větší nosnost a trvanlivost Jednopramenné lano je vinuto z drátů tak, že směr vinutí se střídá použití jako nosné a kotevní lana

7 prostředky pro uchopení břemene: - jeřábové háky, jeřábová kladnice, vazáky (vázací řetězy a lana), traverzy, chapadla, třecí závěsy, břemenové kleště, břemenové elektromagnety, jeřábové nádoby, drapáky.

8 Úpravy konců lan Výpočet ocelových lan lana jsou v provozu namáhány zásadně na tah, na kladkách a bubnech jsou namáhány na ohyb Uchycení lan v bubnech pomocí klínů nebo příložkami Uložení bubnů Na nehybném hřídeli hřídel nepřenáší M k, obtížné umístění převodovky a pohonu - na hybném hřídeli Pojezdové ústrojí - slouží k pojíždění jeřábu a tím k přemísťování břemen; - hlavní části pojížděcího ústrojí:

9 - pojížděcí kola s uložením - poháněná (7) a nepoháněná (8); - spojovací hřídele a spojky (9); - převodovka pojížděcího ústrojí (10); - brzda pojížděcího ústrojí (11); - elektromotor pojížděcího ústrojí (12). - výpočet výkonu elektromotoru pojezdového ústrojí P p w v ; kde p [N] - síla potřebná k překonání pasivních odporů (trakční odpor, tření nákolků pojezdových kol o kolejnice a podobně); w [N] - odpor vzduchu proti pojezdu; v [m.s -1 ] - pojížděcí rychlost; η [1] - účinnost pojezdového ústrojí. 3) Sklápěcí a otáčecí ústrojí: - pouze u otočných jeřábů a jeřábů se sklápěcím výložníkem. 4) Nosné konstrukce jeřábů: - ocelové konstrukce z válcovaných profilů I, U, plnostěnné nosníky, skříňové nosníky, příhradové nosníky. Nosná konstrukce mostového jeřábu z válcovaných profilů Nosná konstrukce jeřábu z plnostěnného nosníku Nosná konstrukce jeřábu ze skříňového Nosná konstrukce jeřábu z příhradového nosníku nosníku - nosné konstrukce jeřábů jsou namáhány zatížením způsobeným břemenem, vlastní tíhou nosné konstrukce a přídavnými vlivy (například vítr, rázy při provozu a podobně); - u nosných konstrukcí mostových jeřábů (s výjimkou příhradových konstrukcí) je hlavním namáháním konstrukce ohyb a pevnostní výpočet vychází z pevnostní podmínky v ohybu O M O max W., kde O DO σ o [MPa] - napětí v ohybu; M o,max [N.m] - maximální ohybový moment zatěžující nosnou konstrukci; W o [m 3 ] - modul průřezu v ohybu nosné konstrukce a vypočte se z výrazu J X WO, kde J x [m 4 ] je kvadratický moment průřezu (počítá se často e s užitím Steinerovy věty) a e [m] je vzdálenost krajního vlákna průřezu od neutrální osy; σ Do [MPa] - napětí dovolené v ohybu.

10 - u příhradových nosných konstrukcí jeřábů jsou pruty namáhány na tah nebo tlak dle řešení sil v prutech a pevnostní výpočet vychází z pevnostní podmínky v tahu t S c S D nebo z pevnostní podmínky ve vzpěru s užitím součinitele vzpěrnosti Dt, kde σ [MPa] - napětí v tahu; [N] - síla zatěžující daný prut; S [m 2 ] - plocha nebezpečného průřezu daného prutu; σ D [MPa] - napětí dovolené v tahu; σ t [MPa] - napětí v tlaku; c [1] - součinitel vzpěrnosti závisícím na materiálu prutu a jeho štíhlosti, která se vypočte ze vztahu l, kde l [m] je délka prutu a j min je 2 j min minimální kvadratický poloměr průřezu; j min [m] - minimální kvadratický poloměr průřezu a je minimální kvadratický moment průřezu prutu; σ Dt [MPa] - napětí dovolené v tlaku. j J S min min, kde J min [m 4 ] 5) Elektrická výzbroj jeřábu: - přívod elektrického proudu (kabely nebo troleje); - přístroje rozváděcí, vypínací, jistící, kontrolní a podobně; - koncové vypínače (bezpečnostní zařízení).

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla SKUPINA PŘÍLOH XIV Dvoucestná vozidla Společná ustanovení Příloha XIV k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV-pracovními stroji. 2. Základní rozdělení dvoucestných

Více

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení,

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, vážení, měření, počítání, třídění hmotných částí jak ve

Více

ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU

ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU Příloha č.22 ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU Obsah: 22.1. Odpovědnost za technický stav zařízení podléhající technickému dozoru 22.1.1. Určená technická zařízení - činnost pracovníků odpovědných

Více

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR Ing. Vojtěch Kolmaš, Ing. Jaroslav Kohoutek, Ing. Jindřich Vymětal Praha 2007 @ Ministerstvo obrany České republiky AVIS, duben 2007 ISBN 978-80-7278-382-3

Více

DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Fakulta strojní DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ I. Jaromír Polák Jiří Pavliska Aleš Slíva OSTRAVA ÚVOD Manipulace s materiálem, jehož významnou částí je

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Přední výrobce mostových jeřábů a kladkostrojů světové klvality. www.gigasro.cz

Přední výrobce mostových jeřábů a kladkostrojů světové klvality. www.gigasro.cz Přední výrobce mostových jeřábů a kladkostrojů světové klvality www.gigasro.cz GIGA, s.r.o. Společnost byla založena v roce 1991 Sídlo: 75 km na sever od Prahy po dalnici Praha-Liberec; přibližně 60 km

Více

SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy

SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy 1 Úvod Druhá část studijních textů je doplněna o stručný souhrn doplňkových provozů a problematiku manipulací. Členění každé organizace má řadu doplňujících úseků, bez kterých není možné určité činnosti

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

Provoz speciálních drah

Provoz speciálních drah Provoz speciálních drah Speciální dráhy dělíme na: lanové dráhy; ozubnicové dráhy; pozemní lanovky. Tento typ dopravního řešení se používá těch případech, kdy klasická dráha (máme na mysli železniční)

Více

Spoje ve strojírenství

Spoje ve strojírenství Spoje ve strojírenství Elektronická učebnice Miloš Šlupina Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Obsah 1 Rozdělení spojů 4 2 Šroubové spoje.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY www.autocora.cz Slovo úvodem Vážení obchodní partneři, připravili jsme pro Vás nový

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Jakub Kostelecký Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace výběru regálového zakladače pro sklad hutního

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Příloha č. 2 poptávky na GO KU 300.S -17/K73

Příloha č. 2 poptávky na GO KU 300.S -17/K73 Příloha č. 2 poptávky na GO KU 300.S -17/K73 Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 1 (celkem 15) 1 Elektrická zařízení Základní systém rozvodu zůstane zachován, situace rozvoden a skříní se

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Schváleno generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost dne

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

432E. Rýpadlo-nakladač. Hloubkový dosah rýpadla Standardní násada

432E. Rýpadlo-nakladač. Hloubkový dosah rýpadla Standardní násada 432E Rýpadlo-nakladač Vznětový motor Cat 3054C DIT (standardní) Celkový výkon (dle SAE J1995) při 2200 ot/min Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Vznětový motor Cat 3054C DIT (volitelné vybavení)

Více