Elektrovůz lehké konstrukce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrovůz lehké konstrukce"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Elektrovůz lehké konstrukce Bakalářský projekt Jakub Rosický Liberec 2010 Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/ ) Ref lexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Ústav mechatroniky a technické informatiky Akademický rok: 2009/10 ZADÁNÍ ROČNÍKOVÉHO PROJEKTU Jméno a příjmení: Jakub Rosický Studijní program: B 2612 Elektrotechnika a informatika Název tématu: Elektrovůz lehké konstrukce A Vedoucí učitel projektu: Ing. Jan Koprnický, Ph.D. Zásady pro vypracování: 1. Zpracování rešerše problematiky elektrovozů lehké konstrukce a malých rozměrů pro přepravu osob. 2. Navržení možných koncepcí elektrovozů lehké konstrukce pro přepravu dětí. 3. Součástí návrhu bude rozbor elektrické (baterie, řízení), elektromechanické (elektromotory) i mechanické (uložení všech systémů v konstrukci) části systému. 4. Závěrečnou technickou zprávu napište v sázecím systému L A TEX. Seznam odborné literatury: [1] Cenek, M.; aj.: Akumulátory od principu k praxi. Praha : FCC PUBLIC, 2003, ISBN [2] Larminie, J.; Lowry, J.: Electric Vehicle Technology Explained. Chichester : John Wiley & Sons, Ltd, 2003, ISBN [3] Rybička, J.: L A TEXpro začátečníky. Brno : Konvoj, 1999, ISBN [4] Vegr, J.: Elektromobily historie a současnost. Pro-Energy, ročník 2008, č. 3, 2008: s , ISSN [5] Šťastný, J.; Remek, B.: Autoelektrika a autoelektronika. Praha : T. Malina-nakladatelství, 2003, ISBN Rozsah závěrečné zprávy o řešení projektu: 10 až 15 stran V Liberci dne 29. září 2009 Vedoucí učitel projektu (podpis)

3 Abstract Abstrakt Tato práce obsahuje teoretické a praktické řešení problematiky elektrovozu lehké konstrukce. V teoretické části se zabývá zpracováním rešerše a vysvětlením termínu elektrovůz lehké konstrukce. V praktické části se řeší různé varianty konstrukcí kočárku. Po shrnutí návrhů je vybráno nejvhodnější řešení, ke kterému je potom vytvořen 3D model z CAD programu. Klíčová slova elektrovůz lehké konstrukce, dětský kočárek, elektrokolo, Gruber Assist Abstract This bachelor thesis includes theoretical and practical solution of lightweight construction of electro-wagon problems. In the theoretical part the work puts brain into the background research of processing and to explanation of the term lightweight construction electro-wagon. In the practical part the different variants of wagon construction are solved. After the summary of the suggestions the best solution is chosen, to which the 3D model in CAD program is subsequently created. Key words lightweight construction electro-wagon, baby coach, electro-bicycle, Gruber Assist 3

4 Obsah Obsah Abstrakt 3 Klíčová slova 3 Abstract 3 Key words 3 1 Úvod 6 2 Vysvětlení a účel elektrovozu lehké konstrukce Termín elektrovůz lehké konstrukce Účel využití elektrovozu lehké konstrukce Inspirativní vzory pro elektrovůz lehké konstrukce Elektrické invalidní vozíky Elektrokola Kočárky na trhu Konstrukce kočárků Hmotnost kočárků Elektrovůz lehké konstrukce 9 6 Mechanická konstrukce 9 7 Elektromotor Vzorce pro výpočet potřebného výkonu elektromotoru Elektromotory využívané pro elektrokola Kolmé uložení elektromotoru k hnané hřídeli Elektromotor uložený na hnané hřídeli Akumulátory 13 4

5 Obsah 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Kolmé uložení elektromotoru k hřídeli Elektromotor uložený na hřídeli Elektromotory v kolech Shrnutí návrhů Mechanický model návrhu Model konstrukce Model elektromotoru Složený celkový model Výpočet výkonu elektromotoru Elektrické schéma zapojení elektrovozu lehké konstrukce Regulace rychlosti kočárku Ochrana kitu a kabeláže Bezpečnostní opatření Zabezpečení proti neřízenému pohybu kočárku Zabezpečení proti zaseknutí kitu Závěr 23 Literatura 25 Příloha 26 5

6 1 Úvod 1 Úvod Cílem ročníkového projektu bylo zpracovat teoretickou a praktickou část na téma elektrovůz lehké konstrukce. Nejprve se seznámíme s teoretickou částí. Ta obsahuje vysvětlení základních pojmů a navržení řešení elektrovozu lehké konstrukce. Nejvhodnější návrh poté zpracuji a vymodeluji v CAD programu. Elektrovůz lehké konstrukce je dopravní zařízení určené pro přepravu dětí. Hmotnost dopravního zařízení nepřesáhne 20 kg. Projekt jsem si vybral ze dvou důvodů. Prvním důvodem je možnost konstruování a druhým je zpracování modelů v CAD programu. Za CAD program jsem si zvolil Solid Works. 6

7 3 Inspirativní vzory pro elektrovůz lehké konstrukce 2 Vysvětlení a účel elektrovozu lehké konstrukce 2.1 Termín elektrovůz lehké konstrukce Je to dopravní zařízení určené pro přepravu osob. Vyznačuje se především malými rozměry a nízkou hmotností. Proto postačí konstrukce jednoduššího typu. Elektrovůz lehké konstrukce je poháněn elektromotorem, který je napájen nejčastěji Li-ion akumulátory. Elektrovůz lehké konstrukce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je mechanická konstrukce kočárku a druhou částí je kit, který obsahuje kompletní elektroinstalaci s elektrickými prvky. 2.2 Účel využití elektrovozu lehké konstrukce Elektrovůz lehké konstrukce bude určen pro přepravu dětí, za účelem ulehčení jejich přepravy rodičům. 3 Inspirativní vzory pro elektrovůz lehké konstrukce Pro budoucí elektrovůz lehké konstrukce jsou hlavními atributy nízká hmotnost a jednoduchá mechanická konstrukce. To vše spojeno s přepravou osob. Jako první inspirací by mohl být elektroautomobil, který ale nesplňuje hlavní atributy v jednoduchosti konstrukce a v nízké hmotnosti dopravního prostředku. Dalším možným prostředkem by mohl být elektroskútr. Jeho konstrukce je už o poznání jednodušší a hmotnost se pohybuje cca od 100 kg do 200 kg. Další možnou variantou je elektrický invalidní vozík. Má jednoduchou konstrukci a váží od 100 kg do 180 kg. Posledním dopravním prostředkem je elektrokolo, které má nejjednodušší konstrukci a nejmenší hmotnost. [8] 3.1 Elektrické invalidní vozíky Podvozek kočárku se čtyřmi koly je velice podobný podvozku elektrického invalidního vozíku. Tato podobnost lze využít pro návrhy řešení elektrovozu lehké konstrukce. Jediným negativním faktorem je hmotnost invalidního elektrického vozíku. Nejlehčí varianta invalidního elektrického vozíku váží 100 kg. [4] 7

8 4 Kočárky na trhu 3.2 Elektrokola Hlavní předností elektrokol je jejich jednoduché mechanické řešení a nízká hmotnost. Ovšem nevýhodou se stává odlišná konstrukce od současných kočárků pro děti. Ale pro řešení uložení elektromotoru v návrhu je elektrokolo správným vzorem, ze kterého lze čerpat. Využívají různá uložení elektromotorů. 4 Kočárky na trhu Nabídka kočárků na českém trhu je velice široká. Kočárky se liší nejen v modelových typech ale i konstrukčním řešením. Nejčastěji se setkáváme s označením modelů jako např.: golfové hole (nebo také golfové kočárky), hluboké a sportovní kočárky, ale existují i další typy modelů. 4.1 Konstrukce kočárků Z hlediska konstrukce lze kočárky rozdělit do dvou hlavních skupin. Do první skupiny patří tříkolky obr. 1. Některé kočárky v této kategorii mají čtyři kola, která jsou v přední části blízko u sebe, a proto tento typ patří mezi tříkolky. Obrázek 1: Podvozek kočárku varianta tříkolka [2] Druhou skupinou jsou čtyřkolky obr. 2. Tyto modely se většinou vyznačují větší hmotností a rozměry. Vycházel jsem z uvedených zdrojů [2][6][3]. 8

9 6 Mechanická konstrukce Obrázek 2: Podvozek kočárku varianta čtyřkolka [2] 4.2 Hmotnost kočárků Hmotnost závisí na konstrukčním řešením kočárku. Nejlehčí varianty kočárku váží 7 kg a nejtěžší dosahují hmotnosti 20 kg. [2][6][3] 5 Elektrovůz lehké konstrukce Návrh elektrovozu lehké konstrukce se bude skládat ze dvou hlavních částí. První částí bude výběr konstrukce podvozku, který je na trhu. Druhou částí bude výběr elektromotoru a jeho uložení v konstrukci. 6 Mechanická konstrukce Mechanická konstrukce bude rozdílná pouze v některých částech od konstrukčních řešení dětských kočárků. Elektrokočárek bude mít na madle ovládání elektromotoru a ukazatel o stavu baterie. V podvozku pak bude uložen elektromotor s baterií. Veškerá elektroinstalace bude vedena v konstrukčních tyčích kvůli ochraně přepravovaných dětí před elektrickým úrazem. Pro lepší stabilutu proti překlopení se bude kit aplikovat na variantu kočárku se čtyřmi koly (obr. 2). 9

10 7 Elektromotor 7 Elektromotor Vybraný elektromotor musí splňovat jak mechanické, tak i elektrické požadavky. Z hlediska mechanické části jsou pro elektromotor důležitými kritérii nízká hmotnost a malé rozměry. Elektrickým zdrojem bude stejnosměrný zdroj. Z tohoto důvodu použiji v projektu stejnosměrný motor. Mezi hlavní výhody patří možnost plynulé regulace otáček motoru ve velkém rozsahu (změnami napětí na kotvě nebo budícím proudem) a velký točivý moment i při malé rychlosti otáčení. K nevýhodám patří omezení maximální rychlosti otáčení (kvůli mechanickým dispozicím komutátoru) a zvýšené nutnosti údržby komutátoru. Podle způsobu zapojení budícího vinutí a vinutí kotvy se stejnosměrné motory rozdělují na čtyři základní typy (motor s cizím buzením, derivační motor, motor se sériovým buzením a kompaudní motor). U motoru s cizím buzením otáčky klesají při zatížení jen nepatrně a lze motor regulovat napětím na kotvě nebo budícím proudem. Derivační motory se liší pouze v zapojení budícího napětí od motorů s cizím buzením. Regulace otáček je stejná jako u motorů s cizím buzením. Motory se sériovým buzením se vyznačují největším rozběhovým momentem. Otáčky motoru jsou závislé na zatížení, a proto hrozí nebezpečné přetáčení při chodu na prázdno. Posledním typem je kompaundní motor. Ten spojuje vlastnosti derivačních a sériových motorů. [10][9] Obrázek 3: Zatěžovací charakteristiky stejnosměrných motorů [9] 10

11 7 Elektromotor 7.1 Vzorce pro výpočet potřebného výkonu elektromotoru Pro výpočet potřebného výkonu nejrpve musíme vypočítat hnací sílu F k. Výpočet se provede podle vzorce (1). F k = O f + O v + O α + O S (1) O f je odporová síla při valení, která se počítá podle vzorce (2). O f = fg cos(α) (2) Kde f je součinitel valivého tření, G označuje tíhu dopravního prostředku a α určuje úhel nakloněné roviny. Pro výpočet O v se používá vzorec (3), který se nazývá Newtonovým zákonem odporu. O v = 1 2 ρc xsv 2 (3) C x značí součinitel odporu, neznámá S je pro obsah průřezu dopravního prostředku, ρ je hustota prostředí a v je rychlost. Odporová síla při naklonění se značí O α a je určena vzorcem (4). O α = G sin(α) (4) O S je odporová síla při zrychlení (5). O S = ξma (5) Na výpočet výkonu použijeme vzorec (6). P = F k v (6) 7.2 Elektromotory využívané pro elektrokola Inspirací pro výběr elektromotorů posloužila elektrokola. Nejen kvůli používaným typům elektromotorů, ale i kvůli jednoduchému a názornému uložení do konstrukce Kolmé uložení elektromotoru k hnané hřídeli Vhodný typ elektromotoru vyrábí rakouská firma Gruber Assist. Jedná se o 22 cm dlouhý tubus obr. 4 o váze 900 g. Dodáván s Li-Ion mangan baterií, která v základní verzi váží 1000 g. Tato souprava je určena pro každé kolo a vytvoří z něj elektrokolo. Komplet stojí 1649 euro. [1] 11

12 7 Elektromotor Obrázek 4: Využití elektromotoru pro kola [1] Elektromotor uložený na hnané hřídeli Existují dva typy těchto elektromotorů. První z nich se přímo vyplétá do kola a stává se zároveň i nábojem obr. 5. Cena se pohybuje okolo Kč. Obrázek 5: Elektromotor před vypletením [5] Obrázek 6: Rozložený elektromotor [5] 12

13 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Druhý typ se vyvijí na Massachusetts Institute of Technology. Nese označení GreenWheel (obr. 7). Skládá se z elektromotoru, baterie a generátoru. Vše je uložené v jednom hliníkovém obalu. [7] Obrázek 7: Ukázka GreenWheel [7] 8 Akumulátory Hlavní výhoda akumulátorů spočívá v jejich možnosti znovu nabíjení. Nejčastějšími typy jsou olověné, Li-Ion, NiMH a nebo superkapacitor. Přehled vlastností akumulátorů je v Tab. 1. Zdroj akumulace Kapacita Výkonová zatížitelnost Životnost [cyklů] Pb Střední Malá Malá NiMH Velká Střední Střední Li-Ion Velká Střední Velká Superkapacitor Malá Vysoká Velmi vysoká Tabulka 1: Vlastnosti akumulátorů [12] Olověné akumulátory se u elektrovozů nevyužívají kvůli své vysoké hmotnosti. Nejčastěji se využívají NiMH články nebo Li-Ion články. Superkapacitory se používají zatím ojediněle, protože jejich negativem je poměrně malá kapacita a vysoká cena.[12] 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Výchozím řešením konstrukce pro návrhy bude typ kočárku podle obr. 2. Jednotlivé návrhy se budou odlišovat použitým elektromotorem a jeho uložením. 13

14 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Na obrázcích návrhů jsou použity dvě odlišovací barvy. První barvou je červená, která označuje elektromotor. Žlutá barva znázorňuje akumulátor. 9.1 Kolmé uložení elektromotoru k hřídeli Tento návrh počítá s elektromotorem od firmy Gruber Assist nebo podobným typem. Základní výhodou je nízká váha elektromotoru a akumulátoru. Samotný elektromotor váží 900 g a akumulátor má hmotnost 1000 g. Elektromotor bude pohánět zadní nápravu. Kvůli délce elektromotoru nebude baterie na středu mezi koly, ale blíže k přední nápravě. Nevýhodou je pořizovací cena kitu od firmy Gruber Assist, která je [1] Obrázek 8: Návrh s kolmým uložením elektromotoru 9.2 Elektromotor uložený na hřídeli Elektromotor je uložen na hřídeli. U návrhu vzniká problém s propojením elektromotoru s koly. Na obr. 7 vidíme spojení elektromotoru s kolem pomocí vyplétacích drátů. V návrhu by museli vyplétací dráty procházet skrz konstrukční tyče. Proto nelze návrh použít. I když pořizovací cena je nižší než u návrhu s kitem od Gruber Assist, ale hmotnost elektromotoru je 3,5 kg. 14

15 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Obrázek 9: Návrh uložení elektromotoru na hřídeli 9.3 Elektromotory v kolech Hlavní rozdíl od předešlých návrhů spočívá v počtu elektromotorů. Celý koncept počítá se dvěma elektromotory, které budou vypleteny do zadních kol. Na zadní hřídeli bude nutné upravit uložení. Pomocí drážek a per znehybníme zadní hřídel. Výhodou tohoto řešení je vysoký výkon, který by ovšem nemusel být zcela použitelný. Mezi negativa návrhu patří vyšší hmotnost, která je způsobena počtem elektromotorů a větší baterií. Cena je přímo úměrná k počtu elektomotorů. Obrázek 10: Návrh uložení elektromotorů v kolech 15

16 10 Shrnutí návrhů 10 Shrnutí návrhů Jednotlivé návrhy jsou porovnány v tabulce podle uvedených kritérií. Mezi ně patří cena, hmotnost, konstrukce a využití jako samostatně prodejný doplněk. Vysvětlení principu posuzovaných kritérií: Cena hledá se nejnižší cena zařízení (bez dětského kočárku) Hmotnost nejlépe je hodnocena nejnižší hmotnost zařízení (bez dětského kočárku) Konstrukce nejlépe je hodnocen návrh, který nejméně mění konstrukci dětského kočárku Využitelnost jako doplněk porovnání jestli lze zařízení prodávat samostatně jako doplněk ke kočárkům Jednotlivá hlediska porovnání budou hodnocena stupnicí od 1 (nejlepší) do 3 (nejhorší). 1. Návrh kolmé uložení elektromotoru k hřídeli 2. Návrh elektromotor uložený na hřídeli 3. Návrh elektromotory v kolech Hledisko porovnání 1. Návrh 2. Návrh 3. Návrh Cena 3 ( Kč) 1 (6 000 Kč) 2 ( Kč) Hmotnost 1 (1,9 kg) 2 (4,5 kg) 3 (16 kg) Konstrukce Samostatný doplněk ano ne ano (*) Tabulka 2: Porovnání jednotlivých návrhů *elektromotor vypletený do kol Po vyhodnocení kritérií je nejvhodnějším návrhem pro zpracování návrh s kolmým uložením elektromotoru k hřídeli. Toto řešení patří mezi nejdražší, ale jeho hlavní předností je nízká váha. Dalším pozitivem je skutečnost, že se vyrábí jako samostaný kit. 16

17 11 Mechanický model návrhu 11 Mechanický model návrhu V kapitole jsou předvedeny dva modely jednotlivých částí kočárku a výsledný model kočárku. Je zde zobrazen jak složený, tak i rozložený model konstrukce kočárku a model elektromotoru. Pomocí představených modelů a dalších modelů uvedených v příloze je složen výsledný model kočárku, který je zobrazen na konci kapitoly Model konstrukce Uvedený model kočárku vychází z reálného modelu. Pro vytvoření výsledné konstrukce kočárku se musí vymodelovat nejprve jednotlivé části konstrukce. Právě na obr. 11 rozloženého modelu lze vidět jednotlivé části konstrukce. Z těchto jednotlivých prvků se skládá výsledná kontrukce. Obrázek 11: Rozložený model kočáku Na dalším obr. 12 je již celá konstrukce složená. Jedná se zatím jenom o čistou konstrukci bez kitu. Výsledný model s kitem je na konci kapitoly. 17

18 11 Mechanický model návrhu Obrázek 12: Složený model kočáku 11.2 Model elektromotoru Druhým uvedeným modelem je elektromotor (obr. 13). Na hnací hřídeli je připevněno kuželové ozubené kolo, kterým se bude převádět točivý moment na zadní nápravu kočárku. Obrázek 13: Elektromotor 11.3 Složený celkový model Výsledná konstrukce je na obr. 14. Pro lepší přehlednost je model vybarvený a opozicovaný. Na výsledném modelu lze vidět již uvedené modely a kompletní kit pro kočárek. Na obrázku vidíme ovládací prvek elektomotoru, kterým se reguluje rychlost kočárku a slouží jako 18

19 12 Výpočet výkonu elektromotoru bezpečnostní pojistka. Dále vidíme držáky, které drží baterii a elektromotor. Obrázek 14: Složená konstrukce 1. madlo, 2. ovládací prvek elektromotoru, 3. tyče, 4. baterie, 5. držáky na baterii a elektromotor, 6. ozubený převod, 7. elektromotor, 8. kolo, 9. spojka tyčí, 10. kloub pro nastavení výšky madla 12 Výpočet výkonu elektromotoru Vypočtený výkon bude pro případ, kdy kočárek s kitem stoupá konstantní rychlostí do kopce. Počáteční hodnoty pro výpočet: m = 30kg(kočárek = 13kg, kit = 2kg, dítě = 15kg); f = 0, 03; α = 15 ; v = 4 km = 1, 1 m; a = 0 m. h s s 2 Dosazením hodnot do (5) dostáváme výsledek pro O S (7). O S = 0N (7) Výpočet odporové síly prostředí O v zanedbáme kvůli minimální výsledné hodnotě. Dosazením hodnot do vzorců (2) a (4) vypočteme hodnoty O f a O α. O f = 8, 7N (8) O α = 77, 6N (9) 19

20 14 Regulace rychlosti kočárku Užitím vzorce (1) vypočteme hnací sílu F k. F k = C f + O α = 8, , 6 = 86, 3N (10) Výkon na kolech vypočteme vzorcem (6). P k = F k v =. 100W (11) Vypočtený výkon byl zaokrouhlen nahoru. Výsledek nezahrnuje ztráty způsobené odporovou silou prostředí, momenty na čepech a ozubeném převodu. 13 Elektrické schéma zapojení elektrovozu lehké konstrukce Elektrické schéma zapojení je na obr. 15. Zdrojem je akumulátor o napětí 30 V. Dále obsahuje pojistku proti zkratovému proudu. Další položkou je spínač pro zapnutí nebo vypnutí obvodu. Kvůli regulaci motoru je v obvodu potenciometr, kterým regulujeme otáčky motoru. Posledním prvkem je stejnosměrný elektromotor. Obrázek 15: Eletrické schéma zapojení 14 Regulace rychlosti kočárku Pro největší spokojenost zákazníků se musí kit přizpůsobovat individuálním rychlostem zákazníků. Proto musí kit obsahovat regulaci rychlosti. Jako regulátor použijeme potenciometr. 20

21 16 Bezpečnostní opatření Pomocí něho bude možné měnit hodnoty napětí a tím dosáhneme snížení nebo zvýšení otáček elektromotoru. 15 Ochrana kitu a kabeláže Kvůli spolehlivosti musí být celý kit chráněn proti vodě a nečistotám, a to nejen jeho mechanická, tak i elektrická část. Mechanická část kitu bude v plastovém krytu, který bude chránit elektromotor a kuželové soukolí proti odstřikující vodě, prachu a jiným cizím předmětům. Samotný kryt se skládá ze dvou částí (horní a spodní díl). Mezi dotykovými plochami krytu se umístí gumové těsnění. Tím zabráníme proníkání nečistot a vody k mechanické části. Kabeláž se povede v konstručních tyčích kočárku, které se minimálně upraví (upravení krycího víčka na tyči a vyvrtání otvoru pro výstup kabelů). Pro stupeň krytí elektroinstalace jsem vybral podle normy ČSN EN IP 33 B. Kde IP 33 B znamená IP International Protection, první číslo 3 znamená ochrana malými cizími tělesy o průměru 2.5cm. Druhé číslo nám udává stupeň ochrany před vodou. Číslo 3 je kropení (déšť) ve sklonu Označení prvním písmenem, tedy B, dodává ochranu před dotykem. 16 Bezpečnostní opatření Kočárek s kitem je zabezpečen proti dvěma situacím. První situací je znemožnit odjetí kočárku, pokud ho nikdo neřídí. Druhá situace vzniká, pokud se ozubené soukolí zasekne. Znemožní tak další pohyb kočárku Zabezpečení proti neřízenému pohybu kočárku Toto zabezpečení funguje dvoufázově. Nejprve se musí zasunout klíč (nejedná se o klíč na startování, pouze má podobný tvar klíče) pod spínač, aby bylo možné kit zapnout. Klíč bude připnut na zápěstí pomocí spirálové plné trubice. Ta umožní volnost do určité vzdálenosti. Po překročení vzdálenosti se vytrhne klíč a rozpojí obvod. 21

22 16 Bezpečnostní opatření 16.2 Zabezpečení proti zaseknutí kitu Druhé zabezpečení je proti zaseknutí kitu. Proto je na hnací hřídeli umístěn střižný kolík. Ten se při určité síle přestřihne a zabrání zničení elektromotoru nebo jiných mechanických částí. 22

23 Závěr Závěr Na začátku své práce jsem zpracoval rešerši o elektrovozu lehké konstrukce. Nejprve jsem v ní vysvětlil termín elektrovůz lehké konstrukce a určil jsem si využití pro přepravu dětí. Dále jsem se zabýval inspirativními vzory, ze kterých lze vycházet pro návrh elektrovozu lehké konstrukce. Nakonec rešerše jsem popsal problematiku mechanické konstrukce, elektromotoru a akumulátoru. Následně jsem navrhnul různé koncepty pro elektrokočárek. Návrhy vycházely ze stejné mechanické konstrukce, ale lišily se v uložení elektromotoru a baterie. Koncepty jsem porovnal a vybral jsem nejvhodnější návrh, který jsem dále zpracoval. Pro vybraný návrh jsem v CAD programu Solid Works vytvořil 3D model konstrukce, ve kterém je uložen elektromotor a baterie. Vypočítal jsem výkon na zadních kolech, který je 100 W. Elektromotor používaný v kitu od Gruber Assist má hodnotu 200 W. V kitu se využívá silnější elektromotor kvůli větší hmotnosti přepravovaných osob. Z toho vyplývá, že ve studii byl použit 2 silnější elektromotor než bylo zapotřebí. Po dokončení projektu, jsem si uvědomil hlavní nevýhody kitu. Kit lze aplikovat pouze na modely kočárků, které mají spojovací tyč mezi předními a zadními koly. Což jak jsem se přesvědčil není samozřejmostí u ostatních modelů kočárků. Jednotlivé modely kočárků se ještě liší v šířce. Možné řešení spočívá v teleskopických držácích, kde by šla měnit jejich délka. Po shrnutí tedy vyplývá, že by samostatně prodejný kit musel splňovat následující kritéria. Elektromotorem prochází hnaná hřídel a je upevněn držáky ke konstrukčním tyčím. Tím zabráníme k jeho protáčení na hřídeli. Pro zjednodušení kitu se baterie umístí do textilního pouzdra. Tím dosáhneme větší variability k připevnění baterie ke konstrukci. 23

24 Literatura Literatura [1] GRUBER ASSIST [online]. 2006, [cit ]. URL [2] Kočárky autosedačky [online]. 2009, [cit ]. URL [3] Nej-kočárky.cz obchod s dětskými kočárky a autosedačkami [online]. 2009, [cit ]. URL [4] Sivak - zdravotnická technika [online]. 2009, [cit ]. URL [5] ECOTECH [online]. c2009, [cit ]. URL [6] SvětKočárků.cz [online]. c2009, [cit ]. URL [7] Horčík, J.: GreenWheel - další revoluce z MIT, tentokrát pro elektrokola [online] , [cit ]. URL [8] Horčík, J.: Hybrid.cz - Ekologie, doprava, elektromobily, alternativní paliva [online] , [cit ]. URL [9] Peter Bastian, a. k.: Praktická elektrotechnika. ISBN X, Europa Sobotáles, [10] Roubíček, O.: Elektrické motory a pohony příručka techniky, volby a užití vybraných druhů. BEN technická literatura, [11] Rybička, J.: LATEXpro začátečníky. ISBN , Brno : Konvoj,

25 Literatura [12] Štěrba, P.: Elektrotechnika motorových vozidel. Computer Press, Poděkování: Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/ ) Ref lexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření. Formát zpracování originálu: titulní list barevně, další listy včetně příloh černobíle. 25

26 Příloha Příloha Obrázek 16: Konstrukční tyč mezi koly Obrázek 17: Spojovací díl na konstrukční tyče Obrázek 18: Rovná křižná konstrukční tyč 26

27 Příloha Obrázek 19: Zakřivená křižná konstrukční tyč k madlu Obrázek 20: Spojovací díl mezi madlem a zakřivenou křižnou konstrukční tyčí Obrázek 21: Díl z kloubu pro nastavitelnou výšku madla 27

28 Příloha Obrázek 22: Kolo Obrázek 23: Madlo Obrázek 24: Držák na baterii 28

29 Příloha Obrázek 25: Držák na elektromotor 29

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn VY_32_INOVACE_H.3.14 Integrovaná střední škola technická Mělník, K

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Mechanizmy s přerušovaným pohybem

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.1.06 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Zdroje elektrického napětí

Zdroje elektrického napětí Anotace Učební materiál EU V2 1/F15 je určen k výkladu učiva zdroje elektrického napětí fyzika 8. ročník. UM se váže k výstupu: žák uvede hlavní jednotku elektrického napětí, její násobky a díly Zdroje

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

ELEKTRO-CYKLISTÉ VÍTÁNI

ELEKTRO-CYKLISTÉ VÍTÁNI ELEKTRO-CYKLISTÉ VÍTÁNI Rady pro provozovatele certifikace kvality služeb CYKLISTÉ VÍTÁNI jak vyhovět i hostům a návštěvníkům kteří přijedou na elektrokole. Obsah: 1. Česko a elektrokola v roce 2014. 2.

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

4WS řízení zadních kol

4WS řízení zadních kol 4WS řízení zadních kol Pavel Brabec 1), Miroslav Malý 2), Robert Voženílek 3) Abstract Four-Wheel Steering Rear Wheels Control. For parking and low-speed maneuvers, the rear wheels steer in the opposite

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra mechaniky a strojnictví KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ POSUVNÁ BRÁNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval: Václav Fidrant Datum: 14. 7. 2011 Ročník:

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Numerické řešení variačních úloh v Excelu

Numerické řešení variačních úloh v Excelu Numerické řešení variačních úloh v Excelu Miroslav Hanzelka, Lenka Stará, Dominik Tělupil Gymnázium Česká Lípa, Gymnázium Jírovcova 8, Gymnázium Brno MirdaHanzelka@seznam.cz, lenka.stara1@seznam.cz, dtelupil@gmail.com

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %. Vyplatí se jezdit na elektřinu? Uvažujete o tom, jak se pohodlně přepravit po městě či na výlet? Stále oblíbenějším dopravním prostředkem nejen pro tyto účely se stávají skútry. Kromě klasických skútrů

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více