2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman"

Transkript

1 ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů 6. Brzděí asychroích motorů 7. Jedofázový asychroí motor 00 Katedra obecé elektrotechiky FEI VŠB-T Ostrava Ig.Staislav Kocma

2 ASYNCHRONNÍ STROJE Výzam a použití Asychroí stroje se užívají ejčastěji jako motory. Jsou ejrozšířeějšími elektromotory vůbec a používají se k ejrůzějším pohoům proto, že jsou ze všech elektromotorů ejjedodušší a ejlaciější. Jsou rověž provozě ejspolehlivější a vyžadují malou údržbu. žívají se k pohoům zařízeí jako jsou čerpadla, vetilátory, kompresory, pásové dopravíky, jeřáby, výtahy, obráběcí stroje, atd.. Pricip čiosti asychroího motoru ( A ) Pricip čiosti A je založe a vzájemém elektromagetickém působeí točivého magetického pole statoru a proudů, vytvořeých ve viutí rotoru tímto magetickým polem. A je tedy založe a idukci apětí a proudů v rotoru a proto se také azývá idukčím motorem.točivé magetické pole se u A vytvoří ve viutí statoru (pevá, epohyblivá část stroje), které je ejčastěji provedeo jako trojfázové, kde viutí jedotlivých fází jsou prostorově atočea o 0 0 a kterými protéká trojfázový harmoický proud. Pricip čiosti je zřejmý z obr. a. Pro jedoduchost je zde trojfázové viutí uvažováo ve formě tří závitů, každý pro jedu fázi (ozačey, V, W). Proudy procházející jedotlivými závity vytvářejí magetické pole s jedím severím a jižím pólem (jedá se tedy o dvojpólový motor). Na obr. v okamžiku t (ω t 0) má proud i fu protékající fází statorového viutí maximálí kladou hodotu, proudy i fv, resp.i fw ve fázích V a W polovičí velikost se záporou polaritou. Výsledé magetické pole φ tot (t ) je dáo vektorovým součtem polí všech tří fází, vybuzeými příslušými fázovými proudy a má v tomto okamžiku směr a orietaci jak je akresleo a obr.. V okamžiku t (ω t π) je proud i fw ve fázi W maximálí se záporou polaritou, kdežto proudy ve zbývajících fázích a V jsou kladé s polovičí velikostí, tak jak je to zřejmé z časového průběhu trojfázového harmoického proudu a obr.. Výsledý magetický tok φ tot (t ), jak je vidět a obr., je vůči toku φ tot (t ) posuutý o úhel 60 0, tj. o stejý úhel o který se pootočily fázory proudů v jedotlivých fázích. Z toho je tedy zřejmé, že za dobu jedé periody střídavého harmoického proudu statoru se magetické pole statoru otočí o 60 0, tj. vykoá jedu otáčku. To zameá, že otáčky magetického pole statoru S dvojpólového A (tzv. sychroí otáčky) jsou rovy frekveci apájecího proudu statoru f (Ω S π S, Ω S π f ). Obdobě lze dokázat, že v případě čtyřpólového A se za stejou dobu tj. za dobu jedé periody střídavého harmoického proudu statoru magetické pole otočí je o 80 0, tj. vykoá je půl otáčky. Sychroí otáčky jsou tedy závislé i a počtu pólů stroje, resp. počtu pólových dvojic. i ifu ifv i fw 0 π π π ω. t Obr.. Časový průběh trojfázového harmoického proudu

3 t t V F φ tot S J W φ tot(t ) φ φ v φ φ u w ( t ) φum + φ um φ um u tot φ I fu W F V Ifw S I m um I fv t t I vm I wm V S F W φ w φ u φ t tot φ φ v W F J φ V tot ( t ) φ wm + φ wm φ wm φ w S I fu I um I vm 60 0 I fv S f v obecém případě: S f p - ( s, Hz, -) I w I fw p počet polových dvojic, p počet polů Obr.. Vzik točivého magetického pole trojfázového viutí statoru a vzik mometu A

4 Napětí a proudy v rotoru se podle idukčího zákoa mohou idukovat točivým magetickým polem je při otáčkách rotoru odlišých od sychroích otáček točivého pole statoru, tedy při asychroích otáčkách. Při sychroích otáčkách rotoru by se do ěj eidukovalo apětí, eprotékaly by jím proudy a stroj by měl ulový momet. Při rozběhu se ve stojícím rotoru idukují apětí, která v uzavřeém obvodu rotoru vyvolají proudy, čímž dojde k silovému působeí pole statoru a rotorový obvod. Směr a orietace této síly se určí podle Flemigova pravidla levé ruky. Účikem těchto sil vziká točivý momet, který roztočí rotor ve smyslu točeí magetického pole statoru. Elektrická eergie se přeměňuje a mechaickou a stroj pracuje jako motor. Asychroí stroje mohou také pracovat jako asychroí geerátory (to zameá, že mechaickou eergii přeměňují a elektrickou) v případě, že poháěím A dosáheme jeho mechaických otáček vyšších ež jsou otáčky sychroí, čímž idukovaá apětí a proudy v rotoru jsou opačého smyslu a stroj tedy dodává čiý elektrický výko do sítě. Poháíme-li stroj mechaickým mometem působícím proti smyslu otáčeí točivého magetického pole, pracuje jako asychroí brzda, tj. momet asychroího stroje působí proti hacímu mechaickému mometu. Na obrázku je ukázáa podstata vziku vícepólového A ze základího -pólového. -pólový motor -W -W -V S N V -V S N V W - W - a b 4-pólový motor S -V W N - -W V x - W V -V -W N S -V S N -W V W - c d Obr.. Počty pólů u asychroího motoru

5 Na obr.a je točivé magetické pole statoru vytvářející jede severí N a jede jiží S pól, tj. jedá se o dvojpólový motor. Na obr.b a c je uvedea ásledující představa : trojfázové viutí statoru je stlačeo tak, aby pokrývalo pouze poloviu obvodu statoru stroje. Totéž viutí je pak zovu vložeo do uvolěé poloviy, čímž, jak je vidět a obr.d, vzike čtyřpólový motor, tj. motor jehož statorové viutí vytváří dva severí a dva jiží póly. Obdobě lze získat i vícepólové motory (šestipólové, osmipólové, atd ). V praxi se vícepólové statorové viutí získá vhodým provedeím celého trojfázového viutí. V praxi se uvádějí otáčky A v otáčkách za miutu, pak vztah pro sychroí otáčky je: S 60 f p - ( mi, Hz, -) írou asychroizmu tj. rozdílu otáček sychroích a otáček rotoru je skluz, defiovaý vztahem : S - s 00 S (%) Idukovaé proudy v obvodu rotoru vytvoří rověž točivé magetické pole rotoru, které se vzhledem k rotoru stroje otáčí rychlostí daou vztahem : S f p kde frekvece f je frekvece apětí a proudu ve viutí rotoru defiovaá jako : f ( S ) s p f S podle počtu fází statorového viutí - trojfázové - dvojfázové - jedofázové podle provedeí rotorového viutí f Rozděleí A - s kotvou akrátko (klecové) v drážkách rotoru jsou uložey vodivé tyče, ejčastěji hliíkové, spojeé a čelích straách kruhy akrátko - s kotvou kroužkovou v drážkách rotoru je trojfázové viutí z mědi spojeé do hvězdy, jehož vývody jsou připojey a tři kroužky alisovaé stejě jako magetický obvod rotoru a hřídeli stroje a ke kterým přiléhají pevě osazeé kartáče umožňující vyvedeí viutí a svorkovici stroje.

6 Způsob zapojeí trojfázového statorového viutí Viutí statoru, ejčastěji trojfázové, je uložeo v drážkách jeho magetického obvodu složeého z plechů vzájemě izolovaých. Jeho šest koců je vyvedeo a svorkovici a ozačeo podle obr.4a, kde začátky viutí jsou ozačey, V, W a koce, V, W. Pomocí vodivých spojek lze spojit viutí buď do hvězdy (obr.4b), ebo do trojúhelíka (obr. 4c). W V W V W V V W V W V W L L L L L L a) b) c) Obr.4 Svorkovice asychroího motoru : a) připojeí viutí, b) spojeí do hvězdy ( Y ), c) spojeí do trojúhelíka ( D ) Na obr.5 je způsob zapojeí viutí statoru, popř.rotoru a schématické začky jedotlivých provedeí trojfázových A.. Náhradí schéma asychroího motoru Náhradí schéma A je aalogické s áhradím schématem trasformátoru, v rovicích pro idukovaá apětí je avíc tzv. čiitel viutí, který vyjadřuje prostorové rozložeí viutí každé fáze, které jsou tvořey více cívkami rozložeými po obvodu statoru (rotoru), tak aby prostorový průběh magetické idukce byl co ejbližší siusovce a aby se omezil vliv vyšších harmoických. Náhradí schéma A je a obr.6. Porováím s áhradím schématem trasformátoru je vidět, že a výstupích svorkách je připojea čiá zátěž, jejíž velikost závisí a skluzu.

7 a) V V W ~ ~ W b) V V W V ~ ~ W W c) V V W V W u W v ~ ~ u v w w zapojeí viutí statoru (rotoru) schématická začka-trojpólově -jedopólově Obr.5. Schématické zázorěí jedotlivých provedeí A: a) trojfázový idukčí motor akrátko, b) trojfázový idukčí motor akrátko s vyvedeými oběma koci fázových viutí, c) trojfázový idukčí motor s kotvou kroužkovou

8 I R X σ R I X σ X σ R I 0 I FE I µ id R (-s)s R FE X h Z µ R s a) b) Obr.6 Náhradí schéma jedé fáze asychroího motoru: a) úplé, b) zjedodušeé Efektiví hodota idukovaého apětí v jedé fázi viutí statoru a rotoru je dáa vztahy: k N φ id V m 4,44 k V f - čiitel viutí statoru - počet závitů jedé fáze statoru N φ m - celkový magetický tok ve vzduchové mezeře stroje ( maximálí hodota ) ids 4,44 k V f N φm 4,44 kv s f N φm id s kv - čiitel viutí rotoru id - idukovaé apětí při zabrzděém rotoru ( s, 0) N - počet závitů viutí jedé fáze rotoru převod mezi statorem a rotorem se defiuje obdobě jako u trasformátoru : id kv N K - def. pro zabrzděý rotor k N id V Rotorové veličiy se přepočítají a stator podle ásledujících vztahů: I R X id σ K id m I m K R X K σ m m K m m id kde m je počet fází statoru, m počet fází rotoru. Počet fází statoru emusí být totožý s počtem fází rotoru. Velikost idukovaého apětí v obvodu rotoru závisí a velikosti skluzu A, rověž i velikost rozptylové reaktace viutí rotoru jak je patré ze vztahu:

9 X σ S π f L π s f L X σ s Přepočítaý proud tekoucí v rotoru a stator je : I id s R + jx R kde s R σ S + R id R + jx s s s σ což odpovídá áhradímu schématu a obr.6. A při chodu aprázdo ( s 0 ) Při chodu aprázdo edosáhe A sychroích otáček. omet motoru totiž eí ulový, motor je zatíže a hřídeli mometem ztrát aprázdo. A odebírá ze sítě proud aprázdo, který je vlivem vzduchové mezery mezi statorem a rotorem podstatě větší ež u trasformátoru, proud rotoru aprázdo je velmi malý, protože skluz při chodu aprázdo se blíží k ule. A ve stavu akrátko ( s ) Rotor A je zabrzdě, motor se tedy eotáčí a stator je apáje ze sítě. Náhradí schéma je stejé jako u trasformátoru akrátko. Impedace akrátko A je však ve srováí s trasformátory větší, což je způsobeo větším rozptylem, který je ovlivě jiým kostrukčím uspořádáím viutí a vzduchovou mezerou. Proud akrátko (v okamžiku rozběhu motoru tzv. záběrý proud) je tedy ve srováí se zkratovým proudem trasformátoru meší. 0, R s s 0. Výko a momet asychroího motoru Příko odebíraý trojfázovým elektromotorem z apájecí sítě je dá vztahem : P I cosϕ I cosϕ p kde a I jsou fázové veličiy. a I jsou sdružeé veličiy, tj. apětí mezi vodiči a proud tekoucí vodičem přívodího vedeí k motoru ϕ fázový posu mezi apětím a proudem. Ztráty vzikající v A jsou zázorěy a obr.7.

10 P P stator P J vzduchová mezera δ P Fe P d P mec P δ rotor P J s P δ P Fe 0 P (-s) P δ Obr.7. Výkoová bilace motoru Výko motoru je dá rozdílem jeho příkou a ztrát v ěm vzikajících, tedy : P P P - P J - P Fe - P d - P J - P mec P P - P tot, kde : P - mechaický výko a hřídeli motoru P p - příko motoru, tj. elektrický výko odebíraý motorem z apájecí sítě P J - ztráty ve viutí statoru P Fe - ztráty v magetickém obvodu statoru P d - ztráty dodatečé P J - ztráty ve viutí rotoru P mec - ztráty mechaické P tot - celkové ztráty v motoru daé součtem všech dílčích ztrát Jak lze vidět a obr.6 ztráty v magetickém obvodu rotoru ejsou uvažováy, protože jsou zaedbatelě malé vlivem velmi ízkého kmitočtu f v rotorovém obvodu. Účiost A je dáa vztahem : P P η Pp P + P tot. Vztah pro točivý momet a hřídeli A lze získat z rovice pro tzv. vitří točivý momet defiovaý vztahem :

11 P i δ Ω S kde P δ je výko přeášeý vzduchovou mezerou ( viz. obr.7 ). Jestliže zaedbáme momet od mechaických ztrát motoru, pak teto vitří momet je rove právě točivému mometu a hřídeli, který je tedy rove po dosazeí za Ω S : Pδ π S P 60 9,55 δ S - ( N m, W, mi ) Rovici lze upravit s využitím vztahů platých pro výkoy a ztráty dle obr.7, ztrát ve viutí rotoru P J a ze vztahu pro proud I získaý ze zjedodušeého áhradího schématu A, který z úplého áhradího schématu lze získat přemístěím magetizačí větve a vstupí svorky a sloučeím rozptylových reaktací do jedé (obr.6). omet a hřídeli motoru je tedy rove : X σ P Ω δ X S σ + X P σ j s π f p R I s π f p π R p s R f R + s + X σ f () s Grafickým vyjádřeím závislosti mometu a otáčkách ( tj. i a skluzu ) je mometová charakteristika a obr.8. BRZDA OTOR GENERÁTOR (protisměrá) (adsychroí brzda) l m b - s 0 s s b S s0 -s - Obr.8. ometová charakteristika asychroího stroje

12 Pro techické aplikace lze vztah pro momet upravit zaedbáím odporu R a dostaeme tak zjedodušeý Klossův vztah : m s sb + s s b kde m je momet maximálí ( momet zvratu b ), s b je skluz při mometu zvratu. m R sb pro R Ω X X S σ σ 0 Ze vztahu pro momet motoru je patré, že momet A, kromě parametrů motoru, závisí a druhé mociě apájecího apětí a a frekveci sítě ( stejě jako maximálí momet ). To zameá, že se sižujícím se apětím a statoru motoru klesá momet motoru i jeho maximálí momet kvadraticky. Se změou frekvece apájecí sítě se oba momety měí epřímo úměrě k této změě. Jmeovitý točivý momet motoru a hřídeli N pro jmeovitý výko motoru P N a jmeovité otáčky s N se určí ze zámého vztahu : N P Ω N N PN π 60 N P 9,55 N N - ( N m, W, mi ) Proudová charakteristika asychroího stroje je a obr.9, kde je vyese průběh apájecího proudu statoru I v závislosti a otáčkách stroje popř. skluzu. BRZDA I OTOR GENERÁTOR (protisměrá) (adsychroí brzda) I l I N I 0 - s 0 s N s N S s0 -s -I Obr.9. Proudová charakteristika asychroího stroje

13 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů Spouštěí A je čiost potřebá k rozběhu, který je pak přechodým dějem, během kterého se měí rychlost, proudy, momet motoru. V okamžiku připojeí k apájecí síti se motor s kotvou akrátko chová podobě jako trasformátor akrátko. V tomto okamžiku protéká motorem záběrý proud omezeý při daém apětí sítě je impedací akrátko motoru. Záběrý proud bývá u běžých motorů akrátko spouštěých přímým připojeím a síť asi 4 až 8 ásobek jmeovitého proudu v závislosti a kostrukčím provedeí daého motoru, apř. a počtu pólů, provedeí drážek, apod.. Požadavky při spouštěí a)dostatečě velký záběrý momet ( s ohledem a překoáí zatížeí motoru v klidu a při rozběhu ) b) malý záběrý proud ( s ohledem a apájecí vedeí a síť, ve kterých dochází vlivem záběrého proudu k velkým proudovým árazům a tím k úbytkům apětí, ovlivňující i vlastí rozbíhaý A). S ohledem a proudový áraz při spouštěí A je spouštěí přímým připojeím a veřejou siť povoleo pouze u motorů s výkoem do kw. Toto eplatí ve velkých průmyslových závodech a v elektrárách, kde jsou apájecí sítě a přípojky velkých výkoů Způsoby spouštěí motorů s kotvou kroužkovou A s kotvou kroužkovou ( viz. kapitola ) se spouštějí pomocí spouštěcího odporu R S v obvodu rotoru ( obr.0 ), který je přes kartáče a kroužky připoje k trojfázovému viutí rotoru spojeému do hvězdy. Stator motoru se připojí a síť při maximálí hodotě R S, který se během spouštěí postupě sižuje až je a koci rozběhu zcela vyřaze a viutí rotoru je spojeo akrátko. Na obr.. jsou tři mometové charakteristiky motoru odpovídající růzým hodotám odporu R S. a charakteristika poháěého mechaismu P.Při ejvětším spouštěcím odporu R S je záběrý momet motoru rove mometu maximálímu a motor se rozbíhá z ulových otáček a otáčky. Po vyřazeí prvího stupě spouštěcího odporu se momet motoru zvětší a motor se urychluje až a otáčky ( mometová charakteristika s parametrem R S ), po vyřazeí druhého posledího stupě ( mometová charakteristika s parametrem R S ), kdy je spouštěcí odpor zcela vyřaze, se motor urychlí a koečou rychlost. Zvětšováím odporu v obvodu rotoru se záběrý proud zmešuje a záběrý momet se zvětšuje, proto je spouštěí motoru pomocí odporu v rotoru velmi výhodé.

14 L L L F K F K V stator rotor W kroužky kartáče ~ R S spouštěč R S a) b) Obr.0. Spouštěí asychroího motoru s kotvou kroužkovou: a) trojpólové schéma, b) jedopólové schéma R S > R S > R S R S R S R S 0 P Obr.. ometové charakteristiky spouštěí A s kotvou kroužkovou stupňovitou (skokovou) změou spouštěcího odporu

15 Způsoby spouštěí motorů s kotvou akrátko ( klecových ) A akrátko eí možo zvětšovat odpor rotorového obvodu ( vyjma motorů se speciálě upraveou rotorovou klecí ) a tím zvětšovat záběrý momet. Je možo je zmešovat proudový áraz při současém zmešeí záběrého mometu. A akrátko o výkoech větších ež kw lze spouštět sížeým apětím a statoru, což samozřejmě způsobí jedak sížeí proudového árazu tak i sížeí záběrého mometu, protože momet motoru závisí a čtverci apětí, jak je patré ze vztahu pro momet A. Z tohoto důvodu se takto spouští motory s malým zatěžovacím mometem při rozběhu ebo motory, které ejsou při rozběhu zatížey. Jsou možé tyto způsoby rozběhu : a) se statorovým spouštěčem - pricip je zřejmý z obr.. - s rezistory u meších výkoů - s tlumivkami u větších výkoů L L L F F K K K spouštěč R S K V W ~ a) b) Obr.. Spouštěí motoru statorovým spouštěčem: a) trojpólové schéma, b) jedopólové schéma b) spouštěcím autotrasformátorem (obr.) - síží se úměrě záběrý proud motoru, kvadraticky záběrý proud v síti při současém kvadratickém sížeí záběrého mometu

16 L F K L F L K V autotrasformátor W ~ a) b) Obr.. Spouštěí motoru spouštěcím autotrasformátorem : a) trojpólové schéma, b) jedopólové schéma c) přepíačem hvězda - trojúhelík ( popř. stykačové přepíáí Y D, obr.4.) - záběrý proud v síti a záběrý momet motoru se síží x. otor je avrže pro spojeí do trojúhelíka pro ormálí chod, tj. tak, aby apětí apájecí sítě odpovídalo jmeovitému apětí pro spojeí do trojúhelíka. Při rozběhu motoru je jeho statorové viutí spojeo do hvězdy. Je-li impedace fáze motoru rova Z a sdružeé apětí sítě, poteče fází motoru proud : I Y Z který je rove proudu sdružeému odebíraém motorem ze sítě Po ukočeí rozběhu se motor přepe do trojúhelíka, fází motoru yí poteče proud: I Df Z ale ze sítě motor odebírá sdružeý proud : I D I Df Z Poměr proudů při spojeí viutí do hvězdy a trojúhelíka je tedy: I I Y D

17 L L L F D Y K K K V V W W Obr.4. Spouštěí motoru stykačovým přepíáím Y D ometové charakteristiky A při spojeí viutí do trojúhelíka ( D ) a do hvězdy ( Y ) jsou a obrázku 5. D ld Y ly p Obr.5. ometové charakteristiky pro spouštěí A přepíáím Y D

18 d) polovodičovým řízeým měičem apětí - elektroický rozběhový čle ( softstartér ) (obr.6) Jako polovodičový rozběhový čle se používá fázově řízeý měič střídavého apětí tzv. softstartér, který umoží řízeý pozvolý rozběh A, při kterém dochází k výrazému sížeí záběrého proudu a mometu. Řízeí rozběhu se provádí buď astaveím čas.sklou (tzv. rampy) árůstu výstupího apětí, tzv.skokovým apětím (obr.7a), ebo astaveím kostatího proudu motoru (proudovým omezeím) během rozběhu (obr.7b). Některá provedeí softstartérů umožňují a počátku rozběhu krátkodobé dosažeí vyššího mometu motoru (obr.7a). L L L F K Ř softstartér V W Obr.6. Spouštěí motoru polovodičovým řízeým měičem apětí I N I omez 0 rozběh chod t rozběh chod t a, b, Obr.7.a) rozběh motoru se skokovým apětím, b) rozběh s proudovým omezeím

19 otory se speciálě upraveou rotorovou klecí Zvětšeím odporu v obvodu rotoru A se záběrý momet zvětší a záběrý proud aopak zmeší. Vhodou kostrukcí rotorové klece se dosáhe impedace rotorového obvodu v okamžiku rozběhu ěkolikrát větší ež v chodu tj. po ukočeí rozběhu, což se projeví změou tvaru mometové charakteristiky. Používají se motory s dvojitou klecí a motory s kotvou vírovou. a, motory s dvojitou klecí (obr.8) R R R R B B B Obr.8. ožé variaty provedeí rotorové dvojité klece Horí klec, tzv. rozběhová (R) je vyrobea z materiálu s větší rezistivitou (apř. mosazi) Spodí klec, tzv. běhová (B) je uložea hluboko v magetickém obvodu rotoru, má podstatě větší průřez a je vyrobea z materiálu s meší rezistivitou (měď, hliík). Drážky obou klecí jsou spojey úzkou vzduchovou mezerou. ometová charakteristika motoru s dvojitou klecí je dáa součtem mometových charakteristik obou klecí, jak je vidět a obrázku 9. R + B B R Obr.9. ometová charakteristika A s dvojitou klecí

20 b, motory s kotvou vírovou (obr.0) Obr.0. Tvary drážek vírové kotvy otory mají v rotoru úzké a hluboké drážky, do ichž jsou uložey tyče viutí rotoru spojeé kruhy akrátko. Problematika motorů se speciálě upraveou rotorovou klecí je podroběji popsáa v: Doc.Ig. Ja Smejkal : Elektrotechika, str Řízeí otáček asychroích motorů Z rovice pro skluz A vyplývá ásledující vztah pro otáčky motoru : 60 f S S, p ( s) ( s) f ( f, p, s) f ( s) Ze vztahu je zřejmé, že otáčky A lze řídit buď změou sychroích otáček (eergeticky výhodé) ebo změou skluzu (eergeticky evýhodé). Příko motoru je vždy úměrý těmto otáčkám. ) řízeí otáček změou skluzu Je možá u motorů s kotvou kroužkovou a to buď zařazeím regulačího rezistoru do každé fáze viutí rotoru, což je ovšem ehospodárý způsob řízeí otáček a ebo tzv. podsychroí kaskádou, která je hospodárým způsobem řízeí (viz. apř. Doc.Ig. Ja Smejkal : Elektrotechika, str.85-86). ) řízeí otáček změou velikosti apájecího apětí Změou velikosti apájecího apětí motoru se měí momet motoru kvadraticky: R p s R π f + R + X σ s

21 Tím se měí mometová charakteristika A a při daém zatěžovacím mometu i otáčky motoru.řízeí lze realizovat pricipiálě stejě jako spouštěí A s kotvou akrátko při sížeém apětí, je však evhodé právě pro motory s kotvou akrátko kde je rozsah řízeí otáček velmi ízký a proto se teto způsob řízeí u těchto typů A používá je zřídka (apř. pro pohoy pracovích mechaismů s vetilátorovou charakteristikou). V širším rozsahu lze takto regulovat otáčky A s kotvou kroužkovou se zařazeými přídavými rezistory do obvodu rotoru jako tomu je u spouštěí těchto motorů. ) řízeí otáček změou kmitočtu - f Používá se u motorů s kotvou akrátko, jedá se o hospodárý způsob řízeí otáček. Schéma je a obr.. F K ~ ~ měič kmitočtu ~ Obr.. Řízeí otáček asychroího motoru změou kmitočtu ezi řízeý A a apájecí siť je zapoje trojfázový měič kmitočtu, který může být v provedeí: - přímého měiče kmitočtu (cyklokovertoru) - epřímého měiče kmitočtu, který se skládá z usměrňovače (ejčastěji šestipulsího diodového můstku), stejosměrého meziobvodu a střídače osazeého bipolárími trazistory s izolovaým hradlem ( IGBT ). ěiče kmitočtu umožňují plyulou změu výstupího kmitočtu v širokém rozsahu a tomu odpovídající rychlost A. ěiče kmitočtu lze řídit dvěma základími způsoby : a) skalárí f řízeí, tj. řízeí při kostatím poměru apětí a kmitočtu a vstupu A, tj. při kostatím magetickém toku motoru pro kmitočty v rozmezí 0 50 Hz. Tvar mometových charakteristik tím zůstává zachová s tím, že jedotlivé charakteristiky pro

22 růzě velké kmitočty jsou posuuty, jak je vidět a obr.. Velikost maximálího mometu je kostatí. V oblasti malých kmitočtů již elze zajistit kostatí magetický tok a proto zde dochází k poklesu mometu. V oblasti kmitočtů vyšších ež 50 Hz elze již dodržet kostatí poměr f, řízeí se provádí při kostatím apájecím apětí a proto zde rověž dochází k poklesu mometu. 00V5Hz 00V,5Hz 00V7,5Hz 400V50Hz 400V6,5Hz 400V75Hz 5% 50% 75% 00% 5% 50% Obr.. Průběh mometových charakteristik při skalárím řízeí motoru b) vektorově orietovaé řízeí, tj. s vektorovým řízeím magetického toku, popř. i mometu, které avíc umožňuje provoz s plým mometem i při ulových otáčkách. 4) řízeí otáček změou počtu pólových dvojic -p Provádí se buď přepojeím statorového viutí, ebo připojeím dalšího viutí s jiým počtem pólů. Tím lze dosáhout pouze skokové změy otáček, protože počet pólů stroje a tím i pólových dvojic může být pouze celé číslo. otory musí mít a statoru takové viutí, jehož počet pólů lze měit. 6. Brzděí asychroích motorů Brzděí A se provádí buď proto, aby se dosáhlo rychlého zabrzděí tj. zkrátila doba doběhu motoru ebo aby se motor brzdil v případech, kdy je poháě zátěží od poháěého mechaismu (apř. u jeřábů, výtahů, odvíječek, apod.). Asychroí motory lze brzdit těmito způsoby : ) brzděí protiproudem (obr.) u motoru běžícího jedím směrem (a obr. apř. I.kvadrat, kde >0 a >0) se přepojí dvě přívodí fáze (tím se změí směr otáčeí točivého magetického pole statoru a tím i směr působeí mometu tímto polem vyvolaým, obr. II.kvadrat, ve kterém <0 a >0), motor se zače brzdit a při ulových otáčkách se musí odpojit od sítě. V opačém případě by se motor roztočil v opačém směru.

23 000 S S - Obr.. Brzděí A brzděí protiproudem ) brzděí dyamické (obr.4) stator motoru se odpojí od apájecí střídavé sítě a připojí se a stejosměrý zdroj, který vytváří stacioárí (pevé) magetické pole, které idukuje do otáčejícího se rotoru apětí. Rotorovým obvodem zače procházet proud. agetickým polem statoru dochází současě také k silovému působeí a obvod rotoru proti směru jeho otáčeí, dochází tedy ke vziku mometu působícího proti směru otáčeí rotoru a motor se tak brzdí. Na obr.4 jsou mometové charakteristiky pro růzě velké brzdé proudy. 000 S 500 I B I B I B I B > I B > I B Obr.4. Brzděí A brzděí dyamické (stejosměrým proudem)

24 ) brzděí geerátorické (obr.5) astává tehdy, jestliže A pracuje jako geerátor, tj. jestliže jeho mechaické otáčky jsou větší ež otáčky sychroí, apř. při řízeí otáček motoru změou počtu pólů přeputím statorového viutí ze dvou a čtyři póly, tj. přeputím a vyšší počet pólů. Odpovídající mometové charakteristiky jsou a obr. 5, ve kterém geerátorickému brzděí odpovídá část mometové charakteristiky ve druhém kvadratu ( < 0, >0, vyzačeo plou čarou). Dalšími způsoby docíleí geerátorického brzděí je sížeí kmitočtu apájecího apětí ebo zvýšeí rychlosti A v důsledku působeí aktivího mometu zátěže. Teto způsob brzděí elze použít pro zastaveí motoru. 000 S p 500 S p Obr.5. Brzděí A brzděí geerátorické 7. Jedofázový asychroí motor Jedofázové asychroí motory se používají pro pohoy zařízeí malých výkoů, přibližě do výkou 500 W. ezi takovéto spotřebiče patří vetilátory, pračky, ledičky, drobé stroje a ručí ářadí jako malé soustruhy, vrtačky, brusky, atd. Jestliže připojíme jedofázové střídavé apětí k jedofázovému viutí statoru vytvoří se pouze střídavé pulsující magetické pole, které se však eotáčí a evziká tak točivý momet, který je utý pro rozběh motoru. Jedofázový A lze roztočit buď mechaicky a ebo vytvořeím točivého magetického pole statoru. Pro jeho vytvořeí je utý systém alespoň dvou fází ebo-li viutí vzájemě posuutých o 90 0, kterými musí procházet proudy vzájemě časově posuuté.

25 Provedeí jedofázových motorů Jedofázový asychroí motor s kotvou akrátko se liší od téhož motoru trojfázového především v provedeí statorového viutí. Kostrukčě je viutí statoru provedeo tak, že ve dvou třetiách drážek statoru je uložeo pracoví viutí (hlaví fáze) a ve zbývající třetiě viutí rozběhové (pomocá fáze), které je obvykle paralelě připojeo k viutí hlaví fáze. Nezbytý fázový posu se získá buď zapojeím kodezátoru do série s viutím pomocé fáze, ebo zvětšeím odporu pomocé fáze. ) jedofázové motory s kodezátorem v pomocé fázi ohou být v ásledujícím provedeí : - motor s kodezátorem zapojeým je při rozběhu (obr. 6a), motor vykazuje velký záběrý momet, proto jej lze použít pro těžší rozběhy, apř.kompresorové chladičky. Viutí pomocé fáze se využívá pouze pro vlastí rozběh, po jeho ukočeí se odpojí od apájecí sítě apř. odstředivým vypíačem. - motor s trvale připojeým kodezátorem (obr.6b), vzhledem k mešímu záběrému mometu motoru jej lze použít pro lehčí rozběhy, tj. pro pohoy s malým záběrým mometem zatížeí a malými setrvačými hmotami. Viutí pomocé fáze se využívá i při chodu motoru a motor pracuje trvale jako dvojfázový. Výhodou takto provedeého motoru je jeho klidější chod, kompezace (tj.zlepšeí) jeho účiíku a vyšší jmeovitý výko ve srováí se stejě velkým motorem s kodezátorem zapojeým je při rozběhu. L N L N HF HF PF S PF C C a) b) Obr.6. Schéma zapojeí jedofázového motoru s kodezátorem a) zapojeým je při rozběhu, b) trvale připojeým

26 ) jedofázové motory s odporovou pomocou fází (obr.7) K viutí pomocé fáze se do série zapojí odpor a ebo se viutí pomocé fáze avie z mosazi ebo z odporového drátu. Po rozběhu se pomocá fáze odpojí a motor běží pouze a hlaví fázi. Nevýhodou tohoto zapojeí je zhoršeí účiíku a účiosti motoru.vzhledem k mešímu záběrému mometu se používají pro lehké rozběhy, apř. vetilátory, odstředivá čerpadla apod. Změu směru otáčeí jedofázového A lze provést přehozeím koců viutí pomocé ebo hlaví fáze. Otáčky motoru jsou podobě jako u trojfázového A závislé a kmitočtu apájecího apětí a a počtu pólů. ometová charakteristika jedofázového A je a obrázku, kde jsou srováy mometové charakteristiky motoru bez pomocé fáze, s odporovou pomocou fází a s rozběhovým kodezátorem. C R Obr.7. ometové charakteristiky jedofázových A ( bez pomocé fáze, R s odporovou pomocou fází, C s rozběhovým kodezátorem )

27

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Zkušebí apěťové a proudové impulsy podle ČSN EN 663- kategorie způsob zkoušky impulsí apětí impulsí proud C strmé impulsy 0,5 kv ebo kv (,/50 μs) C strmé impulsy

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Měření na D/A a A/D převodnících

Měření na D/A a A/D převodnících Měřeí a D/A a A/D převodících. Zadáí A. Na D/A převodíku ealizovaém pomocí MDAC 8: a) Změřte závislost výstupího apětí převodíku v ozsahu až V a zvoleé vstupí kombiaci sousedích kódových slov. Měřeí poveďte

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich.

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich. Fukce. Základí pojmy V kpt.. jsme mluvili o zobrazeí mezi možiami AB., Připomeňme, že se jedá o libovolý předpis, který každému prvku a A přiřadí ejvýše jede prvek b B. Jsou-li A, B číselé možiy, azýváme

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Efektivita v rozvážkovém provozu.

Efektivita v rozvážkovém provozu. Efektivita v rozvážkovém provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. NEZÁLEŽÍ, CO PŘEPRAVUJETE. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ZÁLEŽÍ NA EFEKTIVITĚ.

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu . ýpočty s využití vztahů ezi stavovýi veličiai ideálího plyu Ze zkušeosti víe, že obje plyu - a rozdíl od objeu pevé látky ebo kapaliy - je vyeze prostore, v ěž je ply uzavře. Přítoost plyu v ádobě se

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru MOTORY Vytvoření točivého magnetického pole Otáčením tyčového trvalého magnetu nebo tyčového elektromagnetu kolem vlastního středu vznikne točivé magnetické pole. V generátoru vytváří točivé magnetické

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Téma 6: Indexy a diference

Téma 6: Indexy a diference dexy a dferece Téma 6: dexy a dferece ředáška 9 dvdálí dexy a dferece Základí ojmy Vedle elemetárího statstckého zracováí dat se hromadé jevy aalyzjí tzv. srováváím růzých kazatelů. Statstcký kazatel -

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Apliace margiálích áladů Oceňováí ztrát v distribučím rozvodu Učebí text předmětu MES Doc. Ig. J. Vastl, CSc. Celové ročí álady a ztráty N P ( T ) z z sj z wj Kč de N z celové ročí álady a ztráty *Kč+

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

7. P o p i s n á s t a t i s t i k a

7. P o p i s n á s t a t i s t i k a 7. P o p i s á s t a t i s t i k a 7.. Pozámka: Při statistickém zkoumáí ás zajímají hromadé jevy a procesy, u kterých zkoumáme zákoitosti, které se projevují u velkého počtu prvků. Prvky zkoumáí azýváme

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více