Altivar 38. 0, kw V. Frekvenãní mûniã pro 3fázové asynchronní motory. UÏivatelská a nastavovací pfiíruãka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Altivar 38. 0,75...315 kw 380...460 V. Frekvenãní mûniã pro 3fázové asynchronní motory. UÏivatelská a nastavovací pfiíruãka"

Transkript

1 Altivar 38 Frekvenãní mûniã pro 3fázové asynchronní motory UÏivatelská a nastavovací pfiíruãka 0, kw V

2 Po připojení frekvenčního měniče k napájení je na výkonových součástkách a některých dalších komponentech síťové napětí; dotýkat se jich je životu nebezpečné. Kryt měniče musí být uzavřen. Po odpojení frekvenčního měniče od napájení napětí a zhasnutí zelené LED diody čekejte 3 až 10 minut UPOZORNĚNÍ před jakoukoliv manipulací uvnitř frekvenčního měniče. Tato doba odpovídá časové konstantě vybití kondenzátorů na ss sběrnici frekvenčního měniče. Během činnosti frekvenčního měniče může být motor zastaven povelem pro zastavení (logickým vstupem) nebo zadáním nulové žádané hodnoty výstupní frekvence, přičemž zůstává frekvenční měnič pod napětím. Pokud je potřebné z bezpečnostních důvodů vyloučit možnost rozběhu motoru, je elektronické zablokování frekvenčního měniče nedostatečné. V tomto případě je nutné odpojit frekvenční měnič od napájecího napětí a přívod napájení zabezpečit proti zapnutí. Frekvenční měnič je vybaven ochrannými obvody, které v případě poruchy mohou způsobit jeho zablokování s poruchovým hlášením a zastavení motoru. Poruchy může zapříčinit i samotný motor, např. při zablokování hřídele. Další příčinou hlášení poruchy může být kolísání nebo krátkodobé výpadky napájecího napětí. POZNÁMKA Následný reset poruchy může způsobit neočekávaný rozběh motoru, který může být nebezpečný pro některé typy strojů, případně pro jejich obsluhu. V těchto případech je nutné provést odpovídající opatření, které zabrání opětnému rozběhu motoru po resetu frekvenčního měniče. Je například možné vyhodnocovat skutečné otáčky motoru. Pokud budou tyto otáčky motoru po delší dobu menší, než jsou nastavené na vstupu žádané hodnoty frekvenčního měniče, je možné odpojit jeho napájení. Platí obecné pravidlo, že v průběhu prací na elektrické nebo mechanické části pohonu s frekvenčním měničem musí být napájení frekvenčního měniče vypnuto a zajištěno proti zapnutí. Výrobek popsaný v této přříručce může být kdykoliv změněn nebo modifikován jak z pohledu technického, tak funkčního. Tyto případné změny nemohou být důvodem pro zrušení kupní smlouvy. Na Altivar 38 je nutné pohlížet jako na komponentu součást výbavy stroje. Nejedná se se tedy o stroj nebo zařízení samostatně použitelné v souladu s direktivami EU pro stroje a elektromagnetickou kompatibilitu. UPOZORNĚNÍ Za splnění těchto požadavků je zodpovědný konečný uživatel kompletního strojního zařízení. Frekvenční měnič musí být instalován a nastaven v souladu s mezinárodními i národními normami. Pro zabezpečení elektromagnetické kompatibility výrobku je nutné dodržet doporučení uvedené v tomto manuálu.

3 Obsah Doporučení pro přejímku a manipulaci s výrobkem 2 Volba frekvenčního měniče s chladičem 3 Momentové charakteristiky 4 Technické parametry 5 Rozměry 7 Doporučení pro montáž a chlazení 8 Odstranění ochranného krytu IP Montáž do rozváděče 11 Přístup ke svorkám Výkonové svorky 12 Svorky řídicí desky 14 Doporučení pro montáž měniče s ohledem na EMC 15 Doporučení pro připojení, použití 17 Doporučené schéma zapojení 18 Funkce obslužného terminálu 21 Přístup do nastavovacích menu frekvenčního měniče 22 Přístup k jednotlivým menu postup při programování 23 Menu tovární nastavení 24 Menu provozní displej [Display Menu] 25 Menu nastavení [Adjust Menu] 26 Menu pohon [Drive Menu] 29 Menu řízení [Control Menu] 32 Menu V/V [I/O Menu] 35 Konfigurovatelné V/V aplikační funkce 39 Poruchové menu [Fault Menu] 48 Menu soubory [Files Menu] 50 Komunikační a aplikační menu/návrat do továrního nastavení 52 Provoz údržba náhradní díly a opravy 53 Poruchy možné příčiny odstranění 54 Záznam konfigurace a nastavení 57 Obsah menu 59 Anglicko-český rejstřík 62 1

4 Doporučení pro přejímku a manipulaci s výrobkem Převzetí výrobku Před rozbalením frekvenčního měniče se přesvědčete, zda jeho typové označení uvedené na přepravním obalu je shodné s označením v dodacím listě, případně Vaší objednávce. Vyjměte frekvenční měnič z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě. Manipulace a skladování Z hlediska ochrany výrobku před poškozením jej skladujte a manipulujte s ním v jeho originálním obalu. Manipulace s frekvenčním měničem při montáži Řadu frekvenčních měničů Altivar 38 tvoří 9 mechanických velikostí s rozdílnou hmotností a rozměry. Malé frekvenční měniče lze vyjmout z obalu a namontovat bez použití manipulačního zařízení. Velké frekvenční měniče se přepravují pomocí zdvihacích zařízení. Pro tuto manipulaci jsou frekvenční měniče vybaveny čtyřmi manipulačními otvory. Při manipulaci dodržte doporučení uvedené níže: 45 max. 2

5 Volba frekvenčního měniče s chladičem Třífázové napájecí napětí: V 50/60 Hz Síťový proud při 400 V (1) ISc Očekávaný zkratový proud sítě Výkon motoru (2) Jmenovitý proud (In) Maximální proud (1) Uvedené hodnoty jsou platné s doplňkovou síťovou tlumivkou. (2) Uvedené výkony platí pro trvalé zatížení při maximální spínací frekvenci 2 nebo 4 khz, v závislosti na typové velikosti frekvenčního měniče. Hodnoty nastavení spínací frekvence pro jednotlivé typové velikosti naleznete v kapitole Technické parametry. Pro trvalý provoz se spínací frekvencí vyšší použijte frekvenční měnič o jednu velikost větší Například: ATV 38HU18N4 pro motor 0,37 kw, ATV 38HD12N4 pro motor 5,5 kw. (3) Po dobu 60 s. (4) Typy ATV 38HU18N4 až D79N4: standardně vybaveny síťovým odrušovacím filtrem. Typy ATV 38HD25N4(X) až D79N4(X): volitelné bez síťového odrušovacího filtru, pokud se na konci typového označení uvede písmeno X. Typy ATV 38HC10N4X až C33N4X: standardně nejsou vybaveny síťovým odrušovacím filtrem. Externí filtry je nutné objednat jako příslušenství. (3) Ztrátový výkon při jmenovitém zatížení Typové označení (4) Hmotnost A ka kw A A W kg 3,1 5 0,75 2,1 2,3 55 ATV 38HU18N4 3,8 5,4 5 1,5 3,7 4,1 65 ATV 38HU29N4 3,8 7,3 5 2,2 5, ATV 38HU41N4 3, ,1 7,8 145 ATV 38HU54N4 6,9 12, ,5 10,5 180 ATV 38HU72N4 6,9 16,3 5 5,5 11, ATV 38HU90N4 6,9 24,3 22 7, ,6 230 ATV 38HD12N , ,2 340 ATV 38HD16N , ATV 38HD23N , ATV 38HD25N4(X) ATV 38HD28N4(X) ATV 38HD33N4(X) ATV 38HD46N4(X) ATV 38HD54N4(X) ATV 38HD64N4(X) ATV 38HD79N4(X) (1) ATV 38HC10N4X (1) ATV 38HC13N4X (1) ATV 38HC15N4X (1) ATV 38HC19N4X (1) ATV 38HC23N4X (1) ATV 38HC25N4X (1) ATV 38HC28N4X (1) ATV 38HC31N4X (1) ATV 38HC33N4X 168 3

6 Volba frekvenčního měniče s chladičem Momentové charakteristiky: Variabilní moment: M/Mn 1,1 1 0,95 0, f (Hz) Motory s vlastním chlazením: trvalý moment 2 Motory s cizím chlazením: trvalý moment 3 Krátkodobé momentové přetížení (max. 60 s) 4 Moment motoru v oblasti konstantního výkonu v oblasti nad jmenovitou frekvencí Dosažitelné momentové přetížení: Aplikace s variabilním momentem: 110 % jmenovitého momentu motoru po dobu 60 s. Trvalý chod Pro motory s vlastním chlazením je typické, že chlazení motoru je závislé na jeho otáčkách. Zatěžovací moment je nutné omezit od poloviny jmenovitých otáček. Provoz v oblasti nad jmenovitými otáčkami Z důvodu, že se v této oblasti nemůže napětí zvyšovat, se zmenšuje sycení motoru, a tím i využitelný moment na hřídeli. Prověřte u výrobce motoru, zda je motor schopen práce v oblasti nad jmenovitými otáčkami. Poznámka: Při použití speciálních motorů lze jmenovitou frekvenci nastavit v rozmezí od 10 do 500 Hz prostřednictvím obslužného terminálu nebo pomocí počítače a software PowerSuite. 4

7 Technické parametry Technické parametry Stupeň krytí Odolnost proti vibracím Max. stupeň znečištění okolí Max. relativní vlhkost Teplota v bezprostředním okolí měniče Max. provozní nadmořská výška Pracovní poloha ATV 38HU18N4 až ATV 38HD23N4 IP 21 a IP 41 v horní části (odpovídá EN 50178) Odpovídá IEC : 1,5 mm špička od 2 do 13 Hz 1gn od 13 do 200 Hz ATV 38HU18N4 až ATV 38HD23N4: Stupeň 2 dle IEC a EN ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HC33N4X ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X): IP 21 a IP 41 v horní části (odpovídá EN 50178) ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: IP 00 ve spodní části (vyžaduje zvýšení krytí z hlediska ochrany osob) IP 20 v ostatních částech ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X): odpovídá IEC : 1,5 mm špička od 2 do 13 Hz 1gn od 13 do 200 Hz ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: 0,6 gn od 10 do 55 Hz ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X): Stupeň 3 dle UL508C ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: Stupeň 2 dle IEC a EN % bez kondenzace nebo kapající vody odpovídá IEC Skladovací: -25 C až +65 C Provozní: ATV 38HU18N4 až ATV 38HU90N4: -10 C až +50 C bez omezení Do +60 C se snížením proudu měniče o 2,2 % na C nad 50 C ATV 38HD12N4 až ATV 38HD23N4: -10 C až +40 C bez omezení Do +50 C se snížením proudu měniče o 2,2 % na C nad 40 C Skladovací: -25 C až +65 C Provozní: ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X): -10 C až +40 C bez omezení Do +60 C s příslušenstvím pro ventilaci se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 40 C ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: -10 C až +40 C bez omezení Do +50 C ventilace se snížením proudu měniče o 2,2 % na C nad 40 C Do m bez omezení (nad tuto výšku se snížením proudu o 1 % na každých dalších 100 m) Vertikální 5

8 Technické parametry Elektrické parametry Napájení Napětí 380 V - 10 % až 460 V + 10 % třífázové Frekvence 50/60 Hz ± 5 % Výstupní napětí Maximální výstupní napětí je rovno hodnotě napájecího napětí Galvanické oddělení Vstupy, výstupy a napájecí zdroje jsou galvanicky odděleny od výkonové části Rozsah výstupní frekvence 0, Hz Spínací frekvence Nastavitelná: Bez omezení: 0, khz pro měniče ATV 38HU18N4 až D46N4(X) 0,5 1 2 khz pro měniče ATV 38HD54N4(X) až C33N4X Bez omezení pro pracovní cyklus s přestávkami, při dimenzování o jednu typovou velikost větší pro trvalý provoz: khz pro měniče ATV 38HU18N4 až D23N khz pro měniče ATV 38HD25N4(X) až D46N4(X) 4 8 khz pro měniče ATV 38HD54N4(X) až D79N4(X) 4 khz pro měniče ATV 38HC10N4X až C33N4X Rozsah regulace otáček 1:10 Brzdný moment Typicky 30 % jmenovitého momentu motoru bez brzdného rezistoru (typická hodnota pro měniče malého výkonu) Momentová přetížitelnost 110 % jmenovitého momentu motoru (typická hodnota ±10 %) po dobu 60 s Ochrany a bezpečnostní vybavení měniče Zkratová ochrana: - Mezi výstupními fázemi - Mezi výstupními fázemi a zemí - Mezi výstupy interních zdrojů Tepelná ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana Ochranné obvody proti přepětí a podpětí napájecích zdrojů Bezpečnostní obvody hlídání výpadku fáze napájecího napětí (zabránění jednofázového provozu pro všechny 3fázové měniče) Ochrana motoru Tepelná ochrana motoru integrovaná v měniči. Výpočtová metoda, založená na nepřetržitém výpočtu I 2 t, s respektováním otáček motoru. Tepelný stav motoru je uložen do paměti při vypnutí měniče. Tato funkce může být změněna v závislosti na typu chlazení použitého motoru (prostřednictvím obslužného terminálu, případně PC) Ochrana proti výpadku fáze motoru Tepelná ochrana prostřednictvím PTC čidel (s příslušenstvím rozšiřující deskou) 6

9 Technické parametry Rozměry c b 1 = G = a = H = A Db Pohled A φ 2 upevňovací otvory pro kabelové úchytky EMC 3 šrouby Deska pro montáž EMC je dodávána včetně kabelových úchytek pro měniče ATV 38HU18N4 až ATV 38HD79N4(X). Montáž ekvipotenciální EMC desky se provede pomocí přiložených šroubů do odpovídajících otvorů ve frekvenčním měniči. (Viz obrázek nahoře.) EMC deska ATV 38H a b c G H 1 b 2 U18N4, U29N4, U41N ,5 4 U54N4, U72N4, U90N ,5 64,5 4 D12N4, D16N , D23N , D25N4(X), D28N4(X), D33N4(X), D46N4(X) D54N4(X), D64N4(X), D79N4(X) C10N4X , C13N4X, C15N4X, C19N4X C23N4X, C25N4X, C28N4X, C31N4X, C33N4X Průtoky vzduchu ventilátorů ATV 38HU18N4 bez ventilátoru ATV 38HU29N4, U41N4, U54N4 36 m 3 /h ATV 38HU72N4, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4 72 m 3 /h ATV 38HD25N4(X), D28N4(X), D33N4(X), D46N4(X) 292 m 3 /h ATV 38HD54N4(X), D64N4(X), D79N4(X) 492 m 3 /h ATV 38HC10N4X 600 m 3 /h ATV 38HC13N4X, C15N4X, C19N4X 900 m 3 /h ATV 38HC23N4X, C25N4X, C28N4X, C31N4X, C33N4X 900 m 3 /h 7

10 Doporučení pro montáž a chlazení Montážní plocha: svislá s tolerancí +/-10. Frekvenční měnič neumisťujte v blízkosti částí vyzařujících teplo. Zachovejte dostatečný prostor pod a nad frekvenčním měničem z důvodu zabezpečení přirozené cirkulace vzduchu pro jeho chlazení. ATV 38HU18N4 až ATV 38HD23N4 50 Volný prostor nad čelním panelem frekvenčního měniče: minimálně 10 mm. d d 50 ATV 38HU18N4 až ATV 38HU90N4: Od -10 C do 40 C: d 50 mm: bez dalších opatření. ATV 38HD12N4 až ATV 38HD23N4: d = 0 mm: odstraňte ochranný kryt z horní strany měniče (krytí se sníží na IP 20). Od 40 C do 50 C: d 50 mm: odstraňte ochranný kryt z horní strany měniče (krytí se sníží na IP 20). d = 0 mm: doplňte o příslušenství: Ventilační jednotka typu VW3A5882 (viz katalog Altivar 38). Od 50 C do 60 C: d 50 mm: doplňte o příslušenství: Ventilační jednotka typu VW3A5882 (viz katalog Altivar 38) se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C. Od -10 C do 40 C: d 50 mm: bez dalších opatření. d = 0 mm: odstraňte ochranný kryt z horní strany měniče (krytí se sníží na IP 20). Od 40 C do 50 C: d 50 mm: odstraňte ochranný kryt z horní strany měniče (krytí se sníží na IP 20) se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C. d = 0 mm: doplňte o příslušenství: Ventilační jednotka typu VW3A5882 (viz katalog Altivar 38) se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C. 8

11 Doporučení pro montáž a chlazení ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X) 100 Volný prostor nad čelním panelem: minimálně 50 mm. Od -10 C do 40 C bez opatření. Od 40 C do 60 C s přídavnou ventilační jednotkou typu VW3A5882 (viz katalog Altivar 38) se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 40 C ATV 38HC10N4X až ATV 38HC23N4X 200 Volný prostor nad čelním panelem: minimálně 50 mm. Od -10 C do 40 C bez opatření. Od 40 C do 50 C se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 40 C

12 Odstranění ochranného krytu IP 41 ATV 38HU18N4 až ATV 38HU90N4 ATV 38HD12N4 až ATV 38HD23N4 ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X) 10

13 Montáž pro rozváděče Dodržte montážní doporučení uvedená na předchozích stranách. - Rozváděč vybavte ventilačními otvory. - Zabezpečte dostatečné proudění vzduchu. Pokud zabezpečit nelze, vybavte rozváděč ventilátorem s filtry. - Použijte speciální filtry s krytím IP 54. Montáž do rozváděče odolného prachu a vlhkosti (v krytí IP 54) Frekvenční měnič je v některých případech nutno zabudovat do rozváděče s vyšším krytím. Jedná se zejména o případy, kdy je okolí prašné, vlhké, s rizikem kondenzace a kapající vody atd. Pro zabránění vzniku teplejších míst uvnitř rozváděče použijte přídavný ventilátor pro cirkulaci vzduchu uvnitř rozváděče, typové označení VW3A5882 (viz katalog Altivar 38). Při zachování výše uvedených doporučení lze měniče použít v rozváděčích do maximální vnitřní teploty 60 C. Výpočet velikosti rozváděče: Maximální teplotní odpor [ C/W]: Rth = θ - θ e P θ = maximální teplota uvnitř rozváděče [ C] θ e = maximální externí teplota [ C] P = celkový vyzářený výkon uvnitř rozváděče [W] Výkon vyzářený frekvenčním měničem je uveden v tabulce pro výběr měniče. Připočtěte ztrátové výkony ostatních přístrojů, které jsou v rozváděči umístěny. Použitelná plocha rozváděče pro vyzařování tepla S (m 2 ): pro skříňový rozváděč samostatně stojící u zdi jsou to plochy bočnic + přední + horní strany S = K Rth K = teplotní odpor na m 2 plochy rozváděče Pro kovový rozváděč: K = 0,12 s interním ventilátorem K = 0,15 bez ventilátoru Celkový vyzářený výkon v rozváděči se skládá ze ztrátového výkonu frekvenčního měniče (viz výběrové tabulky) a ztrátového výkonu ostatních přístrojů. Upozornění: Plastové rozváděče nemohou být použity pro jejich malou tepelnou vodivost. 11

14 Přístup ke svorkám Výkonové svorky Přístup ke svorkám Odpojte frekvenční měnič od napájení. ATV 38HU18N4 až ATV 38HD79N4(X): - svorkovnice řídicí desky: odblokujte a otevřte dvířka krytu měniče - výkonové svorky: přístupné ve spodní části měniče Altivar 38 Umístění svorkovnic ve frekvenčním měniči: Svorkovnice řídicí desky 2 Výkonové svorky 3 Svorka pro připojení ochranného vodiče, 10 mm 2 průřez odpovídá EN (zemní unikající proud) ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: - svorkovnice řídicí desky a výkonové svorky přístupné po otevření čelního krytu Výkonové svorky 3 Parametry svorek Altivar ATV 38H Svorky Maximální připojovací průřez Utahovací AWG mm 2 moment v Nm U18N4, U29N4, U41N4 všechny svorky AWG 8 6 0,75 U54N4, U72N4, U90N4 všechny svorky AWG 8 6 0,75 D12N4, D16N4, D23N4 všechny svorky AWG D25N4(X), D28N4(X) L1, L2, L3, U, V, W, AWG D33N4(X), D46N4(X) L1, L2, L3, U, V, W, AWG D54N4(X), D64N4(X), L1, L2, L3, U, V, W, AWG 2/ D79N4(X) C10N4X AWG 3/ ostatní svorky AWG 3/ C13N4X AWG 4/ ostatní svorky AWG 4/ C15N4X AWG 1/0 x ostatní svorky AWG 1/0 x C19N4X AWG 3/0 x ostatní svorky AWG 3/0 x C23N4X AWG 4/0 x ostatní svorky AWG 4/0 x

15 Výkonové svorky Altivar ATV 38H Svorky Maximální připojovací průřez Utahovací moment v Nm AWG mm 2 C25N4X AWG 2/0 x 3 AWG 300 x ostatní svorky AWG 2/0 x 3 AWG 300 x C28N4X AWG 3/0 x 3 AWG 350 x ostatní svorky AWG 3/0 x 3 AWG 350 x x 2 32 C31N4X AWG 4/0 x 3 AWG 400 x ostatní svorky AWG 4/0 x 3 AWG 400 x x 2 32 C33N4X AWG 250 x 3 AWG 500 x ostatní svorky AWG 250 x 3 AWG 500 x x 2 32 Uspořádání svorek L1 L2 L3 PA PB U V W ATV 38HU18N4 až ATV 38HD23N4 L1 L2 L3 + - PA PB U V W ATV 38HD25N4(X) a ATV 38HD79N4(X) L1 L2 L U V W ATV 38HC10N4X L1 L2 L3 + - U V W ATV 38HC13N4X až ATV 38HC19N4X L1 L2 L U V W ATV 38HC23N4X až ATV 38HC33N4X Nepoužívat Funkce svorek Svorky Funkce Platí pro Altivar typ Zemní svorka všechny typy L1 L2 L3 Silové napájení všechny typy + PA PB U V W Výstup ss meziobvodu nepoužito Výstupní svorky pro připojení motoru všechny typy mimo HU18N4 až HD23N4 ATV 38HU18N4 až HD79N4(X) všechny typy 13

16 Svorky řídicí desky Parametry svorek: Svorka pro připojení stínění 2 vyjímatelné svorkovnicové konektory: pro kontakty relé, pro nízkoúrovňové signály V/V Maximální připojovací průřez: 1,5 mm 2 AWG 14 Maximální utahovací moment: 0,4 Nm Rozmístění svorek: Řídicí deska R1A R1B R1C R2A R2C A01 AO1 COM AI1 +10 AI2 LI1 LI2 LI3 LI4 +24 Funkce svorek Svorky Funkce Elektrické parametry R1A R1B R1C R2A R2C Poruchové relé Přepínací kontakt společná svorka R1C Konfigurovatelné relé Spínací kontakt Minimální spínací schopnost 10 ma při 24 Va Maximální spínací schopnost pro indukční zátěž (cos ϕ 0,4 a L/R 7 ms): 1,5 A při 250 Vc a 30 Va AO1 Proudový analogový výstup Proudový výstup X až Y ma, hodnoty X a Y lze nastavit Tovární nastavení 0 20 ma Impedance 500 Ω COM Zem pro logické a analogové vstupy AI1 Napěťový analogový vstup Analogový vstup 0 až 10 V Impedance 30 Ω +10 Zdroj pro napájení potenciometru žádané hodnoty (1 až 10 kω) +10 V (0, +10 %) 10 ma max. Ochrana proti zkratu a přetížení AI2 Proudový analogový vstup Proudový vstup X až Y ma, hodnoty X a Y lze nastavit Tovární nastavení 0 40 ma Impedance 100 Ω LI1 Logické vstupy LI2 LI3 LI4 +24 Zdroj pro napájení logických vstupů Konfigurovatelné logické vstupy Impedance 3,5 Ω Napájení 24 V (max. 30 V) Log. 0 pro U < 5 V, log. 1 pro U > 11 V +24 V ochrana proti zkratu a přetížení, min. 18 V, max. 30 V Max. proudové zatížení 300 ma 14

17 Doporučení pro montáž měniče s ohledem na EMC Altivar 38 s integrovaným EMC filtrem ATV 38HU18N4 až D79N4 Zásady Kostra frekvenčního měniče, motor a stínění kabelů musí být dobře vysokofrekvenčně pospojovány. Vf signál se šíří pouze po povrchu vodiče. Stíněné kabely by měly mít na obou koncích stínění ukostřeno po celém obvodu 360. (Viz nákres ukostřovací svorky níže.) Týká se kabelu mezi motorem a měničem, kabelu k brzdnému rezistoru (je-li použit) a ovládacího kabelu. Stínění může být zabezpečeno i použitím kovového kabelového žlabu. Dle možností se doporučuje maximálně možně prostorově oddálit napájecí kabel (síťový) od motorového kabelu (mezi měničem a motorem). Montážní doporučení Kovová ukostřovací deska je dodávána s frekvenčním měničem a montuje se podle nákresu. 2 Altivar Pro napájení frekvenčního měniče nebo přívod k síťové tlumivce je možné použít nestíněné vodiče nebo kabel. 4 Přívody k poruchovému relé nemusí být stíněny. 5 Stínění kabelů 6, 7 a 8 ukostřete co nejblíže u frekvenčního měniče: - Odstraňte izolaci kabelu, obnažte stínění. - Pro ukostření stínění na kovovou desku 1 použijte dodané ukostřovací svorky. Svorky dobře utáhněte. 6 Stíněný motorový kabel (mezi měničem a motorem) se stíněním ukostřeným na obou koncích. Stínění musí být ukostřeno na obou koncích kabelu, nesmí být přerušeno a případné svorkovnice musí být opatřeny kovovým stínicím krytem. 7 Stíněný kabel pro ovládání měniče. Pro vícežilový kabel použijte vodiče s malým průřezem (0,5 mm 2 ). Stínění musí být ukostřeno na obou koncích kabelu, nesmí být přerušeno a případné svorkovnice musí být opatřeny kovovým stínicím krytem. 8 Stíněný kabel pro připojení brzdného rezistoru (pokud je použit). Stínění musí být ukostřeno na obou koncích kabelu, nesmí být přerušeno a případné svorkovnice musí být opatřeny kovovým stínicím krytem. POZNÁMKA: V případě použití přídavného vstupního filtru se filtr montuje pod frekvenční měnič (frekvenční měnič s chladičem) nebo vedle něj (frekvenční měnič se základovou deskou). Filtr se připojí k síťovému napětí pomocí nestíněných vodičů nebo kabelu. Vedení 3 je součástí filtru. Vysokofrekvenční ekvipotencionalita, kterou předchozí opatření popisují, nemá souvislost s bezpečností zařízení vzhledem k úrazu elektrickým proudem. Ochranné svorky frekvenčního měniče, filtru, motoru, rozváděče, případně dalších komponentů musí být propojeny žlutozeleným vodičem odpovídajícího průřezu s ochranným vodičem, případně zemí. 15

18 Doporučení pro montáž měniče s ohledem na EMC Altivar 38 bez EMC filtru ATV 38HC10N4X až HC33N4X Použití síťové tlumivky je povinné, je-li očekávaný zkratový proud v místě instalace menší než 22 ka. Tlumivky zlepšují ochranu frekvenčního měniče před přepěťovými špičkami v síti a pro snížení podílu harmonických proudů, odebíraných frekvenčním měničem. Použití tlumivky vede ke snížení odebíraného proudu. Zásady Kostra frekvenčního měniče, motor a stínění kabelů musí být dobře vysokofrekvenčně pospojovány. Vf signál se šíří pouze po povrchu vodiče. Stíněné kabely by měly mít na obou koncích stínění ukostřeno po celém obvodu 360. Týká se kabelu mezi motorem a měničem a ovládacího kabelu. Stínění může být zabezpečeno i použitím kovového nepřerušeného kabelového žlabu. Dle možností se doporučuje maximálně možně prostorově oddálit napájecí kabel (síťový) od motorového kabelu (mezi měničem a motorem). Kabeláž silových obvodů Kabeláž musí být provedena prostřednictvím čtyř žilových kabelů nebo vodičů, které jsou co možná nejblíže seskupeny kolem vodiče PE. Kabeláž proveďte tak, aby byla zachována co možná největší vzdálenost mezi síťovým a motorovým kabelem. Síťový napájecí kabel se používá nestíněný. Je-li použit síťový odrušovací filtr, kostru filtru a měniče je nutno propojit dle zásad vysokofrekvenční ekvipotencionality (např. montáž na neizolovanou kovovou desku s antikorozivní úpravou, spojenou s kostrou stroje). Filtr je potřebné umístit co možná nejblíže k frekvenčnímu měniči. Pokud jsou v okolí provozovány přístroje citlivé na rušení vyzařováním, je nutno použít stíněný kabel pro napájení motoru. Na straně frekvenčního měniče ukostřete stínění pomocí nerezových spon na kostru stroje. Hlavní funkce stínění motorového kabelu je zamezení rušení vyzařováním. Proto použijte pro přívod k motoru čtyřžilový kabel, stínění ukostřete na jeho obou koncích v souladu se zásadami pro vedení vysokofrekvenčních signálů. Pro vysokofrekvenční propojení je méně podstatný druh ukostřovacího materiálu (ocel nebo měď) než kvalita provedení ukostření na obou koncích. Stínění může být alternativně zabezpečeno i použitím nepřerušovaného kovového kabelového žlabu. Poznámka: Při použití kabelů s ochranným pancířem (NYCY), který slouží zároveň jako stínění a ochranný vodič PE, musí být pancíř ukostřen na obou stranách. (Účinnost ochrany vůči vyzařování rušivých signálů je menší.) Kabel k desce řízení Ukostřovací svorka Kabelový držák. Zkontrolujte, zda je kabel správně umístěn. 16

19 Doporučení pro připojení, použití Doporučení pro připojení Ověřte, zda průřezy vodičů odpovídají doporučenému průřezu dle normy. Frekvenční měnič musí být ukostřen s ohledem na velký unikající zemní proud (přes 3,5 ma). Z důvodu unikajícího zemního proudu nepoužívejte proudové chrániče zapojené před frekvenčním měničem. Pokud je z jednoho síťového přívodu napájeno současně více frekvenčních měničů, každý z nich musí být uzemněn zvlášť. Doporučuje se použít síťová tlumivka (viz katalog). Výkonovou kabeláž veďte odděleně od ostatních vedení s nízkoúrovňovými signály (čidla, řídicí systémy, měřené signály, video, telefon). Ovládání Oddělte ovládací signály od silové kabeláže. Pro ovládací signály a signály žádaných hodnot se doporučuje použít stíněné kroucené kabely se stoupáním kroucení v rozmezí 25 až 50 mm se stíněním ukostřeným na obou stranách. Doporučení pro použití Při spínání síťovým stykačem: Zamezte četnému spínání stykače KM1 (předčasné stárnutí kondenzátorů v ss meziobvodu). Pro povely rozběh/zastavení používejte logické vstupy LI1 až LI4. - Minimální doba cyklu spínání: min. 60 s pro měniče ATV 38HU18N4 až HD79N4(X) min. 180 s pro měniče ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X V případě potřeby dodržte zvýšené bezpečnostní požadavky pro galvanické oddělení motoru v klidu stroje, zapojte stykač na výstup frekvenčního měniče. Tento stykač lze prostřednictvím logického výstupu ovládat pomocí funkce měniče ovládání výstupního stykače (viz část aplikační funkce logických výstupů). Poruchové relé, odblokování frekvenčního měniče Poruchové relé přitáhne po připojení frekvenčního měniče k napájení a pokud není porucha. Poruchové relé je vybaveno přepínacím kontaktem se společným středem. Frekvenční měnič lze po poruše odblokovat: Vypnutím napájecího napětí: po zhasnutí signalizační LED a displeje opět zapněte. Nastavením automatického resetu po poruše nebo dálkově aktivací logického vstupu, konfigurovaného pro funkci reset poruchy (viz část nastavení frekvenčního měniče). 17

20 Doporučené schéma zapojení Třífázové napájení Q1 (2) (3) U L1 L2 L3 R1A V R1C R1B W AO1 COM AI1 +10 AI Bez síťového stykače nebo Se síťovým stykačem 1 Q2 2 T1 1 Q3 2 S2 3 4 Q2 5 6 S1 KM1 A1 A2 KM A1 KM1 R1A R1C (1) (4) A1 LI1 LI2 LI3 LI4 +24 R2A R2C U1 V1 W1 M 3 c X Y ma Frekvence motoru X Y ma Potenciometr žádané hodnoty (Doporučená hodnota: 1 až 10 kω) (1) ATV 38HC10N4X až C33N4X: Síťová tlumivka povinná. ATV 38HU18N4 až D23N4: Doporučuje se použít síťovou tlumivku. (2) Kontakty poruchového relé pro dálkovou signalizaci stavu frekvenčního měniče. Nakresleno ve stavu bez napájecího napětí nebo v poruše. (3) Interní zdroj +24 V. V případě použití externího zdroje propojte jeho svorku 0 V se svorkou COM frekvenčního měniče, nepoužívejte svorku +24 na měniči a napájení logických vstupů proveďte ze svorky +24 V externího zdroje. (4) R2 je konfigurovatelné relé. Poznámka: Všechny indukční zátěže, které se nacházejí v blízkosti frekvenčního měniče nebo napájené ze stejné sítě, doplňte odrušovacími členy. (Např. stykače, relé, elektromagnety, zářivky atd.) Doporučené typy pomocných přístrojů: viz katalog Altivar

21 Doporučené schéma zapojení Schéma zapojení s výstupním stykačem pro ATV 38HU18N4 až D23N4 Šedě označená část schéma lze použít v různých zapojeních frekvenčního měniče. A1 U1 V1 W1 U V W R2C KM COM (0 V) R2A +24 A2 A1 M 3 c Funkci relé 2 nebo při použití rozšiřovací desky V/V logického výstupu LO (a 24 V) konfigurujte pro funkci ovládacího výstupního stykače. Viz část manuálu pro nastavení a konfiguraci V/V frekvenčního měniče. Poznámka: Všechny indukční zátěže, které se nacházejí v blízkosti frekvenčního měniče nebo napájené ze stejné sítě, doplňte odrušovacími členy. (Např. stykače, relé, elektromagnety, zářivky atd.) Doporučené typy pomocných přístrojů: viz katalog Altivar

22 Doporučené schéma zapojení Schéma zapojení s výstupním stykačem pro ATV 38HD25N4(X) až C33N4X Šedě označená část schéma lze použít v různých zapojeních frekvenčního měniče. ÐQ1 A1 U1 V1 W1 U V W R2C Ð KM R2A ÐQ2 3 4 ÐQ2 5 6 ÐT1 1 2 ÐQ3 1 2 A1 A2 M 3 c Funkci relé 2 nebo při použití rozšiřovací desky V/V logického výstupu LO (a 24 V) konfigurujte pro funkci ovládacího výstupního stykače. Viz část manuálu pro nastavení a konfiguraci V/V frekvenčního měniče. Poznámka: Všechny indukční zátěže, které se nacházejí v blízkosti frekvenčního měniče nebo napájené ze stejné sítě, doplňte odrušovacími členy. (Např. stykače, relé, elektromagnety, zářivky atd.) Doporučené typy pomocných přístrojů: viz katalog Altivar 38. Použití externího zdroje pro napájení logických vstupů A1 0 V +24 V COM LI LI LI LI

23 Funkce obslužného terminálu Čelní strana FWD REV LOC RUN PROG ESC ENT STOP RESET Použití klávesnice a význam symbolů na displeji obslužného terminálu Â Ú Šipka bliká: indikuje zvolený směr otáčení Šipka zobrazena trvale: indikuje směr otáčení motoru LOC Indikuje režim ovládání z terminálu PROG Je zobrazeno při částečně odemčeném nebo odemčeném obslužném terminálu Bliká: pokud není nastavená hodnota uložena v paměti Dispej pro číselné údaje a kódy: 4 číslice Textový displej: jednořádkový, 16 znaků Listování mezi jednotlivými menu nebo parametry a nastavení hodnoty. FWD REV Reverzace směru otáčení motoru. ESC ENT Návrat k předchozímu menu, přerušení probíhajícího nastavení a návrat k původnímu nastavení. Volba menu, potvrzení a uložení volby nebo nastavení. RUN STOP RESET Povel pro chod motoru. Povel pro zastavení motoru nebo reset poruchy. Funkce klávesy STOP může být zablokována v menu řízení [Control]. Pro Altivar 38 použijte obslužný terminál, dodaný s frekvenčním měničem, nebo terminál softwarové verze 5.1 a vyšší. (Verze je uvedena na typovém štítku na zadní straně.) Zadní strana Poznámky: Obslužný terminál lze k měniči připojit i odpojit za provozu frekvenčního měniče. Pokud je aktivováno řízení měniče prostřednictvím terminálu a terminál je za provozu odpojen, měnič zablokuje s hlášením poruchy SLF. Přepínač přístupných práv: - poloha : zamčeno: Nastavení a konfigurace není možná - poloha : částečně odemčeno: Možné nastavení parametrů - poloha : odemčeno: Možné nastavení parametrů a konfigurace měniče Konektor: - Pro přímé připojení terminálu k frekvenčnímu měniči. - Pro činnost obslužného terminálu mimo frekvenční měnič. Terminál lze propojit s frekvenčním měničem pomocí kabelu (sada příslušenství) VW3A Vzdálená montáž obslužného terminálu: Použijte sadu příslušenství VW3A58103, která obsahuje kabel s konektory, kryty pro montáž terminálu na dveře rozváděče a montážní návod. 21

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Základní uživatelská příručka. Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory

Základní uživatelská příručka. Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelská příručka Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Obsah Důležité informace... 2 Před tím, než začnete... 3 Postup při uvedení do provozu... 5 Doporučení pro montáž... 6

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

Altivar 58F Telemecanique

Altivar 58F Telemecanique Altivar 58F Telemecanique Příručka pro konfiguraci a nastavení Frekvenční měniče s plným vektorovým řízením pro napájení asynchronních motorů UPOZORNĚNÍ Tato příručka popisuje rozsah a možnosti nastavení

Více

Altivar 28 E Telemecanique

Altivar 28 E Telemecanique Uživatelská příručka Altivar 28 E Telemecanique Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory PouÏití mûniãe v sítích typu IT: Při aplikaci měniče v síti s izolovaným středním vodičem (neutrálou),

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

FRECON. Měniče kmitočtu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA verze 1.3. FIA-L / PI 18, 37, 55, 75, 110, 150, 220, 250

FRECON. Měniče kmitočtu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA verze 1.3. FIA-L / PI 18, 37, 55, 75, 110, 150, 220, 250 Měniče kmitočtu FRECON FIA-L / PI 18, 37, 55, 75, 110, 150, 220, 250 pro řízení otáček třífázových asynchronních motorů s integrovaným PI regulátorem UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA verze 1.3. FRECON, spol. s r.o.

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Charakterist ika: inovovaná nejmenší typová řada měničů OMRON zabudovaný potenciometr pro ruční plynulé zadávání referenční frekvence rozsah výstupních frekvencí

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Altivar 31 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Příručka pro konfiguraci a nastavení

Altivar 31 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Příručka pro konfiguraci a nastavení Altivar 31 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Příručka pro konfiguraci a Obsah Upozornûní 2 Doporuãení pro instalaci a uvedení do provozu 3 Tovární a konfigurace 4 Základní funkce 5 Instalace a uvedení

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

3G3MV 3G3MV. Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití

3G3MV 3G3MV. Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití 3G3MV Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití APLIKACE Množství zabudovaných funkcí frekvenčního měniče může být s výhodou použito v řadě aplikací Dopravníky (řízení dopravníku) Všeobecné strojírenství

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

Switching Power Sup 2008/2009

Switching Power Sup 2008/2009 Switching Power Sup 2008/2009 AUTOMATIZAČNÍ KOMPONENTY, UVEDENÉ V TÉTO KAPITOLE, JSOU VÝROBKY FIRMY CARLO GAVAZZI (DÁLE JEN CG), KTEROU ENIKA.CZ S.R.O V ČESKÉ REPUBLICE VÝHRADNĚ ZASTUPUJE. vůli přehlednosti

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Nový jednoduchý měnič

Nový jednoduchý měnič Nový jednoduchý měnič Potravinářské stroje, míchače Dopravníkové systémy Ventilátory, čerpadla Dřevozpracující stroje Velký výkon v kompaktním přístroji Vítejte v nové generaci frekvenčních měničů MICRO

Více

Altivar 71. Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Instalační manuál

Altivar 71. Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Instalační manuál Altivar 71 Instalační manuál Frekvenční měniče pro asynchronní motory 0,37 kw (0,5 HP) až 45 kw (60 HP) / 200-240 V 0,75 kw (1 HP) až 75 kw (100 HP) / 380-480 V 2 Obsah Na úvod 4 Doporučení pro instalaci

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

Topná tělesa do panelů

Topná tělesa do panelů Topná tělesa do panelů Obsah Topná tělesa do panelů... 402 Výhody... 402 Výpočet potřebného tepla... 402 Podrobnosti pro objednávku... 403 Technické údaje... 404 Rozměrové výkresy... 406 401 Výhody, výpočet

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Sauter Components 71211642920 05

Sauter Components 71211642920 05 21.164/1 SHK 621...661: Regulátory teploty pro jednotky Fan Coil, elektromechanické Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Umožňuje ovládat vzduchotechnické komponenty na základě potřeby.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Řada Popis Jmenovitý výkon motoru Vybrané typy Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f

Řada Popis Jmenovitý výkon motoru Vybrané typy Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f FREKVENČNÍ MĚNIČE Standardní frekvenční měniče (3G3JV) Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f Pro výkon motoru 0,1 až Programovací konzole se zabudovaným potenciometrem Zadání frekvence

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více