Altivar 38. 0, kw V. Frekvenãní mûniã pro 3fázové asynchronní motory. UÏivatelská a nastavovací pfiíruãka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Altivar 38. 0,75...315 kw 380...460 V. Frekvenãní mûniã pro 3fázové asynchronní motory. UÏivatelská a nastavovací pfiíruãka"

Transkript

1 Altivar 38 Frekvenãní mûniã pro 3fázové asynchronní motory UÏivatelská a nastavovací pfiíruãka 0, kw V

2 Po připojení frekvenčního měniče k napájení je na výkonových součástkách a některých dalších komponentech síťové napětí; dotýkat se jich je životu nebezpečné. Kryt měniče musí být uzavřen. Po odpojení frekvenčního měniče od napájení napětí a zhasnutí zelené LED diody čekejte 3 až 10 minut UPOZORNĚNÍ před jakoukoliv manipulací uvnitř frekvenčního měniče. Tato doba odpovídá časové konstantě vybití kondenzátorů na ss sběrnici frekvenčního měniče. Během činnosti frekvenčního měniče může být motor zastaven povelem pro zastavení (logickým vstupem) nebo zadáním nulové žádané hodnoty výstupní frekvence, přičemž zůstává frekvenční měnič pod napětím. Pokud je potřebné z bezpečnostních důvodů vyloučit možnost rozběhu motoru, je elektronické zablokování frekvenčního měniče nedostatečné. V tomto případě je nutné odpojit frekvenční měnič od napájecího napětí a přívod napájení zabezpečit proti zapnutí. Frekvenční měnič je vybaven ochrannými obvody, které v případě poruchy mohou způsobit jeho zablokování s poruchovým hlášením a zastavení motoru. Poruchy může zapříčinit i samotný motor, např. při zablokování hřídele. Další příčinou hlášení poruchy může být kolísání nebo krátkodobé výpadky napájecího napětí. POZNÁMKA Následný reset poruchy může způsobit neočekávaný rozběh motoru, který může být nebezpečný pro některé typy strojů, případně pro jejich obsluhu. V těchto případech je nutné provést odpovídající opatření, které zabrání opětnému rozběhu motoru po resetu frekvenčního měniče. Je například možné vyhodnocovat skutečné otáčky motoru. Pokud budou tyto otáčky motoru po delší dobu menší, než jsou nastavené na vstupu žádané hodnoty frekvenčního měniče, je možné odpojit jeho napájení. Platí obecné pravidlo, že v průběhu prací na elektrické nebo mechanické části pohonu s frekvenčním měničem musí být napájení frekvenčního měniče vypnuto a zajištěno proti zapnutí. Výrobek popsaný v této přříručce může být kdykoliv změněn nebo modifikován jak z pohledu technického, tak funkčního. Tyto případné změny nemohou být důvodem pro zrušení kupní smlouvy. Na Altivar 38 je nutné pohlížet jako na komponentu součást výbavy stroje. Nejedná se se tedy o stroj nebo zařízení samostatně použitelné v souladu s direktivami EU pro stroje a elektromagnetickou kompatibilitu. UPOZORNĚNÍ Za splnění těchto požadavků je zodpovědný konečný uživatel kompletního strojního zařízení. Frekvenční měnič musí být instalován a nastaven v souladu s mezinárodními i národními normami. Pro zabezpečení elektromagnetické kompatibility výrobku je nutné dodržet doporučení uvedené v tomto manuálu.

3 Obsah Doporučení pro přejímku a manipulaci s výrobkem 2 Volba frekvenčního měniče s chladičem 3 Momentové charakteristiky 4 Technické parametry 5 Rozměry 7 Doporučení pro montáž a chlazení 8 Odstranění ochranného krytu IP Montáž do rozváděče 11 Přístup ke svorkám Výkonové svorky 12 Svorky řídicí desky 14 Doporučení pro montáž měniče s ohledem na EMC 15 Doporučení pro připojení, použití 17 Doporučené schéma zapojení 18 Funkce obslužného terminálu 21 Přístup do nastavovacích menu frekvenčního měniče 22 Přístup k jednotlivým menu postup při programování 23 Menu tovární nastavení 24 Menu provozní displej [Display Menu] 25 Menu nastavení [Adjust Menu] 26 Menu pohon [Drive Menu] 29 Menu řízení [Control Menu] 32 Menu V/V [I/O Menu] 35 Konfigurovatelné V/V aplikační funkce 39 Poruchové menu [Fault Menu] 48 Menu soubory [Files Menu] 50 Komunikační a aplikační menu/návrat do továrního nastavení 52 Provoz údržba náhradní díly a opravy 53 Poruchy možné příčiny odstranění 54 Záznam konfigurace a nastavení 57 Obsah menu 59 Anglicko-český rejstřík 62 1

4 Doporučení pro přejímku a manipulaci s výrobkem Převzetí výrobku Před rozbalením frekvenčního měniče se přesvědčete, zda jeho typové označení uvedené na přepravním obalu je shodné s označením v dodacím listě, případně Vaší objednávce. Vyjměte frekvenční měnič z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě. Manipulace a skladování Z hlediska ochrany výrobku před poškozením jej skladujte a manipulujte s ním v jeho originálním obalu. Manipulace s frekvenčním měničem při montáži Řadu frekvenčních měničů Altivar 38 tvoří 9 mechanických velikostí s rozdílnou hmotností a rozměry. Malé frekvenční měniče lze vyjmout z obalu a namontovat bez použití manipulačního zařízení. Velké frekvenční měniče se přepravují pomocí zdvihacích zařízení. Pro tuto manipulaci jsou frekvenční měniče vybaveny čtyřmi manipulačními otvory. Při manipulaci dodržte doporučení uvedené níže: 45 max. 2

5 Volba frekvenčního měniče s chladičem Třífázové napájecí napětí: V 50/60 Hz Síťový proud při 400 V (1) ISc Očekávaný zkratový proud sítě Výkon motoru (2) Jmenovitý proud (In) Maximální proud (1) Uvedené hodnoty jsou platné s doplňkovou síťovou tlumivkou. (2) Uvedené výkony platí pro trvalé zatížení při maximální spínací frekvenci 2 nebo 4 khz, v závislosti na typové velikosti frekvenčního měniče. Hodnoty nastavení spínací frekvence pro jednotlivé typové velikosti naleznete v kapitole Technické parametry. Pro trvalý provoz se spínací frekvencí vyšší použijte frekvenční měnič o jednu velikost větší Například: ATV 38HU18N4 pro motor 0,37 kw, ATV 38HD12N4 pro motor 5,5 kw. (3) Po dobu 60 s. (4) Typy ATV 38HU18N4 až D79N4: standardně vybaveny síťovým odrušovacím filtrem. Typy ATV 38HD25N4(X) až D79N4(X): volitelné bez síťového odrušovacího filtru, pokud se na konci typového označení uvede písmeno X. Typy ATV 38HC10N4X až C33N4X: standardně nejsou vybaveny síťovým odrušovacím filtrem. Externí filtry je nutné objednat jako příslušenství. (3) Ztrátový výkon při jmenovitém zatížení Typové označení (4) Hmotnost A ka kw A A W kg 3,1 5 0,75 2,1 2,3 55 ATV 38HU18N4 3,8 5,4 5 1,5 3,7 4,1 65 ATV 38HU29N4 3,8 7,3 5 2,2 5, ATV 38HU41N4 3, ,1 7,8 145 ATV 38HU54N4 6,9 12, ,5 10,5 180 ATV 38HU72N4 6,9 16,3 5 5,5 11, ATV 38HU90N4 6,9 24,3 22 7, ,6 230 ATV 38HD12N , ,2 340 ATV 38HD16N , ATV 38HD23N , ATV 38HD25N4(X) ATV 38HD28N4(X) ATV 38HD33N4(X) ATV 38HD46N4(X) ATV 38HD54N4(X) ATV 38HD64N4(X) ATV 38HD79N4(X) (1) ATV 38HC10N4X (1) ATV 38HC13N4X (1) ATV 38HC15N4X (1) ATV 38HC19N4X (1) ATV 38HC23N4X (1) ATV 38HC25N4X (1) ATV 38HC28N4X (1) ATV 38HC31N4X (1) ATV 38HC33N4X 168 3

6 Volba frekvenčního měniče s chladičem Momentové charakteristiky: Variabilní moment: M/Mn 1,1 1 0,95 0, f (Hz) Motory s vlastním chlazením: trvalý moment 2 Motory s cizím chlazením: trvalý moment 3 Krátkodobé momentové přetížení (max. 60 s) 4 Moment motoru v oblasti konstantního výkonu v oblasti nad jmenovitou frekvencí Dosažitelné momentové přetížení: Aplikace s variabilním momentem: 110 % jmenovitého momentu motoru po dobu 60 s. Trvalý chod Pro motory s vlastním chlazením je typické, že chlazení motoru je závislé na jeho otáčkách. Zatěžovací moment je nutné omezit od poloviny jmenovitých otáček. Provoz v oblasti nad jmenovitými otáčkami Z důvodu, že se v této oblasti nemůže napětí zvyšovat, se zmenšuje sycení motoru, a tím i využitelný moment na hřídeli. Prověřte u výrobce motoru, zda je motor schopen práce v oblasti nad jmenovitými otáčkami. Poznámka: Při použití speciálních motorů lze jmenovitou frekvenci nastavit v rozmezí od 10 do 500 Hz prostřednictvím obslužného terminálu nebo pomocí počítače a software PowerSuite. 4

7 Technické parametry Technické parametry Stupeň krytí Odolnost proti vibracím Max. stupeň znečištění okolí Max. relativní vlhkost Teplota v bezprostředním okolí měniče Max. provozní nadmořská výška Pracovní poloha ATV 38HU18N4 až ATV 38HD23N4 IP 21 a IP 41 v horní části (odpovídá EN 50178) Odpovídá IEC : 1,5 mm špička od 2 do 13 Hz 1gn od 13 do 200 Hz ATV 38HU18N4 až ATV 38HD23N4: Stupeň 2 dle IEC a EN ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HC33N4X ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X): IP 21 a IP 41 v horní části (odpovídá EN 50178) ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: IP 00 ve spodní části (vyžaduje zvýšení krytí z hlediska ochrany osob) IP 20 v ostatních částech ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X): odpovídá IEC : 1,5 mm špička od 2 do 13 Hz 1gn od 13 do 200 Hz ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: 0,6 gn od 10 do 55 Hz ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X): Stupeň 3 dle UL508C ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: Stupeň 2 dle IEC a EN % bez kondenzace nebo kapající vody odpovídá IEC Skladovací: -25 C až +65 C Provozní: ATV 38HU18N4 až ATV 38HU90N4: -10 C až +50 C bez omezení Do +60 C se snížením proudu měniče o 2,2 % na C nad 50 C ATV 38HD12N4 až ATV 38HD23N4: -10 C až +40 C bez omezení Do +50 C se snížením proudu měniče o 2,2 % na C nad 40 C Skladovací: -25 C až +65 C Provozní: ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X): -10 C až +40 C bez omezení Do +60 C s příslušenstvím pro ventilaci se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 40 C ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: -10 C až +40 C bez omezení Do +50 C ventilace se snížením proudu měniče o 2,2 % na C nad 40 C Do m bez omezení (nad tuto výšku se snížením proudu o 1 % na každých dalších 100 m) Vertikální 5

8 Technické parametry Elektrické parametry Napájení Napětí 380 V - 10 % až 460 V + 10 % třífázové Frekvence 50/60 Hz ± 5 % Výstupní napětí Maximální výstupní napětí je rovno hodnotě napájecího napětí Galvanické oddělení Vstupy, výstupy a napájecí zdroje jsou galvanicky odděleny od výkonové části Rozsah výstupní frekvence 0, Hz Spínací frekvence Nastavitelná: Bez omezení: 0, khz pro měniče ATV 38HU18N4 až D46N4(X) 0,5 1 2 khz pro měniče ATV 38HD54N4(X) až C33N4X Bez omezení pro pracovní cyklus s přestávkami, při dimenzování o jednu typovou velikost větší pro trvalý provoz: khz pro měniče ATV 38HU18N4 až D23N khz pro měniče ATV 38HD25N4(X) až D46N4(X) 4 8 khz pro měniče ATV 38HD54N4(X) až D79N4(X) 4 khz pro měniče ATV 38HC10N4X až C33N4X Rozsah regulace otáček 1:10 Brzdný moment Typicky 30 % jmenovitého momentu motoru bez brzdného rezistoru (typická hodnota pro měniče malého výkonu) Momentová přetížitelnost 110 % jmenovitého momentu motoru (typická hodnota ±10 %) po dobu 60 s Ochrany a bezpečnostní vybavení měniče Zkratová ochrana: - Mezi výstupními fázemi - Mezi výstupními fázemi a zemí - Mezi výstupy interních zdrojů Tepelná ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana Ochranné obvody proti přepětí a podpětí napájecích zdrojů Bezpečnostní obvody hlídání výpadku fáze napájecího napětí (zabránění jednofázového provozu pro všechny 3fázové měniče) Ochrana motoru Tepelná ochrana motoru integrovaná v měniči. Výpočtová metoda, založená na nepřetržitém výpočtu I 2 t, s respektováním otáček motoru. Tepelný stav motoru je uložen do paměti při vypnutí měniče. Tato funkce může být změněna v závislosti na typu chlazení použitého motoru (prostřednictvím obslužného terminálu, případně PC) Ochrana proti výpadku fáze motoru Tepelná ochrana prostřednictvím PTC čidel (s příslušenstvím rozšiřující deskou) 6

9 Technické parametry Rozměry c b 1 = G = a = H = A Db Pohled A φ 2 upevňovací otvory pro kabelové úchytky EMC 3 šrouby Deska pro montáž EMC je dodávána včetně kabelových úchytek pro měniče ATV 38HU18N4 až ATV 38HD79N4(X). Montáž ekvipotenciální EMC desky se provede pomocí přiložených šroubů do odpovídajících otvorů ve frekvenčním měniči. (Viz obrázek nahoře.) EMC deska ATV 38H a b c G H 1 b 2 U18N4, U29N4, U41N ,5 4 U54N4, U72N4, U90N ,5 64,5 4 D12N4, D16N , D23N , D25N4(X), D28N4(X), D33N4(X), D46N4(X) D54N4(X), D64N4(X), D79N4(X) C10N4X , C13N4X, C15N4X, C19N4X C23N4X, C25N4X, C28N4X, C31N4X, C33N4X Průtoky vzduchu ventilátorů ATV 38HU18N4 bez ventilátoru ATV 38HU29N4, U41N4, U54N4 36 m 3 /h ATV 38HU72N4, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4 72 m 3 /h ATV 38HD25N4(X), D28N4(X), D33N4(X), D46N4(X) 292 m 3 /h ATV 38HD54N4(X), D64N4(X), D79N4(X) 492 m 3 /h ATV 38HC10N4X 600 m 3 /h ATV 38HC13N4X, C15N4X, C19N4X 900 m 3 /h ATV 38HC23N4X, C25N4X, C28N4X, C31N4X, C33N4X 900 m 3 /h 7

10 Doporučení pro montáž a chlazení Montážní plocha: svislá s tolerancí +/-10. Frekvenční měnič neumisťujte v blízkosti částí vyzařujících teplo. Zachovejte dostatečný prostor pod a nad frekvenčním měničem z důvodu zabezpečení přirozené cirkulace vzduchu pro jeho chlazení. ATV 38HU18N4 až ATV 38HD23N4 50 Volný prostor nad čelním panelem frekvenčního měniče: minimálně 10 mm. d d 50 ATV 38HU18N4 až ATV 38HU90N4: Od -10 C do 40 C: d 50 mm: bez dalších opatření. ATV 38HD12N4 až ATV 38HD23N4: d = 0 mm: odstraňte ochranný kryt z horní strany měniče (krytí se sníží na IP 20). Od 40 C do 50 C: d 50 mm: odstraňte ochranný kryt z horní strany měniče (krytí se sníží na IP 20). d = 0 mm: doplňte o příslušenství: Ventilační jednotka typu VW3A5882 (viz katalog Altivar 38). Od 50 C do 60 C: d 50 mm: doplňte o příslušenství: Ventilační jednotka typu VW3A5882 (viz katalog Altivar 38) se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C. Od -10 C do 40 C: d 50 mm: bez dalších opatření. d = 0 mm: odstraňte ochranný kryt z horní strany měniče (krytí se sníží na IP 20). Od 40 C do 50 C: d 50 mm: odstraňte ochranný kryt z horní strany měniče (krytí se sníží na IP 20) se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C. d = 0 mm: doplňte o příslušenství: Ventilační jednotka typu VW3A5882 (viz katalog Altivar 38) se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C. 8

11 Doporučení pro montáž a chlazení ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X) 100 Volný prostor nad čelním panelem: minimálně 50 mm. Od -10 C do 40 C bez opatření. Od 40 C do 60 C s přídavnou ventilační jednotkou typu VW3A5882 (viz katalog Altivar 38) se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 40 C ATV 38HC10N4X až ATV 38HC23N4X 200 Volný prostor nad čelním panelem: minimálně 50 mm. Od -10 C do 40 C bez opatření. Od 40 C do 50 C se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 40 C

12 Odstranění ochranného krytu IP 41 ATV 38HU18N4 až ATV 38HU90N4 ATV 38HD12N4 až ATV 38HD23N4 ATV 38HD25N4(X) až ATV 38HD79N4(X) 10

13 Montáž pro rozváděče Dodržte montážní doporučení uvedená na předchozích stranách. - Rozváděč vybavte ventilačními otvory. - Zabezpečte dostatečné proudění vzduchu. Pokud zabezpečit nelze, vybavte rozváděč ventilátorem s filtry. - Použijte speciální filtry s krytím IP 54. Montáž do rozváděče odolného prachu a vlhkosti (v krytí IP 54) Frekvenční měnič je v některých případech nutno zabudovat do rozváděče s vyšším krytím. Jedná se zejména o případy, kdy je okolí prašné, vlhké, s rizikem kondenzace a kapající vody atd. Pro zabránění vzniku teplejších míst uvnitř rozváděče použijte přídavný ventilátor pro cirkulaci vzduchu uvnitř rozváděče, typové označení VW3A5882 (viz katalog Altivar 38). Při zachování výše uvedených doporučení lze měniče použít v rozváděčích do maximální vnitřní teploty 60 C. Výpočet velikosti rozváděče: Maximální teplotní odpor [ C/W]: Rth = θ - θ e P θ = maximální teplota uvnitř rozváděče [ C] θ e = maximální externí teplota [ C] P = celkový vyzářený výkon uvnitř rozváděče [W] Výkon vyzářený frekvenčním měničem je uveden v tabulce pro výběr měniče. Připočtěte ztrátové výkony ostatních přístrojů, které jsou v rozváděči umístěny. Použitelná plocha rozváděče pro vyzařování tepla S (m 2 ): pro skříňový rozváděč samostatně stojící u zdi jsou to plochy bočnic + přední + horní strany S = K Rth K = teplotní odpor na m 2 plochy rozváděče Pro kovový rozváděč: K = 0,12 s interním ventilátorem K = 0,15 bez ventilátoru Celkový vyzářený výkon v rozváděči se skládá ze ztrátového výkonu frekvenčního měniče (viz výběrové tabulky) a ztrátového výkonu ostatních přístrojů. Upozornění: Plastové rozváděče nemohou být použity pro jejich malou tepelnou vodivost. 11

14 Přístup ke svorkám Výkonové svorky Přístup ke svorkám Odpojte frekvenční měnič od napájení. ATV 38HU18N4 až ATV 38HD79N4(X): - svorkovnice řídicí desky: odblokujte a otevřte dvířka krytu měniče - výkonové svorky: přístupné ve spodní části měniče Altivar 38 Umístění svorkovnic ve frekvenčním měniči: Svorkovnice řídicí desky 2 Výkonové svorky 3 Svorka pro připojení ochranného vodiče, 10 mm 2 průřez odpovídá EN (zemní unikající proud) ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X: - svorkovnice řídicí desky a výkonové svorky přístupné po otevření čelního krytu Výkonové svorky 3 Parametry svorek Altivar ATV 38H Svorky Maximální připojovací průřez Utahovací AWG mm 2 moment v Nm U18N4, U29N4, U41N4 všechny svorky AWG 8 6 0,75 U54N4, U72N4, U90N4 všechny svorky AWG 8 6 0,75 D12N4, D16N4, D23N4 všechny svorky AWG D25N4(X), D28N4(X) L1, L2, L3, U, V, W, AWG D33N4(X), D46N4(X) L1, L2, L3, U, V, W, AWG D54N4(X), D64N4(X), L1, L2, L3, U, V, W, AWG 2/ D79N4(X) C10N4X AWG 3/ ostatní svorky AWG 3/ C13N4X AWG 4/ ostatní svorky AWG 4/ C15N4X AWG 1/0 x ostatní svorky AWG 1/0 x C19N4X AWG 3/0 x ostatní svorky AWG 3/0 x C23N4X AWG 4/0 x ostatní svorky AWG 4/0 x

15 Výkonové svorky Altivar ATV 38H Svorky Maximální připojovací průřez Utahovací moment v Nm AWG mm 2 C25N4X AWG 2/0 x 3 AWG 300 x ostatní svorky AWG 2/0 x 3 AWG 300 x C28N4X AWG 3/0 x 3 AWG 350 x ostatní svorky AWG 3/0 x 3 AWG 350 x x 2 32 C31N4X AWG 4/0 x 3 AWG 400 x ostatní svorky AWG 4/0 x 3 AWG 400 x x 2 32 C33N4X AWG 250 x 3 AWG 500 x ostatní svorky AWG 250 x 3 AWG 500 x x 2 32 Uspořádání svorek L1 L2 L3 PA PB U V W ATV 38HU18N4 až ATV 38HD23N4 L1 L2 L3 + - PA PB U V W ATV 38HD25N4(X) a ATV 38HD79N4(X) L1 L2 L U V W ATV 38HC10N4X L1 L2 L3 + - U V W ATV 38HC13N4X až ATV 38HC19N4X L1 L2 L U V W ATV 38HC23N4X až ATV 38HC33N4X Nepoužívat Funkce svorek Svorky Funkce Platí pro Altivar typ Zemní svorka všechny typy L1 L2 L3 Silové napájení všechny typy + PA PB U V W Výstup ss meziobvodu nepoužito Výstupní svorky pro připojení motoru všechny typy mimo HU18N4 až HD23N4 ATV 38HU18N4 až HD79N4(X) všechny typy 13

16 Svorky řídicí desky Parametry svorek: Svorka pro připojení stínění 2 vyjímatelné svorkovnicové konektory: pro kontakty relé, pro nízkoúrovňové signály V/V Maximální připojovací průřez: 1,5 mm 2 AWG 14 Maximální utahovací moment: 0,4 Nm Rozmístění svorek: Řídicí deska R1A R1B R1C R2A R2C A01 AO1 COM AI1 +10 AI2 LI1 LI2 LI3 LI4 +24 Funkce svorek Svorky Funkce Elektrické parametry R1A R1B R1C R2A R2C Poruchové relé Přepínací kontakt společná svorka R1C Konfigurovatelné relé Spínací kontakt Minimální spínací schopnost 10 ma při 24 Va Maximální spínací schopnost pro indukční zátěž (cos ϕ 0,4 a L/R 7 ms): 1,5 A při 250 Vc a 30 Va AO1 Proudový analogový výstup Proudový výstup X až Y ma, hodnoty X a Y lze nastavit Tovární nastavení 0 20 ma Impedance 500 Ω COM Zem pro logické a analogové vstupy AI1 Napěťový analogový vstup Analogový vstup 0 až 10 V Impedance 30 Ω +10 Zdroj pro napájení potenciometru žádané hodnoty (1 až 10 kω) +10 V (0, +10 %) 10 ma max. Ochrana proti zkratu a přetížení AI2 Proudový analogový vstup Proudový vstup X až Y ma, hodnoty X a Y lze nastavit Tovární nastavení 0 40 ma Impedance 100 Ω LI1 Logické vstupy LI2 LI3 LI4 +24 Zdroj pro napájení logických vstupů Konfigurovatelné logické vstupy Impedance 3,5 Ω Napájení 24 V (max. 30 V) Log. 0 pro U < 5 V, log. 1 pro U > 11 V +24 V ochrana proti zkratu a přetížení, min. 18 V, max. 30 V Max. proudové zatížení 300 ma 14

17 Doporučení pro montáž měniče s ohledem na EMC Altivar 38 s integrovaným EMC filtrem ATV 38HU18N4 až D79N4 Zásady Kostra frekvenčního měniče, motor a stínění kabelů musí být dobře vysokofrekvenčně pospojovány. Vf signál se šíří pouze po povrchu vodiče. Stíněné kabely by měly mít na obou koncích stínění ukostřeno po celém obvodu 360. (Viz nákres ukostřovací svorky níže.) Týká se kabelu mezi motorem a měničem, kabelu k brzdnému rezistoru (je-li použit) a ovládacího kabelu. Stínění může být zabezpečeno i použitím kovového kabelového žlabu. Dle možností se doporučuje maximálně možně prostorově oddálit napájecí kabel (síťový) od motorového kabelu (mezi měničem a motorem). Montážní doporučení Kovová ukostřovací deska je dodávána s frekvenčním měničem a montuje se podle nákresu. 2 Altivar Pro napájení frekvenčního měniče nebo přívod k síťové tlumivce je možné použít nestíněné vodiče nebo kabel. 4 Přívody k poruchovému relé nemusí být stíněny. 5 Stínění kabelů 6, 7 a 8 ukostřete co nejblíže u frekvenčního měniče: - Odstraňte izolaci kabelu, obnažte stínění. - Pro ukostření stínění na kovovou desku 1 použijte dodané ukostřovací svorky. Svorky dobře utáhněte. 6 Stíněný motorový kabel (mezi měničem a motorem) se stíněním ukostřeným na obou koncích. Stínění musí být ukostřeno na obou koncích kabelu, nesmí být přerušeno a případné svorkovnice musí být opatřeny kovovým stínicím krytem. 7 Stíněný kabel pro ovládání měniče. Pro vícežilový kabel použijte vodiče s malým průřezem (0,5 mm 2 ). Stínění musí být ukostřeno na obou koncích kabelu, nesmí být přerušeno a případné svorkovnice musí být opatřeny kovovým stínicím krytem. 8 Stíněný kabel pro připojení brzdného rezistoru (pokud je použit). Stínění musí být ukostřeno na obou koncích kabelu, nesmí být přerušeno a případné svorkovnice musí být opatřeny kovovým stínicím krytem. POZNÁMKA: V případě použití přídavného vstupního filtru se filtr montuje pod frekvenční měnič (frekvenční měnič s chladičem) nebo vedle něj (frekvenční měnič se základovou deskou). Filtr se připojí k síťovému napětí pomocí nestíněných vodičů nebo kabelu. Vedení 3 je součástí filtru. Vysokofrekvenční ekvipotencionalita, kterou předchozí opatření popisují, nemá souvislost s bezpečností zařízení vzhledem k úrazu elektrickým proudem. Ochranné svorky frekvenčního měniče, filtru, motoru, rozváděče, případně dalších komponentů musí být propojeny žlutozeleným vodičem odpovídajícího průřezu s ochranným vodičem, případně zemí. 15

18 Doporučení pro montáž měniče s ohledem na EMC Altivar 38 bez EMC filtru ATV 38HC10N4X až HC33N4X Použití síťové tlumivky je povinné, je-li očekávaný zkratový proud v místě instalace menší než 22 ka. Tlumivky zlepšují ochranu frekvenčního měniče před přepěťovými špičkami v síti a pro snížení podílu harmonických proudů, odebíraných frekvenčním měničem. Použití tlumivky vede ke snížení odebíraného proudu. Zásady Kostra frekvenčního měniče, motor a stínění kabelů musí být dobře vysokofrekvenčně pospojovány. Vf signál se šíří pouze po povrchu vodiče. Stíněné kabely by měly mít na obou koncích stínění ukostřeno po celém obvodu 360. Týká se kabelu mezi motorem a měničem a ovládacího kabelu. Stínění může být zabezpečeno i použitím kovového nepřerušeného kabelového žlabu. Dle možností se doporučuje maximálně možně prostorově oddálit napájecí kabel (síťový) od motorového kabelu (mezi měničem a motorem). Kabeláž silových obvodů Kabeláž musí být provedena prostřednictvím čtyř žilových kabelů nebo vodičů, které jsou co možná nejblíže seskupeny kolem vodiče PE. Kabeláž proveďte tak, aby byla zachována co možná největší vzdálenost mezi síťovým a motorovým kabelem. Síťový napájecí kabel se používá nestíněný. Je-li použit síťový odrušovací filtr, kostru filtru a měniče je nutno propojit dle zásad vysokofrekvenční ekvipotencionality (např. montáž na neizolovanou kovovou desku s antikorozivní úpravou, spojenou s kostrou stroje). Filtr je potřebné umístit co možná nejblíže k frekvenčnímu měniči. Pokud jsou v okolí provozovány přístroje citlivé na rušení vyzařováním, je nutno použít stíněný kabel pro napájení motoru. Na straně frekvenčního měniče ukostřete stínění pomocí nerezových spon na kostru stroje. Hlavní funkce stínění motorového kabelu je zamezení rušení vyzařováním. Proto použijte pro přívod k motoru čtyřžilový kabel, stínění ukostřete na jeho obou koncích v souladu se zásadami pro vedení vysokofrekvenčních signálů. Pro vysokofrekvenční propojení je méně podstatný druh ukostřovacího materiálu (ocel nebo měď) než kvalita provedení ukostření na obou koncích. Stínění může být alternativně zabezpečeno i použitím nepřerušovaného kovového kabelového žlabu. Poznámka: Při použití kabelů s ochranným pancířem (NYCY), který slouží zároveň jako stínění a ochranný vodič PE, musí být pancíř ukostřen na obou stranách. (Účinnost ochrany vůči vyzařování rušivých signálů je menší.) Kabel k desce řízení Ukostřovací svorka Kabelový držák. Zkontrolujte, zda je kabel správně umístěn. 16

19 Doporučení pro připojení, použití Doporučení pro připojení Ověřte, zda průřezy vodičů odpovídají doporučenému průřezu dle normy. Frekvenční měnič musí být ukostřen s ohledem na velký unikající zemní proud (přes 3,5 ma). Z důvodu unikajícího zemního proudu nepoužívejte proudové chrániče zapojené před frekvenčním měničem. Pokud je z jednoho síťového přívodu napájeno současně více frekvenčních měničů, každý z nich musí být uzemněn zvlášť. Doporučuje se použít síťová tlumivka (viz katalog). Výkonovou kabeláž veďte odděleně od ostatních vedení s nízkoúrovňovými signály (čidla, řídicí systémy, měřené signály, video, telefon). Ovládání Oddělte ovládací signály od silové kabeláže. Pro ovládací signály a signály žádaných hodnot se doporučuje použít stíněné kroucené kabely se stoupáním kroucení v rozmezí 25 až 50 mm se stíněním ukostřeným na obou stranách. Doporučení pro použití Při spínání síťovým stykačem: Zamezte četnému spínání stykače KM1 (předčasné stárnutí kondenzátorů v ss meziobvodu). Pro povely rozběh/zastavení používejte logické vstupy LI1 až LI4. - Minimální doba cyklu spínání: min. 60 s pro měniče ATV 38HU18N4 až HD79N4(X) min. 180 s pro měniče ATV 38HC10N4X až ATV 38HC33N4X V případě potřeby dodržte zvýšené bezpečnostní požadavky pro galvanické oddělení motoru v klidu stroje, zapojte stykač na výstup frekvenčního měniče. Tento stykač lze prostřednictvím logického výstupu ovládat pomocí funkce měniče ovládání výstupního stykače (viz část aplikační funkce logických výstupů). Poruchové relé, odblokování frekvenčního měniče Poruchové relé přitáhne po připojení frekvenčního měniče k napájení a pokud není porucha. Poruchové relé je vybaveno přepínacím kontaktem se společným středem. Frekvenční měnič lze po poruše odblokovat: Vypnutím napájecího napětí: po zhasnutí signalizační LED a displeje opět zapněte. Nastavením automatického resetu po poruše nebo dálkově aktivací logického vstupu, konfigurovaného pro funkci reset poruchy (viz část nastavení frekvenčního měniče). 17

20 Doporučené schéma zapojení Třífázové napájení Q1 (2) (3) U L1 L2 L3 R1A V R1C R1B W AO1 COM AI1 +10 AI Bez síťového stykače nebo Se síťovým stykačem 1 Q2 2 T1 1 Q3 2 S2 3 4 Q2 5 6 S1 KM1 A1 A2 KM A1 KM1 R1A R1C (1) (4) A1 LI1 LI2 LI3 LI4 +24 R2A R2C U1 V1 W1 M 3 c X Y ma Frekvence motoru X Y ma Potenciometr žádané hodnoty (Doporučená hodnota: 1 až 10 kω) (1) ATV 38HC10N4X až C33N4X: Síťová tlumivka povinná. ATV 38HU18N4 až D23N4: Doporučuje se použít síťovou tlumivku. (2) Kontakty poruchového relé pro dálkovou signalizaci stavu frekvenčního měniče. Nakresleno ve stavu bez napájecího napětí nebo v poruše. (3) Interní zdroj +24 V. V případě použití externího zdroje propojte jeho svorku 0 V se svorkou COM frekvenčního měniče, nepoužívejte svorku +24 na měniči a napájení logických vstupů proveďte ze svorky +24 V externího zdroje. (4) R2 je konfigurovatelné relé. Poznámka: Všechny indukční zátěže, které se nacházejí v blízkosti frekvenčního měniče nebo napájené ze stejné sítě, doplňte odrušovacími členy. (Např. stykače, relé, elektromagnety, zářivky atd.) Doporučené typy pomocných přístrojů: viz katalog Altivar

21 Doporučené schéma zapojení Schéma zapojení s výstupním stykačem pro ATV 38HU18N4 až D23N4 Šedě označená část schéma lze použít v různých zapojeních frekvenčního měniče. A1 U1 V1 W1 U V W R2C KM COM (0 V) R2A +24 A2 A1 M 3 c Funkci relé 2 nebo při použití rozšiřovací desky V/V logického výstupu LO (a 24 V) konfigurujte pro funkci ovládacího výstupního stykače. Viz část manuálu pro nastavení a konfiguraci V/V frekvenčního měniče. Poznámka: Všechny indukční zátěže, které se nacházejí v blízkosti frekvenčního měniče nebo napájené ze stejné sítě, doplňte odrušovacími členy. (Např. stykače, relé, elektromagnety, zářivky atd.) Doporučené typy pomocných přístrojů: viz katalog Altivar

22 Doporučené schéma zapojení Schéma zapojení s výstupním stykačem pro ATV 38HD25N4(X) až C33N4X Šedě označená část schéma lze použít v různých zapojeních frekvenčního měniče. ÐQ1 A1 U1 V1 W1 U V W R2C Ð KM R2A ÐQ2 3 4 ÐQ2 5 6 ÐT1 1 2 ÐQ3 1 2 A1 A2 M 3 c Funkci relé 2 nebo při použití rozšiřovací desky V/V logického výstupu LO (a 24 V) konfigurujte pro funkci ovládacího výstupního stykače. Viz část manuálu pro nastavení a konfiguraci V/V frekvenčního měniče. Poznámka: Všechny indukční zátěže, které se nacházejí v blízkosti frekvenčního měniče nebo napájené ze stejné sítě, doplňte odrušovacími členy. (Např. stykače, relé, elektromagnety, zářivky atd.) Doporučené typy pomocných přístrojů: viz katalog Altivar 38. Použití externího zdroje pro napájení logických vstupů A1 0 V +24 V COM LI LI LI LI

23 Funkce obslužného terminálu Čelní strana FWD REV LOC RUN PROG ESC ENT STOP RESET Použití klávesnice a význam symbolů na displeji obslužného terminálu Â Ú Šipka bliká: indikuje zvolený směr otáčení Šipka zobrazena trvale: indikuje směr otáčení motoru LOC Indikuje režim ovládání z terminálu PROG Je zobrazeno při částečně odemčeném nebo odemčeném obslužném terminálu Bliká: pokud není nastavená hodnota uložena v paměti Dispej pro číselné údaje a kódy: 4 číslice Textový displej: jednořádkový, 16 znaků Listování mezi jednotlivými menu nebo parametry a nastavení hodnoty. FWD REV Reverzace směru otáčení motoru. ESC ENT Návrat k předchozímu menu, přerušení probíhajícího nastavení a návrat k původnímu nastavení. Volba menu, potvrzení a uložení volby nebo nastavení. RUN STOP RESET Povel pro chod motoru. Povel pro zastavení motoru nebo reset poruchy. Funkce klávesy STOP může být zablokována v menu řízení [Control]. Pro Altivar 38 použijte obslužný terminál, dodaný s frekvenčním měničem, nebo terminál softwarové verze 5.1 a vyšší. (Verze je uvedena na typovém štítku na zadní straně.) Zadní strana Poznámky: Obslužný terminál lze k měniči připojit i odpojit za provozu frekvenčního měniče. Pokud je aktivováno řízení měniče prostřednictvím terminálu a terminál je za provozu odpojen, měnič zablokuje s hlášením poruchy SLF. Přepínač přístupných práv: - poloha : zamčeno: Nastavení a konfigurace není možná - poloha : částečně odemčeno: Možné nastavení parametrů - poloha : odemčeno: Možné nastavení parametrů a konfigurace měniče Konektor: - Pro přímé připojení terminálu k frekvenčnímu měniči. - Pro činnost obslužného terminálu mimo frekvenční měnič. Terminál lze propojit s frekvenčním měničem pomocí kabelu (sada příslušenství) VW3A Vzdálená montáž obslužného terminálu: Použijte sadu příslušenství VW3A58103, která obsahuje kabel s konektory, kryty pro montáž terminálu na dveře rozváděče a montážní návod. 21

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL VACON 1 Multifunkční software Vacon NXL (software ALFIFF20) Ver. 3.5 Verze: DPD0165A Datum: 11.02.201 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Řídicí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI 1100-2000 NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr,

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, M4016-G (-CS, -KDO) uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, 2 elektronika pro ekologii FIEDLER ER OBSAH: VARIANTY M4016 6 1. POPIS TELEMETRICKÉ

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER ECO (WRE 01/06/14 A WT 02/10) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední revize: 22. 12. 2014 Výrobce: SOLAR

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více