Katalog Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38"

Transkript

1 Kaalog 2003 pro asynchronní moory

2 Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6 až 9 Typová označení... srana 0 Příslušensví... srany až 9 y Dialog s frekvenčním měničem... srana y Venilační jednoka... srana 2 y Síťové lumivky... srana 3 y Síťové odrušovací filry... srany 4 a 5 y Výsupní filry a moorové lumivky... srany 6 a 7 y Rozšiřovací desky V/V a aplikační desky... srana 8 y Komunikační desky, komunikační modul... srana 9 PowerSuie univerzální řešení dialogu... srany 20 a 2 Rozměry... srany 22 až 24 Monáž... srana 25 Doporučená schémaa zapojení... srany 26 až 28 Elekromagneická kompaibilia... srana 29 Doporučené přísroje... srany 30 a 3 Funkce... srany 32 až 43 Schneider Elecric Schneider Elecric

3 Přehled () Elekrické pohony značky Telemecanique LH4 LH7 ALTISTART ALTIVAR Aplikace Řízený rozběh a doběh asynchronních moorů Řízený rozběh a doběh asynchronních moorů Řízení oáček as. moorů Konsanní nebo proměnný momen Směr oáčení 2 Provozní kvadrany Napájení (50/60 Hz) fázové, V 3fázové, V 3fázové, V 3fázové V fázové () V Moor Napěí V V V () Výkon 0,75 45 kw (400 V) kw (690 V) kw 0,8...2,2 kw Řízení Zasavení Napěťové Volný doběh Snižováním napěí Momenové Volný doběh, impulzní proiproudé, se ss brzděním nebo řízením momenu Vekorové ss brzdění, volný doběh rekuperací do ss meziobvodu, s brzdným rezisorem Technologie Analogová Číslicová Číslicová Komunikace Sériová linka Prům. sběrnice a prookoly RS 485 Modbus, Profibus DP, Fipio, Eherne, DeviceNe () RS 485 Modbus () Typ zařízení LH4 LH7 ATS-48 ATV- () Informaci o akuální nabídce dosanee od svého dodavaele. 2 Schneider Elecric

4 ALTIVAR RECTIVAR Řízení oáček asynchronních moorů Řízení oáček moorů veniláorů a čerpadel Řízení oáček asynchronních moorů Měniče pro sejnosměrné moory s cizím buzením Konsanní nebo proměnný momen Proměnný momen Konsanní nebo proměnný momen 2 2 fázové V 3fázové V a V fázové 3fázové V 3fázové V 3fázové V 3fázové V, 690 V 3fázové V V V V V, 690 V V V 0, kw 0, kw 0, kw kw kw 2,7 530 kw Skalární, vekorové Skalární, vekorové, vekorové se ZV Rekuperací do ss meziobvodu (případně s brzdným rezisorem) Rekuperací do síě příslušensví Rekuperací Číslicová Číslicová RS 485 Modbus () RS 485 Uni-Telway/Modbus, Profibus DP, Inerbus-S, Modbus Plus, Fipio, Modbus, AS-i, CANopen, Eherne, LonWorks, METASYS N2 () RS 485 Uni-Telway/Modbus, Profibus DP, Inerbus-S, Modbus Plus, Fipio, Modbus, AS-i, CANopen, Eherne, LonWorks, METASYS N2 () RS 232 C, RS 485 Fipio Modbus Plus Profibus DP Modbus () RS 485 Uni-Telway Modbus ATV-28 ATV-58 ATV-38 ATV-68 RTV-74 RTV-84 Schneider Elecric 3

5 Předsavení ESC ENT FWO REV RUN sop rese Schneider Elecric

6 Předsavení Aplikace jsou určeny pro napájení řífázových asynchronních moorů s napájecím napěím 360 až 460 V ve výkonovém rozsahu od 0,75 kw do 35 kw. Řada frekvenčních měničů byla vyvinua speciálně pro aplikace v komerčních a průmyslových budovách, jako jsou vyápění, venilace a klimaizace (HVAC): Venilace Klimaizace Čerpání. Použiím frekvenčních měničů lze sníži provozní náklady budov opimalizací spořeby elekrické energie při zvýšeném uživaelském komforu. Velký rozsah vesavěného příslušensví umožňuje přizpůsobení frekvenčních měničů a jejich začlenění do elekrických insalací budov a sofisikovaných sysémů řízení. Při vývoji bylo zohledněno hledisko elekromagneické slučielnosi. V závislosi na ypovém výkonu jsou frekvenční měniče vybaveny odrušovacími filry a lumivkami, případně jsou yo komponeny dosupné jako příslušensví. Funkce ( ) se dodává přednasavený pro aplikace v oblasi čerpání a venilace. Součásí dodávky je obslužný erminál ( 2 ), kerý je možné použí pro změnu konfigurace funkcí, nasavení paramerů, ovládání pohonu a moniorování provozních veličin. Pomocí erminálu ak lze přizpůsobi frekvenční měnič pro danou aplikaci a splni specifické požadavky uživaele. Speciální funkce pro čerpadla/veniláory: y úsporný energeický režim y auomaický rozběh rozočeného mooru se zjišťováním oáček (lemý sar) y adapace proudového omezení v závislosi na oáčkách y +/- zadávání oáček, předvolené oáčky y inegrovaný PI reguláor s předvolenými žádanými hodnoami regulované veličiny y záznam spořeby elekrické energie a provozních hodin y snížení hlučnosi mooru. Ochranné funkce: y eploní ochrana mooru použiím PTC čidel y ochrana proi přeížení a nadproudům v rvalém provozu y ochrana srojního zařízení před mechanickou rezonancí prosřednicvím funkce přeskoková frekvence y ochrana několikaúrovňovým sysémem hlášení poruch a nasavielných varování. Jednoduchá inegrace do sysémů řízení: y 4 logické vsupy, 2 reléové výsupy, 2 analogové vsupy a analogový výsup y svorkovnicové konekory pro V/V y zobrazování elekrických veličin a provozních režimů y sandardně vesavěná sériová linka RS 485 s prookolem Modbus. Too rozhraní lze využí pro komunikaci s řídicím sysémem ( 6 ), počíačem PC, komunikačními převodníky nebo pro další dosupné nasavovací násroje. Příslušensví Násroje pro dialog s frekvenčním měničem PowerSuie: K dispozici jsou 3 variany s exovou komunikací v jednom z 5 jazyků (angličina, francouzšina, němčina, španělšina, ialšina): y PowerSuie sofware pro PC a kapesní počíač PPC ( 3 ) y PowerSuie sofware pro počíač PC ( 4 ) y zobrazovací erminál Magelis ( 5 ). Přizpůsobení k aplikaci: y rozšiřovací kary V/V ( 8 ) y aplikační kary V/V ( 8 ): kaskádové řízení čerpadel, přepínání moorů, přepínání sad nasavení a cyklové řízení y komunikační kary pro sběrnice nebo síě ( 8 ): METASYS N2, Eherne, Fipio, Uni-Telway/Modbus, Modbus Plus, AS-i, Profibus DP, Inerbus-S, CANopen, DeviceNe y komunikační modul pro sběrnici LonWorks ( 7 ). Schneider Elecric 5

7 Technické paramery Prosředí Soulad s normami byl vyvinu ak, aby odpovídal národním a mezinárodním normám a doporučením pro elekrická průmyslová zařízení (IEC, EN, NFC, VDE, ČSN), především pro: i Zařízení provozovaná na nízkém napěí EN 5078 i EMC odolnos: IEC /EN , úroveň 3 IEC /EN , úroveň 3 IEC /EN , úroveň 3 IEC /EN , úroveň 3 IEC 800-3/EN , prosředí a 2 i EMC vyzařování rušivých napěí a polí šířených vzduchem a po vedení: IEC 800-3/EN , prosředí veřejný sekor a 2 průmyslový sekor EN 550, řída A (se zabudovaným filrem) (ČSN EN 550) EN 55022, řída B s přídavným exerním filrem (ČSN EN 55022) Označení è byly vyvinuy v souladu se směrnicí pro nízké napěí (73/23/CEE a 93/68/CEE) a směrnicí pro elekromagneickou kompaibiliu (89/336/CEE). Měniče proo mohou nés označení CE Evropského společensví. Osvědčení UL a CSA Supeň kryí Odpovídá EN 5078 ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 IP2 a IP4 v horní čási a ATV38HD25N4i až ATV38HD79N4i ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X IP00 ve spodní čási (), IP20 v osaních čásech Odolnos proi vibracím Odpovídá IEC ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 ATV38HD25N4i až ATV38HD79N4i ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X,5 mm špička od 2 do 3 Hz g od 3 do 200 Hz 0,6 g od 0 do 55 Hz g od 55 do 50 Hz Odolnos proi rázům Odpovídá IEC Všechny ypy 5 g po dobu ms Max. supeň znečisění okolí Odpovídá UL 508C Odpovídá IEC 664- a EN 5078 ATV38HD25N4 až ATV38HD79N4 a ATV38HD25N4X až ATV38HD79N4i ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 a ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X Úroveň 3 Úroveň 2 Max. relaivní vlhkos Odpovídá IEC % bez kondenzace nebo kapající vody Teploa v okolí měniče Skladovací Všechny ypy C Provozní ATV38HU8N4 až ATV38HU90N4 C bez omezení Do +60 C se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C Max. provozní nadmořská výška Pracovní poloha Paramery pohonu ATV38HD2N4 až ATV38HD23N4 a ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X ATV38HD25N4 až ATV38HD79N4 a ATV38HD25N4X až ATV38HD79N4X C C m bez omezení Do +50 C se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C bez omezení Do +50 C se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 40 C Do 000 bez omezení (nad uo výšku se snížením proudu o % na každých dalších 00 m) Verikální Rozsah výsupní frekvence Hz 0, Rozsah nasavení Bez omezení ATV38HU8N4 až ATV38HD46N4 khz 0,5 2 4 spínací frekvence pro rvalý provoz a ATV38HD25N4X až ATV38HD46N4X ATV38D54N4 až ATV38HD79N4 khz 0,5 2 a ATV38HD54N4X až ATV38HC33N4X Bez omezení pro pracovní ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 khz cyklus s přesávkami nebo ATV38HD25N4 až ATV38HD46N4 khz 8 2 se snížením výkonu měniče a ATV38HD25N4X až ATV38HD46N4X o jednu velikos pro rvalý ATV38HD54N4 až ATV38HD79N4 khz 4 8 provoz a ATV38HD54N4X až ATV38HD79N4X ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X khz 4 Oáčkový rozsah...0 Momenová přeížielnos 0 % jmenoviého momenu mooru (ypická hodnoa ±0 %) po dobu 60 s Brzdný momen Typicky 30 % jmenoviého momenu mooru bez brzdného rezisoru (ypická hodnoa) pro malé výkony () Frekvenční měnič musí bý vybaven ochrannými kryy svorek. 6 Schneider Elecric

8 Technické paramery Elekrické paramery Napájecí napěí Sřídavé V ATV38iiiiN4 a ATV38iiiiN4X: % až % řífázové Frekvence Hz 50 ± 5 % nebo 60 ± 5 % Výsupní napěí Maximální napěí je rovno napěí síě Galvanické oddělení Mezi silovou a řídicí čásí (vsupy, výsupy, zdroje) Inerní napájecí zdroje Ochrana proi zkrau a přeížení zdroj + 0 V ± % pro napájení referenčního poenciomeru (...0 kω), max. proud 0 ma zdroj + 24 V (min. 20 V, max. 30 V) pro napájení logických vsupů, max. proud 200 ma. Analogové vsupy AI analogový napěťový vsup AI: 0 0 V, impedance 30 kω analogový proudový vsup AI2: 0 20 ma, impedance 00 Ω (proudový vsup lze konfigurova jako X Y ma, kde X a Y lze nasavi s krokem 0, ma) Rozlišení frekvence při použií analogových vsupů: 0, Hz při 00 Hz (0 biů) Doba vzorkování max. 4 ms Další analogové vsupy viz uživaelské příručky k příslušensví Analogový výsup AO Konfigurovaelný analogový výsup 0 20 ma, max. zaěžovací impedance 500 Ω (proudový výsup lze konfigurova jako X Y ma v rozsahu od 0 do 20 ma, kde hodnoy X a Y lze nasavi s krokem 0, ma) Rozlišení 0,04 ma (9 biů), linearia ±0, ma, přesnos ±0,2 ma Doba vzorkování 2 ms max. Další analogové výsupy viz uživaelské příručky k příslušensví Logické vsupy LI 4 konfigurovaelné logické vsupy LI až LI4, impedance 3,5 kω, kompaibilní s programovaelnými auomay, úroveň, dle IEC65A-68 Max. délka síněného vodiče: 00 m Napájení +24 V (min. V, max. 30 V). Sav log 0, je-li U < 5 V, sav log, je-li U V Doba vzorkování 2 ms max. Další logické vsupy viz uživaelské příručky k příslušensví Logické výsupy 2 reléové logické výsupy. R (poruchové relé), R2 (konfigurovaelné relé) přepínací konak chráněný proi přepěí (relé R) spínací konak s ochranou proi přepěí (relé R2) Minimální spínací schopnos: 0 ma při 24 V ss Maximální spínací schopnos pro odporovou záěž (cos ϕ = ): 5 A pro c 250 V sř. nebo pro a 30 V ss pro indukční záěž (cos ϕ = 0,4 a L/R = 7 ms):,5 A pro c 250 V sř. nebo pro a 30 V ss Další logické výsupy viz uživaelské příručky k příslušensví Maximální průřez vodiče pro V/V,5 mm 2 (AWG 4) Komunikace Sériová linka RS 485 s prookolem Modbus v základním provedení měniče Přenosová rychlos nebo bi/s, bez pariy Použií: připojení erminálu (příslušensví) nebo připojení mikroprocesorové desky nebo připojení počíače PC (příslušensví) připojení jednoho nebo více řídicích sysémů. Rozběhové a doběhové rampy Dobrzdění do klidu Ochrany měniče Ochrana mooru Izolační odpor vůči zemi MΩ >500 (galvanické oddělení) Tvar rozběhových a doběhových ramp může bý nasaven lineární, S nebo U Možnos přepnuí časů ramp při překonání frekvenčního prahu nebo v závislosi na úrovni logického vsupu. Nezávisle nasavielné rampy od 0,05 do 999,9 s (rozlišení 0, s) Možnos nasavení auomaického prodloužení doběhové rampy při příliš inenzivním brzdění. Sejnosměrným proudem: v závislosi na úrovni logického vsupu auomaicky při zasavení, při poklesu výsupní frekvence pod 0, Hz, po nasavielnou dobu v rozmezí 0 30 s nebo nepřeržiě. Zkraová ochrana: mezi výsupními fázemi mezi výsupní fází a zemí na výsupech inerních zdrojů. Teploní ochrana frekvenčního měniče proi přehřáí a nadproudům Přepěťová a podpěťová ochrana Ochrana proi výpadku fáze (ochrana proi jednofázovému provozu měničů s řífázovým napájením) Tepelná ochrana, založená na nepřeržiém výpoču I 2 s ohledem na okamžié oáčky mooru uložení eploního savu mooru při vypnuí frekvenčního měniče funkci epelné ochrany lze modifikova pomocí obslužného erminálu nebo pomocí PowerSuie, v závislosi na ypu chlazení mooru (vlasní nebo cizí chlazení). Ochrana proi výpadku výsupní fáze S rozšiřující deskou (příslušensví), epelná ochrana pomocí PTC čidel ve vinuí mooru Schneider Elecric 7

9 Technické paramery Momenové charakerisiky (ypické průběhy) Průběhy na obrázku definují max. rvalé zaížení, resp. krákodobé přeížení pro moory s vlasní nebo cizí venilací. Pro obě variany chlazení jsou průběhy shodné v oblasi výsupních frekvencí nad 25 Hz. Pod uo frekvenci je pořebné redukova momen mooru s vlasním chlazením. M/Mn ( - ),55,25,0,00 0,95 0,75 0,50 0, N f (Hz) Moory s vlasním chlazením: rvalý momen 2 Moory s cizím chlazením: rvalý momen 3 Krákodobé momenové přeížení 4 Momen mooru nad jmenoviými oáčkami v oblasi konsanního výkonu Upozornění: Pokud hodláe moor používa v oblasi nad jeho jmenoviým kmiočem, ověře prosím u jeho výrobce možnos překročení jmenoviých oáček nebo v objednávce požadované oáčky uveďe. Tepelná ochrana mooru zajišťují epelnou ochranu mooru, kerá byla speciálně vyvinua pro oáčkově regulované moory s vlasním nebo cizím chlazením. Tepelná ochrana je navržena pro okolní eplou mooru max. 40 C. Pokud okolní eploa mooru přesáhne 40 C, doporučujeme přímou epelnou ochranu pomocí PTC čidel eploy, zabudovaných ve vinuí mooru. Informaci o eploě vinuí mooru dokáže frekvenční měnič vyhodnoi s přídavnou karou (příslušensví). 8 Schneider Elecric

10 Technické paramery Speciální použií Odpojování mooru na výsupu frekvenčního měniče Spínání výsupního sykače je možné provádě nezávisle na savu zablokování frekvenčního měniče. Pokud se spínání děje v odblokovaném savu frekvenčního měniče, bude po odepnuí sykače moor volně dobíha, při jeho připojení se bude plynule rozbíha na nasavené oáčky s ohledem na nasavený čas rozběhu. Takovéo použií měniče vyžaduje akivaci funkce Zachycení za chodu (Flying Resar) a vypnuí ochrany Hlídání výpadku výsupní fáze (Loss Of Moor Phase). Příklad: rozpojení sykače na výsupu frekvenčního měniče. Typické aplikace: bezpečnosní galvanické oddělení mooru, překlenuí frekvenčního měniče sykačem (by-pass), spínání paralelně zapojených moorů. n KM M 2 KM 0 volný doběh mooru 2 rozběh po rampě Činnos frekvenčního měniče v cyklu s přerušovaným zaížením a s vysokou vzorkovací frekvencí Za předpokladu, že zaížení není rvalé a celková doba provozu je max. 36 s při době cyklu 60 s (zaěžovael 60 %), je možný provoz měniče se zvýšeným spínacím kmiočem bez nunosi redukce výkonu. Spínací kmiočy (v Hz): pro ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 8 2 pro ATV38HD25N4i až ATV38HD46N4i 4 pro ATV38HD54N4i až ATV38HC33N4X. Paralelně zapojené moory na výsupu frekvenčního měniče Jmenoviý proud frekvenčního měniče musí bý věší nebo roven souču jmenoviých l4 proudů moorů zapojených paralelně na jeho výsupu. Každý moor musí bý chráněn In M exerní epelnou ochranou (epelné ochranné relé, PTC čidla ve vinuí ). Je-li poče l paralelně zapojených moorů 3, doporučuje se použí na výsupu frekvenčního měniče výsupní filr nebo sníži spínací frekvenci. Při použií více moorů, keré jsou zapojeny paralelně, mohou nasa dva případy: In2 M2 moory mají sejné výkony: momenová přeížielnos moorů je po nasavení l2 frekvenčního měniče zachována v plném rozsahu moory mají nesejné výkony: v om případě nelze nasavi frekvenční měnič Inx opimálně pro všechny moory. Momenová přeížielnos na malých oáčkách je Mx čásečně omezena. lx Výpoče výkonu měniče: In měniče > In + In2 + + Inx Zabezpeče, aby kabely nepřekročily přípusnou délku. Proože je velikos kapaciních proudů přímo úměrná délce kabelu mezi měničem a moory, zkonroluje, zda souče délek všech kabelů nepřekračuje 00 m. L = l + l2 + + lx + I4 < 00 m. Pokud je délka kabelů delší, konakuje zásupce Schneider Elecric. Schneider Elecric 9

11 Typová označení Proměnný momen (0 % Mn) ATV38HU8N4 ATV38HD28N4 Třífázové napájecí napěí: V 50/60 Hz Moor Síť (2) Výkon Síťový Jmenoviý Max. Zráový Typové označení Hmonos () proud proud přeěžovací výkon při Se zabudovaným Bez při 400 V měniče proud (3) jmenoviém odrušovacím odrušovacího zaížení (4) EMC filrem EMC filru kw A A A W kg 0,75 3, 2, 2,3 55 ATV38HU8N4 3,800,5 5,4 3,7 4, 65 ATV38HU29N4 3,800 2,2 7,3 5, ATV38HU4N4 3, , 7,8 45 ATV38HU54N4 6, ,3 9,5 0,5 80 ATV38HU72N4 6,900 5,5 6,3, ATV38HU90N4 6,900 7,5 24,3 6 7,6 230 ATV38HD2N4 3,000 33, ,2 340 ATV38HD6N4 3, , ATV38HD23N4 5,000 8, ATV38HD25N4 34,000 ATV38HD25N4X 34, ATV38HD28N4 34,000 ATV38HD28N4X 34, ATV38HD33N4 34,000 ATV38HD33N4X 34, ATV38HD46N4 34,000 ATV38HD46N4X 34, ATV38HD54N4 57,000 ATV38HD54N4X 57, ATV38HD64N4 57,000 ATV38HD64N4X 57, ATV38HD79N4 57,000 ATV38HD79N4X 57, (5) ATV38HC0N4X 49, (5) ATV38HC3N4X 75, (5) ATV38HC5N4X 77, (5) ATV38HC9N4X 77, (5) ATV38HC23N4X 59, (5) ATV38HC25N4X 66, (5) ATV38HC28N4X 68, (5) ATV38HC3N4X 68, (5) ATV38HC33N4X 68,000 () Jmenoviý výkon mooru, uvedený na jeho ypovém šíku. Uvedené výkony plaí pro rvalé zaížení při ovárně nasavené spínací frekvenci (2 nebo 4 khz, v závislosi na ypové velikosi frekvenčního měniče). Pro vyšší hodnoy spínacích frekvencí musí pohon pracova v cyklu s přerušovaným zaížením nebo musí bý zvolen frekvenční měnič o jednu ypovou velikos věší. Možné hodnoy nasavení spínací frekvence pro jednolivé ypové velikosi měničů naleznee na předchozí sraně. (2) Očekávaný zkraový proud při napěí 400 V je 5 ka pro ATV38HU8N4 až ATV38HU90N4 a 22 ka pro ATV38HD25N4i až ATV38HC33N4X. (3) Pro 60 s. (4) Tyo zráové výkony jsou plané při ovárně nasavené spínací frekvenci při rvalém jmenoviém zaížení (2 nebo 4 khz, v závislosi na ypové velikosi frekvenčního měniče). (5) Pro yo ypové velikosi frekvenčních měničů se doporučuje použí příslušensví síťovou lumivku. Uvedené hodnoy proudů jsou plané se síťovou lumivkou. ATV38HC9N4X 0 Schneider Elecric

12 Typová označení Příslušensví: dialog s frekvenčním měničem Obslužný erminál Terminál se zasunuje do prosoru na čelní sraně frekvenčního měniče, kerý je vybaven konekorem pro jeho připojení. Dodává se s frekvenčním měničem nebo může bý objednán zvlášť. Obslužný erminál slouží pro: dialog s měničem v 5 jazycích (anglicky, francouzsky, německy, španělsky, ialsky) konfiguraci, nasavení, ovládání frekvenčního měniče signalizaci provozních savů uložení a nahrání nasavení a konfigurace měniče (mohou bý uloženy až 4 soubory). Maximální pracovní eploa erminálu je 60 C. Displej (podsvícený) FWO REV RUN ESC ENT sop rese Šipka bliká: indikuje zvolený směr oáčení Šipka zobrazena rvale: indikuje směr oáčení mooru LOC Indikuje režim ovládání z erminálu PROG Je zobrazeno při čásečně odemčeném nebo odemčeném obslužném erminálu Bliká, pokud je hodnoa změněna a není uložena v paměi. 4mísný alfanumerický displej, čielný na vzdálenos 5 m: zobrazení číselných hodno a kódů Jednořádkový, 6znakový exový displej: zobrazení exových hlášení Klávesy se používají pro: Konfiguraci a nasavení frekvenčního měniče Ovládání pohonu Popis Obslužný erminál může bý umísěn i mimo frekvenční měnič, např. namonován na dveřích rozváděče pomocí éo monážní sady. Popis Typové označení Hmonos kg Sada obsahuje: VW3 A5803 0,200 kabel s konekory, délka 3 m ěsnění a šrouby pro monáž na dveře rozváděče návod. Viz srany 20 a 2. Typové označení (pokud je objednán zvlášť) Hmonos kg Obslužný erminál VW3 A580 0,200 Sada pro vzdálenou monáž obslužného erminálu PowerSuie Sada pro propojení po RS 485 Sada slouží pro propojení Alivaru 58 po sériové lince RS 485 s programovaelnými auomay, displeji ad. Linka se připojuje do konekoru obslužného erminálu, kerý edy nemůže bý používán současně. Popis Typové označení Hmonos kg Sada pro připojení po RS 485 VW3 A5806 0,200 Obsahuje: kabel délky 3 m s ks 9kolíkového SUB-D konekoru a ks 5kolíkového SUB-D konekoru manuál. Schneider Elecric

13 Typová označení Příslušensví: venilační jednoka Venilační jednoka Venilační jednoka umožňuje činnos frekvenčního měniče do okolní eploy +60 C, např. v případě monáže měniče do rozváděče s kryím IP54. Cirkulace vzduchu kolem desek s elekronikou zabraňuje jejich lokálnímu přehřáí. Jednoka se upevňuje na spodní čás frekvenčního měniče. Je napájena z měniče. Dodávka venilační jednoky zahrnuje: Veniláor s kryem (průok vzduchu 36 m 3 /hod.) Monážní příslušensví a návod k použií. VW3 A58823 Pro ypy měničů Typové označení Hmonos kg ATV38HU8N4, ATV38HU29N4, ATV38HU4N4 VW3 A ,450 ATV38HU54N4, ATV38HU72N4, ATV38HU90N4 VW3 A ,450 ATV38HD2N4, ATV38HD6N4, ATV38HD23N4 VW3 A ,500 ATV38HD25N4, ATV38HD28N4, ATV38HD33N4, ATV38HD46N4, ATV38HD25N4X, ATV38HD28N4X, ATV38HD33N4X, ATV38HD46N4X ATV38HD54N4, ATV38HD64N4, ATV38HD79N4 ATV38HD54N4X, ATV38HD64N4X, ATV38HD79N4X VW3 A58825,200 VW3 A58826,200 2 Schneider Elecric

14 Výběr Technické paramery Typová označení Příslušensví: síťové lumivky Výběr VW3 A6650i Síťové lumivky zlepšují ochranu proi krákodobým síťovým přepěím a redukují vyzařování vyšších harmonických proudů do síě frekvenčním měničem. Použií doporučené síťové lumivky vede ke snížení odebíraného proudu frekvenčním měničem ze síě. Použií síťové lumivky se zvlášě doporučuje v následujících případech: Zarušená napájecí síť (inerference, přepěí) Napájecí síť s napěťovými rozdíly mezi fázemi (>,8 % jmenoviého napěí) Frekvenční měnič je napájen ze síě s velmi malou impedancí. (V blízkosi napájecího ransformáoru s výkonem 0x věším, než výkon frekvenčního měniče.) Insalace věšího poču frekvenčních měničů, napájených ze sejné síě Redukce přeížení kondenzáorů pro kompenzaci cos ϕ, pokud jsou insalovány. ATV38HD25N4 (8,5 kw) až ATV38HD79N4 (75 kw) a ATV38HD25N4X (8,5 kw) až ATV38HD79N4X (75 kw) mají síťovou lumivku zabudovánu. VW3 A6850i Technické paramery Tlumivky VW3 A6650 až VW3 A66503 VW3 A66504 VW3 A6850i Soulad s normami EN (VDE 060, úroveň, vysokoenergeická přepěí IEC (spolu s HD 398) v napájecí síi) Úbyek napěí 3 až 5 % jmenoviého napájecího napěí. Vyšší hodnoy úbyku způsobí snížení momenu. Supeň kryí Tlumivka IP00 IP00 IP00 Svorky IP20 IP0 Typová označení Frekvenční měnič Očekávaný Isc síě Síťový proud bez lumivky při 400 V Síťový proud s lumivkou Tlumivka Indukčnos lumivky Jmenoviý proud Zráový výkon Typ Hmonos ka A A mh A W kg Třífázové napájecí napěí: 380 V 0 % V + 0% ATV38HU8N4 5 3,4, VW3 A6650,500 ATV38HU29N , VW3 A6650,500 ATV38HU4N4 5 7,8 4, VW3 A ,000 ATV38HU54N4 5 0,2 6, VW3 A ,000 ATV38HU72N , VW3 A ,000 ATV38HU90N4 5 7, VW3 A ,500 ATV38HD2N ,5 5, VW3 A ,500 ATV38HD6N ,4 22, VW3 A ,000 ATV38HD23N ,7 29, VW3 A ,000 ATV38HD25N4i () 22 ATV38HD28N4i () 22 ATV38HD33N4i () 22 ATV38HD46N4i () 22 ATV38HD54N4i () 22 ATV38HD64N4i () 22 ATV38HD79N4i () 22 ATV38HC0N4X (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC3N4X 22 9 (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC5N4X (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC9N4X (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC23N4X (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC25N4X, (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC28N4X ATV38HC3N4X, (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC33N4X () Síťová lumivka je inegrována ve frekvenčním měniči. (2) Pro yo frekvenční měniče se doporučuje použií síťové lumivky. Hodnoy proudu jsou uvedeny se síťovou lumivkou. Schneider Elecric 3

15 Výběr Technické paramery Příslušensví: síťové odrušovací filry Výběr VW3 A68403 VW3 A68465 Funkce se zabudovanými filry poznámka: ATV38HU8N4 až ATV38HD79N4 jsou sandardně vybaveny síťovým odrušovacím filrem pro zabezpečení shody s EMC normami IEC a EN , ýkajícími se frekvenčních měničů. Shoda s ěmio normami je v souladu s požadavky Směrnice Evropského společensví pro EMC. Doplňkové síťové filry: Doplňkové filry umožňují dosáhnou ješě přísnějších požadavků. Filry jsou navrženy pro snížení vyzařování po vedení do napájecí síě pod úrovně dané normou EN 55 00, řída A nebo EN , řída B. Filry mohou bý doplněny frekvenční měniče: y ATV38HU8N4 až ATV38D23N4 se zabudovaným síťovým filrem, pokud je délka kabelu mezi měničem a moorem delší než 5 m y ATV38HD25N4i až ATV38D79N4i () se zabudovaným síťovým filrem, pokud je délka kabelu mezi měničem a moorem delší než 5 m y ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X bez zabudovaného síťového filru. Doplňkový síťový filr se insaluje v síťovém přívodu před frekvenční měnič. Jeho funkcí je úlum elekromagneických rušivých signálů s frekvencemi nad 50 khz. Filry VW3 A58402 až VW3 A58408 se monují pod frekvenční měniče ATV38Hiiii. se monují na ně, součásí filru jsou ovory pro jejich uchycení. Filry VW3 A6840 až VW3 A68403 a VW3 A6845, VW3 A68435 a VW3 A68465 se monují vedle frekvenčních měničů. Kabely mezi měničem a moorem se doporučuje použí síněné a nesmí bý delší, než je uvedeno v abulce na následující sraně. Pro správnou funkci síťových filrů je nuné pečlivě dodrže doporučení pro jejich insalaci. Použií v závislosi na ypu napájecí síě se zabudovanými filry mohou bý použiy aké v síích IT (bez nulového nebo s izolovaným nulovým vodičem). Slouží pro snížení vyzařování rušivých signálů do síě. Úlum v síích IT není definován normou. Doplňkové filry mohou bý použiy pouze pro síě TN nebo TT. Tyo filry nejsou určeny pro síě IT. Technické paramery () Pro volbu frekvenčního měniče bez vesavěného síťového filru se za ypové označení měniče přidá písmeno X. Filry VW3 A5840i VW3 A684ii Soulad s normami EN Supeň kryí IP2 a IP4 v horní čási IP00 Max. relaivní vlhkos 93 % bez kondenzace nebo kapající vody dle IEC Okolní eploa vzduchu Pracovní C , do +55 s redukcí proudu o 2 % na každý C nad eplou 45 C Skladovací C Max. pracovní výška n. m. Bez omezení m 000 (nad 000 m nuná redukce proudu o % na každých dalších 00 m) 4 Schneider Elecric

16 Typová označení Příslušensví: síťové odrušovací filry Výběr Pro frekvenční měniče Filry Maximální délka moorového kabelu () EN 550 řída A EN řída B Jmenoviý proud síťového filru Typové označení Hmonos m m A kg Třífázové napájecí napěí: 380 V 0 % 460 V + 0 %, Hz ATV38HU8N4, HU29N4, HU4N VW3 A ,600 ATV38HU54N4, HU72N4, HU90N VW3 A ,000 ATV38HD2N4, HD6N VW3 A ,000 ATV38HD23N VW3 A ,000 ATV38HD25N VW3 A ,000 ATV38HD25N4X VW3 A ,000 ATV38HD28N VW3 A ,000 ATV38HD28N4X VW3 A ,000 ATV38HD33N4, HD46N VW3 A ,000 ATV38HD33N4X, HD46N4X VW3 A ,000 ATV38HD54N4, HD64N4, HD79N4, VW3 A ,000 ATV38HD54N4X, HD64N4X, HD79N4X VW3 A ,000 Pro frekvenční měniče Filry Maximální délka moorového kabelu () Zráový výkon Typové označení Hmonos S moorovou lumivkou Bez moorové lumivky Jmenoviý proud síťového filru m m A W kg Třífázové napájecí napěí: 400 V (±5 %) ATV38HC0N4X VW3 A6840 (2) 5,000 ATV38HC3N4X a HC5N4X VW3 A68402 (2) 5,500 ATV38HC9N4X VW3 A68402 (2) 5,500 ATV38HC23N4X, HC25N4X, HC28N4X, HC3N4X a HC33N4X VW3 A68403 (2) 6,000 Třífázové napájecí napěí: V (±5 %) ATV38HC0N4X VW3 A6845 6,500 ATV38HC3N4X, HC5N4X a HC9N4X VW3 A ,500 ATV38HC23N4X, HC25N4X, HC28N4X, HC3N4X a HC33N4X VW3 A68465,000 () Délka síněných kabelů mezi frekvenčním měničem a moorem je omezená. V případě napájení paralelně zapojených moorů je nuné uvažova souče délek všech kabelů k moorům. Uvedené hodnoy jsou pouze orienační, skuečná maximální délka kabelu je závislá na kapaciě použiého kabelu a mooru. Pro frekvenční měniče ATV38HU8N4 až ATV38HD79N4i je uvedená maximální délka planá při spínacích frekvencích v rozsahu od 0,5 do 2 khz. Pro frekvenční měniče ATV38HC0N4 až ATV38HC33N4X je uvedená maximální délka planá při spínací frekvenci 2,5 khz. Při spínací frekvenci 5 khz musí bý maximální délka vynásobena koeficienem 0,6 a při frekvenci 0 khz koeficienem 0,3. Pokud je délka moorového kabelu delší, je nuné na výsup frekvenčního měniče zařadi moorovou lumivku. V om případě je možné maximální délku vynásobi koeficienem 2,5. Při použií samosaného moorového kabelu s věším průřezem, kerý je prosorově vzdálen od osaní kabeláže, lze max. délku vynásobi koeficienem,5, případně 2, pokud není kabel síněný. V omo případě však dochází k rušení vyzařováním. (2) Síťové filry VW až 403 se skládají ze dvou čásí. Mezi ně se zařadí síťová lumivka. Schneider Elecric 5

17 Výběr Typy filrů Technické paramery Příslušensví: výsupní filry a moorové lumivky Výběr Typy filrů Výsupní filr LR Teno filr se skládá ze 3 vysokofrekvenčních lumivek a 3 rezisorů. Vložením výsupního filru mezi frekvenční měnič a moor se dosáhne: du Omezení srmosi hran šířkově modulovaného výsupního napěí d na 500 V/µs při napěí 400 V Omezení přepěťových špiček na svorkách mooru na 000 V při napěí 400 V Filrace rušení způsobeného rozpojením sykače, umísěného mezi filrem a moorem Snížení kapaciních proudů mooru. Nabídka zahrnuje ři ypy výsupních filrů a moorových lumivek. Výsupní filr LCl Teno filr se skládá ze 3 vysokofrekvenčních lumivek a 3 kondenzáorů. LR filr U V W M 3 LC filr U V W C C C Kombinace lumivky a kondenzáorů Příslušensví VW3 A6642 obsahuje 3 ks kondenzáorů, zapojených do rojúhelníka, umísěných v kryu. Připojuje se za řífázovou lumivku ypu VW3 A6650i. Moorové lumivky Přepěí na svorkách mooru, způsobená kapaciními proudy, lze omezi použiím výsupní lumivky, zapojené mezi frekvenční měnič a moor. Použií výsupní lumivky se doporučuje v aplikacích, ve kerých délka kabelu mezi měničem a moorem překročí: 50 m (síněný kabel) nebo 00 m (nesíněný kabel) pro měniče ATV38HU8N4 až ATV38HD79N4i 50 m (síněný kabel) nebo 80 m (nesíněný kabel) pro měniče ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X. Moorová lumivka U Moorová lumivka V W M 3 C C C Blok kondenzáorů Technické paramery () Výsupní filr LR (2) Výsupní filr LC Kombinace lumivky a bloku kondenzáorů VW3 A664i VW3 A6650i + VW3 A6642 Moorové lumivky VW3 A6650i Spínací frekvence khz 0, nebo nebo max. Délka moorového kabelu Síněné kabely m Nesíněné kabely m Kryí IP20 IP00 IP00 IP00 IP00 IP20 IP00 VW3 A6855i () Účinnos filrů je zaručena pouze v případě, že nejsou překročeny maximální délky kabelů uvedené v abulce. Pokud jsou na výsupu frekvenčního měniče zapojeny moory paralelně, je pořebné sečís délky jednolivých kabelů k moorům. Pokud je délka kabelu věší než uvedená maximální délka, hrozí přehřáí filru. (2) Pro frekvence věší než 4 khz nebo při délce kabelu překračující 00 m prosím konakuje zásupce Schneider Elecric. 6 Schneider Elecric

18 Typová označení Příslušensví: výsupní filry a moorové lumivky VW3 A68553 Výsupní filry LR Pro frekvenční měniče Jmenoviý Zráy Typ Hmonos proud A W kg ATV38HU8N4 až HU72N VW3 A5845 7,400 ATV38HU90N VW3 A ,400 ATV38HD2N4 až HD23N VW3 A ,500 Výsupní filry LC Pro frekvenční měniče Typ Hmonos kg ATV38HD25N4 až HD33N4, VW3 A ,000 ATV38HD25N4X až HD33N4X ATV38HD46N4 až HD64N4 ATV38HD46N4X až HD64N4X VW3 A ,000 Kombinace moorové lumivky () + a bloku kondenzáorů Pro frekvenční měniče Popis Typ Hmonos kg ATV38HD25N4 až HD46N4 ATV38HD25N4X až HD46N4X ATV38HD54N4 až HD79N4 ATV38HD54N4X až HD79N4X Moorové lumivky Moorová lumivka VW3 A ,000 Blok kondenzáorů (2) VW3 A6642 0,250 Moorová lumivka VW3 A ,000 Blok kondenzáorů (2) VW3 A6642 0,250 Pro frekvenční měniče Typ Hmonos kg ATV38HD23N4 až HD46N4 VW3 A ,000 ATV38HD25N4X až HD46N4X ATV38HD54N4 až HD79N4 ATV38HD54N4X až HD79N4X VW3 A ,000 Pro frekvenční měniče Maximální délka moorového kabelu (3) Nesíněný Síněný Jmenoviý Zráy Typ Hmonos proud m m A W kg Síťové napájecí napěí 400 V ± 5 % ATV38HC0N4X VW3 A6855,500 ATV38HC3N4X VW3 A ,000 ATV38HC5N4X VW3 A ,000 ATV38HC9N4X VW3 A ,000 ATV38HC23N4X VW3 A ,000 ATV38HC25N4X VW3 A ,000 ATV38HC28N4X ATV38HC3N4X VW3 A ,000 ATV38HC33N4X Síťové napájecí napěí 440 V 0 % 460 V + 0 % ATV38HC0N4X VW3 A6855,500 ATV38HC3N4X VW3 A ,000 ATV38HC5N4X VW3 A ,000 ATV38HC9N4X VW3 A ,000 ATV38HC23N4X VW3 A ,000 ATV38HC25N4X VW3 A ,000 ATV38HC28N4X ATV38HC3N4X VW3 A ,000 ATV38HC33N4X () Připojení bloku kondenzáorů přímo na výsup frekvenčního měniče bez moorové lumivky se nedoporučuje. Může dojí k hlášení poruchy frekvenčním měničem. (2) Připojí se k svorkám příslušné lumivky S, S2, S3 pomocí vodičů o průřezu,5 mm 2. (3) Pokud délka kabelu překračuje hodnou uvedenou v abulce, konakuje Technickou podporu Schneider Elecric. Účinnos moorových lumivek je zaručena pouze v případě, že nejsou překročeny maximální délky kabelů uvedené v abulce. Pokud jsou na výsupu frekvenčního měniče zapojeny moory paralelně, je pořebné sečís jednolivé délky kabelů k moorům. Pokud je délka kabelu věší než uvedená maximální délka, hrozí přehřáí moorové lumivky. Schneider Elecric 7

19 Výběr Typová označení Příslušensví: rozšiřovací desky V/V a aplikační desky Výběr může bý doplněn o příslušensví: Rozšiřovací desku vsupů a výsupů (V/V) Aplikační desku. Rozšiřovací desky V/V Poče vsupů a výsupů frekvenčních měničů lze individuálně přizpůsobi pro různé aplikační oblasi použií vložením rozšiřovací desky V/V. VW3 A5820i Aplikační desky K přizpůsobení pro specifické aplikace frekvenčních měničů jsou k dispozici následující aplikační desky: Řízení kaskády čerpadel Přepínání moorů Přepínání sad paramerů a cyklové řízení Jednoduché polohování. Typová označení Popis Typové označení Hmonos kg Rozšiřovací desky V/V Deska s analogovým vsupem VW3 A5820 0,200 Deska se vsupem pro enkodér VW3 A ,200 Aplikační desky Řízení kaskády čerpadel VW3 A5820 0,200 Přepínání moorů VW3 A582 0,200 Přepínání sad paramerů a cyklové řízení VW3 A5822 0,200 Jednoduché polohování VW3 A5823 0,200 8 Schneider Elecric

20 Výběr Typová označení Příslušensví: komunikační desky, komunikační modul Výběr mohou komunikova po komunikačních sběrnicích nebo mohou bý zapojeny do síí. K dispozici je ypů komunikačních kare a jeden komunikační modul. VW3 A58302 Typová označení Komunikační deska Komunikační prookol, připojení () Fipio: deska je vybavena 9duinkovým konekorem SUB-D pro připojení k TSX FP ACC2 prosřednicvím kabelu TSX FP CCCii nebo TSX FP CAii. Konfiguraci a nasavení měniče pro přednasavené funkce je možné provés ve vývojovém prosředí PL7 pro řídicí sysémy. Fipio: deska je hardwarově vybavena shodně jako komunikační deska VW3 A5830. Umožňuje read/wrie přísup ke všem funkcím prosřednicvím aplikačního programu řídicího sysému. Modbus Plus: deska je vybavena 9duinkovým konekorem SUB-D pro připojení na sběrnici Modbus Plus kabelem s konekory ypu 990NAD20 nebo 990NAD230 pro připojení na rozbočovací box ypu 990NAD Box slouží pro připojení na páeřní kabel Modbus Plus, yp 490NAA27ii. Typové označení Hmonos kg VW3 A5830 0,300 VW3 A583 0,300 VW3 A ,300 Uni-Telway/Modbus: deska je vybavena 9duinkovým SUB-D konekorem. Součásí dodávky je 3 m dlouhý kabel s 9kolíkovým a 5kolíkovým konekorem pro připojení k rozbočovacímu boxu ypu TSX SCA 62i. VW3 A ,300 Inerbus-S: deska je vybavena jedním 9duinkovým a jedním 9kolíkovým konekorem SUB-D pro připojení kabelů s konekory dvěma svorkami pro oddělené napájení. Zdroj: sejnosměrný, 24 V, 200 ma. Není součásí dodávky desky. VW3 A58304E 0,300 AS-i: deska je vybavena svorkovnicovým konekorem. Příklad příslušensví pro připojení: XZ-CG022. VW3 A ,300 Profibus DP: deska je vybavena 9duinkovým konekorem SUB-D pro připojení kabelem s konekory. VW3 A ,300 Eherne: deska je vybavena konekorem RJ45 pro připojení kabelem s konekory ypu 490NTW000ii. VW3 A5830 0,300 CANopen: deska je vybavena svorkovnicovým konekorem. VW3 A ,300 VW3 A5830 DeviceNe: deska je vybavena svorkovnicovým konekorem. Deska podporuje: ODVA (profil Open Device Vendor Associaion) Profil frekvenčního měniče, definovaný dříve. VW3 A ,300 METASYS N2: deska je vybavena 9duinkovým SUB-D konekorem VW3 A58354U 0,300 Komunikační modul Komunikační prookol, připojení () Typové označení Hmonos kg LonWorks: modul je vybaven svorkovnicovým konekorem s pěi VW3 A5882PU 0,300 šroubovými svorkami pro napájení. Komunikační modul LonWorks se připojuje buď k desce Modbus ypu VW3 A58303, nebo na erminálový por frekvenčního měniče prosřednicvím kabelu, kerý je součásí dodávky modulu. Při připojení na por erminálu nelze používa obslužný erminál měniče. Modul je nuno napáje z exerního zdroje 24 V. Zdroj: sejnosměrný, 24 V, 200 ma. Není součásí dodávky modulu. () Komunikační kary jsou vybaveny dle ypu komunikační sběrnice nebo síě buď příslušnými konekory, nebo svorkovnicemi. Pro jejich připojení použije příslušensví, keré je dodáváno k řídicím sysémům. Více informací pro objednávku kabelů a příslušensví naleznee ve specializovaném kaalogu Schneider Elecric, případně nás konakuje na lince Technické podpory Schneider Elecric 9

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr,

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, M4016-G (-CS, -KDO) uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, 2 elektronika pro ekologii FIEDLER ER OBSAH: VARIANTY M4016 6 1. POPIS TELEMETRICKÉ

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci PŘEHLEDOVÝ KATALOG Komponenty a systémy pro automatizaci Ústředí Hlavní sídlo Obchodní zastoupení Dublin Nantes Porto Vitoria Lisabon Sevilla Madrid Valencie Tento nový katalog Komponenty a systémy pro

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008 AD Regu Technická dokumentace MaR 2008 w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2008 30 PK-ADX-JESY-01-C 2 Měřicí a regulační technika OBSAH 1. Regu

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více