Katalog Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38"

Transkript

1 Kaalog 2003 pro asynchronní moory

2 Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6 až 9 Typová označení... srana 0 Příslušensví... srany až 9 y Dialog s frekvenčním měničem... srana y Venilační jednoka... srana 2 y Síťové lumivky... srana 3 y Síťové odrušovací filry... srany 4 a 5 y Výsupní filry a moorové lumivky... srany 6 a 7 y Rozšiřovací desky V/V a aplikační desky... srana 8 y Komunikační desky, komunikační modul... srana 9 PowerSuie univerzální řešení dialogu... srany 20 a 2 Rozměry... srany 22 až 24 Monáž... srana 25 Doporučená schémaa zapojení... srany 26 až 28 Elekromagneická kompaibilia... srana 29 Doporučené přísroje... srany 30 a 3 Funkce... srany 32 až 43 Schneider Elecric Schneider Elecric

3 Přehled () Elekrické pohony značky Telemecanique LH4 LH7 ALTISTART ALTIVAR Aplikace Řízený rozběh a doběh asynchronních moorů Řízený rozběh a doběh asynchronních moorů Řízení oáček as. moorů Konsanní nebo proměnný momen Směr oáčení 2 Provozní kvadrany Napájení (50/60 Hz) fázové, V 3fázové, V 3fázové, V 3fázové V fázové () V Moor Napěí V V V () Výkon 0,75 45 kw (400 V) kw (690 V) kw 0,8...2,2 kw Řízení Zasavení Napěťové Volný doběh Snižováním napěí Momenové Volný doběh, impulzní proiproudé, se ss brzděním nebo řízením momenu Vekorové ss brzdění, volný doběh rekuperací do ss meziobvodu, s brzdným rezisorem Technologie Analogová Číslicová Číslicová Komunikace Sériová linka Prům. sběrnice a prookoly RS 485 Modbus, Profibus DP, Fipio, Eherne, DeviceNe () RS 485 Modbus () Typ zařízení LH4 LH7 ATS-48 ATV- () Informaci o akuální nabídce dosanee od svého dodavaele. 2 Schneider Elecric

4 ALTIVAR RECTIVAR Řízení oáček asynchronních moorů Řízení oáček moorů veniláorů a čerpadel Řízení oáček asynchronních moorů Měniče pro sejnosměrné moory s cizím buzením Konsanní nebo proměnný momen Proměnný momen Konsanní nebo proměnný momen 2 2 fázové V 3fázové V a V fázové 3fázové V 3fázové V 3fázové V 3fázové V, 690 V 3fázové V V V V V, 690 V V V 0, kw 0, kw 0, kw kw kw 2,7 530 kw Skalární, vekorové Skalární, vekorové, vekorové se ZV Rekuperací do ss meziobvodu (případně s brzdným rezisorem) Rekuperací do síě příslušensví Rekuperací Číslicová Číslicová RS 485 Modbus () RS 485 Uni-Telway/Modbus, Profibus DP, Inerbus-S, Modbus Plus, Fipio, Modbus, AS-i, CANopen, Eherne, LonWorks, METASYS N2 () RS 485 Uni-Telway/Modbus, Profibus DP, Inerbus-S, Modbus Plus, Fipio, Modbus, AS-i, CANopen, Eherne, LonWorks, METASYS N2 () RS 232 C, RS 485 Fipio Modbus Plus Profibus DP Modbus () RS 485 Uni-Telway Modbus ATV-28 ATV-58 ATV-38 ATV-68 RTV-74 RTV-84 Schneider Elecric 3

5 Předsavení ESC ENT FWO REV RUN sop rese Schneider Elecric

6 Předsavení Aplikace jsou určeny pro napájení řífázových asynchronních moorů s napájecím napěím 360 až 460 V ve výkonovém rozsahu od 0,75 kw do 35 kw. Řada frekvenčních měničů byla vyvinua speciálně pro aplikace v komerčních a průmyslových budovách, jako jsou vyápění, venilace a klimaizace (HVAC): Venilace Klimaizace Čerpání. Použiím frekvenčních měničů lze sníži provozní náklady budov opimalizací spořeby elekrické energie při zvýšeném uživaelském komforu. Velký rozsah vesavěného příslušensví umožňuje přizpůsobení frekvenčních měničů a jejich začlenění do elekrických insalací budov a sofisikovaných sysémů řízení. Při vývoji bylo zohledněno hledisko elekromagneické slučielnosi. V závislosi na ypovém výkonu jsou frekvenční měniče vybaveny odrušovacími filry a lumivkami, případně jsou yo komponeny dosupné jako příslušensví. Funkce ( ) se dodává přednasavený pro aplikace v oblasi čerpání a venilace. Součásí dodávky je obslužný erminál ( 2 ), kerý je možné použí pro změnu konfigurace funkcí, nasavení paramerů, ovládání pohonu a moniorování provozních veličin. Pomocí erminálu ak lze přizpůsobi frekvenční měnič pro danou aplikaci a splni specifické požadavky uživaele. Speciální funkce pro čerpadla/veniláory: y úsporný energeický režim y auomaický rozběh rozočeného mooru se zjišťováním oáček (lemý sar) y adapace proudového omezení v závislosi na oáčkách y +/- zadávání oáček, předvolené oáčky y inegrovaný PI reguláor s předvolenými žádanými hodnoami regulované veličiny y záznam spořeby elekrické energie a provozních hodin y snížení hlučnosi mooru. Ochranné funkce: y eploní ochrana mooru použiím PTC čidel y ochrana proi přeížení a nadproudům v rvalém provozu y ochrana srojního zařízení před mechanickou rezonancí prosřednicvím funkce přeskoková frekvence y ochrana několikaúrovňovým sysémem hlášení poruch a nasavielných varování. Jednoduchá inegrace do sysémů řízení: y 4 logické vsupy, 2 reléové výsupy, 2 analogové vsupy a analogový výsup y svorkovnicové konekory pro V/V y zobrazování elekrických veličin a provozních režimů y sandardně vesavěná sériová linka RS 485 s prookolem Modbus. Too rozhraní lze využí pro komunikaci s řídicím sysémem ( 6 ), počíačem PC, komunikačními převodníky nebo pro další dosupné nasavovací násroje. Příslušensví Násroje pro dialog s frekvenčním měničem PowerSuie: K dispozici jsou 3 variany s exovou komunikací v jednom z 5 jazyků (angličina, francouzšina, němčina, španělšina, ialšina): y PowerSuie sofware pro PC a kapesní počíač PPC ( 3 ) y PowerSuie sofware pro počíač PC ( 4 ) y zobrazovací erminál Magelis ( 5 ). Přizpůsobení k aplikaci: y rozšiřovací kary V/V ( 8 ) y aplikační kary V/V ( 8 ): kaskádové řízení čerpadel, přepínání moorů, přepínání sad nasavení a cyklové řízení y komunikační kary pro sběrnice nebo síě ( 8 ): METASYS N2, Eherne, Fipio, Uni-Telway/Modbus, Modbus Plus, AS-i, Profibus DP, Inerbus-S, CANopen, DeviceNe y komunikační modul pro sběrnici LonWorks ( 7 ). Schneider Elecric 5

7 Technické paramery Prosředí Soulad s normami byl vyvinu ak, aby odpovídal národním a mezinárodním normám a doporučením pro elekrická průmyslová zařízení (IEC, EN, NFC, VDE, ČSN), především pro: i Zařízení provozovaná na nízkém napěí EN 5078 i EMC odolnos: IEC /EN , úroveň 3 IEC /EN , úroveň 3 IEC /EN , úroveň 3 IEC /EN , úroveň 3 IEC 800-3/EN , prosředí a 2 i EMC vyzařování rušivých napěí a polí šířených vzduchem a po vedení: IEC 800-3/EN , prosředí veřejný sekor a 2 průmyslový sekor EN 550, řída A (se zabudovaným filrem) (ČSN EN 550) EN 55022, řída B s přídavným exerním filrem (ČSN EN 55022) Označení è byly vyvinuy v souladu se směrnicí pro nízké napěí (73/23/CEE a 93/68/CEE) a směrnicí pro elekromagneickou kompaibiliu (89/336/CEE). Měniče proo mohou nés označení CE Evropského společensví. Osvědčení UL a CSA Supeň kryí Odpovídá EN 5078 ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 IP2 a IP4 v horní čási a ATV38HD25N4i až ATV38HD79N4i ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X IP00 ve spodní čási (), IP20 v osaních čásech Odolnos proi vibracím Odpovídá IEC ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 ATV38HD25N4i až ATV38HD79N4i ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X,5 mm špička od 2 do 3 Hz g od 3 do 200 Hz 0,6 g od 0 do 55 Hz g od 55 do 50 Hz Odolnos proi rázům Odpovídá IEC Všechny ypy 5 g po dobu ms Max. supeň znečisění okolí Odpovídá UL 508C Odpovídá IEC 664- a EN 5078 ATV38HD25N4 až ATV38HD79N4 a ATV38HD25N4X až ATV38HD79N4i ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 a ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X Úroveň 3 Úroveň 2 Max. relaivní vlhkos Odpovídá IEC % bez kondenzace nebo kapající vody Teploa v okolí měniče Skladovací Všechny ypy C Provozní ATV38HU8N4 až ATV38HU90N4 C bez omezení Do +60 C se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C Max. provozní nadmořská výška Pracovní poloha Paramery pohonu ATV38HD2N4 až ATV38HD23N4 a ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X ATV38HD25N4 až ATV38HD79N4 a ATV38HD25N4X až ATV38HD79N4X C C m bez omezení Do +50 C se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 50 C bez omezení Do +50 C se snížením proudu frekvenčního měniče o 2,2 % na C nad 40 C Do 000 bez omezení (nad uo výšku se snížením proudu o % na každých dalších 00 m) Verikální Rozsah výsupní frekvence Hz 0, Rozsah nasavení Bez omezení ATV38HU8N4 až ATV38HD46N4 khz 0,5 2 4 spínací frekvence pro rvalý provoz a ATV38HD25N4X až ATV38HD46N4X ATV38D54N4 až ATV38HD79N4 khz 0,5 2 a ATV38HD54N4X až ATV38HC33N4X Bez omezení pro pracovní ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 khz cyklus s přesávkami nebo ATV38HD25N4 až ATV38HD46N4 khz 8 2 se snížením výkonu měniče a ATV38HD25N4X až ATV38HD46N4X o jednu velikos pro rvalý ATV38HD54N4 až ATV38HD79N4 khz 4 8 provoz a ATV38HD54N4X až ATV38HD79N4X ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X khz 4 Oáčkový rozsah...0 Momenová přeížielnos 0 % jmenoviého momenu mooru (ypická hodnoa ±0 %) po dobu 60 s Brzdný momen Typicky 30 % jmenoviého momenu mooru bez brzdného rezisoru (ypická hodnoa) pro malé výkony () Frekvenční měnič musí bý vybaven ochrannými kryy svorek. 6 Schneider Elecric

8 Technické paramery Elekrické paramery Napájecí napěí Sřídavé V ATV38iiiiN4 a ATV38iiiiN4X: % až % řífázové Frekvence Hz 50 ± 5 % nebo 60 ± 5 % Výsupní napěí Maximální napěí je rovno napěí síě Galvanické oddělení Mezi silovou a řídicí čásí (vsupy, výsupy, zdroje) Inerní napájecí zdroje Ochrana proi zkrau a přeížení zdroj + 0 V ± % pro napájení referenčního poenciomeru (...0 kω), max. proud 0 ma zdroj + 24 V (min. 20 V, max. 30 V) pro napájení logických vsupů, max. proud 200 ma. Analogové vsupy AI analogový napěťový vsup AI: 0 0 V, impedance 30 kω analogový proudový vsup AI2: 0 20 ma, impedance 00 Ω (proudový vsup lze konfigurova jako X Y ma, kde X a Y lze nasavi s krokem 0, ma) Rozlišení frekvence při použií analogových vsupů: 0, Hz při 00 Hz (0 biů) Doba vzorkování max. 4 ms Další analogové vsupy viz uživaelské příručky k příslušensví Analogový výsup AO Konfigurovaelný analogový výsup 0 20 ma, max. zaěžovací impedance 500 Ω (proudový výsup lze konfigurova jako X Y ma v rozsahu od 0 do 20 ma, kde hodnoy X a Y lze nasavi s krokem 0, ma) Rozlišení 0,04 ma (9 biů), linearia ±0, ma, přesnos ±0,2 ma Doba vzorkování 2 ms max. Další analogové výsupy viz uživaelské příručky k příslušensví Logické vsupy LI 4 konfigurovaelné logické vsupy LI až LI4, impedance 3,5 kω, kompaibilní s programovaelnými auomay, úroveň, dle IEC65A-68 Max. délka síněného vodiče: 00 m Napájení +24 V (min. V, max. 30 V). Sav log 0, je-li U < 5 V, sav log, je-li U V Doba vzorkování 2 ms max. Další logické vsupy viz uživaelské příručky k příslušensví Logické výsupy 2 reléové logické výsupy. R (poruchové relé), R2 (konfigurovaelné relé) přepínací konak chráněný proi přepěí (relé R) spínací konak s ochranou proi přepěí (relé R2) Minimální spínací schopnos: 0 ma při 24 V ss Maximální spínací schopnos pro odporovou záěž (cos ϕ = ): 5 A pro c 250 V sř. nebo pro a 30 V ss pro indukční záěž (cos ϕ = 0,4 a L/R = 7 ms):,5 A pro c 250 V sř. nebo pro a 30 V ss Další logické výsupy viz uživaelské příručky k příslušensví Maximální průřez vodiče pro V/V,5 mm 2 (AWG 4) Komunikace Sériová linka RS 485 s prookolem Modbus v základním provedení měniče Přenosová rychlos nebo bi/s, bez pariy Použií: připojení erminálu (příslušensví) nebo připojení mikroprocesorové desky nebo připojení počíače PC (příslušensví) připojení jednoho nebo více řídicích sysémů. Rozběhové a doběhové rampy Dobrzdění do klidu Ochrany měniče Ochrana mooru Izolační odpor vůči zemi MΩ >500 (galvanické oddělení) Tvar rozběhových a doběhových ramp může bý nasaven lineární, S nebo U Možnos přepnuí časů ramp při překonání frekvenčního prahu nebo v závislosi na úrovni logického vsupu. Nezávisle nasavielné rampy od 0,05 do 999,9 s (rozlišení 0, s) Možnos nasavení auomaického prodloužení doběhové rampy při příliš inenzivním brzdění. Sejnosměrným proudem: v závislosi na úrovni logického vsupu auomaicky při zasavení, při poklesu výsupní frekvence pod 0, Hz, po nasavielnou dobu v rozmezí 0 30 s nebo nepřeržiě. Zkraová ochrana: mezi výsupními fázemi mezi výsupní fází a zemí na výsupech inerních zdrojů. Teploní ochrana frekvenčního měniče proi přehřáí a nadproudům Přepěťová a podpěťová ochrana Ochrana proi výpadku fáze (ochrana proi jednofázovému provozu měničů s řífázovým napájením) Tepelná ochrana, založená na nepřeržiém výpoču I 2 s ohledem na okamžié oáčky mooru uložení eploního savu mooru při vypnuí frekvenčního měniče funkci epelné ochrany lze modifikova pomocí obslužného erminálu nebo pomocí PowerSuie, v závislosi na ypu chlazení mooru (vlasní nebo cizí chlazení). Ochrana proi výpadku výsupní fáze S rozšiřující deskou (příslušensví), epelná ochrana pomocí PTC čidel ve vinuí mooru Schneider Elecric 7

9 Technické paramery Momenové charakerisiky (ypické průběhy) Průběhy na obrázku definují max. rvalé zaížení, resp. krákodobé přeížení pro moory s vlasní nebo cizí venilací. Pro obě variany chlazení jsou průběhy shodné v oblasi výsupních frekvencí nad 25 Hz. Pod uo frekvenci je pořebné redukova momen mooru s vlasním chlazením. M/Mn ( - ),55,25,0,00 0,95 0,75 0,50 0, N f (Hz) Moory s vlasním chlazením: rvalý momen 2 Moory s cizím chlazením: rvalý momen 3 Krákodobé momenové přeížení 4 Momen mooru nad jmenoviými oáčkami v oblasi konsanního výkonu Upozornění: Pokud hodláe moor používa v oblasi nad jeho jmenoviým kmiočem, ověře prosím u jeho výrobce možnos překročení jmenoviých oáček nebo v objednávce požadované oáčky uveďe. Tepelná ochrana mooru zajišťují epelnou ochranu mooru, kerá byla speciálně vyvinua pro oáčkově regulované moory s vlasním nebo cizím chlazením. Tepelná ochrana je navržena pro okolní eplou mooru max. 40 C. Pokud okolní eploa mooru přesáhne 40 C, doporučujeme přímou epelnou ochranu pomocí PTC čidel eploy, zabudovaných ve vinuí mooru. Informaci o eploě vinuí mooru dokáže frekvenční měnič vyhodnoi s přídavnou karou (příslušensví). 8 Schneider Elecric

10 Technické paramery Speciální použií Odpojování mooru na výsupu frekvenčního měniče Spínání výsupního sykače je možné provádě nezávisle na savu zablokování frekvenčního měniče. Pokud se spínání děje v odblokovaném savu frekvenčního měniče, bude po odepnuí sykače moor volně dobíha, při jeho připojení se bude plynule rozbíha na nasavené oáčky s ohledem na nasavený čas rozběhu. Takovéo použií měniče vyžaduje akivaci funkce Zachycení za chodu (Flying Resar) a vypnuí ochrany Hlídání výpadku výsupní fáze (Loss Of Moor Phase). Příklad: rozpojení sykače na výsupu frekvenčního měniče. Typické aplikace: bezpečnosní galvanické oddělení mooru, překlenuí frekvenčního měniče sykačem (by-pass), spínání paralelně zapojených moorů. n KM M 2 KM 0 volný doběh mooru 2 rozběh po rampě Činnos frekvenčního měniče v cyklu s přerušovaným zaížením a s vysokou vzorkovací frekvencí Za předpokladu, že zaížení není rvalé a celková doba provozu je max. 36 s při době cyklu 60 s (zaěžovael 60 %), je možný provoz měniče se zvýšeným spínacím kmiočem bez nunosi redukce výkonu. Spínací kmiočy (v Hz): pro ATV38HU8N4 až ATV38HD23N4 8 2 pro ATV38HD25N4i až ATV38HD46N4i 4 pro ATV38HD54N4i až ATV38HC33N4X. Paralelně zapojené moory na výsupu frekvenčního měniče Jmenoviý proud frekvenčního měniče musí bý věší nebo roven souču jmenoviých l4 proudů moorů zapojených paralelně na jeho výsupu. Každý moor musí bý chráněn In M exerní epelnou ochranou (epelné ochranné relé, PTC čidla ve vinuí ). Je-li poče l paralelně zapojených moorů 3, doporučuje se použí na výsupu frekvenčního měniče výsupní filr nebo sníži spínací frekvenci. Při použií více moorů, keré jsou zapojeny paralelně, mohou nasa dva případy: In2 M2 moory mají sejné výkony: momenová přeížielnos moorů je po nasavení l2 frekvenčního měniče zachována v plném rozsahu moory mají nesejné výkony: v om případě nelze nasavi frekvenční měnič Inx opimálně pro všechny moory. Momenová přeížielnos na malých oáčkách je Mx čásečně omezena. lx Výpoče výkonu měniče: In měniče > In + In2 + + Inx Zabezpeče, aby kabely nepřekročily přípusnou délku. Proože je velikos kapaciních proudů přímo úměrná délce kabelu mezi měničem a moory, zkonroluje, zda souče délek všech kabelů nepřekračuje 00 m. L = l + l2 + + lx + I4 < 00 m. Pokud je délka kabelů delší, konakuje zásupce Schneider Elecric. Schneider Elecric 9

11 Typová označení Proměnný momen (0 % Mn) ATV38HU8N4 ATV38HD28N4 Třífázové napájecí napěí: V 50/60 Hz Moor Síť (2) Výkon Síťový Jmenoviý Max. Zráový Typové označení Hmonos () proud proud přeěžovací výkon při Se zabudovaným Bez při 400 V měniče proud (3) jmenoviém odrušovacím odrušovacího zaížení (4) EMC filrem EMC filru kw A A A W kg 0,75 3, 2, 2,3 55 ATV38HU8N4 3,800,5 5,4 3,7 4, 65 ATV38HU29N4 3,800 2,2 7,3 5, ATV38HU4N4 3, , 7,8 45 ATV38HU54N4 6, ,3 9,5 0,5 80 ATV38HU72N4 6,900 5,5 6,3, ATV38HU90N4 6,900 7,5 24,3 6 7,6 230 ATV38HD2N4 3,000 33, ,2 340 ATV38HD6N4 3, , ATV38HD23N4 5,000 8, ATV38HD25N4 34,000 ATV38HD25N4X 34, ATV38HD28N4 34,000 ATV38HD28N4X 34, ATV38HD33N4 34,000 ATV38HD33N4X 34, ATV38HD46N4 34,000 ATV38HD46N4X 34, ATV38HD54N4 57,000 ATV38HD54N4X 57, ATV38HD64N4 57,000 ATV38HD64N4X 57, ATV38HD79N4 57,000 ATV38HD79N4X 57, (5) ATV38HC0N4X 49, (5) ATV38HC3N4X 75, (5) ATV38HC5N4X 77, (5) ATV38HC9N4X 77, (5) ATV38HC23N4X 59, (5) ATV38HC25N4X 66, (5) ATV38HC28N4X 68, (5) ATV38HC3N4X 68, (5) ATV38HC33N4X 68,000 () Jmenoviý výkon mooru, uvedený na jeho ypovém šíku. Uvedené výkony plaí pro rvalé zaížení při ovárně nasavené spínací frekvenci (2 nebo 4 khz, v závislosi na ypové velikosi frekvenčního měniče). Pro vyšší hodnoy spínacích frekvencí musí pohon pracova v cyklu s přerušovaným zaížením nebo musí bý zvolen frekvenční měnič o jednu ypovou velikos věší. Možné hodnoy nasavení spínací frekvence pro jednolivé ypové velikosi měničů naleznee na předchozí sraně. (2) Očekávaný zkraový proud při napěí 400 V je 5 ka pro ATV38HU8N4 až ATV38HU90N4 a 22 ka pro ATV38HD25N4i až ATV38HC33N4X. (3) Pro 60 s. (4) Tyo zráové výkony jsou plané při ovárně nasavené spínací frekvenci při rvalém jmenoviém zaížení (2 nebo 4 khz, v závislosi na ypové velikosi frekvenčního měniče). (5) Pro yo ypové velikosi frekvenčních měničů se doporučuje použí příslušensví síťovou lumivku. Uvedené hodnoy proudů jsou plané se síťovou lumivkou. ATV38HC9N4X 0 Schneider Elecric

12 Typová označení Příslušensví: dialog s frekvenčním měničem Obslužný erminál Terminál se zasunuje do prosoru na čelní sraně frekvenčního měniče, kerý je vybaven konekorem pro jeho připojení. Dodává se s frekvenčním měničem nebo může bý objednán zvlášť. Obslužný erminál slouží pro: dialog s měničem v 5 jazycích (anglicky, francouzsky, německy, španělsky, ialsky) konfiguraci, nasavení, ovládání frekvenčního měniče signalizaci provozních savů uložení a nahrání nasavení a konfigurace měniče (mohou bý uloženy až 4 soubory). Maximální pracovní eploa erminálu je 60 C. Displej (podsvícený) FWO REV RUN ESC ENT sop rese Šipka bliká: indikuje zvolený směr oáčení Šipka zobrazena rvale: indikuje směr oáčení mooru LOC Indikuje režim ovládání z erminálu PROG Je zobrazeno při čásečně odemčeném nebo odemčeném obslužném erminálu Bliká, pokud je hodnoa změněna a není uložena v paměi. 4mísný alfanumerický displej, čielný na vzdálenos 5 m: zobrazení číselných hodno a kódů Jednořádkový, 6znakový exový displej: zobrazení exových hlášení Klávesy se používají pro: Konfiguraci a nasavení frekvenčního měniče Ovládání pohonu Popis Obslužný erminál může bý umísěn i mimo frekvenční měnič, např. namonován na dveřích rozváděče pomocí éo monážní sady. Popis Typové označení Hmonos kg Sada obsahuje: VW3 A5803 0,200 kabel s konekory, délka 3 m ěsnění a šrouby pro monáž na dveře rozváděče návod. Viz srany 20 a 2. Typové označení (pokud je objednán zvlášť) Hmonos kg Obslužný erminál VW3 A580 0,200 Sada pro vzdálenou monáž obslužného erminálu PowerSuie Sada pro propojení po RS 485 Sada slouží pro propojení Alivaru 58 po sériové lince RS 485 s programovaelnými auomay, displeji ad. Linka se připojuje do konekoru obslužného erminálu, kerý edy nemůže bý používán současně. Popis Typové označení Hmonos kg Sada pro připojení po RS 485 VW3 A5806 0,200 Obsahuje: kabel délky 3 m s ks 9kolíkového SUB-D konekoru a ks 5kolíkového SUB-D konekoru manuál. Schneider Elecric

13 Typová označení Příslušensví: venilační jednoka Venilační jednoka Venilační jednoka umožňuje činnos frekvenčního měniče do okolní eploy +60 C, např. v případě monáže měniče do rozváděče s kryím IP54. Cirkulace vzduchu kolem desek s elekronikou zabraňuje jejich lokálnímu přehřáí. Jednoka se upevňuje na spodní čás frekvenčního měniče. Je napájena z měniče. Dodávka venilační jednoky zahrnuje: Veniláor s kryem (průok vzduchu 36 m 3 /hod.) Monážní příslušensví a návod k použií. VW3 A58823 Pro ypy měničů Typové označení Hmonos kg ATV38HU8N4, ATV38HU29N4, ATV38HU4N4 VW3 A ,450 ATV38HU54N4, ATV38HU72N4, ATV38HU90N4 VW3 A ,450 ATV38HD2N4, ATV38HD6N4, ATV38HD23N4 VW3 A ,500 ATV38HD25N4, ATV38HD28N4, ATV38HD33N4, ATV38HD46N4, ATV38HD25N4X, ATV38HD28N4X, ATV38HD33N4X, ATV38HD46N4X ATV38HD54N4, ATV38HD64N4, ATV38HD79N4 ATV38HD54N4X, ATV38HD64N4X, ATV38HD79N4X VW3 A58825,200 VW3 A58826,200 2 Schneider Elecric

14 Výběr Technické paramery Typová označení Příslušensví: síťové lumivky Výběr VW3 A6650i Síťové lumivky zlepšují ochranu proi krákodobým síťovým přepěím a redukují vyzařování vyšších harmonických proudů do síě frekvenčním měničem. Použií doporučené síťové lumivky vede ke snížení odebíraného proudu frekvenčním měničem ze síě. Použií síťové lumivky se zvlášě doporučuje v následujících případech: Zarušená napájecí síť (inerference, přepěí) Napájecí síť s napěťovými rozdíly mezi fázemi (>,8 % jmenoviého napěí) Frekvenční měnič je napájen ze síě s velmi malou impedancí. (V blízkosi napájecího ransformáoru s výkonem 0x věším, než výkon frekvenčního měniče.) Insalace věšího poču frekvenčních měničů, napájených ze sejné síě Redukce přeížení kondenzáorů pro kompenzaci cos ϕ, pokud jsou insalovány. ATV38HD25N4 (8,5 kw) až ATV38HD79N4 (75 kw) a ATV38HD25N4X (8,5 kw) až ATV38HD79N4X (75 kw) mají síťovou lumivku zabudovánu. VW3 A6850i Technické paramery Tlumivky VW3 A6650 až VW3 A66503 VW3 A66504 VW3 A6850i Soulad s normami EN (VDE 060, úroveň, vysokoenergeická přepěí IEC (spolu s HD 398) v napájecí síi) Úbyek napěí 3 až 5 % jmenoviého napájecího napěí. Vyšší hodnoy úbyku způsobí snížení momenu. Supeň kryí Tlumivka IP00 IP00 IP00 Svorky IP20 IP0 Typová označení Frekvenční měnič Očekávaný Isc síě Síťový proud bez lumivky při 400 V Síťový proud s lumivkou Tlumivka Indukčnos lumivky Jmenoviý proud Zráový výkon Typ Hmonos ka A A mh A W kg Třífázové napájecí napěí: 380 V 0 % V + 0% ATV38HU8N4 5 3,4, VW3 A6650,500 ATV38HU29N , VW3 A6650,500 ATV38HU4N4 5 7,8 4, VW3 A ,000 ATV38HU54N4 5 0,2 6, VW3 A ,000 ATV38HU72N , VW3 A ,000 ATV38HU90N4 5 7, VW3 A ,500 ATV38HD2N ,5 5, VW3 A ,500 ATV38HD6N ,4 22, VW3 A ,000 ATV38HD23N ,7 29, VW3 A ,000 ATV38HD25N4i () 22 ATV38HD28N4i () 22 ATV38HD33N4i () 22 ATV38HD46N4i () 22 ATV38HD54N4i () 22 ATV38HD64N4i () 22 ATV38HD79N4i () 22 ATV38HC0N4X (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC3N4X 22 9 (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC5N4X (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC9N4X (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC23N4X (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC25N4X, (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC28N4X ATV38HC3N4X, (2) 0, VW3 A ,000 ATV38HC33N4X () Síťová lumivka je inegrována ve frekvenčním měniči. (2) Pro yo frekvenční měniče se doporučuje použií síťové lumivky. Hodnoy proudu jsou uvedeny se síťovou lumivkou. Schneider Elecric 3

15 Výběr Technické paramery Příslušensví: síťové odrušovací filry Výběr VW3 A68403 VW3 A68465 Funkce se zabudovanými filry poznámka: ATV38HU8N4 až ATV38HD79N4 jsou sandardně vybaveny síťovým odrušovacím filrem pro zabezpečení shody s EMC normami IEC a EN , ýkajícími se frekvenčních měničů. Shoda s ěmio normami je v souladu s požadavky Směrnice Evropského společensví pro EMC. Doplňkové síťové filry: Doplňkové filry umožňují dosáhnou ješě přísnějších požadavků. Filry jsou navrženy pro snížení vyzařování po vedení do napájecí síě pod úrovně dané normou EN 55 00, řída A nebo EN , řída B. Filry mohou bý doplněny frekvenční měniče: y ATV38HU8N4 až ATV38D23N4 se zabudovaným síťovým filrem, pokud je délka kabelu mezi měničem a moorem delší než 5 m y ATV38HD25N4i až ATV38D79N4i () se zabudovaným síťovým filrem, pokud je délka kabelu mezi měničem a moorem delší než 5 m y ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X bez zabudovaného síťového filru. Doplňkový síťový filr se insaluje v síťovém přívodu před frekvenční měnič. Jeho funkcí je úlum elekromagneických rušivých signálů s frekvencemi nad 50 khz. Filry VW3 A58402 až VW3 A58408 se monují pod frekvenční měniče ATV38Hiiii. se monují na ně, součásí filru jsou ovory pro jejich uchycení. Filry VW3 A6840 až VW3 A68403 a VW3 A6845, VW3 A68435 a VW3 A68465 se monují vedle frekvenčních měničů. Kabely mezi měničem a moorem se doporučuje použí síněné a nesmí bý delší, než je uvedeno v abulce na následující sraně. Pro správnou funkci síťových filrů je nuné pečlivě dodrže doporučení pro jejich insalaci. Použií v závislosi na ypu napájecí síě se zabudovanými filry mohou bý použiy aké v síích IT (bez nulového nebo s izolovaným nulovým vodičem). Slouží pro snížení vyzařování rušivých signálů do síě. Úlum v síích IT není definován normou. Doplňkové filry mohou bý použiy pouze pro síě TN nebo TT. Tyo filry nejsou určeny pro síě IT. Technické paramery () Pro volbu frekvenčního měniče bez vesavěného síťového filru se za ypové označení měniče přidá písmeno X. Filry VW3 A5840i VW3 A684ii Soulad s normami EN Supeň kryí IP2 a IP4 v horní čási IP00 Max. relaivní vlhkos 93 % bez kondenzace nebo kapající vody dle IEC Okolní eploa vzduchu Pracovní C , do +55 s redukcí proudu o 2 % na každý C nad eplou 45 C Skladovací C Max. pracovní výška n. m. Bez omezení m 000 (nad 000 m nuná redukce proudu o % na každých dalších 00 m) 4 Schneider Elecric

16 Typová označení Příslušensví: síťové odrušovací filry Výběr Pro frekvenční měniče Filry Maximální délka moorového kabelu () EN 550 řída A EN řída B Jmenoviý proud síťového filru Typové označení Hmonos m m A kg Třífázové napájecí napěí: 380 V 0 % 460 V + 0 %, Hz ATV38HU8N4, HU29N4, HU4N VW3 A ,600 ATV38HU54N4, HU72N4, HU90N VW3 A ,000 ATV38HD2N4, HD6N VW3 A ,000 ATV38HD23N VW3 A ,000 ATV38HD25N VW3 A ,000 ATV38HD25N4X VW3 A ,000 ATV38HD28N VW3 A ,000 ATV38HD28N4X VW3 A ,000 ATV38HD33N4, HD46N VW3 A ,000 ATV38HD33N4X, HD46N4X VW3 A ,000 ATV38HD54N4, HD64N4, HD79N4, VW3 A ,000 ATV38HD54N4X, HD64N4X, HD79N4X VW3 A ,000 Pro frekvenční měniče Filry Maximální délka moorového kabelu () Zráový výkon Typové označení Hmonos S moorovou lumivkou Bez moorové lumivky Jmenoviý proud síťového filru m m A W kg Třífázové napájecí napěí: 400 V (±5 %) ATV38HC0N4X VW3 A6840 (2) 5,000 ATV38HC3N4X a HC5N4X VW3 A68402 (2) 5,500 ATV38HC9N4X VW3 A68402 (2) 5,500 ATV38HC23N4X, HC25N4X, HC28N4X, HC3N4X a HC33N4X VW3 A68403 (2) 6,000 Třífázové napájecí napěí: V (±5 %) ATV38HC0N4X VW3 A6845 6,500 ATV38HC3N4X, HC5N4X a HC9N4X VW3 A ,500 ATV38HC23N4X, HC25N4X, HC28N4X, HC3N4X a HC33N4X VW3 A68465,000 () Délka síněných kabelů mezi frekvenčním měničem a moorem je omezená. V případě napájení paralelně zapojených moorů je nuné uvažova souče délek všech kabelů k moorům. Uvedené hodnoy jsou pouze orienační, skuečná maximální délka kabelu je závislá na kapaciě použiého kabelu a mooru. Pro frekvenční měniče ATV38HU8N4 až ATV38HD79N4i je uvedená maximální délka planá při spínacích frekvencích v rozsahu od 0,5 do 2 khz. Pro frekvenční měniče ATV38HC0N4 až ATV38HC33N4X je uvedená maximální délka planá při spínací frekvenci 2,5 khz. Při spínací frekvenci 5 khz musí bý maximální délka vynásobena koeficienem 0,6 a při frekvenci 0 khz koeficienem 0,3. Pokud je délka moorového kabelu delší, je nuné na výsup frekvenčního měniče zařadi moorovou lumivku. V om případě je možné maximální délku vynásobi koeficienem 2,5. Při použií samosaného moorového kabelu s věším průřezem, kerý je prosorově vzdálen od osaní kabeláže, lze max. délku vynásobi koeficienem,5, případně 2, pokud není kabel síněný. V omo případě však dochází k rušení vyzařováním. (2) Síťové filry VW až 403 se skládají ze dvou čásí. Mezi ně se zařadí síťová lumivka. Schneider Elecric 5

17 Výběr Typy filrů Technické paramery Příslušensví: výsupní filry a moorové lumivky Výběr Typy filrů Výsupní filr LR Teno filr se skládá ze 3 vysokofrekvenčních lumivek a 3 rezisorů. Vložením výsupního filru mezi frekvenční měnič a moor se dosáhne: du Omezení srmosi hran šířkově modulovaného výsupního napěí d na 500 V/µs při napěí 400 V Omezení přepěťových špiček na svorkách mooru na 000 V při napěí 400 V Filrace rušení způsobeného rozpojením sykače, umísěného mezi filrem a moorem Snížení kapaciních proudů mooru. Nabídka zahrnuje ři ypy výsupních filrů a moorových lumivek. Výsupní filr LCl Teno filr se skládá ze 3 vysokofrekvenčních lumivek a 3 kondenzáorů. LR filr U V W M 3 LC filr U V W C C C Kombinace lumivky a kondenzáorů Příslušensví VW3 A6642 obsahuje 3 ks kondenzáorů, zapojených do rojúhelníka, umísěných v kryu. Připojuje se za řífázovou lumivku ypu VW3 A6650i. Moorové lumivky Přepěí na svorkách mooru, způsobená kapaciními proudy, lze omezi použiím výsupní lumivky, zapojené mezi frekvenční měnič a moor. Použií výsupní lumivky se doporučuje v aplikacích, ve kerých délka kabelu mezi měničem a moorem překročí: 50 m (síněný kabel) nebo 00 m (nesíněný kabel) pro měniče ATV38HU8N4 až ATV38HD79N4i 50 m (síněný kabel) nebo 80 m (nesíněný kabel) pro měniče ATV38HC0N4X až ATV38HC33N4X. Moorová lumivka U Moorová lumivka V W M 3 C C C Blok kondenzáorů Technické paramery () Výsupní filr LR (2) Výsupní filr LC Kombinace lumivky a bloku kondenzáorů VW3 A664i VW3 A6650i + VW3 A6642 Moorové lumivky VW3 A6650i Spínací frekvence khz 0, nebo nebo max. Délka moorového kabelu Síněné kabely m Nesíněné kabely m Kryí IP20 IP00 IP00 IP00 IP00 IP20 IP00 VW3 A6855i () Účinnos filrů je zaručena pouze v případě, že nejsou překročeny maximální délky kabelů uvedené v abulce. Pokud jsou na výsupu frekvenčního měniče zapojeny moory paralelně, je pořebné sečís délky jednolivých kabelů k moorům. Pokud je délka kabelu věší než uvedená maximální délka, hrozí přehřáí filru. (2) Pro frekvence věší než 4 khz nebo při délce kabelu překračující 00 m prosím konakuje zásupce Schneider Elecric. 6 Schneider Elecric

18 Typová označení Příslušensví: výsupní filry a moorové lumivky VW3 A68553 Výsupní filry LR Pro frekvenční měniče Jmenoviý Zráy Typ Hmonos proud A W kg ATV38HU8N4 až HU72N VW3 A5845 7,400 ATV38HU90N VW3 A ,400 ATV38HD2N4 až HD23N VW3 A ,500 Výsupní filry LC Pro frekvenční měniče Typ Hmonos kg ATV38HD25N4 až HD33N4, VW3 A ,000 ATV38HD25N4X až HD33N4X ATV38HD46N4 až HD64N4 ATV38HD46N4X až HD64N4X VW3 A ,000 Kombinace moorové lumivky () + a bloku kondenzáorů Pro frekvenční měniče Popis Typ Hmonos kg ATV38HD25N4 až HD46N4 ATV38HD25N4X až HD46N4X ATV38HD54N4 až HD79N4 ATV38HD54N4X až HD79N4X Moorové lumivky Moorová lumivka VW3 A ,000 Blok kondenzáorů (2) VW3 A6642 0,250 Moorová lumivka VW3 A ,000 Blok kondenzáorů (2) VW3 A6642 0,250 Pro frekvenční měniče Typ Hmonos kg ATV38HD23N4 až HD46N4 VW3 A ,000 ATV38HD25N4X až HD46N4X ATV38HD54N4 až HD79N4 ATV38HD54N4X až HD79N4X VW3 A ,000 Pro frekvenční měniče Maximální délka moorového kabelu (3) Nesíněný Síněný Jmenoviý Zráy Typ Hmonos proud m m A W kg Síťové napájecí napěí 400 V ± 5 % ATV38HC0N4X VW3 A6855,500 ATV38HC3N4X VW3 A ,000 ATV38HC5N4X VW3 A ,000 ATV38HC9N4X VW3 A ,000 ATV38HC23N4X VW3 A ,000 ATV38HC25N4X VW3 A ,000 ATV38HC28N4X ATV38HC3N4X VW3 A ,000 ATV38HC33N4X Síťové napájecí napěí 440 V 0 % 460 V + 0 % ATV38HC0N4X VW3 A6855,500 ATV38HC3N4X VW3 A ,000 ATV38HC5N4X VW3 A ,000 ATV38HC9N4X VW3 A ,000 ATV38HC23N4X VW3 A ,000 ATV38HC25N4X VW3 A ,000 ATV38HC28N4X ATV38HC3N4X VW3 A ,000 ATV38HC33N4X () Připojení bloku kondenzáorů přímo na výsup frekvenčního měniče bez moorové lumivky se nedoporučuje. Může dojí k hlášení poruchy frekvenčním měničem. (2) Připojí se k svorkám příslušné lumivky S, S2, S3 pomocí vodičů o průřezu,5 mm 2. (3) Pokud délka kabelu překračuje hodnou uvedenou v abulce, konakuje Technickou podporu Schneider Elecric. Účinnos moorových lumivek je zaručena pouze v případě, že nejsou překročeny maximální délky kabelů uvedené v abulce. Pokud jsou na výsupu frekvenčního měniče zapojeny moory paralelně, je pořebné sečís jednolivé délky kabelů k moorům. Pokud je délka kabelu věší než uvedená maximální délka, hrozí přehřáí moorové lumivky. Schneider Elecric 7

19 Výběr Typová označení Příslušensví: rozšiřovací desky V/V a aplikační desky Výběr může bý doplněn o příslušensví: Rozšiřovací desku vsupů a výsupů (V/V) Aplikační desku. Rozšiřovací desky V/V Poče vsupů a výsupů frekvenčních měničů lze individuálně přizpůsobi pro různé aplikační oblasi použií vložením rozšiřovací desky V/V. VW3 A5820i Aplikační desky K přizpůsobení pro specifické aplikace frekvenčních měničů jsou k dispozici následující aplikační desky: Řízení kaskády čerpadel Přepínání moorů Přepínání sad paramerů a cyklové řízení Jednoduché polohování. Typová označení Popis Typové označení Hmonos kg Rozšiřovací desky V/V Deska s analogovým vsupem VW3 A5820 0,200 Deska se vsupem pro enkodér VW3 A ,200 Aplikační desky Řízení kaskády čerpadel VW3 A5820 0,200 Přepínání moorů VW3 A582 0,200 Přepínání sad paramerů a cyklové řízení VW3 A5822 0,200 Jednoduché polohování VW3 A5823 0,200 8 Schneider Elecric

20 Výběr Typová označení Příslušensví: komunikační desky, komunikační modul Výběr mohou komunikova po komunikačních sběrnicích nebo mohou bý zapojeny do síí. K dispozici je ypů komunikačních kare a jeden komunikační modul. VW3 A58302 Typová označení Komunikační deska Komunikační prookol, připojení () Fipio: deska je vybavena 9duinkovým konekorem SUB-D pro připojení k TSX FP ACC2 prosřednicvím kabelu TSX FP CCCii nebo TSX FP CAii. Konfiguraci a nasavení měniče pro přednasavené funkce je možné provés ve vývojovém prosředí PL7 pro řídicí sysémy. Fipio: deska je hardwarově vybavena shodně jako komunikační deska VW3 A5830. Umožňuje read/wrie přísup ke všem funkcím prosřednicvím aplikačního programu řídicího sysému. Modbus Plus: deska je vybavena 9duinkovým konekorem SUB-D pro připojení na sběrnici Modbus Plus kabelem s konekory ypu 990NAD20 nebo 990NAD230 pro připojení na rozbočovací box ypu 990NAD Box slouží pro připojení na páeřní kabel Modbus Plus, yp 490NAA27ii. Typové označení Hmonos kg VW3 A5830 0,300 VW3 A583 0,300 VW3 A ,300 Uni-Telway/Modbus: deska je vybavena 9duinkovým SUB-D konekorem. Součásí dodávky je 3 m dlouhý kabel s 9kolíkovým a 5kolíkovým konekorem pro připojení k rozbočovacímu boxu ypu TSX SCA 62i. VW3 A ,300 Inerbus-S: deska je vybavena jedním 9duinkovým a jedním 9kolíkovým konekorem SUB-D pro připojení kabelů s konekory dvěma svorkami pro oddělené napájení. Zdroj: sejnosměrný, 24 V, 200 ma. Není součásí dodávky desky. VW3 A58304E 0,300 AS-i: deska je vybavena svorkovnicovým konekorem. Příklad příslušensví pro připojení: XZ-CG022. VW3 A ,300 Profibus DP: deska je vybavena 9duinkovým konekorem SUB-D pro připojení kabelem s konekory. VW3 A ,300 Eherne: deska je vybavena konekorem RJ45 pro připojení kabelem s konekory ypu 490NTW000ii. VW3 A5830 0,300 CANopen: deska je vybavena svorkovnicovým konekorem. VW3 A ,300 VW3 A5830 DeviceNe: deska je vybavena svorkovnicovým konekorem. Deska podporuje: ODVA (profil Open Device Vendor Associaion) Profil frekvenčního měniče, definovaný dříve. VW3 A ,300 METASYS N2: deska je vybavena 9duinkovým SUB-D konekorem VW3 A58354U 0,300 Komunikační modul Komunikační prookol, připojení () Typové označení Hmonos kg LonWorks: modul je vybaven svorkovnicovým konekorem s pěi VW3 A5882PU 0,300 šroubovými svorkami pro napájení. Komunikační modul LonWorks se připojuje buď k desce Modbus ypu VW3 A58303, nebo na erminálový por frekvenčního měniče prosřednicvím kabelu, kerý je součásí dodávky modulu. Při připojení na por erminálu nelze používa obslužný erminál měniče. Modul je nuno napáje z exerního zdroje 24 V. Zdroj: sejnosměrný, 24 V, 200 ma. Není součásí dodávky modulu. () Komunikační kary jsou vybaveny dle ypu komunikační sběrnice nebo síě buď příslušnými konekory, nebo svorkovnicemi. Pro jejich připojení použije příslušensví, keré je dodáváno k řídicím sysémům. Více informací pro objednávku kabelů a příslušensví naleznee ve specializovaném kaalogu Schneider Elecric, případně nás konakuje na lince Technické podpory Schneider Elecric 9

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic. Dodavael Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnos založena v roce 1981 www.pulspower.com www.oem-auomaic.cz Pulzní zdroje MiniLine, 1-fázové, 5 / 12 / 24 V ss Pulzní zdroje MiniLine,

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin Nové jisiãe do 630 A Compac NR Merlin Gerin S elekrickou energií dokážeme více. Compac NR Obsah srana Pfiehled pfiísrojû znaãky Merlin Gerin do 630 A 2 a 3 Jisiãe Compac NR 4 aï 24 Funkce a charakerisiky

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po sisknuí libovolného lačíka dojde k auomaickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi sikovaný ermosa, kerý je možné ovláda na dálku pomocí SMS

Více

Strana CZ Návod k používání obj. číslo.: 3ZX1012-0RW40-2DA1

Strana CZ Návod k používání obj. číslo.: 3ZX1012-0RW40-2DA1 SIRIUS Sofsaréry 3RW40 3RW402 3RW403 3RW404 EN/ 60947-4-2 Sofsaréry 3RW40 Srana CZ Návod k používání obj. číslo.: 3ZX12-0RW40-2DA1 2-4 Grafická čás - 8 Bezpečnosní pokyny a uvádění do provozu ve výbušném

Více

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém Konferenční sysémy MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém www.boschsecriy.cz Inovační řícívkový reprodkor Vynikající reprodkce řeči a hdby Žádné kompromisy mezi

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

Návod k použití. easy / easy compact / easy split. elektronické digitální termostaty s řízením odmrazování

Návod k použití. easy / easy compact / easy split. elektronické digitální termostaty s řízením odmrazování easy / easy compac / easy spli elekronické digiální ermosay s řízením odmrazování Návod k použií NO POWER & SIGNAL CABLES TOGETHER READ CAREFULLY IN THE TEXT! Inegraed Conrol Soluions & Energy Savings

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

Elektronická a řídicí relé Bezpečnostní moduly

Elektronická a řídicí relé Bezpečnostní moduly www.moeller.cz www.easy-mfd.cz Elekronická a řídicí relé Bezpečnosní moduly Řídicí sysémy pro řízení srojů a echnologických procesů. HMI-PLC a PLC založená na PC Kombinovaná HMI-PLC Modulární PLC Kompakní

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel. ČAOVÉ RELÉ PCM-07/ NÁVOD K OBLZE ZAMEL p. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland el. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelce.com, e-mail: markeing@zamel.pl POPI Vícefunkční časové

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Systémy kovových trubek OBO

Systémy kovových trubek OBO Sysémy kovových rubek OBO THINK CONNECTE. Efekivní práce s přesnými pancéřovými rubkami Skladba s neloupaným svarem Skladba s loupaným svarem Vyšší přesnos, jednodušší insalace Při výrobě běžných ocelových

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

Softstartéry Altistart 48 LH4 a LH7 Telemecanique

Softstartéry Altistart 48 LH4 a LH7 Telemecanique Softstartéry Altistart 48 LH4 a LH7 Telemecanique Katalog 00 Leden Softstartéry pro asynchronní motory 70 W až, MW 00 V až 690 V S elektrickou energií dokážeme více. Obsah Softstartéry Elektrické pohony

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku Milan Vůjek Elekronická měření pro aplikovanou fyziku Předkládaný kompilá je určen k výuce sudenů oboru Aplikovaná fyzika. Podává přehled o základních principech elekronických měření a problemaice měření,

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL je plně auomaický filrační sysém fungující na pricipu povrchové, hloubkové

Více

Bipolární tranzistor jako

Bipolární tranzistor jako Elekronické součásky - laboraorní cvičení 1 Bipolární ranzisor jako Úkol: 1. Bipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi. 2. Unipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi.

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Polovodicova. Rele 2008/2009

Polovodicova. Rele 2008/2009 So Re olovodicova v Rele 2008/2009 AUTOMATIZAČNÍ KOMONENTY, UVEDENÉ V TÉTO KAITOLE, JSOU VÝROBKY FIRMY CARLO GAVAZZI (DÁLE JEN CG), KTEROU ENIKA.CZ S.R.O V ČESKÉ REUBLICE VÝHRADNĚ ZASTUUJE. vůli přehlednosi

Více

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Charakterist ika: inovovaná nejmenší typová řada měničů OMRON zabudovaný potenciometr pro ruční plynulé zadávání referenční frekvence rozsah výstupních frekvencí

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Softstartér Altistart 46, LH4 a LH7. Telemecanique

Softstartér Altistart 46, LH4 a LH7. Telemecanique Softstartér Altistart 46, LH4 a LH7 Telemecanique Katalog 00 Softstartéry pro asynchronní motory 70W až 800 kw Elektrické pohony Telemecanique Obsah Elektrické pohony Telemecanique - přehled strana a

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme.

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. INSTALACNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Réf.: NPM32TC PLYNOVÁ DETEKCE Jsme rádi, že jse si vybrali prísroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. Udelali jsme všechno proo, aby Vám eno výrobek sloužil k naprosé

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální přenos síly Nízké opořebení Nízké přílačné síly Bez «came-ou» efeku Vniřní hvězdice podle ISO 10664 - Technické výhody-ekonomická

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

3G3MV 3G3MV. Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití

3G3MV 3G3MV. Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití 3G3MV Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití APLIKACE Množství zabudovaných funkcí frekvenčního měniče může být s výhodou použito v řadě aplikací Dopravníky (řízení dopravníku) Všeobecné strojírenství

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

HVAC03C2 HVAC61C2 HVAC03C5 HVAC61C5 FREKVENČNÍ MĚNIČE NXL HVAC

HVAC03C2 HVAC61C2 HVAC03C5 HVAC61C5 FREKVENČNÍ MĚNIČE NXL HVAC HVAC03C2 HVAC61C2 HVAC03C5 HVAC61C5 FREKVENČNÍ MĚNIČE NXL HVAC TECHNICKÉ PARAMETRY KATALOGOVÝ LIST Připojení k síti Vstupní napětí U in 380 500 Vac (±10%), 3~ Vstupní frekvence 45 66 Hz Připojení k síti

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CTB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CTB ECOWATT inteligentní DCV systém Rekonsrukce věrání byových domů CTB ineligenní DCV sysém Cenrální podlakové Skříň je z ocelového pozinkového plechu. Je opařena černým epoxidovým náěrem. Všechny modely jsou vybaveny ochrannou síí proi

Více

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

1. Základní provedení strojů... 1

1. Základní provedení strojů... 1 WS standardní provedení OBSAH 1. Základní provedení strojů... 1 2. Základní rozměry... 2 2.1. WS PRIME, WS ECONOMIC stroje se standardní točnou... 2 2.2. WS PRACTIC stroje s točnou s výřezem... 3 3. Parametry

Více

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST M-Bus Master MultiPort 250D Vzdálené odečítání jednotkou M-Bus Až 250 měřidel na jednotku M-Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřičů Podpora primárního, sekundárního

Více

Uživatelský manuál. EVD evolution. Ovladač elektronického expanzního ventilu. Integrated Control Solutions & Energy Savings

Uživatelský manuál. EVD evolution. Ovladač elektronického expanzního ventilu. Integrated Control Solutions & Energy Savings EVD evoluion Ovladač elekronického expanzního venilu Uživaelský manuál NO POWER & SIGNAL CABLES TOGETHER READ CAREFULLY IN THE TEXT! Inegraed Conrol Soluions & Energy Savings VAROVÁNÍ LIKVIDACE Firma

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Regulátory koncových poloh CMFL

Regulátory koncových poloh CMFL hlavní údaje Všeobecné údaje vlastnosti Rozsah pou ití Regulátor koncových poloh CMFL slouží k polohování válce s krátkým zdvihem ADNE-LAS s regulovanou silou. Jedná se vlastně o pneumatický válec doplněný

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více