My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál"

Transkript

1 My Ecodial L 3.4 Uživatelský manuál

2 Úvod My Ecodial L (32-bitová verze) minimální konfigurace Windows 2000, XP nebo Vista Mechanika CD-ROM 67 MB volného místa na disku Počítač IBM PC nebo kompatibilní Podporované výrobky Stykače, jističe, motorové spouštěče Jističe (M9, Compact NS, NSX, Masterpact), pojistkové odpojovače Tepelná relé, softstartéry, frekvenční měniče, kompenzace Přípojnicové rozvody Použitý standard pro výpočet: CENELEC (R ) - vychází z interpretace norem IEC a CENELEC Standard pro instalaci: IEC 364 (ČSN ) 2

3 Standard pro výpočet IEC909, IEC363,... Standard pro výpočet určuje vztahy, které jsou obvykle použity pro výpočet zkratových proudů. IEC909 : metoda výpočtů zkratových proudů v třífázových soustavách Co je příručka pro výpočet? Zjednodušená metoda, která vychází z mezinárodních standardů za určitých podmínek. CENELEC příručka R : definuje metodu pro výpočet všech zkratových proudů (min, max, zemní poruchový, jednofázový, třífázový, ), úbytky napětí, zkratová odolnost kabelu Příručka ignoruje přechodové stavy jako např. příspěvek motoru, nesouměrné zařízení, zapínaní prvků během zkratu (přechodové stavy). 3

4 Co je to My Ecodial? My Ecodial je nástroj pro návrh a výpočet elektrických sítí nn Počítá jednoduché stromové sítě ne napájecí systémy ve tvaru smyčky (prstence) My Ecodial počítá: průřez kabelu s ohledem na: nastavení nadřazené ochrany, maximální dovolený úbytek napětí, ochranu před nebezpečným dotykem, zkratové proudy s ohledem na: typ zkratu, počet pólů a soustavu nastavení ochran s ohledem na: zkratové proudy, proud zátěže,... My Ecodial Quick Tour 4

5 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 5

6 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 6

7 Všeobecné vlastnosti První obrazovka My Ecodial je použita pro zadání všeobecných parametrů instalace nn. Pokud chcete uložit všeobecné parametry instalace nn, pro použití v dalších projektech, klikněte na tlačítko "Implicitně". Pro testování různých alternativ (např. změna soustavy) upravte tyto parametry a spusťte znovu výpočet 7

8 Všeobecné vlastnosti Uns (400V): Zadání napětí sítě nn. Tato hodnota odpovídá sdruženému napětí soustavy. Napětí je možné volit od 220 do 690V. Automaticky s tím se mění vypínací schopnost přístrojů. Soustava (TNC): Zadání druhu soustavy transformátoru (TT, IT, TNC, TNS). Tato volba může být v soustavě změněna za transformátorem nn/nn nebo z TNC na TNS. Max. úbytek napětí (4%): Zadání max. dovoleného úbytku napětí v síti Max. dovolený průřez (120 mm 2 ): Nastaví maximální průřez kabelu, který program může použít při zvětšování kabelu (paralelní kabely mohou být použity) Průřez Fáze/N (1): Nastavení minimálního poměru mezi fázovým a středním vodičem. Je možné použít střední vodič s poměrem 1 a 1/2 k fázovému vodiči. 8

9 Všeobecné vlastnosti Tolerance průřezu (5%): Program vypočte teoretický průřez fázového vodiče. Tolerance dovoluje volbu kabelu nepatrně menší než je teoretická hodnota. Cílový účiník (0.9): Tato hodnota je programem použita k určení velikosti kompenzace. Odpovídá účiníku za transformátorem. Frekvence sítě (50Hz): Umožňuje uživatelům zvolit zařízení vhodné pro aplikace na 50Hz nebo 60Hz kompenzace,...). Standard (IEC947-2): Dovoluje uživateli zvolit výchozí standard pro výrobky (IEC947-2 nebo IEC898) podle kterého je dána vypínací schopnost jističů. Pokud je zvolen standard IEC898, Ecodial automaticky použije standard IEC947-2, jestliže nejsou dostupné přístroje pro IEC898 9

10 Všeobecné vlastnosti On-line nápověda je dostupná v každém okně, ve kterém zadáváte parametry :? -umožnípřístup k nápovědě - Technická dokumentace Nápověda -umožnípřístup k nápovědě, týkající se ovládání programu Další možnost přístupu k nápovědě je pomocí menu? Nápověda -umožnípřístup k nápovědě, týkající se ovládání programu Technická dokumentace 10

11 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 11

12 Schéma sítě Pracovní plocha Pruh nástrojů Oblast jednopólového schéma Oblast stromu sítě Knihovna obvodů (možnost přesunu) 12

13 Schéma sítě Knihovna obvodů Zdroje transformátor, generátor, všeobecný zdroj a kompenzace Sběrnice sběrnice, přípojnicový systém, sběrnice s 1 a 2 sepnutými spojkami Výstupní obvody vývody z hl. rozváděče do podružných rozváděčů Zátěže všeobecná zátěž, motor (přímo na síť, softstartér, hvězda-trojúhelník, frekvenční měnič), osvětlení, zásuvky 13

14 Schéma sítě Knihovna obvodů Transformátory nn/nn zvýšení nebo snížení napětí, oddělovací transformátory, změna soustavy,... Různé propojení obvodu vstup - výstup, odkaz na nadřazený projekt, elektrické spojení Značky značka pro blokování jističe (pouze symbol bez elektrické funkce) Standardní schémata uživatelem zadané kombinace značek (bloky) 14

15 Schéma sítě Nakreslení jednopólového schéma sítě Obvod zvolíte kliknutím myši na požadovaný prvek v knihovně obvodů (prvek je přichycen k myši) a následným kliknutím myši na požadované místo v pracovní oblasti ho umístíte (oblast jednopólového schématu) Kliknutím zvolíme obvod Volba prvku ve schématu jednoho obvodu Pomocí myši umístíme obvod v pracovní ploše skupiny obvodu (použití klávesy Shift) kliknutím na obvod oknem pomocí myši 15

16 Schéma sítě Úprava schématu (obvodu) Kopírování, vkládání a vymazání obvodu rozdílné způsoby (klávesnice, menu, nástrojová lišta) logické kopírování - stejné jako v ostatních programech ve Windows pomocí klávesových zkratek (Ctrl a C, V nebo X) omezení: maximálně je možné vybrat a najednou kopírovat 50 obvodů Nástrojová lišta Menu Změna velikosti sběrnice 16

17 Schéma sítě Úprava měřítka (zoom) Změna měřítka pracovní plochy Zmenšit měřítko 100 % Zvětšit měřítko oblast schématu, kterou chceme zvětšit, označíme myší 17

18 Schéma sítě Úprava rámečku Volba formátu strany Volba typu rámečku 1 x formát A4 4 x formát A4 18

19 Schéma sítě Úprava rámečku Úprava rámečku Rámeček je možné upravit v aplikaci Formát strany. Aplikaci spustíme z menu Start Programy Schneider Electric My Ecodial L Nástroje Formát strany Upravený rámeček uložte pod jiným názvem a následně v programu Ecodial ho můžete použít pro tisk schématu. V menu Parametry zvolte podmenu Schéma a klikněte na příkaz Formát strany Zvolte nový rámeček ze zobrazeného seznamu a klikněte na OK 19

20 Schéma sítě Všeobecné informace Všeobecné informace Tento příkaz dovoluje zadat údaje, týkající se projektu, zákazníka a firmy. Údaje budou zobrazeny v popisce rámečku při tisku schématu. nebo 20

21 Schéma sítě Rastr a el. spojení Zobrazit nebo skrýt rastr Slouží k jednoduššímu zadání prvků Použití elektrického spojení V knihovně obvodů zvolte knihovnu Různé Slouží k prodloužení vývodů vedení 21

22 Schéma sítě Použití odkazu v obvodu Pro použití odkazů ve straně nebo na další stranu v Knihovně obvodů zvolte knihovnu Různé a použijte příkazy Vstup a Výstup. Odkazy, které chcete propojit, musí mít stejné označení. Výstup Vstup 22

23 Schéma sítě Spojení mezi projekty Počet obvodů v projektu je omezen na 200. Odkaz na nadřazený projekt naleznete v Knihovně obvodů v knihovně Různé Odkaz na nadřazený projekt dovoluje spojit dva projekty dohromady. Vlastnosti sítě jsou přeneseny z nadřazeného projektu do podřazeného projektu. Odkaz na nadřazený projekt je použit v podřazeném projektu, umístěném v knihovně dalších symbolů a má tyto tři vlastnosti : Nadřazený projekt Nadřazený obvod Aktualizace odkazu 23

24 Schéma sítě Spojení mezi projekty Nadřazený projekt musí být ve stejném adresáři jako aktuální projekt Nadřazený obvod Aktualizace odkazu (s ohledem na provedené úpravy v nadřazeném projektu) Ano Ne 24

25 Schéma sítě Funkce hledání Funkce hledání (ALT + F3) vyhledávat prvky v obvodu můžete pomocí označení jednotlivých prvků (Q10, C10, L10) nebo pomocí označení celého obvodu (Obvod10) 25

26 Schéma sítě Úprava podřazených parametrů obvodu Úprava podřazených parametrů obvodu V případě, že máte již nakresleno schéma a provedete úpravu parametrů (změna soustavy, počtu pólů,...) u nadřazeného obvodu, která má vliv na podřazené obvody, zobrazí se dialogové okno nabízející úpravu parametrů. Můžete upravit buď pouze zvolený obvod nebo všechny podřazené obvody (Nahradit obvod, Nahradit obvod a přiřazené obvody), popř. je můžete ponechat beze změny (Zachovat obvod, Zachovat obvod a přiřazené obvody) 26

27 Schéma sítě Vytvořit standardní diagram Pokud si přejete vytvořit novou značku úpravou stávající (zaměnit jistič za pojistku, změnit typ zátěže, nepoužít kabel,...) nebo vytvořit značku, která bude obsahovat kombinaci několika značek můžete použít Standardní diagramy. Poslední příklad bude vysvětlen dále. Nakreslete část schématu, který bude obsahovat kombinaci obvodů nebo vyberte obvody ze stávajícího schématu (můžete zadat i parametry jednotlivých obvodů do výkresu budou vkládány i s těmito parametry) požadované prvky označte a vytvořte standardní diagram. Standardní diagramy - vytvoření 1. Označte myší kombinaci obvodů, ze kterých chcete vytvořit standardní diagram 27

28 Schéma sítě Standardní diagramy - vytvoření 2. V menu Úpravy zvolte příkaz Vytvořit standardní diagram 3. Zadejte název souboru 28

29 Schéma sítě Vložit standardní diagramu do schématu Standardní diagramy vložení 1. V menu Úpravy zvolte příkaz Vložit standardní diagram 2. Vyberte Standardní diagram 3. Umístěte standardní diagram ve schématu Náhled 29

30 Schéma sítě Standardní diagramy vymazání Vymazat standardní diagram z disku 1. V menu Úpravy zvolte příkaz Vymazat standardní diagram 2. Vyberte Standardní diagram, který chcete vymazat z adresáře Náhled 30

31 Schéma sítě Přidat standardní diagram do knihovny V tomto případě máte možnost přidat standardní diagramy do knihovny obvodů záložka Standardní diagramy. Můžete přidávat a odebírat jednotlivé soubory a upravovat priority zobrazení v knihovně Standardní diagramy přidání do knihovny Knihovna obvodů 31

32 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 32

33 Parametry obvodu Název, popis a vlastnosti Zvolte obvod a stiskněte klávesu F4 nebo klikněte dvojitě na obvod nebo v menu Síť klikněte na Popis obvodu V dialogovém okně můžete zadat parametry obvodu (délka vedení, příkon atd.) a můžete nastavit zda pro daný obvod chcete volit jistící prvky s ohledem na tabulky selektivity a kaskádování Zadání nebo F4 nebo Dvojklik na obvod 33

34 Parametry obvodu Implicitní vlastnosti obvodu Rychlé zadání vstupních vlastností obvodu Pomocí implicitních vlastností obvodu můžete přednastavit některé základní parametry jednotlivých prvků, ze kterých se obvod skládá před tím než je vložíte do schématu na pracovní plochu. např. uložení kabelu, typ osvětlení, velikost motoru, typ sběrnice,... Menu 34

35 Parametry obvodu Implicitní vlastnosti obvodu 35

36 Parametry obvodu Logická kontrola sítě Tento příkaz kontroluje logickou soudržnost sítě Konfigurace zdroje - Program nabízí tři typy zdrojů: transformátory, generátory a uživatelem specifikované zdroje. Jsou přípustné následující konfigurace: První soustava zdrojů je uvažována jako normální zdroj. Každý prvek této soustavy musí být shodný (jeden až čtyři transformátory nebo jeden až čtyři generátory). Druhá soustava zdrojů je uvažována jako rezervní zdroj. Každý prvek této soustavy musí být shodný (jeden až čtyři transformátory nebo jeden až čtyři generátory). Je-li použitý všeobecný zdroj (jako hlavní), jakýkoli další typ zdroje nemůže být použit. Je nutné použít alespoň jeden zdroj!!!! Spojitost odkazu na jinou stranu - Systém kontroluje, zda každý příchozí odkaz, odpovídá jednomu odchozímu odkazu na stránku. Problém se smyčkami - Systém kontroluje, zda jakékoli zařízení má více než jedno napájení od nadřazeného zařízení. Jedinečnost sítě - pouze jedna síť může být vložena do projektu. Výsledek logické kontroly je zobrazen v okně zpráv. Jestliže neprovedete logickou kontrolu sítě, je automaticky provedena systémem před výpočtem Nebo 36

37 Parametry obvodu Otevření projektu z předchozí verze programu Při otvírání projektu vytvořeného předešlou verzí programu nabízí My Ecodial aktualizaci projektu: Volba ANO projekt bude otevřen a síť bude automaticky přepočítána Volba Ne projekt bude otevřen bez výpočtu sítě a síť bude uzamčena. 37

38 Parametry obvodu Otevření projektu z předchozí verze programu Můžete rozšířit (zvětšit) sběrnici a přidat další zátěže Všeobecně, pokud je rozváděč předimenzován, je vždy možné přidat některé zátěže bez zvětšení velikosti transformátoru. Pokud požadované změny byly provedeny, My Ecodial zobrazí varování a nabídne odemknutí sítě. Do sítě není možné přidat další zdroj Oblasti uzamknutých prvků mohou být zobrazeny, ale ne upraveny. Pro ukončení tohoto režimu je v menu dostupný příkaz Odemknout 38

39 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 39

40 Součet výkonů Práce v samostatném okně Koeficienty Ku a Ks Účiník před kompenzací Automatická kontrola celkového výkonu Nebo 40

41 Součet výkonů Provede se součet proudů pro každý rozváděč s ohledem na koeficienty soudobosti Ku a Ks Počítá se celkový účiník před kompenzací počítá se zdánlivý výkon zdroje Ku a Ks=1 S je instalovaný výkon Ku a Ks jiné než 1 S je soudobý výkon možnost zadání základních parametrů obvodu možnost zadání základních parametrů rozváděče dvojklik na zvolený rozváděč ve stromové struktuře 41

42 Součet výkonů Automaticky vypočítá teoretický výkon transformátoru a generátoru, přičemž bere v úvahu použitou kompenzaci Automaticky vypočítá proudy v rozdílných větvích obvodů. (např. celkový proud vývodů z rozváděče) Koeficienty Ku a Ks mohou být použity pro optimalizaci návrhu s ohledem na soudobost (současnost) vývodů a rozváděčů. My Ecodial doporučuje velikost transformátoru V případě že použijete frekvenční měniče ve schématu je nutno spustit součet výkonů ještě jednou po provedení detailního výpočtu a následně schéma znovu přepočítat důvod je ten, že program nově nebere v úvahu proud motoru, ale proud odebíraný frekvenčním měničem ten je větší. V prvním součtu výkonů počítá s předpokládanou hodnotou při provedení druhého je již znám konkrétní frekvenční měnič (přesná hodnota odebíraného proudu) Součet výkonů by měl být spuštěn před každou úpravou! 42

43 Součet výkonů Součet výkonů není povinný Uživatel musí manuálně zadat hodnoty proudu ve všech obvodech Výhody: rychlý výpočet: Nemusí se kreslit /vkládat všechny obvody Každý obvod, který chcete vypočítat vložíte pouze jednou a předpokládáte proudy Nevýhody: řešení může být někdy překvapující! SOUČET VÝKONU JE DOPORUČENÝ PRO VELKÉ PROJEKTY! 43

44 Součet výkonů Koeficienty soudobosti (zatížení) Ku: koeficient soudobosti pro obvod může nabývat hodnot od 0.0 do 1 vyjadřuje podíl doby, po kterou je zátěž v provozu. Je použit pro určení proudu tekoucího v nadřazeném obvodu a pro dimenzování zdroje. Nicméně není vzat v úvahu pro volbu ochran. Ks: koeficient soudobosti pro rozváděč vztahuje se k celkovému počtu vývodů v rozvaděči. může nabývat hodnot od 0.0 do 1 vyjadřuje úroveň využití instalace, zvláště pro motory a zásuvky. Proto vyžaduje detailní znalost instalace. Je použit pro volbu sběrnice nebo přípojnicového systému pro který se volí, pro určení proudu tekoucího z nadřazeného obvodu a dimenzování zdroje 44

45 Součet výkonů Koeficienty soudobosti (zatížení) Byty: Spotřebitelé Ks Rozvodnice (IEC439): Obvody Ks Obvody (Ks nebo Ku): Osvětlení 1 Oteplení, vzduchotechnika 1 Zásuvka obvodu.1 až.2 (v průmyslu vyšší) Výtahy 1 /.75 /.6 45

46 Součet výkonů Koeficienty soudobosti (zatížení) Problémy s Ku a Ks Zodpovědnost uživatele Vlastní zkušenosti Znalost instalace Databáze stávajících instalaci Výhody Ku a Ks Cena instalace Nepředimenzování instalace Příklad celkový instalovaný výkon: 144 kva maximální předpokládaný výkon: 80 kva 46

47 Součet výkonů Rozdělení zátěže) Pokud jsou jednofázové obvody připojeny k třífázovému napájení, My Ecodial může automaticky navrhnout rozdělení zátěže mezi jednotlivé fáze Automatické rozdělení zátěží mezi jednotlivé fáze může být následně upraveno Použití je následující My Ecodial seřadí zátěže sestupně Začíná od největších zátěží (zátěže o velikosti 33% celkového zatížení) a umístí je na první fázi My Ecodial pak zkouší zatížit druhou fázi až součet těchto zátěží dosáhne 50% ze zbývajících zátěží. Všechny zbývající zátěže jsou umístěny na třetí fázi. Program v mnoha případech nabízí nejoptimálnější řešení. Výsledek je možné vždy upravit Nadřazený obvod je dimenzován na nejvíce zatíženou fázi 47

48 Součet výkonů Postup výpočtu 63.0kVA 400V 50Hz Síť pro příklad výpočtu T C1 Obvod9 B2 Q1 Rozváděč2 Ks=1.00 Ib=43.5 A Q3 Q4 Q10 C3 Obvod14 C4 Obvod4 C10 Obvod12 Ku=1.0 R3 L10 Ib=5.00 A P=2.94 kw x1 B5 Rozváděč5 Ks=1.00 Ib=38.5 A Q6 Q7 Q8 Q11 C6 Obvod6 C7 Obvod7 C8 Obvod8 C11 Obvod15 L6 Ku=1.0 Ib=5.00 A P=1.15 kw X7 Ku=1.0 Ib=20.00 A P=3.93 kw L11 Ku=1.0 Ib=10.00 A P=5.89 kw x1 x1 M8 Ku=1.0 Ib=8.50 A P=4.71 kw x1 x1 48

49 Součet výkonů Postup výpočtu Ib je pracovní proud odebíraný zátěží. Ib může být použit pro volbu velikosti a nastavení doby zpoždění ochranného zařízení. Proto Ecodial nebere v úvahu koeficient Ku zátěže pro výpočet proudu Ib. Pro 1-fázi a 2-fáze : Pro 3-fáze : I I b b = U = P Ph N kw P cosϕ kw 3U Ph Ph cosϕ Ku prezentuje procentuální zatížení. Pokud uživatel ví, že zátěž bude využívána z 80% celkové zátěže, může vložit hodnotu 0.8. Je to standardně předpokládaná hodnota u motoru. Ku není použito pro tento prvek, ale pro navržení velikosti nadřazených obvodů. 49

50 Součet výkonů Postup výpočtu Součet výkonů pro třífázové zátěže Ku, Ks = 1 sčítají se proudy všech zátěží počítá se celkový účiník před kompenzací Ib 50

51 Součet výkonů Postup výpočtu Součet výkonů pro smíšenou zátěž (3-f + 1-f) U 1-fáz. zátěží se pro dimenzování průřezů vodičů v rozváděči a v nadřazených obvodech počítá s proudem v nejvíce zatížené fázi x 5 A x 18 A 51

52 Součet výkonů Postup výpočtu x x x ( 18 A + 6,8 A + 7 A )= x = 52

53 Součet výkonů Postup výpočtu požadovaný výkon Požadovaný výkon 3-fázová síť S kva = mu Ph Ph I b 3 1-fázová síť S kva = mu Ph N I b 2-fázová síť S kva = mu Ph Ph I b m je napěťový faktor, který bere v úvahu kolísání napětí v síti. Norma stanoví tuto hodnotu na m=

54 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 54

55 Výpočet Dialogové okno Okno výpočtu zobrazíme pomocí příkazu Detailní výpočet v menu Výpočet nebo pomocí ikony v nástrojové liště nebo klávesou F5 Okno Výpočet se skládá z: Vlastnosti On-line nápověda Strom sítě Souhrnné informace Detaily výpočtu nebo nebo F5 55

56 Výpočet Dialogové okno Vlastnosti Strom sítě On-line nápověda Souhrnné informace Detaily výpočtu 56

57 Výpočet Označení obvodů ve stromu sítě: Obvod není spočítaný Obvod je spočítaný Obvod není spočítaný, během výpočtu byla nalezena chyba 57

58 Výpočet Detailní informace My Ecodial L 3.4 nyní zobrazuje výsledky výpočtu na 3 záložkách: Alarmy : Ecodial analyzuje a signalizuje nekompatibility nebo signalizuje úpravu parametrů pro výpočet. Výsledky : Ecodial zobrazuje hlavní výsledky pro každý typ zařízení. Detaily : Ecodial zobrazuje detailní informace k výsledkům. 58

59 Výpočet Flexibilita Toto okno dovoluje zobrazit, vypočítat a upravit vlastnosti různých částí sítě a spustit výpočet pro zobrazený obvod nebo pro celou síť. Systém vypočte hodnoty elektrických parametrů podle použitých norem a navrhuje typy vhodných přístrojů. Pokud je nalezeno několik vhodných přístrojů je vybrán jeden z nich jako implicitní. Seznam ostatních implicitních přístrojů je uložen. Změnou implicitní volby a některých parametrů si můžete vyzkoušet různé kombinace a znovu provést výpočet. Pokud jste spokojeni z výsledky, zobrazte další obvod a vypočtěte ho. Tento postup opakujte až do výpočtu posledního obvodu sítě. Další podrobnosti naleznete v Technické dokumentaci o programu My Ecodial (Nápověda) Vypočtené obvody je možné od nevypočtených jednoduše rozeznat pomocí stromu sítě, zobrazeného vpravo nahoře v dialogovém okně: nevypočtené obvody jsou označeny červeným vykřičníkem Pokud změníte velikost zátěže (motor, osvětlení, zátěž,...) v okně výpočet, je nutné znovu spustit součet výkonů pro přepočítání proudu v jednotlivých obvodech a následně proveďte znovu výpočet 59

60 Výpočet Flexibilita Mód Auto Políčko není zaškrtnuto Přístroje a zařízení je zvoleno automaticky programem. Nejsou požadovány žádné další vstupní údaje, My Ecodial použije implicitní (přednastavené) hodnoty (metoda instalace, druh kabelu, ) Mód Manuál Políčko je zaškrtnuto Parametry jednotlivých zařízení jsou zadány uživatelem a program pouze kontroluje zda splňují všechna bezpečnostní kriteria. Nedovolený výběr nebude povolen. Výpočet zařízení Jističe (pojistky) a odpojovače Stykače, relé a motorové spouštěče Kabely, přípojnicový systém a sběrnice Kompenzace 60

61 Výpočet Vypočtené hodnoty Proud zátěže a vypínací schopnost daného jističe Nastavení tepelné spouště zvoleného jističe Nastavení tepelné spouště určuje minimální průřez kabelu Kontrola kabelu (Sf, Sn, Spe teoretický) úbytek napětí ochrana před nebezpečným dotykem zkratové proudy Velikost omezení (přetížení, úbytek napětí, uživatel, ) 61

62 Výpočet Sběrnice a zkratové proudy Velikost sběrnice : Velikost hlavní sběrnice je dána jističem vypočteným z jmenovitého proudu transformátoru (ne ze součtu proudu jednotlivých zátěží!) Pro další sběrnice (distribuční): velikost sběrnice je vypočtena s ohledem na jistič vybraný podle proudu zátěže. Zkratový proud Ik max: zkrat - studený stav (nízká hodnota měrného odporu pro měď) Ik min: zkrat - teplý stav (vysoká hodnota měrného odporu pro měď) Ik3: zkrat mezi třemi fázemi - na svorkách Ik2: zkrat mezi fázemi Ik1: zkrat mezi fází a středním vodičem Poruchový proud If: zkrat mezi fází a zemí Ip: nárazový (dynamický) zkratový proud 62

63 Výpočet Hodnoty měrného odporu ρ 0 : měrný odpor při 20 C (IEC909) měď : 0,01851 hliník : 0,02941 Ωmm 2 m Ωmm 2 m Použité konstanty Pro rozdílné teploty : PVC ρ 1 = 1,2x ρ o pro 70 C ρ 2 = 1,38x ρ o pro 115 C (jestliže S <= 300 mm²) ρ 2 = 1,34x ρ o pro 105 C (jestliže S > 300 mm² ρ 3 = 1,30x ρ o pro 95 C (jestliže S <= 300 mm²) ρ 3 = 1,26x ρ o pro 85 C (jestliže S > 300 mm²) PR ρ 1 = 1,28x ρ o pro 90 C ρ 2 = 1,60x ρ o pro 170 C ρ 3 = 1,48x ρ o pro 140 C Lineární reaktance (neopancéřované kabely) (mω/m) vícežilová nebo jednožilová jádra v trojlístku : λ = 0,08 jednožilové jádro, těsně seskupené : λ = 0,09 jednožilové jádro, volně seskupené : λ = 0,13 63

64 Výpočet Použité konstanty Zkratové proudy (použité hodnoty měrného odporu) Ik3max, Ik2max a Ik1max : ρ o Ik2min a Ik1min: pro ochranu pojistkami :ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 Zemní poruchový proud TNC : pro ochranu pojistkami : ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 Vícežilový, PE zahrnuje pro ochranu pojistkami : ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 PE odděleně pro ochranu pojistkami : ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 Úbytek napětí : ρ 1 : λ = 0,13 64

65 Popis obvodu Generátor Výkon (kva): jmenovitý výkon generátoru. Obvykle je navržen a zvolen v součtu výkonů, manuálně nemůže být uživatelem nastavena vyšší hodnota. Soustava: připomíná soustavu zvolenou ve všeobecných vlastnostech. Úpravou soustavy zde, bude My Ecodial nabízet úpravu soustavy ve všech podřazených obvodech Rozvod středního vodiče: soustava má nebo nemá rozvedený střední vodič. Uns: připomíná napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. X o (%): reaktance netočivá, 6% výchozí hodnota nebo hodnota od výrobce X d (%): přechodová synchronní reaktance podélná 30% - implicitně nebo hodnota daná výrobcem X d (%): reaktance rázová sycená, použita pro výpočet zkratového proudu, 30% výchozí hodnota nebo hodnota od výrobce Odpor uzemnění zdroje a neživých částí: použitý pro výpočet impedanční smyčky 65

66 Popis obvodu Všeobecný zdroj Uns (V) : napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude My Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. Proud v místě připojení (A): jmenovitý proud nadřazené ochrany (není zakreslena ve schématu). Soustava: připomíná soustavu zvolenou ve všeobecných vlastnostech. Úpravou soustavy zde, bude My Ecodial nabízet úpravu soustavy ve všech podřazených obvodech. Rozvedený střední vodič: soustava má nebo nemá střední vodič. Odpor uzemnění zdroje a neživých částí: použitý pro výpočet impedanční smyčky Ik3max (ka): maximální zkratový proud (Ik3max) v bodě připojení k soustavě nn od, které bude proveden výpočet. Ik1min(kA): hodnota zkratového proudu Ik1min v bodě připojení. Tato hodnota je použita pro výpočet teplé impedance smyčky fáze / střední vodič. Účiník při zkratu: účiník při zkratu du nadřazený (%): úbytek napětí od transformátoru směrem k připojení nn od kterého má být proveden výpočet. Je použit pro výpočet celkového úbytku napětí pro podřazené rozvody nn. My Ecodial použije algoritmy pro výpočet, které závisí na druhu soustavy 66

67 Popis obvodu Všeobecný zdroj Zadávání parametrů. Oblast pro zadávání v závislosti na typu napájení (soustavy) Příklad zapojení soustavy nn, která odpovídá volbě uživatele 67

68 Popis obvodu Všeobecný zdroj Pro výpočet zkratového proudu pro napájení nn, My Ecodial vezme v úvahu: uzemnění nadřazeného napájení Odpor uzemnění zdroje Rs (TT) Odpor uzemnění neživých částí Rm (TT) Impedance vzájemně propojených neživých částí ZPE (IT) hodnotu účiníku zkratového proudu kontroluje správnost vložených hodnot S 18 nabízenými možnostmi připojení nn části, které má nyní uživatel na výběr, může přesněji simulovat reálné připojení. 68

69 Popis obvodu Transformátor Výkon (kva): jmenovitý výkon transformátoru. Obvykle je navržen a zvolen v součtu výkonů, manuálně nemůže být uživatelem nastavena nižší hodnota. Typ: volba mezi olejovým a suchým transformátorem Soustava: připomíná soustavu zvolenou ve všeobecných vlastnostech.. Úpravou soustavy zde, bude My Ecodial nabízet úpravu soustavy ve všech podřazených obvodech. Rozvod středního vodiče: určuje zda soustava má nebo nemá rozvedený střední vodič. Uns (V): připomíná napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude My Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. Napětí nakrátko: My Ecodial čte hodnoty odporu a reaktance transformátoru z tabulek uvedených ve standardu. Sk vn (MVA): úroveň zkratu na vn straně transformátoru. My Ecodial umožňuje vypočítat impedanci (Z) sítě vn (přednastavená hodnota je 500MVA, standardně používaná hodnota v ČR je 250MVA, pokud není známa skutečná hodnota). Zapojení: různá zapojení transformátoru vn/nn trojúhelník - hvězda hvězda - lomená hvězda hvězda - hvězda Pracovní čas ochrany vn (ms): na velikosti tohoto parametru závisí velikost průřezu ochranného vodiče Odpor uzemnění zdroje a neživých částí: použitý pro výpočet impedanční smyčky 69

70 Popis obvodu Transformátor Schéma transformátoru - sítě TN, IT a TT TN IT TT 70

71 Popis obvodu Transformátor průřez ochranného vodiče Olejový transformátor Suchý (epoxidový) transformátor - 71

72 Popis obvodu Transformátor Výsledky : R a X sítě VN (vzorce použity z CENELEC R ) X Q = 0,995 x Z Q R Q =0,1 x X Q R a X transformátoru : obě hodnoty jsou použity z tabulky uvedené v CENELEC harmonizované dokumenty HD / HD Z Q = ( 1,05 Un) S kq 2 Ib: jmenovitý proud transformátoru (In) Ik max (maximální zkratový proud na svorkách transformátorů) SrT In = 3 Un Isc = I k 3max = c max 1,05 Un 3 Z upstream Ztráty v mědi (tepelné ztráty) 2 Pcu = 3 In R T Koeficient nezatíženého napětí Rozdíl mezi IEC 909 a CENELEC R IEC 909 uvažuje že Un je nezatížené sdružené napětí. CENELEC R uvažuje že Un je zatížené napětí. To je důvod proč je použit opravný koeficient. 72

73 Popis obvodu Transformátor Suchý (epoxidový) transformátor (CENELEC HD ) Olejový transformátor (CENELEC HD ) Ecodial provede interpolaci pro chybějící hodnoty výkonu transformátoru 73

74 Popis obvodu Transformátor nn/nn Primární napětí: Jmenovitá hodnota sdruženého napětí (mezi fázemi) na primární straně transformátoru nn/nn. Je shoda s hodnotou napětí nadřazené soustavy. Počet pólů: nabízí 3-fázové nebo 1-fázové transformátory. Jmenovitý výkon: Výkon transformátoru v kva je zvolen s nabízeného seznamu Sek. napětí Us (naprázdno): určuje zda soustava má nebo nemá rozvedený střední vodič. Napětí nakrátko (%): připomíná napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude My Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. Polarita přiřazeného obvodu: 3 fázový+n 3 fázový 2 fázový 1fázový - Nadřazený Sekundární uzemnění: sekundární soustava Teplota okolí: Dovoluje snížit výkon transformátoru. My Ecodial nedokáže počítat z hodnotou větší než 40 C. V tomto případě, prosím kontaktujte vašeho zástupce ze Schneider Electric Zapojení: Udává typ zapojení transformátoru. Je uveden v příručce volby Standard: Udává standardní referenci transformátoru nn/nn. Je uvedena v příručce volby Ztráty: Udává typ ztrát transformátoru nn/nn. V aktuální databázi My Ecodialu je pouze transformátor s normálními ztrátami. Tato oblast nemůže být upravena. Je uvedena v příručce volby. Ztráty na zátěži: Udává velikost ztrát při zatížení transformátoru nn/nn. Hodnota z databáze transformátoru nn/nn použita pro výpočet. Tato oblast nemůže být upravena. Je uvedena v příručce volby. Spouštěcí proud: Udává vrcholovou hodnotu proudu transformátoru nn/nn. Hodnota z databáze transformátoru nn/nn použita pro výpočet. Tato oblast nemůže být upravena. Je uvedena v příručce volby. 74

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Moderní způsoby projektování a řízení MVE

Moderní způsoby projektování a řízení MVE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE Moderní způsoby projektování a řízení MVE 008 Bc. MARTIN SIROVÝ Obsah 0 ÚVOD... VÝCHOZÍ STAV MVE.... DISPOZICE....

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER ECO (WRE 01/06/14 A WT 02/10) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední revize: 22. 12. 2014 Výrobce: SOLAR

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více