My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál"

Transkript

1 My Ecodial L 3.4 Uživatelský manuál

2 Úvod My Ecodial L (32-bitová verze) minimální konfigurace Windows 2000, XP nebo Vista Mechanika CD-ROM 67 MB volného místa na disku Počítač IBM PC nebo kompatibilní Podporované výrobky Stykače, jističe, motorové spouštěče Jističe (M9, Compact NS, NSX, Masterpact), pojistkové odpojovače Tepelná relé, softstartéry, frekvenční měniče, kompenzace Přípojnicové rozvody Použitý standard pro výpočet: CENELEC (R ) - vychází z interpretace norem IEC a CENELEC Standard pro instalaci: IEC 364 (ČSN ) 2

3 Standard pro výpočet IEC909, IEC363,... Standard pro výpočet určuje vztahy, které jsou obvykle použity pro výpočet zkratových proudů. IEC909 : metoda výpočtů zkratových proudů v třífázových soustavách Co je příručka pro výpočet? Zjednodušená metoda, která vychází z mezinárodních standardů za určitých podmínek. CENELEC příručka R : definuje metodu pro výpočet všech zkratových proudů (min, max, zemní poruchový, jednofázový, třífázový, ), úbytky napětí, zkratová odolnost kabelu Příručka ignoruje přechodové stavy jako např. příspěvek motoru, nesouměrné zařízení, zapínaní prvků během zkratu (přechodové stavy). 3

4 Co je to My Ecodial? My Ecodial je nástroj pro návrh a výpočet elektrických sítí nn Počítá jednoduché stromové sítě ne napájecí systémy ve tvaru smyčky (prstence) My Ecodial počítá: průřez kabelu s ohledem na: nastavení nadřazené ochrany, maximální dovolený úbytek napětí, ochranu před nebezpečným dotykem, zkratové proudy s ohledem na: typ zkratu, počet pólů a soustavu nastavení ochran s ohledem na: zkratové proudy, proud zátěže,... My Ecodial Quick Tour 4

5 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 5

6 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 6

7 Všeobecné vlastnosti První obrazovka My Ecodial je použita pro zadání všeobecných parametrů instalace nn. Pokud chcete uložit všeobecné parametry instalace nn, pro použití v dalších projektech, klikněte na tlačítko "Implicitně". Pro testování různých alternativ (např. změna soustavy) upravte tyto parametry a spusťte znovu výpočet 7

8 Všeobecné vlastnosti Uns (400V): Zadání napětí sítě nn. Tato hodnota odpovídá sdruženému napětí soustavy. Napětí je možné volit od 220 do 690V. Automaticky s tím se mění vypínací schopnost přístrojů. Soustava (TNC): Zadání druhu soustavy transformátoru (TT, IT, TNC, TNS). Tato volba může být v soustavě změněna za transformátorem nn/nn nebo z TNC na TNS. Max. úbytek napětí (4%): Zadání max. dovoleného úbytku napětí v síti Max. dovolený průřez (120 mm 2 ): Nastaví maximální průřez kabelu, který program může použít při zvětšování kabelu (paralelní kabely mohou být použity) Průřez Fáze/N (1): Nastavení minimálního poměru mezi fázovým a středním vodičem. Je možné použít střední vodič s poměrem 1 a 1/2 k fázovému vodiči. 8

9 Všeobecné vlastnosti Tolerance průřezu (5%): Program vypočte teoretický průřez fázového vodiče. Tolerance dovoluje volbu kabelu nepatrně menší než je teoretická hodnota. Cílový účiník (0.9): Tato hodnota je programem použita k určení velikosti kompenzace. Odpovídá účiníku za transformátorem. Frekvence sítě (50Hz): Umožňuje uživatelům zvolit zařízení vhodné pro aplikace na 50Hz nebo 60Hz kompenzace,...). Standard (IEC947-2): Dovoluje uživateli zvolit výchozí standard pro výrobky (IEC947-2 nebo IEC898) podle kterého je dána vypínací schopnost jističů. Pokud je zvolen standard IEC898, Ecodial automaticky použije standard IEC947-2, jestliže nejsou dostupné přístroje pro IEC898 9

10 Všeobecné vlastnosti On-line nápověda je dostupná v každém okně, ve kterém zadáváte parametry :? -umožnípřístup k nápovědě - Technická dokumentace Nápověda -umožnípřístup k nápovědě, týkající se ovládání programu Další možnost přístupu k nápovědě je pomocí menu? Nápověda -umožnípřístup k nápovědě, týkající se ovládání programu Technická dokumentace 10

11 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 11

12 Schéma sítě Pracovní plocha Pruh nástrojů Oblast jednopólového schéma Oblast stromu sítě Knihovna obvodů (možnost přesunu) 12

13 Schéma sítě Knihovna obvodů Zdroje transformátor, generátor, všeobecný zdroj a kompenzace Sběrnice sběrnice, přípojnicový systém, sběrnice s 1 a 2 sepnutými spojkami Výstupní obvody vývody z hl. rozváděče do podružných rozváděčů Zátěže všeobecná zátěž, motor (přímo na síť, softstartér, hvězda-trojúhelník, frekvenční měnič), osvětlení, zásuvky 13

14 Schéma sítě Knihovna obvodů Transformátory nn/nn zvýšení nebo snížení napětí, oddělovací transformátory, změna soustavy,... Různé propojení obvodu vstup - výstup, odkaz na nadřazený projekt, elektrické spojení Značky značka pro blokování jističe (pouze symbol bez elektrické funkce) Standardní schémata uživatelem zadané kombinace značek (bloky) 14

15 Schéma sítě Nakreslení jednopólového schéma sítě Obvod zvolíte kliknutím myši na požadovaný prvek v knihovně obvodů (prvek je přichycen k myši) a následným kliknutím myši na požadované místo v pracovní oblasti ho umístíte (oblast jednopólového schématu) Kliknutím zvolíme obvod Volba prvku ve schématu jednoho obvodu Pomocí myši umístíme obvod v pracovní ploše skupiny obvodu (použití klávesy Shift) kliknutím na obvod oknem pomocí myši 15

16 Schéma sítě Úprava schématu (obvodu) Kopírování, vkládání a vymazání obvodu rozdílné způsoby (klávesnice, menu, nástrojová lišta) logické kopírování - stejné jako v ostatních programech ve Windows pomocí klávesových zkratek (Ctrl a C, V nebo X) omezení: maximálně je možné vybrat a najednou kopírovat 50 obvodů Nástrojová lišta Menu Změna velikosti sběrnice 16

17 Schéma sítě Úprava měřítka (zoom) Změna měřítka pracovní plochy Zmenšit měřítko 100 % Zvětšit měřítko oblast schématu, kterou chceme zvětšit, označíme myší 17

18 Schéma sítě Úprava rámečku Volba formátu strany Volba typu rámečku 1 x formát A4 4 x formát A4 18

19 Schéma sítě Úprava rámečku Úprava rámečku Rámeček je možné upravit v aplikaci Formát strany. Aplikaci spustíme z menu Start Programy Schneider Electric My Ecodial L Nástroje Formát strany Upravený rámeček uložte pod jiným názvem a následně v programu Ecodial ho můžete použít pro tisk schématu. V menu Parametry zvolte podmenu Schéma a klikněte na příkaz Formát strany Zvolte nový rámeček ze zobrazeného seznamu a klikněte na OK 19

20 Schéma sítě Všeobecné informace Všeobecné informace Tento příkaz dovoluje zadat údaje, týkající se projektu, zákazníka a firmy. Údaje budou zobrazeny v popisce rámečku při tisku schématu. nebo 20

21 Schéma sítě Rastr a el. spojení Zobrazit nebo skrýt rastr Slouží k jednoduššímu zadání prvků Použití elektrického spojení V knihovně obvodů zvolte knihovnu Různé Slouží k prodloužení vývodů vedení 21

22 Schéma sítě Použití odkazu v obvodu Pro použití odkazů ve straně nebo na další stranu v Knihovně obvodů zvolte knihovnu Různé a použijte příkazy Vstup a Výstup. Odkazy, které chcete propojit, musí mít stejné označení. Výstup Vstup 22

23 Schéma sítě Spojení mezi projekty Počet obvodů v projektu je omezen na 200. Odkaz na nadřazený projekt naleznete v Knihovně obvodů v knihovně Různé Odkaz na nadřazený projekt dovoluje spojit dva projekty dohromady. Vlastnosti sítě jsou přeneseny z nadřazeného projektu do podřazeného projektu. Odkaz na nadřazený projekt je použit v podřazeném projektu, umístěném v knihovně dalších symbolů a má tyto tři vlastnosti : Nadřazený projekt Nadřazený obvod Aktualizace odkazu 23

24 Schéma sítě Spojení mezi projekty Nadřazený projekt musí být ve stejném adresáři jako aktuální projekt Nadřazený obvod Aktualizace odkazu (s ohledem na provedené úpravy v nadřazeném projektu) Ano Ne 24

25 Schéma sítě Funkce hledání Funkce hledání (ALT + F3) vyhledávat prvky v obvodu můžete pomocí označení jednotlivých prvků (Q10, C10, L10) nebo pomocí označení celého obvodu (Obvod10) 25

26 Schéma sítě Úprava podřazených parametrů obvodu Úprava podřazených parametrů obvodu V případě, že máte již nakresleno schéma a provedete úpravu parametrů (změna soustavy, počtu pólů,...) u nadřazeného obvodu, která má vliv na podřazené obvody, zobrazí se dialogové okno nabízející úpravu parametrů. Můžete upravit buď pouze zvolený obvod nebo všechny podřazené obvody (Nahradit obvod, Nahradit obvod a přiřazené obvody), popř. je můžete ponechat beze změny (Zachovat obvod, Zachovat obvod a přiřazené obvody) 26

27 Schéma sítě Vytvořit standardní diagram Pokud si přejete vytvořit novou značku úpravou stávající (zaměnit jistič za pojistku, změnit typ zátěže, nepoužít kabel,...) nebo vytvořit značku, která bude obsahovat kombinaci několika značek můžete použít Standardní diagramy. Poslední příklad bude vysvětlen dále. Nakreslete část schématu, který bude obsahovat kombinaci obvodů nebo vyberte obvody ze stávajícího schématu (můžete zadat i parametry jednotlivých obvodů do výkresu budou vkládány i s těmito parametry) požadované prvky označte a vytvořte standardní diagram. Standardní diagramy - vytvoření 1. Označte myší kombinaci obvodů, ze kterých chcete vytvořit standardní diagram 27

28 Schéma sítě Standardní diagramy - vytvoření 2. V menu Úpravy zvolte příkaz Vytvořit standardní diagram 3. Zadejte název souboru 28

29 Schéma sítě Vložit standardní diagramu do schématu Standardní diagramy vložení 1. V menu Úpravy zvolte příkaz Vložit standardní diagram 2. Vyberte Standardní diagram 3. Umístěte standardní diagram ve schématu Náhled 29

30 Schéma sítě Standardní diagramy vymazání Vymazat standardní diagram z disku 1. V menu Úpravy zvolte příkaz Vymazat standardní diagram 2. Vyberte Standardní diagram, který chcete vymazat z adresáře Náhled 30

31 Schéma sítě Přidat standardní diagram do knihovny V tomto případě máte možnost přidat standardní diagramy do knihovny obvodů záložka Standardní diagramy. Můžete přidávat a odebírat jednotlivé soubory a upravovat priority zobrazení v knihovně Standardní diagramy přidání do knihovny Knihovna obvodů 31

32 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 32

33 Parametry obvodu Název, popis a vlastnosti Zvolte obvod a stiskněte klávesu F4 nebo klikněte dvojitě na obvod nebo v menu Síť klikněte na Popis obvodu V dialogovém okně můžete zadat parametry obvodu (délka vedení, příkon atd.) a můžete nastavit zda pro daný obvod chcete volit jistící prvky s ohledem na tabulky selektivity a kaskádování Zadání nebo F4 nebo Dvojklik na obvod 33

34 Parametry obvodu Implicitní vlastnosti obvodu Rychlé zadání vstupních vlastností obvodu Pomocí implicitních vlastností obvodu můžete přednastavit některé základní parametry jednotlivých prvků, ze kterých se obvod skládá před tím než je vložíte do schématu na pracovní plochu. např. uložení kabelu, typ osvětlení, velikost motoru, typ sběrnice,... Menu 34

35 Parametry obvodu Implicitní vlastnosti obvodu 35

36 Parametry obvodu Logická kontrola sítě Tento příkaz kontroluje logickou soudržnost sítě Konfigurace zdroje - Program nabízí tři typy zdrojů: transformátory, generátory a uživatelem specifikované zdroje. Jsou přípustné následující konfigurace: První soustava zdrojů je uvažována jako normální zdroj. Každý prvek této soustavy musí být shodný (jeden až čtyři transformátory nebo jeden až čtyři generátory). Druhá soustava zdrojů je uvažována jako rezervní zdroj. Každý prvek této soustavy musí být shodný (jeden až čtyři transformátory nebo jeden až čtyři generátory). Je-li použitý všeobecný zdroj (jako hlavní), jakýkoli další typ zdroje nemůže být použit. Je nutné použít alespoň jeden zdroj!!!! Spojitost odkazu na jinou stranu - Systém kontroluje, zda každý příchozí odkaz, odpovídá jednomu odchozímu odkazu na stránku. Problém se smyčkami - Systém kontroluje, zda jakékoli zařízení má více než jedno napájení od nadřazeného zařízení. Jedinečnost sítě - pouze jedna síť může být vložena do projektu. Výsledek logické kontroly je zobrazen v okně zpráv. Jestliže neprovedete logickou kontrolu sítě, je automaticky provedena systémem před výpočtem Nebo 36

37 Parametry obvodu Otevření projektu z předchozí verze programu Při otvírání projektu vytvořeného předešlou verzí programu nabízí My Ecodial aktualizaci projektu: Volba ANO projekt bude otevřen a síť bude automaticky přepočítána Volba Ne projekt bude otevřen bez výpočtu sítě a síť bude uzamčena. 37

38 Parametry obvodu Otevření projektu z předchozí verze programu Můžete rozšířit (zvětšit) sběrnici a přidat další zátěže Všeobecně, pokud je rozváděč předimenzován, je vždy možné přidat některé zátěže bez zvětšení velikosti transformátoru. Pokud požadované změny byly provedeny, My Ecodial zobrazí varování a nabídne odemknutí sítě. Do sítě není možné přidat další zdroj Oblasti uzamknutých prvků mohou být zobrazeny, ale ne upraveny. Pro ukončení tohoto režimu je v menu dostupný příkaz Odemknout 38

39 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 39

40 Součet výkonů Práce v samostatném okně Koeficienty Ku a Ks Účiník před kompenzací Automatická kontrola celkového výkonu Nebo 40

41 Součet výkonů Provede se součet proudů pro každý rozváděč s ohledem na koeficienty soudobosti Ku a Ks Počítá se celkový účiník před kompenzací počítá se zdánlivý výkon zdroje Ku a Ks=1 S je instalovaný výkon Ku a Ks jiné než 1 S je soudobý výkon možnost zadání základních parametrů obvodu možnost zadání základních parametrů rozváděče dvojklik na zvolený rozváděč ve stromové struktuře 41

42 Součet výkonů Automaticky vypočítá teoretický výkon transformátoru a generátoru, přičemž bere v úvahu použitou kompenzaci Automaticky vypočítá proudy v rozdílných větvích obvodů. (např. celkový proud vývodů z rozváděče) Koeficienty Ku a Ks mohou být použity pro optimalizaci návrhu s ohledem na soudobost (současnost) vývodů a rozváděčů. My Ecodial doporučuje velikost transformátoru V případě že použijete frekvenční měniče ve schématu je nutno spustit součet výkonů ještě jednou po provedení detailního výpočtu a následně schéma znovu přepočítat důvod je ten, že program nově nebere v úvahu proud motoru, ale proud odebíraný frekvenčním měničem ten je větší. V prvním součtu výkonů počítá s předpokládanou hodnotou při provedení druhého je již znám konkrétní frekvenční měnič (přesná hodnota odebíraného proudu) Součet výkonů by měl být spuštěn před každou úpravou! 42

43 Součet výkonů Součet výkonů není povinný Uživatel musí manuálně zadat hodnoty proudu ve všech obvodech Výhody: rychlý výpočet: Nemusí se kreslit /vkládat všechny obvody Každý obvod, který chcete vypočítat vložíte pouze jednou a předpokládáte proudy Nevýhody: řešení může být někdy překvapující! SOUČET VÝKONU JE DOPORUČENÝ PRO VELKÉ PROJEKTY! 43

44 Součet výkonů Koeficienty soudobosti (zatížení) Ku: koeficient soudobosti pro obvod může nabývat hodnot od 0.0 do 1 vyjadřuje podíl doby, po kterou je zátěž v provozu. Je použit pro určení proudu tekoucího v nadřazeném obvodu a pro dimenzování zdroje. Nicméně není vzat v úvahu pro volbu ochran. Ks: koeficient soudobosti pro rozváděč vztahuje se k celkovému počtu vývodů v rozvaděči. může nabývat hodnot od 0.0 do 1 vyjadřuje úroveň využití instalace, zvláště pro motory a zásuvky. Proto vyžaduje detailní znalost instalace. Je použit pro volbu sběrnice nebo přípojnicového systému pro který se volí, pro určení proudu tekoucího z nadřazeného obvodu a dimenzování zdroje 44

45 Součet výkonů Koeficienty soudobosti (zatížení) Byty: Spotřebitelé Ks Rozvodnice (IEC439): Obvody Ks Obvody (Ks nebo Ku): Osvětlení 1 Oteplení, vzduchotechnika 1 Zásuvka obvodu.1 až.2 (v průmyslu vyšší) Výtahy 1 /.75 /.6 45

46 Součet výkonů Koeficienty soudobosti (zatížení) Problémy s Ku a Ks Zodpovědnost uživatele Vlastní zkušenosti Znalost instalace Databáze stávajících instalaci Výhody Ku a Ks Cena instalace Nepředimenzování instalace Příklad celkový instalovaný výkon: 144 kva maximální předpokládaný výkon: 80 kva 46

47 Součet výkonů Rozdělení zátěže) Pokud jsou jednofázové obvody připojeny k třífázovému napájení, My Ecodial může automaticky navrhnout rozdělení zátěže mezi jednotlivé fáze Automatické rozdělení zátěží mezi jednotlivé fáze může být následně upraveno Použití je následující My Ecodial seřadí zátěže sestupně Začíná od největších zátěží (zátěže o velikosti 33% celkového zatížení) a umístí je na první fázi My Ecodial pak zkouší zatížit druhou fázi až součet těchto zátěží dosáhne 50% ze zbývajících zátěží. Všechny zbývající zátěže jsou umístěny na třetí fázi. Program v mnoha případech nabízí nejoptimálnější řešení. Výsledek je možné vždy upravit Nadřazený obvod je dimenzován na nejvíce zatíženou fázi 47

48 Součet výkonů Postup výpočtu 63.0kVA 400V 50Hz Síť pro příklad výpočtu T C1 Obvod9 B2 Q1 Rozváděč2 Ks=1.00 Ib=43.5 A Q3 Q4 Q10 C3 Obvod14 C4 Obvod4 C10 Obvod12 Ku=1.0 R3 L10 Ib=5.00 A P=2.94 kw x1 B5 Rozváděč5 Ks=1.00 Ib=38.5 A Q6 Q7 Q8 Q11 C6 Obvod6 C7 Obvod7 C8 Obvod8 C11 Obvod15 L6 Ku=1.0 Ib=5.00 A P=1.15 kw X7 Ku=1.0 Ib=20.00 A P=3.93 kw L11 Ku=1.0 Ib=10.00 A P=5.89 kw x1 x1 M8 Ku=1.0 Ib=8.50 A P=4.71 kw x1 x1 48

49 Součet výkonů Postup výpočtu Ib je pracovní proud odebíraný zátěží. Ib může být použit pro volbu velikosti a nastavení doby zpoždění ochranného zařízení. Proto Ecodial nebere v úvahu koeficient Ku zátěže pro výpočet proudu Ib. Pro 1-fázi a 2-fáze : Pro 3-fáze : I I b b = U = P Ph N kw P cosϕ kw 3U Ph Ph cosϕ Ku prezentuje procentuální zatížení. Pokud uživatel ví, že zátěž bude využívána z 80% celkové zátěže, může vložit hodnotu 0.8. Je to standardně předpokládaná hodnota u motoru. Ku není použito pro tento prvek, ale pro navržení velikosti nadřazených obvodů. 49

50 Součet výkonů Postup výpočtu Součet výkonů pro třífázové zátěže Ku, Ks = 1 sčítají se proudy všech zátěží počítá se celkový účiník před kompenzací Ib 50

51 Součet výkonů Postup výpočtu Součet výkonů pro smíšenou zátěž (3-f + 1-f) U 1-fáz. zátěží se pro dimenzování průřezů vodičů v rozváděči a v nadřazených obvodech počítá s proudem v nejvíce zatížené fázi x 5 A x 18 A 51

52 Součet výkonů Postup výpočtu x x x ( 18 A + 6,8 A + 7 A )= x = 52

53 Součet výkonů Postup výpočtu požadovaný výkon Požadovaný výkon 3-fázová síť S kva = mu Ph Ph I b 3 1-fázová síť S kva = mu Ph N I b 2-fázová síť S kva = mu Ph Ph I b m je napěťový faktor, který bere v úvahu kolísání napětí v síti. Norma stanoví tuto hodnotu na m=

54 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 54

55 Výpočet Dialogové okno Okno výpočtu zobrazíme pomocí příkazu Detailní výpočet v menu Výpočet nebo pomocí ikony v nástrojové liště nebo klávesou F5 Okno Výpočet se skládá z: Vlastnosti On-line nápověda Strom sítě Souhrnné informace Detaily výpočtu nebo nebo F5 55

56 Výpočet Dialogové okno Vlastnosti Strom sítě On-line nápověda Souhrnné informace Detaily výpočtu 56

57 Výpočet Označení obvodů ve stromu sítě: Obvod není spočítaný Obvod je spočítaný Obvod není spočítaný, během výpočtu byla nalezena chyba 57

58 Výpočet Detailní informace My Ecodial L 3.4 nyní zobrazuje výsledky výpočtu na 3 záložkách: Alarmy : Ecodial analyzuje a signalizuje nekompatibility nebo signalizuje úpravu parametrů pro výpočet. Výsledky : Ecodial zobrazuje hlavní výsledky pro každý typ zařízení. Detaily : Ecodial zobrazuje detailní informace k výsledkům. 58

59 Výpočet Flexibilita Toto okno dovoluje zobrazit, vypočítat a upravit vlastnosti různých částí sítě a spustit výpočet pro zobrazený obvod nebo pro celou síť. Systém vypočte hodnoty elektrických parametrů podle použitých norem a navrhuje typy vhodných přístrojů. Pokud je nalezeno několik vhodných přístrojů je vybrán jeden z nich jako implicitní. Seznam ostatních implicitních přístrojů je uložen. Změnou implicitní volby a některých parametrů si můžete vyzkoušet různé kombinace a znovu provést výpočet. Pokud jste spokojeni z výsledky, zobrazte další obvod a vypočtěte ho. Tento postup opakujte až do výpočtu posledního obvodu sítě. Další podrobnosti naleznete v Technické dokumentaci o programu My Ecodial (Nápověda) Vypočtené obvody je možné od nevypočtených jednoduše rozeznat pomocí stromu sítě, zobrazeného vpravo nahoře v dialogovém okně: nevypočtené obvody jsou označeny červeným vykřičníkem Pokud změníte velikost zátěže (motor, osvětlení, zátěž,...) v okně výpočet, je nutné znovu spustit součet výkonů pro přepočítání proudu v jednotlivých obvodech a následně proveďte znovu výpočet 59

60 Výpočet Flexibilita Mód Auto Políčko není zaškrtnuto Přístroje a zařízení je zvoleno automaticky programem. Nejsou požadovány žádné další vstupní údaje, My Ecodial použije implicitní (přednastavené) hodnoty (metoda instalace, druh kabelu, ) Mód Manuál Políčko je zaškrtnuto Parametry jednotlivých zařízení jsou zadány uživatelem a program pouze kontroluje zda splňují všechna bezpečnostní kriteria. Nedovolený výběr nebude povolen. Výpočet zařízení Jističe (pojistky) a odpojovače Stykače, relé a motorové spouštěče Kabely, přípojnicový systém a sběrnice Kompenzace 60

61 Výpočet Vypočtené hodnoty Proud zátěže a vypínací schopnost daného jističe Nastavení tepelné spouště zvoleného jističe Nastavení tepelné spouště určuje minimální průřez kabelu Kontrola kabelu (Sf, Sn, Spe teoretický) úbytek napětí ochrana před nebezpečným dotykem zkratové proudy Velikost omezení (přetížení, úbytek napětí, uživatel, ) 61

62 Výpočet Sběrnice a zkratové proudy Velikost sběrnice : Velikost hlavní sběrnice je dána jističem vypočteným z jmenovitého proudu transformátoru (ne ze součtu proudu jednotlivých zátěží!) Pro další sběrnice (distribuční): velikost sběrnice je vypočtena s ohledem na jistič vybraný podle proudu zátěže. Zkratový proud Ik max: zkrat - studený stav (nízká hodnota měrného odporu pro měď) Ik min: zkrat - teplý stav (vysoká hodnota měrného odporu pro měď) Ik3: zkrat mezi třemi fázemi - na svorkách Ik2: zkrat mezi fázemi Ik1: zkrat mezi fází a středním vodičem Poruchový proud If: zkrat mezi fází a zemí Ip: nárazový (dynamický) zkratový proud 62

63 Výpočet Hodnoty měrného odporu ρ 0 : měrný odpor při 20 C (IEC909) měď : 0,01851 hliník : 0,02941 Ωmm 2 m Ωmm 2 m Použité konstanty Pro rozdílné teploty : PVC ρ 1 = 1,2x ρ o pro 70 C ρ 2 = 1,38x ρ o pro 115 C (jestliže S <= 300 mm²) ρ 2 = 1,34x ρ o pro 105 C (jestliže S > 300 mm² ρ 3 = 1,30x ρ o pro 95 C (jestliže S <= 300 mm²) ρ 3 = 1,26x ρ o pro 85 C (jestliže S > 300 mm²) PR ρ 1 = 1,28x ρ o pro 90 C ρ 2 = 1,60x ρ o pro 170 C ρ 3 = 1,48x ρ o pro 140 C Lineární reaktance (neopancéřované kabely) (mω/m) vícežilová nebo jednožilová jádra v trojlístku : λ = 0,08 jednožilové jádro, těsně seskupené : λ = 0,09 jednožilové jádro, volně seskupené : λ = 0,13 63

64 Výpočet Použité konstanty Zkratové proudy (použité hodnoty měrného odporu) Ik3max, Ik2max a Ik1max : ρ o Ik2min a Ik1min: pro ochranu pojistkami :ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 Zemní poruchový proud TNC : pro ochranu pojistkami : ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 Vícežilový, PE zahrnuje pro ochranu pojistkami : ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 PE odděleně pro ochranu pojistkami : ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 Úbytek napětí : ρ 1 : λ = 0,13 64

65 Popis obvodu Generátor Výkon (kva): jmenovitý výkon generátoru. Obvykle je navržen a zvolen v součtu výkonů, manuálně nemůže být uživatelem nastavena vyšší hodnota. Soustava: připomíná soustavu zvolenou ve všeobecných vlastnostech. Úpravou soustavy zde, bude My Ecodial nabízet úpravu soustavy ve všech podřazených obvodech Rozvod středního vodiče: soustava má nebo nemá rozvedený střední vodič. Uns: připomíná napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. X o (%): reaktance netočivá, 6% výchozí hodnota nebo hodnota od výrobce X d (%): přechodová synchronní reaktance podélná 30% - implicitně nebo hodnota daná výrobcem X d (%): reaktance rázová sycená, použita pro výpočet zkratového proudu, 30% výchozí hodnota nebo hodnota od výrobce Odpor uzemnění zdroje a neživých částí: použitý pro výpočet impedanční smyčky 65

66 Popis obvodu Všeobecný zdroj Uns (V) : napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude My Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. Proud v místě připojení (A): jmenovitý proud nadřazené ochrany (není zakreslena ve schématu). Soustava: připomíná soustavu zvolenou ve všeobecných vlastnostech. Úpravou soustavy zde, bude My Ecodial nabízet úpravu soustavy ve všech podřazených obvodech. Rozvedený střední vodič: soustava má nebo nemá střední vodič. Odpor uzemnění zdroje a neživých částí: použitý pro výpočet impedanční smyčky Ik3max (ka): maximální zkratový proud (Ik3max) v bodě připojení k soustavě nn od, které bude proveden výpočet. Ik1min(kA): hodnota zkratového proudu Ik1min v bodě připojení. Tato hodnota je použita pro výpočet teplé impedance smyčky fáze / střední vodič. Účiník při zkratu: účiník při zkratu du nadřazený (%): úbytek napětí od transformátoru směrem k připojení nn od kterého má být proveden výpočet. Je použit pro výpočet celkového úbytku napětí pro podřazené rozvody nn. My Ecodial použije algoritmy pro výpočet, které závisí na druhu soustavy 66

67 Popis obvodu Všeobecný zdroj Zadávání parametrů. Oblast pro zadávání v závislosti na typu napájení (soustavy) Příklad zapojení soustavy nn, která odpovídá volbě uživatele 67

68 Popis obvodu Všeobecný zdroj Pro výpočet zkratového proudu pro napájení nn, My Ecodial vezme v úvahu: uzemnění nadřazeného napájení Odpor uzemnění zdroje Rs (TT) Odpor uzemnění neživých částí Rm (TT) Impedance vzájemně propojených neživých částí ZPE (IT) hodnotu účiníku zkratového proudu kontroluje správnost vložených hodnot S 18 nabízenými možnostmi připojení nn části, které má nyní uživatel na výběr, může přesněji simulovat reálné připojení. 68

69 Popis obvodu Transformátor Výkon (kva): jmenovitý výkon transformátoru. Obvykle je navržen a zvolen v součtu výkonů, manuálně nemůže být uživatelem nastavena nižší hodnota. Typ: volba mezi olejovým a suchým transformátorem Soustava: připomíná soustavu zvolenou ve všeobecných vlastnostech.. Úpravou soustavy zde, bude My Ecodial nabízet úpravu soustavy ve všech podřazených obvodech. Rozvod středního vodiče: určuje zda soustava má nebo nemá rozvedený střední vodič. Uns (V): připomíná napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude My Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. Napětí nakrátko: My Ecodial čte hodnoty odporu a reaktance transformátoru z tabulek uvedených ve standardu. Sk vn (MVA): úroveň zkratu na vn straně transformátoru. My Ecodial umožňuje vypočítat impedanci (Z) sítě vn (přednastavená hodnota je 500MVA, standardně používaná hodnota v ČR je 250MVA, pokud není známa skutečná hodnota). Zapojení: různá zapojení transformátoru vn/nn trojúhelník - hvězda hvězda - lomená hvězda hvězda - hvězda Pracovní čas ochrany vn (ms): na velikosti tohoto parametru závisí velikost průřezu ochranného vodiče Odpor uzemnění zdroje a neživých částí: použitý pro výpočet impedanční smyčky 69

70 Popis obvodu Transformátor Schéma transformátoru - sítě TN, IT a TT TN IT TT 70

71 Popis obvodu Transformátor průřez ochranného vodiče Olejový transformátor Suchý (epoxidový) transformátor - 71

72 Popis obvodu Transformátor Výsledky : R a X sítě VN (vzorce použity z CENELEC R ) X Q = 0,995 x Z Q R Q =0,1 x X Q R a X transformátoru : obě hodnoty jsou použity z tabulky uvedené v CENELEC harmonizované dokumenty HD / HD Z Q = ( 1,05 Un) S kq 2 Ib: jmenovitý proud transformátoru (In) Ik max (maximální zkratový proud na svorkách transformátorů) SrT In = 3 Un Isc = I k 3max = c max 1,05 Un 3 Z upstream Ztráty v mědi (tepelné ztráty) 2 Pcu = 3 In R T Koeficient nezatíženého napětí Rozdíl mezi IEC 909 a CENELEC R IEC 909 uvažuje že Un je nezatížené sdružené napětí. CENELEC R uvažuje že Un je zatížené napětí. To je důvod proč je použit opravný koeficient. 72

73 Popis obvodu Transformátor Suchý (epoxidový) transformátor (CENELEC HD ) Olejový transformátor (CENELEC HD ) Ecodial provede interpolaci pro chybějící hodnoty výkonu transformátoru 73

74 Popis obvodu Transformátor nn/nn Primární napětí: Jmenovitá hodnota sdruženého napětí (mezi fázemi) na primární straně transformátoru nn/nn. Je shoda s hodnotou napětí nadřazené soustavy. Počet pólů: nabízí 3-fázové nebo 1-fázové transformátory. Jmenovitý výkon: Výkon transformátoru v kva je zvolen s nabízeného seznamu Sek. napětí Us (naprázdno): určuje zda soustava má nebo nemá rozvedený střední vodič. Napětí nakrátko (%): připomíná napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude My Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. Polarita přiřazeného obvodu: 3 fázový+n 3 fázový 2 fázový 1fázový - Nadřazený Sekundární uzemnění: sekundární soustava Teplota okolí: Dovoluje snížit výkon transformátoru. My Ecodial nedokáže počítat z hodnotou větší než 40 C. V tomto případě, prosím kontaktujte vašeho zástupce ze Schneider Electric Zapojení: Udává typ zapojení transformátoru. Je uveden v příručce volby Standard: Udává standardní referenci transformátoru nn/nn. Je uvedena v příručce volby Ztráty: Udává typ ztrát transformátoru nn/nn. V aktuální databázi My Ecodialu je pouze transformátor s normálními ztrátami. Tato oblast nemůže být upravena. Je uvedena v příručce volby. Ztráty na zátěži: Udává velikost ztrát při zatížení transformátoru nn/nn. Hodnota z databáze transformátoru nn/nn použita pro výpočet. Tato oblast nemůže být upravena. Je uvedena v příručce volby. Spouštěcí proud: Udává vrcholovou hodnotu proudu transformátoru nn/nn. Hodnota z databáze transformátoru nn/nn použita pro výpočet. Tato oblast nemůže být upravena. Je uvedena v příručce volby. 74

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu Všeobecné zásady kladení kabelů Je nutno dbát na to, aby prostředí v němž se kabely nachází nepůsobilo na ně nepříznivě.

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13 Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 1.2 Jistič 17 1.2.1 Výhody jističů 18 1.2.2 Nevýhoda jističů 19

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

TeSys řešení spouštění motorů

TeSys řešení spouštění motorů TeSys řešení spouštění motorů Obsah: Kapitola Typy koordinace strany /2 a /3 Volba spouštěčů pro vestavnou montáž strany /4 a /5 Spouštěče pro přímé spouštění Kombinace automatických spouštěčů strany /6

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Návody do měření Říjen 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. 1 Úkol měření: V tomto laboratorním

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Standardní asynchronní Rozsah nastavení. Výkon motoru Proud motoru. nadproudové spouště. zůstává plně funkční a přizpůsoben koordinaci typu 1 3)

Standardní asynchronní Rozsah nastavení. Výkon motoru Proud motoru. nadproudové spouště. zůstává plně funkční a přizpůsoben koordinaci typu 1 3) Vypínací třída 10, koordinace typu 1, 400 V a.c. Standardní asynchronní Rozsah nastavení motor motoru 4) podmíněný Velikost Výkon motoru Proud motoru nadproudové spouště modul 0,06 0,2 0,18 0,25 SM123-0,25

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1 11. OCHRN PŘED ÚRZEM ELEKTRICKÝM PRODEM Příklad 11.1 Vypočítejte velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C, jestliže dojde k průrazu fázového

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Výpočtový program MANUÁL 1. Úvod

Výpočtový program MANUÁL 1. Úvod Výpočtový program Sichr MANUÁL 1. Úvod Výpočtový program Sichr řeší paprskové sítě TN-C, TN-C-S a IT sítě bez vyvedeného středního vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách nn. Pracuje s jisticími

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 12. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 12. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 12. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah: 12.1.

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Dimenzování vodičů v rozvodech NN Dimenzování vodičů v rozvodech NN Kritéria pro dimenzování vodičů: přípustné oteplení hospodárnost mechanické namáhání dovolený úbytek napětí účinky zkratových proudů správná funkce ochrany před úrazem

Více

Transformátor středního napětí

Transformátor středního napětí Technická informace Transformátor středního napětí Důležité požadavky na transformátory středního napětí pro střídače SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah V tomto dokumentu jsou popsány

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Měření přechodových odporů, vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů 1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je se seznámit s reálným zapojením vstupních a výstupních svorek třífázového transformátoru. Cílem je stanovit napěťové poměry

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s parametrizací terminálu REM543, zejména s funkcí ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru.

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

Elfa Plus Unibis TM. 27 Index. Rychlý přehled

Elfa Plus Unibis TM. 27 Index. Rychlý přehled 2 Výhody 6 Technická data 10 Modulové jističe Řada EPC 31N 11 Modulové jističe Řada EPC 451N 12 Modulové jističe Řada EPC 61N 13 Modulové jističe Řada EPC 101N 14 Modulové jističe Řada EPC 611 16 Modulové

Více

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více