My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál"

Transkript

1 My Ecodial L 3.4 Uživatelský manuál

2 Úvod My Ecodial L (32-bitová verze) minimální konfigurace Windows 2000, XP nebo Vista Mechanika CD-ROM 67 MB volného místa na disku Počítač IBM PC nebo kompatibilní Podporované výrobky Stykače, jističe, motorové spouštěče Jističe (M9, Compact NS, NSX, Masterpact), pojistkové odpojovače Tepelná relé, softstartéry, frekvenční měniče, kompenzace Přípojnicové rozvody Použitý standard pro výpočet: CENELEC (R ) - vychází z interpretace norem IEC a CENELEC Standard pro instalaci: IEC 364 (ČSN ) 2

3 Standard pro výpočet IEC909, IEC363,... Standard pro výpočet určuje vztahy, které jsou obvykle použity pro výpočet zkratových proudů. IEC909 : metoda výpočtů zkratových proudů v třífázových soustavách Co je příručka pro výpočet? Zjednodušená metoda, která vychází z mezinárodních standardů za určitých podmínek. CENELEC příručka R : definuje metodu pro výpočet všech zkratových proudů (min, max, zemní poruchový, jednofázový, třífázový, ), úbytky napětí, zkratová odolnost kabelu Příručka ignoruje přechodové stavy jako např. příspěvek motoru, nesouměrné zařízení, zapínaní prvků během zkratu (přechodové stavy). 3

4 Co je to My Ecodial? My Ecodial je nástroj pro návrh a výpočet elektrických sítí nn Počítá jednoduché stromové sítě ne napájecí systémy ve tvaru smyčky (prstence) My Ecodial počítá: průřez kabelu s ohledem na: nastavení nadřazené ochrany, maximální dovolený úbytek napětí, ochranu před nebezpečným dotykem, zkratové proudy s ohledem na: typ zkratu, počet pólů a soustavu nastavení ochran s ohledem na: zkratové proudy, proud zátěže,... My Ecodial Quick Tour 4

5 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 5

6 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 6

7 Všeobecné vlastnosti První obrazovka My Ecodial je použita pro zadání všeobecných parametrů instalace nn. Pokud chcete uložit všeobecné parametry instalace nn, pro použití v dalších projektech, klikněte na tlačítko "Implicitně". Pro testování různých alternativ (např. změna soustavy) upravte tyto parametry a spusťte znovu výpočet 7

8 Všeobecné vlastnosti Uns (400V): Zadání napětí sítě nn. Tato hodnota odpovídá sdruženému napětí soustavy. Napětí je možné volit od 220 do 690V. Automaticky s tím se mění vypínací schopnost přístrojů. Soustava (TNC): Zadání druhu soustavy transformátoru (TT, IT, TNC, TNS). Tato volba může být v soustavě změněna za transformátorem nn/nn nebo z TNC na TNS. Max. úbytek napětí (4%): Zadání max. dovoleného úbytku napětí v síti Max. dovolený průřez (120 mm 2 ): Nastaví maximální průřez kabelu, který program může použít při zvětšování kabelu (paralelní kabely mohou být použity) Průřez Fáze/N (1): Nastavení minimálního poměru mezi fázovým a středním vodičem. Je možné použít střední vodič s poměrem 1 a 1/2 k fázovému vodiči. 8

9 Všeobecné vlastnosti Tolerance průřezu (5%): Program vypočte teoretický průřez fázového vodiče. Tolerance dovoluje volbu kabelu nepatrně menší než je teoretická hodnota. Cílový účiník (0.9): Tato hodnota je programem použita k určení velikosti kompenzace. Odpovídá účiníku za transformátorem. Frekvence sítě (50Hz): Umožňuje uživatelům zvolit zařízení vhodné pro aplikace na 50Hz nebo 60Hz kompenzace,...). Standard (IEC947-2): Dovoluje uživateli zvolit výchozí standard pro výrobky (IEC947-2 nebo IEC898) podle kterého je dána vypínací schopnost jističů. Pokud je zvolen standard IEC898, Ecodial automaticky použije standard IEC947-2, jestliže nejsou dostupné přístroje pro IEC898 9

10 Všeobecné vlastnosti On-line nápověda je dostupná v každém okně, ve kterém zadáváte parametry :? -umožnípřístup k nápovědě - Technická dokumentace Nápověda -umožnípřístup k nápovědě, týkající se ovládání programu Další možnost přístupu k nápovědě je pomocí menu? Nápověda -umožnípřístup k nápovědě, týkající se ovládání programu Technická dokumentace 10

11 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 11

12 Schéma sítě Pracovní plocha Pruh nástrojů Oblast jednopólového schéma Oblast stromu sítě Knihovna obvodů (možnost přesunu) 12

13 Schéma sítě Knihovna obvodů Zdroje transformátor, generátor, všeobecný zdroj a kompenzace Sběrnice sběrnice, přípojnicový systém, sběrnice s 1 a 2 sepnutými spojkami Výstupní obvody vývody z hl. rozváděče do podružných rozváděčů Zátěže všeobecná zátěž, motor (přímo na síť, softstartér, hvězda-trojúhelník, frekvenční měnič), osvětlení, zásuvky 13

14 Schéma sítě Knihovna obvodů Transformátory nn/nn zvýšení nebo snížení napětí, oddělovací transformátory, změna soustavy,... Různé propojení obvodu vstup - výstup, odkaz na nadřazený projekt, elektrické spojení Značky značka pro blokování jističe (pouze symbol bez elektrické funkce) Standardní schémata uživatelem zadané kombinace značek (bloky) 14

15 Schéma sítě Nakreslení jednopólového schéma sítě Obvod zvolíte kliknutím myši na požadovaný prvek v knihovně obvodů (prvek je přichycen k myši) a následným kliknutím myši na požadované místo v pracovní oblasti ho umístíte (oblast jednopólového schématu) Kliknutím zvolíme obvod Volba prvku ve schématu jednoho obvodu Pomocí myši umístíme obvod v pracovní ploše skupiny obvodu (použití klávesy Shift) kliknutím na obvod oknem pomocí myši 15

16 Schéma sítě Úprava schématu (obvodu) Kopírování, vkládání a vymazání obvodu rozdílné způsoby (klávesnice, menu, nástrojová lišta) logické kopírování - stejné jako v ostatních programech ve Windows pomocí klávesových zkratek (Ctrl a C, V nebo X) omezení: maximálně je možné vybrat a najednou kopírovat 50 obvodů Nástrojová lišta Menu Změna velikosti sběrnice 16

17 Schéma sítě Úprava měřítka (zoom) Změna měřítka pracovní plochy Zmenšit měřítko 100 % Zvětšit měřítko oblast schématu, kterou chceme zvětšit, označíme myší 17

18 Schéma sítě Úprava rámečku Volba formátu strany Volba typu rámečku 1 x formát A4 4 x formát A4 18

19 Schéma sítě Úprava rámečku Úprava rámečku Rámeček je možné upravit v aplikaci Formát strany. Aplikaci spustíme z menu Start Programy Schneider Electric My Ecodial L Nástroje Formát strany Upravený rámeček uložte pod jiným názvem a následně v programu Ecodial ho můžete použít pro tisk schématu. V menu Parametry zvolte podmenu Schéma a klikněte na příkaz Formát strany Zvolte nový rámeček ze zobrazeného seznamu a klikněte na OK 19

20 Schéma sítě Všeobecné informace Všeobecné informace Tento příkaz dovoluje zadat údaje, týkající se projektu, zákazníka a firmy. Údaje budou zobrazeny v popisce rámečku při tisku schématu. nebo 20

21 Schéma sítě Rastr a el. spojení Zobrazit nebo skrýt rastr Slouží k jednoduššímu zadání prvků Použití elektrického spojení V knihovně obvodů zvolte knihovnu Různé Slouží k prodloužení vývodů vedení 21

22 Schéma sítě Použití odkazu v obvodu Pro použití odkazů ve straně nebo na další stranu v Knihovně obvodů zvolte knihovnu Různé a použijte příkazy Vstup a Výstup. Odkazy, které chcete propojit, musí mít stejné označení. Výstup Vstup 22

23 Schéma sítě Spojení mezi projekty Počet obvodů v projektu je omezen na 200. Odkaz na nadřazený projekt naleznete v Knihovně obvodů v knihovně Různé Odkaz na nadřazený projekt dovoluje spojit dva projekty dohromady. Vlastnosti sítě jsou přeneseny z nadřazeného projektu do podřazeného projektu. Odkaz na nadřazený projekt je použit v podřazeném projektu, umístěném v knihovně dalších symbolů a má tyto tři vlastnosti : Nadřazený projekt Nadřazený obvod Aktualizace odkazu 23

24 Schéma sítě Spojení mezi projekty Nadřazený projekt musí být ve stejném adresáři jako aktuální projekt Nadřazený obvod Aktualizace odkazu (s ohledem na provedené úpravy v nadřazeném projektu) Ano Ne 24

25 Schéma sítě Funkce hledání Funkce hledání (ALT + F3) vyhledávat prvky v obvodu můžete pomocí označení jednotlivých prvků (Q10, C10, L10) nebo pomocí označení celého obvodu (Obvod10) 25

26 Schéma sítě Úprava podřazených parametrů obvodu Úprava podřazených parametrů obvodu V případě, že máte již nakresleno schéma a provedete úpravu parametrů (změna soustavy, počtu pólů,...) u nadřazeného obvodu, která má vliv na podřazené obvody, zobrazí se dialogové okno nabízející úpravu parametrů. Můžete upravit buď pouze zvolený obvod nebo všechny podřazené obvody (Nahradit obvod, Nahradit obvod a přiřazené obvody), popř. je můžete ponechat beze změny (Zachovat obvod, Zachovat obvod a přiřazené obvody) 26

27 Schéma sítě Vytvořit standardní diagram Pokud si přejete vytvořit novou značku úpravou stávající (zaměnit jistič za pojistku, změnit typ zátěže, nepoužít kabel,...) nebo vytvořit značku, která bude obsahovat kombinaci několika značek můžete použít Standardní diagramy. Poslední příklad bude vysvětlen dále. Nakreslete část schématu, který bude obsahovat kombinaci obvodů nebo vyberte obvody ze stávajícího schématu (můžete zadat i parametry jednotlivých obvodů do výkresu budou vkládány i s těmito parametry) požadované prvky označte a vytvořte standardní diagram. Standardní diagramy - vytvoření 1. Označte myší kombinaci obvodů, ze kterých chcete vytvořit standardní diagram 27

28 Schéma sítě Standardní diagramy - vytvoření 2. V menu Úpravy zvolte příkaz Vytvořit standardní diagram 3. Zadejte název souboru 28

29 Schéma sítě Vložit standardní diagramu do schématu Standardní diagramy vložení 1. V menu Úpravy zvolte příkaz Vložit standardní diagram 2. Vyberte Standardní diagram 3. Umístěte standardní diagram ve schématu Náhled 29

30 Schéma sítě Standardní diagramy vymazání Vymazat standardní diagram z disku 1. V menu Úpravy zvolte příkaz Vymazat standardní diagram 2. Vyberte Standardní diagram, který chcete vymazat z adresáře Náhled 30

31 Schéma sítě Přidat standardní diagram do knihovny V tomto případě máte možnost přidat standardní diagramy do knihovny obvodů záložka Standardní diagramy. Můžete přidávat a odebírat jednotlivé soubory a upravovat priority zobrazení v knihovně Standardní diagramy přidání do knihovny Knihovna obvodů 31

32 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 32

33 Parametry obvodu Název, popis a vlastnosti Zvolte obvod a stiskněte klávesu F4 nebo klikněte dvojitě na obvod nebo v menu Síť klikněte na Popis obvodu V dialogovém okně můžete zadat parametry obvodu (délka vedení, příkon atd.) a můžete nastavit zda pro daný obvod chcete volit jistící prvky s ohledem na tabulky selektivity a kaskádování Zadání nebo F4 nebo Dvojklik na obvod 33

34 Parametry obvodu Implicitní vlastnosti obvodu Rychlé zadání vstupních vlastností obvodu Pomocí implicitních vlastností obvodu můžete přednastavit některé základní parametry jednotlivých prvků, ze kterých se obvod skládá před tím než je vložíte do schématu na pracovní plochu. např. uložení kabelu, typ osvětlení, velikost motoru, typ sběrnice,... Menu 34

35 Parametry obvodu Implicitní vlastnosti obvodu 35

36 Parametry obvodu Logická kontrola sítě Tento příkaz kontroluje logickou soudržnost sítě Konfigurace zdroje - Program nabízí tři typy zdrojů: transformátory, generátory a uživatelem specifikované zdroje. Jsou přípustné následující konfigurace: První soustava zdrojů je uvažována jako normální zdroj. Každý prvek této soustavy musí být shodný (jeden až čtyři transformátory nebo jeden až čtyři generátory). Druhá soustava zdrojů je uvažována jako rezervní zdroj. Každý prvek této soustavy musí být shodný (jeden až čtyři transformátory nebo jeden až čtyři generátory). Je-li použitý všeobecný zdroj (jako hlavní), jakýkoli další typ zdroje nemůže být použit. Je nutné použít alespoň jeden zdroj!!!! Spojitost odkazu na jinou stranu - Systém kontroluje, zda každý příchozí odkaz, odpovídá jednomu odchozímu odkazu na stránku. Problém se smyčkami - Systém kontroluje, zda jakékoli zařízení má více než jedno napájení od nadřazeného zařízení. Jedinečnost sítě - pouze jedna síť může být vložena do projektu. Výsledek logické kontroly je zobrazen v okně zpráv. Jestliže neprovedete logickou kontrolu sítě, je automaticky provedena systémem před výpočtem Nebo 36

37 Parametry obvodu Otevření projektu z předchozí verze programu Při otvírání projektu vytvořeného předešlou verzí programu nabízí My Ecodial aktualizaci projektu: Volba ANO projekt bude otevřen a síť bude automaticky přepočítána Volba Ne projekt bude otevřen bez výpočtu sítě a síť bude uzamčena. 37

38 Parametry obvodu Otevření projektu z předchozí verze programu Můžete rozšířit (zvětšit) sběrnici a přidat další zátěže Všeobecně, pokud je rozváděč předimenzován, je vždy možné přidat některé zátěže bez zvětšení velikosti transformátoru. Pokud požadované změny byly provedeny, My Ecodial zobrazí varování a nabídne odemknutí sítě. Do sítě není možné přidat další zdroj Oblasti uzamknutých prvků mohou být zobrazeny, ale ne upraveny. Pro ukončení tohoto režimu je v menu dostupný příkaz Odemknout 38

39 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 39

40 Součet výkonů Práce v samostatném okně Koeficienty Ku a Ks Účiník před kompenzací Automatická kontrola celkového výkonu Nebo 40

41 Součet výkonů Provede se součet proudů pro každý rozváděč s ohledem na koeficienty soudobosti Ku a Ks Počítá se celkový účiník před kompenzací počítá se zdánlivý výkon zdroje Ku a Ks=1 S je instalovaný výkon Ku a Ks jiné než 1 S je soudobý výkon možnost zadání základních parametrů obvodu možnost zadání základních parametrů rozváděče dvojklik na zvolený rozváděč ve stromové struktuře 41

42 Součet výkonů Automaticky vypočítá teoretický výkon transformátoru a generátoru, přičemž bere v úvahu použitou kompenzaci Automaticky vypočítá proudy v rozdílných větvích obvodů. (např. celkový proud vývodů z rozváděče) Koeficienty Ku a Ks mohou být použity pro optimalizaci návrhu s ohledem na soudobost (současnost) vývodů a rozváděčů. My Ecodial doporučuje velikost transformátoru V případě že použijete frekvenční měniče ve schématu je nutno spustit součet výkonů ještě jednou po provedení detailního výpočtu a následně schéma znovu přepočítat důvod je ten, že program nově nebere v úvahu proud motoru, ale proud odebíraný frekvenčním měničem ten je větší. V prvním součtu výkonů počítá s předpokládanou hodnotou při provedení druhého je již znám konkrétní frekvenční měnič (přesná hodnota odebíraného proudu) Součet výkonů by měl být spuštěn před každou úpravou! 42

43 Součet výkonů Součet výkonů není povinný Uživatel musí manuálně zadat hodnoty proudu ve všech obvodech Výhody: rychlý výpočet: Nemusí se kreslit /vkládat všechny obvody Každý obvod, který chcete vypočítat vložíte pouze jednou a předpokládáte proudy Nevýhody: řešení může být někdy překvapující! SOUČET VÝKONU JE DOPORUČENÝ PRO VELKÉ PROJEKTY! 43

44 Součet výkonů Koeficienty soudobosti (zatížení) Ku: koeficient soudobosti pro obvod může nabývat hodnot od 0.0 do 1 vyjadřuje podíl doby, po kterou je zátěž v provozu. Je použit pro určení proudu tekoucího v nadřazeném obvodu a pro dimenzování zdroje. Nicméně není vzat v úvahu pro volbu ochran. Ks: koeficient soudobosti pro rozváděč vztahuje se k celkovému počtu vývodů v rozvaděči. může nabývat hodnot od 0.0 do 1 vyjadřuje úroveň využití instalace, zvláště pro motory a zásuvky. Proto vyžaduje detailní znalost instalace. Je použit pro volbu sběrnice nebo přípojnicového systému pro který se volí, pro určení proudu tekoucího z nadřazeného obvodu a dimenzování zdroje 44

45 Součet výkonů Koeficienty soudobosti (zatížení) Byty: Spotřebitelé Ks Rozvodnice (IEC439): Obvody Ks Obvody (Ks nebo Ku): Osvětlení 1 Oteplení, vzduchotechnika 1 Zásuvka obvodu.1 až.2 (v průmyslu vyšší) Výtahy 1 /.75 /.6 45

46 Součet výkonů Koeficienty soudobosti (zatížení) Problémy s Ku a Ks Zodpovědnost uživatele Vlastní zkušenosti Znalost instalace Databáze stávajících instalaci Výhody Ku a Ks Cena instalace Nepředimenzování instalace Příklad celkový instalovaný výkon: 144 kva maximální předpokládaný výkon: 80 kva 46

47 Součet výkonů Rozdělení zátěže) Pokud jsou jednofázové obvody připojeny k třífázovému napájení, My Ecodial může automaticky navrhnout rozdělení zátěže mezi jednotlivé fáze Automatické rozdělení zátěží mezi jednotlivé fáze může být následně upraveno Použití je následující My Ecodial seřadí zátěže sestupně Začíná od největších zátěží (zátěže o velikosti 33% celkového zatížení) a umístí je na první fázi My Ecodial pak zkouší zatížit druhou fázi až součet těchto zátěží dosáhne 50% ze zbývajících zátěží. Všechny zbývající zátěže jsou umístěny na třetí fázi. Program v mnoha případech nabízí nejoptimálnější řešení. Výsledek je možné vždy upravit Nadřazený obvod je dimenzován na nejvíce zatíženou fázi 47

48 Součet výkonů Postup výpočtu 63.0kVA 400V 50Hz Síť pro příklad výpočtu T C1 Obvod9 B2 Q1 Rozváděč2 Ks=1.00 Ib=43.5 A Q3 Q4 Q10 C3 Obvod14 C4 Obvod4 C10 Obvod12 Ku=1.0 R3 L10 Ib=5.00 A P=2.94 kw x1 B5 Rozváděč5 Ks=1.00 Ib=38.5 A Q6 Q7 Q8 Q11 C6 Obvod6 C7 Obvod7 C8 Obvod8 C11 Obvod15 L6 Ku=1.0 Ib=5.00 A P=1.15 kw X7 Ku=1.0 Ib=20.00 A P=3.93 kw L11 Ku=1.0 Ib=10.00 A P=5.89 kw x1 x1 M8 Ku=1.0 Ib=8.50 A P=4.71 kw x1 x1 48

49 Součet výkonů Postup výpočtu Ib je pracovní proud odebíraný zátěží. Ib může být použit pro volbu velikosti a nastavení doby zpoždění ochranného zařízení. Proto Ecodial nebere v úvahu koeficient Ku zátěže pro výpočet proudu Ib. Pro 1-fázi a 2-fáze : Pro 3-fáze : I I b b = U = P Ph N kw P cosϕ kw 3U Ph Ph cosϕ Ku prezentuje procentuální zatížení. Pokud uživatel ví, že zátěž bude využívána z 80% celkové zátěže, může vložit hodnotu 0.8. Je to standardně předpokládaná hodnota u motoru. Ku není použito pro tento prvek, ale pro navržení velikosti nadřazených obvodů. 49

50 Součet výkonů Postup výpočtu Součet výkonů pro třífázové zátěže Ku, Ks = 1 sčítají se proudy všech zátěží počítá se celkový účiník před kompenzací Ib 50

51 Součet výkonů Postup výpočtu Součet výkonů pro smíšenou zátěž (3-f + 1-f) U 1-fáz. zátěží se pro dimenzování průřezů vodičů v rozváděči a v nadřazených obvodech počítá s proudem v nejvíce zatížené fázi x 5 A x 18 A 51

52 Součet výkonů Postup výpočtu x x x ( 18 A + 6,8 A + 7 A )= x = 52

53 Součet výkonů Postup výpočtu požadovaný výkon Požadovaný výkon 3-fázová síť S kva = mu Ph Ph I b 3 1-fázová síť S kva = mu Ph N I b 2-fázová síť S kva = mu Ph Ph I b m je napěťový faktor, který bere v úvahu kolísání napětí v síti. Norma stanoví tuto hodnotu na m=

54 Hlavní kroky v programu My Ecodial Všeobecné vlastnosti zadání všeobecných parametrů sítě (napětí, soustava,...) Schéma sítě zadání struktury sítě Parametry obvodu zadání parametrů zátěže, délky kabelu, sběrnic a přípojnicových systémů Součet výkonů výpočet požadovaného výkonu a aktuálních proudu rozvodu Výpočet průřezu kabelu, zkratových proudů, úbytku napětí, volby přístrojů,... Výsledky tisk vstupních / výstupních parametrů použitých pro výpočet 54

55 Výpočet Dialogové okno Okno výpočtu zobrazíme pomocí příkazu Detailní výpočet v menu Výpočet nebo pomocí ikony v nástrojové liště nebo klávesou F5 Okno Výpočet se skládá z: Vlastnosti On-line nápověda Strom sítě Souhrnné informace Detaily výpočtu nebo nebo F5 55

56 Výpočet Dialogové okno Vlastnosti Strom sítě On-line nápověda Souhrnné informace Detaily výpočtu 56

57 Výpočet Označení obvodů ve stromu sítě: Obvod není spočítaný Obvod je spočítaný Obvod není spočítaný, během výpočtu byla nalezena chyba 57

58 Výpočet Detailní informace My Ecodial L 3.4 nyní zobrazuje výsledky výpočtu na 3 záložkách: Alarmy : Ecodial analyzuje a signalizuje nekompatibility nebo signalizuje úpravu parametrů pro výpočet. Výsledky : Ecodial zobrazuje hlavní výsledky pro každý typ zařízení. Detaily : Ecodial zobrazuje detailní informace k výsledkům. 58

59 Výpočet Flexibilita Toto okno dovoluje zobrazit, vypočítat a upravit vlastnosti různých částí sítě a spustit výpočet pro zobrazený obvod nebo pro celou síť. Systém vypočte hodnoty elektrických parametrů podle použitých norem a navrhuje typy vhodných přístrojů. Pokud je nalezeno několik vhodných přístrojů je vybrán jeden z nich jako implicitní. Seznam ostatních implicitních přístrojů je uložen. Změnou implicitní volby a některých parametrů si můžete vyzkoušet různé kombinace a znovu provést výpočet. Pokud jste spokojeni z výsledky, zobrazte další obvod a vypočtěte ho. Tento postup opakujte až do výpočtu posledního obvodu sítě. Další podrobnosti naleznete v Technické dokumentaci o programu My Ecodial (Nápověda) Vypočtené obvody je možné od nevypočtených jednoduše rozeznat pomocí stromu sítě, zobrazeného vpravo nahoře v dialogovém okně: nevypočtené obvody jsou označeny červeným vykřičníkem Pokud změníte velikost zátěže (motor, osvětlení, zátěž,...) v okně výpočet, je nutné znovu spustit součet výkonů pro přepočítání proudu v jednotlivých obvodech a následně proveďte znovu výpočet 59

60 Výpočet Flexibilita Mód Auto Políčko není zaškrtnuto Přístroje a zařízení je zvoleno automaticky programem. Nejsou požadovány žádné další vstupní údaje, My Ecodial použije implicitní (přednastavené) hodnoty (metoda instalace, druh kabelu, ) Mód Manuál Políčko je zaškrtnuto Parametry jednotlivých zařízení jsou zadány uživatelem a program pouze kontroluje zda splňují všechna bezpečnostní kriteria. Nedovolený výběr nebude povolen. Výpočet zařízení Jističe (pojistky) a odpojovače Stykače, relé a motorové spouštěče Kabely, přípojnicový systém a sběrnice Kompenzace 60

61 Výpočet Vypočtené hodnoty Proud zátěže a vypínací schopnost daného jističe Nastavení tepelné spouště zvoleného jističe Nastavení tepelné spouště určuje minimální průřez kabelu Kontrola kabelu (Sf, Sn, Spe teoretický) úbytek napětí ochrana před nebezpečným dotykem zkratové proudy Velikost omezení (přetížení, úbytek napětí, uživatel, ) 61

62 Výpočet Sběrnice a zkratové proudy Velikost sběrnice : Velikost hlavní sběrnice je dána jističem vypočteným z jmenovitého proudu transformátoru (ne ze součtu proudu jednotlivých zátěží!) Pro další sběrnice (distribuční): velikost sběrnice je vypočtena s ohledem na jistič vybraný podle proudu zátěže. Zkratový proud Ik max: zkrat - studený stav (nízká hodnota měrného odporu pro měď) Ik min: zkrat - teplý stav (vysoká hodnota měrného odporu pro měď) Ik3: zkrat mezi třemi fázemi - na svorkách Ik2: zkrat mezi fázemi Ik1: zkrat mezi fází a středním vodičem Poruchový proud If: zkrat mezi fází a zemí Ip: nárazový (dynamický) zkratový proud 62

63 Výpočet Hodnoty měrného odporu ρ 0 : měrný odpor při 20 C (IEC909) měď : 0,01851 hliník : 0,02941 Ωmm 2 m Ωmm 2 m Použité konstanty Pro rozdílné teploty : PVC ρ 1 = 1,2x ρ o pro 70 C ρ 2 = 1,38x ρ o pro 115 C (jestliže S <= 300 mm²) ρ 2 = 1,34x ρ o pro 105 C (jestliže S > 300 mm² ρ 3 = 1,30x ρ o pro 95 C (jestliže S <= 300 mm²) ρ 3 = 1,26x ρ o pro 85 C (jestliže S > 300 mm²) PR ρ 1 = 1,28x ρ o pro 90 C ρ 2 = 1,60x ρ o pro 170 C ρ 3 = 1,48x ρ o pro 140 C Lineární reaktance (neopancéřované kabely) (mω/m) vícežilová nebo jednožilová jádra v trojlístku : λ = 0,08 jednožilové jádro, těsně seskupené : λ = 0,09 jednožilové jádro, volně seskupené : λ = 0,13 63

64 Výpočet Použité konstanty Zkratové proudy (použité hodnoty měrného odporu) Ik3max, Ik2max a Ik1max : ρ o Ik2min a Ik1min: pro ochranu pojistkami :ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 Zemní poruchový proud TNC : pro ochranu pojistkami : ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 Vícežilový, PE zahrnuje pro ochranu pojistkami : ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 PE odděleně pro ochranu pojistkami : ρ 2 pro ochranu jističem : ρ 1 Úbytek napětí : ρ 1 : λ = 0,13 64

65 Popis obvodu Generátor Výkon (kva): jmenovitý výkon generátoru. Obvykle je navržen a zvolen v součtu výkonů, manuálně nemůže být uživatelem nastavena vyšší hodnota. Soustava: připomíná soustavu zvolenou ve všeobecných vlastnostech. Úpravou soustavy zde, bude My Ecodial nabízet úpravu soustavy ve všech podřazených obvodech Rozvod středního vodiče: soustava má nebo nemá rozvedený střední vodič. Uns: připomíná napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. X o (%): reaktance netočivá, 6% výchozí hodnota nebo hodnota od výrobce X d (%): přechodová synchronní reaktance podélná 30% - implicitně nebo hodnota daná výrobcem X d (%): reaktance rázová sycená, použita pro výpočet zkratového proudu, 30% výchozí hodnota nebo hodnota od výrobce Odpor uzemnění zdroje a neživých částí: použitý pro výpočet impedanční smyčky 65

66 Popis obvodu Všeobecný zdroj Uns (V) : napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude My Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. Proud v místě připojení (A): jmenovitý proud nadřazené ochrany (není zakreslena ve schématu). Soustava: připomíná soustavu zvolenou ve všeobecných vlastnostech. Úpravou soustavy zde, bude My Ecodial nabízet úpravu soustavy ve všech podřazených obvodech. Rozvedený střední vodič: soustava má nebo nemá střední vodič. Odpor uzemnění zdroje a neživých částí: použitý pro výpočet impedanční smyčky Ik3max (ka): maximální zkratový proud (Ik3max) v bodě připojení k soustavě nn od, které bude proveden výpočet. Ik1min(kA): hodnota zkratového proudu Ik1min v bodě připojení. Tato hodnota je použita pro výpočet teplé impedance smyčky fáze / střední vodič. Účiník při zkratu: účiník při zkratu du nadřazený (%): úbytek napětí od transformátoru směrem k připojení nn od kterého má být proveden výpočet. Je použit pro výpočet celkového úbytku napětí pro podřazené rozvody nn. My Ecodial použije algoritmy pro výpočet, které závisí na druhu soustavy 66

67 Popis obvodu Všeobecný zdroj Zadávání parametrů. Oblast pro zadávání v závislosti na typu napájení (soustavy) Příklad zapojení soustavy nn, která odpovídá volbě uživatele 67

68 Popis obvodu Všeobecný zdroj Pro výpočet zkratového proudu pro napájení nn, My Ecodial vezme v úvahu: uzemnění nadřazeného napájení Odpor uzemnění zdroje Rs (TT) Odpor uzemnění neživých částí Rm (TT) Impedance vzájemně propojených neživých částí ZPE (IT) hodnotu účiníku zkratového proudu kontroluje správnost vložených hodnot S 18 nabízenými možnostmi připojení nn části, které má nyní uživatel na výběr, může přesněji simulovat reálné připojení. 68

69 Popis obvodu Transformátor Výkon (kva): jmenovitý výkon transformátoru. Obvykle je navržen a zvolen v součtu výkonů, manuálně nemůže být uživatelem nastavena nižší hodnota. Typ: volba mezi olejovým a suchým transformátorem Soustava: připomíná soustavu zvolenou ve všeobecných vlastnostech.. Úpravou soustavy zde, bude My Ecodial nabízet úpravu soustavy ve všech podřazených obvodech. Rozvod středního vodiče: určuje zda soustava má nebo nemá rozvedený střední vodič. Uns (V): připomíná napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude My Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. Napětí nakrátko: My Ecodial čte hodnoty odporu a reaktance transformátoru z tabulek uvedených ve standardu. Sk vn (MVA): úroveň zkratu na vn straně transformátoru. My Ecodial umožňuje vypočítat impedanci (Z) sítě vn (přednastavená hodnota je 500MVA, standardně používaná hodnota v ČR je 250MVA, pokud není známa skutečná hodnota). Zapojení: různá zapojení transformátoru vn/nn trojúhelník - hvězda hvězda - lomená hvězda hvězda - hvězda Pracovní čas ochrany vn (ms): na velikosti tohoto parametru závisí velikost průřezu ochranného vodiče Odpor uzemnění zdroje a neživých částí: použitý pro výpočet impedanční smyčky 69

70 Popis obvodu Transformátor Schéma transformátoru - sítě TN, IT a TT TN IT TT 70

71 Popis obvodu Transformátor průřez ochranného vodiče Olejový transformátor Suchý (epoxidový) transformátor - 71

72 Popis obvodu Transformátor Výsledky : R a X sítě VN (vzorce použity z CENELEC R ) X Q = 0,995 x Z Q R Q =0,1 x X Q R a X transformátoru : obě hodnoty jsou použity z tabulky uvedené v CENELEC harmonizované dokumenty HD / HD Z Q = ( 1,05 Un) S kq 2 Ib: jmenovitý proud transformátoru (In) Ik max (maximální zkratový proud na svorkách transformátorů) SrT In = 3 Un Isc = I k 3max = c max 1,05 Un 3 Z upstream Ztráty v mědi (tepelné ztráty) 2 Pcu = 3 In R T Koeficient nezatíženého napětí Rozdíl mezi IEC 909 a CENELEC R IEC 909 uvažuje že Un je nezatížené sdružené napětí. CENELEC R uvažuje že Un je zatížené napětí. To je důvod proč je použit opravný koeficient. 72

73 Popis obvodu Transformátor Suchý (epoxidový) transformátor (CENELEC HD ) Olejový transformátor (CENELEC HD ) Ecodial provede interpolaci pro chybějící hodnoty výkonu transformátoru 73

74 Popis obvodu Transformátor nn/nn Primární napětí: Jmenovitá hodnota sdruženého napětí (mezi fázemi) na primární straně transformátoru nn/nn. Je shoda s hodnotou napětí nadřazené soustavy. Počet pólů: nabízí 3-fázové nebo 1-fázové transformátory. Jmenovitý výkon: Výkon transformátoru v kva je zvolen s nabízeného seznamu Sek. napětí Us (naprázdno): určuje zda soustava má nebo nemá rozvedený střední vodič. Napětí nakrátko (%): připomíná napětí soustavy. Úpravou napětí zde, bude My Ecodial nabízet úpravu napětí ve všech podřazených obvodech. Polarita přiřazeného obvodu: 3 fázový+n 3 fázový 2 fázový 1fázový - Nadřazený Sekundární uzemnění: sekundární soustava Teplota okolí: Dovoluje snížit výkon transformátoru. My Ecodial nedokáže počítat z hodnotou větší než 40 C. V tomto případě, prosím kontaktujte vašeho zástupce ze Schneider Electric Zapojení: Udává typ zapojení transformátoru. Je uveden v příručce volby Standard: Udává standardní referenci transformátoru nn/nn. Je uvedena v příručce volby Ztráty: Udává typ ztrát transformátoru nn/nn. V aktuální databázi My Ecodialu je pouze transformátor s normálními ztrátami. Tato oblast nemůže být upravena. Je uvedena v příručce volby. Ztráty na zátěži: Udává velikost ztrát při zatížení transformátoru nn/nn. Hodnota z databáze transformátoru nn/nn použita pro výpočet. Tato oblast nemůže být upravena. Je uvedena v příručce volby. Spouštěcí proud: Udává vrcholovou hodnotu proudu transformátoru nn/nn. Hodnota z databáze transformátoru nn/nn použita pro výpočet. Tato oblast nemůže být upravena. Je uvedena v příručce volby. 74

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více