Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB s.r.o Potenciál úspor v oblasti elektrických motorů. ABB Group April 27, 2009 Slide 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB s.r.o Potenciál úspor v oblasti elektrických motorů. ABB Group April 27, 2009 Slide 1"

Transkript

1 Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB s.r.o Potenciál úspor v oblasti elektrických motorů April 27, 2009 Slide 1

2 Automatizace výroby a pohony DM AP-D

3 Nabídka ABB s.r.o. Divize a portfolio produktů a služeb Výrobky pro energetiku Systémy pro energetiku Automatizace výroby a pohony Výrobky nízkého napětí Transformátory, zařízení pro rozvodny VN a VVN, vypínače, rozváděče, svodiče přepětí, rozváděče VN, přístrojové transformátory proudu a napětí VN, senzory Rozvodny, FACTS, HVDC, HVDC Light, elektrárny & automatizace sítí, rozváděče ochran a řídicích systémů pro rozvodny VVN a VN, kabelové systémy VVN Pohony, motory, frekvenční měniče, výkonová elektronika, opravy elektromotorů, roboty, kompletní robotizovaná řešení, poradenství a servis, výroba standardizovaných svařovacích buněk, oprava použitých průmyslových robotů Přístroje a rozváděče nízkého napětí, domovní elektroinstalační materiál, vypínače a odpojovače, inteligentní systémy elektroinstalace Procesní automatizace Řídicí systémy a komplexní dodávky automatizačních řešení, analytika a instrumentace, inženýring a servis pohonů, Operační centrum Česká republika

4 Available energy Snížení ztrát v energetickém řetězci Moderní technologie pomáhají ve všech stupních Primary energy Transport Generation T&D Industrial processes Industrial production Improved well efficiency Higher pipeline flows More efficient fuel combustion Lower line losses, higher substation efficiency ABB technologie může zdvojnásobit produktivitu Improved productivity More efficient motors & drives Process Automation Marine & pipelines Power plant automation Grid operation Process automation Drives & motors September 29, 2014 Slide 4

5 Spotřeba el. energie - elektrický motor Energie 97% Jedno převinutí 1% Pořizovací náklady 2% September 29, 2014 Slide 5

6 Instalovaná báze motorů Typický příklad výrobního závodu Výkon kw Instalovaná báze % Spotřebovaná energie % > > > % 84.4% > > > > Source: United States Industrial Motor Systems Market Opportunities Assessment, December 1998 September 29, 2014 Slide 6

7 EU MEPS 640/2009, napětí do 1000 V, 2-6 pólové Note! IE classes required by the regulation correspond to IE class defined in IEC/EN standard Fáze 1: Od 16. června, 2011 Fáze 2: Od 1. ledna, 2015 Motory musí mít min IE2 (ne IE1) Motory o výkonu kw musí mít buď IE3 nebo IE2 pokud jsou napájené z měniče frekvence Fáze 3: Od 1. ledna, 2017 Motory o výkonu kw musí mít buď IE3 nebo IE2 pokud jsou napájené z měniče frekvence September 29, 2014 Slide 7

8 IE dle IEC/EN IE pro 50 Hz 4-polové motory September 29, 2014 Slide 8

9 Přichází Novela EC640/2009 Hlavní změny od 7/2014 September 29, 2014 Slide 9

10 EU 4/2014 a ABB Redukované požadavky pro označení na štítku motoru Pro malé motory je možno uvádět účinnost jen pro 100% zátěž ABB bude uvádět účinnost ve všech bodech i nadále Na Ex motory se nevztahuje ale ABB bude uvádět IE také September 29, 2014 Slide 10

11 Výpočty úspor pro motory Porovnání motorů s vyšší a nižší účinností September 29, 2014 Slide 11

12 Výpočty úspor pro motory Porovnání motorů s vyšší a nižší účinností September 29, 2014 Slide 12

13 Optimizer výpočty úspor a dokumentace k motorům September 29, 2014 Slide 13

14 Synchronní reluktanční motory pro napájení z FM Snížení ztrát v rotoru 60% Ostatní 100% I 2 R Rotor I 2 R Stator Ostatní IE4 SynRM motor I 2 R Stator 80-90% Ostatní Ztráty IE2 induction motor I 2 R Stator High Output SynRM motor September 29, 2014 Slide 14 9/29/2014 Slide 14

15 Nové SynRM kw rpm IE5 Lepší cos phi Představení na Hannover fair 2014 ABB Group September 29, 2014 Slide 15 9/29/2014 Slide 15

16 Nová generace motorů NXR Více know-how na kilogram Více wattů na kilogram Delší životní cyklus (vinutí, ložiska, atd.) Optimalizované chlazení Nízké vibrace Nízká hlučnost Snadná údržba Vysoká účinnost Jednoduchá instalace a zapojení Krátký dodací termín Vhodný pro všechny aplikace Nízké provozní náklady Vysoká spolehlivost September 29, 2014 Slide 16

17 Pohony s elektrickými motory Čerpadla jsou největšími spotřebiteli energie v průmyslu EU Ostatní Čerpadla Ventilátory Kompresory vzduchové September 29, 2014 Slide 17

18 Možné způsoby regulace pohonů čerpadel škrcení bypassing (obtok) on/off regulace regulace otáček měniči frekvence September 29, 2014 Slide 18

19 Frekvenční měniče (FM) - princip U line U DC U out Supply L1 L2 L3 Rectifier DC link L + C - U d Inverter V1 V3 V5 V4 V6 V2 U1 V1 W1 Motor M 3 ~ Monitoring Control Control Electronics control, monitoring and communication September 29, 2014 Slide 19

20 Spouštění AC motorů FM je ideální softstartér September 29, 2014 Slide 20

21 Úspory - porovnání pro čerpadla (škrcení x měnič) September 29, 2014 Slide 21

22 Účinnost od elektrárny až po čerpadlo Throttling Drive controlled

23 Nástroje pro výpočet úspor Pumpsave a Fansave Verze 5.2 Volně k dispozici na ABB stránkách September 29, 2014 Slide 23

24 Úspory el. energie s měniči frekvence ABB The installed base of ABB drives saved about 400 TWh in 2013, equivalent to the consumption per year of more than 100 million households in the EU-27. If that 400 TWh would have been generated by fossil fuel powered electricity plants, ABB drives reduced CO2 emissions in 2013 by about 340 million tonne, corresponding with the yearly emission of almost 85 million cars September 29, 2014 Slide 24

25 Připravuje se: normy pro účinnost Pro regulované pohony a systémy EN bude Q MEPS budou následovat Pro EU 2015 nebo později Globálně až po IEC ; nejdříve 2017 Month DD, YYYY

26 Normy účinnosti pro PDS a CDM CDM = VSD a PDS = Motor + VSD Ecodesign pro PDS = Power drive systems, stykače, softstartéry, výkonovou elektroniku a její řízení Motor System Extended Product Power Drive System (PDS) Comple te Drive M odule (CDM) Driven equipment Mains & mains cabling Feedin g section Basic Drive Mo dule (BDM) Transmission Auxiliaries Motor Auxiliaries Load Machine Motor Starter (contactor, softstarter ) Motor Control System = C DM orstarter Trafo je součástí PDS pokud je trafo nezbytné pro CDM (Complete Drive Modul) a motor.

27 September 29, 2014 Slide 27

28 Přehled diagnostických měření v rámci FiS Tomáš Langer, Field Servis Ostrava, 06/2014 Servis motorů a generátorů Ostrava

29 ABB s.r.o., Servis motorů a generátorů Ostrava K Zyfu 929, Ostrava Hrabová September 29, 2014 Slide 29

30 ABB s.r.o., Servis motorů a generátorů Ostrava Historie Vítkovice založení navijárny ABB Service Ostrava s.r.o. Společný podnik (50 % ABB, 50 % Vítkovice) Stěhování do nově zrekonstruovaného objektu Změna vlastnického podílu (66 % ABB, 34 % Vítkovice) Zakoupení navijárny OKD Bastro a.s., přemístění do zrekonstruovaného objektu ve stávajících prostorech 100 % vlastnictví ABB Stěhování do nové haly vznik Centrálního evropského servisního střediska September 29, 2014 Slide 30

31 Servis a opravy Portfolio Provádíme revize a opravy všech typů a značek motorů Motory ABB tvoří 20 % oprav Revize a opravy střídavých a stejnosměrných elektromotorů NN, VN Revize a opravy břemenových elektromagnetů Revize a opravy suchých transformátorů Revize a opravy elektromotorů v Ex provedení September 29, 2014 Slide 31

32 ABB Field Service Přehled diagnostických měření v rámci FiS Mechanická měření a poskytované metody diagnostiky - vizuální kontrola strojů kontrola pevnosti spojů, kontrola stavu hřídele, úniky provozních kapalin, kontrola a čištění chladičů apod. - ustavení strojů na pozici používaný přístroj Fixture Laser XA2, dle ustavovacího předpisu daného výrobcem, kontrola ustavení, přeustavení - vibrační diagnostika používaný přístroj společnosti SKF Microlog GX analýza odebraných dat (historie, provozní podmínky, návaznost na poháněné zařízení), analýza odebraných hodnot vibrací, analýza proudových spekter, vyhodnocení stavu rotorových tyčí - MachSense-P kombinace mechanické a elektrické diagnostiky, vyhodnocení stavu stroje dle provozních podmínek Elektrická měření a poskytované metody diagnostiky - vizuální kontroly vinutí (dle přístupu), komutátoru, svorkovnice - měření odporů vinutí - měření a analýza izolačních odporů - zkouška vinutí rázovým generátorem - měření ztrátového činitele Tg δ - kontrola stavu tepelných ochran, topných těles, funkčnosti čidel Speciální diagnostické metody - dle požadavků zákazníka, konzultace se zkušebnou, subdodavateli September 29, 2014 Slide 32

33 ABB Field Service Ustavení strojů na pozici Fixture Laser XA2 Kontrola ustavení strojů horizontálně i vertikálně orientovaných Analýza zjištěného stavu nesouosost hřídelů, uvolněná patka, kontrola spojky Kontrolu ustavení, eventuálně přeustavení stroje je nutné provádět vždy dle ustavovacího předpisu daného výrobcem v návaznosti na poháněné zařízení. September 29, 2014 Slide 33

34 ABB Field Service Vibrační diagnostika Vibrační diagnostika používaný přístroj společnosti SKF Microlog GX Analýza odebraných dat - historie, provozní podmínky, návaznost na poháněné zařízení nezbytné informace Analýza odebraných hodnot vibrací zjištění příčiny zvýšených vibrací nesouosost v systému, ohnutý či jinak poškozený hřídel, mechanické uvolnění paketu rotoru, uvolněné součásti v systému Analýza stavu ložisek doporučení k dalšímu provozu (kluzná x valivá) Analýza proudových spekter, vyhodnocení stavu rotorových tyčí September 29, 2014 Slide 34

35 ABB Field Service Diagnostika MachSense - P Kombinovaná automatická analýza proudu, napětí a vibrací v provozních podmínkách Možnost analýzy celého hřídelového řetězce (motor, převodovka, zátěž) Vystavení protokolu o stavu stroje Aplikačně specifický preventivní plán údržby v detailním reportu Brzké varování pro včasná nápravná opatření v údržbě elektrických strojů September 29, 2014 Slide 35

36 ABB MACHsense-P Hlavní výhody pro zákazníka Jeden systém posuzuje elektrické i mechanické závady v kompletním hnaném řetězci Úspora nákladů: Vysoce spolehlivá a přesná analýza umožňuje snižovat náklady na údržbu Tradiční metody: trendování, jednou za 14 dní, měsíc ABB MACHsense-P: měřící perioda 3 až 6 měsíců v závislosti na zařízení Tradiční Jasně definuje metody kdy a jak ABB má MACHsense-P být provedena specifická Výhody údržba Společný typ analýzy bez ohledu na typ zařízení (klecový, kroužkový), převodovky (planetová, paralelní), a zátěže (čerpadlo, ventilátor) Analýza vibrací a elektrických veličin prováděna separátně Inteligentní systém přímo zohledňuje provedení and konstrukční aspekty každého stupně řetězce a používá specifický výpočetní algoritmus Používá jeden software pro analýzu měřených veličin Individuální přístup, ne jedna šablona na vše Významně snižuje prostor pro poruchu September 29, 2014 Slide 36

37 ABB Diagnostika LEAP Lifetime Expectancy Analysis Program čili LEAP je unikátní program ABB pro analýzu předpokládané životnosti LEAP hodnotí podmínky izolace statorového vinutí u elektrických strojů Analýza a testování jsou prováděny jednorázově a mohou být a mohou být kombinovány s běžnou údržbou typu L1 L4 ABB September 29, 2014 Slide Slide 37 37

38 Strategický plán údržby stroje Preventivní údržba Měření stavu Odhad životnosti Kontinuální, on line opatření přijatá v reálném čase Snaha omezit škody nebo provoz za mimořádných podmínek On line, ale ne nezbytně trvale Analýza akce následující po sběru dat Zabraňuje poruchám, pomocí kroků krátkodobé údržby on-line + off-line Analýza a opatření v návaznosti na sběr dat Detekce prvků omezujících životnost již v počátečním stadiu, což je užitečné jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém plánování údržby. ABB MACHsense - P LEAP September 29, 2014 Slide 38

39

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 2 O společnosti Control Techniques Společnost Control Techniques Společnost Control Techniques se specializuje na řešení pro průmyslové

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ 9.-11. červen 2015

XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ 9.-11. červen 2015 XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech PLZEŇ 9.-11. červen 2015 Pořadatel konference Česká elektrotechnická společnost ÚOS Elektrické pohony ve spolupráci se ZÁPADOČESKOU UNIVERZITOU V PLZNI,

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Siemens v České republice

Siemens v České republice Siemens v České republice Produkty, služby a řešení VSTOUPIT English version ENG Seznam produktů a řešení Seznam produktů a řešení Sektory Seznam společností Průmysl Infrastructure & Cities Energetika

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

84% < 30 us. Moderní aktivní filtry VLT Advanced Active Filter Spolehlivé potlačení harmonických kmitočtů ve vašich aplikacích. www.danfoss.

84% < 30 us. Moderní aktivní filtry VLT Advanced Active Filter Spolehlivé potlačení harmonických kmitočtů ve vašich aplikacích. www.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Moderní aktivní filtry Advanced Active Filter Spolehlivé potlačení harmických kmitočtů ve vašich aplikacích < 30 us Doba odezvy Extrémně rychlá aktivní filtrace pro nepřekatelné

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP

1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1LE, 1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP Velikosti 63 až 315 Výkony 0,09 až 315kW Katalog D 81.1 červenec 2011 Motory www.siemens.cz/motory www.siemens.com/motors

Více

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Stykem chlazené šroubové kompresory s nastavitelnou rychlostí otáčení

Stykem chlazené šroubové kompresory s nastavitelnou rychlostí otáčení TM Stykem chlazené šroubové kompresory s nastavitelnou rychlostí otáčení TM VÝJIMEČNÁ SPOLEHLIVOST NIRVANA OPRAVDOVÝ KOMPRESOR S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ OTÁČENÍ NYNÍ DODÁVANÝ V JEDNO A DVOUSTUPŇOVÉ VERZI

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise Kontaktní údaje ABB s.r.o. Lucia Sekerešová PR Manager Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234 322 111 Fax: +420 234 322 113 www.abb.cz Copyright 2010 ABB. Všechna práva vyhrazena. Výhody efektivního

Více

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 FS MULTI ECOi ECO G VENTILACE NOVÉ SYSTÉMY VRF 2013 / 2014 NEW 2013 / 2014 VRF RANGE Summary PANASONIC LEADING THE WAY

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA SEKCE 1 PRVKY SÍTÍ Garant: Karel Kohout, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. COSI COMPACT OPTICAL SENSOR INTELLIGENCE Stanislav Návoj, ALSTOM Princip, technické řešení a použití optických senzorů. PROVOZNÍ

Více

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 2 0 1 2 / 1 3 LIGHT COMMERCIAL KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 RAV Light CommeRCiAL 2 I TOSHIBA Pro profesionální použití? Výhradně profesionální řešení! Filozofie firmy Toshiba je založená

Více

Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE. www.eurecar.

Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE. www.eurecar. DÍKY POCHOPENÍ AKTUÁLNÍCH TECHNICKÝCH AUTOMOBILOVÝCH INOVACÍ JSOU NOVÉ TECHNOLOGIE TRANSPARENTNÍ 1 V TOMTO ČÍSLE 1 Systém Start-Stop Vydání 01 Prosinec 2012 Evropská unie upravuje množství emisí znečišťujících

Více

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2 I TOSHIBA LIGHT COMMERCIAL Kvalita především Základní filozofií výrobce zařízení TOSHIBA je neustálé zvyšování kvality a hledání, a aplikace

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Frekvenční Měniče vacon 100 jednoduše vynikající

Frekvenční Měniče vacon 100 jednoduše vynikající Frekvenční Měniče vacon 100 jednoduše vynikající jde to skutečně snadno Automatizace průmyslu neustále roste a k velkým ztrátám energie dochází v současné době v důsledku obvyklé konstantní rychlosti a

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Řídící jednotka zátěžového managementu vedoucí práce: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.

Více

Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů

Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů Energie nedílná součást života Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů Ing. Jan Bedřich Česká komora lehkých obvodových plášťů 1 Energie nedílná součást života Typy energií 1. Elektrická Elektrická

Více

Výrobková informace INSUM. Nová generace inteligentních rozváděčů. Rozváděče nízkého napětí

Výrobková informace INSUM. Nová generace inteligentních rozváděčů. Rozváděče nízkého napětí Výrobková informace INSUM Nová generace inteligentních rozváděčů Rozváděče nízkého napětí 2 1.0 INSUM nová tvář řídícího systému 4 2.0 Co je na tomto systému nového? 5 3.0 Zkratky 4.0 Související dokumentace

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více