ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO CEREBROVASKULÁRNÍHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Název části zadávací dokumentace PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zadavatel veřejné zakázky Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice Šance pro váš rozvoj Tento projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 1. Operační mikroskop s ICG angiografií 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Mikroskop představuje základní a každodenní operační přístroj v neurochirurgii. Bezpečnost pacienta i preciznost a radikalita operace je přímo ovlivněna kvalitou mikroskopu. Ten je současně přístrojem, ve kterém se integrují další diagnostické a terapeutické technologie jako neuronavigace, DICOM, ICG angiografie a 5-ALA fluorescence, bez kterých může část patologických procesů zůstat v operačním poli neodhalena zraku operatéra. Samozřejmostí je dnes dokonalá archivace HD dat. To vše se musí odehrát v omezeném prostoru operačního sálu, z čehož vzniká požadavek na kompaktnost mikroskopu a jeho snadnou manipulovatelnost. Pořízení přístroje s níže uvedenou specifikací umožní využití nejmodernějších modalit, kterými může být v současné době neurochirurgický operační mikroskop osazen. V tomto oboru je patrna velmi rychlá evoluce. Především možnost peroperační angiografie s kvalitativní a kvantitativní analýzou nálezu je dnes zásadní pro správné ošetření mozkových aneuryzmat a cévních malformací, případně vaskularizovaných tumorů. Klíčová je tato angiografie k detekci drobných tepen (perforátorů), jejichž poškození může být jinak fatální. Hodnocení peroperační fluorescence umožňuje radikální resekci tumorů, což vede k prodloužení života pacientů. Dokonce lze prokázat přechod tumoru do maligní fáze dříve než histologicky- synergie s onkologickým programem. Peroperační digitální videořetězec umožní okamžitou reprodukci prováděného výkonu, což přispěje ke zvýšení chirurgické přesnosti a kontroly a rovněž umožní kvalitní archivaci dat. Projekce dat z navigace, CT, MR přímo do okulárů operatéra usnadňuje prostorovou orientaci a minimalizuje invazivitu chirurgického výkonu. Neurochirurgické oddělení tuto modalitu začalo používat jako první v ČR. Ovládání mikroskopu pomocí joysticku je moderní možností práce s mikroskopem, což vede k urychlení MIKRO fáze a snížení únavy operatéra. Přístroj dále splňuje nejpřísnější požadavky na optické a ovládací prvky celého systému, včetně možnosti systémového přenosu dat. Předpokládaný počet ošetření na tomto přístroji je 400 až 500 za rok z toho 150 pro iktové pacienty. podlahový stativ, kolečka pro snadnou manipulaci ve všech směrech, možnost zablokování pro snadný pohyb v přímém směru, účinné brzdy pro bezpečné a pevné zajištění na požadované pozici pro snadnou manipulaci na omezeném prostoru operačního sálu uzavřený a kompaktní design s plně integrovanými kabely a světlovodiči Full HD kamera integrovaná do hlavy mikroskopu integrovaný multifunkční HD dotykový displej pro zobrazení operačního procesu pro ovládání funkcí mikroskopu a stativu integrovaný optický dělič s optimalizací světla pro boční asistenci, dokumentaci dva optické výstupy - i pro pozici face-to-face symetrické optické osy pro face-to-face s integrálními rotačními adaptery možnost nastavení ideální pozice operatéra i asistenta

3 naklápěcí binokulární tubusy 180 pro operatéra i asistenta s centrálním nastavením PD, širokoúhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce apochromatická optika integrovaná elektronicky kontrolovaná clona pro zlepšení hloubky ostrosti variabilní pracovní vzdálenost mm, nastavitelná manuálně, motoricky nebo pomocí autofokusu laserový autofokus v celém rozsahu pracovní vzdálenosti volitelně aktivovaný spínačem na držadlech integrovaná zaostřovací pomůcka pro jednoduché a rychlé zaostření po změně polohy dva světelné body v okuláru, které svým sjednocením indikují ideální zaostření automatická úprava rychlosti zaostření v závislosti na aktuálním zvětšení zoom systém 1 : 6, motorizovaný i manuální, s nastavitelnou rychlostí koaxiální osvětlení s variabilní velikostí osvětleného pole integrované přídatné osvětlení pro eliminací stínů v úzkých kanálech automatická úprava intenzity světla při změně zvětšení možnost individuálního nastavení fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru integrovaný interface pro mikromanipulátor CO2 laseru vč. funkce fokus-stop nastavitelná ergonomická držadla, symetrická, nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro jednotlivé funkce a ovládáním všech základních funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy, X-Y) motorizovaný X-Y posun ovládaný na držadlech neomezená vyvážená mobilita s magnetickými brzdami ve všech osách automatické vyvážení kompletního systému při změně pozice příslušenství bezdrátové multifunkční nožní ovládání s programovatelnými spínači integrované xenonové osvětlení 300 W včetně zálohy, rychlá výměna, zobrazení zbývající doby životnosti aktuálně používané lampy, automatická indikace vadné lampy individuální nastavení pro jednotlivé uživatel / procedury digitální HD videořetězec kompletně integrován do stojanu a mikroskopu videoobraz operace na dotykové obrazovce integrované do stojanu funkce zmrazení obrazu, PiP picture in picture, možnost zhotovení jednotlivých snímků nebo videozáznamu, automatické ukládání v systému spojení záznamů se jménem pacienta, editace záznamů obrázky ve formátech TIFF, JPG, BMP videozáznam MPEG2 analogové videovýstupy BNC, Y/C, RGB digitální výstupy pro Firewire a DV kompletně integrované digitální video s paralelním DVD záznamem, bez externích modulů

4 archivace obrázků i videozáznamů na HDD, možnost exportu přes CD, DVD, USB nebo přes LAN do NIS (DICOM) aplikace ke střihu a další práci s videem mimo vlastní mikroskop s dostatečným HW vybavení pro práci s videem. integrovaný LAN interface a modem DICOM data interface správa dat pacienta s automatickou archivací pro obrázky, videodokumentaci i hlasové komentáře z průběhu operace servisní modul pro vzdálenou diagnostiku dostupný přes NIS nebo modem k optimalizaci případných servisních zásahů integrovaný barevný displej s projekcí do obou okulárů operatéra k zobrazení dat z navigace, CT, MRI, endoskopu atd. s funkcí superimpozice, s možností ovládání zobrazení dat z rukojetí při zachování sterility systému integrovaný modul pro fluorescenční detekci tumorů včetně softwarové analýsy integrovaný modul pro intraoperativní angiografickou diagnostiku SW modul pro dynamickou analýzu angiografického nálezu automatický systém vyvážení celého mikroskopu nezávislý na pozici či příslušenství vacuum systém pro odsátí vzduchu ze sterilních návleků, které bude v činnosti po celou dobu operace

5 2. UZV přístroj pro vyšetřování s kontr. látkou - neurochirurgické odd. 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj je klíčový pro další rozvoj cévního programu: kontrola vasospasmů u subarachnoidální krvácení, předoperační a peroperační vyšetření u EC-IC anastomós. Peroperační užití zlepší bezpečnost cévních, punkčních a resekčních výkonů na CNS, umožní peroperační a pooperační kontrolu radikality výkonů na CNS. Přístroj bude použit primárně pro práci na neurochirurgickém operačním sále. V dnešní době při řešení různých cévních patologií uložených v hloubi mozku, jako např. kavernosní malformace hledáme tuto patologii pomocí peroperační navigace. Ta může být v některých situacích ovlivněna posunem mozku při manipulaci (shift). Rychlou a efektivní alternativou je peroperační ultrazvuková navigace. Důležité je peroperační spojení UZ a dalších dat získaných z CT či MR pomocí navigace. Kromě tohoto primárního účelu bude UZ použit ke klasickým, neurologickým účelům, jako např. v neinvazivní diagnostice patologického průtoku na magistrálních tepnách mozku, včetně časných reokluzí po karotické endarterektomii nebo angioplastice se stentem. Přístroj tedy kromě peroperačního užití umožní rutinní bedside testování průchodnosti cév na neurochirurgické JIP a oddělení. Je velmi žádoucí snižovat radiační zátěž při vyšetřování cévních pacientů, kdy kontroly průchodnosti cévy pomocí UZ mohou být častější než pomocí CT angiografie (vyšetření mozkových cév). Předpokládaný počet vyšetření na operačním sále je 50 až 60 za rok. Vyšetření na lůžkách a ambulancích předpokládáme do Specifikace high end přístroje (ultrazvukového přístroje pro vaskulární vyšetřování kontrastní látkou) a neurochirurgické použití na sále Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření Poloha monitoru a ovládacího pultu musí být výškově nastavitelná v rozsahu alespoň 30 cm do výšky 170 cm - pro vyšetření stojícím lékařem při práci na operačním sále Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje Přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 18MHz Aspoň 3 konektorové vstupy pro zobrazovací sondy Monitor s úhlopříčkou alespoň 17 typu LCD/TFT s vysokou rozlišovací schopností a digitálním vstupem DVI Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací Požadovaná zobrazení : B-mode na základních frekvencích B-mode na harmonických frekvencích PW pulzní doppler

6 Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení Simultánní duální zobrazení (twin view) B mode a B-mode + CFM v reálném čase Zobrazení s použitím harmonických frekvencí generovaných pomocí kontrastních látek s možností provedení kvantitativní analýzy požadováno u konvexní abdominální i lineární sondy Přístroj musí mít možnost rozšíření o elektronickou matrixovou lineální sondu v rozsahu 6 15MHz Možnost práce s navigací: Přístroj musí mít jednu z následujících modalit: Peroperační možnost propojení UZ přístroje přímo se stávající neuronavigací VV2 Brainlab s možností práce s navigovanou sondou v reálném čase s možností fuse s CT a MR v navigací Modul pro synchronní zobrazení ultrazvukového zobrazení nafusované do CT a/nebo MR včetně prostorové registrace sondy. V tomto případě musí být součástí nabídky příslušný SW a HW pro registraci polohy sondy peroperačně. Požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie : DICOM Verification/Service DICOM Print DICOM Storage DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 3000 snímků Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) i typy

7 Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD- R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 300GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM Přístroj musí mít USB výstup pro připojení externích zařízení (externí HDD, ext. Flash paměť, externí tiskárna). Dálkové ovládání. B/W printer s digitálním vstupem Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení Sondové vybavení : Fázová sonda 1,5-5 MHz neurologické aplikace TCD, TCCS Možnost připojení + mikrokonvexní sonda pro otevřenou operativu mozku s možností punkcí a kompatibilitou s neuronavigací možnost připojení + Burr-hole sonda pro vyšetření mozku z návrtu o průměru do 1 cm, možnost punkcí, kompatibilita s neuronavigací možnost připojení + Transphenoidální sonda pro vyšetření hypofýzy přes dutinu nosní maximální průměr distálního konce 9mm, celková délka sondy 300mm, pružný ohebný dřík

8 3. Transkraniální UZV - neurochirurgické odd. 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Medicínským účelem přístroje je monitorace embolizací a ischemie při operaci karotické endarterektomii, karotického stentu. Je prokázáno, že tento typ monitorace snižuje riziko následné mrtvice. Transkraniální dopplerovský ultrazvuk slouží k vyšetření mozkové cirkulace neinvazivně přes intaktní kost. Přístroj umožní peroperační monitoraci vasospasmů na JIP, monitoraci mikroembolií v indikaci problematických patologií karotid a vertebrálních tepen a vyšetření cerebrovaskulární reaktivity. Přístroj umožňuje srovnání stupně nedostatku krve v mozkových cévách. Tato veličina se vyšetřuje pomocí změn tenze CO2 v krvi a změnami krevního tlaku. Tyto výsledky srovnáváme s výstupy z MRA (NOVA). Možnost této korelace má KCC ČB jako jediné v ČR. Využití přístroje je cca 350 pacientů/rok. Kompletně digitální neurosonologický dopplerovský systém Aspoň 22 barevný displej vysokého rozlišení Dopplerovský M Mod s detekcí embolií v různých hloubkách insonace Detekce embolů, diferenciace typu embolů CO2/vasomotorické testy integrované do přístroje svým příslušenstvím Integrace kapnometrie do přístroje včetně kompletního vybavení pro kapnometrii. Měření evokovaných toků Bilaterální helma s 2 ev 2,5 MHz monitoračními sondami (minimálně 2) Vozík. UPS. Dostatečná velikost HDD odpovídající současnosti 2 dopplerovské kanály, 4 okna spektra sondy: tužkové 1,2,8 MHz. 2 2,5 MHz multifrekvenční do ruky. 16 MHz sonda s průměrem 2 mm. 2 MHZ monitorační sondy s uchycením na helmu. Multifrekvenční monitorační sondy. Držáky monitoračních sond pro užití na JIP a peroperačně, které obstojí i při lehkém neklidu pacienta. V ceně bude zaškolení personálu pro práci se všemi dostupnými moduly

9 4. a Transkraniální UZV - neurologické odd. 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj bude sloužit pro pacienty multioborové JIP, a IMP neurologického oddělení umožní ultrazvukové zobrazení extra i intrakraniálních tepen, monitoraci cévních spasmů u pacientů s mozkovým krvácením, monitoraci zprůchodňování a samotné rozrušování krevních sraženin v tepnách u trombolyzovaných pacientů (tzv. trombotrypse). Předpokládaný počet vyšetřených pacientů je cca 350/rok. plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku vysoce mobilní přístroj, vhodná je přenosnost, bateriový provoz monitor s úhlopříčkou alespoň 15 typu LCD s vysokou rozlišovací schopností ovládání přístroje pomocí hardwarové klávesnice s barevným rozlišením ovládacích prvků dle stavu a dostupnosti v daném režimu připojení alespoň dvou UZV sond pomocí multiport adaptéru pracovní režimy: B-mode na základních a harmonických frekvencích barevné dopplerovské mapování, energetický doppler (Angio, Power doppler), vhodné je barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vyšší rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí PW pulzní doppler s možností steeringu úhlové (compound) zobrazení na všech sondách trapezoidální (lichoběžníkové) zobrazení na lineární sondě možnost přepínání uspořádání B obrazu a doppl. spektra nad sebou / vedle sebe simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase automatická jednotlačítková optimalizace obrazu a dopplerovských parametrů zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole i ve zmrazeném režimu základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí včetně automatického trasování dopplerovské křivky s automatickým výpočtem PI, RI, Vmax, Vmin na zamražené i živé dopplerovské křivce v reálném čase, angiologický software, kardiologický software, bezplatný update paměťová smyčka s možností manuálního či dynamického přehrávání B/W printer s digitálním vstupem HDD, USB výstup, komunikace ve standardu DICOM, možnost přenosu do nemocniční sítě Sondové vybavení: 1) sektorová sonda 2-4 MHz transkraniální doppler+ kardio 2) lineární sonda 6-12 MHz cévní aplikace

10 4. b UZV přístroj pro vyšetřování s kontr. látkou - neurologické odd. Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj bude sloužit k vyšetřování lůžkových i ambulantních neurologických pacientů vč. pacientů sledovaných v cévní ambulanci, umožní ultrazvukové zobrazení extra i intrakraniálních tepen vč. vyšetření cerebrovaskulární reaktivity (změn rychlostí v mozkových tepnách při zátěži nedostatkem kyslíku) a monitoraci mikroembolizací (důležité u srdečních vad, u zúžení přívodných mozkových tepen). Je nutné, aby se jednalo o přístroj nejvyšší kvality, neboť popsaná vyšetření jsou jedna z nejnáročnějších na kvalitu sondy i přístroje. Předpokládaný počet vyšetřených pacientů je cca 1200/rok, navýšení počtů může být za současného využití internisty a neurochirurgy. Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje Přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 17MHz 3 konektorové vstupy pro zobrazovací sondy Monitor s úhlopříčkou alespoň 19 typu LCD s vysokou rozlišovací schopností Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací Požadovaná zobrazení : B-mode na základních frekvencích B-mode na harmonických frekvencích PW pulzní doppler Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení Simultánní duální zobrazení (twin view) B mode a B-mode + CFM v reálném čase Zobrazení s použitím harmonických frekvencí generovaných pomocí kontrastních látek s možností provedení kvantitativní analýzy Modul pro synchronní zobrazení ultrazvukového zobrazení a zobrazení jiné modality (CT, MRI) včetně prostorové registrace sondy. Součástí nabízeného přístroje musí být příslušný software i hardware pro registraci polohy sondy Požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

11 Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie : DICOM Verification/Service DICOM Print DICOM Storage DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 3000 snímků Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) i typy Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD- R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 300GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení ext. HDD, ext. Flash paměť, ext. tiskárna B/W printer s digitálním vstupem Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení Sondové vybavení : lineární sonda pro vyšetření periferních cév sektorová sonda pro transkraniální (TCD) vyšetření

12 5. a Peroperační elektroencefalografie (EEG) 1 ks (nové) Popis současného stavu: KCC ČB nemá peroperační EEG k dispozici. Přístroj pro ambulantní použití, kterým nemocnice disponuje, je určen pro vyšetřování nemocných především s epilepsií a vytížení, mobilita a jeho konfigurace nedovolují jeho použití na sále. Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Pořízení peroperačního EEG umožní časnou a přesnou detekci poruchy prokrvení mozku při operaci. Stav elektrické aktivity nervových buněk v průběhu operace je zásadní pro funkci mozku. Přístroj zachycuje změny elektrické aktivity nervových buněk a tím lze při operaci předejít trvalému poškození mozku. Nervové buňky přežívají jen několik minut bez dodávky kyslíku. Proto pouze okamžitá změna operačního postupu na základě změny elektrické aktivity pořízené EEG směřující k obnově krevního průtoku. Předcházení nedokrevnosti mozku při operaci předchází vzniku pooperačního deficitu a invalidity. Tím se také snižuje náročnost pooperační péče o pacienta, je rychlejší rekonvalescence a razantně se snižuje délka pobytu na JIP, je možná časnější propuštění pacienta a je snížená potřeba rehabilitační léčby, zvláště té ústavní. To vše dramaticky snižuje náklady související s primární operací. Využití přístroje ročně je u přibližně 80 pacientů operovaných pro intrakraniální aneurysma, 5 až 10 pacientů, kde je prováděna anastomóza extra-intrakraniální při uzávěru vnitřní krkavice a 20 pacientů operovaných pro arteriovenozní malformaci a dalších cévních rekonstrukčních výkonech, zejména v povodí střední mozkové tepny. Intraoperační modul a EEG pro intraoperační monitoraci na sále 8-mi kanálový přístroj EMG / EP Proudový stimulátor min mA (0-400V) Pedál pro nožní ovládání třípedálový systém Vyhodnocovací stanice (PC) standardní (ne notebook) včetně LCD Operační systém a všechny aplikace nezbytné pro provoz přístroje budou součástí nabízené konfigurace a ceny Nástroj pro tvorbu závěrečných zpráv Tiskárna pro tisk zpráv laserová Audio stimulátor a Kalibrovaná sluchátka pro BAEP Stimulační monitor pro VEP Celý systém umístění na vozíku pro snadnou manipulaci Nastavitelné rameno pro vstupní předzesilovač SW pro nastavení společné referenční elektrody Možnost nastavení retenčních hodnot (včetně možnosti nastavit si vlastní hodnoty) EMG monitor (možnost záznamu až 120 minut spontánního EMG signálu)

13 Magnetický stimulátor s monofázickými stimulačními pulzy a cívkou s dálkovým ovládáním (na cívce ovládací prvky pro nastavení intenzity stimulace, aktivace stimulátoru a spuštění stimulu). Systém musí umožnit provedení minimálně následujících vyšetření: Vyšetření vedení motorickými a sensitivními nervy (NCV) F-Vlna Inching (odstupy) Programové moduly pro vyšetření s využitím magnetické stimulace Decrement Test H-Reflex Kvantitativní EMG včetně možnosti zpětného přehrání hodnoceného EMG signálu IP analýza TA analýza MUP (single MUP, multi MUP, manuál MUP) analýza Zrakové EP (VEP) Sluchové EP (BAEP) Blink Reflex SomatoSensorické EP ( SSEP) Symphatetic Skin Response

14 5. b Elektrofyziologická monitorace (MEP, SEP) 1 ks (obnova) Popis současného stavu: KCC ČB - neurochirurgie disponuje přístrojem pro elektrofyziologickou monitoraci evokovaných odpovědí. Přístroj byl vyroben 2005, technologicky již nesplňuje dnešní kriteria a životnost modulů je také vyčerpaná. Přístroj neodpovídá stávajícím požadavkům na multimodální monitoraci. Při ní je současně sledována vodivost více funkčně významných nervových drah (motorická, somatosenzorická, sluchová, zraková). To je hlavním omezením monitorace a přináší zbytečné zpoždění v detekci poruchy vzniklé při operaci. V rámci projektu bude zastaralý přístroj nahrazen novým, sofistikovanějším přístrojem. Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj umožňuje sledování vodivosti nervových drah během operačního zákroku na cévách živících mozek a míchu a zvyšuje tak bezpečnost operace. Zachovaná vodivost nervových drah je nutnou podmínkou pro přenos signálu z mozku ke svalům a z periferie do centra. Stejně jako nervové buňky, tak i jejich spoje jsou závislé na nepřetržitém prokrvení. Změny perfuze nastávající při operaci jsou často v rychlém sledu a mohou být i krátkodobé. Jejich včasné zachycení je zásadní pro rychlou reakci. Bez ní by došlo k nevratné poruše. Přínos multimodální elektrofyziologické monitorace spočívá v rychlém a přesném odhalení poruchy vedení důležitých drah. Jedině multimodální současné snímání odpovědí umožní zachycení poruchy perfuze v různých místech mozku a míchy. Pokud by byly odpovědi snímány sukcesivně, unimodálně, hrozí riziko pozdní detekce poruchy, pozdní reakce neurochirurga a nevratné poškození tkáně mozku a míchy. Přístroj předchází vzniku trvalého deficitu a tím snižuje perioperační morbiditu a invaliditu. Významně snižuje náklady na event. další rehabilitaci a následnou péči. Zvyšuje bezpečnost chirurga časnou informací o hrozícím problému. Integrace neurofyziologických monitorací s dalšími operačními technologiemi je nezbytná téměř ve všech situacích vyžadujících současné hodnocení mnoha informací a plynulou komunikaci operatéra a neurofyziologa. Multimodalita přináší vyšší senzitivitu pro určení poruchy, protože snímání je soustavné na mnoha drahách. Pořízený signál je kvalitnější z důvodu sofistikovanějších technologií použitých v přístroji, tím se i výrazně zkracuje doba nezbytná k pořízení záznamu. Reakce neurochirurga je o to časnější. Rychlost reakce je hlavním pozitivním faktorem pro prevenci trvalé poruchy. Předpokládá se využití přístroje v rozsahu všech cévních operací. IOM monitorovací systém jako plně funkční celek obsahující všechny součásti nezbytné pro jeho použití při monitoraci na operačním sále. Minimálně 32 kanálový systém (64 vstupů) s možností monitorace EMG/EP/EEG Každý kanál volitelně použitelný pro libovolnou monitorovanou modalitu EMG/EP/EEG Možnost simultánní monitorace všech dostupných modalit v rámci jednoho protokolu (jednoho monitorovaného výkonu). Monitorace EP kontinuální automatická monitorace všech modalit EP (VEP,SEP,MEP,AEP). Monitorace formou trendů, automatické rozpoznání a označování vrcholů. Zobrazení historie naměřených křivek (waterfall Windows). Monitorace EMG monitorace spontánního i stimulovaného EMG. Ukládání měřených hodnot.

15 Přístroj vhodný pro peroperační monitoraci sledování trendů všech monitorovaných modalit v závislosti na konfiguraci protokolu automatické ukládání všech monitorovaných modalit u monitorovaných záznamů pro pozdější použití možnost tisku závěrečné zprávy, nebo okamžitého tisku průběžných výsledků variabilní zobrazení možnost konfigurace zobrazovaných dat v závislosti na preferenci uživatele a zvoleném protokolu monitorace možnost vytváření a úpravy protokolů pro monitoraci s využitím všech dostupných modalit a stimulací možnost změny nastavení základních parametrů protokolu i během monitorace možnost ukládání duálního (dvoukanálového) synchronizovaného videozáznamu (signál z mikroskopu a makrokamery z operačního sálu) detekce a potlačení rušení od zdrojů rušení například elektrokoagulace minimálně 2 nezávislými kanály (detekce a odrušení minimálně 2 různé zdroje rušení ). možnost vzdáleného vyhodnocování a real-time monitorace s využitím počítačové sítě možnost tisku zprávy elektronicky do PDF formátu Stimulátory : Visuální stimulátor pro peroperační použití se zábleskovými brýlemi Audiostimulátor pro peroperační použití Click stimulus Somatosensorický stimulátor: minimálně 8 nezávislých el. Stimulátorů 0-100mA (0-400V) TCeMEP stimulátor: minimálně 2 nezávislé stimulátory (2 nezávislé kanály) V / mA s možností Train a Double-train stimulace. TCeMEP Stimulátory jako nativní součást dodaného přístroje s ovládáním zakomponovaným do vlastního monitorovacího prostředí shodně jako ostatní stimulátory nikoli externí stimulátor. Nízkoproudový stimulátor (low Current) pro přímou stimulaci: minimálně 1 nízkoproudový stimulátor pro přímou stimulaci 0-20mA příslušenství : LED brýle pro peroperační VEP Sluchátka pro peroperační BAEP základní sada spotřebního materiálu pro uvedení přístroje do provozu a provedení základní monitorace HW platforma Zobrazovací jednotka min 24 Celý systém umístěný na vozíku pro snadnou manipulaci Vlastní jednotka odolná proti zasažení tekutinou (v blízkosti pacienta v průběhu operace) minimální IP krytí 64 Tiskárna pro tisk výsledných zpráv případně událostí z průběhu monitorace Vyhodnocovací stanice (počítač) jako součást dodaného systému s možností ukládání a archivace minimálně 500 záznamů.

16 6. Flowmetr intraoperační 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj slouží k peroperačnímu měření krevního průtoku cévou v absolutních hodnotách (ml/min.). Znalost průtoku cévou v absolutních hodnotách umožní časnou korekci eventuální technické peroperační chyby, která mohla změnit průtok v operované cévě. Není jiné alternativy k určení průtoku v ml/min. než princip transit time flow measurement (TTFM). Předpokládané využití přístroje je 80 až 100 za rok. zařízení sloužící k peroperačnímu měřením průtoku krevního cévou v absolutních hodnotách (ml/min) výpočet indexů z naměřeného průtoku součástí dodávky musí být perivaskulární sondy na měření tepny o průměru 1,5, 2, 3 mm, 6, 10 mm v dostatečném počtu. Sonda musí být uzpůsobena mikrochirurgickým podmínkám- bajonetové zakončení, ohebný konec pro přesné umístění na cévu pomocí mikroskopu.

17 7. Kavitační ultrazvukový aspirátor 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj slouží k ultrazvukové trypsi (rozrušení) tkáně, která je současně šetrně odsávána. UZ technologie umožňuje odstranit šetrně nežádoucí tkáň bez porušení cév. Systém slouží jednak k odstraňování expanzí z mozkové tkáně - tumory a tuhé hematomy a dále slouží k bezrotačnímu odstranění kosti v přístupu k cévám v bazi lební při řešení některých anerysmat. Nově lze tedy takto odstraňovat i kost. Toto bezrotační odstranění kosti (hrot ultrazvukového aspirátoru pouze vibruje) lze užít při odstraňování kostí z těsné blízkosti životně důležitých struktur při přístupu k některým cévním patologiím. Bezrotační resekce kosti nemá riziko namotání cévy. Tato komplikace během přístupu k aneurysmatu se ve světě již odehrála s fatálním důsledkem. Nově pořizovaný přístroj musí disponovat výkonem umožňujícím právě bezrotační odstranění kosti. Předpokládané využití přístroje je 50 až 100 za rok. Dodávka kompletního ultrazvukového systému pro emulzifikaci měkkých a tuhých tkání s možností bezpečného opracování kostí. Dodávka včetně 2 ks Handpiecu / 1x rovný, 1x zahnutý / s vyměnitelnými koncovkami rovnými a zahnutými Speciální koncovky s hrubým rašplovitým povrchem pro opracovávání kostí Velká variabilita koncovek, nejméně 3 různé typy použitelné pro každý Handpiece U obou Handpieců shodně Piezoelektrická technologie s jednotným kmitočtem v úrovni khz pro možnost využití jednotlivých typů pracovních koncovek na obou handpiecech / zvýšení variabilnosti za současného snížení nákladů / Nutnost snadné výměny jednotlivých typů koncovek na Handpiecu během operace sterilně ve sterilním poli pro větší využitelnost přístroje v závislosti na průběhu a povaze operace Koncovky vyrobené z odolného titanu Ergonomický tvar Handpiece Rovný Handpiece + koncovky rovné a zahnuté pro práci pod mikroskopem 1x krátká rovná koncovka standardní aspirační průměr mm 1x krátká rovná koncovka jemná aspirační průměr 1-1,3 mm 1x dlouhá zahnutá koncovka aspirační průměr mm 1x dlouhá zahnutá koncovka jemná aspirační průměr 1-1,3 mm 1 x koncovka s rašplovitým povrchem pro opracovávání kostí Zahnutý Handpiece + koncovky rovné 1x krátká rovná koncovka standardní aspirační průměr mm 1x krátká rovná koncovka jemná aspirační průměr 1-1,3 mm

18 1 x koncovka s rašplovitým povrchem pro opracovávání kostí Možnost propojení US Aspirátoru a koagulačního přístroje s možností ovládání jedním pedálem a koagulování přímo pomocí vlastní koncovky US Handpiecu Nízká váha Handpiecu max 100 g Rozebíratelný Handpiece usnadňující čištění Handpiece standardně umožňuje zavlažování, odsávání a koagulaci Možnost sterilizace v autoklávu Preaspirační otvory na koncovkách pro vyšší bezpečnost Snadné intuitivní ovládání přístroje Automatický autotest zařízení s hlídáním provozního stavu Optické a zvukové hlášení alarmových stavů Odolná kompaktátní konstrukce konzole a pump integrovaná na převozním stojanu. Zavlažovací pumpa v kovovém provedení zajišťující delší životnost Vhodná kompatibilita s přístroji provozovanými na NCH sále v našem zařízení Přístroj určený přímo pro použití v traumatologii a neurochirurgii Expresní dodávky spotřebního materiálu do 24 hodin. Napájení 220V/50 Hz Dodávka včetně instalace u zákazníka a zaškolení personálu

19 8. Neuroendoskop vč. HDTV 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Neuroendoskop je v současné době nepostradatelnou součástí výbavy neurochirurgických pracovišť se zaměřením se na cévní patologii. Při operacích výdutí mozkových cév umožňuje vizualizaci obtížně přístupných oblastí na spodině lebeční, použitím úhlové optiky je možné přehlédnout struktury naléhající na aneurysma, které jsou pohledu z operačního mikroskopu skryté. Výrazně se tak snižuje riziko poškození hlavových nervů a drobných cév vystupujících z tepny v blízkosti výdutě, při jejichž uzávěru klipem by došlo k ischemii klíčových oblastí mozku s následným závažným neurodeficitem. Použít lze jak klasický endoskop s několika pracovními kanály, tak i ventrikuloskop s jedním pracovním kanálem. Klasický endoskop s více pracovními kanály umožňuje případné uvolnění adhezí nebo stavění krvácení. Čistě pro přehlédnutí operačního pole je v některých případech vhodné použití neuroendoskopu jen s jedním pracovním kanálem, který díky menším rozměrům umožňuje snadnější manipulaci v operačním poli. Intracerebrální krvácení lze v některých případech evakuovat endoskopicky - z návrtu je zaveden pod kontrolou navigace operační endoskop přímo do hematomu a hematom je kontrolovaně odsán. Výhodou proti otevřenému výkonu, kdy je hematom evakuován z kraniotomie a cerebrotomie, je výrazně menší operační zátěž pro pacienta. Ve srovnání s navigovanou evakuací hematomu z návrtu naslepo umožňuje zraková kontrola a koagulace ošetřit zdroj krvácení a snížit riziko recidivy krvácení. V důsledku krvácení do mozkových komor dochází k rozvoji obstrukčního hydrocefalu. Stav je řešitelný evakuací koagul a vytvořením náhradní stomie k derivaci likvoru do cisteren na bazi lební. Ve srovnání s použitím zevní komorové drenáže a následného ventrikuloperitonealního shuntu (propojení komory mozkové s dutinou břišní tenkým katetrem) se výrazně snižuje riziko dalších, zejména infekčních komplikací. Nedílnou součástí je možnost digitálního záznamu výkonu včetně archivace dat (forenzní a vědecké účely). Využití přístroje pro 80 až 100 pacientů/rok. Dodávka se bude sestávat z kamerové řídící jednotky, kamerové hlavy, LCD monitoru, zdroje světla, záznamového zařízení, vozíku, endoskopů a příslušenství. Dodávka se bude sestávat z kamerové řídící jednotky, kamerové hlavy, LCD monitoru, zdroje světla, záznamového zařízení, vozíku, endoskopů a příslušenství. KAMERA 3-čipová Full HD digitální kamerová řídící jednotka s technologií rozlišení Full HD1080p, medicínský atest, frekvence 60Hz Rozlišení kamery alespoň 1920x1080 pixelů, širokoúhlý formát 16:9 Multioborové využití sestavy - mezioborová spolupráce ORL 3-čipová Full HD kamerová hlava s plnohodnotným dvojnásobným optickým zoomem. Rozsah ohniskových vzdáleností min mm. Parafokální optický zoom, zvětšení min. 2x

20 2x DVI-D videovýstup (1080p), 2x HD-SDI (1080i nebo 720p), S-VHS Zámek rotace endoskopu Multifunkční ovládací prvky na kamerové hlavě Možnost zobrazení aktuálního nastavení kamerové jednotky na LCD monitoru prostřednictvím funkčního tlačítka kamerové hlavy nebo ovládací klávesnice Dálkové ovládání nahrávání tlačítkem na kameře. Uložení white balance do paměti Délka kabelu kamerové hlavy a světlovaného kabelu minimálně 3m optimum je více MONITOR 26 Full HD monitor, medicínský atest, nativní rozlišení Full HD, LED podsvit možnost nastavení stojanu horizontálně i vertikálně obrazové vstupy SDI, DVI, S-Video, kompozitní, komponentní YPbPr grafické vstupy DVI výstupy SDI, DVI, komponentní YPbPr úhel vertikálního a horizontálního sledování 178 / 178 nativní rozlišení možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (ve spojení se záznamovým zařízením umožní zobrazení snímků jiných zobrazovacích metod (CT, MRI, RTG) přímo stažených ze sítě PACS ve formátu DICOM 3.0) ZDROJ SVĚTLA xenon aspoň 175W, vizuální indikace stavu výbojky při nutnosti výměny, medicínský atest manuální, kontinuální regulace intenzity světla úplná kompatibilita s ostatními výrobci světlovodných kabelů ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ zařízení s medicínským atestem Nahrávání dat ve full HD kvalitě video ve formátu MPEG2, fotografie ve formátu JPEG nebo BMP kapacita pevného disku aspoň 500 GB ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky centrálního 26 LCD monitoru nebo prostřednictvím samostatného asistenčního dotykového monitoru s úhlopříčkou min. 15. Kompatibilní se současným DICOM formátem Možnost simultánního zobrazení živého videa v reálném čase s overlay (programovou vrstvou ovládacích prvků) uživatelského rozhraní záznamového zařízení a zobrazení snímků jiných zobrazovacích metod (CT, MRI, RTG) přímo stažených ze sítě PACS (přepínáním mezi obrazy, nebo paralelně na dvou monitorech) ochrana systému proti nakažení virem, neumyslným přepsáním, systémový a aplikační software v pevném disku bez pohyblivých částí (SSD)

Zadávací dokumentace PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM Projekt MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO CEREBROVASKULÁRNÍHO CENTRA NEM. Č. BUDĚJOVICE Šance pro váš rozvoj Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

Příloha č. 1a - Technická specifikace dodávky Přenosný endoskopický systém s příslušenstvím

Příloha č. 1a - Technická specifikace dodávky Přenosný endoskopický systém s příslušenstvím Příloha č. 1a - Technická specifikace dodávky Přenosný endoskopický systém s příslušenstvím 1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Část 1 1.1. Předmět plnění veřejné zakázky Část 1: Přenosný endoskopický

Více

1 z 9 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1 z 9 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE Městská nemocnice v L I T O M Ě Ř I C Í CH Žitenická ul. 18, 412 01 L i t o m ě ř i c e tel. 416 723 131, 416 723 111, fax 416 723 530, e-mail: verejne.zakazky@nemocnice-lt.cz IČ 00830488, DIČ CZ00830488

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Část č. 1 3D tiskárny POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah 1 Úvodní informace... 3 1.1 Projekt a účel dokumentu... 3 2 Výchozí stav... 4 2.1 Legislativa... 4 2.2 Technologie a vybavení stávajících

Více

Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno II.

Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno II. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení KUMSP08HSGUS -'..'. "lll po/ufincmcován zprostředků Evropské unie, Evropskéhofondupro regionální'rozvojprostřeávctvím.ranéhooperačníhoprogramu, reg. č. CZ1.06/3.4.00/23.O9464 W. H-Ji mmmmsrvo PRO MÍSTNÍ

Více

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE A TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Jaroslav Novák, MBA

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE A TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Jaroslav Novák, MBA MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE A TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Jaroslav Novák, MBA Projekty Nemocnice České Budějovice - Modernizace a obnova přístrojového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Eleganza XC. Nemocniční lůžko pro akutní péči PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Eleganza XC. Nemocniční lůžko pro akutní péči PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ Eleganza XC Nemocniční lůžko pro akutní péči PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ Eleganza XC plnohodnotná síla v akutní péči Akutní hospitalizace pacienta klade značné nároky na zdravotnický personál. Kromě každodenních

Více

GENERÁLNÍ KATALOG ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

GENERÁLNÍ KATALOG ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ GENERÁLNÍ KATALOG ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ Defibrilátory AED Defibrilátor AED SaverOne Plně -automatický bifázický externí defibrilátor pro širokou veřejnost. Křivka: bifázická (typ BTA). Pomocí tohoto

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Z111001/1-3-SO101-001/0

Z111001/1-3-SO101-001/0 Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing. R. Konečný Purkyňova 79a Vypracoval Ing. R. Konečný 612 00 Brno Investor:

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní obor: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jana Drábková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Počítačová laboratoř na vysoké škole

Počítačová laboratoř na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Informační technologie a elektronické obchodování Počítačová laboratoř na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Ondřej Sýkora Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více