GE Fanuc Automation. S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač. Programovatelné řídicí systémy. Příručka pro uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE Fanuc Automation. S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač. Programovatelné řídicí systémy. Příručka pro uživatele"

Transkript

1 GE Fanuc Automation Programovatelné řídicí systémy S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele GFK-1866A-CZ září 2002

2 Výstrahy, upozornění a poznámky tak jak jsou používané v této publikaci GFL-002 Výstraha Výstražná upozornění se v této publikaci používají ke zdůraznění nebezpečného napětí, proudu, teploty nebo jiných stavů vyskytujících se na tomto zařízení nebo jiných stavů, které by mohly být spojené s jeho používáním a které by mohly způsobit zranění osob. V situacích, kde by nepozornost mohla způsobit buď zranění osob nebo poškození zařízení, se používá Výstražné upozornění. Upozornění Upozornění se používají tam, kde by mohlo dojít k poškození zařízení, pokud by obsluha nedávala pozor. Poznámka Poznámky pouze upozorňují na informace, které jsou důležité zejména pro pochopení a obsluhu zařízení. Tento dokument obsahuje informace, které byly k dispozici v době jeho publikování. I když byla věnována maximální snaha přesnosti, cílem zde obsažených informací není zahrnout všechny podrobnosti nebo odchylky v hardwaru nebo softwaru ani postihnout všechny možné souvislosti ve spojitosti s instalací, obsluhou nebo údržbou. Mohou zde být popisované vlastnosti, které se u hardwarových a softwarových systémů nevyskytují. GE Fanuc Automation nepřijímá žádné závazky upozornit majitele této dokumentace na změny provedené později. GE Fanuc Automation nepřijímá žádné stížnosti ani záruky, přímé nebo zákonné, a nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost, úplnost, dostatečnost nebo užitečnost zde obsažených informací. Nejsou poskytovány žádné záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti. Dále uvedené názvy jsou ochrannými známkami společnosti GE Fanuc Automation North America, Inc. Alarm Master Genius PowerMotion VersaMax CIMPLICITY Helpmate PowerTRAC VersaPro CIMPLICITY 90 ADS Logicmaster Series 90 VuMaster CIMSTAR Modelmaster Series Five Workmaster Field Control Motion Mate Series One FrameworX ProLoop Series Six GEnet PROMACRO Series Three Copyright GE Fanuc Automation North America, Inc. Všechna práva vyhrazena.

3 Předmluva Obsah tohoto manuálu Kapitola 1. Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4. Kapitola 5 Kapitola 6 Dodatek A. Dodatek B. Dodatek C. Než začnete: Vybalení a kontrola součástí, uskladnění a čísla dílů produktu. Přehled hardwaru: Specifikace produktu, křivky rychlosti/krouticího momentu motoru. Instalace: Hodnoty tepelného zatížení, montáž a zapojení. Krátký úvod: Připojení systému, navázání komunikace se zesilovačem, konfigurace systému. Popis softwaru: Seznam povelů a registrů. Diagnostika: Stavové kódy, povelová hlášení a diagnostika. Tabulky a vzorce: ASCII kódy, převody teploty, převody rozměrů vodičů, převody anglické míry na metrickou. Instalace a zaregistrování softwaru Motion Developer: Jak nainstalovat software na PC a zaregistrovat ho u GE Fanuc. Rozhraní s kontroléry pohybu APM nebo DSM Series GE Fanuc: Jak připojit zesilovač S2K tak, aby pracoval s kontrolérem pohybu APM nebo DSM Series GE Fanuc. Související publikace GFK-1464, Uživatelský manuál Motion Mate TM DSM302 pro PLC Series TM GFK-1742, Uživatelský manuál Motion Mate TM DSM314 pro PLC Series TM GFK-0840, Uživatelský manuál Power Mate TM APM pro PLC Series PLC TM ve standardním režimu GFK-0781, Uživatelský manuál Power Mate TM APM pro PLC Series TM ve vlečném režimu TM Motion Mate a Series 90 jsou obchodní značky GE Fanuc, Power Mate je obchodní značka Fanuc GFK-1866A-CZ iii

4 Předmluva iv S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

5 Obsah Než začnete Přehled systému Vybalení součástí Skladování Čísla dílů Čísla kabelů a konektorů Čísla dílů motorů Čísla dílů zesilovačů pro bezkomutátorové servomotory S2K Series Čísla dílů příslušenství Regenerační odpory Sestavy svorkovnic Ověření systémových součástí Certifikace Přehled hardwaru Specifikace Elektrické specifikace Oddělovací transformátor Specifikace prostředí Specifikace komunikace Specifikace vstupů a výstupů Specifikace vstupů a výstupů snímače polohy Specifikace servomotoru Křivky rychlosti/krouticího momentu motoru Servomotor S-Series / Křivky kontroléru Snížení výkonu motorů S-Series v závislosti na okolní teplotě Utěsnění servomotoru Přídržné brzdy servomotoru Montáž motoru Instalace Tepelná zátěž a chlazení Směrnice pro montáž zesilovače a podmínky prostředí Instalace zesilovače Instalace motoru Montážní rozměry Rozměry zesilovače Rozměry servomotoru S-Series Rozměry servomotorů MTR-3T Series Zapojení Všeobecné pokyny k zapojování Střídavé napájení a zapojení a zemnění motoru GFK-1866A-CZ v

6 Obsah Zapojení snímače polohy servomotoru S-Series Zapojení a zemnění napájení servomotoru S-Series a brzdy Zapojení a zemnění napájení servomotoru MTR-Series Zapojení resolveru motoru MTR-Series Zapojení pro sériovou komunikaci Zapojení pomocných I/O Schéma připojení Kabely a konektory Zapojení volitelné brzdy motoru Volba a zapojení regeneračního vybíjecího odporu Výpočet regenerovaného výkonu a výběr odporu Sepnutí a činnost dynamické brzdy Krátký úvod Navázání komunikace Připojení sériového kabelu Spuštění softwaru terminálové emulace Používání Hyper Terminal Používání programu Motion Developer Úvod do softwaru Nastavení obrazovky Motion Developer Vytvoření nového projektu Zapnutí a vypnutí Panelu nástrojů pohybu Konfigurace režimu provozu Provoz v režimu krouticího momentu Příklad změny měřítka vstupu povelu krouticího momentu Provoz v režimu rychlosti Příklad změny měřítka vstupu povelu rychlosti Provoz v režimu polohy Příklady nastavení měřítka vstupu povelového pulsu Konfigurace výstupu snímače polohy Nastavení meze krouticího momentu Nastavení směru motoru Povolení vstupu Konfigurační parametry Ladění Pomocí automatického ladění Ruční nastavení parametrů ladění Popis softwaru Přehled softwaru Abecední seznam povelů a registrů Povely a registry vi S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

7 Obsah Diagnostika Kódy stavového LED displeje Hlášení stavového registru Registr chybového kódu (FC) Registr vstupu chyby (FI) Univerzální I/O registr (IO) Registr stavu osy (SRA) Zjištění aktuálních dat registrů (Q,?) Vývojový diagram lokalizace chyb Tabulky a vzorce... A-1 Standardní ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kódy... A-1 Převod velikosti vodičů z AWG na metrické rozměry... A-2 Převod teploty... A-3 Vzorce...A-3 Tabulka...A-3 Různé převody... A-4 Převody palcových zlomků na desetiny a metrické rozměry... A-5 Anglické a metrické ekvivalenty... A-6 Používání programu Motion Developer...B-1 B.1 Instalace programu Motion Developer...B-1 B.1.1 Požadavky na počítačový systém...b-1 Hardware...B-1 Software...B-1 B.1.2 Instalace...B-1 Instalace softwaru Motion Developer z CD:...B-1 B.2 Autorizace produktu...b-2 B.2.1 Jak provést autorizaci softwaru Motion Developer:...B-2 B.2.2 Jak přenést autorizaci na jiný počítač...b-2 B.3 Technická podpora pro software Motion Developer...B-4 Rozhraní se sériovými kontroléry pohybu APM nebo DSM GE Fanuc... C-1 C.1 Zapojení zesilovače S2K ke kontroléru pohybu APM300...C-1 C.2 Zapojení zesilovače S2K ke kontroléru pohybu DSM...C-2 C.2.1 Popis pomocné svorkovnice a montážní rozměry...c-4 C.2.2 Záměna svorkovnice z montáže na lištu DIN na montáž na panel...c-5 C.2.3 Přiřazení pinů pomocné svorkovnice...c-6 GFK-1866A-CZ Obsah vii

8 Obsah Obrázek 3-1. Rozměry a váha servozesilovačů řady S2K SSD104, SSD107 a SSD Obrázek 3-2. Rozměry a váha zesilovačů řady S2K SSD216, SSD228 a SSD Obrázek 3-3. Rozměry motorů SL Series W Obrázek 3-4. Rozměry servomotoru S-Series 200 W Obrázek 3-5. Rozměry servomotoru S-Series 400 W Obrázek 3-6. Rozměry servomotoru S-Series 750 W Obrázek 3-7. Rozměry servomotorů S-Series 1000 W a 2500 W Obrázek 3-8. Rozměry servomotorů S-Series 4500 W a 5000 W Obrázek 3-9. Rozměry servomotorů MTR-3T1x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T2x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T4x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T5x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T6x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3N2x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3N3x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S2x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S3x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S4x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S6x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S8x-Series Obrázek Konektory zpětnovazebního sériového snímače polohy servomotoru S-Series Obrázek Připojení napájení motoru S-Series Obrázek Připojení napájení motoru/brzdy MTR-3T Series Obrázek Připojení napájení motoru MTR-3N a MTR-3S Series Obrázek Připojení napájení motoru MTR-3N a MTR-3S Series Obrázek Připojení zpětnovazebního resolveru MTR-Series Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 4,3 A 115/230 V stř. se sériovým snímačem polohy (SSD104) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 4,3 A 115/230 V stř. s resolverem (SSD104R) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 7,2 A 115/230 V stř. se sériovým snímačem polohy (SSD107) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 7,2 A 115/230 V stř. s resolverem (SSD107R) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 16 A a 28 A 230 V stř. se sériovým snímačem polohy (SSD216 a SSD228) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 16 A a 28 A 230 V stř. s resolverem (SSD216R a SSD228R) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 7,2 A 460 V stř. s resolverem (SSD407R) viii S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

9 Obsah Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 20 A 460 V stř. s resolverem (SSD420R) Obrázek Typické schéma zapojení brzdy Obrázek Rozměry pro montáž a zapojení regeneračního vybíjecího odporu Obrázek Typický obvod externí dynamické brzdy Obrázek C-1. Propojení svorkovnice a modulu APM300 kabelem...c-1 Obrázek C-2. Propojení APM300 se zesilovačem S2K pomocí svorkovnice 44A C-2 Obrázek C-3. Svokovnice DSM a kabely pro rozhraní zesilovače S2K...C-3 Obrázek C-4. Pomocná svorkovnice a montážní rozměry...c-4 Obrázek C-5. Výkresy sestavy pomocné svorkovnice...c-5 Obrázek C-6. Boční pohled sestavy pomocné svorkovnice...c-6 Obrázek C-7. Analogové rozhraní z DSM na zesilovač SSD104, SSD107 a SSD407 (s externím povolením)...c-8 Obrázek C-8. Analogové rozhraní z DSM na zesilovač SSD216, SSD228 a SSD420 (s externím povolením)...c-8 GFK-1866A-CZ Obsah ix

10 Obsah Tabulka 1-1. Kompatibilita motoru/zesilovače S-Series pro zesilovače se sériovým snímačem polohy Tabulka 1-2. Kompatibilita motoru/zesilovače řady MTR pro zesilovače s resolverem Tabulka 2-1. Hardwarové prostředky Tabulka 2-2. Specifikace výkonu zesilovače Tabulka 2-3. Specifikace prostředí Tabulka 2-4. Specifikace sériové komunikace Tabulka 2-5. Specifikace vstupů a výstupů Tabulka 2-6. Specifikace vstupu/výstupu snímače polohy a resolveru Tabulka 2-7. Specifikace motorů S-Series Tabulka 2-8. Specifikace motorů MTR-3N Series Tabulka 2-9. Specifikace motorů MTR-3S Series Tabulka Specifikace motorů MTR-3T Series Tabulka 2-11 Montážní uspořádání servomotorů Tabulka 3-1. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD104, 4,3 A Tabulka 3-2. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD107, 7,2 A Tabulka 3-3. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD216, 16A a SSD228, 28A Tabulka 3-4. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD407, 7,2 A, 460 V stř.3-24 Tabulka 3-5. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD420, 20 A Tabulka 3-6. Konektory pro polohovou zpětnou vazbu sériového snímače polohy Tabulka 3-7. Připojení resolveru pro polohovou zpětnou vazbu Tabulka 3-8. Rozložení pinů konektoru přídavných I/O Tabulka 3-9. Kabely dodávané od GE Fanuc Tabulka Protilehlý konektor servomotoru S-Series Tabulka Sady regeneračních vybíjecích odporů Tabulka Jmenovité hodnoty regeneračního vybíjení zesilovače Tabulka 6-1. Kódy stavového LED displeje Tabulka C-1. Komponenty pomocné svorkovnice...c-5 Tabulka C-2. Přiřazení pinů svorkovnice pro analogové servoosy DSM300...C-7 x S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

11 Kapitola 1 Než začnete 1.1 Přehled systému Zesilovače pro bezkomutátorové servomotory S2K Series jsou zesilovače s vysokým výkonem s uživatelsky konfigurovatelným rozhraním a I/O funkcemi. Zesilovače mohou přijímat buď povel analogového krouticího momentu, rychlostní povel nebo pulsní (krokový) povel rozhraní. Zesilovače se dodávají v modelech, které jsou nakonfigurované pro zpětnou vazbu motoru buď s použitím resolveru nebo sériového snímače polohy (encoderu). Modely S2K se snímačem polohy je možno použít pouze se servomotory GE Fanuc S-Series (SLM, SDM nebo SGM). Zesilovač S2K nakonfigurovaný pro zpětnou vazbu pomocí resolveru může použít servomotory GE Fanuc MTR-Series nebo motory jiných výrobců s odpovídajícími jmenovitými hodnotami a specifikacemi resolveru. Resolver musí být řízený vysílačem s převodovým poměrem 0,5. Poměr pólů motoru k počtu pólů resolveru musí být celočíselná hodnota 1, 2 nebo 3. Požadavky na motor resolveru najdete v kapitole 2 "Vstupní a výstupní specifikace snímače polohy". V případě řízení motorů, které nevyrábí GE Fanuc, si vyžádejte pomoc u výrobce. Následující tabulka uvádí seznam jmenovitých hodnot servozesilovačů S2K Series, které se dodávají: Jmenovité napětí Jmenovitý proud Příkon Špičkový proud Typ zpětné vazby 230 V stř. 4,3 A trvale 7,2 A trvale 16 A trvale 28 A trvale 460 V STŘ. 7,2 A trvale 20 A trvale 115 V stř., jedna fáze nebo 230 V stř., 3 fáze 230 V stř., 3 fáze 2 trvalé zatížení resolver nebo sériová 460 V stř., 3 fáze 1,5 trvalé zatížení pouze resolver Zesilovače S2K Series jsou optimalizované pro použití se servomotory GE Fanuc S-Series nebo servomotory řady MTR. Pokud motor a zesilovač nebudou správně přizpůsobené, může dojít k přetížení a případnému poškození součástí. Správné párování součástí je ukázáno v tabulce 1-1 a 1-2. Servomotory S-Series s výkonem 30 až 1000 W (modely SLM) jsou navržené se standardním uspořádáním montáže hřídele a příruby NEMA, která umožňuje snadnou montáž běžně dodávaných převodových redukcí a spojek. Aby bylo možno přenášet špičkový krouticí moment tohoto modelu, 750-wattový motor pro montáž NEMA 34 používá předimenzovaný průměr hřídele (0,625 palce). SLM motory s výkonem 2,5 až 5 kw a všechny modely SDM a SGM mají metrické montážní uspořádání. Všechny servomotory se dodávají s volitelnou přídržnou brzdou 24 V ss pro přidržení stacionárních břemen, která se aktivuje pružinou a uvolňuje elektricky. Samostatný zdroj 24 VDC pro napájení brzdy si musíte zajistit sami. Motory W S-Series a všechny motory řady MTR mají kabel s nedělenými konektory pro výkon motoru, snímač polohy a připojení brzdy pro motory MTR-3T a 1-SKW S-Series. Motory W mají konektory typu MS a napájení brzdy je součástí napájení motoru na společném konektoru/kabelu. Zesilovače S2K Series se konfigurují pomocí softwaru Motion Developer pro osobní počítače. Tento software je samostatná aplikace, která pracuje v prostředí softwaru Machine Edition. Následující kapitoly popisují, co je nutno udělat před spuštěním zesilovačů S2K Series. GFK-1866A-CZ 1-1

12 1 1.2 Vybalení součástí Po otevření krabice s S2K Series zkontrolujte následující: 1. Obdrželi jste správné modely součástí? Číslo modelu každé součásti je uvedeno na krabici a štítcích výrobku. 2. Obdrželi jste všechny položky uvedené na balicím listu? 3. Došlo během přepravy k poškození některé položky? Poznámka Pokud zjistíte nějaké poškození, spojte se prosím se svým místním dodavatelem nebo přímo s GE Fanuc. 1.3 Skladování 1.4 Čísla dílů Součásti S2K skladujte na čistém a suchém místě, které není vystaveno přímému slunci, dešti, nadměrným teplotám (přesahujícím -20 C až 80 C), korozívním plynům nebo kapalinám. Pro zajištění maximální ochrany součásti skladujte v původním přepravním obalu. Na následujících obrázcích je uvedeno, jak číst číslo modelu na motorech S-Series a na kontrolérech S2K Čísla kabelů a konektorů Pro zjednodušení instalace systému GE Fanuc nabízí širokou řadu zkompletovaných odzkoušených kabelů. Čísla dílů pro tyto kabely a protilehlé konektory najdete v kapitole S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

13 Než začnete Čísla dílů motorů IC800 SL M ttt m v b e rr Series SL = Malá setrvačnost SD = Střední setrvačnost SG = Velká setrvačnost Výkon Motoru 003 = 30 Watt 005 = 50 Watt Montáž N = NEMA M = Metric Rozlišitelnost snímače 25 = 2500 linek Typ brzdy E = Inkrementální Brzda N = Bez péra a brzdy (Standardně u modelů 30 až 100 W) B = Brzda ale bez péra (volitelně u modelů 30 až 100 W) K = Péro ale bez brzdy (Standardně u modelů 200 W a větších) X = Brzda a péro (volitelně u modelů 200 W a větších) 010 = 100 Watt 020 = 200 Watt 040 = 400 Watt 075 = 750 Watt Napětí 100 = 1000 Watt 1 = 115 VAC Motor (pouze modely 100 až 400 W) 250 = 2500 Watt 350 = 3500 Watt 2 = 230 VAC Motor 450 = 4500 Watt 500 = 5000 Watt MTR- 3N - fs -w -R- b - m - s 3 = 115/230 VAC Motor (pouze pro modely 30 a 50 W) Series 3N = Neodym 3S = Samarium 3T = Metrický Rám/rošt 3N Series: 21, 22, 24, 31, 32, 33 3S Series: 22, 23, 32, 33, 34, 35, 43, 45, 46, 63, 65, 67, 84, 86, 88 3T Series: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 57, 65, 66, 67, 69 Těsnění hřídele 0 = Bez těsnění (pouze 3T4x, 3T5x & 3T6x) S = Těsnění hřídele (standardně u všech modelů kromě 3T4x, 3T5x a 3T6x) Montážní příruba N = NEMA (NEMA23; 3N2x, 3S2x; NEMA34: 3N3x, 3S3x) E = Anglická (standardně u 3S4x, 3S6x nebo 3S8x) C = NEMA 56C (volba pouze u 3S4x) M = Metrická (standardně u 3T) Brzda 0 = Bez brzdy B = 24 V ss brzda (není pro 3S20 Series) Zpětná vazba R = Resolver Vinutí GFK-1866A-CZ Kapitola 1 Než začnete 1-3

14 Čísla dílů zesilovačů pro bezkomutátorové servomotory S2K Series IC800 SS D 104 R S1 S2K Typ S = Servo Napájení D = Pouze servopohon Napájecí napětí 1 = V stř. (pouze modely 4.3 a 7.2 A) 2 = V stř. (pouze modely 6 a 28 A) 4 = V stř. (pouze modely 7.2 nebo 20 A) Volby S1 = Standardní konfigurace zesilovače Typ zpětné vazby motoru Prázné = Sériový snímač polohy GE Fanuc (pouze motory S-Series) R = Resolver Trvalý proud 04 = Model serva 4.3 A (pouze 230 V stř.) 07 = Model serva 7.2 A (230 nebo 460 V stř.) 16 = Model serva 16 A (pouze 230 V stř.) 20 = Model serva 20 A (pouze 460 V stř.) 28 = Model serva 28 A (pouze 230 V stř.) Čísla dílů příslušenství Regenerační odpory IC800 SL R xxx SL Series Sady regen. odporů Typ 001 = 50 Ω, 100 W s montážními prvky 002 = 100 Ω, 225 W s montážními prvky 003 = 20 Ω, 300 W s montážními prvky 004 = 15 Ω, 1000 W s montážními prvky Sestavy svorkovnic 44A Tuto svorkovnici je možno použít jako rozhraní kontroléru pohybu GE Fanuc řady APM300 pro PLC Series nebo kontroléru pohybu jiného výrobce se zesilovačem S2K. IC693ACC336 Tuto svorkovnici je možno použít jako rozhraní modulu sériového kontroléru pohybu GE Fanuc řady DSM300 pro PLC Series se zesilovačem S2K. 1-4 S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

15 Než začnete Ověření systémových součástí Systém S2K se skládá ze zesilovače a servomotoru GE Fanuc. Každý zesilovač je optimalizovaný pro použití s konkrétními motory GE Fanuc. Pokud však mezní registry trvalého proudu (CURC) a špičkového proudu (CURP) nebudou nastavené odpovídajícím způsobem, je možno použít větší zesilovač. Správnou kombinaci zesilovače a motoru najdete v následující tabulce. Tabulka 1-1. Kompatibilita motoru/zesilovače S-Series pro zesilovače se sériovým snímačem polohy Č. modelu zesilovače IC800SSD104S1 IC800SSD107S1 IC800SSD216S1 IC800SSD228S1 Č. modelu motoru IC800SLM003N3NE25 IC800SLM003N3BE25* IC800SLM005N3NE25 IC800SLM005N3BE25* IC800SLM010N1NE25 IC800SLM010N1BE25* IC800SLM010N2NE25 IC800SLM010N2BE25* IC800SLM020N1KE25 IC800SLM020N1XE25* IC800SLM020N2KE25 IC800SLM020N2XE25* IC800SLM040N1KE25 IC800SLM040N1XE25* IC800SLM040N2KE25 IC800SLM040N2XE25* IC800SLM075N2KE25 IC800SLM075N2XE25* IC800SLM100N2KE25 IC800SLM100N2XE25* IC800SDM100M2KE25 IC800SDM100M2XE25* IC800SLM250M2KE25 IC800SLM250M2XE25* IC800SDM250M2KE25 IC800SDM250M2XE25* IC800SLM350M2KE25 IC800SLM350M2XE25* IC800SLM500M2KE25 IC800SLM500M2XE25* IC800SDM500M2KE25 IC800SDM500M2XE25* IC800SGM450M2KE25 IC800SGM450M2XE25* Jmenovitý výkon Použitelný motor S-Series Trvalý krouticí moment Napětí Maximální rychlost Rozlišitelnost snímače polohy ( pulsy s fáz. posun.) 30 W 0,84 in-lb 115/230 V stř pulsů 50 W 1,42 in-lb 115/230 V stř pulsů 100 W 2,83 in-lb 115 V stř pulsů 100 W 2,83 in-lb 230 V stř pulsů 200 W 5,7 in-lb 115 V stř pulsů 200 W 5,7 in-lb 230 V stř pulsů 400 W 11,5 in-lb 115 V stř pulsů 400 W 11,5 in-lb 230 V stř pulsů 750 W 21 in-lb 230 stř pulsů 1000 W 28 in-lb 230 stř pulsů 1000 W 43 in-lb 230 stř pulsů 2500 W 70 in-lb 230 stř pulsů 2500 W 104 in-lb 230 stř pulsů 5000 W 140 in-lb 230 stř pulsů 5000 W 140 in-lb 230 stř pulsů 5000 W 210 in-lb 230 stř pulsů 4500 W 322 in-lb 230 stř pulsů * Označuje motory, které mají přídavnou přídržnou brzdu 24 V ss (vyžaduje uživatelem dodaný zdroj napájení) GFK-1866A-CZ Kapitola 1 Než začnete 1-5

16 1 Tabulka 1-2. Kompatibilita motoru/zesilovače řady MTR pro zesilovače s resolverem Č. modelu zesilovače IC800SSD104RS1 IC800SSD107RS1 Č. modelu motoru Použitelný motor řady MTR Trvalý krouticí moment Napětí Maximální rychlost Rozlišení resolveru MTR-3N21-H 4 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N22-H 9 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N24-G 13,8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N31-H 18 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N32-G 36 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N33-G 45 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S22-G 4,8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S23-G 8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S32-G 14 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S33-G 21 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S34-G 27 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S35-G 32 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S43-G 33 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T11-G 2,3 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T12-G 5,3 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T13-G 8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T21-G 5,6 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T22-G 11,5 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T23-G 17,7 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T24-H 23 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T42-H 33 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T43-H 54 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N24-H 14 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N32-H 36 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N33-H 45 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S43-H 33 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S45-G 48 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S46-G 64 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T43-J 54 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T44-J 72 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T45-H 90 in-lb 230 stř pulsů 1-6 S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

17 Než začnete 1 Č. modelu zesilovače IC800SSD216RS1 IC800SSD228RS1 IC800SSD407RS1 IC800SSD420RS1 Č. modelu motoru Použitelný motor řady MTR Trvalý krouticí moment Napětí Maximální rychlost Rozlišení resolveru MTR-3S45-H 48 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S46-H 64 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S63-G 70 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S65-G 115 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S67-G 168 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T45-I 90 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T54-H 120 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T55-H 151 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S63-H 70 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S65-H 115 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S67-H 168 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S84-G 190 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S86-G 255 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S88-G 338 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T55-I 151 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T57-H 195 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T66-H 319 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T67-G 372 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T69-G 478 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T44-J 72 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T45-H 90 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T45-I 90 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T54-H 120 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T55-H 151 in-lb 460 stř pulsů 1.6 Certifikace Produktová řada UL/UR CUL/CUR CE Zesilovače S2K UL CUL EN50178 Motory MTR-3N Series UR No EN Motory MTR-3S Series UR No EN Motory MTR-3T Series UR CUR EN GFK-1866A-CZ Kapitola 1 Než začnete 1-7

18 Kapitola 2 Přehled hardwaru 2.1 Specifikace Zesilovače S2K Series se dodávají ve dvou modelech s napájením 115/230 V stř., dvou modelech s napájením 230 V stř. a dvou modelech s napájením 460 V stř. Modely s napájením 115/230 V stř. a 230 V stř. se dodávají s rozhraním zpětné vazby motoru buď pro sériový snímač polohy nebo resolver, zatímco modely s napájením 460 V stř. se dodávají s rozhraním zpětné vazby pouze pro resolver. Zesilovače S2K Series se snímačem polohy se používají se servomotory S-Series, zesilovače s resolverem se používají se servomotory MTR Series. Tato kapitola obsahuje specifikace každé z těchto součástí. Tabulka 2-1 ukazuje hardwarové prostředky dodávané se zesilovači S2K. Tabulka 2-1. Hardwarové prostředky Hardwarové prostředky Zesilovač S2K Vstup zpětné vazby motoru (sériový snímač polohy nebo resolver) 1 Vstup pomocného snímače polohy 1 Výstup snímače polohy 1 Digitální vstupy povolení 1 Digitální výstupy OK 1 Analogové vstupy 2 Analogové výstupy 1 Sériové porty Elektrické specifikace Modely kontroléru serva jsou vhodné pro použití s obvodem, který je schopný při ochraně pojistkami třídy RK5 dodávat ne více než A ef., maximálně 250 V pro symetrickou zátěž. Tabulka 2-2 shrnuje požadavky na maximální trvalý vstupní výkon. Skutečný vstupní výkon a proud je funkcí pracovního bodu motoru a pracovního cyklu. GFK-1866A-CZ 2-1

19 2 Tabulka 2-2. Specifikace výkonu zesilovače Specifikace Jednotky Jmenovité hodnoty SSD104 SSD107 SSD216 SSD228 SSD407 SSD420 Rozsah vstupního střídavého napětí V stř , 1 nebo 3 fáze , 3 fáze , 3 fáze Rozsah vstupní frekvence Hz Frekvence PWM modulace motoru khz 16,4 8,2 Minimální indukčnost motoru mh 1 (na fázi) Trvalý vstupní proud 1 A ef 4,3 7, ,2 20 Špičkový výstupní proud A ef. 8,6 14, ,8 20 Maximální vstupní proud, Max. vstupní příkon 1 fáze A ef fáze A ef kva při jmen. V stř. 1,6 3,8 8,5 14,3 6,4 18 Vstupní výkon logiky V stř při 0,5 A V ss při 1,5 A Stejnosměrné výkonové výstupy 3 V ss +5 při 0,25 A; +12 při 0,5 A Pojistky napájení logiky Pojistka větve obvodu 2 1 fáze SSD104: Žádné interní pojistky SSD107, SSD216 a SSD228: Pojistka 2A, 250 V (Littelfuse #224002) pouze na vstupu 2L1. Vstup 2L2 není chráněný pojistkou. Pojistka je uvnitř pájená a nelze jí vyměňovat v poli. IC800SSD407 a IC800SSD420: Pojistka 5A, 125 V (Littelfuse #251005) pouze na vstupu +24 V. Vstup COM není chráněný pojistkou. Pojistka je uvnitř pájená a nelze jí vyměňovat v poli. A ef fáze A ef Poznámky: 1) Výstupy mají interní ochranu proti přetížení 2) Pro napájecí vedení použijte pojistky s prodlevou třídy RK5 3) Výstup +5 V ss se také používá k napájení snímače polohy motoru S-Series. Napájení +5V může dávat proud 0,5 A, ale snímač polohy motoru vyžaduje maximálně 0,25 A. (typicky 0,15 A). Tento zdroj je chráněný proti přetížení, ale přetížení způsobí ztrátu zpětné vazby motoru a systém se dostane do chybového stavu Oddělovací transformátor Oddělovací transformátor se při používání kontrolérů S2K Series specificky nevyžaduje. Pokud napájecí napětí bude vyšší než je předepsaný rozsah pro jednotlivé modely, je nutno použít transformátor ke snížení napětí na přípustný rozsah. Transformátor musí mít takové parametry, aby měl odpovídající výkon při všech provozních podmínkách. Zvolte transformátor s výkonem minimálně 125% maximálního trvalého příkonu v kva Specifikace prostředí Tabulka 2-3. Specifikace prostředí Provozní teplota 1 32 až 122 o F (0 až 50 o C) Skladovací a přepravní teplota -40 až 176 o F (-40 až 80 o C) Nadmořská výška stop (1000 m) Relativní vlhkost (nekondenzující) 5 až 95 % Poznámky: 1) Předpokládá se vertikální orientace chladiče 2) Provoz při vyšších nadmořských výškách vyžaduje snížení výkonu kontroléru. Spojte se prosím s GE Fanuc. 2-2 S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

20 Přehled hardwaru Specifikace komunikace Tabulka 2-4. Specifikace sériové komunikace Sériová komunikace Počet použitelných portů 1 Formát RS-232 Maximální počet adresovatelných jednotek 1 Maximální délka sériové datové linky 50 stop Rychlost komunikace 9600 baud Počet datových bitů 7 Parita Lichá Počet stop bitů 1 Řízení toku dat XON/XOFF Specifikace vstupů a výstupů Tabulka 2-5. Specifikace vstupů a výstupů Provozní rozsah Formát rozhraní Vstupy Výstupy Maximální napětí nuly Minimální napětí jedničky Zatížení Maximální odpor v jedničce Maximální zatěžovací proud Maximální svodový proud v nule Použitelný počet 2 Provozní rozsah Rozlišitelnost Vstupní impedance Použitelný počet 1 Přiřazení funkcí Provozní rozsah Rozlišitelnost Výstupní proud Digitální vstupy a výstupy V ss, 30 V ss maximum Opticky oddělený, uživatelem konfigurovatelný zdroj/spotřebič 4 V ss 10 V ss 2 kω 35 Ohmů 100 ma 200 na Analogové vstupy +/-10 V ss 12 bitů 50 kω Analogové výstupy Uživatelem konfigurovatelné, například rychlost, proud nebo odchylka sledování +/-10 V ss 8 bitů 5 ma GFK-1866A-CZ Kapitola 2 Přehled hardwaru 2-3

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah Regulátor EAGLE Instalační příručka Obsah Bezpečnostní informace... Error! Bookmark not defined. Všeobecné bezpečnostní informace... 2 Informace dle normy EN 60730... 2 Směrnice WEEE... 2 Normy, certifikace,

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více