GE Fanuc Automation. S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač. Programovatelné řídicí systémy. Příručka pro uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE Fanuc Automation. S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač. Programovatelné řídicí systémy. Příručka pro uživatele"

Transkript

1 GE Fanuc Automation Programovatelné řídicí systémy S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele GFK-1866A-CZ září 2002

2 Výstrahy, upozornění a poznámky tak jak jsou používané v této publikaci GFL-002 Výstraha Výstražná upozornění se v této publikaci používají ke zdůraznění nebezpečného napětí, proudu, teploty nebo jiných stavů vyskytujících se na tomto zařízení nebo jiných stavů, které by mohly být spojené s jeho používáním a které by mohly způsobit zranění osob. V situacích, kde by nepozornost mohla způsobit buď zranění osob nebo poškození zařízení, se používá Výstražné upozornění. Upozornění Upozornění se používají tam, kde by mohlo dojít k poškození zařízení, pokud by obsluha nedávala pozor. Poznámka Poznámky pouze upozorňují na informace, které jsou důležité zejména pro pochopení a obsluhu zařízení. Tento dokument obsahuje informace, které byly k dispozici v době jeho publikování. I když byla věnována maximální snaha přesnosti, cílem zde obsažených informací není zahrnout všechny podrobnosti nebo odchylky v hardwaru nebo softwaru ani postihnout všechny možné souvislosti ve spojitosti s instalací, obsluhou nebo údržbou. Mohou zde být popisované vlastnosti, které se u hardwarových a softwarových systémů nevyskytují. GE Fanuc Automation nepřijímá žádné závazky upozornit majitele této dokumentace na změny provedené později. GE Fanuc Automation nepřijímá žádné stížnosti ani záruky, přímé nebo zákonné, a nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost, úplnost, dostatečnost nebo užitečnost zde obsažených informací. Nejsou poskytovány žádné záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti. Dále uvedené názvy jsou ochrannými známkami společnosti GE Fanuc Automation North America, Inc. Alarm Master Genius PowerMotion VersaMax CIMPLICITY Helpmate PowerTRAC VersaPro CIMPLICITY 90 ADS Logicmaster Series 90 VuMaster CIMSTAR Modelmaster Series Five Workmaster Field Control Motion Mate Series One FrameworX ProLoop Series Six GEnet PROMACRO Series Three Copyright GE Fanuc Automation North America, Inc. Všechna práva vyhrazena.

3 Předmluva Obsah tohoto manuálu Kapitola 1. Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4. Kapitola 5 Kapitola 6 Dodatek A. Dodatek B. Dodatek C. Než začnete: Vybalení a kontrola součástí, uskladnění a čísla dílů produktu. Přehled hardwaru: Specifikace produktu, křivky rychlosti/krouticího momentu motoru. Instalace: Hodnoty tepelného zatížení, montáž a zapojení. Krátký úvod: Připojení systému, navázání komunikace se zesilovačem, konfigurace systému. Popis softwaru: Seznam povelů a registrů. Diagnostika: Stavové kódy, povelová hlášení a diagnostika. Tabulky a vzorce: ASCII kódy, převody teploty, převody rozměrů vodičů, převody anglické míry na metrickou. Instalace a zaregistrování softwaru Motion Developer: Jak nainstalovat software na PC a zaregistrovat ho u GE Fanuc. Rozhraní s kontroléry pohybu APM nebo DSM Series GE Fanuc: Jak připojit zesilovač S2K tak, aby pracoval s kontrolérem pohybu APM nebo DSM Series GE Fanuc. Související publikace GFK-1464, Uživatelský manuál Motion Mate TM DSM302 pro PLC Series TM GFK-1742, Uživatelský manuál Motion Mate TM DSM314 pro PLC Series TM GFK-0840, Uživatelský manuál Power Mate TM APM pro PLC Series PLC TM ve standardním režimu GFK-0781, Uživatelský manuál Power Mate TM APM pro PLC Series TM ve vlečném režimu TM Motion Mate a Series 90 jsou obchodní značky GE Fanuc, Power Mate je obchodní značka Fanuc GFK-1866A-CZ iii

4 Předmluva iv S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

5 Obsah Než začnete Přehled systému Vybalení součástí Skladování Čísla dílů Čísla kabelů a konektorů Čísla dílů motorů Čísla dílů zesilovačů pro bezkomutátorové servomotory S2K Series Čísla dílů příslušenství Regenerační odpory Sestavy svorkovnic Ověření systémových součástí Certifikace Přehled hardwaru Specifikace Elektrické specifikace Oddělovací transformátor Specifikace prostředí Specifikace komunikace Specifikace vstupů a výstupů Specifikace vstupů a výstupů snímače polohy Specifikace servomotoru Křivky rychlosti/krouticího momentu motoru Servomotor S-Series / Křivky kontroléru Snížení výkonu motorů S-Series v závislosti na okolní teplotě Utěsnění servomotoru Přídržné brzdy servomotoru Montáž motoru Instalace Tepelná zátěž a chlazení Směrnice pro montáž zesilovače a podmínky prostředí Instalace zesilovače Instalace motoru Montážní rozměry Rozměry zesilovače Rozměry servomotoru S-Series Rozměry servomotorů MTR-3T Series Zapojení Všeobecné pokyny k zapojování Střídavé napájení a zapojení a zemnění motoru GFK-1866A-CZ v

6 Obsah Zapojení snímače polohy servomotoru S-Series Zapojení a zemnění napájení servomotoru S-Series a brzdy Zapojení a zemnění napájení servomotoru MTR-Series Zapojení resolveru motoru MTR-Series Zapojení pro sériovou komunikaci Zapojení pomocných I/O Schéma připojení Kabely a konektory Zapojení volitelné brzdy motoru Volba a zapojení regeneračního vybíjecího odporu Výpočet regenerovaného výkonu a výběr odporu Sepnutí a činnost dynamické brzdy Krátký úvod Navázání komunikace Připojení sériového kabelu Spuštění softwaru terminálové emulace Používání Hyper Terminal Používání programu Motion Developer Úvod do softwaru Nastavení obrazovky Motion Developer Vytvoření nového projektu Zapnutí a vypnutí Panelu nástrojů pohybu Konfigurace režimu provozu Provoz v režimu krouticího momentu Příklad změny měřítka vstupu povelu krouticího momentu Provoz v režimu rychlosti Příklad změny měřítka vstupu povelu rychlosti Provoz v režimu polohy Příklady nastavení měřítka vstupu povelového pulsu Konfigurace výstupu snímače polohy Nastavení meze krouticího momentu Nastavení směru motoru Povolení vstupu Konfigurační parametry Ladění Pomocí automatického ladění Ruční nastavení parametrů ladění Popis softwaru Přehled softwaru Abecední seznam povelů a registrů Povely a registry vi S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

7 Obsah Diagnostika Kódy stavového LED displeje Hlášení stavového registru Registr chybového kódu (FC) Registr vstupu chyby (FI) Univerzální I/O registr (IO) Registr stavu osy (SRA) Zjištění aktuálních dat registrů (Q,?) Vývojový diagram lokalizace chyb Tabulky a vzorce... A-1 Standardní ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kódy... A-1 Převod velikosti vodičů z AWG na metrické rozměry... A-2 Převod teploty... A-3 Vzorce...A-3 Tabulka...A-3 Různé převody... A-4 Převody palcových zlomků na desetiny a metrické rozměry... A-5 Anglické a metrické ekvivalenty... A-6 Používání programu Motion Developer...B-1 B.1 Instalace programu Motion Developer...B-1 B.1.1 Požadavky na počítačový systém...b-1 Hardware...B-1 Software...B-1 B.1.2 Instalace...B-1 Instalace softwaru Motion Developer z CD:...B-1 B.2 Autorizace produktu...b-2 B.2.1 Jak provést autorizaci softwaru Motion Developer:...B-2 B.2.2 Jak přenést autorizaci na jiný počítač...b-2 B.3 Technická podpora pro software Motion Developer...B-4 Rozhraní se sériovými kontroléry pohybu APM nebo DSM GE Fanuc... C-1 C.1 Zapojení zesilovače S2K ke kontroléru pohybu APM300...C-1 C.2 Zapojení zesilovače S2K ke kontroléru pohybu DSM...C-2 C.2.1 Popis pomocné svorkovnice a montážní rozměry...c-4 C.2.2 Záměna svorkovnice z montáže na lištu DIN na montáž na panel...c-5 C.2.3 Přiřazení pinů pomocné svorkovnice...c-6 GFK-1866A-CZ Obsah vii

8 Obsah Obrázek 3-1. Rozměry a váha servozesilovačů řady S2K SSD104, SSD107 a SSD Obrázek 3-2. Rozměry a váha zesilovačů řady S2K SSD216, SSD228 a SSD Obrázek 3-3. Rozměry motorů SL Series W Obrázek 3-4. Rozměry servomotoru S-Series 200 W Obrázek 3-5. Rozměry servomotoru S-Series 400 W Obrázek 3-6. Rozměry servomotoru S-Series 750 W Obrázek 3-7. Rozměry servomotorů S-Series 1000 W a 2500 W Obrázek 3-8. Rozměry servomotorů S-Series 4500 W a 5000 W Obrázek 3-9. Rozměry servomotorů MTR-3T1x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T2x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T4x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T5x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T6x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3N2x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3N3x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S2x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S3x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S4x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S6x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S8x-Series Obrázek Konektory zpětnovazebního sériového snímače polohy servomotoru S-Series Obrázek Připojení napájení motoru S-Series Obrázek Připojení napájení motoru/brzdy MTR-3T Series Obrázek Připojení napájení motoru MTR-3N a MTR-3S Series Obrázek Připojení napájení motoru MTR-3N a MTR-3S Series Obrázek Připojení zpětnovazebního resolveru MTR-Series Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 4,3 A 115/230 V stř. se sériovým snímačem polohy (SSD104) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 4,3 A 115/230 V stř. s resolverem (SSD104R) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 7,2 A 115/230 V stř. se sériovým snímačem polohy (SSD107) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 7,2 A 115/230 V stř. s resolverem (SSD107R) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 16 A a 28 A 230 V stř. se sériovým snímačem polohy (SSD216 a SSD228) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 16 A a 28 A 230 V stř. s resolverem (SSD216R a SSD228R) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 7,2 A 460 V stř. s resolverem (SSD407R) viii S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

9 Obsah Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 20 A 460 V stř. s resolverem (SSD420R) Obrázek Typické schéma zapojení brzdy Obrázek Rozměry pro montáž a zapojení regeneračního vybíjecího odporu Obrázek Typický obvod externí dynamické brzdy Obrázek C-1. Propojení svorkovnice a modulu APM300 kabelem...c-1 Obrázek C-2. Propojení APM300 se zesilovačem S2K pomocí svorkovnice 44A C-2 Obrázek C-3. Svokovnice DSM a kabely pro rozhraní zesilovače S2K...C-3 Obrázek C-4. Pomocná svorkovnice a montážní rozměry...c-4 Obrázek C-5. Výkresy sestavy pomocné svorkovnice...c-5 Obrázek C-6. Boční pohled sestavy pomocné svorkovnice...c-6 Obrázek C-7. Analogové rozhraní z DSM na zesilovač SSD104, SSD107 a SSD407 (s externím povolením)...c-8 Obrázek C-8. Analogové rozhraní z DSM na zesilovač SSD216, SSD228 a SSD420 (s externím povolením)...c-8 GFK-1866A-CZ Obsah ix

10 Obsah Tabulka 1-1. Kompatibilita motoru/zesilovače S-Series pro zesilovače se sériovým snímačem polohy Tabulka 1-2. Kompatibilita motoru/zesilovače řady MTR pro zesilovače s resolverem Tabulka 2-1. Hardwarové prostředky Tabulka 2-2. Specifikace výkonu zesilovače Tabulka 2-3. Specifikace prostředí Tabulka 2-4. Specifikace sériové komunikace Tabulka 2-5. Specifikace vstupů a výstupů Tabulka 2-6. Specifikace vstupu/výstupu snímače polohy a resolveru Tabulka 2-7. Specifikace motorů S-Series Tabulka 2-8. Specifikace motorů MTR-3N Series Tabulka 2-9. Specifikace motorů MTR-3S Series Tabulka Specifikace motorů MTR-3T Series Tabulka 2-11 Montážní uspořádání servomotorů Tabulka 3-1. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD104, 4,3 A Tabulka 3-2. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD107, 7,2 A Tabulka 3-3. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD216, 16A a SSD228, 28A Tabulka 3-4. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD407, 7,2 A, 460 V stř.3-24 Tabulka 3-5. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD420, 20 A Tabulka 3-6. Konektory pro polohovou zpětnou vazbu sériového snímače polohy Tabulka 3-7. Připojení resolveru pro polohovou zpětnou vazbu Tabulka 3-8. Rozložení pinů konektoru přídavných I/O Tabulka 3-9. Kabely dodávané od GE Fanuc Tabulka Protilehlý konektor servomotoru S-Series Tabulka Sady regeneračních vybíjecích odporů Tabulka Jmenovité hodnoty regeneračního vybíjení zesilovače Tabulka 6-1. Kódy stavového LED displeje Tabulka C-1. Komponenty pomocné svorkovnice...c-5 Tabulka C-2. Přiřazení pinů svorkovnice pro analogové servoosy DSM300...C-7 x S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

11 Kapitola 1 Než začnete 1.1 Přehled systému Zesilovače pro bezkomutátorové servomotory S2K Series jsou zesilovače s vysokým výkonem s uživatelsky konfigurovatelným rozhraním a I/O funkcemi. Zesilovače mohou přijímat buď povel analogového krouticího momentu, rychlostní povel nebo pulsní (krokový) povel rozhraní. Zesilovače se dodávají v modelech, které jsou nakonfigurované pro zpětnou vazbu motoru buď s použitím resolveru nebo sériového snímače polohy (encoderu). Modely S2K se snímačem polohy je možno použít pouze se servomotory GE Fanuc S-Series (SLM, SDM nebo SGM). Zesilovač S2K nakonfigurovaný pro zpětnou vazbu pomocí resolveru může použít servomotory GE Fanuc MTR-Series nebo motory jiných výrobců s odpovídajícími jmenovitými hodnotami a specifikacemi resolveru. Resolver musí být řízený vysílačem s převodovým poměrem 0,5. Poměr pólů motoru k počtu pólů resolveru musí být celočíselná hodnota 1, 2 nebo 3. Požadavky na motor resolveru najdete v kapitole 2 "Vstupní a výstupní specifikace snímače polohy". V případě řízení motorů, které nevyrábí GE Fanuc, si vyžádejte pomoc u výrobce. Následující tabulka uvádí seznam jmenovitých hodnot servozesilovačů S2K Series, které se dodávají: Jmenovité napětí Jmenovitý proud Příkon Špičkový proud Typ zpětné vazby 230 V stř. 4,3 A trvale 7,2 A trvale 16 A trvale 28 A trvale 460 V STŘ. 7,2 A trvale 20 A trvale 115 V stř., jedna fáze nebo 230 V stř., 3 fáze 230 V stř., 3 fáze 2 trvalé zatížení resolver nebo sériová 460 V stř., 3 fáze 1,5 trvalé zatížení pouze resolver Zesilovače S2K Series jsou optimalizované pro použití se servomotory GE Fanuc S-Series nebo servomotory řady MTR. Pokud motor a zesilovač nebudou správně přizpůsobené, může dojít k přetížení a případnému poškození součástí. Správné párování součástí je ukázáno v tabulce 1-1 a 1-2. Servomotory S-Series s výkonem 30 až 1000 W (modely SLM) jsou navržené se standardním uspořádáním montáže hřídele a příruby NEMA, která umožňuje snadnou montáž běžně dodávaných převodových redukcí a spojek. Aby bylo možno přenášet špičkový krouticí moment tohoto modelu, 750-wattový motor pro montáž NEMA 34 používá předimenzovaný průměr hřídele (0,625 palce). SLM motory s výkonem 2,5 až 5 kw a všechny modely SDM a SGM mají metrické montážní uspořádání. Všechny servomotory se dodávají s volitelnou přídržnou brzdou 24 V ss pro přidržení stacionárních břemen, která se aktivuje pružinou a uvolňuje elektricky. Samostatný zdroj 24 VDC pro napájení brzdy si musíte zajistit sami. Motory W S-Series a všechny motory řady MTR mají kabel s nedělenými konektory pro výkon motoru, snímač polohy a připojení brzdy pro motory MTR-3T a 1-SKW S-Series. Motory W mají konektory typu MS a napájení brzdy je součástí napájení motoru na společném konektoru/kabelu. Zesilovače S2K Series se konfigurují pomocí softwaru Motion Developer pro osobní počítače. Tento software je samostatná aplikace, která pracuje v prostředí softwaru Machine Edition. Následující kapitoly popisují, co je nutno udělat před spuštěním zesilovačů S2K Series. GFK-1866A-CZ 1-1

12 1 1.2 Vybalení součástí Po otevření krabice s S2K Series zkontrolujte následující: 1. Obdrželi jste správné modely součástí? Číslo modelu každé součásti je uvedeno na krabici a štítcích výrobku. 2. Obdrželi jste všechny položky uvedené na balicím listu? 3. Došlo během přepravy k poškození některé položky? Poznámka Pokud zjistíte nějaké poškození, spojte se prosím se svým místním dodavatelem nebo přímo s GE Fanuc. 1.3 Skladování 1.4 Čísla dílů Součásti S2K skladujte na čistém a suchém místě, které není vystaveno přímému slunci, dešti, nadměrným teplotám (přesahujícím -20 C až 80 C), korozívním plynům nebo kapalinám. Pro zajištění maximální ochrany součásti skladujte v původním přepravním obalu. Na následujících obrázcích je uvedeno, jak číst číslo modelu na motorech S-Series a na kontrolérech S2K Čísla kabelů a konektorů Pro zjednodušení instalace systému GE Fanuc nabízí širokou řadu zkompletovaných odzkoušených kabelů. Čísla dílů pro tyto kabely a protilehlé konektory najdete v kapitole S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

13 Než začnete Čísla dílů motorů IC800 SL M ttt m v b e rr Series SL = Malá setrvačnost SD = Střední setrvačnost SG = Velká setrvačnost Výkon Motoru 003 = 30 Watt 005 = 50 Watt Montáž N = NEMA M = Metric Rozlišitelnost snímače 25 = 2500 linek Typ brzdy E = Inkrementální Brzda N = Bez péra a brzdy (Standardně u modelů 30 až 100 W) B = Brzda ale bez péra (volitelně u modelů 30 až 100 W) K = Péro ale bez brzdy (Standardně u modelů 200 W a větších) X = Brzda a péro (volitelně u modelů 200 W a větších) 010 = 100 Watt 020 = 200 Watt 040 = 400 Watt 075 = 750 Watt Napětí 100 = 1000 Watt 1 = 115 VAC Motor (pouze modely 100 až 400 W) 250 = 2500 Watt 350 = 3500 Watt 2 = 230 VAC Motor 450 = 4500 Watt 500 = 5000 Watt MTR- 3N - fs -w -R- b - m - s 3 = 115/230 VAC Motor (pouze pro modely 30 a 50 W) Series 3N = Neodym 3S = Samarium 3T = Metrický Rám/rošt 3N Series: 21, 22, 24, 31, 32, 33 3S Series: 22, 23, 32, 33, 34, 35, 43, 45, 46, 63, 65, 67, 84, 86, 88 3T Series: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 57, 65, 66, 67, 69 Těsnění hřídele 0 = Bez těsnění (pouze 3T4x, 3T5x & 3T6x) S = Těsnění hřídele (standardně u všech modelů kromě 3T4x, 3T5x a 3T6x) Montážní příruba N = NEMA (NEMA23; 3N2x, 3S2x; NEMA34: 3N3x, 3S3x) E = Anglická (standardně u 3S4x, 3S6x nebo 3S8x) C = NEMA 56C (volba pouze u 3S4x) M = Metrická (standardně u 3T) Brzda 0 = Bez brzdy B = 24 V ss brzda (není pro 3S20 Series) Zpětná vazba R = Resolver Vinutí GFK-1866A-CZ Kapitola 1 Než začnete 1-3

14 Čísla dílů zesilovačů pro bezkomutátorové servomotory S2K Series IC800 SS D 104 R S1 S2K Typ S = Servo Napájení D = Pouze servopohon Napájecí napětí 1 = V stř. (pouze modely 4.3 a 7.2 A) 2 = V stř. (pouze modely 6 a 28 A) 4 = V stř. (pouze modely 7.2 nebo 20 A) Volby S1 = Standardní konfigurace zesilovače Typ zpětné vazby motoru Prázné = Sériový snímač polohy GE Fanuc (pouze motory S-Series) R = Resolver Trvalý proud 04 = Model serva 4.3 A (pouze 230 V stř.) 07 = Model serva 7.2 A (230 nebo 460 V stř.) 16 = Model serva 16 A (pouze 230 V stř.) 20 = Model serva 20 A (pouze 460 V stř.) 28 = Model serva 28 A (pouze 230 V stř.) Čísla dílů příslušenství Regenerační odpory IC800 SL R xxx SL Series Sady regen. odporů Typ 001 = 50 Ω, 100 W s montážními prvky 002 = 100 Ω, 225 W s montážními prvky 003 = 20 Ω, 300 W s montážními prvky 004 = 15 Ω, 1000 W s montážními prvky Sestavy svorkovnic 44A Tuto svorkovnici je možno použít jako rozhraní kontroléru pohybu GE Fanuc řady APM300 pro PLC Series nebo kontroléru pohybu jiného výrobce se zesilovačem S2K. IC693ACC336 Tuto svorkovnici je možno použít jako rozhraní modulu sériového kontroléru pohybu GE Fanuc řady DSM300 pro PLC Series se zesilovačem S2K. 1-4 S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

15 Než začnete Ověření systémových součástí Systém S2K se skládá ze zesilovače a servomotoru GE Fanuc. Každý zesilovač je optimalizovaný pro použití s konkrétními motory GE Fanuc. Pokud však mezní registry trvalého proudu (CURC) a špičkového proudu (CURP) nebudou nastavené odpovídajícím způsobem, je možno použít větší zesilovač. Správnou kombinaci zesilovače a motoru najdete v následující tabulce. Tabulka 1-1. Kompatibilita motoru/zesilovače S-Series pro zesilovače se sériovým snímačem polohy Č. modelu zesilovače IC800SSD104S1 IC800SSD107S1 IC800SSD216S1 IC800SSD228S1 Č. modelu motoru IC800SLM003N3NE25 IC800SLM003N3BE25* IC800SLM005N3NE25 IC800SLM005N3BE25* IC800SLM010N1NE25 IC800SLM010N1BE25* IC800SLM010N2NE25 IC800SLM010N2BE25* IC800SLM020N1KE25 IC800SLM020N1XE25* IC800SLM020N2KE25 IC800SLM020N2XE25* IC800SLM040N1KE25 IC800SLM040N1XE25* IC800SLM040N2KE25 IC800SLM040N2XE25* IC800SLM075N2KE25 IC800SLM075N2XE25* IC800SLM100N2KE25 IC800SLM100N2XE25* IC800SDM100M2KE25 IC800SDM100M2XE25* IC800SLM250M2KE25 IC800SLM250M2XE25* IC800SDM250M2KE25 IC800SDM250M2XE25* IC800SLM350M2KE25 IC800SLM350M2XE25* IC800SLM500M2KE25 IC800SLM500M2XE25* IC800SDM500M2KE25 IC800SDM500M2XE25* IC800SGM450M2KE25 IC800SGM450M2XE25* Jmenovitý výkon Použitelný motor S-Series Trvalý krouticí moment Napětí Maximální rychlost Rozlišitelnost snímače polohy ( pulsy s fáz. posun.) 30 W 0,84 in-lb 115/230 V stř pulsů 50 W 1,42 in-lb 115/230 V stř pulsů 100 W 2,83 in-lb 115 V stř pulsů 100 W 2,83 in-lb 230 V stř pulsů 200 W 5,7 in-lb 115 V stř pulsů 200 W 5,7 in-lb 230 V stř pulsů 400 W 11,5 in-lb 115 V stř pulsů 400 W 11,5 in-lb 230 V stř pulsů 750 W 21 in-lb 230 stř pulsů 1000 W 28 in-lb 230 stř pulsů 1000 W 43 in-lb 230 stř pulsů 2500 W 70 in-lb 230 stř pulsů 2500 W 104 in-lb 230 stř pulsů 5000 W 140 in-lb 230 stř pulsů 5000 W 140 in-lb 230 stř pulsů 5000 W 210 in-lb 230 stř pulsů 4500 W 322 in-lb 230 stř pulsů * Označuje motory, které mají přídavnou přídržnou brzdu 24 V ss (vyžaduje uživatelem dodaný zdroj napájení) GFK-1866A-CZ Kapitola 1 Než začnete 1-5

16 1 Tabulka 1-2. Kompatibilita motoru/zesilovače řady MTR pro zesilovače s resolverem Č. modelu zesilovače IC800SSD104RS1 IC800SSD107RS1 Č. modelu motoru Použitelný motor řady MTR Trvalý krouticí moment Napětí Maximální rychlost Rozlišení resolveru MTR-3N21-H 4 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N22-H 9 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N24-G 13,8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N31-H 18 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N32-G 36 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N33-G 45 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S22-G 4,8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S23-G 8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S32-G 14 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S33-G 21 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S34-G 27 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S35-G 32 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S43-G 33 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T11-G 2,3 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T12-G 5,3 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T13-G 8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T21-G 5,6 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T22-G 11,5 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T23-G 17,7 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T24-H 23 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T42-H 33 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T43-H 54 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N24-H 14 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N32-H 36 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N33-H 45 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S43-H 33 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S45-G 48 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S46-G 64 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T43-J 54 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T44-J 72 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T45-H 90 in-lb 230 stř pulsů 1-6 S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

17 Než začnete 1 Č. modelu zesilovače IC800SSD216RS1 IC800SSD228RS1 IC800SSD407RS1 IC800SSD420RS1 Č. modelu motoru Použitelný motor řady MTR Trvalý krouticí moment Napětí Maximální rychlost Rozlišení resolveru MTR-3S45-H 48 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S46-H 64 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S63-G 70 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S65-G 115 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S67-G 168 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T45-I 90 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T54-H 120 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T55-H 151 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S63-H 70 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S65-H 115 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S67-H 168 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S84-G 190 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S86-G 255 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S88-G 338 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T55-I 151 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T57-H 195 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T66-H 319 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T67-G 372 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T69-G 478 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T44-J 72 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T45-H 90 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T45-I 90 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T54-H 120 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T55-H 151 in-lb 460 stř pulsů 1.6 Certifikace Produktová řada UL/UR CUL/CUR CE Zesilovače S2K UL CUL EN50178 Motory MTR-3N Series UR No EN Motory MTR-3S Series UR No EN Motory MTR-3T Series UR CUR EN GFK-1866A-CZ Kapitola 1 Než začnete 1-7

18 Kapitola 2 Přehled hardwaru 2.1 Specifikace Zesilovače S2K Series se dodávají ve dvou modelech s napájením 115/230 V stř., dvou modelech s napájením 230 V stř. a dvou modelech s napájením 460 V stř. Modely s napájením 115/230 V stř. a 230 V stř. se dodávají s rozhraním zpětné vazby motoru buď pro sériový snímač polohy nebo resolver, zatímco modely s napájením 460 V stř. se dodávají s rozhraním zpětné vazby pouze pro resolver. Zesilovače S2K Series se snímačem polohy se používají se servomotory S-Series, zesilovače s resolverem se používají se servomotory MTR Series. Tato kapitola obsahuje specifikace každé z těchto součástí. Tabulka 2-1 ukazuje hardwarové prostředky dodávané se zesilovači S2K. Tabulka 2-1. Hardwarové prostředky Hardwarové prostředky Zesilovač S2K Vstup zpětné vazby motoru (sériový snímač polohy nebo resolver) 1 Vstup pomocného snímače polohy 1 Výstup snímače polohy 1 Digitální vstupy povolení 1 Digitální výstupy OK 1 Analogové vstupy 2 Analogové výstupy 1 Sériové porty Elektrické specifikace Modely kontroléru serva jsou vhodné pro použití s obvodem, který je schopný při ochraně pojistkami třídy RK5 dodávat ne více než A ef., maximálně 250 V pro symetrickou zátěž. Tabulka 2-2 shrnuje požadavky na maximální trvalý vstupní výkon. Skutečný vstupní výkon a proud je funkcí pracovního bodu motoru a pracovního cyklu. GFK-1866A-CZ 2-1

19 2 Tabulka 2-2. Specifikace výkonu zesilovače Specifikace Jednotky Jmenovité hodnoty SSD104 SSD107 SSD216 SSD228 SSD407 SSD420 Rozsah vstupního střídavého napětí V stř , 1 nebo 3 fáze , 3 fáze , 3 fáze Rozsah vstupní frekvence Hz Frekvence PWM modulace motoru khz 16,4 8,2 Minimální indukčnost motoru mh 1 (na fázi) Trvalý vstupní proud 1 A ef 4,3 7, ,2 20 Špičkový výstupní proud A ef. 8,6 14, ,8 20 Maximální vstupní proud, Max. vstupní příkon 1 fáze A ef fáze A ef kva při jmen. V stř. 1,6 3,8 8,5 14,3 6,4 18 Vstupní výkon logiky V stř při 0,5 A V ss při 1,5 A Stejnosměrné výkonové výstupy 3 V ss +5 při 0,25 A; +12 při 0,5 A Pojistky napájení logiky Pojistka větve obvodu 2 1 fáze SSD104: Žádné interní pojistky SSD107, SSD216 a SSD228: Pojistka 2A, 250 V (Littelfuse #224002) pouze na vstupu 2L1. Vstup 2L2 není chráněný pojistkou. Pojistka je uvnitř pájená a nelze jí vyměňovat v poli. IC800SSD407 a IC800SSD420: Pojistka 5A, 125 V (Littelfuse #251005) pouze na vstupu +24 V. Vstup COM není chráněný pojistkou. Pojistka je uvnitř pájená a nelze jí vyměňovat v poli. A ef fáze A ef Poznámky: 1) Výstupy mají interní ochranu proti přetížení 2) Pro napájecí vedení použijte pojistky s prodlevou třídy RK5 3) Výstup +5 V ss se také používá k napájení snímače polohy motoru S-Series. Napájení +5V může dávat proud 0,5 A, ale snímač polohy motoru vyžaduje maximálně 0,25 A. (typicky 0,15 A). Tento zdroj je chráněný proti přetížení, ale přetížení způsobí ztrátu zpětné vazby motoru a systém se dostane do chybového stavu Oddělovací transformátor Oddělovací transformátor se při používání kontrolérů S2K Series specificky nevyžaduje. Pokud napájecí napětí bude vyšší než je předepsaný rozsah pro jednotlivé modely, je nutno použít transformátor ke snížení napětí na přípustný rozsah. Transformátor musí mít takové parametry, aby měl odpovídající výkon při všech provozních podmínkách. Zvolte transformátor s výkonem minimálně 125% maximálního trvalého příkonu v kva Specifikace prostředí Tabulka 2-3. Specifikace prostředí Provozní teplota 1 32 až 122 o F (0 až 50 o C) Skladovací a přepravní teplota -40 až 176 o F (-40 až 80 o C) Nadmořská výška stop (1000 m) Relativní vlhkost (nekondenzující) 5 až 95 % Poznámky: 1) Předpokládá se vertikální orientace chladiče 2) Provoz při vyšších nadmořských výškách vyžaduje snížení výkonu kontroléru. Spojte se prosím s GE Fanuc. 2-2 S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

20 Přehled hardwaru Specifikace komunikace Tabulka 2-4. Specifikace sériové komunikace Sériová komunikace Počet použitelných portů 1 Formát RS-232 Maximální počet adresovatelných jednotek 1 Maximální délka sériové datové linky 50 stop Rychlost komunikace 9600 baud Počet datových bitů 7 Parita Lichá Počet stop bitů 1 Řízení toku dat XON/XOFF Specifikace vstupů a výstupů Tabulka 2-5. Specifikace vstupů a výstupů Provozní rozsah Formát rozhraní Vstupy Výstupy Maximální napětí nuly Minimální napětí jedničky Zatížení Maximální odpor v jedničce Maximální zatěžovací proud Maximální svodový proud v nule Použitelný počet 2 Provozní rozsah Rozlišitelnost Vstupní impedance Použitelný počet 1 Přiřazení funkcí Provozní rozsah Rozlišitelnost Výstupní proud Digitální vstupy a výstupy V ss, 30 V ss maximum Opticky oddělený, uživatelem konfigurovatelný zdroj/spotřebič 4 V ss 10 V ss 2 kω 35 Ohmů 100 ma 200 na Analogové vstupy +/-10 V ss 12 bitů 50 kω Analogové výstupy Uživatelem konfigurovatelné, například rychlost, proud nebo odchylka sledování +/-10 V ss 8 bitů 5 ma GFK-1866A-CZ Kapitola 2 Přehled hardwaru 2-3

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

PNSPO! Konfigurace systému

PNSPO! Konfigurace systému Kompletní & kompaktní Řízení měniče podle V/f Montáž měniče vedle sebe Vestavěný EMC filtr Vestavěná komunikace RS-485 Funkce detekce překročení momentu (150% během 60s) PID Potlačení mikronapěťových špiček

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

ROTAČNÍ AKTUÁTORY DRIVESPIN

ROTAČNÍ AKTUÁTORY DRIVESPIN ROTAČNÍ AKTUÁTORY DRIVESPIN Manuál k použití. Informace uvedené v této příručce jsou považovány za přesné a spolehlivé, avšak firma TG Drives nenese žádnou odpovědnost za jejich použití. Firma si rovněž

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 PowerXL Frekvenční startér DE1 www.eaton.cz, www.eaton.sk Číslo 1 v účinnosti Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 Frekvenční startér PowerXL DE1 všechny výhody v jednom přístroji Jednoduché

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Technický katalog OBCHODNÍ PROFIL PRŮMYSL PRODUKTY APLIKACE EXPERTIZY PARTNEŘI SERVIS Standardní frekvenční měniče ABB : ACS150-01E - 02A4-2 1 2 3 4

Více

Commander SK. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů. Typové velikosti A až D a 2 až 6. Třetí, doplněné vydání

Commander SK. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů. Typové velikosti A až D a 2 až 6. Třetí, doplněné vydání Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů ové velikosti A až D a 2 až 6 Základní informace Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více