GE Fanuc Automation. S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač. Programovatelné řídicí systémy. Příručka pro uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE Fanuc Automation. S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač. Programovatelné řídicí systémy. Příručka pro uživatele"

Transkript

1 GE Fanuc Automation Programovatelné řídicí systémy S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele GFK-1866A-CZ září 2002

2 Výstrahy, upozornění a poznámky tak jak jsou používané v této publikaci GFL-002 Výstraha Výstražná upozornění se v této publikaci používají ke zdůraznění nebezpečného napětí, proudu, teploty nebo jiných stavů vyskytujících se na tomto zařízení nebo jiných stavů, které by mohly být spojené s jeho používáním a které by mohly způsobit zranění osob. V situacích, kde by nepozornost mohla způsobit buď zranění osob nebo poškození zařízení, se používá Výstražné upozornění. Upozornění Upozornění se používají tam, kde by mohlo dojít k poškození zařízení, pokud by obsluha nedávala pozor. Poznámka Poznámky pouze upozorňují na informace, které jsou důležité zejména pro pochopení a obsluhu zařízení. Tento dokument obsahuje informace, které byly k dispozici v době jeho publikování. I když byla věnována maximální snaha přesnosti, cílem zde obsažených informací není zahrnout všechny podrobnosti nebo odchylky v hardwaru nebo softwaru ani postihnout všechny možné souvislosti ve spojitosti s instalací, obsluhou nebo údržbou. Mohou zde být popisované vlastnosti, které se u hardwarových a softwarových systémů nevyskytují. GE Fanuc Automation nepřijímá žádné závazky upozornit majitele této dokumentace na změny provedené později. GE Fanuc Automation nepřijímá žádné stížnosti ani záruky, přímé nebo zákonné, a nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost, úplnost, dostatečnost nebo užitečnost zde obsažených informací. Nejsou poskytovány žádné záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti. Dále uvedené názvy jsou ochrannými známkami společnosti GE Fanuc Automation North America, Inc. Alarm Master Genius PowerMotion VersaMax CIMPLICITY Helpmate PowerTRAC VersaPro CIMPLICITY 90 ADS Logicmaster Series 90 VuMaster CIMSTAR Modelmaster Series Five Workmaster Field Control Motion Mate Series One FrameworX ProLoop Series Six GEnet PROMACRO Series Three Copyright GE Fanuc Automation North America, Inc. Všechna práva vyhrazena.

3 Předmluva Obsah tohoto manuálu Kapitola 1. Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4. Kapitola 5 Kapitola 6 Dodatek A. Dodatek B. Dodatek C. Než začnete: Vybalení a kontrola součástí, uskladnění a čísla dílů produktu. Přehled hardwaru: Specifikace produktu, křivky rychlosti/krouticího momentu motoru. Instalace: Hodnoty tepelného zatížení, montáž a zapojení. Krátký úvod: Připojení systému, navázání komunikace se zesilovačem, konfigurace systému. Popis softwaru: Seznam povelů a registrů. Diagnostika: Stavové kódy, povelová hlášení a diagnostika. Tabulky a vzorce: ASCII kódy, převody teploty, převody rozměrů vodičů, převody anglické míry na metrickou. Instalace a zaregistrování softwaru Motion Developer: Jak nainstalovat software na PC a zaregistrovat ho u GE Fanuc. Rozhraní s kontroléry pohybu APM nebo DSM Series GE Fanuc: Jak připojit zesilovač S2K tak, aby pracoval s kontrolérem pohybu APM nebo DSM Series GE Fanuc. Související publikace GFK-1464, Uživatelský manuál Motion Mate TM DSM302 pro PLC Series TM GFK-1742, Uživatelský manuál Motion Mate TM DSM314 pro PLC Series TM GFK-0840, Uživatelský manuál Power Mate TM APM pro PLC Series PLC TM ve standardním režimu GFK-0781, Uživatelský manuál Power Mate TM APM pro PLC Series TM ve vlečném režimu TM Motion Mate a Series 90 jsou obchodní značky GE Fanuc, Power Mate je obchodní značka Fanuc GFK-1866A-CZ iii

4 Předmluva iv S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

5 Obsah Než začnete Přehled systému Vybalení součástí Skladování Čísla dílů Čísla kabelů a konektorů Čísla dílů motorů Čísla dílů zesilovačů pro bezkomutátorové servomotory S2K Series Čísla dílů příslušenství Regenerační odpory Sestavy svorkovnic Ověření systémových součástí Certifikace Přehled hardwaru Specifikace Elektrické specifikace Oddělovací transformátor Specifikace prostředí Specifikace komunikace Specifikace vstupů a výstupů Specifikace vstupů a výstupů snímače polohy Specifikace servomotoru Křivky rychlosti/krouticího momentu motoru Servomotor S-Series / Křivky kontroléru Snížení výkonu motorů S-Series v závislosti na okolní teplotě Utěsnění servomotoru Přídržné brzdy servomotoru Montáž motoru Instalace Tepelná zátěž a chlazení Směrnice pro montáž zesilovače a podmínky prostředí Instalace zesilovače Instalace motoru Montážní rozměry Rozměry zesilovače Rozměry servomotoru S-Series Rozměry servomotorů MTR-3T Series Zapojení Všeobecné pokyny k zapojování Střídavé napájení a zapojení a zemnění motoru GFK-1866A-CZ v

6 Obsah Zapojení snímače polohy servomotoru S-Series Zapojení a zemnění napájení servomotoru S-Series a brzdy Zapojení a zemnění napájení servomotoru MTR-Series Zapojení resolveru motoru MTR-Series Zapojení pro sériovou komunikaci Zapojení pomocných I/O Schéma připojení Kabely a konektory Zapojení volitelné brzdy motoru Volba a zapojení regeneračního vybíjecího odporu Výpočet regenerovaného výkonu a výběr odporu Sepnutí a činnost dynamické brzdy Krátký úvod Navázání komunikace Připojení sériového kabelu Spuštění softwaru terminálové emulace Používání Hyper Terminal Používání programu Motion Developer Úvod do softwaru Nastavení obrazovky Motion Developer Vytvoření nového projektu Zapnutí a vypnutí Panelu nástrojů pohybu Konfigurace režimu provozu Provoz v režimu krouticího momentu Příklad změny měřítka vstupu povelu krouticího momentu Provoz v režimu rychlosti Příklad změny měřítka vstupu povelu rychlosti Provoz v režimu polohy Příklady nastavení měřítka vstupu povelového pulsu Konfigurace výstupu snímače polohy Nastavení meze krouticího momentu Nastavení směru motoru Povolení vstupu Konfigurační parametry Ladění Pomocí automatického ladění Ruční nastavení parametrů ladění Popis softwaru Přehled softwaru Abecední seznam povelů a registrů Povely a registry vi S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

7 Obsah Diagnostika Kódy stavového LED displeje Hlášení stavového registru Registr chybového kódu (FC) Registr vstupu chyby (FI) Univerzální I/O registr (IO) Registr stavu osy (SRA) Zjištění aktuálních dat registrů (Q,?) Vývojový diagram lokalizace chyb Tabulky a vzorce... A-1 Standardní ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kódy... A-1 Převod velikosti vodičů z AWG na metrické rozměry... A-2 Převod teploty... A-3 Vzorce...A-3 Tabulka...A-3 Různé převody... A-4 Převody palcových zlomků na desetiny a metrické rozměry... A-5 Anglické a metrické ekvivalenty... A-6 Používání programu Motion Developer...B-1 B.1 Instalace programu Motion Developer...B-1 B.1.1 Požadavky na počítačový systém...b-1 Hardware...B-1 Software...B-1 B.1.2 Instalace...B-1 Instalace softwaru Motion Developer z CD:...B-1 B.2 Autorizace produktu...b-2 B.2.1 Jak provést autorizaci softwaru Motion Developer:...B-2 B.2.2 Jak přenést autorizaci na jiný počítač...b-2 B.3 Technická podpora pro software Motion Developer...B-4 Rozhraní se sériovými kontroléry pohybu APM nebo DSM GE Fanuc... C-1 C.1 Zapojení zesilovače S2K ke kontroléru pohybu APM300...C-1 C.2 Zapojení zesilovače S2K ke kontroléru pohybu DSM...C-2 C.2.1 Popis pomocné svorkovnice a montážní rozměry...c-4 C.2.2 Záměna svorkovnice z montáže na lištu DIN na montáž na panel...c-5 C.2.3 Přiřazení pinů pomocné svorkovnice...c-6 GFK-1866A-CZ Obsah vii

8 Obsah Obrázek 3-1. Rozměry a váha servozesilovačů řady S2K SSD104, SSD107 a SSD Obrázek 3-2. Rozměry a váha zesilovačů řady S2K SSD216, SSD228 a SSD Obrázek 3-3. Rozměry motorů SL Series W Obrázek 3-4. Rozměry servomotoru S-Series 200 W Obrázek 3-5. Rozměry servomotoru S-Series 400 W Obrázek 3-6. Rozměry servomotoru S-Series 750 W Obrázek 3-7. Rozměry servomotorů S-Series 1000 W a 2500 W Obrázek 3-8. Rozměry servomotorů S-Series 4500 W a 5000 W Obrázek 3-9. Rozměry servomotorů MTR-3T1x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T2x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T4x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T5x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3T6x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3N2x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3N3x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S2x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S3x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S4x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S6x-Series Obrázek Rozměry servomotorů MTR-3S8x-Series Obrázek Konektory zpětnovazebního sériového snímače polohy servomotoru S-Series Obrázek Připojení napájení motoru S-Series Obrázek Připojení napájení motoru/brzdy MTR-3T Series Obrázek Připojení napájení motoru MTR-3N a MTR-3S Series Obrázek Připojení napájení motoru MTR-3N a MTR-3S Series Obrázek Připojení zpětnovazebního resolveru MTR-Series Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 4,3 A 115/230 V stř. se sériovým snímačem polohy (SSD104) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 4,3 A 115/230 V stř. s resolverem (SSD104R) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 7,2 A 115/230 V stř. se sériovým snímačem polohy (SSD107) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 7,2 A 115/230 V stř. s resolverem (SSD107R) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 16 A a 28 A 230 V stř. se sériovým snímačem polohy (SSD216 a SSD228) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 16 A a 28 A 230 V stř. s resolverem (SSD216R a SSD228R) Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 7,2 A 460 V stř. s resolverem (SSD407R) viii S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

9 Obsah Obrázek Schéma zapojení servozesilovače 20 A 460 V stř. s resolverem (SSD420R) Obrázek Typické schéma zapojení brzdy Obrázek Rozměry pro montáž a zapojení regeneračního vybíjecího odporu Obrázek Typický obvod externí dynamické brzdy Obrázek C-1. Propojení svorkovnice a modulu APM300 kabelem...c-1 Obrázek C-2. Propojení APM300 se zesilovačem S2K pomocí svorkovnice 44A C-2 Obrázek C-3. Svokovnice DSM a kabely pro rozhraní zesilovače S2K...C-3 Obrázek C-4. Pomocná svorkovnice a montážní rozměry...c-4 Obrázek C-5. Výkresy sestavy pomocné svorkovnice...c-5 Obrázek C-6. Boční pohled sestavy pomocné svorkovnice...c-6 Obrázek C-7. Analogové rozhraní z DSM na zesilovač SSD104, SSD107 a SSD407 (s externím povolením)...c-8 Obrázek C-8. Analogové rozhraní z DSM na zesilovač SSD216, SSD228 a SSD420 (s externím povolením)...c-8 GFK-1866A-CZ Obsah ix

10 Obsah Tabulka 1-1. Kompatibilita motoru/zesilovače S-Series pro zesilovače se sériovým snímačem polohy Tabulka 1-2. Kompatibilita motoru/zesilovače řady MTR pro zesilovače s resolverem Tabulka 2-1. Hardwarové prostředky Tabulka 2-2. Specifikace výkonu zesilovače Tabulka 2-3. Specifikace prostředí Tabulka 2-4. Specifikace sériové komunikace Tabulka 2-5. Specifikace vstupů a výstupů Tabulka 2-6. Specifikace vstupu/výstupu snímače polohy a resolveru Tabulka 2-7. Specifikace motorů S-Series Tabulka 2-8. Specifikace motorů MTR-3N Series Tabulka 2-9. Specifikace motorů MTR-3S Series Tabulka Specifikace motorů MTR-3T Series Tabulka 2-11 Montážní uspořádání servomotorů Tabulka 3-1. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD104, 4,3 A Tabulka 3-2. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD107, 7,2 A Tabulka 3-3. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD216, 16A a SSD228, 28A Tabulka 3-4. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD407, 7,2 A, 460 V stř.3-24 Tabulka 3-5. Svorky pro připojení napájení a rozměry vodičů pro zesilovač SSD420, 20 A Tabulka 3-6. Konektory pro polohovou zpětnou vazbu sériového snímače polohy Tabulka 3-7. Připojení resolveru pro polohovou zpětnou vazbu Tabulka 3-8. Rozložení pinů konektoru přídavných I/O Tabulka 3-9. Kabely dodávané od GE Fanuc Tabulka Protilehlý konektor servomotoru S-Series Tabulka Sady regeneračních vybíjecích odporů Tabulka Jmenovité hodnoty regeneračního vybíjení zesilovače Tabulka 6-1. Kódy stavového LED displeje Tabulka C-1. Komponenty pomocné svorkovnice...c-5 Tabulka C-2. Přiřazení pinů svorkovnice pro analogové servoosy DSM300...C-7 x S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

11 Kapitola 1 Než začnete 1.1 Přehled systému Zesilovače pro bezkomutátorové servomotory S2K Series jsou zesilovače s vysokým výkonem s uživatelsky konfigurovatelným rozhraním a I/O funkcemi. Zesilovače mohou přijímat buď povel analogového krouticího momentu, rychlostní povel nebo pulsní (krokový) povel rozhraní. Zesilovače se dodávají v modelech, které jsou nakonfigurované pro zpětnou vazbu motoru buď s použitím resolveru nebo sériového snímače polohy (encoderu). Modely S2K se snímačem polohy je možno použít pouze se servomotory GE Fanuc S-Series (SLM, SDM nebo SGM). Zesilovač S2K nakonfigurovaný pro zpětnou vazbu pomocí resolveru může použít servomotory GE Fanuc MTR-Series nebo motory jiných výrobců s odpovídajícími jmenovitými hodnotami a specifikacemi resolveru. Resolver musí být řízený vysílačem s převodovým poměrem 0,5. Poměr pólů motoru k počtu pólů resolveru musí být celočíselná hodnota 1, 2 nebo 3. Požadavky na motor resolveru najdete v kapitole 2 "Vstupní a výstupní specifikace snímače polohy". V případě řízení motorů, které nevyrábí GE Fanuc, si vyžádejte pomoc u výrobce. Následující tabulka uvádí seznam jmenovitých hodnot servozesilovačů S2K Series, které se dodávají: Jmenovité napětí Jmenovitý proud Příkon Špičkový proud Typ zpětné vazby 230 V stř. 4,3 A trvale 7,2 A trvale 16 A trvale 28 A trvale 460 V STŘ. 7,2 A trvale 20 A trvale 115 V stř., jedna fáze nebo 230 V stř., 3 fáze 230 V stř., 3 fáze 2 trvalé zatížení resolver nebo sériová 460 V stř., 3 fáze 1,5 trvalé zatížení pouze resolver Zesilovače S2K Series jsou optimalizované pro použití se servomotory GE Fanuc S-Series nebo servomotory řady MTR. Pokud motor a zesilovač nebudou správně přizpůsobené, může dojít k přetížení a případnému poškození součástí. Správné párování součástí je ukázáno v tabulce 1-1 a 1-2. Servomotory S-Series s výkonem 30 až 1000 W (modely SLM) jsou navržené se standardním uspořádáním montáže hřídele a příruby NEMA, která umožňuje snadnou montáž běžně dodávaných převodových redukcí a spojek. Aby bylo možno přenášet špičkový krouticí moment tohoto modelu, 750-wattový motor pro montáž NEMA 34 používá předimenzovaný průměr hřídele (0,625 palce). SLM motory s výkonem 2,5 až 5 kw a všechny modely SDM a SGM mají metrické montážní uspořádání. Všechny servomotory se dodávají s volitelnou přídržnou brzdou 24 V ss pro přidržení stacionárních břemen, která se aktivuje pružinou a uvolňuje elektricky. Samostatný zdroj 24 VDC pro napájení brzdy si musíte zajistit sami. Motory W S-Series a všechny motory řady MTR mají kabel s nedělenými konektory pro výkon motoru, snímač polohy a připojení brzdy pro motory MTR-3T a 1-SKW S-Series. Motory W mají konektory typu MS a napájení brzdy je součástí napájení motoru na společném konektoru/kabelu. Zesilovače S2K Series se konfigurují pomocí softwaru Motion Developer pro osobní počítače. Tento software je samostatná aplikace, která pracuje v prostředí softwaru Machine Edition. Následující kapitoly popisují, co je nutno udělat před spuštěním zesilovačů S2K Series. GFK-1866A-CZ 1-1

12 1 1.2 Vybalení součástí Po otevření krabice s S2K Series zkontrolujte následující: 1. Obdrželi jste správné modely součástí? Číslo modelu každé součásti je uvedeno na krabici a štítcích výrobku. 2. Obdrželi jste všechny položky uvedené na balicím listu? 3. Došlo během přepravy k poškození některé položky? Poznámka Pokud zjistíte nějaké poškození, spojte se prosím se svým místním dodavatelem nebo přímo s GE Fanuc. 1.3 Skladování 1.4 Čísla dílů Součásti S2K skladujte na čistém a suchém místě, které není vystaveno přímému slunci, dešti, nadměrným teplotám (přesahujícím -20 C až 80 C), korozívním plynům nebo kapalinám. Pro zajištění maximální ochrany součásti skladujte v původním přepravním obalu. Na následujících obrázcích je uvedeno, jak číst číslo modelu na motorech S-Series a na kontrolérech S2K Čísla kabelů a konektorů Pro zjednodušení instalace systému GE Fanuc nabízí širokou řadu zkompletovaných odzkoušených kabelů. Čísla dílů pro tyto kabely a protilehlé konektory najdete v kapitole S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

13 Než začnete Čísla dílů motorů IC800 SL M ttt m v b e rr Series SL = Malá setrvačnost SD = Střední setrvačnost SG = Velká setrvačnost Výkon Motoru 003 = 30 Watt 005 = 50 Watt Montáž N = NEMA M = Metric Rozlišitelnost snímače 25 = 2500 linek Typ brzdy E = Inkrementální Brzda N = Bez péra a brzdy (Standardně u modelů 30 až 100 W) B = Brzda ale bez péra (volitelně u modelů 30 až 100 W) K = Péro ale bez brzdy (Standardně u modelů 200 W a větších) X = Brzda a péro (volitelně u modelů 200 W a větších) 010 = 100 Watt 020 = 200 Watt 040 = 400 Watt 075 = 750 Watt Napětí 100 = 1000 Watt 1 = 115 VAC Motor (pouze modely 100 až 400 W) 250 = 2500 Watt 350 = 3500 Watt 2 = 230 VAC Motor 450 = 4500 Watt 500 = 5000 Watt MTR- 3N - fs -w -R- b - m - s 3 = 115/230 VAC Motor (pouze pro modely 30 a 50 W) Series 3N = Neodym 3S = Samarium 3T = Metrický Rám/rošt 3N Series: 21, 22, 24, 31, 32, 33 3S Series: 22, 23, 32, 33, 34, 35, 43, 45, 46, 63, 65, 67, 84, 86, 88 3T Series: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 57, 65, 66, 67, 69 Těsnění hřídele 0 = Bez těsnění (pouze 3T4x, 3T5x & 3T6x) S = Těsnění hřídele (standardně u všech modelů kromě 3T4x, 3T5x a 3T6x) Montážní příruba N = NEMA (NEMA23; 3N2x, 3S2x; NEMA34: 3N3x, 3S3x) E = Anglická (standardně u 3S4x, 3S6x nebo 3S8x) C = NEMA 56C (volba pouze u 3S4x) M = Metrická (standardně u 3T) Brzda 0 = Bez brzdy B = 24 V ss brzda (není pro 3S20 Series) Zpětná vazba R = Resolver Vinutí GFK-1866A-CZ Kapitola 1 Než začnete 1-3

14 Čísla dílů zesilovačů pro bezkomutátorové servomotory S2K Series IC800 SS D 104 R S1 S2K Typ S = Servo Napájení D = Pouze servopohon Napájecí napětí 1 = V stř. (pouze modely 4.3 a 7.2 A) 2 = V stř. (pouze modely 6 a 28 A) 4 = V stř. (pouze modely 7.2 nebo 20 A) Volby S1 = Standardní konfigurace zesilovače Typ zpětné vazby motoru Prázné = Sériový snímač polohy GE Fanuc (pouze motory S-Series) R = Resolver Trvalý proud 04 = Model serva 4.3 A (pouze 230 V stř.) 07 = Model serva 7.2 A (230 nebo 460 V stř.) 16 = Model serva 16 A (pouze 230 V stř.) 20 = Model serva 20 A (pouze 460 V stř.) 28 = Model serva 28 A (pouze 230 V stř.) Čísla dílů příslušenství Regenerační odpory IC800 SL R xxx SL Series Sady regen. odporů Typ 001 = 50 Ω, 100 W s montážními prvky 002 = 100 Ω, 225 W s montážními prvky 003 = 20 Ω, 300 W s montážními prvky 004 = 15 Ω, 1000 W s montážními prvky Sestavy svorkovnic 44A Tuto svorkovnici je možno použít jako rozhraní kontroléru pohybu GE Fanuc řady APM300 pro PLC Series nebo kontroléru pohybu jiného výrobce se zesilovačem S2K. IC693ACC336 Tuto svorkovnici je možno použít jako rozhraní modulu sériového kontroléru pohybu GE Fanuc řady DSM300 pro PLC Series se zesilovačem S2K. 1-4 S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

15 Než začnete Ověření systémových součástí Systém S2K se skládá ze zesilovače a servomotoru GE Fanuc. Každý zesilovač je optimalizovaný pro použití s konkrétními motory GE Fanuc. Pokud však mezní registry trvalého proudu (CURC) a špičkového proudu (CURP) nebudou nastavené odpovídajícím způsobem, je možno použít větší zesilovač. Správnou kombinaci zesilovače a motoru najdete v následující tabulce. Tabulka 1-1. Kompatibilita motoru/zesilovače S-Series pro zesilovače se sériovým snímačem polohy Č. modelu zesilovače IC800SSD104S1 IC800SSD107S1 IC800SSD216S1 IC800SSD228S1 Č. modelu motoru IC800SLM003N3NE25 IC800SLM003N3BE25* IC800SLM005N3NE25 IC800SLM005N3BE25* IC800SLM010N1NE25 IC800SLM010N1BE25* IC800SLM010N2NE25 IC800SLM010N2BE25* IC800SLM020N1KE25 IC800SLM020N1XE25* IC800SLM020N2KE25 IC800SLM020N2XE25* IC800SLM040N1KE25 IC800SLM040N1XE25* IC800SLM040N2KE25 IC800SLM040N2XE25* IC800SLM075N2KE25 IC800SLM075N2XE25* IC800SLM100N2KE25 IC800SLM100N2XE25* IC800SDM100M2KE25 IC800SDM100M2XE25* IC800SLM250M2KE25 IC800SLM250M2XE25* IC800SDM250M2KE25 IC800SDM250M2XE25* IC800SLM350M2KE25 IC800SLM350M2XE25* IC800SLM500M2KE25 IC800SLM500M2XE25* IC800SDM500M2KE25 IC800SDM500M2XE25* IC800SGM450M2KE25 IC800SGM450M2XE25* Jmenovitý výkon Použitelný motor S-Series Trvalý krouticí moment Napětí Maximální rychlost Rozlišitelnost snímače polohy ( pulsy s fáz. posun.) 30 W 0,84 in-lb 115/230 V stř pulsů 50 W 1,42 in-lb 115/230 V stř pulsů 100 W 2,83 in-lb 115 V stř pulsů 100 W 2,83 in-lb 230 V stř pulsů 200 W 5,7 in-lb 115 V stř pulsů 200 W 5,7 in-lb 230 V stř pulsů 400 W 11,5 in-lb 115 V stř pulsů 400 W 11,5 in-lb 230 V stř pulsů 750 W 21 in-lb 230 stř pulsů 1000 W 28 in-lb 230 stř pulsů 1000 W 43 in-lb 230 stř pulsů 2500 W 70 in-lb 230 stř pulsů 2500 W 104 in-lb 230 stř pulsů 5000 W 140 in-lb 230 stř pulsů 5000 W 140 in-lb 230 stř pulsů 5000 W 210 in-lb 230 stř pulsů 4500 W 322 in-lb 230 stř pulsů * Označuje motory, které mají přídavnou přídržnou brzdu 24 V ss (vyžaduje uživatelem dodaný zdroj napájení) GFK-1866A-CZ Kapitola 1 Než začnete 1-5

16 1 Tabulka 1-2. Kompatibilita motoru/zesilovače řady MTR pro zesilovače s resolverem Č. modelu zesilovače IC800SSD104RS1 IC800SSD107RS1 Č. modelu motoru Použitelný motor řady MTR Trvalý krouticí moment Napětí Maximální rychlost Rozlišení resolveru MTR-3N21-H 4 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N22-H 9 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N24-G 13,8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N31-H 18 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N32-G 36 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N33-G 45 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S22-G 4,8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S23-G 8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S32-G 14 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S33-G 21 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S34-G 27 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S35-G 32 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S43-G 33 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T11-G 2,3 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T12-G 5,3 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T13-G 8 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T21-G 5,6 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T22-G 11,5 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T23-G 17,7 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T24-H 23 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T42-H 33 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T43-H 54 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N24-H 14 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N32-H 36 in-lb 230 stř pulsů MTR-3N33-H 45 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S43-H 33 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S45-G 48 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S46-G 64 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T43-J 54 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T44-J 72 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T45-H 90 in-lb 230 stř pulsů 1-6 S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

17 Než začnete 1 Č. modelu zesilovače IC800SSD216RS1 IC800SSD228RS1 IC800SSD407RS1 IC800SSD420RS1 Č. modelu motoru Použitelný motor řady MTR Trvalý krouticí moment Napětí Maximální rychlost Rozlišení resolveru MTR-3S45-H 48 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S46-H 64 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S63-G 70 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S65-G 115 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S67-G 168 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T45-I 90 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T54-H 120 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T55-H 151 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S63-H 70 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S65-H 115 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S67-H 168 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S84-G 190 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S86-G 255 in-lb 230 stř pulsů MTR-3S88-G 338 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T55-I 151 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T57-H 195 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T66-H 319 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T67-G 372 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T69-G 478 in-lb 230 stř pulsů MTR-3T44-J 72 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T45-H 90 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T45-I 90 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T54-H 120 in-lb 460 stř pulsů MTR-3T55-H 151 in-lb 460 stř pulsů 1.6 Certifikace Produktová řada UL/UR CUL/CUR CE Zesilovače S2K UL CUL EN50178 Motory MTR-3N Series UR No EN Motory MTR-3S Series UR No EN Motory MTR-3T Series UR CUR EN GFK-1866A-CZ Kapitola 1 Než začnete 1-7

18 Kapitola 2 Přehled hardwaru 2.1 Specifikace Zesilovače S2K Series se dodávají ve dvou modelech s napájením 115/230 V stř., dvou modelech s napájením 230 V stř. a dvou modelech s napájením 460 V stř. Modely s napájením 115/230 V stř. a 230 V stř. se dodávají s rozhraním zpětné vazby motoru buď pro sériový snímač polohy nebo resolver, zatímco modely s napájením 460 V stř. se dodávají s rozhraním zpětné vazby pouze pro resolver. Zesilovače S2K Series se snímačem polohy se používají se servomotory S-Series, zesilovače s resolverem se používají se servomotory MTR Series. Tato kapitola obsahuje specifikace každé z těchto součástí. Tabulka 2-1 ukazuje hardwarové prostředky dodávané se zesilovači S2K. Tabulka 2-1. Hardwarové prostředky Hardwarové prostředky Zesilovač S2K Vstup zpětné vazby motoru (sériový snímač polohy nebo resolver) 1 Vstup pomocného snímače polohy 1 Výstup snímače polohy 1 Digitální vstupy povolení 1 Digitální výstupy OK 1 Analogové vstupy 2 Analogové výstupy 1 Sériové porty Elektrické specifikace Modely kontroléru serva jsou vhodné pro použití s obvodem, který je schopný při ochraně pojistkami třídy RK5 dodávat ne více než A ef., maximálně 250 V pro symetrickou zátěž. Tabulka 2-2 shrnuje požadavky na maximální trvalý vstupní výkon. Skutečný vstupní výkon a proud je funkcí pracovního bodu motoru a pracovního cyklu. GFK-1866A-CZ 2-1

19 2 Tabulka 2-2. Specifikace výkonu zesilovače Specifikace Jednotky Jmenovité hodnoty SSD104 SSD107 SSD216 SSD228 SSD407 SSD420 Rozsah vstupního střídavého napětí V stř , 1 nebo 3 fáze , 3 fáze , 3 fáze Rozsah vstupní frekvence Hz Frekvence PWM modulace motoru khz 16,4 8,2 Minimální indukčnost motoru mh 1 (na fázi) Trvalý vstupní proud 1 A ef 4,3 7, ,2 20 Špičkový výstupní proud A ef. 8,6 14, ,8 20 Maximální vstupní proud, Max. vstupní příkon 1 fáze A ef fáze A ef kva při jmen. V stř. 1,6 3,8 8,5 14,3 6,4 18 Vstupní výkon logiky V stř při 0,5 A V ss při 1,5 A Stejnosměrné výkonové výstupy 3 V ss +5 při 0,25 A; +12 při 0,5 A Pojistky napájení logiky Pojistka větve obvodu 2 1 fáze SSD104: Žádné interní pojistky SSD107, SSD216 a SSD228: Pojistka 2A, 250 V (Littelfuse #224002) pouze na vstupu 2L1. Vstup 2L2 není chráněný pojistkou. Pojistka je uvnitř pájená a nelze jí vyměňovat v poli. IC800SSD407 a IC800SSD420: Pojistka 5A, 125 V (Littelfuse #251005) pouze na vstupu +24 V. Vstup COM není chráněný pojistkou. Pojistka je uvnitř pájená a nelze jí vyměňovat v poli. A ef fáze A ef Poznámky: 1) Výstupy mají interní ochranu proti přetížení 2) Pro napájecí vedení použijte pojistky s prodlevou třídy RK5 3) Výstup +5 V ss se také používá k napájení snímače polohy motoru S-Series. Napájení +5V může dávat proud 0,5 A, ale snímač polohy motoru vyžaduje maximálně 0,25 A. (typicky 0,15 A). Tento zdroj je chráněný proti přetížení, ale přetížení způsobí ztrátu zpětné vazby motoru a systém se dostane do chybového stavu Oddělovací transformátor Oddělovací transformátor se při používání kontrolérů S2K Series specificky nevyžaduje. Pokud napájecí napětí bude vyšší než je předepsaný rozsah pro jednotlivé modely, je nutno použít transformátor ke snížení napětí na přípustný rozsah. Transformátor musí mít takové parametry, aby měl odpovídající výkon při všech provozních podmínkách. Zvolte transformátor s výkonem minimálně 125% maximálního trvalého příkonu v kva Specifikace prostředí Tabulka 2-3. Specifikace prostředí Provozní teplota 1 32 až 122 o F (0 až 50 o C) Skladovací a přepravní teplota -40 až 176 o F (-40 až 80 o C) Nadmořská výška stop (1000 m) Relativní vlhkost (nekondenzující) 5 až 95 % Poznámky: 1) Předpokládá se vertikální orientace chladiče 2) Provoz při vyšších nadmořských výškách vyžaduje snížení výkonu kontroléru. Spojte se prosím s GE Fanuc. 2-2 S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele září 2002 GFK-1866A-CZ

20 Přehled hardwaru Specifikace komunikace Tabulka 2-4. Specifikace sériové komunikace Sériová komunikace Počet použitelných portů 1 Formát RS-232 Maximální počet adresovatelných jednotek 1 Maximální délka sériové datové linky 50 stop Rychlost komunikace 9600 baud Počet datových bitů 7 Parita Lichá Počet stop bitů 1 Řízení toku dat XON/XOFF Specifikace vstupů a výstupů Tabulka 2-5. Specifikace vstupů a výstupů Provozní rozsah Formát rozhraní Vstupy Výstupy Maximální napětí nuly Minimální napětí jedničky Zatížení Maximální odpor v jedničce Maximální zatěžovací proud Maximální svodový proud v nule Použitelný počet 2 Provozní rozsah Rozlišitelnost Vstupní impedance Použitelný počet 1 Přiřazení funkcí Provozní rozsah Rozlišitelnost Výstupní proud Digitální vstupy a výstupy V ss, 30 V ss maximum Opticky oddělený, uživatelem konfigurovatelný zdroj/spotřebič 4 V ss 10 V ss 2 kω 35 Ohmů 100 ma 200 na Analogové vstupy +/-10 V ss 12 bitů 50 kω Analogové výstupy Uživatelem konfigurovatelné, například rychlost, proud nebo odchylka sledování +/-10 V ss 8 bitů 5 ma GFK-1866A-CZ Kapitola 2 Přehled hardwaru 2-3

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

Servomotory a krokové motory. Charakteristika

Servomotory a krokové motory. Charakteristika Servomotory a krokové motory harakteristika Pro pohon lineárních modulů se nejčastěji používají krokové motory nebo servomotory, které umožňují rychlé posuny při vysokých přesnostech polohování. Firma

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

GE Fanuc Automation. Programovatelné řídicí systémy. PLC Series 90-30 Specifikace I/O modulu

GE Fanuc Automation. Programovatelné řídicí systémy. PLC Series 90-30 Specifikace I/O modulu GE Fanuc Automation Programovatelné řídicí systémy PLC Series 90-30 Specifikace I/O modulu červenec 2000 GFL--002 Výstrahy, upozornění a poznámky tak, jakjsoupoužitévtétopublikaci Výstraha Výstražná upozornění

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments. 528 Snímač absolutního a relativního tlaku Návod k obsluze Huba Control Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.cz 1 Oblast použití snímače tlaku typu 528 Tento snímač tlaku se

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R 4. vydání - leden 2013 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Modul C-RC-0002R je interierový ovladač určený

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE S42-EIE-0-CZ OBSAH 1 ÚVOD 2 2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 4.1 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 6 4.2 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE (VOLITELNÝ

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační verze, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-bodovým řízením Jmenovitý krouticí moment 1.5 Nm Napájecí napětí

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 04 TI-P58- CH Vydání 5 AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN5

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC Provoz v otevřené smyčce bez zpětné vazby z halových sond a IRC čidla Provoz v uzavřené smyčce se zpětnou vazbou z magnetického čidla Použití pro jednoduché

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Topná tělesa do panelů

Topná tělesa do panelů Topná tělesa do panelů Obsah Topná tělesa do panelů... 402 Výhody... 402 Výpočet potřebného tepla... 402 Podrobnosti pro objednávku... 403 Technické údaje... 404 Rozměrové výkresy... 406 401 Výhody, výpočet

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Přístroje nízkého napětí Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P Patice pro CR-P relé Zásuvné funkční moduly pro CR-P relé CR-M Patice pro CR-M relé

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

MI-093. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-093. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-093 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí: CAG Electric Machinery TWG II Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Sériové trojfázové synchronní generátory TWG II v bezkartáčovém provedení byly vyvinuty na základě rozvoje

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-094 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 Řada 22 2 nebo 4 kontakty pro 25 4 kontakty pro 40 nebo 63 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 můstkové kontakty vzdálenost kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP67 s integrovaným napájením LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice multiprotokolová

Více

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách.

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Použití - aplikace Ovládací jednotka Snowfree M1 slouží k ovládání tání sněhu a ledu pro nakládací rampy, schody,

Více

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů EF Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů ové velikosti A až C a 2 až 6 Základní informace Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou

Více

Montážní návod pro sadu 2-68 účastníků

Montážní návod pro sadu 2-68 účastníků platnost od 0.0.0 Montážní návod pro sadu 8 účastníků výrobce : ELEKTROFA.PAVELEK, s.r.o. obchod. značka Czechphone ul. Průmyslová Bolatice 77 www.czechphone.cz obchod@czechphone.cz tel. vypracoval: Martin

Více

DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW

DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW Optické převodníky sběrnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW a * + DIN35-LOCK* Digitální modulace 1x MM/SM univerzální optický port s WDM 2x data BUS (0-10V) 1x relé LOCK NO/NC Přepěťová

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více