Tři trumfy Jizerky: Zahradníkovy koledy, křest CD a Pavlicova Missa brevis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tři trumfy Jizerky: Zahradníkovy koledy, křest CD a Pavlicova Missa brevis"

Transkript

1 Ročník XVI. číslo 11 Středa 31. prosince 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Cena města poprvé... 3 Tradice sklářství na Liberecku a ve Weißwasseru... 7 PaedDr. V. Daníček... 9 Výstava Jiřího Harcuby v semilském archivu Fit studio J. Boučkové na MS v aerobiku Od ledna 2009 zaplatíme za teplo 597,90 Kč/GJ Cena tepla je v posledním období velmi diskutovanou veličinou. Na její výši se velkou měrou podílí cena zemního plynu, která v roce 2008 stoupla téměř o 50 %. Zatímco v lednu 2008 byla u velkoodběru cena 678,90 Kč / MWh (bez 19% DPH), v lednu 2009 již bude cena ve výši 1026,56 Kč/MWh (bez 19% DPH). Jde o historicky nejvyšší cenu zemního plynu pro velkoodběr. V dalších měsících roku 2009 by mělo přechodně dojít ke snížení ceny až o 330 Kč/MWh (oficiální prognóza). Bude však záležet na vývoji cen ropy, černého uhlí a na kurzu koruny vůči dolaru, protože právě podle těchto hlavních ukazatelů se cena zemního plynu stanovuje. Cena tepla v Semilech je od 1. ledna 2009 snížena ze 685,17 Kč /GJ na 597,90 Kč /GJ (s 9% DPH) a je předběžně stanovena podle prognózy vývoje cen zemního plynu. To znamená, že předpokládané snížení ceny plynu v průběhu roku je do stanovené ceny započítáno. Přesně stanovit cenu na celý rok 2009 nelze, v průběhu roku může dojít k její změně. Více informací získáte na u: Stanislav Klápště, jednatel MBS Semily, s.r.o. Tři trumfy Jizerky: Zahradníkovy koledy, křest CD a Pavlicova Missa brevis Zdeněk Zahradník křtí nové CD Jizerky za asistence Nadii Ladkany a Aleny Brádlové (uprostřed). Foto: Milan Jech. Již jsme si zvykli, že v adventním čase semilská Jizerka tradičně koncertuje s dokonale připraveným programem vánočních písní, pastorel a koled. Někdy jsou přizváni i vzácní hosté: liberecký Severáček, jablonečtí Vrabčáci, renomované sopranistky, Hradišťan, J. Krček a jeho Musica Bohemica a další profíci. A tak vzniká kvalitní umělecká symbióza, kterou si Jizerka může dovolit. To pak je ovšem příprava obzvláště hektická, ale výsledné koncerty se po té dřině dočkají zaslouženého úspěchu, což přinese onen slastný pocit dosaženého cíle a plno radosti v řadách diváků i účinkujících. Také letošní vánoční koncert Jizerky ve zcela zaplněném kostele sv. Petra a Pavla vyžadoval mimořádnou přípravu: zazněly nejen vánoční písně akoledy v náročné úpravě Zdeňka Zahradníka, jenž také pokřtil Jizerčino čtvrté CD, ale ještě spolu s Jizeranem za doprovodu Podkrkonošského symfonického orchestru zapěla pět částí Pavlicovy mše Missa brevis, což sice učinila v tomto aranžmá již podruhé, ale pořád jako jediný dětský a mládežnický sbor Česka. To Jiří Pavlica velice ocenil, a tak je škoda, že se pro velké zaneprázdnění nemohl koncertu zúčastnit. Přátelství a spolupráce se sbormistry a sborem je však zárukou budoucích dramaturgických překvapení. Pokračování na str. 11 Cena 10 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V SOBOTU 31. LEDNA 2009 Uzávěrka 18. ledna 2009 Fit studio Jany Boučkové na MS Mistrovství světa v aerobiku a fitness se konalo letošní rok v hlavním městě ruské federace Moskvě. I na letošním šampionátu, který proběhl ve dnech prosince 2008 mělo Fit studio Jany Boučkové svoje zastoupení. Poprvé se MS účastnila dvě družstva. Kadetky startovaly ve složení: Janáková Tereza, Kišová Kristýna, Pavlatová Aneta (ze Semil), Dolenská Klára (z Jesenného), Cvrčková Štěpánka, Proboštová Diana, Makanová Lucie a Šlapáková Tereza (ze Žel. Brodu). Družstvo juiniorek reprezentovalo v tomto složení: Janatová Erika (ze Žel. Brodu), Šírová Adéla (z Jesenného), Sůvová Michaela, Bičíková Barbora (z Chuchelny), Simandlová Nikola, Klacková Barbora, Jínová Zuzana, Krystanová Vendula (ze Semil), Kocourková Renáta (z Jičína). Pokračování na str. 14 Milí Semilané, přijměte pozvání na svařák a oslavme společně příchod roku Náměstí nám bude patřit silvestrovskou noc od 23 hodin. Těším se, až si s Vámi připiji! Jan Farský, starosta města

2 Strana 2 Semilské noviny PROSINEC 2008 Investiční činnost ve městě Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 29. ledna 2009 v divadelním sále budovy radnice. Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat s Vašimi budoucími prvňáčky k zápisu dětí do 1. tříd, který se bude konat dne 11. února 2009 od 9 do 17 hodin ve třech základních školách v Semilech: Realizované akce Bezbariérové úpravy II. etapa Akce navazovala na I. etapu z minulého roku. Předmětem byly především úpravy chodníků v místech přechodů, doplnění prvků pro nevidomé, doplnění dlážděných ploch a především oprava celé délky chodníku na sídlišti Luční Jižní v Podmoklicích. Projekt byl realizován s finančním přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,375 mil. Kč. Práce provedla firma SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa. Náklady: 2,4 mil. Kč. Regenerace panelového sídliště Řeky dokončení I. etapy a II. etapa V květnu byla dokončena I. etapa rekonstrukce Bavlnářské ulice, která byla zahájena v roce Během podzimu byla realizována II. etapa rekonstrukce. Nejviditelnějším znakem akce je kromě rekonstrukce komunikace výstavba 82 nových parkovacích stání, odvodnění komunikace, vybudování chodníku, instalace nového osvětlení silnice a chodníku a instalace laviček. Ve II. etapě pak byla zrekonstruována křižovatka Bavlnářské ajatecké ulice a byly vybudovány nové přechody pro chodce s cílem zvýšení bezpečnosti chodců. Projekt byl realizován s dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 2,31 mil. Kč. Práce provedla firma L. N. dopravní stavby Ludmila Němcová, Pardubice. Náklady na I. etapu: 3,76 mil. Kč. Náklady na II. etapu: 3,3 mil. Kč. Regenerace panelového sídliště Řeky pěší chodník podél Jizery Na základě četných připomínek občanů byla provedena přestavba pěší stezky podél Jizery v úseku z Kolonky k železnému mostu v Jatecké ulici. Byl vybudován chodník v šířce 1,5 až 2 m, k němuž bude časem dostavěna cyklostezka a veřejné osvětlení. Projekt byl realizován s dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V roce 2008 byla přiznána dotace 1,33 mil. Kč. Práce provedla firma L. N. dopravní stavby Ludmila Němcová, Pardubice. Náklady: 1,9 mil. Kč. Spolkový dům Bítouchov Po několika jednáních vznikla písemná dohoda s místními spolky o využívaní tohoto objektu a i následnou starost o běžnou údržbu. Proto byla zahájena postupná rekonstrukce objektu dle důležitosti s ohledem na stav budovy. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce krytiny vč. výměny dřevěných prvků. Zároveň byly vybourány příčky v sociálních prostorách a vystavěny nové dle budoucího užívání. Úpravy proběhly i v odvodnění dešťových vod. V následujícím roce se plánuje s výstavbou garáže pro techniku SDH. Práce provedla firma fyzická osoba Roman Galler, Semily. Náklady: 500 tis. Kč. Opravy infrastruktury na Riegrově stezce V listopadu byly v rámci příprav na oslavy stého výročí otevření stezky realizovány úpravy, které zajistily stabilitu vybraných úseků stezky a umožnily průchodnost poškozenými místy na stezce. Projekt byl realizován sfinančním přispěním Libereckého kraje ve výši 176 tis. Kč. Práce provedla společnost TAXUS s. r. o., Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady: 355 tis. Kč. Rekonstrukce kuchyně v ZŠ I. Olbrachta Zhygienických důvodů bylo nutno provést zásadní stavební úpravy. Práce byly více než z poloviny stavebního rázu, zbývající část tvořila dodávka nerezových stolů a polic, pečícího zařízení, myčky. Součástí bylo také zřízení sociálního zázemí pro personál kuchyně. Venku byl zrušen septik a vyměněn lapač tuků. Práce provedla firma Jiří Novák, Bozkov. Náklady: 1,635 mil. Kč. Půdní vestavba ZUŠ Pro nedostatek prostoru pro některé aktivity ZUŠ došlo k vestavbě nových místností v podkroví objektu na Komenského náměstí. Nově zde vznikly 3 místnosti 2 pro pěvecké sbory a 1 pro výtvarnou výchovu. Práce provedla firma Di-tech s.r.o., Jablonec nad Nisou. Náklady: 3,720 mil. Kč. Ulice Horákova Ke 14. pomocníkům V polovině června došlo ke konečné úpravě opravě asfaltového povrchu v Horákově ulici, včetně oprav aúprav šachet a poklopů podzemních sítí. Součástí prací bylo i dokončení osázení ostrůvků v chodníku v ulici Nad Špejcharem. Náklady: 750 tis. Kč. KC GOLF zasklení Byla provedena výměna prosklených stěn v restauraci a salonku v Kulturním centru GOLF, včetně osazení 6 ks otevíracích oken v kuchyni. Náklady: 243 tis. Kč. Stacionář (Nad Školami) Město získalo objekt bývalé zvláštní školy v ulici Nad Školami do pronájmu od Libereckého kraje za symbolickou cenu jedné koruny na rok. V objektu proběhly stavební práce za účelem využití přízemí pro potřeby stacionáře, který bude provozovat organizace FOKUS Turnov. Dodavatel stavby byla firma UNICA s.r.o. Ta na objektu opravila soustavu topení avodovodní instalace a opravila umývárnu. Vznikla zde nová sprcha, bezbariérová toaleta, byl opraven chodník vedoucí ke vstupu do objektu a pro snazší přístup tělesně hendikepovaných klientů vznikla u zadního vchodu stacionáře rampa. Náklady: 335 tis. Kč. SC Semily kuchyň Se zavedením nekuřáckého prostoru vznikl požadavek na rozšíření kuchyně. Kromě stavebních úprav rozvodů a obkladu bylo dokoupeno chladící zařízení, nerezové stoly a regály. Před objektem byl zřízen lapač tuků s napojením do kanalizace. Práce provedla firma TSM Semily, s. r. o. Náklady: 662 tis. Kč. Dětská hřiště Na sídlištích Řeky a Na Olešce byla vybudována v srpnu dvě dětská hřiště. Konečnou podobu hřišť si vybraly děti ze základních škol z 20 předložených návrhů. Projekt byl realizován s dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 350 tis. Kč. Práce provedla firma Happy World s.r.o., Praha. Náklady: 1 mil. Kč. ZŠ Ivana Olbrachta, Komenského nám. 150 ZŠ Dr. F. Lad. Riegra, Jizerská 564 ZŠ waldorfská, Tyršova 485 Veřejné WC Z několika variant byl vybrána možnost vybudování veřejného WC v budově nově zrekonstruovaného městského úřadu. Varianta byla finančně nejlevnější a umístěním v centru města výhodná. Práce provedla firma UNICA s. r. o, Semily. Náklady: 167 tis. Kč. Skate park Na konci dubna byly na stávající ploše skate parku u ZŠ v Řekách nainstalovány další dvě překážky, a to Midi-Pipe ( U rampa) a Spine Atyp. Zároveň dodavatelská firma Radek ŠULC z Ivančic provedla i nové uspořádání všech překážek na ploše. Náklady: 400 tis. Kč. Chodník v MŠ Luční Pro neuspokojivý stav hlavního přístupu do školky byl zhotoven chodník v zámkové dlažbě vč. obrubníků. Stejně tak byl i opraven spojovací chodník mezi budovami. Tímto se odstranilo i vytváření a mrznutí vody v některých částech plochy. Práce provedla firma TSM Semily, s.r.o. Náklady: 206 tis. Kč.

3 PROSINEC 2008 Semilské noviny Strana 3 Projekty Rekonstrukce kina, úprava Riegrova náměstí Byla dokončena projektová dokumentace Stavební úpravy městského kina Jitřenka Semily, která řeší novou dispozici stávajícího objektu kina. Kromě rekonstrukce kinosálu je navržen přesun knihovny do prostor víceúčelového sálu a do přístavby a umístění kluboven pro činnost dětí a mládeže do prostor dnešních bytových jednotek. Dokumentaci zpracoval ateliér ROSA ARCHITEKT ztrutnova. Vlistopadu bylo vydáno stavební povolení na stavbu Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech II. etapa. Dokumentace řeší přestavbu především té části náměstí, kde jsou parkovací místa. Dokumentaci zpracoval Ateliér 4 s. r.o. z Jablonec nad Nisou. Náklady: 462 tis. Kč. Sídliště Oleška Byla zpracována studie sídliště, ve které je navrženo rozšíření parkovacích míst, umístění odpočinkových zákoutí, dětského a sportovního hřiště, modernizace veřejného osvětlení. Dle studie bylo v letošním roce vybudováno dětské hřiště. Studii zpracoval Atelier Nigrin, Praha. Náklady: 232 tis. Kč. Cyklotrasa Jizera vyhledávací studie V březnu byla dokončena vyhledávací studie pro cyklostezku Jizera v úseku z Podspálova přes Semily do Dolní Sytové a Peřimova. Vyhledávací studie byla zpracována ve 4 variantách, které byly předány k diskusi vedení jednotlivých obcí na trase. Studii zpracoval Ing. Pavel Špulák z Liberce. Náklady: 80 tis. Kč. Lávka přes Jizeru a náhon Na základě zpracované studie a vybrané varianty řešení byly zahájeny práce na projektové dokumentaci na lávce přes Jizeru. Byl zpracován geotechnický průzkum břehů a dna Jizery a ke konci roku byla odevzdána dokumentace pro územní řízení. Dokumentaci zpracovala společnost Vaner s. r. o. z Liberce. Náklady: 248 tis. Kč. Humanizace Bořkovské ul. Na základě záměru Krajské správy silnic LK rekonstruovat v roce 2008 Bořkovskou ulici byla zpracována studie, která řeší možnosti bezpečného vedení pěší a cyklistické dopravy v Bořkovské ulici včetně oddělených parkovacích míst. Projekt zpracovává společnost Highway Design s.r.o. z Hradce Králové. Náklady: 144 tis. Kč. Studentské práce Během roku byly kontaktovány Fakulta architektury Technické univerzity v Liberci a ČVUT Praha, dopravní fakulta s nabídkou zpracování jednoduchých studií vybraných částí území. Studenti Fakulty architektury z Liberce zpracovali dvě studie pro lokalitu Ostrov a jednu studii pro lokalitu Výstrčka. Náklady: 16 tis Kč. Úprava parku a ostrova Byla zpracována projektová dokumentace na Veřejné osvětlení na Ostrově a napojení dvou odběrných míst elektrické energie pro konání kulturně společenských akcí od projektanta ing. Josefa Chrpy z Hradce Králové. Náklady: 106 tis Kč. MŠ pod Vartou Byl zpracován stavebně technický průzkum, jehož výsledkem je doporučení objekt nezachovat. Součástí jsou i předběžné náklady ve výší 25 mil. Kč. Z těchto důvodů se bude příští rok připravovat projekt, který bude řešit realizaci po etapách vč. finančních variant. Náklady: 30 tis. Kč. Zateplení městských objektů Zpracovává se projektová dokumentace na celkem osm objektů. Radnice, Středisko volného času dětí a mládeže, Domov důchodců, ZŠ waldorfská, ZŠ IO na Komenského nám., ZUŠ, MŠ Na Olešce, MŠ Luční. Celkem Realizace akcí... 21,333 mil. Kč Projekt. příprava... 3,318 mil. Kč Ve zmíněných akcích nejsou zahrnuty opravy komunikací a chodníků řešené většinou odborem správy majetku (ulice Lhotecká, Požárnická, veřejné osvětlení, opravy výtluků). Tyto akce představují několik dalších miliónů investovaných městem Semily ke zkvalitnění života občanů. Minulý rok byl na investiční akce opravdu bohatý. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na realizaci podíleli, tzn. i aktivním občanům města, díky kterým se leckdy podařilo dílo dovést k dokonalosti. Ing. Vladimír Bělonohý, odbor investic Přehled a výše získaných dotací odborem investic v roce 2008 Rekonstrukce soc. zařízení v TSM 150 tis. Kč Projektová dokumentace na kompostárnu 200 tis. Kč Regenerace panel. sídliště Řeky II. etapa 4 mil. Kč Bezbariérové úpravy pěších kom. II. etapa tis. Kč Územně analytické podklady obcí 541 tis. Kč MĚSTO Vás srdečně zve na SEMILY 1. MĚSTSKÝ PLES, který se koná dne 7. února 2009 od 20 hodin v prostorách KC GOLF. Můžete se těšit na bohatý doprovodný program, k tanci a poslechu hraje profesionální hudební skupina GAMBIT. Součástí programu bude i předání ocenění významným osobnostem Semilska Cena města Semily. Cena města poprvé Vstupenky v předprodeji od 7. ledna 2009 v KC GOLF a MIS. V našem městě žijí lidé, kteří svým životem a významnými aktivitami přinášejí mnoho prospěchu nejen lidem ve svém okolí, ale i celému městu. Pojďme je společně objevovat a jednou ročně prožít slavnostní okamžik při předávání Cen města na plese pořádaném městem Semily. Cena města Semily může být udělena za výjimečné aktivity, které přinášejí prospěch městu i jeho občanům vrůzných oblastech jeho života, například v oblasti společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské a jiné. Návrhy a nominace mohou podávat občané města, právnické osoby se sídlem na území města, výbory Zastupitelstva města Semily a komise Rady města Semily a jiné spolky a sdružení do 14. ledna 2009 písemně na odbor školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Semily, Husova 82, nebo elektronicky Z podaných návrhů, na základě doporučení hodnotící komise, nominuje rada města kandidáty na udělení ceny Zastupitelstvu města Semily, které o jejím udělení bude rozhodovat na svém zasedání v lednu Přesné znění Pravidel pro udílení Cen města naleznete na Udílení cen bude probíhat na městském plese pořádaném dne 7. února 2009 v Kulturním centru Golf. Mgr. Kateřina Štromová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů Dnes má slovo tajemník Vážení spoluobčané, konec roku 2008 se nezadržitelně blíží. Jsme v období, kdy se zamýšlíme nad tím, jak byla naše předsevzetí splněna a zda jsme úspěšně obstáli ve všech oblastech našeho života. I my na městském úřadě v Semilech bilancujeme uplynulý rok. První novinkou roku 2008 bylo zřízení sředisek CZECH POINTU na našich pracovištích. Jde o asistované místo výkonu veřejné správy, kde může každý občan z jediného místa získat ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Prostřednictvím CZECH POINTU bylo za 11 měsíců letošního roku vydáno 873 ověřených výstupů. Další oblastí, které jsme věnovali zvýšenou pozornost, bylo zkvalitnění práce úřadu, otevřenost vůči veřejnosti, dodržování vnitřních směrnic a vzájemná komunikace vně i uvnitř úřadu. Rád bych také při této příležitosti informoval o připravované novince zavádění datových schránek. Tuto schránku budou mít všechny podnikatelské subjekty i občané, pokud o to požádají. Prostřednictvím datové schránky budou moci komunikovat s úřady. I k těmto úkonům bude sloužit CZECH POINT. Občané budou moci z kteréhokoliv místa CZECH POINTU činit podání (včetně příloh) s rychlým dopravením v elektronické podobě na správné místo určení. Na závěr přeji Vám všem do nového roku 2009 pevné zdraví a radostné chvíle v kruhu Vašich nejbližších. Ing. Miloš Sladký, tajemník MěÚ v Semilech

4 Strana 4 Semilské noviny PROSINEC 2008 Krátce z RM Dohoda s úřadem práce Rada města na svém jednání dne schválila podání žádosti o uzavření dohod u vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce v Semilech. Účelem dohody je vytvoření pracovních příležitostí pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce. Tito pracovníci budou zabezpečovat úklid na veřejných prostranstvích města Semily. V současné době je na základě stejné žádosti z minulého roku uzavřeno devět dohod, které jsou na dobu určitou (některé do konce roku 2008, jiné do března 2009). Žádost o uzavření dalších dohod bude dle podmínek podána na jaře příštího roku. Rozvržení a počet 1. tříd ZŠ Rada města na svém jednání dne stanovila v souladu se schválenou Školskou koncepcí funkční model počtu a rozvržení nově otevíraných prvních tříd pro následující školní rok 2009 / 2010 ve variantě 1 třída v ZŠ I. Olbrachta, Semily, 1 třída v ZŠ a SŠ waldorfské, Semily a 2 třídy v ZŠ Dr. F. Lad. Reigra, Semily. Rozvržení nově otevíraných prvních tříd je v souladu se střednědobým plánem rozvoje školství v Semilech do roku 2010 Školskou koncepcí. Tato koncepce formuluje cíle v oblasti školství a tím pomáhá zacílit úsilí města. Na jejím zpracování se podíleli členové školské komise ve spolupráci s odborem školství, kultury a vnějších vztahů a odborem investic Městského úřadu Semily. (red) Komunitní plán sociálních služeb na Semilsku funguje: V Semilech vznikne nový stacionář V roce 2007 Zastupitelstvo města Semily schválilo Komunitní plán sociálních služeb v regionu Semilsko. Během uplynulého roku se podařilo některé z výstupů tohoto plánu naplnit. VPenzionu v Řekách se schází Klub seniorů. Senioři společně jezdí na výlety, do bazénu nebo solné jeskyně, pořádají společenská posezení nebo přednášky. Postupně se naplňují i další v plánu uvedené priority. Město Semily postupně řeší bezbariérovost města, jsou budovány přechody pro chodce s nájezdy na chodníky. Upravované chodníky již splňují podmínky pro lepší orientaci lidí se zrakovým postižením. Město nadále jedná s některými institucemi o možném odstranění architektonických bariér v jejich objektech. Navýšil se počet laviček ve městě, upravuje se cesta podél Jizery. Na přelomu listopadu se v prostorách vestibulu městského úřadu uskutečnila výstava panelové prezentace poskytovatelů sociálních služeb Semilska a Lomnicka, kde poskytovatelé návštěvníkům přibližují všechny své aktivity, které potřebným občanům nabízejí. Plánujeme, že po skončení akce bude následovat i kulatý stůl, na kterém si poskytovatelé budou moci vyměnit zkušenosti ze své náročné práce. Další z priorit Komunitního plánu sociálních služeb bylo vybudování Centra denních služeb pro dospělé osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením s perspektivou rozvoje sociálně terapeutických dílen. V současné době na území regionu Semily existuje jediný poskytovatel denních služeb Služby sociální péče Benešov u Semil, kde jsou poskytovány i služby denního pobytu, ale nezabývají se tu osobami s duševním onemocněním. Z pohledu komunitního plánu je důležité, aby toto zařízení bylo umístěno v centru z důvodu snazšího dojíždění z okolních obcí a větší integrace osob s postižením. Po dohodě sfokusem Turnov bude toto centrum provozovat právě turnovský Fokus, který obdobné zařízení provozuje již několik let v Turnově. Podařilo se získat nevyužívaný objekt v areálu Dětského domova v Semilech do dlouhodobého pronájmu, který nabízí prostory nejen pro Fokus, ale po nezbytných úpravách i pro naplnění dalších priorit denního pobytového zařízení pro seniory (takzvanou Domovinku), prostory pro Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy. Za jejími službami musí občané dojíždět do Turnova nebo Liberce. Zbudou i prostory pro vybudování dvou malometrážních bytů chráněného bydlení nebo mohou být využity jako byty na půl cesty pro děti odcházející v 18 letech z dětského domova. V současné době v budově probíhají úpravy prvního podlaží, které financuje město Semily. Centrum by mělo začít fungovat počátkem roku Máte-li zájem o využití této služby, obraťte se prosím na vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Semilech paní Alenu Housovou. Alena Housová, odbor sociálních věcí Informace z radnice Zameťme si nejen před vlastním prahem Právě v nadcházejícím zimním období je nutné si připomenout, že zimní údržba není pouze věcí pracovníků technických služeb a silničářů. My všichni máme svůj podíl na tom, jak se nám bude v tento čas ve městě žít a pracovat. Je třeba odklidit zaparkovaná vozidla či různé autovraky z komunikací, chodníků, ale i parkovišť. Vždyť nevhodně zaparkovaná vozidla brání nejenom plynulému provozu, ale hlavně znemožňují prohrnování a úklid sněhu, vývoz popelnic, průjezd záchranky či hasičů. Dále je nutné odstranit větve stromů zasahující nad vozovku, ostříhat živé ploty, které zapadané sněhem brání výhledu či průjezdu více než jindy, odklidit různé kameny a další překážky u okrajů cest. V zimě by měl být samozřejmostí i úklid sněhu a ledu z chodníků a prostoru před vlastním domem, v případě náledí i posypání chodníků a odstranění rampouchů ohrožujících chodce. Tyto zdánlivé maličkosti a trochu víc ohleduplnosti k ostatním přispějí ke všeobecné spokojenosti a hladkému průběhu zimní údržby. Rada města v lednu 2007 schválila nařízení města o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (č. 1/ 2007), kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Semily (na základě 26 odst. 7 zákona č. 13 /1997 Sb. o pozemních komunikacích). Podle zákona o pozemních komunikacích odpovídá za škody způsobené závadami ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic vlastník přilehlé nemovitosti, ale nemá přímo povinnost chodník uklízet. V minulosti proto zůstávaly některé chodníky, zvláště ty v centru města, odpovědnými majiteli takřka neudržovány a chůze po nich byla nepohodlná a nebezpečná. Z těchto důvodů bylo vydáno nové nařízení, které je povinen dodržovat ten, kdo odpovídá za případnou škodu či zranění, které by z důvodu nekvalitní údržby chodcům vznikly. Díky tomuto nařízení může město oslovit majitele přilehlých nemovitostí a úklid neschůdného chodníku vyžadovat. Jak již dříve uvedl starosta města Jan Farský: Cílem nařízení je zvýšit kvalitu údržby vymezením jednoznačné zodpovědnosti a pravidel při odstraňování sněhu z chodníků azvozovek. Zvýšený důraz je kladen zejména na údržbu přechodů pro chodce. Rozsah, způsob a lhůty odstranění závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rozsah odstranění závad ve schůdnosti: závady ve schůdnosti se odstraňují v celé jejich šířce a délce, s výjimkou níže uvedených případů závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně k chůzi, a to: a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, v šíři nejméně 1,5 metru b) u chodníků, jejichž šíře je do 2 m, v šíři nejméně 1 m c) u chodníků v šíři do 1 m v šíři chodníku bez obrubníku sněhová břečka se odstraňuje v celé délce a šíři chodníku. Způsob odstranění závad ve schůdnosti: sníh se odstraňuje bez zbytkové vrstvy až na povrch chodníku závady ve schůdnosti vzniklé náledím nebo spadem sněhu se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály ke zdrsnění povrchu chodníků se v zimním období provádí posyp inertním posypovým materiálem (např. pískem a kamennou drťí) zvýšená pozornost se klade na údržbu přechodů místních komunikací, zejména je zakázáno vytvářet sněhové mantinely způsobující překážku v užívání přechodů místních komunikací závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním místních komunikací a průjezdních úseků silnic se odstraňují zametáním a případně mytím Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti: závady ve schůdnosti místních komunikací musí být odstraněny každý den nejpozději do 7.00 hodin nastane-li závada ve schůdnosti v době od 7.00 do hodin, musí být odstraněna ve lhůtě osmi hodin od vzniku závady. Mgr. Josef Haas

5 PROSINEC 2008 Semilské noviny Strana 5 Město nabízí k pronájmu a prodeji tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemek pro výstavbu rodinného domu par. č. 3125/1 o výměře 2032 m 2 Město Semily nabízí k prodeji poz. par. č. 448/1, 449, 451/2 pro výstavbu RD o výměře 882 m 2 Lokalita: Semily, ul. 3. května Minimální cena: 159 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 3194/48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu ovýměře 3100 m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji objekt č. p. 190 v ul. Na Obci (tzv. vagón), pozemek par. č. 430/2 605 m 2, TTP, pozemek par. č. 430/3 147 m 2, zast. pl. vše v kat. území a obci Semily část Semily Minimální cena: Kč KONTAKT: Tel.: , Lokalita: Semily, Cimbál (po levé straně při silnici na Vysoké nad Jizerou před roubenkami) Minimální cena: 250 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Město Semily nabízí k prodeji pozemek pro výstavbu rodinného domu par. č. 1940/23 o výměře 947 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (středová část křižovatka ul. Horákova a Nad Špejcharem) Minimální cena: 440 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice lokalita Letná Slap. Pozemky pro podnikání. Minimální cena: 430 Kč /m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu, cca 2266 m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: Kč + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Pronájem nemovitostí Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní (u autobusového nádraží), část Podmoklice Minimální cena: 1685 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: 1685 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k pronájmu nebytové prostory v přízemí č.p. 113, Komenského nám., Semily 65,1 m 2 Minimální nájemné: 300 Kč/m 2 /rok výlučně užívaných prostor KONTAKT: Tel.: nebo , nebo Město Semily nabízí k pronájmu zděnou garáž v ul. Bítouchovská, Semily (za zámkem). Minimální nájemné: 615 Kč/m + 19% DPH KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k pronájmu nebytové prostory v č.p. 457, ul. Tyršova (Riegrovo náměstí.), Semily (v II. poschodí) 53 m 2 Minimální nájemné: 250 Kč/m 2 /rok KONTAKT: Tel.: ,

6 Strana 6 Semilské noviny PROSINEC 2008 Hasičská kronika V měsíci listopadu 2008 zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje územního odboru Semily (HZS LK ÚO Semily) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí celkem u 45 událostí, ke kterým došlo na území okresu Semily. Z uvedeného počtu 45 událostí, které jsou evidovány HZS LK ÚO Semily, zasahovaly jednotky požární ochrany (dále jen JPO) u 21 událostí typu dopravní nehoda (46,67 %), 11 případů požárů (24,44 %), 7 technické pomoci (22,22 %) a v jednom případě se JPO podílely na likvidaci úniku nebezpečné chemické látky. Ve zbylých dvou případech se jednalo o planý poplach. Z výše uvedených událostí, které JPO likvidovaly ve sledovaném měsíci, vybíráme následující: Dne 26. listopadu 2008 v 7.35 hod. byl na operační středisko HZS Libereckého kraje ohlášen požár na chodbě dvoupatrového bytového domu v části Hradsko Jablonce nad Jizerou. Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že došlo k požáru na chodbě bytového domu za vstupními dveřmi, kde měli nájemníci uložené věci. Požár se snažili hasit občané přenosným hasicím přístrojem ještě před příjezdem hasičů. Protože se kouř rozšířil i do bytových jednotek, hasiči evakuovali z domu 7 osob a 2 psy. Jedna osoba se nadýchala jedovatých zplodin hoření MP informuje Sociální služby a byla předána do péče záchranářů zdravotnické služby. Hasiči dohasili požár a celý dům odvětrali přetlakovou ventilací. Zásah hasičů byl ukončen krátce po 9. hodině. Operační důstojník na místo vyslal profesionální jednotky hasičů z Jilemnice, Semil a dobrovolné jednotky z Jablonce nad Jizerou a Rokytnice nad Jizerou celkem se čtyřmi cisternovými vozy a automobilovou plošinou. Příčinu vzniku požáru šetří Policie ČR. Hodnota požárem poničeného majetku byla odhadnuta vyšetřovatelem HZS Libereckého kraje na 100 tisíc koun. mjr. Petr Kousal, vrchní komisař vedoucí odd. prevence MLADÍCI KRADLI ALKOHOL Dne 3. prosince v odpoledních hodinách řešila hlídka MP krádež v Penny Marketu. Dva mladíci se pokusili odnést z prodejny min. jednu láhev tvrdého alkoholu. Po provedení nezbytných úkonů na místě hlídka MP oba výtečníky předvedla na OOP ČR. Věc dále řeší Policie ČR. NENALÉVEJTE MLADISTVÝM V období září prosinec 2008 provedla MP Semily v pěti případech namátkové kontroly v semilských provozovnách. Kontroly byly zaměřeny na podávání alkoholu osobám mladším 18 let a na dodržování pravidel při provozu výherních automatů. Z provedených kontrol je zřejmé, že semilští provozovatelé jsou dostatečně obezřetní. MP bude v kontrolách pokračovat i následujícím roce. Kolektiv MP Semily přeje všem občanům úspěšný rok 2009 a především hodně zdraví. Václav Baudys, MP Vánoční čas v Domově důchodců Ani v tomto období se naši senioři v domově důchodců nenudí. Stále se něco děje a návštěvy dětí ze semilských škol jim přinášejí mnoho radosti. Tentokrát je s pásmem říkanek a písniček, kterým vítali svatého Martina, přišli potěšit žáci waldorfské školy. Děti ze ZŠ Dr. Fr. Riegra pro změnu zpestřily mikulášské dopoledne návštěvou Mikuláše s čerty a andělem, který nadělil všem dárečky a přinesl trochu té předvánoční pohody. Jako každoročně jsme také přijali pozvání do Dětského centra Na Olešce. Děti nás přivítaly krásnou besídkou, všichni si popovídali a ochutnali napečené cukroví. Posezení u muziky, jež organizuje město Semily v KC GOLF, setkání, na které naši senioři vždy vzpomínají a všem o něm vyprávějí, má již svou tradici. I tentokrát byl o tuto akci veliký zájem. Vánoce si připravují naši senioři sami. V rámci ergoterapie pekli cukroví, vyrobili vánoční přání, vyzdobili společné prostory domova. A pak se těšili na vánoční setkání v nově vybavené kulturní místnosti a v Růžové cukrárně. Na štědrovečerním stole samozřejmě nebude chybět tradiční bramborový salát s rybou a klobásou. Návštěvy blízkých pak pro ně budou tou nejhezčí tečkou za vánočními svátky. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za všechny seniory a pracovníky Sociálních služeb Semily těm, kteří nás podporují a pomáhají nám: školám, žákům, učitelům, přednášejícím, pracovníkům MěÚ, kteří k nám přicházejí s úsměvem na tváři.všem těm přejeme klidný a spokojený rok Mgr. Helena Housová Novinky z MIS Nabídka kalendářů Ten, kdo si nestihl zakoupit kalendář na rok 2009, může tak ještě učinit v informačním středisku. Nabízíme stolní kalendáře Pojizeří a Semily Proměny města a okolí II, který je tak jako jeho předchůdce dílem dětí a pedagogů ze ZŠ I. Olbrachta v Semilech. Nové pohlednice Návštěvníci Semil a městského informačního střediska jistě ocení rozšiřující se nabídku lentikulárních pohlednic. Nově přibyly dvě Semilské Kozákov a Riegrova stezka. Lentikulární pohlednice jsou založeny na principu překlapávání dvou obrázků, které se v určité poloze mění. Sběratelé ale i veselí turisté si u nás také přijdou na své. Nabídku pohlednic jsme rozšířili o kreslené pohlednice tzv. Různé Pidifrky. Skládáním hromady navazujících Pidifrků k sobě se zrodí neustále se zvětšující Óbrfrk s tisíci vystupujícími postavičkami. Svatou dobu již tu máme Mnozí z nás již zaznamenali, že pěvecký sbor Jizerka 5. prosince křtila své nové CD s vánočními písněmi akoledami. CD Svatou dobu již tu máme je možné zakoupit v informačním středisku. Vánoční čas již pominul, ale i tak může být CD dobrým tipem na dárek nebo suvenýr ze Semil. PF 2009 Pracovníci městského informačního střediska přejí všem občanům i návštěvníkům města Semily úspěšný start do roku Pomozte nahradit ztrátu způsobenou zlodějem organizátorům festivalu Patříme k sobě Vsrpnu letošního roku jsme čtenáře Semilských novin oslovili s prosbou, aby nenechali bez povšimnutí několikaměsíční sbírku Nadace Euronisa Pozvedněte slabé ve prospěch Podkrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně postižených Semily. Výtěžek sbírky měl pomoci pokrýt alespoň zlomek finančních nákladů spojených s uspořádáním 12. ročníku festivalu PATŘÍME K SOBĚ. Tak jako každý rok, i v dubnu 2009 očekáváme, že festivalové Semily navštíví skoro 300 dětí, mladých lidí i dospělých se zdravotním postižením z celé republiky, aby při vystoupeních rozdávali optimismus a radost. Svým rozsahem festival už dávno přesáhl regionální význam a chvála na město Semily v souvislosti s ním se šíří od Opavy po Louny. Kasičky, kam lidé vkládali peníze, jsme umístili v Lékárně u České koruny, později v Muzeu a Pojizerské galerii. Stálá kasička byla umístěna ve vestibulu městského úřadu v Semilech. Dárci se mohli na panelech umístěných u kasiček dozvědět informace o společnosti i o festivalu. Po celé léto a podzim přibývaly do kasičky drobné příspěvky. Za všechny bychom rádi při této příležitosti ze srdce poděkovali. Dárců určitě nebylo málo a všech si za jejich zájem velmi vážíme. Přesto se objevil člověk, který se nestyděl naši kasičku s obnosem peněz z prostor městského úřadu doslova urvat z řetízku, kterým byla zajištěna, a výtěžek si odnést. Jeho čin nás mrzí o to víc, že všichni, kdo se podílí na organizaci takto významné a rozsáhlé akce, pracují bez nároků na jakoukoliv odměnu a všechny prostředky směřují k účastníkům festivalu, k handicapovaným lidem. Krádež je zavrženíhodná věc, okradení lidí s postižením o to více. Máme za to, že zloděj zostudil celé město a všechny ty, kteří festival v našem městě vítají a podporují jej. Druhá kasička bude po celé vánoční svátky přístupná v prostorách semilského muzea. Doufáme, že její obsah přispěje k tomu, že zážitky ze zdařilého festivalu překryjí rozčarování, které v nás událost vyvolala. Pokud byste si udělali čas a přispěli, budeme Vám velmi vděční. Jaroslava Boudná, Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

Masopustní veselí očarovalo malé i velké

Masopustní veselí očarovalo malé i velké Ročník XXII. Číslo 4 Duben 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Statistika tvrdí: Častěji se rodí holčičky (red) Vážení čtenáři, každoročně vám na stránkách Semilských novin přinášíme stručný

Více

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží Ročník XI. číslo 12 (146) Úterý 23. prosince 2003 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7, Kč DNES 12 STRAN CENA 7, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V SOBOTU 31. ledna 2004 Uzávěrka: 22. ledna Riegrova turistická

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Ročník XXII. Číslo 6 Červen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. ČERVENCE 2014 Uzávěrka novin 15. června do

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 XiI. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2009 Listopad 1989 v Chrudimi Vážení spoluobčané, v úterý

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici.

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici. Ročník xx. Číslo 4 Duben 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Farmářské trhy se po roce opět vrací (red) S příchodem jara se do Semil opět vrací oblíbené farmářské a řemeslné trhy. První z nich se

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

12/2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ

12/2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ 1 6. R O Č N Í K Č Í S L O 1 2 / 2 0 1 4 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 12 /2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více