ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM IVANČICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM IVANČICE"

Transkript

1 Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM IVANČICE

2 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež v Ivančicích, Zemědělská 619/2, Ivančice Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov, Zemědělská 619/2, Ivančice IČ: Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka SVČ Ivančice 2. Představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM, ) Informační centrum pro mládež v Ivančicích je certifikováno MŠMT ČR od září Jeho součástí je vždy klub mládeže, mediální studio a další spontánní a organizované aktivity. Tyto aktivity jsou vždy zasazeny do těchto prostor. Média, komunikace, informovanost, spontánnost jsou témata neprodleně spjata, proto se snažíme aktivity spojovat a dávat možnost mladým lidem nacházet tato témata v jednom místě. V roce 2013 se SVČ Ivančice přestěhovalo do nové budovy, kde našlo své prostory ICM a klub mládeže s názvem FreeZ klub. Prostory jsou atraktivnější, prostornější a nachází se v blízkosti velkého sídliště ve městě Ivančice. ICM Ivančice spolupracuje s Infobody (kluby mládeže) v Nových Bránicích a Dolních Kounicích. 2 V roce 2013 jsme se především zaměřovali na: zajištění plynulého provozu ICM, síťování organizací, sběru a předávání informací, komplexní naplňování Evropské charty informací pro mládež ERYICA vzdělávání pracovníků ICM a tím zlepšení kvality informačních činností, poradenství (Pobytové akce v rámci projektu Participativní demokracie programu Mládež v akci, Setkání certifikovaných ICM, Ultimate Frisbee, Mezinárodní výměna mládeže, MBTC, Víkendová akce pracovníků klubů mládeže) realizace seminářů, kurzů a workshopů pro veřejnost zaměřené na Média, komunikace a informovanost mládeže (pravidelné aktivity mediálního studia se členy) zajištění JIMMY na školách zajištění činnosti Infobodů v klubech mládeže v Nových Bránicích a Dolních Kounicích, pobočky SVČ Ivančice začleňování mladých lidí do vlastních projektů a programů (projekt Iniciativy mládeže Sportovní mobilní hřiště, projekt Iniciativy mládeže Kreativní dílna, projekt Participativní demokracie, projet Iniciativy mládeže Kónus klub )

3 zapojování mladých lidí do mezinárodních aktivit (aktivity s dobrovolníky EDS, akce v rámci projektu SMOK, propagace projektů v rámci programu Mládež v akci, Mezinárodní výměna mládeže v Ivančicích) propagace aktivit ICM na veřejnosti (Go-Regiontour v Brně, zapojení do Bambiriády a dalších propagačních akcí v rámci zřizovatele, města, propagace činnosti ve Stupavě v rámci pobytové akce, propagace činnosti účastníkům mezinárodní výměny mládeže, na CVVZ, metodické návštěvy z různých organizací) propagace aktivit ICM ve školách (ZŠ TGM, SOU a SOŠ v Ivančicích) plné využití dobrovolníků EDS programu Mládež v akci (na činnosti se podílí 6 dobrovolníků EDS) kvalitní řídící činnost pro pracovníky ICM pravidelné řešitelské a informativní porady, plán vzdělávání pracovníků, společná tvorba a realizace strategického a akčního plánu zapojení do kampaně Informace právě teď! Informovaný občan, zapojení do projektu SMOK, projektu Participativní demokracie, OPVK, projektů Iniciativ mládeže programu Mládež v akci plnění a realizace projektů zapojování do činnosti NICM, pravidelná účast na setkáních ICM ČR, školeních, pravidelné příspěvky NICM, Inspiromat, regionální média, Remix, Hlavní činnosti ICM v roce 2013 rozvíjet fungující ICM a prosazovat ho do povědomí veřejnosti, samospráv, NNO a škol jako funkční prostředek pro sběr a předávání informací o mládeži a pro mládež vyhledávat a třídit informace o mládeži a pro mládež udržovat kontaktní síť NNO, SVČ a dalších organizací, jejichž činnost se týká dětí a mládeže, rozvíjet a udržovat databázi organizací, s její pomocí vzájemně informovat o činnostech v regionu, vytvářet kalendárium akcí v regionu a napomáhat koordinaci činností podněcovat samostatné a aktivní vyhledávání informací mladými lidmi, učit veřejnost a zejména mládež efektivní práci s informacemi vytvářet prostor pro spontánní aktivity mladých lidí propagovat dobrovolnictví a ostatní činnosti mládeže a dostat se do povědomí širší veřejnosti (prostředky: sociální sítě, tištěný informační materiál do škol a zařízení pracujícími s mladými lidmi) 3

4 fungovat jako zprostředkovatel (nabídka aktivit organizací v regionu, brigády, Evropská dobrovolná služba apod.) realizovat vzdělávání pro dobrovolníky, informovat o vzdělávacích programech pro mládež a vedoucí dětí a mládeže propagovat Evropskou dobrovolnou službu realizovat mezinárodní aktivity a vyměňovat si informace na Evropské úrovni využívat možnosti sítě Eurodesk vyhledávat informace o grantech a předávat realizovat propagační akce ICM průběžně aktualizovat webové stránky ICM aktualizovat databázi kontaktů a Katalogy udržovat základní vybavení zjišťovat potřeby klientů monitorování a analyzování pomocí hodnotícího dotazníku a následné zpětné vazby na zkvalitnění služeb doplňovat informace v řádně označených šanonech, deskách uložených v regálech volně přístupných klientům pořádat doplňkové akce jako besedy, výstavy, prezentace, přednášky, koncerty, workshopy, semináře, turnaje, soutěže, pobytové a víkendové akce vytvářet propagační materiály a letáky, aktivně zvyšovat povědomí o své činnosti v regionálních médiích, prostřednictvím mediálního studia vydávat měsíčník mládeže o informacích pro mládež zajišťovat poradenské a krizové služby v rámci prevence rizikového chování, vytvořit systém předávání kontaktů na odborníky posilovat participaci a zapojování mladých do společných projektů a programů aktivně se zapojovat do projektu participativní demokracie, OPVK vytvářet pocit bezpečí na sociálních sítích Další služby ICM v roce 2013 použití PC, internet, tisk, kopírování, WIFI zóna, 4

5 smysluplné naplňování volného času, otevřený klub mládeže, mediální studio inzertní nástěnka nabídka/poptávka občerstvení, čajovna Doplňkové aktivity a programy Kromě služeb informování, vyhledávání, zprostředkování pořádáme: besedy, přednášky, prezentace, výstavy workshopy, kurzy, semináře koncerty, soutěže, výstavy pobytové a víkendové akce nabídka aktivit otevřeného klubu pro mládež deskové hry na rozvíjení strategie, myšlení, společenské hry, čítárna, spontánní aktivity zapojuje se do projektů, kampaní, programů propaguje svoji činnost na veřejnosti aktivity sportovního mobilního hřiště Otevírací doba Leden červen 2013: od pondělí do neděle, od 14 do 20 hod. Červenec : zavřeno z důvodu stěhování a příprav prostor v nové budově, informační služby byly poskytovány na recepci SVČ Ivančice : od pondělí do neděle, od 14 do 20 hod., pátek a sobota do 22 hod. 3. Další události a změny v ICM v roce získání nové budovy, stěhování a příprava prostor pro ICM a klub mládeže větší, atraktivní prostory v jiném prostředí, možnost dalších nových aktivit zvýšení počtu návštěvníků od října 2013

6 rozmach aktivit v mediálním studiu, další možnosti pro nové aktivity dabovna, klíčovaní plátno, nové vybavení mediálního studia aktualizace a naplňování webových stránek, spolupráce dobrovolníků EDS na činnosti, dobrovolníci jsou ubytováni ve stejné budově, častá návštěvnost v ICM a klubu dává možnost častějšímu setkávání s návštěvníky klubu zpracování a realizace projektu Informace právě teď! Informovaný občan, zapojení do celostátní soutěže Infocachingová hra, spolupráce na grafickém zpracování projektu Tvoje cesty v EU žádost o grant MŠMT na pokrytí provozních nákladů a mezd ICM 2014 plnění a realizace projektů ICM 2013, ICM 2014 pravidelné řešitelské porady pracovníků ICM, strategické plánování rozvoje činnosti vedení workshopu Práce v otevřených klubech na celostátním setkání ředitelů v Plzni, listopad 2013 organizace víkendové akce pro pracovníky klubů mládeže v rámci projektu SMOK, Žijeme multikulturou aneb všichni na jedné lodi, listopad 2013 zřízení nového klubu mládeže Kónus klub v Dolních Kounicích od spolupráce s New Bej Clubem v Nových Bránicích a Kónus Klubem v Dolních Kounicích zajištění INFOBODŮ v těchto klubech realizace aktivit v rámci projektu SMOK, sportovního mobilního hřiště realizace aktivit v klubech po SPDDM mediální studio, Pomerančův otravný maraton, setkání pracovníků klubů a ICM 6 Statistika činnosti ICM a klub mládeže během roku 2013 navštívilo 5474 klientů (z toho 1487 přímým klientů ICM), celkový počet klientů je snížený oproti roku 2012, ale bereme v úvahu, že ICM a klub mládež byl 3 měsíce zavřený, takže v průměru se počet klientů navýšil celkem se v ICM a klubu mládeže uskutečnilo 23 akcí s počtem účastníků 367, počty též klesly, ale bereme v úvahu, že ICM a klub mládeže byl 3 měsíce zavřený a v roce 2012 byl realizován v ICM a klubu mládeže projekt Iniciativy mládeže Otevřete oči, který zahrnoval několik dalších aktivit a akcí během roku 2013 navštívili New Bej Club 1725 klientů, uskutečnilo 10 akcí s počtem účastníků 170, v New Bej Clubu je realizován projekt Iniciativy mládeže Kreativní klub během roku 2013 navštívili Kónus klub 933 klientů (otevřeno od ), uskutečnilo se 6 akcí s počtem účastníků 99, v Kónus klubu je realizován projekt Iniciativy mládeže Kónus klub

7 4. Hlavní plány na rok 2014 zajištění plynulého provozu ICM, síťování organizací, sběru a předávání informací, komplexní naplňování Evropské charty informací pro mládež ERYICA vzdělávání pracovníků ICM a tím zlepšení kvality informačních činností, poradenství realizace seminářů, kurzů a workshopů pro veřejnost zaměřené na Média, komunikace a informovanost mládeže zajištění JIMMY na školách zajištění činnosti Infobodu v Nových Bránicích, pobočka SVČ Ivančice (klub mládeže New Bej Club) zajištění činnosti Infobodu v Dolních Kounicích, pobočka SVČ Ivančice (klub mládeže Kónus Klub) začleňování mladých lidí do vlastních projektů a programů zapojování mladých lidí do mezinárodních aktivit propagace aktivit ICM na veřejnosti a ve školách, BVV Regiontour, zapojení do Bambiriády a dalších propagačních akcí v rámci města, regionu i Jihomoravského kraje, ČR i zahraničí plné využití dobrovolníků EDS programu Mládež v akci kvalitní řídící činnost pro pracovníky ICM pravidelné řešitelské a informativní porady, plán vzdělávání pracovníků, společná tvorba a realizace strategického a akčního plánu zapojování do činnosti NICM, pravidelná účast na setkáních ICM ČR, školeních, pravidelné příspěvky NICM, Inspiromat, regionální média, Remix, realizace mezinárodního semináře na téma informovanost mládeže 5. Jiné poznámky, připomínky, náměty, přání, zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty, či jiné Za velice pozitivní považujeme spolupráci s městem Ivančice, obcemi v Nových Bránicích i Dolních Kounicích, místními organizacemi, sdruženími, spolky a školami. 7

8 Statistická část (prosím, tyto údaje vyplňujte do níže uvedených tabulek připravených v excelu): 6. Personální zajištění činnosti ICM Personální zajištění činnosti ICM (např. seznam pracovníků, počet úvazků, počet dobrovolníků, uvést vedoucího ICM a kontakt) Název ICM Stálí pracovníci Dobrovolní pracovníci Jméno pracovníka Úvazek Doba praxe v ICM Jazyková vybavenost počet 8 ICM Ivančice INFOBOD Nové Bránice INFOBOD Dolní Kounice Jan Dvořák PS/1 11 (pedagog SVČ) angličtina David Šacher DPČ/0,15 5 angličtina Gabriela Černá DPČ/0,15 5 angličtina Lucie Slabá DPČ/0,15 5 angličtina Miroslav Papoušek DPČ/0,15 4 angličtina Sabina Kubátová DPČ/0,15 4 angličtina Michaela Ondrová DPP/DPČ/0,15 2 angličtina Petra Heřmanová DPČ/0,15 1 angličtina Vladimíra Slabá DPP/0,15 1 angličtina Petra Šacherová DPP/0,15 1 angličtina Kristýna Černá DPP/0,15 1 angličtina Pavla Formanová DPP/0,1 1 angličtina Markéta Nováková DPP/0,1 1 angličtina Tereza Novosádová DPP/0,1 1 angličtina Barbora Novosádová DPP/DPČ 0,1 1 angličtina Šárka Schořová DPP/0,1 1 angličtina Veronika Světlíková DPP/0,1 1 angličtina Kamila Vizentová DPP/0,1 1 angličtina dobrovolníků EDS

9 Marcela Danielová DPP/0,1 7 měsíců angličtina Lenka Hlavoňová DPP/0,1 4 měsíce angličtina Ivana Chrástová DPP/0,1 3 měsíce angličtina Martina Kadlecová DPP/0,1 7 měsíců angličtina Veronika Nováková DPP/0,1 7 měsíců angličtina Eliška Procházková DPP/0,1 6 měsíců angličtina Deborah Zalabová DPP/0,1 3 měsíce angličtina Vlasta Hájková DPČ/0,375 3 organizační pracovník 9

10 7. Popis jednotlivých akcí v ICM dle data. Do tabulky uveďte počet akcí. Popis jednotlivých konkrétních aktivit za uplynulý rok dle data + počet účastníků dané akce (výstavy, přijetí dobrovolníka, výměny mládeže, účast na školení či stáži, pořádání soutěží, besed, ) Název ICM ICM IVANČICE Akce v ICM (besedy, soutěže, výstavy, ) 10 Název Narozenino vá párty v ICM a R- klubu Filmový večer Arménie (promítání arménskéh o filmu s titulky) Filmový večer Německo (promítání německého filmu s titulky) Fotoworksh op Filmový večer Španělsko (promítání španělskéh Kdy Počet účastní ků Prezentace na školách Vzdělávání pracovníků ICM Mezinárodní aktivity Jiné aktivity COMDI Škola ZŠ TGM, Ivančice ZŠ TGM, Ivančice SOU a SOŠ, Ivančice Kdy Počet účastník ů Jméno pracovníka P.Heřmanová, M.Ondrová, K.Černá, P.Šacherová J.Dvořák P.Heřmanová, K.Černá K.Černá, M. Ondrová L.Slabá, P.Heřmanová, M.Ondrová Název Kdy Název Kdy Název Pobytová akce v rámci projektu Participaticní demokracie programu Mládež v akci Setkání certifikovanýc h ICM Pobytová akce v rámci projektu Participaticní demokracie programu Mládež v akci Ultimate Frisbee Mezinárodní výměna mládeže programu Mládež v akci Farewell party se slovenskou dobrovolnicí Farewell party se španělskou dobrovolnicí Ochutnávka Itálie všemi smysly (setkání s italskou dobrovolnicí) Ochutnávka jižního Španělska (setkání se španělským dobrovolníkem) Prezentace činnosti ICM účastníkům výměny mládeže Aktivity v mediálním studiu Sportovní mobilní hřiště Spontánní aktivity Jednorázové / dlouhodobé Leden-červen 2013, říjenprosinec 2013, 1x týdně, pravidelné setkávání členů mediálního studia Jednorázové spontánní sportovní aktivity Denní turnaje, soutěže Kdy Počet účastníků

11 o filmu s titulky) programu Mládež v akci Filmový večer Lotyšsko (promítání lotyšského filmu s titulky) J.Dvořák Setkání certifikovanýc h ICM Ochutnávka jižní Itálie (setkání s italským dobrovolníkem) Filmový večer Gruzie (promítání gruzínskéh o filmu s titulky) V.Slabá, L.Slabá MBTC Keňa versus Sudán (přednášk) P.Heřmanová, M.Ondrová, G.Černá, M.Papoušek, K.Černá, P.Šacherová Všichni na jedné lodi aneb žijeme multikulturou (pobytová akce pro pracovníky ICM a klubů mládeže) Zahradní párty plná informací Podzimní tvoření Hallowensk á párty Jak se žije v Etiopii

12 Noc v klubu (setkání mládežník) FreeZtéka (klubové setkání s diskotéko u) Jak se žije v Africe Pomerančů v otravný maraton (setkání s dabéry) Vánoční balení dárků INFOBOD NOVÉ BRÁNICE Slavnostní setkání ku příležitosti oslavy narozenin NBC Co dělat když (vzdělávací seminář) Holčičárna (setkání mladých dívek) B. Novosádová, T. Novosádová, K. Vizentová, V. Světlíková, M. Nováková Všichni na jedné lodi aneb žijeme multikulturou (pobytová akce pro pracovníky ICM a klubů mládeže) Jak se žije na Kavkaze (setkání s dobrovolníky EDS) Výuka arménských tanců (setkání s dobrovolnicí EDS) 15 8 Kreativní dílna Spontánní aktivity Jednorázové spontánní i organizované tvořivé aktivity Denní turnaje a soutěže Sociální sítě na

13 webu (vzdělávací workshop) Netradiční sportovní dopoledne Výlet do Jungle parku Drakiáda INFOBOD DOLNÍ KOUNICE Holčičárna (setkání mladých dívek) Slavností otevření Kónus klubu Zpátky do školy (sportovní aktivity) Workshop Šperky z pet lahví Vánoční tvořivá dílna Vánoční maraton (turnaje v deskovká ch) Silvestr ICM Ivančice a klub mládeže: celkem se uskutečnilo 23 akcí s počtem účastníků 367 Infobod Nové Bránice: celkem se uskutečnilo 10 akcí s počtem účastníků 170 Infobod Dolní Kounice: celkem se uskutečnilo 6 akcí s počtem účastníků 99

14 8. Spolupráce na dalších akcích s jinými organizacemi Název ICM Podíl ICM na akcích zřizovatele Podíl ICM na akcích AICM Podíl ICM na akcích s jinými organizacemi Název akce Datum Vaše účast Název akce Datum Vaše účast Název akce Datum Vaše účast Maškarní karneval propagace ICM Go-regiontour propagace ICM Slet čarodějnic propagace ICM Slavnosti chřestu propagace ICM Ivančice Bambiriáda propagace ICM Pohádkový les propagace ICM Zábavné odpoledne propagace ICM Záchranáři v akci propagace ICM Adventní odpoledne Propagace ICM 14

15 9. Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek). Do tabulky uveďte částky v Kč. Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek úspěšnosti a v případě podpoření v jaké výši) Název ICM Vyhlašovatel dotace, grantu apod. Požadovaná dotace Skutečná dotace Důvod neposkytnutí dotace MŠMT - Prevence kriminality, Jeden za všechny, všichni za jednoho Kč 0 Bez uvedení důvodu MŠMT - Prevence kriminality, Kluby mládeže Kč 0 Bez uvedení důvodu ČNA Mládež EDS (německá dobrovolnice) 7560 Euro 7560 Euro ČNA Mládež EDS (italský dobrovolník) 7420 Euro 7420 Euro ICM Ivančice MŠMT ICM Ivančice Kč Kč MŠMT Informace právě teď! Informovaný občan Kč 30000,-Kč ČNA Mládež - Iniciativy mládeže - Sportovní mobilní hřiště ČNA Mládež - Iniciativy mládeže Objektivem ve volném čase 5000 Euro 5000 Euro 5900 Euro 0 Nebyly stanoveny konkrétní cíle INFOBOD Nové Bránice INFOBOD Dolní Kounice ČNA Mládež - Iniciativy mládeže Buď kreativní ČNA Mládež - Iniciativy mládeže Kónus Klub 5900 Euro 5450 Euro 5900 Euro 5900 Euro ČNA Mládež - Iniciativy mládeže Hejbej se 5900 Euro 0 Nebyly stanoveny konkrétní cíle 15

16 10. Vícezdrojové financování ICM - uvedení všech zdrojů v Kč i v %. MŠMT Jiná ministerstva Kraj Místní samospráva Nadace EU Vlastní činnost Sponzoři Jiné zdroje (např. zřizovatel, ) Celkem Euro Euro Kč Kč Euro Euro Euro , (zřizovatel JMK) ,68 Kč 100% 100% 100% 100% 65,32% 65,32% 100% 100% 100% 100% 92,37% 92,37% 100 % 100 % 41,33 % 58,67% 100% 16

17 11. Statistika návštěvnosti Fyzické osoby v ICM Akce v ICM Web unikátní přístupy Aktivní webová adresa Mail Telefon leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem ICM a klub mládeže: celkový počet klientů v roce 2013 byl 5474, přímých klientů ICM 1487 Infobod Nové Bránice: celkový počet klientů v roce 2013 byl 1725 Infobod Dolní Kounice: celkový počet klientů v roce 2013 byl 933 ICM a klub mládeže byl v měsíci červenec až září uzavřen z důvodu stěhování a příprav v nové budově. Informativní služby byly zajištěny na recepci v SVČ Ivančice. 17

18 12. Monitorovací dotazník (vyplňuji certifikovaná ICM) 1 Struktura řízení ICM ICM dodržuje NKSK a principy Evropské charty informací pro mládež. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování, rozvoj, provoz. Zřizovatel ICM má vytvořeny potřebné dokumenty a postupuje podle nich. Jedná se zejména o zřizovací listinu, roční plán hlavních úkolů, rozpočet, organizační řád, výroční zprávu. ICM má jasně definován obsah a rozsah své činnosti, jaké informace, v jakém rozsahu, podobě a za jakých podmínek je poskytuje. Své služby přizpůsobují mládeži jí blízkými metodami a prostředky. Vlastní hodnocení ano ne V ICM jsou vystaveny NKSK a česká verze Evropské charty informací pro mládež a pracovníci jsou s nimi prokazatelně seznámeni. Zřizovací listina zřizovatele. Roční plán hlavních úkolů zřizovatele. Rozpočet zřizovatele s ohledem na provoz ICM. Organizační řád zřizovatele. Výroční zpráva zřizovatele. 2 Provozní podmínky ICM je umístěno na vhodném a mládeži dostupném místě (dostupnost z hlediska dopravy a z hlediska koncentrace dalších zařízení pro mládež školy, nestátní neziskové organizace, sportoviště, kino apod.). Je vybrána lokalita, ve které se mládež přirozeně setkává nebo často zdržuje. ICM vzniká v místě, kde je nejméně 1 ZŠ a 1 SŠ, se kterými ICM spolupracuje Je zabezpečena bezbariérovost ICM, tedy volný přístup mladých lidí do ICM bez nutnosti přezouvání, evidence, objednávání se dopředu apod. a dle možnosti bez přístupových bariér. ICM je přístupné bez narušení anonymity klienta, dostupné bez psychických bariér (bez předchozí domluvy, bez nutnosti evidence, bez přezouvání). ICM je bez přístupových fyzických bariér. Vlastní hodnocení ano ne

19 2. 3. ICM užívá jednotný název Informační centrum pro mládež a jednotné logo ICM a tímto názvem a logem je viditelně označeno. Jednotný název je Informační centrum pro mládež. Jednotné logo ICM, které je součástí Metodiky certifikace ICM ICM je z ulice viditelně označeno jednotným názvem a jednotným logem Prostředí ICM je přehledně uspořádané a umožňuje snadné poskytování informačních služeb. V prostorách ICM jsou viditelně vystaveny provozní řád a ceník služeb, jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Šanony jsou řádně označeny a volně přístupné klientům. ICM má vystaven provozní řád. ICM má vystaven ceník služeb. Je viditelně vystavena jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Informační materiály v písemné podobě jsou přehledně uspořádané v otevřených regálech, podporující samostatné hledání Prostory ICM jsou adekvátní poskytování informací a služeb, ICM disponují základním vybavením (židle, stoly, police s informačními materiály v písemné či elektronické podobě, přístup k internetu na minimálně 2 PC, tiskárna, telefon, kancelářské potřeby apod.). Jsou odděleny prostory pro veřejnost a zázemí pracovníků. Minimální vybavení: stoly, židle, police s informačními materiály v písemné či elektronické podobě, výpočetní technika (PC, tiskárna, telefon), kancelářské potřeby Časová dostupnost služeb je pevně stanovena otevírací dobou každý všední den, celkem 25 hodin týdně a to především v odpoledních hodinách. Otevřeno je každý všední den především v odpoledních hodinách, celkem 25 hodin týdně. Otevírací doba je pevně stanovena a viditelně zveřejněna. 19

20 3 Informační a poradenské služby V ICM jsou poskytovány minimálně základní služby: informační a poradenský servis, pomoc s vyhledáním informací, přístup na internet a využití výpočetní techniky. Informační servis. Poradenský servis. Pomoc s vyhledáváním informací. Provoz internetu. Možnost použití PC, tisk ICM dodržuje Jednotnou klasifikaci oblastí informací pro ICM v ČR. Informace jsou podle této klasifikace tříděny na webu i v písemné podobě. ICM poskytuje celostátní i regionální informace především z oblastí: Informační materiály v písemné či elektronické podobě: Vzdělávání Práce Cestování Volný čas Sociálně patologické jevy Občan a společnost Mládež a EU Regionální informace (mohou být součástí jednotlivých oblastí) Web: Vzdělávání Práce Cestování Volný čas Sociálně patologické jevy Občan a společnost Mládež v EU Regionální informace, ikatalogy (mohou být součástí jednotlivých oblastí) Vlastní hodnocení ano ne

21 3. 3. Informační potřeby mládeže jsou průběžně (alespoň 1x za rok) monitorovány a analyzovány (například formou hodnotícího dotazníku klienta, anketou na webu apod.) a výsledky šetření jsou využity při zkvalitnění služeb ICM. Podporuje participaci mládeže na činnosti ICM a podporuje jejich aktivity a iniciativy. Výstupy z šetření. Využití dobrovolníků přímo v ICM nebo při aktivitách a akcích ICM Poskytované informace jsou ověřené a dostupné. ICM dbá na to, aby byly poskytovány neprodleně, přesně, kompletně, aktuálně a relevantně. Přitom dbá na nezávislost, nestrannost, bezplatnost, anonymitu. Regionální informace jsou pravidelně zasílány na společný web Pravidelné (min. 1x týdně) zasílání aktuálních regionálních informací do NICM. Pravidelné (min. 1x měsíčně) zasílání autorských článků do časopisu Remix. Písemné i elektronické dokumenty a informace na webu ICM jsou označené datem, zdrojem a jménem pracovníka, který dokument zpracoval. Informace jsou aktuální. Informace jsou podávány anonymně a bezplatně. Podávané informace jsou v informačních materiálech v písemné či elektronické podobě a na webu nezávislé a nestranné. Pravidelně (min. 1x ročně, nejpozději k ) aktualizuje informace v ikatalogu svého regionu podle pokynů NICM. 4 Předávání informací Informace jsou předávány osobně, telefonicky, mailem, korespondenčně. Vedení statistik (fyzické návštěvnosti v ICM, na akcích ICM, dotazů prostřednictvím tel., u). Vytvoření a dodržování zásad komunikace ICM (např. v jakém časovém rozmezí a jakým způsobem odpovídat na dotaz) ICM organizuje aktivity, na jejichž přípravě a realizaci se podílí mládež. Vzdělávací aktivity podporující informovanost mládeže: doložením programů, pozvánek, fotodokumentace a zprávami zasílanými na web. Aktivity podporující participaci a spolupráci mládeže ve smyslu rozvoje občanské společnosti: doložením programů, pozvánek či závěrečných zpráv, fotodokumentace a zprávami zasílanými na web. Vlastní hodnocení ano ne 21

22 Vlastní hodnocení 5 Personální zabezpečení Všichni pracovníci ICM mají stanovené pracovní náplně a smlouvy dle platných právních předpisů. Příslušné dokumenty Vedoucí ICM má minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání Pracovníci jsou absolventy nejméně základního kurzu pro pracovníky ICM nebo mají více než tříletou praxi v ICM. Osvědčení o absolvovaném školení Eryica Minimum Basic Training Course anebo YINTRO Stepping into Youth Information, nebo doklad o absolvované praxi. ano ne Pracovníci se průběžně vzdělávají v souladu s minimálním kompetenčním profilem (viz příloha). Absolvují další školení a kurzy, které zvyšují jejich profesní úroveň potřebnou pro odborného pracovníka ICM. Vzdělávají se mimo jiné také v rámci programů a kurzů NICM, NIDM. Osvědčení o absolvování 1 školení. Osvědčení o absolvování 2 školení. Osvědčení o absolvování 3 školení. Osvědčení o absolvování 4 školení. Osvědčení o absolvování 5 a více školení. 6 Publicita ICM provozuje vlastní aktuální webové stránky s viditelnou příslušností k ISM, jejichž obsahem jsou aktuální informace z jednotné klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Jednoznačně identifikovatelná webová stránka ICM, na jejíž hlavní stránce musí být jednotný název Informační centrum pro mládež a jednotné logo ICM a oblasti informací uvedené ve standardu Přesměrování stránky na adresu ve tvaru Aktuální informace o provozu a činnosti ICM. Statistika návštěvnosti webových stránek (unikátní přístupy). Přehlednost, jednoznačnost a snadná orientace. Vlastní hodnocení ano ne

23 6. 2. ICM zvyšuje povědomí o své činnosti v médiích, na veletrzích, výstavách, ve školách apod. Fotodokumentace. Vlastní tiskové zprávy. Propagační materiály. Zprávy a pozvánky na společném webu ICM zpracuje Závěrečnou zprávu o činnosti a statistické údaje o činnosti ICM za uplynulý rok. Zprávu předá nejpozději do NICM. Závěrečná zpráva o činnosti ICM. Vlastní hodnocení 7 Spolupráce ICM spolupracují se subjekty dětí a mládeže (tj. s NNO, středisky volného času, školami a školskými zařízeními, příp. dalšími subjekty). ICM poskytuje informační a další služby pro tyto subjekty. Doložení spolupráce smlouvami, fotodokumentací, tiskovými zprávami, zprávami zasílanými na web icm.cz, aktuální databází kontaktů apod ICM spolupracuje s územně příslušnými orgány státní správy a samosprávy Vyjádření příslušného orgánu samosprávy přiložené k žádosti o certifikaci vydané v roce podání žádosti o certifikaci. ano ne 13. Datum zpracování a jméno autora Jan Dvořák , Ivančice 23

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Český Brod

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Český Brod Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Český Brod 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Název organizace ICM města Český Brod IČ / DIČ 00235334/ CZ00235334 Forma právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ Aktualizace 08/2011, NICM 1 Tento metodický list k založení a činnosti ICM vychází z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR Informační centra pro mládež v ČR Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail: info@nicm.cz 448508470 nicm Bezplatné poskytování informací Pomůžeme

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Prostějov ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 Prostějov 1. Úvod - představení (vznik, hlavní činnost, služby ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001. Informační centrum pro mládež Prostějov

Více

Hodnocení a statistika činnosti Střediska volného času Ivančice za školní rok 2012/2013

Hodnocení a statistika činnosti Střediska volného času Ivančice za školní rok 2012/2013 Hodnocení a statistika činnosti Střediska volného času Ivančice za školní rok 2012/2013 Pravidelná činnost Příležitostná činnost Táborová a další činnost spojená s pobytem Spontánní činnost Informační

Více

HODNOCENÍ A STATISTIKA ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

HODNOCENÍ A STATISTIKA ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 HODNOCENÍ A STATISTIKA ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Pravidelná činnost Příležitostná činnost Táborová a další činnost spojená s pobytem Spontánní činnost Informační

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR PRAHA, PROSINEC 2003 Obsah strana: Úvod 3 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost 5 II. Technické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor (kombinace): Pedagogika volného času Informační

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ

FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ Autorka: Mgr. Andrea Kulichová Podbřezí, březen 2011 Prohlašuji, že jsem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více