Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek"

Transkript

1 Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi svolal: Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Prezenci provedl: Předmět schůze: Petr Vávra, Hana Marková, Markéta Krčová, David Vodehnal 1. Podpis prezenčního archu. 2. Informace o hospodaření v roce Vyúčtování služeb za rok Schvalování nového předpisu nájemného. 5. Hodnocení činnosti výboru. 6. Schvalování odměny pro členy výboru. 7. Doplňovací volba jednoho člena výboru. 8. Informace o investičních akcích 2003/ Návrh investic pro rok 2004/ Návrh domovního řádu. 11. Diskuse. 1. Úvod, podpis prezenčního archu Byla provedena prezence přítomných spolumajitelů. Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Ing. Petr Vávra uvítal všechny přítomné spoluvlastníky a v hodin zahájil schůzi. a. Volba řídícího schůze. Na řídícího schůze byl navržen pan R. Stránský. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) b. Volba osob pro sčítání hlasování. Sčitatelem byl navržen pan D. Vodehnal. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) c. Volba zapisovatele Na zapisovatele byla navržena paní H. Marková. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) d. Volba ověřovatelů zápisu Na ověřovatele byli navrženi paní E. Arabaszová, paní M. Vršínská a pan L. Bareš. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrhy byly schváleny všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000)

2 2. Informace o hospodaření v roce 2003 Informaci o hospodaření v roce 2003 přednesl předseda výboru Ing. Petr Vávra. Přítomné informuje o hospodaření v roce 2003: - o stavech účtů v bankách, - o výši finančních prostředků ve fondu oprav - o zrušení provozního účtu, který vedla J.N.Nova, - o zrušení účtu sloužícího pro financování rekonstrukce výměníku, - o čerpání z fondů. Diskuse: Pan Bareš: Je možné rozšíření tabulky o čerpání z fondů 2003 o sloupec konkretizující příjemce finančních částek? Teoreticky to možné je, ale je to velmi složité, neboť v tabulce jsou uvedeny účetní položky, které se mohou skládat z desítek faktur, a to ještě z jejich částí, proto doplnění tabulky účetních položek fondu oprav nedoporučujeme. Pan Pilař, paní Simandlová: Požadavek na vysvětlení údajů hlavního účtu jak to že součtové částky za služby a fond oprav nedávají částku o obratu? Podal vysvětlení jedná se o údaje o obratech, ne o položkách, obrat je navýšen například i o částku vyplacených přeplatků za služby jednotlivým majitelům, které za rok 2002 vyplacené v roce 2003 činily cca 1,5 mil. Kč. Dále přes společenství bylo získána kompenzace za prostupnost stěn pro některé majitele cca Kč. Pan Damianidis: Požadavek na transparentnější rozepsání položek, dle jednotlivých měsíců, čísla faktury apod. pro důkladnou kontrolu Všichni se mohou do faktur podívat, kontrolu faktur provádí výbor. Výpisy z účtů a výpisy faktur jsme nechtěli zveřejňovat, aby k nim neměli přístup nepovolaní lidé. Paní Rychecká: Částečný výpis faktur, vyvěšený na nástěnce ve vestibulu by postačoval. Pan Krejčí: Sjetina s účetními položkami by měla být přístupná všem, možno řešit přílohou k zápisu ze Shromáždění. Paní Arabaszová: Příloha s uvedením všech položek k zápisu není efektivní, měsíční přehled postačuje. Pan Bareš: Navrhuje řešení kompromisem, a to měsíční rozpis zveřejnit na nástěnce a na internetu jako příloha k zápisu jednání výboru. Souhrnná (stručná, celková) informace by měla být součástí závěrečné zprávy. Tento návrh bude akceptován.

3 3. Vyúčtování služeb za rok 2003 Informaci o hospodaření v roce 2003 přednesl předseda výboru Ing. Petr Vávra. Předseda výboru informoval o předepsaných zálohách a skutečné výši nákladů na vybrané služby. Náklady Zálohy TEPLO Kč Kč OHŘEV TUV Kč Kč VODNÉ A STOČNÉ Kč Kč OSVĚTLENÍ Kč Kč VÝTAH Kč Kč ODVOZ ODPADU Kč Kč ÚKLID Kč Kč ÚČETNICTVÍ Kč Kč Celkem Kč Kč Diskuse : Pan Krejčí: Na co je určen provozní fond? Pojištění domu se nehradí z fondu oprav? Provozní fond je určen pro poplatky právní, notářské, za telefon, všechno co přímo souvisí s činností výboru. Ostatní položky jsou hrazeny z fondu oprav. Pojištění je zahrnuto do FO, neboť příspěvek do FO závisí na velikosti vlastnického podílu. Pan Bareš: Forma vyúčtování příliš nevyhovuje, pokud neobsahuje základní odečtené údaje vodoměrů (údaje za předcházející rok, za aktuální rok a odečet těchto hodnot. Tato výsledná hodnota je jediným skutečným údajem o spotřebě bytu, protože údaj vyúčtování je už korigován koeficienty odběru za celý objekt!). Dále požadavek na dlouhodobé plánování známých položek (např. revize, opravy všeho druhu, výměna vodoměrů). Tzn. zdokonalit systém plánování vynakládání finančních prostředků jako takový. Výbor připravuje plán investic na příští rok dle úkolu uvedeného v zápisech ze zasedání výboru. Pokud jde o skutečné stavy spotřeby vody, budou po uskutečnění odečtů zveřejněny v tabulce po jednotkách. 4. Schvalování nového předpisu nájemného Řídící schůze pokračoval v programu a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi, aby přednesl informace o meziročním porovnání nákladů a návrhu nového rozpisu služeb. Důvody pro vytvoření nového předpisu byly následující: V roce 2003 se podařilo udržet v rovnováze výběr záloh na služby od jednotlivých majitelů a nákladů na tyto služby. Tento vyvážený stav se projevil na individuálních vyúčtováních, kde většina majitelů měla mírný přeplatek. U majitelů, kteří měli za rok 2003 nedoplatek na službách, došlo k výraznějšímu meziročnímu zvýšení spotřeby vody. Pro rok 2004 došlo u části dodavatelů k zvýšení cen, což bylo promítnuto do úpravy předpisu služeb platného od , kde bylo zohledněno zvýšení cen vody a odvozu odpadků. V roce 2004 byla díky úpravě DPH zvýšena i cena za vedení správy účtů od firmy J.N.NOVA, které se v předpisu neobjevilo, poněvadž období leden červen 2004 bylo řešeno přeplacením služeb koncem roku Na základě vývoje plateb v roce 2004 je navrhováno mírné navýšení v položkách teplo a poplatků za vodu, neboť mimo zohledněného nárůstu cen dochází ke stálému zvyšování spotřeby. Zároveň je navrhováno navýšení poplatků do fondu oprav, neboť v roce 2004 budou provedeny některé potřebné opravy, které jsou z hlediska stavu domu nebo zákonných požadavků nezbytné.

4 V optice havárie vody na přívodním potrubí se opět vynořuje požadavek na rekonstrukci celého přívodního vodovodního potrubí k domu. Dle cen těchto rekonstrukcí sdělených firmou metrostav se odhadují náklady na nové potrubí na ,- až ,- Kč. Přestože požadavek na tuto rekonstrukci není okamžitě nutný, musíme s ním do budoucna počítat a vytvořit proto na fondu oprav dostatečnou rezervu ve výši až ,- Kč pouze na přípojku vody. Zásady pro nový rozpis služeb vychází ze skutečných nákladů v roce 2003 a odhadu nákladů v budoucnu. ÚT TUV SV ÚKLID VÝTAH OSVĚTLENÍ ODPAD ÚČETNICTVÍ FOND OPRAV náklady na vytápění zálohy jsou stanoveny podle velikosti podlahové plochy vyúčtování bude provedeno podle velikosti podlahové plochy náklady na ohřev vody zálohy jsou stanoveny podle odběru TUV v roce 2003 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů náklady na vodné a stočné za spotřebovanou vodu zálohy jsou stanoveny podle odběru SV a TUV v roce 2003 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů náklady na úklid a nemovitosti zálohy jsou stanoveny na jednotku (vnitřní) a vlastnický podíl (vnější úklid) vyúčtování bude provedeno na jednotku (vnitřní) a vlastnický podíl (vnější) náklady na provoz výtahu zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku náklady na osvětlení společných prostor zálohy jsou stanoveny podle vlastnického podílu vyúčtování bude provedeno podle vlastnického podílu náklady na odvoz a likvidaci domovního odpadu zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku náklady za vedení rozpisu služeb a za účetnictví zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku předpis stanoven podle vlastnického podílu PROVOZNÍ FOND předpis stanoven podle vlastnického podílu Návrh na zvýšení záloh: ÚT zvýšení o 7% TUV zvýšení o 7% SV zvýšení o 10% ÚKLID VÝTAH OSVĚTLENÍ ODPAD ÚČETNICTVÍ zvýšení o 14% FOND OPRAV zvýšení o 44,44% (o 20Kč/tisícinu/měsíc) PROVOZNÍ FOND

5 Diskuse: Pan Dufek: Nesouhlasí s prací společnosti NOVA, nesouhlasí tudíž s navýšením položky za účetnictví a nabízí firmu pracující za nižší finanční odměnu Výbor monitoruje vývoj cen v oblasti vedení účtů pro bytové domy, ostatně různé firmy naše Společenství samy kontaktují. Cena placená firmě J.N.Nova je konkurenční, přesto Výbor zajistí oficiální výběrové řízení na účetní a správní firmu. O návrhu nového rozpisu bylo hlasováno s tímto výsledkem: Pro: 92,4 % hlasů přítomných spoluvlastníků (401/1000) Zdrželi se: 0,0 % hlasů přítomných spoluvlastníků (0/1000) Proti: 7,6 % hlasů přítomných spoluvlastníků (33/1000) Nový rozpis předpisu služeb byl schválen, jeho platnost je od Hodnocení činnosti výboru Ing. Vávra stručně shrnul činnost výboru od minulé schůze až k dnešnímu dni. V roce 2003 se výbor sešel 11-krát a uspořádal 3 shromáždění vlastníků. Na shromáždění vlastníků dne došlo ke schválení změny stanov byl upraven počet členů výboru z 9 na 5 a současně bylo zvoleno 5 členů na následující dva roky. Členové výboru byli v průběhu celého roku v kontaktu s pracovníky městské části Prahy 9 odbor výstavby a odbor životního prostředí, s finančním úřadem a dalšími institucemi. Kontakty byly udržována i s Hygienickou stanicí Hl. m. Prahy, v jejíž spolupráci byla zajišťována likvidace výskytu blech. Průběžně byly řešeny smluvní záležitosti s jednotlivými dodavateli s důrazem na nejefektivnější a nejekonomičtější řešení. Nebyl odsouhlasen systém záloh Pražské teplárenské a nebylo přistoupeno na zvýšení cen za servis výtahů. Na přelomu let 2003/2004 byly dokončeny opravy teras dohodnuté s REI náklady na tyto opravy nebyly dosud REI proplaceny. V průběhu a ke konci roku 2003 byly opravovány předpisy záloh tak, aby se vybírané zálohy od jednotlivých majitelů co nejvíce přiblížily skutečným nákladům. Písemné a telefonické dotazy, připomínky a stížnosti byly řešeny v nejkratších možných termínech. Na výbor jako statutární orgán Společenství vlastníků bylo v průběhu roku 2003 podáno majitelem bytu 141 trestní oznámení za uzavření nevýhodné smlouvy na úklid s paní Nečasovou. Proběhlo několik výslechů a kauza není dosud uzavřena. Diskuse Paní Březinová, pan Nečas: Byla provedena úhrada od REI za opravu teras a jaká je situace se slunolamy?, Stránský Dle sdělení Ing. Malíka by úhrada od REI měla být realizována v nejbližší době, v současné době probíhají jednání Malík (REI) Svoboda (Rekont). Slunolamy jsou řešeny mimo akci oprava teras a budou namontovány během měsíce. Pan Nečas: Z jakého důvodu se položka za opravu fasády nedá proplatit REI?, Stránský Bylo vysvětleno stanovisko právníka, dle kterého nemáme šanci získat úhradu soudní cestou, pouze pokusem o domluvu.

6 6. Schvalování odměny pro členy výboru Ing. Vávra shrnul dosavadní činnost výboru a přednesl návrh na vyplacení odměny ,- pro celý výbor. Upozornil přítomné, že výbor veškerou činnost provádí ve svém volném čase, že je tato částka pouze symbolické ohodnocení, jako náplast za ztracený čas. Diskuse Pan Damianidis: Jakým způsobem se rozděluje odměna mezi jednotlivé členy výboru? Toto je vnitřní záležitost výboru, který se na dělení dohodne a odpovídá zásluhám členů. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) 7. Doplňovací volba jednoho člena výboru Předseda výboru přednesl informaci k volbě jednoho člena výboru. Z důvodu ukončení členství ve Společenství končí ve funkci i členství ve výboru k Ing. Petr Vávra. Pro doplnění výboru je třeba zvolit jednoho nového člena výboru, a to na dobu jednoho roku. V příštím roce 2005 vyprší dvouleté funkční období současného výboru a bude nutno přikročit na Shromáždění vlastníků k opětovné volbě nových členů výboru. Po sečtení všech majetkových podílů (434 tisícin) byla volba odložena, poněvadž na Shromáždění nebyla přítomna nadpoloviční většina, nutná pro volbu členů statutárních orgánů. Pro další volbu bude navržen nový termín. S tímto datem budou seznámeni všichni členové společenství, a to písemným oznámením na informační tabuli ve vestibulu budovy. Pan Štěrba poděkoval panu Vávrovi za jeho činnost ve výboru. 8. Informace o investičních akcích 2003/2004 Předseda výboru Ing. Vávra přednesl informaci o investičních akcích schválených na minulých shromážděních. Výměna vchodových dveří do vestibulu: na dodání nových dveří bylo vypsáno výběrové řízení a byla vybrána firma HOCO. V současné době jsou již dveře objednány, probíhá jejich výroba a budou instalovány v průběhu měsíce května, o přesném termínu výměny dveří bude výbor obyvatele včas informovat vývěskou. Úprava povrchu zadního schodiště. Architekt prohlédl schodiště a zhodnotil jeho stav sice jako neestetický, ale plně funkční. Náklady na bourání schodiště a výstavba nového by neklesly pod Kč. Pokud by schodiště mělo zároveň sloužit jako přístřešek pro auta, jeho cena by přesáhla Kč. Životnost současného schodiště byla odhadnuta na minimálně 30 let. Obložení schodiště nebylo doporučeno z důvodu zachování výšky jednotlivých schodů. Výbor všechny varianty zhodnotil a rozhodl zatím nepřistupovat k žádné nákladné rekonstrukci. Pouze v případě nutnosti bude provedeno nahození omítky, samotné schody budou natřeny barvou. Instalace dvou závor zabraňujících vjezd na pozemek Společenství (u budov A i B): přestože instalace závor byla na shromáždění vlastníků schválena, nebyl v době schválení znám cenový rozsah investice a další záležitosti jako je servis, údržba a finanční prostředky na tyto služby. Výbor uspořádal výběrové řízení na dodavatele závor a byla vybrána firma IMA. Celková cena dodávky, včetně instalace a výkopových prací činí cca ,- Kč. V případě poruchy, výpadku proudu apod. se závora sama otevře a zůstane v otevřené poloze. Závory jsou vybaveny fotobuňkou, zamezující poškození zdraví lidí a předmětů stojících pod závorou. Vzhledem k poněkud emocionálnímu předložení bez znalosti finanční náročnosti na minulém shromáždění vlastníků předložil výbor názor, že tato záležitost by měla být ještě jednou předložena ke schválení. Výbor dosud navíc ještě neobdržel bezpodmínečně nutný souhlas s instalací závor od všech majitelů, na jejichž pozemcích by závory měly být umístěny. Výbor dal vlastníkům ke zvážení veškeré okolnosti spojené se zřízením a provozováním závor a zříká se tímto zodpovědnosti za řešení všech pozdějších reklamací spoluvlastníků jednak na efektivnost celé akce, tak i na výši nutných nákladů spojených s provozováním závor a jejich hrazení z fondu SVJD.

7 Zřízení nízkého plůtku oddělujícího naše pozemky od ulice Litoměřické. Vzhledem k náročnosti údržby byl navržen nízký neživý plůtek jako doplněk instalovaných závor zabraňující přejíždění trávníků. S ohledem na stav projektu instalace závor nebyla problematika plůtku doposud řešena. Na plůtek bude případně vypsáno výběrové řízení po instalaci závor. Diskuse: Paní Kučerová: Bude provedena oprava podhledu? Ano, bude následovat po dokončení dveří, již proběhlo oplechování střechy. Pan Bareš: Akci závory považuje za neefektivní, nesouhlasí s předchozím hlasováním o závorách, odsouhlasila se pouze myšlenka investiční akce, aniž by byly v okamžiku hlasování známé důležité informace o následných provozních nákladech, servisu atd. Pan Dufek: O závorách již bylo hlasováno, byly schváleny, s novým hlasováním nesouhlasí Pan Bízek: Hlasování na předchozím Shromáždění hodnotí jako zmatečné. Pan Krejčí, Damianidis: Není důvod pro nové hlasování o závorách. Pan Pilař: Vyjádřil se k závorám u budovy B a problémům, které má s parkováním. Je možné zřídit závory na vlastní náklady majitelů stání, oplotit pozemek a zamezit tak vstupu osobám, které na pozemku nemají zakoupeno stání pro auto. Paní Simandlová: Požaduje vysvětlení situace parkování u budovy B těch, kteří tam nemají stání a potřebují např. zajistit místo pro stěhovací vůz. V případě instalování závor je nutno zřídit věcné břemeno pro přístup všech obyvatel. Pan Štěrba: Požadavek na instalaci závor odůvodňuje nutností zabezpečení majetku. Pan Bízek: Navrhuje závory nerealizovat, dotaz na finanční stránku servisu. Odpověď: pan Stránský Podal vysvětlení k finanční stránce provozu závor. Investice závory nepokračuje zejména proto, protože výbor dosud neobdržel podpisy vlastníků pozemku, které zajišťoval pan Dufek a dále také musel reagovat na připomínky členů, kteří požadovali vyjasnění způsobu odmykání závor, zajištění servisu a oprav a hlavně finančního řešení. Výbor tedy přednesl ve věci závor konkrétní řešení finanční i funkční. 9. Návrhy investic pro rok 2004 / 2005 Ing. Vávra podal následující informace k návrhům na investice a další akce pro rok 2004 a Mimo již zmíněných akcí oprav a výměny dveří nenavrhuje výbor žádné další investice. V průběhu roku 2004 bude připraven projekt na rekonstrukci vodovodní přípojky a dle tohoto projektu bude předložen návrh na realizaci ke schválení na Shromáždění vlastníků. Do té doby musíme vytvořit dostatečné finanční rezervy ve fondu oprav. Řídící schůze dal hlasovat o projektu na vodovodní přípojku předložení ke schválení na příštím shromáždění vlastníků. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (390/1000) Záměr předložení projektu byl schválen. V průběhu roku obdržel výbor od několika majitelů návrh na rozšíření satelitních programů. Společný satelit je konstrukčně připraven na rozšíření, každá další programová vložka umožňující příjem 2 analogových 1 digitálního programu stojí cca ,- Kč. Příjem je možné rozšířit o další programy ze satelitů ASTRA a EUROBIRD. Diskuse: Pan Dufek: Požaduje zpřesnění finančních podmínek na rozšíření satelitních programů Přidání jedné vložky umožňující příjem 2 analogových, či 1 digitálního signálu a stojí Kč.

8 Pan Bareš: V návrhu byly předloženy pouze možnosti příjmu nekódovaných (zdarma) programů. V návrzích není zohledněna možnost instalace příjmu kódovaných (placených, ale divácky zajímavých např. HBO, Hallmark, ) programů, které jsou v nabídce např. UPC Direct. Kritizuje skutečnost, že byly vynaloženy finanční ve výši ,- Kč s celkem zanedbatelným přínosem pro členy Společenství. Navrhuje v diskusi se členy Společenství pokračovat např. zjištěním finančních nákladů na licenci kódovaného příjmu (UPS), zda by byli ochotni (za jakých podmínek) akceptovat zvýšení poplatků za příjem TV signálu atd., Krejčí Podáno vysvětlení, licence na placené kanály se odvíjí od počtu účastníků, tj. cca 140 x cena pro jednoho uživatele. Výbor prověří nabídku placených kanálů. Pan Damianidis: Upozornění na nefunkční satelit, konkrétně byty 96 a 102. Pan Šorel: Nesouhlas s další platbou za satelit, má zřízenu kabelovou televizi. Pan Krejčí: Podán návrh na projednání případné slevy na satelit, a to z důvodu jeho časté nefunkčnosti. Pan Seidl: Pokud je závada na stoupačce, tj. stávajícím zařízení, těžko můžeme chtít slevu za instalaci satelitu, který pouze současné rozvody využívá. Výbor prověří stav a nahlášené opravy. Řídící schůze dal hlasovat o nerozšiřování nových programů na satelitu, a to na období do příštího shromáždění vlastníků. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (368/1000). Zřízení nových programů na satelitu nebylo na období do příštího shromáždění schváleno. 10. Návrh domovního řádu Předseda výboru Ing. Vávra přednesl návrh domovního řádu. Na základě připomínek a stížností členů Společenství byl vypracován návrh domovního řádu, byl předán všem majitelům k připomínkám. Diskuse Pan Krejčí: Požadavek na doplnění bodu 3 kapitoly III o dětská jízdní kola, tzn. znění vyjma dětských kočárků a jízdních kol Připomínka bude akceptována a domovní řád v jejím smyslu upraven. Pan Robert Stránský zahájil hlasování o schválení domovního řádu tak, jak byl navržen se zohledněním připomínky pana Krejčího. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (368/1000). Nový domovní řád byl schválen. 11. Diskuse Na závěr schůze se jednalo o různých problémech a možnostech, které nebyly projednány dříve. a. Kácení stromů za budovou B Paní Simandlová: Kácením stromů ničíme zdravé životní prostředí, vyjádřila stanovisko proti kácení zeleně Hlasování: Pro vykácení 9,0 % přítomných spoluvlastníků ( 33/1000) Zdrželi se: 2,4 % přítomných spoluvlastníků ( 9/1000 ) Proti vykácení 88,6 % přítomných spoluvlastníků ( 326/1000) Návrh na kácení porostů nebyl schválen.

9 b. Přesunutí satelitu K rozhodnutí Shromáždění byla předložena problematika umístění satelitu majitele bytu číslo 142 na střechu budovy B. Hlasování: Pro: 50,5 % přítomných spoluvlastníků (186/1000) Zdrželi se: 40,0 % přítomných spoluvlastníků (147/1000) Proti: 9,5 % přítomných spoluvlastníků ( 35/1000) Návrh na přemístění satelitu byl schválen. c. Možnost výměny kování u plastových oken Výbor předkládá všem vlastníkům návrh na výměnu kování oken. Nabídka bude vyvěšena na nástěnce. Řídící schůze poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. Předseda výboru: Ing. Petr Vávra Řídící schůze: Ing. Robert Stránský Zapisovatel: Ing. Hana Marková Zápis ověřil: Ing. Edita Arabaszová Michaela Vršínská Ing. Ladislav Bareš

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 24.06.2004 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský David Vodehnal Markéta Krčová pan a paní Nečasovi,

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

Zápis ze schůze výboru SVJ Litoměřická - 1/2012

Zápis ze schůze výboru SVJ Litoměřická - 1/2012 Zápis ze schůze výboru SVJ Litoměřická - 1/2012 Datum: 24.1.2012, od 18 30 hodin Místo konání: kočárkárna (kancelář SVJ) Litoměřická 585 Přítomni: Výbor SVJ: Petrů, Jarolím, Zelenka, Šorm, Benáčková Kontrolní

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více