Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek"

Transkript

1 Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi svolal: Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Prezenci provedl: Předmět schůze: Petr Vávra, Hana Marková, Markéta Krčová, David Vodehnal 1. Podpis prezenčního archu. 2. Informace o hospodaření v roce Vyúčtování služeb za rok Schvalování nového předpisu nájemného. 5. Hodnocení činnosti výboru. 6. Schvalování odměny pro členy výboru. 7. Doplňovací volba jednoho člena výboru. 8. Informace o investičních akcích 2003/ Návrh investic pro rok 2004/ Návrh domovního řádu. 11. Diskuse. 1. Úvod, podpis prezenčního archu Byla provedena prezence přítomných spolumajitelů. Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Ing. Petr Vávra uvítal všechny přítomné spoluvlastníky a v hodin zahájil schůzi. a. Volba řídícího schůze. Na řídícího schůze byl navržen pan R. Stránský. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) b. Volba osob pro sčítání hlasování. Sčitatelem byl navržen pan D. Vodehnal. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) c. Volba zapisovatele Na zapisovatele byla navržena paní H. Marková. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) d. Volba ověřovatelů zápisu Na ověřovatele byli navrženi paní E. Arabaszová, paní M. Vršínská a pan L. Bareš. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrhy byly schváleny všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000)

2 2. Informace o hospodaření v roce 2003 Informaci o hospodaření v roce 2003 přednesl předseda výboru Ing. Petr Vávra. Přítomné informuje o hospodaření v roce 2003: - o stavech účtů v bankách, - o výši finančních prostředků ve fondu oprav - o zrušení provozního účtu, který vedla J.N.Nova, - o zrušení účtu sloužícího pro financování rekonstrukce výměníku, - o čerpání z fondů. Diskuse: Pan Bareš: Je možné rozšíření tabulky o čerpání z fondů 2003 o sloupec konkretizující příjemce finančních částek? Teoreticky to možné je, ale je to velmi složité, neboť v tabulce jsou uvedeny účetní položky, které se mohou skládat z desítek faktur, a to ještě z jejich částí, proto doplnění tabulky účetních položek fondu oprav nedoporučujeme. Pan Pilař, paní Simandlová: Požadavek na vysvětlení údajů hlavního účtu jak to že součtové částky za služby a fond oprav nedávají částku o obratu? Podal vysvětlení jedná se o údaje o obratech, ne o položkách, obrat je navýšen například i o částku vyplacených přeplatků za služby jednotlivým majitelům, které za rok 2002 vyplacené v roce 2003 činily cca 1,5 mil. Kč. Dále přes společenství bylo získána kompenzace za prostupnost stěn pro některé majitele cca Kč. Pan Damianidis: Požadavek na transparentnější rozepsání položek, dle jednotlivých měsíců, čísla faktury apod. pro důkladnou kontrolu Všichni se mohou do faktur podívat, kontrolu faktur provádí výbor. Výpisy z účtů a výpisy faktur jsme nechtěli zveřejňovat, aby k nim neměli přístup nepovolaní lidé. Paní Rychecká: Částečný výpis faktur, vyvěšený na nástěnce ve vestibulu by postačoval. Pan Krejčí: Sjetina s účetními položkami by měla být přístupná všem, možno řešit přílohou k zápisu ze Shromáždění. Paní Arabaszová: Příloha s uvedením všech položek k zápisu není efektivní, měsíční přehled postačuje. Pan Bareš: Navrhuje řešení kompromisem, a to měsíční rozpis zveřejnit na nástěnce a na internetu jako příloha k zápisu jednání výboru. Souhrnná (stručná, celková) informace by měla být součástí závěrečné zprávy. Tento návrh bude akceptován.

3 3. Vyúčtování služeb za rok 2003 Informaci o hospodaření v roce 2003 přednesl předseda výboru Ing. Petr Vávra. Předseda výboru informoval o předepsaných zálohách a skutečné výši nákladů na vybrané služby. Náklady Zálohy TEPLO Kč Kč OHŘEV TUV Kč Kč VODNÉ A STOČNÉ Kč Kč OSVĚTLENÍ Kč Kč VÝTAH Kč Kč ODVOZ ODPADU Kč Kč ÚKLID Kč Kč ÚČETNICTVÍ Kč Kč Celkem Kč Kč Diskuse : Pan Krejčí: Na co je určen provozní fond? Pojištění domu se nehradí z fondu oprav? Provozní fond je určen pro poplatky právní, notářské, za telefon, všechno co přímo souvisí s činností výboru. Ostatní položky jsou hrazeny z fondu oprav. Pojištění je zahrnuto do FO, neboť příspěvek do FO závisí na velikosti vlastnického podílu. Pan Bareš: Forma vyúčtování příliš nevyhovuje, pokud neobsahuje základní odečtené údaje vodoměrů (údaje za předcházející rok, za aktuální rok a odečet těchto hodnot. Tato výsledná hodnota je jediným skutečným údajem o spotřebě bytu, protože údaj vyúčtování je už korigován koeficienty odběru za celý objekt!). Dále požadavek na dlouhodobé plánování známých položek (např. revize, opravy všeho druhu, výměna vodoměrů). Tzn. zdokonalit systém plánování vynakládání finančních prostředků jako takový. Výbor připravuje plán investic na příští rok dle úkolu uvedeného v zápisech ze zasedání výboru. Pokud jde o skutečné stavy spotřeby vody, budou po uskutečnění odečtů zveřejněny v tabulce po jednotkách. 4. Schvalování nového předpisu nájemného Řídící schůze pokračoval v programu a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi, aby přednesl informace o meziročním porovnání nákladů a návrhu nového rozpisu služeb. Důvody pro vytvoření nového předpisu byly následující: V roce 2003 se podařilo udržet v rovnováze výběr záloh na služby od jednotlivých majitelů a nákladů na tyto služby. Tento vyvážený stav se projevil na individuálních vyúčtováních, kde většina majitelů měla mírný přeplatek. U majitelů, kteří měli za rok 2003 nedoplatek na službách, došlo k výraznějšímu meziročnímu zvýšení spotřeby vody. Pro rok 2004 došlo u části dodavatelů k zvýšení cen, což bylo promítnuto do úpravy předpisu služeb platného od , kde bylo zohledněno zvýšení cen vody a odvozu odpadků. V roce 2004 byla díky úpravě DPH zvýšena i cena za vedení správy účtů od firmy J.N.NOVA, které se v předpisu neobjevilo, poněvadž období leden červen 2004 bylo řešeno přeplacením služeb koncem roku Na základě vývoje plateb v roce 2004 je navrhováno mírné navýšení v položkách teplo a poplatků za vodu, neboť mimo zohledněného nárůstu cen dochází ke stálému zvyšování spotřeby. Zároveň je navrhováno navýšení poplatků do fondu oprav, neboť v roce 2004 budou provedeny některé potřebné opravy, které jsou z hlediska stavu domu nebo zákonných požadavků nezbytné.

4 V optice havárie vody na přívodním potrubí se opět vynořuje požadavek na rekonstrukci celého přívodního vodovodního potrubí k domu. Dle cen těchto rekonstrukcí sdělených firmou metrostav se odhadují náklady na nové potrubí na ,- až ,- Kč. Přestože požadavek na tuto rekonstrukci není okamžitě nutný, musíme s ním do budoucna počítat a vytvořit proto na fondu oprav dostatečnou rezervu ve výši až ,- Kč pouze na přípojku vody. Zásady pro nový rozpis služeb vychází ze skutečných nákladů v roce 2003 a odhadu nákladů v budoucnu. ÚT TUV SV ÚKLID VÝTAH OSVĚTLENÍ ODPAD ÚČETNICTVÍ FOND OPRAV náklady na vytápění zálohy jsou stanoveny podle velikosti podlahové plochy vyúčtování bude provedeno podle velikosti podlahové plochy náklady na ohřev vody zálohy jsou stanoveny podle odběru TUV v roce 2003 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů náklady na vodné a stočné za spotřebovanou vodu zálohy jsou stanoveny podle odběru SV a TUV v roce 2003 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů náklady na úklid a nemovitosti zálohy jsou stanoveny na jednotku (vnitřní) a vlastnický podíl (vnější úklid) vyúčtování bude provedeno na jednotku (vnitřní) a vlastnický podíl (vnější) náklady na provoz výtahu zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku náklady na osvětlení společných prostor zálohy jsou stanoveny podle vlastnického podílu vyúčtování bude provedeno podle vlastnického podílu náklady na odvoz a likvidaci domovního odpadu zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku náklady za vedení rozpisu služeb a za účetnictví zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku předpis stanoven podle vlastnického podílu PROVOZNÍ FOND předpis stanoven podle vlastnického podílu Návrh na zvýšení záloh: ÚT zvýšení o 7% TUV zvýšení o 7% SV zvýšení o 10% ÚKLID VÝTAH OSVĚTLENÍ ODPAD ÚČETNICTVÍ zvýšení o 14% FOND OPRAV zvýšení o 44,44% (o 20Kč/tisícinu/měsíc) PROVOZNÍ FOND

5 Diskuse: Pan Dufek: Nesouhlasí s prací společnosti NOVA, nesouhlasí tudíž s navýšením položky za účetnictví a nabízí firmu pracující za nižší finanční odměnu Výbor monitoruje vývoj cen v oblasti vedení účtů pro bytové domy, ostatně různé firmy naše Společenství samy kontaktují. Cena placená firmě J.N.Nova je konkurenční, přesto Výbor zajistí oficiální výběrové řízení na účetní a správní firmu. O návrhu nového rozpisu bylo hlasováno s tímto výsledkem: Pro: 92,4 % hlasů přítomných spoluvlastníků (401/1000) Zdrželi se: 0,0 % hlasů přítomných spoluvlastníků (0/1000) Proti: 7,6 % hlasů přítomných spoluvlastníků (33/1000) Nový rozpis předpisu služeb byl schválen, jeho platnost je od Hodnocení činnosti výboru Ing. Vávra stručně shrnul činnost výboru od minulé schůze až k dnešnímu dni. V roce 2003 se výbor sešel 11-krát a uspořádal 3 shromáždění vlastníků. Na shromáždění vlastníků dne došlo ke schválení změny stanov byl upraven počet členů výboru z 9 na 5 a současně bylo zvoleno 5 členů na následující dva roky. Členové výboru byli v průběhu celého roku v kontaktu s pracovníky městské části Prahy 9 odbor výstavby a odbor životního prostředí, s finančním úřadem a dalšími institucemi. Kontakty byly udržována i s Hygienickou stanicí Hl. m. Prahy, v jejíž spolupráci byla zajišťována likvidace výskytu blech. Průběžně byly řešeny smluvní záležitosti s jednotlivými dodavateli s důrazem na nejefektivnější a nejekonomičtější řešení. Nebyl odsouhlasen systém záloh Pražské teplárenské a nebylo přistoupeno na zvýšení cen za servis výtahů. Na přelomu let 2003/2004 byly dokončeny opravy teras dohodnuté s REI náklady na tyto opravy nebyly dosud REI proplaceny. V průběhu a ke konci roku 2003 byly opravovány předpisy záloh tak, aby se vybírané zálohy od jednotlivých majitelů co nejvíce přiblížily skutečným nákladům. Písemné a telefonické dotazy, připomínky a stížnosti byly řešeny v nejkratších možných termínech. Na výbor jako statutární orgán Společenství vlastníků bylo v průběhu roku 2003 podáno majitelem bytu 141 trestní oznámení za uzavření nevýhodné smlouvy na úklid s paní Nečasovou. Proběhlo několik výslechů a kauza není dosud uzavřena. Diskuse Paní Březinová, pan Nečas: Byla provedena úhrada od REI za opravu teras a jaká je situace se slunolamy?, Stránský Dle sdělení Ing. Malíka by úhrada od REI měla být realizována v nejbližší době, v současné době probíhají jednání Malík (REI) Svoboda (Rekont). Slunolamy jsou řešeny mimo akci oprava teras a budou namontovány během měsíce. Pan Nečas: Z jakého důvodu se položka za opravu fasády nedá proplatit REI?, Stránský Bylo vysvětleno stanovisko právníka, dle kterého nemáme šanci získat úhradu soudní cestou, pouze pokusem o domluvu.

6 6. Schvalování odměny pro členy výboru Ing. Vávra shrnul dosavadní činnost výboru a přednesl návrh na vyplacení odměny ,- pro celý výbor. Upozornil přítomné, že výbor veškerou činnost provádí ve svém volném čase, že je tato částka pouze symbolické ohodnocení, jako náplast za ztracený čas. Diskuse Pan Damianidis: Jakým způsobem se rozděluje odměna mezi jednotlivé členy výboru? Toto je vnitřní záležitost výboru, který se na dělení dohodne a odpovídá zásluhám členů. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) 7. Doplňovací volba jednoho člena výboru Předseda výboru přednesl informaci k volbě jednoho člena výboru. Z důvodu ukončení členství ve Společenství končí ve funkci i členství ve výboru k Ing. Petr Vávra. Pro doplnění výboru je třeba zvolit jednoho nového člena výboru, a to na dobu jednoho roku. V příštím roce 2005 vyprší dvouleté funkční období současného výboru a bude nutno přikročit na Shromáždění vlastníků k opětovné volbě nových členů výboru. Po sečtení všech majetkových podílů (434 tisícin) byla volba odložena, poněvadž na Shromáždění nebyla přítomna nadpoloviční většina, nutná pro volbu členů statutárních orgánů. Pro další volbu bude navržen nový termín. S tímto datem budou seznámeni všichni členové společenství, a to písemným oznámením na informační tabuli ve vestibulu budovy. Pan Štěrba poděkoval panu Vávrovi za jeho činnost ve výboru. 8. Informace o investičních akcích 2003/2004 Předseda výboru Ing. Vávra přednesl informaci o investičních akcích schválených na minulých shromážděních. Výměna vchodových dveří do vestibulu: na dodání nových dveří bylo vypsáno výběrové řízení a byla vybrána firma HOCO. V současné době jsou již dveře objednány, probíhá jejich výroba a budou instalovány v průběhu měsíce května, o přesném termínu výměny dveří bude výbor obyvatele včas informovat vývěskou. Úprava povrchu zadního schodiště. Architekt prohlédl schodiště a zhodnotil jeho stav sice jako neestetický, ale plně funkční. Náklady na bourání schodiště a výstavba nového by neklesly pod Kč. Pokud by schodiště mělo zároveň sloužit jako přístřešek pro auta, jeho cena by přesáhla Kč. Životnost současného schodiště byla odhadnuta na minimálně 30 let. Obložení schodiště nebylo doporučeno z důvodu zachování výšky jednotlivých schodů. Výbor všechny varianty zhodnotil a rozhodl zatím nepřistupovat k žádné nákladné rekonstrukci. Pouze v případě nutnosti bude provedeno nahození omítky, samotné schody budou natřeny barvou. Instalace dvou závor zabraňujících vjezd na pozemek Společenství (u budov A i B): přestože instalace závor byla na shromáždění vlastníků schválena, nebyl v době schválení znám cenový rozsah investice a další záležitosti jako je servis, údržba a finanční prostředky na tyto služby. Výbor uspořádal výběrové řízení na dodavatele závor a byla vybrána firma IMA. Celková cena dodávky, včetně instalace a výkopových prací činí cca ,- Kč. V případě poruchy, výpadku proudu apod. se závora sama otevře a zůstane v otevřené poloze. Závory jsou vybaveny fotobuňkou, zamezující poškození zdraví lidí a předmětů stojících pod závorou. Vzhledem k poněkud emocionálnímu předložení bez znalosti finanční náročnosti na minulém shromáždění vlastníků předložil výbor názor, že tato záležitost by měla být ještě jednou předložena ke schválení. Výbor dosud navíc ještě neobdržel bezpodmínečně nutný souhlas s instalací závor od všech majitelů, na jejichž pozemcích by závory měly být umístěny. Výbor dal vlastníkům ke zvážení veškeré okolnosti spojené se zřízením a provozováním závor a zříká se tímto zodpovědnosti za řešení všech pozdějších reklamací spoluvlastníků jednak na efektivnost celé akce, tak i na výši nutných nákladů spojených s provozováním závor a jejich hrazení z fondu SVJD.

7 Zřízení nízkého plůtku oddělujícího naše pozemky od ulice Litoměřické. Vzhledem k náročnosti údržby byl navržen nízký neživý plůtek jako doplněk instalovaných závor zabraňující přejíždění trávníků. S ohledem na stav projektu instalace závor nebyla problematika plůtku doposud řešena. Na plůtek bude případně vypsáno výběrové řízení po instalaci závor. Diskuse: Paní Kučerová: Bude provedena oprava podhledu? Ano, bude následovat po dokončení dveří, již proběhlo oplechování střechy. Pan Bareš: Akci závory považuje za neefektivní, nesouhlasí s předchozím hlasováním o závorách, odsouhlasila se pouze myšlenka investiční akce, aniž by byly v okamžiku hlasování známé důležité informace o následných provozních nákladech, servisu atd. Pan Dufek: O závorách již bylo hlasováno, byly schváleny, s novým hlasováním nesouhlasí Pan Bízek: Hlasování na předchozím Shromáždění hodnotí jako zmatečné. Pan Krejčí, Damianidis: Není důvod pro nové hlasování o závorách. Pan Pilař: Vyjádřil se k závorám u budovy B a problémům, které má s parkováním. Je možné zřídit závory na vlastní náklady majitelů stání, oplotit pozemek a zamezit tak vstupu osobám, které na pozemku nemají zakoupeno stání pro auto. Paní Simandlová: Požaduje vysvětlení situace parkování u budovy B těch, kteří tam nemají stání a potřebují např. zajistit místo pro stěhovací vůz. V případě instalování závor je nutno zřídit věcné břemeno pro přístup všech obyvatel. Pan Štěrba: Požadavek na instalaci závor odůvodňuje nutností zabezpečení majetku. Pan Bízek: Navrhuje závory nerealizovat, dotaz na finanční stránku servisu. Odpověď: pan Stránský Podal vysvětlení k finanční stránce provozu závor. Investice závory nepokračuje zejména proto, protože výbor dosud neobdržel podpisy vlastníků pozemku, které zajišťoval pan Dufek a dále také musel reagovat na připomínky členů, kteří požadovali vyjasnění způsobu odmykání závor, zajištění servisu a oprav a hlavně finančního řešení. Výbor tedy přednesl ve věci závor konkrétní řešení finanční i funkční. 9. Návrhy investic pro rok 2004 / 2005 Ing. Vávra podal následující informace k návrhům na investice a další akce pro rok 2004 a Mimo již zmíněných akcí oprav a výměny dveří nenavrhuje výbor žádné další investice. V průběhu roku 2004 bude připraven projekt na rekonstrukci vodovodní přípojky a dle tohoto projektu bude předložen návrh na realizaci ke schválení na Shromáždění vlastníků. Do té doby musíme vytvořit dostatečné finanční rezervy ve fondu oprav. Řídící schůze dal hlasovat o projektu na vodovodní přípojku předložení ke schválení na příštím shromáždění vlastníků. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (390/1000) Záměr předložení projektu byl schválen. V průběhu roku obdržel výbor od několika majitelů návrh na rozšíření satelitních programů. Společný satelit je konstrukčně připraven na rozšíření, každá další programová vložka umožňující příjem 2 analogových 1 digitálního programu stojí cca ,- Kč. Příjem je možné rozšířit o další programy ze satelitů ASTRA a EUROBIRD. Diskuse: Pan Dufek: Požaduje zpřesnění finančních podmínek na rozšíření satelitních programů Přidání jedné vložky umožňující příjem 2 analogových, či 1 digitálního signálu a stojí Kč.

8 Pan Bareš: V návrhu byly předloženy pouze možnosti příjmu nekódovaných (zdarma) programů. V návrzích není zohledněna možnost instalace příjmu kódovaných (placených, ale divácky zajímavých např. HBO, Hallmark, ) programů, které jsou v nabídce např. UPC Direct. Kritizuje skutečnost, že byly vynaloženy finanční ve výši ,- Kč s celkem zanedbatelným přínosem pro členy Společenství. Navrhuje v diskusi se členy Společenství pokračovat např. zjištěním finančních nákladů na licenci kódovaného příjmu (UPS), zda by byli ochotni (za jakých podmínek) akceptovat zvýšení poplatků za příjem TV signálu atd., Krejčí Podáno vysvětlení, licence na placené kanály se odvíjí od počtu účastníků, tj. cca 140 x cena pro jednoho uživatele. Výbor prověří nabídku placených kanálů. Pan Damianidis: Upozornění na nefunkční satelit, konkrétně byty 96 a 102. Pan Šorel: Nesouhlas s další platbou za satelit, má zřízenu kabelovou televizi. Pan Krejčí: Podán návrh na projednání případné slevy na satelit, a to z důvodu jeho časté nefunkčnosti. Pan Seidl: Pokud je závada na stoupačce, tj. stávajícím zařízení, těžko můžeme chtít slevu za instalaci satelitu, který pouze současné rozvody využívá. Výbor prověří stav a nahlášené opravy. Řídící schůze dal hlasovat o nerozšiřování nových programů na satelitu, a to na období do příštího shromáždění vlastníků. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (368/1000). Zřízení nových programů na satelitu nebylo na období do příštího shromáždění schváleno. 10. Návrh domovního řádu Předseda výboru Ing. Vávra přednesl návrh domovního řádu. Na základě připomínek a stížností členů Společenství byl vypracován návrh domovního řádu, byl předán všem majitelům k připomínkám. Diskuse Pan Krejčí: Požadavek na doplnění bodu 3 kapitoly III o dětská jízdní kola, tzn. znění vyjma dětských kočárků a jízdních kol Připomínka bude akceptována a domovní řád v jejím smyslu upraven. Pan Robert Stránský zahájil hlasování o schválení domovního řádu tak, jak byl navržen se zohledněním připomínky pana Krejčího. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (368/1000). Nový domovní řád byl schválen. 11. Diskuse Na závěr schůze se jednalo o různých problémech a možnostech, které nebyly projednány dříve. a. Kácení stromů za budovou B Paní Simandlová: Kácením stromů ničíme zdravé životní prostředí, vyjádřila stanovisko proti kácení zeleně Hlasování: Pro vykácení 9,0 % přítomných spoluvlastníků ( 33/1000) Zdrželi se: 2,4 % přítomných spoluvlastníků ( 9/1000 ) Proti vykácení 88,6 % přítomných spoluvlastníků ( 326/1000) Návrh na kácení porostů nebyl schválen.

9 b. Přesunutí satelitu K rozhodnutí Shromáždění byla předložena problematika umístění satelitu majitele bytu číslo 142 na střechu budovy B. Hlasování: Pro: 50,5 % přítomných spoluvlastníků (186/1000) Zdrželi se: 40,0 % přítomných spoluvlastníků (147/1000) Proti: 9,5 % přítomných spoluvlastníků ( 35/1000) Návrh na přemístění satelitu byl schválen. c. Možnost výměny kování u plastových oken Výbor předkládá všem vlastníkům návrh na výměnu kování oken. Nabídka bude vyvěšena na nástěnce. Řídící schůze poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. Předseda výboru: Ing. Petr Vávra Řídící schůze: Ing. Robert Stránský Zapisovatel: Ing. Hana Marková Zápis ověřil: Ing. Edita Arabaszová Michaela Vršínská Ing. Ladislav Bareš

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.12.2003 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra Nepřítomen: - David Vodehnal Přizván: - pan a

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 24.06.2004 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský David Vodehnal Markéta Krčová pan a paní Nečasovi,

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 19.6.2002 18.00 hod. Místo schůze: Klub Prosek, Jablonecká 322, Praha 9 Schůzi svolal: Výbor

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ 1 Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 4. 8. 2011 konané v 2. podlaží v sušárně domu. Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 23.174 hlasů, z

Více

Vyúčtování 2014. Důležité informace

Vyúčtování 2014. Důležité informace Vyúčtování 2014...1 Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Z Á P I S z jednání shromáždění Společenství domu č.p. 3024, Ostrava, Moravská Ostrava (dále jen společenství ), se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Na Jízdárně 3024/14, PSČ 702 00, IČ 28591658, konaného

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 13. února 2014 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Z á p i s ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky.

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. 1 Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. Podle přiložené prezenční listiny byl přítomen potřebný počet hlasů nad 75%. Shromáždění

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65

Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65 Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65 Datum konání: 19.2.2015 Čas zahájení 17.00 hod a ukončení ve 20 hod Místo konání: ŽS Angelovova, Praha 4 Modřany Řídící zasedání: Ing. Jan

Více

Přítomno 44 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 87,4%, 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny

Přítomno 44 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 87,4%, 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny Z á p i s č.29 ze shromáždění vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové a členské schůze SO 096, konané dne 7.4.2010, ve velké sušárně Baarova 1379, Hradec Králové. Přítomno 44 vlastníků jednotek

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II, konané dne 10.4.2013 Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 20,30 hod Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Michal Koranda, Hana Večeřová, Bronislav Panzar,

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 9.12.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Celkem

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Přítomno 37 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 78% - 10x plná moc 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny

Přítomno 37 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 78% - 10x plná moc 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny Z á p i s č.004 ze shromáždění vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové a členské schůze SO 096, konané dne 29.3.2011, ve velké sušárně Baarova 1379-13.poschodí, Hradec Králové. Přítomno 37 vlastníků

Více

Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno

Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno C 13 - bytové družstvo, Slunečná 2/4, 634 00 Brno C 13 bytové družstvo Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno 1. Zahájení 18:05

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ...

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ... POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 Podle Stanov svolává výbor Společenství výroční shromáždění 2010 do jídelny ZŠ Květnového vítězství 1554 na 14.6.2010,

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více