Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek"

Transkript

1 Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi svolal: Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Prezenci provedl: Předmět schůze: Petr Vávra, Hana Marková, Markéta Krčová, David Vodehnal 1. Podpis prezenčního archu. 2. Informace o hospodaření v roce Vyúčtování služeb za rok Schvalování nového předpisu nájemného. 5. Hodnocení činnosti výboru. 6. Schvalování odměny pro členy výboru. 7. Doplňovací volba jednoho člena výboru. 8. Informace o investičních akcích 2003/ Návrh investic pro rok 2004/ Návrh domovního řádu. 11. Diskuse. 1. Úvod, podpis prezenčního archu Byla provedena prezence přítomných spolumajitelů. Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Ing. Petr Vávra uvítal všechny přítomné spoluvlastníky a v hodin zahájil schůzi. a. Volba řídícího schůze. Na řídícího schůze byl navržen pan R. Stránský. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) b. Volba osob pro sčítání hlasování. Sčitatelem byl navržen pan D. Vodehnal. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) c. Volba zapisovatele Na zapisovatele byla navržena paní H. Marková. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) d. Volba ověřovatelů zápisu Na ověřovatele byli navrženi paní E. Arabaszová, paní M. Vršínská a pan L. Bareš. Žádný další návrh nebyl předložen. Návrhy byly schváleny všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000)

2 2. Informace o hospodaření v roce 2003 Informaci o hospodaření v roce 2003 přednesl předseda výboru Ing. Petr Vávra. Přítomné informuje o hospodaření v roce 2003: - o stavech účtů v bankách, - o výši finančních prostředků ve fondu oprav - o zrušení provozního účtu, který vedla J.N.Nova, - o zrušení účtu sloužícího pro financování rekonstrukce výměníku, - o čerpání z fondů. Diskuse: Pan Bareš: Je možné rozšíření tabulky o čerpání z fondů 2003 o sloupec konkretizující příjemce finančních částek? Teoreticky to možné je, ale je to velmi složité, neboť v tabulce jsou uvedeny účetní položky, které se mohou skládat z desítek faktur, a to ještě z jejich částí, proto doplnění tabulky účetních položek fondu oprav nedoporučujeme. Pan Pilař, paní Simandlová: Požadavek na vysvětlení údajů hlavního účtu jak to že součtové částky za služby a fond oprav nedávají částku o obratu? Podal vysvětlení jedná se o údaje o obratech, ne o položkách, obrat je navýšen například i o částku vyplacených přeplatků za služby jednotlivým majitelům, které za rok 2002 vyplacené v roce 2003 činily cca 1,5 mil. Kč. Dále přes společenství bylo získána kompenzace za prostupnost stěn pro některé majitele cca Kč. Pan Damianidis: Požadavek na transparentnější rozepsání položek, dle jednotlivých měsíců, čísla faktury apod. pro důkladnou kontrolu Všichni se mohou do faktur podívat, kontrolu faktur provádí výbor. Výpisy z účtů a výpisy faktur jsme nechtěli zveřejňovat, aby k nim neměli přístup nepovolaní lidé. Paní Rychecká: Částečný výpis faktur, vyvěšený na nástěnce ve vestibulu by postačoval. Pan Krejčí: Sjetina s účetními položkami by měla být přístupná všem, možno řešit přílohou k zápisu ze Shromáždění. Paní Arabaszová: Příloha s uvedením všech položek k zápisu není efektivní, měsíční přehled postačuje. Pan Bareš: Navrhuje řešení kompromisem, a to měsíční rozpis zveřejnit na nástěnce a na internetu jako příloha k zápisu jednání výboru. Souhrnná (stručná, celková) informace by měla být součástí závěrečné zprávy. Tento návrh bude akceptován.

3 3. Vyúčtování služeb za rok 2003 Informaci o hospodaření v roce 2003 přednesl předseda výboru Ing. Petr Vávra. Předseda výboru informoval o předepsaných zálohách a skutečné výši nákladů na vybrané služby. Náklady Zálohy TEPLO Kč Kč OHŘEV TUV Kč Kč VODNÉ A STOČNÉ Kč Kč OSVĚTLENÍ Kč Kč VÝTAH Kč Kč ODVOZ ODPADU Kč Kč ÚKLID Kč Kč ÚČETNICTVÍ Kč Kč Celkem Kč Kč Diskuse : Pan Krejčí: Na co je určen provozní fond? Pojištění domu se nehradí z fondu oprav? Provozní fond je určen pro poplatky právní, notářské, za telefon, všechno co přímo souvisí s činností výboru. Ostatní položky jsou hrazeny z fondu oprav. Pojištění je zahrnuto do FO, neboť příspěvek do FO závisí na velikosti vlastnického podílu. Pan Bareš: Forma vyúčtování příliš nevyhovuje, pokud neobsahuje základní odečtené údaje vodoměrů (údaje za předcházející rok, za aktuální rok a odečet těchto hodnot. Tato výsledná hodnota je jediným skutečným údajem o spotřebě bytu, protože údaj vyúčtování je už korigován koeficienty odběru za celý objekt!). Dále požadavek na dlouhodobé plánování známých položek (např. revize, opravy všeho druhu, výměna vodoměrů). Tzn. zdokonalit systém plánování vynakládání finančních prostředků jako takový. Výbor připravuje plán investic na příští rok dle úkolu uvedeného v zápisech ze zasedání výboru. Pokud jde o skutečné stavy spotřeby vody, budou po uskutečnění odečtů zveřejněny v tabulce po jednotkách. 4. Schvalování nového předpisu nájemného Řídící schůze pokračoval v programu a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi, aby přednesl informace o meziročním porovnání nákladů a návrhu nového rozpisu služeb. Důvody pro vytvoření nového předpisu byly následující: V roce 2003 se podařilo udržet v rovnováze výběr záloh na služby od jednotlivých majitelů a nákladů na tyto služby. Tento vyvážený stav se projevil na individuálních vyúčtováních, kde většina majitelů měla mírný přeplatek. U majitelů, kteří měli za rok 2003 nedoplatek na službách, došlo k výraznějšímu meziročnímu zvýšení spotřeby vody. Pro rok 2004 došlo u části dodavatelů k zvýšení cen, což bylo promítnuto do úpravy předpisu služeb platného od , kde bylo zohledněno zvýšení cen vody a odvozu odpadků. V roce 2004 byla díky úpravě DPH zvýšena i cena za vedení správy účtů od firmy J.N.NOVA, které se v předpisu neobjevilo, poněvadž období leden červen 2004 bylo řešeno přeplacením služeb koncem roku Na základě vývoje plateb v roce 2004 je navrhováno mírné navýšení v položkách teplo a poplatků za vodu, neboť mimo zohledněného nárůstu cen dochází ke stálému zvyšování spotřeby. Zároveň je navrhováno navýšení poplatků do fondu oprav, neboť v roce 2004 budou provedeny některé potřebné opravy, které jsou z hlediska stavu domu nebo zákonných požadavků nezbytné.

4 V optice havárie vody na přívodním potrubí se opět vynořuje požadavek na rekonstrukci celého přívodního vodovodního potrubí k domu. Dle cen těchto rekonstrukcí sdělených firmou metrostav se odhadují náklady na nové potrubí na ,- až ,- Kč. Přestože požadavek na tuto rekonstrukci není okamžitě nutný, musíme s ním do budoucna počítat a vytvořit proto na fondu oprav dostatečnou rezervu ve výši až ,- Kč pouze na přípojku vody. Zásady pro nový rozpis služeb vychází ze skutečných nákladů v roce 2003 a odhadu nákladů v budoucnu. ÚT TUV SV ÚKLID VÝTAH OSVĚTLENÍ ODPAD ÚČETNICTVÍ FOND OPRAV náklady na vytápění zálohy jsou stanoveny podle velikosti podlahové plochy vyúčtování bude provedeno podle velikosti podlahové plochy náklady na ohřev vody zálohy jsou stanoveny podle odběru TUV v roce 2003 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů náklady na vodné a stočné za spotřebovanou vodu zálohy jsou stanoveny podle odběru SV a TUV v roce 2003 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů náklady na úklid a nemovitosti zálohy jsou stanoveny na jednotku (vnitřní) a vlastnický podíl (vnější úklid) vyúčtování bude provedeno na jednotku (vnitřní) a vlastnický podíl (vnější) náklady na provoz výtahu zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku náklady na osvětlení společných prostor zálohy jsou stanoveny podle vlastnického podílu vyúčtování bude provedeno podle vlastnického podílu náklady na odvoz a likvidaci domovního odpadu zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku náklady za vedení rozpisu služeb a za účetnictví zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku předpis stanoven podle vlastnického podílu PROVOZNÍ FOND předpis stanoven podle vlastnického podílu Návrh na zvýšení záloh: ÚT zvýšení o 7% TUV zvýšení o 7% SV zvýšení o 10% ÚKLID VÝTAH OSVĚTLENÍ ODPAD ÚČETNICTVÍ zvýšení o 14% FOND OPRAV zvýšení o 44,44% (o 20Kč/tisícinu/měsíc) PROVOZNÍ FOND

5 Diskuse: Pan Dufek: Nesouhlasí s prací společnosti NOVA, nesouhlasí tudíž s navýšením položky za účetnictví a nabízí firmu pracující za nižší finanční odměnu Výbor monitoruje vývoj cen v oblasti vedení účtů pro bytové domy, ostatně různé firmy naše Společenství samy kontaktují. Cena placená firmě J.N.Nova je konkurenční, přesto Výbor zajistí oficiální výběrové řízení na účetní a správní firmu. O návrhu nového rozpisu bylo hlasováno s tímto výsledkem: Pro: 92,4 % hlasů přítomných spoluvlastníků (401/1000) Zdrželi se: 0,0 % hlasů přítomných spoluvlastníků (0/1000) Proti: 7,6 % hlasů přítomných spoluvlastníků (33/1000) Nový rozpis předpisu služeb byl schválen, jeho platnost je od Hodnocení činnosti výboru Ing. Vávra stručně shrnul činnost výboru od minulé schůze až k dnešnímu dni. V roce 2003 se výbor sešel 11-krát a uspořádal 3 shromáždění vlastníků. Na shromáždění vlastníků dne došlo ke schválení změny stanov byl upraven počet členů výboru z 9 na 5 a současně bylo zvoleno 5 členů na následující dva roky. Členové výboru byli v průběhu celého roku v kontaktu s pracovníky městské části Prahy 9 odbor výstavby a odbor životního prostředí, s finančním úřadem a dalšími institucemi. Kontakty byly udržována i s Hygienickou stanicí Hl. m. Prahy, v jejíž spolupráci byla zajišťována likvidace výskytu blech. Průběžně byly řešeny smluvní záležitosti s jednotlivými dodavateli s důrazem na nejefektivnější a nejekonomičtější řešení. Nebyl odsouhlasen systém záloh Pražské teplárenské a nebylo přistoupeno na zvýšení cen za servis výtahů. Na přelomu let 2003/2004 byly dokončeny opravy teras dohodnuté s REI náklady na tyto opravy nebyly dosud REI proplaceny. V průběhu a ke konci roku 2003 byly opravovány předpisy záloh tak, aby se vybírané zálohy od jednotlivých majitelů co nejvíce přiblížily skutečným nákladům. Písemné a telefonické dotazy, připomínky a stížnosti byly řešeny v nejkratších možných termínech. Na výbor jako statutární orgán Společenství vlastníků bylo v průběhu roku 2003 podáno majitelem bytu 141 trestní oznámení za uzavření nevýhodné smlouvy na úklid s paní Nečasovou. Proběhlo několik výslechů a kauza není dosud uzavřena. Diskuse Paní Březinová, pan Nečas: Byla provedena úhrada od REI za opravu teras a jaká je situace se slunolamy?, Stránský Dle sdělení Ing. Malíka by úhrada od REI měla být realizována v nejbližší době, v současné době probíhají jednání Malík (REI) Svoboda (Rekont). Slunolamy jsou řešeny mimo akci oprava teras a budou namontovány během měsíce. Pan Nečas: Z jakého důvodu se položka za opravu fasády nedá proplatit REI?, Stránský Bylo vysvětleno stanovisko právníka, dle kterého nemáme šanci získat úhradu soudní cestou, pouze pokusem o domluvu.

6 6. Schvalování odměny pro členy výboru Ing. Vávra shrnul dosavadní činnost výboru a přednesl návrh na vyplacení odměny ,- pro celý výbor. Upozornil přítomné, že výbor veškerou činnost provádí ve svém volném čase, že je tato částka pouze symbolické ohodnocení, jako náplast za ztracený čas. Diskuse Pan Damianidis: Jakým způsobem se rozděluje odměna mezi jednotlivé členy výboru? Toto je vnitřní záležitost výboru, který se na dělení dohodne a odpovídá zásluhám členů. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (434/1000) 7. Doplňovací volba jednoho člena výboru Předseda výboru přednesl informaci k volbě jednoho člena výboru. Z důvodu ukončení členství ve Společenství končí ve funkci i členství ve výboru k Ing. Petr Vávra. Pro doplnění výboru je třeba zvolit jednoho nového člena výboru, a to na dobu jednoho roku. V příštím roce 2005 vyprší dvouleté funkční období současného výboru a bude nutno přikročit na Shromáždění vlastníků k opětovné volbě nových členů výboru. Po sečtení všech majetkových podílů (434 tisícin) byla volba odložena, poněvadž na Shromáždění nebyla přítomna nadpoloviční většina, nutná pro volbu členů statutárních orgánů. Pro další volbu bude navržen nový termín. S tímto datem budou seznámeni všichni členové společenství, a to písemným oznámením na informační tabuli ve vestibulu budovy. Pan Štěrba poděkoval panu Vávrovi za jeho činnost ve výboru. 8. Informace o investičních akcích 2003/2004 Předseda výboru Ing. Vávra přednesl informaci o investičních akcích schválených na minulých shromážděních. Výměna vchodových dveří do vestibulu: na dodání nových dveří bylo vypsáno výběrové řízení a byla vybrána firma HOCO. V současné době jsou již dveře objednány, probíhá jejich výroba a budou instalovány v průběhu měsíce května, o přesném termínu výměny dveří bude výbor obyvatele včas informovat vývěskou. Úprava povrchu zadního schodiště. Architekt prohlédl schodiště a zhodnotil jeho stav sice jako neestetický, ale plně funkční. Náklady na bourání schodiště a výstavba nového by neklesly pod Kč. Pokud by schodiště mělo zároveň sloužit jako přístřešek pro auta, jeho cena by přesáhla Kč. Životnost současného schodiště byla odhadnuta na minimálně 30 let. Obložení schodiště nebylo doporučeno z důvodu zachování výšky jednotlivých schodů. Výbor všechny varianty zhodnotil a rozhodl zatím nepřistupovat k žádné nákladné rekonstrukci. Pouze v případě nutnosti bude provedeno nahození omítky, samotné schody budou natřeny barvou. Instalace dvou závor zabraňujících vjezd na pozemek Společenství (u budov A i B): přestože instalace závor byla na shromáždění vlastníků schválena, nebyl v době schválení znám cenový rozsah investice a další záležitosti jako je servis, údržba a finanční prostředky na tyto služby. Výbor uspořádal výběrové řízení na dodavatele závor a byla vybrána firma IMA. Celková cena dodávky, včetně instalace a výkopových prací činí cca ,- Kč. V případě poruchy, výpadku proudu apod. se závora sama otevře a zůstane v otevřené poloze. Závory jsou vybaveny fotobuňkou, zamezující poškození zdraví lidí a předmětů stojících pod závorou. Vzhledem k poněkud emocionálnímu předložení bez znalosti finanční náročnosti na minulém shromáždění vlastníků předložil výbor názor, že tato záležitost by měla být ještě jednou předložena ke schválení. Výbor dosud navíc ještě neobdržel bezpodmínečně nutný souhlas s instalací závor od všech majitelů, na jejichž pozemcích by závory měly být umístěny. Výbor dal vlastníkům ke zvážení veškeré okolnosti spojené se zřízením a provozováním závor a zříká se tímto zodpovědnosti za řešení všech pozdějších reklamací spoluvlastníků jednak na efektivnost celé akce, tak i na výši nutných nákladů spojených s provozováním závor a jejich hrazení z fondu SVJD.

7 Zřízení nízkého plůtku oddělujícího naše pozemky od ulice Litoměřické. Vzhledem k náročnosti údržby byl navržen nízký neživý plůtek jako doplněk instalovaných závor zabraňující přejíždění trávníků. S ohledem na stav projektu instalace závor nebyla problematika plůtku doposud řešena. Na plůtek bude případně vypsáno výběrové řízení po instalaci závor. Diskuse: Paní Kučerová: Bude provedena oprava podhledu? Ano, bude následovat po dokončení dveří, již proběhlo oplechování střechy. Pan Bareš: Akci závory považuje za neefektivní, nesouhlasí s předchozím hlasováním o závorách, odsouhlasila se pouze myšlenka investiční akce, aniž by byly v okamžiku hlasování známé důležité informace o následných provozních nákladech, servisu atd. Pan Dufek: O závorách již bylo hlasováno, byly schváleny, s novým hlasováním nesouhlasí Pan Bízek: Hlasování na předchozím Shromáždění hodnotí jako zmatečné. Pan Krejčí, Damianidis: Není důvod pro nové hlasování o závorách. Pan Pilař: Vyjádřil se k závorám u budovy B a problémům, které má s parkováním. Je možné zřídit závory na vlastní náklady majitelů stání, oplotit pozemek a zamezit tak vstupu osobám, které na pozemku nemají zakoupeno stání pro auto. Paní Simandlová: Požaduje vysvětlení situace parkování u budovy B těch, kteří tam nemají stání a potřebují např. zajistit místo pro stěhovací vůz. V případě instalování závor je nutno zřídit věcné břemeno pro přístup všech obyvatel. Pan Štěrba: Požadavek na instalaci závor odůvodňuje nutností zabezpečení majetku. Pan Bízek: Navrhuje závory nerealizovat, dotaz na finanční stránku servisu. Odpověď: pan Stránský Podal vysvětlení k finanční stránce provozu závor. Investice závory nepokračuje zejména proto, protože výbor dosud neobdržel podpisy vlastníků pozemku, které zajišťoval pan Dufek a dále také musel reagovat na připomínky členů, kteří požadovali vyjasnění způsobu odmykání závor, zajištění servisu a oprav a hlavně finančního řešení. Výbor tedy přednesl ve věci závor konkrétní řešení finanční i funkční. 9. Návrhy investic pro rok 2004 / 2005 Ing. Vávra podal následující informace k návrhům na investice a další akce pro rok 2004 a Mimo již zmíněných akcí oprav a výměny dveří nenavrhuje výbor žádné další investice. V průběhu roku 2004 bude připraven projekt na rekonstrukci vodovodní přípojky a dle tohoto projektu bude předložen návrh na realizaci ke schválení na Shromáždění vlastníků. Do té doby musíme vytvořit dostatečné finanční rezervy ve fondu oprav. Řídící schůze dal hlasovat o projektu na vodovodní přípojku předložení ke schválení na příštím shromáždění vlastníků. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (390/1000) Záměr předložení projektu byl schválen. V průběhu roku obdržel výbor od několika majitelů návrh na rozšíření satelitních programů. Společný satelit je konstrukčně připraven na rozšíření, každá další programová vložka umožňující příjem 2 analogových 1 digitálního programu stojí cca ,- Kč. Příjem je možné rozšířit o další programy ze satelitů ASTRA a EUROBIRD. Diskuse: Pan Dufek: Požaduje zpřesnění finančních podmínek na rozšíření satelitních programů Přidání jedné vložky umožňující příjem 2 analogových, či 1 digitálního signálu a stojí Kč.

8 Pan Bareš: V návrhu byly předloženy pouze možnosti příjmu nekódovaných (zdarma) programů. V návrzích není zohledněna možnost instalace příjmu kódovaných (placených, ale divácky zajímavých např. HBO, Hallmark, ) programů, které jsou v nabídce např. UPC Direct. Kritizuje skutečnost, že byly vynaloženy finanční ve výši ,- Kč s celkem zanedbatelným přínosem pro členy Společenství. Navrhuje v diskusi se členy Společenství pokračovat např. zjištěním finančních nákladů na licenci kódovaného příjmu (UPS), zda by byli ochotni (za jakých podmínek) akceptovat zvýšení poplatků za příjem TV signálu atd., Krejčí Podáno vysvětlení, licence na placené kanály se odvíjí od počtu účastníků, tj. cca 140 x cena pro jednoho uživatele. Výbor prověří nabídku placených kanálů. Pan Damianidis: Upozornění na nefunkční satelit, konkrétně byty 96 a 102. Pan Šorel: Nesouhlas s další platbou za satelit, má zřízenu kabelovou televizi. Pan Krejčí: Podán návrh na projednání případné slevy na satelit, a to z důvodu jeho časté nefunkčnosti. Pan Seidl: Pokud je závada na stoupačce, tj. stávajícím zařízení, těžko můžeme chtít slevu za instalaci satelitu, který pouze současné rozvody využívá. Výbor prověří stav a nahlášené opravy. Řídící schůze dal hlasovat o nerozšiřování nových programů na satelitu, a to na období do příštího shromáždění vlastníků. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (368/1000). Zřízení nových programů na satelitu nebylo na období do příštího shromáždění schváleno. 10. Návrh domovního řádu Předseda výboru Ing. Vávra přednesl návrh domovního řádu. Na základě připomínek a stížností členů Společenství byl vypracován návrh domovního řádu, byl předán všem majitelům k připomínkám. Diskuse Pan Krejčí: Požadavek na doplnění bodu 3 kapitoly III o dětská jízdní kola, tzn. znění vyjma dětských kočárků a jízdních kol Připomínka bude akceptována a domovní řád v jejím smyslu upraven. Pan Robert Stránský zahájil hlasování o schválení domovního řádu tak, jak byl navržen se zohledněním připomínky pana Krejčího. Návrh byl schválen všemi hlasy - 100% hlasů přítomných spoluvlastníků (368/1000). Nový domovní řád byl schválen. 11. Diskuse Na závěr schůze se jednalo o různých problémech a možnostech, které nebyly projednány dříve. a. Kácení stromů za budovou B Paní Simandlová: Kácením stromů ničíme zdravé životní prostředí, vyjádřila stanovisko proti kácení zeleně Hlasování: Pro vykácení 9,0 % přítomných spoluvlastníků ( 33/1000) Zdrželi se: 2,4 % přítomných spoluvlastníků ( 9/1000 ) Proti vykácení 88,6 % přítomných spoluvlastníků ( 326/1000) Návrh na kácení porostů nebyl schválen.

9 b. Přesunutí satelitu K rozhodnutí Shromáždění byla předložena problematika umístění satelitu majitele bytu číslo 142 na střechu budovy B. Hlasování: Pro: 50,5 % přítomných spoluvlastníků (186/1000) Zdrželi se: 40,0 % přítomných spoluvlastníků (147/1000) Proti: 9,5 % přítomných spoluvlastníků ( 35/1000) Návrh na přemístění satelitu byl schválen. c. Možnost výměny kování u plastových oken Výbor předkládá všem vlastníkům návrh na výměnu kování oken. Nabídka bude vyvěšena na nástěnce. Řídící schůze poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. Předseda výboru: Ing. Petr Vávra Řídící schůze: Ing. Robert Stránský Zapisovatel: Ing. Hana Marková Zápis ověřil: Ing. Edita Arabaszová Michaela Vršínská Ing. Ladislav Bareš

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 4.1.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Yveta Bravencová Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 26.7.2007 18:00 Místo jednání:výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Martin Krejčí Hana Marková Yveta Bravencová Markéta Krčová Robert Stránský Přizván: pan a paní

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.02.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Markéta Krčová Hana Marková Petr Vávra David Vodehnal Robert Stránský pan a paní

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 24.5.2005 18.30 hod. Místo schůze: Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.12.2003 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra Nepřítomen: - David Vodehnal Přizván: - pan a

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.10.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová pan a

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 21.07.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová David Vodehnal, pan a paní Nečasovi Přizván:

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.08.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová David Vodehnal pan a paní Nečasovi Datum

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 08.01.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra David Vodehnal Nepřítomen: - Přizván: - pan a

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 6. 5. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Angel Dončev František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Yveta Bravencová Přizván: pan Nečas

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 sek Datum schůze: 9. 6. 2010 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 sek Schůzi svolal:

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 06.01.2005 18:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová pan a paní Nečasovi Datum příštího zasedání:

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 02.09.2004 19:30 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová David Vodehnal pan a paní Nečasovi Datum

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 %

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 % Zápis ze 4. schůze shromáždění Společenství pro dům Konradova 2212/11, Brno, svolané v souladu s čl. VIII odst. 9 stanov společenství shromáždění Společenství vlastníků jednotek, konané ve středu 6. 3.

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Den konání: 12. dubna 2012 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Viz. prezenční

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění (dále jen Společenství), které se konalo 7.12.2010 ve společenské místnosti tohoto domu. Shromáždění se zúčastnili členové Společenství s vlastnickým podílem ve výši 56,243%. Shromáždění

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 24.06.2004 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský David Vodehnal Markéta Krčová pan a paní Nečasovi,

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.04.2004 19:30 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Petr Vávra Robert Stránský David Vodehnal Markéta Krčová pan a paní

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10 SE SÍDLEM NA STEZCE 489/6, 100 00 PRAHA 10 STRAŠNICE KONANÉHO DNE 23. 6. 2011 OD 17:30HOD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ GYMNÁZIA OMSKÁ, OMSKÁ

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství)

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství) Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství Kodymova 2538/10 158 00 Praha 5 Česká republika e-mail: svj.kodymova@seznam.cz ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Zpráva o hospodaření za rok 2012 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12. 8. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222:

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222: ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek E. Beneše 1531-1534 a členské schůze samosprávy č.222 konaném dne 21. května 2015 od 18:00 hodin v jídelně Harmonie I, Tř. E. Beneše 1747, HK 12. Oznámený program

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 19.6.2002 18.00 hod. Místo schůze: Klub Prosek, Jablonecká 322, Praha 9 Schůzi svolal: Výbor

Více

Praha, 9. 6. 2009. Shromáždění vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9,

Praha, 9. 6. 2009. Shromáždění vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek -------------------------------------------- Praha, 9. 6. 2009 Vážení spoluvlastníci, zveme vás vlastníky jednotek v domě č. p. 405,

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Finanční plán na rok 2011

Finanční plán na rok 2011 Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205 Praha 5 - Smíchov V Praze dne 23.11.2010 Předkládá: M.Kremlička Správa a údržba nemovitostí Zpracoval : Miroslav Kremlička

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.11.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová pan a paní Nečasovi Datum příštího zasedání:

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice Na shromáždění bylo přítomno celkem 135 632 podílů

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi správcem

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4

Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4 Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4 konaného dne 23. 06. 2011 ve společenské místnosti

Více