Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká byla a čím žila naše městská část v roce právě skončeném strana 3 Jak se u nás žije seniorům Mají dříve narození obyvatelé Prahy 2 dost možností vyžití? A co pro ně dělá radnice? strana Ďábel z Vinohrad Na Štěpána tomu bylo 40 let, co zlá náhoda přervala životní dráhu Jiřího Šlitra strana 6 Místo, které může být hrdé na svůj původ Milí spoluobčané Prahy 2, kdysi mě jeden známý poučil, že nemám chodit ulicemi tohoto krásného města s hlavou skloněnou k chodníku a nanejvýš vnímat výlohy obchodů. Zkus občas hledět vzhůru. Pozoruj domy tam nahoře. Ne v prvním, druhém patře, ale až tam v posledních podlažích. A uvidíš a poznáš dějiny domů, lidí, kteří zde žili, i majitelů a stavitelů a samozřejmě období, v nichž budovy a město vznikaly. A jak vznikaly Slovo úvodem Nosím ta slova stále v hlavě a mé oči se od té doby častěji zvedají od chodníku nahoru k nebi. Když jsem takhle začal na město hledět, zaznamenal jsem, jak se vlastně domy a ulice vyvíjely v desetiletích a staletích a jak si toho my, tady dole, málo všímáme. Často bývaly domy dvou, tří a výjimečně čtyřpatrové. Stavebníci v 18. a 19. století se nepouštěli výše. Ale už jejich následovníci ve 20. století se nebáli domům přidávat patra. A jak se zaplňovaly mezery a proluky, horizonty staveb klesaly a stoupaly, to podle toho, ze které doby pocházejí. 20. století vtisklo činžovním domům mnoho nového. Zmizela zdobnost, domovní znamení, reliéfy a mozaiky. Snadno poznáte, kam zasáhla necitlivá ruka totalitních desetiletí, kdy nešlo o zachování rázu, ale často jen o nové čtvereční metry bytové plochy. Přibývaly divoké nástavby, nesourodé vikýře a okna půdních bytů. Přesto, když se zatouláte u nás v Praze 2 na Vinohrady nebo do míst, kde městská část hraničí s Žižkovem či na jihu s Vršovicemi, uvidíte, že mnoho domů a celých ulic se v posledních letech vrací k původní atmosféře dávných časů. Už nenarážíte na kdysi všudypřítomné opadávající omítky, které se místo opravy dočkaly na dlouhé roky jen tabulek upozorňujících na padající omítku. Bývaly ulice, kde jste mohli téměř suchou nohou přejít i v dešti, protože jste procházeli po záplatovaných chodnících dlouhými průchody věčných lešení chránících chodce před padajícími okapy a kusy říms. Leckteré vinohradské, novoměstské a žižkovské děti pamatují dětství jen ve stínu takových lešení. Tahle Praha, a nejen Praha 2, zmizela v minulosti. Lešení nezmizela, už tu však nejsou na věčné časy, ale jen po dobu, kdy se opravují domy nebo staví nové. Mám radost, že se naší městské části, majitelům domů, investorům či developerům vyplácí hledat u nás místa, kde vyrůstají nové bytové domy, nové chodníky i místa k relaxaci. A mám radost, že lidé nacházejí nový domov právě u nás. Když se před časem obnovovala tradice vinohradského vinařství, kdy se znovu otevírala vyhlídka a restaurace či kuželník v Grébovce, přes veškerý svůj optimismus jsem váhal, jestli se podaří oživit ducha, kterého v sobě nesou Vinohrady už svým jménem. Dnes už mohu s klidem říci, že se nejen duch vína, ale i atmosféra královského města znovu navrátily. V trochu pozměněné, moderní podobě, ale přece jen hodny svého charakteru. Přál bych si, abyste i v roce 2010 vnímali naši městskou část jako místo, které může být právem hrdé na svůj původ. Bez ohledu na to, jestli jste právě na Vinohradech, Novém Městě, Vyšehradě či Nuslích. Abyste se kdekoli a kdykoli mohli s hrdostí přihlásit k Praze 2, protože to není město, kde čas líně a bezduše plyne. Ba právě naopak, mění se a žije každým dnem a rokem. Tak jako člověk, který žije aktivním životem naplněným smysluplnou činností. Nezapomínejme, že Praha 2, to jsou přirozeně i Nusle, jejichž historie sahá až do 11. století. Pyšníme se také Národní kulturní památkou Vyšehrad, místem, kam sahají nejhlubší kořeny české státnosti. A v neposlední řadě Novým Městem, které zaujímá pevné místo v nejstarší historii hlavního města a bylo vždy spojeno s významnými dějinnými etapami metropole. Přeji Vám v kulatém desítkovém roce především hodně zdraví. Také dost sil na uskutečnění všech snů a plánů. Abyste si Vy i naše Praha 2 mohli zase za rok říci, že to bylo dvanáct dobře prožitých a naplněných měsíců. Ing. Michal Kopecký, tajemník ÚMČ Praha 2 Téma na únor KULTURNÍ AKTIVITY V PRAZE 2 Vážení čtenáři, v příštím čísle otevřeme diskuzi na téma kulturní život v Praze 2. Myslíte si, že nám v Praze 2 chybí další divadla, kina, výstavní prostory? Postrádáte zde nějaký druh kulturních či společenských aktivit? Odpovídá kulturní nabídka současné poptávce? Měla by radnice ve větší míře podporovat kulturní život obce? Těšíme se na Vaše názory na u: nebo na adrese: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Psát můžete do 20. ledna. SETKÁNÍ V ČASE ADVENTU: Mázhaus a další historické prostory Novoměstské radnice vytvořily v pondělí 14. prosince jedinečnou kulisu Adventnímu zastavení, které zde tradičně pořádá městská část Praha 2. Vánoční trhy chráněných dílen neziskových organizací podbarvovala vůně čerstvých perníčků, punče a jehličí a jen málokdo z návštěvníků dokázal odolat pestrému sortimentu keramiky, šperků, ručně barvených šátků a dalších originálních výrobků. Hrálo se divadlo pro malé i velké, zpívalo se a koncertovalo. Okamžitě se ujala i novinka, kavárnička pro seniory. Další informace na str. 8. Text a foto: len Návrh rozpočtu městské části Praha 2 Rada městské části Praha 2 souhlasila s návrhem rozpočtu Prahy 2 na rok 2010, s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti na příští rok, s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2013 a s návrhem limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací MČ Praha 2. Všechny tyto dokumenty byly předloženy k projednání Zastupitelstvu městské části. Pro rok 2010 MČ Praha 2 Riegrovy sady jsou památkově chráněným městským parkem, sloužícím široké veřejnosti od svého založení v r Vznikly na místě bývalých zahrad a vinic usedlostí Kanálka, Švihanka, Kuchynka, Pštroska a Saracénka, jejichž pozemky byly rozprodány převážně na stavební parcely nové městské čtvrti, vznikající za hranicemi pražského Nového Města. Pozemky, z nichž vznikl park, vykoupila kolem roku 1904 vinohradská obec. Park dostal jméno po významném českém politikovi Františku Ladislavu Riegrovi. Jeho socha, jejímž autorem je Josef Václav Myslbek, je umístěna v jihozápadní části, nad křižovatkou ulic Na Smetance a Italská. V parku se nachází několik staveb, převážně pocházejících z 1. poloviny 20. století. Nejvýznamnějšími jsou tělocvična s hřištěm Sokola Královské Vinohrady a funkcionalistická stavba tzv. Štrétovy restaurace. Po druhé světové válce, během níž byl park silně zdevastován, došlo k jeho významné obnově. Poté byl delší dobu udržován bez výrazných změn až do konce osmdesátých let minulého století. Městská část Praha 2 poskytla investiční prostředky na obnovu některých částí, zařízení a staveb zejména v posledních deseti letech. Mezi významnější akce lze zařadit rekonstrukci povrchů centrálních parkových cest a obnovu a zprovoznění kavárny s rozhlednou zvané Mlíkárna, která po dlouhé době opět slouží k občerstvení počítá s příjmy ve výši Kč a s výdaji ve výši Kč. Plánovaný rozdíl Kč bude pokryt z úspor hospodaření z minulých let. Převážnou část příjmů Prahy 2 činí dotace z rozpočtu hlavního města; další část představují dotace ze státního rozpočtu, jejichž výše je stanovena usnesením Rady hl. m. Prahy č ze Návrh rozpočtu je sestaven tak, aby pokrýval běžné provozní výdaje v jednotlivých oblastech činnosti Úřadu městské části a zajišťoval objem kapitálových výdajů, především v oblasti bytového hospodářství, zachování a obnovy kulturních památek a péče o vzhled obcí. Plná verze návrhu rozpočtu městské části Praha 2 bude nejpozději 8. ledna 2010 vystavena na úřední desce a na internetových stránkách www. praha2.cz. van Zkratkové cesty v Riegrových sadech návštěvníků. V roce 2008 došlo k rekonstrukci a rozšíření dětského hřiště, umístěného ve střední části parku. Foto: len Dalším záměrem, uskutečněným v loňském roce, byla realizace automatických závlah na louce nad Italskou ulicí. Nejvýznamnější loňskou investicí do Riegrových sadů bylo vybudování tzv. zkratkových cest. Hlavním účelem bylo dotvoření pěšího parteru tak, aby korespondoval s duchem historického parku a zároveň odpovídal současným požadavkům na jeho využití. Předcházející pokusy o zamezení nežádoucím průchodům a regulaci pěšího provozu se míjely účinkem, případné řešení ohrazením parku, jak tomu bylo ještě ve 30. letech minulého století, bylo uznáno za nevhodné. Pokr. na str. 2

2 2 ČÍSLO 1 - LEDEN 2010 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala v měsíci prosinci dvakrát, a to a Projednala celkem 61 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila s návrhem rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2010, s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti MČ na rok 2010, s návrhem rozpočtového výhledu MČ do roku 2013 a s návrhem limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací MČ Praha 2. Souhlasila dále s vyhlášením programu veřejné finanční podpory pro oblast životní prostředí a pro oblast kultury, s vypsáním programu podpory pro oblast mimoškolní činnosti dětí a mládeže, oblast sociální a oblast zdravotnictví, vše na období roku Z jednání zastupitelstva 15. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo Zastupitelé zvolili novým členem kontrolního výboru ZMČ Ing. Petra Voženílka. Schválili předložený návrh usnesení ke zklidnění Severojižní magistrály a při projednání tohoto bodu zhlédli prezentaci připravenou zástupcem starostky Ing. arch. Václavem Vondráškem. ZMČ schválilo znění připomínek MČ Praha 2 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy, záměr MČ ke svěření pozemku parc. č. 267/4 k. ú. Vyšehrad, v majetku hl. m. Prahy, do správy městské části a záměr odsvěření části pozemku parc. č. 3052, parčíku Neklanova Zábojova, z majetku MČ zpět do majetku hl. m. Prahy i zásady pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria na rok Zastupitelstvo dále rozhodlo o prodeji pozemků parc. č a parc. č. 1104, oba k. ú. Vinohrady; o odkoupení pozemku parc. č. 1857, k. ú. Vinohrady; o prodeji ideální ½ domu čp v Trojické 7 s ideální ½ pozemků parc. č a 1271, vše v k. ú. Nové Město; o prodeji ideální ½ domu čp. 931 v Šumavské 13 s ideální ½ pozemků parc č a 1725, vše v k. ú. Vinohrady; o prodeji ideální ½ domu čp v Šumavské 4 s ideální ½ pozemků parc. č a 1654, vše v k. ú. Vinohrady. Členové zastupitelstva souhlasili s výběrem nejvhodnější nabídky podané na plnění nadlimitní veřejné zakázky Ochrana majetku na území MČ Praha a I. čtvrtletí roku RMČ také souhlasila se zveřejněním záměrů poskytnout půdní prostory pro vybudování půdních bytových jednotek v Budečské 26/781, Čelakovského sadech 12/432, Dittrichově 22/1943, Oldřichově 6/490, Vocelově 12/606, Vinohradské 15/839 a Sázavské 1/736. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 21/2009 a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 15/2009. Z materiálů k informaci vybíráme: k termínům zasedání komisí RMČ na I. pololetí 2010 a k průběhu projektu Čistá dvojka, realizovaného v roce 2009 na území MČ Praha 2. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka proti poškození sprejovými nástřiky graffiti a Havlíčkovy sady rekonstrukce Grotty, schválili uzavření smluv se spol. Národní dům Kulturní dům železničářů, s. r. o. a dodatek č. 1 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace a dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Souhlasili rovněž se zrušením záměru odprodat pohledávky po lhůtě splatnosti dle inventury k , vzali na vědomí získání dotace z EU a státního rozpočtu v rámci 2. výzvy Operačního programu Konkurenceschopnost na projekt Revitalizace zahrady Ztracenka, Nové Město Praha 2 a projektu Digitalizace archivu stavebního úřadu a souhlasili s uzavřením smluv o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukce dětských hřišť Na Výtoni a U Vodárny a na rekonstrukci vinice v Havlíčkových sadech. Kromě toho ZMČ schválilo změnu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů odboru informatiky, v oblasti činnosti místní správy a úpravu rozpočtu v oblasti školství a splátkové dohody č. 40/2009 a 42/2009. Šárka Votánková, odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Zápis ze zasedání ZMČ Praha 2 je po ověření k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ a na Příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 se koná v úterý v 15:00 ve velkém sále Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je veřejné. Aukce obecních bytů budou pokračovat První veřejná soutěž o nájem obecního bytu v právě začínajícím roce se bude v budově úřadu městské části na nám. Míru 20 konat v úterý 12. ledna. V roce 2009 se konalo sedm veřejných toricky první aukci MČ Praha 2 uspořádala Tato forma nabídky soutěží. Ta poslední se uskutečnila Ze sedmnácti účastníků vyhráli klíče od nabízených čtyř obecních bytů dva občané z Prahy 2 a dva budoucí nájemci, kteří nemají v naší městské části trvalé bydliště. Nová forma pronajímání obecních bytů za smluvní nájemné formou veřejné dražby obecních bytů byla v loňském roce velmi úspěšná: z 39 nabízených obecních bytů v sedmi veřejných soutěžích se jen čtyři vracely do dalšího kola. Výše nájemného bez služeb (vyvolávací cena) je násobkem celkové podlahové plochy bytu (bez sklepa) a poloviny průměrného tržního nájemného (aukce) nahradila od dosaženého v předcházejícím kalendářním června 2009 původní obálkovou metodu, kterou zneužívali podvodníci. His- roce. Nemůže to ale být méně, než činí aktuální možná výše regulovaného nájemného v souladu s usnesením RMČ Praha 2 č. 414 ze dne V prvním kole mohou soutěžit jen obyvatelé Prahy 2 s trvalým pobytem v této městské části po dobu nejméně tří let. Druhé kolo se koná, pokud nebyl v předcházejícím kole o byt zájem a je přístupné komukoliv, kdo složí korun jako jistinu. Podrobnosti a aktuální termíny veřejných soutěží v roce 2010 naleznete na úřední desce a na Text a foto: van Několik slov k zimnímu úklidu v Praze 2 Vážení přátelé, je leden a jsme uprostřed zimního období. Řada vlastníků nemovitostí, sousedících s chodníkem, si oddechla, protože novelou zákona o pozemních komunikacích z nich byla sňata odpovědnost za škody způsobené závadou ve schůdnosti na přilehlém chodníku. Nejde tedy o povinnost uklízet chodník od sněhu, jak se někteří domnívají, ale nahradit případnou následnou škodu. I když to často někteří nerozlišují, je třeba na vysvětlenou uvést, že zmíněná povinnost přechází na město (magistrát), nikoli na městskou část. Úklid sněhu, hrazený z veřejných prostředků, sice ukrojí financování některých jiných veřejných záležitostí, ale přesto je v zájmu města i městské části, aby chodníky byly uklizeny. Ostatně i dříve městská část zajišťovala úklid některých důležitějších tras, bez ohledu na vlastnictví sousedících nemovitostí. Hlavní město stanovilo, které chodníky bude čistit, a požádalo městské části, aby se pokusily najít ve svých rozpočtech finance na úklid některých zbylých chodníků tam, kde je to nezbytné. U nás v centru města je rozsah úklidu zajišťovaný magistrátem o něco vyšší, než u vzdálenějších oblastí. Proto se rada naší městské části mohla usnést, že bude hradit úklid naprosté většiny ostatních ulic. Neuklizeno v Praze 2 zůstane jen několik chodníků, které nejsou nezbytné k přístupu do domů a lze je obejít např. na protější straně ulice. Které ulice a v jakém pořadí, resp. lhůtě se budou čistit, je uvedeno na webových stránkách Prahy 2 Veškeré informace ke konkrétní ulici se můžete dozvědět i na bezplatné telefonní lince ULICE PRAHY V parcích nejde o místní komunikace, takže se na jejich úklid nevztahuje novelizovaný zákon. Ale i v parcích bude naše městská část odstraňovat sníh ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ: O třetí adventní neděli, 13. prosince, se na náměstí Míru tradičně zpívaly koledy. Zastupitelé městské části Praha 2 spolu se starostkou Janou Černochovou a tajemníkem ÚMČ Ing. Michalem Kopeckým přednesli na koncertu pod širým nebem 18 klasických vánočních písní. O hudební doprovod se postarala Černovická dechovka a se zpěvem pomohly také děti ze sboru Štěpánka. Na malých i velkých návštěvnících, kteří dostali do rukou zpěvníčky s texty, bylo hned patrné, že je okouzlila vánoční klasika. Brzy se proto přidali ke společnému zpívání. Text a foto: van Programy veřejné finanční podpory Městská část Praha 2 vypisuje programy veřejné finanční podpory na rok 2010 a na první čtvrtletí roku 2011 pro tyto oblasti: SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZDRAVOTNICTVÍ MIMOŠKOLNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE KULTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Žádosti o podporu spolu s projekty přijímá podatelna Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20 do pátku do 13:30 v zalepené obálce opatřené nápisem N e o t v í r a t a s vyznačením oblasti, v níž se podpora žádá. Žádosti o podporu v oblasti životního prostředí mají uzávěrku ve 13:00. Předepsané formuláře, tematické určení grantů a další podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách Formuláře si také můžete vyzvednout v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 2, náměstí Míru 20, tel.: , MINIGRANTY: Vloni bylo k stávajícím tématům veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí přidáno téma minigranty. Je určeno občanům, jimž není lhostejný vzhled lokality, ve které žijí, a rozhodnou se ji svými silami za finanční podpory (cca 5000 Kč) zvelebit. Jde např. o úpravu dvorů, rabátek apod., podmínkou je ovšem souhlas majitele pozemku. Pravidla pro podání žádostí jsou u všech témat stejná, konečný termín odevzdání projektů je do 13:00. (Na snímku využití veřejné finanční podpory v ul. Šmilovského.) Text a foto: hav z důležitějších cest. I o tom se konkrétní informace dozvíte na výše uvedených místech. Jak se zajišťuje schůdnost chodníků, je stanoveno prováděcí vyhláškou k zákonu o pozemních komunikacích. Úklid probíhá v době od 7:00 do 17:00. Vznikne-li závada ve schůdnosti v této době, budou práce zahájeny u chodníků 1. pořadí neprodleně po zjištění a úhrnná časová délka nepřesáhne 12 hodin. U chodníků 2. pořadí budou práce zahájeny po ukončení odstranění závad na 1. kategorii a ukončeny nejpozději do 17. hodiny následujícího dne po ukončení úklidu chodníků 1. pořadí. To znamená, že se Vám může stát, že po určitou dobu nebude chodník, který použijete, ještě uklizen. Nemusíte zrovna používat speciální vybavení, ale měli byste použít vhodnou zimní obuv. Ten, kdo si vyjde v botách neodpovídajících zimnímu období, nemusí s případnou náhradou škody uspět. Zkuste prosím i Vy přispět k odklízení sněhu např. tím, že při parkování aut na chodníku necháte mezi autem a domem alespoň dva metry, aby tudy mohl projet čistící stroj. Městská část se bude snažit zajistit úklid v maximálním možném rozsahu tak, aby obyvatelé byli co nejvíce spokojeni. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky (ODS) Hledejte s námi kandidáty Vážení čtenáři, jak víte, městská část Praha 2 v minulosti již několikrát udílela čestná občanství. Mezi námi žije řada lidí, kteří by si takové ocenění zasloužili také. Víte-li o někom, kdo má výrazné zásluhy v některém z oborů lidské činnosti a žije na území městské části Praha 2, dejte nám vědět. Své tipy na kandidáty čestného občanství Prahy 2 nám můžete posílat, spolu se stručnou charakteristikou osobnosti, na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na Čestné občany Prahy 2 bude městská část vyhlašovat na jaře r Zkratkové cesty Pokr. ze str. 1 Projekt zpevnění zkratkových cest vycházel především ze stavu již vyšlapaných tras přes travnaté plochy. Na jeho základě byly vybudovány tři nové parkové cesty, byla upravena mlatová plocha mezi zahradní restaurací a hřištěm Sokola, upravena křižovatka cest pro pěší u ulice Na Švihance a bylo vystavěno nové schodiště se zálivem pro autobusovou zastávku v Italské ulici. V trasování cest byl zachován mírně zvlněný charakter, který je přirozený všem historicky založeným cestám. Nové cesty jsou vedeny mezi vzrostlými stromy s dostatečným odstupem tak, aby se minimalizoval zásah do kořenových systémů a jejich poškození. Provedení cest zohledňuje památkové hledisko a současně zaručuje jejich dostatečnou trvanlivost. Povrchová úprava zadlážděním splňuje jak požadavky bezpečné schůdnosti, tak požadavky estetické a v neposlední řadě reguluje odvod dešťové vody ve svažitém terénu. Schodiště k autobusové zastávce je provedeno z cihel KLIN- KER, jejichž vzhled koresponduje s obrubníky parku v Italské ulici. Přestože tato investice do Riegrových sadů není zdaleka konečná, je dalším krokem k jejich celkové revitalizaci. Petr Reiterman

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 1 - LEDEN Jaký byl rok 2009 V tomto novoročním čísle přinášíme malé ohlédnutí za událostmi právě uplynulých 12 měsíců v Praze 2. Alespoň v krátkosti si připomeneme nejzajímavější momenty z pestré palety aktivit veřejného i společenského života městské části. Našim čtenářům přejeme, aby se jim desátý rok 21. století vydařil podle jejich představ. Redakce Novin Prahy 2 LEDEN Na Novoměstské radnici začala interaktivní výstava modelů a konstrukcí Slavní i zapomenutí aneb Chytré hlavičky z Čech, Moravy a Slezska. Představila vynálezce a objevitele, kteří se u nás narodili nebo zde vytvořili něco převratného. ÚNOR Projekt Čistá dvojka připravila Praha 2, KOMWAG, a. s., agentura Alfa Medimedia, s. r. o. a EKO-KOM, a. s. S cílem nadále zlepšovat čistotu MČ bude pokračovat i v roce V prostorách budovy ÚMČ byly od začátku února pro veřejnost vystaveny ideové návrhy řešení úprav Karlova náměstí. Čistá dvojka zaujala širokou veřejnost Číslo 2 Novin Prahy 2 vyšlo v nové grafické úpravě. O měsíc později, v březnu 2009, se trvale zvýšil jejich rozsah z osmi na dvanáct stran. V budově úřadu městské části začala dvouměsíční Senior Akademie: na přednáškách získali starší občané praktické informace v oblasti prevence kriminality. V Gröbeho vile byla zahájena koncertní sezona jako první vystoupil houslista Jindřich Pazdera se svými hosty. K 50. výročí dalajlámova exilu byla k vidění od na Novoměstské radnici výstava fotografií, obrazů, soch a rituálních předmětů pod názvem Tibet mysli. BŘEZEN V rámci Evropského summitu se na Václavském náměstí uskutečnil happening, kterého se zúčastnila svým stánkem také naše městská část. Magistrát hl. m. Prahy rozhodl, že od víkendu bude v Legerově zkušebně na půl roku zúžena Severojižní magistrála ze čtyř jízdních pruhů na tři. Deník Blesk během každoroční akce otestoval pod vymyšleným jménem rychlost a správnost reakcí informačních kanceláří úřadů: reakce naší informační kanceláře byla nejrychlejší v metropoli. V Národním domě na Vinohradech se pod záštitou starostky J. Černochové konal 14. Reprezentační ples na Vinohradech. Veřejná diskuze na téma Budoucnost Karlova náměstí se konala ve velkém zasedacím sále ÚMČ. Na sto občanů vyslechlo záměry Prahy 2 i názory odborníků a někteří v diskuzi vyjádřili své představy o jeho vzhledu. DUBEN Česká pošta, s. p. uzavřela od kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám poštu 21 v Jaromírově 26. Ve stejné lokalitě jsou k dispozici její provozovny Na Hrádku 2 a v Křesomyslově 12. Čtyři benefiční koncerty ve sv. Ludmile ve prospěch opravy kostelních varhan se konaly v dubnu a počátkem května. KVĚTEN Městská část Praha 2 uspořádala spolu s duchovní správou kostela sv. Ignáce na Karlově nám. Svatojánskou pouť. Za podpory městské části se v rámci projektu Čistá dvojka uskutečnil na náměstí Míru třetí Den s Komwagem, zaměřený na zlepšování životního prostředí. Svatojánská pouť rozzářila Karlovo nám. ČERVEN Netradiční oslavu svátku dětí v Riegrových sadech, Dobrodružný den s Robinem Hoodem, uspořádala Praha 2 s o. s. ART Prometheus a Domem dětí a mládeže Praha 2. V Kateřinské zahradě oslavily svůj den děti zaměstnanců VFN a ÚMČ. Od začalo působit pracoviště státní sociální podpory Úřadu práce nově v Šafaříkově 14. Rekonstrukci nových prostor za zhruba 8,5 milionu korun zaplatila MČ Praha 2. Mimořádná tisková konference na radnici byla zaměřena na změnu pravidel pronájmu obecních bytů v MČ Praha 2 kvůli zneužívání původní obálkové metody. Volné byty jsou nově nabízeny formou veřejných soutěží, kterých se do konce roku konalo sedm. Park Folimanka 4. a patřil Dnům brannosti vzor Pro děti základních škol Prahy 2 zde byly za podpory MČ Praha 2 připraveny branné hry, ukázky bojové techniky a bojové představení o roce Nově upravené prostory ve Francouzské 11, které poskytla městská část středisku následné péče Dobroduš ČCE, byly slavnostně otevřeny. Na připadlo 160. výročí vzniku samostatné katastrální obce Vinohrady sloučením usedlostí na východ od bran Nového Města. Hudební a taneční pódiová vystoupení dětí z naší městské části se konala na náměstí Míru. Na Novoměstské radnici byl zahájen 2. ročník zábavně-edukativní putovní výstavy Hry a klamy. Na 70 exponátech si návštěvníci až do září mohli prověřit své smysly a vyzkoušet rychlost reakcí. ČERVENEC Novým tajemníkem Úřadu městské části Praha 2 je od Ing. Michal Kopecký, který v této pozici nahradil Zdeňku Šimonovou. V napjatém očekávání padajících konšelů MČ Praha 2 zvýšila od peněžitou výpomoc v rámci programu sociálního bydlení a rozšířila její dosažitelnost i na nájemníky v soukromých domech. Ve stejný den Praha 2 zprovoznila webovou aplikaci, jež umožní monitorovat a centrálně evidovat hlášené poruchy a požadavky uživatelů obecních bytů a nebytových prostor. Na mimořádném jednání odsouhlasila RMČ poskytnutí finančního daru ve výši 150 tisíc korun třem městům postiženým povodní: Protivín, Husinec a Strunkovice nad Blanicí dostaly po 50 tisících Kč. Oblíbený spisovatel dětských knížek Jaroslav Foglar má od v místě svého bydliště v Korunní 16 pamětní desku. Na nám. Míru měl premiéru pravý bleší trh. Do listopadu se zde konal pravidelně každou čtvrtou sobotu v měsíci. Před Novoměstskou radnicí bylo rušno. MČ Praha 2 si totiž po 590 letech připomněla v komponovaném celodenním programu První pražskou defenestraci z roku 1419, a to včetně vyhození konšelů z okna radnice. SRPEN Bezpečnost obyvatel i návštěvníků Prahy 2 je jednou z priorit vedení MČ Praha 2, a proto v srpnu začal fungovat projekt zaměřený na nulovou toleranci vůči přestupkům a trestným činům. Například na Karlově náměstí a v jeho okolí bylo od do provedeno 473 kontrol závadových osob, uloženy pokuty ve výši Kč, podána tři trestní oznámení na dealery za držení omamných látek a řešeno 33 přestupků. Na Karlově náměstí se to hemžilo policisty ZÁŘÍ Oslavy 130. výročí povýšení Královských Vinohrad na město ( ) byly ústředním tématem tradičního Vinobraní na Grébovce ve dnech 18. a Při této příležitosti byl otevřen po náročné rekonstrukci a dostavbě Pavilon. Je v něm zřízena nová kavárna, která zahájila provoz Dokončena byla i komplexní obnova vinohradu. Na bohatý kulturní program Vinobraní na Grébovce na nám. Míru a v Havlíčkových sadech se přišlo podívat několik tisíc spokojených návštěvníků, kteří se při tom hojně posilňovali novým burčákem z vinohradu naší městské části i z dovozu z Moravy. Partnery městské části při organizaci vinobraní, kterým je třeba poděkovat, byli Česká spořitelna, Komwag, Kooperativa, Ministerstvo zemědělství ČR, Národní dům na Vinohradech a Rádio Bonton. Na realizaci se podílely Agentura A. R. G. O. a Agentura Slavica. Squatteři obsadili v sobotu chátrající dům Na Slupi 8/434 na Novém Městě, který spravuje soukromá společnost. Na místě zasáhla Policie ČR a do nedělního rána byl objekt vyklizen. Ve vyšehradské Gorlici se konala Slavnostní přípitek na zdar Vinobraní Proměny Prahy 2 představují rozkvět městské části svatba O. Janečkové a J. Hroudy, která má v matrice městské části jubilejní, pětisté pořadí. Prostor od nám. Míru po I. P. Pavlova se proměnil v rámci Evropského týdne mobility v zónu ekologicky šetrné dopravy, kde mohli jezdit pouze cyklisté a tramvaje. V září a v říjnu byly nad rámec plánu oprav komunikací a chodníků rekonstruovány a předlážděny chodníky na Albertově. ŘÍJEN Od začátku října nese dosud bezejmenná ulice na Albertově (mezi Horskou a Hlavovou) jméno vynikajícího českého geografa a demografa prof. Jaromíra Korčáka. Praha 2 podpořila 50 tisíci korun zřízení památníku čs. vojákům, kteří prošli výcvikem Special Operations Executive. Dílo akademického sochaře Josefa Vajceho bylo slavnostně odhaleno ve skotské vesnici Arisaig. Od byl ve výstavních prostorách ÚMČ otevřen 3. ročník dlouhodobé výstavy Proměny Prahy 2. Je zde prezentována nová výstavba, rekonstrukce i úpravy veřejných prostranství, které městská část financovala v posledních 2 3 letech. Pracovnice úklidové firmy Jitka Jarchovská nalezla v parku na Karlově nám. novorozence. Pomohli jí dva strážníci, kteří podchlazené dítě do příjezdu lékařů udržovali v teple. Dívenku, jež dostala jméno Terezka, navštívila starostka J. Černochová spolu se zachránkyní v porodnici U Apolináře. Odpoledne pak starostka oficiálně přijala na radnici J. Jarchovskou i oba strážníky a ocenila jejich statečný čin. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi si připomněla na zahradní slavnosti 111. výročí založení svého sídla na pravém břehu Vltavy. Pod patronací radní A. Udženija zorganizovala radnice pro seniory výlet na zámek Nové Hrady a do Litomyšle. V předvečer oslav výročí vzniku Československa udělil ministr obrany M. Barták starostce J. Černochové v Panteonu Národního muzea Čestnou pamětní medaili. LISTOPAD Ve dnech žil Národní dům na Vinohradech opět swingem. Za podpory MČ Praha 2 se zde konal 12. ročník Festivalu swingové hudby. Dvacáté výročí pádu totality připomnělo mnoho akcí. Jednou z nich byl happening v prostorách univerzitního kampusu a vernisáž výstavy dokumentů z listopadu Se studenty besedovala i starostka J. Černochová. Dne se od 15:00 na Albertově konalo setkání účastníků studentských demonstrací 1939 a 1989 se současnými studenty a s veřejností. Vzpomínkový pochod skončil na Národní třídě, kde se konal happening na oslavu dvou desetiletí svobody. Téhož dne byla politickému vězni komunistického režimu PhDr. V. Bendovi odhalena na domě na Karlově nám. 18, kde žil, bronzová pamětní deska od P. Orieška. Od slouží občanům Prahy 2 pro odkládání využitelných složek komunálního odpadu na rohu Francouzské a Budečské tři nové podzemní kontejnery na separovaný odpad. Vánoční trhy 2009 byly před sv. Ludmilou otevřeny již Novinkou byly první vánoční trhy na Palackého náměstí, zahájené Zastupitelstvo projednalo zprávu o zklidnění Severojižní magistrály v Praze 2. V reakci na další snahu představitelů Prahy 4 o opětovné rozšíření počtu průjezdných pruhů v Legerově ulici přijalo usnesení: žádá v něm mj., aby Legerova nebyla vrácena do původního ekologicky neúnosného stavu a aby pro obyvatele Legerovy a Sokolské byla zajištěna nejméně stejná práva, jaká mají obyvatelé před Nuselským mostem, tj. dva průjezdné pruhy (odbočovací a odstavný). PROSINEC Na radnici byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže o nejzajímavější strom v Praze 2, pořádané v rámci projektu Čistá dvojka. Zvítězil snímek třešně v Resslově ulici od Evy Rejmanové. Na hřišti U Vodárny si zase budou moci hrát děti. Jeho předání po rekonstrukci proběhlo Před kostelem sv. Ludmily se odpoledne konalo za doprovodu Černovické dechovky tradiční společné Zpívání vánočních koled, na kterém se podíleli členové zastupitelstva, dětský sbor Štěpánka a příchozí. Adventnímu zastavení patřily všechny prostory Novoměstské radnice. Vítání nových občánků už se v Praze 2 stalo tradicí Návštěvníci si mohli koupit hezké dárky ve stáncích s výrobky chráněných dílen, pestrý program pro děti i dospělé a zajímavé workshopy probíhaly po celý den. Na Novoměstské radnici se po celý rok konala vítání nových občánků. Do života městské části Praha 2 bylo na dvanácti slavnostech uvedeno 260 chlapečků a holčiček. Text: van, foto: archiv redakce

4 4 ČÍSLO 1 - LEDEN 2010 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Jak se žije seniorům v Praze 2 Přinášíme informace o aktivitách a programech, které bude letos nabízet městská část Praha 2 ve spolupráci s neziskovými organizacemi našim starším spoluobčanům. Vítanou novinkou jistě bude nový bezplatný klub Dvojka pro seniory. Na radnici má fungovat již počátkem roku. Je toho ale mnohem víc... Zdraví, štěstí a spokojenost Právě to Vám vážení a milí spoluobčané přeji v novém roce Obracím se dnes k Vám, našim starším spoluobčanům, či jak se dnes říká seniorům. Věřte, že dobře vím, jak je pro Vás zdraví a štěstí důležité. O to upřímněji Vám všem přeji, abyste měli obojího nejen v tomto roce dostatek. Vím také, že pouhé přání nestačí. Ke spokojenému a aktivnímu životu potřebuje každý z Vás dostatek příležitostí. Na úřadu naší městské části se starám o oblast volnočasových aktivit a sportu. K mé práci tudíž patří i vytváření takových příležitostí pro seniory. Jsem velmi ráda, že Vám dnes mohu některé z nich představit. Mně i mým spolupracovníkům je jasné, že spokojený život si každý může představovat trochu jinak. Někdo dává přednost kultuře, jiný sportu, další třeba vzdělávání. Z toho vyplývá, že nabídka, kterou jsme pro Vás připravili, musí být především různorodá. Chtěli jsme Vám předestřít takové příležitosti a aktivity, jež by doká- zaly zpříjemnit den každému z Vás. Pevně doufám, že se nám to podařilo. Na těchto stránkách najde- te přehledný souhrn všeho, co pro Vás naše městská část přichystala. Poskytne- me Vám důležité základní informace o akcích, které už probíhají, návod, jak a kde najít maximální přehled nabízených programů, připravených pro Vás nejen městskou částí, ale také občanskými sdruženími, s nimiž spolupracuje a která podporuje. A jako novinku máme pro Vás kontaktní místo, kde se můžete každý den zastavit pro informace. Věřím, že si každý z Vás z této široké nabídky vybere. Ještě jednou Vám přeji pevné zdraví, štěstí a spokojený život v naší Praze 2. Aleksandra Udženija, radní pro volnočasové aktivity a sport Dvojka pro seniory VÁŠ NOVÝ KLUB Chcete automaticky dostávat informace o připravovaných akcích pro seniory? Chcete mít přednostní účast na těchto akcích? Chcete mít slevy v některých kavárnách, restauracích nebo květinářstvích? Pokud ano, staňte se členy klubu Dvojka pro seniory. Členství v našem novém klubu je zdarma. Dostanete členskou kartu a můžete využívat všech výše popsaných výhod. Přihlášku do klubu získáte v informačních kancelářích na nám. Míru 20 a v Jaromírově 23, kde ji můžete také vyplněnou zanechat. Poté od nás obdržíte kartu, která bude vystavena na vaše jméno a bude nepřenosná. Projekt klubu Dvojka pro seniory bude zahájen začátkem tohoto roku a o detailech vás budeme informovat v následujících číslech Novin Prahy 2. V rámci klubu připravujeme informační koutek, který se bude nacházet v přízemí úřadu, kde vám chceme i osobně poskytnout maximum důležitých informací. I do budoucna proto sledujte informace v Novinách Prahy 2. PLAVEME S DVOJKOU Plavání je zdravé. Pokud k němu přidáme ještě rehabilitační cvičení v bazénu, účinek může být blahodárný. Díky dlouholeté spolupráci městské části s TJ Sokol Královské Vinohrady se nám podařilo získat termín pouze pro vás, seniory Prahy 2. A to každý čtvrtek od 15:45 do 16:30 po celé první pololetí Bude se vám věnovat speciálně vyškolená paní lektorka a provede vás rehabilitačním cvičením v bazénu. Začínáme již 7. ledna. Pro seniory Prahy 2 je toto cvičení zdarma. Více informací o pořádání kurzů získáte na telefonním čísle POČÍTAČ A INTERNET Městská část nabízí seniorům v Praze 2 možnost zúčastnit se zdarma dopoledního kurzu výuky práce s počítačem. Každý si může osvojit základy používání internetu. Kurzy probíhají na Úřadu městské části, náměstí Míru 20, v učebně č Prvním termínem je pondělí 25. ledna 2010 od 8:30. Nebojte se přihlásit, kurzy jsou určeny pro začátečníky. Protože kapacita učebny je omezena, je nutné se Seznamování se s počítačem v seniorcentru Limuzská předem zaregistrovat. Pro registraci i další informace můžete volat na telefonní číslo INTERNET ZDARMA V letošním roce budou v informačních kancelářích na náměstí Míru 20 a v Jaromírově 23 instalovány internetové kiosky, které obyvatelům naší městské části, zejména pak seniorům, poskytnou přístup na internet zdarma. PROCHÁZKY ZA POZNÁNÍM Speciálně vyškolený průvodce a jeho zasvěcený a podrobný výklad o historii našeho města... to je hlavním rysem našich procházek za poznáním. Vše o ulicích a uličkách Prahy 2, sochách, pomnících a zákoutích naší městské části. Procházky budou přizpůsobeny fyzické zdatnosti účastníků. Předcházet jim bude setkání na Novoměstské radnici, kde se senioři dozvědí podrobnosti plánované vycházky a poté budou mít možnost se s průvodcem podívat na místa, která už možná mnohokrát viděli, ale o jejichž historii toho mnoho nevěděli. Procházky za poznáním budou probíhat pravidelně v období školního roku. Pro získání dalších informací sledujte Noviny Prahy 2. Výlety vedou v žebříčku popularity O výlety byl mezi seniory naší městské části v loňském roce velký zájem, a proto jsme i pro letošní rok připravili celou sérii zajímavých cest. Stejně jako vloni to budou jednodenní autobusové výlety za účasti speciálně vyškoleného průvodce. Cestuje se kvalitním klimatizovaným autobusem s TV, DVD, videem, kávovarem a s lednicí. Výlety jsou uzpůsobeny tak, aby byly přiměřeně náročné, tedy spíše volnější. V letošním roce se mohou senioři z Prahy 2 těšit například na výlet, který zahrnuje návštěvu tiskárny v Příbrami. Tam na vlastní oči uvidí výrobu knihy, navštíví významný barokní areál a poutní místo Svatou Horu a Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Další výlet bude na výstavu Flora Olomouc, kde bude v tu dobu probíhat jarní etapa výstavy květin. Poté bude následovat procházka po náměstí Olomouce a závěrem si prohlédneme barokní chrám Navštívení Panny Marie a Svatý Kopeček. Těšit se můžete také na korálkárnu v Pěnčíně, kozí farmu tamtéž, na Harrachov s prohlídkou skláren a Mumlavský vodopád s procházkou půvabnou přírodní scenérií. Jiný výlet zavede účastníky do Jindřichova Hradce, kde je čeká projížďka úzkorozchodnou tratí krajem České Kanady až do Nové Bystřice, v Peršláku pak navštíví lesní hotel a na cestě zpět je čeká prohlídka středověkého hradu Landštejn. Zajímavý bude také výlet do Klatov, kde je na programu výstava vyhlášených místních karafiátů, prohlídka hradu Velhartice a návštěva soukromého zámku Jindřichovice. Pro druhé pololetí jsou připraveny další zajímavé výpravy. V červenci se výletníci vydají na zámek v Telči, který je památkou UNESCO. Na programu bude také prohlídka hradu Rodštejn, zastávka ve Slavonicích, renesanční perle měst, a na závěr navštívíme keramickou dílnu v Maříži, kde si každý může namalovat vlastní hrnek. Na dalším výletu zavítáme do Kroměříže, která je také památkou UNESCO. Navštívíme Arcibiskupský zámek, podzámecké zahrady, vinný sklep s ochutnávkou vína a také Květnou zahradu s překvapením. Je možné, že právě vás bude více zajímat zářijový výlet do Českého Krumlova s prohlídkou muzea Domu loutek a s krátkým zastavením v Plástovicích, ve vesničce s typickým lidovým selským barokem. Na podzim se také připravuje výlet do Mariánských Lázní s prohlídkou města, procházkou po kolonádě, návštěvou zpívající fontány a unikátního parku miniatur Boheminium. Závěrem se výletníci projdou po přírodní rezervaci SOOS. To vše se zajímavým výkladem. Výletů je připravena celá řada a jejich nabídka bude možná ještě rozšířena. A protože zájemců výletníků je stále více, prosíme, abyste respektovali stanovená pravidla pro registraci. Telefonické rezervace nejsou možné. Zaregistrovat se můžete pouze osobně. Místa a časy pro registraci budou samozřejmě zveřejněna. Těšíme se na setkání s vámi. POMOC PŘI CESTĚ K LÉKAŘI Městská část Praha 2 zahájila prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb v listopadu zkušební provoz služby, která zajišťuje pro naše seniory s pohybovým omezením, a to zejména pro ty osamělé, převoz do zdravotnického zařízení. Tato specializovaná služba by měla pomoci zlepšit život seniorů zejména v situacích, kdy se ocitnou v úzkých a bez pomoci se neobejdou. Tato služba se hned od svého zahájení setkala s mimořádným ohlasem. Možnost převozu k lékaři budete mít každý všední den od 7:00 do 15:00. Stačí zatelefonovat na dispečink Centra sociálních služeb s požadavkem na dopravu k lékaři. Dispečer následně vyhodnotí objednávky, sestaví plán cest a klientovi pak objednávku telefonicky potvrdí. Je důležité objednat službu minimálně tři dny předem na telefonních číslech nebo Společenský život Člověk je živočich společenský. Tak to alespoň říkával Aristoteles. A proto pro vás ve spolupráci s Novoměstskou radnicí připravujeme řadu společenských a kulturních setkání. Například Čaje o páté s hudbou a tancem pro seniory, podrobné výklady k pořádaným výstavám, přednášky z oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Naše městská část pravidelně sleduje životní jubilea svých občanů seniorů a k této příležitosti rozesílá jubilantům blahopřání, květiny i dárky. Jednou za dva měsíce bychom rádi uspořádali společenské setkání jubilantů. Ti z vás, kteří od nás dostanou blahopřání, budou zároveň na tuto společenskou akci pozváni. Městská část nezapomene letos ani na ty, kteří si oblíbili pravidelné Koncerty v Gröbeho vile. Vystoupení interpretů různých hudebních žánrů budete moci navštěvovat i v tomto roce a budou opět zdarma. Seniorfitnes Cvičit se dá v každém věku a pohyb je zdravý. Občanské sdružení Seniorfitnes má tuto starou a léty prověřenou pravdu na paměti a bude v tomto roce organizovat speciálně zaměřené cvičení pro seniory. Bude probíhat 1 2 x týdně pod vedením zkušených cvičitelů v oboru zdravotní tělesná výchova. Program cvičení je nastaven podle individuálních schopností seniorů tak, aby se později mohli zapojit do náročnějších sportovních aktivit. Pro cvičení občanské sdružení využívá tělocvičny ve školách. Od 13. ledna se bude pravidelně cvičit každou středu od 10:00 do 11:00 v tělocvičně v Mateřské škole Na Zbořenci 7. S sebou si cvičenci přinesou lehký cvičební úbor a případně karimatku. Cvičení je vhodné pro všechny zájemce bez ohledu na zdravotní stav. Každý může cvičit ve svém tempu a podle svých možností. Od února připravuje sdružení další cvičení v Balbínově 6. Hlavním cílem je utužování zdraví a zachování pohyblivosti seniorů do vysokého věku, protiúrazová prevence, posilování rovnovážného systému a vytváření sociálních vazeb. Senioři Prahy 2 získávají první měsíc cvičení zdarma a následně si mohou zakoupit permanentku za 100 Kč měsíčně. Více informací získáte na telefonních číslech GERI Centra: nebo Občanské sdružení Seniorfitnes už působí v některých městských částech a je připraveno své služby budou-li mít senioři zájem i rozšířit. Hlavním cílem je vybudovat infrastrukturu pro rozvoj pohybových aktivit seniorů jak relativně zdravých, tak s chronickým onemocněním. V plánu je zároveň další profesní vzdělávání pracovníků, kteří budou organizovat a realizovat rekondičně rehabilitační pohybové programy seniorů podle potřeb trhu práce v domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou, v neziskových organizacích pečujících o seniory, včetně organizací pečujících o postižené a zdravotně oslabené seniory. Portfolio svých činností chce sdružení rozšířit o nabídku služeb v oblasti programů pro seniory, včetně aktivit v přírodě, tematických přednášek a chce spolupracovat s dalšími subjekty, podílejícími se na péči o seniory, včetně praktických lékařů a rehabilitačních center.

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 1 - LEDEN Představujeme sdružení Buena Vista Vinohrad Dovolte, abychom se představili. Jsme občanské sdružení, tým profesionálů, a připravujeme zájmové programy pro seniory a společenské akce nejen pro seniory. Proč to děláme? Věříme, že stáří je součást života, která k němu patří a může být prožita aktivně a zajímavě. Jak byste chtěli žít, až vám bude například 75 nebo více let? Vybavuji si lidi, které známe všichni. Pokračují ve své práci nebo aktivitách, které dělali celý život, s věkem jsou více a více sami sebou a je inspirující a povzbuzující se s nimi setkat. Napadají mne dáma a pánové spojení s Prahou 2 a s Divadlem na Vinohradech Jana Štěpánková, Josef Somr či Stanislav Zindulka. Doufám, že mi nebudou mít za zlé, že jsem je zde uvedla za příklad. Samozřejmě nemáme všichni možnost, aby naše jméno bylo známé, a život o tom není. Všichni ze svého okolí známe své blízké duše, kterých si vážíme, máme je rádi, těší nás s nimi trávit čas, obdivujeme jejich vitalitu, a jsou to lidé v seniorském věku. Sdružení Buena Vista Vinohrad chce vytvářet možnosti a podporovat, aby takových seniorů bylo více a více. Každý z nás je jedinečný a my bychom rádi přispěli k tomu, aby se tato jedinečnost mohla realizovat a rozkvést i ve stáří. Název Buena Vista Vinohrad byl inspirován z několika zdrojů. Jednak místem působení starou pražskou čtvrtí Královské Vinohrady. Vinohrad je kus úrodné země, na které rostou keře révy vinné. Kvalitní víno je tím lepší, čím starší. Zakládající členové sdružení mají rádi film Buena Vista Social Club, který byl k vidění v českých kinech kolem roku Film vypráví o znovuoživení kubánské hudební formace Buena Vista Social Club, která je či byla složena z hudebníků někdejšího havanského slavného společenského klubu ze 40. let minulého století. Když se v roce 1996 znovu dali dohromady a začali hrát, bylo jim kolem let. Vystoupili v Carnegie Hall a uskutečnili několik turné po světě. Byli bychom rádi, kdyby podobný příběh spolu se seniory tvořilo a vyprávělo i naše sdružení. Buena vista je ze španělštiny a znamená hezký výhled. Níže uvádíme nabídku připravených programů. Vítáme náměty seniorů, jaké další aktivity by je zajímaly. Bude-li to v našich možnostech a najdeme-li pro novou aktivitu způsob financování, budeme se snažit nabídku rozšířit. S náměty či dotazy k současným programům se obracejte, prosím, na Mgr. Evu Hrabětovou, telefon Můžete se také podívat na naše webové stránky Sdružení Buena Vista Vinohrad je nezisková organizace. Naše činnost je podpořena městskou částí Praha 2. Kromě této podpory sledujeme další finanční zdroje, které pomohou pokrýt náklady na zajištění našich programů. Senioři, účastníci programů, platí symbolické příspěvky, protože chceme, aby pro ně byly aktivity dostupné. Organizační práce na rozvoji sdružení je zatím odvedena dobrovolně. Pokud by některé z firem či jednotlivcům byla činnost našeho sdružení sympatická, uvítáme finanční příspěvky na sbírkovém účtu: /2010. Občanské sdružení Buena Vista Vinohrad děkuje městské části Praha 2 za podporu a vedení Novoměstské radnice za spolupráci a přeje všem dobrý rok Eva Hrabětová Buena Vista Vinohrad nabízí následující programy: zdravotní cvičení pro mladší seniory 65+ pod vedením fyzioterapeutky, na podložce, zvolna, protažení kloubů, posílení svalů, podpora koordinace každý čtvrtek 15:00 16:00 mimo školní prázdniny, tělocvična Lauderových škol, Belgická 25 v případě zájmu je třeba se objednat na tel.: ! zdravotní cvičení pro starší seniory na židlích pod vedením fyzioterapeutky, vsedě na židli, protažení kloubů, posílení svalů, podpora koordinace každé úterý 14:00 15:00, klubovna Domu s pečovatelskou službou, Záhřebská 15 výtvarné dílny pod vedením arteterapeutky, talent není nutný, důležitá je chuť a radost z tvoření! Každé druhé úterý v měsíci 15:00 16:00, klubovna Domu s pečovatelskou službou, Záhřebská 15 pěvecká skupina pod vedením pana Vondrovice posily vítány! každé úterý 11:00 13:00, klubovna Domu s pečovatelskou službou, Záhřebská 15, pan Vondrovic je někdejší operetní zpěvák a vede soubor Jazz báby z Kolowrat trénink paměti pod vedením sociální pracovnice, každá středa 14:00 15:00, klubovna Domu s pečovatelskou službou, Záhřebská 15 rekondiční pobyty (výlety autobusem do okolí a cvičení) v Chlumu u Třeboně, , penzion Hejtman; Králíky v Orlických horách, , hotel Beseda zahraniční poznávací zájezdy pro seniory; ve spolupráci s CK Katu Francie, Německo, jaro a podzim 2010 (Paříž, Alsasko, Burgundsko, Mosela), volné tempo, bez nočního cestování, autobus stále k dispozici Jazz báby z Kolowrat na Novoměstské radnici AKORD připravuje aktivizační programy Stáří není choroba aneb Kvalita života, Tělesná aktivita ve stáří, Nutriční poruchy u starších osob, Mezigenerační problematika, Prevence týrání a zneužívání seniorů, Péče o stravování a pitný režim... To jsou jen některá témata, jež pro naše seniory připravuje občanské sdružení AKORD. Besedy s rozmanitým obsahem, promítání filmů a pořady pro seniory, hudební pásma v kombinaci s citáty světových myslitelů a filozofů z dob antických i současných, koncerty, přednášky s medicínskou, psychologickou i právní problematikou. To vše s příjemným posezením a občerstvením. A to zdaleka není všechno. Víte, k čemu vám pomůže Czech Point? Víte, jaká práva máte na úřadech, jaké jsou sociální služby pro seniory v Praze 2, jaké jsou možnosti poradenské péče či jaké lze čerpat sociální příspěvky? To vše v nabídce služeb občanského sdružení AKORD najdete. K tomu ještě rehabilitační péče v rámci centra Fyzioterapie AKORD a také například čtyřikrát měsíčně výuka práce s počítačem a internetem. Programy se budou konat na adrese AKORD, Americká 18, kde jsou vhodné prostory, velmi dobře vybavené, se sociálním zázemím, učebnou a společenskou místností. Podrobnější informace o termínech aktivit získáte na telefonním čísle Nové hudební centrum Máte zájem o hru na kytaru, flétnu nebo o zpěv? Občanské sdružení AKORD pod záštitou Prahy 2 otevírá nové hudební centrum. Výuka pro začátečníky i pokročilé probíhá v Balbínově ulici v odpoledních hodinách od pondělí do pátku. Pro více informací kontaktujte Hudební centrum Music Accord School na telefonním čísle nebo na u Pomoc seniorům a zdravotně postiženým Vysoký věk, dlouhodobá nemoc nebo zdravotní postižení. To bývají nejčastější příčiny toho, že se člověk neobejde bez pomoci svého okolí. Ztráta soběstačnosti je vážným zásahem do života. A přitom často stačí jen drobná pomoc, asistence. Humanitní odbor Úřadu městské části Praha 2 a občanské sdružení AKORD takovou asistenci občanům Prahy 2 poskytují. Jde o bezplatnou asistenční terénní službu, kterou občanům poskytuje pracovník občanského sdružení AKORD. Ten navštěvuje klienta doma a pomáhá mu v následujících oblastech: Asistence v péči o sebe (pomoc s hygienou, stříhání vlasů, nehtů, oblékání) Asistence v péči o domácnost (drobný úklid, luxování, otírání prachu, vytírání, vynášení odpadků, praní prádla, převlékání lůžkovin...) Nákupy (potraviny, drogerie, léky...) Asistence při vyřizování osobních záležitostí (placení složenek, vyřizování záležitostí v bance, na poště, objednávání na lékařská vyšetření, vyplňování formulářů...) Doprovody (k lékaři, na úřady, na poštu...) Zastupování klientů (při jednání na úřadech, vyřizování soc. dávek) Asistence při volnočasových aktivitách (popovídání, procházky, možnost věnovat se koníčkům) Poradenství (jak řešit obtížné situace, navázání na další služby) Služba je určena pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Praze 2, jsou osamělí a v tíživé finanční situaci a vinou věku nebo zdravotního stavu nejsou soběstační. Zájemci o službu se mohou obracet na sociální pracovnici humanitního odboru MČ Praha 2 PhDr. Elišku Halaszovou, telefonní číslo Veselý senior bourá stereotypy Nadační fond Veselý senior byl založen na podporu nemocných i zdravých seniorů a zařízení pro ně určených. Prostřednictvím fondu by jeho zakladatelé chtěli změnit dosavadní stereotypní pohled na stáří, překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů ve společnosti. Přesvědčit nejen mladou generaci, ale i ostatní občany, aby přijali princip solidarity a uznali, že i starší lidé přinášejí do života společnosti své nezastupitelné kvality. Získáváním finančních prostředků chce Veselý senior přispět ke zlepšení kvality, podmínek a služeb v léčebnách pro dlouhodobě nemocné i v domovech seniorů. Pro více informací o pořádaných akcích se můžete obrátit na občanské sdružení na u: a nebo se podívat na popř. zavolat na telefon Burza vzájemné pomoci Jde o ojedinělý projekt, spočívající ve zprostředkování kontaktu mezi těmi, kteří hledají pomoc (např. nákupy, drobné výpomoci) či služby (pohlídání dětí, společník pro návštěvu divadla, řemeslnické práce), a seniory, kteří mohou pomoc nabídnout. Již na jaře by Burza vzájemné pomoci měla začít v Praze 2 fungovat. Projekt vychází z obvyklé zkušenosti, že se člověk při odchodu do důchodu a při ztrátě sociálních kontaktů, na které byl zvyklý, vyrovnává v mnoha případech s novou situací s obtížemi. Bohužel, současná společnost, která preferuje mládí, to seniorům neusnadňuje. Řada z nich se uzavírá do sebe, utíkají do nemoci, narůstá v nich pocit zbytečnosti a osamění. Tyto pocity vedou ke zrychlené degeneraci a devastaci jak psychické, tak i fyzické. Takový člověk stárne daleko rychleji, než by mohl, a daleko rychleji potřebuje odejít do sociálního zařízení, kde se o něj bude někdo starat, přestože by mohl ještě řadu let žít ve svém domácím prostředí a být soběstačný. Projektem Burza vzájemné pomoci máme ambici pomáhat s řešením takových situací. Na Burze se budou setkávat senioři potřebující a hledající společenský kontakt, ale i uplatnění pro své schopnosti. nat jejich osamělost. V prvním polodou Setkají se zde s lidmi, kteří buletí roku 2010 se z důvodu rekonnat mít zájem o jejich pomoc a společnost, strukce Café Illusionu budou přednou a na oplátku jim zase nabídnášky konat v Divadle Casa Gelmi své služby či finanční odměnu. Vycházíme v Korunní ulici 30. Účast na těchto i z malého průzkumu, který pořadech nabízíme i těm seniorům, naznačil řadu možných služeb a vzájemné kteří už nejsou tolik mobilní a zůstá- pomoci, např. doučování dětí vají osamělí, uzavření ve svých na oplátku za pomoc s nákupy či občasné bytech. Zajistíme jim pomoc s dopra- pozvání na rodinný oběd, firmy vou z jejich domova a zase zpět. Sta- někdy potřebují výpomoc s drobnou čí, když se nám přihlásí em, činností, např. při firemní akci apod., telefonem či dopisem. Program přinášejí školy by uvítaly šikovné starší dámy, pravidelně Noviny Prahy 2, které by naučily ruční práce mladá případně ho najdete na děvčata, některé mladé rodiny postrá- Téma měsíce připravila Helena Taterová, foto: archiv redakce dají ve svém středu hodnou babičku, která by vnoučatům přečetla pohádku, senioři sami nabízejí občasné drobné řemeslnické práce, mohou plnit roli společnice či společníka např. při návštěvě divadla nebo na výletu, mladé svobodné maminky občas potřebují poradit s domácností atd., atd Při všech těchto aktivitách vznikne neocenitelná sociální vazba, prospěšná pro obě strany. Z. Mahler byl hostem zářijového Čtvrtku s Veselým seniorem Tento projekt podporuje i řada odborníků, jako například ředitelka Gerontologického centra primářka MUDr. Iva Holmerová, Ph. D., nebo mnohaletá ředitelka domova pro seniory PhDr. Jana Torová. Podle jejích slov lze předpokládat, že Burza vzájemné pomoci bude stejně úspěšná, jako např. Age Concern ve Velké Británii, kde se setkává s velmi pozitivním ohlasem a má již mnohaletou tradici. Čtvrtky s Veselým seniorem Nadační fond Veselý senior v současnosti jednou měsíčně, každý poslední čtvrtek v měsíci, pořádá od 10:00 dopolední programy pro seniory, jež vznikají v úzké spolupráci přímo se seniory. Ti projevili zájem o další tematické okruhy. A tak kromě kulturně zaměřených pořadů sdružení pro návštěvníky již zorganizovalo například setkání s právníkem i kriminalistou, besedy o zdraví i zdravém životním stylu. Stranou nezůstává ani sportovní tematika, cestování a cestopisy, koncerty i třeba kosmetická poradna, povídání s filmovým odborníkem a celá řada dalších témat, která seniory zajímají. Kromě zábavy, poučení a zajímavých informací tady senioři získají příležitost k setkání s novými přáteli a známými. Mohou si tu v pohodlném a příjemném prostředí kavárny společně vypít třeba kávu, popovídat si, navázat nová přátelství, která jim pomohou překo- Nadační fond Veselý senior Vás zve na setkání pro seniory každý poslední čtvrtek v měsíci. ČTVRTEK S VESELÝM SENIOREM tentokrát s moderátorem, hercem, dramaturgem a autorem knih např. o Nataše Gollové nebo Zdence Sulanové Alešem CIBULKOU v 10:00, CASA GELMI, Korunní 30/926 Z důvodu rekonstrukce nebudou do odvolání Čtvrtky s Veselým seniorem v Café Illusionu, ale ve společenském sále Casa Gelmi, Korunní 30/926. Přejeme všem úspěšný rok Více na nebo na tel.: Projekt je realizován s podporou městské části Praha 2.

6 6 ČÍSLO 1 - LEDEN 2010 Město a lidé Noviny Prahy 2 Hřiště U Vodárny opět otevřeno pro děti V pátek 11. prosince 2009 byla definitivně ukončena rekonstrukce veřejného dětského hřiště U Vodárny, když hotové dílo převzali od stavební firmy zástupci městské části Praha 2. Děti si ho začnou naplno užívat asi až na jaře, nicméně již nyní mohou přijít okouknout i vyzkoušet nové herní prvky a vychutnat si nápadité řešení celého areálu. Největším překvapením pro všechny je dřevěná prolézačka replika sousední vodárenské věže, tvořící dominantu partie pro nejmenší návštěvníky. V této části je ještě uzavíratelné pískoviště a řada důvtipných herních prvků s bezpečnostními dopadovými zónami. Hned vedle vyrostlo nové multifunkční hřiště pro míčové hry s umělým povrchem, najde se tu prostor pro vyznavače in-line bruslení. Rekonstrukce obnášela i další úpravy, jako např. opravu zařízení pro ostrahu, která tu nyní bude fungovat čtyřiadvacet hodin denně, vybudování veřejného osvětlení, odvodnění či oplocení a v neposlední řadě obnovu veřejné zeleně. Krom toho je celé hřiště chráněno elektronickým zabezpečovacím systémem. Městská část Praha 2 do rekonstrukce hřiště U Vodárny investovala 20 milionů korun. Text a foto: len Policie varuje ZAMYKEJTE VSTUPNÍ DVEŘE Vážení spoluobčané, v poslední době zaznamenalo místní oddělení Policie České republiky Praha 2 Vinohrady zvýšený počet vloupání do bytových jednotek na území Vinohrad. Při těchto vloupáních pachatel vnikl do bytu přes zavřené, ale neuzamčené vstupní dveře bytu. K vloupáním dochází zejména v nočních hodinách, popřípadě pachatel využije nepozornosti či nepřítomnosti nájemníka nebo majitele bytu. V období mezi 19. říjnem a 21. listopadem bylo stejným způsobem provedeno celkem devět vloupání v oblasti Vinohrad. Policie České republiky upozorňuje občany, že takto provedeným vloupáním lze jednoduše zabránit zamykáním vstupních dveří do svých bytů, a to i zevnitř. Policie ČR Na Štěpána, 26. prosince 2009, tomu bylo čtyřicet let, co tragicky zemřel hudebník, skladatel, zpěvák, komik, herec a výtvarník JUDr. Jiří Šlitr. Rodák ze Zálesní Lhoty u Jilemnice ( ) se postupem času dostal i do Prahy 2. Ale nepředbíhejme. K jeho prvnímu vážnému setkání s městem Prahou došlo při studiích na Právnické fakultě UK v letech Jednou šel Šlitr vrátit půjčená skripta sestře svého spolužáka, která pracovala v kresleném filmu. Bylo to ve studiu ve Štěpánské ulici a tomuto modrookému blonďákovi tehdy otevřela dveře dvacetiletá kreslička N. N. Bylo to v době po druhé světové válce, kdy do Prahy přicházelo z venkova mnoho mladých lidí za prací či za studiem. Tak tomu bylo i u J. Š a u N. N., která do hlavního města přijela ze Slovácka se svou o rok mladší sestrou. Všechny tři spojovala tehdy odloučenost od zbytku rodiny, samota ve velkém městě, ale i společné zájmy kreslení, hudba a zpěv. A proto se začali scházet, aby v tehdejší nelehké době prožili příjemné chvíle. Jiří Šlitr působil plaše a nesměle. Byl hodný, ale dovedl být tvrdý vůči sobě. Byl poctivý, citlivý a ctižádostivý. Hudba a zpěv všechny tři spojovala, bývala to milá a nevinná setkání v době, kdy Šlitr tápal, zda dodělat studia na právnické fakultě či se věnovat malování nebo hudbě. Stávalo se, že z ničeho nic na toto téma začal hovořit a chtěl slyšet jejich názor. Rodiče prý mu radili, aby vystudoval, že není možné být jenom umělcem. On však byl v tomto velmi nerozhodný, ale dal na radu starší ze sester, aby práva dostudoval. Diplom ovšem odložil a právnické povolání nikdy nevykonával. Poklidné hudební podvečery se všem líbily, a tak byla snaha v nich pokračovat i při Šlitrově základní vojenské službě, na kterou narukoval roku 1949 do Milovic. Později byl převelen do Prahy, kde byl zařazen jako výtvarník pro Ústřední dům armády. Z tohoto období je i dvoustranný korespondenční lístek sestrám Neubauerovým tohoto znění: Strašně rád bych se s Vámi zase Ďábel z Vinohrad Vzpomínka na přátelství Jiřího Šlitra se dvěma sestrami Neubauerovými, které začalo před šedesáti lety v Praze 2. Tuto trojici spojovaly také společné zájmy: kreslení, hudba a zpěv. sešel. Hodí-li se Vám to, tak mi, prosím, třeba zavolejte zítra mezi 11 13h (098, klapka 1086) nebo mi nechte vzkaz. Je-li to ode mne moc drzé, tak se na mě nezlobte a tuhle kartu můžete roztrhnout. Moc Vás zdraví voj. Jiří Šlitr. Jak je vidět, lístek nikdo neroztrhal, ba naopak zůstal na památku na chvíle mládí. Šlitr si dal na kresbě záležet. Je vidět, že napřed kreslil tužkou a potom vybarvoval. Kresba je vlastně jeho autoportrét ve vojenském, spolu s ním jsou zachyceny i sestry M. a N. Neubauerovy. Snažil se je vypodobnit co nejlépe, a to se mu opravdu povedlo. Zlom pro Jiřího Šlitra nastal po získání ateliéru a současně i bydlení v Chodské ulici na Vinohradech, kam také obě sestry pozval, aby si zavzpomínaly při oblíbených lidových moravských písních, ke kterým dělal klavírní doprovod. Z vyprávění vím, že ateliér byl tehdy plný kreseb, maleb, skic, ale i notových listů. Jejich společné chvíle ovšem skončily díky pracovnímu zaneprázdnění (Jirka výtvarničil a vydělával si hrou na piano, Milena se věnovala loutkářství u Jiřího Trnky a Naděžda práci v kresleném studiu Bratři v triku). Muziku dělal Šlitr vlastně amatérsky, ale vyklubal se z něj profesionál. Neměl hudební vzdělání a je to dobře, protože by měl třeba různé zábrany ve skládání. V roce 1959 spolu s Jiřím Suchým a Ferdinandem Havlíkem založil divadlo Semafor. Skládal hudbu zejména na Suchého písňové texty, vystupoval jako pianista a herec. Uvedl i vlastní recitál Ďábel z Vinohrad (1966). Složil hudbu k deseti celovečerním filmům, v některých z nich i hrál (Kdyby tisíc klarinetů, Zločin v šantánu). Získal si srdce mnoha žen, jež miloval anebo chtěl milovat, a to se stalo osudným jedné z nich, která tragicky zemřela s ním. O tom, že byl eroticky založen, ho usvědčuje mnoho kreseb, vydaných knižně. Když umřel, byl na vrcholu své popularity a slávy. Od jeho smrti uplynulo čtyřicet let, ale on je tu vlastně mezi námi stále tím, co vytvořil. Vzpomíná se na něj i v Rychnově nad Kněžnou, ve městě, kde také v mládí žil a kde založil své první hudební těleso Rychnovský dixieland. Je tu po něm pojmenována ulice a pravidelně se koná kulturní akce Šlitrovo jaro. My jsme na tohoto všestranného umělce zavzpomínali převážně obdobím, které nebylo příliš zmiňováno v knihách o něm psaných a o kterém se toho moc neví. Škoda, že odešel ze světa, mohl ještě moc a moc věcí udělat k potěše příznivců hudby i kresby. Jan Dvořák Hold bratřím Čapkům v Malém Vinohradském Jaké by to bylo divadlo, kdyby nemělo na repertoáru alespoň jednoho Čapka? Malé Vinohradské divadlo má hned dva, Karla i Josefa. Karlu Čapkovi zahraje 7. ledna k nedožitým 120. narozeninám Kapesní povídky. A aby to Josefovi nebylo líto, zahraje i jemu 10. ledna Pejska a kočičku. Karel Čapek, narozený 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích, spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf, překročil svým významem hranice své země. V jeho díle je zřejmý vliv jeho estetického a filozofického vzdělání. Obrovská slovní zásoba a invence, kterou Čapek disponoval, je oslavou českého jazyka. Jeho humanistické dílo nepřestává být aktuální a stále připomíná hodnoty, které jsou opravdu důležité, jako je lidskost, tolerance, solidarita, schopnost nahlížet svět z více úhlů... Proto i Malé Vinohradské divadlo před třemi roky zařadilo do svého repertoáru jedno z jeho nejčtenějších děl. Představení Kapesní povídky zahrnuje scénické chápání dvou povídek Z jedné kapsy a inscenované uchopení dvou povídek Z druhé kapsy. Charakterová drobnokresba jednotlivých lidských typů vystupujících v krátkých detektivních příbězích se stala výzvou pro tři herečky, které je uchopily nejen herecky, ale i režijně. V těchto rozsahem malých povídkách se ukazují velká témata, která prostupují celou Čapkovu tvorbu. Dnes historický a téměř šedesátiletý Šlitrův lístek sestrám Neubauerovým vlevo Milena, vpravo Naděžda, uprostřed Šlitr Repro: Jan Dvořák Kapesní povídky vznikly v rámci projektu Divadlo školám jako vhodný doplněk výuky, ale jsou s úspěchem uváděny také pro večerní publikum. Šance připomenout si výročí narození velkého spisovatele prostřednictvím divadelního zážitku se nabízí již 7. ledna v 17:00 a v 19:30. Kromě Kapesních povídek se v lednu můžete těšit i na další představení. 10. ledna v 16:00 vezměte své ratolesti na Pejska a Kočičku. Pohádku pro dospělé Shakespearovu Zimní pohádku uvádíme 19. ledna. A lednově mrazivé ledna. Večerní představení začínají v 19:30. Další podrobnosti na nebo na tel.: Michaela Lacigová

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 1 - LEDEN Varhany jako životní láska Někdo chodí do kostela sv. Ludmily rozjímat, jiný odpočívat a další čeká na chvíli, kdy se prostor rozezní hudbou. Někteří lidé sem dokonce zajdou poslechnout si mistra varhaníka, Pavla Černého. Pavel Černý je koncertním varhaníkem, vyučuje na JAMU v Brně a na HAMU v Praze, také je liturgickým varhaníkem v kostele sv. Ludmily a s láskou se věnuje i ochraně historických varhan. Nejraději ze všeho však prý koncertuje. Žijí mezi námi Od studií jsem u Pražského Jezulátka hrával na mších, ale pak jsem se na čas odstěhoval za Prahu. Při návratu jsem hledal kostel, kde by byl zájem o varhanní hru, duchovní hudbu a ještě tam byly pěkné varhany a všechno jsem našel právě u sv. Ludmily, kde mi páter Eliáš, který sám hrával na hoboj, nabídl vedení kůru, říká. Rád prý hraje hudbu romantickou, ale stejně tak miluje hudbu 20. století. Při výběru se spíš řídím nástrojem. Vždy chci vědět, kdo a kdy ho postavil a jakou má rejstříkovou dispozici. Na koncertech spíš prezentuji nástroj, než sebe sama a rád představuji osobnosti, vloni například Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hlavně v Německu jsem koncertoval a vystavoval reprodukce jeho krásných akvarelů. V této souvislosti jsem hrál i Bacha, k němuž měl Mendelssohn velice blízký vztah, a pak dvě tři skladbičky jeho učitele varhan, Augusta Wilhelma Bacha. Je to jen shoda příjmení, říká se mu berlínský Bach, takže to jsou docela neznámé skladby. Ale velkou část programu samozřejmě tvoří skladby Mendelssohnovy, dodává varhaník. Že Pavel Černý hudbou žije, by mohl dosvědčit i jeho synek, kdyby mu ovšem nebylo teprve půl roku. Už jsem mu varhany při mši ukázal a vždy, když se rozezněly, otevřel pusinku a poslouchal. Při mé hudbě se narodil a také ho s její pomocí uspáváme, říká pyšný otec. Jeho cesty jsou samozřejmě v rukách Božích, ale kdyby si vybral něco jiného, než povolání klasického muzikanta či varhaníka, byl bych asi raději, protože to je sice krásná práce, ale čekal bych, že v určitých kruzích bude po této hudbě větší hlad, dodává. Teď, začátkem ledna, má Pavel Černý přece jen trochu víc času. Vánoční koncerty odezněly a do dubna bude cvičit, připravovat nové programy, případně vystupovat v koncertních sálech. Žije v Praze 4, ale na dvojku vzpomíná velmi rád. Jako student tady totiž docela slušně zlobil. Lezli jsme do kdejaké díry v zemi a jednou jsme se dokonce z Riegrových sadů spustili do kolektorů a důlním šlapacím vozíkem dojeli až do Záběhlic, přiznává. Dnes už se jeho zájem samozřejmě nese jiným směrem. Na dvojce se mu líbí vilkové čtvrti, oblíbil si Emauzský klášter i Kateřinskou zahradu a čtvrť podle něj nemá turistické nešvary centra. Pavel Černý se věnuje opravám varhan po celých Čechách a nezapomíná ani na ty v kostele sv. Ludmily. S přáteli kvůli nim založili občanské sdružení a snaží se je propagovat. Velice mile nás překvapila paní starostka, která přebírá záštitu nad benefičními koncerty, díky ní jsme mohli v prostorách úřadu městské části ten projekt prezentovat. Dokonce tam pozvala zajímavé lidi, kteří s městskou částí spolupracují, vysvětluje. A co pro nás chystá letos? Od roku 2003 pořádá Pavel Černý v polovině června mezinárodní festival Pražské varhany FOW. Především v kostele sv. Ludmily, ale chtěl by s ním zavítat i do jiných měst, dokonce i do zahraničí. Snažím se, aby na něm hráli varhaníci z nejrůznějších zemí světa. V prvním ročníku vystoupil Američan, později tu hrál i varhaník ze Slovenska, Polska, Francie, Německa, Estonska atd. Po každém chci, aby prezentoval něco ze své domoviny. Například Arvo Pärta, soudobého světoznámého estonského hudebního skladatele, přijalo naše publikum mnohem bouřlivěji, než hudbu klasiků. A ukazuje se, že by náš festival mohl někdy v budoucnu hostovat v zahraničí, třeba i v New Yorku. Text a foto: daf Noviny Prahy 2 vyhlašují soutěž pro fotografy Vážení čtenáři, v novém roce jsme připravili novou soutěž pro naše čtenáře fotografy, zaměřenou na krásy a zajímavá zákoutí Prahy 2. Bude probíhat po celý rok, každý měsíc na jiné téma. Pravidla jsou velmi jednoduchá: v čísle Novin Prahy 2, následujícím po vyhlášení soutěžního tématu měsíce, uveřejníme fotografii, kterou redakce vybrala jako nejlepší. Další zaslané snímky budou vystaveny na internetových stránkách městské části Soutěžním tématem pro měsíc leden jsou zimní dvorky a vnitrobloky v Praze 2. Na Vaše fotografie se budeme těšit na u: nebo na poštovní adrese: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Můžete je také osobně zanést do podatelny Úřadu městské části. Máte čas až do Dne se po zániku České a Slovenské Federativní Republiky stala Česká republika samostatným státem a zároveň nabyla účinnosti Ústava České republiky. Galasovy cyklojízdy se v roce 2010 budou konat také ve všední dny ta první odstartuje ve čtvrtek v 18:00; další podrobnosti o termínech na www. galas.borec.cz. Ve Společenském centru v Londýnské 30 můžete navštívit např. středeční veřejné gospelové zkoušky (6., 13. a , 17:30), v 19:00 vidět film Obyčejní hrdinové od režiséra D. Harrise nebo si v 19:00 poslechnout cestopisnou přednášku Izrael včera Jednou větou a dnes vstup na všechny akce volný; další aktivity na Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory připravují časopis Generace, vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se bude konat od 15:00 ve vinárně U Stréců; vstup je volný (následující setkání bude od 15:00). Mineralogická sekce Společnosti Národního muzea v Praze a ZŠ Brigádníků 510/14 v Praze 10 zvou na 6. ročník amatérské burzy minerálů, která se bude konat od 9:00 do 14:00 v budově školy. van O nejzajímavější strom v Praze 2 Ve čtvrtek 10. prosince byli v budově úřadu městské části vyhlášeni vítězové fotografické soutěže o nejzajímavější strom Prahy 2, pořádané v rámci projektu Čistá dvojka. Ten probíhal na území městské části po celý uplynulý rok a bude pokračovat i letos. O tom, které tři stromy stojí nejvíce za pozornost, hlasovali čtenáři Novin Prahy 2 a návštěvníci webových stránek Soutěže se zúčastnilo 623 hlasujících. Z dvanácti fotografií, posouzených organizátory jako nejzajímavější, byli vybráni ve druhém kole soutěže tři favorité. Vyhrála třešeň v Resslově ulici, za jejíž snímek získala autorka Eva Rejmanová z Prahy 2 fotoaparát. Druhé místo a kompaktní fotoaparát patří Janě Kestřánkové z Prahy 4 za fotografii lípy v Kateřinské ulici. Jako třetí se umístil snímek buku lesního převislého na nám. Míru Michal Trnovec z Prahy 2 za něj obdržel stativ. Dalších 50 vylosovaných jistě potěší malá pozornost. Všechny tři vítězné stromy v ulicích městské části Praha 2 budou označeny. Na slavnostním předání cen jsme se zeptali obou výherkyň, proč si vybraly právě ten strom, jehož snímek zaslaly do soutěže. Paní Rejmanovou zaujala třešeň v Resslově ulici mezi školou a kostelem již dlouho před vyhlášením soutěže: Všimla jsem si jí při procházkách se psem. Tady je takový provoz, říkala jsem si, a ten strom kvete každý rok a má dokonce třešně. Jana Kestřánková, která pracuje v Praze 2, si původně vybrala stromů několik. Nakonec ji ale zaujala lípa v Kateřinské ulici. Je krásně vzrostlá, upoutá každého svou košatostí a dobře zapadá do okolí. Se zájmem sleduji zlepšování životního prostředí v této městské části a jsem přesvědčena, že i tato soutěž byla pro většinu obyvatel smysluplným krokem, neboť klade důraz na čistotu a stav životního prostředí okolo nás. Projekt Čistá dvojka, probíhající od února 2009, připravila městská část Praha 2 a společnost KOMWAG, a. s. ve spolupráci s partnerem EKO-KOM, a. s. Jeho logem jsou dvě dvojky v barvách městské části, tvořící usměvavé srdíčko tím je vyjádřena spolupráce radnice a občanů při společném zájmu zlepšovat životní prostředí na dvojce. Loňské akce byly organizovány pod sloganem Více informací, více čistoty. Jedním z unikátních prvků Čisté dvojky je interaktivní infomapa čistoty na která přehledně informuje o umístění kontejnerů, košů na psí exkrementy, o místech na tříděný odpad atd., ale především umožňuje návštěvníkům webu označovat on-line problémová místa (nepořádek, černé skládky aj.) na území městské části, případně do mapy vkládat fotografie a další podrobnosti. Úspěšný projekt Čistá dvojka bude v Praze 2 pokračovat i v právě začínajícím roce. Připravují se mj. další webové aplikace, jako jsou plánky dětských hřišť a parků nebo rady a informace k třídění odpadů. A čekají nás další zajímavé soutěže. Text a foto: red Když nevíte, kudy kam Osud si s námi někdy podivně zahraje. Závidím lidem, kteří nikdy nepoznali ten pocit, že jsou zahnáni do kouta páchnoucí klece, až na samý konec slepé uličky, ze které není úniku, že nevědí kudy kam, že už nemohou dál. Bezvýchodná situace. Takzvaná bezvýchodná situace. Neboť z každé situace vždycky existuje východ, nebo aspoň úniková cesta, skulinka, kterou lze proklouznout na denní světlo. Rakovina už samo to slovo v nás probouzí strach a úzkost. Sdělení onkologické diagnózy je vždycky šok, svěřila se nám paní Miluška, která o tom ví snad až příliš mnoho. I když jsem to vlastně celou dlouhou dobu, kdy jsem se bála jít k lékaři, čekala, stejně mě to zaskočilo: Bulka v prsu je pozitivní objednejte se na operaci! Proč zrovna já? ptala jsem pořád dokola. A sotva jsem se dostala z operačního sálu, další šok chemoterapie cytostatika to byly pojmy, které jsem si do té doby spojovala už jen se smrtí. Ale měla jsem štěstí na lékaře, kteří si udělali vždy čas na vysvětlení, co se se mnou vlastně děje a bude dít (bude vám špatně, ale dostanete léky ke zmírnění těchto problémů, budou vám padat vlasy, ale nebojte, zase narostou atd.). Začala jsem se o rakovinu prsu zajímat, abych se s tím vyrovnala psychicky. K psychologovi jsem se bála jít, tak jsem hledala vysvětlení v knihách, brožurách, na internetu, chodila na lékařské přednášky a postupně poznávala další ženy, které stihl stejný osud. A zjistila jsem, že člověk, který prožil podobnou zkušenost, může nejlépe rozumět pocitům, které mě trápí. Všechny změny fyzické (ztráta prsu, změna váhy na operované straně, špatná pohyblivost ruky, nežádoucí účinky chemoterapie a ozařování, oslabená imunita) působí špatně na psychický stav. Ale popovídat si a předat si zkušenosti s ženou, která už je několik let po léčbě a žije dál plnohodnotný život, to je víc než všechny prognózy lékařů, dodává to ohromnou sílu. Kontakt s ALENkami, tedy se ženami ze sdružení onkologických pacientek ALEN, mi vyloženě nabíjí baterky a přináší pohodu. Díky nim dnes už vím, že to nesmím nikdy vzdát, že s rakovinou můžu žít a naplno stejně jako před operací. Jen musím bojovat. Rakovina je zlá nemoc, je nesnadné ji překonat, k boji s ní je nutno zmobilizovat všechny síly. Člověk k tomu potřebuje nejen kvalitní lékařskou péči, ale i vlastní vůli a odhodlání nevzdat se. Potřebuje víru, že v tomto boji je možné zvítězit. Činnost sdružení ALEN, sdružení žen, které s tímto tvrdým bojem mají osobní zkušenost, napomáhá pochopení této nemoci, na jehož základě je pak snadnější vypořádat se s obtížnými fázemi průběhu léčby. Sdružení je otevřeno všem ženám s rakovinou prsu, které se chtějí svěřit se svými obavami a s problémy souvisejícími s nemocí. Více informací najdete na Sdružení žen ALEN Praha Vratislavova 156/22, Praha 2 Vyšehrad Kontaktní tel.: Každý život má svůj Mys dobré naděje... takové je heslo sdružení ALEN. A právě naději, oprávněnou naději, zde můžete nalézt. Lenka Neduhová Výstavy V galerii Tranzitdisplay se od do koná výstava Možnosti studentského života. V pobočce Městské knihovny Praha na Ostrčilově náměstí můžete v lednu navštívit výstavy Ludmily Dalíkové Kamenný betlém a malba na kámen se zimními motivy (prodloužena do ) nebo Petra Pichla Obrazy a hudba ( ). Otevřeno v provozní době knihoven, vstup volný. Divadlo Divadlo U Hasičů uvede mj v 19:00 komedii z anglického prostředí od A. Watkina Co v detektivce nebylo. Původní českou komedii J. Břehového Sborovna, která se zabývá problémy zemědělských učňů a jejich řešením prostřednictvím učitelského sboru, můžete vidět Začátky představení v 19:00. Veřejné nahrávky rozhlasového pořadu Tobogan se konají 9., 16., 23. a v 11:00. Malé vinohradské divadlo uvede k výročí narození Karla Čapka jeho Kapesní povídky (17:00 a 19:30) a na připravilo premiéru Sofoklovy Antigony se bude hrát Shakespearova Zimní pohádka a inscenace 1984 podle románu G. Orwella. Začátky v 19:30. Kino V Kině Mat se bude v lednu promítat např. drama ČR Protektor, francouzská kriminální komedie Galimatyáš nebo česko-slovensko-německé drama 3 sezóny v pekle. Děti mohou navštívit pásma pohádek S krtkem do pohádky nebo O hloupém peciválovi. Přednášky V Kulturní asociaci Nová Akropolis se bude pod názvem Mayové konat přednáška s videoprojekcí, kde se mj. bude hovořit o mayském ceremoniálním a magickém smyslu života. Přednáška konaná se zaměří na Mystiku čísel. Jazyku symbolů a mnohému dalšímu se bude věnovat přednáška Skrytý význam mýtů. Začátky v 19:00. Pro studenty a seniory snížené vstupné. Kluby Písničky zpod taláru bude Ivo Jahelka hrát v Balbínově poetické hospůdce zahrají Vladimír Mišík & Radim Hladík, BEATLES Revival (Mrtvej Brouk), 25. a Radim Hladík & Blue Efect unplugged a Ponožky pana Semtamťuka. Začátky ve 20:00. V klubu Rybanaruby vystoupí Lenka Vychodilová a David Noll v komorním pořadu Lemura a Kapr na strom, sestaveném z písniček, básniček a scének. Na improvizační večer známé vokální skupiny Yellow Sisters se můžete přijít podívat Začátky ve 20:00. Ples Vltavanu Dvakrát za rok spolek Vltavan v Praze, který má sídlo na Výtoni, zvedne kotvy a přesune své akce na druhý břeh Vltavy na Smíchov nebo na Malou Stranu. To když pořádá smuteční tryznu za utonulé u sochy Vltavy u mostu Legií (viz Noviny Prahy 2, říjen 2009) a podruhé, když pozve své členy a příznivce na velký ples, který je významnou součástí tradic a spolkového života. Není to žádný výraz nevěrnosti Vltavanů naší městské části, Praze 2. Stačí si připomenout, že již při svém vzniku si dal spolek Vltavan do svého názvu v Podskalí a na Smíchově. Tak si přejme Šťastnou a veselou plesovou plavbu s Vltavanem! Spolek Vltavan v Praze pořádá v pátek 29. ledna 2010 od 20:00 již 139. REPREZENTAČNÍ VLTAVANSKÝ PLES v Národním domě na Smíchově, Náměstí 14. října 16. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Křídlovanka a taneční skupina Josefa Štědroňského.

8 8 ČÍSLO 1 - LEDEN 2010 Vzdělání a společnost Noviny Prahy 2 Dopis z náměstí Míru XVIII Jedno z magických slov mého dětství bylo kolekce, které mělo jediný význam: krabice s čokoládovými oládovými bonbony na vánoční stromeček, každý kousek se stříbrným či zlatým poutkem na pověšení. Nevzpomínám si, že by u nás doma byla čokoláda jindy než právě o Vánocích, a proto nám kolekce při- charakterní lidi, protože musíme začít slavit a vyzdvihovat charakterní li- di, když už tu politiku ukradla ně- jaká mafie... V tu chvíli jsem si uvědomila, že právě tenhle kamarád slavný, s mnoha talen- ty a zároveň milý, hodný a naprosto fajnový je vlastně jeden z nedávných přírůstků do mé celoživotní padaly přímo pohádko-vé. sbírky pozoruhodných Byli jsme spíš chudí, ale nijak zvlášť mi to nevadilo, zdálo se mi, že všichni kolem jsou na tom podobně jako my. Každý rok tak probíhaly diskuse o tom, kolik kolekcí si budeme moci dovolit. Maminka obvykle řekla, Letos jen dvě kolekce, musíme šetřit, načež babička, ještě šetřivější, se chtěla spokojit s kolekcí jednou, tatínek poslouchal a neříkal nic a my se sestrou škemraly, aby se koupily aspoň tři... Na poslední chvíli však vždycky byly nejen tři, ale čtyři či dokonce pět kolekcí, a my, holky, jsme nadšeně ověšovaly stromeček ze všech stran a byly jsme tak způsobné, že ani jeden bonbon nezmizel před štědrovečerní večeří. Vzpomněla jsem si na kolekce proto, že v mé předvánoční ové korespondenci se častěji než obvykle osobností. Zdaleka to nejsou všechno celebrity, a dokonce je v této kolekci pár lidí bez maturity. Přes velkou různorodost je však spojuje několik hlavních rysů. Například nikoho primárně nemotivují peníze, postavení či sláva, nýbrž potřeba dělat dobré věci nejen pro sebe. Všichni jsou nějak tvůrčí a to, co dělají, dělají s maximálním nasazením a odpovědností. Jsou spolehliví, ukáznění, dodržují dané slovo. Vyznačují se také laskavostí, humorem, schopností empatie, otevřeností vůči světu a ostatním lidem, zvídavostí. Zato závistivci, cynikové, nenávistníci, nafoukanci, ufňukanci, manipulátoři, plagiátoři, lháři či podvodníci se do mé sbírky nikdy nedostali. Do nového roku 2010 přeji hodně objevovalo slovo sbírka neboli zdraví, pohody, šťastné hvězdy nad kolekce, tentokrát však nikoli v čokoládovém významu. Začalo to tím, že mě jeden můj čechoamerický kamarád pochválil za to, že sbírám hlavami a co nejvíc sbírek fajnových lidí. Ať jich stále přibývá, jako čokoládových kolekcí mého dětství! Jiřina Rybáčková Chanuka v Lauderových školách Zatímco ve většině škol v Praze 2 se v prosinci okna zdobila vánočními stromky, sněhovými vločkami a obrázky Mikuláše, v Lauderových školách při židovské obci se už čtrnáct dní před začátkem zimních prázdnin děti a studenti čile připravovali na oslavu Chanuky. Tento židovský svátek světel se slaví osm dní, během kterých Židé po celém světě zapalují každý večer ve svých oknech osmiramenný svícen chanukii na připomínku zázraku v jeruzalémském chrámě, který se odehrál v roce 165 př. o. l. Součástí oslav je podobně jako u Vánoc vzájemné obdarovávání drobnými dárky, hra s malou káčou, které se říká sevivon, nebo pojídání jídel smažených na oleji, nejčastěji koblih a bramboráků. I děti v židovské škole každý den během Chanuky společně před vyučováním zapalují velkou školní chanukii. Tento malý obřad je vždy doprovázen krátkým humorným představením jedné ze školních tříd. Děti z lauderovské školky se každý den věnují výtvarným činnostem spojeným s tímto svátkem, pečou společně koblihy a zkoumají vlastnosti různých druhů olejů a tuků. Děti prvního stupně se účastní celodenní Makabiády, tedy bojovky, v níž si na vlastní kůži ověřují své schopnosti spolupráce při úkolech inspirovaných chanukovým příběhem. Žáčci prvních pěti tříd se také poprvé zapojili do dobročinného projektu, při němž za peníze, které vybraly děti z bostonské židovské školy, nakoupili svíčky a barvy a připravili pěkné dárky pro klienty židovského domova sociální péče Hagibor. Studenti gymnázia a vyšších ročníků ZŠ se zúčastnili speciální chanukové párty organizované unií židovské mládeže a ve škole si užili makabiádu pro dospělé, tedy projektový den kooperačních her na chanukové téma. Text a foto: Tereza Váňová Mezinárodní konference v Londýnské V Základní škole Londýnská se ve čtvrtek 10. prosince uskutečnila významná mezinárodní konference, kterou škola pořádala ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumným ústavem pedagogickým a Evropskou komisí. Patnáctičlenná expertní skupina Evropské komise si prohlédla školu a navštívila třídy během odpoledního provozu. Následovala diskuze ve workshopech společně s pedagogy základní školy. Konference probíhala v anglickém jazyce. Cílem bylo vzájemně se informovat o různých způsobech zavádění a hodnocení klíčových kompetencí na úrovni školy a o tom, jak efektivně rozvíjet kompetence žáků. Výstup diskuze bude zahrnut do informační zprávy Evropské komise, kterou obdrží ministerstva školství členských zemí EU. Za zřizovatele školy zahájila konferenci vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Zuzana Folprechtová spolu s náměstkem Výzkumného ústavu pedagogického při MŠMT Mgr. Jaroslavem Faltýnem a ředitelem základní školy Londýnská Mgr. Martinem Ševčíkem. lan Adventní zastavení na Novoměstské radnici Hned poté, co starostka Jana Černochová s moderátorem Honzou Musilem vše zahájila, vydala se mezi stánky chráněných dílen a pořídila utěšenou hromadu vánočních dárků. Tradiční předvánoční setkání v historických prostorách Novoměstské radnice pořádala městská část Praha 2 již potřetí. Po celý den se to v mázhausu hemžilo trhovci i návštěvníky charitativního jarmarku všichni se zájmem okukovali a mnozí nakupovali výrobky chráněných dílen. Pestrý program si tentokrát užily všechny generace. Dopoledne ti nejmenší, pro které byl připraven Ten nejkrásnější dárek interaktivní program Z pohádky do pohádky plný soutěží a her. Odpoledne si přišly na své starší děti, ve Velkém sále se pro ně konal zábavný vánoční program Purkmistrovský ples. Nepřišli zkrátka ani dříve narození posezení v Kavárničce pro seniory (premiérové), spojené s ochutnávkou vánočních jídel a cukroví, rozhodně přispělo k předvánoční náladě většiny přítomných. K tomu se ještě V prosinci dostali klienti pobytového zařízení Centra sociálních služeb Praha 2 v Máchově ulici něco, co bylo pro ně velmi cenné: mohli se projet po předvánoční metropoli. Chtělo to jen dobrý nápad a osobní angažovanost. Nová ředitelka centra Mgr. Martina Rusnáková-Maroulová se ho s vzácnou angažovaností ujala po stránce organizační i propagační, zástupkyně starostky pro oblast sociální, bytové politiky, školství a mládeže PhDr. Eva Paulová mu poskytla svoji laskavou záštitu, a tak mohla být v několika dnech pro seniory, dlouhodobě ubytované v pobytovém zařízení, uskutečněna ojedinělá akce projížďka po předvánočně osvětlené Praze. To je toho!, říkáte si asi právě. Projížďka po Praze! Co je na tom tak zvláštního?! Vlastně nic. Pro nás relativně zdravé, mladé a soběstačné. Když však aktivizační pracovnice centra s nabídkou takové projížďky oslovily seniory v pobytovém zařízení, setkaly se s obrovským nadšením. Je mi skoro hanba to říct, ale pravda je, že dvě starší dámy se při představě, že by ještě něco takového mohly zažít, rozplakaly štěstím. Víte, jedna z těch paní už nebyla venku na ulici deset let Zkrátka, ohlas byl ohromný a na projížďku se jako jeden muž přihlásili všichni, kdo ji byli fyzicky schopni absolvovat. První jízda se konala v sobotu 12. prosince, další na stříbrnou neděli, pak v sobotu 19. prosince a na zlatou neděli, dokud se nevystřídali všichni. V autě hrály koledy, trasa projížďky se zpočátku klikatila po Vinohradech. Většina klientů centra je z Prahy 2 a toužila se porozhlédnout po známých ulicích. Potom se jelo přes Palackého náměstí kolem vánočního trhu, po nábřeží až k pohádkově osvětlené Pařížské ulici. Pan řidič hodně pomaloučku projel Staroměstské náměstí, pak se výletníci vydali nahoru k Hradu. Nakonec byla v plánu zastávka Součástí Adventního zastavení byly workshopy, kde se každý mohl zapojit do korálkování či zdobení perníčků za pomoci zkušeného perníkáře to zvládly i malé děti. mohli poučit, protože v kavárničce byla na programu i zajímavá přednáška. O jedinečný adventní hudební zážitek se tradičně postaral dětský sbor Štěpánka. Ve Velkém sále pak odpoledne vystoupili žáci Základní umělecké školy I. Hurníka a hudební produkce završil vánoční koncert komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum. Text a foto: len na vánočním trhu na náměstí Míru, aby všichni také mohli ochutnat punč nebo voňavou oplatku. Dopadlo to jinak. Pasažéři vánoční jízdy ale oplatku nechtěli, ani punč přiváželi si z projížďky cosi jiného. Ještě dnes je to na nich vidět. Světlo v očích a narovnanější ramena. A úsměv. Takový ten nekonečně dlouhý a hřejivý. Tak jak se vám to líbilo?, ptala jsem se. To byl ten nejkrásnější dárek! Dejte to taky do titulku, slyšela jsem ze všech stran. A převelikou chválu na pana řidiče, který jel pomaličku a tak krásně svým pasažérům celou cestu povídal o místech, kudy projížděli. Pan řidič, který prostě do auta, co s ním normálně rozváží z centra sociálních služeb obědy, naložil v adventním podvečeru několik babiček. Tak málo někdy stačí... Text: Lenka Neduhová, foto: CSS Vzkaz všem, kteří pomohli splnit sen Příběh Tomáše Langa možná znáte z televize Prima. Narodil se bez rukou. V jednatřiceti letech se mu konečně splnil životní sen. Má ruce. K naplnění snu přispěli i naši žáci. Školní samospráva rozhodla jednomyslně pomůžeme. Na konto Nadace Olgy Havlové, která pomoc zaštítila, jsme poslali výtěžek z akcí školy Na pomoc Tomášovi. Je velmi příjemné být ředitelkou školy, ve které děti a rodiče myslí na štěstí druhých. Hana Vítová, ředitelka ZŠ Na Smetance Ruce pro Tomáše Vědí o naší pomoci, o tom, že jsme od slov přistoupili k činům a náš dobročinný bazar umožnil odeslat na Tomášovo konto korun. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, který pomáhá nejen Tomášovi, ale spoustě dalších, kteří pomoc potřebují, pozval na slavnostní návštěvu zástupce žákovské samosprávy naší Základní Monika Granja pro děti připravila rychlý kvíz a za správné odpovědi si dva z nás odnesou krásné knížky. Než se rozloučíme, ještě převezmeme děkovný dopis pro všechny ze Smetanky a pro ty, kteří pomohli nejvíc, ještě čestné vstupenky na baletní večer. A nakonec se všichni na památku fotografujeme se všemi z nadace. Při loučení nás oslovuje školy Na Smetance! slečna Jitka Horáková, Je čtvrtek 5. listopadu, krátce po čtvrt na deset. S kytičkou, jak se sluší a patří, s deskami, ve kterých jsou naše obrázky a informace, s posledním příspěvkem nadace. Chvíli jen posloucháme a pak hlavně starší žáci popisují, jak celá akce ve škole probíhala. Naše obrázky a povídání k celému průběhu školní s překvapením zjišťujeme, že chodila k nám do školy Na Smetance a učila ji paní učitelka Věra Brožová a už odpovídáme, že Smetánek se stále pro Tomáše vyrážíme směrem pomoci poslouchá všech pět žen, kte- vydává atd. atd. k Senovážnému náměstí do sídla nadace. ré v nadaci pracují. Dozvídáme se pak Paní Eva Kvasničková nás vyprovází Sluníčko svítí na tuhle milou o pomoci postiženým lidem a do této a moc chválí všechny děti za skvělé vyré cestu. debaty se se svými poznatky kurážně stupování V dopise, který neseme A už zvoníme u dveří, pár schodů zapojují i mladší žáci naší školy. Paní do školy, jsou hřejivá slova A my a velmi srdečné přijetí. Předáváme kytičku i ostatní věci, usedáme ve starobylé pracovně a poděkovat přichází doktorka Černá je překvapena, kolik toho známe z vlastního života, a oceňuje, že nejsme lhostejní k druhým víme, že i nadále dokážeme pomáhat všemi možnými způsoby těm, kteří pomoc potřebují. Dobra není nikdy paní MUDr. Milena Černá, ředitelka a chceme a umíme pomáhat. Paní dost. ič

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 1 - LEDEN Slovo historika Psalo se před 100 lety Podle nejnovějšího úředního sčítání žilo na konci roku 1909 na Královských Vinohradech obyvatel. Ve městě bylo evidováno 1540 budov. A další domy každý rok přibývaly. Prakticky neustávající stavební ruch však přinášel obyvatelům okolních domů nejednu nepříjemnost... DNES O SPROSTÝCH NÁDENÍCÍCH, VINOHRAD- SKÉM HNOJIŠTI A LOUPEŽNÍCÍCH Ve městě pokračuje se chvatně v novostavbách po celou zimu. Ulice jsou namnoze v tak hrozném stavu, že ani povozem se do nich nemůže. Na všech stranách se kopá a mlátí, ale přitom také strašně huláká. Obyvatelé domů v ulicích, kde ještě stavby nové doplňují mezery, jsou celý rok ba i déle připravováni o klid. Jedním z průvodních jevů jakékoliv stavby byla a je zvýšená hlučnost, která však může mít různé podoby: Zaměstnaní dělníci a nádesi tak surově, že to vzbuzuje hnus a odpor. Na lešeních fackují se v hlučných hádkách, spílají si jméníci hulákají tak hrozně a počínají ny nejsurovějšími. Všechny tyto sprostoty musí inteligentní nájemníci, dámy a hlavně školní mládež poslouchati. Někteří dělníci si také při práci rádi zazpívali: Stejné veřej-ejné zlo působí oplzlé písně, které hlasitě zpívají zedníci na novostavbách před samými okny jiných, již obydlených domů. V samém středu města však paradoxně desítky let vzdoroval parcelaci pozemek tzv. Seidlova pole, což byla plocha ohraničená přibližně dnešními ulicemi Budečskou, Vinohradskou, Blanickou a Slezskou. K parcelaci a zástavbě tohoto území došlo až v době první republiky. V roce 1910 byla velká část tohoto pole nevábnou pustinou a skvrnou na tváři města: Větší hnojiště než je zde, nenajdete nikde jinde. Rozbité hrnce, lahve, mezitím papíry a všechny možné odhazky, vnitřnosti z drůbeže, ANTONÍN KLIMEK Dne 9. ledna si připomeneme páté výročí úmrtí vynikajícího historika PhDr. Antonína Klimka, noblesního člověka i vědce, předního znalce dějin meziválečného Československa. Antonín Klimek se narodil 18. ledna Po maturitě počal studovat na tehdejší Filozoficko-historické fakultě Univerzity Karlovy. Již její absolutorium představovalo v Klimkově případě malý zázrak po celou dobu hrozilo jeho vyloučení kvůli politické činnosti strýce, Adolfa Klimka, který v letech působil jako generální tajemník Čs. strany lidové a po Vítězném únoru spoluzakládal Radu svobodného Československa. Stigmatu synovce nepřítele lidu byl Antonín Klimek zbaven až po listopadu Je tedy pouze logické, že mu nebylo umožněno působit v oboru, který vystudoval a pro nějž byl beze všech pochybností disponován jako málokdo. Jeho žádost o zaměstnání odmítlo více než dvacet institucí a jen šťastnou shodou okolností se mu podařilo zakotvit v pražském archivním depozitáři koncernu Škoda Plzeň, kde působil jako vedoucí v letech Pro Antonína Klimka bylo typické, že i v nepříliš příznivých podmínkách našel možnost, jak se dostat k materiálům běžně nepřístupným i tzv. marxistickým historikům. Více než dvacet let mohl nerušeně a systematicky studovat mimořádně zajímavé fondy tzv. Masarykova a Benešova archivu. V roce 1990 se Klimek stal vědeckým pracovníkem tehdejšího Historického ústavu Armády České republiky a jeho hvězda počala strmě stoupat. Patřil zřejmě k nejpilnějším českým historikům poslední dekády 20. století. V krátkém sledu publikoval více než deset knižních monografií, z nichž nejzásadnější představují dva díly Velkých dějin zemí Koruny české Vedle publikační činnosti se s mimořádným ohlasem věnoval i popu- V roce 2007 městská část Praha 2 ocenila mimořádnou osobnost dr. Antonína Klimka udělením čestného občanství, in memoriam. larizaci moderních českých dějin v rozhlasových a televizních pořadech. Antonína Klimka jsem poznal jako student praktikující v Armádním muzeu na Žižkově. Náš pohled na naši historii představoval překvapivý souzvuk. Po několika debatách jsme zjistili, že máme stejnou krevní skupinu, a přes značný věkový odstup jsme se stali přáteli. Obdivoval jsem Klimkovu erudici a nesmírně jsem si vážil jeho velkorysosti, s níž byl ochoten zasvěcovat mne do tajů historické vědy. Obdivoval jsem i jeho statečný občanský postoj před listopadem 1989, který se ovšem nevytratil ani v letech následujících, kdy šel neomylně proti proudu a kladl otázky, které byly nejen nepopulární, ale mnohdy i nepříjemné a bolestné. Antonín Klimek byl nesmírně slušný, hodný a velkorysý člověk. Jeho smrtí ztratila česká historická věda osobnost zcela mimořádného formátu. Jan B. Uhlíř popel všech možných odstínů a dokonce i vysypaná stará sláma ze slamníků. Máme podezření, že všechny partaje z Chocholouškovy (dnes začátek Slezské ul.) a Slezské ulice nedávají donášeti popel do obecních vozů a že večer v sáčkách od mouky neb v bedničkách raději popel nosí na toto pole. Stejně jako kdekoliv jinde se na Vinohradech běžně kradlo a přepadávalo. To nebylo pro redaktory místních no- vin žádné překvapení, ale poukáza- li na jiný aspekt: K četným případům přepadání, jež se za noci na Král. Vinohradech odehrávají, druží se nyní i přepadání večerní! Tři nebezpečná individua spojila se k oloupení jisté paní s děvčátkem, a provedla to velmi rafinovaně. První z lupičského trojlístku dámu oloupil a druzí dva zadrželi její pokřik ujišťováním, že se pustí za zlodějem, načež upláchli všichni tři udělavše si ještě takto dobrý den z publika. Opakovaným útokům pak musel čelit jistý úředník bydlící u Riegrových sadů: Téhož úředníka vyhlédla si dvě individua a když shledala, že chodí pravidelně v noci domů, číhala naň a pronásledovala jej. Několikráte jim unikl, ale posléze, když u samého svého domu upachtěn teprve vyvázl, rozhodl se, že raději najme si zvláštní pokoj v Praze, kam nyní chodí na noclehy. Výčet výše zmíněných skutků končil tradičním konstatováním, a jistě zbožným přáním většiny obyvatel města: Jest třeba lepších bezpečnostních opatření na Královských Vinohradech! Michal Frankl Výstava Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích od středověku do počátku 20. století nabízí obdivuhodně komplexní pohled do historie tohoto oboru lidského konání. Návštěvníci tu mohou zhlédnout Výstava nabízí také nebývalý soubor nástrojem léčení, a to jak akademické zajímavé a málo známé exponáty herbářů. Od slavných a vzácně vystavovaných medicíny, tak lidového či spíše popu- z českých i soukromých sbírek, mapující děl J. Černého a P. A. Mattiolárního léčitelství. vývoj diagnostických metod liho ze 16. století až po lidové herbáře Pořadateli výstavy jsou Novoměstská a léčebných postupů. Ty se prolínaly, ovlivňovaly a střetávaly tak, jak se od středověku vyvíjela medicína univerzitně vzdělaných lékařů na jedné straně a na druhé straně působení lékařů bez vzdělání, praktikujících drobnou chirurgii, a mastičkářů a bylinkářů, praktikujících hlavně na venkově. V novověku se institucionalizovaná medicína a léčitelství začaly oddělovat. Plně se pak oddělily v 18. století doba osvícenectví a empirismu si dala za cíl bojovat proti pověrám a znamenala počátek rozvoje přírodních věd. pro lidi i dobytek století následujících. Tradiční farmacie, lidová i lékárenská, využívala nejen byliny, ale i přípravky z živočichů. Výstava ukazuje zajímavé příklady jako bezoár, mumio nebo sušené netopýry. Najdou se tu i chirurgické nástroje od středověkých až po poměrně sofistikované instrumenty 19. století. Řada z nich ukazuje šíři výkonů, které prováděli řemeslní ranhojiči v průběhu staletí... od pouštění žilou po operace kýly, od tahání zubů po trepanace. Objevy moderní přírodovědy elektřina či radioaktivita se rovněž staly radnice Praha, p.o., a Felicius, o.p.s., Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. a Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny. Autory výstavy jsou PhDr. Dana Motyčková, CSc., z Etnologického ústavu Akademie věd ČR a Mgr. Šimon Krýsl ze Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny. Výstava se koná pod záštitou radního Magistrátu hl. města Prahy PhDr. Milana Pešáka. Je součástí festivalu Pražské Brány 2009 a bude pro veřejnost otevřena až do 28. ledna, denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. Text: kol/len, foto: len Vyšehradská zastavení Od pouštění žilou k trepanaci Léčebné pomůcky z druhé poloviny 19. a počátku 20. st., inspirované objevy v oblasti elektřiny: Tak např. Voltův kříž měl nošením na krku odpomoci od revmatických bolestí, Gaifeho neurostimulátor stimuloval střídavým proudem nervy pomocí elektrod přikládaných na kůži. Až do konce ledna se na Novoměstské radnici nabízí jedinečná šance nahlédnout pod pokličku felčarům dávných i ne tak vzdálených dob. Je k nevíře, co všechno kdy lidem posloužilo k upevnění zdraví nebo dokonce k záchraně života. nedostatečné. Proto se přikročilo k jejich radikální přestavbě. Nejinak tomu bylo na Vyšehradě. Vypracována byla velkolepá koncepce, jejíž součástí se stala i výstavba barokní zbrojnice v souběžné linii podél jižní fronty kapitulního kostela sv. Petra a Pavla. Zbrojnice měla zároveň sloužit jako kasárna. K realizaci se přikročilo již v roce 1654 pod vedením stavitelů Jana de Capauliho a Carla Luraga. Barokní zbrojnice, čtyřkřídlá jednopatrová budova s protáhlým vnitřním dvorem, měla obdélníkový půdorys o úctyhodné velikosti 90 x 36 metrů. Její fasády byly až na detaily prosté, tak jak se slušelo na objekt, který neměl reprezentační charakter. Stropy byly převážně dřevěné trámové, objekt nebyl podsklepen. Když přestal Vyšehrad sloužit vojenskému eráru, stala se zbrojnice majetkem města. To pronajalo objekt poštovní správě, která tady zřídila nejen kanceláře, ale i garáže, opravnu aut včetně lakovny, rozsáhlé sklady prken a dalšího hořlavého materiálu. Již od roku 1919 bylo soustavně upozorňováno na nevyhovující a nebezpečný stav budovy, především z hlediska možného požáru. O čtyři roky později byl vydán podrobný soupis závad: Kamna a dlouhé tahy nejsou odstraněny, kouřovody vyvedeny okny, stále se používá skladiště benzinu, lakovna v prvním patře má strop, stěny i podlahu pobitou lepenkou, v truhlárně se skladují hobliny, jsou zde velké zásoby prken, koudele a dřevité vlny, garáže jsou přepaženy pouze dřevěnými stěnami, ve skladištích dalšího materiálu je velký nepořádek atd. V takto nebezpečném objektu pak pracuje na 150 lidí. Stavební úřad navrhl objekt okamžitě vyklidit, avšak to bylo neustále odkládáno. Ve dvoře bylo ještě k tomu zřízeno rozsáhlé oddělení pro autogenní sváření. Devítkový škapulíř, poměrně rozšířený v lidovém prostředí. Textilní polštářek nebo kovový obal obsahoval několikrát přeložený aršík papíru, složený z devíti políček s drobnými rytinami: Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého, sv. Ignáce či sv. Františka. Pod prostředním odklápěcím obrázkem bývaly uloženy drobné předměty jako kousky půdy a bylin z posvátné země, drobné medaile a svátostky, křížky, polykací obrázky, kousky vosku a relikvie, kůstky zvířecí i lidské... POŽÁR BAROKNÍ ZBROJNICE Po skončení třicetileté války, datované uzavřením vestfálské mírové smlouvy dne 24. října 1648, bylo shodně konstatováno, že vzhledem k modernizaci válečné techniky jsou hradby chránící pražská historická města zcela Neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat. Dne 10. ledna 1927, krátce po 18. hodině, začalo hořet v truhlárně v přízemí. V samém počátku se oheň pokoušeli uhasit Karel Kavírek, bydlící v objektu, a policejní nadstrážmistr František Pospíchal. Teprve když zjistili, že je oheň nad jejich síly, použili sto metrů vzdálený požární automat k přivolání hasičů. Ti přijeli sice velmi brzo, ale mezitím nabyl ohnivý živel značných rozměrů. Požární útok ztížila skutečnost, že přízemní okna byla zamřížovaná a vrata zatarasená, takže musela být rozsekána. Proto museli hasiči zprvu proniknout po žebříku do prvního patra. Při tomto úkonu se žebřík zlomil a hasič Kutil z něho spadl. Další nešťastnou okolností bylo, že vodovod v obvodu vyšehradské citadely měl pouze průměr 80 mm a nebyl dimenzován pro případný požár tak velkého objektu. Proto další voda musela být přiváděna hadicemi až z Pankráce. Oheň se stále rozrůstal, hořely i garážované automobily, došlo k explozi sedmi bomb autogenního sváření. Musely být povolány posily. Celkem se hasebních prací, které trvaly až do druhého dne, zúčastnil nejen profesionální hasičský sbor ze Sokolské ulice, ale i dobrovolné sbory z Vršovic, Vinohrad, Krče, Podolí, Žižkova, Košíř, Radlic a Nuslí. Vyžádána byla i pomoc vojáků pražské posádky. Kvůli nebezpečí rozšíření požáru se průběžně vykonávala hlídka ve věžích a v půdních prostorách chrámu sv. Petra a Pavla, stojícího v těsné blízkosti. Rozlehlá barokní zbrojnice byla požárem zcela zničena a následně došlo k její demolici. Dnes je v těchto místech provedena parková úprava v každém rohu stojí monumentální sousoší Josefa Václava Myslbeka. Jedinou památkou na tento kdysi největší vyšehradský objekt zůstaly dva barokní pískovcové portály, které byly v roce 1934 zrcadlově vestavěny do ohradní zdi parku při východu před hlavním průčelím chrámu. Text a foto: Eva Hrubešová

10 10 ČÍSLO 1 - LEDEN 2010 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 Je Vám 65 až 105 let? Právě pro Vás je tady občanské sdružení Buena Vista Vinohrad. POŘÁDÁME: Cvičení pro radost: Rádi byste udělali něco pro svou kondici, zlenivělé svaly či bolavá záda? Přijďte si zacvičit pod vedením zkušené fyzioterapeutky do tělocvičny Lauderových škol v Belgické 25. Každý čtvrtek od 15:00 do 16:00. Výtvarná dílna: Rádi byste zkusili něco nového? Dejte prostor sami sobě. Tvořivost a fantazie je v každém z nás, citlivá arteterapeutka vám je pomůže probudit. Nikdy není pozdě, právě teď je dobrý čas. Počínaje 6. říjnem vždy první úterý v měsíci, klubovna DPS Záhřebská 15, od 15:00 do 16:00. Přihlášky na tel.: Na vás se těší vaše o.s. Buena Vista Vinohrad. PROSAZ, občanské sdružení, zabývající se sociální rehabilitací občanů se zdravotním postižením a poskytováním služeb: osobní asistence domácí péče sociální poradenství krizová telefonická intervence Zaměstnáváme zdravotně postižené osoby. Najdete nás na Pomáháme 18 let nyní, prosím, pomozte Vy nám. Děkujeme! číslo účtu: /5500 PEVNOST České centrum znakového jazyka, o. s. pořádá intenzivní kurzy znakového jazyka Zima Vždy pětkrát týdně čtyři vyučovací hodiny. Nabízíme tři skupiny v termínu skupina PO PÁ od hod. 2. skupina PO PÁ od hod. 3. skupina PO PÁ od hod. Bližší informace a přihlášky najdete na Tel./fax: , GSM: SHAOLIN KUNG FU Přirozená cesta k sebepoznání Každý pátek 18:30 20:00, Dům dětí a mládeže, Slezská 21 Tradiční cvičení SHAOLIN KUNG FU pro děti, rodiče s dětmi i dospělé. Přihlásit se může každý, kdo má chuť se zapotit, získat duševní i fyzickou rovnováhu. Naučíte se zajímavé a velmi účinné techniky. Cvičení zlepšuje koordinaci pohybu, soustředění, posiluje obranyschopnost organismu a co je hlavní, cvičíte si pro RADOST. Podrobnosti na tel.: STÁŘÍ MŮŽE BÝT DŮSTOJNÉ Osamělí lidé v pokročilém věku se často setkávají s nezájmem okolí a jsou ponecháni bez pomoci svému osudu. Mnohdy pak stačí jen krůček k tomu, aby se ocitli v tíživé či bezvýchodné životní situaci. Nově vzniklý Nadační fond Firm4y - Senior si klade za cíl pomoci těmto lidem v sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti. Chceme přispět nejenom na vybavení domů pro seniory, zajištění pečovatelské služby či nákup zdravotnických prostředků, ale také na další vzdělávání seniorů a podporu jejich aktivního života. Podstatné je přispět na dobrou věc a nezavírat oči před problematikou stáří. Na internetových stránkách má každý možnost napsat své podněty a návrhy, kam v budoucnu směřovat získané prostředky. Dále je zde k dispozici bezplatná inzerce všeho druhu, seznamka, diskusní fórum a mnoho dalších informací. Nadační fond Firm4y - Senior děkuje všem, kterým nejsou osudy seniorů lhostejné a podílejí se na prospěšné činnosti. Na snímku klienti Centra sociálních služeb Praha 2 K O N T A K T Nevíte si rady? Neorientujete se v systému sociálních služeb a dávek? Nevíte, na co máte nárok? Jste bez práce? Využijte služeb informačního a poradenského střediska KONTAKT Centra sociálních služeb Praha v Ječné 3. Poskytujeme informace a poradenství v oblasti státní sociální podpory pomoci v hmotné nouzi a ve finanční tísni příspěvků na péči důchodů v oblasti rodinného práva v pracovně právní oblasti bydlení a nájemních vztahů zprostředkování kontaktů na jednotlivá zařízení a organizace právní poradenství poradnu pro osoby se speciálními potřebami poradnu pro osoby ohrožené domácím násilím poradnu pro osoby se zdravotním postižením JOB KLUB komplexní poradenství pro seniory. K dispozici jsou tematicky zaměřené adresáře. KONTAKT upravil od provozní dobu poraden a rozšířil své služby. Všechny nabízené služby jsou bezplatné! KONTAKT, tel.: JOB klub, tel.: , INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY O prázdninách zahájil provoz neziskový internetový projekt pro seniory: na naleznou zajímavý informačně-zábavní systém. Hned v prvních dnech provozu se zde vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy. Navštivte web Třeba se budete rádi vracet. Živá paměť, o. p. s. Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Palác YMCA, Na Poříčí 12 (1. patro), Praha 1 Tel.: Kontaktní osoba: Marie Janoušková, Program akcí, na které je třeba se předem registrovat, najdete na Klub REMEDIUM centrum aktivit pro seniory bezplatné sociálně aktivizační služby: kluby, mozkový jogging, poradenství, setkávání, terapie placené kurzy: cvičení, jazyky, počítače a internet relaxační pobyty, výlety a internetová kavárna Adresa: Táboritská 22, Praha 3 Tel.: Nově otevřený seniorský portál O. S. HYPERAKTIVITA Institut pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti výchovné a speciálně-pedagogické poradenství volnočasové aktivity a doučování hyperaktivních dětí osvětově rekreační pobyty pro rodiny s hyperaktivními dětmi sociálně-rehabilitační pobyty pro hyperaktivní děti. Služby lze využít bez doporučení lékaře, stačí nás kontaktovat na tel.: a domluvit konzultaci. VIOLA JE VOLBA V CSS Praha zahájilo provoz Informační a poradenské centrum VIOLA (IPC). Nabízí pomoc lidem, kteří mají konfliktní vztahy s blízkými, těm, kteří byli vykázáni, ublížili partnerovi, bojí se rozpadu vztahu či k rozpadu vztahu kvůli jejich chování došlo, obávají se dopadu na děti. Funguje NONSTOP na Lince důvěry a na tel. IPC Viola (Po a Čt 11:00 13:00). Zde odborník pomůže zorientovat se v situaci, poskytne informace o praktických postupech řešení nebo kontakty na pomáhající organizace. Nabízíme také jednorázové i opakované osobní konzultace s poradcem-psychologem. IPC Viola funguje bezplatně a klient může vystupovat anonymně. Nový program pro děti ze znevýhodněného prostředí Pro děti v Praze připravila HESTIA, o. s. nový sociálně-preventivní dobrovolnický program KOMPAS. Jeho název vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Základní myšlenkou je poskytnout širší skupině znevýhodněných dětí a mládeži hodnotné trávení volného času, zábavu a přátelství ve skupině, dobrovolníkům pak možnost vedení skupiny a získání kvalitní praxe, při které si vyzkouší sebe sama a svůj potenciál. Do programu budou zapojeny zejména neorganizované děti a mládež, které se k programu dostanou přes doporučení pedagogicko-psychologické poradny, školy, kurátorů apod. Zároveň je určen pro děti s potřebou větší podpory při zapojování do kolektivu. Jednou týdně na cca 2 3 hodiny se po dobu 5 měsíců setkává skupina 6 znevýhodněných dětí a 2 vyškolených dobrovolníků. Náplní setkání jsou nejen hry, výlety a soutěže, ale i další aktivity zaměřené na získávání sociálních dovedností, které zároveň vycházejí ze zájmů a potřeb dětí. Kontakt: koordinátorka programu KOMPAS Mgr. Hana Kušková, tel.: , mail: Mluvit bez obav! INFOLINKA ULICE PRAHY 2 funguje bezplatně na tel.: Na této lince nabízí MČ Praha 2 pomoc při řešení: znečištění ulice, chodníku, nepořádek ze stavby zábory ulice, chodníku: kontejner, lešení, výkop apod. poškozený povrch chodníku, vozovky, parkové cesty poškození městského mobiliáře, stromořadí, dopravního značení, světelné signalizace havarijní stav objektů, ohrožující chodce: fasády, římsy, okapy, komíny hluk ze stavby, z produkce na veřejném prostranství nebo v restauracích či klubech termíny komplexního úklidu komunikací (s odtahy) svoz komunálního odpadu: domovní, tříděný, velkoobjemový, nebezpečný poruchy veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace, plynovodu K dispozici je také Nemůžete se vyjádřit, jak byste chtěli? Máte potíže s komunikací? Bojíte se nebo nejste schopni si vyřídit různé záležitosti na úřadech? Kvalita komunikace mezi lidmi je dnes nepostradatelná pro plnohodnotně prožitý život. Dospělí po cévní mozkové příhodě či těžkých úrazech hlavy a operacích mozku se ocitají spolu s rodinou v situacích, kdy si nevědí rady. Pomůžeme při jednání s úřady a institucemi, nasměrujeme Vás na zdravotnická zařízení a odborníky pro poruchy komunikace a hybnosti, poskytneme ve Vašem domácím prostředí sociální rehabilitaci. Kancelář Občanského sdružení LOGO najdete na Karlově nám. 15, v 1. patře nad Albertem. Internet: tel.: , Tram: 3, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, metro: Karlovo náměstí, parking: před kostelem sv. Ignáce

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 1 - LEDEN Vážení absolventi, bývalí pedagogové školy Na Smetance, obracíme se na Vás s prosbou, zda byste škole mohli zapůjčit rozmanité materiály fotografi e, sborníky, třídní kroniky, zapsané vzpomínky, sešity apod. pro chystanou výstavu. Ta by byla uspořádána v prostorách školy v květnu Bližší informace na nebo na tel.: PaedDr. Hana Vítová, ředitelka ZŠ Na Smetance Dárkový poukaz na brýle ZDARMA Při zhotovení kompletních brýlí dostanete na tento poukaz druhou brýlovou obrubu zdarma. Bližší informace na provozovně Oční Optika Progres pod Rozhlasem Vinohradská 343/6, Praha 2 Tel.: NP2/38/2008 NP2/43/2009 NP2/55/2009 Malířské a lakýrnické práce , NP2/28/2008 NP2/38/2006 OPRAVY Tel.: STĚHOVÁNÍ AKCE LEDEN důchodci 10% sleva, KM po Praze ZDARMA. Zajišťujeme také vyklízení, bourání a malování. Tel.: NP2/20/2007 NP2/31/2009 NP2/51/2009 POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU TERAPIE SPASTICITY CEREBRUM Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin srdečně zve všechny zájemce na přednášku Terapie spasticity. Spasticita komplexní porucha svalového tonu bývá častým následkem poškození mozku. Zhoršuje hybnost a pohyblivost, omezuje člověka v běžných denních činnostech a zhoršuje kvalitu života. Svalový tonus je možné ovlivňovat různými způsoby. Chcete-li se dozvědět více, jste srdečně zváni na lednovou přednášku. Přednáší: Mgr. Silvie Táborská. Termín přednášky: od 17:00. Křižíkova 56/75, Praha 8 (3 min. od metra Křižíkova). Registrujte se prosím do na tel.: nebo na u: Svoz velkoobjemového odpadu VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V lednu nebudou z provozních důvodů přistavovány velkoobjemové kontejnery na obvyklá stanoviště. Občané mohou využít k odložení odpadu areál společnosti KOMWAG, a. s. v Perucké 10 a Sběrné dvory hl. m. Prahy. Informace také na bezplatné infolince Ulice Prahy 2 na tel.: SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu do Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity jejich objemu pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu. NP2/73/2003 NP2/35/2009 KOUPÍME byt na Praze 2 do 3 mil., vše vyřídíme. Rychle a spolehlivě. Pomůžeme se stěhováním. Tel.: TLUMOČNICKÁ SLUŽBA PRO NESLYŠÍCÍ ONLINE Nezisková organizace APPN, o. s. poskytuje od října 2009 tlumočení po internetu. S tlumočníkem je možné se spojit v pracovní dny od 9:00 do 17:00. JARNÍ PRÁZDNINY V KRKONOŠÍCH Pro děti ve věku 6-17 let nabízíme již 11. sezonu pobyt s lyžováním a angličtinou v Janských Lázních. Termíny: a Kontakt: Jazyková škola Perfect Školská 26, Praha 1 Tel.: , NP2/53/2009 NP2/60/2009 NP2/4/2009 Kluci i holky, hledáte ten pravý sport? Chtěli byste zkusit nový sport a dělat něco jiného než ostatní? Je vám 9 až 17 let? Přijďte veslovat k nám do Blesku! U nás najdete nejen skvělé zázemí klubu, který letos po páté v řadě vyhrál Mistrovství České republiky družstev, ale i výbornou partu, neopakovatelné zážitky (např. v létě jedeme po Labi až do Hamburku, bereme s sebou i kola, v zimě jezdíme na hory), ale především zdravý sport, který rozvíjí celé tělo. Zkuste si s námi zatrénovat, nebo se přijďte jen podívat každý všední den odpoledne od 4 hodin do loděnice, která se nachází na Veslařském ostrově 62 (naproti bazénu v Podolí, je to druhá budova od mostu spojujícího nábřeží s Veslařským ostrovem). Více informací na tel.: , Těšíme se právě na tebe! CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 2 A BUENA VISTA VINOHRAD zvou všechny seniory, příznivce cestování a vyprávění cestovatelských zážitků na přednášku a promítání z cest po Francii, Německu a Madeiře spojenou s nabídkou zahraničních zájezdů vhodných pro seniory. Přednáška se koná v pondělí 25. ledna 2010 ve 14 hodin v jídelně Centra sociálních služeb, Máchova 14, Praha 2. Bližší informace Mgr. Eva Hrabětová, tel.: Sběrné dvory hlavního města Prahy (zdarma pro občany hl. m. Prahy) Provozní doba po pá: 8:30 17:00, so: 8:30 15:00 Zakrytá, Spořilov Generála Šišky, Modřany tel.: , tel.: provoz.: Pražské služby, a. s. provoz.: Správa bytových objektů Puchmajerova, Jinonice Teplárenská 5, Kyje tel.: tel.: , provoz.: Pražské služby, a. s. provoz.: Praž. služby, a. s., VS-Ekoprag Klikatá 1238/90 c, Košíře Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy tel.: tel.: provoz.: Pražské služby, a. s. provoz.: Pražské služby, a. s. Proboštská 1, Dejvice V sudech 1488, Radotín tel.: tel.: provoz.: Pražské služby, a. s. provoz.: Technické služby Radotín Voctářova, Libeň Chvalkovická 3, Horní Počernice tel.: , tel.: provoz.: Ipodec čisté město, a. s. provoz.: ÚMČ Praha 20 Pod Šancemi 444/1, Vysočany Bečovská 939, Uhříněves tel.: tel.: provoz.: Pražské služby, a. s provoz.: Pražské služby, a. s. Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav v množství do 1m 3 zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky (25 Kč za kus), vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa ). Poznámka: Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltovou lepenku obsahující dehet, azbest apod.).

12 12 ČÍSLO 1 - LEDEN 2010 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Kde se nachází pamětní deska prof. Vladimíra Krajiny? Vážení čtenáři, nekolejový prostředek pražské hromadné dopravy, který byl předmětem minulé soutěže, byl trolejbus. Dárek za správnou odpověď zasíláme B. Fleissigové z ul. Na Hrádku, Ing. V. Špičkovi ze Sokolské ul. a I. Neradové ze Sekaninovy ul. Fotosoutěž Mezi řadou význačných osobností z naší městské části zaujímá čestné místo prof. Vladimír Krajina ( ). K jeho poctě byla odhalena pamětní deska za účasti rodiny a mnoha význačných hostů v říjnu Vladimír Krajina se r habilitoval na Karlově univerzitě ze systémové botaniky a rostlinné ekologie a r byl jmenován řádným profesorem, a to se zpětnou platností. Světově proslulý botanik a ekolog se do paměti národa zapsal především jako výrazná osobnost protinacistického odboje. Počátkem r byl zatčen gestapem a následně vězněn v Malé pevnosti v Terezíně, krátce také v zámečku Jenerálka. Po skončení války byl vyznamenán Československým válečným křížem a medailí Za statečnost. Stal se generálním tajemníkem Národněsocialistické strany a jejím poslancem v Národním shromáždění. Tak jako neohroženě vystupoval proti nacismu, postavil se i proti zvůli komunismu. Proto po únoru 1948 musel ilegálně odejít do exilu. I zde pracoval nejen vědecky, ale také politicky pro návrat demokratických poměrů ve své vlasti. V březnu 1990 mu prezident Václav Havel udělil Řád bílého lva I. stupně. Prof. Krajina zemřel r v Kanadě, urna s jeho popelem je uložena na Vyšehradském hřbitově. Soutěžní otázka proto zní: Kde se nachází pamětní deska prof. Vladimíra Krajiny? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na e- mail a to nejpozději do U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat případnou výhru. Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru Do roku 1972 jezdil Vyšehradským tunelem také trolejbus Zimní pohádka v Národním domě V rámci VI. ročníku Mezinárodního hudebního a tanečního festivalu dětí a mládeže se v Národním domě na Vinohradech koná 7. ledna 2010 od 17:30 galakoncert Zimní pohádka, jehož součástí budou zábavné hry a kolové tance pro děti (od 17:00 ve foyer Národního domu). Diváky čeká jedinečná atmosféra svátku, kterou vytvoří mistrovská vystoupení talentovaných mladých umělců z Čech a Evropy. Program galakoncertu představuje výběr z nejzajímavějších čísel laureátů festivalu. Více na cestovní průkaz obraz nahého těla první část tajenky tropická rostlina italsky hodina římská šestka vykořisťovatelé listnatý strom město na Ostravsku druhá část tajenky povzdech chovatel rybiček zeď tady dýmka suma plošná míra rodový znak předěl filmový dvojník chem. zn. tantalu davy lidí bůžek lásky čin (básnicky) oblak jeden ze smyslů obvazová potřeba bujní koně drtiče obilí anglicky bohatý Na křižovatkách pozemních komunikací nebo tramvajových drah fungují již několik desítek let soustavy zařízení, která řídí bezpečnost provozu. Zpočátku se používala pouze na železnici. Od roku 1868 bylo první silniční zařízení nainstalováno v Londýně. První (viz tajenka) u nás začal fungovat na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do Správné znění tajenky z minulého čísla: školní řád. Vylosovanému výherci, J. Knapové z Legerovy ul., zasíláme dárek. Pečovatel/ka roku 2009 Ve středu 2. prosince 2009 předala první dáma České republiky, Livie Klausová, na Novoměstské radnici ocenění třiatřiceti pečovatelkám a pečovatelům z celé republiky. Titul Pečovatel/ka roku 2009 byl udělen deseti nejlepším, ostatní obdrželi čestná uznání za svou práci. Hlavním smyslem ocenění Pečovatel/ ka roku je pozvednout význam této profese a upozornit veřejnost a média na nelehké povolání. Akci vyhlašuje a pořádá Diakonie Československé církve evangelické Středisko křesťanské pomoci v Praze společně s Českou asociací pečovatelské služby. I tentokrát se konala pod záštitou a za účasti manželky prezidenta republiky Livie Klausové. Za městskou část Praha 2 se slavnosti zúčastnila radní Aleksandra Udženija (na snímku). Pečovatelé a pečovatelky se starají o lidi oslabené, dlouhodobě nemocné, s postižením po úrazu či s celoživotním postižením. Kromě jiného jim pomáhají s nákupy, osobní hygienou, úklidem a další nezbytnou péčí o domácnost. Pro mnohé seniory a lidi se zdravotním handicapem jsou navíc jediným kontaktem se světem. Prožívají s nimi bolesti a těžkosti života, rozdávají lásku, radost. Vědomě si vybrali práci, či spíše poslání, při kterém dávají kus sebe. Největší odměnou jim bývá úsměv osamělých, postižených a umírajících lidí. Jejich nejdůležitějším každodenním vkladem je empatie, umění naslouchat, laskavost, obětavost a trpělivost. Přestože je z demografického vývoje zřejmé, že v budoucnu bude těchto pracovníků zapotřebí ještě více, než nyní, je práce pečovatelů a pečovatelek nedoceňována. Chceme ocenit práci pečovatelů a pečovatelek a získat tomuto povoláni vážnost a respekt, který mu po právu náleží, říká Mgr. Libuše Roytová, ředitelka Diakonie ČCE Střediska křesťanské pomoci v Praze. Mgr. Věra Víchová Evropské projektové dny ve školách S cílem vytvoření vícestranného mezinárodního projektu v rámci komunitárního programu Comenius Jobshadowing zorganizoval ve dnech 14. a 15. prosince odbor školství Úřadu městské části Praha 2 přípravnou návštěvu zástupkyní školství ze švédského města Solna (region Stockholm) v Základní škole Slovenská 27 a v Mateřské škole Šumavská 37. Zahájení pracovního pobytu v čase adventním pro paní Eriku Lundström a Cecilii Strőmberg bylo symbolické, zúčastnily se vánoční besídky školních dětí v divadle U Hasičů. Kromě setkání s ředitelkami dvou škol, které do projektu vstupují, se reprezentantky švédské školské administrativy přivítaly také s radní MČ Praha 2 paní Janou Babickou a vedoucí odboru školství Ing. Zuzanou Folprechtovou. První den pracovního setkání se uskutečnil v ZŠ Slovenská, druhý den probíhal v MŠ Šumavská. Podstatou přípravy dvouletého projektu bylo bližší poznání odlišností školských systémů a projednání možností projektových témat, která budou následně zpracována do formulářů žádostí u příslušných národních agentur pro Vítaným zpestřením návštěvy Eriky Lundström a Cecilie Strőmberg v Praze 2 byla besídka v divadle U Hasičů na snímku v doprovodu Ing. Zuzany Folprechové (sedící vpravo). evropské vzdělávací programy. Na závěr se účastníci projektu sešli v odboru školství, kde proběhlo shrnutí závěrů z přípravných jednání. Školy se tak postupně zapojují do naplňování jedné z oblastí kurikulární reformy, ke které Česká republika před několika lety přistoupila v oblasti školství v rámci evropského prostoru. Kurikulární reforma je základním pilířem školské reformy a programu celoživotního vzdělávání. Téma Jobshadowing je ideální možností vzájemné výměny zkušeností metodického řízení, pedagogických zkušeností a odborných znalostí. Dalším krokem v programové spolupráci bude zapojení žáků do projektu na společné téma, které si školy dohodnou. Text: lan, foto: vin VLTAVA METAMORFÓZA HUDBY, NĚHY A POE- ZIE: Dne 24. listopadu 2009 byla v budově Longin Business Center odhalena dřevěná plastika výtvarníka Luďka Bariho nazvaná Vltava metamorfóza hudby, něhy a poezie. Autor ji vytvořil pod vlivem stejnojmenné symfonické básně Bedřicha Smetany. Plastika v podobě nymfy z lipového dřeva a olše, ztvárňující Smetanovu Vltavu, je 420 cm vysoká. Plastiky a reliéfy Luďka Bariho umělecky znovuobjevily nejstarší tvárný materiál lidského rodu dřevo. Vedle až surrealistických plastik, prozrazujících autorovu nespoutanou invenci, potkáváme se v tvorbě Luďka Bariho s čistým světem vůně dřeva a tónů hudby, hodnotí Bariho tvorbu spisovatel Jan Gibek. red Kam za kulturou Novoměstská radnice VÝSTAVY: Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích od středověku do začátku 20. století, poznatky o vývoji diagnostických metod i léčebných postupů ( ) s doprovodnými přednáškami Tříkrálové lití voskových obětin (6. 1.)., Reflexní terapie na mostě mezi klasickou a alternativní medicínou (13. 1.), Dlouhověkost a ajurvéda (20. 1.), Homeopatie dnes přírodní věda, nebo mystika? (27. 1.). Komentované prohlídky s autory výstavy (7., 14., 21. a ). Realizace šperků a užitého umění výtvarnice Jarmily Mucha Plockové, ke kterým ji inspirovaly kresby dědečka Alfonse Muchy, můžete obdivovat na výstavě Vzácné dědictví ( ). Zpráva o Akci K, výstava v gotickém Mázhausu je věnována noci ze 13. na , kdy byl na celém území bývalého Československa proveden zábor všech mužských klášterů ( ). AKCE: Prohlídka Novoměstské radnice s PIS (16. 1., sraz ve 14:00 před radnicí). Cestovatelská beseda pro seniory, nejen o krásách České republiky, s promítáním a diskuzí. Beseda nahrazuje v lednu Výlet seniorů Prahy 2 (20. 1., 16:00 18:00). NKP Vyšehrad GALERIE VYŠEHRAD: V lednu a únoru je galerie uzavřena. STÁLÉ EXPOZICE: Historický areál NKP Vyšehrad je bariérový. Otevřeno denně od 9:30 do 17:00. Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění, sál Gorlice s šesti originální-ními barokními sochami z Karlova mostu, Kasematy (vchod z Cihel- bezné brány). Historické podoby Vyšehradu (v Gotickém sklepě). VY- ŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM: Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české kultury a vzdělanosti. Otevřeno denně od 8:00 do 17:00. Muzeum Policie ČR STŘEDEČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI (od 14:00): Nový rok v muzeu (6. 1.). Jak šel pejsek do školy (13. 1.). Tvé tělo, tvůj hrad (20. 1.). Prevence s divadlem Vetři (27. 1.). VÝSTAVY: Jsme tu... prezentace amatérských fotografií policistů a zaměstnanců Policie ČR (do ). Kriminalistika proti zločinu, k 50. výročí Kriminalistického ústavu Praha (do ). Kriminalistický kabinet , ze sbírek muzea (do ). Expozice otevřena denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00. AKCE: Ledová Praha, pro účastníky vstup zdarma ( ). FILMOVÝ ČTVRTEK (od 17:00): Americký thriller Proroctví o odvrácení hrozící katastrofy. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad městské části Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 12, číslo 1. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Tomáš Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Ivo Slavík Mgr. Jan Stoss Michal Uhl tajemnice Mgr. Naděžda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , p2.mepnet.cz, internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.5.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing.

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.3.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 na uzavření nájemních smluv ke 40 bytovým jednotkám situovaným v bytových domech svěřených m. č. Praha 10, v souladu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa:

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více