Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Územní plán Prahy Až do 9. prosince je možné připomínkovat koncept nového územního plánu hlavního města. strana 3 20 let od pádu totality Jak vzpomínáme na dobu, kdy tato země po padesáti letech získala naději na svobodu a prosperitu. strana 4 a 5 Pocta Václavu Bendovi Pamětní deska věnovaná disidentovi, filozofovi a politikovi bude symbolicky odhalena 17. listopadu. strana 12 Svatoanežská revoluce Ten režim zdál se zde trvat na věčné časy. Narýsován železnou oponou, nastolen únorovým pučem, potvrzen srpnovou invazí. Podpořen milicí a policií. A jadernými zbraněmi. Většinu zastrašil. Koho ne, toho smetl. Počáteční teror posléze nahradil mírnějšími prostředky. Rozprostřel zde letitou nudu, šeď, beznaděj. Slovo úvodem Většina nalézá únik ve svém stažení se do soukromí. Denní starosti i radosti, rodina, chata. Celé generace dětí vychovány, že mluví se jinak doma a jinak ve škole. Doba hlavně smutná. I zde však oběti. Situace se zvolna mění až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V zemích východního bloku se objevují disidenti odvážně připomínající komunistickým režimům jejich vlastní závazky v oblasti lidských práv. A na Západě nastupují státníci formátu Margareth Thatcherové a Ronalda Reagana, nahrazující dosavadní bezzubou politiku, détente, stále silnějším tlakem na Sovětský svaz a jeho satelity, vědomi si morální převahy svobody a demokracie. V Sovětském svazu nástup Gorbačova a jeho demokratizující perestrojky. Gorbačov hodlá komunismus vylepšit, uvolnit. Ne zničit. S uvolněním však uvádí ve zmatek své gubernátory doma i ve svých satelitech. Sami utužovatelé se mají stát rázem uvolňovateli. Do svých funkcí dosazeni pro svoji bezvýhradnou poslušnost Moskvě zcela vzepřít se tedy neodhodlávají. Občané dosud převážně mlčící začínají se stále víc zapojovat do veřejného života v neoficiálních sférách. Petice, demonstrace. Šíří se stále víc samizdatový tisk. Leccos již proniká i do oficiálních médií. Režim se uvolňuje. Už není nemožné vycestovat za železnou oponu. Disidenti přestávají být izolovanou menšinou, o níž se ví jen ze zahraničního rozhlasu, ale stávají se autoritou, která je stále víc následována. Paradoxně právě v této situaci je režim asi nejnenáviděnější a nejopovrhovanější. A snad už nikdo ani z nejvyšších míst nepochybuje o tom, kam komunisté dovedli svým hospodařením kdysi vyspělé Masarykovo Československo. Železná opona se hroutí. V Polsku ji demontuje Solidarita, v NDR masivní odliv uprchlíků, v Maďarsku sami komunisté. Je jasné, že Československo nezůstane rudým ostrůvkem. Jak ale zareagují naši komunisté, až dojde ke střetu? I při své oslabené pozici stále disponují značnými mocenskými prostředky. Použijí je? Stále je v živé paměti brutální ukončení zdánlivě nadějného procesu v Číně na náměstí Nebeského klidu. Pád režimu probíhá nakonec nečekaně klidně a rychle. Tak mírně, že až někteří pochybují. Byla to vůbec revoluce? Či jen předání moci ze strany starých brežněvovských dinosaurů těm mladším, čipernějším, svazáckými sekretariáty odkojeným? Za nekrvavý průběh převratu se netřeba stydět ani omlouvat. Kde je možné použít smírné řešení, bylo by neodpovědné volit řešení násilné. A byla to revoluce? Ať si každý volí podle své libosti. Pro mne ne. Pro mne je revoluce řáděním lůzy. A k tomu měl listopad 89 naštěstí opravdu hodně daleko. Ráj na zemi nenastal. Nastoupily zas nové, jiné starosti. I ty nečekané. Ale padesátiletá nadvláda zla nad naší zemí skončila. Již podvacáté díky, svatá Anežko Česká! Jan Stoss, radní (ODS) Hledejte s námi kandidáty na čestné občanství Vážení čtenáři, jak víte, městská část Praha 2 v minulosti již několikrát udílela čestná občanství osobnostem, které svou celoživotní činností významně přispěly k dobrému jménu Prahy 2. Mezi čestnými občany naší městské části jsou známé postavy společenského, kulturního a politického života, vynikající hudebníci, výtvarní umělci, spisovatelé, ale také váleční veteráni a lidé persekvovaní za dob totality. Jako vůbec první byli takto oceněni v roce 2004 disident, filozof a politik Václav Benda, dramatik František Langer a fotograf Ladislav Sitenský. Mezi námi žije řada lidí, kteří by si takové ocenění zasloužili také. Víte-li o někom, kdo má výrazné zásluhy v některém z oborů lidské činnosti a žije na území městské části Praha 2, dejte nám vědět. Své tipy na kandidáty čestného občanství Prahy 2 nám můžete posílat, spolu se stručnou charakteristikou osobnosti, na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na Čestné občany Prahy 2 bude městská část vyhlašovat na počátku roku VE ZNAMENÍ NOVÉ NADĚJE: Pražská porodnice U Apolináře se v minulých dnech ocitla ve zvláštní situaci... Z velmi nevšedního důvodu sem chodili a stále přicházejí lidé s dárky pro novorozenou holčičku, která byla 15. října nalezena pohozená v parku na Karlově náměstí. Malou Terezku navštívila 20. října i její zachránkyně Jitka Jarchovská. Doprovázela ji při tom starostka Jana Černochová (viz str. 3). Text a foto: len V zájmu zklidnění Severojižní magistrály Radní městské části Praha 2 přijali 20. října usnesení ke zklidnění Severojižní magistrály. Je reakcí na další iniciativu představitelů městské části Praha 4 ve věci opětovného rozšíření počtu průjezdných pruhů v Legerově ulici a na snahu znovu tuto ulici dopravně zatížit do ekologicky neúnosného stavu. Praha 2 požaduje, aby Legerova ulice zůstala trvale zúžená a nebyla vrácena do původní podoby; aby byly neprodleně učiněny další kroky, vedoucí Co nás pálí ke snížení hlukové a exhalační zátěže; aby obyvatelé Legerovy a Sokolské ulice měli zajištěna stejná práva, jaká mají obyvatelé před Nuselským mostem v ulici 5. května tj. dva průjezdné pruhy, jeden odbočovací a jeden odstavný; a konečně aby byla zřízena světelně řízená křižovatka na Legerově ulici za Nuselským mostem. Současná neúnosná situace Rozsáhlá výstavba podél Severojižní magistrály (SJM) a zvláště na pankrácké pláni zatížila provoz na magistrále do neúnosné míry. V posledních letech lze hovořit o nárůstu o tisíce vozidel denně. Městská část Praha 2 neměla možnost tuto výstavbu připomínkovat. Mají-li obyvatelé v Praze 2 podél SJM čekat na dokončení okruhů, pak je namístě, aby na totéž čekali stavebníci plánovaných staveb kolem SJM, míní radní Prahy 2. Měření provedené Zdravotním ústavem prokázalo, že podmínky na Legerově ulici jsou mnohem horší, než v ul. 5. května. Pražská památková rezervace a Památková zóna Vinohrady jsou degradovány dálničním typem komunikace, rozdělené navíc do dvou samostatných směrů. Skutečnost, že první světelně řízené křižovatky ve směru od jihovýchodu jsou situovány až v centru města, vytváří ze SJM v Praze 2 v dopravních špičkách těžko překonatelnou bariéru. Nejpřetíženější částí přitom je úsek mezi Rumunskou a Žitnou ulicí. Jediná úrovňová křižovatka, kde lze přímo a kolmo překonat směrově rozdělenou SJM od východu k západu, je křižovatka s Anglickou ulicí, která je pokračováním Žitné. Na navazující křižovatce Anglická x Bělehradská se ve špičkách vytváří neúnosná situace. Na Legerově ulici chybí světelně řízená křižovatka s ulicí Boženy Němcové nebo Wenzigovou tak, aby značná část vozidel z oblasti Vinohrad mířící k jihu nemusela jet do Anglické a pak ve stejném směru zpět k Nuselskému mostu. Nikde jinde není exhalacemi a hlukem, koncentrovanými na jednom místě, tak závažně postiženo tolik obyvatel, jako v Legerově ulici. Právní normy, týkající se hluku a exhalací, jsou extrémním způsobem porušovány. Vizualizace řešení Městská část Praha 2 nepovažuje variantu řešení zklidnění SJM, kterou předložilo hlavní město v r (studie zpracovaná firmou SATRA, spol. s r. o.), za uspokojivou pro další vývoj dotčeného území. Proto nechala prostřednictvím firmy Metroprojekt Praha, a. s. prověřit řešení zklidnění dopravy na SJM komplexnější variantou tunelového řešení. Ve formě vizualizace ji předkládá na svých stránkách Text: len, foto: nov NP_listopad_09.indd :18:21

2 2 ČÍSLO 11 - LISTOPAD 2009 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada MČ Praha 2 jednala v říjnu dvakrát, a to a Projednala celkem 73 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila se záměrem rozšířit od škol. roku 2010/2011 MŠ Na Děkance 2 o dvě třídy a schválila záměr otevřít v tomtéž škol. roce v ZŠ Sázavská 5 a v ZŠ Na Smetance 1 jednu přípravnou třídu. Souhlasila s vyhlášením otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Digitalizace archivu stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Schválila právní úkony při správě bytového a nebytového fondu a s účinností od aktualizované znění směrnice RMČ K zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti městské části Praha 2. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 17/2009 a č. 18/2009 a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 13/2009. Z materiálů k informaci vybíráme: ke zprávě nezávislého auditora ověření účetních závěrek školských příspěvkových organizací k , k provedení metodické dohlídky v příspěvkové organizaci Novoměstská radnice, k termínům zasedání RMČ Praha 2 a ZMČ Praha 2 v I. pololetí 2010 a k plánu volnočasových aktivit seniorů pro rok Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Městská část Praha 2 oznamuje Parkovací karty Upozorňujeme držitele parkovacích karet s platností do konce roku 2009, že si mohou požádat o novou kartu již od K žádosti je nutné předložit opakovaně všechny potřebné doklady! Připomínáme možnost využití služby on-line objednání na Nová dražba bytů V úterý 10. listopadu v 16:00 se bude konat letos již šestá veřejná soutěž o nájem obecního bytu za smluvní nájemné, které se mohou zúčastnit rezidenti z Prahy 2 a další zájemci. Touto zcela transparentní formou aukce nahradila letos v červnu městská část původní obálkovou metodu, kterou zneužívali podvodníci. Podle pravidel se zájemci musí soutěže účastnit osobně a musí složit jistinu ve výši Kč. Minulá veřejná soutěž o šest bytů se konala a zúčastnilo se jí dvacet zájemců. Báječný výlet s dvojkou Senioři městské části Praha 2 se 22. října zúčastnili výletu, který pro ně zorganizovala radnice pod patronací radní Aleksandry Udženija. Vyráželi jsme podle plánu. První zastávkou byl krásný soukromý rokokový zámek Nové Hrady. Právem si vysloužil přezdívku České Versailles. Další zastávkou byla Litomyšl, kde jsme si v hotelu Zlatá Hvězda vychutnali kávu a zákusek. Následovala procházka po náměstí s výkladem k jednotlivým druhům architektonických stylů. Počasí nám přálo, bylo příjemně podzimně. Ve 14:00 nás čekali na zámku v Litomyšli, kde byl připraven v barokním divadle minikoncert, na loutnu zahrál Jindřich Macek. Poté jsme navštívili Portmoneum Josefa Váchala. Byl to výjimečný umělec, malíř, dřevorytec, grafik. K vidění je kniha, kterou vytvořil celou od rukopisu, sazby, dřevorytů až po vazbu. Kolem 17:00 jsme odjížděli z Litomyšle plni krásných dojmů. Všichni v pořádku dorazili. Výletníci byli skvělí, stejně tak Michal Zeman, který výlet odřídil a spolu s průvodkyní Jiřinou Johanovou pravidelně komentoval. A my jim všem za to děkujeme. tat PROMĚNY PRAHY 2: Za účasti architektů, kteří se podílejí na významných projektech městské části poslední doby, a dalších osobností Prahy 2 byla 12. října na radnici zahájena dlouhodobá výstava Proměny Prahy 2. Umístěna je v prvním patře Úřadu MČ Praha 2 (nám. Míru 20) a navštívit ji můžete v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:30, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 a v pátek od 8:00 do 13:00. Mezi nejvýznamnější akce patří právě dokončená rekonstrukce historického objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech a pokračující revitalizace tohoto parkového areálu. Okolnosti rekonstrukce Pavilonu komentoval zástupce starostky Ing. Jiří Paluska. Jako další přijde nyní na řadu obnova Grotty a revitalizace parku, ke které se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Výstavu zahájila starostka Jana Černochová (vlevo). Jednotlivé panely pak přítomným přiblížila autorka expozice Ing. arch. Petra Šandová. Také třetí ročník této přehlídky má za cíl představit veřejnosti projekty a realizace posledních několika let z oblasti nové výstavby a rekonstrukcí, dopravy a úprav veřejných prostranství na území Prahy 2, financované naší městskou částí. Severojižní magistrála palčivé téma pro všechny, kteří žijí a pracují v její blízkosti. Zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek mj. prezentoval postoj městské části Praha 2 k plánům hlavního města na dopravní řešení kolem Národního muzea. Této páteřní komunikaci je věnován jeden z panelů najdete na něm návrh zklidnění magistrály, o něž městská část dlouhodobě usiluje. Text: len, foto: len/van Kapacity mateřských škol v Praze 2 budou posíleny Rada MČ Praha 2 se na svém zasedání zabývala situací v mateřských školách zřizovaných městskou částí. Schválila záměr otevřít ve školním roce 2010/2011 dvě přípravné třídy, a to v základních školách v Sázavské a Na Smetance, a rozšířit školku Na Děkance o dvě třídy. Podle odhadů konzultovaných s ředitelkami mateřských škol se očekává, že v nich v příštím školním roce bude až 60 dětí, jejichž rodiče požádají o odklad školní docházky. Tento velký nápor se městská část Praha 2 rozhodla řešit vytvořením tzv. přípravných tříd v základních školách, kde zároveň sídlí mateřská škola. Zájem otevřít po jedné takové třídě ve školním roce 2010/2011 projevili ředitel ZŠ Sázavská Mgr. Michal Voldřich a ředitelka ZŠ Na Smetance PaedDr. Hana Vítová. Umožňují jim to provozní, prostorové i personální kapacity. Takovému řešení je nakloněna i ředitelka Pedagogicko-psychologické Potřebujeme nový zákon proti hazardním hrám Hlavní město chce znovu novelizovat obecně závaznou vyhlášku č. 19 Sb. hl. m. Prahy, v jejíž příloze se stanoví místa, kde lze provozovat výherní hrací přístroje (VHP), a doba jejich provozování. Proto zaslalo městským částem v pořadí již třetí návrh její aktualizace k připomínkování. Rada naší městské části návrh projednala na svém zasedání 20. října. Městská část Praha 2 byla jedním z hlavních iniciátorů omezování heren, sama pokládám tento problém za velmi závažný a současný vývoj za alarmující, říká k tomu starostka Jana Černochová. Praha 2 navrhla při první novelizaci vypustit 28 míst s provozem VHP (Zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo 27) a při druhé novelizaci 15 míst (odsouhlaseno 14); nyní navrhuje vypustit jedno místo. Od roku 2007 se díky této vyhlášce podařilo na území hlavního města snížit počet VHP. Před tím, než začala platit, bylo v Praze provozováno 8358 hracích přístrojů. V polovině letošního roku se jejich počet snížil na Regulace počtu míst, kde jsou provozovány hazardní hry, má ale, bohužel, i druhou stránku. A tou je značný nárůst počtu nových, interaktivních videoloterijních terminálů (VLT) a jiných her. Například v Praze 2 byl v srpnu 2009 povolen provoz 518 VLT. Podle současného zákona je jedinou institucí, která je oprávněna povolovat poradny pro Prahu 1, 2 a 4 PhDr. Václava Masáková bez souhlasu poradenského zařízení totiž zřizovatel tyto třídy vytvářet nemůže. Otevření dvou přípravných tříd je vedeno snahou ulehčit kapacitně přeplněným mateřským školám. V rámci těchto tříd by zároveň probíhala výuka českého jazyka dětí cizinců, které pak provoz výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů, ministerstvo financí. Bohužel, ani hlavní město, ani jeho městské části i když musí řešit důsledky negativních jevů spojených s hazardními hrami nemohou žádným způsobem do ministerského povolovacího procesu zasahovat. Bez zásadní změny zákona ČNR č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách, jak s politováním ve svém usnesení v první třídě často mívají jazykové problémy. Hodnotíme takové řešení jako velmi pozitivní krok, uvedla k tomu radní Aleksandra Udženija. Další změnou chystanou na příští školní rok je rozšíření Mateřské školy Na Děkance o dvě třídy. Architekto-tonická studie nastiňuje možnost uvolnění nevyužitých prostor v sousední Základní škole Botičská a jejich rekonstrukci ve prospěch mateřské školy. Obě zařízení sídlí v jednom objektu a probouráním v prvním patře bude umožněn průchod z mateřské školy do křídla základní školy. Tam budou pro provoz školky zrekonstruovány dvě učebny. len konstatovala Rada MČ Praha 2, je snaha o omezení negativních jevů spojených s provozováním hazardních her cestou vyhlášky omezující provoz výherních hracích přístrojů takřka bezvýsledná. Hlavní město je se současnou situací nespokojeno a chce ji řešit. Dne zasedala městská rada, která mj. projednala Zprávu o provozování výherních hracích přístrojů, videoloterijních terminálů a jiných technických zařízení a kasin na území hlavního města. Konstatovala, že situace v této oblasti je nepřijatelná a schválila záměr předložit Poslanecké sněmovně parlamentu svůj návrh na změnu platné právní úpravy. Nový právní předpis by měl provozování sázkových her nejen upravovat a účinně regulovat podle potřeb současné praxe, ale zároveň zajišťovat i ochranu občanů před negativními jevy, které provozování hazardních her provázejí, uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek. Text: van, foto: len NP_listopad_09.indd :18:25

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 11 - LISTOPAD Nové prostory pro akademickou obec Studenti a pedagogové 1. lékařské fakulty UK mohou v nedávno zrekonstruované budově v ul. U Nemocnice využívat nové studovny, posluchárny, půjčovnu knih, rozsáhlé počítačové učebny a další služby. Slavnostního přestřižení pásky se ujali (zleva) prorektor UK Stanislav Štech, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, pražský primátor Pavel Bém a děkan 1. lékařské fakulty UK Tomáš Zima Foto: len Ve středu 14. října 2009 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova U Nemocnice 4. Obnovené prostory jsou určeny pro potřeby výuky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Využívat je bude Ústav vědeckých informací a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků. Budova bude akademické obci sloužit svými studovnami, posluchárnami, půjčovnou knih a dalšími službami. Její počítačové učebny jsou největší na fakultách Univerzity Karlovy. Slavnostního otevření nových prostor se zúčastnili ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, bývalý ministr a předseda legislativní rady vlády Cyril Svoboda, prorektor UK Stanislav Štech, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, rektor ČVUT Václav Havlíček, ředitelé fakultních nemocnic, přednostové pracovišť 1. LF UK a další významní hosté. Z historie Podle pražského katastru z roku 1842 stálo v těchto místech, při tehdejším Kateřinském plácku, malé stavení. Po roce 1840 jednala německá univerzita o odkoupení těchto pozemků a postavila zde asi po roce 1844 svůj Patologicko-anatomický ústav, včetně malého domku, márnice v jižním cípu zahrady. Pro potřeby Patologicko-anatomického ústavu sloužil objekt po celou svou historii tuto funkci plnil včetně druhé světové války až do loňského roku, kdy byla zahájena rekonstrukce. Jejím předmětem byl celý interiér objektu a fasáda a celkové náklady na obnovu představují 112 milionů korun. len Rekonstrukce křižovatky Anglická x Italská Až do 6. prosince 2009 bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce křižovatky ulic Anglická a Italská, zahájená 24. října Provádí ji Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Zatímco v první etapě od 24. října do 2. listopadu byla uzavřena severní polovina křižovatky, nyní ve druhé, trvající od 3. listopadu do 6. prosince, bude uzavřena jižní polovina křižovatky. V obou směrech bude zprovozněna zastávka autobusu č. 135 Italská. Objízdná trasa povede Anglickou, Londýnskou, Jugoslávskou a na náměstí Míru. TSK žádá řidiče, aby se v době rekonstrukce křižovatce Italská x Anglická pokud možno vyhnuli. V PŘEDVEČER OSLAV: Dne udělil ministr obrany Martin Barták u příležitosti 91. výročí založení Československa v Panteonu Národního muzea resortní vyznamenání vojákům a občanům, kteří vykonali významný čin nebo mají dlouhodobé zásluhy o rozvoj ČR. Jednou z oceněných byla také starostka MČ Praha 2 Jana Černochová (první zprava). Z rukou ministra Bartáka převzala Čestnou pamětní medaili k výročí vzniku republiky. Text: van, foto: vin Na návštěvě u Terezky Starostka městské části Jana Černochová zavítala v úterý 20. října do porodnice U Apolináře. Důvodem byla návštěva novorozené holčičky, kterou pracovnice úklidové čety Jitka Jarchovská 15. října našla pohozenou v parku na Karlově náměstí. V době návštěvy se už děvčátku dařilo dobře. Spolu s paní starostkou se na ně přišla podívat jeho zachránkyně. Terezka, jak miminko nazvaly sestřičky v porodnici podle jména připadajícího v kalendáři na 15. říjen, neměla dobrý start do života. Bezprostředně po narození ji někdo odložil v igelitové tašce do křoví před kostelem sv. Ignáce na Karlově náměstí. Jitka Jarchovská ji našla náhodou, když se sem vrátila zkontrolovat již uklizenou část parku. Ihned zalarmovala nedalekou hlídku městské policie. Původně jsem si myslela, že je to pytel plný hadrů, když jsem ho ale položila na kontejner, uslyšela jsem dětský pláč. Byl to pro mě ohromný šok, uvedla paní Jarchovská. Strážníci silně podchlazené miminko ihned odnesli do vytopeného služebního auta, přebalili ho do vlastních uniforem a podvázali mu neošetřenou pupeční šňůru. Lékaři ze záchranné služby dítě pak převezli do blízké porodnice U Apolináře, kde personál nemocnice bojoval několik dní o jeho život. V současné době již je Terezka v dobrém zdravotním stavu. Do nemocnice chodí dopisy, které jí přejí pevné zdraví a šťastnou budoucnost, lidé nosí dary v podobě oblečení a hraček. Paní starostka k těm svým dárečkům připojila přání, aby se Terezka dočkala šťastnějšího života a podařilo se pro ni najít dobré rodiče. Adoptována může být po uplynutí šesti týdnů. Po návštěvě porodnice se odpoledne sešli na radnici všichni protagonisté záchranné akce. Kromě Jitky Jarchovské paní starostka poděkovala dvěma strážníkům, Janu Pechovi a Jiřímu Richterovi, kteří zorganizovali první pomoc a přivolali záchranku. Paní Jarchovská dostala na památku zlatý řetízek s přívěskem, strážníci nože, které používá švýcarská armáda, a všichni tři zachránci pamětní minci městské části. Text a foto: len Starostka J. Černochová a zachránkyně Terezky J. Jarchovská v porodnici U Apolináře Zemědělská knihovna ve Slezské zve k návštěvě V týdnu od do si třetí největší zemědělská knihovna na světě připomene několika akcemi 85. výročí první zmínky o Ústřední slovanské zemědělské knihovně a čítárně. Návštěvníci budou moci ve Slezské ul. 7 zhlédnout výstavu historických tisků ze sbírek knihovny a seznámit se s dřevěnými plastikami knih výtvarníka Martina Patřičného. Vystaveny budou i ex libris, které knihovna uchovává v různých publikacích získaných darem či převodem fondů. Dne 2. prosince 2009 bude mít veřejnost možnost navštívit přednášku o zdravé výživě a stravovacích návycích, kterou doplní ochutnávka regionálních potravin. K vidění budou i ukázky starších filmů s potravinářskou tematikou. Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI je jednou z knihoven, které se nacházejí na území městské části Praha 2. kvt Seznamte se s konceptem územního plánu Prahy Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy oznámil veřejnou vyhláškou vystavení a veřejné projednání konceptu Územního plánu hlavního města Prahy včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Vyhlášku najdete na veškeré informace k novému územnímu plánu na a dále na V době od běží lhůta pro oznámení o termínech vystavení a veřejného projednání Konceptu Územního plánu hl. m. Prahy dle 48 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Kompletní dokumentace je v souladu se stavebním zákonem přístupná od Od tohoto data také je možné podávat stanoviska, námitky a připomínky, a to až do KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU JE VYSTAVEN od do na dvou místech: u pořizovatele OUP MHMP: v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1 (přízemí Škodova paláce, vchod také z Charvátovy ulice), otevřeno včetně konzultačních hodin pro veřejnost , po čt od 8:00 do 18:00, pá od 8:00 do 16:00, u projektanta: v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 (velký sál budovy A), po, út a čt od 8:00 do 16:00, st od 8:00 do 17:00, pá od 8:00 do 15:00. KONZULTAČNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST u projektanta, tj. v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2: po od 9:00 do 12:00, st od 13:00 do 17:00. PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST Půjde pouze o výklad konceptu nového územního plánu bez diskusní části a možnosti podávání námitek a připomínek. Přednášky se budou konat ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 ve dnech (17:00) a (10:00). VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY se bude konat ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, dne od 9:00. Stanoviska, námitky a připomínky ke konceptu ÚP je možné podávat od do Stanoviska vydávají v souladu s 4, odst. 2 a 48, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pouze dotčené orgány, uplatňující chráněné zájmy ve vztahu k pořizovanému ÚP hl. m. Prahy na základě odkazu na ustanovení příslušného zákona. Mimo oblast ochrany zájmů dotčeným orgánem lze podat námitku a připomínku. Námitky mohou podat v souladu s 48, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vlastníci pozemků a staveb, dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a dále zástupce veřejnosti (ve smyslu 23 výše uvedeného zákona). Připomínky může podat každý. Ve smyslu 25c, odst. 4 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, mohou městské části uplatnit zásadní připomínky. K podání námitek a připomínek v písemné formě doporučuje MHMP využít formuláře, zveřejněné na internetové adrese praha-mesto.cz/ územní plánování a rozvoj ve složce vystaveného konceptu nového ÚP hl. m. Prahy. NP_listopad_09.indd :18:28

4 4 ČÍSLO 11 - LISTOPAD 2009 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Dvacet let od pádu totality Díky sametové revoluci žijeme dnes v demokratickém státě. Připomeňme si jedno z nejvýznamnějších období novodobých českých dějin, kdy události několika předcházejících měsíců připravily půdu pro listopadový kolotoč, započatý studentskou demonstrací Jak vzpomínáme na dobu, kdy tato země po padesáti letech získala naději na svobodu a prosperitu? A co jsme si z těch hektických dnů odnesli pod kůží? JAK JSME PROŽÍVALI 17. LISTOPAD ROKU 1989 Anna Šabatová, disidentka Bydleli jsme tehdy s rodinou v Anglické ulici. Sedmnáctého listopadu 1989 byl pátek a příliš se nelišil od našich běžných dní tehdejší doby. S manželem Petrem Uhlem a dalšími přáteli jsme provozovali, samozřejmě že neoficiálně, ale ne tajně, již více než rok Východoevropskou informační agenturu (VIA). To znamená, že jsme se snažili spolu s přáteli v Polsku, NDR, Maďarsku a Sovětském svazu sbírat informace o nezávislých aktivitách nejrůznějšího druhu, o nichž oficiální média neinformovala. Tyto informace jsme poskytovali zahraničním novinářům akreditovaným v Praze, diplomatům, stanicím Svobodná Evropa a Hlas Ameriky a také specializované tiskové agentuře Palach Press v Londýně. Věděli jsme již několik dnů, že se bude konat velká studentská demonstrace k 50. výročí 17. listopadu, a věděli jsme, že nepůjde o akci oficiální, byť byla podle zákona řádně ohlášena. To znamenalo, že jsme se rozhodli o akci referovat i v naší agentuře. Na Albertově jsem byla já a náš nejstarší syn Pavel, tehdy čtrnáctiletý, který na magnetofon nahrával i pronesené projevy. Já jsem po plánované části demonstrace vyrazila velmi rychle domů, abychom mohli vydat zprávu. Pavel doprovázel průvod až na nábřeží a pak se také vrátil domů podat informace. Celý večer až do pozdních hodin k nám přicházeli a telefonovali lidé, kteří vyprávěli o tom, co se stalo na Národní třídě. Z informací jsme až do pozdních nočních hodin vytvářeli zprávu, kterou jsme následujícího dne vydali. Zprávu psal manžel, který je ostatně autorem většiny zpráv VIA. Táňa Fišerová, herečka 17. listopadu jsem měla schůzku se svou přítelkyní ve Spálené ulici v kdysi známé restauraci U Šupů. Prožívala jsem tehdy osobní krizi. Okny restaurace jsme však s úžasem sledovaly pobíhání bílých přileb a posléze jednotlivců, kteří unikli z pasti na Národní třídě. Netušila jsem, že sedím několik metrů od dění, které mění naši historii. Teprve večer jsem zjistila celou pravdu a od té doby jsem už byla přímým svědkem všech událostí. Byla jsem v Realistickém divadle, kde se dohodlo, že divadla nebudou hrát, byla jsem na všech demonstracích i v Činoherním klubu při vzniku OF. Moje problémy díky tomuto dění ustoupily do pozadí a prožívala jsem s ostatními dny, které se nadšením podobaly těm z roku Jak to všechno nakonec dopadlo, je už jiná kapitola. Ale nebylo v mém životě zase tolik dní, kdy jsem se cítila spojena s ostatními v touze po něčem lepším. Jiřina Šiklová, socioložka, publicistka Pracovala jsem v té době jako uklízečka ve Vodních stavbách a zneužívala jsem telefony k tomu, abych oznámila do RFE, VOA, BBC, co se zde děje. Ten den byla oficiálně ohlášena demonstrace k 50. výročí zásahu nacistů proti vysokoškolákům. Nepředpokládala jsem, když je to povoleno od ÚV KSČ, že se něco bude dít. Šla jsem na Albertov, kde byly projevy, průvod se hnul k Vltavě, část šla na Vyšehrad, druhá po nábřeží. Nadběhla jsem jim, zjistila, 17. listopad studenti na Vyšehradě že jdou normálně po nábřeží, šla do práce a tam ohlásila, že je zde poklidný průvod. Po skončení uklízení jsem šla na oslavu narozenin Vlasty Chramostové. Tam mně z budky zavolal můj syn Jan, který zkontroloval, tak kolem deváté večer, co se děje na Vyšehradě. Byl tam klid, rozsvěcovali svíčky, takže na dotaz Zdeny Tominové jsem do BBC opět potvrdila, že v Praze se nic neděje. Tak to ohlásily i zahraniční stanice. Teprve druhý den jsem se dozvěděla, co se na Národní seběhlo. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Vracela jsem se ze zaměstnání a chtěla jsem koupit ve stáncích na I. P. Pavlova kytičku pro maminku mého zetě, která několik dnů čekala v Praze, až se sejde celá rodina. Vrátila se právě z Říma, kde se zúčastnila s moravskými poutníky svatořečení Anežky České, ona sama Anežka z Moravy. Ve stáncích nebylo ani jedno kvítko, všechno prý vykoupili studenti. Byl přece 17. listopad, Mezinárodní den studentstva, a to pravidelně studentská mládež chodila s květinami na Slavín na Vyšehradě. Večer v rodině mé dcery a zetě byl plný vyprávění, umocněný opakováním programu o slavnosti v Římě na druhém programu ČT. Netušili jsme, co se odehrálo cestou studentů z Albertova na Národní třídu. Až druhý den ale to už bylo Svíce - jeden ze symbolů sametové revoluce Dr. Vojtěch Eliáš, svého času duchovní administrátor u sv. Ludmily Bylo to krátce po svatořečení sv. Anežky Přemyslovny. Já jsem byl v té době studentem posledního ročníku teologických studií tehdy ještě na fakultě, která byla vyloučena ze svazku Univerzity Karlovy. Ve středu (tj ) jsme se vrátili letadlem z Říma ti, co se s námi v Římě loučili, tak nám tvrdili, že už to u nás také (po Polsku a NDR) prasklo. Jenže my jsme byli odvezeni autobusy přímo do Litoměřic a žádné prasknutí jsme nepozorovali. O tom, co se dělo v pátek, jsem byl velmi dobře informován od nás z domova, protože jsme bydleli blízko centra, a tak se u nás doma dokonce ošetřovalo Pak se v sobotu začalo šířit, že byl někdo zabit a to vlastně byl ten hlavní argument, že později teologická fakulta šla do stávky: nám studentům budoucím kněžím stále říkali, že se nemáme míchat do politiky, ale tou pověstnou kapkou, která přetekla, byla právě ona fáma o zabití jednoho studenta. To jsme se již nikoho moc neptali, a naopak se seminaristé stali důležitou spojkou mezi Prahou a celým Litoměřickem a Děčínskem export revoluce z centra se vším všudy. Lidé nás varovali Dejte si pozor, to jsme také zažili v 68 až to skončí, všechny vás vyhodí se školy a zavřou! Vzpomínám si, že jsem si uvědomoval, že asi mají pravdu Tomáš Töpfer, senátor, ředitel divadla Na Fidlovačce Pokud mě paměť neklame, což se stává čím dál častěji, měli jsme ten večer představení ve Vinohradském divadle. Zprávy o průvodu studentů a události z Národní třídy k nám pronikaly jen kusé. Po představení, v noci, jsem měl na záznamníku vzkaz. (Tehdy jsme ještě o mobilních telefonech ani nesnili.) Zítra, v sobotu 18. listopadu, je sraz divadelníků v Realistickém divadle na Smíchově. Ještě že už jsem v té době měl záznamník. To také nebylo docela běžné. V sobotu dopoledne jsem se zastavil na DAMU. Studenti byli odhodláni jít do stávky. Řekl jsem jen, ať to udělají, že je podpoříme. S Ivanem Rajmontem jsme zajeli ještě dopoledne k Janu Krausovi. Ten totiž, na rozdíl od nás, měl doma počítač a dokonce tiskárnu. Tam jsme dali společně dohromady prohlášení. Navrhli jsme stávku divadel, otevření hledišť divadel k diskusi a hlavně, to bylo podstatné, generální stávku. Tohle prohlášení jsme přinesli s sebou odpoledne na Smíchov. Čas na petice, které navrhovali někteří, už minul. Naše prohlášení jsme přečetli a ono se to všechno stalo. Každou noc potom, a byly dost mrazivé, jak si pamatuji, jsem chodil s pejskem po Riegrových sadech a vymýšlel plány na další den. Improvizované večery a stávka trvaly vlastně až do jmenování nové vlády a každý večer byla premiéra. Dnes je to všechno, naštěstí, historie, která málokoho zajímá. Informace, ale i dezinformace se šíří rychlostí blesku, ale tehdy byla divadla jediným zdrojem informací. Česká hymna je vlastně z divadelního představení. Kde jinde mohla začít sametová revoluce v Čechách, než v divadle. Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze Měl jsem v té době coby vědecký pracovník Akademie věd se zaměstnavatelem v Průhonicích vyjednáno neplacené studijní volno (na způsob otcovské dovolené, protože v onom roce se nám narodil nejmladší syn a já jsem chtěl pracovat doma, abych byl v neklidné době po ruce rodině). Změny visely ve vzduchu. Jedním ze symptomů bylo, že katedra na PřF UK, kde jsem kdysi studoval, mě ústy obávaného prorežimního profesora R. Hendrycha, jenž se po léta stavěl nepřátelsky k mé mateřské specializaci, pozvala, abych proslovil přednášku na semináři. Byl to svého druhu průlom a odehrál se V pátek jsem při cestě kolem fakulty potkal studentský průvod, v němž byla řada mých známých, a zanedlouho jsem se pak z telefonátu dověděl o událostech na Národní třídě. Další události pak vedly k mému návratu na fakultu. Shodou okolností v té době vznikala moje knížka rozhovorů s osobnostmi vědy a kultury, což nakonec přesáhlo daleko přes sametovou revoluci. Rukopis odpočíval v šuplíku a kniha vyšla až po 17 letech jako dokument doby (Klíčová slova 1989). Uvádí ji vzpomínka jak na revoluční dny, tak na osazení pamětní desky k v roce 2006 na budově děkanátu naší fakulty v roli děkana spolu s tehdejším starostou MČ Praha 2 M. Baschem a za přítomnosti současné paní starostky J. Černochové. Leo Žídek, místopředseda Konfederace politických vězňů ČR Jako pravidelný posluchač Svobodné Evropy jsem v období totality pečlivě sledoval všechny zprávy z ciziny i z domova. Krátkovlnný přijímač sovětské výroby jsem koncem osmdesátých let měl polohlasně naladěný na vlnách FE i venku při práci na zahradě. Takže již před 17. listopadem 1989 mi neuniklo, že k nám musí něco přijít, co povede ke změnám v totalitním politickém klimatu. Tuto již téměř jistotu jsem pak intenzivně prožíval nejen při ještě častějším poslechu zahraničního štvavého rozhlasu, ale od 17. listopadu i sledováním domácích sdělovacích prostředků. Nejvíc jsem ovšem vítal skutečné změny a události, které nás vracely do svobodného života demokratické země. Těchto proměn jsem se zúčastňoval aktivně a snažím se o to dodnes. Škoda, že se nám toho během uplynulých dvaceti let nepodařilo víc... Zdeněk Šputa, malíř Sedmnáctý listopad 1989 byl po válečných letech a dlouhém komunistickém diktátu první hluboké nadechnutí čerstvého vzduchu. Tenkrát mi bylo 73 let, ale v té atmosféře jsem se cítil jako mladík. Scházeli jsme se v Mánesu a odtud jsme se k večeru přesouvali v průvodu pod melantrišský balkon, abychom byli centru dění co nejblíže. Když se shromáždění rozcházelo, nedalo se stejně spát. Zbytek nocí jsme trávili ve vzrušených debatách v bytech a ateliérech snad po celé Praze. Na Václavském náměstí a na Letné uzrávala naděje na změnu. Připadalo mi to jako vidina z nejsmělejších snů, ale ve skutečnosti se komunistický systém moci v těch dnech už hroutil a v agonii sám sobě přinesl sdělení o svém zániku. Před dvaceti lety vznikla naše listopadová naděje. Dnes už je naší krásnou skutečností. Prof. Tomáš Zima, děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze V roce 1989 jsem studoval poslední, 6. ročník Fakulty všeobecného lékařství UK. Dne 17. listopadu 1989 jsem se účastnil shromáždění studentů a veřejnosti na Albertově, které organizovalo SSM a nezávislé studentské struktury. Rektor UK a tehdejší starosta Prahy 2 odhalují v roce 2006 pamětní desku na budově děkanátu PřF UK Z Albertova se potom vydal průvod, který došel na vyšehradský Slavín. Já jsem odtud šel do Divadla na Vinohradech. V noci jsem se dozvěděl o zásahu policejních sil na Národní třídě. V sobotu se rozšířila informace o údajné smrti jednoho studenta. V sobotní noci se začali studenti organizovat. V neděli se na naší fakultě začala připravovat stávka. Vznikl stávkový výbor a tehdejší vedení fakulty se pozdě odpoledne sešlo a informovalo přednosty klinik, že v pondělí nebude výuka, neboť byla vyhlášena studentská stávka. Následovaly stále větší a větší demonstrace na Václavském náměstí, kde první dny, v pondělí nebo v úterý, nebyl hezký pohled na střechy u sv. Václava, kde stály zvláštní osoby. A další průběh listopadových dní už každý zná. O víkendu listopadu nikdo ze studentů netušil, že brutální zásah policie na Národní třídě vyvolá zásadní změnu ve společnosti, změnu k tolik žádané demokracii a demokratickému uspořádání státu. Bohužel, události v současnosti problematická vymahatelnost práva, silné lobbystické tlaky, netolerance a další nešvary jsou v silném kontrastu s idejemi, které byly nastoleny ve společnosti v listopadových dnech roku Foto: archiv redakce a Google NP_listopad_09.indd :18:29

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou ROZHOVOR Jak jsem vyrůstal za železnou oponou Rozhovor s Petrem Sísem PETR BLAŽEK Knihy výtvarníka Petra Síse patří formálně mezi publikace pro děti. Rodiče je sice skutečně kupují pro své potomky, ale

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zahájení jednání: v 16.00 hod. Ukončení jednání: cca v 18.00 hod. Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, J.Slezák,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: -

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008 Ověřovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, PhDr. Doušová Navržený program 24.

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen Výbor ) se uskutečnilo od 15.00 hod.

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova 1 Kdo jsem? 1. Jsem první človíček zrozený na zemi. 2. Jsem nadpřirozená bytost. 3. Jsem uměle vytvořený človíček. 2 Projevovaly své vlastenectví tyto osobnosti a jak? Homunkulus J. Lada ti připomíná:»

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více