DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích"

Transkript

1 DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích Vědecká knihovna v Olomouci uchovává už několik století rozsáhlý fond starých tisků, rukopisů a prvotisků, který skvěle ilustruje vývoj myšlení a kultury od středověku do konce 18. století. To platí nejen o dílech samotných, historické knihy je nutno vnímat jako celky, jež spolu s myšlenkami autora nesou i celou řadu dalších stop minulých časů. Při bližším zkoumání u starých tisků i rukopisů najdeme místa, kde se projevil duch tvůrce knihy, a hned vedle nich jiná, kde se nepřímo podepsal její vlastník či čtenář. A pokud máme štěstí, můžeme z těchto náznaků nebo přímých odkazů vysledovat osudy svazku od jeho zrození až do současnosti. Právě v těchto momentech vystupuje na povrch duše knihy, soubor náznaků, které z dokumentů vydávaných často v tisícových nákladech dělají individuality se svými vlastními životy. Neboť lidé do knih takřka od prvního okamžiku jejich zrození otiskovali svoji pečeť a tím je po staletí postupně neustále dotvářeli. Prostřednictvím různých přípisků, odkazů, poznámek, v nichž zanechali část sebe, svého myšlení, uvažování a svých názorů. Tu méně, tu více. Díky tomu dnes můžeme rozpoznat, čemu jinak bezejmenní, zapomenutí lidé i významné postavy dějin přikládali váhu, čím se zabývali, co je zajímalo, co jim činilo potěšení, nebo je naopak trápilo. Pojďme tedy nahlédnout alespoň do několika málo takto poznamenaných knih a skrze ně i do nitra jejich někdejších majitelů. Bible boskovická Jednou z nejcennějších knih, uchovávaných ve Vědecké knihovně v Olomouci (dále jen VKOL), je rukopis tzv. Bible boskovické, známé především díky své precizní a velmi nákladné výzdobě. Neméně významná je ovšem i textová část, neboť ta představuje, zjednodušeně řečeno, nejstarší známý český překlad bible tzv. druhé redakce. Bible, jejíž vznik je kladen přibližně k roku 1415, je z větší části psaná Husovým diakritickým pravopisem. Avšak i zde najdeme drobnosti vymykající se běžnému standardu. Kupříkladu mezi knihami Genesis a Exodus je oproti zvyklostem vložen Kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. Zde můžeme číst: Počíná sě kratičký výklad na přikázanie božie Desatero pro sprostné a neprázdné v práci, vyložené skrze Mistra, na okraji je pak obloukem napsáno: Nechay státi pro Bóh. Text na okraji nám objasní doba vzniku knihy. Výzva je zřejmě určena každému, kdo by chtěl odstranit text výkladu na Desatero, který se po upálení M. Jana Husa mohl stát, podobně jako ostatní jeho díla, předmětem cenzury. Další drobností, vzniklou zřejmě kouzlem nechtěného, je postava ďáblíka na foliu 223. Mezi textem a iluminací představující Elifaze, Bildada a Zofara bědujících nad utrpením svého přítele Joba, vyřešil písař svou chvilkovou neobratnost neobvyklým rozkreslením inkoustové kaňky, když z ní vytvořil poměrně roztomilého, nijak prvoplánově hrůzu nenahánějícího ďábla. Je také možné, že písař pouze netradiční formou reagoval na text pravého sloupce, kde se právě u postavy ďábla vyskytuje zmínka o satanovi (viz sathan). Bible boskovická (okolo 1415). Folio 20 vložen kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. VKOL sign. M III 3. Bible boskovická (okolo 1415). Folio 20 výřez s pasáží: Počíná ssie kratičký wýklad na přikázanie božie Desatero p[ro] sprostné a neprázdné w prácy, wyložené skrzie mistra. Na okraji je pak obloukem napsáno Nechay státi p[ro] Boh. VKOL sign. M III 3.

2 Bible boskovická (okolo 1415). Folio 223. Mezi textem a iluminací představující Elifaze, Bildada a Zofara, kteří bědují nad utrpením svého přítele Joba, je postava ďábla vzniklá rozkreslením kapky inkoustu. VKOL sign. M III 3. Bible boskovická (okolo 1415). Folio 223. Výřez s postavou ďábla. VKOL sign. M III 3.

3 Mach z Hnojic a jeho unikátní přípisky Po stránce přípisků je patrně vůbec nejzajímavější knihou z rukopisného fondu VKOL vcelku nenápadný rukopis z 1. poloviny 15. století, který nevyniká ani honosnou knižní vazbou, ani svým vlastním obsahem, natož výzdobou. To, co z rukopisu dělá světovou raritu, jsou latinsko-české přípisky, ve kterých nám jejich pisatel dává možnost nahlédnout do své pošramocené duše a nejniternějších pocitů, což je doposud v evropské i světové literatuře unikátní. V knihách jsou totiž mnohem obvyklejší politické přípisky a komentáře, které neumožňují plně nahlédnout do nitra středověkého člověka. V těchto přípiscích, jejichž autor, jistý Mach z Hnojic, nám odhalil nejen svoji identitu, můžeme vidět zápas jedince zmítaného v úzkostech na pozadí válečného konfliktu, který běží kolem něho a bezprostředně se ho i dotýká. Přípisky se nacházejí jednak v českém překladu díla O útěše srdce, ale i v dalším rukopisném svazku s latinskými texty, který pro zadavatele opisoval právě Mach z Hnojic (u Olomouce) a lze jej datovat do roku Díky rozličným zmínkám v textu víme, že Mach jako mladík (přibližně kolem roku 1415) působil v konventu prostějovských augustiniánů. Po rozehnání konventu husity utekl patrně se svým nadřízeným, knězem Adamem, do katolické Litovle, kde zřejmě Adam působil jako farář a Mach mu při výkonu služby pomáhal. V listopadu 1437 ovšem Litovel vyplenil husitský hejtman Pardus z Horky. Při tomto řádění uprchl kněz Adam i s Machem z města, načež se asi po měsíci ocitli ve Šternberku, kde pobývali u paní hradu Alžběty ze Šternberka. Před Vánoci Adama prosí město Litovel, aby se vrátil, neboť husité byli záhy vyhnáni olomouckou posádkou. Jak o tom víme? Právě v inkriminovaném rukopise je vložen dopis litovelské městské rady, která píše knězi Adamovi, aby se vrátil alespoň na Vánoce, čemuž asi vyhověl, a Mach se ocitl sám a opuštěný, což ho velmi poznamenalo. Mezitím dostal od šternberské paní úkol, aby opisoval český překlad latinského spisu De preparatione (custodia) cordis čili O útěše srdce. Rukopis a práce na něm se staly pro Macha jediným společníkem, se kterým mohl v těchto pohnutých okamžicích svého života mluvit a svěřovat se mu. Mezitím navíc Šternberk vydrancoval Tunkl z Brníčka. Po obléhaní a dobytí Šternberka Mach v rukopise poznamenává: Tak Mach z Hnojic urozené paní Alžběty ze Šternberka stávající kaplan ve výše řečeném hradě. Také Tunkl porušil věrnost a bolestně a křivě na den svatého Václava mučedníka spálil celé město Šternberk a velké škody napáchal v celém okolí. Toto zapsal Mach léta páně Mach i tento nájezd přežil, ale několik prožitých válečných vpádů v něm zanechalo stopy. Jeden přípisek, jímž komentuje text díla, které opisuje, a sice pasáž: Ostříhaj srdce jako hradu obleženého, glosoval při okraji folia: Ne tak dobře Machu šturmovali k hradu na kolesách [= obléhali hrad s děly]. Jiný z četných přípisků komentuje text: Třetie trestanie má býti láska, načež poznamenává: Má být láska, ale kde je Machu? Všechny přípisky vlastně vyznívají do jednoho, kterým mluví sám k sobě: Machu to si dobře pamatuj, abys nebyl tak sám. Nejvíce osobních glos, ve kterých Mach mluví pořád sám se sebou, se nachází na zadním přídeští, kde nalezneme jeho různé výkřiky, ve kterých se vyznává z vlastního pocitu osamělosti: Milý Machu, kam půjdeš? Lev je na cestě a vlk na náměstí [jde o kombinovaný česko-latinský přípisek]. Bodaj [= bodej] dobře Machu. Sile Machu [= Mlč Machu]. Erimus biocranati [= Budeme živomrtví]. Bis sám [= dvakrát sám tj. není ani s jednou bojující stranou a čeká, že bude živomrtvý]. Mors in olla, mors in olla vir dei [= Smrt v hrnci, smrt ve všem biblický citát ze starého zákona]. Ale objevují se i méně existenciálně laděné poznámky Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Vazba přední deska. VKOL sign. M I 10. jako např.: Machu, abstine et bene vive, ach [= Machu, abstinuj a dobře žij, ach]. V jiném přípisku ovšem oslavuje víno.

4 Později se Mach ocitl u olomouckých kartuziánů, kde dál opisoval rozličná díla. A právě ve druhém dnes dochovaném rukopise, který odevzdal klášteru, se objevuje i zvláštní glosa, která naznačuje, že se pro živomrtvého a osamělého Macha najednou objevila naděje vložená do osoby nášeho krále Jiříka. Všechny výše zmíněné úryvky vypovídají leccos o myšlenkových pochodech jednoho osamělého středověkého člověka, ztraceného uprostřed nábožensky motivovaného boje, uprostřed světa, jehož dění ho sevřelo do kleští, a on uprostřed těchto zápasů zůstal sám. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 119. Ukázka Machových přípisků. VKOL sign. M I 10. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 97. Ukázka Machových přípisků. VKOL sign. M I 10. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 119. Ukázka Machových přípisků výřez. VKOL sign. M I 10.

5 Vlastníci knih a jejich exlibris Vzácným spojením exlibris, přípisků a samotného titulu je paleotyp Onus Ecclesie. Dílo poprvé vyšlo anonymně v německém Landshutu roku Obsahuje práci německého biskupa a teologa Bertholda Pürstingera ( ) sepsanou již pět let před samotným tiskem. Text měl vystupovat na obranu katolické církve proti vzmáhající se reformaci, ale zároveň neopomenul kritizovat rozvrácené poměry a nepravosti uvnitř katolického tábora, čímž vyvolal velkou pozornost a následně se dočkal opakovaného vydání. Dobře míněná kritika zároveň způsobila, že se dílo již v roce 1548 objevilo v benátském indexu kacířských knih, což vysvětluje latinský přípisek ve spodní části titulního listu olomouckého exempláře k textu Religiosius Autor někdo dopsal: sed prohibitus, čili Zbožný autor, avšak zakázaný. Co již tak poměrně vzácný a zajímavý tisk povyšuje nad jiné je kolorované grafické exlibris umístěné na předním přídeští. Jde totiž o jedno z nejstarších dnes známých tištěných exlibris z českých zemí, které zároveň identifikuje zřejmě prvotního majitele, a sice písaře olomoucké městské kanceláře (tedy městského právníka) Gabriela Gloczera ( 1542). Do jeho vlastnictví se svazek dostal snad již roku 1527 (viz datace na přední desce vazby). Každopádně knihou disponoval po roce 1537, kdy byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem ze Sedmi Dubů. Tento predikát se ostatně objevuje právě u jeho jména při spodním okraji exlibris a pozorný divák by skutečně ve vyobrazení napočítal přesně sedm žaludů coby odkazů na dub. V horní Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Titulní list s textem Religiosius Autor sed prohibitus ve spodní části.vkol sign. II Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Vazba přední deska. VKOL sign. II části je vlastní exlibris ještě doplněno o tzv. devízu (citát, heslo), která měla vyjadřovat jedincovo motto: Quid tentasse nocet, což můžeme volně přeložit jako: Čemu je ke škodě hledání? Svazek se od roku 1610 nacházel v knihovně olomouckých františkánů, čehož dokladem je vlastnický přípisek z titulního listu: Pro Conventu[s] S. Bernardini Olomutii Ten je sám o sobě pozoruhodně ztvárněným dřevorytem, v němž se snoubí biblické výjevy odkazující na různé pasáže z knihy Zjevení s výjevy, které symbolizují boj katolictví s protestantismem (viz ďábel útočící na kostel). Klasickým případem titulů, které nesou několikeré stopy

6 svého prapůvodního majitele, jsou dva olomoucké svazky s aristotelovskými pojednáními (Operum Aristotelis) vytištěnými v Ženevě v letech Je evidentní, že si je jejich objednavatel, jímž nebyl nikdo jiný než Petr Vok z Rožmberka ( ), nechal ještě v roce 1606 svázat (viz vročení na přední desce) a opatřit vlastním jezdeckým supralibros. O tři roky později jsou i tyto knihy, stejně jako všechny ostatní ze slavné rožmberské knihovny, opatřeny nadmíru reprezentativním exlibris Petra Voka. Jejich autorem byl významný rudolfinský umělec Egidius Sadeler ( ). Honosné exlibris představuje tzv. architektonické theatrum, v němž ursinovští medvědi coby štítonoši podpírají ověnčený medailon s jezdeckým portrétem Petra Voka. Koncept dotváří latinský text v kartuši ověnčené růžemi (očividná narážka na predikát), odkazující na majitele knihy, dále stojící dívčí postavy (tzv. dívčí genia) a při spodním okraji umístěné rožmberské znaky s devízou In silentio et spe [= v tichu a naději]. Krom toho jedna z genií drží tabulku či knihu s vepsaným testem Verbum domini manet in eternum [= Slovo páně zůstává na věky]. Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Exlibris Gabriela Glozcera. VKOL sign. II

7 Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Vazba se supralibros Petra Voka z Rožmberka. VKOL sign. III Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Vazba se supralibros Petra Voka z Rožmberka, výřez. VKOL sign. III

8 Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Exlibris Petra Voka z Rožmberka. VKOL sign. III Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Titulní list. VKOL sign. III

9 Ve fondu VKOL vyčnívá svou zevnější specifickou úpravou část dochované knihovny Ferdinanda Hoffmana z Grünpühelu a Střechova. Tento významný člen rudolfínského dvora dával velkou většinu svých knih vázat do pergamenových zelených vazeb. Pergamenová vazba dosáhla největší obliby právě v 16. a 17. století a zelená barva byla zřejmou narážkou na jméno Grünpühel (také Grünbüchel). Všechny jeho knihy nacházející se ve VKOL jsou opatřeny buď na přední desce oválným (nejčastěji zlatem vyraženým) supralibros nebo uvnitř rytými exlibris, vlepenými na předním přídeští. Ojediněle též na zadním přídeští nebo předsádce. Hoffmanovy knihy obsahují čtyři varianty rytých exlibris, přičemž tři z nich jsou dílem Mathäuse Göndolacha (Gundolacha). Tento rudolfínský malíř pracoval u pražského císařského dvora a jím předkreslené exlibris vyryl okolo roku 1600 augsburgský rytec Lucas Kilian. Na prvním exlibris je oválná deska, na níž je v sedmnácti řádcích patkovými majuskulemi uveden text: Ex Bibliotecha ILLVSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI. FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVNPV= =HEL ET STRECAV, D[OMI]NI IN GRE= =VENSTAIN ET IANOWITZ, SVPREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ, SACRATISS mæ : CÆS æ : ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆ= =FECTI etc. Z knihovny nejjasnějšího a vznešeného pána pana Ferdinanda Hoffmana, svobodného pána z Grünpühel a Střechova, pána na Gravenštejně a Janovicích, dědičného hofmistra Štýrska a rakouského maršálka, radu císařské a královské milosti a prezidenta dvorské komory etc. Deska je zasazena do rámu, kolem něhož je bohatá figurální a jiná výzdoba. Nahoře nad deskou je uprostřed umístěn Hoffmanův erb: čtvrcený štít v rámu, v jehož prvním a čtvrtém poli je polovztyčený korunovaný kozel, v druhém a třetím svázaný snop; uprostřed je medailon s jedno-ocasým korunovaným heraldickým lvem. Erb drží dva okřídlení putti, kolem nich ovocné festony. Dole pod deskou sedí dvě symbolické ženské postavy, z nichž jedna má na klíně zavřenou knihu, druhá palmovou ratolest. Na druhém exlibris je na obdélníkové desce na devatenácti řádcích obsahově stejný nápis s drobnými pravopisnými odchylkami: EX BIBLIOTHECA ILLUSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI, FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVN= =PVHEL ET STRECHAV, DO= =MINI IN GREVENSTAIN ET IANOWITZ, SVPREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI, ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ SACRATISS: mæ CÆS: æ ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆFECTI. etc. Helwig Garth Gründlicher ausführlicher historischer Bericht, von dem Religionswesen im Curfürstenthumb Hessen, (Wittenberg, 1606). Zadní deska vazby se supralibros Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu. VKOL sign Conrad Pellican - In Prophetas Maiores et Minores, ut vulgo vocantur, (Curych, 1582). Detail supralibros Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu. VKOL sign. II

10 Nahoře opět dva putti drží Hoffmanův erb, dole jiní dva kamenný rám, do nějž je deska zasazena. Třetí vlastnická značka je blízkou variantou druhého exlibris. V opět obdélníkové desce je na devatenácti řádcích obsahově stejný text s drobnými pravopisnými odchylkami: EX BIBLIOTHECA ILLUSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI, FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVN= =PVHEL ET STRECHAV, DO= =MINI IN GREVENSTAIN ET IANOWITZ, SVBREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI, ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ SACRATISS: mæ CÆS: æ ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆFECTI. etc. Exlibris je ozdobeno jen dvěma andílky s dekorativními girlandami. Čtvrté Hoffmanovo exlibris je nesignované. V oválném rámci, ozdobeném nahoře i dole dvěma andělíčky s palmovými listy, se nachází v devíti řádcích nápis: EX LIBRIS/ BIBLIOTHECÆ GENEROSI DOMINI D[OMI]NI FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVENPVHEL ET STRECHAW DOMINI IN GREVENSTAIN etc. SACRAE CAES: MAI[ESTA]TIS CON- SILIARII ET PRAESIDIS CAM- ERÆ AVLICÆ. Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 1 Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 2 Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 3

11 Jiné přípisky Jednou z mnoha věcí, které obyčejným knihám dávají další rozměr či duši, jsou rozličně vpisované údaje o majitelích, kteří si tisky buď přímo pořídili, nebo k nim, často v průběhu dlouhých staletí, nějakým jiným způsobem přišli. U mnoha knih se tak dovídáme zcela fádní údaje i poměrně nevšední informace, které se stávají neopakovatelnou přidanou hodnotou toho kterého exempláře. Mnohdy objevíme zajímavé osudy knih a jejich majitelů. Takto poznamenané knihy na sebe často prozrazují informace přispívající do složité mozaiky celkového obrazu společnosti v minulosti. Například exemplář díla O Dokonalém Následowánij Pána Krysta vydaný v Olomouci roku 1583 u Friedricha Milichtalera na sebe upozorňuje již svou vazbou vročenou do roku Její první majitel si jí velmi vážil, což se zračí především ve zlaté, cizelované a navíc i malované ořízce. Na přední předsádce vystupuje z anonymity dějin i prokazatelně první majitel knihy Václav Prokop Jordán z Klauzenburku. Interesantní přípisek psaný jeho rukou a poněkud volně transkribovaný zní: Léta páně Já Václav Prokop Jordán z Klauzenburku daroval jsem tuto knížku Janovi Piknůskovi, bratru mému milému. Kdo mu ji ukradne tomu ruka upadne až po samý ramena. Jiné přípisky a razítka nám osvětlují další osudy knihy, která se Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Věnování s hrozbou: [ ] Kdo mu ji ukradne tomu ruka upadne až po samý ramena. VKOL sign Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Vazba přední deska. VKOL sign

12 již v roce 1639 nacházela v bibliotéce brněnských jezuitů. Tam patrně byla až do roku 1773, kdy byl řád zrušen a jeho knihovní fond mj. putoval do tehdejší Univerzitní knihovny v Olomouci (nynější VKOL). Další pozoruhodný přípisek se nachází v českobratrském tisku Písně Duchownj Ewangelistské, vytištěném v Ivančicích roku Poté, co se kniha v roce 1583 mihla v rukách jistého Kryštofa Drachlovského se později dle přípisku ocitla v knihovně olomouckých augustiniánů kanovníků. Kniha byla již z podstaty toho, že jde o bratrský tisk, deponována v augustiniánské knihovně mezi zakázanými knihami, což dokazuje krátký přípisek z předního přídeští: Inter prohibitos. N. 14. Nutnost zařadit knihu mezi prohibita podtrhl i protiněmecký a nacionálně vyhraněný přípisek ze zadního přídeští: Povstane orel, jehožto létáním stažen bude lev. Potom pak spiknou se knížata německá proti Království českému a páni téhož království souženi budou a levhart je sežere. Levhart zde patrně vystupuje jako symbol záludnosti a lstivosti. K přípiskům, které se ve starých tiscích ocitly v poněkud novější době, patří exemplář přechovávaný ve VKOL pod sign. II Jde o výtisk tzv. Jezdkovické bible alias Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij A Swatečnij, která byla vytištěna v Jezdkovicích u Opavy roku Již samotné dílo je hodné zevrubné pozornosti, neboť jeho první vydání bylo vytištěno tajně. Kvůli následnému postihu olomouckého biskupa se ani nezachovalo mnoho exemplářů. Obsáhlá kniha je považována (mj. i díky vysoké literární kvalitě) za jeden z nejzajímavějších starších českých tisků. Autor (horlivý luterán) v ní např. tepe rozmařilost šlechty. Ovšem nás v tuto chvíli budou zajímat Písně Duchownj Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zprawené a shromážděné (Ivančice, 1576). Výřez ze zadního přídeští s přípiskem: Povstane orel, jehožto létáním stažen bude lev. Potom pak spiknou se knížata německá proti Království českému a páni téhož království souženi budou a levhart je sežere. VKOL sign. II

13 především vepsané glosy z pera evangelického duchovního (kurátora evangelického sboru v Poličce) Františka Lopoura. Prostřednictvím volně vloženého rukopisného folia víme, že se narodil roku 1849 v Poličce a na věčnost odešel v roce Ihned za titulním listem si Lopour očividně nejen pro sebe vepsal motto, zkušenost či jakousi radu budoucím čitatelům: Kdo šetří má za tři, nemluvím o lakomosti, což jest hřích. Lepší halíř v kapse nežli velký přítel u dvora, který ten halíř vytáhne. Halíř jest nejmladším bratrem dukátu. Pořádek života a přesnost milý synu jest duše obchodu a celého hospodářství, nekonání přesného účtu nesváry nastanou v rodině, výčitky a konečný bankrot domácnosti. To píše z přesvědčení [ ]. Na mnoha listech tisku si psal vlastní postřehy. Např. delší pasáž, která kritizuje nedostatečně zbožné chování před jídlem i během něj si výstižně shrnul do věty: Hlavní věc před a po jídle se modliti a ne jako hovado se nažrát. Jinou pasáž v textu, a sice větu: Rozkoš jest ďáblova udice si podtrhuje a připisuje k ní: Frant. Lopour potvrzuje. Z dalšího přípisku zjistíme, že ony glosy, které nám umožňují nahlédnout do myšlení jednoho jinak celkem bezvýznamného jednotlivce, rámcově spadají do samého počátku 20. století. Novější, byť lakonický přípisek, kterým si připomeneme Terentiánův citát Knihy mají své osudy se nalézá na předním přídeští tisku Knjžka O Swaté Spowědi A Přigjmánj Welebné Swátosti (Praha, 1739): Nalezená byla tato knížečka roku asi 1877 ve staré zpovědnici v našem kostele u sv. Ignáce když tatáž stará zpovědnice rozbourána a nová tam postavena byla. Zvyk psát si do knih nejrůznější citáty a případně je doplňovat osobitými malůvkami pěkně ilustrují dvě postinkunábule. Kniha drobných traktátů (II ) obsahuje ručně vepsané citáty sv. Jeronýma, Aristotela, Cicera a dalších. Od jednoduchých Nespadne z mostu, kdo chodí rozumně, až po citáty středověké mystiky: Pohrdat světem, nepohrdat nikým, pohrdat sám sebou a pohrdat tím, že je námi pohrdáno tyto čtyři věci nás činí blaženými. Zápisky jsou doprovázeny obrázky zvířat. Druhý příklad řecká gramatika ( ) z roku 1512 je rovněž doplněna rukopisnými citáty, jako například dvojjazyčným Fide sed cui Vide. Wierž ale komu Wierž. Na přídeštích knihy jsou pak vlepeny čtyři hudební skladby, bohužel neúplné. Vedle italské a latinské skladby je zde také duchovní píseň v češtině a úryvek písně Sly dieveczky [...] na maliny. Písně Duchownj Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zprawené a shromážděné (Ivančice, 1576). Titulní list a přední přídeští s přípisky. VKOL sign. II

14 Jedinečným příkladem knih, kde souhra okolností obohatila tisky nevšedními přípisky, jsou i čtyři tištěné aukční katalogy z let 1791 až 1795, které odrážejí složitý proces rušení vzácných klášterních knihoven (po staletí nákladně budovaných) za císaře Josefa II. a jejich následný rozprodej. Zde konkrétně představovaný tzv. čtvrtý aukční katalog sestavený z potřebných a z části také vzácných a vázaných knih z roku 1795 obsahuje celkem titulů, z toho 34 prvotisků (nejstarší 1478). V katalogu nechybí podrobné pozoruhodné ruční přípisky o kupujících a odhadních i nabídnutých částkách. Mezi nabízenými böhmische Bücher jsou například známé bible Bible pražská z roku 1488 (oceněna na 2 zl. a prodána za 2,24 zl.), benátská z roku 1506 (oceněna na 3 zl. a prodána za 3,02 zl.), Melantrichova z roku 1570 (oceněna na 2,50 a prodána za 5,31 zl.), i Severinova z roku 1529 (oceněna na 3 zl. a prodána za 4,02 zl.) nebo Hájkova Kronika Česká (oceněna na 3,40 zl. a prodána za 4,40 zl.). Celý soubor byl oceněn na 619 zl. a 52 kr., přičemž tržba činila 509 zl. a 58 kr. Ne vše se ovšem podařilo vydražit. Přesto stanovená hodnota byla v drtivé většině případů překročena, což není při obvyklém podhodnocení nijak překvapující. Katalog obsahuje i zajímavé ruční přípisky se jmény kupujících, včetně nabízených cen i dlužních částek. Mezi kupci se objevuje celá řada zajímavých jmen, povětšinou kulturních olomouckých elit a vzdělanců z řad šlechty, duchovenstva či státní správy. Nesmírně výhodnou akvizici si tak nenechali ujít např. olomoucký kanovník a rektor Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Titulní list. VKOL sign c. k. univerzity Johann Mathias von Rolsberg, tehdejší rektor olomouckého c. k. lycea Ignatius Höschmann (ústav vedl roku 1795), další pozdější rektor téže instituce (1799) Franciscus Polášek, ze šlechticů např. baron von Buol či hrabě von Clary, kterého můžeme identifikovat mj. ve funkci předsedy úřední komise, která se zabývala právě rušením klášterů. K významným nakupujícím lze zařadit i historika a dlouholetého vysokého guberniálního úředníka J. P. Cerroniho. Příležitost si nenechali ujít ani sestavitel všech tištěných aukčních katalogů, olomoucký knihovník a hlavní kustos Joseph Ernst Karmaschek a právě na katologu z roku 1795 se podílející olomoucký knihař Joseph Mader. Mezi kupujícími se objevil i židovský obchodník Elias Buchheim z Prostějova. Ten dokonce na základě guberniálního dekretu z 30. července 1787 uzavřel s Lycejní knihovnou v Olomouci smlouvu o pravidelném odběru všeho knižního smetí na Moravě a ve Slezsku, které podle stanovených kritérií (jež rozhodně objektivně nehodnotila např. umělecké stránky tisků atd.) tvořilo až 75 %. Pro Eliase to byl výnosný obchod, neboť knihy mu byly prodávány na váhu za neuvěřitelně směšné ceny. Je zajímavé, ovšem nikoli překvapivé, že konfiskované knihy si zpětně do osobního vlastnictví dokupovali i přímí členové postižených klášterních komunit (viz představitelé kapucínů), přičemž na aukcích nechyběli ani zástupci z klášterů, které přečkaly josefínskou smršť bez úhony, neboť se jim naskytla jedinečná příležitost k doplnění jejich knihoven. Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek k textu: Rozkoš jest Ďáblova udice. VKOL sign. II

15 Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek: Hlavní věc před a po jídle se modliti a ne jako hovado se nažrát. VKOL sign. II Knjžka O Swaté Spowědi A Přigjmánj Welebné Svátosti (Praha, 1739). Přípisek: Nalezená byla tato knížečka roku asi 1877 ve staré zpovědnici v našem kostele u sv. Ignáce když tatáž stará zpovědnice rozbourána a nová tam postavena byla. VKOL sign

16 Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek: Kdo šetří [ ]. VKOL sign. II Habes hic iuuenis Auctores octo opusculorum cum commentariis et annotationibus quam plurimis noviter additis (Lyon, 1511). Přípisek: Pohrdat světem, nepohrdat nikým, pohrdat sám sebou a pohrdat tím, že je námi pohrdáno tyto čtyři věci nás činí blaženými. VKOL sign. II

17 Catalogus Librorum Omnis generis glotticus, quorum publica auctio instituetur In Caesareo-Regia Bibliotheca Juliomontana Die 14. Novemberis 1795 (Brno, 1795). Folio A2. VKOL sign Georgij Simler Vuimpinensis observationes de arte grammatica. De literis graecis ac diphthongis et quem ad modum ad nos veniant. (Tübingen, 1512). Přípisek Fide sed cui Vide. Wierž ale komu Wierž. VKOL sign Catalogus Librorum Omnis generis glotticus, quorum publica auctio instituetur In Caesareo-Regia Bibliotheca Juliomontana Die 14. Novemberis 1795 (Brno, 1795). Přípisky o cenách a kupujících. VKOL sign

18 Habes hic iuuenis Auctores octo opusculorum cum commentariis et annotationibus quam plurimis noviter additis (Lyon, 1511). Přípisek: Nespadne z mostu, kdo chodí rozumně. VKOL sign. II Georgij Simler Vuimpinensis observationes de arte grammatica. De literis graecis ac diphthongis et quem ad modum ad nos veniant. (Tübingen, 1512). Na zadním přídeští vlepené hudební skladby s kresbou kostela. VKOL sign

19 Poznámky Jana Trystrama v herbáři Arnalda z Villanovy Krásným příkladem knihy, která díky bohatým přípiskům získala duši, je latinský herbář vytištěný v Benátkách roku I ve sterilní formě, prostá jakýchkoli poznámek a glos, je tato postinkunábule s prací vynikajícího španělského lékaře Arnalda z Villanovy ( ), představitele proslulé lékařské montpellierské školy, jedinečným kompendiem středověké medicíny a botaniky. Nicméně svazek v pozdně gotické vazbě s dřevěnými deskami pokrytými tmavě hnědou usní se slepotiskovými vzory, zaujme svého čtenáře ihned po otevření přední desky, kdy na něj díky hustě psaným glosám dýchne atmosféra stará celé půltisíciletí. I další početné přípisky psané na počátku 16. století prozrazují, že kniha od samého počátku žila velmi čilým životem. Neležela desítky let či staletí v zaprášeném regále, ale byla od samého počátku hojně využívanou pomůckou k zažehnání nejrozličnějších nemocí atd. Zejména její první pravděpodobný majitel nám v knize zanechal pozoruhodné přípisky, jimiž doslova překypuje už titulní list. Zde také odhalil svoji identitu, když červeným inkoustem pod tiskařský signet vepsal: Jan Trystram, lekarz: Z yluminowal sem tento swuoy Erbarz leta panie 1513, die sancte elisabeth čili, že lékař Jan Trystram přikročil na svátek svaté Elisabety v roce 1513 ke zkrášlení svého herbáře o provedené iluminace (původní černobílý tisk osvěžil barevným kolorováním). List snad přímo on doplnil o řadu latinsky psaných poznámek o vahách léků. Je nadmíru zajímavé, že část přípisků, a sice ty vyvedené červeným inkoustem očividně rukou lékaře Jana, jsou psány česky hned vedle latinských názvů rostlin, leč pozpátku! U některých rostlin v abecedně řazeném herbáři se nachází obvykle na konci latinského textu černě psané české poznámky o účincích konkrétní rostliny na lidské tělo. Např. k česneku si dotyčný poznamenává: Česnek, mokrý a horký, tyto moci má, kdož jej na sirobu jí, prsy velmi čistí a nečistotu z nosu pudí a zlou páru v člověku vysuší. Také libost jedění přivodí, ale kdož jeho mnoho jí očím škodí. Také kdož jej s vínem ztluče a v ústa vloží a jím dobře zuby a dásně setře, všechen smrad z zubův vyžene a dásně uzdraví a očistí. Ke kopřivě si poznačil: [ ] jest velmi horká a suchá, a má tyto moci, kdož ji s octem vaří a jí bez soli, všechnu lepkost z žaludku vyžene, a červy v žaludku umoří [ ], ti se zrozují z nezdravého ovoce. Lociku (listová zelenina salát) mj. doporučuje jako prostředek snižující Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Vazba přední deska. VKOL sign Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Titulní list s přípiskem: Jan Trystram, lekarz: Z yluminowal sem tento swuoy Erbarz leta panie 1513, die sancte elisabeth. VKOL sign

20 Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Ukázka z herbáře s kolorovaným dřevořezem (koriandr). VKOL sign nežádoucí sexuální náruživost žen: [ ] Také kdož často syrovu jí z vocta, žádost smilství hasí velmi ženám, protož hodí se dobře chovačkám [tj. chůvám], aby ji vony požívali a čistě se chovali. Stejně tak doporučuje i routu: [ ] Také mužům žádost tělesnou hasí, ale ženám milost přivodí. V knize nechybí ani základní poučení středověké medicíny a vůbec bytí, které je připsáno na přední přídeští a vročeno do roku 1519: Nebo v někom panuje jeden element, v někom dva, v jiném tři, v některém čtyři všecky, někdy ty elementy bývají v člověku sobě velmi odporní a protivní v životě lidských. Jako oheň, voda, vítr, země jest, protož lékaři dobří a učení to znáti mají, chtí-li od nemocí tělesných pomáhati, aby jich spojení a složení v životě znal, a to po postavě a způsobu, item po pulsu a zvláště po vodě neb víně [další pasáž je úmyslně zničena]. V závěru 166 foliového svazku nechybí ani doplňující výklady pro rozličná koření (hřebíček, skořice, pepř, muškát, zázvor aj.). Exemplář se později dostal do knihovny olomouckých františkánů. Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Přední přídeští s přípiskem: Nebo v někom panuje jeden element, v někom dva, v jiném tři, v některém čtyři všecky, někdy ty elementy bývají v člověku sobě velmi odporní a protivní v životě lidských. Jako oheň, voda, vítr, země jest, protož lékaři dobří a učení to znáti mají, chtí-li od nemocí tělesných pomáhati, aby jich spojení a složení v životě znal, a to po postavě a způsobu, item po pulsu a zvláště po vodě neb víně. VKOL sign Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Přípisek týkající se kopřivy: [ ] jest velmi horká a suchá, a má tyto moci, kdož ji s octem vaří a jí bez soli, všechnu lepkost z žaludku vyžene, a červy v žaludku umoří. VKOL sign

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Nové prvotisky ve Vědecké knihovně v Olomouci NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Rostislav Krušinský Po skončení retrokonverze lístkového katalogu starých tisků se začala skupina historiků pracujících

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Zlomek rukopisu kanonického práva z rajhradské knihovny ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Jindra Pavelková V létě roku 2006 byl v Knihovně Benediktinského opatství Rajhrad nalezen

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia)

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Úvod, překlad Hyginovy Astronomie a Pseudo-Eratosthenových Zhvězdnění a rejstříky Alena Hadravová Překlad Arátových Jevů na nebi Radislav Hošek ARTEFACTUM

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Bible kralická a Kralice

Bible kralická a Kralice Bible kralická a Kralice http://cs.wikipedia.org/wiki/bible_kralick%c3%a Bible kralická je českou tištěnou biblí, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Codex gigas. Stručně o Codexu gigas

Codex gigas. Stručně o Codexu gigas Codex gigas Codex gigas neboli Ďáblova Bible je středověký rukopis uložený v Národní (Královské) knihovně ve Stockholmu, který proslul ze dvou důvodů. Zaprvé je pokládán za největší zachovalý evropský

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více