DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích"

Transkript

1 DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích Vědecká knihovna v Olomouci uchovává už několik století rozsáhlý fond starých tisků, rukopisů a prvotisků, který skvěle ilustruje vývoj myšlení a kultury od středověku do konce 18. století. To platí nejen o dílech samotných, historické knihy je nutno vnímat jako celky, jež spolu s myšlenkami autora nesou i celou řadu dalších stop minulých časů. Při bližším zkoumání u starých tisků i rukopisů najdeme místa, kde se projevil duch tvůrce knihy, a hned vedle nich jiná, kde se nepřímo podepsal její vlastník či čtenář. A pokud máme štěstí, můžeme z těchto náznaků nebo přímých odkazů vysledovat osudy svazku od jeho zrození až do současnosti. Právě v těchto momentech vystupuje na povrch duše knihy, soubor náznaků, které z dokumentů vydávaných často v tisícových nákladech dělají individuality se svými vlastními životy. Neboť lidé do knih takřka od prvního okamžiku jejich zrození otiskovali svoji pečeť a tím je po staletí postupně neustále dotvářeli. Prostřednictvím různých přípisků, odkazů, poznámek, v nichž zanechali část sebe, svého myšlení, uvažování a svých názorů. Tu méně, tu více. Díky tomu dnes můžeme rozpoznat, čemu jinak bezejmenní, zapomenutí lidé i významné postavy dějin přikládali váhu, čím se zabývali, co je zajímalo, co jim činilo potěšení, nebo je naopak trápilo. Pojďme tedy nahlédnout alespoň do několika málo takto poznamenaných knih a skrze ně i do nitra jejich někdejších majitelů. Bible boskovická Jednou z nejcennějších knih, uchovávaných ve Vědecké knihovně v Olomouci (dále jen VKOL), je rukopis tzv. Bible boskovické, známé především díky své precizní a velmi nákladné výzdobě. Neméně významná je ovšem i textová část, neboť ta představuje, zjednodušeně řečeno, nejstarší známý český překlad bible tzv. druhé redakce. Bible, jejíž vznik je kladen přibližně k roku 1415, je z větší části psaná Husovým diakritickým pravopisem. Avšak i zde najdeme drobnosti vymykající se běžnému standardu. Kupříkladu mezi knihami Genesis a Exodus je oproti zvyklostem vložen Kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. Zde můžeme číst: Počíná sě kratičký výklad na přikázanie božie Desatero pro sprostné a neprázdné v práci, vyložené skrze Mistra, na okraji je pak obloukem napsáno: Nechay státi pro Bóh. Text na okraji nám objasní doba vzniku knihy. Výzva je zřejmě určena každému, kdo by chtěl odstranit text výkladu na Desatero, který se po upálení M. Jana Husa mohl stát, podobně jako ostatní jeho díla, předmětem cenzury. Další drobností, vzniklou zřejmě kouzlem nechtěného, je postava ďáblíka na foliu 223. Mezi textem a iluminací představující Elifaze, Bildada a Zofara bědujících nad utrpením svého přítele Joba, vyřešil písař svou chvilkovou neobratnost neobvyklým rozkreslením inkoustové kaňky, když z ní vytvořil poměrně roztomilého, nijak prvoplánově hrůzu nenahánějícího ďábla. Je také možné, že písař pouze netradiční formou reagoval na text pravého sloupce, kde se právě u postavy ďábla vyskytuje zmínka o satanovi (viz sathan). Bible boskovická (okolo 1415). Folio 20 vložen kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. VKOL sign. M III 3. Bible boskovická (okolo 1415). Folio 20 výřez s pasáží: Počíná ssie kratičký wýklad na přikázanie božie Desatero p[ro] sprostné a neprázdné w prácy, wyložené skrzie mistra. Na okraji je pak obloukem napsáno Nechay státi p[ro] Boh. VKOL sign. M III 3.

2 Bible boskovická (okolo 1415). Folio 223. Mezi textem a iluminací představující Elifaze, Bildada a Zofara, kteří bědují nad utrpením svého přítele Joba, je postava ďábla vzniklá rozkreslením kapky inkoustu. VKOL sign. M III 3. Bible boskovická (okolo 1415). Folio 223. Výřez s postavou ďábla. VKOL sign. M III 3.

3 Mach z Hnojic a jeho unikátní přípisky Po stránce přípisků je patrně vůbec nejzajímavější knihou z rukopisného fondu VKOL vcelku nenápadný rukopis z 1. poloviny 15. století, který nevyniká ani honosnou knižní vazbou, ani svým vlastním obsahem, natož výzdobou. To, co z rukopisu dělá světovou raritu, jsou latinsko-české přípisky, ve kterých nám jejich pisatel dává možnost nahlédnout do své pošramocené duše a nejniternějších pocitů, což je doposud v evropské i světové literatuře unikátní. V knihách jsou totiž mnohem obvyklejší politické přípisky a komentáře, které neumožňují plně nahlédnout do nitra středověkého člověka. V těchto přípiscích, jejichž autor, jistý Mach z Hnojic, nám odhalil nejen svoji identitu, můžeme vidět zápas jedince zmítaného v úzkostech na pozadí válečného konfliktu, který běží kolem něho a bezprostředně se ho i dotýká. Přípisky se nacházejí jednak v českém překladu díla O útěše srdce, ale i v dalším rukopisném svazku s latinskými texty, který pro zadavatele opisoval právě Mach z Hnojic (u Olomouce) a lze jej datovat do roku Díky rozličným zmínkám v textu víme, že Mach jako mladík (přibližně kolem roku 1415) působil v konventu prostějovských augustiniánů. Po rozehnání konventu husity utekl patrně se svým nadřízeným, knězem Adamem, do katolické Litovle, kde zřejmě Adam působil jako farář a Mach mu při výkonu služby pomáhal. V listopadu 1437 ovšem Litovel vyplenil husitský hejtman Pardus z Horky. Při tomto řádění uprchl kněz Adam i s Machem z města, načež se asi po měsíci ocitli ve Šternberku, kde pobývali u paní hradu Alžběty ze Šternberka. Před Vánoci Adama prosí město Litovel, aby se vrátil, neboť husité byli záhy vyhnáni olomouckou posádkou. Jak o tom víme? Právě v inkriminovaném rukopise je vložen dopis litovelské městské rady, která píše knězi Adamovi, aby se vrátil alespoň na Vánoce, čemuž asi vyhověl, a Mach se ocitl sám a opuštěný, což ho velmi poznamenalo. Mezitím dostal od šternberské paní úkol, aby opisoval český překlad latinského spisu De preparatione (custodia) cordis čili O útěše srdce. Rukopis a práce na něm se staly pro Macha jediným společníkem, se kterým mohl v těchto pohnutých okamžicích svého života mluvit a svěřovat se mu. Mezitím navíc Šternberk vydrancoval Tunkl z Brníčka. Po obléhaní a dobytí Šternberka Mach v rukopise poznamenává: Tak Mach z Hnojic urozené paní Alžběty ze Šternberka stávající kaplan ve výše řečeném hradě. Také Tunkl porušil věrnost a bolestně a křivě na den svatého Václava mučedníka spálil celé město Šternberk a velké škody napáchal v celém okolí. Toto zapsal Mach léta páně Mach i tento nájezd přežil, ale několik prožitých válečných vpádů v něm zanechalo stopy. Jeden přípisek, jímž komentuje text díla, které opisuje, a sice pasáž: Ostříhaj srdce jako hradu obleženého, glosoval při okraji folia: Ne tak dobře Machu šturmovali k hradu na kolesách [= obléhali hrad s děly]. Jiný z četných přípisků komentuje text: Třetie trestanie má býti láska, načež poznamenává: Má být láska, ale kde je Machu? Všechny přípisky vlastně vyznívají do jednoho, kterým mluví sám k sobě: Machu to si dobře pamatuj, abys nebyl tak sám. Nejvíce osobních glos, ve kterých Mach mluví pořád sám se sebou, se nachází na zadním přídeští, kde nalezneme jeho různé výkřiky, ve kterých se vyznává z vlastního pocitu osamělosti: Milý Machu, kam půjdeš? Lev je na cestě a vlk na náměstí [jde o kombinovaný česko-latinský přípisek]. Bodaj [= bodej] dobře Machu. Sile Machu [= Mlč Machu]. Erimus biocranati [= Budeme živomrtví]. Bis sám [= dvakrát sám tj. není ani s jednou bojující stranou a čeká, že bude živomrtvý]. Mors in olla, mors in olla vir dei [= Smrt v hrnci, smrt ve všem biblický citát ze starého zákona]. Ale objevují se i méně existenciálně laděné poznámky Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Vazba přední deska. VKOL sign. M I 10. jako např.: Machu, abstine et bene vive, ach [= Machu, abstinuj a dobře žij, ach]. V jiném přípisku ovšem oslavuje víno.

4 Později se Mach ocitl u olomouckých kartuziánů, kde dál opisoval rozličná díla. A právě ve druhém dnes dochovaném rukopise, který odevzdal klášteru, se objevuje i zvláštní glosa, která naznačuje, že se pro živomrtvého a osamělého Macha najednou objevila naděje vložená do osoby nášeho krále Jiříka. Všechny výše zmíněné úryvky vypovídají leccos o myšlenkových pochodech jednoho osamělého středověkého člověka, ztraceného uprostřed nábožensky motivovaného boje, uprostřed světa, jehož dění ho sevřelo do kleští, a on uprostřed těchto zápasů zůstal sám. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 119. Ukázka Machových přípisků. VKOL sign. M I 10. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 97. Ukázka Machových přípisků. VKOL sign. M I 10. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 119. Ukázka Machových přípisků výřez. VKOL sign. M I 10.

5 Vlastníci knih a jejich exlibris Vzácným spojením exlibris, přípisků a samotného titulu je paleotyp Onus Ecclesie. Dílo poprvé vyšlo anonymně v německém Landshutu roku Obsahuje práci německého biskupa a teologa Bertholda Pürstingera ( ) sepsanou již pět let před samotným tiskem. Text měl vystupovat na obranu katolické církve proti vzmáhající se reformaci, ale zároveň neopomenul kritizovat rozvrácené poměry a nepravosti uvnitř katolického tábora, čímž vyvolal velkou pozornost a následně se dočkal opakovaného vydání. Dobře míněná kritika zároveň způsobila, že se dílo již v roce 1548 objevilo v benátském indexu kacířských knih, což vysvětluje latinský přípisek ve spodní části titulního listu olomouckého exempláře k textu Religiosius Autor někdo dopsal: sed prohibitus, čili Zbožný autor, avšak zakázaný. Co již tak poměrně vzácný a zajímavý tisk povyšuje nad jiné je kolorované grafické exlibris umístěné na předním přídeští. Jde totiž o jedno z nejstarších dnes známých tištěných exlibris z českých zemí, které zároveň identifikuje zřejmě prvotního majitele, a sice písaře olomoucké městské kanceláře (tedy městského právníka) Gabriela Gloczera ( 1542). Do jeho vlastnictví se svazek dostal snad již roku 1527 (viz datace na přední desce vazby). Každopádně knihou disponoval po roce 1537, kdy byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem ze Sedmi Dubů. Tento predikát se ostatně objevuje právě u jeho jména při spodním okraji exlibris a pozorný divák by skutečně ve vyobrazení napočítal přesně sedm žaludů coby odkazů na dub. V horní Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Titulní list s textem Religiosius Autor sed prohibitus ve spodní části.vkol sign. II Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Vazba přední deska. VKOL sign. II části je vlastní exlibris ještě doplněno o tzv. devízu (citát, heslo), která měla vyjadřovat jedincovo motto: Quid tentasse nocet, což můžeme volně přeložit jako: Čemu je ke škodě hledání? Svazek se od roku 1610 nacházel v knihovně olomouckých františkánů, čehož dokladem je vlastnický přípisek z titulního listu: Pro Conventu[s] S. Bernardini Olomutii Ten je sám o sobě pozoruhodně ztvárněným dřevorytem, v němž se snoubí biblické výjevy odkazující na různé pasáže z knihy Zjevení s výjevy, které symbolizují boj katolictví s protestantismem (viz ďábel útočící na kostel). Klasickým případem titulů, které nesou několikeré stopy

6 svého prapůvodního majitele, jsou dva olomoucké svazky s aristotelovskými pojednáními (Operum Aristotelis) vytištěnými v Ženevě v letech Je evidentní, že si je jejich objednavatel, jímž nebyl nikdo jiný než Petr Vok z Rožmberka ( ), nechal ještě v roce 1606 svázat (viz vročení na přední desce) a opatřit vlastním jezdeckým supralibros. O tři roky později jsou i tyto knihy, stejně jako všechny ostatní ze slavné rožmberské knihovny, opatřeny nadmíru reprezentativním exlibris Petra Voka. Jejich autorem byl významný rudolfinský umělec Egidius Sadeler ( ). Honosné exlibris představuje tzv. architektonické theatrum, v němž ursinovští medvědi coby štítonoši podpírají ověnčený medailon s jezdeckým portrétem Petra Voka. Koncept dotváří latinský text v kartuši ověnčené růžemi (očividná narážka na predikát), odkazující na majitele knihy, dále stojící dívčí postavy (tzv. dívčí genia) a při spodním okraji umístěné rožmberské znaky s devízou In silentio et spe [= v tichu a naději]. Krom toho jedna z genií drží tabulku či knihu s vepsaným testem Verbum domini manet in eternum [= Slovo páně zůstává na věky]. Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Exlibris Gabriela Glozcera. VKOL sign. II

7 Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Vazba se supralibros Petra Voka z Rožmberka. VKOL sign. III Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Vazba se supralibros Petra Voka z Rožmberka, výřez. VKOL sign. III

8 Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Exlibris Petra Voka z Rožmberka. VKOL sign. III Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Titulní list. VKOL sign. III

9 Ve fondu VKOL vyčnívá svou zevnější specifickou úpravou část dochované knihovny Ferdinanda Hoffmana z Grünpühelu a Střechova. Tento významný člen rudolfínského dvora dával velkou většinu svých knih vázat do pergamenových zelených vazeb. Pergamenová vazba dosáhla největší obliby právě v 16. a 17. století a zelená barva byla zřejmou narážkou na jméno Grünpühel (také Grünbüchel). Všechny jeho knihy nacházející se ve VKOL jsou opatřeny buď na přední desce oválným (nejčastěji zlatem vyraženým) supralibros nebo uvnitř rytými exlibris, vlepenými na předním přídeští. Ojediněle též na zadním přídeští nebo předsádce. Hoffmanovy knihy obsahují čtyři varianty rytých exlibris, přičemž tři z nich jsou dílem Mathäuse Göndolacha (Gundolacha). Tento rudolfínský malíř pracoval u pražského císařského dvora a jím předkreslené exlibris vyryl okolo roku 1600 augsburgský rytec Lucas Kilian. Na prvním exlibris je oválná deska, na níž je v sedmnácti řádcích patkovými majuskulemi uveden text: Ex Bibliotecha ILLVSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI. FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVNPV= =HEL ET STRECAV, D[OMI]NI IN GRE= =VENSTAIN ET IANOWITZ, SVPREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ, SACRATISS mæ : CÆS æ : ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆ= =FECTI etc. Z knihovny nejjasnějšího a vznešeného pána pana Ferdinanda Hoffmana, svobodného pána z Grünpühel a Střechova, pána na Gravenštejně a Janovicích, dědičného hofmistra Štýrska a rakouského maršálka, radu císařské a královské milosti a prezidenta dvorské komory etc. Deska je zasazena do rámu, kolem něhož je bohatá figurální a jiná výzdoba. Nahoře nad deskou je uprostřed umístěn Hoffmanův erb: čtvrcený štít v rámu, v jehož prvním a čtvrtém poli je polovztyčený korunovaný kozel, v druhém a třetím svázaný snop; uprostřed je medailon s jedno-ocasým korunovaným heraldickým lvem. Erb drží dva okřídlení putti, kolem nich ovocné festony. Dole pod deskou sedí dvě symbolické ženské postavy, z nichž jedna má na klíně zavřenou knihu, druhá palmovou ratolest. Na druhém exlibris je na obdélníkové desce na devatenácti řádcích obsahově stejný nápis s drobnými pravopisnými odchylkami: EX BIBLIOTHECA ILLUSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI, FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVN= =PVHEL ET STRECHAV, DO= =MINI IN GREVENSTAIN ET IANOWITZ, SVPREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI, ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ SACRATISS: mæ CÆS: æ ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆFECTI. etc. Helwig Garth Gründlicher ausführlicher historischer Bericht, von dem Religionswesen im Curfürstenthumb Hessen, (Wittenberg, 1606). Zadní deska vazby se supralibros Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu. VKOL sign Conrad Pellican - In Prophetas Maiores et Minores, ut vulgo vocantur, (Curych, 1582). Detail supralibros Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu. VKOL sign. II

10 Nahoře opět dva putti drží Hoffmanův erb, dole jiní dva kamenný rám, do nějž je deska zasazena. Třetí vlastnická značka je blízkou variantou druhého exlibris. V opět obdélníkové desce je na devatenácti řádcích obsahově stejný text s drobnými pravopisnými odchylkami: EX BIBLIOTHECA ILLUSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI, FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVN= =PVHEL ET STRECHAV, DO= =MINI IN GREVENSTAIN ET IANOWITZ, SVBREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI, ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ SACRATISS: mæ CÆS: æ ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆFECTI. etc. Exlibris je ozdobeno jen dvěma andílky s dekorativními girlandami. Čtvrté Hoffmanovo exlibris je nesignované. V oválném rámci, ozdobeném nahoře i dole dvěma andělíčky s palmovými listy, se nachází v devíti řádcích nápis: EX LIBRIS/ BIBLIOTHECÆ GENEROSI DOMINI D[OMI]NI FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVENPVHEL ET STRECHAW DOMINI IN GREVENSTAIN etc. SACRAE CAES: MAI[ESTA]TIS CON- SILIARII ET PRAESIDIS CAM- ERÆ AVLICÆ. Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 1 Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 2 Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 3

11 Jiné přípisky Jednou z mnoha věcí, které obyčejným knihám dávají další rozměr či duši, jsou rozličně vpisované údaje o majitelích, kteří si tisky buď přímo pořídili, nebo k nim, často v průběhu dlouhých staletí, nějakým jiným způsobem přišli. U mnoha knih se tak dovídáme zcela fádní údaje i poměrně nevšední informace, které se stávají neopakovatelnou přidanou hodnotou toho kterého exempláře. Mnohdy objevíme zajímavé osudy knih a jejich majitelů. Takto poznamenané knihy na sebe často prozrazují informace přispívající do složité mozaiky celkového obrazu společnosti v minulosti. Například exemplář díla O Dokonalém Následowánij Pána Krysta vydaný v Olomouci roku 1583 u Friedricha Milichtalera na sebe upozorňuje již svou vazbou vročenou do roku Její první majitel si jí velmi vážil, což se zračí především ve zlaté, cizelované a navíc i malované ořízce. Na přední předsádce vystupuje z anonymity dějin i prokazatelně první majitel knihy Václav Prokop Jordán z Klauzenburku. Interesantní přípisek psaný jeho rukou a poněkud volně transkribovaný zní: Léta páně Já Václav Prokop Jordán z Klauzenburku daroval jsem tuto knížku Janovi Piknůskovi, bratru mému milému. Kdo mu ji ukradne tomu ruka upadne až po samý ramena. Jiné přípisky a razítka nám osvětlují další osudy knihy, která se Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Věnování s hrozbou: [ ] Kdo mu ji ukradne tomu ruka upadne až po samý ramena. VKOL sign Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Vazba přední deska. VKOL sign

12 již v roce 1639 nacházela v bibliotéce brněnských jezuitů. Tam patrně byla až do roku 1773, kdy byl řád zrušen a jeho knihovní fond mj. putoval do tehdejší Univerzitní knihovny v Olomouci (nynější VKOL). Další pozoruhodný přípisek se nachází v českobratrském tisku Písně Duchownj Ewangelistské, vytištěném v Ivančicích roku Poté, co se kniha v roce 1583 mihla v rukách jistého Kryštofa Drachlovského se později dle přípisku ocitla v knihovně olomouckých augustiniánů kanovníků. Kniha byla již z podstaty toho, že jde o bratrský tisk, deponována v augustiniánské knihovně mezi zakázanými knihami, což dokazuje krátký přípisek z předního přídeští: Inter prohibitos. N. 14. Nutnost zařadit knihu mezi prohibita podtrhl i protiněmecký a nacionálně vyhraněný přípisek ze zadního přídeští: Povstane orel, jehožto létáním stažen bude lev. Potom pak spiknou se knížata německá proti Království českému a páni téhož království souženi budou a levhart je sežere. Levhart zde patrně vystupuje jako symbol záludnosti a lstivosti. K přípiskům, které se ve starých tiscích ocitly v poněkud novější době, patří exemplář přechovávaný ve VKOL pod sign. II Jde o výtisk tzv. Jezdkovické bible alias Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij A Swatečnij, která byla vytištěna v Jezdkovicích u Opavy roku Již samotné dílo je hodné zevrubné pozornosti, neboť jeho první vydání bylo vytištěno tajně. Kvůli následnému postihu olomouckého biskupa se ani nezachovalo mnoho exemplářů. Obsáhlá kniha je považována (mj. i díky vysoké literární kvalitě) za jeden z nejzajímavějších starších českých tisků. Autor (horlivý luterán) v ní např. tepe rozmařilost šlechty. Ovšem nás v tuto chvíli budou zajímat Písně Duchownj Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zprawené a shromážděné (Ivančice, 1576). Výřez ze zadního přídeští s přípiskem: Povstane orel, jehožto létáním stažen bude lev. Potom pak spiknou se knížata německá proti Království českému a páni téhož království souženi budou a levhart je sežere. VKOL sign. II

13 především vepsané glosy z pera evangelického duchovního (kurátora evangelického sboru v Poličce) Františka Lopoura. Prostřednictvím volně vloženého rukopisného folia víme, že se narodil roku 1849 v Poličce a na věčnost odešel v roce Ihned za titulním listem si Lopour očividně nejen pro sebe vepsal motto, zkušenost či jakousi radu budoucím čitatelům: Kdo šetří má za tři, nemluvím o lakomosti, což jest hřích. Lepší halíř v kapse nežli velký přítel u dvora, který ten halíř vytáhne. Halíř jest nejmladším bratrem dukátu. Pořádek života a přesnost milý synu jest duše obchodu a celého hospodářství, nekonání přesného účtu nesváry nastanou v rodině, výčitky a konečný bankrot domácnosti. To píše z přesvědčení [ ]. Na mnoha listech tisku si psal vlastní postřehy. Např. delší pasáž, která kritizuje nedostatečně zbožné chování před jídlem i během něj si výstižně shrnul do věty: Hlavní věc před a po jídle se modliti a ne jako hovado se nažrát. Jinou pasáž v textu, a sice větu: Rozkoš jest ďáblova udice si podtrhuje a připisuje k ní: Frant. Lopour potvrzuje. Z dalšího přípisku zjistíme, že ony glosy, které nám umožňují nahlédnout do myšlení jednoho jinak celkem bezvýznamného jednotlivce, rámcově spadají do samého počátku 20. století. Novější, byť lakonický přípisek, kterým si připomeneme Terentiánův citát Knihy mají své osudy se nalézá na předním přídeští tisku Knjžka O Swaté Spowědi A Přigjmánj Welebné Swátosti (Praha, 1739): Nalezená byla tato knížečka roku asi 1877 ve staré zpovědnici v našem kostele u sv. Ignáce když tatáž stará zpovědnice rozbourána a nová tam postavena byla. Zvyk psát si do knih nejrůznější citáty a případně je doplňovat osobitými malůvkami pěkně ilustrují dvě postinkunábule. Kniha drobných traktátů (II ) obsahuje ručně vepsané citáty sv. Jeronýma, Aristotela, Cicera a dalších. Od jednoduchých Nespadne z mostu, kdo chodí rozumně, až po citáty středověké mystiky: Pohrdat světem, nepohrdat nikým, pohrdat sám sebou a pohrdat tím, že je námi pohrdáno tyto čtyři věci nás činí blaženými. Zápisky jsou doprovázeny obrázky zvířat. Druhý příklad řecká gramatika ( ) z roku 1512 je rovněž doplněna rukopisnými citáty, jako například dvojjazyčným Fide sed cui Vide. Wierž ale komu Wierž. Na přídeštích knihy jsou pak vlepeny čtyři hudební skladby, bohužel neúplné. Vedle italské a latinské skladby je zde také duchovní píseň v češtině a úryvek písně Sly dieveczky [...] na maliny. Písně Duchownj Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zprawené a shromážděné (Ivančice, 1576). Titulní list a přední přídeští s přípisky. VKOL sign. II

14 Jedinečným příkladem knih, kde souhra okolností obohatila tisky nevšedními přípisky, jsou i čtyři tištěné aukční katalogy z let 1791 až 1795, které odrážejí složitý proces rušení vzácných klášterních knihoven (po staletí nákladně budovaných) za císaře Josefa II. a jejich následný rozprodej. Zde konkrétně představovaný tzv. čtvrtý aukční katalog sestavený z potřebných a z části také vzácných a vázaných knih z roku 1795 obsahuje celkem titulů, z toho 34 prvotisků (nejstarší 1478). V katalogu nechybí podrobné pozoruhodné ruční přípisky o kupujících a odhadních i nabídnutých částkách. Mezi nabízenými böhmische Bücher jsou například známé bible Bible pražská z roku 1488 (oceněna na 2 zl. a prodána za 2,24 zl.), benátská z roku 1506 (oceněna na 3 zl. a prodána za 3,02 zl.), Melantrichova z roku 1570 (oceněna na 2,50 a prodána za 5,31 zl.), i Severinova z roku 1529 (oceněna na 3 zl. a prodána za 4,02 zl.) nebo Hájkova Kronika Česká (oceněna na 3,40 zl. a prodána za 4,40 zl.). Celý soubor byl oceněn na 619 zl. a 52 kr., přičemž tržba činila 509 zl. a 58 kr. Ne vše se ovšem podařilo vydražit. Přesto stanovená hodnota byla v drtivé většině případů překročena, což není při obvyklém podhodnocení nijak překvapující. Katalog obsahuje i zajímavé ruční přípisky se jmény kupujících, včetně nabízených cen i dlužních částek. Mezi kupci se objevuje celá řada zajímavých jmen, povětšinou kulturních olomouckých elit a vzdělanců z řad šlechty, duchovenstva či státní správy. Nesmírně výhodnou akvizici si tak nenechali ujít např. olomoucký kanovník a rektor Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Titulní list. VKOL sign c. k. univerzity Johann Mathias von Rolsberg, tehdejší rektor olomouckého c. k. lycea Ignatius Höschmann (ústav vedl roku 1795), další pozdější rektor téže instituce (1799) Franciscus Polášek, ze šlechticů např. baron von Buol či hrabě von Clary, kterého můžeme identifikovat mj. ve funkci předsedy úřední komise, která se zabývala právě rušením klášterů. K významným nakupujícím lze zařadit i historika a dlouholetého vysokého guberniálního úředníka J. P. Cerroniho. Příležitost si nenechali ujít ani sestavitel všech tištěných aukčních katalogů, olomoucký knihovník a hlavní kustos Joseph Ernst Karmaschek a právě na katologu z roku 1795 se podílející olomoucký knihař Joseph Mader. Mezi kupujícími se objevil i židovský obchodník Elias Buchheim z Prostějova. Ten dokonce na základě guberniálního dekretu z 30. července 1787 uzavřel s Lycejní knihovnou v Olomouci smlouvu o pravidelném odběru všeho knižního smetí na Moravě a ve Slezsku, které podle stanovených kritérií (jež rozhodně objektivně nehodnotila např. umělecké stránky tisků atd.) tvořilo až 75 %. Pro Eliase to byl výnosný obchod, neboť knihy mu byly prodávány na váhu za neuvěřitelně směšné ceny. Je zajímavé, ovšem nikoli překvapivé, že konfiskované knihy si zpětně do osobního vlastnictví dokupovali i přímí členové postižených klášterních komunit (viz představitelé kapucínů), přičemž na aukcích nechyběli ani zástupci z klášterů, které přečkaly josefínskou smršť bez úhony, neboť se jim naskytla jedinečná příležitost k doplnění jejich knihoven. Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek k textu: Rozkoš jest Ďáblova udice. VKOL sign. II

15 Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek: Hlavní věc před a po jídle se modliti a ne jako hovado se nažrát. VKOL sign. II Knjžka O Swaté Spowědi A Přigjmánj Welebné Svátosti (Praha, 1739). Přípisek: Nalezená byla tato knížečka roku asi 1877 ve staré zpovědnici v našem kostele u sv. Ignáce když tatáž stará zpovědnice rozbourána a nová tam postavena byla. VKOL sign

16 Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek: Kdo šetří [ ]. VKOL sign. II Habes hic iuuenis Auctores octo opusculorum cum commentariis et annotationibus quam plurimis noviter additis (Lyon, 1511). Přípisek: Pohrdat světem, nepohrdat nikým, pohrdat sám sebou a pohrdat tím, že je námi pohrdáno tyto čtyři věci nás činí blaženými. VKOL sign. II

17 Catalogus Librorum Omnis generis glotticus, quorum publica auctio instituetur In Caesareo-Regia Bibliotheca Juliomontana Die 14. Novemberis 1795 (Brno, 1795). Folio A2. VKOL sign Georgij Simler Vuimpinensis observationes de arte grammatica. De literis graecis ac diphthongis et quem ad modum ad nos veniant. (Tübingen, 1512). Přípisek Fide sed cui Vide. Wierž ale komu Wierž. VKOL sign Catalogus Librorum Omnis generis glotticus, quorum publica auctio instituetur In Caesareo-Regia Bibliotheca Juliomontana Die 14. Novemberis 1795 (Brno, 1795). Přípisky o cenách a kupujících. VKOL sign

18 Habes hic iuuenis Auctores octo opusculorum cum commentariis et annotationibus quam plurimis noviter additis (Lyon, 1511). Přípisek: Nespadne z mostu, kdo chodí rozumně. VKOL sign. II Georgij Simler Vuimpinensis observationes de arte grammatica. De literis graecis ac diphthongis et quem ad modum ad nos veniant. (Tübingen, 1512). Na zadním přídeští vlepené hudební skladby s kresbou kostela. VKOL sign

19 Poznámky Jana Trystrama v herbáři Arnalda z Villanovy Krásným příkladem knihy, která díky bohatým přípiskům získala duši, je latinský herbář vytištěný v Benátkách roku I ve sterilní formě, prostá jakýchkoli poznámek a glos, je tato postinkunábule s prací vynikajícího španělského lékaře Arnalda z Villanovy ( ), představitele proslulé lékařské montpellierské školy, jedinečným kompendiem středověké medicíny a botaniky. Nicméně svazek v pozdně gotické vazbě s dřevěnými deskami pokrytými tmavě hnědou usní se slepotiskovými vzory, zaujme svého čtenáře ihned po otevření přední desky, kdy na něj díky hustě psaným glosám dýchne atmosféra stará celé půltisíciletí. I další početné přípisky psané na počátku 16. století prozrazují, že kniha od samého počátku žila velmi čilým životem. Neležela desítky let či staletí v zaprášeném regále, ale byla od samého počátku hojně využívanou pomůckou k zažehnání nejrozličnějších nemocí atd. Zejména její první pravděpodobný majitel nám v knize zanechal pozoruhodné přípisky, jimiž doslova překypuje už titulní list. Zde také odhalil svoji identitu, když červeným inkoustem pod tiskařský signet vepsal: Jan Trystram, lekarz: Z yluminowal sem tento swuoy Erbarz leta panie 1513, die sancte elisabeth čili, že lékař Jan Trystram přikročil na svátek svaté Elisabety v roce 1513 ke zkrášlení svého herbáře o provedené iluminace (původní černobílý tisk osvěžil barevným kolorováním). List snad přímo on doplnil o řadu latinsky psaných poznámek o vahách léků. Je nadmíru zajímavé, že část přípisků, a sice ty vyvedené červeným inkoustem očividně rukou lékaře Jana, jsou psány česky hned vedle latinských názvů rostlin, leč pozpátku! U některých rostlin v abecedně řazeném herbáři se nachází obvykle na konci latinského textu černě psané české poznámky o účincích konkrétní rostliny na lidské tělo. Např. k česneku si dotyčný poznamenává: Česnek, mokrý a horký, tyto moci má, kdož jej na sirobu jí, prsy velmi čistí a nečistotu z nosu pudí a zlou páru v člověku vysuší. Také libost jedění přivodí, ale kdož jeho mnoho jí očím škodí. Také kdož jej s vínem ztluče a v ústa vloží a jím dobře zuby a dásně setře, všechen smrad z zubův vyžene a dásně uzdraví a očistí. Ke kopřivě si poznačil: [ ] jest velmi horká a suchá, a má tyto moci, kdož ji s octem vaří a jí bez soli, všechnu lepkost z žaludku vyžene, a červy v žaludku umoří [ ], ti se zrozují z nezdravého ovoce. Lociku (listová zelenina salát) mj. doporučuje jako prostředek snižující Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Vazba přední deska. VKOL sign Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Titulní list s přípiskem: Jan Trystram, lekarz: Z yluminowal sem tento swuoy Erbarz leta panie 1513, die sancte elisabeth. VKOL sign

20 Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Ukázka z herbáře s kolorovaným dřevořezem (koriandr). VKOL sign nežádoucí sexuální náruživost žen: [ ] Také kdož často syrovu jí z vocta, žádost smilství hasí velmi ženám, protož hodí se dobře chovačkám [tj. chůvám], aby ji vony požívali a čistě se chovali. Stejně tak doporučuje i routu: [ ] Také mužům žádost tělesnou hasí, ale ženám milost přivodí. V knize nechybí ani základní poučení středověké medicíny a vůbec bytí, které je připsáno na přední přídeští a vročeno do roku 1519: Nebo v někom panuje jeden element, v někom dva, v jiném tři, v některém čtyři všecky, někdy ty elementy bývají v člověku sobě velmi odporní a protivní v životě lidských. Jako oheň, voda, vítr, země jest, protož lékaři dobří a učení to znáti mají, chtí-li od nemocí tělesných pomáhati, aby jich spojení a složení v životě znal, a to po postavě a způsobu, item po pulsu a zvláště po vodě neb víně [další pasáž je úmyslně zničena]. V závěru 166 foliového svazku nechybí ani doplňující výklady pro rozličná koření (hřebíček, skořice, pepř, muškát, zázvor aj.). Exemplář se později dostal do knihovny olomouckých františkánů. Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Přední přídeští s přípiskem: Nebo v někom panuje jeden element, v někom dva, v jiném tři, v některém čtyři všecky, někdy ty elementy bývají v člověku sobě velmi odporní a protivní v životě lidských. Jako oheň, voda, vítr, země jest, protož lékaři dobří a učení to znáti mají, chtí-li od nemocí tělesných pomáhati, aby jich spojení a složení v životě znal, a to po postavě a způsobu, item po pulsu a zvláště po vodě neb víně. VKOL sign Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Přípisek týkající se kopřivy: [ ] jest velmi horká a suchá, a má tyto moci, kdož ji s octem vaří a jí bez soli, všechnu lepkost z žaludku vyžene, a červy v žaludku umoří. VKOL sign

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Jan Žižka z Trocnova. sborník projevů a přednášek

Jan Žižka z Trocnova. sborník projevů a přednášek Jan Žižka z Trocnova sborník projevů a přednášek 2012 Jan Žižka z Trocnova Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 587. výročí úmrtí Jana Žižky, husitského vojevůdce, které se

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 1 OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1 ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ KROK Mezinárodní seminář CASLIN 2004 - Věra Jurmanová, Petr Škyřík...5 Udělení

Více

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Zuzana ČEVELOVÁ Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století Modlitební kniha jako pramen a literární útvar byla předmětem zájmu

Více

Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky 1

Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky 1 334 ČLÁNKY ARTICLES UMĚNÍ ART 4 LXII 2014 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE STRAHOVSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky 1 Francisk Heorhij

Více

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje 36/2009 Knihovnická Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA PRVNÍ KROK Úvodník Helena Veličková...1 ROZHOVOR KROKU Jaký je doopravdy Arnošt Lustig? Helena Veličková s Arnoštem Lustigem...3 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ

Více

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek.

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek. PŘED ZRCADLEM ZA ZRCADLEM JOSEF SVATOPLUK MACHAR JEZUITÉ ESEJEM tenkrát a je tak nyní. A milý opat se usmíval a mínil, abych se zeptal kolegy Kordače, ten že má o tom doktorát a zajisté to má srovnáno.

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Habemus papam et conventus generalis

Habemus papam et conventus generalis Zpravodaj p r o duchovní hudbu Habemus papam et conventus generalis máme (opět) papeže a (opět) valnou hromadu V minulém čísle časopisu jsme se poměrně neznámým textem Benedikta XVI. o roli krásy a myšlení

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015. Český zápas. Cena: 10 Kč. Týdeník Církve československé husitské

Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015. Český zápas. Cena: 10 Kč. Týdeník Církve československé husitské Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015 Český zápas Cena: 10 Kč Týdeník Církve československé husitské editorial Milí čtenáři, hlavní téma tohoto vydání Architektura našich sborů bylo vybráno tak, aby souznělo

Více

Od masopustu k Velikonocům. Křesťanské tradice a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku

Od masopustu k Velikonocům. Křesťanské tradice a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku Od masopustu k Velikonocům Křesťanské tradice a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku 2 OD PRVNÍ ZPRÁVY O VELIKONOCÍCH DO DNEŠKA Není pochyb o tom, že s příchodem křesťanství do naší krajiny někdy

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2002 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově Přerov 2002 SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově 2002 ISBN 80 238 9973 2 Obsah Ivan Krška Nálezy z doby neolitu

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky. Objevované a Opěvované. průvodce výstavou

Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky. Objevované a Opěvované. průvodce výstavou Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky Objevované a Opěvované průvodce výstavou Hrady a zámky objevované a opěvované průvodce výstavou Jízdárna Pražského hradu, 19. 12. 2014 15. 3. 2015 Uspořádal a edičně zpracoval:

Více

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Michal Cvingráf Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána

Více

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy PAVEL BEDRNÍČEK Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy Copyright Pavel Bedrníček 2007 Copyright Volvox Globator 2007 ISBN pdf 978-80-7511-002-2 Odpovědná redaktorka Tereza Houšková Obálka, sazba

Více

Misijní poslání církve, a tedy

Misijní poslání církve, a tedy Úvodní slovo Několik tváří misií Misijní poslání církve, a tedy i jezuitského řádu, se stává v poslední době stále aktuálnějším problémem. Na jedné straně se ještě dnes setkáváme s jeho tradičními formami,

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více