DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích"

Transkript

1 DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích Vědecká knihovna v Olomouci uchovává už několik století rozsáhlý fond starých tisků, rukopisů a prvotisků, který skvěle ilustruje vývoj myšlení a kultury od středověku do konce 18. století. To platí nejen o dílech samotných, historické knihy je nutno vnímat jako celky, jež spolu s myšlenkami autora nesou i celou řadu dalších stop minulých časů. Při bližším zkoumání u starých tisků i rukopisů najdeme místa, kde se projevil duch tvůrce knihy, a hned vedle nich jiná, kde se nepřímo podepsal její vlastník či čtenář. A pokud máme štěstí, můžeme z těchto náznaků nebo přímých odkazů vysledovat osudy svazku od jeho zrození až do současnosti. Právě v těchto momentech vystupuje na povrch duše knihy, soubor náznaků, které z dokumentů vydávaných často v tisícových nákladech dělají individuality se svými vlastními životy. Neboť lidé do knih takřka od prvního okamžiku jejich zrození otiskovali svoji pečeť a tím je po staletí postupně neustále dotvářeli. Prostřednictvím různých přípisků, odkazů, poznámek, v nichž zanechali část sebe, svého myšlení, uvažování a svých názorů. Tu méně, tu více. Díky tomu dnes můžeme rozpoznat, čemu jinak bezejmenní, zapomenutí lidé i významné postavy dějin přikládali váhu, čím se zabývali, co je zajímalo, co jim činilo potěšení, nebo je naopak trápilo. Pojďme tedy nahlédnout alespoň do několika málo takto poznamenaných knih a skrze ně i do nitra jejich někdejších majitelů. Bible boskovická Jednou z nejcennějších knih, uchovávaných ve Vědecké knihovně v Olomouci (dále jen VKOL), je rukopis tzv. Bible boskovické, známé především díky své precizní a velmi nákladné výzdobě. Neméně významná je ovšem i textová část, neboť ta představuje, zjednodušeně řečeno, nejstarší známý český překlad bible tzv. druhé redakce. Bible, jejíž vznik je kladen přibližně k roku 1415, je z větší části psaná Husovým diakritickým pravopisem. Avšak i zde najdeme drobnosti vymykající se běžnému standardu. Kupříkladu mezi knihami Genesis a Exodus je oproti zvyklostem vložen Kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. Zde můžeme číst: Počíná sě kratičký výklad na přikázanie božie Desatero pro sprostné a neprázdné v práci, vyložené skrze Mistra, na okraji je pak obloukem napsáno: Nechay státi pro Bóh. Text na okraji nám objasní doba vzniku knihy. Výzva je zřejmě určena každému, kdo by chtěl odstranit text výkladu na Desatero, který se po upálení M. Jana Husa mohl stát, podobně jako ostatní jeho díla, předmětem cenzury. Další drobností, vzniklou zřejmě kouzlem nechtěného, je postava ďáblíka na foliu 223. Mezi textem a iluminací představující Elifaze, Bildada a Zofara bědujících nad utrpením svého přítele Joba, vyřešil písař svou chvilkovou neobratnost neobvyklým rozkreslením inkoustové kaňky, když z ní vytvořil poměrně roztomilého, nijak prvoplánově hrůzu nenahánějícího ďábla. Je také možné, že písař pouze netradiční formou reagoval na text pravého sloupce, kde se právě u postavy ďábla vyskytuje zmínka o satanovi (viz sathan). Bible boskovická (okolo 1415). Folio 20 vložen kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. VKOL sign. M III 3. Bible boskovická (okolo 1415). Folio 20 výřez s pasáží: Počíná ssie kratičký wýklad na přikázanie božie Desatero p[ro] sprostné a neprázdné w prácy, wyložené skrzie mistra. Na okraji je pak obloukem napsáno Nechay státi p[ro] Boh. VKOL sign. M III 3.

2 Bible boskovická (okolo 1415). Folio 223. Mezi textem a iluminací představující Elifaze, Bildada a Zofara, kteří bědují nad utrpením svého přítele Joba, je postava ďábla vzniklá rozkreslením kapky inkoustu. VKOL sign. M III 3. Bible boskovická (okolo 1415). Folio 223. Výřez s postavou ďábla. VKOL sign. M III 3.

3 Mach z Hnojic a jeho unikátní přípisky Po stránce přípisků je patrně vůbec nejzajímavější knihou z rukopisného fondu VKOL vcelku nenápadný rukopis z 1. poloviny 15. století, který nevyniká ani honosnou knižní vazbou, ani svým vlastním obsahem, natož výzdobou. To, co z rukopisu dělá světovou raritu, jsou latinsko-české přípisky, ve kterých nám jejich pisatel dává možnost nahlédnout do své pošramocené duše a nejniternějších pocitů, což je doposud v evropské i světové literatuře unikátní. V knihách jsou totiž mnohem obvyklejší politické přípisky a komentáře, které neumožňují plně nahlédnout do nitra středověkého člověka. V těchto přípiscích, jejichž autor, jistý Mach z Hnojic, nám odhalil nejen svoji identitu, můžeme vidět zápas jedince zmítaného v úzkostech na pozadí válečného konfliktu, který běží kolem něho a bezprostředně se ho i dotýká. Přípisky se nacházejí jednak v českém překladu díla O útěše srdce, ale i v dalším rukopisném svazku s latinskými texty, který pro zadavatele opisoval právě Mach z Hnojic (u Olomouce) a lze jej datovat do roku Díky rozličným zmínkám v textu víme, že Mach jako mladík (přibližně kolem roku 1415) působil v konventu prostějovských augustiniánů. Po rozehnání konventu husity utekl patrně se svým nadřízeným, knězem Adamem, do katolické Litovle, kde zřejmě Adam působil jako farář a Mach mu při výkonu služby pomáhal. V listopadu 1437 ovšem Litovel vyplenil husitský hejtman Pardus z Horky. Při tomto řádění uprchl kněz Adam i s Machem z města, načež se asi po měsíci ocitli ve Šternberku, kde pobývali u paní hradu Alžběty ze Šternberka. Před Vánoci Adama prosí město Litovel, aby se vrátil, neboť husité byli záhy vyhnáni olomouckou posádkou. Jak o tom víme? Právě v inkriminovaném rukopise je vložen dopis litovelské městské rady, která píše knězi Adamovi, aby se vrátil alespoň na Vánoce, čemuž asi vyhověl, a Mach se ocitl sám a opuštěný, což ho velmi poznamenalo. Mezitím dostal od šternberské paní úkol, aby opisoval český překlad latinského spisu De preparatione (custodia) cordis čili O útěše srdce. Rukopis a práce na něm se staly pro Macha jediným společníkem, se kterým mohl v těchto pohnutých okamžicích svého života mluvit a svěřovat se mu. Mezitím navíc Šternberk vydrancoval Tunkl z Brníčka. Po obléhaní a dobytí Šternberka Mach v rukopise poznamenává: Tak Mach z Hnojic urozené paní Alžběty ze Šternberka stávající kaplan ve výše řečeném hradě. Také Tunkl porušil věrnost a bolestně a křivě na den svatého Václava mučedníka spálil celé město Šternberk a velké škody napáchal v celém okolí. Toto zapsal Mach léta páně Mach i tento nájezd přežil, ale několik prožitých válečných vpádů v něm zanechalo stopy. Jeden přípisek, jímž komentuje text díla, které opisuje, a sice pasáž: Ostříhaj srdce jako hradu obleženého, glosoval při okraji folia: Ne tak dobře Machu šturmovali k hradu na kolesách [= obléhali hrad s děly]. Jiný z četných přípisků komentuje text: Třetie trestanie má býti láska, načež poznamenává: Má být láska, ale kde je Machu? Všechny přípisky vlastně vyznívají do jednoho, kterým mluví sám k sobě: Machu to si dobře pamatuj, abys nebyl tak sám. Nejvíce osobních glos, ve kterých Mach mluví pořád sám se sebou, se nachází na zadním přídeští, kde nalezneme jeho různé výkřiky, ve kterých se vyznává z vlastního pocitu osamělosti: Milý Machu, kam půjdeš? Lev je na cestě a vlk na náměstí [jde o kombinovaný česko-latinský přípisek]. Bodaj [= bodej] dobře Machu. Sile Machu [= Mlč Machu]. Erimus biocranati [= Budeme živomrtví]. Bis sám [= dvakrát sám tj. není ani s jednou bojující stranou a čeká, že bude živomrtvý]. Mors in olla, mors in olla vir dei [= Smrt v hrnci, smrt ve všem biblický citát ze starého zákona]. Ale objevují se i méně existenciálně laděné poznámky Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Vazba přední deska. VKOL sign. M I 10. jako např.: Machu, abstine et bene vive, ach [= Machu, abstinuj a dobře žij, ach]. V jiném přípisku ovšem oslavuje víno.

4 Později se Mach ocitl u olomouckých kartuziánů, kde dál opisoval rozličná díla. A právě ve druhém dnes dochovaném rukopise, který odevzdal klášteru, se objevuje i zvláštní glosa, která naznačuje, že se pro živomrtvého a osamělého Macha najednou objevila naděje vložená do osoby nášeho krále Jiříka. Všechny výše zmíněné úryvky vypovídají leccos o myšlenkových pochodech jednoho osamělého středověkého člověka, ztraceného uprostřed nábožensky motivovaného boje, uprostřed světa, jehož dění ho sevřelo do kleští, a on uprostřed těchto zápasů zůstal sám. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 119. Ukázka Machových přípisků. VKOL sign. M I 10. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 97. Ukázka Machových přípisků. VKOL sign. M I 10. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 119. Ukázka Machových přípisků výřez. VKOL sign. M I 10.

5 Vlastníci knih a jejich exlibris Vzácným spojením exlibris, přípisků a samotného titulu je paleotyp Onus Ecclesie. Dílo poprvé vyšlo anonymně v německém Landshutu roku Obsahuje práci německého biskupa a teologa Bertholda Pürstingera ( ) sepsanou již pět let před samotným tiskem. Text měl vystupovat na obranu katolické církve proti vzmáhající se reformaci, ale zároveň neopomenul kritizovat rozvrácené poměry a nepravosti uvnitř katolického tábora, čímž vyvolal velkou pozornost a následně se dočkal opakovaného vydání. Dobře míněná kritika zároveň způsobila, že se dílo již v roce 1548 objevilo v benátském indexu kacířských knih, což vysvětluje latinský přípisek ve spodní části titulního listu olomouckého exempláře k textu Religiosius Autor někdo dopsal: sed prohibitus, čili Zbožný autor, avšak zakázaný. Co již tak poměrně vzácný a zajímavý tisk povyšuje nad jiné je kolorované grafické exlibris umístěné na předním přídeští. Jde totiž o jedno z nejstarších dnes známých tištěných exlibris z českých zemí, které zároveň identifikuje zřejmě prvotního majitele, a sice písaře olomoucké městské kanceláře (tedy městského právníka) Gabriela Gloczera ( 1542). Do jeho vlastnictví se svazek dostal snad již roku 1527 (viz datace na přední desce vazby). Každopádně knihou disponoval po roce 1537, kdy byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem ze Sedmi Dubů. Tento predikát se ostatně objevuje právě u jeho jména při spodním okraji exlibris a pozorný divák by skutečně ve vyobrazení napočítal přesně sedm žaludů coby odkazů na dub. V horní Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Titulní list s textem Religiosius Autor sed prohibitus ve spodní části.vkol sign. II Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Vazba přední deska. VKOL sign. II části je vlastní exlibris ještě doplněno o tzv. devízu (citát, heslo), která měla vyjadřovat jedincovo motto: Quid tentasse nocet, což můžeme volně přeložit jako: Čemu je ke škodě hledání? Svazek se od roku 1610 nacházel v knihovně olomouckých františkánů, čehož dokladem je vlastnický přípisek z titulního listu: Pro Conventu[s] S. Bernardini Olomutii Ten je sám o sobě pozoruhodně ztvárněným dřevorytem, v němž se snoubí biblické výjevy odkazující na různé pasáže z knihy Zjevení s výjevy, které symbolizují boj katolictví s protestantismem (viz ďábel útočící na kostel). Klasickým případem titulů, které nesou několikeré stopy

6 svého prapůvodního majitele, jsou dva olomoucké svazky s aristotelovskými pojednáními (Operum Aristotelis) vytištěnými v Ženevě v letech Je evidentní, že si je jejich objednavatel, jímž nebyl nikdo jiný než Petr Vok z Rožmberka ( ), nechal ještě v roce 1606 svázat (viz vročení na přední desce) a opatřit vlastním jezdeckým supralibros. O tři roky později jsou i tyto knihy, stejně jako všechny ostatní ze slavné rožmberské knihovny, opatřeny nadmíru reprezentativním exlibris Petra Voka. Jejich autorem byl významný rudolfinský umělec Egidius Sadeler ( ). Honosné exlibris představuje tzv. architektonické theatrum, v němž ursinovští medvědi coby štítonoši podpírají ověnčený medailon s jezdeckým portrétem Petra Voka. Koncept dotváří latinský text v kartuši ověnčené růžemi (očividná narážka na predikát), odkazující na majitele knihy, dále stojící dívčí postavy (tzv. dívčí genia) a při spodním okraji umístěné rožmberské znaky s devízou In silentio et spe [= v tichu a naději]. Krom toho jedna z genií drží tabulku či knihu s vepsaným testem Verbum domini manet in eternum [= Slovo páně zůstává na věky]. Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Exlibris Gabriela Glozcera. VKOL sign. II

7 Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Vazba se supralibros Petra Voka z Rožmberka. VKOL sign. III Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Vazba se supralibros Petra Voka z Rožmberka, výřez. VKOL sign. III

8 Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Exlibris Petra Voka z Rožmberka. VKOL sign. III Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Titulní list. VKOL sign. III

9 Ve fondu VKOL vyčnívá svou zevnější specifickou úpravou část dochované knihovny Ferdinanda Hoffmana z Grünpühelu a Střechova. Tento významný člen rudolfínského dvora dával velkou většinu svých knih vázat do pergamenových zelených vazeb. Pergamenová vazba dosáhla největší obliby právě v 16. a 17. století a zelená barva byla zřejmou narážkou na jméno Grünpühel (také Grünbüchel). Všechny jeho knihy nacházející se ve VKOL jsou opatřeny buď na přední desce oválným (nejčastěji zlatem vyraženým) supralibros nebo uvnitř rytými exlibris, vlepenými na předním přídeští. Ojediněle též na zadním přídeští nebo předsádce. Hoffmanovy knihy obsahují čtyři varianty rytých exlibris, přičemž tři z nich jsou dílem Mathäuse Göndolacha (Gundolacha). Tento rudolfínský malíř pracoval u pražského císařského dvora a jím předkreslené exlibris vyryl okolo roku 1600 augsburgský rytec Lucas Kilian. Na prvním exlibris je oválná deska, na níž je v sedmnácti řádcích patkovými majuskulemi uveden text: Ex Bibliotecha ILLVSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI. FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVNPV= =HEL ET STRECAV, D[OMI]NI IN GRE= =VENSTAIN ET IANOWITZ, SVPREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ, SACRATISS mæ : CÆS æ : ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆ= =FECTI etc. Z knihovny nejjasnějšího a vznešeného pána pana Ferdinanda Hoffmana, svobodného pána z Grünpühel a Střechova, pána na Gravenštejně a Janovicích, dědičného hofmistra Štýrska a rakouského maršálka, radu císařské a královské milosti a prezidenta dvorské komory etc. Deska je zasazena do rámu, kolem něhož je bohatá figurální a jiná výzdoba. Nahoře nad deskou je uprostřed umístěn Hoffmanův erb: čtvrcený štít v rámu, v jehož prvním a čtvrtém poli je polovztyčený korunovaný kozel, v druhém a třetím svázaný snop; uprostřed je medailon s jedno-ocasým korunovaným heraldickým lvem. Erb drží dva okřídlení putti, kolem nich ovocné festony. Dole pod deskou sedí dvě symbolické ženské postavy, z nichž jedna má na klíně zavřenou knihu, druhá palmovou ratolest. Na druhém exlibris je na obdélníkové desce na devatenácti řádcích obsahově stejný nápis s drobnými pravopisnými odchylkami: EX BIBLIOTHECA ILLUSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI, FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVN= =PVHEL ET STRECHAV, DO= =MINI IN GREVENSTAIN ET IANOWITZ, SVPREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI, ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ SACRATISS: mæ CÆS: æ ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆFECTI. etc. Helwig Garth Gründlicher ausführlicher historischer Bericht, von dem Religionswesen im Curfürstenthumb Hessen, (Wittenberg, 1606). Zadní deska vazby se supralibros Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu. VKOL sign Conrad Pellican - In Prophetas Maiores et Minores, ut vulgo vocantur, (Curych, 1582). Detail supralibros Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu. VKOL sign. II

10 Nahoře opět dva putti drží Hoffmanův erb, dole jiní dva kamenný rám, do nějž je deska zasazena. Třetí vlastnická značka je blízkou variantou druhého exlibris. V opět obdélníkové desce je na devatenácti řádcích obsahově stejný text s drobnými pravopisnými odchylkami: EX BIBLIOTHECA ILLUSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI, FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVN= =PVHEL ET STRECHAV, DO= =MINI IN GREVENSTAIN ET IANOWITZ, SVBREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI, ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ SACRATISS: mæ CÆS: æ ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆFECTI. etc. Exlibris je ozdobeno jen dvěma andílky s dekorativními girlandami. Čtvrté Hoffmanovo exlibris je nesignované. V oválném rámci, ozdobeném nahoře i dole dvěma andělíčky s palmovými listy, se nachází v devíti řádcích nápis: EX LIBRIS/ BIBLIOTHECÆ GENEROSI DOMINI D[OMI]NI FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVENPVHEL ET STRECHAW DOMINI IN GREVENSTAIN etc. SACRAE CAES: MAI[ESTA]TIS CON- SILIARII ET PRAESIDIS CAM- ERÆ AVLICÆ. Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 1 Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 2 Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 3

11 Jiné přípisky Jednou z mnoha věcí, které obyčejným knihám dávají další rozměr či duši, jsou rozličně vpisované údaje o majitelích, kteří si tisky buď přímo pořídili, nebo k nim, často v průběhu dlouhých staletí, nějakým jiným způsobem přišli. U mnoha knih se tak dovídáme zcela fádní údaje i poměrně nevšední informace, které se stávají neopakovatelnou přidanou hodnotou toho kterého exempláře. Mnohdy objevíme zajímavé osudy knih a jejich majitelů. Takto poznamenané knihy na sebe často prozrazují informace přispívající do složité mozaiky celkového obrazu společnosti v minulosti. Například exemplář díla O Dokonalém Následowánij Pána Krysta vydaný v Olomouci roku 1583 u Friedricha Milichtalera na sebe upozorňuje již svou vazbou vročenou do roku Její první majitel si jí velmi vážil, což se zračí především ve zlaté, cizelované a navíc i malované ořízce. Na přední předsádce vystupuje z anonymity dějin i prokazatelně první majitel knihy Václav Prokop Jordán z Klauzenburku. Interesantní přípisek psaný jeho rukou a poněkud volně transkribovaný zní: Léta páně Já Václav Prokop Jordán z Klauzenburku daroval jsem tuto knížku Janovi Piknůskovi, bratru mému milému. Kdo mu ji ukradne tomu ruka upadne až po samý ramena. Jiné přípisky a razítka nám osvětlují další osudy knihy, která se Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Věnování s hrozbou: [ ] Kdo mu ji ukradne tomu ruka upadne až po samý ramena. VKOL sign Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Vazba přední deska. VKOL sign

12 již v roce 1639 nacházela v bibliotéce brněnských jezuitů. Tam patrně byla až do roku 1773, kdy byl řád zrušen a jeho knihovní fond mj. putoval do tehdejší Univerzitní knihovny v Olomouci (nynější VKOL). Další pozoruhodný přípisek se nachází v českobratrském tisku Písně Duchownj Ewangelistské, vytištěném v Ivančicích roku Poté, co se kniha v roce 1583 mihla v rukách jistého Kryštofa Drachlovského se později dle přípisku ocitla v knihovně olomouckých augustiniánů kanovníků. Kniha byla již z podstaty toho, že jde o bratrský tisk, deponována v augustiniánské knihovně mezi zakázanými knihami, což dokazuje krátký přípisek z předního přídeští: Inter prohibitos. N. 14. Nutnost zařadit knihu mezi prohibita podtrhl i protiněmecký a nacionálně vyhraněný přípisek ze zadního přídeští: Povstane orel, jehožto létáním stažen bude lev. Potom pak spiknou se knížata německá proti Království českému a páni téhož království souženi budou a levhart je sežere. Levhart zde patrně vystupuje jako symbol záludnosti a lstivosti. K přípiskům, které se ve starých tiscích ocitly v poněkud novější době, patří exemplář přechovávaný ve VKOL pod sign. II Jde o výtisk tzv. Jezdkovické bible alias Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij A Swatečnij, která byla vytištěna v Jezdkovicích u Opavy roku Již samotné dílo je hodné zevrubné pozornosti, neboť jeho první vydání bylo vytištěno tajně. Kvůli následnému postihu olomouckého biskupa se ani nezachovalo mnoho exemplářů. Obsáhlá kniha je považována (mj. i díky vysoké literární kvalitě) za jeden z nejzajímavějších starších českých tisků. Autor (horlivý luterán) v ní např. tepe rozmařilost šlechty. Ovšem nás v tuto chvíli budou zajímat Písně Duchownj Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zprawené a shromážděné (Ivančice, 1576). Výřez ze zadního přídeští s přípiskem: Povstane orel, jehožto létáním stažen bude lev. Potom pak spiknou se knížata německá proti Království českému a páni téhož království souženi budou a levhart je sežere. VKOL sign. II

13 především vepsané glosy z pera evangelického duchovního (kurátora evangelického sboru v Poličce) Františka Lopoura. Prostřednictvím volně vloženého rukopisného folia víme, že se narodil roku 1849 v Poličce a na věčnost odešel v roce Ihned za titulním listem si Lopour očividně nejen pro sebe vepsal motto, zkušenost či jakousi radu budoucím čitatelům: Kdo šetří má za tři, nemluvím o lakomosti, což jest hřích. Lepší halíř v kapse nežli velký přítel u dvora, který ten halíř vytáhne. Halíř jest nejmladším bratrem dukátu. Pořádek života a přesnost milý synu jest duše obchodu a celého hospodářství, nekonání přesného účtu nesváry nastanou v rodině, výčitky a konečný bankrot domácnosti. To píše z přesvědčení [ ]. Na mnoha listech tisku si psal vlastní postřehy. Např. delší pasáž, která kritizuje nedostatečně zbožné chování před jídlem i během něj si výstižně shrnul do věty: Hlavní věc před a po jídle se modliti a ne jako hovado se nažrát. Jinou pasáž v textu, a sice větu: Rozkoš jest ďáblova udice si podtrhuje a připisuje k ní: Frant. Lopour potvrzuje. Z dalšího přípisku zjistíme, že ony glosy, které nám umožňují nahlédnout do myšlení jednoho jinak celkem bezvýznamného jednotlivce, rámcově spadají do samého počátku 20. století. Novější, byť lakonický přípisek, kterým si připomeneme Terentiánův citát Knihy mají své osudy se nalézá na předním přídeští tisku Knjžka O Swaté Spowědi A Přigjmánj Welebné Swátosti (Praha, 1739): Nalezená byla tato knížečka roku asi 1877 ve staré zpovědnici v našem kostele u sv. Ignáce když tatáž stará zpovědnice rozbourána a nová tam postavena byla. Zvyk psát si do knih nejrůznější citáty a případně je doplňovat osobitými malůvkami pěkně ilustrují dvě postinkunábule. Kniha drobných traktátů (II ) obsahuje ručně vepsané citáty sv. Jeronýma, Aristotela, Cicera a dalších. Od jednoduchých Nespadne z mostu, kdo chodí rozumně, až po citáty středověké mystiky: Pohrdat světem, nepohrdat nikým, pohrdat sám sebou a pohrdat tím, že je námi pohrdáno tyto čtyři věci nás činí blaženými. Zápisky jsou doprovázeny obrázky zvířat. Druhý příklad řecká gramatika ( ) z roku 1512 je rovněž doplněna rukopisnými citáty, jako například dvojjazyčným Fide sed cui Vide. Wierž ale komu Wierž. Na přídeštích knihy jsou pak vlepeny čtyři hudební skladby, bohužel neúplné. Vedle italské a latinské skladby je zde také duchovní píseň v češtině a úryvek písně Sly dieveczky [...] na maliny. Písně Duchownj Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zprawené a shromážděné (Ivančice, 1576). Titulní list a přední přídeští s přípisky. VKOL sign. II

14 Jedinečným příkladem knih, kde souhra okolností obohatila tisky nevšedními přípisky, jsou i čtyři tištěné aukční katalogy z let 1791 až 1795, které odrážejí složitý proces rušení vzácných klášterních knihoven (po staletí nákladně budovaných) za císaře Josefa II. a jejich následný rozprodej. Zde konkrétně představovaný tzv. čtvrtý aukční katalog sestavený z potřebných a z části také vzácných a vázaných knih z roku 1795 obsahuje celkem titulů, z toho 34 prvotisků (nejstarší 1478). V katalogu nechybí podrobné pozoruhodné ruční přípisky o kupujících a odhadních i nabídnutých částkách. Mezi nabízenými böhmische Bücher jsou například známé bible Bible pražská z roku 1488 (oceněna na 2 zl. a prodána za 2,24 zl.), benátská z roku 1506 (oceněna na 3 zl. a prodána za 3,02 zl.), Melantrichova z roku 1570 (oceněna na 2,50 a prodána za 5,31 zl.), i Severinova z roku 1529 (oceněna na 3 zl. a prodána za 4,02 zl.) nebo Hájkova Kronika Česká (oceněna na 3,40 zl. a prodána za 4,40 zl.). Celý soubor byl oceněn na 619 zl. a 52 kr., přičemž tržba činila 509 zl. a 58 kr. Ne vše se ovšem podařilo vydražit. Přesto stanovená hodnota byla v drtivé většině případů překročena, což není při obvyklém podhodnocení nijak překvapující. Katalog obsahuje i zajímavé ruční přípisky se jmény kupujících, včetně nabízených cen i dlužních částek. Mezi kupci se objevuje celá řada zajímavých jmen, povětšinou kulturních olomouckých elit a vzdělanců z řad šlechty, duchovenstva či státní správy. Nesmírně výhodnou akvizici si tak nenechali ujít např. olomoucký kanovník a rektor Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Titulní list. VKOL sign c. k. univerzity Johann Mathias von Rolsberg, tehdejší rektor olomouckého c. k. lycea Ignatius Höschmann (ústav vedl roku 1795), další pozdější rektor téže instituce (1799) Franciscus Polášek, ze šlechticů např. baron von Buol či hrabě von Clary, kterého můžeme identifikovat mj. ve funkci předsedy úřední komise, která se zabývala právě rušením klášterů. K významným nakupujícím lze zařadit i historika a dlouholetého vysokého guberniálního úředníka J. P. Cerroniho. Příležitost si nenechali ujít ani sestavitel všech tištěných aukčních katalogů, olomoucký knihovník a hlavní kustos Joseph Ernst Karmaschek a právě na katologu z roku 1795 se podílející olomoucký knihař Joseph Mader. Mezi kupujícími se objevil i židovský obchodník Elias Buchheim z Prostějova. Ten dokonce na základě guberniálního dekretu z 30. července 1787 uzavřel s Lycejní knihovnou v Olomouci smlouvu o pravidelném odběru všeho knižního smetí na Moravě a ve Slezsku, které podle stanovených kritérií (jež rozhodně objektivně nehodnotila např. umělecké stránky tisků atd.) tvořilo až 75 %. Pro Eliase to byl výnosný obchod, neboť knihy mu byly prodávány na váhu za neuvěřitelně směšné ceny. Je zajímavé, ovšem nikoli překvapivé, že konfiskované knihy si zpětně do osobního vlastnictví dokupovali i přímí členové postižených klášterních komunit (viz představitelé kapucínů), přičemž na aukcích nechyběli ani zástupci z klášterů, které přečkaly josefínskou smršť bez úhony, neboť se jim naskytla jedinečná příležitost k doplnění jejich knihoven. Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek k textu: Rozkoš jest Ďáblova udice. VKOL sign. II

15 Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek: Hlavní věc před a po jídle se modliti a ne jako hovado se nažrát. VKOL sign. II Knjžka O Swaté Spowědi A Přigjmánj Welebné Svátosti (Praha, 1739). Přípisek: Nalezená byla tato knížečka roku asi 1877 ve staré zpovědnici v našem kostele u sv. Ignáce když tatáž stará zpovědnice rozbourána a nová tam postavena byla. VKOL sign

16 Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek: Kdo šetří [ ]. VKOL sign. II Habes hic iuuenis Auctores octo opusculorum cum commentariis et annotationibus quam plurimis noviter additis (Lyon, 1511). Přípisek: Pohrdat světem, nepohrdat nikým, pohrdat sám sebou a pohrdat tím, že je námi pohrdáno tyto čtyři věci nás činí blaženými. VKOL sign. II

17 Catalogus Librorum Omnis generis glotticus, quorum publica auctio instituetur In Caesareo-Regia Bibliotheca Juliomontana Die 14. Novemberis 1795 (Brno, 1795). Folio A2. VKOL sign Georgij Simler Vuimpinensis observationes de arte grammatica. De literis graecis ac diphthongis et quem ad modum ad nos veniant. (Tübingen, 1512). Přípisek Fide sed cui Vide. Wierž ale komu Wierž. VKOL sign Catalogus Librorum Omnis generis glotticus, quorum publica auctio instituetur In Caesareo-Regia Bibliotheca Juliomontana Die 14. Novemberis 1795 (Brno, 1795). Přípisky o cenách a kupujících. VKOL sign

18 Habes hic iuuenis Auctores octo opusculorum cum commentariis et annotationibus quam plurimis noviter additis (Lyon, 1511). Přípisek: Nespadne z mostu, kdo chodí rozumně. VKOL sign. II Georgij Simler Vuimpinensis observationes de arte grammatica. De literis graecis ac diphthongis et quem ad modum ad nos veniant. (Tübingen, 1512). Na zadním přídeští vlepené hudební skladby s kresbou kostela. VKOL sign

19 Poznámky Jana Trystrama v herbáři Arnalda z Villanovy Krásným příkladem knihy, která díky bohatým přípiskům získala duši, je latinský herbář vytištěný v Benátkách roku I ve sterilní formě, prostá jakýchkoli poznámek a glos, je tato postinkunábule s prací vynikajícího španělského lékaře Arnalda z Villanovy ( ), představitele proslulé lékařské montpellierské školy, jedinečným kompendiem středověké medicíny a botaniky. Nicméně svazek v pozdně gotické vazbě s dřevěnými deskami pokrytými tmavě hnědou usní se slepotiskovými vzory, zaujme svého čtenáře ihned po otevření přední desky, kdy na něj díky hustě psaným glosám dýchne atmosféra stará celé půltisíciletí. I další početné přípisky psané na počátku 16. století prozrazují, že kniha od samého počátku žila velmi čilým životem. Neležela desítky let či staletí v zaprášeném regále, ale byla od samého počátku hojně využívanou pomůckou k zažehnání nejrozličnějších nemocí atd. Zejména její první pravděpodobný majitel nám v knize zanechal pozoruhodné přípisky, jimiž doslova překypuje už titulní list. Zde také odhalil svoji identitu, když červeným inkoustem pod tiskařský signet vepsal: Jan Trystram, lekarz: Z yluminowal sem tento swuoy Erbarz leta panie 1513, die sancte elisabeth čili, že lékař Jan Trystram přikročil na svátek svaté Elisabety v roce 1513 ke zkrášlení svého herbáře o provedené iluminace (původní černobílý tisk osvěžil barevným kolorováním). List snad přímo on doplnil o řadu latinsky psaných poznámek o vahách léků. Je nadmíru zajímavé, že část přípisků, a sice ty vyvedené červeným inkoustem očividně rukou lékaře Jana, jsou psány česky hned vedle latinských názvů rostlin, leč pozpátku! U některých rostlin v abecedně řazeném herbáři se nachází obvykle na konci latinského textu černě psané české poznámky o účincích konkrétní rostliny na lidské tělo. Např. k česneku si dotyčný poznamenává: Česnek, mokrý a horký, tyto moci má, kdož jej na sirobu jí, prsy velmi čistí a nečistotu z nosu pudí a zlou páru v člověku vysuší. Také libost jedění přivodí, ale kdož jeho mnoho jí očím škodí. Také kdož jej s vínem ztluče a v ústa vloží a jím dobře zuby a dásně setře, všechen smrad z zubův vyžene a dásně uzdraví a očistí. Ke kopřivě si poznačil: [ ] jest velmi horká a suchá, a má tyto moci, kdož ji s octem vaří a jí bez soli, všechnu lepkost z žaludku vyžene, a červy v žaludku umoří [ ], ti se zrozují z nezdravého ovoce. Lociku (listová zelenina salát) mj. doporučuje jako prostředek snižující Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Vazba přední deska. VKOL sign Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Titulní list s přípiskem: Jan Trystram, lekarz: Z yluminowal sem tento swuoy Erbarz leta panie 1513, die sancte elisabeth. VKOL sign

20 Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Ukázka z herbáře s kolorovaným dřevořezem (koriandr). VKOL sign nežádoucí sexuální náruživost žen: [ ] Také kdož často syrovu jí z vocta, žádost smilství hasí velmi ženám, protož hodí se dobře chovačkám [tj. chůvám], aby ji vony požívali a čistě se chovali. Stejně tak doporučuje i routu: [ ] Také mužům žádost tělesnou hasí, ale ženám milost přivodí. V knize nechybí ani základní poučení středověké medicíny a vůbec bytí, které je připsáno na přední přídeští a vročeno do roku 1519: Nebo v někom panuje jeden element, v někom dva, v jiném tři, v některém čtyři všecky, někdy ty elementy bývají v člověku sobě velmi odporní a protivní v životě lidských. Jako oheň, voda, vítr, země jest, protož lékaři dobří a učení to znáti mají, chtí-li od nemocí tělesných pomáhati, aby jich spojení a složení v životě znal, a to po postavě a způsobu, item po pulsu a zvláště po vodě neb víně [další pasáž je úmyslně zničena]. V závěru 166 foliového svazku nechybí ani doplňující výklady pro rozličná koření (hřebíček, skořice, pepř, muškát, zázvor aj.). Exemplář se později dostal do knihovny olomouckých františkánů. Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Přední přídeští s přípiskem: Nebo v někom panuje jeden element, v někom dva, v jiném tři, v některém čtyři všecky, někdy ty elementy bývají v člověku sobě velmi odporní a protivní v životě lidských. Jako oheň, voda, vítr, země jest, protož lékaři dobří a učení to znáti mají, chtí-li od nemocí tělesných pomáhati, aby jich spojení a složení v životě znal, a to po postavě a způsobu, item po pulsu a zvláště po vodě neb víně. VKOL sign Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Přípisek týkající se kopřivy: [ ] jest velmi horká a suchá, a má tyto moci, kdož ji s octem vaří a jí bez soli, všechnu lepkost z žaludku vyžene, a červy v žaludku umoří. VKOL sign

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Nové prvotisky ve Vědecké knihovně v Olomouci NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Rostislav Krušinský Po skončení retrokonverze lístkového katalogu starých tisků se začala skupina historiků pracujících

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744)

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) Baroko ožívá v Liechtensteinském muzeu II LIECHTENSTEIN MUSEUM Die Fürstlichen Sammlungen www.liechtensteinmuseum.at 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

VNĚJŠÍ FORMA A VÝZNAM RUKOPISŮ 17. AŽ 19. STOLETÍ MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ

VNĚJŠÍ FORMA A VÝZNAM RUKOPISŮ 17. AŽ 19. STOLETÍ MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ VNĚJŠÍ FORMA A VÝZNAM RUKOPISŮ 17. AŽ 19. STOLETÍ MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ Lenka Baručáková Sbírka rukopisů Moravské zemské knihovny v Brně obsahuje přibližně osm set svazků. Fond tvoří vlastní

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II.

Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II. Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II. Praha, Národní galerie v Praze 7.12. 2010 20.3. 2011 Kortrijk, Broelmuseum 20. 4. 2011 18. 7. 2011 Výstava Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Barevné řešení návrhu znaku obce:

Barevné řešení návrhu znaku obce: Znak obce Libňatov: Obec Libňatov disponovala v období před konstitucí obecního zřízení v polovině 19.století vlastním pečetním typářem. Dokládají to otisky v Indikačních skizzách Stabilního katastru z

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám)

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) 01 Obrázek rodokmenu rožmberského rodu, jehož autorem je bibliografií mnohokrát jmenovaný archivář Václav Březan. Genealogické dílo pochází z doby okolo

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_727_Velká písmena I._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 12. 1. 2013 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více