DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích"

Transkript

1 DUŠE KNIH Stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích Vědecká knihovna v Olomouci uchovává už několik století rozsáhlý fond starých tisků, rukopisů a prvotisků, který skvěle ilustruje vývoj myšlení a kultury od středověku do konce 18. století. To platí nejen o dílech samotných, historické knihy je nutno vnímat jako celky, jež spolu s myšlenkami autora nesou i celou řadu dalších stop minulých časů. Při bližším zkoumání u starých tisků i rukopisů najdeme místa, kde se projevil duch tvůrce knihy, a hned vedle nich jiná, kde se nepřímo podepsal její vlastník či čtenář. A pokud máme štěstí, můžeme z těchto náznaků nebo přímých odkazů vysledovat osudy svazku od jeho zrození až do současnosti. Právě v těchto momentech vystupuje na povrch duše knihy, soubor náznaků, které z dokumentů vydávaných často v tisícových nákladech dělají individuality se svými vlastními životy. Neboť lidé do knih takřka od prvního okamžiku jejich zrození otiskovali svoji pečeť a tím je po staletí postupně neustále dotvářeli. Prostřednictvím různých přípisků, odkazů, poznámek, v nichž zanechali část sebe, svého myšlení, uvažování a svých názorů. Tu méně, tu více. Díky tomu dnes můžeme rozpoznat, čemu jinak bezejmenní, zapomenutí lidé i významné postavy dějin přikládali váhu, čím se zabývali, co je zajímalo, co jim činilo potěšení, nebo je naopak trápilo. Pojďme tedy nahlédnout alespoň do několika málo takto poznamenaných knih a skrze ně i do nitra jejich někdejších majitelů. Bible boskovická Jednou z nejcennějších knih, uchovávaných ve Vědecké knihovně v Olomouci (dále jen VKOL), je rukopis tzv. Bible boskovické, známé především díky své precizní a velmi nákladné výzdobě. Neméně významná je ovšem i textová část, neboť ta představuje, zjednodušeně řečeno, nejstarší známý český překlad bible tzv. druhé redakce. Bible, jejíž vznik je kladen přibližně k roku 1415, je z větší části psaná Husovým diakritickým pravopisem. Avšak i zde najdeme drobnosti vymykající se běžnému standardu. Kupříkladu mezi knihami Genesis a Exodus je oproti zvyklostem vložen Kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. Zde můžeme číst: Počíná sě kratičký výklad na přikázanie božie Desatero pro sprostné a neprázdné v práci, vyložené skrze Mistra, na okraji je pak obloukem napsáno: Nechay státi pro Bóh. Text na okraji nám objasní doba vzniku knihy. Výzva je zřejmě určena každému, kdo by chtěl odstranit text výkladu na Desatero, který se po upálení M. Jana Husa mohl stát, podobně jako ostatní jeho díla, předmětem cenzury. Další drobností, vzniklou zřejmě kouzlem nechtěného, je postava ďáblíka na foliu 223. Mezi textem a iluminací představující Elifaze, Bildada a Zofara bědujících nad utrpením svého přítele Joba, vyřešil písař svou chvilkovou neobratnost neobvyklým rozkreslením inkoustové kaňky, když z ní vytvořil poměrně roztomilého, nijak prvoplánově hrůzu nenahánějícího ďábla. Je také možné, že písař pouze netradiční formou reagoval na text pravého sloupce, kde se právě u postavy ďábla vyskytuje zmínka o satanovi (viz sathan). Bible boskovická (okolo 1415). Folio 20 vložen kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. VKOL sign. M III 3. Bible boskovická (okolo 1415). Folio 20 výřez s pasáží: Počíná ssie kratičký wýklad na přikázanie božie Desatero p[ro] sprostné a neprázdné w prácy, wyložené skrzie mistra. Na okraji je pak obloukem napsáno Nechay státi p[ro] Boh. VKOL sign. M III 3.

2 Bible boskovická (okolo 1415). Folio 223. Mezi textem a iluminací představující Elifaze, Bildada a Zofara, kteří bědují nad utrpením svého přítele Joba, je postava ďábla vzniklá rozkreslením kapky inkoustu. VKOL sign. M III 3. Bible boskovická (okolo 1415). Folio 223. Výřez s postavou ďábla. VKOL sign. M III 3.

3 Mach z Hnojic a jeho unikátní přípisky Po stránce přípisků je patrně vůbec nejzajímavější knihou z rukopisného fondu VKOL vcelku nenápadný rukopis z 1. poloviny 15. století, který nevyniká ani honosnou knižní vazbou, ani svým vlastním obsahem, natož výzdobou. To, co z rukopisu dělá světovou raritu, jsou latinsko-české přípisky, ve kterých nám jejich pisatel dává možnost nahlédnout do své pošramocené duše a nejniternějších pocitů, což je doposud v evropské i světové literatuře unikátní. V knihách jsou totiž mnohem obvyklejší politické přípisky a komentáře, které neumožňují plně nahlédnout do nitra středověkého člověka. V těchto přípiscích, jejichž autor, jistý Mach z Hnojic, nám odhalil nejen svoji identitu, můžeme vidět zápas jedince zmítaného v úzkostech na pozadí válečného konfliktu, který běží kolem něho a bezprostředně se ho i dotýká. Přípisky se nacházejí jednak v českém překladu díla O útěše srdce, ale i v dalším rukopisném svazku s latinskými texty, který pro zadavatele opisoval právě Mach z Hnojic (u Olomouce) a lze jej datovat do roku Díky rozličným zmínkám v textu víme, že Mach jako mladík (přibližně kolem roku 1415) působil v konventu prostějovských augustiniánů. Po rozehnání konventu husity utekl patrně se svým nadřízeným, knězem Adamem, do katolické Litovle, kde zřejmě Adam působil jako farář a Mach mu při výkonu služby pomáhal. V listopadu 1437 ovšem Litovel vyplenil husitský hejtman Pardus z Horky. Při tomto řádění uprchl kněz Adam i s Machem z města, načež se asi po měsíci ocitli ve Šternberku, kde pobývali u paní hradu Alžběty ze Šternberka. Před Vánoci Adama prosí město Litovel, aby se vrátil, neboť husité byli záhy vyhnáni olomouckou posádkou. Jak o tom víme? Právě v inkriminovaném rukopise je vložen dopis litovelské městské rady, která píše knězi Adamovi, aby se vrátil alespoň na Vánoce, čemuž asi vyhověl, a Mach se ocitl sám a opuštěný, což ho velmi poznamenalo. Mezitím dostal od šternberské paní úkol, aby opisoval český překlad latinského spisu De preparatione (custodia) cordis čili O útěše srdce. Rukopis a práce na něm se staly pro Macha jediným společníkem, se kterým mohl v těchto pohnutých okamžicích svého života mluvit a svěřovat se mu. Mezitím navíc Šternberk vydrancoval Tunkl z Brníčka. Po obléhaní a dobytí Šternberka Mach v rukopise poznamenává: Tak Mach z Hnojic urozené paní Alžběty ze Šternberka stávající kaplan ve výše řečeném hradě. Také Tunkl porušil věrnost a bolestně a křivě na den svatého Václava mučedníka spálil celé město Šternberk a velké škody napáchal v celém okolí. Toto zapsal Mach léta páně Mach i tento nájezd přežil, ale několik prožitých válečných vpádů v něm zanechalo stopy. Jeden přípisek, jímž komentuje text díla, které opisuje, a sice pasáž: Ostříhaj srdce jako hradu obleženého, glosoval při okraji folia: Ne tak dobře Machu šturmovali k hradu na kolesách [= obléhali hrad s děly]. Jiný z četných přípisků komentuje text: Třetie trestanie má býti láska, načež poznamenává: Má být láska, ale kde je Machu? Všechny přípisky vlastně vyznívají do jednoho, kterým mluví sám k sobě: Machu to si dobře pamatuj, abys nebyl tak sám. Nejvíce osobních glos, ve kterých Mach mluví pořád sám se sebou, se nachází na zadním přídeští, kde nalezneme jeho různé výkřiky, ve kterých se vyznává z vlastního pocitu osamělosti: Milý Machu, kam půjdeš? Lev je na cestě a vlk na náměstí [jde o kombinovaný česko-latinský přípisek]. Bodaj [= bodej] dobře Machu. Sile Machu [= Mlč Machu]. Erimus biocranati [= Budeme živomrtví]. Bis sám [= dvakrát sám tj. není ani s jednou bojující stranou a čeká, že bude živomrtvý]. Mors in olla, mors in olla vir dei [= Smrt v hrnci, smrt ve všem biblický citát ze starého zákona]. Ale objevují se i méně existenciálně laděné poznámky Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Vazba přední deska. VKOL sign. M I 10. jako např.: Machu, abstine et bene vive, ach [= Machu, abstinuj a dobře žij, ach]. V jiném přípisku ovšem oslavuje víno.

4 Později se Mach ocitl u olomouckých kartuziánů, kde dál opisoval rozličná díla. A právě ve druhém dnes dochovaném rukopise, který odevzdal klášteru, se objevuje i zvláštní glosa, která naznačuje, že se pro živomrtvého a osamělého Macha najednou objevila naděje vložená do osoby nášeho krále Jiříka. Všechny výše zmíněné úryvky vypovídají leccos o myšlenkových pochodech jednoho osamělého středověkého člověka, ztraceného uprostřed nábožensky motivovaného boje, uprostřed světa, jehož dění ho sevřelo do kleští, a on uprostřed těchto zápasů zůstal sám. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 119. Ukázka Machových přípisků. VKOL sign. M I 10. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 97. Ukázka Machových přípisků. VKOL sign. M I 10. Gerhard z Lutychu Gerardi Leodiensis O.P. Liber de doctrina et preparatione cordis (okolo 1439). Folio 119. Ukázka Machových přípisků výřez. VKOL sign. M I 10.

5 Vlastníci knih a jejich exlibris Vzácným spojením exlibris, přípisků a samotného titulu je paleotyp Onus Ecclesie. Dílo poprvé vyšlo anonymně v německém Landshutu roku Obsahuje práci německého biskupa a teologa Bertholda Pürstingera ( ) sepsanou již pět let před samotným tiskem. Text měl vystupovat na obranu katolické církve proti vzmáhající se reformaci, ale zároveň neopomenul kritizovat rozvrácené poměry a nepravosti uvnitř katolického tábora, čímž vyvolal velkou pozornost a následně se dočkal opakovaného vydání. Dobře míněná kritika zároveň způsobila, že se dílo již v roce 1548 objevilo v benátském indexu kacířských knih, což vysvětluje latinský přípisek ve spodní části titulního listu olomouckého exempláře k textu Religiosius Autor někdo dopsal: sed prohibitus, čili Zbožný autor, avšak zakázaný. Co již tak poměrně vzácný a zajímavý tisk povyšuje nad jiné je kolorované grafické exlibris umístěné na předním přídeští. Jde totiž o jedno z nejstarších dnes známých tištěných exlibris z českých zemí, které zároveň identifikuje zřejmě prvotního majitele, a sice písaře olomoucké městské kanceláře (tedy městského právníka) Gabriela Gloczera ( 1542). Do jeho vlastnictví se svazek dostal snad již roku 1527 (viz datace na přední desce vazby). Každopádně knihou disponoval po roce 1537, kdy byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem ze Sedmi Dubů. Tento predikát se ostatně objevuje právě u jeho jména při spodním okraji exlibris a pozorný divák by skutečně ve vyobrazení napočítal přesně sedm žaludů coby odkazů na dub. V horní Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Titulní list s textem Religiosius Autor sed prohibitus ve spodní části.vkol sign. II Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Vazba přední deska. VKOL sign. II části je vlastní exlibris ještě doplněno o tzv. devízu (citát, heslo), která měla vyjadřovat jedincovo motto: Quid tentasse nocet, což můžeme volně přeložit jako: Čemu je ke škodě hledání? Svazek se od roku 1610 nacházel v knihovně olomouckých františkánů, čehož dokladem je vlastnický přípisek z titulního listu: Pro Conventu[s] S. Bernardini Olomutii Ten je sám o sobě pozoruhodně ztvárněným dřevorytem, v němž se snoubí biblické výjevy odkazující na různé pasáže z knihy Zjevení s výjevy, které symbolizují boj katolictví s protestantismem (viz ďábel útočící na kostel). Klasickým případem titulů, které nesou několikeré stopy

6 svého prapůvodního majitele, jsou dva olomoucké svazky s aristotelovskými pojednáními (Operum Aristotelis) vytištěnými v Ženevě v letech Je evidentní, že si je jejich objednavatel, jímž nebyl nikdo jiný než Petr Vok z Rožmberka ( ), nechal ještě v roce 1606 svázat (viz vročení na přední desce) a opatřit vlastním jezdeckým supralibros. O tři roky později jsou i tyto knihy, stejně jako všechny ostatní ze slavné rožmberské knihovny, opatřeny nadmíru reprezentativním exlibris Petra Voka. Jejich autorem byl významný rudolfinský umělec Egidius Sadeler ( ). Honosné exlibris představuje tzv. architektonické theatrum, v němž ursinovští medvědi coby štítonoši podpírají ověnčený medailon s jezdeckým portrétem Petra Voka. Koncept dotváří latinský text v kartuši ověnčené růžemi (očividná narážka na predikát), odkazující na majitele knihy, dále stojící dívčí postavy (tzv. dívčí genia) a při spodním okraji umístěné rožmberské znaky s devízou In silentio et spe [= v tichu a naději]. Krom toho jedna z genií drží tabulku či knihu s vepsaným testem Verbum domini manet in eternum [= Slovo páně zůstává na věky]. Berthold Pürstinger Onus Ecclesie (Landshut, 1524). Exlibris Gabriela Glozcera. VKOL sign. II

7 Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Vazba se supralibros Petra Voka z Rožmberka. VKOL sign. III Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Vazba se supralibros Petra Voka z Rožmberka, výřez. VKOL sign. III

8 Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Exlibris Petra Voka z Rožmberka. VKOL sign. III Aristotelés Operum Aristotelis (Ženeva, ). Titulní list. VKOL sign. III

9 Ve fondu VKOL vyčnívá svou zevnější specifickou úpravou část dochované knihovny Ferdinanda Hoffmana z Grünpühelu a Střechova. Tento významný člen rudolfínského dvora dával velkou většinu svých knih vázat do pergamenových zelených vazeb. Pergamenová vazba dosáhla největší obliby právě v 16. a 17. století a zelená barva byla zřejmou narážkou na jméno Grünpühel (také Grünbüchel). Všechny jeho knihy nacházející se ve VKOL jsou opatřeny buď na přední desce oválným (nejčastěji zlatem vyraženým) supralibros nebo uvnitř rytými exlibris, vlepenými na předním přídeští. Ojediněle též na zadním přídeští nebo předsádce. Hoffmanovy knihy obsahují čtyři varianty rytých exlibris, přičemž tři z nich jsou dílem Mathäuse Göndolacha (Gundolacha). Tento rudolfínský malíř pracoval u pražského císařského dvora a jím předkreslené exlibris vyryl okolo roku 1600 augsburgský rytec Lucas Kilian. Na prvním exlibris je oválná deska, na níž je v sedmnácti řádcích patkovými majuskulemi uveden text: Ex Bibliotecha ILLVSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI. FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVNPV= =HEL ET STRECAV, D[OMI]NI IN GRE= =VENSTAIN ET IANOWITZ, SVPREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ, SACRATISS mæ : CÆS æ : ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆ= =FECTI etc. Z knihovny nejjasnějšího a vznešeného pána pana Ferdinanda Hoffmana, svobodného pána z Grünpühel a Střechova, pána na Gravenštejně a Janovicích, dědičného hofmistra Štýrska a rakouského maršálka, radu císařské a královské milosti a prezidenta dvorské komory etc. Deska je zasazena do rámu, kolem něhož je bohatá figurální a jiná výzdoba. Nahoře nad deskou je uprostřed umístěn Hoffmanův erb: čtvrcený štít v rámu, v jehož prvním a čtvrtém poli je polovztyčený korunovaný kozel, v druhém a třetím svázaný snop; uprostřed je medailon s jedno-ocasým korunovaným heraldickým lvem. Erb drží dva okřídlení putti, kolem nich ovocné festony. Dole pod deskou sedí dvě symbolické ženské postavy, z nichž jedna má na klíně zavřenou knihu, druhá palmovou ratolest. Na druhém exlibris je na obdélníkové desce na devatenácti řádcích obsahově stejný nápis s drobnými pravopisnými odchylkami: EX BIBLIOTHECA ILLUSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI, FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVN= =PVHEL ET STRECHAV, DO= =MINI IN GREVENSTAIN ET IANOWITZ, SVPREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI, ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ SACRATISS: mæ CÆS: æ ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆFECTI. etc. Helwig Garth Gründlicher ausführlicher historischer Bericht, von dem Religionswesen im Curfürstenthumb Hessen, (Wittenberg, 1606). Zadní deska vazby se supralibros Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu. VKOL sign Conrad Pellican - In Prophetas Maiores et Minores, ut vulgo vocantur, (Curych, 1582). Detail supralibros Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu. VKOL sign. II

10 Nahoře opět dva putti drží Hoffmanův erb, dole jiní dva kamenný rám, do nějž je deska zasazena. Třetí vlastnická značka je blízkou variantou druhého exlibris. V opět obdélníkové desce je na devatenácti řádcích obsahově stejný text s drobnými pravopisnými odchylkami: EX BIBLIOTHECA ILLUSTRIS AC GENEROSI DOMINI D[OMI]NI, FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVN= =PVHEL ET STRECHAV, DO= =MINI IN GREVENSTAIN ET IANOWITZ, SVBREMI HÆREDITARII CVRIÆ MAGISTRI DVCATVS STYRIÆ ET SVPREMI MARSALCI, ARCHIDVCATVS AVSTRIÆ SACRATISS: mæ CÆS: æ ET REGIÆ MAIESTATIS CONSILIARII ET CAMERÆ AVLICÆ PRÆFECTI. etc. Exlibris je ozdobeno jen dvěma andílky s dekorativními girlandami. Čtvrté Hoffmanovo exlibris je nesignované. V oválném rámci, ozdobeném nahoře i dole dvěma andělíčky s palmovými listy, se nachází v devíti řádcích nápis: EX LIBRIS/ BIBLIOTHECÆ GENEROSI DOMINI D[OMI]NI FERDINANDI HOFFMAN, LIBERI BARONIS IN GRVENPVHEL ET STRECHAW DOMINI IN GREVENSTAIN etc. SACRAE CAES: MAI[ESTA]TIS CON- SILIARII ET PRAESIDIS CAM- ERÆ AVLICÆ. Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 1 Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 2 Exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu č. 3

11 Jiné přípisky Jednou z mnoha věcí, které obyčejným knihám dávají další rozměr či duši, jsou rozličně vpisované údaje o majitelích, kteří si tisky buď přímo pořídili, nebo k nim, často v průběhu dlouhých staletí, nějakým jiným způsobem přišli. U mnoha knih se tak dovídáme zcela fádní údaje i poměrně nevšední informace, které se stávají neopakovatelnou přidanou hodnotou toho kterého exempláře. Mnohdy objevíme zajímavé osudy knih a jejich majitelů. Takto poznamenané knihy na sebe často prozrazují informace přispívající do složité mozaiky celkového obrazu společnosti v minulosti. Například exemplář díla O Dokonalém Následowánij Pána Krysta vydaný v Olomouci roku 1583 u Friedricha Milichtalera na sebe upozorňuje již svou vazbou vročenou do roku Její první majitel si jí velmi vážil, což se zračí především ve zlaté, cizelované a navíc i malované ořízce. Na přední předsádce vystupuje z anonymity dějin i prokazatelně první majitel knihy Václav Prokop Jordán z Klauzenburku. Interesantní přípisek psaný jeho rukou a poněkud volně transkribovaný zní: Léta páně Já Václav Prokop Jordán z Klauzenburku daroval jsem tuto knížku Janovi Piknůskovi, bratru mému milému. Kdo mu ji ukradne tomu ruka upadne až po samý ramena. Jiné přípisky a razítka nám osvětlují další osudy knihy, která se Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Věnování s hrozbou: [ ] Kdo mu ji ukradne tomu ruka upadne až po samý ramena. VKOL sign Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Vazba přední deska. VKOL sign

12 již v roce 1639 nacházela v bibliotéce brněnských jezuitů. Tam patrně byla až do roku 1773, kdy byl řád zrušen a jeho knihovní fond mj. putoval do tehdejší Univerzitní knihovny v Olomouci (nynější VKOL). Další pozoruhodný přípisek se nachází v českobratrském tisku Písně Duchownj Ewangelistské, vytištěném v Ivančicích roku Poté, co se kniha v roce 1583 mihla v rukách jistého Kryštofa Drachlovského se později dle přípisku ocitla v knihovně olomouckých augustiniánů kanovníků. Kniha byla již z podstaty toho, že jde o bratrský tisk, deponována v augustiniánské knihovně mezi zakázanými knihami, což dokazuje krátký přípisek z předního přídeští: Inter prohibitos. N. 14. Nutnost zařadit knihu mezi prohibita podtrhl i protiněmecký a nacionálně vyhraněný přípisek ze zadního přídeští: Povstane orel, jehožto létáním stažen bude lev. Potom pak spiknou se knížata německá proti Království českému a páni téhož království souženi budou a levhart je sežere. Levhart zde patrně vystupuje jako symbol záludnosti a lstivosti. K přípiskům, které se ve starých tiscích ocitly v poněkud novější době, patří exemplář přechovávaný ve VKOL pod sign. II Jde o výtisk tzv. Jezdkovické bible alias Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij A Swatečnij, která byla vytištěna v Jezdkovicích u Opavy roku Již samotné dílo je hodné zevrubné pozornosti, neboť jeho první vydání bylo vytištěno tajně. Kvůli následnému postihu olomouckého biskupa se ani nezachovalo mnoho exemplářů. Obsáhlá kniha je považována (mj. i díky vysoké literární kvalitě) za jeden z nejzajímavějších starších českých tisků. Autor (horlivý luterán) v ní např. tepe rozmařilost šlechty. Ovšem nás v tuto chvíli budou zajímat Písně Duchownj Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zprawené a shromážděné (Ivančice, 1576). Výřez ze zadního přídeští s přípiskem: Povstane orel, jehožto létáním stažen bude lev. Potom pak spiknou se knížata německá proti Království českému a páni téhož království souženi budou a levhart je sežere. VKOL sign. II

13 především vepsané glosy z pera evangelického duchovního (kurátora evangelického sboru v Poličce) Františka Lopoura. Prostřednictvím volně vloženého rukopisného folia víme, že se narodil roku 1849 v Poličce a na věčnost odešel v roce Ihned za titulním listem si Lopour očividně nejen pro sebe vepsal motto, zkušenost či jakousi radu budoucím čitatelům: Kdo šetří má za tři, nemluvím o lakomosti, což jest hřích. Lepší halíř v kapse nežli velký přítel u dvora, který ten halíř vytáhne. Halíř jest nejmladším bratrem dukátu. Pořádek života a přesnost milý synu jest duše obchodu a celého hospodářství, nekonání přesného účtu nesváry nastanou v rodině, výčitky a konečný bankrot domácnosti. To píše z přesvědčení [ ]. Na mnoha listech tisku si psal vlastní postřehy. Např. delší pasáž, která kritizuje nedostatečně zbožné chování před jídlem i během něj si výstižně shrnul do věty: Hlavní věc před a po jídle se modliti a ne jako hovado se nažrát. Jinou pasáž v textu, a sice větu: Rozkoš jest ďáblova udice si podtrhuje a připisuje k ní: Frant. Lopour potvrzuje. Z dalšího přípisku zjistíme, že ony glosy, které nám umožňují nahlédnout do myšlení jednoho jinak celkem bezvýznamného jednotlivce, rámcově spadají do samého počátku 20. století. Novější, byť lakonický přípisek, kterým si připomeneme Terentiánův citát Knihy mají své osudy se nalézá na předním přídeští tisku Knjžka O Swaté Spowědi A Přigjmánj Welebné Swátosti (Praha, 1739): Nalezená byla tato knížečka roku asi 1877 ve staré zpovědnici v našem kostele u sv. Ignáce když tatáž stará zpovědnice rozbourána a nová tam postavena byla. Zvyk psát si do knih nejrůznější citáty a případně je doplňovat osobitými malůvkami pěkně ilustrují dvě postinkunábule. Kniha drobných traktátů (II ) obsahuje ručně vepsané citáty sv. Jeronýma, Aristotela, Cicera a dalších. Od jednoduchých Nespadne z mostu, kdo chodí rozumně, až po citáty středověké mystiky: Pohrdat světem, nepohrdat nikým, pohrdat sám sebou a pohrdat tím, že je námi pohrdáno tyto čtyři věci nás činí blaženými. Zápisky jsou doprovázeny obrázky zvířat. Druhý příklad řecká gramatika ( ) z roku 1512 je rovněž doplněna rukopisnými citáty, jako například dvojjazyčným Fide sed cui Vide. Wierž ale komu Wierž. Na přídeštích knihy jsou pak vlepeny čtyři hudební skladby, bohužel neúplné. Vedle italské a latinské skladby je zde také duchovní píseň v češtině a úryvek písně Sly dieveczky [...] na maliny. Písně Duchownj Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zprawené a shromážděné (Ivančice, 1576). Titulní list a přední přídeští s přípisky. VKOL sign. II

14 Jedinečným příkladem knih, kde souhra okolností obohatila tisky nevšedními přípisky, jsou i čtyři tištěné aukční katalogy z let 1791 až 1795, které odrážejí složitý proces rušení vzácných klášterních knihoven (po staletí nákladně budovaných) za císaře Josefa II. a jejich následný rozprodej. Zde konkrétně představovaný tzv. čtvrtý aukční katalog sestavený z potřebných a z části také vzácných a vázaných knih z roku 1795 obsahuje celkem titulů, z toho 34 prvotisků (nejstarší 1478). V katalogu nechybí podrobné pozoruhodné ruční přípisky o kupujících a odhadních i nabídnutých částkách. Mezi nabízenými böhmische Bücher jsou například známé bible Bible pražská z roku 1488 (oceněna na 2 zl. a prodána za 2,24 zl.), benátská z roku 1506 (oceněna na 3 zl. a prodána za 3,02 zl.), Melantrichova z roku 1570 (oceněna na 2,50 a prodána za 5,31 zl.), i Severinova z roku 1529 (oceněna na 3 zl. a prodána za 4,02 zl.) nebo Hájkova Kronika Česká (oceněna na 3,40 zl. a prodána za 4,40 zl.). Celý soubor byl oceněn na 619 zl. a 52 kr., přičemž tržba činila 509 zl. a 58 kr. Ne vše se ovšem podařilo vydražit. Přesto stanovená hodnota byla v drtivé většině případů překročena, což není při obvyklém podhodnocení nijak překvapující. Katalog obsahuje i zajímavé ruční přípisky se jmény kupujících, včetně nabízených cen i dlužních částek. Mezi kupci se objevuje celá řada zajímavých jmen, povětšinou kulturních olomouckých elit a vzdělanců z řad šlechty, duchovenstva či státní správy. Nesmírně výhodnou akvizici si tak nenechali ujít např. olomoucký kanovník a rektor Jean de Gerson - O Dokonalém Následowánij Pána Krysta, a o prawém potupenj Swěta, s geho marnostmi, Knihy Patery, welmi užitečné... (Olomouc, 1583). Titulní list. VKOL sign c. k. univerzity Johann Mathias von Rolsberg, tehdejší rektor olomouckého c. k. lycea Ignatius Höschmann (ústav vedl roku 1795), další pozdější rektor téže instituce (1799) Franciscus Polášek, ze šlechticů např. baron von Buol či hrabě von Clary, kterého můžeme identifikovat mj. ve funkci předsedy úřední komise, která se zabývala právě rušením klášterů. K významným nakupujícím lze zařadit i historika a dlouholetého vysokého guberniálního úředníka J. P. Cerroniho. Příležitost si nenechali ujít ani sestavitel všech tištěných aukčních katalogů, olomoucký knihovník a hlavní kustos Joseph Ernst Karmaschek a právě na katologu z roku 1795 se podílející olomoucký knihař Joseph Mader. Mezi kupujícími se objevil i židovský obchodník Elias Buchheim z Prostějova. Ten dokonce na základě guberniálního dekretu z 30. července 1787 uzavřel s Lycejní knihovnou v Olomouci smlouvu o pravidelném odběru všeho knižního smetí na Moravě a ve Slezsku, které podle stanovených kritérií (jež rozhodně objektivně nehodnotila např. umělecké stránky tisků atd.) tvořilo až 75 %. Pro Eliase to byl výnosný obchod, neboť knihy mu byly prodávány na váhu za neuvěřitelně směšné ceny. Je zajímavé, ovšem nikoli překvapivé, že konfiskované knihy si zpětně do osobního vlastnictví dokupovali i přímí členové postižených klášterních komunit (viz představitelé kapucínů), přičemž na aukcích nechyběli ani zástupci z klášterů, které přečkaly josefínskou smršť bez úhony, neboť se jim naskytla jedinečná příležitost k doplnění jejich knihoven. Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek k textu: Rozkoš jest Ďáblova udice. VKOL sign. II

15 Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek: Hlavní věc před a po jídle se modliti a ne jako hovado se nažrát. VKOL sign. II Knjžka O Swaté Spowědi A Přigjmánj Welebné Svátosti (Praha, 1739). Přípisek: Nalezená byla tato knížečka roku asi 1877 ve staré zpovědnici v našem kostele u sv. Ignáce když tatáž stará zpovědnice rozbourána a nová tam postavena byla. VKOL sign

16 Martin Philadelphus Zámrský Postilla Ewangelitska Aneb Weykladowe na Ewangelia Nedělnij (Jezdkovice u Opavy, 1592). Přípisek: Kdo šetří [ ]. VKOL sign. II Habes hic iuuenis Auctores octo opusculorum cum commentariis et annotationibus quam plurimis noviter additis (Lyon, 1511). Přípisek: Pohrdat světem, nepohrdat nikým, pohrdat sám sebou a pohrdat tím, že je námi pohrdáno tyto čtyři věci nás činí blaženými. VKOL sign. II

17 Catalogus Librorum Omnis generis glotticus, quorum publica auctio instituetur In Caesareo-Regia Bibliotheca Juliomontana Die 14. Novemberis 1795 (Brno, 1795). Folio A2. VKOL sign Georgij Simler Vuimpinensis observationes de arte grammatica. De literis graecis ac diphthongis et quem ad modum ad nos veniant. (Tübingen, 1512). Přípisek Fide sed cui Vide. Wierž ale komu Wierž. VKOL sign Catalogus Librorum Omnis generis glotticus, quorum publica auctio instituetur In Caesareo-Regia Bibliotheca Juliomontana Die 14. Novemberis 1795 (Brno, 1795). Přípisky o cenách a kupujících. VKOL sign

18 Habes hic iuuenis Auctores octo opusculorum cum commentariis et annotationibus quam plurimis noviter additis (Lyon, 1511). Přípisek: Nespadne z mostu, kdo chodí rozumně. VKOL sign. II Georgij Simler Vuimpinensis observationes de arte grammatica. De literis graecis ac diphthongis et quem ad modum ad nos veniant. (Tübingen, 1512). Na zadním přídeští vlepené hudební skladby s kresbou kostela. VKOL sign

19 Poznámky Jana Trystrama v herbáři Arnalda z Villanovy Krásným příkladem knihy, která díky bohatým přípiskům získala duši, je latinský herbář vytištěný v Benátkách roku I ve sterilní formě, prostá jakýchkoli poznámek a glos, je tato postinkunábule s prací vynikajícího španělského lékaře Arnalda z Villanovy ( ), představitele proslulé lékařské montpellierské školy, jedinečným kompendiem středověké medicíny a botaniky. Nicméně svazek v pozdně gotické vazbě s dřevěnými deskami pokrytými tmavě hnědou usní se slepotiskovými vzory, zaujme svého čtenáře ihned po otevření přední desky, kdy na něj díky hustě psaným glosám dýchne atmosféra stará celé půltisíciletí. I další početné přípisky psané na počátku 16. století prozrazují, že kniha od samého počátku žila velmi čilým životem. Neležela desítky let či staletí v zaprášeném regále, ale byla od samého počátku hojně využívanou pomůckou k zažehnání nejrozličnějších nemocí atd. Zejména její první pravděpodobný majitel nám v knize zanechal pozoruhodné přípisky, jimiž doslova překypuje už titulní list. Zde také odhalil svoji identitu, když červeným inkoustem pod tiskařský signet vepsal: Jan Trystram, lekarz: Z yluminowal sem tento swuoy Erbarz leta panie 1513, die sancte elisabeth čili, že lékař Jan Trystram přikročil na svátek svaté Elisabety v roce 1513 ke zkrášlení svého herbáře o provedené iluminace (původní černobílý tisk osvěžil barevným kolorováním). List snad přímo on doplnil o řadu latinsky psaných poznámek o vahách léků. Je nadmíru zajímavé, že část přípisků, a sice ty vyvedené červeným inkoustem očividně rukou lékaře Jana, jsou psány česky hned vedle latinských názvů rostlin, leč pozpátku! U některých rostlin v abecedně řazeném herbáři se nachází obvykle na konci latinského textu černě psané české poznámky o účincích konkrétní rostliny na lidské tělo. Např. k česneku si dotyčný poznamenává: Česnek, mokrý a horký, tyto moci má, kdož jej na sirobu jí, prsy velmi čistí a nečistotu z nosu pudí a zlou páru v člověku vysuší. Také libost jedění přivodí, ale kdož jeho mnoho jí očím škodí. Také kdož jej s vínem ztluče a v ústa vloží a jím dobře zuby a dásně setře, všechen smrad z zubův vyžene a dásně uzdraví a očistí. Ke kopřivě si poznačil: [ ] jest velmi horká a suchá, a má tyto moci, kdož ji s octem vaří a jí bez soli, všechnu lepkost z žaludku vyžene, a červy v žaludku umoří [ ], ti se zrozují z nezdravého ovoce. Lociku (listová zelenina salát) mj. doporučuje jako prostředek snižující Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Vazba přední deska. VKOL sign Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Titulní list s přípiskem: Jan Trystram, lekarz: Z yluminowal sem tento swuoy Erbarz leta panie 1513, die sancte elisabeth. VKOL sign

20 Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Ukázka z herbáře s kolorovaným dřevořezem (koriandr). VKOL sign nežádoucí sexuální náruživost žen: [ ] Také kdož často syrovu jí z vocta, žádost smilství hasí velmi ženám, protož hodí se dobře chovačkám [tj. chůvám], aby ji vony požívali a čistě se chovali. Stejně tak doporučuje i routu: [ ] Také mužům žádost tělesnou hasí, ale ženám milost přivodí. V knize nechybí ani základní poučení středověké medicíny a vůbec bytí, které je připsáno na přední přídeští a vročeno do roku 1519: Nebo v někom panuje jeden element, v někom dva, v jiném tři, v některém čtyři všecky, někdy ty elementy bývají v člověku sobě velmi odporní a protivní v životě lidských. Jako oheň, voda, vítr, země jest, protož lékaři dobří a učení to znáti mají, chtí-li od nemocí tělesných pomáhati, aby jich spojení a složení v životě znal, a to po postavě a způsobu, item po pulsu a zvláště po vodě neb víně [další pasáž je úmyslně zničena]. V závěru 166 foliového svazku nechybí ani doplňující výklady pro rozličná koření (hřebíček, skořice, pepř, muškát, zázvor aj.). Exemplář se později dostal do knihovny olomouckých františkánů. Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Přední přídeští s přípiskem: Nebo v někom panuje jeden element, v někom dva, v jiném tři, v některém čtyři všecky, někdy ty elementy bývají v člověku sobě velmi odporní a protivní v životě lidských. Jako oheň, voda, vítr, země jest, protož lékaři dobří a učení to znáti mají, chtí-li od nemocí tělesných pomáhati, aby jich spojení a složení v životě znal, a to po postavě a způsobu, item po pulsu a zvláště po vodě neb víně. VKOL sign Arnald z Villanovy Incipit tractatus de virtutibus herbarum (Benátky, 1502). Přípisek týkající se kopřivy: [ ] jest velmi horká a suchá, a má tyto moci, kdož ji s octem vaří a jí bez soli, všechnu lepkost z žaludku vyžene, a červy v žaludku umoří. VKOL sign

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 3)Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny (počátek 12.st.- polovina13.st.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Autoři husitských válek

Autoři husitských válek Autoři husitských válek MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC19 Období husitských válek Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Jan Hus Petr Chelčický Vavřinec z Březové Tomáš

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

450 LET AKVIZICE VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ

450 LET AKVIZICE VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ 450 LET AKVIZICE VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci STRUČNÁ HISTORIE VÝZNAMNÁ DATA HLEDISKA AKVIZICE Z 1566: v Olomouci zřízena jezuitská akademie; při ní

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Literatura

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Literatura pro II. stupeň ZŠ Literatura 1 Kdo jsem? 1. Jsem postava z divadelní hry R. U. R. 2. Stvořil mě Rabbi Löw společně s golemem. 3. Jsem uměle vytvořený človíček. 2 Správně přiřaď a doplň další údaje: J.

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 4)Vznik česky psané literatury (přelom 13. a 14. století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Nové prvotisky ve Vědecké knihovně v Olomouci NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Rostislav Krušinský Po skončení retrokonverze lístkového katalogu starých tisků se začala skupina historiků pracujících

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Český humanismus a renesance (autoři)

Český humanismus a renesance (autoři) Český humanismus a renesance (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC32 Český humanismus a renesance Hlavní autoři Hlavní autoři Jan Blahoslav Václav Hájek z Libočan Viktorin Kornel ze Všehrd

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Jindřichohradecké vesnice

Jindřichohradecké vesnice ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Jindřichohradecké vesnice Baroko Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

VNĚJŠÍ FORMA A VÝZNAM RUKOPISŮ 17. AŽ 19. STOLETÍ MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ

VNĚJŠÍ FORMA A VÝZNAM RUKOPISŮ 17. AŽ 19. STOLETÍ MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ VNĚJŠÍ FORMA A VÝZNAM RUKOPISŮ 17. AŽ 19. STOLETÍ MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ Lenka Baručáková Sbírka rukopisů Moravské zemské knihovny v Brně obsahuje přibližně osm set svazků. Fond tvoří vlastní

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Projektor,

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více