čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL"

Transkript

1 čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL Česká biblická společnost a Vyšehrad 2014

2 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy české republiky čj /95-22, dne jako učebnici pro 2. stupeň základní školy, gymnázia a střední odborné školy. Ekumenická rada církví v České republice doporučila jako učebnici dne čj. 50/96. Imprimatur Praha, 20. září 1995 ThDr. Jaroslav Škarvada, světící biskup a generální vikář, čís. jed. 2822/95 Lektorovali prof. ThDr. Jan Heller a prom. Hist. Zbyněk Hejda. Pro nakladatelství Vyšehrad vydala Česká biblická společnost v roce vydání Biblické texty jsou převzaty z Českého ekumenického překladu. Český ekumenický překlad Česká biblická společnost, 2001 Výklady Jan Sokol, 1996, 2014 Ilustrace Václav Sokol, 1996, 2014 ISBN

3 úvod

4 Kniha, kterou jste právě otevřeli, není docela obyčejná kniha. Obsahuje ty nejznámější a nejkrásnější příběhy z Bible, ale také písně, proroctví, modlitby a napomenutí. Všecky vznikly před několika tisíci lety a od té doby je miliony lidí po celém světě stále čtou, přemýšlejí o nich, vypravují si je. Bibli četli a čtou lidé vzdělaní i prostí, staří i mladí, a každý v ní něco důležitého našel. Básníci i malíři se stále vracejí k biblickým příběhům, spisovatelé a hudebníci k biblickým textům. Mnoho biblických myšlenek a úsloví přešlo do obecné řeči a lidé je běžně používají, i když ani nevědí, že pocházejí z Bible. Americký spisovatel Faulkner napsal, že Bible je kniha lidského rodu. Po staletí byla základem vzdělání, a to nejen pro židy, ale i pro křesťany všech vyznání, pro muslimy a další. Četla a čte se v kostelích, v synagogách a v modlitebnách. Byla jednou z prvních knih překládaných do evropských jazyků, a tak velice ovlivnila i tyto jazyky. Ačkoli je to kniha velice stará, přece se nestala pouhou starožitností. Na rozdíl od jiných knih dávného původu, třeba Homérovy Odysseje, je Bible kniha neobyčejně rozmanitá. Vlastně to není kniha, ale sbírka mnoha knih různého obsahu, stáří, původu. Některé biblické knihy psal jeden člověk, ale většina vznikala velice dlouho, některé z nich se po staletí vyprávěly, lidé se je učili nazpaměť, přemýšleli o nich a vyprávěli je dál. Vyprávěli přirozeně jen to, co je zaujalo, co jim připadalo důležité: v ústním podání se uchová jen to, co v dlouhé řadě generací a vyprávěčů žádný z nich nezapomněl. Tak se biblické příběhy zbavovaly všeho zbytečného a přechodného, jako by zrály, dostávaly dokonalost a jednoduchost. Ač jsou tak staré, přece nikdy nevyjdou z módy. Biblické knihy vznikaly v dobách, kdy lidé běžně nečetli. Číst uměli nanejvýš kněží, písaři, vykladači. A tak se z Bible předčítalo nahlas a ten, kdo četl, příběh také vykládal a vysvětloval, jako se to dodnes dělá v kostele při kázání. Kdo si chce v Bibli číst sám, musí číst pomalu, soustředěně, pozorně. Potřebuje občas radu nebo vysvětlení. Měl by také vědět, co může v Bibli hledat a co ne. Když člověk v románu čte, že vlak do Brna odjíždí v 9.35, nepůjde podle toho na nádraží a nebude se zlobit, že ho autor oklamal. Protože ví, že román není jízdní řád a že v něm jde o něco jiného. Bible ovšem není román, ale i tak je důležité vědět, oč ve které knize či příběhu jde, co je to hlavní a co je jen prostředek, jak to důležité vyložit. Když tedy Bible na začátku popisuje stvoření světa v šesti dnech, je to něco jiného než učebnice astronomie. Pozorný čtenář si ostatně hned všimne, že slunce bylo stvořeno až čtvrtý den jaképak tedy dny? Zato se zde o světě, o Bohu a o člověku dočte věci, které v žádné učebnici nestojí a stát nemohou. Různých nesnází, slepých uliček a příležitostí k omylu a nedorozumění je pro dnešního čtenáře v Bibli dost. Ostatně není divu. Lidé, kteří ji psali, žili docela jinak než my. Měli jiné starosti, jiné představy o světě a o sobě samých. Jiné věci považovali za samozřejmé, kdežto o většině z toho, co se my učíme ve škole, neměli ani tušení. Zajímaly je jiné věci než nás. Proto když dnešní člověk rovnou otevře Bibli a začne si ji číst, často na něco narazí a nemůže se dostat dál. Něčemu nerozumí, něco mu připadne podivné, nepochopitelné, dokonce nesprávné. Narazí na vyprávění o praotcích, které působí jako báje. Dočte se o ukrutnostech Izraele při dobývání zaslíbené země, o úskocích a ničemnostech. Přečte si, jak David podvedl Urijáše a nakonec ho připravil o život a řekne si: Tohle že je slovo Boží? A přece, kdyby byl dost trpělivý, dal si dost práce a pronikl do Bible hlouběji, pochopil by nakonec, že i tohle všechno má v Bibli své důležité místo. Potřebuje k tomu ovšem nějakou pomoc. Pro děti vychází dnes řada knih, kde se hlavní biblické příběhy jako stvoření, potopa, Abraham, Josef, Mojžíš a další vyprávějí dnešním jazykem a způsobem, který je nám pochopitelný a blízký. Takové knihy psali i velcí spisovatelé u nás třeba Ivan Olbracht a Jaro - * 7

5 slav Durych takže se krásně čtou a některé dobře plní svoji úlohu. Kdo si takovou knihu přečte, dozví se obsah biblických příběhů. Ví, kdo byl Mojžíš a jak to bylo s Davidem. Může to stačit? Někomu jistě ano. Příliš daleko se tím ale nedostal. Autor takového převyprávění mu totiž může sdělit jen to, co z Bible vyčetl sám a ovšem mnoho dalších věcí, které v Bibli nečetl a doplnil po svém. To jistě není chyba, ale pro porozumění Bibli to není ani velká pomoc. Kdyby totiž Bible byly jenom příběhy, dala by se shrnout do několika stránek a ty miliony čtenářů by v ní neměly co hledat. Ve skutečnosti ji lidé stále čtou proto, že v ní pokaždé nacházejí něco nového, čeho si před nimi nikdo nevšiml. Je také zajímavé sledovat, jak na rozdíl od Bible samé všechna biblická vyprávění rychle zastarávají a vycházejí z módy. V této knize jsme se pokusili o něco jiného. Není to vyprávění příběhů, ale výběr částí z Bible samé. Čtení tedy bude obtížnější, možná méně zábavné a napínavé, ale je to čtení Bible. Snažil jsem se vybrat jednak hlavní a známé příběhy, ale i některé neznámé, dále charakteristické, důležité a živé ukázky i z ostatních biblických knih a textů: z proroků, žalmů a naučných knih. Aby se kniha příliš nerozrostla, jsou některé texty zkráceny, ale jsou to biblické texty. Někde jsou doplněny krátkými poznámkami, vynechané části nahrazeny shrnutím. Ve Starém zákoně a v apoštolských spisech Nového zákona zachovávám pořadí knih, jak je dnes v Bibli obvyklé. Jen ukázky z knih deuterokanonických či apokryfních jsem zařadil tam, kam podle charakteru patří, a ukázky z Písně písní jsem zařadil za Žalmy. Naopak celý příběh Ježíše z Nazareta tak, jak je zachycen ve čtyřech evangeliích, jsem se pokusil sestavit do jediného. Líčení jednotlivých evangelistů jsou si tak podobná a blízká, že by přesné dodržení pořadí textů překáželo účelu knihy. Myslím, že to dobře odpovídá křesťanskému pojetí Bible, které právě zde vidí vrchol, účel a střed celého Písma. Kniha není určena přímo malým dětem. Těm by ji měli předčítat a vykládat rodiče, katecheta, učitel. Snažil jsem se, aby to mohli dělat stejně dobře jako katoličtí nebo evangeličtí křesťané i jako nenáboženští lidé, kteří v Bibli vidí spíše kulturní hodnotu. Především pro ně jsou také určeny výkladové články na konci knihy. Nepokoušel jsem se o soustavný výklad textu verš po verši, ale dal jsem přednost jednotlivým pohledům, výkladu a vysvětlení některých důležitých biblických postojů, pojmů, rysů. Vzhledem ke všeobecnému poslání knihy nejsou zaměřeny nábožensky, nýbrž spíše věcně, historicky, společensky. Jen poslední kapitoly, které chtějí naznačit, co je jádrem křesťanství, jsou spíše filozofické a náboženské. Pro toho, kdo s Biblí začíná, bude možná užitečné, začne-li těmito výklady. Tam také najde vysvětlení biblických zkratek a dozví se, jak se s Biblí pracuje. V průběhu čtení se pak k nim může vracet. Komu se nelíbí a nestojí o ně, může je samozřejmě vynechat proto jsou na konci, a ne v textu. Z mnoha českých překladů jsem zvolil ekumenický překlad, který poprvé vyšel roku Je to překlad, který vychází ze spolehlivé předlohy, je srozumitelný a přitom zachovává jistou slavnostnost a ráz biblických textů. Překladatelským komisím a České biblické společnosti děkuji za laskavé svolení k použití. Text jsem upravoval jen nepatrně, například staré míry a váhy a určité výrazy jsem se snažil vyjádřit srozumitelněji. V citovaných oddílech jsem některé verše vynechal. Výběr, text i výklad budou mnozí jistě kritizovat, zvlášť proto, že se jedná o dosti neobvyklou věc. Proto jsem rukopis, kromě recenzentů, dal přečíst řadě dalších odborníků a přátel, kterým za to patří zvláštní dík. Důležitou částí knihy jsou obrázky. Nemají vzbuzovat dojem, jako by čtenář byl přímo při tom, jako by všechno viděl na vlastní oči. Naopak chtějí naznačit, že o biblických příbězích je potřeba přemýšlet a že i v obyčejném příběhu o džbánku a kopí krále Saula je ještě něco víc než jen napínavá příhoda.

6 8 * 9 Každému, kdo knihu otevře, bych přál, aby mu pomohla otevřít Bibli. Najít si přístup k jejímu bohatství a k její moudrosti i kráse. Kdo se jednou do Bible začetl, bude se k ní rád znovu vracet a ona ho nikdy nezklame. Jan Sokol

7 ČTENÍ Z BIBLE Výběr textů ze Starého a Nového zákona Výběr, uspořádání a průvodní slovo: Jan Sokol Ilustrace: Václav Sokol Redakce: Jana Drengubáková, Pavel Nápravník, Petr Fryš Grafická úprava a sazba: Jan Dobeš studio Designiq Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Pro nakladatelství Vyšehrad vydala Česká biblická společnost v roce Náhorní 12, Praha 8 a 2. vydání ISBN

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Vletošním roce se do života církví

Vletošním roce se do života církví BIBLE DVA POHLEDY NA P EKLADY O P EKLADECH BIBLE Vletošním roce se do života církví dostávají tři nové překlady Bible. Tato skutečnost otevřela potřebu vysvětlit běžným čtenářům důvody pro rozmanitost

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg.

uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg. 1.2 Značka základní barevné provedení Značka je v základním barevném provedení dvoubarevná. Litera B je v barvě ČBS červená a text s názvem společnosti je v barvě ČBS šedá (viz kap. 3.1 Základní barvy

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ Rozhovor s JAKUBEM BRDÍČKEM, učitelem na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí Nejprve se nám trochu představ. Pocházím z nevěřící rodiny, kde nikdy nebyl živý vztah k náboženství,

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Cást první OSOBNÍ. PRlTEL DUCH SVATÝ:

Cást první OSOBNÍ. PRlTEL DUCH SVATÝ: v Cást první DUCH SVATÝ: OSOBNÍ v, PRlTEL Lekce 1 Dokonalá osoba Když jsem se svou rodinou poprvé přijel na Filipíny, kde jsem měl převzít vedení vysoké školy Immanuel Bible College, personál a studentská

Více

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Michal Cvingráf Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Evangelium podle Marka 01

Evangelium podle Marka 01 Evangelium podle Marka 01 Pro Trans World Radio napsal John Vernon McGee Pro české vysílání TWR přeložil Daniel Zeman a upravil Petr Raus Pro biblické hodiny maminek s miminky ve Vršovicích upravil Jozef

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

Rozhovor s prof. Janem Sokolem (únor 2015)

Rozhovor s prof. Janem Sokolem (únor 2015) Sociální pedagogika / Social Education ročník 3, číslo 1, str. 86-91, Duben 2015 ISSN 1805-8825 86 Host časopisu Rozhovor s prof. Janem Sokolem (únor 2015) 1. Ve svých textech o etice rozlišujete v souladu

Více

Kristus a kultura. Thomas K. Johnson

Kristus a kultura. Thomas K. Johnson Kristus a kultura Thomas K. Johnson Ježíšova modlitba za tělo Kristovo Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více