Bohoslužby Tesaloniky neděle :30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohoslužby Tesaloniky neděle 23.2.2014-9:30"

Transkript

1 Bhslužby Tesalniky neděle :30 Téma: Text: Smilstv Římanům 6:12 Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste psluchali jeh žádsti; 13 ani hříchu neprpůjčujte své údy za nástrje nepravsti, ale vydejte sami sebe Bhu jak ti, kteří byli mrtví, a žili, a své údy vydejte Bhu za nástrje spravedlnsti. 14 Hřích nad vámi nebude panvat; vždyť nejste pd Záknem, ale pd milstí. 1. Úvd: pakvání manželství Autrita v rdině: Bůh Kristus - muž žena děti Muž si nemůže jet tak ukrást neb unést ženu a zažít s ní chdit. Je ptřeba ctít a uznávat a pdřídit se autritám, prt by se měl dvlit u jejíh tce. Tajemství manželství manželství je brazem Bha a Izraele, Ježíše a církve Manželství je SMLOUVA vyžaduje běť a krev (u manželské smluvy je krev přítmná při narušení panenské blány při prvním phlavním styku) Pslání manželství - Být Bžím brazem = slavit Bha tj. být brazem vztahu Krista a církve PP 2:7, 3:5, 8:5 nebuďte a nezburcujte lásku, dkud nebude chtít sama. mdli se, aby ti Bůh uzavřel lásku (myšlen hlavně tu sexuální blast), dkud ti On sám nepřivede th pravéh partnera (pdbně se mhu mdlit rdiče za své děti, za jejich buducí partnery neb manželé za sebe, aby nebyli pkušeni.) 2. Svatba1 Kdy a za jakých pdmínek vznikne manželství? Ptkají se na chdníku muž a žena OK, jsme manželé?! Muž: pustil jsem rdiče, teď tě bejmu = přilnu k tbě jsme manželé? NE!!! V Bibli není předepsaný způsb, jak uzavírat manželství, natž že by u th musel být nějaký kněz neb státní úředník, ale: Byl t vždy právním aktem je tam ptřeba smluvy Byl t veřejné figurují tam svědci, kteří dsvědčí platnst právníh aktu Nemhli h uzavřít dva lidé nějaku tajnu dhdu mezi sebu 3. Prč mluvit smilstvu? Je něc, c hrzně naruší vztah a může t mít trvalé následky SMILSTVO 1K 6:18-20 Utíkejte před smilstvem! Každé prhřešení, kteréh by se člvěk dpustil, se netýká těla. Kd však smilní, hřeší prti vlastnímu tělu. Neb nevíte, že vaše těl je svatyní svatéh Ducha, který je ve vás a kteréh máte d Bha? Nevíte, že nejste sami svji? Byli jste přece kupeni za veliku cenu; slavte tedy svým tělem Bha. Jan Hus viděl ve smilstvu velké nebezpečí a varval před ním. Svéh přítele, kněze, vybízí, aby neustále prti smilstvu kázal: Kde můžeš, prti smilstvu ustavičně kaž, nebť je t šelma nejnešlechetnější, kteráž lidi zžírá, ty, za které trpěl nejušlechtilejší lidství Kristv. Hus nebrjí prti smilstvu kvůli záknu, ale prtže si uvědmval, že ničí pravé lidství a rzkládá sbnst i charakter člvěka (zžírá, pžírá), který byl stvřen k Bží pdbě a smilněním je tent braz pničen. Čistta je pdle Husa šlechetná a smilstv je nešlechetnst, za kteru se skrývá šelma duchvní mcnst sexuální zvrácensti. Čistta duše pmáhá zachvat lidsku důstjnst, napak smilstv tut důstjnst ptlačuje a ubíjí.2 4. C je t smilstv? 1 2 Řecké slv prneia" znamená smilstv (včetně cizlžství a krvesmilstva), prstituci, phlavní styk neženatéh s nevdanu, vulgárnst, záknem zakázané phlavní styky, hmsexualitu, lesbismus, styk se zvířaty atd., phlavní styky s blízkými příbuznými phlavní styky s rzvedeným mužem neb Drápal Dan: Vztahy, sex, rdina, str. 25

2 ženu. Slv prneia" suvisí s výrazem prneuó" cž znamená necudný, chlípný skutek, cizlžství, dslva t znamená vyhvět (dpřát si, ddávat se, uspkjit, hvět si, dát vlný průchd, nemezvat se, ppustit uzdu, libvat si) nedvleným žádstem (týkajících se sexu). Tt kritérium splňuje vše, c nás sexuálně uspkjuje mim manželství - např. i sledvání prngrafie či ertických snímků, neb sebeuspkjvání (nanie - masturbace). Všechny tyt praktiky Písm jednznačně pjmenvává jak hřích, navíc jak hřích prti vlastnímu tělu, které je chrámem Ducha. 3 V tmt pjetí smilstva jsu pak mezi jinými nepřípustné i tyt praktiky: Přílišná fyzická blízkst nesezdaných sb, tj. líbání, ležení splu, sahávání, těsné bjímání, petting a samzřejmě phlavní styk. Tyt činnsti nejenže silně sexuálně vzrušují, vedu k psunvání hranic (může t sknčit phlavním stykem), ale samy sbě jsu nečisté, prtže si skrze ně uspkjujeme sexuální tuhy mim manželství. (Prjevit druhému lásku se dá i legitimním způsbem.) Jak dalek můžu v tělesné blízksti před manželstvím? 4 Představ si, že jsi ženatý neb vdaná, manželku neb manžela necháš dma a setkáš se s nějaku dívku neb chlapcem jak dalek se k ní přiblížíš? držení za ruce? Hlazení? Plibky? Trávení času ve dvu? líbil by se t tvému partnervi, který zůstal dma? Dělal by jsi t v jeh přítmnsti? Snad něc jak bratr se sestru A c snubenci, mhu si dvlit víc? (snubenectví musí být nejdřív řádně zpečetěné dvlení se rdičů, ficiální (veřejně známý) akt) Snad něc jak tec s dceru není t sexu, ale platnické lásce (= láska bez sexu, silný citvý vztah) Ilustrace draka 5 : znáte ty phádky princezně a drakvi, který ji chtěl sežrat? princezna pznala chlapce - hdný, dbry hezký, ale takvý nesmělý, neprbuzený. Tak se rzhdla h prbudit plíbila h a světe div se, neprbudil se princ, ale drak- drak si neláme hlavu, jestli je princezna šťastná, n si chce užít. Je t, jak když naliješ skleničku alkhlikvi - přestane se kntrlvat můžeš mu říkat, c chceš, ale n už nemůže přestat, přestane se kntrlvat. Pdbně je t u kluků se sexem. Splečné spaní a bydlení v jedné místnsti před svatbu. Ačkli zdánlivým argumentem může být tvrzení, že tam nedchází k fyzickému sbližvání, smilstvu a necudnsti, v praxi je t těžk udržitelné, aby v tmt prstředí nedcházel byť jen k necudným phledům a dtekům. Dále je zřejmé, že v tmt prstředí sílí sexuální pkušení a je tam mnhem větší pravděpdbnst psunvání hranic. Jak věřící ztrácíme tímt pčínáním v čích nevěřících důvěryhdnst, jelikž nám za prvé těžk uvěří, že nedchází k sexuálnímu styku a za druhé i nevěřící ví, že dle Bible splečné bydlení patří až d manželství a prt tímt pšpiňujeme a degradujme své svědectví a vážnst Bžíh Slva. Jak pslední argument bychm mhli uvést, že v mnhých kulturách, kde se ctí tradiční (biblické) pjetí manželství a rdiny je naprst nepřípustné, aby snubenci bydleli a spali v jedné místnsti. Jak příklad si uveďme židvsku kulturu, kde svatba je charakteristická přestěhváním se nevěsty d dmu ženicha. Před svatbu je splečné bydlení nepřípustné. Mnhým pkušením se dá dlávat, ale pkušení smilstva je psán, že máme před ním UTÍKAT! Neslušné a vyzývavé blékání 1 Te 4:3 Nebť tt je vůle Bží, vaše psvěcení, abyste se zdržvali necudnsti (smilstva). 1 K 12:23 a které pkládáme za méně čestné, těm prkazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme. Být cudným v blasti blékání znamená nechdit vyzývavě, tj. nensit krátké sukně a kalhty, hlubké výstřihy, průsvitné blečení, nezahalené spdní prádl, pyžama, včetně většiny střihů plavek. Neslušné vyjadřvání - být cudným ve způsbu vyjadřvání znamená nepužívat dvjsmyslné řeči a ani nemluvit zvrhlstech. Ef 5:3 O smilstvu, jakékliv nezřízensti neb chamtivsti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kd patří Bhu Rad Naniáš: 5 Řehák Tmáš: Sex šlehačka na drtu str. 12

3 Prngrafie (viz také níže)- Jób 31:1 Se svýma čima jsem uzavřel smluvu, jak bych se mhl zadívat na pannu? Mt 5:28 Já vám však říkám, že každý, kd by se chtivě pdíval na ženu, už s ní zcizlžil ve svém srdci. 5. Bible smilstvu Ozeáš 4:10 Budu jíst, ale nenasytí se, budu smilnit, ale nerzmnží se, prtže pustili Hspdina, aby se ddali 11 smilstvu. Staré a nvé vín připravuje rzum 12 můj lid. Dptává se svéh dřeva, jeh hůlka mu věští; prtže je svedl duch smilstva, smilstvem se dvrátili d svéh Bha. Ozeáš 4:18 Když sknčili s pitím, prpadli smilstvu. Milvali víc hanbu nežli svji čest. 19 Vítr je uchvátí svými křídly, bude se stydět za své běti. Ozeáš 5:3 Já znám Efrajima, Izrael není přede mnu skryt. Prtže jsi teď smilnil, Efrajime, Izrael je pskvrněn. 4 Jejich činy jim nedvlí navrátit se k jejich Bhu, prtže v jejich nitru je duch smilstva, Hspdina neznají. 5 Pýcha Izraele svědčí prti němu, Izrael a Efrajim klpýtnu pr své viny, s nimi klpýtne i Juda. 6 Se svým bravem a sktem půjdu hledat Hspdina, ale nenajdu h, vzdálil se d nich. Efrajim smilní a s ním klpýtne i Juda je t nakažlivé Ozeáš 7:4 Všichni jsu cizlžníci; jsu jak rzpálená pec, kteru pekař přestane rzdmýchávat d zadělání těsta až d jeh vykynutí. Ozeáš 7:4 Všichni jsu samí cizlžníci, rzpálené peci pdbní, ve které pekař ani tpit nemusí, než mu zadělané těst prkvasí. Smilník je jak pec, stačí jednu zapálit a pak už hří sama d sebe Písm přím mluví duchu smilstva (ruách zanun) kd se tevře duchu smilstva, umlčí tím Ducha Bžíh 6. Duch smilstva Smilstv zahrnuje i cizlžství V duchvním smyslu zahrnuje i nevěrnst (Izraele) vůči Bhu jak smluvní prtistraně. Jedna prrcká skupina (viz ŽV 1/2014)6 viděla před 15 lety braz ducha smilstva: Ženské těl s hadím casem, na hlavě míst vlasů rstli hadi Něc jak Medusa - řecká mytlgická pstava (=lstivá) Lukem střílela tyt hady p lidech jak šípy Duch smilstva (ta žena) se snažil navázat s cílem své střelby ční kntakt kd na ten phled vstřícně zareagval, stal se snadným terčem Had (pddémn) se d člvěka zakusl, pstupně rstl, naknec h btčil a určval, kam má jít rstl jen, když člvěk knal skutky smilstva. Naknec h cele vládl V ruce držel démn smilstva rh hjnsti (frtuna) člvěk vládnutý démnem smilstva pržíval falešný pcit štěstí a slasti Duch smilstva půsbí především prti manželské smluvě a pldnsti: Aby manželé neměli zdravé sexuální vztahy a hledali uspkjení mim manželství Aby svbdní hledali v sexu zábavu a d manželství pak už v blasti sexu nic zajímavéh nečekávali. Aby manželé neměli děti Aby smilníci měli nechtěná těhtenství a pak t řešili ptratem Duch smilstva pužívá alkhl - jeh cílem je zničit přirzený stud, aby lidé milvali více hanbu, než svji čest. (Oz 4:18) 7. Kultická prstituce Exdus 34:15 Neuzavírej smluvu s byvateli země; budu chdit smilnit za svými bhy, budu bětvat svým bhům a pzvu tě, budeš jíst z jejich bětních hdů. 16 A budeš si brát z jejich dcer pr své syny a jejich dcery budu chdit smilnit za svými bhy a přivedu tvé syny, aby chdili smilnit za jejich bhy. V Kanaanu rituál psvátnéh sňatku s bžstvem kultické prstituce král a kultické prstitutky za účelem zvýšení pldnsti země 6 Kačírek Milš: Časpis Živt víry leden-2014 str. 13

4 Deuternmium 23:18 Ať žádná z dcer Izraele není chrámvu nevěstku ani žádný ze synů Izraele chrámvým smilníkem. 19 Nens d dmu Hspdina, svéh Bha, mzdu prstitutky ani úhradu psa jak naplnění jakéhkliv slibu, nebť bjí je havnstí pr Hspdina, tvéh Bha. A dnes? Existuje kultická prstituce a mdlslužba? mnzí filmví herci a režiséři dnes hrají pr ducha smilstva stejnu rli jak dřívější chrámví prstituti a prstitutky.7 Zj 22:15 Venku zůstanu psi, kuzelníci, smilníci, vrahvé a mdlslužebníci i každý, kd miluje a činí lež. 8. Důsledky smilstva Ezechiel 6:9 Pak si na mě ti z vás, kd uniknu, vzpmenu mezi nárdy, kam byli vzati d zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se de mne dvrátil, a jejich čima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí se sami sbě pr zl, které spáchali všemi svými havnstmi. Bůh není jenm nahněván, ale je zdrcen ve svém nitru Jer 3:1 Řekněme, že muž prpustí svu ženu a ta d něh dejde a stane se ženu jinéh muže. Cžpak se k ní ještě navrátí? Cžpak by ta země nebyla zcela znesvěcena? A ty jsi smilnila s mnha druhy, a navracíš se ke mně? je Hspdinův výrk. Smilstv může znesvětit celé území Ezechiel 16:20 Brala jsi i své syny a své dcery, které jsi mi prdila, a bětvala jsi jim je k jídlu. Byl snad tvéh smilnění mál? Dnes mnžství ptratů Deuternmium 23:3 Ať nevejde d Hspdinva shrmáždění ptmek ze smilstva, ani jeh desáté pklení ať nevejde d Hspdinva shrmáždění. dítě ze smilstva nemůže vejít d shrmáždění i dnes t přeneseně platí, mnzí uvěří avšak nemhu vstupit d hlubkéh vztahu s Bhem je ptřeba zlmit mc kletby 9. C znamená být jedn těl? právní důsledky 1 Krintským 6:15 Nevíte, že vaše těla jsu údy Kristvými? Vezmu tedy údy Kristvy a učiním je údy nevěstky? T ať se nestane! 16 Neb nevíte, že kd se připjuje k nevěstce, je s ní jedn těl? Nebť Písm praví: Stanu se ti dva jedním tělem. 17 Kd se však připjuje k Pánu, je s ním jeden duch. 18 Utíkejte před smilstvem! Každé prhřešení, kteréh by se člvěk dpustil, se netýká těla. Kd však smilní, hřeší prti vlastnímu tělu. 19 Neb nevíte, že vaše těl je svatyní svatéh Ducha, který je ve vás a kteréh máte d Bha? Nevíte, že nejste sami svji? 20 Byli jste přece kupeni za veliku cenu; slavte tedy svým tělem Bha. Jedn těl ďábel má práv půsbit v živtě, jak v jednm těle, hřích jednh pak vlivňuje i druhéh a chtě nechtě musí nést jeh důsledky!!! Čím více sexuálních partnerů, tím více se na smilníky nabalují důsledky hříchu, každéh partnera, se kterým smilnil Je t hrzně nebezpečné prt ve SZ musela žena smilnice zemřít! 10.Ježíšv pjetí smilstva Matuš 5:27 Slyšeli jste, že byl řečen předkům: Nezcizlžíš. 28 Já však vám pravím, že každý, kd hledí na ženu tak, že p ní zatuží, již s ní zcizlžil ve svém srdci. Stačí žádstivý phled = smilstv! Se všemi svými důsledky! Kd z nás ještě pdle tét nrmy ještě nesmilnil? (phledy se vztahují i na prngrafii) 11.Prngrafie a sebeukájení 7 prngrafie a sebeukájení splu suvisí prn služí k tmu, aby nás sexuálně vzrušila a vzniklé sexuální napětí, abychm ptm ze sebe dstali skrze sebeukájení (nanie a masturbace). Při masturbaci v pdstatě muž smilní se ženu, které přemýšlí (viz Ježíšva definice smilstva - ať už se jedná prngrafii neb má muž nějaku cizí ženu ve svých představách). Kačírek Milš: Časpis Živt víry leden-2014 str. 14

5 Za druhé muž tu ženu znásilní! (smilní s ní prti její vůli, na tm vlastně ani neví.) A duch zneužití má práv půsbit na tyt ženy. Zárveň i th muže tent duch ptm může zneužívat. Není divu, že se ptm můžeme ptýkat s různými prblémy a těžkstmi! Ženy zbrazvány v prngrafii jsu zpravidla velmi démnizvané klik mužů s nimi smilnil (při sebeukájení) a stal se s nimi tak jedním tělem a tevřeli ďáblu dveře! 12.Niklaité8 V dpise církvi v Efezu píše: T však máš k dbru, že nenávidíš skutky Niklaitů stejně jak já. (Zj 2,6) A v dpise d Pergamu píše: Jen t mám prti tbě, že u sebe máš zastánce učení Balaámva. Jak n učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili mdlářských hstin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Niklaitů. Prt se brať! Ne-li, brz k tbě přijdu a budu s nimi bjvat mečem svých úst. (Zj 2,14-16) Jedná se zde stejnéh ducha smilnění, který se pírá učení Balaámv a táhne se t již d Lta přes rd Mábův až pdnes. Je tu spjená mdlslužba se smilstvem. Pdbně i dnes vidíme, že smilstv je spjené s mdlslužbu - kultem těla, prngrafie představuje t stejné, c dříve znamenala kultická prstituce či kultický chrámvý sex. D církve tt učení prnikl záhy p jejím vzniku skrze biskupa Mikuláše - Niklas. Niklaité nebli mikulášenci byli raná sekta, kteru údajně zalžil jeden ze sedmi prvjáhnů Mikuláš (Niklas) z Antichie. Jednal se gnsticku sektu praktikující sexuální výstřelky, prt se ve středvěku kněžské smilstv a kněžské sňatky značvaly jak niklaismus. Je třeba vzít v úvahu, že Niklaité sváděli křesťany k phanskému způsbu živta, ny sexuální výstřelky byly ttiž sakrální smilstv. Byl s tím spjen i pjídání masa bětvanéh phanským bhům. 13.Jak se bránit? Jak z th ven? 1K 6:18 Utíkejte před smilstvem! Jsu pkušení, se kterými máme bjvat pkušeni smilstva je snad jediné, před kterým máme UTÉCI! (= VYPNOUT, OTOČIT SE, ODEJÍT, ) viz Jsef! Na světě jsu jen dvě skupiny žen: MOJE ŽENA a CIZÍ ŽENY a Bible je velmi knkrétní a tevřená v tm, jak se chvat ke své ženě a k cizím ženám. (Snad je tam ještě jedna pdmnžina, kde bych zařadil bilgické matky, sestry a dcery ale t je kapitla sama sbě, kteru z phledu dnešníh tématu nebudeme více zkumat.) Ř 6:13 ani neprpůjčujte hříchu své těl za nástrj nepravsti, ale jak ti, kteří byli vyvedeni ze smrti d živta, prpůjčujte sami sebe a své těl Bhu za nástrj spravedlnsti. 1 Krintským 6:13 Jídl je pr žaludek a žaludek pr jídl; Bůh však jednu učiní knec bjímu. Těl však není pr smilstv, nýbrž pr Pána, a Pán pr těl. Radikální příklad kněze Pinchase - Nu 25 kap. Numeri 25:1 Když pbýval Izrael v Šitímu, začal lid smilnit s mábskými ženami. 2 Ty vlaly lid k bětem svým bhům a lid jedl a klaněl se jejich bhům. 3 Izrael se spřáhl s Baal-peórem a Hspdin vzplanul prti Izraeli hněvem. 4 Hspdin řekl Mjžíšvi: Vezmi všechny předáky lidu a pvěs je před Hspdinem na slunci, aby se d Izraele dvrátil Hspdinův planucí hněv. 5 Mjžíš řekl izraelským sudcům: Zabijte každý ty své muže, kteří se spřáhli s Baal-peórem. 6 Vtm přišel kdsi ze synů Izraele a přivedl ke svým bratrům Midjánku před čima Mjžíše a před čima celé psplitsti synů Izraele, zatímc ni plakali u vchdu d stanu setkávání. 7 Když t uviděl kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Árnva, vstal zprstřed psplitsti, vzal štěp, 8 šel za tím Izraelcem d ženské části stanu a ba je prbdl -- th Izraelce i tu ženu až d jejíh břicha. Tak zadržel tu ránu d synů Izraele. 9 Mrtvých při té ráně byl dvacet čtyři tisíc. 10 Hspdin prmluvil k Mjžíšvi: 11 Kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Árnva, dvrátil můj hněv d synů Izraele, když uprstřed nich hrlil mu hrlivstí, takže jsem ve své žárlivsti neskncval se syny Izraele. 12 Prt řekni: Hle, ustanvuji s ním smluvu pkje. 8

6 Když Izrael pbýval v Šitímu, začal lid smilnit s Mábkami. Zvaly ttiž lid k bětním hdům svéh bžstva a lid hdval a klaněl se jejich bžstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Prt Hspdin vzplanul prti Izraeli hněvem. (Nu 25,1-3) Mjžíš plakal nad svým nárdem kvůli tmu hříchu a celý nárd byl pstižen, takže už na mr umřel 24 tisíc Izraelců. Právě, když takt plakal a prsil Bha milst, přivedl si Izraelec Zimrí midjánsku milenku jménem Kzbí d tábra a šel s ní smilnit. Vtm ppadla kněze Pinchase Bží hrlivst, vtrhl d jejich stanu a ba je prbdl přím při sulži. Tím však zastavil phrmu, takže umírání se zastavil a Izrael byl zachráněn před vyhubením. Buď hrlivý a radikální v blasti smilstva v první řadě vůči sbě a pak také ve svém klí! 14.Bží milst Ačkli Bží přikázání hledně smilstva jsu nekmprmisní a tvrdá, taktéž i Bží sudy a důsledky tht hříchu, Bůh prjevuje svu MILOST a láme prkletí! V bibli najdeme něklik takvých příkladů: Mábka Rút byla z nárda, který sváděl Izrael ke smilstvu a měl být vyhuben přest Rút dstala milst a stala se prababičku krále Davida! Nevěstka Rachab všichni z Jericha měli být zatraceni jak klatí, na však pr svu pmc zvědům byla zachráněna Král David měl být ukamenván i s Batšebu Bůh mu dpustil, nicméně důsledky si nesl zemřel první dítě, d rdiny se dstal duch smilstva synvé smilnili a vraždili, David pak musel utíkat, Cizlžnice předvedena farizeji před Ježíše dal ji milst! 15.Pkání a čištění Kh dnes Duch bvinil v blasti smilstva z hříchu, je ptřeba dělat hlubké pkání, aby nám byl dpuštěn. Druhý krk: je ptřeba přetrhat puta a pzavírat ďáblu všechny dveře, kde by mhl vstupit Týká se t nejen hříchu našich, ale i hříchů našich předků, jejichž důsledky si neseme d 3-4 pklení (někdy až d 10) Jedna věc je, že nám je dpuštěn a jsme spasení, druhá věc jsu důsledky a prkletí t je třeba všechn v mci Ježíšva jména zlmit! Pkání návrh jedntlivých krků Vyznej hříchy Vydej Bhu všechna zranění ze vztahů Odpusť těm, kteří ti ublížili Pprs dpuštění svéh partnera Přetni bezbžně vazby (vznikají na základě zlých vztahů jsu duševní a sexuální) Ppusť partnera ze svéh citvéh živta Pstav se na dpr zlému Pzvi Ducha, aby byl Pánem tvé sexuality Uzavři přístupvé místa pr mcnsti zléh Mdli se za čištění těla a duše 1. Vymazaní mysli 2. Očištění zraku d sexuálníh znečištění 3. Očištění sluchu a zlmení mci slv a zvuků 4. Očištění čichu 5. Očištění úst + zlmení mci slv, které jsme vyslvili 6. U žen čistit prsa d sexuálníh znečištění (včetně dteků cizích mužů) (může se stát, ženy pak nemhu kjit!) 7. Očištění hmatu a pkžky 8. Očištění phlavních rgánů 9. Odevzdání celéh těla pd vůli Pána Ježíše 10. Vyjádření vděčnsti Pánu za čištění a svbzení Lk 4:18 Pánův Duch je na mně, prtže mne pmazal, abych zvěstval evangelium chudým; pslal mne vyhlásit zajatcům prpuštění a slepým nabytí zraku, prpustit zlmené na svbdu, 19 vyhlásit vítaný Pánův rk. Rman Hta, Bruntál

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu BRNO KOUNICOVA 19.12.2010 ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a 19-20 Text kázání: Jan

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK

ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK I. TÉMA SMRTI OBECNĚ Téma smrti je slžité a zdá se velmi tajemné. Za svji kazatelsku službu jsem phřbíval mnh desítek lidí. A dbře vím, jak většina z nás se vyhýbá těmt tématům,

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Projekt. Tři svědkové konce. Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu

Projekt. Tři svědkové konce. Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu Prjekt Tři svědkvé knce Tat práce je předlžena studijnímu ddělení Glbal University jak jeden z pžadavků pr klasifikaci v předmětu BIB3053 Témata velkých prrků, čtvrté vydání. Vypracval Michael Buban Odevzdán

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Submit. Založeno: 15.10.14 Příspěvků: 2304 Členů: 14 Správci: anuste, Jackie0004, majkanova, Saxana

Submit. Založeno: 15.10.14 Příspěvků: 2304 Členů: 14 Správci: anuste, Jackie0004, majkanova, Saxana Prstřen (2) Submit Zalžen: 15.10.14 Příspěvků: 2304 Členů: 14 Správci: anuste, Jackie0004, majkanva, Saxana Známý blíbený i zatracvaný seriál televize Prima. Někdy se pbavíme, ale čast nám zůstává rzum

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

Otevřený dopis mladých lidí všeho věku o liturgii

Otevřený dopis mladých lidí všeho věku o liturgii Adresáti: Arcibiskupství pražské Česká biskupská knference Sekce pr mládež ČBK Apštlská nunciatura ČR Na vědmí: Svatý Stlec Kngregace pr bhslužbu a svátsti katlická média V Praze, 7. října 2009 Otevřený

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA

ZÁKLADNÍ PRINCIPY MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA ZÁKLADNÍ PRINCIPY MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA Na stránkách Nvin ČK se prblematice mezinárdníh humanitárníh práva věnujeme pravidelně zabývali jsme se bsahem Ţenevských úmluv, jejich ddatkvých prtklů

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

Jsi$osoba,$kterou$osoba,$$ kterou$hledáš,$hledá?$

Jsi$osoba,$kterou$osoba,$$ kterou$hledáš,$hledá?$ Jsi$sba,$kteru$sba,$$ kteru$hledáš,$hledá?$ Naše dvudílná série Nvá pravidla pr randění je určena svbdným, kteří randí prt, aby se jednh dne vzali. Dknce je i pr ty, kteří už splu žijí a dufají, že se

Více

SEMINÁŘ ROMOVÉ V EVROPĚ

SEMINÁŘ ROMOVÉ V EVROPĚ Evrpská asciace na branu lidských práv (AEDH) přádá splu s Českým helsinským výbrem (ČHV), jenž je člensku ligu tét asciace SEMINÁŘ ROMOVÉ V EVROPĚ dne 27. dubna 2012 v budvě Kanceláře veřejnéh chránce

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp SEN - Mbilní prstředí pr seniry ČVUT PRAHA Fakulta elektrtechnická Dkumentace - Deliverable 3 elektrnický prttyp Mbilní prstředí pr seniry A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Tým: SEN Tmáš Slavíček,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY. Dr. Jack Finnegan, SDB Formační týden českých a slovenských ředitelů salesiánských komunit

ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY. Dr. Jack Finnegan, SDB Formační týden českých a slovenských ředitelů salesiánských komunit ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY Dr. Jack Finnegan, SDB Frmační týden českých a slvenských ředitelů salesiánských kmunit Fryšták 17. 21. 1. 2005 přelžil: Ladislav Heryán, SDB ÚVOD: OBECNÉ ÚVAHY

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Vedení skupiny. Autor: Zdeněk Weber

Vedení skupiny. Autor: Zdeněk Weber Vedení skupiny Autr: Zdeněk Weber 1 Obsah Obsah...1 Úvdní slv...2 1. Umění vést skupinu, leadership...3 1.1 Na c pamatvat... 3 1.2 Vedení je vždy splu-tvření/c-creatin... 4 1.3 Na c se sám sebe ptát?...

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Květen. Měsíc květen je tu zas, je to přece lásky čas. Je tam ještě svátek malinký. a ten slaví naše maminky. Kvetou stromy, kvete kvítí,

Květen. Měsíc květen je tu zas, je to přece lásky čas. Je tam ještě svátek malinký. a ten slaví naše maminky. Kvetou stromy, kvete kvítí, Květen Měsíc květen je tu zas, je t přece lásky čas. Je tam ještě svátek malinký a ten slaví naše maminky. Kvetu strmy, kvete kvítí, sluníčk nám krásně svítí. Šeříky vždy krásně vní, ať je hezky jak lni.

Více

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd 0 nsaté čardějnici aneb Jarní čarvání na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013 Akce patrnátních tříd Přípravná třída 6. rčník 1. a 3. třída 7. A, 7. B 2. třída 8. A 4. a 5. třída 9. A, 9. B 8. B realizátr akce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

příhody, ale i na ty méně příjemné, které třeba nakonec dobře dopadly.

příhody, ale i na ty méně příjemné, které třeba nakonec dobře dopadly. 日 本 国 Valeč 2015 OBSAH Úvd... 3 Psychrzcvičky... 4 Takeših hrad... 5 Přepady... 5 Tři rlí pera... 6 Tábrvá mše... 8 Prgram s tcem Jakubem... 8 Puť v Třebenicích... 9 Cvičení s Beznžem... 10 Čajvna... 11

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Technická analýza svíčkové formace (Candlestick)

Technická analýza svíčkové formace (Candlestick) 21.1.2011 Technická analýza svíčkvé frmac Technická analýza svíčkvé frmace (Candlestick) 14.06.2010 Autr: Ondřej Hartman Sekce: Technická analýza Tisknut článek Svíčkvé frmace mhu být samstatnu vědní disciplínu.

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více