Bohoslužby Tesaloniky neděle :30

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohoslužby Tesaloniky neděle 23.2.2014-9:30"

Transkript

1 Bhslužby Tesalniky neděle :30 Téma: Text: Smilstv Římanům 6:12 Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste psluchali jeh žádsti; 13 ani hříchu neprpůjčujte své údy za nástrje nepravsti, ale vydejte sami sebe Bhu jak ti, kteří byli mrtví, a žili, a své údy vydejte Bhu za nástrje spravedlnsti. 14 Hřích nad vámi nebude panvat; vždyť nejste pd Záknem, ale pd milstí. 1. Úvd: pakvání manželství Autrita v rdině: Bůh Kristus - muž žena děti Muž si nemůže jet tak ukrást neb unést ženu a zažít s ní chdit. Je ptřeba ctít a uznávat a pdřídit se autritám, prt by se měl dvlit u jejíh tce. Tajemství manželství manželství je brazem Bha a Izraele, Ježíše a církve Manželství je SMLOUVA vyžaduje běť a krev (u manželské smluvy je krev přítmná při narušení panenské blány při prvním phlavním styku) Pslání manželství - Být Bžím brazem = slavit Bha tj. být brazem vztahu Krista a církve PP 2:7, 3:5, 8:5 nebuďte a nezburcujte lásku, dkud nebude chtít sama. mdli se, aby ti Bůh uzavřel lásku (myšlen hlavně tu sexuální blast), dkud ti On sám nepřivede th pravéh partnera (pdbně se mhu mdlit rdiče za své děti, za jejich buducí partnery neb manželé za sebe, aby nebyli pkušeni.) 2. Svatba1 Kdy a za jakých pdmínek vznikne manželství? Ptkají se na chdníku muž a žena OK, jsme manželé?! Muž: pustil jsem rdiče, teď tě bejmu = přilnu k tbě jsme manželé? NE!!! V Bibli není předepsaný způsb, jak uzavírat manželství, natž že by u th musel být nějaký kněz neb státní úředník, ale: Byl t vždy právním aktem je tam ptřeba smluvy Byl t veřejné figurují tam svědci, kteří dsvědčí platnst právníh aktu Nemhli h uzavřít dva lidé nějaku tajnu dhdu mezi sebu 3. Prč mluvit smilstvu? Je něc, c hrzně naruší vztah a může t mít trvalé následky SMILSTVO 1K 6:18-20 Utíkejte před smilstvem! Každé prhřešení, kteréh by se člvěk dpustil, se netýká těla. Kd však smilní, hřeší prti vlastnímu tělu. Neb nevíte, že vaše těl je svatyní svatéh Ducha, který je ve vás a kteréh máte d Bha? Nevíte, že nejste sami svji? Byli jste přece kupeni za veliku cenu; slavte tedy svým tělem Bha. Jan Hus viděl ve smilstvu velké nebezpečí a varval před ním. Svéh přítele, kněze, vybízí, aby neustále prti smilstvu kázal: Kde můžeš, prti smilstvu ustavičně kaž, nebť je t šelma nejnešlechetnější, kteráž lidi zžírá, ty, za které trpěl nejušlechtilejší lidství Kristv. Hus nebrjí prti smilstvu kvůli záknu, ale prtže si uvědmval, že ničí pravé lidství a rzkládá sbnst i charakter člvěka (zžírá, pžírá), který byl stvřen k Bží pdbě a smilněním je tent braz pničen. Čistta je pdle Husa šlechetná a smilstv je nešlechetnst, za kteru se skrývá šelma duchvní mcnst sexuální zvrácensti. Čistta duše pmáhá zachvat lidsku důstjnst, napak smilstv tut důstjnst ptlačuje a ubíjí.2 4. C je t smilstv? 1 2 Řecké slv prneia" znamená smilstv (včetně cizlžství a krvesmilstva), prstituci, phlavní styk neženatéh s nevdanu, vulgárnst, záknem zakázané phlavní styky, hmsexualitu, lesbismus, styk se zvířaty atd., phlavní styky s blízkými příbuznými phlavní styky s rzvedeným mužem neb Drápal Dan: Vztahy, sex, rdina, str. 25

2 ženu. Slv prneia" suvisí s výrazem prneuó" cž znamená necudný, chlípný skutek, cizlžství, dslva t znamená vyhvět (dpřát si, ddávat se, uspkjit, hvět si, dát vlný průchd, nemezvat se, ppustit uzdu, libvat si) nedvleným žádstem (týkajících se sexu). Tt kritérium splňuje vše, c nás sexuálně uspkjuje mim manželství - např. i sledvání prngrafie či ertických snímků, neb sebeuspkjvání (nanie - masturbace). Všechny tyt praktiky Písm jednznačně pjmenvává jak hřích, navíc jak hřích prti vlastnímu tělu, které je chrámem Ducha. 3 V tmt pjetí smilstva jsu pak mezi jinými nepřípustné i tyt praktiky: Přílišná fyzická blízkst nesezdaných sb, tj. líbání, ležení splu, sahávání, těsné bjímání, petting a samzřejmě phlavní styk. Tyt činnsti nejenže silně sexuálně vzrušují, vedu k psunvání hranic (může t sknčit phlavním stykem), ale samy sbě jsu nečisté, prtže si skrze ně uspkjujeme sexuální tuhy mim manželství. (Prjevit druhému lásku se dá i legitimním způsbem.) Jak dalek můžu v tělesné blízksti před manželstvím? 4 Představ si, že jsi ženatý neb vdaná, manželku neb manžela necháš dma a setkáš se s nějaku dívku neb chlapcem jak dalek se k ní přiblížíš? držení za ruce? Hlazení? Plibky? Trávení času ve dvu? líbil by se t tvému partnervi, který zůstal dma? Dělal by jsi t v jeh přítmnsti? Snad něc jak bratr se sestru A c snubenci, mhu si dvlit víc? (snubenectví musí být nejdřív řádně zpečetěné dvlení se rdičů, ficiální (veřejně známý) akt) Snad něc jak tec s dceru není t sexu, ale platnické lásce (= láska bez sexu, silný citvý vztah) Ilustrace draka 5 : znáte ty phádky princezně a drakvi, který ji chtěl sežrat? princezna pznala chlapce - hdný, dbry hezký, ale takvý nesmělý, neprbuzený. Tak se rzhdla h prbudit plíbila h a světe div se, neprbudil se princ, ale drak- drak si neláme hlavu, jestli je princezna šťastná, n si chce užít. Je t, jak když naliješ skleničku alkhlikvi - přestane se kntrlvat můžeš mu říkat, c chceš, ale n už nemůže přestat, přestane se kntrlvat. Pdbně je t u kluků se sexem. Splečné spaní a bydlení v jedné místnsti před svatbu. Ačkli zdánlivým argumentem může být tvrzení, že tam nedchází k fyzickému sbližvání, smilstvu a necudnsti, v praxi je t těžk udržitelné, aby v tmt prstředí nedcházel byť jen k necudným phledům a dtekům. Dále je zřejmé, že v tmt prstředí sílí sexuální pkušení a je tam mnhem větší pravděpdbnst psunvání hranic. Jak věřící ztrácíme tímt pčínáním v čích nevěřících důvěryhdnst, jelikž nám za prvé těžk uvěří, že nedchází k sexuálnímu styku a za druhé i nevěřící ví, že dle Bible splečné bydlení patří až d manželství a prt tímt pšpiňujeme a degradujme své svědectví a vážnst Bžíh Slva. Jak pslední argument bychm mhli uvést, že v mnhých kulturách, kde se ctí tradiční (biblické) pjetí manželství a rdiny je naprst nepřípustné, aby snubenci bydleli a spali v jedné místnsti. Jak příklad si uveďme židvsku kulturu, kde svatba je charakteristická přestěhváním se nevěsty d dmu ženicha. Před svatbu je splečné bydlení nepřípustné. Mnhým pkušením se dá dlávat, ale pkušení smilstva je psán, že máme před ním UTÍKAT! Neslušné a vyzývavé blékání 1 Te 4:3 Nebť tt je vůle Bží, vaše psvěcení, abyste se zdržvali necudnsti (smilstva). 1 K 12:23 a které pkládáme za méně čestné, těm prkazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme. Být cudným v blasti blékání znamená nechdit vyzývavě, tj. nensit krátké sukně a kalhty, hlubké výstřihy, průsvitné blečení, nezahalené spdní prádl, pyžama, včetně většiny střihů plavek. Neslušné vyjadřvání - být cudným ve způsbu vyjadřvání znamená nepužívat dvjsmyslné řeči a ani nemluvit zvrhlstech. Ef 5:3 O smilstvu, jakékliv nezřízensti neb chamtivsti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kd patří Bhu Rad Naniáš: 5 Řehák Tmáš: Sex šlehačka na drtu str. 12

3 Prngrafie (viz také níže)- Jób 31:1 Se svýma čima jsem uzavřel smluvu, jak bych se mhl zadívat na pannu? Mt 5:28 Já vám však říkám, že každý, kd by se chtivě pdíval na ženu, už s ní zcizlžil ve svém srdci. 5. Bible smilstvu Ozeáš 4:10 Budu jíst, ale nenasytí se, budu smilnit, ale nerzmnží se, prtže pustili Hspdina, aby se ddali 11 smilstvu. Staré a nvé vín připravuje rzum 12 můj lid. Dptává se svéh dřeva, jeh hůlka mu věští; prtže je svedl duch smilstva, smilstvem se dvrátili d svéh Bha. Ozeáš 4:18 Když sknčili s pitím, prpadli smilstvu. Milvali víc hanbu nežli svji čest. 19 Vítr je uchvátí svými křídly, bude se stydět za své běti. Ozeáš 5:3 Já znám Efrajima, Izrael není přede mnu skryt. Prtže jsi teď smilnil, Efrajime, Izrael je pskvrněn. 4 Jejich činy jim nedvlí navrátit se k jejich Bhu, prtže v jejich nitru je duch smilstva, Hspdina neznají. 5 Pýcha Izraele svědčí prti němu, Izrael a Efrajim klpýtnu pr své viny, s nimi klpýtne i Juda. 6 Se svým bravem a sktem půjdu hledat Hspdina, ale nenajdu h, vzdálil se d nich. Efrajim smilní a s ním klpýtne i Juda je t nakažlivé Ozeáš 7:4 Všichni jsu cizlžníci; jsu jak rzpálená pec, kteru pekař přestane rzdmýchávat d zadělání těsta až d jeh vykynutí. Ozeáš 7:4 Všichni jsu samí cizlžníci, rzpálené peci pdbní, ve které pekař ani tpit nemusí, než mu zadělané těst prkvasí. Smilník je jak pec, stačí jednu zapálit a pak už hří sama d sebe Písm přím mluví duchu smilstva (ruách zanun) kd se tevře duchu smilstva, umlčí tím Ducha Bžíh 6. Duch smilstva Smilstv zahrnuje i cizlžství V duchvním smyslu zahrnuje i nevěrnst (Izraele) vůči Bhu jak smluvní prtistraně. Jedna prrcká skupina (viz ŽV 1/2014)6 viděla před 15 lety braz ducha smilstva: Ženské těl s hadím casem, na hlavě míst vlasů rstli hadi Něc jak Medusa - řecká mytlgická pstava (=lstivá) Lukem střílela tyt hady p lidech jak šípy Duch smilstva (ta žena) se snažil navázat s cílem své střelby ční kntakt kd na ten phled vstřícně zareagval, stal se snadným terčem Had (pddémn) se d člvěka zakusl, pstupně rstl, naknec h btčil a určval, kam má jít rstl jen, když člvěk knal skutky smilstva. Naknec h cele vládl V ruce držel démn smilstva rh hjnsti (frtuna) člvěk vládnutý démnem smilstva pržíval falešný pcit štěstí a slasti Duch smilstva půsbí především prti manželské smluvě a pldnsti: Aby manželé neměli zdravé sexuální vztahy a hledali uspkjení mim manželství Aby svbdní hledali v sexu zábavu a d manželství pak už v blasti sexu nic zajímavéh nečekávali. Aby manželé neměli děti Aby smilníci měli nechtěná těhtenství a pak t řešili ptratem Duch smilstva pužívá alkhl - jeh cílem je zničit přirzený stud, aby lidé milvali více hanbu, než svji čest. (Oz 4:18) 7. Kultická prstituce Exdus 34:15 Neuzavírej smluvu s byvateli země; budu chdit smilnit za svými bhy, budu bětvat svým bhům a pzvu tě, budeš jíst z jejich bětních hdů. 16 A budeš si brát z jejich dcer pr své syny a jejich dcery budu chdit smilnit za svými bhy a přivedu tvé syny, aby chdili smilnit za jejich bhy. V Kanaanu rituál psvátnéh sňatku s bžstvem kultické prstituce král a kultické prstitutky za účelem zvýšení pldnsti země 6 Kačírek Milš: Časpis Živt víry leden-2014 str. 13

4 Deuternmium 23:18 Ať žádná z dcer Izraele není chrámvu nevěstku ani žádný ze synů Izraele chrámvým smilníkem. 19 Nens d dmu Hspdina, svéh Bha, mzdu prstitutky ani úhradu psa jak naplnění jakéhkliv slibu, nebť bjí je havnstí pr Hspdina, tvéh Bha. A dnes? Existuje kultická prstituce a mdlslužba? mnzí filmví herci a režiséři dnes hrají pr ducha smilstva stejnu rli jak dřívější chrámví prstituti a prstitutky.7 Zj 22:15 Venku zůstanu psi, kuzelníci, smilníci, vrahvé a mdlslužebníci i každý, kd miluje a činí lež. 8. Důsledky smilstva Ezechiel 6:9 Pak si na mě ti z vás, kd uniknu, vzpmenu mezi nárdy, kam byli vzati d zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se de mne dvrátil, a jejich čima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí se sami sbě pr zl, které spáchali všemi svými havnstmi. Bůh není jenm nahněván, ale je zdrcen ve svém nitru Jer 3:1 Řekněme, že muž prpustí svu ženu a ta d něh dejde a stane se ženu jinéh muže. Cžpak se k ní ještě navrátí? Cžpak by ta země nebyla zcela znesvěcena? A ty jsi smilnila s mnha druhy, a navracíš se ke mně? je Hspdinův výrk. Smilstv může znesvětit celé území Ezechiel 16:20 Brala jsi i své syny a své dcery, které jsi mi prdila, a bětvala jsi jim je k jídlu. Byl snad tvéh smilnění mál? Dnes mnžství ptratů Deuternmium 23:3 Ať nevejde d Hspdinva shrmáždění ptmek ze smilstva, ani jeh desáté pklení ať nevejde d Hspdinva shrmáždění. dítě ze smilstva nemůže vejít d shrmáždění i dnes t přeneseně platí, mnzí uvěří avšak nemhu vstupit d hlubkéh vztahu s Bhem je ptřeba zlmit mc kletby 9. C znamená být jedn těl? právní důsledky 1 Krintským 6:15 Nevíte, že vaše těla jsu údy Kristvými? Vezmu tedy údy Kristvy a učiním je údy nevěstky? T ať se nestane! 16 Neb nevíte, že kd se připjuje k nevěstce, je s ní jedn těl? Nebť Písm praví: Stanu se ti dva jedním tělem. 17 Kd se však připjuje k Pánu, je s ním jeden duch. 18 Utíkejte před smilstvem! Každé prhřešení, kteréh by se člvěk dpustil, se netýká těla. Kd však smilní, hřeší prti vlastnímu tělu. 19 Neb nevíte, že vaše těl je svatyní svatéh Ducha, který je ve vás a kteréh máte d Bha? Nevíte, že nejste sami svji? 20 Byli jste přece kupeni za veliku cenu; slavte tedy svým tělem Bha. Jedn těl ďábel má práv půsbit v živtě, jak v jednm těle, hřích jednh pak vlivňuje i druhéh a chtě nechtě musí nést jeh důsledky!!! Čím více sexuálních partnerů, tím více se na smilníky nabalují důsledky hříchu, každéh partnera, se kterým smilnil Je t hrzně nebezpečné prt ve SZ musela žena smilnice zemřít! 10.Ježíšv pjetí smilstva Matuš 5:27 Slyšeli jste, že byl řečen předkům: Nezcizlžíš. 28 Já však vám pravím, že každý, kd hledí na ženu tak, že p ní zatuží, již s ní zcizlžil ve svém srdci. Stačí žádstivý phled = smilstv! Se všemi svými důsledky! Kd z nás ještě pdle tét nrmy ještě nesmilnil? (phledy se vztahují i na prngrafii) 11.Prngrafie a sebeukájení 7 prngrafie a sebeukájení splu suvisí prn služí k tmu, aby nás sexuálně vzrušila a vzniklé sexuální napětí, abychm ptm ze sebe dstali skrze sebeukájení (nanie a masturbace). Při masturbaci v pdstatě muž smilní se ženu, které přemýšlí (viz Ježíšva definice smilstva - ať už se jedná prngrafii neb má muž nějaku cizí ženu ve svých představách). Kačírek Milš: Časpis Živt víry leden-2014 str. 14

5 Za druhé muž tu ženu znásilní! (smilní s ní prti její vůli, na tm vlastně ani neví.) A duch zneužití má práv půsbit na tyt ženy. Zárveň i th muže tent duch ptm může zneužívat. Není divu, že se ptm můžeme ptýkat s různými prblémy a těžkstmi! Ženy zbrazvány v prngrafii jsu zpravidla velmi démnizvané klik mužů s nimi smilnil (při sebeukájení) a stal se s nimi tak jedním tělem a tevřeli ďáblu dveře! 12.Niklaité8 V dpise církvi v Efezu píše: T však máš k dbru, že nenávidíš skutky Niklaitů stejně jak já. (Zj 2,6) A v dpise d Pergamu píše: Jen t mám prti tbě, že u sebe máš zastánce učení Balaámva. Jak n učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili mdlářských hstin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Niklaitů. Prt se brať! Ne-li, brz k tbě přijdu a budu s nimi bjvat mečem svých úst. (Zj 2,14-16) Jedná se zde stejnéh ducha smilnění, který se pírá učení Balaámv a táhne se t již d Lta přes rd Mábův až pdnes. Je tu spjená mdlslužba se smilstvem. Pdbně i dnes vidíme, že smilstv je spjené s mdlslužbu - kultem těla, prngrafie představuje t stejné, c dříve znamenala kultická prstituce či kultický chrámvý sex. D církve tt učení prnikl záhy p jejím vzniku skrze biskupa Mikuláše - Niklas. Niklaité nebli mikulášenci byli raná sekta, kteru údajně zalžil jeden ze sedmi prvjáhnů Mikuláš (Niklas) z Antichie. Jednal se gnsticku sektu praktikující sexuální výstřelky, prt se ve středvěku kněžské smilstv a kněžské sňatky značvaly jak niklaismus. Je třeba vzít v úvahu, že Niklaité sváděli křesťany k phanskému způsbu živta, ny sexuální výstřelky byly ttiž sakrální smilstv. Byl s tím spjen i pjídání masa bětvanéh phanským bhům. 13.Jak se bránit? Jak z th ven? 1K 6:18 Utíkejte před smilstvem! Jsu pkušení, se kterými máme bjvat pkušeni smilstva je snad jediné, před kterým máme UTÉCI! (= VYPNOUT, OTOČIT SE, ODEJÍT, ) viz Jsef! Na světě jsu jen dvě skupiny žen: MOJE ŽENA a CIZÍ ŽENY a Bible je velmi knkrétní a tevřená v tm, jak se chvat ke své ženě a k cizím ženám. (Snad je tam ještě jedna pdmnžina, kde bych zařadil bilgické matky, sestry a dcery ale t je kapitla sama sbě, kteru z phledu dnešníh tématu nebudeme více zkumat.) Ř 6:13 ani neprpůjčujte hříchu své těl za nástrj nepravsti, ale jak ti, kteří byli vyvedeni ze smrti d živta, prpůjčujte sami sebe a své těl Bhu za nástrj spravedlnsti. 1 Krintským 6:13 Jídl je pr žaludek a žaludek pr jídl; Bůh však jednu učiní knec bjímu. Těl však není pr smilstv, nýbrž pr Pána, a Pán pr těl. Radikální příklad kněze Pinchase - Nu 25 kap. Numeri 25:1 Když pbýval Izrael v Šitímu, začal lid smilnit s mábskými ženami. 2 Ty vlaly lid k bětem svým bhům a lid jedl a klaněl se jejich bhům. 3 Izrael se spřáhl s Baal-peórem a Hspdin vzplanul prti Izraeli hněvem. 4 Hspdin řekl Mjžíšvi: Vezmi všechny předáky lidu a pvěs je před Hspdinem na slunci, aby se d Izraele dvrátil Hspdinův planucí hněv. 5 Mjžíš řekl izraelským sudcům: Zabijte každý ty své muže, kteří se spřáhli s Baal-peórem. 6 Vtm přišel kdsi ze synů Izraele a přivedl ke svým bratrům Midjánku před čima Mjžíše a před čima celé psplitsti synů Izraele, zatímc ni plakali u vchdu d stanu setkávání. 7 Když t uviděl kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Árnva, vstal zprstřed psplitsti, vzal štěp, 8 šel za tím Izraelcem d ženské části stanu a ba je prbdl -- th Izraelce i tu ženu až d jejíh břicha. Tak zadržel tu ránu d synů Izraele. 9 Mrtvých při té ráně byl dvacet čtyři tisíc. 10 Hspdin prmluvil k Mjžíšvi: 11 Kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Árnva, dvrátil můj hněv d synů Izraele, když uprstřed nich hrlil mu hrlivstí, takže jsem ve své žárlivsti neskncval se syny Izraele. 12 Prt řekni: Hle, ustanvuji s ním smluvu pkje. 8

6 Když Izrael pbýval v Šitímu, začal lid smilnit s Mábkami. Zvaly ttiž lid k bětním hdům svéh bžstva a lid hdval a klaněl se jejich bžstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Prt Hspdin vzplanul prti Izraeli hněvem. (Nu 25,1-3) Mjžíš plakal nad svým nárdem kvůli tmu hříchu a celý nárd byl pstižen, takže už na mr umřel 24 tisíc Izraelců. Právě, když takt plakal a prsil Bha milst, přivedl si Izraelec Zimrí midjánsku milenku jménem Kzbí d tábra a šel s ní smilnit. Vtm ppadla kněze Pinchase Bží hrlivst, vtrhl d jejich stanu a ba je prbdl přím při sulži. Tím však zastavil phrmu, takže umírání se zastavil a Izrael byl zachráněn před vyhubením. Buď hrlivý a radikální v blasti smilstva v první řadě vůči sbě a pak také ve svém klí! 14.Bží milst Ačkli Bží přikázání hledně smilstva jsu nekmprmisní a tvrdá, taktéž i Bží sudy a důsledky tht hříchu, Bůh prjevuje svu MILOST a láme prkletí! V bibli najdeme něklik takvých příkladů: Mábka Rút byla z nárda, který sváděl Izrael ke smilstvu a měl být vyhuben přest Rút dstala milst a stala se prababičku krále Davida! Nevěstka Rachab všichni z Jericha měli být zatraceni jak klatí, na však pr svu pmc zvědům byla zachráněna Král David měl být ukamenván i s Batšebu Bůh mu dpustil, nicméně důsledky si nesl zemřel první dítě, d rdiny se dstal duch smilstva synvé smilnili a vraždili, David pak musel utíkat, Cizlžnice předvedena farizeji před Ježíše dal ji milst! 15.Pkání a čištění Kh dnes Duch bvinil v blasti smilstva z hříchu, je ptřeba dělat hlubké pkání, aby nám byl dpuštěn. Druhý krk: je ptřeba přetrhat puta a pzavírat ďáblu všechny dveře, kde by mhl vstupit Týká se t nejen hříchu našich, ale i hříchů našich předků, jejichž důsledky si neseme d 3-4 pklení (někdy až d 10) Jedna věc je, že nám je dpuštěn a jsme spasení, druhá věc jsu důsledky a prkletí t je třeba všechn v mci Ježíšva jména zlmit! Pkání návrh jedntlivých krků Vyznej hříchy Vydej Bhu všechna zranění ze vztahů Odpusť těm, kteří ti ublížili Pprs dpuštění svéh partnera Přetni bezbžně vazby (vznikají na základě zlých vztahů jsu duševní a sexuální) Ppusť partnera ze svéh citvéh živta Pstav se na dpr zlému Pzvi Ducha, aby byl Pánem tvé sexuality Uzavři přístupvé místa pr mcnsti zléh Mdli se za čištění těla a duše 1. Vymazaní mysli 2. Očištění zraku d sexuálníh znečištění 3. Očištění sluchu a zlmení mci slv a zvuků 4. Očištění čichu 5. Očištění úst + zlmení mci slv, které jsme vyslvili 6. U žen čistit prsa d sexuálníh znečištění (včetně dteků cizích mužů) (může se stát, ženy pak nemhu kjit!) 7. Očištění hmatu a pkžky 8. Očištění phlavních rgánů 9. Odevzdání celéh těla pd vůli Pána Ježíše 10. Vyjádření vděčnsti Pánu za čištění a svbzení Lk 4:18 Pánův Duch je na mně, prtže mne pmazal, abych zvěstval evangelium chudým; pslal mne vyhlásit zajatcům prpuštění a slepým nabytí zraku, prpustit zlmené na svbdu, 19 vyhlásit vítaný Pánův rk. Rman Hta, Bruntál

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce:

Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce: ATTICKÉ OBDOBÍ SOFISTÉ A SÓKRATÉS Úvd Histrické klnsti: uhájena svbda prti Peršanům (500 449 př. Kr.); upevněn a rzšířen vliv demkratických Athén; pzději pelpnéská válka (431 405 př. Kr.) a plitické třesy

Více

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce MICHAEL - bčasník farnsti Staré Měst - č.30/vánce 2004 Bží Narzení: Bůh vybral právě tu nc před dvěma tisíci lety, aby se uskutečnil Jeh Betlémské mystérium. Pr nás a pr naši spásu. Lucian Pavartti, známý

Více

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny.

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny. L I T I K katlickém umení kázati. A W baže jsu snahy rzlišvati mezi katlicku stranu a katlicku církví - at se již t pkuší neb u nás na pr. Durych - jsu u nás meze ipliticku strahu katlicku a církví samu

Více

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ Dana Bittnervá OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA HERNÍHO REPERTOÁRU Kategrizace pdle Rgera Caillise Členění her pdle symbliky v sciální kmunikaci dětí Sciální kmunikace

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Literatura. maturitní otázky 2007/08

Literatura. maturitní otázky 2007/08 Literatura maturitní tázky 2007/08 Maturitní tázky z českéh jazyka a literatury šklní rk 2007/2008 1. a) Starvěká rientální literatura 5 b) Jazykvěda a její discipliny 7 2. a) Antická literatura a její

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly.

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly. Dopisy sedmi sborům Říjen 2011 "Neodvrhuj, můj synu, JHVH kárání, nestav se na odpor jeho domlouvání. Vždyť JHVH domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení." [Př. 3:11,12; Žd. 12:6;]

Více

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice Kritické myšlení a jeh mžné využití v matematice www.kritickemysleni.cz C t vlastně je Kritické myšlení? K čemu je ve výuce pužitelné? Jak je pužitelné ve výuce matematiky? Nevím, jestli budu mci na všechny

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos. Značka Boží. A znamení

Více

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ THE NEW WINE IN NEW WINESKINS Copyright - Zac Poonen (1992) OBSAH Předmluva 1. Nové víno do nových měchů 2. Bůh potřebuje muže 3. Bůh potřebuje ženy 4. Religiozita nebo spiritualita?

Více

Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory

Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory Přílha č. 1: Psychmtrické hry pr seniry Jedná se výňatek z článku Stará, G., Wiednervá, V. Psychmtrické hry pr seniry. In Aktivní v každém věku IV. Odbrný seminář zaměřený na aplikvané phybvé aktivity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více