Bohoslužby Tesaloniky neděle :30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohoslužby Tesaloniky neděle 23.2.2014-9:30"

Transkript

1 Bhslužby Tesalniky neděle :30 Téma: Text: Smilstv Římanům 6:12 Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste psluchali jeh žádsti; 13 ani hříchu neprpůjčujte své údy za nástrje nepravsti, ale vydejte sami sebe Bhu jak ti, kteří byli mrtví, a žili, a své údy vydejte Bhu za nástrje spravedlnsti. 14 Hřích nad vámi nebude panvat; vždyť nejste pd Záknem, ale pd milstí. 1. Úvd: pakvání manželství Autrita v rdině: Bůh Kristus - muž žena děti Muž si nemůže jet tak ukrást neb unést ženu a zažít s ní chdit. Je ptřeba ctít a uznávat a pdřídit se autritám, prt by se měl dvlit u jejíh tce. Tajemství manželství manželství je brazem Bha a Izraele, Ježíše a církve Manželství je SMLOUVA vyžaduje běť a krev (u manželské smluvy je krev přítmná při narušení panenské blány při prvním phlavním styku) Pslání manželství - Být Bžím brazem = slavit Bha tj. být brazem vztahu Krista a církve PP 2:7, 3:5, 8:5 nebuďte a nezburcujte lásku, dkud nebude chtít sama. mdli se, aby ti Bůh uzavřel lásku (myšlen hlavně tu sexuální blast), dkud ti On sám nepřivede th pravéh partnera (pdbně se mhu mdlit rdiče za své děti, za jejich buducí partnery neb manželé za sebe, aby nebyli pkušeni.) 2. Svatba1 Kdy a za jakých pdmínek vznikne manželství? Ptkají se na chdníku muž a žena OK, jsme manželé?! Muž: pustil jsem rdiče, teď tě bejmu = přilnu k tbě jsme manželé? NE!!! V Bibli není předepsaný způsb, jak uzavírat manželství, natž že by u th musel být nějaký kněz neb státní úředník, ale: Byl t vždy právním aktem je tam ptřeba smluvy Byl t veřejné figurují tam svědci, kteří dsvědčí platnst právníh aktu Nemhli h uzavřít dva lidé nějaku tajnu dhdu mezi sebu 3. Prč mluvit smilstvu? Je něc, c hrzně naruší vztah a může t mít trvalé následky SMILSTVO 1K 6:18-20 Utíkejte před smilstvem! Každé prhřešení, kteréh by se člvěk dpustil, se netýká těla. Kd však smilní, hřeší prti vlastnímu tělu. Neb nevíte, že vaše těl je svatyní svatéh Ducha, který je ve vás a kteréh máte d Bha? Nevíte, že nejste sami svji? Byli jste přece kupeni za veliku cenu; slavte tedy svým tělem Bha. Jan Hus viděl ve smilstvu velké nebezpečí a varval před ním. Svéh přítele, kněze, vybízí, aby neustále prti smilstvu kázal: Kde můžeš, prti smilstvu ustavičně kaž, nebť je t šelma nejnešlechetnější, kteráž lidi zžírá, ty, za které trpěl nejušlechtilejší lidství Kristv. Hus nebrjí prti smilstvu kvůli záknu, ale prtže si uvědmval, že ničí pravé lidství a rzkládá sbnst i charakter člvěka (zžírá, pžírá), který byl stvřen k Bží pdbě a smilněním je tent braz pničen. Čistta je pdle Husa šlechetná a smilstv je nešlechetnst, za kteru se skrývá šelma duchvní mcnst sexuální zvrácensti. Čistta duše pmáhá zachvat lidsku důstjnst, napak smilstv tut důstjnst ptlačuje a ubíjí.2 4. C je t smilstv? 1 2 Řecké slv prneia" znamená smilstv (včetně cizlžství a krvesmilstva), prstituci, phlavní styk neženatéh s nevdanu, vulgárnst, záknem zakázané phlavní styky, hmsexualitu, lesbismus, styk se zvířaty atd., phlavní styky s blízkými příbuznými phlavní styky s rzvedeným mužem neb Drápal Dan: Vztahy, sex, rdina, str. 25

2 ženu. Slv prneia" suvisí s výrazem prneuó" cž znamená necudný, chlípný skutek, cizlžství, dslva t znamená vyhvět (dpřát si, ddávat se, uspkjit, hvět si, dát vlný průchd, nemezvat se, ppustit uzdu, libvat si) nedvleným žádstem (týkajících se sexu). Tt kritérium splňuje vše, c nás sexuálně uspkjuje mim manželství - např. i sledvání prngrafie či ertických snímků, neb sebeuspkjvání (nanie - masturbace). Všechny tyt praktiky Písm jednznačně pjmenvává jak hřích, navíc jak hřích prti vlastnímu tělu, které je chrámem Ducha. 3 V tmt pjetí smilstva jsu pak mezi jinými nepřípustné i tyt praktiky: Přílišná fyzická blízkst nesezdaných sb, tj. líbání, ležení splu, sahávání, těsné bjímání, petting a samzřejmě phlavní styk. Tyt činnsti nejenže silně sexuálně vzrušují, vedu k psunvání hranic (může t sknčit phlavním stykem), ale samy sbě jsu nečisté, prtže si skrze ně uspkjujeme sexuální tuhy mim manželství. (Prjevit druhému lásku se dá i legitimním způsbem.) Jak dalek můžu v tělesné blízksti před manželstvím? 4 Představ si, že jsi ženatý neb vdaná, manželku neb manžela necháš dma a setkáš se s nějaku dívku neb chlapcem jak dalek se k ní přiblížíš? držení za ruce? Hlazení? Plibky? Trávení času ve dvu? líbil by se t tvému partnervi, který zůstal dma? Dělal by jsi t v jeh přítmnsti? Snad něc jak bratr se sestru A c snubenci, mhu si dvlit víc? (snubenectví musí být nejdřív řádně zpečetěné dvlení se rdičů, ficiální (veřejně známý) akt) Snad něc jak tec s dceru není t sexu, ale platnické lásce (= láska bez sexu, silný citvý vztah) Ilustrace draka 5 : znáte ty phádky princezně a drakvi, který ji chtěl sežrat? princezna pznala chlapce - hdný, dbry hezký, ale takvý nesmělý, neprbuzený. Tak se rzhdla h prbudit plíbila h a světe div se, neprbudil se princ, ale drak- drak si neláme hlavu, jestli je princezna šťastná, n si chce užít. Je t, jak když naliješ skleničku alkhlikvi - přestane se kntrlvat můžeš mu říkat, c chceš, ale n už nemůže přestat, přestane se kntrlvat. Pdbně je t u kluků se sexem. Splečné spaní a bydlení v jedné místnsti před svatbu. Ačkli zdánlivým argumentem může být tvrzení, že tam nedchází k fyzickému sbližvání, smilstvu a necudnsti, v praxi je t těžk udržitelné, aby v tmt prstředí nedcházel byť jen k necudným phledům a dtekům. Dále je zřejmé, že v tmt prstředí sílí sexuální pkušení a je tam mnhem větší pravděpdbnst psunvání hranic. Jak věřící ztrácíme tímt pčínáním v čích nevěřících důvěryhdnst, jelikž nám za prvé těžk uvěří, že nedchází k sexuálnímu styku a za druhé i nevěřící ví, že dle Bible splečné bydlení patří až d manželství a prt tímt pšpiňujeme a degradujme své svědectví a vážnst Bžíh Slva. Jak pslední argument bychm mhli uvést, že v mnhých kulturách, kde se ctí tradiční (biblické) pjetí manželství a rdiny je naprst nepřípustné, aby snubenci bydleli a spali v jedné místnsti. Jak příklad si uveďme židvsku kulturu, kde svatba je charakteristická přestěhváním se nevěsty d dmu ženicha. Před svatbu je splečné bydlení nepřípustné. Mnhým pkušením se dá dlávat, ale pkušení smilstva je psán, že máme před ním UTÍKAT! Neslušné a vyzývavé blékání 1 Te 4:3 Nebť tt je vůle Bží, vaše psvěcení, abyste se zdržvali necudnsti (smilstva). 1 K 12:23 a které pkládáme za méně čestné, těm prkazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme. Být cudným v blasti blékání znamená nechdit vyzývavě, tj. nensit krátké sukně a kalhty, hlubké výstřihy, průsvitné blečení, nezahalené spdní prádl, pyžama, včetně většiny střihů plavek. Neslušné vyjadřvání - být cudným ve způsbu vyjadřvání znamená nepužívat dvjsmyslné řeči a ani nemluvit zvrhlstech. Ef 5:3 O smilstvu, jakékliv nezřízensti neb chamtivsti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kd patří Bhu Rad Naniáš: 5 Řehák Tmáš: Sex šlehačka na drtu str. 12

3 Prngrafie (viz také níže)- Jób 31:1 Se svýma čima jsem uzavřel smluvu, jak bych se mhl zadívat na pannu? Mt 5:28 Já vám však říkám, že každý, kd by se chtivě pdíval na ženu, už s ní zcizlžil ve svém srdci. 5. Bible smilstvu Ozeáš 4:10 Budu jíst, ale nenasytí se, budu smilnit, ale nerzmnží se, prtže pustili Hspdina, aby se ddali 11 smilstvu. Staré a nvé vín připravuje rzum 12 můj lid. Dptává se svéh dřeva, jeh hůlka mu věští; prtže je svedl duch smilstva, smilstvem se dvrátili d svéh Bha. Ozeáš 4:18 Když sknčili s pitím, prpadli smilstvu. Milvali víc hanbu nežli svji čest. 19 Vítr je uchvátí svými křídly, bude se stydět za své běti. Ozeáš 5:3 Já znám Efrajima, Izrael není přede mnu skryt. Prtže jsi teď smilnil, Efrajime, Izrael je pskvrněn. 4 Jejich činy jim nedvlí navrátit se k jejich Bhu, prtže v jejich nitru je duch smilstva, Hspdina neznají. 5 Pýcha Izraele svědčí prti němu, Izrael a Efrajim klpýtnu pr své viny, s nimi klpýtne i Juda. 6 Se svým bravem a sktem půjdu hledat Hspdina, ale nenajdu h, vzdálil se d nich. Efrajim smilní a s ním klpýtne i Juda je t nakažlivé Ozeáš 7:4 Všichni jsu cizlžníci; jsu jak rzpálená pec, kteru pekař přestane rzdmýchávat d zadělání těsta až d jeh vykynutí. Ozeáš 7:4 Všichni jsu samí cizlžníci, rzpálené peci pdbní, ve které pekař ani tpit nemusí, než mu zadělané těst prkvasí. Smilník je jak pec, stačí jednu zapálit a pak už hří sama d sebe Písm přím mluví duchu smilstva (ruách zanun) kd se tevře duchu smilstva, umlčí tím Ducha Bžíh 6. Duch smilstva Smilstv zahrnuje i cizlžství V duchvním smyslu zahrnuje i nevěrnst (Izraele) vůči Bhu jak smluvní prtistraně. Jedna prrcká skupina (viz ŽV 1/2014)6 viděla před 15 lety braz ducha smilstva: Ženské těl s hadím casem, na hlavě míst vlasů rstli hadi Něc jak Medusa - řecká mytlgická pstava (=lstivá) Lukem střílela tyt hady p lidech jak šípy Duch smilstva (ta žena) se snažil navázat s cílem své střelby ční kntakt kd na ten phled vstřícně zareagval, stal se snadným terčem Had (pddémn) se d člvěka zakusl, pstupně rstl, naknec h btčil a určval, kam má jít rstl jen, když člvěk knal skutky smilstva. Naknec h cele vládl V ruce držel démn smilstva rh hjnsti (frtuna) člvěk vládnutý démnem smilstva pržíval falešný pcit štěstí a slasti Duch smilstva půsbí především prti manželské smluvě a pldnsti: Aby manželé neměli zdravé sexuální vztahy a hledali uspkjení mim manželství Aby svbdní hledali v sexu zábavu a d manželství pak už v blasti sexu nic zajímavéh nečekávali. Aby manželé neměli děti Aby smilníci měli nechtěná těhtenství a pak t řešili ptratem Duch smilstva pužívá alkhl - jeh cílem je zničit přirzený stud, aby lidé milvali více hanbu, než svji čest. (Oz 4:18) 7. Kultická prstituce Exdus 34:15 Neuzavírej smluvu s byvateli země; budu chdit smilnit za svými bhy, budu bětvat svým bhům a pzvu tě, budeš jíst z jejich bětních hdů. 16 A budeš si brát z jejich dcer pr své syny a jejich dcery budu chdit smilnit za svými bhy a přivedu tvé syny, aby chdili smilnit za jejich bhy. V Kanaanu rituál psvátnéh sňatku s bžstvem kultické prstituce král a kultické prstitutky za účelem zvýšení pldnsti země 6 Kačírek Milš: Časpis Živt víry leden-2014 str. 13

4 Deuternmium 23:18 Ať žádná z dcer Izraele není chrámvu nevěstku ani žádný ze synů Izraele chrámvým smilníkem. 19 Nens d dmu Hspdina, svéh Bha, mzdu prstitutky ani úhradu psa jak naplnění jakéhkliv slibu, nebť bjí je havnstí pr Hspdina, tvéh Bha. A dnes? Existuje kultická prstituce a mdlslužba? mnzí filmví herci a režiséři dnes hrají pr ducha smilstva stejnu rli jak dřívější chrámví prstituti a prstitutky.7 Zj 22:15 Venku zůstanu psi, kuzelníci, smilníci, vrahvé a mdlslužebníci i každý, kd miluje a činí lež. 8. Důsledky smilstva Ezechiel 6:9 Pak si na mě ti z vás, kd uniknu, vzpmenu mezi nárdy, kam byli vzati d zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se de mne dvrátil, a jejich čima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí se sami sbě pr zl, které spáchali všemi svými havnstmi. Bůh není jenm nahněván, ale je zdrcen ve svém nitru Jer 3:1 Řekněme, že muž prpustí svu ženu a ta d něh dejde a stane se ženu jinéh muže. Cžpak se k ní ještě navrátí? Cžpak by ta země nebyla zcela znesvěcena? A ty jsi smilnila s mnha druhy, a navracíš se ke mně? je Hspdinův výrk. Smilstv může znesvětit celé území Ezechiel 16:20 Brala jsi i své syny a své dcery, které jsi mi prdila, a bětvala jsi jim je k jídlu. Byl snad tvéh smilnění mál? Dnes mnžství ptratů Deuternmium 23:3 Ať nevejde d Hspdinva shrmáždění ptmek ze smilstva, ani jeh desáté pklení ať nevejde d Hspdinva shrmáždění. dítě ze smilstva nemůže vejít d shrmáždění i dnes t přeneseně platí, mnzí uvěří avšak nemhu vstupit d hlubkéh vztahu s Bhem je ptřeba zlmit mc kletby 9. C znamená být jedn těl? právní důsledky 1 Krintským 6:15 Nevíte, že vaše těla jsu údy Kristvými? Vezmu tedy údy Kristvy a učiním je údy nevěstky? T ať se nestane! 16 Neb nevíte, že kd se připjuje k nevěstce, je s ní jedn těl? Nebť Písm praví: Stanu se ti dva jedním tělem. 17 Kd se však připjuje k Pánu, je s ním jeden duch. 18 Utíkejte před smilstvem! Každé prhřešení, kteréh by se člvěk dpustil, se netýká těla. Kd však smilní, hřeší prti vlastnímu tělu. 19 Neb nevíte, že vaše těl je svatyní svatéh Ducha, který je ve vás a kteréh máte d Bha? Nevíte, že nejste sami svji? 20 Byli jste přece kupeni za veliku cenu; slavte tedy svým tělem Bha. Jedn těl ďábel má práv půsbit v živtě, jak v jednm těle, hřích jednh pak vlivňuje i druhéh a chtě nechtě musí nést jeh důsledky!!! Čím více sexuálních partnerů, tím více se na smilníky nabalují důsledky hříchu, každéh partnera, se kterým smilnil Je t hrzně nebezpečné prt ve SZ musela žena smilnice zemřít! 10.Ježíšv pjetí smilstva Matuš 5:27 Slyšeli jste, že byl řečen předkům: Nezcizlžíš. 28 Já však vám pravím, že každý, kd hledí na ženu tak, že p ní zatuží, již s ní zcizlžil ve svém srdci. Stačí žádstivý phled = smilstv! Se všemi svými důsledky! Kd z nás ještě pdle tét nrmy ještě nesmilnil? (phledy se vztahují i na prngrafii) 11.Prngrafie a sebeukájení 7 prngrafie a sebeukájení splu suvisí prn služí k tmu, aby nás sexuálně vzrušila a vzniklé sexuální napětí, abychm ptm ze sebe dstali skrze sebeukájení (nanie a masturbace). Při masturbaci v pdstatě muž smilní se ženu, které přemýšlí (viz Ježíšva definice smilstva - ať už se jedná prngrafii neb má muž nějaku cizí ženu ve svých představách). Kačírek Milš: Časpis Živt víry leden-2014 str. 14

5 Za druhé muž tu ženu znásilní! (smilní s ní prti její vůli, na tm vlastně ani neví.) A duch zneužití má práv půsbit na tyt ženy. Zárveň i th muže tent duch ptm může zneužívat. Není divu, že se ptm můžeme ptýkat s různými prblémy a těžkstmi! Ženy zbrazvány v prngrafii jsu zpravidla velmi démnizvané klik mužů s nimi smilnil (při sebeukájení) a stal se s nimi tak jedním tělem a tevřeli ďáblu dveře! 12.Niklaité8 V dpise církvi v Efezu píše: T však máš k dbru, že nenávidíš skutky Niklaitů stejně jak já. (Zj 2,6) A v dpise d Pergamu píše: Jen t mám prti tbě, že u sebe máš zastánce učení Balaámva. Jak n učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili mdlářských hstin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Niklaitů. Prt se brať! Ne-li, brz k tbě přijdu a budu s nimi bjvat mečem svých úst. (Zj 2,14-16) Jedná se zde stejnéh ducha smilnění, který se pírá učení Balaámv a táhne se t již d Lta přes rd Mábův až pdnes. Je tu spjená mdlslužba se smilstvem. Pdbně i dnes vidíme, že smilstv je spjené s mdlslužbu - kultem těla, prngrafie představuje t stejné, c dříve znamenala kultická prstituce či kultický chrámvý sex. D církve tt učení prnikl záhy p jejím vzniku skrze biskupa Mikuláše - Niklas. Niklaité nebli mikulášenci byli raná sekta, kteru údajně zalžil jeden ze sedmi prvjáhnů Mikuláš (Niklas) z Antichie. Jednal se gnsticku sektu praktikující sexuální výstřelky, prt se ve středvěku kněžské smilstv a kněžské sňatky značvaly jak niklaismus. Je třeba vzít v úvahu, že Niklaité sváděli křesťany k phanskému způsbu živta, ny sexuální výstřelky byly ttiž sakrální smilstv. Byl s tím spjen i pjídání masa bětvanéh phanským bhům. 13.Jak se bránit? Jak z th ven? 1K 6:18 Utíkejte před smilstvem! Jsu pkušení, se kterými máme bjvat pkušeni smilstva je snad jediné, před kterým máme UTÉCI! (= VYPNOUT, OTOČIT SE, ODEJÍT, ) viz Jsef! Na světě jsu jen dvě skupiny žen: MOJE ŽENA a CIZÍ ŽENY a Bible je velmi knkrétní a tevřená v tm, jak se chvat ke své ženě a k cizím ženám. (Snad je tam ještě jedna pdmnžina, kde bych zařadil bilgické matky, sestry a dcery ale t je kapitla sama sbě, kteru z phledu dnešníh tématu nebudeme více zkumat.) Ř 6:13 ani neprpůjčujte hříchu své těl za nástrj nepravsti, ale jak ti, kteří byli vyvedeni ze smrti d živta, prpůjčujte sami sebe a své těl Bhu za nástrj spravedlnsti. 1 Krintským 6:13 Jídl je pr žaludek a žaludek pr jídl; Bůh však jednu učiní knec bjímu. Těl však není pr smilstv, nýbrž pr Pána, a Pán pr těl. Radikální příklad kněze Pinchase - Nu 25 kap. Numeri 25:1 Když pbýval Izrael v Šitímu, začal lid smilnit s mábskými ženami. 2 Ty vlaly lid k bětem svým bhům a lid jedl a klaněl se jejich bhům. 3 Izrael se spřáhl s Baal-peórem a Hspdin vzplanul prti Izraeli hněvem. 4 Hspdin řekl Mjžíšvi: Vezmi všechny předáky lidu a pvěs je před Hspdinem na slunci, aby se d Izraele dvrátil Hspdinův planucí hněv. 5 Mjžíš řekl izraelským sudcům: Zabijte každý ty své muže, kteří se spřáhli s Baal-peórem. 6 Vtm přišel kdsi ze synů Izraele a přivedl ke svým bratrům Midjánku před čima Mjžíše a před čima celé psplitsti synů Izraele, zatímc ni plakali u vchdu d stanu setkávání. 7 Když t uviděl kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Árnva, vstal zprstřed psplitsti, vzal štěp, 8 šel za tím Izraelcem d ženské části stanu a ba je prbdl -- th Izraelce i tu ženu až d jejíh břicha. Tak zadržel tu ránu d synů Izraele. 9 Mrtvých při té ráně byl dvacet čtyři tisíc. 10 Hspdin prmluvil k Mjžíšvi: 11 Kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Árnva, dvrátil můj hněv d synů Izraele, když uprstřed nich hrlil mu hrlivstí, takže jsem ve své žárlivsti neskncval se syny Izraele. 12 Prt řekni: Hle, ustanvuji s ním smluvu pkje. 8

6 Když Izrael pbýval v Šitímu, začal lid smilnit s Mábkami. Zvaly ttiž lid k bětním hdům svéh bžstva a lid hdval a klaněl se jejich bžstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Prt Hspdin vzplanul prti Izraeli hněvem. (Nu 25,1-3) Mjžíš plakal nad svým nárdem kvůli tmu hříchu a celý nárd byl pstižen, takže už na mr umřel 24 tisíc Izraelců. Právě, když takt plakal a prsil Bha milst, přivedl si Izraelec Zimrí midjánsku milenku jménem Kzbí d tábra a šel s ní smilnit. Vtm ppadla kněze Pinchase Bží hrlivst, vtrhl d jejich stanu a ba je prbdl přím při sulži. Tím však zastavil phrmu, takže umírání se zastavil a Izrael byl zachráněn před vyhubením. Buď hrlivý a radikální v blasti smilstva v první řadě vůči sbě a pak také ve svém klí! 14.Bží milst Ačkli Bží přikázání hledně smilstva jsu nekmprmisní a tvrdá, taktéž i Bží sudy a důsledky tht hříchu, Bůh prjevuje svu MILOST a láme prkletí! V bibli najdeme něklik takvých příkladů: Mábka Rút byla z nárda, který sváděl Izrael ke smilstvu a měl být vyhuben přest Rút dstala milst a stala se prababičku krále Davida! Nevěstka Rachab všichni z Jericha měli být zatraceni jak klatí, na však pr svu pmc zvědům byla zachráněna Král David měl být ukamenván i s Batšebu Bůh mu dpustil, nicméně důsledky si nesl zemřel první dítě, d rdiny se dstal duch smilstva synvé smilnili a vraždili, David pak musel utíkat, Cizlžnice předvedena farizeji před Ježíše dal ji milst! 15.Pkání a čištění Kh dnes Duch bvinil v blasti smilstva z hříchu, je ptřeba dělat hlubké pkání, aby nám byl dpuštěn. Druhý krk: je ptřeba přetrhat puta a pzavírat ďáblu všechny dveře, kde by mhl vstupit Týká se t nejen hříchu našich, ale i hříchů našich předků, jejichž důsledky si neseme d 3-4 pklení (někdy až d 10) Jedna věc je, že nám je dpuštěn a jsme spasení, druhá věc jsu důsledky a prkletí t je třeba všechn v mci Ježíšva jména zlmit! Pkání návrh jedntlivých krků Vyznej hříchy Vydej Bhu všechna zranění ze vztahů Odpusť těm, kteří ti ublížili Pprs dpuštění svéh partnera Přetni bezbžně vazby (vznikají na základě zlých vztahů jsu duševní a sexuální) Ppusť partnera ze svéh citvéh živta Pstav se na dpr zlému Pzvi Ducha, aby byl Pánem tvé sexuality Uzavři přístupvé místa pr mcnsti zléh Mdli se za čištění těla a duše 1. Vymazaní mysli 2. Očištění zraku d sexuálníh znečištění 3. Očištění sluchu a zlmení mci slv a zvuků 4. Očištění čichu 5. Očištění úst + zlmení mci slv, které jsme vyslvili 6. U žen čistit prsa d sexuálníh znečištění (včetně dteků cizích mužů) (může se stát, ženy pak nemhu kjit!) 7. Očištění hmatu a pkžky 8. Očištění phlavních rgánů 9. Odevzdání celéh těla pd vůli Pána Ježíše 10. Vyjádření vděčnsti Pánu za čištění a svbzení Lk 4:18 Pánův Duch je na mně, prtže mne pmazal, abych zvěstval evangelium chudým; pslal mne vyhlásit zajatcům prpuštění a slepým nabytí zraku, prpustit zlmené na svbdu, 19 vyhlásit vítaný Pánův rk. Rman Hta, Bruntál

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu BRNO KOUNICOVA 19.12.2010 ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a 19-20 Text kázání: Jan

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK

ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK I. TÉMA SMRTI OBECNĚ Téma smrti je slžité a zdá se velmi tajemné. Za svji kazatelsku službu jsem phřbíval mnh desítek lidí. A dbře vím, jak většina z nás se vyhýbá těmt tématům,

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Jsi$osoba,$kterou$osoba,$$ kterou$hledáš,$hledá?$

Jsi$osoba,$kterou$osoba,$$ kterou$hledáš,$hledá?$ Jsi$sba,$kteru$sba,$$ kteru$hledáš,$hledá?$ Naše dvudílná série Nvá pravidla pr randění je určena svbdným, kteří randí prt, aby se jednh dne vzali. Dknce je i pr ty, kteří už splu žijí a dufají, že se

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY. Dr. Jack Finnegan, SDB Formační týden českých a slovenských ředitelů salesiánských komunit

ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY. Dr. Jack Finnegan, SDB Formační týden českých a slovenských ředitelů salesiánských komunit ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY Dr. Jack Finnegan, SDB Frmační týden českých a slvenských ředitelů salesiánských kmunit Fryšták 17. 21. 1. 2005 přelžil: Ladislav Heryán, SDB ÚVOD: OBECNÉ ÚVAHY

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd 0 nsaté čardějnici aneb Jarní čarvání na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013 Akce patrnátních tříd Přípravná třída 6. rčník 1. a 3. třída 7. A, 7. B 2. třída 8. A 4. a 5. třída 9. A, 9. B 8. B realizátr akce

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

V y d a v a t e l s t v í : P očítačová učebna ZŠ Nová Ves u Chotěboře 1 2 / 2 0 1 3

V y d a v a t e l s t v í : P očítačová učebna ZŠ Nová Ves u Chotěboře 1 2 / 2 0 1 3 V y d a v a t e l s t v í : P čítačvá učebna ZŠ Nvá Ves u Chtěbře 1 2 / 2 0 1 3 Nvinky ze škly NAŠE ŠKOLA Vzpmínky na výuku v kulturním dmě Naše škla se na knci šklníh rku 2012/2013 reknstruvala a my jsme

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Základy rdinné a sexuální výchvy Terasft TS Sexuální výchva pr 5.-6. rčník ZŠ Výuka Obdbí lidskéh živta 24 stran 1. Část I - úvd 2. Věkvé úseky 3. Obdbí nvrzenecké 4. Oběhvá a trávicí sustava 5. Hmtnst

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce:

Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce: ATTICKÉ OBDOBÍ SOFISTÉ A SÓKRATÉS Úvd Histrické klnsti: uhájena svbda prti Peršanům (500 449 př. Kr.); upevněn a rzšířen vliv demkratických Athén; pzději pelpnéská válka (431 405 př. Kr.) a plitické třesy

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Prožitý zajímavý den v Olomouci

Prožitý zajímavý den v Olomouci Pučná, mžná i trchu zajímavá exkurze Kd chtěl, mhl se zúčastnit 14. 10. 2010 exkurze d Brna. Sraz byl v sedm hdin rán před šklu. P hdině a půl cesty strávené v autbuse jsme knečně drazili na míst d Technickéh

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ETIKA GENETIKY - OBECNĚ

ETIKA GENETIKY - OBECNĚ ETIKA GENETIKY - OBECNĚ - genvá technika staví na pznatcích bilgie, bichemie a genetiky - je mžné zjistit, izlvat, záměrně vlivňvat, měnit a nvě kmbinvat dědičné vlhy živých bytstí včetně člvěka - genvá

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Číslo a název modulu: 4. Stres a antistresové poradenství

Číslo a název modulu: 4. Stres a antistresové poradenství Čísl a název mdulu: 4. Stres a antistresvé pradenství V Praze 3. 10. 2011 Tent písemný materiál služí jak pdklad pr vytvření e-learningvéh vzdělávacíh kurzu. Materiál nepršel jazykvu krekturu. Stres a

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo Stavební spření pmáhá peněženkám i živtnímu prstředí Energie nejsu zadarm Nejnadějnějším zdrjem energie jsu úspry Prakticky každá lednička prdaná v České republice má na sbě visačku Energetická třída A.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce MICHAEL - bčasník farnsti Staré Měst - č.30/vánce 2004 Bží Narzení: Bůh vybral právě tu nc před dvěma tisíci lety, aby se uskutečnil Jeh Betlémské mystérium. Pr nás a pr naši spásu. Lucian Pavartti, známý

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

o o o v..., v o 5KOLN I CA50P1S. o o ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A ~2- PRAHA g

o o o v..., v o 5KOLN I CA50P1S. o o ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A ~2- PRAHA g 0 v..., v 5KOLN I CA50P1S. ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A 2- PRAHA g Vítáme Vás v nvém šklním rce. I lets bude ve šklním časpise pr Vás připraven mnh sutěží, kvízů, zajímavstí a především nvinek. Nezapmeneme

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

Informační list 6/2005

Informační list 6/2005 Infrmační list 6/2005 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VNOROVY Dne 15.10.2005 v dbě d 9.00 d 11.00 hdin se uskuteční sběr nebezpečnéh dpadu na parkvišti u základní škly. Odlžit zde můžete televizry, ledničky,

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více