Přilnul jsem k tomu místu rozhovor s prof. Erazimem Kohákem o domově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přilnul jsem k tomu místu rozhovor s prof. Erazimem Kohákem o domově"

Transkript

1 Přilnul jsem k tomu místu rozhovor s prof. Erazimem Kohákem o domově Kdo může o hodnotě domova vědět víc než ten, kdo ho ztratil? Během svého života přišel filozof Erazim Kohák nejednou o domov, aby vždy našel domov nový. Ani po více než čtyřiceti letech nezapomněl na svou domovinu a ze Spojených států amerických se vrátil do Čech. A protože se zabývá vztahem člověka k životnímu prostředí, hovořili jsme také o domovu nás všech o Zemi. *t Štěpánka Matúšková *f Studio Photon Začněme domovem v nejširším slova smyslu Zemí. Mezi ekologickými aktivisty je celkem rozšířený názor, že západní civilizace má panovačný postoj k zemi již v základu svého hodnotového systému v Bibli. V knize Genesis se praví: Podmaňte zemi (Gn 1, 28). Jak byste s tímto názorem argumentoval? Vy sám říkáte: Oč lepší by byl život, kdybychom se vzdali mýtů o nadřazenosti a jednali se všemi tvory jako rovný s rovným! (1) Zdá se mi, že lidé, s nimiž jste hovořila, dobře znali ekologii a velmi málo křesťanství. Zřejmě si z Bible přečetli jeden veršík. Všechny hlavní křesťanské církve hovoří o tom, že Bible je slovo Boží, ale nikoliv Boží slovo. Slovo Boží je inspirace, na jejímž základě lidé svými slovy vypovídají o setkání s Bohem. Obcování člověka s Bohem trvá už tři tisíce let. Text Bible byl psaný v dobách, kdy člověk stále ještě zápasil s nehostinným životním prostředím. Dobýval Zemi, aby se vůbec zachoval, ale Země bylo tolik, že člověk o ni neměl sebemenší strach. Lidí byla jen hrstka a příroda se jim zdála obrovská, z čehož vznikl dojem, že my jsme ti, pro koho příroda existuje. V Bibli se zkrátka odráží situace našich dávných předků a ve vztahu k přírodě vychází stejně jako všechny dobové dokumenty. Co však zůstává platné je Boží slovo slovo soudu, odpuštění, lásky, které nachází svá různá vyjádření. Panství člověka nad přírodou se jevilo samozřejmé až do 19. století. Dokud Hemingway pózuje nad zabitým zvířetem, jsme pořád ve stejné kultuře. Dnes se ji snažíme změnit a dodám s pomocí Boží. Přesto si myslím, že z křesťanského poselství vyznívá také láska k přírodě. Přirovnáváte úctu k přírodě k náboženskému postoji pokory. Česká společnost je ale ateistická. Řekl bych spíše naopak. Protože česká společnost nechápe pokoru, proto je ateistická. Ztratili jsme základní postoje vědomí lásky a vědomí úcty. Osud nás od začátku 20. století nemilosrdně otloukal, až z nás vytřískal všechnu citlivost, všechen etický pohled na svět. Napřed jsme ztratili postoje a pak už nám nic neříkala víra, která je vyjadřovala. Změnil bych pořadí. Protože jsme se odnaučili pokoře, proto jsme dnes ateisté. Nikoliv jsme ateisté a proto nejsme pokorní. I ateisté mohou být pokorní. Proč se to samé nestalo jiným národům střední Evropy, třeba Polákům? Bohužel si myslím, že stalo. Polská barokní pověrčivost spojená s polským katolicismem je asi bližší k víře než náš ateismus, ale přesto je to pošramocená představa vztahu člověka k Bohu. Ve všech postkomunistických zemích cítíte velice silně následky našich nedávných dějin. Sociologové mi říkají, že teprve generace, jejíž rodiče už nepamatují předešlý stav, bude schopna provést zásadní změnu. A když se dívám, jak se Německo vypořádalo s nacismem, tak to zhruba odpovídá.

2 Myslíte, že obnova pokory je možná? Samozřejmě, stačí, abychom dostali do čumáku. A jestli se budeme ničivě chovat k přírodě i nadále, dojde k tomu. Na čem zakládat úctu k přírodě, když zde chybí prožitek posvátné přírody? Můžeme vycházet z postoje úcty k druhému. Jednej s druhým jako s cílem, nikoliv jako s prostředkem. Učit se úctě je obtížný úkol, obyčejně se ji lidé učí nouzí, začnou si běžných darů vážit, až když jsou vzácné. V Bibli najdete velice zajímavý citát: Dal jsem vám čistotu zubů ve všech vašich městech. Čistota zubů znamená, že nemáte co na zub. Hlad. Ačkoliv jsem vám dal čistotu zubů, abyste se naučili úctě, nepomohlo to. Dnes zřejmě hlad nemáme. Žijeme v nadbytku všeho, co chceme, a nedovedeme proto ocenit neporušenou přírodu. Ale nežijeme v nadbytku neporušené přírody. Pokud pocítíme její nedostatek, pak podle toho, co říkáte, bychom si jí měli začít vážit. Ano, ekologické hnutí začínalo hrůzou nad ničením Země. Někdy mám dojem, že z veřejných sympatií ekologické aktivity typu Greenpeace v 90. letech ustoupily. Vrchol jejich popularity byl v 80. letech. Ekologické povědomí se vyvíjí. První fázi odpovídala přírodní romantika: milovat přírodu, objímat stromy. Potom přišla druhá fáze: zachraňovat přírodu, kterou u nás vyjadřovalo hnutí Brontosaurus. Momentálně jsme ve třetím úseku, kdy si uvědomujeme, že otázka zní: jak se naučíme žít, aby vůbec bylo možné soužití člověka s přirozeným světem, na kterém jsme plně závislí. Dnes už nejde o zachránu přírody, protože příroda je hodná. Jde o záchránu života na Zemi a zdaleka ho nezachráníme tím, že budeme třídit odpad. Válka je ekologicky hrozně škodlivá. Jestli chceme žít ekologicky, musíme se naučit žít bez válek. Skoro stejně zhoubný je turismus. Četl jsem, že když letím do Spojených států za dětmi, můj jediný let přepočítaný pouze na mou osobu způsobí tolik zplodin, jako kdybych jezdil tři roky čtyřiadvacet hodin denně blbě seštelovaným trabantem. Sociální nespravedlnost. Nadbytek je zhoubný, ale bída je také zhoubná, protože lidé bědní ztrácejí všechny ohledy. Zoufalé africké matky, které neměly na čem vařit pro své hladovějící děti, vykácely větrolamy. Po deseti letech jsou jejich pole i vesnice pokryta pískem. Ale když jste máma a dítě vám umírá, neptáte se, co bude za deset let, vezmete sekyru a strom pokácíte. Nemůžeme si dovolit rozdělení světa na strašně bohaté a strašně chudé. Války a sociální nespravedlnost, to jsou obrovské makroproblémy. Organizace, které se zaměřují na osobní vztah k přírodě, mají pořád svou důležitost, ale rozhodující změny jsou nutné na jiné úrovni. Ekologickou katastrofu nepředstavuje, když hodím odpad do špatné krabice, ale neotřesitelná skutečnost, že stoupá teplota Země. Globální oteplování bude mít samozřejmě důsledky i pro třídění odpadu. Já třídím přímo vášnivě. Cestujeme vlakem, kam nevede dráha, tam nejedu. Když nemůžu nalézt kontejner na tříděný odpad, plastové lahve zmačkám, dám si je do kufru a přivezu domů, kde je mohu dát do žlutého kontejneru. K obnově rovnováhy sil ve světě je podle vás nutné vyjmout ze středu hodnot člověka a postavit tam...

3 Co? Kdybych měl mluvit sám za sebe, řekl bych, že je potřeba postavit do středu všech hodnot život. Život jako takový. Člověk je jen jedna část života. Lidské zájmy a zájmy přírody nestojí proti sobě. Zájmy přírody jsou lidskými zájmy, protože naše přežití závisí na zdravé přírodě. Střet nastává mezi krátkodobým a dlouhodobým lidským zájmem vykácet pozemek a prodat dřevo proti zachování zelených ploch jako plic země. Stavba autostrády přes chráněné území není otázkou lidského zájmu o autostrádu proti zájmu přírody o zachování biotopu pro nějaká zvířátka. Je to otázka dlouhodobého zájmu člověka zachovat prostředí, ve kterém se dá žít, proti krátkodobého zájmu dojet co nejrychleji do Drážďan a prodávat tam vepřové ovary. Příroda není naše zahrádka. Je to svět, ve kterém žijeme, a jestli nepřežije tento svět, nepřežijeme ani my. Říkáte: Jsme mocní, početní, nároční. Jak v této perspektivě pracovat, zakládat rodinu, žít? Tyto tři problémy stanovují úkol pro tuto společnost. Potřebujeme hledat žebříček hodnot, ve kterém by naplnění lidského života neznamenalo stálé zvyšování spotřeby. Momentálně nevíme, v co doufat, a tak jediné, co chápeme jako cíl, je mít stále víc. To je nový postoj, setkáváme se s ním poprvé v Evropě koncem 17. století, ale do popředí se dostává až v 19. století s nárůstem materialismu spolu s představou, že můžeme s materiálním řešením přistupovat k duchovním problémům. Jestliže lidé moc kradou, zvýšíme jejich spotřební úroveň a oni budou méně krást. To je naprostá bláhovost. Přesto jsme pevně věřili, že když zlepšíme podmínky v dělnických čtvrtích, stoupne i morálka zdejších lidí. Jsem zásadně pro zvyšování životní úrovně chudých. Ale nejdřív si potřebujeme vytvořit představu o tom, co znamená naplnění lidského života. Dnes si myslíme, že je to barák, bourák a pivo v plechu. Co početnost? To je druhý problém. Nadbytek populací závisí na sociální nejistotě. Veliké rodiny jsou především pojistka tam, kde neexistuje dostatečný důchodový systém. Jestli nechci ve stáří vybírat popelnice, musím mít hodně dětí, aby se o mě měl kdo starat. A jestliže je úmrtnost dětí vysoká, musím mít dětí tolik, aby jich mohla většina umřít a zbytek ještě vytvářel takovou nadhodnotu, aby mě mohl uživit. Lidé nesmyslně jásají, že naše počty stoupají. Potřebujeme přesný opak, tato země by snesla velice pěkně asi dva a půl milionu lidí. Příbytek obyvatelstva je problém, ne řešení. Proč se jeví jako řešení? Kdo bude financovat sociální systém v budoucnosti? Abychom nemuseli platit vysoké daně, potřebujeme budoucí populaci, která bude platit za nás. Snižovat daně! Když máme udělat tolik věcí, které se nedějí! A ochota přijmout snižování spotřeby? Dovedete si představit, že byste šla do voleb a prohlásila: Slibuji, že pokud budu zvolena, zajistím pokles vaší životní úrovně o 10 % do konce roku. Spíš si neumím představit omezení touhy po velké rodině z ekologických důvodů. Uvádíte dobrý důvod k domněnce, že lidstvo nutně vyhyne. Pokud jsou touha po velké rodině a touha po zvyšující se životní úrovni v člověku tak hluboce zakořeněné, že není možné je omezit, potom nutný důsledek bude ekologické zničení životního prostředí až k bodu, kdy nebude schopné uživit lidské populace a dojde k hromadnému vymírání. I to je možné. Pokud chcete velkou rodinu, adoptujte děti.

4 Průměr 2,3 dítěte na rodinu udržuje stav, průměr 2 by byl lepší, protože stav snižuje. Je to celkem jednoduché, buď omezíme přírůstky, anebo populace vzrostou, s tím dojde k průvodním jevům jako je oteplování, to znamená zničení dnes úrodných částí země a hromadná migrace do přežívajících částí. Děsnej binec. Patří tedy k ekologickým postojům omezení počtu dětí? Pokud se zabývám životním prostředím, musím se zabývat také dopadem života člověka na Zemi. Jestli si myslíte, že velká rodina nebude mít dopad na životní prostředí, tak to jste spadla z Měsíce. Já neříkám, co by lidé měli nebo neměli, ale je tu určitá objektivní skutečnost. Vzpomněla jsem si na Pestré a zelené, na výzkum Hany Librové mezi dobrovolně skromně žijícími rodinami. Librová pracuje s myšlenkou, že rodiny, které se snaží žít skromně a v souladu s přírodu, vychovávají citlivé jedince. Určitě, naprosto s ní souhlasím. Tito lidé vytvářejí mikrokolektivy, kde vyrůstají lidé, ne monstra. Časové horizonty jsou ale takové, že nemůžeme čekat, až tito lidé vychovají dostatečný počet citlivých jedinců. Rodiny, o kterých Hana Librová mluví, mají většinou více dětí než 2,3. Tak už nežijí ekologicky. Ale tady přece nejde o to někoho známkovat. Já chci jen přijít na to, jestli je pro nás v této zemi omezení velkých rodin zásadní ekologický postoj. Zásadní ekologické postoje to je něco tak naprosto okrajového. Vyvážíme drobné zbraně do zemí třetího světa a víme, že se tam českými zbraněmi vraždí. Je potřeba zastavit celosvětově války a bídu. Osobní vyrovnání je nesmírně důležité, ale nepleťme si je s globálním řešením. Snažím se žít ekologicky především proto, abych, když se ráno holím břitvou, neudělal fik. Je to drsné, ale je to tak. Já nezlehčuji osobní rovinu, beru ji velmi vážně. Ale nedělám si iluze o tom, že změní svět. Ano, ale takový postoj probouzí skepsi, co já jako člověk zmůžu. Hrozně málo. Mohu se angažovat politicky, publicisticky, působit na mínění lidí... Je možné, aby společnost fungovala ekologicky v demokracii? Řada environmentalistů začíná uvažovat o ekologické diktatuře. V žádném případě není přijatelná. Diktatury nefungují. Diktatura by mohla fungovat jenom ve společenství andělů a tam by jí nebylo potřeba. Diktátor není o nic lepší než průměrný člověk. Pro demokratická usnesení můžeme očekávat podporu, usnesení nařízená vzbuzují odpor. Lidé, kteří hovoří o ekologické diktatuře, nedomysleli, o čem mluví. Je to nezodpovědné. Kdysi měly děti nosit do školy suchý chléb, aby se jím neplýtvalo. Soudružka učitelka jim za odměnu dávala hvězdičku. Děti chtěly vyhrát a získat nejlepší rudou hvězdičku, tatínkové proto kupovali levný dotovaný chléb a nechávali ho uschnout. To je klasický následek diktatury. Co není možné demokraticky, není možné! Ministerstvo vnitra zařadilo mezi extremistické projevy v ČR také ekologickou iniciativu Earth Firth!, hned vedle neonacistů a neokomunistů. Není potřeba posuzovat přímou akci a nelegální praktiky motivované ekologicky jinou

5 optikou? Je omluvitelné ve společnosti založené na hodnotě osobního majetku například poškození buldozerů ukrajujících České středohoří pro dálnici D8? Kladl bych si otázku: je to nelegální, ale je to etické? Představa, že mohu posuzovat, kde lze porušovat zásady soužití, je nesmírně arogantní. Přímá akce má mnoho podob od pokojných shomáždění u Temelína po potápění islandských lodí, aby nemohly lovit velryby. Je potřeba něco udělat. Ale potápět lodě s lidmi, to nemohu podpořit. Příručka Ministerstva vnitra mi připadá přitažená za pačesy. V demokratické zemi nemůžeme puncovat, ale hodnotit jednotlivé činnosti. Sám jsem byl na několika takových seznamech v různých zemích, dokonce jsem byl exponát v Muzeu policie, měl jsem tam velice hezkou výstavku. Je potřeba si položit otázku, jak budeme prosazovat mezinárodní právo. Mezinárodní instance omezí lov velryb a Island s Japonskem se rozhodnou zákaz porušit. Co s tím budeme dělat? Potřebujeme mezinárodní policii. Už máme alespoň mezinárodní soud, ale darebácké země jako Spojené státy neuznávají jeho pravomoce. Myslím si, že brát věci do vlastních rukou je problematické. Účely samozřejmě světí prostředky, co jiného by je mělo světit. Ale prostředky také znehodnocují cíl. Je potřeba hodnotit celek: stojí cíl za tuto cenu? Případ dálnice D8, která nenávratně poznamená České středohoří, pociťuji jako prohru našich environmentálních snah. V jednu chvíli tam najedou buldozery. Co budeme dělat? Změnit vládu. Jediná možnost je zajistit, aby příštích volbách voliči věděli, k čemu došlo. Ale problém je jiný. Celá společnost je zaměřená ne zvyšování automobilismu a jedním okrajovým následkem je, že se budou stavět dálnice přes chráněná území. Postavit se tam a dávat dynamitové patrony pod buldozery... Nejen, že je to nepřijatelné, ale je to i neúčinné. Potřebujeme vychovávat společnost, odvrátit ji od individuální automobilové dopravy. Ministerstvo pro místní rozvoj má dálnici ve svém znaku. Řekněme, že bychom v Českém středohoří uspěli. Pokud jsme nezměnili mentalitu společnosti, je to pořád prohra. Jednou se nám to povedlo a jinde to opět neprojde. Ministerstvo by mělo mít ve znaku mašinku. ekofeminismus Ke kritice panského postoje člověka patří také ekofeministická teze, že panování nad přírodou má stejné kořeny jako panování nad ženami. Jak vidíte roli feminismu v environmentálním hnutí? V environmentálním hnutí druhotně. Ve společnosti je to ten největší zlom v evropských dějinách po demokratické revoluci z konce 18. století, kdy se proti hierarchické organizaci společnosti prosadila zásada rovnosti. Svoboda, rovnost, bratrství. Rovnoprávnost by byl lepší výraz. Feminismus chápu jako pokus o demokratickou revoluci v nejzákladnějších lidských vztazích. Nemůžeme budovat stavbu rovnosti na základech, ve kterých zůstávají zbytky nerovnosti. Ne vždycky souhlasím s taktikou feministického hnutí, ale rovnost člověka s člověkem je základ všeho. Jestli jsme jako lidé vymysleli něco, co opravdu stojí za to, pak je to Egalité! Nacházíte u přirozených národů zásadně jiné postoje vůči ženám a vůči přírodě?

6 Vztah většiny přirozených národů k přírodě vychází z jejich podmínek. Úctu k duchu přírody určitě mají. Je velice pěkné, jak se Navaho modlí k duchu jelena, kterého zabije. Ale že by nad tím zaváhal, to ne. Panský postoj je zde přirozeně přítomný. Nemůžeme přirozené národy považovat za vzor, protože my jsme si vytvořili jiné podmínky. Dnes je časté vzývání dávného matriarchátu jako společnosti vlídnější k přírodě. Maminky jsou v našich očích hodné bytosti. Ale nezapomínejte, že to byly ženy, které zabíjely zvířata pro stůl. Běžná selka docela samozřejmě zlomila huse krk a usekla slepici hlavu. Člověk je bytost mýtotvorná. Jedním z mýtů je nevinnost tří předešlých generací. Myslíme si, že žít přirozeně znamená už život v 90. letech 19. století. Ekofeminismus se domnívá, že maskulinita utlačuje a ničí přírodu stejně, jako ničí ženy. Dle mého názoru ničí maskulinita i muže, zvláště ty s ženskou duší. Souhlasím s vámi, ale neříkejme tomu maskulinita. Když někdo nevykazuje rysy soutěživosti a panovačnosti, neznamená to, že je méně mužný. Nálepky patří na zavařeniny a nakládané hříbky, ale ve filozofii jsou zrádné. Nazvěme to třeba postoj alfa. Beta postoj potom vyjadřuje ochotu ke smírnému řešení, hledání nenásilných řešení, rovnostářství oproti hierarchii. Máte tři děti a když jsme si domlouvali termín rozhovoru, beze všeho jste uvedl,, že jste zaneprázdněn, protože tu za vámi jsou dcery z Ameriky. Připadalo mi to velmi lidské. Bohužel pochybuji, že by podobnou okolnost byli muži běžně ochotni přiznat. Raději uvedou pracovní důvod. Všímal jsem si toho v české společnosti také, ale nemyslím si, že to souvisí jenom s muži. Tak dlouho jsme byli pod dozorem, i ta domovnice na vás donášela, až Češi neradi mluví o soukromí. Američan vám klidně řekne: Představ si, já dřu jako vůl a beru jenom tolik a tolik. Slyšela jste někdy Čecha, aby řekl, jaký má plat? Ani v dobrém, ani ve zlém. Přiznat se k politickým názorům je pro Čechy nepříjemné. Američan řekne: Já jsem republikán. Češi, kteří si o sobě myslí, že jsou aktivními občany, přiznávají: Já v žádné straně nejsem. Ale to přece patří k aktivnímu občanství! Všimněte si, jak lidé hrozně neradi otevírají byt. I když my své sousedy k nám zveme, to je ta naše americká výchova, nikdy jsem nebyl v jediném bytě v tomto domě. V každé společnosti, která měla agresivní dohlížející aparát, se vyvine patologická potřeba bránit své soukromí. To je zřejmé, přesto ženy častěji uvádějí soukromé důvody nemocné děti. Protože u žen se to uznává jako platný důvod. Připadá mi, že to musí být mužům nepříjemné, říkat důvod, který není pravdivý. Vy si myslíte, že lidé nelžou? Jen mi připadá, že je to nesvobodné, vymýšlet si neexistující důvody. Nepřemýšlel jsem o tom. Jak jste sama viděla, vždy řeknu, že tu mám rodinu. Bylo to fajn, s holkama jsme jeli do Českého Krumlova a samozřejmě jsem je vzal do Tábora do Muzea husitského hnutí, protože husitství je pro mě vrchol českých dějin. domov

7 Během života jste změnil dokonce i kontinent, jistě jste si kladl otázku, co je to domov. Nás s rodiči vyhodili z Československa. Nebyli jsme emigranti, nehledali jsme lepší domov, my jsme utíkali, protože tatínka by okamžitě zavřeli. Měli ho u výslechu, ještě ani neskončil únor. Tatínek byl odbojář, za války koncentráčník, těch se komunisté nejvíc báli, protože to byli lidé, kteří prokázali, že jsou ochotni za svou zemi bojovat. Běžní Čecháčkové jim nevadili. Věděli, že budou remcat, ale tím to skončí. Tatínek věděl, že jestli nechce zemřít v koncentráku a být této zemi nějak platný, musí pryč. Tak nás vzal, šli jsme přes kopečky a pak jsme čekali rok a půl v utečeneckém táboře, až si nás někdo vyžádá. Vzali nás jako pracovní síly v zemědělství do Spojených států. Ale k vaší otázce, co je to domov: místo náležení, místo, kde nemusím zdůvodňovat, proč tam jsem, místo, kde jsem navyklý. Pro mě se místo v New Hampshire, kde jsem postavil domek, stalo opravdu domovem do hloubky. Hrozně těžce jsem ho opouštěl. Ale na druhou stranu může být domovem také místo, pro které se svobodně rozhodnu. Nikdy mě nenapadlo, že bych se nevrátil do do Československa. Vždycky jsem považoval za samozřejmé, že se vrátím. Po osmašedesátém jsme tu byli jedinkrát za celou dobu. Tak jsem si aspoň sehnal všechny možné knihy o Praze a když jsem se vrátil, věděl jsem o ní daleko víc než většina Pražanů, ale nikdy předtím jsem v ní nebyl. Dnes už je to také země mých návyků, vždyť jsme tu šestnáct let. Jak se na formování domova podílí rodina? Je domov intimní záležitostí? Myslím, že ano. Jsou lidé psovití a kočkovití. Psovití přilnou ke smečce a stěhují se se smečkou. Pro kočku je domov tam, kde je zvyklá žít. Moje manželka je jednoznačně šelma psovitá, přilnula ke své smečce, my dva jsme ta smečka. Znám ale lidi, kteří se rozvedli a znovu oženili, aby se nemuseli stěhovat. Mám rád tu, která je tady. Z domku v lesní samotě jste se přestěhoval do panelového bytu na sídlišti. Měl váš návrat do Čech po čtyřiceti letech příchuť návratu domů, nebo ztráty domova? Obojí, velice silně jsem prožíval návrat. Když jsem vyšel z Filozofické fakulty a viděl Pražský hrad, musel jsem se štípat. Zároveň bylo velice bolestné opustit svůj domeček na lesní samotě. Přilnul jsem k tomu místu. Mnoho let jsem na něj nemohl myslet, rozdrásalo by mě to. Ale teď už vzpomínám celkem v klidu. Prožil jsem zároveň návrat i ztrátu. Ideální by bylo, kdybych mohl přesadit ten kousek newhampshirského lesa třicet kilometrů od Prahy, kde je vlaková zastávka. Nezatoužil jste ani po českém zvyku mít chalupu? Pomýšlel jsem na to. Svůj domek v Americe jsem daroval Společnosti na záchranu newhampshirských lesů. Když něco milujete, neprodáváte to. Celý život jsem do Čech nemohl, a tak jsem se nechtěl uvázat na jedno místo. Přijímal jsem pozvání, abych přednášel po celé republice. My jsme už přespali snad na každé faře Českobratrské církve, jezdíme od sboru ke sboru. Dodnes cestujeme vlakem po vlastech českých i slovenských, tedy až po Košice, abychom to tu poznali. Proto jsem se rozhodl, že nechci chalupu. Vím, kterou chalupu nechci, vybrali jsme si ji, je krásná, ale nechci ji.

8 Vaše rozhodnutí bydlet v panelovém domě je environmentální, tedy dobrovolně skromná volba? Jaký má význam v době výstavby domků se zahrádkami v satelitních městečkách? Postupoval jsem jako Čech, který potřebuje bydlení. Zapsal jsem se na OPBH, čekali jsme a byl nám přidělen byt. Jako duševní pracovník, kterému zaměstnavatel neposkytuje pracoviště, jsem měl nárok na 40 metrů a tak jsem ještě doplácel tři nadměrné metry. Až minulý rok jsme se přestěhovali z dvojgarsonky do většího bytu ve stejném domě. Nebyl jsem si vědom, že by moje rozhodnutí bylo environmentálně podložené, snažím se nemít víc a nechtít víc, než potřebuji. V žádném případě bych nikdy nechtěl přispět k té hrůze, jaká se vyskytuje v oněch satelitních městečkách. V poslední době se v Evropě objevuje už téměř zapomenutý pocit domova, spjatý s náboženstvím. Podle něj do Evropy nepatří Turecko jako islámská země. Jak se stavíte k těmto náladám jako zastánce rovnosti všech bytostí? Nevidím tu žádnou obnovu náboženského cítění nebo náboženského života. Vidím obnovu užívání náboženských symbolů jako zaštítění vlastních zájmů, národních, ekonomických, bezpečnostních... To považuji za jednoznačně negativní, obzvlášť ve vztahu k Blízkému východu. Lidé si pletou Araby a muslimy. Většina mohamedánů nejsou Arabové, ale Peršané, Indové, Indonésané. Většina Arabů nejsou věřící, je to velice sekularizující společnost, ale proti Izraeli potřebuje ideologickou záštitu. Najednou se prokazují věrností k islámu. Účast na modlitbách je asi vyšší, ale to jen proto, že jsou veřejné a sousedi vidí, jestli se modlíte. To neznamená, že v muslimských společnostech má náboženství hlubší kořeny. Jsme členy českoarabské společnosti a máme mnoho arabských přátel, a tak víme, jak to je s jejich vírou. A poslední otázka. Hymna nám definuje domov: A to je ta česká země. Obstojí tato definice v globálním světě? Co myslíte, že by bylo obstání nebo neobstání? Byli jsme se ženou na Fidlovačce, ačkoliv je původem Američanka, když přišel starý žebrák a zpíval Kde domov můj, měli jsme oba slzy v očích. Znamená to obstání? Nebo si chcete položit otázku, zda vůbec v globalizovaném světě člověk někam náleží? Zda náleží k národu nebo ke státnímu útvaru? Ke státnímu útvaru určitě ne. To už dávno neberu vážně. Já jsem byl i občan Velkoněmecké říše. Ale příslušnost k této zemi, ke kulturní tradici, ke které chci něco přidat, než umřu, ta je pro člověka velice důležitá. Náležet k této zemi jsou dvě rozdílné věci. Ke společnosti a ke krajině. Výborně, odpovím. Kdyby se všichni Češi odstěhovali na Zanzibar, já bych zůstal tady, ale stýskalo by se mi. Psal bych jim na Zanzibar pohlednice. *host Prof. Erazim Kohák, PhD. Rodiče Erazima Koháka byli za války vězněni za odbojovou činnost. Po únorovém puči v roce 1948 otec, spolupracovník Ferdinanda Peroutky a tehdy politický redaktor Svobodného slova, uprchl s rodinou přes hranice. Po pobytu v uprchlických táborech se rodina dostala do Spojených států jako zemědělští dělníci. Erazim Kohák pracoval v dělnických profesích a souběžně absolvoval první cyklus vysokoškolského studia filozofie a religionistiky. V celonárodním konkurzu získal Danforthovo stipendium a

9 mohl pokračovat ve studiu. Souběžně s akademickou dráhou působil jako zástupní farář evangelického sboru a byl činný také jako publicista v angličtině i v exilovém tisku v češtině. V roce 1969 mohl poprvé krátce navštívit Československo. Roku 1976 po rozpadu manželství odešel do státu New Hampshire, kde si na lesní mýtině postavildům. Odtud pak psal rozhlasové pořady a dojížděl na univerzitu v Bostonu až do svého návratu do Československa v roce Nyní působí jako profesor filozofie na FF UK v Praze a jako publicista. Od návratu se angažuje v Klimentském sboru Českobratrské církve evangelické. Je členem čestné rady Hnutí Duha, čestného předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život na Zemi a čestné rady Dětí země. Erazim Kohák má tři dcery a je podruhé ženatý, jeho manželka Dorothy je Američanka. *literatura: (1) Kohák, Erazim (1999): Hesla mladých svišťů. Brno, Centa. Kohák, Erazim (2006): Zelená svatozář. Praha, Slon.

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44 Obsah Jak tato kniha vznikla... 9 Kdo je to já?... 13 Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Otázky a příběhy rodičů a učitelů... 35 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci...

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jana Pospíšilová UČO: 210574 ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Etika je filozofická disciplína, která zkoumá morálku nebo morální konání a jeho normy.je disciplínou praktické filozofie, která se zaobírá lidským konáním

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

PŘÍBĚH PRAŽSKÉ POŠŤAČKY

PŘÍBĚH PRAŽSKÉ POŠŤAČKY 1 PŘÍBĚH PRAŽSKÉ POŠŤAČKY Jiřina Šiklová Autorky scénáře: Johana Ratajová, Marie Špůrová, Anna Žalmanová žákyně 8. A, Základní škola Norbertov, Praha 6 Vyučující: Stanislava Rychtářová Motto: Všude, kde

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová Zítřek může přijít Chci změnit Váš pohled na finanační poradenství. Zjistíte co všechno s vámi u kávy či v klidu domova finanační poradce probere. www.dagmarmancova.cz 2016 Zítřek může přijít Chci změnit

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Kroměříži

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Kroměříži Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Kroměříži Sympozion 17. 3. 2016 Praha Klubíčko Kroměříž, z.s. Kroměříž Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství Podpořeno

Více

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě?

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Marina Barnard Centre for Drug Misuse Research (Centrum pro výzkum zneužívání drog) University of Glasgow Počet problémových rodičů užívajících drogy

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

mluviti, mlčeti (uvažování nad argumentací ke svobodě slova)

mluviti, mlčeti (uvažování nad argumentací ke svobodě slova) mluviti, mlčeti (uvažování nad argumentací ke svobodě slova) (Maminka se zvedá z lavičky a míří k pískovišti. Čas jít domů. Ale dítě vůbec nechápe, proč je zrovna teď ta pravá chvíle jít domů a proč by

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 Trendy v naší společnosti Roste počet obyvatel ČR především díky cizincům Česká populace stárne Roste počet vzdělaných lidí Přibývá lidí, kteří nemají vůbec

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Přistěhovalectví ve Francii 2005

Přistěhovalectví ve Francii 2005 Přistěhovalectví ve Francii 2005 1/10 1. Úvod Tato práce se zabývá problematikou multikulturalismu ve Francii do roku 2005. Obsahuje i část o pouličních nepokojích, ty jsou ale jen vrcholkem ledovce, a

Více

Domácí úkol Třebenice za 20 let.

Domácí úkol Třebenice za 20 let. Domácí úkol Třebenice za 20 let. Před setkáním 15. října si prosím promyslete: jaké chceme Třebenice za 20 let? 1. Jak mají vypadat? (nové plochy / plochy přestaveb co na nich bude, jaká kriteria pro umístění?)

Více

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Naši předkové Kdo byli moji předkové (babička, prababička )? Jak se jmenovali, co dělali, kde žili? Jací byli jak vypadali, jakou měli povahu? Jsem jim podobný/á?

Více

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov XENOFOBNÍ POSTKOMUNISTICKÝ NÁROD

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov XENOFOBNÍ POSTKOMUNISTICKÝ NÁROD Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov XENOFOBNÍ POSTKOMUNISTICKÝ NÁROD Daniel Kolář Sexta V Holešově 19. září 2015 Pokud chceme pojednávat o tom, zda mají lidé jiných vyznání a kultur v České republice místo,

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Rozhovor

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Rozhovor PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Rozhovor V praktické části své práce zveřejňuji rozhovor s dotázanou rodinou, respektive s matkou rodiny. Údaje o rozhovoru: Dotázaná: Barbara B., svobodná, 2 děti Věk: 31 let Místo:

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad KOTĚ V DŽUNGLI Zorí přišla na svět v daleké Indii. Teď si možná představujete krásnou indickou princeznu v hedvábném sárí a stříbrných opánkách, s třpytivou čelenkou v tmavých vlasech, rudým drahokamem

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více