Čeští kvakeři a BIBLE. Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty? (George Fox)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští kvakeři a BIBLE. Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty? (George Fox)"

Transkript

1 Čeští kvakeři a BIBLE Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty? (George Fox)

2 2

3 Předmluva To, co držíte v ruce, je, jak doufáme, první sešit z budoucí řady, v níž se vždy několik různých lidí spřízněných s českým kvakerstvím vyjádří ke stejnému tématu. Jako první jsme vybrali téma Bible, přestože to není mezi kvakery ústřední téma. Kvakerství není založeno na tom, že by někdo v Bibli nalezl nějaké zapomenuté pravdy a přesvědčoval o jejich pravdivosti ostatní. Bible většinou není pro kvakery zdrojem autority, ale inspirace, případně potvrzení osobní zkušenosti. Důvodem, proč jsme toto téma vybrali, je to, že kvakeři bývají řazeni mezi křesťanské církve, konkrétněji a ne zcela správně mezi církve protestantské, a v těchto kruzích se silná vazba na Bibli předpokládá a vše další se od jejího chápání alespoň teoreticky odvíjí. Vzhledem k tomu, že přepokládáme, že budou následovat další témata, cítíme potřebu nejprve ukázat, že v kvakerství není tak úplně samozřejmé brát jako základ v přístupu k nim literu Bible, ale spíše Ducha, který inspiroval její autory tehdy a může promlouvat ke každému člověku i dnes. Autory příspěvků jsou lidé různého věku a pohlaví, lidé, kteří se sice většinou vzájemně znají, ale svoje příspěvky psali nezávisle na sobě, tedy aniž by viděli příspěvky ostatních. V kvakerství je ve srovnání s jinými proudy křesťanství mnohem méně pevně dáno, jak by měly věci správně vypadat, tedy v našem případě, jaký je ten oficiálně správný pohled na Bibli. Určujícím činitelem je osobní zkušenost jednotlivých kvakerů. To, co se tedy dále dočtete, není žádným oficiálním stanoviskem Náboženské společnosti Přátel ohledně toho, co si její členové a příznivci smějí nebo mají myslet o Bibli, ale pouze osobní pohledy jednotlivých Přátel. Po úvaze o tom, jakým způsobem jednotlivé příspěvky seřadit, jsme se rozhodli pro řazení podle jejich blízkosti tradičnímu křesťanskému pojetí. Přestože v tomto ohledu pokrývají jistou šíři pomyslné škály, je v kvakerství možno zajít ještě dále na obou koncích a je to kvakery vnímáno jako naprosto přirozené. 3

4 Námi zvolený způsob řazení tedy otevírá možnost pro čtenáře, kteří pocházejí z tradičního prostředí křesťanských církví, aby četli od prvního příspěvku postupně k poslednímu, a pro ostatní, aby začali příspěvkem posledním a pročetli postupně až k prvnímu. Doufáme, že oběma skupinám to pomůže v pochopení jednotlivých autorů. Pavel Marušinec, prosinec

5 1. Moje první setkání s Biblí předcházel poměrně dlouhý čas. Předcházela tomu zkušenost z obecné školy, asi druhé nebo třetí třídy (1937-8). V té době jsem navštěvoval školu zvanou reformní, pokusnou. Do této školy byly přihlašovány děti rodičů, kteří se nehlásili k žádné konfesi, na vysvědčení do kolonky vyznání psali bez vyznání. Tento vývoj byl motivován těmi, kdož před první světovou válkou byli členy katolické církve a v důsledku pohledu doby (rakouský trůn byl podporován církví atd.) z církve vystoupili. Ve škole se sice vyučovalo náboženství, ale nepovinně, a pro bezvěrce byl zřízen předmět laická morálka. Jeho náplní bylo především seznámení s biblickým základem vzdělanosti. Jako učebnice sloužila kniha Ivana Olbrachta Biblické příběhy, nádherně ilustrovaná. Byl to výběr některých v Bibli uvedených příběhů zaměřený na dětskou populaci. Učitel něco přečetl, něco jsme si přečetli my, nebylo to nezajímavé. Já jsem si pamatoval některé příběhy a snažil se získat víc vědomostí. Hovořili jsme s vrstevníky o různých událostech biblické doby, jednou mne kamarád vzal s sebou na evangelickou bohoslužbu, tam mne přednes a podání faráře plně zaujalo (nedělní škola). Přišla válka, vše bylo podvráceno, starosti o další rozšiřování znalostí šly úplně stranou a teprve po mnoha letech jsem se opět dostal k otázce já a Bible. Podnětem mi bylo setkání s velkým českým humanistou Přemyslem Pitterem, který založil útulek pro děti ulice a součástí jeho práce byly i bilbické hodiny pro starší děti a mládež (15-17 let). Byla to velká škola. Zde jsem se setkal s Biblí a snažil se porozumět obsahu, což se mi s ohledem na věk nedařilo. Občas jsem chodil na nedělní kázání evangelíků v naší čtvrti. Pomalu jsem sál moudrosti a snažil se o aplikace v denním životě. Jak jsem praktikoval své nesmělé kroky? Vybral jsem si některého představitele a seznámil se (s pomocí) s jeho myšlenkami, jeho činy, životem. Přeložil jsem si to na sebe a 5

6 snažil jsem se o aplikaci převést to do praxe. Musel jsem překonat některé zlozvyky, vyladit své chování, učení, denní život. Kupodivu se mi to dařilo! Pro mě byl vždy motivací eticko-sociální rozměr, pravda, nenásilí, dobro, láska. Tomu jsem se podřizoval svým jednáním, vztahem k okolí. Ve středním a vyšším věku jsem toto předsevzetí měl ve svém vnitřním programu, ne vždy ale byl pozitivně akceptován. Neodradilo mě to od jednou nastoupené cesty, což trvá do dneška. Moje další cesta byla nerovná, na bohoslužby jsem chodil pouze nepravidelně, vybíral jsem si, kdo má kázání a témata, která mě oslovovala, snažil jsem se v rozhovoru o maximální průnik do tématu. Přiznám se, že jsem poznal, že Bible je zajímavý nástroj pro vnímavého člověka, hlásím se k Prof. Hellerovi, že je to dobrodružné čtení na celý život. Nemám teologické vzdělání, ale pochopil jsem, co Bible znamená pro věřící i nevěřící. Je to studnice rad a moudrostí platných pro každou situaci, příhody, východiska. Nepravidelně čtu některé články z časopisu Křesťanská revue a kolikrát při četbě těchto článků nacházím paralely mezi svým myšlením a východisky Bible. Pro mne je Bible etickým kodexem, i když se někdy pracně dostávám k jádru věci. 2. S Biblí jsem se začala seznamovat zhruba od svých třinácti let, kdy se naše rodina začala zajímat o křesťanství. Jelikož jsme tehdy našli své místo ve společenství, které na Bibli klade velký důraz, zabývala jsem se jí velmi do hloubky a snažila se z ní pochopit úplně vše. Se zájmem jsem navštěvovala různé kurzy a semináře, jejichž cílem bylo vysvětlit nejrůznější problematické biblické pasáže. Velmi se mi líbilo, jak zkušení kazatelé dokáží vše vysvětlit, ukázat na souvislosti určitého biblického textu s jiným apod. Také jsem nabyla přesvědčení, že Bible dává odpověď na všechny otázky týkající se přírody, světa, života, 6

7 prostě všeho. Až časem jsem si začala všímat dvou věcí: jednak nejsem schopna přese všechny snahy vše v Bibli pochopit, dokonce jsem nacházela místa, která si protiřečila, a za druhé se svou oblíbenou kouzelnou formulkou Ale takhle je to v Bibli napsáno nelze při různých diskuzích mimo společenství podobně smýšlejících lidí obstát. Navíc jsem tak trochu pociťovala, že v tom všem hlubokém bádání se mi nějak vytrácí Bůh... Věřím, že to byl právě On, kdo mi přivedl do cesty lidi zcela jinak uvažující než já, díky nimž jsem se na Bibli začala dívat trochu jinak. Přestala jsem ji brát za doslovně nadiktovanou Bohem, ale za dílo lidí, kteří čerpali ze svých zkušeností s Bohem. Při četbě v současné době se snažím hodně přemýšlet nad tím, co autoři v době sepisování svých textů asi prožívali, co je k tomu psaní vedlo, co chtěli říct svým čtenářům a jak to vše chápat v současnosti, co s tím textem nebo lépe řečeno jeho obsahem mám dělat já. Je to pro mě sice těžká práce, mnohem těžší než ono mé původní biflování, co je kde v Bibli napsáno, jakou to má souvislost s jinými oddíly, co který symbol znamená apod., ale jakýkoli osobní objev mě jednak naplňuje velkou radostí, jednak mě nutí k dalšímu promýšlení. V takových chvílích mám pocit, jako by Bůh seděl přímo vedle mě a prostě jsme si spolu povídali. Nechci odsuzovat ani vyzdvihovat ani jeden z obou zmíněných přístupů k Bibli, kterými jsem si prošla či procházím. Ten první mě naučil se v Bibli orientovat, vědět, kde co najdu, díky němu jsem Bibli několikrát systematicky pročetla a získala tak o ní celkovou představu. Druhý způsob čtení mě vede k Bohu a dává mi impulzy k zamyšlení nad svým životem, nad tím, jak ho vést, jak se chovat k okolí. Bible je pro mě každopádně neodmyslitelnou součástí mé užší knihovny, kterou soustředím na nočním stolku, a v případě, že odjíždím někam na cesty, je jednou z prvních věcí, které se ocitnou na hromádce určené ke sbalení. Je to taková má věrná kamarádka, kterou chci mít vždy při sobě, protože ji ráda otevírám, ráda čtu a ráda nad jejími texty přemýšlím. 7

8 3. Ke svému dnešnímu pohledu na Bibli jsem došel dlouhým vývojem. Vyrostl jsem v nevěřící rodině a v dětství byla pro mě Bible stará zaprášená kniha plná pověr. Až později jsem si uvědomil, že jsem ji v té době nikdy neměl ani v ruce, natož abych si z ní něco přečetl. Když jsem se později stal věřícím, začal jsem automaticky brát Bibli doslovně jako Boží slovo vtělené do papíru, které nám Bůh seslal jako velikou a zamotanou hádanku a nechal nás, abychom si s ní lámali hlavu, a kdo ji správně rozmotá a v okamžiku smrti ji nebude mít zamotanou, toho Bůh odmění věčným zachováním jeho existence. Tahle víra mi vydržela asi devět let, ale pak přišel okamžik prozření, kdy jsem zakusil Boha, který byl pro mě do té doby spíš vzdáleným autorem té hádanky, a následně jsem pochopil, že Bůh je na naší straně a Bible není hlavolam a život soutěž v jeho řešení. Díky své zkušenosti s Bohem jsem poznal, že podobnou zkušenost měli různí lidé v různých dobách a snažili se ji popsat, jak uměli. Protože přímo to nejde, na popsání nadpozemského pozemský jazyk nestačí, používali, co se dalo. Příběhy, přísloví, písně, podobenství. Hlavně příběhy, u nichž nešlo o prosté zaznamenání toho, co se stalo, ale o to, ukázat na příběhu, jaký je Bůh, nebo přesněji, jak Boha znal autor toho textu. To, jestli se ten příběh stal přesně tak, jak je to popsáno, nebo se třeba i nestal vůbec, vidím jako nepodstatné. Vidím za těmi příběhy snahu vyjádřit plně nevyjádřitelné. Představuji si autory biblických textů, jak si lámou hlavu s tím, na čem ze svého okolí a doby vyjádřit tu svou zkušenost tak, aby je lidé jejich okolí a doby pochopili, nebo spíš aby ten jejich popis nasměroval jejich pohled určitým směrem. Oni měli zkušenost s Bohem a zaznamenali ji proto, aby lidi, kteří přijdou po nich mohli mít zkušenost se stejným Bohem. Ne nutně, aby měli stejný pohled na věci kolem sebe, jako třeba na to, jak do detailu vznikl svět, na to, kolik je možné mít manželek a jestli je možné vlastnit otroky. A čeho myslím, že by se zděsili nejvíc, kdyby lidé vyhlásili jejich slova 8

9 za svatá a neomylná a donekonečna je pitvali, místo aby se jimi nechali inspirovat k hledání. K hledání Toho, koho ta slova, někdy i velkou oklikou a nepřímo, popisují. Křesťané říkají, že Bible je inspirovaná kniha. Ve svém životě jsem slyšel o dvou druzích inspirace, o verbální, tedy že Bůh autorům Bible nadiktoval každé její slovo a oni je jen zapsali, a o myšlenkové, kde Bůh vkládá autorům do hlavy myšlenky a oni je formulují s použitím prostředků své doby a kulturního kontextu. Tohle pojetí je mi mnohem bližší, ale přesto přidávám ještě své třetí pojetí. Tedy ano, Bůh autory Bible inspiroval, ale zřídkakdy verbálně a pouze někdy myšlenkově. Nejčastěji je inspiroval samotnou svou existencí. Už jsem se setkal s tím, že prý svým volným pojetím Bibli snižuji. Není tomu tak. Já se nesnažím snížit Bibli, ale vyvýšit Boha, který jako by byl v myslích některých lidí v Bibli uvězněn. Bible je v mém životě nejlepší pomůckou na cestě k Bohu a s Bohem, ale není pomůckou jedinou, ani dokonalou. Dokonalý je pouze Ten, o kom pojednává a směrem k němuž se obrací. 4. Protože jsem nebyla ve víře vychována, ke kvakerům mě dovedla cesta přes katolictví a evangelictví. Možná právě proto, že v sobě nemám víru odmala, se však na mé hledačské pouti pořád něčemu bránil rozum nebyl například schopen přijmout dogmata, obřadnost a strnulost v otázkách antikoncepce, celibátu či homosexuality. Toužila jsem po čisté víře, oproštěné od dvou tisíc let nánosů a zásahů více či méně moudrých smrtelníků, představovala jsem si víru ekumenickou, nedogmatickou, která by se vůči nikomu a ničemu nevymezovala, a v níž bych měla také svobodu pochybování a přemýšlení. Náhodné setkání s kvakerstvím mi nečekaně mé představy splnilo a vrchovatě je dál plní. Z trojice víra + rozum + pochybování, které se v životě neumím a ani nechci vzdát, vyplývá i můj přístup k Bibli. Ano, uznávám, že je to kniha knih, plná moudra, inspirace a faktů, o 9

10 kterých by měl vědět i člověk nevěřící, pokud se chce orientovat v literatuře, umění, architektuře, filozofii a jiných disciplinách, užívajících běžně biblické motivy, odkazy a citace. Ano, uznávám, že Nový zákon přináší kromě jiného záznamy o působení charismatického člověka, Ježíše Krista, jenž ohromným způsobem ovlivnil západní civilizaci. Ale zároveň si dobře uvědomuji, že pohled evangelistů na Ježíšův život byl určitě subjektivní a také při samotném vzniku Bible jako celku hrály roli subjektivní zájmové pohnutky v tom smyslu, které knihy do Písma zařadit a které vynechat. Rozum se mi tedy vzpouzí Bibli přijímat jako nedotknutelnou autoritu a objektivní zdroj pravdy. S čím má můj rozum další problém, je poplatnost době vzniku. Pokud byl Nový zákon sepsán před zhruba dvěma tisíci roky, musí nutně popisovat tehdejší život a dobové zvyky a tradice, které jsou podle mého názoru vesměs nepřenosné do současnosti. Za přenosné považuji morální poselství a zásady, i když ani v této oblasti nedokážu vše přijímat beze zbytku. Nemyslím si například, že Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. (Matouš 10,37) Cítím v té přímé řeči nepokoru; řekla bych, že láska je jedna a neměla by se odstupňovávat. Proto i Abrahamovu zkoušku a jeho poslušnost a ochotu obětovat svého syna Izáka pokládám za přehnanou krajnost. Některé biblické pasáže se zase příčí mému pacifismu: Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. (Lukáš 19,27). Těžko se též vyznat v ponaučeních, která si zjevně protiřečí; Vezměte tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven! (Lukáš 19,24) Tímto způsobem je oceněn hospodář, který úspěšně zmnožil majetek. Budiž, ale mám tedy tvrdě hospodařit, a tudíž bohatnout, když Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. (Lukáš 18,25)? V současnosti podle mne neobstojí kupříkladu kdo propouští manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. (Matouš 5,31) 10

11 Vzdor naznačeným výhradám má Bible své výsadní místo na mém nočním stolku a je mi utěšitelkou a zdrojem naděje (např. Kázání na hoře z Matoušova evangelia), pramenem moudrosti (např. Přísloví), nepřekonatelným vzorem vypravěčského umu (všechna podobenství) a příkladem zásadového postoje (Ježíš Kristus a jeho oběť na kříži). 5. V roce 1968 jsem se jako skaut často setkával s lidmi, jež byli zapálení do života podle Bible. Ve svých 17 letech jsem od známého mých rodičů, mniha kapucína, jenž byl několik let za svou víru zavřený v komunistických vězeních, dostal k narozeninám tehdy nový ekumenický překlad Bible. Měl jsem zájem si ji přečíst a tak asi za 2 roky jsem ji celou dočetl. Měl jsem tenkrát takový cíl nějak poznat, co lidé v mém okolí na ní vidí. Takže jsem ji celou přečetl. A nepochopil jsem ji. Může to být i tím, že jsem ji tenkrát nestudoval, pouze jsem se snažil ji co nejrychleji celou přečíst. (Mám takové tušení, že některé stránky jsem jen tak letmo přeběhl očima, řekl jsem si tam asi nic zajímavého nebude a otočil jsem list.) Chtěl jsem poznat, co některé lidi přitahuje k Bibli, snažil jsem se a dosud jsem to nepoznal. Podobně to mám i s jinými věcmi. Například snažil jsem se poznat, co lidi přitahuje k pivu či ke slivovici ani toto jsem za posledních 50 let neodhalil. Můj otec byl vždy náruživý fanda fotbalu přál jsem si, aby mne někdy bavil fotbal nebo nějaký sport tak jako mého tátu, ale ani toto se mi nepodařilo. Mám velice rád své rodiče, jež vycházejí z katolických tradic. V mnohých věcech obdivuji svého tátu. Ten již dvakrát přečetl celou Bibli a mnohem pozorněji než já, ale mám tušení, že ji také ještě nepochopil. Chodí (již mnoho let) za známými, za knězi apod., aby mu řekli svůj názor na něco z Bible často se s nimi pře, ohledně toho, jak to chápe on. 11

12 To já se ohledně Bible s nikým nepřu já to beru, že ji prostě nechápu. Podle mne si Bible v mnohém protiřečí. Je to soubor knih lidí, jež se vyznávají z toho jak oni vnímají Boha. Protože každý je jiný, tak Bůh ke každému promlouvá jinak. Beru Bibli jako knihu, která se snaží popisovat pravdu tak, jak to pisatelé cítili. Bibli beru jako inspiraci pro mnohé lidi. Protože věřím že Bůh (nebo něco vyššího, co nás přesahuje) je ukryt v každém v z nás, tak si myslím, že každý jeden člověk by mohl napsat nějaké svědectví, a kdyby taková měli po ruce ti, co určovali, co je a co není součást Bible, tak i mnohé myšlenky našich současníků by klidně mohly být součástí této knihy o Bohu. Podle mne mnohé citáty z díla Antoine de Saint-Exupéryho by pro svou hloubku a pravdivost mohly být do celosvětové Bible zařazeny. V průběhu své základní vojenské služby ( ) jsem hodně četl Malého Prince, Zemi lidí a také úryvky z Citadely od Exupéryho. Také jsem mnohé nepochopil, ale jistě mne to přivedlo blíže k Bohu nežli četba Bible. Od té doby (po vojně) již jsem nikdy systematicky nečetl Bibli. Často za mnou přišli lidé s nějakým úryvkem z Bible (například lidé od Svědků Jehovových). Většinou jsem si je vyslechl, ale málokdy jsem se s mimi přel o to, že já to vnímám nějak jinak (tak, jak to často dělává můj táta). Nijak moc mne nezajímá do detailu věrouka více mne zajímá, zda to čemu ti lidé věří, jim pomáhá žít. Pravdu poznání o Bohu podle mne mohou mít i primitivní indiánské kmeny v Amazonii, které nikdy Bibli nečetly a přitom pevně věří svému Bohu. Z Bible, co mne nejvíce zaujalo a čemu věřím, protože právě tak to je i podle mne, je toto: Miluj svého Boha nadevšechno. Miluj svého bližního jako sebe sama. MILUJ SVÉHO BOHA. Právě u těchto slov jsem došel před mnoha lety k vnitřnímu poznání, že každý jeden člověk má 12

13 v sobě svého vlastního Boha, kterého má milovat nadevšechno. Ten jeho osobní vlastní Bůh je jedinečný, je v něm i když je současně součástí jediného Boha na Zemi a je úplně jedno, jak jej kdo nazývá (Alláh, Universum, Jehova či Manitou). Mým povoláním je péče o lidi + masáže. Často, když se snažím pomáhat nějakému bezdomovci, nebo někomu, kdo mi něčím nevoní, tak si uvědomuji, že i v tomto člověku je Bůh, jenž zaslouží mou úctu. Toto vědomí Boha v každém člověku mi kolikrát dosti pomáhá při práci pečovatele, či maséra. K tomuto svému poznání Boha jsem přišel díky malému úryvku z Bible a proto nikdy nemohu říci, že Bible pro mne není důležitou knihou. 6. Bibli považuji za historickou knihu, která ovlivnila a dosud ovlivňuje miliony lidí na této planetě. Přečíst by si ji měl každý, i když jí není schopen rozumět. Nechali a nechávají se jí inspirovat mnozí umělci takřka ze všech zemí. Je zařazena dnes ke klasice, je součástí všeobecného vzdělání každého jednotlivce. Vyvolává v lidech silné emoce, lásku i nenávist. Na první pohled se zdá, že si mnohdy odporuje, ale podívá-li se člověk na věc z jiného hlediska, není tomu tak. Bible ovlivnila i můj život. Věnovala jsem se jí mnoho let. Jen mě mrzí, že je tolik výkladů a názorů a lidi nesjednocuje. Každá církev se drží toho svého a nechce ustoupit. Já jsem se tedy rozhodla, že se již nenechám ovlivňovat různými výklady, ale budu se řídit svým svědomím a zodpovídat za svůj život sobě a Bohu. Víra je ryze intimní věc a nepotřebuji tedy lidského prostředníka k tomu, abych našla cestu k Bohu. 7. Bible je kniha. Korpus rozličných textů, prošlých mnohými lidskými redakcemi, úpravami, vylučováním, spojováním. V tom by se mohla podobat například nějakému sborníku, nebo ledabylé 13

14 sbírce próz a filosofičtějších textů. V tom by mohla mít osud podobný mnoha jiným knihám. Jak víme, tak to zcela neplatí, osud Bible je jedinečný v tom, jakou roli sehrála v dějinách. Její starší část, Tóra a další části Starého zákona je kanonickou knihou židovstva, Nový zákon zase křesťanství. Tyto dva svazky byly spojeny do jednoho celku pod názvem Bible, o kterém bylo čím dál důrazněji říkáno, že nejde jen o knihu, ale o živé Slovo Boží. Bible se prohlásila za svatou, a ačkoliv většina lidí ji mohla číst až na sklonku renesance v překladech do národních jazyků a po vynálezu knihtisku, stala se čímsi posvátným, na co se přísahá, co se nezpochybňuje, z čeho se cituje pravda, která byla nazvána svatou. Co na tom, že je Bible plna výroků, které si navzájem protiřečí, co na tom, že například Starý zákon obsahuje pasáže nesmírně krutých rituálních předpisů (Leviticus) nebo přímo výzvy k vraždění jinověrců. Jak píše Robert Wright ve své knize Evoluce Boha, co se týče výzev k zabíjení, základní kniha islámu Korán vede v jejich počtu, Starý zákon zase v jejich brutalitě v Koránu je doporučováno vraždit pouze muže, ve Starém zákoně celé rodiny. V obou knihách jsou ale na jiných místech zase výzvy k všeobecné lásce. Jak se mohou pasáže vyzývající k vraždění shodovat s představou Boha lásky? Jak mohou být svaté? Pouze ortodoxní fanatici tyto otázky přehlíží a díky údajné svatosti potlačují vlastní přemýšlení, ba i svědomí. Ostatní křesťané i židé musí nutně Bibli brát historicky, jako lidské dílo. Ano, dílo lidských myslí a per, sice v některých částech ovlivněné Duchem svatým, tím je ovšem ovlivněna lidská tvorba vůbec, tedy i jiné knihy, filmy, sochy, obrazy atd. a to nejen ty s implicitně náboženskou tématikou. Duchem svatým je ovlivněn i sám život, který je také ve své podstatě dílem, tvorbou. Bylo a je dobře, že se ortodoxní svatost Bible postupně relativizovala. Prvním krokem bylo, že ji lidé vůbec mohli číst. Jaké bylo jejich překvapení, když například zjistili, že opulentní moc papeže v Bibli nijak zakotvena není (zde sehrála svatost a nedotknutelnost Bible od svých finálních redakcí svou pozitivní 14

15 úlohu, mocí a ekonomickou nadvládou prolezlá středověká, renesanční i barokní církev by jistě jinak něco o nutnosti papežství do svatého korpusu vepsala sami však měli ze svatosti strach). Možnost Bibli číst byla jedním z hlavních zdrojů reformace. Od osvícenství se zase začalo rozvíjet historické studium Bible, které přineslo nejeden zajímavý poznatek o okolnostech vzniku jednotlivých částí a jejich významu. Bibli je dobré číst, obsahuje kromě nechutných pasáží taky mnoho zajímavého a moudrého, dnes je ale nutno ji číst kriticky s vědomím historicko-politické podmíněnosti jejího vzniku. Osobně mám ze Starého zákona rád Genesis pro její mytologickou povahu, Píseň písní pro její lyričnost, knihu Kazatel pro její moudrost, Žalmy pro jejich básnivost a pokoru. Ze Starého zákona sehrála v mém životě ne zcela jednoznačně dobrou roli také Kniha Jobova, o které bych byl schopen napsat samostatnou esej, protože mnohá z jejích témat mám hluboce prožita. Četba evangelií však pro mě znamenala z Bible daleko nejvíc, v mé mysli vyvstal obraz jedinečného bohočlověka Krista, jehož příběh je plný moudrosti, lásky a také dobrodružství. Zasáhl mé srdce, od té doby pro mě Kristus platí za jeden z nejdůležitějších životních vzorů. Výklad jeho sdělení a jeho pochopení jsem si pak doplňoval jednak vlastními mystickými zážitky, jednak četbou některých křesťanských filosofů, z nichž jsou pro mě nejdůležitější Nikolaj Berďajev, Lev Šestov a Simone Weilová. Všichni tři vycházeli z mystických zkušeností a všichni přispěli k novému, nedogmatickému, ale o to víc z hlediska života pravdivému pojetí křesťanství, které je však v praxi málokdy a málokde realizováno. Z Nového zákona na mě ještě silně zapůsobily Skutky apoštolů, které pro mě byly vzrušujícím příběhem o skutečném silném přátelství, které překonává i smrt. Bible tedy pro mě znamená jednu z knih, která mě zasáhla. Nebyla však jediná a nedá se říct, že by byla ze všech ostatních nejdůležitější. Jakožto knihomol jsem od dětství přečetl stovky knih a to nejpodstatnější z Bible, tedy sdělení o lásce a vztahu k bližnímu (i kdyby byl daleko a z jiné kultury) a o možnosti 15

16 člověka skrze lidskost dospět k boholidství, mě roznítilo a zapálilo i z mnoha jiných knih. Bible je jedna z nich. Ovšem jen v některých svých částech, jiné její části mě silně odpuzují a nikdy bych na ni jako na nesourodý celek nebyl ochoten přísahat jako na svatou, ani k ní necítím žádnou extrémní úctu, která by byla silnější než ta, kterou cítím k ostatním podstatným knihám svého života. Vydávat Bibli za nezpochybnitelné Slovo Boží považuji za nebezpečný nesmysl, který nikdy nevede k ničemu dobrému (fundamentalistická hnutí typu Opus dei jsou toho jasným příkladem). Text: Kolektiv autorů Editor: Pavel Marušinec Čeští kvakeři Pražské shromáždění 2012 Kontakt: 16

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

nspirovanost Písma Jak rozumět tomu, že Bible je Boží slovo DAN DRÁPAL JIŘÍ HEDÁNEK Nakladatelství KMS

nspirovanost Písma Jak rozumět tomu, že Bible je Boží slovo DAN DRÁPAL JIŘÍ HEDÁNEK Nakladatelství KMS nspirovanost Písma Jak rozumět tomu, že Bible je Boží slovo DAN DRÁPAL JIŘÍ HEDÁNEK Nakladatelství KMS Praha 2013 ISBN 978 80 87904 17 6 Mgr. Dan Drápal, Mgr. Jiří Hedánek Vydalo Nakladatelství KMS, s.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám Hermeneutika Jak správně rozumět textu Hermeneutický čtyřúhelník Co je ve hře při utváření odborného textu Já a moje zkušenost s problémem Text, který utvářím o problému Text jiného autora Záměr jeho textu

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Různé podoby svatby MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA. Návrh projektu na téma:

Různé podoby svatby MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA. Návrh projektu na téma: MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA Návrh projektu na téma: Různé podoby svatby Projekt vypracovali: Kolbová Eva Kumbera Tomáš Macháček Zdeněk Vorlíčková Jana 1. identifikace tématu Tématem projektu

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více