Čeští kvakeři a BIBLE. Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty? (George Fox)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští kvakeři a BIBLE. Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty? (George Fox)"

Transkript

1 Čeští kvakeři a BIBLE Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty? (George Fox)

2 2

3 Předmluva To, co držíte v ruce, je, jak doufáme, první sešit z budoucí řady, v níž se vždy několik různých lidí spřízněných s českým kvakerstvím vyjádří ke stejnému tématu. Jako první jsme vybrali téma Bible, přestože to není mezi kvakery ústřední téma. Kvakerství není založeno na tom, že by někdo v Bibli nalezl nějaké zapomenuté pravdy a přesvědčoval o jejich pravdivosti ostatní. Bible většinou není pro kvakery zdrojem autority, ale inspirace, případně potvrzení osobní zkušenosti. Důvodem, proč jsme toto téma vybrali, je to, že kvakeři bývají řazeni mezi křesťanské církve, konkrétněji a ne zcela správně mezi církve protestantské, a v těchto kruzích se silná vazba na Bibli předpokládá a vše další se od jejího chápání alespoň teoreticky odvíjí. Vzhledem k tomu, že přepokládáme, že budou následovat další témata, cítíme potřebu nejprve ukázat, že v kvakerství není tak úplně samozřejmé brát jako základ v přístupu k nim literu Bible, ale spíše Ducha, který inspiroval její autory tehdy a může promlouvat ke každému člověku i dnes. Autory příspěvků jsou lidé různého věku a pohlaví, lidé, kteří se sice většinou vzájemně znají, ale svoje příspěvky psali nezávisle na sobě, tedy aniž by viděli příspěvky ostatních. V kvakerství je ve srovnání s jinými proudy křesťanství mnohem méně pevně dáno, jak by měly věci správně vypadat, tedy v našem případě, jaký je ten oficiálně správný pohled na Bibli. Určujícím činitelem je osobní zkušenost jednotlivých kvakerů. To, co se tedy dále dočtete, není žádným oficiálním stanoviskem Náboženské společnosti Přátel ohledně toho, co si její členové a příznivci smějí nebo mají myslet o Bibli, ale pouze osobní pohledy jednotlivých Přátel. Po úvaze o tom, jakým způsobem jednotlivé příspěvky seřadit, jsme se rozhodli pro řazení podle jejich blízkosti tradičnímu křesťanskému pojetí. Přestože v tomto ohledu pokrývají jistou šíři pomyslné škály, je v kvakerství možno zajít ještě dále na obou koncích a je to kvakery vnímáno jako naprosto přirozené. 3

4 Námi zvolený způsob řazení tedy otevírá možnost pro čtenáře, kteří pocházejí z tradičního prostředí křesťanských církví, aby četli od prvního příspěvku postupně k poslednímu, a pro ostatní, aby začali příspěvkem posledním a pročetli postupně až k prvnímu. Doufáme, že oběma skupinám to pomůže v pochopení jednotlivých autorů. Pavel Marušinec, prosinec

5 1. Moje první setkání s Biblí předcházel poměrně dlouhý čas. Předcházela tomu zkušenost z obecné školy, asi druhé nebo třetí třídy (1937-8). V té době jsem navštěvoval školu zvanou reformní, pokusnou. Do této školy byly přihlašovány děti rodičů, kteří se nehlásili k žádné konfesi, na vysvědčení do kolonky vyznání psali bez vyznání. Tento vývoj byl motivován těmi, kdož před první světovou válkou byli členy katolické církve a v důsledku pohledu doby (rakouský trůn byl podporován církví atd.) z církve vystoupili. Ve škole se sice vyučovalo náboženství, ale nepovinně, a pro bezvěrce byl zřízen předmět laická morálka. Jeho náplní bylo především seznámení s biblickým základem vzdělanosti. Jako učebnice sloužila kniha Ivana Olbrachta Biblické příběhy, nádherně ilustrovaná. Byl to výběr některých v Bibli uvedených příběhů zaměřený na dětskou populaci. Učitel něco přečetl, něco jsme si přečetli my, nebylo to nezajímavé. Já jsem si pamatoval některé příběhy a snažil se získat víc vědomostí. Hovořili jsme s vrstevníky o různých událostech biblické doby, jednou mne kamarád vzal s sebou na evangelickou bohoslužbu, tam mne přednes a podání faráře plně zaujalo (nedělní škola). Přišla válka, vše bylo podvráceno, starosti o další rozšiřování znalostí šly úplně stranou a teprve po mnoha letech jsem se opět dostal k otázce já a Bible. Podnětem mi bylo setkání s velkým českým humanistou Přemyslem Pitterem, který založil útulek pro děti ulice a součástí jeho práce byly i bilbické hodiny pro starší děti a mládež (15-17 let). Byla to velká škola. Zde jsem se setkal s Biblí a snažil se porozumět obsahu, což se mi s ohledem na věk nedařilo. Občas jsem chodil na nedělní kázání evangelíků v naší čtvrti. Pomalu jsem sál moudrosti a snažil se o aplikace v denním životě. Jak jsem praktikoval své nesmělé kroky? Vybral jsem si některého představitele a seznámil se (s pomocí) s jeho myšlenkami, jeho činy, životem. Přeložil jsem si to na sebe a 5

6 snažil jsem se o aplikaci převést to do praxe. Musel jsem překonat některé zlozvyky, vyladit své chování, učení, denní život. Kupodivu se mi to dařilo! Pro mě byl vždy motivací eticko-sociální rozměr, pravda, nenásilí, dobro, láska. Tomu jsem se podřizoval svým jednáním, vztahem k okolí. Ve středním a vyšším věku jsem toto předsevzetí měl ve svém vnitřním programu, ne vždy ale byl pozitivně akceptován. Neodradilo mě to od jednou nastoupené cesty, což trvá do dneška. Moje další cesta byla nerovná, na bohoslužby jsem chodil pouze nepravidelně, vybíral jsem si, kdo má kázání a témata, která mě oslovovala, snažil jsem se v rozhovoru o maximální průnik do tématu. Přiznám se, že jsem poznal, že Bible je zajímavý nástroj pro vnímavého člověka, hlásím se k Prof. Hellerovi, že je to dobrodružné čtení na celý život. Nemám teologické vzdělání, ale pochopil jsem, co Bible znamená pro věřící i nevěřící. Je to studnice rad a moudrostí platných pro každou situaci, příhody, východiska. Nepravidelně čtu některé články z časopisu Křesťanská revue a kolikrát při četbě těchto článků nacházím paralely mezi svým myšlením a východisky Bible. Pro mne je Bible etickým kodexem, i když se někdy pracně dostávám k jádru věci. 2. S Biblí jsem se začala seznamovat zhruba od svých třinácti let, kdy se naše rodina začala zajímat o křesťanství. Jelikož jsme tehdy našli své místo ve společenství, které na Bibli klade velký důraz, zabývala jsem se jí velmi do hloubky a snažila se z ní pochopit úplně vše. Se zájmem jsem navštěvovala různé kurzy a semináře, jejichž cílem bylo vysvětlit nejrůznější problematické biblické pasáže. Velmi se mi líbilo, jak zkušení kazatelé dokáží vše vysvětlit, ukázat na souvislosti určitého biblického textu s jiným apod. Také jsem nabyla přesvědčení, že Bible dává odpověď na všechny otázky týkající se přírody, světa, života, 6

7 prostě všeho. Až časem jsem si začala všímat dvou věcí: jednak nejsem schopna přese všechny snahy vše v Bibli pochopit, dokonce jsem nacházela místa, která si protiřečila, a za druhé se svou oblíbenou kouzelnou formulkou Ale takhle je to v Bibli napsáno nelze při různých diskuzích mimo společenství podobně smýšlejících lidí obstát. Navíc jsem tak trochu pociťovala, že v tom všem hlubokém bádání se mi nějak vytrácí Bůh... Věřím, že to byl právě On, kdo mi přivedl do cesty lidi zcela jinak uvažující než já, díky nimž jsem se na Bibli začala dívat trochu jinak. Přestala jsem ji brát za doslovně nadiktovanou Bohem, ale za dílo lidí, kteří čerpali ze svých zkušeností s Bohem. Při četbě v současné době se snažím hodně přemýšlet nad tím, co autoři v době sepisování svých textů asi prožívali, co je k tomu psaní vedlo, co chtěli říct svým čtenářům a jak to vše chápat v současnosti, co s tím textem nebo lépe řečeno jeho obsahem mám dělat já. Je to pro mě sice těžká práce, mnohem těžší než ono mé původní biflování, co je kde v Bibli napsáno, jakou to má souvislost s jinými oddíly, co který symbol znamená apod., ale jakýkoli osobní objev mě jednak naplňuje velkou radostí, jednak mě nutí k dalšímu promýšlení. V takových chvílích mám pocit, jako by Bůh seděl přímo vedle mě a prostě jsme si spolu povídali. Nechci odsuzovat ani vyzdvihovat ani jeden z obou zmíněných přístupů k Bibli, kterými jsem si prošla či procházím. Ten první mě naučil se v Bibli orientovat, vědět, kde co najdu, díky němu jsem Bibli několikrát systematicky pročetla a získala tak o ní celkovou představu. Druhý způsob čtení mě vede k Bohu a dává mi impulzy k zamyšlení nad svým životem, nad tím, jak ho vést, jak se chovat k okolí. Bible je pro mě každopádně neodmyslitelnou součástí mé užší knihovny, kterou soustředím na nočním stolku, a v případě, že odjíždím někam na cesty, je jednou z prvních věcí, které se ocitnou na hromádce určené ke sbalení. Je to taková má věrná kamarádka, kterou chci mít vždy při sobě, protože ji ráda otevírám, ráda čtu a ráda nad jejími texty přemýšlím. 7

8 3. Ke svému dnešnímu pohledu na Bibli jsem došel dlouhým vývojem. Vyrostl jsem v nevěřící rodině a v dětství byla pro mě Bible stará zaprášená kniha plná pověr. Až později jsem si uvědomil, že jsem ji v té době nikdy neměl ani v ruce, natož abych si z ní něco přečetl. Když jsem se později stal věřícím, začal jsem automaticky brát Bibli doslovně jako Boží slovo vtělené do papíru, které nám Bůh seslal jako velikou a zamotanou hádanku a nechal nás, abychom si s ní lámali hlavu, a kdo ji správně rozmotá a v okamžiku smrti ji nebude mít zamotanou, toho Bůh odmění věčným zachováním jeho existence. Tahle víra mi vydržela asi devět let, ale pak přišel okamžik prozření, kdy jsem zakusil Boha, který byl pro mě do té doby spíš vzdáleným autorem té hádanky, a následně jsem pochopil, že Bůh je na naší straně a Bible není hlavolam a život soutěž v jeho řešení. Díky své zkušenosti s Bohem jsem poznal, že podobnou zkušenost měli různí lidé v různých dobách a snažili se ji popsat, jak uměli. Protože přímo to nejde, na popsání nadpozemského pozemský jazyk nestačí, používali, co se dalo. Příběhy, přísloví, písně, podobenství. Hlavně příběhy, u nichž nešlo o prosté zaznamenání toho, co se stalo, ale o to, ukázat na příběhu, jaký je Bůh, nebo přesněji, jak Boha znal autor toho textu. To, jestli se ten příběh stal přesně tak, jak je to popsáno, nebo se třeba i nestal vůbec, vidím jako nepodstatné. Vidím za těmi příběhy snahu vyjádřit plně nevyjádřitelné. Představuji si autory biblických textů, jak si lámou hlavu s tím, na čem ze svého okolí a doby vyjádřit tu svou zkušenost tak, aby je lidé jejich okolí a doby pochopili, nebo spíš aby ten jejich popis nasměroval jejich pohled určitým směrem. Oni měli zkušenost s Bohem a zaznamenali ji proto, aby lidi, kteří přijdou po nich mohli mít zkušenost se stejným Bohem. Ne nutně, aby měli stejný pohled na věci kolem sebe, jako třeba na to, jak do detailu vznikl svět, na to, kolik je možné mít manželek a jestli je možné vlastnit otroky. A čeho myslím, že by se zděsili nejvíc, kdyby lidé vyhlásili jejich slova 8

9 za svatá a neomylná a donekonečna je pitvali, místo aby se jimi nechali inspirovat k hledání. K hledání Toho, koho ta slova, někdy i velkou oklikou a nepřímo, popisují. Křesťané říkají, že Bible je inspirovaná kniha. Ve svém životě jsem slyšel o dvou druzích inspirace, o verbální, tedy že Bůh autorům Bible nadiktoval každé její slovo a oni je jen zapsali, a o myšlenkové, kde Bůh vkládá autorům do hlavy myšlenky a oni je formulují s použitím prostředků své doby a kulturního kontextu. Tohle pojetí je mi mnohem bližší, ale přesto přidávám ještě své třetí pojetí. Tedy ano, Bůh autory Bible inspiroval, ale zřídkakdy verbálně a pouze někdy myšlenkově. Nejčastěji je inspiroval samotnou svou existencí. Už jsem se setkal s tím, že prý svým volným pojetím Bibli snižuji. Není tomu tak. Já se nesnažím snížit Bibli, ale vyvýšit Boha, který jako by byl v myslích některých lidí v Bibli uvězněn. Bible je v mém životě nejlepší pomůckou na cestě k Bohu a s Bohem, ale není pomůckou jedinou, ani dokonalou. Dokonalý je pouze Ten, o kom pojednává a směrem k němuž se obrací. 4. Protože jsem nebyla ve víře vychována, ke kvakerům mě dovedla cesta přes katolictví a evangelictví. Možná právě proto, že v sobě nemám víru odmala, se však na mé hledačské pouti pořád něčemu bránil rozum nebyl například schopen přijmout dogmata, obřadnost a strnulost v otázkách antikoncepce, celibátu či homosexuality. Toužila jsem po čisté víře, oproštěné od dvou tisíc let nánosů a zásahů více či méně moudrých smrtelníků, představovala jsem si víru ekumenickou, nedogmatickou, která by se vůči nikomu a ničemu nevymezovala, a v níž bych měla také svobodu pochybování a přemýšlení. Náhodné setkání s kvakerstvím mi nečekaně mé představy splnilo a vrchovatě je dál plní. Z trojice víra + rozum + pochybování, které se v životě neumím a ani nechci vzdát, vyplývá i můj přístup k Bibli. Ano, uznávám, že je to kniha knih, plná moudra, inspirace a faktů, o 9

10 kterých by měl vědět i člověk nevěřící, pokud se chce orientovat v literatuře, umění, architektuře, filozofii a jiných disciplinách, užívajících běžně biblické motivy, odkazy a citace. Ano, uznávám, že Nový zákon přináší kromě jiného záznamy o působení charismatického člověka, Ježíše Krista, jenž ohromným způsobem ovlivnil západní civilizaci. Ale zároveň si dobře uvědomuji, že pohled evangelistů na Ježíšův život byl určitě subjektivní a také při samotném vzniku Bible jako celku hrály roli subjektivní zájmové pohnutky v tom smyslu, které knihy do Písma zařadit a které vynechat. Rozum se mi tedy vzpouzí Bibli přijímat jako nedotknutelnou autoritu a objektivní zdroj pravdy. S čím má můj rozum další problém, je poplatnost době vzniku. Pokud byl Nový zákon sepsán před zhruba dvěma tisíci roky, musí nutně popisovat tehdejší život a dobové zvyky a tradice, které jsou podle mého názoru vesměs nepřenosné do současnosti. Za přenosné považuji morální poselství a zásady, i když ani v této oblasti nedokážu vše přijímat beze zbytku. Nemyslím si například, že Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. (Matouš 10,37) Cítím v té přímé řeči nepokoru; řekla bych, že láska je jedna a neměla by se odstupňovávat. Proto i Abrahamovu zkoušku a jeho poslušnost a ochotu obětovat svého syna Izáka pokládám za přehnanou krajnost. Některé biblické pasáže se zase příčí mému pacifismu: Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. (Lukáš 19,27). Těžko se též vyznat v ponaučeních, která si zjevně protiřečí; Vezměte tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven! (Lukáš 19,24) Tímto způsobem je oceněn hospodář, který úspěšně zmnožil majetek. Budiž, ale mám tedy tvrdě hospodařit, a tudíž bohatnout, když Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. (Lukáš 18,25)? V současnosti podle mne neobstojí kupříkladu kdo propouští manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. (Matouš 5,31) 10

11 Vzdor naznačeným výhradám má Bible své výsadní místo na mém nočním stolku a je mi utěšitelkou a zdrojem naděje (např. Kázání na hoře z Matoušova evangelia), pramenem moudrosti (např. Přísloví), nepřekonatelným vzorem vypravěčského umu (všechna podobenství) a příkladem zásadového postoje (Ježíš Kristus a jeho oběť na kříži). 5. V roce 1968 jsem se jako skaut často setkával s lidmi, jež byli zapálení do života podle Bible. Ve svých 17 letech jsem od známého mých rodičů, mniha kapucína, jenž byl několik let za svou víru zavřený v komunistických vězeních, dostal k narozeninám tehdy nový ekumenický překlad Bible. Měl jsem zájem si ji přečíst a tak asi za 2 roky jsem ji celou dočetl. Měl jsem tenkrát takový cíl nějak poznat, co lidé v mém okolí na ní vidí. Takže jsem ji celou přečetl. A nepochopil jsem ji. Může to být i tím, že jsem ji tenkrát nestudoval, pouze jsem se snažil ji co nejrychleji celou přečíst. (Mám takové tušení, že některé stránky jsem jen tak letmo přeběhl očima, řekl jsem si tam asi nic zajímavého nebude a otočil jsem list.) Chtěl jsem poznat, co některé lidi přitahuje k Bibli, snažil jsem se a dosud jsem to nepoznal. Podobně to mám i s jinými věcmi. Například snažil jsem se poznat, co lidi přitahuje k pivu či ke slivovici ani toto jsem za posledních 50 let neodhalil. Můj otec byl vždy náruživý fanda fotbalu přál jsem si, aby mne někdy bavil fotbal nebo nějaký sport tak jako mého tátu, ale ani toto se mi nepodařilo. Mám velice rád své rodiče, jež vycházejí z katolických tradic. V mnohých věcech obdivuji svého tátu. Ten již dvakrát přečetl celou Bibli a mnohem pozorněji než já, ale mám tušení, že ji také ještě nepochopil. Chodí (již mnoho let) za známými, za knězi apod., aby mu řekli svůj názor na něco z Bible často se s nimi pře, ohledně toho, jak to chápe on. 11

12 To já se ohledně Bible s nikým nepřu já to beru, že ji prostě nechápu. Podle mne si Bible v mnohém protiřečí. Je to soubor knih lidí, jež se vyznávají z toho jak oni vnímají Boha. Protože každý je jiný, tak Bůh ke každému promlouvá jinak. Beru Bibli jako knihu, která se snaží popisovat pravdu tak, jak to pisatelé cítili. Bibli beru jako inspiraci pro mnohé lidi. Protože věřím že Bůh (nebo něco vyššího, co nás přesahuje) je ukryt v každém v z nás, tak si myslím, že každý jeden člověk by mohl napsat nějaké svědectví, a kdyby taková měli po ruce ti, co určovali, co je a co není součást Bible, tak i mnohé myšlenky našich současníků by klidně mohly být součástí této knihy o Bohu. Podle mne mnohé citáty z díla Antoine de Saint-Exupéryho by pro svou hloubku a pravdivost mohly být do celosvětové Bible zařazeny. V průběhu své základní vojenské služby ( ) jsem hodně četl Malého Prince, Zemi lidí a také úryvky z Citadely od Exupéryho. Také jsem mnohé nepochopil, ale jistě mne to přivedlo blíže k Bohu nežli četba Bible. Od té doby (po vojně) již jsem nikdy systematicky nečetl Bibli. Často za mnou přišli lidé s nějakým úryvkem z Bible (například lidé od Svědků Jehovových). Většinou jsem si je vyslechl, ale málokdy jsem se s mimi přel o to, že já to vnímám nějak jinak (tak, jak to často dělává můj táta). Nijak moc mne nezajímá do detailu věrouka více mne zajímá, zda to čemu ti lidé věří, jim pomáhá žít. Pravdu poznání o Bohu podle mne mohou mít i primitivní indiánské kmeny v Amazonii, které nikdy Bibli nečetly a přitom pevně věří svému Bohu. Z Bible, co mne nejvíce zaujalo a čemu věřím, protože právě tak to je i podle mne, je toto: Miluj svého Boha nadevšechno. Miluj svého bližního jako sebe sama. MILUJ SVÉHO BOHA. Právě u těchto slov jsem došel před mnoha lety k vnitřnímu poznání, že každý jeden člověk má 12

13 v sobě svého vlastního Boha, kterého má milovat nadevšechno. Ten jeho osobní vlastní Bůh je jedinečný, je v něm i když je současně součástí jediného Boha na Zemi a je úplně jedno, jak jej kdo nazývá (Alláh, Universum, Jehova či Manitou). Mým povoláním je péče o lidi + masáže. Často, když se snažím pomáhat nějakému bezdomovci, nebo někomu, kdo mi něčím nevoní, tak si uvědomuji, že i v tomto člověku je Bůh, jenž zaslouží mou úctu. Toto vědomí Boha v každém člověku mi kolikrát dosti pomáhá při práci pečovatele, či maséra. K tomuto svému poznání Boha jsem přišel díky malému úryvku z Bible a proto nikdy nemohu říci, že Bible pro mne není důležitou knihou. 6. Bibli považuji za historickou knihu, která ovlivnila a dosud ovlivňuje miliony lidí na této planetě. Přečíst by si ji měl každý, i když jí není schopen rozumět. Nechali a nechávají se jí inspirovat mnozí umělci takřka ze všech zemí. Je zařazena dnes ke klasice, je součástí všeobecného vzdělání každého jednotlivce. Vyvolává v lidech silné emoce, lásku i nenávist. Na první pohled se zdá, že si mnohdy odporuje, ale podívá-li se člověk na věc z jiného hlediska, není tomu tak. Bible ovlivnila i můj život. Věnovala jsem se jí mnoho let. Jen mě mrzí, že je tolik výkladů a názorů a lidi nesjednocuje. Každá církev se drží toho svého a nechce ustoupit. Já jsem se tedy rozhodla, že se již nenechám ovlivňovat různými výklady, ale budu se řídit svým svědomím a zodpovídat za svůj život sobě a Bohu. Víra je ryze intimní věc a nepotřebuji tedy lidského prostředníka k tomu, abych našla cestu k Bohu. 7. Bible je kniha. Korpus rozličných textů, prošlých mnohými lidskými redakcemi, úpravami, vylučováním, spojováním. V tom by se mohla podobat například nějakému sborníku, nebo ledabylé 13

14 sbírce próz a filosofičtějších textů. V tom by mohla mít osud podobný mnoha jiným knihám. Jak víme, tak to zcela neplatí, osud Bible je jedinečný v tom, jakou roli sehrála v dějinách. Její starší část, Tóra a další části Starého zákona je kanonickou knihou židovstva, Nový zákon zase křesťanství. Tyto dva svazky byly spojeny do jednoho celku pod názvem Bible, o kterém bylo čím dál důrazněji říkáno, že nejde jen o knihu, ale o živé Slovo Boží. Bible se prohlásila za svatou, a ačkoliv většina lidí ji mohla číst až na sklonku renesance v překladech do národních jazyků a po vynálezu knihtisku, stala se čímsi posvátným, na co se přísahá, co se nezpochybňuje, z čeho se cituje pravda, která byla nazvána svatou. Co na tom, že je Bible plna výroků, které si navzájem protiřečí, co na tom, že například Starý zákon obsahuje pasáže nesmírně krutých rituálních předpisů (Leviticus) nebo přímo výzvy k vraždění jinověrců. Jak píše Robert Wright ve své knize Evoluce Boha, co se týče výzev k zabíjení, základní kniha islámu Korán vede v jejich počtu, Starý zákon zase v jejich brutalitě v Koránu je doporučováno vraždit pouze muže, ve Starém zákoně celé rodiny. V obou knihách jsou ale na jiných místech zase výzvy k všeobecné lásce. Jak se mohou pasáže vyzývající k vraždění shodovat s představou Boha lásky? Jak mohou být svaté? Pouze ortodoxní fanatici tyto otázky přehlíží a díky údajné svatosti potlačují vlastní přemýšlení, ba i svědomí. Ostatní křesťané i židé musí nutně Bibli brát historicky, jako lidské dílo. Ano, dílo lidských myslí a per, sice v některých částech ovlivněné Duchem svatým, tím je ovšem ovlivněna lidská tvorba vůbec, tedy i jiné knihy, filmy, sochy, obrazy atd. a to nejen ty s implicitně náboženskou tématikou. Duchem svatým je ovlivněn i sám život, který je také ve své podstatě dílem, tvorbou. Bylo a je dobře, že se ortodoxní svatost Bible postupně relativizovala. Prvním krokem bylo, že ji lidé vůbec mohli číst. Jaké bylo jejich překvapení, když například zjistili, že opulentní moc papeže v Bibli nijak zakotvena není (zde sehrála svatost a nedotknutelnost Bible od svých finálních redakcí svou pozitivní 14

15 úlohu, mocí a ekonomickou nadvládou prolezlá středověká, renesanční i barokní církev by jistě jinak něco o nutnosti papežství do svatého korpusu vepsala sami však měli ze svatosti strach). Možnost Bibli číst byla jedním z hlavních zdrojů reformace. Od osvícenství se zase začalo rozvíjet historické studium Bible, které přineslo nejeden zajímavý poznatek o okolnostech vzniku jednotlivých částí a jejich významu. Bibli je dobré číst, obsahuje kromě nechutných pasáží taky mnoho zajímavého a moudrého, dnes je ale nutno ji číst kriticky s vědomím historicko-politické podmíněnosti jejího vzniku. Osobně mám ze Starého zákona rád Genesis pro její mytologickou povahu, Píseň písní pro její lyričnost, knihu Kazatel pro její moudrost, Žalmy pro jejich básnivost a pokoru. Ze Starého zákona sehrála v mém životě ne zcela jednoznačně dobrou roli také Kniha Jobova, o které bych byl schopen napsat samostatnou esej, protože mnohá z jejích témat mám hluboce prožita. Četba evangelií však pro mě znamenala z Bible daleko nejvíc, v mé mysli vyvstal obraz jedinečného bohočlověka Krista, jehož příběh je plný moudrosti, lásky a také dobrodružství. Zasáhl mé srdce, od té doby pro mě Kristus platí za jeden z nejdůležitějších životních vzorů. Výklad jeho sdělení a jeho pochopení jsem si pak doplňoval jednak vlastními mystickými zážitky, jednak četbou některých křesťanských filosofů, z nichž jsou pro mě nejdůležitější Nikolaj Berďajev, Lev Šestov a Simone Weilová. Všichni tři vycházeli z mystických zkušeností a všichni přispěli k novému, nedogmatickému, ale o to víc z hlediska života pravdivému pojetí křesťanství, které je však v praxi málokdy a málokde realizováno. Z Nového zákona na mě ještě silně zapůsobily Skutky apoštolů, které pro mě byly vzrušujícím příběhem o skutečném silném přátelství, které překonává i smrt. Bible tedy pro mě znamená jednu z knih, která mě zasáhla. Nebyla však jediná a nedá se říct, že by byla ze všech ostatních nejdůležitější. Jakožto knihomol jsem od dětství přečetl stovky knih a to nejpodstatnější z Bible, tedy sdělení o lásce a vztahu k bližnímu (i kdyby byl daleko a z jiné kultury) a o možnosti 15

16 člověka skrze lidskost dospět k boholidství, mě roznítilo a zapálilo i z mnoha jiných knih. Bible je jedna z nich. Ovšem jen v některých svých částech, jiné její části mě silně odpuzují a nikdy bych na ni jako na nesourodý celek nebyl ochoten přísahat jako na svatou, ani k ní necítím žádnou extrémní úctu, která by byla silnější než ta, kterou cítím k ostatním podstatným knihám svého života. Vydávat Bibli za nezpochybnitelné Slovo Boží považuji za nebezpečný nesmysl, který nikdy nevede k ničemu dobrému (fundamentalistická hnutí typu Opus dei jsou toho jasným příkladem). Text: Kolektiv autorů Editor: Pavel Marušinec Čeští kvakeři Pražské shromáždění 2012 Kontakt: 16

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL

čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL Česká biblická společnost a Vyšehrad 2014 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy české republiky

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více