Čeští kvakeři a BIBLE. Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty? (George Fox)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští kvakeři a BIBLE. Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty? (George Fox)"

Transkript

1 Čeští kvakeři a BIBLE Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty? (George Fox)

2 2

3 Předmluva To, co držíte v ruce, je, jak doufáme, první sešit z budoucí řady, v níž se vždy několik různých lidí spřízněných s českým kvakerstvím vyjádří ke stejnému tématu. Jako první jsme vybrali téma Bible, přestože to není mezi kvakery ústřední téma. Kvakerství není založeno na tom, že by někdo v Bibli nalezl nějaké zapomenuté pravdy a přesvědčoval o jejich pravdivosti ostatní. Bible většinou není pro kvakery zdrojem autority, ale inspirace, případně potvrzení osobní zkušenosti. Důvodem, proč jsme toto téma vybrali, je to, že kvakeři bývají řazeni mezi křesťanské církve, konkrétněji a ne zcela správně mezi církve protestantské, a v těchto kruzích se silná vazba na Bibli předpokládá a vše další se od jejího chápání alespoň teoreticky odvíjí. Vzhledem k tomu, že přepokládáme, že budou následovat další témata, cítíme potřebu nejprve ukázat, že v kvakerství není tak úplně samozřejmé brát jako základ v přístupu k nim literu Bible, ale spíše Ducha, který inspiroval její autory tehdy a může promlouvat ke každému člověku i dnes. Autory příspěvků jsou lidé různého věku a pohlaví, lidé, kteří se sice většinou vzájemně znají, ale svoje příspěvky psali nezávisle na sobě, tedy aniž by viděli příspěvky ostatních. V kvakerství je ve srovnání s jinými proudy křesťanství mnohem méně pevně dáno, jak by měly věci správně vypadat, tedy v našem případě, jaký je ten oficiálně správný pohled na Bibli. Určujícím činitelem je osobní zkušenost jednotlivých kvakerů. To, co se tedy dále dočtete, není žádným oficiálním stanoviskem Náboženské společnosti Přátel ohledně toho, co si její členové a příznivci smějí nebo mají myslet o Bibli, ale pouze osobní pohledy jednotlivých Přátel. Po úvaze o tom, jakým způsobem jednotlivé příspěvky seřadit, jsme se rozhodli pro řazení podle jejich blízkosti tradičnímu křesťanskému pojetí. Přestože v tomto ohledu pokrývají jistou šíři pomyslné škály, je v kvakerství možno zajít ještě dále na obou koncích a je to kvakery vnímáno jako naprosto přirozené. 3

4 Námi zvolený způsob řazení tedy otevírá možnost pro čtenáře, kteří pocházejí z tradičního prostředí křesťanských církví, aby četli od prvního příspěvku postupně k poslednímu, a pro ostatní, aby začali příspěvkem posledním a pročetli postupně až k prvnímu. Doufáme, že oběma skupinám to pomůže v pochopení jednotlivých autorů. Pavel Marušinec, prosinec

5 1. Moje první setkání s Biblí předcházel poměrně dlouhý čas. Předcházela tomu zkušenost z obecné školy, asi druhé nebo třetí třídy (1937-8). V té době jsem navštěvoval školu zvanou reformní, pokusnou. Do této školy byly přihlašovány děti rodičů, kteří se nehlásili k žádné konfesi, na vysvědčení do kolonky vyznání psali bez vyznání. Tento vývoj byl motivován těmi, kdož před první světovou válkou byli členy katolické církve a v důsledku pohledu doby (rakouský trůn byl podporován církví atd.) z církve vystoupili. Ve škole se sice vyučovalo náboženství, ale nepovinně, a pro bezvěrce byl zřízen předmět laická morálka. Jeho náplní bylo především seznámení s biblickým základem vzdělanosti. Jako učebnice sloužila kniha Ivana Olbrachta Biblické příběhy, nádherně ilustrovaná. Byl to výběr některých v Bibli uvedených příběhů zaměřený na dětskou populaci. Učitel něco přečetl, něco jsme si přečetli my, nebylo to nezajímavé. Já jsem si pamatoval některé příběhy a snažil se získat víc vědomostí. Hovořili jsme s vrstevníky o různých událostech biblické doby, jednou mne kamarád vzal s sebou na evangelickou bohoslužbu, tam mne přednes a podání faráře plně zaujalo (nedělní škola). Přišla válka, vše bylo podvráceno, starosti o další rozšiřování znalostí šly úplně stranou a teprve po mnoha letech jsem se opět dostal k otázce já a Bible. Podnětem mi bylo setkání s velkým českým humanistou Přemyslem Pitterem, který založil útulek pro děti ulice a součástí jeho práce byly i bilbické hodiny pro starší děti a mládež (15-17 let). Byla to velká škola. Zde jsem se setkal s Biblí a snažil se porozumět obsahu, což se mi s ohledem na věk nedařilo. Občas jsem chodil na nedělní kázání evangelíků v naší čtvrti. Pomalu jsem sál moudrosti a snažil se o aplikace v denním životě. Jak jsem praktikoval své nesmělé kroky? Vybral jsem si některého představitele a seznámil se (s pomocí) s jeho myšlenkami, jeho činy, životem. Přeložil jsem si to na sebe a 5

6 snažil jsem se o aplikaci převést to do praxe. Musel jsem překonat některé zlozvyky, vyladit své chování, učení, denní život. Kupodivu se mi to dařilo! Pro mě byl vždy motivací eticko-sociální rozměr, pravda, nenásilí, dobro, láska. Tomu jsem se podřizoval svým jednáním, vztahem k okolí. Ve středním a vyšším věku jsem toto předsevzetí měl ve svém vnitřním programu, ne vždy ale byl pozitivně akceptován. Neodradilo mě to od jednou nastoupené cesty, což trvá do dneška. Moje další cesta byla nerovná, na bohoslužby jsem chodil pouze nepravidelně, vybíral jsem si, kdo má kázání a témata, která mě oslovovala, snažil jsem se v rozhovoru o maximální průnik do tématu. Přiznám se, že jsem poznal, že Bible je zajímavý nástroj pro vnímavého člověka, hlásím se k Prof. Hellerovi, že je to dobrodružné čtení na celý život. Nemám teologické vzdělání, ale pochopil jsem, co Bible znamená pro věřící i nevěřící. Je to studnice rad a moudrostí platných pro každou situaci, příhody, východiska. Nepravidelně čtu některé články z časopisu Křesťanská revue a kolikrát při četbě těchto článků nacházím paralely mezi svým myšlením a východisky Bible. Pro mne je Bible etickým kodexem, i když se někdy pracně dostávám k jádru věci. 2. S Biblí jsem se začala seznamovat zhruba od svých třinácti let, kdy se naše rodina začala zajímat o křesťanství. Jelikož jsme tehdy našli své místo ve společenství, které na Bibli klade velký důraz, zabývala jsem se jí velmi do hloubky a snažila se z ní pochopit úplně vše. Se zájmem jsem navštěvovala různé kurzy a semináře, jejichž cílem bylo vysvětlit nejrůznější problematické biblické pasáže. Velmi se mi líbilo, jak zkušení kazatelé dokáží vše vysvětlit, ukázat na souvislosti určitého biblického textu s jiným apod. Také jsem nabyla přesvědčení, že Bible dává odpověď na všechny otázky týkající se přírody, světa, života, 6

7 prostě všeho. Až časem jsem si začala všímat dvou věcí: jednak nejsem schopna přese všechny snahy vše v Bibli pochopit, dokonce jsem nacházela místa, která si protiřečila, a za druhé se svou oblíbenou kouzelnou formulkou Ale takhle je to v Bibli napsáno nelze při různých diskuzích mimo společenství podobně smýšlejících lidí obstát. Navíc jsem tak trochu pociťovala, že v tom všem hlubokém bádání se mi nějak vytrácí Bůh... Věřím, že to byl právě On, kdo mi přivedl do cesty lidi zcela jinak uvažující než já, díky nimž jsem se na Bibli začala dívat trochu jinak. Přestala jsem ji brát za doslovně nadiktovanou Bohem, ale za dílo lidí, kteří čerpali ze svých zkušeností s Bohem. Při četbě v současné době se snažím hodně přemýšlet nad tím, co autoři v době sepisování svých textů asi prožívali, co je k tomu psaní vedlo, co chtěli říct svým čtenářům a jak to vše chápat v současnosti, co s tím textem nebo lépe řečeno jeho obsahem mám dělat já. Je to pro mě sice těžká práce, mnohem těžší než ono mé původní biflování, co je kde v Bibli napsáno, jakou to má souvislost s jinými oddíly, co který symbol znamená apod., ale jakýkoli osobní objev mě jednak naplňuje velkou radostí, jednak mě nutí k dalšímu promýšlení. V takových chvílích mám pocit, jako by Bůh seděl přímo vedle mě a prostě jsme si spolu povídali. Nechci odsuzovat ani vyzdvihovat ani jeden z obou zmíněných přístupů k Bibli, kterými jsem si prošla či procházím. Ten první mě naučil se v Bibli orientovat, vědět, kde co najdu, díky němu jsem Bibli několikrát systematicky pročetla a získala tak o ní celkovou představu. Druhý způsob čtení mě vede k Bohu a dává mi impulzy k zamyšlení nad svým životem, nad tím, jak ho vést, jak se chovat k okolí. Bible je pro mě každopádně neodmyslitelnou součástí mé užší knihovny, kterou soustředím na nočním stolku, a v případě, že odjíždím někam na cesty, je jednou z prvních věcí, které se ocitnou na hromádce určené ke sbalení. Je to taková má věrná kamarádka, kterou chci mít vždy při sobě, protože ji ráda otevírám, ráda čtu a ráda nad jejími texty přemýšlím. 7

8 3. Ke svému dnešnímu pohledu na Bibli jsem došel dlouhým vývojem. Vyrostl jsem v nevěřící rodině a v dětství byla pro mě Bible stará zaprášená kniha plná pověr. Až později jsem si uvědomil, že jsem ji v té době nikdy neměl ani v ruce, natož abych si z ní něco přečetl. Když jsem se později stal věřícím, začal jsem automaticky brát Bibli doslovně jako Boží slovo vtělené do papíru, které nám Bůh seslal jako velikou a zamotanou hádanku a nechal nás, abychom si s ní lámali hlavu, a kdo ji správně rozmotá a v okamžiku smrti ji nebude mít zamotanou, toho Bůh odmění věčným zachováním jeho existence. Tahle víra mi vydržela asi devět let, ale pak přišel okamžik prozření, kdy jsem zakusil Boha, který byl pro mě do té doby spíš vzdáleným autorem té hádanky, a následně jsem pochopil, že Bůh je na naší straně a Bible není hlavolam a život soutěž v jeho řešení. Díky své zkušenosti s Bohem jsem poznal, že podobnou zkušenost měli různí lidé v různých dobách a snažili se ji popsat, jak uměli. Protože přímo to nejde, na popsání nadpozemského pozemský jazyk nestačí, používali, co se dalo. Příběhy, přísloví, písně, podobenství. Hlavně příběhy, u nichž nešlo o prosté zaznamenání toho, co se stalo, ale o to, ukázat na příběhu, jaký je Bůh, nebo přesněji, jak Boha znal autor toho textu. To, jestli se ten příběh stal přesně tak, jak je to popsáno, nebo se třeba i nestal vůbec, vidím jako nepodstatné. Vidím za těmi příběhy snahu vyjádřit plně nevyjádřitelné. Představuji si autory biblických textů, jak si lámou hlavu s tím, na čem ze svého okolí a doby vyjádřit tu svou zkušenost tak, aby je lidé jejich okolí a doby pochopili, nebo spíš aby ten jejich popis nasměroval jejich pohled určitým směrem. Oni měli zkušenost s Bohem a zaznamenali ji proto, aby lidi, kteří přijdou po nich mohli mít zkušenost se stejným Bohem. Ne nutně, aby měli stejný pohled na věci kolem sebe, jako třeba na to, jak do detailu vznikl svět, na to, kolik je možné mít manželek a jestli je možné vlastnit otroky. A čeho myslím, že by se zděsili nejvíc, kdyby lidé vyhlásili jejich slova 8

9 za svatá a neomylná a donekonečna je pitvali, místo aby se jimi nechali inspirovat k hledání. K hledání Toho, koho ta slova, někdy i velkou oklikou a nepřímo, popisují. Křesťané říkají, že Bible je inspirovaná kniha. Ve svém životě jsem slyšel o dvou druzích inspirace, o verbální, tedy že Bůh autorům Bible nadiktoval každé její slovo a oni je jen zapsali, a o myšlenkové, kde Bůh vkládá autorům do hlavy myšlenky a oni je formulují s použitím prostředků své doby a kulturního kontextu. Tohle pojetí je mi mnohem bližší, ale přesto přidávám ještě své třetí pojetí. Tedy ano, Bůh autory Bible inspiroval, ale zřídkakdy verbálně a pouze někdy myšlenkově. Nejčastěji je inspiroval samotnou svou existencí. Už jsem se setkal s tím, že prý svým volným pojetím Bibli snižuji. Není tomu tak. Já se nesnažím snížit Bibli, ale vyvýšit Boha, který jako by byl v myslích některých lidí v Bibli uvězněn. Bible je v mém životě nejlepší pomůckou na cestě k Bohu a s Bohem, ale není pomůckou jedinou, ani dokonalou. Dokonalý je pouze Ten, o kom pojednává a směrem k němuž se obrací. 4. Protože jsem nebyla ve víře vychována, ke kvakerům mě dovedla cesta přes katolictví a evangelictví. Možná právě proto, že v sobě nemám víru odmala, se však na mé hledačské pouti pořád něčemu bránil rozum nebyl například schopen přijmout dogmata, obřadnost a strnulost v otázkách antikoncepce, celibátu či homosexuality. Toužila jsem po čisté víře, oproštěné od dvou tisíc let nánosů a zásahů více či méně moudrých smrtelníků, představovala jsem si víru ekumenickou, nedogmatickou, která by se vůči nikomu a ničemu nevymezovala, a v níž bych měla také svobodu pochybování a přemýšlení. Náhodné setkání s kvakerstvím mi nečekaně mé představy splnilo a vrchovatě je dál plní. Z trojice víra + rozum + pochybování, které se v životě neumím a ani nechci vzdát, vyplývá i můj přístup k Bibli. Ano, uznávám, že je to kniha knih, plná moudra, inspirace a faktů, o 9

10 kterých by měl vědět i člověk nevěřící, pokud se chce orientovat v literatuře, umění, architektuře, filozofii a jiných disciplinách, užívajících běžně biblické motivy, odkazy a citace. Ano, uznávám, že Nový zákon přináší kromě jiného záznamy o působení charismatického člověka, Ježíše Krista, jenž ohromným způsobem ovlivnil západní civilizaci. Ale zároveň si dobře uvědomuji, že pohled evangelistů na Ježíšův život byl určitě subjektivní a také při samotném vzniku Bible jako celku hrály roli subjektivní zájmové pohnutky v tom smyslu, které knihy do Písma zařadit a které vynechat. Rozum se mi tedy vzpouzí Bibli přijímat jako nedotknutelnou autoritu a objektivní zdroj pravdy. S čím má můj rozum další problém, je poplatnost době vzniku. Pokud byl Nový zákon sepsán před zhruba dvěma tisíci roky, musí nutně popisovat tehdejší život a dobové zvyky a tradice, které jsou podle mého názoru vesměs nepřenosné do současnosti. Za přenosné považuji morální poselství a zásady, i když ani v této oblasti nedokážu vše přijímat beze zbytku. Nemyslím si například, že Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. (Matouš 10,37) Cítím v té přímé řeči nepokoru; řekla bych, že láska je jedna a neměla by se odstupňovávat. Proto i Abrahamovu zkoušku a jeho poslušnost a ochotu obětovat svého syna Izáka pokládám za přehnanou krajnost. Některé biblické pasáže se zase příčí mému pacifismu: Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. (Lukáš 19,27). Těžko se též vyznat v ponaučeních, která si zjevně protiřečí; Vezměte tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven! (Lukáš 19,24) Tímto způsobem je oceněn hospodář, který úspěšně zmnožil majetek. Budiž, ale mám tedy tvrdě hospodařit, a tudíž bohatnout, když Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. (Lukáš 18,25)? V současnosti podle mne neobstojí kupříkladu kdo propouští manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. (Matouš 5,31) 10

11 Vzdor naznačeným výhradám má Bible své výsadní místo na mém nočním stolku a je mi utěšitelkou a zdrojem naděje (např. Kázání na hoře z Matoušova evangelia), pramenem moudrosti (např. Přísloví), nepřekonatelným vzorem vypravěčského umu (všechna podobenství) a příkladem zásadového postoje (Ježíš Kristus a jeho oběť na kříži). 5. V roce 1968 jsem se jako skaut často setkával s lidmi, jež byli zapálení do života podle Bible. Ve svých 17 letech jsem od známého mých rodičů, mniha kapucína, jenž byl několik let za svou víru zavřený v komunistických vězeních, dostal k narozeninám tehdy nový ekumenický překlad Bible. Měl jsem zájem si ji přečíst a tak asi za 2 roky jsem ji celou dočetl. Měl jsem tenkrát takový cíl nějak poznat, co lidé v mém okolí na ní vidí. Takže jsem ji celou přečetl. A nepochopil jsem ji. Může to být i tím, že jsem ji tenkrát nestudoval, pouze jsem se snažil ji co nejrychleji celou přečíst. (Mám takové tušení, že některé stránky jsem jen tak letmo přeběhl očima, řekl jsem si tam asi nic zajímavého nebude a otočil jsem list.) Chtěl jsem poznat, co některé lidi přitahuje k Bibli, snažil jsem se a dosud jsem to nepoznal. Podobně to mám i s jinými věcmi. Například snažil jsem se poznat, co lidi přitahuje k pivu či ke slivovici ani toto jsem za posledních 50 let neodhalil. Můj otec byl vždy náruživý fanda fotbalu přál jsem si, aby mne někdy bavil fotbal nebo nějaký sport tak jako mého tátu, ale ani toto se mi nepodařilo. Mám velice rád své rodiče, jež vycházejí z katolických tradic. V mnohých věcech obdivuji svého tátu. Ten již dvakrát přečetl celou Bibli a mnohem pozorněji než já, ale mám tušení, že ji také ještě nepochopil. Chodí (již mnoho let) za známými, za knězi apod., aby mu řekli svůj názor na něco z Bible často se s nimi pře, ohledně toho, jak to chápe on. 11

12 To já se ohledně Bible s nikým nepřu já to beru, že ji prostě nechápu. Podle mne si Bible v mnohém protiřečí. Je to soubor knih lidí, jež se vyznávají z toho jak oni vnímají Boha. Protože každý je jiný, tak Bůh ke každému promlouvá jinak. Beru Bibli jako knihu, která se snaží popisovat pravdu tak, jak to pisatelé cítili. Bibli beru jako inspiraci pro mnohé lidi. Protože věřím že Bůh (nebo něco vyššího, co nás přesahuje) je ukryt v každém v z nás, tak si myslím, že každý jeden člověk by mohl napsat nějaké svědectví, a kdyby taková měli po ruce ti, co určovali, co je a co není součást Bible, tak i mnohé myšlenky našich současníků by klidně mohly být součástí této knihy o Bohu. Podle mne mnohé citáty z díla Antoine de Saint-Exupéryho by pro svou hloubku a pravdivost mohly být do celosvětové Bible zařazeny. V průběhu své základní vojenské služby ( ) jsem hodně četl Malého Prince, Zemi lidí a také úryvky z Citadely od Exupéryho. Také jsem mnohé nepochopil, ale jistě mne to přivedlo blíže k Bohu nežli četba Bible. Od té doby (po vojně) již jsem nikdy systematicky nečetl Bibli. Často za mnou přišli lidé s nějakým úryvkem z Bible (například lidé od Svědků Jehovových). Většinou jsem si je vyslechl, ale málokdy jsem se s mimi přel o to, že já to vnímám nějak jinak (tak, jak to často dělává můj táta). Nijak moc mne nezajímá do detailu věrouka více mne zajímá, zda to čemu ti lidé věří, jim pomáhá žít. Pravdu poznání o Bohu podle mne mohou mít i primitivní indiánské kmeny v Amazonii, které nikdy Bibli nečetly a přitom pevně věří svému Bohu. Z Bible, co mne nejvíce zaujalo a čemu věřím, protože právě tak to je i podle mne, je toto: Miluj svého Boha nadevšechno. Miluj svého bližního jako sebe sama. MILUJ SVÉHO BOHA. Právě u těchto slov jsem došel před mnoha lety k vnitřnímu poznání, že každý jeden člověk má 12

13 v sobě svého vlastního Boha, kterého má milovat nadevšechno. Ten jeho osobní vlastní Bůh je jedinečný, je v něm i když je současně součástí jediného Boha na Zemi a je úplně jedno, jak jej kdo nazývá (Alláh, Universum, Jehova či Manitou). Mým povoláním je péče o lidi + masáže. Často, když se snažím pomáhat nějakému bezdomovci, nebo někomu, kdo mi něčím nevoní, tak si uvědomuji, že i v tomto člověku je Bůh, jenž zaslouží mou úctu. Toto vědomí Boha v každém člověku mi kolikrát dosti pomáhá při práci pečovatele, či maséra. K tomuto svému poznání Boha jsem přišel díky malému úryvku z Bible a proto nikdy nemohu říci, že Bible pro mne není důležitou knihou. 6. Bibli považuji za historickou knihu, která ovlivnila a dosud ovlivňuje miliony lidí na této planetě. Přečíst by si ji měl každý, i když jí není schopen rozumět. Nechali a nechávají se jí inspirovat mnozí umělci takřka ze všech zemí. Je zařazena dnes ke klasice, je součástí všeobecného vzdělání každého jednotlivce. Vyvolává v lidech silné emoce, lásku i nenávist. Na první pohled se zdá, že si mnohdy odporuje, ale podívá-li se člověk na věc z jiného hlediska, není tomu tak. Bible ovlivnila i můj život. Věnovala jsem se jí mnoho let. Jen mě mrzí, že je tolik výkladů a názorů a lidi nesjednocuje. Každá církev se drží toho svého a nechce ustoupit. Já jsem se tedy rozhodla, že se již nenechám ovlivňovat různými výklady, ale budu se řídit svým svědomím a zodpovídat za svůj život sobě a Bohu. Víra je ryze intimní věc a nepotřebuji tedy lidského prostředníka k tomu, abych našla cestu k Bohu. 7. Bible je kniha. Korpus rozličných textů, prošlých mnohými lidskými redakcemi, úpravami, vylučováním, spojováním. V tom by se mohla podobat například nějakému sborníku, nebo ledabylé 13

14 sbírce próz a filosofičtějších textů. V tom by mohla mít osud podobný mnoha jiným knihám. Jak víme, tak to zcela neplatí, osud Bible je jedinečný v tom, jakou roli sehrála v dějinách. Její starší část, Tóra a další části Starého zákona je kanonickou knihou židovstva, Nový zákon zase křesťanství. Tyto dva svazky byly spojeny do jednoho celku pod názvem Bible, o kterém bylo čím dál důrazněji říkáno, že nejde jen o knihu, ale o živé Slovo Boží. Bible se prohlásila za svatou, a ačkoliv většina lidí ji mohla číst až na sklonku renesance v překladech do národních jazyků a po vynálezu knihtisku, stala se čímsi posvátným, na co se přísahá, co se nezpochybňuje, z čeho se cituje pravda, která byla nazvána svatou. Co na tom, že je Bible plna výroků, které si navzájem protiřečí, co na tom, že například Starý zákon obsahuje pasáže nesmírně krutých rituálních předpisů (Leviticus) nebo přímo výzvy k vraždění jinověrců. Jak píše Robert Wright ve své knize Evoluce Boha, co se týče výzev k zabíjení, základní kniha islámu Korán vede v jejich počtu, Starý zákon zase v jejich brutalitě v Koránu je doporučováno vraždit pouze muže, ve Starém zákoně celé rodiny. V obou knihách jsou ale na jiných místech zase výzvy k všeobecné lásce. Jak se mohou pasáže vyzývající k vraždění shodovat s představou Boha lásky? Jak mohou být svaté? Pouze ortodoxní fanatici tyto otázky přehlíží a díky údajné svatosti potlačují vlastní přemýšlení, ba i svědomí. Ostatní křesťané i židé musí nutně Bibli brát historicky, jako lidské dílo. Ano, dílo lidských myslí a per, sice v některých částech ovlivněné Duchem svatým, tím je ovšem ovlivněna lidská tvorba vůbec, tedy i jiné knihy, filmy, sochy, obrazy atd. a to nejen ty s implicitně náboženskou tématikou. Duchem svatým je ovlivněn i sám život, který je také ve své podstatě dílem, tvorbou. Bylo a je dobře, že se ortodoxní svatost Bible postupně relativizovala. Prvním krokem bylo, že ji lidé vůbec mohli číst. Jaké bylo jejich překvapení, když například zjistili, že opulentní moc papeže v Bibli nijak zakotvena není (zde sehrála svatost a nedotknutelnost Bible od svých finálních redakcí svou pozitivní 14

15 úlohu, mocí a ekonomickou nadvládou prolezlá středověká, renesanční i barokní církev by jistě jinak něco o nutnosti papežství do svatého korpusu vepsala sami však měli ze svatosti strach). Možnost Bibli číst byla jedním z hlavních zdrojů reformace. Od osvícenství se zase začalo rozvíjet historické studium Bible, které přineslo nejeden zajímavý poznatek o okolnostech vzniku jednotlivých částí a jejich významu. Bibli je dobré číst, obsahuje kromě nechutných pasáží taky mnoho zajímavého a moudrého, dnes je ale nutno ji číst kriticky s vědomím historicko-politické podmíněnosti jejího vzniku. Osobně mám ze Starého zákona rád Genesis pro její mytologickou povahu, Píseň písní pro její lyričnost, knihu Kazatel pro její moudrost, Žalmy pro jejich básnivost a pokoru. Ze Starého zákona sehrála v mém životě ne zcela jednoznačně dobrou roli také Kniha Jobova, o které bych byl schopen napsat samostatnou esej, protože mnohá z jejích témat mám hluboce prožita. Četba evangelií však pro mě znamenala z Bible daleko nejvíc, v mé mysli vyvstal obraz jedinečného bohočlověka Krista, jehož příběh je plný moudrosti, lásky a také dobrodružství. Zasáhl mé srdce, od té doby pro mě Kristus platí za jeden z nejdůležitějších životních vzorů. Výklad jeho sdělení a jeho pochopení jsem si pak doplňoval jednak vlastními mystickými zážitky, jednak četbou některých křesťanských filosofů, z nichž jsou pro mě nejdůležitější Nikolaj Berďajev, Lev Šestov a Simone Weilová. Všichni tři vycházeli z mystických zkušeností a všichni přispěli k novému, nedogmatickému, ale o to víc z hlediska života pravdivému pojetí křesťanství, které je však v praxi málokdy a málokde realizováno. Z Nového zákona na mě ještě silně zapůsobily Skutky apoštolů, které pro mě byly vzrušujícím příběhem o skutečném silném přátelství, které překonává i smrt. Bible tedy pro mě znamená jednu z knih, která mě zasáhla. Nebyla však jediná a nedá se říct, že by byla ze všech ostatních nejdůležitější. Jakožto knihomol jsem od dětství přečetl stovky knih a to nejpodstatnější z Bible, tedy sdělení o lásce a vztahu k bližnímu (i kdyby byl daleko a z jiné kultury) a o možnosti 15

16 člověka skrze lidskost dospět k boholidství, mě roznítilo a zapálilo i z mnoha jiných knih. Bible je jedna z nich. Ovšem jen v některých svých částech, jiné její části mě silně odpuzují a nikdy bych na ni jako na nesourodý celek nebyl ochoten přísahat jako na svatou, ani k ní necítím žádnou extrémní úctu, která by byla silnější než ta, kterou cítím k ostatním podstatným knihám svého života. Vydávat Bibli za nezpochybnitelné Slovo Boží považuji za nebezpečný nesmysl, který nikdy nevede k ničemu dobrému (fundamentalistická hnutí typu Opus dei jsou toho jasným příkladem). Text: Kolektiv autorů Editor: Pavel Marušinec Čeští kvakeři Pražské shromáždění 2012 Kontakt: 16

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE Triality, 2000 - SLOVO NA ÚVOD - OSOBNI KONVERZE JAKO DETEKTIVKA DUCHA Kniha manželů Halinových je autobiografickým svědectvím, rodinným románem,

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE 27. 29. 1. 2006 Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého

Více

Věřím, že roku 2017 Bůh

Věřím, že roku 2017 Bůh Úvodní slovo Probuďte se! Věřím, že roku 2017 Bůh zvítězí nad světem, pravil mi jeden stařičký farník. Bude to totiž 100 let od fatimského zjevení. Ten dobrý muž je smutný nad stavem dnešního světa, nad

Více

45 / prosinec. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s.

45 / prosinec. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s. 45 / prosinec 2011 časopis Křesťanského společenství o.s. Obsah Je libo 2v1 anebo 3v1?...2 Zamyšlení o roli svědectví v životě víry...3 Prožili jsme malý zázrak...4 Význam svědectví o víře jak by mělo

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

GRANO SALIS NETWORK 2004. http://www.granosalis.cz/

GRANO SALIS NETWORK 2004. http://www.granosalis.cz/ Seznámení Tématický výběr z portálu GRANO SALIS Obsah: Když se dva milují Otevřený dopis mému budoucímu manželovi Když nám muži zženštili a ženy se stali mužatkami Lépe s věřícím Opravdu záleží na tom,

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Muchová Modlitba v rodině Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: Mgr. Petr Jandejsek, M.A. 2013 Prohlašuji, že jsem

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? www.milujte.se 6/2008 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Řím 8,31 Obsah: Milovaní čtenáři! šesté číslo

Více

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon)

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Bartoloměj M. Čačík JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Jihlava 2007 Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ Rozhovor s JAKUBEM BRDÍČKEM, učitelem na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí Nejprve se nám trochu představ. Pocházím z nevěřící rodiny, kde nikdy nebyl živý vztah k náboženství,

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více