Hejčínské OKO PROSINEC Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16)

2 Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce, je poněkud obsáhlejší než obvykle. Šéfredaktor Daniel Dehner říkal, aby bylo o Vánocích co číst. Myslím si, že většinu překvapí a potěší pozdrav bývalého faráře otce Norberta. Kromě informací o svém nynějším působení a činnosti v klášteře v Kostelním Vydří přidává též povídání o svaté Terezii z Avily, na níž je, troufám si říci, největší odborník z našeho řeholního společenství. Neméně zajímavé jsou příspěvky, které bych nazval ze života farníků. Voršilka sestra Janina se s námi dělí o své zkušenosti z působení v Senegalu a o zamyšlení na téma Neposkvrněná. S Janou Werdichovou můžete nahlédnout do oblasti sociálního podnikání. Najdete zde také články ze života farnosti. Informace týkající se hejčínské scholy a zpěvu v kostele, připravované Tříkrálové sbírky a statisticky zpracované výsledky sčítání věřících, které proběhlo v říjnu při nedělní bohoslužbě. Pomocí k duchovnímu prožívání adventu pro někoho může být putování obrazu Svaté rodiny, které se letos opět uskuteční, anebo přesunutí čtvrteční večerní lampičkové bohoslužby na úterý ráno. Vstupujeme do doby adventní, která má svůj jedinečný ráz. Čekáme a modlíme se za příchod Ježíše a jeho království v plnosti. Kéž se naše skryté i viditelné volání po Ježíšově příchodu stane v letošním adventu intenzivnější a radostnější. Maranatha! Přijď, Pane Ježíši! (Zj 22,20) P. Marian 2

3 Advent Sestra Janina, voršilka, která nedávno přišla do hejčínské farnosti, byla svého času na misiích v Senegalu. Tuto zemi přibližuje také v následujících úvahách o adventu a Neposkvrněné. Senegalská životní zkušenost může i nám přinést novou inspiraci. Advent. Slovo, které tak dobře známe. Ale jdeme do hloubky jeho smyslu? Možná, že to nebude zbytečně vynaložené úsilí, sejít do jeho hlubin. Zkusme to. Doba naděje Dne 20. listopadu 2011 řekl Svatý otec Benedikt XVI. v Beninu, že Maria je Matkou naděje pro africký kontinent, tedy i pro 3

4 Senegal. Co taková naděje v každodenním životě znamená pro Senegalce? Co ji živí? Ne snad lidská solidarita? Lidé v Africe jsou materiálně chudí, to je částečná pravda, ale jsou bohatí lidskou solidaritou, jsou vnímaví k potřebám jiného, svého bratra Afričana. Jeden příklad. Ve vesnicích, zvláště v těch malých, se lidé znají. Vědí o sobě hodně. Jestliže si všimnou, že někdo neměl nic k jídlu, brzy ráno nebo navečer přinesou takové rodině jídlo v kalabase a položí ji za domem, aby náhodou neurazili, a zamaskují osobu, která se o pokrm postarala. Neznali evangelium, ale v jejich srdcích byla a je přirozená láska k člověku. A teď v adventu se Maria, ochránkyně chudých v duchu, zdá být obklopena velkým počtem obyčejných srdcí, podle vzoru chudé vdovy z chrámu, která se k ní modlí růženec a doufá. V Senegalu je růženec velmi populární modlitba. Chudý a přesto bohatý důvěrou Senegalci jsou svázáni s půdou. Je jejich i naší matkou živitelkou. Na ní hodně záleží, ačkoliv ne všechno. Věděli a nadále věří a vědí, že vzrůst, úrodnost záleží na někom jiném. Proto se modlili ke svým bohům podle víry a doufali, že pomoc přijde od ducha. Neměli banky. Nestarali se ve svých úvahách o zítřek. Říkali: Yalla, Yalla bahna. (Bůh je dobrý.) Věřili v budoucnost podle svého. Naivní víra? Možná. Teď mnoho Senegalců zná Krista, jeho moc a dobrotu. Situace se změnila. Nedůvěřují prázdnotě, ale osobě skutečného Boha. Ten živý Bůh přijde a přichází k nám každodenně, skrze velikou bránu světa, čili skrze Marii. Bůh přišel na svět skrze Marii. Toto je pro ně i pro nás adventní neděle. Můžeme si pro sebe opakovat slova Svatého otce Benedikta XVI.: Teď v adventě doufej a povstaň. 4

5 Jdu vám připravit místo, pravil Kristus. Po smrti jdeme do domu Otcova, v to doufáme. Ale opravdu v to všichni lidé věří, všichni stejně? Podívejme se pozorně. Věření, ale ne opravdová víra? Jak víme z historie a především z filozofie, lidé od úsvitu dějin hledali počátek existence. Ve věření přírodního náboženství lidí v Senegalu je duch, veliký a mocný, na kterém všechno záleží, ke kterému je možné, a dokonce potřebné se obrátit o pomoc. Žádají tedy často, když říkají majma, majma, což znamená dej mi, dej mi dobrou úrodu, dobrou ženu apod. Prosba směřuje k velikému duchu. Duch zatím neodpovídá jako v naší Bibli. Lidé nemají zapsané jeho slovo. Neslyší odpověď. Vytvářejí si nejrůznější podoby své víry. Věří, že po smrti duše spěchá do místa, kde žijí jejich rodinní předkové. Každá rodina má své vlastní předky. Duše předků se zajímají o osud žijících z rodiny. Členové rodiny jsou povinni ve svém životě tady na zemi s radami zemřelých postupovat podle morálních zásad vlastního klanu. Lidé věří, že pokud některý člen rodiny postupuje špatně, mohou ho předkové napomenout skrze nějaké neštěstí. Odtud vládne strach. Říká se, že strach má velké oči. Ale toto úsloví je v Africe velmi aktuální. Ježíš po zmrtvýchvstání opakoval: Pokoj vám! Pokřtěný je obdarován Kristovým pokojem. To On nás osvobodil od strachu. Jak veliký dar jsme dostali! Ten dar můžeme ocenit a prožívat mnohem více tam, daleko, při setkání se strachem místních lidí. Setkání se smrtí Když umře mladík, dívka nebo dítě připisuje se smrt nejčastěji zlé vůli člověka. Říkají, že mu někdo snědl duši. Začíná hledání viníka. Jak ho najít? Cestou podezření. Problém teprve začíná... 5

6 Když zemře velmi starý člověk, je v rodině a v okolí velká radost. Dlouhý a dobrý život se považuje za požehnání, protože takový člověk byl obdařen moudrostí. Moudrý člověk je ten, kdo kromě jiného cituje hodně přísloví. Přísloví jsou vždy vyjádřením moudrosti dané společnosti. Poté, co je stařec pochován v hrobě, připraví jeho rodina velikou hostinu. Zabijí vola nebo ještě jiné zvíře a společenství celé vesnice slaví tancem po celou noc. Stáří a životní moudrost byla ceněna. Bohužel, dnešní mentalita, které všeobecně chybí úcta k životu, a zvláště ke stáří, proniká prostřednictvím masových sdělovacích prostředků dokonce i na venkov. Doopravdy se my, kteří máme v paměti, že naše Evropa přinesla skutečnou víru do Afriky, zdokonalujeme v moudrosti? sestra Janina OSU Neposkvrněná V pondělí 8. prosince budeme prožívat její svátek. Slovu neposkvrněná není tak lehké porozumět. Hledejme pomoc u jiných. Srdce zapálené láskou Kdysi dávno, během setkání nad Biblí, jsme položili P. Jankowskému, benediktinovi z Týnce u Krakova (už nežije), otázku: Co znamená mít čisté srdce? Odpověděl nám: Čisté srdce, to není kousek bílého papíru, ale srdce zapálené láskou. Můžeme ještě dodat: láskou Ducha Svatého. Takovou láskou, láskou od věků, silnější než smrt, bylo obdarováno Neposkvrněné Srd- 6

7 Bartolomé Esteban Perez Murillo ( ): Neposkvrněné Početí ce Panny Marie. Od chvíle svého ano dovolila Duchu Svatému plynout skrze své srdce, po celé věky, i teď nadále, vylévat ohnivou řeku lásky na všechny národy, které už Ježíše poznaly prostřednictvím křtu. Nemůžeme snad říci, že kde je Maria, tam je přítomnost Ducha Svatého? Něco z té přítomnosti Ducha Svatého mají a měly by mít řeholní sestry. Protože ty vposledku odevzdávají celou svoji osobu samotnému Ježíši Kristu. Nemají vedle sebe druhou svíci jako vdané ženy. Proto musí do sebe přijímat paprsky Ducha Svatého, aby se den ze dne stávaly tak jako Maria Boží přítomností uprostřed bratrů a sester Božího lidu. Dcery Neposkvrněného Srdce Panny Marie Biskup Kobes, Francouz, jeden z prvních biskupů senegalské církve, dobře pochopil, že černí kněží a také společenství církve mají potřebu sestry. Matka Boží setrvávala v modlitbě a podporovala v jednotě a ve službě církev v Jeruzalémě. Ta se sotva zrodila. Stejně tak i mladá církev v Senegalu měla potřebu řeholních sester. Proto biskup Kobes v druhé polovině 19. století založil novou místní kongregaci a odevzdal ji Matce Boží. Odtud pochází název Dcery Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Pro církev 7

8 jsou nedocenitelné. Kdo zná lépe než Senegalka mentalitu vlastního národa a jeho potřeby? Sestry pracují všude v kancelářích biskupů, spolupracují s kněžími ve farnostech, a to způsobem velmi důkladným a plodným. Založily školy, formují svá povolání, pracují ve vydavatelství církevního periodika, citlivě se uplatňují ve zdravotních střediscích. Jedna z nich dokonce získala doktorát v oboru lékařství. Duch Svatý mění lidi tam kdesi daleko. Děkujme mu spolu s Neposkvrněnou. sestra Janina OSU Rorátní lampičková mše svatá Čtvrteční večerní mše svatá v adventě v Hejčíně byla v posledních letech tzv. lampičková, neboť děti přicházejí do kostela s rozsvícenými lampičkami, které pokládají k obětnímu stolu. Na pastorační radě farnosti jsme se domluvili, že pro letošní advent zkusíme změnu. Čtvrteční lampičkové mše svaté se přesunou na úterý ráno. Každé úterý v době adventní, tzn , , a bude v kostele ráno v 6.30 hodin rorátní mše svatá, která bude končit nejpozději v 7 hodin. Poté bude možnost posnídat a vypít teplý čaj v místnosti nad sakristií před cestou do školy či do práce. Je dobré si přinést snídani připravenou z domova. Kdyby někdo přinesl upečenou buchtu či koláč, určitě udělá na začátku dne ostatním radost. Děti si samozřejmě mohou přinést své lampičky. Srdečně všechny zveme ke společnému slavení rorátní mše svaté! P. Marian 8

9 Putování Svaté rodiny Po loňských pozitivních ohlasech putování obrazu nazaretské rodiny jsme se rozhodli v pastorační radě farnosti to zopakovat i během letošního adventu. Vše bude probíhat jako vloni, jen s menší obměnou. Dřevěný reliéf Svaté rodiny, který minulý rok putoval Hejčínem, letos bude putovat po Horce a po Křelově. Tamější ikona Svaté rodiny bude pro změnu putovat po Hejčíně. Pro připomenutí pár základních informací: O co půjde? Na první neděli adventní (30. listopadu) se kromě adventních věnců požehná i obraz Svaté rodiny, který poputuje od rodiny k rodině během doby adventní až do středy 24. prosince. Může to být vyjádření naší ochoty nabídnout střechu nad hlavou nazaretské rodině, aby se neopakovalo, že se pro ně nenašlo místo pod střechou (srov. Lk 2,7). Takovéto navštívení nazaretské rodiny nás může ujistit o tom, že naše rodina není sama na to, co prožívá, ať již radostného, nebo těžkého ve všedních i svátečních dnech. Bůh, který se stal člověkem, přinesl na prvním místě spásu do rodin a moje rodina patří mezi ně! Rád bych každému z vás dopřál, abyste i vy mohli slyšet Ježíšova slova Dnes musím zůstat v tvém domě a zakusili, jaké to je, když Dnes přišla do tohoto domu spása (srov. Lk 19,5.9). Jak se konkrétně zapojit? V kostele v Hejčíně bude tabulka s rozpisem na jednotlivé dny, kam se můžete zapsat. K vámi zvolenému termínu 9

10 napíšete své jméno, adresu a telefon. Tato tabulka se bude přenášet na web farnosti, aby i ve všedních dnech byl přehled o vytíženosti a abyste věděli, komu budete předávat obraz Svaté rodiny. Na webu farnosti bude uvedeno u data jen jméno bez adresy a telefonního kontaktu. Pokud budete potřebovat kontakt na člověka, kterému budete předávat obraz, tak napište na farní Zapojit se mohou nejen rodiny s dětmi, ale i ti, kterým děti již odrostly, nebo i ti, kteří žijí sami. Uvidí se, kolik z nás se do toho zapojí. Může se stát, že některé dny budou volné, že se na ně nikdo nenapíše. To znamená, že v těch dnech zůstane nazaretská rodina u posledně napsaného, dokud nenastane čas jít zase o dům dál. Jak bude probíhat předání obrazu? Při putování obrazu se bude počítat s židovským počítáním času, které známe z liturgie. Po západu slunce začíná nový den. Tak například slavení narození Ježíše Krista dne 25. prosince slavíme již večer 24. prosince nebo Ježíšovo nedělní vzkříšení slavíme již v sobotu večer. V našem případě to bude znamenat, že kdo se napíše napří- 10

11 klad na úterý 2. prosince, bude již v pondělí večer 1. prosince očekávat navštívení nazaretské rodiny. Ten, kdo bude mít obraz Svaté rodiny před vámi, vás bude dopředu kontaktovat a domluví se na konkrétním čase, kdy k vám obraz přinese. Je dobré připravit místo, kam se obraz položí takový modlitební koutek. Může to být například stůl opřený o stěnu, na který obraz postavíte a opřete ho o stěnu. Nebo obraz položíte na podlahu a opřete o stěnu. Před obraz můžete umístit adventní věnec či svíci. Poté, co umístíte obraz ve svém domově, se můžete u něho všichni společně pomodlit i s těmi, kdo vám ho přinesli. Způsob a délku modlitby nechávám na vás, na vašich možnostech. Můžete například zazpívat zpěv Ejhle, Hospodin přijde nebo jinou píseň z kancionálu či nějaký zpěv z Taizé. Zůstat chvíli v tiché adoraci. Přečíst biblický úryvek, třeba ten, který se zrovna v ten den čte při bohoslužbě (najdete na Vlastními slovy poděkovat, svěřit prosby. Pomodlit se modlitbu sv. Jana Pavla II. za rodiny. Pomodlit se modlitbu Otče náš a Zdrávas, Maria nebo desátek růžence. Poprosit o požehnání pro své rodiny, domovy, farnost... Možností, jak společně prožít chvíli před obrazem Svaté rodiny, je mnoho. Záleží opravdu na vás a na vzájemné domluvě. Co s obrazem doma? U obrazu Svaté rodiny se můžete večer a ráno sejít ke společné modlitbě, popřípadě během dne se pomodlit i individuálně. Pomodlit se růženec, přečíst si kousek z Písma, zůstat v tiché modlitební chvilce... A až přijde čas, tak pokud možno celá rodina doprovodit nazaretskou rodinu o dům dál. 11

12 Horka a Křelov Horka a Křelov budou mít vlastní putování reliéfu Svaté rodiny. V Křelově bude putování reliéfu první dva týdny adventu, poté bude v Horce nad Moravou. Přihlašovat se bude v kostele v Horce a v Křelově. Kontaktní osoba pro Horku je Jan Dvorský a pro Křelov Jiří Labounek. P. Marian Sbírka na biblické dílo Téměř každý měsíc slyšíme v kostele oznámení, na jaký účel se bude konat nedělní sbírka. Česká biskupská konference vyhlašuje účelově vyhlášené sbírky, které jsou pro farnosti závazné a jimiž se projevuje naše křesťanská solidarita. Mezi takové sbírky patří Svatopetrský haléř, sbírka na bohoslovce, charitu, misie, církevní školství, křesťanská média (TV Noe a Proglas). Vedle toho naši biskupové doporučují konat ve farnostech sbírku na křesťany žijící ve Svaté zemi a na biblické dílo. Po domluvě s ekonomickou radou farnosti bych vám rád přiblížil sbírku na biblické dílo, která se v naší farnosti koná pravidelně při nedělní bohoslužbě v době adventní. Základním účelem této sbírky je podpora šíření Božího slova. V naší zemi to má následující konkrétní podobu: 25 % této sbírky jde Českému katolickému biblickému dílu (ČKBD) a 75 % České biblické 12

13 společnosti (ČBS). Do této sbírky se zapojují i křesťané z jiných církví, ale jejich příspěvek směřuje samozřejmě pouze do ČBS. ČKBD je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především pomáhat lidem v naší zemi lépe porozumět Písmu svatému. K její činnosti patří vytváření metodik a pomůcek pro praktickou práci s Biblí, organizování biblických kurzů pro různé skupiny. Známý je kurz výroby biblických postaviček. Dále vytváří rozhlasové pořady s výkladem nedělních liturgických čtení, které vysílá Radio Proglas. Texty jsou zveřejněny na jejich stránkách a mohou pomoci k hlubšímu porozumění biblických textů. Více informací na ČBS je nezisková organizace, která slouží křesťanským církvím jako občanské sdružení, jehož předmětem činnosti je šíření a distribuce Písma svatého za dostupné ceny. Z toho důvodu vydává, dováží a šíří rozmanité pomůcky ke studiu a k porozumění Písma svatého. Dále podporuje tradiční a ekumenické překlady Bible do češtiny i do jiných jazyků. Podíl sbírky na biblické dílo, který připadne ČBS, je použit na podporu biblických překladů v chudých zemích celého světa. Z letošní sbírky se tak podpoří překladatelské projekty v Africe. Jedná se o domorodé jazyky, do kterých dosud Bible nebyla přeložena. Konkrétně se podpoří v Sierra Leone překlad Nového zákona do jazyka sherbo, na kterém se pracuje s několika přerušeními od roku Tento překlad by měl být dokončen v roce V Tanzanii bude podpořen překlad Bible do jazyka kimachame. Ten byl zahájen v roce 1993, v roce 2000 byl vydán Nový zákon, celý překlad by měl být dokončen v roce Třetí zemí v Africe, kam bude směřovat část sbírky, je Angola. Letos se podpoří překlad do tamního jazyka lucazi. Překlad celé Bible byl zahájen v roce 1999, dokončení je plánováno na rok 13

14 2021. Tímto jazykem mluví asi obyvatel Angoly. Překlad byl přerušen občanskou válkou. Více informací najdete na Na závěr připomeňme, že letošní sbírka na biblické dílo se uskuteční v neděli 7. prosince. P. Marian Štědrovečerní stůl pro bezdomovce Milé farní pekařky! Opět se na Vás obracím s prosbou o pomoc Charitě Olomouc se štědrovečerním stolem pro bezdomovce. Prosím, upečte o něco málo více cukroví a nadbytek přineste v neděli 21. prosince do kostela v Hejčíně. Budu mít nachystaný koš jak na mši svaté v 7 hodin, tak v 10 hodin. Mnohokrát Vám děkuji za ochotu pomoci potřebným. Přeji krásný adventní čas. Jana Werdichová Tříkrálová sbírka 2015 Přichází doba dlouhých nocí a krátkých dnů, kdy jsme mnohdy unaveni chůzí neveselou, potemnělou ulicí. Vracíme se domů, kde je teplo, máme si kam sednout, můžeme si číst, modlit se, děkovat za vše, co máme. 14

15 Jsou ale tací, co musí děkovat za to, co my jim dáme. I když je zrovna nepustíme domů, vytvoříme jim jiskřičku naděje. Je to jedna ze tří božských ctností. Přežijí i tuto zimu a snad i další rok. A my možná neuslyšíme ani poděkování. A dokonce si myslím, že je snad i lepší říct: Pane, děkuji Ti, že jsi mi dal dnes příležitost stát se jedním z tvých služebníků a obdarovat maličkostí toho chudáka. Toho, na něhož je dnes pořádána sbírka. Vždyť je to jednou za rok. Je svátek Tří králů. A králové ve své neochvějné víře také nesli dary z velké dálky. Obdarovávat někoho je pro nás mnohdy velikým tajemstvím. Přemýšlíme nad tím, kdo, komu a kolik. A stále se vrací i myšlenky, jak se s těmi hřivnami naloží. Ale řeknu vám, on je ten rok tak krátký. Hřivny jsou dozajista zúročeny. Začátkem ledna zase vyjdou skupinky dětí Tříkrálové sbírky k vašim dveřím. Dejme jim ty hřivny, abychom si mohli někdy potom říct o úrok... Přeji krásnou a požehnanou adventní dobu. Oldřich Chytilík 15

16 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (z Avily) Letos o svátku sv. Terezie od Ježíše jsme vstoupili do jubilejního roku této karmelitky, světice a učitelky církve (15. října října 2015). V příštím roce, přesně 28. března, si totiž připomeneme 500. výročí jejího narození. Co nám může tato žena, řeholnice, jež žila v době a kultuře tak vzdálené té naší, říci dnes? Určitě mnoho! Je učitelkou vnitřního života nebo také vnitřní modlitby, jako Terezie od Ježíše jako ochránkyně sester karmelitek (kresba ze 17. století) důvěrného přátelského vztahu s Bohem, který se v Ježíši Kristu stal člověkem a který zve všechny lidi k hlubokému přátelství se sebou. Její definice vnitřní modlitby se stala součástí Katechismu katolické církve: Vnitřní modlitba pro mne není nic jiného než důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor»mezi čtyřma očima«s Tím, od něhož víme, že nás miluje. 1 Doba, ve které žijeme, je jiná, ale principy hlubokého křesťanského duchovního života zůstávají stejné, protože ten, který nás k takovému životu zve a uschopňuje Ježíš, zůstává tentýž včera i dnes i navěky 2. 1 Život 8,5. 2 Řím 13,8. 16

17 Když myslíme na Terezii od Ježíše s odstupem času, když uvážíme ona staletí, která nás dělí od jejího pozemského života, v nichž její cesta a její nauka nesly a nesou dodnes tak bohaté ovoce, musíme mít dojem, že Terezie byla mimořádnou osobností. A možná i pocit, že my jsme obyčejní, průměrní, slabí... a třeba i pro Boha nezajímaví. To, co mě na Terezii zvlášť fascinuje, je, že ona sama velikost nikdy nehledala. Neuskutečňovala ve svém životě to, co v její době bylo pokládáno za veliké a svaté. Její neteř Terezita o ní říká: Má teta byla tak plná života a tak nenucená, že lidé si to neuměli srovnat s její velkou svatostí. Terezie měla odvahu kráčet svou vlastní cestou svatosti. Během svého života měla nepřátele i v řadách církevních autorit. Nuncius Sega, odpůrce Tereziiny reformy, o ní říká: Je to ženská, která kolem sebe šíří jen nepokoj. Pořád někde courá, je neposlušná a zatvrzelá. Pod rouškou zbožnosti vymýšlí falešné nauky, proti nařízení tridentského sněmu a proti vlastní řeholi porušuje klauzuru. A aby toho nebylo málo, vyučuje jako nějaký univerzitní profesor, ačkoli sv. Pavel říká, že ženám není dovoleno učit. Když Terezie umírá, její smrt se nepodobá triumfálnímu vystoupení na nebe v ohnivém voze s ohnivými koňmi, jak čteme v Písmu o proroku Eliášovi. Umírá téměř osamocena v jednom ze svých reformních klášterů, jehož převorka je vůči ní tak nepřátelská, že nevstoupí do místnosti, kde Matka zakladatelka odevzdá svou duši Bohu. Ještě několik let po její smrti bude inkvizice studovat a zkoumat její spisy, nejsou-li závadné. Terezie měla odvahu jít svou vlastní cestou modlitby a svatosti. Přesněji: cestou, kterou ji vedl Ježíš, jehož si zvolila za svého Přítele a Pána. 17

18 Jsem přesvědčen, že toto je důležitý Tereziin odkaz, aktuální i pro nás: mít odvahu vykročit na cestu přátelství s Ježíšem a uskutečnit sobě vlastní podobu svatosti. Takovou, jakou pro nás zamýšlí Ježíš a k níž nás přivede, zůstaneme-li na této cestě věrni, jak nás k tomu Terezie povzbuzuje, ať přijde cokoli, ať se stane cokoli, ať se trpí cokoli, ať si reptá kdokoli, ať už člověk dorazí k cíli nebo zemře cestou nebo nebude mít odvahu k velkým utrpením, která na ní jsou, nebo se bude hroutit svět. 3 P. Norbert Žuška, O.Carm. 3 Cesta k dokonalosti 21,2. Pozdrav farníkům S novým církevním rokem začíná také celosvětový Rok zasvěceného života. Jelikož naše farnost je spravována řeholníky, jsme tak ještě více spojeni s tématem následujícího roku. Od tohoto čísla Hejčínského oka se nám vždy v pozdravu připomene některý z kněží, který v naší farnosti působil. Kromě získaných informací to může pro nás být i pobídka k intenzivnější modlitbě za konkrétní osobu a celý karmelský řád. Pro toto číslo svou zdravici připravil P. Norbert Žuška. 18

19 Milí přátelé a čtenáři Hejčínského oka, redakce mne oslovila, abych Vám napsal pár slov o své činnosti po mém odchodu z Hejčína do Kostelního Vydří v létě 2012, na což rád přistupuji. Nejprve ale všechny srdečně zdravím. Rád na Vás vzpomínám a v modlitbě Vás svěřuji Panně Marii Karmelské (vyderské), která se na Vás těší, že ji zase někdy připutujete navštívit J. Důvodem mého odchodu, jak si jistě pamatujete, byl vstup jednoho kandidáta Karmelu, P. Michaela Špilara, do noviciátu. Můj první rok zde byl tedy naplněn především péčí o mého novice k formaci patří denní setkávání a společné studium naší spirituality a rovněž zpracováváním formačních materiálů, kterých v češtině zatím není mnoho a které budou moci sloužit i do budoucna formaci uchazečů o vstup do našeho řádu. Roční noviciát proběhl v celé délce, ale P. Michael se nakonec rozhodl vrátit se do diecéze a pokračovat ve své službě jako diecézní kněz. Od léta loňského roku tedy ve formaci nemáme nikoho, proto abych neměl dlouhou chvíli J jsem převzal dvě malé farnosti, které jako karmelitáni už léta v okolí Kostelního Vydří spravujeme: Volfířov a Lipolec. V současné době je moje práce rozložena plus minus rovnoměrně do tří oblastí: farní pastorace, která kromě bohoslužeb v oněch dvou farnostech a postupných oprav jejich kostelů zahrnuje také zpovědní službu zde v Kostelním Vydří; dále vedení skupinových i individuálních exercicií a rekolekcí, duchovní doprovázení, jakož i péče o tři terciářská společenství v Kostelním Vydří, v Českých Budějovicích a ve Velkém Meziříčí; a nakonec práce zaměřená na seznámení všech, kdo mají zájem, se spiritualitou Karmelu, tedy studium, překlady a shromažďování textů z naší tradice, které mohou posloužit jako inspirace a povzbuzení pro duchovní život. Tyto 19

20 pak lze najít a přečíst si na oficiálních stránkách našeho společenství v rubrice Karmelitánská spiritualita. Tuto informaci berte zároveň jako nenásilnou propagaci a srdečné pozvání k návštěvě našich webových stránek J. S prosbou o Boží požehnání pro Vás všechny P. Norbert Sčítání účastníků bohoslužeb 2014 Většina z vás si asi vzpomíná, že v neděli 12. října 2014 se opět po pěti letech konalo sčítání účastníků bohoslužeb. Přinášíme vám shrnutí výsledků pro farnosti Hejčín a Horka nad Moravou. Dotazník vyplnilo v Hejčíně na ranní mši svaté v 7 hodin celkem 43 farníků, z toho 14 mužů a 29 žen. Na hlavní mši svaté v 10 hodin se sesbíralo 278 dotazníků, z toho 125 mužů a 153 žen. V Horce nad Moravou se napočítalo 77 účastníků, z toho 32 mužů a 45 žen. Věk farníků a jejich výdělečnou činnost ukazuje následující tabulka: 20

21 Nejpřehlednějším znázorněním věkového složení je graf, který se nazývá strom života. Vzhledem k tomu, že analyzovat počty podle jednotlivých roků narození by bylo nepřehledné, seskupili jsme sečtené farníky do věkových skupin po deseti letech. Doleva od svislé osy grafu jsou vyneseny počty žen, doprava počty mužů. Aby byly grafy čitelnější, jsou otočeny o 90 (pozn. red.). Hejčín: 21

22 Horka nad Moravou: Jana a Bohumil Třískovi 22

23 Hejčínská schola Možná již mnozí z vás zaslechli v nedělních ohláškách informaci, že hejčínská schola, která doprovázela zpěvem nedělní mši svatou v 10 hodin, ukončila svou činnost, a ptáte se proč, když tak pěkně zpívali. Důvod bych nazval únava materiálu. Již řadu let schola stála na věrnosti několika málo členů, kteří pravidelně každou neděli, vyjma letních prázdnin, obohacovali svým zpěvem nedělní bohoslužbu. Složení scholy se neomlazovalo, ani nerozrůstalo, spíš hrozilo ještě její větší zeštíhlení, které by bylo neúnosné. Rovněž potřebovala po mnoha letech nový impuls. Proto se od začátku tohoto roku hledal její nový vedoucí. Postupně byli oslovováni potenciální vedoucí, ale bez výsledku. Na podzim byl učiněn další pokus pozváním nových lidí do scholy (psalo se o tom i v Hejčínském oku), ale také bez patřičné odezvy. Jako nejrozumnější řešení dané situace, byť smutné, se jevilo rozpuštění scholy. Chtěl bych poděkovat všem, jež zpívali a hráli ve schole, za jejich obětavost a nasazení, se kterým přispívali k větší a krásnější oslavě Boha při liturgii, především její vedoucí, Heleně Mikuškové, která ji vedla od roku Třeba se touto novou situací vytvoří prostor pro vznik něčeho nového. S první vlaštovkou přišel náš varhaník, pan MUDr. Pavel Majer, který nabízí mužům zpěv žalmu a ordinária při mši svaté v 10 hodin. Zkouška je v neděli v 9.30 hodin v místnosti nad sakristií. Na první zkoušku přišli dva muži. Uvidí se, co bude dál. 23

24 Jestli bude v Hejčíně kromě varhan někdy opět obohacovat liturgii i zpěv scholy, jakým způsobem a v jakém uskupení, to záleží na nás, co zde chodíme do kostela. Prosím modlete se za to. A koho Pán obdařil hřivnou zpěvu a muzicírování, zvažte, zda nepřišel čas dát ji k dispozici do služby Pánu, byť byste nebyli schopni zavázat se k úplné pravidelnosti. P. Marian Sociální podnikání v Olomouci Víte něco o sociálním podnikání? Co je to? Zeptali jsme se naší všestranné farnice Jany Werdichové, která je spoluautorkou projektu, jenž našel své uplatnění v sociálním podniku Jitro centrum služeb s.r.o. Olomouc. Jano, řekni nám něco o historii sociálního podnikání. Nejprve bych chtěla trošku popudit naši mysl a donutit ji k vnímání sociálního podnikání jinak. Vím, že ti, kteří podnikají v sociálních podnicích, vnímají podnikání jako podnikání a snaží se udržet na trhu jak pracovním, tak hospodářském. Bohužel okolí nás vidí v jiném šuplíku stále nás mají pod hlavičkou sociálních služeb. Je to velký problém, ale věřím, že osvětou můžeme úspěšně tento mýtus začít bořit. Sociální podnikání tu bylo vlastně odedávna. V dobách, kdy se lidé ještě nesoustředili do měst, bylo normální, že se každý staral o potřeby své a svého nejbližšího okolí. Na vesnicích bylo hospodaření na pozemcích a ve chlévech běžnou denní 24

25 činností. A zde se právě objevují, dnes bychom řekli, sociální podnikatelé. Vždy se zde našlo místo pro práci méně kvalifikovanou, a tedy se na ni hodily dnešní mluvou cílové skupiny obyvatel. Bylo normální, že se každá vesnice postarala o své pohádkově řečeno Honzy. V každé vesnici byli zvyklí na krajánky a i na žebráky. Až v době průmyslové revoluce se lidé začali soustředit do měst a vesnice se pomalu začala vylidňovat. Tehdy začíná vznikat problém cílových skupin obyvatel, který vrcholí v dnešní době. Máme ve městech nakumulovány skupiny obyvatel dlouhodobě hledajících práci může za to i tolik potřebná a chvályhodná modernizace. V dnešní době již nemáme pracovní místa pro tolik lidí, kteří ve městech žijí a stále přicházejí v naději, že zde práci najdou. Bohužel na vesnicích, ze kterých před lety odešli, se práce hledá také marně. Mnoho lidí v dnešní době odmítá pracovat pod svou kvalifikační úroveň a sociální systém je nastaven tak, že není motivující pro mnohé ráno vstát a jít do práce. Pro mnohé je představa odstěhování se za prací byť jen pár kilometrů za město nepřijatelná. Co to tedy je sociální podnikání? Je to prostě podnikání jako každé jiné, jen je třeba se v podnikatelském záměru zamyslet nad tím, komu všemu dám možnost práce. Já jako podnikatel mám svůj určitý záměr a do něho mohu zahrnout i práci, kterou nabídnu cílovým skupinám buď samotným postiženým, příp. osobám pečujícím, osobám starším 50 let (o tyto lidi v dnešním světě, postiženém kultem mládí, není zájem) a mnoha dalším. Tak, jak se nám deformuje vzorec a hodnota rodiny, stejně se deformuje práce jako taková, pracovní proces a myšlení společnosti. Proto je potřeba co nejvíce s lidmi komunikovat a snažit se o posun myšlení. 25

26 Co je potřeba implementovat do společnosti? Hlavně to, že sociální podnikání není sociální služba, je to právě možnost práce pro lidi, kteří pracovat chtějí a potřebují. Společnost potřebuje mít zaměstnané lidi. Proto musí lidé začít vnímat, že mezi podnikáním a sociálním podnikáním je jeden velký rozdíl a to, že v sociálním podniku se někdo zamýšlel nad umožněním zaměstnanosti lidí, kteří pracovat chtějí, jen potřebují specifické podmínky. Tyto podmínky jsou zaneseny do pracovního procesu a vlastně v tomto procesu potom nejsou žádnou překážkou. Pak jde o podnikání jako každé jiné, je sociální, a přitom nikdo nepozná rozdíl. Sociální podniky by neměly být ve společnosti znehodnocovány tím, že si je společnost přiřazuje do nesprávných škatulek a mýtů. Zahálka není cílem života. Budou-li lidé mít zaměstnání, zlepší se ovzduší ve společnosti a bude méně negativních zpráv. Ač je to možná otřepaná fráze, je to ale pravda: práce šlechtí člověka. Jak vznikl sociální podnik Jitro centrum služeb s.r.o.? Jak jsem se již zmiňovala, sociální podnikání je vlastně normální život, jen vnímá potřeby lidí a na jejich potřeby reaguje. Tak vznikla víc než před 20 lety škola pro postižené, z potřeby zanedlouho na to vznikl stacionář pro děti z této školy. Čas plynul a bylo potřeba rehabilitovat děti a zaměstnat jejich rodiče a další lidi. Tak po necelém čtvrtstoletí vznikl opět z potřeby sociální podnik Jitro centrum služeb s.r.o. Jsme nestátní zdravotnické zařízení. Nabízíme rehabilitační a masérské služby nejen klientům a žákům Jitra o.p.s. a školy Credo o.p.s., ale i široké veřejnosti, kterou oslovujeme při nejrůznějších příležitostech. Pro rozběhnutí sociálního podniku byl vypracován úspěšný projekt a první dva roky byl tento podnik financován z pro- 26

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Hejčínské OKO BŘEZEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO BŘEZEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně BŘEZEN 2015 Reliéf z náhrobku arcibiskupa Prečana (krypta hejčínského kostela) Úvodní slovo Svatá Terezie z Avily, jejíž 500. výročí

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání. Úvodní slovo Možná jste si již

Více

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LISTOPAD 2014 Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2 Úvodní slovo Na začátku listopadu prožíváme období tzv.

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES V roce 1209 přišlo do Říma několik otrhanců z Assisi požádat papeže Inocence III., aby jim schválil společný život

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC SRPEN 2014 Nová zvonička v Řepčíně ÚVODNÍ SLOVO Držíte v ruce prázdninové číslo Hejčínského oka, v němž najdete ohlédnutí

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více