Hejčínské OKO PROSINEC Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16)

2 Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce, je poněkud obsáhlejší než obvykle. Šéfredaktor Daniel Dehner říkal, aby bylo o Vánocích co číst. Myslím si, že většinu překvapí a potěší pozdrav bývalého faráře otce Norberta. Kromě informací o svém nynějším působení a činnosti v klášteře v Kostelním Vydří přidává též povídání o svaté Terezii z Avily, na níž je, troufám si říci, největší odborník z našeho řeholního společenství. Neméně zajímavé jsou příspěvky, které bych nazval ze života farníků. Voršilka sestra Janina se s námi dělí o své zkušenosti z působení v Senegalu a o zamyšlení na téma Neposkvrněná. S Janou Werdichovou můžete nahlédnout do oblasti sociálního podnikání. Najdete zde také články ze života farnosti. Informace týkající se hejčínské scholy a zpěvu v kostele, připravované Tříkrálové sbírky a statisticky zpracované výsledky sčítání věřících, které proběhlo v říjnu při nedělní bohoslužbě. Pomocí k duchovnímu prožívání adventu pro někoho může být putování obrazu Svaté rodiny, které se letos opět uskuteční, anebo přesunutí čtvrteční večerní lampičkové bohoslužby na úterý ráno. Vstupujeme do doby adventní, která má svůj jedinečný ráz. Čekáme a modlíme se za příchod Ježíše a jeho království v plnosti. Kéž se naše skryté i viditelné volání po Ježíšově příchodu stane v letošním adventu intenzivnější a radostnější. Maranatha! Přijď, Pane Ježíši! (Zj 22,20) P. Marian 2

3 Advent Sestra Janina, voršilka, která nedávno přišla do hejčínské farnosti, byla svého času na misiích v Senegalu. Tuto zemi přibližuje také v následujících úvahách o adventu a Neposkvrněné. Senegalská životní zkušenost může i nám přinést novou inspiraci. Advent. Slovo, které tak dobře známe. Ale jdeme do hloubky jeho smyslu? Možná, že to nebude zbytečně vynaložené úsilí, sejít do jeho hlubin. Zkusme to. Doba naděje Dne 20. listopadu 2011 řekl Svatý otec Benedikt XVI. v Beninu, že Maria je Matkou naděje pro africký kontinent, tedy i pro 3

4 Senegal. Co taková naděje v každodenním životě znamená pro Senegalce? Co ji živí? Ne snad lidská solidarita? Lidé v Africe jsou materiálně chudí, to je částečná pravda, ale jsou bohatí lidskou solidaritou, jsou vnímaví k potřebám jiného, svého bratra Afričana. Jeden příklad. Ve vesnicích, zvláště v těch malých, se lidé znají. Vědí o sobě hodně. Jestliže si všimnou, že někdo neměl nic k jídlu, brzy ráno nebo navečer přinesou takové rodině jídlo v kalabase a položí ji za domem, aby náhodou neurazili, a zamaskují osobu, která se o pokrm postarala. Neznali evangelium, ale v jejich srdcích byla a je přirozená láska k člověku. A teď v adventu se Maria, ochránkyně chudých v duchu, zdá být obklopena velkým počtem obyčejných srdcí, podle vzoru chudé vdovy z chrámu, která se k ní modlí růženec a doufá. V Senegalu je růženec velmi populární modlitba. Chudý a přesto bohatý důvěrou Senegalci jsou svázáni s půdou. Je jejich i naší matkou živitelkou. Na ní hodně záleží, ačkoliv ne všechno. Věděli a nadále věří a vědí, že vzrůst, úrodnost záleží na někom jiném. Proto se modlili ke svým bohům podle víry a doufali, že pomoc přijde od ducha. Neměli banky. Nestarali se ve svých úvahách o zítřek. Říkali: Yalla, Yalla bahna. (Bůh je dobrý.) Věřili v budoucnost podle svého. Naivní víra? Možná. Teď mnoho Senegalců zná Krista, jeho moc a dobrotu. Situace se změnila. Nedůvěřují prázdnotě, ale osobě skutečného Boha. Ten živý Bůh přijde a přichází k nám každodenně, skrze velikou bránu světa, čili skrze Marii. Bůh přišel na svět skrze Marii. Toto je pro ně i pro nás adventní neděle. Můžeme si pro sebe opakovat slova Svatého otce Benedikta XVI.: Teď v adventě doufej a povstaň. 4

5 Jdu vám připravit místo, pravil Kristus. Po smrti jdeme do domu Otcova, v to doufáme. Ale opravdu v to všichni lidé věří, všichni stejně? Podívejme se pozorně. Věření, ale ne opravdová víra? Jak víme z historie a především z filozofie, lidé od úsvitu dějin hledali počátek existence. Ve věření přírodního náboženství lidí v Senegalu je duch, veliký a mocný, na kterém všechno záleží, ke kterému je možné, a dokonce potřebné se obrátit o pomoc. Žádají tedy často, když říkají majma, majma, což znamená dej mi, dej mi dobrou úrodu, dobrou ženu apod. Prosba směřuje k velikému duchu. Duch zatím neodpovídá jako v naší Bibli. Lidé nemají zapsané jeho slovo. Neslyší odpověď. Vytvářejí si nejrůznější podoby své víry. Věří, že po smrti duše spěchá do místa, kde žijí jejich rodinní předkové. Každá rodina má své vlastní předky. Duše předků se zajímají o osud žijících z rodiny. Členové rodiny jsou povinni ve svém životě tady na zemi s radami zemřelých postupovat podle morálních zásad vlastního klanu. Lidé věří, že pokud některý člen rodiny postupuje špatně, mohou ho předkové napomenout skrze nějaké neštěstí. Odtud vládne strach. Říká se, že strach má velké oči. Ale toto úsloví je v Africe velmi aktuální. Ježíš po zmrtvýchvstání opakoval: Pokoj vám! Pokřtěný je obdarován Kristovým pokojem. To On nás osvobodil od strachu. Jak veliký dar jsme dostali! Ten dar můžeme ocenit a prožívat mnohem více tam, daleko, při setkání se strachem místních lidí. Setkání se smrtí Když umře mladík, dívka nebo dítě připisuje se smrt nejčastěji zlé vůli člověka. Říkají, že mu někdo snědl duši. Začíná hledání viníka. Jak ho najít? Cestou podezření. Problém teprve začíná... 5

6 Když zemře velmi starý člověk, je v rodině a v okolí velká radost. Dlouhý a dobrý život se považuje za požehnání, protože takový člověk byl obdařen moudrostí. Moudrý člověk je ten, kdo kromě jiného cituje hodně přísloví. Přísloví jsou vždy vyjádřením moudrosti dané společnosti. Poté, co je stařec pochován v hrobě, připraví jeho rodina velikou hostinu. Zabijí vola nebo ještě jiné zvíře a společenství celé vesnice slaví tancem po celou noc. Stáří a životní moudrost byla ceněna. Bohužel, dnešní mentalita, které všeobecně chybí úcta k životu, a zvláště ke stáří, proniká prostřednictvím masových sdělovacích prostředků dokonce i na venkov. Doopravdy se my, kteří máme v paměti, že naše Evropa přinesla skutečnou víru do Afriky, zdokonalujeme v moudrosti? sestra Janina OSU Neposkvrněná V pondělí 8. prosince budeme prožívat její svátek. Slovu neposkvrněná není tak lehké porozumět. Hledejme pomoc u jiných. Srdce zapálené láskou Kdysi dávno, během setkání nad Biblí, jsme položili P. Jankowskému, benediktinovi z Týnce u Krakova (už nežije), otázku: Co znamená mít čisté srdce? Odpověděl nám: Čisté srdce, to není kousek bílého papíru, ale srdce zapálené láskou. Můžeme ještě dodat: láskou Ducha Svatého. Takovou láskou, láskou od věků, silnější než smrt, bylo obdarováno Neposkvrněné Srd- 6

7 Bartolomé Esteban Perez Murillo ( ): Neposkvrněné Početí ce Panny Marie. Od chvíle svého ano dovolila Duchu Svatému plynout skrze své srdce, po celé věky, i teď nadále, vylévat ohnivou řeku lásky na všechny národy, které už Ježíše poznaly prostřednictvím křtu. Nemůžeme snad říci, že kde je Maria, tam je přítomnost Ducha Svatého? Něco z té přítomnosti Ducha Svatého mají a měly by mít řeholní sestry. Protože ty vposledku odevzdávají celou svoji osobu samotnému Ježíši Kristu. Nemají vedle sebe druhou svíci jako vdané ženy. Proto musí do sebe přijímat paprsky Ducha Svatého, aby se den ze dne stávaly tak jako Maria Boží přítomností uprostřed bratrů a sester Božího lidu. Dcery Neposkvrněného Srdce Panny Marie Biskup Kobes, Francouz, jeden z prvních biskupů senegalské církve, dobře pochopil, že černí kněží a také společenství církve mají potřebu sestry. Matka Boží setrvávala v modlitbě a podporovala v jednotě a ve službě církev v Jeruzalémě. Ta se sotva zrodila. Stejně tak i mladá církev v Senegalu měla potřebu řeholních sester. Proto biskup Kobes v druhé polovině 19. století založil novou místní kongregaci a odevzdal ji Matce Boží. Odtud pochází název Dcery Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Pro církev 7

8 jsou nedocenitelné. Kdo zná lépe než Senegalka mentalitu vlastního národa a jeho potřeby? Sestry pracují všude v kancelářích biskupů, spolupracují s kněžími ve farnostech, a to způsobem velmi důkladným a plodným. Založily školy, formují svá povolání, pracují ve vydavatelství církevního periodika, citlivě se uplatňují ve zdravotních střediscích. Jedna z nich dokonce získala doktorát v oboru lékařství. Duch Svatý mění lidi tam kdesi daleko. Děkujme mu spolu s Neposkvrněnou. sestra Janina OSU Rorátní lampičková mše svatá Čtvrteční večerní mše svatá v adventě v Hejčíně byla v posledních letech tzv. lampičková, neboť děti přicházejí do kostela s rozsvícenými lampičkami, které pokládají k obětnímu stolu. Na pastorační radě farnosti jsme se domluvili, že pro letošní advent zkusíme změnu. Čtvrteční lampičkové mše svaté se přesunou na úterý ráno. Každé úterý v době adventní, tzn , , a bude v kostele ráno v 6.30 hodin rorátní mše svatá, která bude končit nejpozději v 7 hodin. Poté bude možnost posnídat a vypít teplý čaj v místnosti nad sakristií před cestou do školy či do práce. Je dobré si přinést snídani připravenou z domova. Kdyby někdo přinesl upečenou buchtu či koláč, určitě udělá na začátku dne ostatním radost. Děti si samozřejmě mohou přinést své lampičky. Srdečně všechny zveme ke společnému slavení rorátní mše svaté! P. Marian 8

9 Putování Svaté rodiny Po loňských pozitivních ohlasech putování obrazu nazaretské rodiny jsme se rozhodli v pastorační radě farnosti to zopakovat i během letošního adventu. Vše bude probíhat jako vloni, jen s menší obměnou. Dřevěný reliéf Svaté rodiny, který minulý rok putoval Hejčínem, letos bude putovat po Horce a po Křelově. Tamější ikona Svaté rodiny bude pro změnu putovat po Hejčíně. Pro připomenutí pár základních informací: O co půjde? Na první neděli adventní (30. listopadu) se kromě adventních věnců požehná i obraz Svaté rodiny, který poputuje od rodiny k rodině během doby adventní až do středy 24. prosince. Může to být vyjádření naší ochoty nabídnout střechu nad hlavou nazaretské rodině, aby se neopakovalo, že se pro ně nenašlo místo pod střechou (srov. Lk 2,7). Takovéto navštívení nazaretské rodiny nás může ujistit o tom, že naše rodina není sama na to, co prožívá, ať již radostného, nebo těžkého ve všedních i svátečních dnech. Bůh, který se stal člověkem, přinesl na prvním místě spásu do rodin a moje rodina patří mezi ně! Rád bych každému z vás dopřál, abyste i vy mohli slyšet Ježíšova slova Dnes musím zůstat v tvém domě a zakusili, jaké to je, když Dnes přišla do tohoto domu spása (srov. Lk 19,5.9). Jak se konkrétně zapojit? V kostele v Hejčíně bude tabulka s rozpisem na jednotlivé dny, kam se můžete zapsat. K vámi zvolenému termínu 9

10 napíšete své jméno, adresu a telefon. Tato tabulka se bude přenášet na web farnosti, aby i ve všedních dnech byl přehled o vytíženosti a abyste věděli, komu budete předávat obraz Svaté rodiny. Na webu farnosti bude uvedeno u data jen jméno bez adresy a telefonního kontaktu. Pokud budete potřebovat kontakt na člověka, kterému budete předávat obraz, tak napište na farní Zapojit se mohou nejen rodiny s dětmi, ale i ti, kterým děti již odrostly, nebo i ti, kteří žijí sami. Uvidí se, kolik z nás se do toho zapojí. Může se stát, že některé dny budou volné, že se na ně nikdo nenapíše. To znamená, že v těch dnech zůstane nazaretská rodina u posledně napsaného, dokud nenastane čas jít zase o dům dál. Jak bude probíhat předání obrazu? Při putování obrazu se bude počítat s židovským počítáním času, které známe z liturgie. Po západu slunce začíná nový den. Tak například slavení narození Ježíše Krista dne 25. prosince slavíme již večer 24. prosince nebo Ježíšovo nedělní vzkříšení slavíme již v sobotu večer. V našem případě to bude znamenat, že kdo se napíše napří- 10

11 klad na úterý 2. prosince, bude již v pondělí večer 1. prosince očekávat navštívení nazaretské rodiny. Ten, kdo bude mít obraz Svaté rodiny před vámi, vás bude dopředu kontaktovat a domluví se na konkrétním čase, kdy k vám obraz přinese. Je dobré připravit místo, kam se obraz položí takový modlitební koutek. Může to být například stůl opřený o stěnu, na který obraz postavíte a opřete ho o stěnu. Nebo obraz položíte na podlahu a opřete o stěnu. Před obraz můžete umístit adventní věnec či svíci. Poté, co umístíte obraz ve svém domově, se můžete u něho všichni společně pomodlit i s těmi, kdo vám ho přinesli. Způsob a délku modlitby nechávám na vás, na vašich možnostech. Můžete například zazpívat zpěv Ejhle, Hospodin přijde nebo jinou píseň z kancionálu či nějaký zpěv z Taizé. Zůstat chvíli v tiché adoraci. Přečíst biblický úryvek, třeba ten, který se zrovna v ten den čte při bohoslužbě (najdete na Vlastními slovy poděkovat, svěřit prosby. Pomodlit se modlitbu sv. Jana Pavla II. za rodiny. Pomodlit se modlitbu Otče náš a Zdrávas, Maria nebo desátek růžence. Poprosit o požehnání pro své rodiny, domovy, farnost... Možností, jak společně prožít chvíli před obrazem Svaté rodiny, je mnoho. Záleží opravdu na vás a na vzájemné domluvě. Co s obrazem doma? U obrazu Svaté rodiny se můžete večer a ráno sejít ke společné modlitbě, popřípadě během dne se pomodlit i individuálně. Pomodlit se růženec, přečíst si kousek z Písma, zůstat v tiché modlitební chvilce... A až přijde čas, tak pokud možno celá rodina doprovodit nazaretskou rodinu o dům dál. 11

12 Horka a Křelov Horka a Křelov budou mít vlastní putování reliéfu Svaté rodiny. V Křelově bude putování reliéfu první dva týdny adventu, poté bude v Horce nad Moravou. Přihlašovat se bude v kostele v Horce a v Křelově. Kontaktní osoba pro Horku je Jan Dvorský a pro Křelov Jiří Labounek. P. Marian Sbírka na biblické dílo Téměř každý měsíc slyšíme v kostele oznámení, na jaký účel se bude konat nedělní sbírka. Česká biskupská konference vyhlašuje účelově vyhlášené sbírky, které jsou pro farnosti závazné a jimiž se projevuje naše křesťanská solidarita. Mezi takové sbírky patří Svatopetrský haléř, sbírka na bohoslovce, charitu, misie, církevní školství, křesťanská média (TV Noe a Proglas). Vedle toho naši biskupové doporučují konat ve farnostech sbírku na křesťany žijící ve Svaté zemi a na biblické dílo. Po domluvě s ekonomickou radou farnosti bych vám rád přiblížil sbírku na biblické dílo, která se v naší farnosti koná pravidelně při nedělní bohoslužbě v době adventní. Základním účelem této sbírky je podpora šíření Božího slova. V naší zemi to má následující konkrétní podobu: 25 % této sbírky jde Českému katolickému biblickému dílu (ČKBD) a 75 % České biblické 12

13 společnosti (ČBS). Do této sbírky se zapojují i křesťané z jiných církví, ale jejich příspěvek směřuje samozřejmě pouze do ČBS. ČKBD je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především pomáhat lidem v naší zemi lépe porozumět Písmu svatému. K její činnosti patří vytváření metodik a pomůcek pro praktickou práci s Biblí, organizování biblických kurzů pro různé skupiny. Známý je kurz výroby biblických postaviček. Dále vytváří rozhlasové pořady s výkladem nedělních liturgických čtení, které vysílá Radio Proglas. Texty jsou zveřejněny na jejich stránkách a mohou pomoci k hlubšímu porozumění biblických textů. Více informací na ČBS je nezisková organizace, která slouží křesťanským církvím jako občanské sdružení, jehož předmětem činnosti je šíření a distribuce Písma svatého za dostupné ceny. Z toho důvodu vydává, dováží a šíří rozmanité pomůcky ke studiu a k porozumění Písma svatého. Dále podporuje tradiční a ekumenické překlady Bible do češtiny i do jiných jazyků. Podíl sbírky na biblické dílo, který připadne ČBS, je použit na podporu biblických překladů v chudých zemích celého světa. Z letošní sbírky se tak podpoří překladatelské projekty v Africe. Jedná se o domorodé jazyky, do kterých dosud Bible nebyla přeložena. Konkrétně se podpoří v Sierra Leone překlad Nového zákona do jazyka sherbo, na kterém se pracuje s několika přerušeními od roku Tento překlad by měl být dokončen v roce V Tanzanii bude podpořen překlad Bible do jazyka kimachame. Ten byl zahájen v roce 1993, v roce 2000 byl vydán Nový zákon, celý překlad by měl být dokončen v roce Třetí zemí v Africe, kam bude směřovat část sbírky, je Angola. Letos se podpoří překlad do tamního jazyka lucazi. Překlad celé Bible byl zahájen v roce 1999, dokončení je plánováno na rok 13

14 2021. Tímto jazykem mluví asi obyvatel Angoly. Překlad byl přerušen občanskou válkou. Více informací najdete na Na závěr připomeňme, že letošní sbírka na biblické dílo se uskuteční v neděli 7. prosince. P. Marian Štědrovečerní stůl pro bezdomovce Milé farní pekařky! Opět se na Vás obracím s prosbou o pomoc Charitě Olomouc se štědrovečerním stolem pro bezdomovce. Prosím, upečte o něco málo více cukroví a nadbytek přineste v neděli 21. prosince do kostela v Hejčíně. Budu mít nachystaný koš jak na mši svaté v 7 hodin, tak v 10 hodin. Mnohokrát Vám děkuji za ochotu pomoci potřebným. Přeji krásný adventní čas. Jana Werdichová Tříkrálová sbírka 2015 Přichází doba dlouhých nocí a krátkých dnů, kdy jsme mnohdy unaveni chůzí neveselou, potemnělou ulicí. Vracíme se domů, kde je teplo, máme si kam sednout, můžeme si číst, modlit se, děkovat za vše, co máme. 14

15 Jsou ale tací, co musí děkovat za to, co my jim dáme. I když je zrovna nepustíme domů, vytvoříme jim jiskřičku naděje. Je to jedna ze tří božských ctností. Přežijí i tuto zimu a snad i další rok. A my možná neuslyšíme ani poděkování. A dokonce si myslím, že je snad i lepší říct: Pane, děkuji Ti, že jsi mi dal dnes příležitost stát se jedním z tvých služebníků a obdarovat maličkostí toho chudáka. Toho, na něhož je dnes pořádána sbírka. Vždyť je to jednou za rok. Je svátek Tří králů. A králové ve své neochvějné víře také nesli dary z velké dálky. Obdarovávat někoho je pro nás mnohdy velikým tajemstvím. Přemýšlíme nad tím, kdo, komu a kolik. A stále se vrací i myšlenky, jak se s těmi hřivnami naloží. Ale řeknu vám, on je ten rok tak krátký. Hřivny jsou dozajista zúročeny. Začátkem ledna zase vyjdou skupinky dětí Tříkrálové sbírky k vašim dveřím. Dejme jim ty hřivny, abychom si mohli někdy potom říct o úrok... Přeji krásnou a požehnanou adventní dobu. Oldřich Chytilík 15

16 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (z Avily) Letos o svátku sv. Terezie od Ježíše jsme vstoupili do jubilejního roku této karmelitky, světice a učitelky církve (15. října října 2015). V příštím roce, přesně 28. března, si totiž připomeneme 500. výročí jejího narození. Co nám může tato žena, řeholnice, jež žila v době a kultuře tak vzdálené té naší, říci dnes? Určitě mnoho! Je učitelkou vnitřního života nebo také vnitřní modlitby, jako Terezie od Ježíše jako ochránkyně sester karmelitek (kresba ze 17. století) důvěrného přátelského vztahu s Bohem, který se v Ježíši Kristu stal člověkem a který zve všechny lidi k hlubokému přátelství se sebou. Její definice vnitřní modlitby se stala součástí Katechismu katolické církve: Vnitřní modlitba pro mne není nic jiného než důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor»mezi čtyřma očima«s Tím, od něhož víme, že nás miluje. 1 Doba, ve které žijeme, je jiná, ale principy hlubokého křesťanského duchovního života zůstávají stejné, protože ten, který nás k takovému životu zve a uschopňuje Ježíš, zůstává tentýž včera i dnes i navěky 2. 1 Život 8,5. 2 Řím 13,8. 16

17 Když myslíme na Terezii od Ježíše s odstupem času, když uvážíme ona staletí, která nás dělí od jejího pozemského života, v nichž její cesta a její nauka nesly a nesou dodnes tak bohaté ovoce, musíme mít dojem, že Terezie byla mimořádnou osobností. A možná i pocit, že my jsme obyčejní, průměrní, slabí... a třeba i pro Boha nezajímaví. To, co mě na Terezii zvlášť fascinuje, je, že ona sama velikost nikdy nehledala. Neuskutečňovala ve svém životě to, co v její době bylo pokládáno za veliké a svaté. Její neteř Terezita o ní říká: Má teta byla tak plná života a tak nenucená, že lidé si to neuměli srovnat s její velkou svatostí. Terezie měla odvahu kráčet svou vlastní cestou svatosti. Během svého života měla nepřátele i v řadách církevních autorit. Nuncius Sega, odpůrce Tereziiny reformy, o ní říká: Je to ženská, která kolem sebe šíří jen nepokoj. Pořád někde courá, je neposlušná a zatvrzelá. Pod rouškou zbožnosti vymýšlí falešné nauky, proti nařízení tridentského sněmu a proti vlastní řeholi porušuje klauzuru. A aby toho nebylo málo, vyučuje jako nějaký univerzitní profesor, ačkoli sv. Pavel říká, že ženám není dovoleno učit. Když Terezie umírá, její smrt se nepodobá triumfálnímu vystoupení na nebe v ohnivém voze s ohnivými koňmi, jak čteme v Písmu o proroku Eliášovi. Umírá téměř osamocena v jednom ze svých reformních klášterů, jehož převorka je vůči ní tak nepřátelská, že nevstoupí do místnosti, kde Matka zakladatelka odevzdá svou duši Bohu. Ještě několik let po její smrti bude inkvizice studovat a zkoumat její spisy, nejsou-li závadné. Terezie měla odvahu jít svou vlastní cestou modlitby a svatosti. Přesněji: cestou, kterou ji vedl Ježíš, jehož si zvolila za svého Přítele a Pána. 17

18 Jsem přesvědčen, že toto je důležitý Tereziin odkaz, aktuální i pro nás: mít odvahu vykročit na cestu přátelství s Ježíšem a uskutečnit sobě vlastní podobu svatosti. Takovou, jakou pro nás zamýšlí Ježíš a k níž nás přivede, zůstaneme-li na této cestě věrni, jak nás k tomu Terezie povzbuzuje, ať přijde cokoli, ať se stane cokoli, ať se trpí cokoli, ať si reptá kdokoli, ať už člověk dorazí k cíli nebo zemře cestou nebo nebude mít odvahu k velkým utrpením, která na ní jsou, nebo se bude hroutit svět. 3 P. Norbert Žuška, O.Carm. 3 Cesta k dokonalosti 21,2. Pozdrav farníkům S novým církevním rokem začíná také celosvětový Rok zasvěceného života. Jelikož naše farnost je spravována řeholníky, jsme tak ještě více spojeni s tématem následujícího roku. Od tohoto čísla Hejčínského oka se nám vždy v pozdravu připomene některý z kněží, který v naší farnosti působil. Kromě získaných informací to může pro nás být i pobídka k intenzivnější modlitbě za konkrétní osobu a celý karmelský řád. Pro toto číslo svou zdravici připravil P. Norbert Žuška. 18

19 Milí přátelé a čtenáři Hejčínského oka, redakce mne oslovila, abych Vám napsal pár slov o své činnosti po mém odchodu z Hejčína do Kostelního Vydří v létě 2012, na což rád přistupuji. Nejprve ale všechny srdečně zdravím. Rád na Vás vzpomínám a v modlitbě Vás svěřuji Panně Marii Karmelské (vyderské), která se na Vás těší, že ji zase někdy připutujete navštívit J. Důvodem mého odchodu, jak si jistě pamatujete, byl vstup jednoho kandidáta Karmelu, P. Michaela Špilara, do noviciátu. Můj první rok zde byl tedy naplněn především péčí o mého novice k formaci patří denní setkávání a společné studium naší spirituality a rovněž zpracováváním formačních materiálů, kterých v češtině zatím není mnoho a které budou moci sloužit i do budoucna formaci uchazečů o vstup do našeho řádu. Roční noviciát proběhl v celé délce, ale P. Michael se nakonec rozhodl vrátit se do diecéze a pokračovat ve své službě jako diecézní kněz. Od léta loňského roku tedy ve formaci nemáme nikoho, proto abych neměl dlouhou chvíli J jsem převzal dvě malé farnosti, které jako karmelitáni už léta v okolí Kostelního Vydří spravujeme: Volfířov a Lipolec. V současné době je moje práce rozložena plus minus rovnoměrně do tří oblastí: farní pastorace, která kromě bohoslužeb v oněch dvou farnostech a postupných oprav jejich kostelů zahrnuje také zpovědní službu zde v Kostelním Vydří; dále vedení skupinových i individuálních exercicií a rekolekcí, duchovní doprovázení, jakož i péče o tři terciářská společenství v Kostelním Vydří, v Českých Budějovicích a ve Velkém Meziříčí; a nakonec práce zaměřená na seznámení všech, kdo mají zájem, se spiritualitou Karmelu, tedy studium, překlady a shromažďování textů z naší tradice, které mohou posloužit jako inspirace a povzbuzení pro duchovní život. Tyto 19

20 pak lze najít a přečíst si na oficiálních stránkách našeho společenství v rubrice Karmelitánská spiritualita. Tuto informaci berte zároveň jako nenásilnou propagaci a srdečné pozvání k návštěvě našich webových stránek J. S prosbou o Boží požehnání pro Vás všechny P. Norbert Sčítání účastníků bohoslužeb 2014 Většina z vás si asi vzpomíná, že v neděli 12. října 2014 se opět po pěti letech konalo sčítání účastníků bohoslužeb. Přinášíme vám shrnutí výsledků pro farnosti Hejčín a Horka nad Moravou. Dotazník vyplnilo v Hejčíně na ranní mši svaté v 7 hodin celkem 43 farníků, z toho 14 mužů a 29 žen. Na hlavní mši svaté v 10 hodin se sesbíralo 278 dotazníků, z toho 125 mužů a 153 žen. V Horce nad Moravou se napočítalo 77 účastníků, z toho 32 mužů a 45 žen. Věk farníků a jejich výdělečnou činnost ukazuje následující tabulka: 20

21 Nejpřehlednějším znázorněním věkového složení je graf, který se nazývá strom života. Vzhledem k tomu, že analyzovat počty podle jednotlivých roků narození by bylo nepřehledné, seskupili jsme sečtené farníky do věkových skupin po deseti letech. Doleva od svislé osy grafu jsou vyneseny počty žen, doprava počty mužů. Aby byly grafy čitelnější, jsou otočeny o 90 (pozn. red.). Hejčín: 21

22 Horka nad Moravou: Jana a Bohumil Třískovi 22

23 Hejčínská schola Možná již mnozí z vás zaslechli v nedělních ohláškách informaci, že hejčínská schola, která doprovázela zpěvem nedělní mši svatou v 10 hodin, ukončila svou činnost, a ptáte se proč, když tak pěkně zpívali. Důvod bych nazval únava materiálu. Již řadu let schola stála na věrnosti několika málo členů, kteří pravidelně každou neděli, vyjma letních prázdnin, obohacovali svým zpěvem nedělní bohoslužbu. Složení scholy se neomlazovalo, ani nerozrůstalo, spíš hrozilo ještě její větší zeštíhlení, které by bylo neúnosné. Rovněž potřebovala po mnoha letech nový impuls. Proto se od začátku tohoto roku hledal její nový vedoucí. Postupně byli oslovováni potenciální vedoucí, ale bez výsledku. Na podzim byl učiněn další pokus pozváním nových lidí do scholy (psalo se o tom i v Hejčínském oku), ale také bez patřičné odezvy. Jako nejrozumnější řešení dané situace, byť smutné, se jevilo rozpuštění scholy. Chtěl bych poděkovat všem, jež zpívali a hráli ve schole, za jejich obětavost a nasazení, se kterým přispívali k větší a krásnější oslavě Boha při liturgii, především její vedoucí, Heleně Mikuškové, která ji vedla od roku Třeba se touto novou situací vytvoří prostor pro vznik něčeho nového. S první vlaštovkou přišel náš varhaník, pan MUDr. Pavel Majer, který nabízí mužům zpěv žalmu a ordinária při mši svaté v 10 hodin. Zkouška je v neděli v 9.30 hodin v místnosti nad sakristií. Na první zkoušku přišli dva muži. Uvidí se, co bude dál. 23

24 Jestli bude v Hejčíně kromě varhan někdy opět obohacovat liturgii i zpěv scholy, jakým způsobem a v jakém uskupení, to záleží na nás, co zde chodíme do kostela. Prosím modlete se za to. A koho Pán obdařil hřivnou zpěvu a muzicírování, zvažte, zda nepřišel čas dát ji k dispozici do služby Pánu, byť byste nebyli schopni zavázat se k úplné pravidelnosti. P. Marian Sociální podnikání v Olomouci Víte něco o sociálním podnikání? Co je to? Zeptali jsme se naší všestranné farnice Jany Werdichové, která je spoluautorkou projektu, jenž našel své uplatnění v sociálním podniku Jitro centrum služeb s.r.o. Olomouc. Jano, řekni nám něco o historii sociálního podnikání. Nejprve bych chtěla trošku popudit naši mysl a donutit ji k vnímání sociálního podnikání jinak. Vím, že ti, kteří podnikají v sociálních podnicích, vnímají podnikání jako podnikání a snaží se udržet na trhu jak pracovním, tak hospodářském. Bohužel okolí nás vidí v jiném šuplíku stále nás mají pod hlavičkou sociálních služeb. Je to velký problém, ale věřím, že osvětou můžeme úspěšně tento mýtus začít bořit. Sociální podnikání tu bylo vlastně odedávna. V dobách, kdy se lidé ještě nesoustředili do měst, bylo normální, že se každý staral o potřeby své a svého nejbližšího okolí. Na vesnicích bylo hospodaření na pozemcích a ve chlévech běžnou denní 24

25 činností. A zde se právě objevují, dnes bychom řekli, sociální podnikatelé. Vždy se zde našlo místo pro práci méně kvalifikovanou, a tedy se na ni hodily dnešní mluvou cílové skupiny obyvatel. Bylo normální, že se každá vesnice postarala o své pohádkově řečeno Honzy. V každé vesnici byli zvyklí na krajánky a i na žebráky. Až v době průmyslové revoluce se lidé začali soustředit do měst a vesnice se pomalu začala vylidňovat. Tehdy začíná vznikat problém cílových skupin obyvatel, který vrcholí v dnešní době. Máme ve městech nakumulovány skupiny obyvatel dlouhodobě hledajících práci může za to i tolik potřebná a chvályhodná modernizace. V dnešní době již nemáme pracovní místa pro tolik lidí, kteří ve městech žijí a stále přicházejí v naději, že zde práci najdou. Bohužel na vesnicích, ze kterých před lety odešli, se práce hledá také marně. Mnoho lidí v dnešní době odmítá pracovat pod svou kvalifikační úroveň a sociální systém je nastaven tak, že není motivující pro mnohé ráno vstát a jít do práce. Pro mnohé je představa odstěhování se za prací byť jen pár kilometrů za město nepřijatelná. Co to tedy je sociální podnikání? Je to prostě podnikání jako každé jiné, jen je třeba se v podnikatelském záměru zamyslet nad tím, komu všemu dám možnost práce. Já jako podnikatel mám svůj určitý záměr a do něho mohu zahrnout i práci, kterou nabídnu cílovým skupinám buď samotným postiženým, příp. osobám pečujícím, osobám starším 50 let (o tyto lidi v dnešním světě, postiženém kultem mládí, není zájem) a mnoha dalším. Tak, jak se nám deformuje vzorec a hodnota rodiny, stejně se deformuje práce jako taková, pracovní proces a myšlení společnosti. Proto je potřeba co nejvíce s lidmi komunikovat a snažit se o posun myšlení. 25

26 Co je potřeba implementovat do společnosti? Hlavně to, že sociální podnikání není sociální služba, je to právě možnost práce pro lidi, kteří pracovat chtějí a potřebují. Společnost potřebuje mít zaměstnané lidi. Proto musí lidé začít vnímat, že mezi podnikáním a sociálním podnikáním je jeden velký rozdíl a to, že v sociálním podniku se někdo zamýšlel nad umožněním zaměstnanosti lidí, kteří pracovat chtějí, jen potřebují specifické podmínky. Tyto podmínky jsou zaneseny do pracovního procesu a vlastně v tomto procesu potom nejsou žádnou překážkou. Pak jde o podnikání jako každé jiné, je sociální, a přitom nikdo nepozná rozdíl. Sociální podniky by neměly být ve společnosti znehodnocovány tím, že si je společnost přiřazuje do nesprávných škatulek a mýtů. Zahálka není cílem života. Budou-li lidé mít zaměstnání, zlepší se ovzduší ve společnosti a bude méně negativních zpráv. Ač je to možná otřepaná fráze, je to ale pravda: práce šlechtí člověka. Jak vznikl sociální podnik Jitro centrum služeb s.r.o.? Jak jsem se již zmiňovala, sociální podnikání je vlastně normální život, jen vnímá potřeby lidí a na jejich potřeby reaguje. Tak vznikla víc než před 20 lety škola pro postižené, z potřeby zanedlouho na to vznikl stacionář pro děti z této školy. Čas plynul a bylo potřeba rehabilitovat děti a zaměstnat jejich rodiče a další lidi. Tak po necelém čtvrtstoletí vznikl opět z potřeby sociální podnik Jitro centrum služeb s.r.o. Jsme nestátní zdravotnické zařízení. Nabízíme rehabilitační a masérské služby nejen klientům a žákům Jitra o.p.s. a školy Credo o.p.s., ale i široké veřejnosti, kterou oslovujeme při nejrůznějších příležitostech. Pro rozběhnutí sociálního podniku byl vypracován úspěšný projekt a první dva roky byl tento podnik financován z pro- 26

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více