Hejčínské OKO PROSINEC Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16)

2 Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce, je poněkud obsáhlejší než obvykle. Šéfredaktor Daniel Dehner říkal, aby bylo o Vánocích co číst. Myslím si, že většinu překvapí a potěší pozdrav bývalého faráře otce Norberta. Kromě informací o svém nynějším působení a činnosti v klášteře v Kostelním Vydří přidává též povídání o svaté Terezii z Avily, na níž je, troufám si říci, největší odborník z našeho řeholního společenství. Neméně zajímavé jsou příspěvky, které bych nazval ze života farníků. Voršilka sestra Janina se s námi dělí o své zkušenosti z působení v Senegalu a o zamyšlení na téma Neposkvrněná. S Janou Werdichovou můžete nahlédnout do oblasti sociálního podnikání. Najdete zde také články ze života farnosti. Informace týkající se hejčínské scholy a zpěvu v kostele, připravované Tříkrálové sbírky a statisticky zpracované výsledky sčítání věřících, které proběhlo v říjnu při nedělní bohoslužbě. Pomocí k duchovnímu prožívání adventu pro někoho může být putování obrazu Svaté rodiny, které se letos opět uskuteční, anebo přesunutí čtvrteční večerní lampičkové bohoslužby na úterý ráno. Vstupujeme do doby adventní, která má svůj jedinečný ráz. Čekáme a modlíme se za příchod Ježíše a jeho království v plnosti. Kéž se naše skryté i viditelné volání po Ježíšově příchodu stane v letošním adventu intenzivnější a radostnější. Maranatha! Přijď, Pane Ježíši! (Zj 22,20) P. Marian 2

3 Advent Sestra Janina, voršilka, která nedávno přišla do hejčínské farnosti, byla svého času na misiích v Senegalu. Tuto zemi přibližuje také v následujících úvahách o adventu a Neposkvrněné. Senegalská životní zkušenost může i nám přinést novou inspiraci. Advent. Slovo, které tak dobře známe. Ale jdeme do hloubky jeho smyslu? Možná, že to nebude zbytečně vynaložené úsilí, sejít do jeho hlubin. Zkusme to. Doba naděje Dne 20. listopadu 2011 řekl Svatý otec Benedikt XVI. v Beninu, že Maria je Matkou naděje pro africký kontinent, tedy i pro 3

4 Senegal. Co taková naděje v každodenním životě znamená pro Senegalce? Co ji živí? Ne snad lidská solidarita? Lidé v Africe jsou materiálně chudí, to je částečná pravda, ale jsou bohatí lidskou solidaritou, jsou vnímaví k potřebám jiného, svého bratra Afričana. Jeden příklad. Ve vesnicích, zvláště v těch malých, se lidé znají. Vědí o sobě hodně. Jestliže si všimnou, že někdo neměl nic k jídlu, brzy ráno nebo navečer přinesou takové rodině jídlo v kalabase a položí ji za domem, aby náhodou neurazili, a zamaskují osobu, která se o pokrm postarala. Neznali evangelium, ale v jejich srdcích byla a je přirozená láska k člověku. A teď v adventu se Maria, ochránkyně chudých v duchu, zdá být obklopena velkým počtem obyčejných srdcí, podle vzoru chudé vdovy z chrámu, která se k ní modlí růženec a doufá. V Senegalu je růženec velmi populární modlitba. Chudý a přesto bohatý důvěrou Senegalci jsou svázáni s půdou. Je jejich i naší matkou živitelkou. Na ní hodně záleží, ačkoliv ne všechno. Věděli a nadále věří a vědí, že vzrůst, úrodnost záleží na někom jiném. Proto se modlili ke svým bohům podle víry a doufali, že pomoc přijde od ducha. Neměli banky. Nestarali se ve svých úvahách o zítřek. Říkali: Yalla, Yalla bahna. (Bůh je dobrý.) Věřili v budoucnost podle svého. Naivní víra? Možná. Teď mnoho Senegalců zná Krista, jeho moc a dobrotu. Situace se změnila. Nedůvěřují prázdnotě, ale osobě skutečného Boha. Ten živý Bůh přijde a přichází k nám každodenně, skrze velikou bránu světa, čili skrze Marii. Bůh přišel na svět skrze Marii. Toto je pro ně i pro nás adventní neděle. Můžeme si pro sebe opakovat slova Svatého otce Benedikta XVI.: Teď v adventě doufej a povstaň. 4

5 Jdu vám připravit místo, pravil Kristus. Po smrti jdeme do domu Otcova, v to doufáme. Ale opravdu v to všichni lidé věří, všichni stejně? Podívejme se pozorně. Věření, ale ne opravdová víra? Jak víme z historie a především z filozofie, lidé od úsvitu dějin hledali počátek existence. Ve věření přírodního náboženství lidí v Senegalu je duch, veliký a mocný, na kterém všechno záleží, ke kterému je možné, a dokonce potřebné se obrátit o pomoc. Žádají tedy často, když říkají majma, majma, což znamená dej mi, dej mi dobrou úrodu, dobrou ženu apod. Prosba směřuje k velikému duchu. Duch zatím neodpovídá jako v naší Bibli. Lidé nemají zapsané jeho slovo. Neslyší odpověď. Vytvářejí si nejrůznější podoby své víry. Věří, že po smrti duše spěchá do místa, kde žijí jejich rodinní předkové. Každá rodina má své vlastní předky. Duše předků se zajímají o osud žijících z rodiny. Členové rodiny jsou povinni ve svém životě tady na zemi s radami zemřelých postupovat podle morálních zásad vlastního klanu. Lidé věří, že pokud některý člen rodiny postupuje špatně, mohou ho předkové napomenout skrze nějaké neštěstí. Odtud vládne strach. Říká se, že strach má velké oči. Ale toto úsloví je v Africe velmi aktuální. Ježíš po zmrtvýchvstání opakoval: Pokoj vám! Pokřtěný je obdarován Kristovým pokojem. To On nás osvobodil od strachu. Jak veliký dar jsme dostali! Ten dar můžeme ocenit a prožívat mnohem více tam, daleko, při setkání se strachem místních lidí. Setkání se smrtí Když umře mladík, dívka nebo dítě připisuje se smrt nejčastěji zlé vůli člověka. Říkají, že mu někdo snědl duši. Začíná hledání viníka. Jak ho najít? Cestou podezření. Problém teprve začíná... 5

6 Když zemře velmi starý člověk, je v rodině a v okolí velká radost. Dlouhý a dobrý život se považuje za požehnání, protože takový člověk byl obdařen moudrostí. Moudrý člověk je ten, kdo kromě jiného cituje hodně přísloví. Přísloví jsou vždy vyjádřením moudrosti dané společnosti. Poté, co je stařec pochován v hrobě, připraví jeho rodina velikou hostinu. Zabijí vola nebo ještě jiné zvíře a společenství celé vesnice slaví tancem po celou noc. Stáří a životní moudrost byla ceněna. Bohužel, dnešní mentalita, které všeobecně chybí úcta k životu, a zvláště ke stáří, proniká prostřednictvím masových sdělovacích prostředků dokonce i na venkov. Doopravdy se my, kteří máme v paměti, že naše Evropa přinesla skutečnou víru do Afriky, zdokonalujeme v moudrosti? sestra Janina OSU Neposkvrněná V pondělí 8. prosince budeme prožívat její svátek. Slovu neposkvrněná není tak lehké porozumět. Hledejme pomoc u jiných. Srdce zapálené láskou Kdysi dávno, během setkání nad Biblí, jsme položili P. Jankowskému, benediktinovi z Týnce u Krakova (už nežije), otázku: Co znamená mít čisté srdce? Odpověděl nám: Čisté srdce, to není kousek bílého papíru, ale srdce zapálené láskou. Můžeme ještě dodat: láskou Ducha Svatého. Takovou láskou, láskou od věků, silnější než smrt, bylo obdarováno Neposkvrněné Srd- 6

7 Bartolomé Esteban Perez Murillo ( ): Neposkvrněné Početí ce Panny Marie. Od chvíle svého ano dovolila Duchu Svatému plynout skrze své srdce, po celé věky, i teď nadále, vylévat ohnivou řeku lásky na všechny národy, které už Ježíše poznaly prostřednictvím křtu. Nemůžeme snad říci, že kde je Maria, tam je přítomnost Ducha Svatého? Něco z té přítomnosti Ducha Svatého mají a měly by mít řeholní sestry. Protože ty vposledku odevzdávají celou svoji osobu samotnému Ježíši Kristu. Nemají vedle sebe druhou svíci jako vdané ženy. Proto musí do sebe přijímat paprsky Ducha Svatého, aby se den ze dne stávaly tak jako Maria Boží přítomností uprostřed bratrů a sester Božího lidu. Dcery Neposkvrněného Srdce Panny Marie Biskup Kobes, Francouz, jeden z prvních biskupů senegalské církve, dobře pochopil, že černí kněží a také společenství církve mají potřebu sestry. Matka Boží setrvávala v modlitbě a podporovala v jednotě a ve službě církev v Jeruzalémě. Ta se sotva zrodila. Stejně tak i mladá církev v Senegalu měla potřebu řeholních sester. Proto biskup Kobes v druhé polovině 19. století založil novou místní kongregaci a odevzdal ji Matce Boží. Odtud pochází název Dcery Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Pro církev 7

8 jsou nedocenitelné. Kdo zná lépe než Senegalka mentalitu vlastního národa a jeho potřeby? Sestry pracují všude v kancelářích biskupů, spolupracují s kněžími ve farnostech, a to způsobem velmi důkladným a plodným. Založily školy, formují svá povolání, pracují ve vydavatelství církevního periodika, citlivě se uplatňují ve zdravotních střediscích. Jedna z nich dokonce získala doktorát v oboru lékařství. Duch Svatý mění lidi tam kdesi daleko. Děkujme mu spolu s Neposkvrněnou. sestra Janina OSU Rorátní lampičková mše svatá Čtvrteční večerní mše svatá v adventě v Hejčíně byla v posledních letech tzv. lampičková, neboť děti přicházejí do kostela s rozsvícenými lampičkami, které pokládají k obětnímu stolu. Na pastorační radě farnosti jsme se domluvili, že pro letošní advent zkusíme změnu. Čtvrteční lampičkové mše svaté se přesunou na úterý ráno. Každé úterý v době adventní, tzn , , a bude v kostele ráno v 6.30 hodin rorátní mše svatá, která bude končit nejpozději v 7 hodin. Poté bude možnost posnídat a vypít teplý čaj v místnosti nad sakristií před cestou do školy či do práce. Je dobré si přinést snídani připravenou z domova. Kdyby někdo přinesl upečenou buchtu či koláč, určitě udělá na začátku dne ostatním radost. Děti si samozřejmě mohou přinést své lampičky. Srdečně všechny zveme ke společnému slavení rorátní mše svaté! P. Marian 8

9 Putování Svaté rodiny Po loňských pozitivních ohlasech putování obrazu nazaretské rodiny jsme se rozhodli v pastorační radě farnosti to zopakovat i během letošního adventu. Vše bude probíhat jako vloni, jen s menší obměnou. Dřevěný reliéf Svaté rodiny, který minulý rok putoval Hejčínem, letos bude putovat po Horce a po Křelově. Tamější ikona Svaté rodiny bude pro změnu putovat po Hejčíně. Pro připomenutí pár základních informací: O co půjde? Na první neděli adventní (30. listopadu) se kromě adventních věnců požehná i obraz Svaté rodiny, který poputuje od rodiny k rodině během doby adventní až do středy 24. prosince. Může to být vyjádření naší ochoty nabídnout střechu nad hlavou nazaretské rodině, aby se neopakovalo, že se pro ně nenašlo místo pod střechou (srov. Lk 2,7). Takovéto navštívení nazaretské rodiny nás může ujistit o tom, že naše rodina není sama na to, co prožívá, ať již radostného, nebo těžkého ve všedních i svátečních dnech. Bůh, který se stal člověkem, přinesl na prvním místě spásu do rodin a moje rodina patří mezi ně! Rád bych každému z vás dopřál, abyste i vy mohli slyšet Ježíšova slova Dnes musím zůstat v tvém domě a zakusili, jaké to je, když Dnes přišla do tohoto domu spása (srov. Lk 19,5.9). Jak se konkrétně zapojit? V kostele v Hejčíně bude tabulka s rozpisem na jednotlivé dny, kam se můžete zapsat. K vámi zvolenému termínu 9

10 napíšete své jméno, adresu a telefon. Tato tabulka se bude přenášet na web farnosti, aby i ve všedních dnech byl přehled o vytíženosti a abyste věděli, komu budete předávat obraz Svaté rodiny. Na webu farnosti bude uvedeno u data jen jméno bez adresy a telefonního kontaktu. Pokud budete potřebovat kontakt na člověka, kterému budete předávat obraz, tak napište na farní Zapojit se mohou nejen rodiny s dětmi, ale i ti, kterým děti již odrostly, nebo i ti, kteří žijí sami. Uvidí se, kolik z nás se do toho zapojí. Může se stát, že některé dny budou volné, že se na ně nikdo nenapíše. To znamená, že v těch dnech zůstane nazaretská rodina u posledně napsaného, dokud nenastane čas jít zase o dům dál. Jak bude probíhat předání obrazu? Při putování obrazu se bude počítat s židovským počítáním času, které známe z liturgie. Po západu slunce začíná nový den. Tak například slavení narození Ježíše Krista dne 25. prosince slavíme již večer 24. prosince nebo Ježíšovo nedělní vzkříšení slavíme již v sobotu večer. V našem případě to bude znamenat, že kdo se napíše napří- 10

11 klad na úterý 2. prosince, bude již v pondělí večer 1. prosince očekávat navštívení nazaretské rodiny. Ten, kdo bude mít obraz Svaté rodiny před vámi, vás bude dopředu kontaktovat a domluví se na konkrétním čase, kdy k vám obraz přinese. Je dobré připravit místo, kam se obraz položí takový modlitební koutek. Může to být například stůl opřený o stěnu, na který obraz postavíte a opřete ho o stěnu. Nebo obraz položíte na podlahu a opřete o stěnu. Před obraz můžete umístit adventní věnec či svíci. Poté, co umístíte obraz ve svém domově, se můžete u něho všichni společně pomodlit i s těmi, kdo vám ho přinesli. Způsob a délku modlitby nechávám na vás, na vašich možnostech. Můžete například zazpívat zpěv Ejhle, Hospodin přijde nebo jinou píseň z kancionálu či nějaký zpěv z Taizé. Zůstat chvíli v tiché adoraci. Přečíst biblický úryvek, třeba ten, který se zrovna v ten den čte při bohoslužbě (najdete na Vlastními slovy poděkovat, svěřit prosby. Pomodlit se modlitbu sv. Jana Pavla II. za rodiny. Pomodlit se modlitbu Otče náš a Zdrávas, Maria nebo desátek růžence. Poprosit o požehnání pro své rodiny, domovy, farnost... Možností, jak společně prožít chvíli před obrazem Svaté rodiny, je mnoho. Záleží opravdu na vás a na vzájemné domluvě. Co s obrazem doma? U obrazu Svaté rodiny se můžete večer a ráno sejít ke společné modlitbě, popřípadě během dne se pomodlit i individuálně. Pomodlit se růženec, přečíst si kousek z Písma, zůstat v tiché modlitební chvilce... A až přijde čas, tak pokud možno celá rodina doprovodit nazaretskou rodinu o dům dál. 11

12 Horka a Křelov Horka a Křelov budou mít vlastní putování reliéfu Svaté rodiny. V Křelově bude putování reliéfu první dva týdny adventu, poté bude v Horce nad Moravou. Přihlašovat se bude v kostele v Horce a v Křelově. Kontaktní osoba pro Horku je Jan Dvorský a pro Křelov Jiří Labounek. P. Marian Sbírka na biblické dílo Téměř každý měsíc slyšíme v kostele oznámení, na jaký účel se bude konat nedělní sbírka. Česká biskupská konference vyhlašuje účelově vyhlášené sbírky, které jsou pro farnosti závazné a jimiž se projevuje naše křesťanská solidarita. Mezi takové sbírky patří Svatopetrský haléř, sbírka na bohoslovce, charitu, misie, církevní školství, křesťanská média (TV Noe a Proglas). Vedle toho naši biskupové doporučují konat ve farnostech sbírku na křesťany žijící ve Svaté zemi a na biblické dílo. Po domluvě s ekonomickou radou farnosti bych vám rád přiblížil sbírku na biblické dílo, která se v naší farnosti koná pravidelně při nedělní bohoslužbě v době adventní. Základním účelem této sbírky je podpora šíření Božího slova. V naší zemi to má následující konkrétní podobu: 25 % této sbírky jde Českému katolickému biblickému dílu (ČKBD) a 75 % České biblické 12

13 společnosti (ČBS). Do této sbírky se zapojují i křesťané z jiných církví, ale jejich příspěvek směřuje samozřejmě pouze do ČBS. ČKBD je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především pomáhat lidem v naší zemi lépe porozumět Písmu svatému. K její činnosti patří vytváření metodik a pomůcek pro praktickou práci s Biblí, organizování biblických kurzů pro různé skupiny. Známý je kurz výroby biblických postaviček. Dále vytváří rozhlasové pořady s výkladem nedělních liturgických čtení, které vysílá Radio Proglas. Texty jsou zveřejněny na jejich stránkách a mohou pomoci k hlubšímu porozumění biblických textů. Více informací na ČBS je nezisková organizace, která slouží křesťanským církvím jako občanské sdružení, jehož předmětem činnosti je šíření a distribuce Písma svatého za dostupné ceny. Z toho důvodu vydává, dováží a šíří rozmanité pomůcky ke studiu a k porozumění Písma svatého. Dále podporuje tradiční a ekumenické překlady Bible do češtiny i do jiných jazyků. Podíl sbírky na biblické dílo, který připadne ČBS, je použit na podporu biblických překladů v chudých zemích celého světa. Z letošní sbírky se tak podpoří překladatelské projekty v Africe. Jedná se o domorodé jazyky, do kterých dosud Bible nebyla přeložena. Konkrétně se podpoří v Sierra Leone překlad Nového zákona do jazyka sherbo, na kterém se pracuje s několika přerušeními od roku Tento překlad by měl být dokončen v roce V Tanzanii bude podpořen překlad Bible do jazyka kimachame. Ten byl zahájen v roce 1993, v roce 2000 byl vydán Nový zákon, celý překlad by měl být dokončen v roce Třetí zemí v Africe, kam bude směřovat část sbírky, je Angola. Letos se podpoří překlad do tamního jazyka lucazi. Překlad celé Bible byl zahájen v roce 1999, dokončení je plánováno na rok 13

14 2021. Tímto jazykem mluví asi obyvatel Angoly. Překlad byl přerušen občanskou válkou. Více informací najdete na Na závěr připomeňme, že letošní sbírka na biblické dílo se uskuteční v neděli 7. prosince. P. Marian Štědrovečerní stůl pro bezdomovce Milé farní pekařky! Opět se na Vás obracím s prosbou o pomoc Charitě Olomouc se štědrovečerním stolem pro bezdomovce. Prosím, upečte o něco málo více cukroví a nadbytek přineste v neděli 21. prosince do kostela v Hejčíně. Budu mít nachystaný koš jak na mši svaté v 7 hodin, tak v 10 hodin. Mnohokrát Vám děkuji za ochotu pomoci potřebným. Přeji krásný adventní čas. Jana Werdichová Tříkrálová sbírka 2015 Přichází doba dlouhých nocí a krátkých dnů, kdy jsme mnohdy unaveni chůzí neveselou, potemnělou ulicí. Vracíme se domů, kde je teplo, máme si kam sednout, můžeme si číst, modlit se, děkovat za vše, co máme. 14

15 Jsou ale tací, co musí děkovat za to, co my jim dáme. I když je zrovna nepustíme domů, vytvoříme jim jiskřičku naděje. Je to jedna ze tří božských ctností. Přežijí i tuto zimu a snad i další rok. A my možná neuslyšíme ani poděkování. A dokonce si myslím, že je snad i lepší říct: Pane, děkuji Ti, že jsi mi dal dnes příležitost stát se jedním z tvých služebníků a obdarovat maličkostí toho chudáka. Toho, na něhož je dnes pořádána sbírka. Vždyť je to jednou za rok. Je svátek Tří králů. A králové ve své neochvějné víře také nesli dary z velké dálky. Obdarovávat někoho je pro nás mnohdy velikým tajemstvím. Přemýšlíme nad tím, kdo, komu a kolik. A stále se vrací i myšlenky, jak se s těmi hřivnami naloží. Ale řeknu vám, on je ten rok tak krátký. Hřivny jsou dozajista zúročeny. Začátkem ledna zase vyjdou skupinky dětí Tříkrálové sbírky k vašim dveřím. Dejme jim ty hřivny, abychom si mohli někdy potom říct o úrok... Přeji krásnou a požehnanou adventní dobu. Oldřich Chytilík 15

16 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (z Avily) Letos o svátku sv. Terezie od Ježíše jsme vstoupili do jubilejního roku této karmelitky, světice a učitelky církve (15. října října 2015). V příštím roce, přesně 28. března, si totiž připomeneme 500. výročí jejího narození. Co nám může tato žena, řeholnice, jež žila v době a kultuře tak vzdálené té naší, říci dnes? Určitě mnoho! Je učitelkou vnitřního života nebo také vnitřní modlitby, jako Terezie od Ježíše jako ochránkyně sester karmelitek (kresba ze 17. století) důvěrného přátelského vztahu s Bohem, který se v Ježíši Kristu stal člověkem a který zve všechny lidi k hlubokému přátelství se sebou. Její definice vnitřní modlitby se stala součástí Katechismu katolické církve: Vnitřní modlitba pro mne není nic jiného než důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor»mezi čtyřma očima«s Tím, od něhož víme, že nás miluje. 1 Doba, ve které žijeme, je jiná, ale principy hlubokého křesťanského duchovního života zůstávají stejné, protože ten, který nás k takovému životu zve a uschopňuje Ježíš, zůstává tentýž včera i dnes i navěky 2. 1 Život 8,5. 2 Řím 13,8. 16

17 Když myslíme na Terezii od Ježíše s odstupem času, když uvážíme ona staletí, která nás dělí od jejího pozemského života, v nichž její cesta a její nauka nesly a nesou dodnes tak bohaté ovoce, musíme mít dojem, že Terezie byla mimořádnou osobností. A možná i pocit, že my jsme obyčejní, průměrní, slabí... a třeba i pro Boha nezajímaví. To, co mě na Terezii zvlášť fascinuje, je, že ona sama velikost nikdy nehledala. Neuskutečňovala ve svém životě to, co v její době bylo pokládáno za veliké a svaté. Její neteř Terezita o ní říká: Má teta byla tak plná života a tak nenucená, že lidé si to neuměli srovnat s její velkou svatostí. Terezie měla odvahu kráčet svou vlastní cestou svatosti. Během svého života měla nepřátele i v řadách církevních autorit. Nuncius Sega, odpůrce Tereziiny reformy, o ní říká: Je to ženská, která kolem sebe šíří jen nepokoj. Pořád někde courá, je neposlušná a zatvrzelá. Pod rouškou zbožnosti vymýšlí falešné nauky, proti nařízení tridentského sněmu a proti vlastní řeholi porušuje klauzuru. A aby toho nebylo málo, vyučuje jako nějaký univerzitní profesor, ačkoli sv. Pavel říká, že ženám není dovoleno učit. Když Terezie umírá, její smrt se nepodobá triumfálnímu vystoupení na nebe v ohnivém voze s ohnivými koňmi, jak čteme v Písmu o proroku Eliášovi. Umírá téměř osamocena v jednom ze svých reformních klášterů, jehož převorka je vůči ní tak nepřátelská, že nevstoupí do místnosti, kde Matka zakladatelka odevzdá svou duši Bohu. Ještě několik let po její smrti bude inkvizice studovat a zkoumat její spisy, nejsou-li závadné. Terezie měla odvahu jít svou vlastní cestou modlitby a svatosti. Přesněji: cestou, kterou ji vedl Ježíš, jehož si zvolila za svého Přítele a Pána. 17

18 Jsem přesvědčen, že toto je důležitý Tereziin odkaz, aktuální i pro nás: mít odvahu vykročit na cestu přátelství s Ježíšem a uskutečnit sobě vlastní podobu svatosti. Takovou, jakou pro nás zamýšlí Ježíš a k níž nás přivede, zůstaneme-li na této cestě věrni, jak nás k tomu Terezie povzbuzuje, ať přijde cokoli, ať se stane cokoli, ať se trpí cokoli, ať si reptá kdokoli, ať už člověk dorazí k cíli nebo zemře cestou nebo nebude mít odvahu k velkým utrpením, která na ní jsou, nebo se bude hroutit svět. 3 P. Norbert Žuška, O.Carm. 3 Cesta k dokonalosti 21,2. Pozdrav farníkům S novým církevním rokem začíná také celosvětový Rok zasvěceného života. Jelikož naše farnost je spravována řeholníky, jsme tak ještě více spojeni s tématem následujícího roku. Od tohoto čísla Hejčínského oka se nám vždy v pozdravu připomene některý z kněží, který v naší farnosti působil. Kromě získaných informací to může pro nás být i pobídka k intenzivnější modlitbě za konkrétní osobu a celý karmelský řád. Pro toto číslo svou zdravici připravil P. Norbert Žuška. 18

19 Milí přátelé a čtenáři Hejčínského oka, redakce mne oslovila, abych Vám napsal pár slov o své činnosti po mém odchodu z Hejčína do Kostelního Vydří v létě 2012, na což rád přistupuji. Nejprve ale všechny srdečně zdravím. Rád na Vás vzpomínám a v modlitbě Vás svěřuji Panně Marii Karmelské (vyderské), která se na Vás těší, že ji zase někdy připutujete navštívit J. Důvodem mého odchodu, jak si jistě pamatujete, byl vstup jednoho kandidáta Karmelu, P. Michaela Špilara, do noviciátu. Můj první rok zde byl tedy naplněn především péčí o mého novice k formaci patří denní setkávání a společné studium naší spirituality a rovněž zpracováváním formačních materiálů, kterých v češtině zatím není mnoho a které budou moci sloužit i do budoucna formaci uchazečů o vstup do našeho řádu. Roční noviciát proběhl v celé délce, ale P. Michael se nakonec rozhodl vrátit se do diecéze a pokračovat ve své službě jako diecézní kněz. Od léta loňského roku tedy ve formaci nemáme nikoho, proto abych neměl dlouhou chvíli J jsem převzal dvě malé farnosti, které jako karmelitáni už léta v okolí Kostelního Vydří spravujeme: Volfířov a Lipolec. V současné době je moje práce rozložena plus minus rovnoměrně do tří oblastí: farní pastorace, která kromě bohoslužeb v oněch dvou farnostech a postupných oprav jejich kostelů zahrnuje také zpovědní službu zde v Kostelním Vydří; dále vedení skupinových i individuálních exercicií a rekolekcí, duchovní doprovázení, jakož i péče o tři terciářská společenství v Kostelním Vydří, v Českých Budějovicích a ve Velkém Meziříčí; a nakonec práce zaměřená na seznámení všech, kdo mají zájem, se spiritualitou Karmelu, tedy studium, překlady a shromažďování textů z naší tradice, které mohou posloužit jako inspirace a povzbuzení pro duchovní život. Tyto 19

20 pak lze najít a přečíst si na oficiálních stránkách našeho společenství v rubrice Karmelitánská spiritualita. Tuto informaci berte zároveň jako nenásilnou propagaci a srdečné pozvání k návštěvě našich webových stránek J. S prosbou o Boží požehnání pro Vás všechny P. Norbert Sčítání účastníků bohoslužeb 2014 Většina z vás si asi vzpomíná, že v neděli 12. října 2014 se opět po pěti letech konalo sčítání účastníků bohoslužeb. Přinášíme vám shrnutí výsledků pro farnosti Hejčín a Horka nad Moravou. Dotazník vyplnilo v Hejčíně na ranní mši svaté v 7 hodin celkem 43 farníků, z toho 14 mužů a 29 žen. Na hlavní mši svaté v 10 hodin se sesbíralo 278 dotazníků, z toho 125 mužů a 153 žen. V Horce nad Moravou se napočítalo 77 účastníků, z toho 32 mužů a 45 žen. Věk farníků a jejich výdělečnou činnost ukazuje následující tabulka: 20

21 Nejpřehlednějším znázorněním věkového složení je graf, který se nazývá strom života. Vzhledem k tomu, že analyzovat počty podle jednotlivých roků narození by bylo nepřehledné, seskupili jsme sečtené farníky do věkových skupin po deseti letech. Doleva od svislé osy grafu jsou vyneseny počty žen, doprava počty mužů. Aby byly grafy čitelnější, jsou otočeny o 90 (pozn. red.). Hejčín: 21

22 Horka nad Moravou: Jana a Bohumil Třískovi 22

23 Hejčínská schola Možná již mnozí z vás zaslechli v nedělních ohláškách informaci, že hejčínská schola, která doprovázela zpěvem nedělní mši svatou v 10 hodin, ukončila svou činnost, a ptáte se proč, když tak pěkně zpívali. Důvod bych nazval únava materiálu. Již řadu let schola stála na věrnosti několika málo členů, kteří pravidelně každou neděli, vyjma letních prázdnin, obohacovali svým zpěvem nedělní bohoslužbu. Složení scholy se neomlazovalo, ani nerozrůstalo, spíš hrozilo ještě její větší zeštíhlení, které by bylo neúnosné. Rovněž potřebovala po mnoha letech nový impuls. Proto se od začátku tohoto roku hledal její nový vedoucí. Postupně byli oslovováni potenciální vedoucí, ale bez výsledku. Na podzim byl učiněn další pokus pozváním nových lidí do scholy (psalo se o tom i v Hejčínském oku), ale také bez patřičné odezvy. Jako nejrozumnější řešení dané situace, byť smutné, se jevilo rozpuštění scholy. Chtěl bych poděkovat všem, jež zpívali a hráli ve schole, za jejich obětavost a nasazení, se kterým přispívali k větší a krásnější oslavě Boha při liturgii, především její vedoucí, Heleně Mikuškové, která ji vedla od roku Třeba se touto novou situací vytvoří prostor pro vznik něčeho nového. S první vlaštovkou přišel náš varhaník, pan MUDr. Pavel Majer, který nabízí mužům zpěv žalmu a ordinária při mši svaté v 10 hodin. Zkouška je v neděli v 9.30 hodin v místnosti nad sakristií. Na první zkoušku přišli dva muži. Uvidí se, co bude dál. 23

24 Jestli bude v Hejčíně kromě varhan někdy opět obohacovat liturgii i zpěv scholy, jakým způsobem a v jakém uskupení, to záleží na nás, co zde chodíme do kostela. Prosím modlete se za to. A koho Pán obdařil hřivnou zpěvu a muzicírování, zvažte, zda nepřišel čas dát ji k dispozici do služby Pánu, byť byste nebyli schopni zavázat se k úplné pravidelnosti. P. Marian Sociální podnikání v Olomouci Víte něco o sociálním podnikání? Co je to? Zeptali jsme se naší všestranné farnice Jany Werdichové, která je spoluautorkou projektu, jenž našel své uplatnění v sociálním podniku Jitro centrum služeb s.r.o. Olomouc. Jano, řekni nám něco o historii sociálního podnikání. Nejprve bych chtěla trošku popudit naši mysl a donutit ji k vnímání sociálního podnikání jinak. Vím, že ti, kteří podnikají v sociálních podnicích, vnímají podnikání jako podnikání a snaží se udržet na trhu jak pracovním, tak hospodářském. Bohužel okolí nás vidí v jiném šuplíku stále nás mají pod hlavičkou sociálních služeb. Je to velký problém, ale věřím, že osvětou můžeme úspěšně tento mýtus začít bořit. Sociální podnikání tu bylo vlastně odedávna. V dobách, kdy se lidé ještě nesoustředili do měst, bylo normální, že se každý staral o potřeby své a svého nejbližšího okolí. Na vesnicích bylo hospodaření na pozemcích a ve chlévech běžnou denní 24

25 činností. A zde se právě objevují, dnes bychom řekli, sociální podnikatelé. Vždy se zde našlo místo pro práci méně kvalifikovanou, a tedy se na ni hodily dnešní mluvou cílové skupiny obyvatel. Bylo normální, že se každá vesnice postarala o své pohádkově řečeno Honzy. V každé vesnici byli zvyklí na krajánky a i na žebráky. Až v době průmyslové revoluce se lidé začali soustředit do měst a vesnice se pomalu začala vylidňovat. Tehdy začíná vznikat problém cílových skupin obyvatel, který vrcholí v dnešní době. Máme ve městech nakumulovány skupiny obyvatel dlouhodobě hledajících práci může za to i tolik potřebná a chvályhodná modernizace. V dnešní době již nemáme pracovní místa pro tolik lidí, kteří ve městech žijí a stále přicházejí v naději, že zde práci najdou. Bohužel na vesnicích, ze kterých před lety odešli, se práce hledá také marně. Mnoho lidí v dnešní době odmítá pracovat pod svou kvalifikační úroveň a sociální systém je nastaven tak, že není motivující pro mnohé ráno vstát a jít do práce. Pro mnohé je představa odstěhování se za prací byť jen pár kilometrů za město nepřijatelná. Co to tedy je sociální podnikání? Je to prostě podnikání jako každé jiné, jen je třeba se v podnikatelském záměru zamyslet nad tím, komu všemu dám možnost práce. Já jako podnikatel mám svůj určitý záměr a do něho mohu zahrnout i práci, kterou nabídnu cílovým skupinám buď samotným postiženým, příp. osobám pečujícím, osobám starším 50 let (o tyto lidi v dnešním světě, postiženém kultem mládí, není zájem) a mnoha dalším. Tak, jak se nám deformuje vzorec a hodnota rodiny, stejně se deformuje práce jako taková, pracovní proces a myšlení společnosti. Proto je potřeba co nejvíce s lidmi komunikovat a snažit se o posun myšlení. 25

26 Co je potřeba implementovat do společnosti? Hlavně to, že sociální podnikání není sociální služba, je to právě možnost práce pro lidi, kteří pracovat chtějí a potřebují. Společnost potřebuje mít zaměstnané lidi. Proto musí lidé začít vnímat, že mezi podnikáním a sociálním podnikáním je jeden velký rozdíl a to, že v sociálním podniku se někdo zamýšlel nad umožněním zaměstnanosti lidí, kteří pracovat chtějí, jen potřebují specifické podmínky. Tyto podmínky jsou zaneseny do pracovního procesu a vlastně v tomto procesu potom nejsou žádnou překážkou. Pak jde o podnikání jako každé jiné, je sociální, a přitom nikdo nepozná rozdíl. Sociální podniky by neměly být ve společnosti znehodnocovány tím, že si je společnost přiřazuje do nesprávných škatulek a mýtů. Zahálka není cílem života. Budou-li lidé mít zaměstnání, zlepší se ovzduší ve společnosti a bude méně negativních zpráv. Ač je to možná otřepaná fráze, je to ale pravda: práce šlechtí člověka. Jak vznikl sociální podnik Jitro centrum služeb s.r.o.? Jak jsem se již zmiňovala, sociální podnikání je vlastně normální život, jen vnímá potřeby lidí a na jejich potřeby reaguje. Tak vznikla víc než před 20 lety škola pro postižené, z potřeby zanedlouho na to vznikl stacionář pro děti z této školy. Čas plynul a bylo potřeba rehabilitovat děti a zaměstnat jejich rodiče a další lidi. Tak po necelém čtvrtstoletí vznikl opět z potřeby sociální podnik Jitro centrum služeb s.r.o. Jsme nestátní zdravotnické zařízení. Nabízíme rehabilitační a masérské služby nejen klientům a žákům Jitra o.p.s. a školy Credo o.p.s., ale i široké veřejnosti, kterou oslovujeme při nejrůznějších příležitostech. Pro rozběhnutí sociálního podniku byl vypracován úspěšný projekt a první dva roky byl tento podnik financován z pro- 26

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry dobroučské farnosti neděle 2. prosince 2012 1. neděle 11/2012 Slovo duchovního správce Advent v Roce víry Letošní advent je pro nás v něčem jiný. Prožíváme jej v Roce víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více