HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán )"

Transkript

1 HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA (dále jen Herní plán ) I. Obecná část 1 SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje kurzové sázky pod obchodním názvem SAZKA TIP (dále jen kurzové sázky ) ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. SAZKA sázková kancelář, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ , byla dne 28. listopadu 2001 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČ: , DIČ: CZ (dále také jen SAZKA ). Tento herní plán upravuje podmínky účasti sázejících v kurzových sázkách provozovaných SAZKA. Kurzové sázky jsou uzavírány v SAZKA pověřených sběrnách (dále jen sběrny ) v on line systému prostřednictvím on line terminálů propojených s centrální databází systému SAZKA (dále také jen kurzové sázky uzavírané ve sběrně ). Kurzové sázky jsou uzavírány rovněž prostřednictvím automatického operátora IVR (dále také jen kurzové sázky uzavírané pomocí telefonu ) a dále kurzové sázky připravené v systému pro internetové provozování kurzových sázek (dále jen systém e-sazka ) jsou uzavírány prostřednictvím on line terminálů ve sběrnách. 2 Kurzová sázka, kurz, sázkové období 1. Kurzovou sázkou se rozumí hra, při níž po složení vkladu je výhra podmíněna uhodnutím (nebo také jen správným tipem ) sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích nebo závodech a nebo uhodnutím jiných nesportovních sázkových událostí především veřejného zájmu jako např. volby, referenda, kulturní události aj., pokud kurzové sázky na tyto sázkové události neodporují morálním a etickým principům (dále také jen kurzová sázka nebo sázka ). Kurzová sázka je uzavírána buď na jednu sportovní, nesportovní nebo jinou, v předchozí větě uvedenou sázkovou událost nebo na soubor sázkových událostí (dále jen sázková událost ). Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru (dále jen kurz ), ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky. 2. Kurz vyjadřující míru pravděpodobnosti určité události stanoví poměr mezi částkou určenou k výplatě při správném tipu a vsazenou částkou (vklad). Výhra se stanovuje pronásobením vkladu příslušným kurzem. Kurzy mohou být v průběhu sázkového období společností SAZKA měněny nebo může být zrušena celá sázková událost. 3. Sázkové období je časový údaj, který začíná zahájením příjmu sázek na sázkovou událost a končí ukončením příjmu sázek na tuto sázkovou událost. Sázkové období je dále upřesněno u jednotlivých typů kurzových sázek a programem hry. 3 Obsah a druhy kurzových sázek 1. Přehled kurzových sázek, jejichž obsah a organizace je upravena tímto herním plánem: a) Sazka - výběr je kurzová sázka se stanovenými kurzy na vítězství domácích, remízu, vítězství hostí, neprohru domácích a neprohru hostí, ve které sázející tipuje 1-12 libovolných sportovních, nesportovních i jiných sázkových událostí z programu hry. b) Skóre - plus je kurzová sázka se stanovenými kurzy, určená k sázení na přesné výsledky sportovních, nesportovních i jiných sázkových událostí uvedených v programu hry. c) Sázka na vítěze je kurzová sázka určená k sázení na vítěze vybraných sportovních, nesportovních i jiných sázkových událostí z programu hry. d) Kurzové sázky připravené v systému e-sazka jsou kurzové sázky, které jsou jednou kompaktní hrou, která umožňuje libovolně kombinovat v jedné sázce všechny typy sázkových příležitostí vypsaných v programu hry, tj. sázkové příležitosti se třemi možnými výsledky (výhra domácího týmu, remíza a výhra hostujícího týmu a to včetně dvojtipů neprohra domácího, neprohra hostů a neremíza), sázkové události se dvěma možnými výsledky (výhra domácího týmu a výhra hostujícího týmu), sázky na vítězství nebo umístění v dlouhodobých soutěžích nebo jednorázových závodech. Kurzové sázky jsou rovněž všechny typy speciálních sázek přiřazených k základním sázkovým příležitostem se třemi nebo se dvěma možnými výsledky. Speciální sázky přiřazené k jednomu základnímu řádku však nelze kombinovat v jedné sázce ani navzájem mezi sebou, ani společně se základním řádkem, ke kterému jsou přiřazeny. V systému e-sazka je možno rovněž připravovat kurzové sázky na nesportovní události i jiné sázkové události. 2. SAZKA si vyhrazuje právo vypsat v programu i jiný typ sázkové příležitosti, než je výše uvedeno. 4 Program hry 1. Program hry je seznam sázkových událostí s údaji upřesňujícími jednotlivé sázkové události jako je např.: datum a čas, název, číslo řádku, povolený typ kurzové sázky, kurzy sázkové události, sázkové období a další doplňující informace. Program hry je HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 1

2 v průběhu doby stále měněn. 2. Sázkové události, na které lze přijímat kurzové sázky jsou uvedeny v programu hry, který je k dispozici ve sběrnách sázek, na internetových stránkách a pro sázkové události připravované v systému e-sazka na internetových stránkách V programu hry jsou současně uvedeny kurzy pro jednotlivé sázkové události. Kurzovou sázku lze uzavřít až od okamžiku (čas) vyhlášení v programu hry. 3. SAZKA může kurzy a dobu ukončení příjmu sázek na jednotlivé sázkové události v průběhu sázkového období měnit s tím, že veškeré změny jsou také k dispozici ve sběrnách sázek, na internetových stránkách systému a pro sázkové události připravované v systému e-sazka na internetových stránkách (www.e-sazka.cz). 4. V případě pochybností o sázkových událostech a dalších upřesňujících údajích jednotlivých sázkových událostí z programu hry jsou vždy rozhodující záznamy v centrální databázi systému SAZKA pro příjem kurzových sázek uzavíraných ve sběrně a v centrální databázi systému SAZKA pro příjem kurzových sázek připravených v systému e-sazka (dále jen centrální databáze systémů SAZKA ). 5 Oficiální výsledek 1. Za oficiální výsledek je pro účely výplaty výher brán výsledek uznaný a stanovený na základě oficiálního zdroje. V případě chybného přenesení oficiálního výsledku do centrální databáze systémů SAZKA za účelem výpočtu výhry, a to z libovolného důvodu, zůstávají práva sázejících na výhru zachována, ale pouze v případě, že tipovali správně oficiální výsledek nezkreslený chybnou interpretací. 2. Za oficiální výsledek je dále brán: a) výsledek dosažený na hřišti v normální hrací době, případně dosažený podle platných pravidel pro vypsanou událost, u sázkových událostí s předem stanovenou pevnou hrací dobou. Případné další změny výsledku (prodloužení zápasu, penalty, kontumace apod.) nemají na oficiální výsledek žádný vliv, b) výsledek dosažený na hřišti i po případném prodloužení utkání, když toto utkání skončilo v základní hrací době nerozhodně. To však pouze v těch případech, když na toto utkání byly vypsány jen kurzy na vítězství domácího nebo hostujícího týmu (kurz na remízu nebyl vypsán např. u basketbalových soutěží), c) výsledek dosažený na hřišti podle jiných kritérií (např. vítězství na určitý počet setů apod.) u sázkových událostí, které nemají pevnou hrací dobu. U těchto sázkových událostí je uznán i výsledek předčasně ukončené sázkové události (např. skreč nebo diskvalifikace závodníka v rozehraném tenisovém utkání), d) výsledek předčasně ukončené soutěže, která nemá pevnou hrací dobu (např. zkrácení či ukončení závodů apod.), pokud je pořadatelem oficiálně vyhlášen, e) výsledek dosažený na hřišti v dílčích částech sázkových událostí (např. v poločasech, třetinách či jiných částech sportovních sázkových událostí) u sázkových událostí s předem stanovenou pevnou hrací dobou, f) výsledek pro handicapovou sázku takový, že se náskok uvedený pro danou sázkovou událost v programu připočítává k výsledku dosaženému na hřišti (v normální hrací době), g) výsledek pro sázkovou událost na postup takový, že za rozhodující platí postup mužstva (či jednotlivce) do dalšího kola, h) výsledek vyhlášený pořadatelem nesportovní sázkové události nebo výsledek této sázkové události objektivně zjištěný, i) v případě koná-li se v jedné soutěži na jednom místě a v jeden den více stejných sázkových událostí, výsledek vždy z první z nich. 3. V případě vyhlášení oficiálního výsledku a zahájení výplaty výher nebude brán zřetel na jeho pozdější případnou změnu z důvodu kontumace, diskvalifikace, dopingu apod. 4. Oficiální výsledky ukončených sázkových událostí jsou po jejich ukončení a ověření k dispozici ke zjištění ve sběrnách sázek a vyhlášeny na internetových stránkách systému a na internetových stránkách (www.e-sazka. cz). V případě pochybností o výsledku sázkových událostí jsou vždy rozhodující záznamy v centrální databázi systémů SAZKA. Pokud SAZKA udělá při zadávání oficiálních výsledků chybu, sázející má možnost postupovat ve smyslu ustanovení 24 tohoto herního plánu. 5. SAZKA si vyhrazuje právo v případě neuskutečnění nebo odložení sázkové události vyčkat přiměřeně dlouhou dobu se zadáním oficiálního výsledku. 6 Okolnost určující výhru a hodnocení sázek 1. Okolnost, jenž určuje výhru, nesmí být předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být SAZKA nebo sázejícím ovlivněna. 2. Veškeré kurzové sázky se vyhodnocují a výplaty výher jsou zahájeny až po zveřejnění oficiálního výsledku poslední sázkové události v těchto sázkách. 3. Pro hodnocení speciálních sázek platí stejná obecná pravidla jako pro příjem a hodnocení jejich základních sázkových událostí. 4. Rozhodující pro zjištění, zda kurzové sázky jsou výherní, je porovnání oficiálního výsledku sázkové události se záznamem tipování sázejícího v centrální databázi systémů SAZKA. V případě pochybností o výhře jsou vždy rozhodující záznamy o oficiálním výsledku hry a záznamy tipování sázejících v centrální databázi systémů SAZKA. 5. V případě, že dojde k drobné chybě při vypsání sázkové události (drobná chyba v názvu události, jiná jazyková varianta jména apod.) a pokud se tato chyba netýká věcné podstaty sázkové události, bude HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 2

3 na sázku uzavřenou na takovou sázkovou událost pohlíženo jako na bezchybně vypsanou kurzovou sázku a při posuzování případné reklamace nebude k této drobné chybě přihlíženo. 7 Komplexní věrnostní program Klub SAZKA Komplexní věrnostní program Klub SAZKA (dále jen Klub SAZKA ) je automatizovaný proces určený všem zákazníkům SAZKA, kteří se do něho zaregistrují. Registraci do Klubu SAZKA může zákazník provést ve sběrnách prostřednictvím on line terminálů, prostřednictvím internetových stránek SAZKA a dále prostřednictvím sms přes mobilní telefon. Registrací do Klubu SAZKA je jeho členům zřízeno Bodové konto Klubu SAZKA, na které budou členům přičítány body za nákup všech loterních i neloterních produktů SAZKA a na základě žádosti zákazníka Peněžní konto Klubu SAZKA, na kterém zákazník může skládat peníze na předplatné nebo je použito pro zasílání výher. Bližší informace o Klubu SAZ- KA jsou uvedeny ve Statutu věrnostního programu Klub SAZKA, který je k dispozici ve všech sběrnách sázek a na internetové adrese (www.e-sazka. cz). II. Uzavírání sázek A. Obecná pravidla pro uzavírání sázek 8 Obecné zásady uzavírání sázek 1. Tento herní plán upravuje podmínky účasti sázejících v kurzových sázkách provozovaných SAZKA za dodržení dále uvedených pravidel: a) Sázejícím může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku (dále jen sázející ) a splnila další podmínky tohoto herního plánu a v souladu s nimi uhradila předem sázku a to v hotovosti nebo bezhotovostně, b) SAZKA je oprávněna při uzavírání kurzové sázky ověřit věk sázejícího s tím, že nesplňuje-li podmínku náležitého věku, ve smyslu ustanovení 8 bod 1 písm. a), nebude s ním kurzová sázka uzavřena a v případě vyplácení výher nebude takové osobě ani vyplacena výhra. Osobě, která odmítla svou identifikaci v případě pochybnosti splnění podmínky 18 let věku sázejícího při uzavírání kurzové sázky, ověření případné výhry a výplatě výhry, nebude umožněno uzavření kurzové sázky, ověření případné výhry a vyplacení výhry. On line terminály ve sběrnách sázek SAZKA mohou být vybaveny čtečkou strojově čitelných údajů, které budou využívány k ověření totožnosti sázejícího podle platného průkazu totožnosti. Čtečka strojově čitelných údajů sejme z průkazu totožnosti sázejícího jméno a příjmení sázejícího a datum narození. Čtečka strojově čitelných údajů je napojena do veřejně přístupné databáze ministerstva vnitra, ve které je možné ověřit, zda průkaz totožnosti nebyl odcizen. Osobě, která provádí svoji identifikaci prostřednictvím odcizeného průkazu totožnosti, nebude umožněno uzavření kurzové sázky, ověření případné výhry a vyplacení výhry. 2. Kurzové sázky mohou být uzavírány pouze způsoby příjmu sázek uvedenými v tomto herním plánu. 3. Sázející, který chce uhradit sázku předem bezhotovostně, musí být registrován v Klubu SAZKA. Kurzové sázky uzavírané pomocí telefonu jsou pak sázejícím hrazeny z jeho Peněžního konta Klubu SAZKA. Na Peněžní konto Klubu SAZKA jsou sázejícímu převáděny finanční prostředky určené pro úhradu kurzových sázek, které buď v hotovosti složil na kterékoliv sběrně sázek nebo příkazem odeslal ze svého peněžního účtu nebo mu byly připsány jako výhry, které získal. Tyto finanční prostředky má sázející na svém Peněžním kontě Klubu SAZKA složené jako předplatné. Při úhradě kurzové sázky může sázející také použít body ze svého Bodového konta Klubu SAZKA tak, že je převede na své Peněžní konto Klubu SAZKA jako finanční prostředky předplatného. Peněžní účet sázejícího musí být otevřen u peněžního ústavu na území České republiky. V případě cizince je nezbytné mít povolení pobytu v České republice. 4. SAZKA si vyhrazuje právo stanovit a vybírat manipulační poplatek související s uzavíráním kurzových sázek. O výši manipulačního poplatku rozhoduje generální ředitel SAZKA. V případě vracení sázek ( 22) SAZKA manipulační poplatek vrací. 9 Příprava kurzové sázky v systému e-sazka uzavřené ve sběrně sázek nebo pomocí telefonu 1. Kurzové sázky je možné připravit prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup neomezenému okruhu osob v síti internet (dále také jen internet ), který umožňuje připravit kurzové sázky v systému e-sazka (dále jen systém e-sazka ) na internetové stránce (www.e- -sazka.cz). 2. Příprava kurzové sázky v systému e-sazka probíhá dvěma způsoby, a to pro sázejícího registrovaného a sázejícího neregistrovaného v Klubu SAZKA. a) Sázející registrovaný v Klubu SAZKA si po přihlášení do systému e-sazka připraví z nabídky sázkových událostí svoji kurzovou sázku (např. Sólovka, Akovka, Kombík, Tutovka, Maxík, Maxitutovka). Při přípravě sázky sázející označí jakým způsobem bude sázka uhrazena. V případě, že se sázející rozhodne hradit připravenou sázku v hotovosti, obdrží dva identifikátory sázky, a to pětimístný a desetimístný identifikátor sázky. V případě, že sázející bude připravenou kurzovou sázku uzavírat pomocí telefonu, použije pětimístný identifikátor sázky. Sázka uzavřená pomocí telefonu bude uhrazena z Peněžního konta Klubu SAZKA sázejícího. V případě, že sázející bude připravenou kurzovou sázku uzavírat ve sběrně sázek, použije desetimístný identifikátor sázky. Tuto kurzovou sázku sázející uhradí v hotovosti ve sběrně sázek. V případě, že sázející bude chtít sázku uhradit HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 3

4 ze svého Bodového konta Klubu SAZKA, obdrží sázející pětimístný identifikátor připravené kurzové sázky pro uzavření sázky pomocí telefonu. Při uzavření sázky jsou body převedeny z Bodového konta Klubu SAZKA sázejícího na Peněžní konto Klubu SAZKA sázejícího jako finanční prostředky předplatného a kurzová sázka bude z tohoto Peněžního konta Klubu SAZKA uhrazena. V případě, že o to sázející registrovaný v Klubu SAZKA požádal, odešle systém e-sazka sázejícímu ovou zprávu o zaznamenání připravené kurzové sázky v systému e-sazka. b) Sázející, který není registrován v Klubu SAZKA si po přihlášení do systému e-sazka připraví z nabídky sázkových událostí svoji kurzovou sázku (např. Sólovka, Akovka, Kombík, Tutovka, Maxík, Maxitutovka). Při přípravě sázky obdrží sázející jeden desetimístný identifikátor připravené kurzové sázky pro uzavření ve sběrně sázek. Tuto připravenou kurzovou sázku sázející uhradí v hotovosti ve sběrně sázek. 10 Způsob uzavírání kurzových sázek 1. Připravenou kurzovou sázku může sázející uzavřít následujícími způsoby: a) kurzové sázky uzavírané v systému on line pomocí sázenky (u hry Sázka na vítěze nahlášením obsluze). Kurzové sázky se uzavírají prostřednictvím on line terminálů ve sběrnách sázek, b) kurzové sázky připravené v systému e-sazka a uzavřené prostřednictvím on line terminálů, c) kurzové sázky připravené v systému e-sazka a uzavřené pomocí telefonu. Tyto kurzové sázky lze uzavírat pouze po registraci sázejícího v Klubu SAZKA. 2. SAZKA si vyhrazuje právo využívat a nabízet způsoby uzavírání připravené kurzové sázky dle odst. 1 podle vlastního uvážení. Informace o případném omezení uvedených způsobů uzavírání připravené kurzové sázky bude vždy předem sdělena sázejícím prostřednictvím systému e-sazka na internetových stránkách (www.e- -sazka.cz) nebo ve sběrně. 11 Okamžik uzavření kurzové sázky 1. Uzavřením kurzové sázky, která je uzavírána ve sběrně sázek, je okamžik (čas), kdy na základě uhrazení vkladu obdrží sázející potvrzení o sázce. V případě pochybností je vždy rozhodující záznam zahájení tisku potvrzení o sázce v centrální databázi systémů SAZKA. 2. Uzavřením kurzové sázky, která je uzavřená pomocí telefonu, je okamžik (čas), kdy je záznam tipování sázejícího zaregistrován v centrální databázi systémů SAZKA. V případě pochybností je vždy rozhodující záznam o čase uzavření kurzové sázky v centrální databázi systémů SAZKA. B. Uzavírání sázek ve sběrně sázek 12 Pravidla pro uzavírání sázek ve sběrně sázek 1. Kurzové sázky mohou uzavírat pouze sázející, kteří řádně vyplní sázenku u kurzových sázek Sazka - výběr a Skóre - plus, nebo nahlásí svou sázku obsluze terminálu u kurzové sázky Sázka na vítěze (v některých případech i u kurzové sázky Skóre - plus), ve stanovenou dobu ve sběrně a zaplatí příslušný sázkový vklad. 2. Kurzové sázky přijímají sběrny sázek, které jsou pověřené k této činnosti SAZKA. 3. Za správné vyplnění sázenky nebo nahlášení kurzové sázky odpovídá sázející. 4. Sázenky se vyplňují propisovací tužkou černé nebo modré barvy. Použití jiné barvy činí sázenku závadnou. 5. Sázející předá sázenku nebo nahlásí ústně sázku u kurzové sázky Sázka na vítěze k zavedení dat. Po zavedení dat mu bude sázenka vrácena a terminál vystaví potvrzení o uzavřené sázce a to i v případě ústně podané kurzové sázky. Na potvrzení kurzové sázky jsou uvedeny následující údaje: druh kurzové sázky, časové údaje o uzavření kurzové sázky, tipované sázkové události, jejich kurzy, vklad, případně výše eventuální výhry a identifikační znaky sběrny. 6. Na sběrnách sázek může sázející rovněž uzavřít kurzovou sázku připravenou v systému e-sazka. Obsluha on line terminálu zadá desetimístný identifikátor sázky. Jsou-li splněny všechny podmínky pro její uzavření on line terminál vytiskne potvrzení o uzavřené sázce. 7. Potvrzení kurzové sázky vydané terminálem a registrované v centrální databázi systému SAZKA je dokladem sázejícího při uplatňování nároku na výhru. 13 Kurzové sázky uzavírané ve sběrně sázek 1. Sazka - výběr Sazka - výběr je kurzová sázka se stanovenými kurzy na vítězství domácích, remízu, vítězství hostí, neprohru domácích a neprohru hostí, ve které sázející tipuje 1-12 libovolných sázkových událostí z programu hry. Kolonka označená číslicí 1 znamená vítězství družstva uvedeného v programu hry na prvním místě (zpravidla domácí družstvo), kolonka označená nula znamená nerozhodný výsledek a kolonka označená číslicí dvě znamená vítězství družstva uvedeného na druhém místě (zpravidla hostující družstvo). V programu hry se uvádí nabídka sázkových událostí se stanovenými kurzy a termíny ukončení příjmu sázek na jednotlivé sázkové události. SAZKA může do programu hry zařadit také tipování dílčích částí sázkových událostí (např. poločasů, třetin nebo jiných částí sportovních utkání), tipování na vítězství jednotlivců a týmů, na střelce 1. gólu v utkání, na lepšího z dvojice uvedené v programu HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 4

5 hry, tipování na postup apod. Dále může být do programu hry zařazeno tipování handicapů, tj. když se jednomu z účastníků sázkových událostí poskytne určitý náskok (např. o jednu nebo více branek), který se vyznačí v programu hry. SAZKA může stanovit sázkové příležitosti, které nelze vsadit v jedné sázce. SAZKA může kurzy na jednotlivé výsledky daných sázkových událostí a dobu ukončení příjmu sázek na tyto sázkové události během sázkového období měnit s tím, že veškeré takové změny jsou k dispozici v místě příjmu sázek. 1.1 Sázkové období Sázkové období pro hru Sazka - výběr trvá zpravidla 7 dnů. Sázkové období začíná ukončením nejblíže předcházejícího sázkového období a vyhlášením v programu hry. Sázkové období končí ukončením příjmu sázek na poslední sázkovou událost z programu hry, na kterou lze tipovat. přijetí kurzové sázky s vysokým vkladem a splnění podmínek pro uplatnění žádosti o uzavření kurzové sázky s vysokým vkladem, vytiskne terminál potvrzení o sázce označené textem vysoká sázka. V případě, že sázející bude uplatňovat sázku vyšší než EUR, obsluha terminálu provede identifikaci sázejícího, tj. z platného průkazu totožnosti nebo, jde-li o cizince, z cestovního dokladu, zjistí a zapíše jméno a příjmení sázejícího, datum narození a místo trvalého pobytu sázejícího, popř. využije čtečku strojově čitelných údajů ( 8). U cizince obsluha terminálu uvede dále dobu platnosti cestovního dokladu, pohlaví sázejícího a stát, který cestovní doklad vydal. Odmítne-li sázející identifikaci, potvrzení o sázce obsluha terminálu sázejícímu nevytiskne a sázka se neuzavře. Identifikační údaje sázejícího SAZKA, uchovává po dobu stanovenou zákonem. Žádost o uzavření kurzové sázky s vysokým vkladem není dokladem o uzavření vysoké kurzové sázky a nelze proto na jeho základě uplatňovat případnou výhru. 1.2 Příjem sázek Kurzové sázky lze uzavírat v daném sázkovém období na on line terminálech ve vybraných sběrnách pouze na sázenkách určených pro hru Sazka - výběr a to nejpozději do ukončení příjmu sázek na termínově první z tipovaných sázkových událostí. Sázející označí křížkem v příslušných sloupcích pro číslo sázkové události (sta, desítky, jednotky) čísla tipovaných sázkových událostí a ve sloupci výsledek v odpovídajících řádcích své tipy: vítězství domácích (1) křížkem v levém okénku, remízu (0) křížkem v prostředním okénku, vítězství hostí (2) křížkem v pravém okénku, neprohru domácích (10) křížky současně v levém a prostředním okénku a neprohru hostí (02) křížky současně v prostředním a pravém okénku. Označí rovněž křížkem v příslušné kolonce svůj vklad. Sázející má možnost na sázence libovolný řádek stornovat označením okénka storno v příslušném řádku. Obsluha terminálu vydá sázejícímu potvrzení kurzové sázky. U hry Sazka - výběr lze uzavírat kurzové sázky s minimálním vkladem Kč, nebo vyšším (tento limit může být měněn SAZKA) pouze ve zvláštním režimu vysoké kurzové sázky, nejpozději však 45 minut před ukončením provozní doby sběrny, a to následujícím způsobem. Sázející vyplní sázenku nezbytnými údaji o sázce, v poli Vklad Kč označí kolonku vysoký vklad a obsluze terminálu nahlásí výši požadovaného vkladu. Po zavedení dat vydá obsluha sázejícímu tzv. potvrzení žádosti o uzavření vysoké kurzové sázky (dále jen,,žádost ), které obsahuje následující údaje : údaje o sázce, identifikační číslo žádosti, číslo sběrny a časový limit pro vyřízení vysoké kurzové sázky. Časový limit pro posouzení žádosti na uzavření vysoké kurzové sázky může být až 30 minut od zavedení dat. Žádost o uzavření vysoké kurzové sázky bude SAZKA posouzena s tím, že může být odmítnuta nebo přijata. Žádost o uzavření vysoké kurzové sázky může být uplatněna pouze na terminálu, na kterém byla vydána a v časovém limitu na ní uvedeném. V případě 1.3 Jednoduchá sázka Jednoduchá sázka je ta, ve které sázející tipuje 1-12 libovolných sázkových událostí z programu hry. Čísla tipovaných sázkových událostí a tipy na tuto sázkovou událost (1,0,2,10,02) označí sázející křížkem (křížky) v příslušných kolonkách. SAZKA si vyhrazuje právo určit Ako parametr (tj. min. počet tipovaných sázkových událostí v jedné sázce) pro jednotlivé sázkové příležitosti, který bude uveden v programu hry. 1.4 Systémová sázka Systémová sázka je ta, ve které sázející tipuje systémem na 3 správně tipované sázkové události - Systém 3, nebo systémem na čtyři správně tipované sázkové události - Systém 4. Při Systému 3 tipuje sázející všechny kombinace tří sázkových událostí ze čtyř, pěti nebo šesti tipovaných sázkových událostí. Při Systému 4 tipuje sázející všechny kombinace čtyř sázkových událostí z pěti nebo šesti tipovaných sázkových událostí. Čísla tipovaných sázkových událostí, tipy na tyto sázkové události (1,0,2,10,02) a zvolený systém označí sázející křížkem (křížky) v příslušných kolonkách. 1.5 Vklady Minimální výše vkladu je 10 Kč. Maximální výše vkladu na jednu sázku mimo režim vysokých sázek je Kč. Výši vkladu určí sázející vyplněním vkladových kolonek. Při vyplnění více kolonek se celkový vklad rovná součtu jejich hodnot. SAZKA si vyhrazuje právo snížit hodnotu maximálního vkladu na jí vybrané sázkové události z programu hry na hodnoty nižší než je hodnota maximální. Při uzavírání tzv. vysokých sázek výši vkladu zadává obsluha terminálu. Minimální vklad těchto sázek je zpravidla Kč ( tento limit může být měněn SAZKA) Maximální vklad je určen SAZKA. 1.6 Výhry Maximální výše výhry na jednu sázku při správném HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 5

6 tipování kombinace 1-6 sázkových událostí je Kč, při správném tipování kombinace 7-12 sázkových událostí Kč. V režimu vysokých sázek tyto limity neplatí. U jednoduché kurzové sázky se výhra vyplácí, jestliže sázejícím byly správně tipovány všechny vybrané sázkové události. SAZKA může požádat sázejícího o identifikaci v případě pochybnosti splnění podmínky 18 let věku sázejícího. Výše výhry u jednoduché kurzové sázky se určuje pronásobením vkladu a všech kurzů správně tipovaných sázkových událostí. Maximální výše výhry na 1 kombinaci u systémové kurzové sázky je Kč. U systémové kurzové sázky se výhra vyplácí, jestliže alespoň jedna z tipovaných kombinací je správná. Výše výhry u systémové kurzové sázky je dána součtem výher všech správně tipovaných kombinací (viz tabulka výher). TABULKY VÝHER SYSTÉMOVÝCH SÁZEK U HRY SAZKA - VÝBĚR SYSTÉM 3 Příklad: Sázející tipuje 6 sázkových událostí (č. 1, č. 3, č. 5, č. 17, č. 23 a č. 30) z toho 5 správně (č. 1, č. 3, č. 5, č. 17, č. 23). Získává 5 výher: 1. součin kurzů sázkových událostí č. 1, 3, 5, 17 x vklad / 1 sázku 2. součin kurzů sázkových událostí č. 1, 3, 5, 23 x vklad / 1 sázku 3. součin kurzů sázkových událostí č. 1, 3, 17, 23 x vklad / 1 sázku 4. součin kurzů sázkových událostí č. 1, 5, 17, 23 x vklad / 1 sázku 5. součin kurzů sázkových událostí č. 3, 5, 17, 23 x vklad / 1 sázku Celková výhra činí: součet výher 1, 2, 3, 4 a Skóre - plus Skóre - plus je kurzová sázka se stanovenými kurzy, určená k sázení na přesné výsledky sázkových událostí uvedených v programu hry. V programu hry se uvádí nabídka zpravidla 5 sázkových událostí se stanovenými kurzy pro jednotlivé možné konečné výsledky a s termíny ukončení příjmu sázek pro jednotlivé sázkové události. SAZKA může kurzy na jednotlivé výsledky daných sázkových událostí a dobu ukončení příjmu sázek na tyto sázkové události během sázkového období měnit s tím, že veškeré takové změny jsou k dispozici v místě příjmu sázek. Počet tipovaných sázkových událostí Počet výher podle počtu správně tipovaných sázkových událostí počet tip. sázkových událostí: 4 3 správně tip. sázkové události 4 správně tip. sázkové události počet tip. sázkových událostí: 5 3 správně tip. sázkové události 4 správně tip. sázkové události 5 správně tip. sázkové událostí počet tip. sázkových událostí: 6 3 správně tip. sázkové události 4 správně tip. sázkové události 5 správně tip. sázkových událostí 6 správně tip. sázkových událostí počet výher: 1 4 počet výher: počet výher: Příklad: Sázející tipuje 5 sázkových událostí (č. 1, č. 5, č. 17, č. 23 a č. 30) z toho 4 správně (č. 1, č. 5, č. 17, č. 23). Získává 4 výhry: 1. součin kurzů sázkových událostí č. 1, 5, 17 x vklad / 1 sázku 2. součin kurzů sázkových událostí č. 1, 5, 23 x vklad / 1 sázku 3. součin kurzů sázkových událostí č. 1, 17, 23 x vklad / 1 sázku 4. součin kurzů sázkových událostí č. 5, 17, 23 x vklad / 1 sázku Celková výhra činí: součet výher 1, 2, 3, 4. SYSTÉM 4 Počet tipovaných sázkových událostí Počet výher podle počtu správně tipovaných sázkových událostí počet tip. sázkových událostí: 5 4 správně tip. sázkové události 5 správně tip. sázkové událostí počet tip. sázkových událostí: 6 4 správně tip. sázkové události 5 správně tip. sázkových událostí 6 správně tip. sázkových událostí počet výher: 1 5 počet výher: Sázkové období Sázkové období pro hru Skóre - plus trvá zpravidla 7 dnů. Sázkové období začíná ukončením nejblíže předcházejícího sázkového období a vyhlášením v novém programu hry. Sázkové období končí ukončením příjmu sázek na termínově poslední sázkovou událost z programu hry. 2.2 Příjem sázek Kurzové sázky lze uzavírat v daném sázkovém období na terminálech on line ve vybraných sběrnách pouze na sázenkách určených pro hru Skóre - plus a to nejpozději do ukončení příjmu sázek na vybranou sázkovou událost dle programu hry. Sázející označí na sázence v příslušných kolonkách konečný výsledek vybrané (vybraných) sázkové události a číslo (čísla) této (těchto) sázkové události dle programu hry. Obsluha terminálu vydá sázejícímu potvrzení kurzové sázky. V případě tipování dvouciferného výsledku sázející oznámí svůj tip obsluze terminálu, která jeho tip zadá do terminálu a vydá sázejícímu potvrzení. 2.3 Jednoduchá sázka Jednoduchá sázka je ta, ve které sázející tipuje samostatně výsledek jedné sázkové události z programu hry. Na jedné sázence může tipovat až 5 jednoduchých sázek na 5 sázkových událostí z programu hry (v příslušných sloupcích 1 až 5). Sázející na sázence vyznačí číslo (čísla) tipované (tipovaných) sázkové události a tipovaný výsledek (výsledky) v odpovídajícím sloupci pro každou tipovanou sázkovou událost. 2.4 Systémová sázka Systémová sázka je ta, ve které sázející tipuje vý- HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 6

7 sledek jedné sázkové události z programu hry systémem. Na jedné sázence může sázející tipovat 1 systémovou sázku na 1 libovolnou sázkovou událost z programu hry. Sázející na sázence vyznačí číslo tipované sázkové události, kombinaci výsledků v odpovídajícím sloupci a označí Ano v kolonce Systém. Maximální počet kombinací, který lze tipovat na jedné sázence je Ako - sázka Ako - sázka je ta, ve které sázející tipuje současně konečné výsledky 2-5 sázkových událostí z programu hry. Na jedné sázence sázející tipuje jednu Ako - sázku. Sázející na sázence vyznačí čísla tipovaných sázkových událostí, v odpovídajících sloupcích tipované konečné výsledky a označí Ano v kolonce Ako. 2.6 Vklady Minimální výše vkladu je 10 Kč, maximální výše vkladu je 500 Kč na jeden tip na sázence. Výši vkladu určí sázející vyplněním vkladových kolonek ve sloupci (sloupcích) tipované (tipovaných) sázkové události (sázkových událostí). Při vyplnění více kolonek se celkový vklad rovná součtu jejich hodnot. U jednoduché kurzové sázky je celkový vklad roven součtu vkladů na jednotlivé kurzové sázky. Maximální výše vkladu na jednu sázenku je tedy 5 x 500 = Kč. U systémové kurzové sázky je celkový vklad roven součinu počtu kombinací a označeného vkladu. Maximální výše vkladu je tedy 25 x 500 = Kč. U Ako - kurzové sázky se vklad označí pouze ve sloupci označeném Ako. Celkový vklad je roven označenému vkladu na sázku. Maximální vklad na jednu sázenku je tedy 500 Kč. 2.7 Výhry Maximální výše výhry na jednu sázku je Kč. Výhra se vyplácí, jestliže sázející správně tipoval konečný výsledek sázkové události. SAZKA může požádat sázejícího o identifikaci v případě pochybnosti splnění podmínky 18 let věku sázejícího. U jednoduché kurzové sázky se výhra určuje pronásobením vkladu a kurzu správně tipovaného výsledku. Celková výhra je dána součtem výher u všech správně tipovaných výsledků. U systémové kurzové sázky je výhra určena pronásobením vkladu a kurzu správně tipovaného výsledku. U Ako - kurzové sázky se výhra vyplácí, pokud sázející správně tipoval všechny konečné výsledky vybraných sázkových událostí. Výhra se určí pronásobením vkladu a kurzů všech tipovaných výsledků. 3. Sázka na vítěze Sázka na vítěze je kurzová sázka určená k sázení na vítěze vybraných sportovních i jiných sázkových událostí. V programu hry se uvádí nabídka několika sázkových událostí s termíny začátku a konce příjmu sázek. Sázející tipuje vítěze (skupinu) sázkové události, který (která) je jmenovitě uveden (uvedena) v programu. Hra má stanovené kurzy na jednotlivé účastníky tipované sázkové události. SAZKA může kurzy a dobu ukončení příjmu sázek na tyto sázkové události během sázkového období měnit s tím, že veškeré takové změny jsou k dispozici v místě příjmu sázek. 3.1 Sázkové období Sázkové období pro hru Sázka na vítěze je pro jednotlivé sázkové události určeno v programu hry začátkem a koncem příjmu sázek. 3.2 Příjem sázek Kurzové sázky na jednotlivé sázkové události lze uzavírat pouze v daném sázkovém období na on line terminálech ve vybraných sběrnách a to nejpozději do ukončení příjmu sázek tipované sázkové události. K uzavření kurzové sázky sázející nevyplňuje sázenku, ale pouze ústně sdělí obsluze on line terminálu na jakou sázkovou událost podává sázku, číslo a jméno vítěze nebo vítězné skupiny a vklad. Obsluha terminálu vydá sázejícímu potvrzení kurzové sázky. 3.3 Vklady Minimální výše vkladu je 10 Kč, maximální výše vkladu je 500 Kč na jednu sázku. Sázející si může určit svůj vklad jako násobek minimálního vkladu až do výše maximálního vkladu. 3.4 Jednoduchá sázka V této hře se uzavírají pouze jednotlivé kurzové sázky, tj. kurzové sázky pouze na jednu sázkovou událost. 3.5 Výhry Maximální výhra na jednu sázku je Kč. Výhra se vyplácí, jestliže byl sázejícím správně tipován vítěz vybrané sázkové události. SAZKA může požádat sázejícího o identifikaci v případě pochybnosti splnění podmínky 18 let věku sázejícího. Výhra je dána součinem vkladu a kurzu uvedeného na potvrzení o sázce. C. Uzavírání sázek pomocí telefonu 14 Pravidla pro uzavírání kurzových sázek pomocí telefonu 1. Sázející, který si připraví kurzovou sázku v systému e-sazka a hodlá ji uzavřít pomocí telefonu musí být zaregistrován do Klubu SAZKA, včetně uvedení svého telefonního čísla. 2. Sázející, který uzavírá připravenou kurzovou sázku pomocí telefonu hradí vklad bezhotovostně z Peněžního konta Klubu SAZKA, kde má finanční prostředky složené jako předplatné. 15 Uzavření připravené kurzové sázky pomocí telefonu 1. Zaregistrovaný sázející, který uzavírá kurzovou sázku pomocí telefonu musí při vyplňování regist- HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 7

8 račního formuláře Klubu SAZKA uvést číslo svého telefonu, ze kterého bude kurzovou sázku podávat. Klub SAZKA umožňuje zadání maximálně dvou telefonních čísel u jednoho sázejícího. Z jiných, než předem oznámených telefonů, není podání kurzové sázky možné. 2. Sázející kurzovou sázku připravenou prostřednictvím systému e-sazka, uzavíranou pomocí telefonu uzavírá pomocí automatických pokynů na telefonní lince určené pro uzavření kurzových sázek připravených prostřednictvím systému e-sazka, na čísle telefonní linky uvedené na internetových stránkách (www.e-sazka.cz). Uzavření sázky pak proběhne následujícím způsobem: a) sázející je vyzván k zadání pětimístního identifikátoru sázky, b) systém e-sazka provede kontrolu identifikace sázejícího podle identifikátoru sázky a čísla telefonu, z kterého je voláno, c) v případě úspěšné kontroly je na sázejícím požadováno zadání dvou znaků z PIN, který je přidělen při registraci v Klubu SAZKA a po jejich odeslání je sázejícímu sděleno, zda byla kurzová sázka úspěšně uzavřena nebo je vydáno hlášení o chybě. 3. Úhrada vkladu za kurzové sázky uzavřené pomocí telefonu je provedena převodem z Peněžního konta Klubu SAZKA sázejícího, kde jsou finanční prostředky složené jako předplatné. Zároveň budou z Peněžního konta Klubu SAZKA sázejícího uhrazeny případné náklady na zaslání vyžádané informativní sms zprávy sázejícímu. 4. Kurzové sázky připravené v systému e-sazka a uzavřené ve sběrně sázek nebo pomocí telefonu jsou zobrazeny každému sázejícímu, který je registrován v Klubu SAZKA po přihlášení na internetové stránce (www.e-sazka.cz) v přehledu Moje sázky v členění: připravené, podané, nelze podat, vyhrané a prohrané. 16 Kurzové sázky připravené v systému e-sazka 1. Jednoduchá sázka Jednoduchá sázka je kurzová sázka, ve které sázející tipuje 1 až zpravidla 16 libovolných sázkových událostí z programu hry. Počet sázkových událostí v jednoduché sázce se nazývá Ako parametr. Maximální počet sázkových událostí může být SAZKA změněn. Tato skutečnost bude zřetelně oznámena prostřednictvím systému e-sazka. SAZKA si vyhrazuje právo určit Ako parametr (tj. minimální počet tipovaných sázkových událostí v jedné sázce) pro jednotlivé sázkové příležitosti. 2. Systémová sázka Systémová sázka je kurzová sázka, která umožňuje sázejícímu krácený způsob pro uzavření více sázek současně najednou (v jednom tiketu ). Maximální počet vybíraných sázkových událostí je zpravidla 12 pro dvojice (systém 2) až šestice (systém 6). Jak počet sázkových událostí, tak i typ kombinace může být SAZKA změněn. Tato skutečnost bude zřetelně oznámena prostřednictvím systému e-sazka. Sázkové příležitosti v systémové sázce mohou být vytvořeny i z více než jedné sázkové události, sázející si vytváří tzv. skupiny. K jednotlivým vytvořeným kombinacím bude možno přiřazovat tzv. tutovky, tj. další sázkové příležitosti, které se automaticky přiřadí do všech vygenerovaných kombinací v rámci zvoleného systému. Maximální počet tutovek je zpravidla 13. Tento počet může být SAZKA změněn. Tato skutečnost bude zřetelně oznámena prostřednictvím systému e-sazka. 3. V systému e-sazka lze tipovat následující druhy sázek: 3.1 Sólovka Sólovka je jednoduchá kurzová sázka, ve které je tipována pouze jedna sázková událost. 3.2 Akovka Akovka je jednoduchá kurzová sázka, ve které je možné tipovat 2 až zpravidla 16 sázkových událostí. 3.3 Kombík Kombík je systémová kurzová sázka, ve které je možné vytvářet ze sázkových událostí systémy v rozmezí dvojice ze tří sázkových událostí až šestice z dvanácti sázkových událostí. 3.4 Tutovka Tutovka je systémová kurzová sázka, která je vytvořena stejným způsobem jako kurzová sázka Kombík s tím rozdílem, že do této sázky jsou zařazeny tzv. tutovky, tj. sázkové události, které se přiřadí do všech vytvořených kombinací. Maximální počet tutovek, které lze v dané systémové kurzové sázce použít je dán rozdílem maximálního možného počtu sázkových událostí v sázce (zpravidla 16) a počtu sázkových událostí, ze kterých je systémová kurzová sázka složena. 3.5 Maxík Maxík je systémová kurzová sázka, která je vytvořena na stejném principu jako kurzová sázka Kombík, s tím rozdílem, že kombinace musí obsahovat alespoň jednu skupinu sázkových událostí. Skupina je tvořena minimálně dvěma sázkovými událostmi. 3.6 Maxitutovka Maxitutovka je systémová kurzová sázka, která je vytvořena na stejném principu jako kurzová sázka Maxík, s tím rozdílem, že do této kurzové sázky jsou navíc zařazeny tzv. tutovky, tj. sázkové události, které se přiřadí do všech vytvořených kombinací. Maximální počet tutovek, které lze v dané systémové kurzové sázce použít je dán rozdílem maximálního možného počtu sázkových událostí v sázce (zpravidla 16) a počtu sázkových událostí, ze kterých je systémová kurzová sázka složena. 4. V systému e-sazka lze připravit kurzové sázky na li- HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 8

9 bovolné otevřené sázkové události v nabídce. Sázka musí pouze splňovat pravidla pro uzavření kurzové sázky, tj. nesmí se jednat o sázkové události, které nelze vsadit v jedné kurzové sázce, musí být splněny limity pro vklad, limity pro výhru, limity Ako parametru atd. Veškeré údaje jsou zaznamenány v systému e-sazka. 5. Nabídka počtu sázkových událostí není u systému e-sazka omezena, její šíře je dána pouze počtem dostupných a zařazených sázkových událostí. Veškeré sázkové události zařazené v aktuální nabídce v systému e-sazka lze zobrazit na monitoru sázejícího a třídit časovým filtrem nebo filtrem podle druhu sázkových událostí. Nastavení nabídkového filtru je zpravidla podle času nebo podle druhu sázkové události v následujícím členění: - podle času - 1 hodina - 3 hodiny - 6 hodin - 12 hodin - 24 hodin - dnes - dnes a v noci - dnes a zítra - od zítřka dále - týden - vše - zobrazení podle druhu sázkové události např. fotbal, lední hokej, politické události atd. 6. Vklady Hodnota minimálního vkladu je zpravidla 10 Kč u her Sazka-výběr, Skóre-plus a Sázka na vítěze a je celým násobkem minimálního vkladu. U kurzových sázek připravených v systému e-sazka je zpravidla 1 Kč. Vklad na jednu sázku je závislý na počtu sázkových příležitostí v sázce a kurzu a je tedy ohraničen ve své maximální výši možností maximální čisté výhry. 7. Výhry U sólo kurzové sázky-sólovka se výhra vyplácí, jestliže byla sázková událost správně tipována. Výše výhry je daná pronásobením kurzu tipované sázkové události a vkladem sázky. U jednoduché kurzové sázky-akovka se výhra vyplácí, jestliže byly správně tipovány všechny sázkové události. Výše výhry u Akovky se určuje pronásobením vkladu a všech kurzů správně tipovaných sázkových událostí. U systémové kurzové sázky-kombík se výhra vyplácí, je-li alespoň jedna kombinace výherní. Kombinace je výherní v případě, že jsou výherní všechny sázkové události, ze kterých je složena. Celková výše výhry je daná součtem výher všech výherních kombinací.výše výhry výherní kombinace je dána pronásobením celkového kurzu kombinace a vkladu za kombinaci. U systémové kurzové sázky s tutovkami-tutovka se výhra vyplácí, je-li alespoň jedna kombinace výherní a zároveň jsou výherní i všechny tutovky. Výhry se počítají jako u Kombíku ale jsou navíc násobeny celkovým kurzem všech tutovek.v případě neuhodnutí byť jedné tutovky je celá Tutovka nevýherní. U systémové kurzové sázky skupin Maxík se výhra vyplácí, je-li alespoň jedna kombinace skupin výherní. Kombinace skupin je výherní jsou-li všechny skupiny v kombinaci výherní, tj. sázející uhodne výsledky všech zápasů, ze kterých jsou skupiny složeny. Celková výše výhry je dána součtem výher jednotlivých kombinací skupin. Výše výhry kombinace skupin je dána pronásobením celkového kurzu kombinace a vkladu za kombinaci. U systémové kurzové sázky skupin s tutovkami- -Maxitutovka se výhra vyplácí, je-li alespoň jedna kombinace skupin výherní a zároveň jsou výherní i všechny tutovky. Výhry se počítají jako u Maxíku ale jsou navíc násobeny celkovým kurzem všech tutovek. V případě neuhodnutí byť jedné tutovky je celá Maxitutovka nevýherní. Čistá výhra je rozdíl mezi výhrou a vkladem. Limity maximální čisté výhry jsou odstupňovány podle počtu sázkových událostí v sázce a SAZ- KA je vyhlašuje na informačních kanálech SAZKA, (www.e-sazka.cz). Dále jsou na požádání sázejícího sdělovány ovou poštou nebo telefonicky dotazem na čísle Limit maximální čisté výhry může být SAZKA změněn. Tato skutečnost bude zřetelně oznámena na informačních kanálech SAZKA, www. sazkatip.cz (www.e-sazka.cz). Informace o limitech maximální čisté výhry a jejich změnách SAZKA archivuje. 8. V případě vypsání sázkových událostí, které nejsou uvedeny v tomto herním plánu, budou upřesňující informace uvedeny na informačních kanálech SAZKA (on line terminál, (www.e-sazka.cz). 17 Změna kurzu u kurzové sázky připravené v systému e-sazka V případě, že dojde v období mezi přípravou kurzové sázky v systému e-sazka a jejím uzavřením ve sběrně sázek nebo pomocí telefonu ke změně kurzu, je platný kurz v okamžiku (čas) uzavření kurzové sázky. V případě, že sázející neakceptuje změny, které nastaly mezi přípravou kurzové sázky a jejím uzavřením, má možnost sázku zrušit. D. Uzavírání netradičních sázek 18 EGO sázky 1. Sázející má možnost nad rámec nabídky kurzových sázek vypisovaných SAZKA si sázku navrhnout sám. Návrh kurzové sázky si připraví navrhovatel o tento způsob sázení v písemné podobě a doručí do SAZKA. Obecně nelze navrhovat kurzové sázky, HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 9

10 které jsou v rozporu s právním řádem, obecnými morálními a etickými principy nebo jsou evidentně nesmyslné. 2. EGO sázku navrhovatel připravuje písemnou formou prostřednictvím formuláře, který je dostupný na internetových stránkách a (www.e-sazka.cz). Formulář navrhovatel předává SAZKA elektronickým odesláním vyplněného formuláře nebo odesláním vyplněného formuláře doporučeným dopisem na adresu SAZKA sázková kancelář, K Žižkovu čp. 851, Praha Navržená kurzová sázka bude v SAZKA posouzena a v případě, že předmět sázky bude SAZKA akceptovatelný, budou sázejícímu nabídnuty podmínky pro přijetí sázky (tzn. kurz, minimální a maximální výše vkladu a druh sázky). 4. Posouzení každého návrhu je plně v kompetenci SAZKA, která může návrh sázejícího odmítnout i bez udání důvodu. Návrhy kurzových sázek, které jsou v rozporu s právními předpisy, morálními a etickými principy nebo jsou zjevně nesmyslné, budou odmítnuty vždy. Zamítnuty budou rovněž kurzové sázky, jejichž přímým účastníkem by byl sázející, který je navrhuje. Bude-li návrh kurzové sázky SAZKA neakceptovatelný, bude o tom navrhovatel bezprostředně informován. 5. V případě, že SAZKA a sázející budou s podmínkami kurzové sázky souhlasit, připraví SAZKA smlouvu o uzavření sázky, kde bude uvedena přesná identifikace uzavírané kurzové sázky. Kurzová sázka bude uzavřena podpisem obou stran a uhrazením vkladu kurzové sázky. Vyhodnocení této kurzové sázky a případná výplata výhry proběhne ihned po získání a ověření oficiálního výsledku v souladu se smlouvou o uzavření sázky. 6. SAZKA stanovuje období, ve kterém budou pořádány EGO sázky. III. Společná ustanovení 19 Výplata výher 1. Výplatu výher může sázející uplatnit předložením platného a nepoškozeného potvrzení kurzové sázky u kterékoliv sběrny pověřené SAZKA provozováním kurzových sázek, a to nejdříve po odehrání termínově poslední sázkové události v jeho sázce, popř. po skončení dlouhodobé soutěže nebo tipované sázkové události a nejpozději do třiceti pěti dnů po zadání výsledků poslední tipované sázkové události v sázce do systému on line. Právo na výhru je vtěleno do potvrzení kurzové sázky. Potvrzení kurzové sázky je jediným platným dokladem, na základě kterého je možné získat výhru. V případě, že dojde ke zničení potvrzení kurzové sázky nebo poškození, které brání řádnému ověření výhry, nemůže být výhra vyplacena. Nárok na výhru není možné uplatňovat jiným, náhradním způsobem, např. prostřednictvím sázenky, kopií potvrzení kurzové sázky (i notářsky ověřenou) apod. Tímto způsobem je zajišťována ochrana sázejícího. V případě dosažení výhry, on line terminál po vložení potvrzení kurzové sázky oznámí zvukovým i optickým signálem dosažení výhry. Tyto signály jsou považovány za neverbální oznámení výhry a sázející je povinen sledovat celou transakci. K pozdějšímu tvrzení sázejícího, že nevěděl o dosažení výhry nebude přihlíženo. V případě, že při kontrole potvrzení kurzové sázky terminálem se zjistí, že potvrzení je nevýherní, je sběrna toto potvrzení kurzové sázky povinna sázejícímu vrátit. V případě, že potvrzení kurzové sázky je výherní, postupuje sběrna dále v souladu s tímto herním plánem. Sběrna je při kontrole potvrzení kurzové sázky povinna postupovat podle provozních předpisů pro sázkovou činnost a prodej losů. Po uplynutí lhůt pro vyzvednutí výher výhry propadají ve prospěch provozovatele. 2. Výplata výher u sázek se do částky Kč uskutečňuje ve kterékoli sběrně pověřené provozováním kurzových sázek. Výplata výher do částky Kč je možná v kterékoli takové sběrně pouze po dohodě výherce se sběrnou o možnosti výhru v této sběrně vyplatit. Výplata výher v rozmezí od Kč do Kč (platí i pro součet většího počtu výher) se uskutečňuje ve sběrnách určených pro výplatu těchto vysokých výher nebo přímo v SAZKA. V SAZKA se vyplácí výhry v částkách od Kč včetně. Výplata vysokých výher se provádí v SAZKA, na adrese Praha 9, K Žižkovu čp. 851 ve dnech pondělí až pátek, od 9,00 hod. do 15,00 hod. Adresy sběren vyplácejících vysoké výhry v kurzových sázkách jsou k dispozici v každé sběrně pověřené provozováním kurzových sázek. 3. Pro výplatu vysokých výher jsou stanoveny lhůty ve vztahu k výši výhry. Při výplatě výhry od Kč do Kč činí lhůta třicet kalendářních dní od uplatnění výhry sázejícím, při výplatě nad Kč činí lhůta šedesát kalendářních dní od uplatnění nároku. 4. Při výplatě výhry v částce Kč a vyšší je výherce povinen předložit k ověření totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní pas a výplatu výhry potvrdit svým podpisem na potvrzení kurzové sázky. 5. Výplata výher ze sázek připravených v systému e- -SAZKA a uzavřených pomocí telefonu probíhá připsáním výherní částky sázejícímu na Peněžní konto Klubu SAZKA. Připsání výher sázejícímu proběhne okamžitě po získání výhry. Za výplatu výhry sázejícímu je považován okamžik převodu výherní částky z účtu SAZKA na Peněžní konto Klubu SAZKA sázejícího. 6. Pokud byla výplata výhry ze sázek připravené v systému e-sazka a uzavřených pomocí telefonu připsána sázejícímu na jeho Peněžní konto Klubu SAZKA neoprávněně nebo v jiné výši, převede ji SAZKA zpět na svůj účet. V případě, že zůstatek finančních prostředků sázejícího na Peněžním kontě Klubu SAZKA sázejícího nepostačuje k úhradě takto neoprávněně vyplacené výhry, vyzve SAZKA sázejícího k vrácení tohoto bezdůvodného obohacení. 7. Za výplatu výhry z EGO sázek se považuje okamžik, HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 10

11 kdy sázející převezme výhru z těchto sázek v hotovosti nebo je mu výhra z těchto sázek převedena na jeho peněžní účet. 20 Závadné sázenky a odmítnutí kurzové sázky 1. Za závadné se považují takové sázenky, jejichž vyplnění odporuje příslušným ustanovením herního plánu. Podle povahy závady může být sázka hodnocena jako nevýherní. 2. Sběrna je oprávněna odmítnout závadné sázenky, závadnými však takové sázenky zůstávají i v tom případě, že je sběrna přijme. 3. Závadná sázenka přijímaná prostřednictvím systému on line nebude akceptována. Bude vrácena sázejícímu k úpravě, případně k vyplnění nové sázenky. Po dohodě s obsluhou terminálu lze některé údaje na závadné sázence při uzavírání kurzové sázky opravit prostřednictvím terminálu. 4. U sázek připravených v systému e-sazka v případě neúplného identifikátoru sázky nebo při chybě při zadávání identifikátoru sázky nelze tuto kurzovou sázku uzavřít. 21 Rušení sázek 1. Sázku uzavřenou ve sběrně lze zrušit do 15 minut od vytištění potvrzení kurzové sázky. Tato časová lhůta se zkracuje v souvislosti s termínem ukončení příjmu sázek, nebo v souvislosti s ukončením příjmu sázek na termínově první uskutečněnou sázkovou událost tipovanou v uzavřené sázce. Uzavřenou sázku lze zrušit pouze na terminálu, kde byla sázka uzavřena. 2. Sázku uzavřenou pomocí telefonu je možné zrušit do 5 minut od uzavření kurzové sázky, maximálně ale do doby ukončení příjmu sázek první uskutečněné sázkové události tipované v uzavřené sázce. Uzavřenou sázku lze zrušit prostřednictvím telefonu podle automatických pokynů. Příslušný vklad za zrušenou sázku se sázejícímu připisuje zpět na Peněžní konto Klubu SAZKA. 3. Uzavřenou EGO sázku nelze zrušit. 22 Vracení sázek V případě, že: a) sázková událost s předem stanovenou pevnou hrací dobou nebo jiným kritériem, vč. handicapových sázek a sázkové události na postup, nebyla odehrána, byla přerušena a ve stanovené době uvedené v programu hry nebyla dohrána, nebo neproběhla, nebo nebyl vydán oficiální výsledek, b) sázková událost s předem stanovenou pevnou hrací dobou vč. handicapových sázek a sázková událost na postup byla předčasně z různých důvodů ukončena, c) sázková událost s předem stanovenou pevnou hrací dobou na dílčí část sázkové události nebyla odehrána v dílčí části sázkové události anebo byla předčasně z různých důvodů ukončena v dané části sázkové události, d) sázková událost byla špatně zadána společností SAZKA, e) byla celá soutěž zrušena, f) sázková událost, případně celá soutěž, byla odložena a SAZKA využila svého práva na vrácení kurzové sázky, g) sázka byla uzavřena prokazatelně po začátku sázkové události, h) dojde k výměně místa konání domácích a hostí oproti původně vypsané sázkové události, i) výsledek sázkové události byl prokazatelně ovlivněn a tím došlo k nedodržení principu náhody nebo podmínky předem neznámé okolnosti, se považuje uzavřená sázka za neplatnou a přijatý vklad se sázejícímu vrací, a to jak u sázek uzavřených ve sběrně, tak i u sázek uzavřených pomocí telefonu. Pokud taková kurzová sázka obsahuje více tipů na sázkové události, u událostí, které jsou popsané pod písm. a) až i) tohoto ustanovení, se kurz těchto sázkových událostí mění na 1, Zvláštní podmínky pro uzavření kurzové sázky jedním sázejícím 1. Počet sázek uzavřený jedním sázejícím je dán pouze omezeními uvedenými v Herním plánu kurzových sázek SAZKA. 2. SAZKA si vyhrazuje právo během sázkového období změnit podmínky sázek (změna kurzu, zastavení příjmu sázek apod.). 3. SAZKA si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout i sázku, která jinak splňuje všechna pravidla uvedená v tomto herním plánu. 24 Reklamace výher 1. Sázející, kterému nebyla vyplacena výhra, může tuto výhru reklamovat do pěti týdnů, tj. 35 dnů po zadání výsledku poslední tipované sázkové události v sázce do systému on line nebo v systému e-sazka. 2. Reklamace výher ze sázek uzavřených ve sběrně lze uplatnit výhradně předložením platného potvrzení kurzové sázky v kterékoli sběrně pověřené provozováním kurzových sázek. 3. Reklamace výher ze sázek připravených v systému e-sazka a uzavřených pomocí telefonu lze uplatnit odesláním vyplněného reklamačního formuláře umístěného na (www.e-sazka.cz) nebo odesláním vyplněného reklamačního formuláře doporučeným dopisem na adresu SAZKA sázková kancelář, a.s., K Žižkovu čp. 851, Praha 9, nebo telefonicky na číslo V reklamaci těchto sázek musí být uvedeny všechny údaje identifikující reklamovanou sázku a důvod reklamace. 4. Výsledek reklamačního řízení sdělí SAZKA ve lhůtě HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 11

12 do 20 dnů přímo reklamujícímu. 5. K reklamacím podaným jiným způsobem než stanoví herní plán nebude přihlíženo. 6. Proti vyřízení reklamace může sázející podat SAZKA námitky ve lhůtě 15 dnů od doby, kdy byl vyrozuměn o výsledku reklamačního řízení. O námitce rozhodne generální ředitel SAZKA. 25 Herní tajemství a ochrana osobních údajů 1. SAZKA a sběrny jsou povinny zachovávat herní tajemství. Za herní tajemství se považují takové údaje a okolnosti související s uzavíráním sázek a výplatou výher u nichž je žádoucí, aby v zájmu SAZKA nebo sázejících, zůstaly utajeny (jména a bydliště sázejících, výše podaných sázek, výše výher docílených jednotlivými sázejícími apod.). Jméno sázejícího může být zveřejněno nebo sděleno jiné osobě pouze s výslovným souhlasem sázejícího. 2. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje jen na případy, kdy údaje a okolnosti související s uzavíráním sázek a výplatou výher jsou předmětem dotazu soudu v občanském soudním řízení, dotazu orgánů činných v trestním řízení, nebo v řízení před notářem. 3. Výherce bere na vědomí, že SAZKA vede jeho osobní údaje, tj. jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, číslo průkazu totožnosti a místo jeho trvalého nebo jiného pobytu ve své evidenci po dobu deseti let po dosažení výhry vyšší než Kč z kurzových sázek uzavřených ve sběrně nebo u kurzových sázek uzavřených pomocí telefonu. 4. Sázející u něhož byla provedena identifikace pomocí čtečky strojově čitelných údajů bere na vědomí, že SAZKA vede jeho osobní údaje, tj. jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, číslo průkazu totožnosti a místo jeho trvalého nebo jiného pobytu ve své evidenci po dobu deseti let. 27 Závěrečná ustanovení 1. SAZKA může se souhlasem Ministerstva financí České republiky vydávat změny a doplňky tohoto herního plánu. 2. Jakékoliv manipulace se sázenkami nebo s potvrzením sázek, které jsou v rozporu s ustanoveními herního plánu činí sázenky, nebo potvrzení závadnými a vklady z těchto sázek propadají bez dalších nároků vůči SAZKA a vůči sběrnám. Pokud tyto manipulace směřují k neoprávněnému vylákání výhry, má to závažné důsledky a sázející se vystavuje možnosti trestního postihu. 3. Jakékoliv dodatečné úpravy a zásahy do systému e-sazka a jakékoliv další snahy o zásah do webových stránek systému e-sazka, které směřují k tomu, aby kdokoliv vylákal neoprávněně výhru, mají závažné právní důsledky a osoby takto jednající se vystavují možnosti trestního postihu. Případná sázka, která byla uzavřena v důsledku výše uvedeného jednání je neplatná. Případná výhra, která byla získána neoprávněně je považována za bezdůvodné obohacení a musí být vrácena. 4. Tento herní plán nabývá platnosti a účinnosti dne Současně pozbývá platnosti a účinnosti Herní plán kurzových sázek SAZKA pořádaných SAZKA platný od 1. července 2009, ve znění pozdějších změn. V Praze dne SAZKA sázková kancelář, a.s. 26 Platnost a závaznost herního plánu a vztah k sázejícím 1. Vzájemné vztahy společně sázejících osob tento herní plán neupravuje. 2. Herní plán kurzových sázek SAZKA je umístěn ve sběrnách sázek a dále je uveden na internetových stránkách a cz (www.e-sazka.cz). Sběrny sázek jsou povinny umožnit sázejícím seznámit se s obsahem herního plánu. Platí to i o případných změnách a doplňcích jakož i o vyhlašování nových herních podmínek. Ustanovení herního plánu jsou závazná pro SAZKA, sběrny a pro sázející. Chování sázejícího ve sběrně upravuje návštěvní řád, který schvaluje ministerstvo financí. Ustanovení návštěvního řádu jsou závazná pro SAZKA, sběrny a pro sázející. 3. Pro mimořádné situace může SAZKA stanovit i některé odchylky od tohoto herního plánu, po předchozím odsouhlasení Ministerstvem financí České republiky. HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA Strana 12

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET na terminálech AIO

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET na terminálech AIO Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET na terminálech AIO HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále

Více

Herní plán Internetové kurzové sázky

Herní plán Internetové kurzové sázky Herní plán Internetové kurzové sázky SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje Internetovou kurzovou sázku pod obchodním názvem SAZKA

Více

Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova

Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova 1 SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje okamžitou loterii Zlatá podkova na základě povolení Ministerstva financí České republiky č.j. MF-49019/2012/34 ze dne

Více

Herní plán číselné loterie Korunka

Herní plán číselné loterie Korunka Herní plán né loterie Korunka (dále jen Herní plán ) 1 Úvodní ustanovení 1. Tento Herní plán upravuje provozování né loterie Korunka. 2. Společnost Loterie Korunka a.s., IČ: 146 13 549, se sídlem Frýdek-Místek,

Více

Herní plán číselné loterie SAZKAmobil šance

Herní plán číselné loterie SAZKAmobil šance Herní plán číselné loterie SAZKAmobil šance HLAVA I. obecná ustanovení I.1 1. SAZKA a.s. organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 1. SAZKA a.s. organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

Herní plán číselné loterie EUROJACKPOT a jejích vázaných her

Herní plán číselné loterie EUROJACKPOT a jejích vázaných her Herní plán číselné loterie EUROJACKPOT a jejích vázaných her HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 1. SAZKA a.s., organizuje a spolupracuje na organizaci číselných loterií a sázkových her ve smyslu ustanovení

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování číselné loterie FOFR

HERNÍ PLÁN. pro provozování číselné loterie FOFR HERNÍ PLÁN pro provozování číselné loterie FOFR OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH...5 4. UZAVÍRÁNÍ SÁZEK...5 5. PRAVIDLA HRY FOFR...7

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Victoria - Tip, a.s. se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČO: 26059517, zapsaná v obchodním

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Sněhulák OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE VKLADU,

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - ZÁKLADNÍ TYPY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 4 - DALŠÍ SÁZKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZÁKLADNÍ DRUHY SÁZEK 5 - SÓLO SÁZKA 6 - AKU SÁZKA ROZPISOVÉ

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - ZÁKLADNÍ TYPY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 4 - DALŠÍ SÁZKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZÁKLADNÍ DRUHY SÁZEK 5 - SÓLO SÁZKA 6 - AKU SÁZKA ROZPISOVÉ

Více

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže SAZKABET CUP 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže SAZKABET CUP (dále jen soutěž )

Více

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.CZ 1 / 8 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie verzí... 3 Základní údaje... 4 Název

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁKLADNÍ POJMY 3. SOLO SÁZKA 4. AKUMULOVANÁ SÁZKA AKO SÁZKA 5. MAXIKOMBI SÁZKA 6. DRUHY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování kurzových sázek na pobočkách provozovaných podle 2. písm. h) zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění

HERNÍ PLÁN. pro provozování kurzových sázek na pobočkách provozovaných podle 2. písm. h) zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění HERNÍ PLÁN pro provozování kurzových sázek na pobočkách provozovaných podle 2. písm. h) zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění 1 OBSAH 1) ÚVOD 2) VÝKLAD POJMŮ 3) PŘÍJEM SÁZEK 4) NEPŘIJETÍ SÁZEK 5) ZPŮSOB

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET. dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.

HERNÍ PLÁN. pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET. dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. HERNÍ PLÁN pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. 1. Úvod 1.1 Úvodní ustanovení 1.2 Základní pojmy 1.3 Podmínky účasti na Sázkách 2. Druhy Sázek

Více

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA HLAVA I. obecná ustanovení I.1 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb.,

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher Edice 2 číslo emise 50

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher Edice 2 číslo emise 50 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Balík výher Edice 2 číslo emise 50 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH...6 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...6

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Balík výher OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Nová hra od Sazky JEDINÁ KASIČKA, KTERÁ NÁSOBÍ VKLADY. Splňte si svůj sen

Nová hra od Sazky JEDINÁ KASIČKA, KTERÁ NÁSOBÍ VKLADY. Splňte si svůj sen Nová hra od Sazky JEDINÁ KASIČKA, KTERÁ NÁSOBÍ VKLADY Splňte si svůj sen KASIČKA je nová hra od SAZKY! Kasička je nová hra, ve které může sázející tipovat tři, čtyři nebo pět čísel. V systému kombinované

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - ZÁKLADNÍ TYPY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 4 - DALŠÍ SÁZKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZÁKLADNÍ DRUHY SÁZEK 5 - SÓLO SÁZKA 6 - AKU SÁZKA ROZPISOVÉ

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování KURZOVÝCH SÁZEK STARTIP společností SLOT Group a.s. podle 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb.

HERNÍ PLÁN. pro provozování KURZOVÝCH SÁZEK STARTIP společností SLOT Group a.s. podle 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb. HERNÍ PLÁN pro provozování KURZOVÝCH SÁZEK STARTIP společností SLOT Group a.s. podle 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb. 1. Úvod 1.1 Úvodní ustanovení 1.2 Základní pojmy 1.3 Podmínky účasti na Sázkách 2.

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování kurzových sázek FORTUNA GAME A.S.

HERNÍ PLÁN. pro provozování kurzových sázek FORTUNA GAME A.S. HERNÍ PLÁN pro provozování kurzových sázek FORTUNA GAME A.S. OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH...6 4. UZAVÍRÁNÍ SÁZEK...7 5. ZVLÁŠTNÍ

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie OSTROV POKLADŮ

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie OSTROV POKLADŮ HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie OSTROV POKLADŮ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky OBSAH:

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky OBSAH: HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kursové sázky OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - PODMÍNKY ÚČASTI NA SÁZKÁCH 4 - UZAVŘENÍ SÁZKY 5 - DRUHY UDÁLOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ 6 - DRUHY SÁZEK

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kursové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH... 5 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

HERNÍ ÍP LÁN pro prov o oz o ová v ní internetov o é v kurzové v sáz á ky k

HERNÍ ÍP LÁN pro prov o oz o ová v ní internetov o é v kurzové v sáz á ky k HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH... 6 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...

Více

Herní plán pro Internetové kursové sázky

Herní plán pro Internetové kursové sázky Herní plán pro Internetové kursové sázky 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla hry Internetová kursová sázka společnosti SYNOT TIP, a.s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČ: 263 01

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÝ KORÁB

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÝ KORÁB HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÝ KORÁB 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kursové sázky

HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kursové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kursové sázky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. FORTUNA sázková kancelář a.s. (dále jen Fortuna) organizuje Hru Internetová kursová sázka (dále jen Internetová kursová sázka)

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH:

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH: HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - PODMÍNKY ÚČASTI NA SÁZKÁCH 4 - UZAVŘENÍ SÁZKY 5 - DRUHY UDÁLOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ 6 - DRUHY SÁZEK

Více

HERNÍ PLÁN. pro kurzové sázky OBSAH:

HERNÍ PLÁN. pro kurzové sázky OBSAH: HERNÍ PLÁN pro kurzové sázky OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - PODMÍNKY ÚČASTI NA SÁZKÁCH 4 - UZAVŘENÍ SÁZKY 5 - DRUHY UDÁLOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ 6 - DRUHY SÁZEK 7 - LIMITY SÁZEK VÝHRY

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlatá cihla Edice 3

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlatá cihla Edice 3 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Zlatá cihla Edice 3 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...5 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY V HLAVNÍ

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!. HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže Kniha Prostřeno! (dále Soutěž) o knihu s recepty z pořadu Prostřeno! od vydavatelství Euromedia Group k.s.

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění

HERNÍ PLÁN. pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění 1 OBSAH 1) ÚVOD 2) PODMÍNKY ÚČASTI NA INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3) VÝKLAD POJMŮ

Více

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla )

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Úvodní ustanovení 1. Soutěž Milionový kop (dále jen Soutěž ) je dovednostní poločasová soutěž pořádaná v rámci vybraných utkání nejvyšší fotbalové

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Prase v žitě Edice 2

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Prase v žitě Edice 2 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Prase v žitě Edice 2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...5 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY V

Více

1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen

1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Premium Infinity s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP ) začínají velkými písmeny, mají

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU. HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže Piráti z Karibiku (dále Soutěž) o PC hry Piráti z Karibiku a DVD Piráti z Karibiku (Prokletí Černé perly,

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p.

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. 1.5.2013 Účel prezentace Prezentace je určena všem registrovaným subjektům i budoucím zájemcům o obchod formou Elektronické aukce dříví Lesů ČR.

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PIRÁTI

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PIRÁTI HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PIRÁTI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Prase v žitě Edice 3 Číslo emise 49

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Prase v žitě Edice 3 Číslo emise 49 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Prase v žitě Edice 3 Číslo emise 49 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...5 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ

Více

Česko : Rusko. Česko : Rusko. Mistrovství Evropy ve fotbale Euro 2012 Zápas základní skupiny A 8. 6. 2012 20:45. Tip na konečný výsledek zápasu:

Česko : Rusko. Česko : Rusko. Mistrovství Evropy ve fotbale Euro 2012 Zápas základní skupiny A 8. 6. 2012 20:45. Tip na konečný výsledek zápasu: 8. 6. 2012 20:45 Česko : Rusko 8. 6. 2012 20:45 Česko : Rusko 12. 6. 2012 18:00 Česko : Řecko 12. 6. 2012 18:00 Česko : Řecko 16. 6. 2012 20:45 Česko : Polsko 16. 6. 2012 20:45 Česko : Polsko Finále 1.

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování loterie Autolos

HERNÍ PLÁN. pro provozování loterie Autolos HERNÍ PLÁN pro provozování loterie Autolos OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...5 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY V HLAVNÍ HŘE...6 5. ZPŮSOB

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 11 a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže AUTA-FILM.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže AUTA-FILM. HERNÍ ŘÁD webové soutěže AUTA-FILM. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže AUTA-FILM (dále Soutěž) o propagační ceny ( 2x náramkové hodinky AUTA, 5x flashdisk (2GB) AUTA a krabičku s nářadím

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více