10. Kriket 11. Curling (metaná) 12. Cyklistika (dráhová a silniční) 16. Házená 17. Dostihy (klasické a klusáků) 18. Lední hokej

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Kriket 11. Curling (metaná) 12. Cyklistika (dráhová a silniční) 16. Házená 17. Dostihy (klasické a klusáků) 18. Lední hokej"

Transkript

1 OBSAH Oddíl A - Podmínky smlouvy 1. Úvod 2. Definice 3. Přij etí sázky 4. Omezení sázek a výher 5. Zruše ní (storno) sázek 6. Prohláše ní a priority Oddíl B - General Betting - pravidla 1. Běžn é pojmy 2. Druhy sázek 3. Doplň ko vé sázky 4. Systémové sázky 5. Výsledky a vypoř ádání (vyplácení výher) 6. Tattersallovo pravidlo 4 7. Sázková hra se společným vkladem (Pool Betting) Oddíl C - Sport Specifické/Kategorie Pravidla 1. Olympijské hry a šampionáty 2. Americký fotbal 3. Atletika 4. Pravidla pro australský fotbal 5. Badminton 6. Baseball 7. Basketbal 8. Plážo vý volejbal 9. Box 10. Kriket 11. Curling (metaná) 12. Cyklistika (dráhová a silniční) 13. Cyklokros 14. Fotbal 15. Golf 16. Házená 17. Dostihy (klasické a klusáků) 18. Lední hokej 19. Motoristické sporty 20. Netball 21. Pesäpallo (finský baseball) 22. Ragbyová liga 23. Ragbyová unie 24. Squash 25. Plochá dráha 26. Surfing 27. Plavání 28. Tenis a raketové sporty (badminton, rackleton, squash a stolní tenis) 31. Ostatní (nesportovní / speciální sázky) 34. Snooker 35. Šipky 29. Volejbal 30. Zimní sporty 32. Limity pro konkrétní druhy sportu 33. Smíšená bojová umění Oddíl D Dostihy 1. Koň ské dostihy 2. Chrtí dostihy

2 Co se změnilo v verze 1.4: Oddíl A, Odstavec 2, Ustanovení 1 Oddíl A, Odstavec 2, Ustanovení 3 Oddíl A, Odstavec 3, Ustanovení 2 Oddíl A, Odstavec 4, Ustanovení 1 Oddíl A, Odstavec 4, Ustanovení 3 Oddíl A, Odstavec 4, Ustanovení 6 Oddíl A, Odstavec 4, Ustanovení 7 Oddíl B, Odstavec 1, Ustanovení 1-3 Oddíl B, Odstavec 2, Ustanovení 3 Oddíl B, Odstavec 2, Ustanovení 9 Oddíl B, Odstavec 2, Ustanovení Oddíl B, Odstavec 3, Ustanovení 1 Oddíl B, Odstavec 3, Ustanovení Oddíl B, Odstavec 5, Ustanovení 2 Oddíl B, Odstavec 5, Ustanovení 7 Oddíl B, Odstavec 5, Ustanovení 14 Oddíl B, Odstavec 5, Ustanovení 32 Oddíl B, Odstavec 5, Ustanovení 36 Oddíl B, Odstavec 5, Ustanovení Oddíl C, Odstavec 6, Ustanovení 4 Oddíl C, Odstavec 8, Ustanovení 1-5 Oddíl C, Odstavec 9, Ustanovení 4 Oddíl C, Odstavec 9, Ustanovení 7 Oddíl C, Odstavec 10, Ustanovení a, Bod Oddíl C, Odstavec 10, Ustanovení b, Bod 3,4 Oddíl C, Odstavec 10, Ustanovení b, Bod 6-7 Oddíl C, Odstavec 10, Ustanovení b, Bod Oddíl C, Odstavec 10, Ustanovení c, Bod 6-7 Oddíl C, Odstavec 10, Ustanovení c, Bod Oddíl C, Odstavec 10, Ustanovení d, Bod 6 Oddíl C, Odstavec 12, Ustanovení 4 Oddíl C, Odstavec 12, Ustanovení 5-7 Oddíl C, Odstavec 14, Ustanovení 1-3 Oddíl C, Odstavec 14, Ustanovení 4 Oddíl C, Odstavec 14, Ustanovení 7 Oddíl C, Odstavec 14, Ustanovení Oddíl C, Odstavec 16, Ustanovení 3 Oddíl C, Odstavec 17, Ustanovení 6 Oddíl C, Odstavec 18, Ustanovení 1 Oddíl C, Odstavec 18, Ustanovení 4-5 Oddíl C, Odstavec 19, Ustanovení Oddíl C, Odstavec 28, nadpis Doplněno Doplněno Doplněno Doplněno Doplněno Doplněno Přidáno Doplněno Doplněno Doplněno Přidáno Doplněno Přidáno Doplněno Doplněno Doplněno Doplněno Doplněno Přidáno Doplněno Přidáno Doplněno Přidáno Přidáno Doplněno Doplněno Přidáno Doplněno Přidáno Přidáno Doplněno Přidáno Doplněno Přidáno Doplněno Přidáno Přidáno Přidáno Doplněno Přidáno Přidáno Doplněno

3 Oddíl C, Odstavec 28, Ustanovení Oddíl C, Odstavec 29, Ustanovení 1 Oddíl C, Odstavec 30, Ustanovení 6-7 Oddíl C, Odstavec 32, Ustanovení 3 Oddíl C, Odstavec 33 Oddíl C, Odstavec 34 Oddíl C, Odstavec 35 Oddíl D, Odstavec 1, Ustanovení e, Bod 6 Oddíl D, Odstavec 1, Ustanovení f, Bod 4 Oddíl D, Odstavec 1, Ustanovení i, Bod 1f Oddíl D, Odstavec 1, Ustanovení l Oddíl D, Odstavec 1, Ustanovení m Oddíl D, Odstavec 2, Ustanovení j Přidáno Doplněno Přidáno Doplněno Přidáno Přidáno Přidáno Přidáno Doplněno Přidáno Přidáno Přidáno Přidáno

4 A. Podmínky smlouvy 1. Úvod 1) Tento soubor všeobecných podmínek upravuje výklad pravidel Unibet Sports Book. Sázením se společností Unibet majitel účtu stvrzuje, že tyto Všeobecné podmínky četl, pochopil a bude se jimi řídit včetně obecných podmínek a Conditions kdykoli o Unibet, klepněte na tlačítko (https://cz.unibet.com/terms). 2) Použití tohoto výkladu pravidel Unibet Sports Book se řídí předpisy vydanými správním Maltský úřad pro loterie a hry (LGA). 3) Veškeré spory související jakýmkoliv způsobem s použitím tohoto výkladu pravidel Unibet Sports Book by měly být vedeny prostřednictvím ové adresy V případě kdy odpověď nelze považovat za uspokojivou, může být podána žádost o důvěrného rozhodce u správního LGA Usnesení rozhodce je závazné a může být bráno jako rozsudek u jakéhokoli soudu kompetentní jurisdikce. 4) Společnost Unibet si vyhrazuje právo provádět změny svých stránek, sázkových limitů, limitů pro výběr a nabídek. 5) Společnost Unibet může tyto Všeobecné podmínky kdykoliv aktualizovat, měnit, upravovat a doplňovat. 6) Jakýkoliv odkaz v těchto podmínkách mající vztah ke slovům / objektům, které jsou uvedeny v jednotném čísle, platí i pro číslo množné. Odkazy na pohlaví jsou nezávazné a slouží pouze pro informativní účely. 2. Definice 1) Chyba je omyl, chyba tisku, chybná interpretace, přeslechnutí, nesprávné vyložení, nepřesný překlad, pravopisná chyba, technické riziko, chyba registrace, transakční chyba, evidentní omyl, zásah vyšších sil (přírodní katastrofa) nebo jakákoli podobná událost. Mezi chyby patří například následující možnosti (tento výčet však není kompletní): a. sázky přijaté v době, kdy se systém potýkal s technickými potížemi, a které by za běžných okolností nebyly přijaty; b. sázky umístěné na události/nabídky, jejichž výsledek již byl určen; c. sázky na nabídky obsahující nesprávné účastníky; d. sázky s poměrem, který se fakticky liší od kurzů na všeobecném trhu v době umístění sázky; e. sázky nabízené s poměrem, jenž vychází z nesprávného stavu skóre; f. sázky, jejichž kurz je očividně nesprávný vzhledem k pravděpodobnosti v době jejího umístění 2) Vlivné sázení je úkon zakázaný společností Unibet, při kterém majitel účtu nebo třetí strany spojené s majitelem účtu mohou přímo či nepřímo ovlivnit výsledek zápasu nebo akce.

5 3) Syndikační sázení je úkon zakázaný společností Unibet, při kterém více majitelů účtu koordinovaně umístí sérii sázek na stejnou událost nebo soutěž. Objeví-li se důkaz o tom, že majitelé účtů tímto způsobem spolupracují, vyhrazuje si Unibet právo prohlásit příslušné sázky za neplatné a/nebo pozdržet platbu do doby, než budou známy výsledky vyšetřování. 3. Přijetí sázky 1) Sázka není uznána za platnou, dokud není ověřena a nezobrazí se v přehledu historie sázek majitele účtu. V případě pochybností o platnosti sázky je majitel účtu požádán o provedení opětovné kontroly otevřené (nevyřízené) sázky nebo kontaktování zákaznického servisu. 2) Není-li sázka přijata v důsledku Chyby, po jejím přijetí je považována za platnou a nelze ji vzít zpět. Za správné provedení sázky zodpovídá majitel účtu. Unibet za žádných okolností nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv omyly (předpokládané i skutečné), jež jsou důsledkem Chyby, jak je uvedeno v <Oddíl A, Odstavec 2, Ustanovení 1>, či vzniklé jakýmkoliv jiným způsobem, například nesprávným vypsáním kurzů / sázkových objektů. 3) V případě sporu o přijetí (nebo nedostatku) jakékoli transakce na účtu majitele účtu bude v rozhodování o těchto věcech nejvyšší autoritou databáze transakčního protokolu. 4. Omezení sázek a výher 1) Společnost Unibet si vyhrazuje právo omezit výši vyplácené částky (výplatu výhry snížené o výši sázky) u jakékoli sázky nebo kombinace sázek jednoho majitele účtu na 250,000. Tento limit může být nižší v závislosti na konkrétním sportu, lize a typu nabízené sázky. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole <Oddíl C, Odstavec 32>. 2) U všech uvedených sázek může společnost Unibet předem stanovit limity, které mohou být nižší než omezení uvedené v oddílech <Oddíl A, Odstavec 4.1> a <Oddíl C, Odstavec 28>. Pokud by měl být tento limit dosažen, má majitel účtu právo požádat o možnost jeho překročení, a to prostřednictvím žádosti podané pomocí komunikačních prostředků společnosti Unibet. Unibet si vyhrazuje právo přijmout (zcela nebo částečně), nebo ji odmítnout bez předchozího upozornění a vysvětlení. 3) Unibet si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout všechny nebo část požadovaných sázek. To zahrnuje možnost nepřijmout celou Systémovou sázku definovanou v <Oddíl B, Odstavec 4>, a to jak z pohledu poměrů, tak i kombinací uvedených v dané Systémové sázce. 4) Unibet si vyhrazuje právo omezit či zakázat přístup k účtu uživatele (zcela nebo částečně), a to pouze na základě vlastního uvážení. 5) Uznání platnosti veškerých sázek uzavřených prostřednictvím libovolného komunikačního rozhraní společnosti Unibet, a to včetně sázek vyžadujících manuální schválení, může být zpožděno a délka tohoto zpoždění se může lišit. O délce tohoto zpoždění rozhoduje společnost Unibet na základě vlastního uvážení. 6) Unibet si vyhrazuje právo pozdržet platbu a/nebo prohlásit sázky za neplatné (a to i v případě většího počtu sázek), je-li dostatek důkazů o následujících skutečnostech:

6 (i) (ii) (iii) byl zpochybněn průběh akce; došlo k manipulaci s cenou či kurzem; zápas byl podplacený nebo je z tohoto důvodu vedeno vyšetřování. 7) Důkazy o výše uvedených skutečnostech mohou být založeny na velikosti, objemu či vzorci sázek, které byly u společnosti Unibet umístěné přes libovolný sázkový kanál nebo jejich kombinaci, nebo na informaci obdržené od ostatních sázkových společností či jiné oficiálně uznávané organizace. 8) U veškerých nabízených kurzů je změna vyhrazena. Tyto změny může Unibet provést na základě svého výhradního rozhodnutí. Sázky jsou přijímány pouze s kurzy uvedenými v přehledu v okamžiku, kdy Unibet sázku přijal, a to bez ohledu na jakýkoliv jiný údaj či předchozí informaci na stránkách či v jiném médiu, které jsou s touto položkou v rozporu. 5. Zrušení (storno) sázek 1) Sázka může být prohlášena za neplatnou, a v tom případě se její kurz bude rovnat 1,00. 2) Akumulační sázka může zůstat v platnosti, a to i přes zrušení (anulování) některého zápasu či soutěže, které jsou součástí této akumulační sázky. 3) Unibet si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení prohlásit sázku neplatnou, úplně nebo částečně, pokud je zřejmé, že nastaly jakékoliv z následujících okolností: a. Sázky byly nabídnuty, podány a/nebo přijaty chybně; b. Sázky podané během technických problémů webových stránek, které by jinak nebyly přijaty; c. Vyskytlo se vlivné sázení; d. Vyskytlo se syndikační sázení; e. Výsledek byl přímo či nepřímo ovlivněn trestným činem; f. Výrazná změna sázkového kurzu bude veřejně oznámena. 4) Akumulační sázka nesmí obsahovat dva či více navzájem souvisejících výsledků (např. tým X se stane mistrem a hráč Y bude nejlepším střelcem, a to ve stejné lize). Přestože společnost Unibet provádí veškerá nezbytná opatření, aby k takovým možnostem nedocházelo, pokud k tomu přece jen dojde, společnost Unibet si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení prohlásit za neplatné všechny části akumulační sázky, u kterých dochází ke korelaci (vzájemná souvislost) výsledků. 5) Sázka může být prohlášena za neplatnou, a v tom případě se její kurz bude rovnat 1,00. 6) Dále, všechny sázky podané (a / nebo přijaté), za těchto okolností budou prohlášeny za neplatné: a. Sázení před utkáním (i)sázky podané po zahájení akce; (ii)sázky podané v průběhu akce, kdy došlo ke změně podmínek přímým a nesporným způsobem. b. Ž ivé sázení (i)sázky učiněné při nesprávné ceně v důsledku zpoždění nebo selhání živého" přenosu; (ii)sázky ovlivněné konkrétními výskyty poté, co k těmto došlo, anebo pokud soutěž (akce), kterou lze za normálních okolností považovat za rozhodující pro výsledek, se již stala nebo

7 děje (např. sázky na celkový počet vstřelených branek nebo další gól, zatímco se kope penalta nebo bylo rozhodnuto o trestném střílení); (iii)sázení na kurz, který představuje jiný výsledek, než je skutečný; 6. Prohlášení a priority 1) Společnost Unibet si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení upravit výplatu poukázanou ve prospěch účtu majitele účtu, pokud je zřejmé, že výhra byla na účet připsána v důsledku výskytu chyby. 2) Aby bylo možné upravit některé nepřesnosti plynoucí z chybné výše částky poukázané na účet majitele účtu, vyhrazuje si společnost Unibet právo podniknout všechny nezbytné kroky, a to bez předchozího upozornění a v rozumných mezích, a kompenzovat tak stav účtu majitele účtu pomocí zpětné platby, změny nebo zrušení jakékoli další transakce na tomto účtu. 3) Jakékoliv stížnosti / námitky na vypořádání sázky by měly být společnosti Unibet sděleny do 14 dnů od jejího podání, a to za účelem důkladného prošetření všech skutečností. Všechny ostatní stížnosti budou zohledněny pouze v případě, pokud majitel účtu předloží nezpochybnitelné důkazy o nesprávném vypořádání. Tyto důkazy budou brány v úvahu pouze tehdy, pokud nedojde k situacím, které jsou popsány v části <Oddíl B, Odstavec 5.2>. 4) Unibet si vyhrazuje právo pozastavit přístup k účtu, dokud nedokončí veškerá šetření, která budou považovaná za nezbytná. 5) Tato pravidla platí pro všechny transakce uskutečněné v rámci výkladu pravidel Unibet Sports Book a můžou být doplněna i o jiná pravidla. V případě nejasností by měly být priority posuzovány v tomto pořadí: a. Pravidla a podmínky zveřejněné v souvislosti s nabízenou variantou a / nebo kampaní; b. Pokud budou i tyto nejednoznačné, je třeba se odvolat na výklad pravidel General Sports Book Rules, pokud pravidla Sport-Specific Rules nedeklarují jinak. 6) V případech, kdy budou tato pravidla považována za neprůkazná, si společnost Unibet vyhrazuje právo dle vlastního uvážení nastavit pravidla nabízené varianty individuálně na základě vlastního kapitálu, a to za účelem docílení dodržování obecně uznávaných pravidel sázení, zvyků a definic. 7) Překlady těchto pravidel do jiných jazyků nebo dalšího textu, který může být spojen s nabízenou variantou sázení, lze použít pouze pro informativní účely. Přestože byla podniknuta veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit co nejvěrnější překlad těchto podmínek do určitého konkrétního jazyka, společnost Unibet se předem zříká veškeré zodpovědnosti za rozpory mezi anglickou verzí a jiným jazykem. V případě rozporu mezi anglickou verzí a příslušným překladem bude proto původní text považován za závazný a nabízené varianty sázek budou vypořádány na základě této původní verze.

8 B. General Betting Pravidla 1. Běžné pojmy 1) Není-li u dané sázky nebo v pravidlech k jednotlivým sportům uvedeno jinak, vztahují se všechny sázky pouze k výsledku na konci běžné hrací doby nebo normálního času. Pojem běžná hrací doba či normální čas je definován podle výkladu oficiálních pravidel zveřejněných příslušným řídicím orgánem. Například ve fotbale je normální čas stanoven jako 90 minut včetně přerušení hry z důvodu zranění, v ledním hokeji je stanoven jako doba 3 x 20 minut. Pokud se řídicí orgán rozhodne před začátkem sportovní akce stanovit, že tato bude trvat po jinou dobu, než je obvyklá, bude to považováno za oficiální závazná pravidla pro tuto sportovní akci (např. fotbalový zápas pro hráče do 17 let s délkou trvání 2 x 40 minut). Nicméně takovéto případy jsou omezeny na normální hrací dobu a nezahrnují žádné prodloužení, např. nastavený čas, pokud není výslovně uvedeno jinak. 2) Živé sázení (Live betting) je sázení, u kterého lze sázet ještě i v průběhu samotného zápasu či sportovní akce. Unibet neuznává ani nepřipouští žádnou odpovědnost, pokud nelze sázku uskutečnit nebo aktualizované údaje o průběžném skóre nejsou správné. Po celou dobu je na zodpovědnosti majitele účtu, aby byl správně informován o průběhu zápasu a dalších okolnostech, jako je aktuální výše skóre, vývoj zápasu a čas zbývající do jeho ukončení. Unibet se zříká veškeré odpovědnosti za změny provedené v rozvrhu živého sázení nebo za přerušení poskytování služby při živém sázení. 3) Součástí živého sázení je funkce Ca$h In, která umožňuje uzavřít či otevřít pozici v závislosti na hodnotě aktuální sázky. Příklad: Majitel účtu si vsadil na výhru týmu X. Kdykoli v průběhu zápasu může tuto pozici zavřít a na jeho účet bude poté připsána částka rovnající se hodnotě jeho aktuální sázky. Unibet si vyhrazuje právo nabízet tuto funkci pouze dle vlastního uvážení a neuznává ani na sebe nebere žádnou odpovědnost v případě, kdy funkce Ca$h In není v průběhu sportovní akce k dispozici. 4) Účastník je subjekt, který je součástí sportovní akce. Při sázkách typu Head-to-Head a Triple- Head jsou účastníci pouze ty subjekty, které jsou předmětem příslušné akce. 5) Čas uzávěrky (cut-off time) je na webových stránkách uveden pouze pro informační účely. Společnost Unibet si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení sázení částečně nebo úplně pozastavit, a to kdykoliv to považuje za nezbytné. 6) Statistiky nebo redakční články zveřejněné na stránkách společnosti Unibet jsou považovány jen za přidané doplňující informace. Společnost Unibet neuznává ani na sebe nebere žádnou odpovědnost, pokud tyto informace nejsou správné. Po celou dobu je na zodpovědnosti majitele účtu mít přehled o okolnostech týkajících se sportovních akcí. 7) Teoretická návratnost v pevných kurzových sázkách na hráče je dána šance ze všech možných výsledků v nabídce. Teoretické návratnosti pro hráče na sázkové nabídce se 3 výsledky, b a c se vypočítá následujícím způsobem. Teoretické = 1 / (100 / "kurzy výsledek" / "kurzy výsledek b" / "kurzy výsledek c")

9 2. Druhy sázek 1) Zápas (1 X 2) je typ sázky, kdy je možné vsadit na (dílčí nebo konečný) výsledek zápasu či sportovní akcí. K dispozici jsou následující volby: 1 = domácí tým neboli tým uvedený na levé straně nabídky, X = remíza neboli výběr ve středu nabídky, 2 = hostující tým neboli tým uvedený na pravé straně nabídky. 2) Přesný výsledek, známé také jako sázení na výsledek (Result Betting), je typ sázky, kdy je možné vsadit na (dílčí nebo konečné) přesné skóre zápasu či sportovní akce. 3) Více/méně (tzv. Totals) je typ sázky, kdy je možné vsadit na (částečné nebo konečné) množství předdefinovaných událostí (např. góly, body, rohy, doskoky, trestné minuty atd.). V případě, že celkový počet uvedených událostí přesně odpovídá dělicí hranici sázky, jsou všechny sázky na tuto nabídku prohlášeny za neplatné. Příklad: Nabídka má dělicí hranici 128,0 bodů a zápas skončí výsledkem 64:64; sázky tedy budou prohlášeny za neplatné. 4) Lichá/sudá je typ sázky, kdy je možné vsadit na (částečné nebo konečné) množství předdefinovaných události (např. góly, body, rohy, doskoky, trestné minuty atd.). Liché jsou 1,3,5 atd.; Sudé jsou 0,2,4 atd. 5) Head-to-Head a/nebo Triple-Head je soutěž mezi dvěma nebo třemi účastníky/výsledky, které jsou součástí buď oficiálně pořádaných akcí, anebo definovaných ve skutečnosti společností Unibet. 6) Poločas/Konec zápasu je typ sázky, při které je možno sázet na výsledek v poločase a na konci zápasu. Např. je-li v poločase skóre 1:0 a zápas skončí 1:1, vyhrávající výsledek je 1/X. Sázka je neplatná, pokud se zápas hraje v jiném časovém formátu (t. j. jinak než na dva poločasy). 7) Sázka na část zápasu (Period betting) je typ sázky, při které lze sázet na výsledek jednotlivé části zápasu (poločas, třetina apod.). Např. je-li v hokeji po třetinách skóre 2:0 / 0:1 / 1:1, vyhrávající výsledek je 1/2/X. Sázka je neplatná, pokud se zápas hraje v jiném časovém formátu (t. j. jinak než na tři třetiny). 8) Bez remízy je typ sázky, kdy je možné vsadit buď 1, anebo 2, jak je uvedeno v bodě <Oddíl B, Odstavec 2.1>. Sázka typu bez remízy je běžná v případech, kdy na remízu nejsou nabízeny žádné kurzy. Pokud toto specifické utkání nebude mít vítěze (například zápas skončí remízou) nebo konkrétní událost nestane (např. první gól, bez remízy a zápas skončí 0-0), sázky budou vráceny. 9) Handicap (včetně asijských her a 3 možností) je typ sázky, kdy je možné vsadit na (částečný nebo konečný) výsledek zápasu nebo sportovní akce, přičemž na začátku jsou jednomu týmu přiděleny body. Sázky na výsledek jsou vypořádány po stanovení podmínek handicapu. V případech, kdy se výsledek po úpravě dle handicapu shoduje s dělicí hranicí sázky, jsou všechny sázky na tuto nabídku prohlášeny za neplatné. Příklad: Sázka na góly -3,0 bude prohlášena za neplatnou, pokud zvolený tým zvítězí zápas přesně 3gólovým rozdílem (3:0, 4:1, 5:2 atd.). 10) Dvojitá šance" je typ sázky, kdy je možné vsadit současně na dva (částečné nebo konečné) výsledky zápasu či sportovní akce. Možnosti jsou následující. 1 X, 1 2 a X 2 s výsledky 1, X a 2, jak je uvedeno v bodě <Oddíl B, Odstavec 2.1>. 11) Výsledek nebo umístění je typ sázky, kdy je možné si vybrat ze seznamu alternativ a sázet na možnost, že účastník vyhraje nebo se umístí na určité pozici v klasifikaci uvedené soutěžní akce / závodu. Pokud by dva nebo více účastníků společně sdílelo konečné umístění, bude vypořádání

10 probíhat podle definice uvedené v bodě <Oddíl B, Odstavec 5.14>. 12) Sázka Each Way (neboli EW) označuje sázku, ve které musí zvolený účastník vyhrát nebo splnit danou podmínku pro umístění. Sázka je rozdělena na dvě části ( Win, neboli výhra, a Place, neboli umístění) se stejnou výší sázky. Při vypořádání takovýchto sázek se zohledňují příslušná pravidla pro výhru a umístění, konkrétně pravidla specifická pro jednotlivé sporty, jak je uvedené v <Oddíl B, Odstavec 5, Ustanovení 11>. 13) Minuty gólů je typ sázky, u které je možné vsadit na součet minut, ve kterých padly všechny branky. Při vypořádání takových sázek jsou góly vstřelené během nastaveného času v obou poločasech považovány za vstřelené ve 45. minutě (v případě 1. poločasu) či v 90. minutě (v případě nastaveného času 2. poločasu). Vlastní góly se do vypořádání minut gólů jednotlivých hráčů nezapočítávají. 3. Doplňkové sázky 1) Fantasy/Virtual zápasy nebo Head to Heads jsou sázky na předpokládaná utkání, kdy jsou porovnávány výkony dvou nebo více účastníků/týmů, které ve stejném zápase/sportovní akci navzájem přímo nesoupeří. Způsob vypořádání se bude odvíjet od počtu případů, kdy každý účastník vykáže předem zaznamenané události (např. góly) v daném zápase. Výsledky tohoto typu nabídek jsou určeny dle následujících kritérií: a. Není-li uvedeno jinak, vztahuje se sázka k dalšímu oficiálnímu zápasu/události/kolu (dle toho, která možnost platí), jehož se uvedení účastníci/týmy účastní. b. Aby mohly být sázky považovány za platné, musí být všechny příslušné zápasy/události dokončeny během téhož dne/části, na kdy byly zápas/událost/kolo naplánovány. Výjimkou jsou nabídky, jejichž výsledek byl rozhodnut ještě před odložením a který již nemohly žádné okolnosti změnit. Takové nabídky budou vypořádány dle určeného výsledku. c. Výsledky takovýchto nabídek budou brát v potaz pouze události vycházející přímo ze samotné hry. Na výsledky vzniklé odstoupením od zápasu nebo kontumací, jak je uvedeno v článcích 2, 3 a 4 <Oddíl B, Odstavec 5>, nebude brán zřetel. d. Pokud by se pomocí výše uvedených pravidel nepodařilo určit jednoznačný výsledek těchto nabídek, použijí se k tomuto účelu postupně také následující kritéria: (i) příslušná pravidla pro jednotlivé sporty, jež jsou uvedena v <Oddíl C>, (ii) pravidla pro výsledky a vypořádání, jež jsou uvedena v <Oddíl B, Odstavec 5>. Nebude-li i po použití všech uvedených pravidel možné určit jednoznačný výsledek nabídky, budou sázky prohlášeny za neplatné. 2) Grand Salami je typ sázky, kdy je možné vsadit na celkový počet uvedených akcí (například: celkový počet gólů, celkový počet kol), ke kterým dojde v určité skupině zápasů/akcí v určitém kole/dni. Podání sázek na všechny vzájemné zápasy/sportovní akce musí být dokončeno, s výjimkou těch, o jejichž výsledcích bylo rozhodnuto již před odstoupením a nemohlo tedy dojít k jejich změně, a to bez ohledu na budoucí události, které budou vyhodnoceny podle nesporných výsledků. 3) Sázky typu více/méně na kvalifikaci účastníků v soutěžích/akcích musí být interpretovány následujícím způsobem: Více" znamená horší umístění nebo nižší pozici, zatímco méně je pozice lepší nebo vyšší. Příklad: Sázka na umístění hráče v turnaji typu více/méně s hodnotou 2,5 bude vyhodnocena jako méně, pokud se hráč umístí na prvním nebo druhém místě. Všechna ostatní

11 umístění budou vyhodnocena jako více. 4) Sázky na Čtvrtinu/poločas/část utkání X" se vztahují k výsledku/skóre dosaženému v daném čase a nezahrnují žádné další body/góly/akce započítané v jiných časových úsecích sportovní akce/utkání. Sázky jsou neplatné, pokud je zápas odehrán v jiném formátu, než je uveden v nabídce. 5) Sázky na Výsledek po skončení čtvrtiny/poločasu/části utkání X" se vztahují k výsledku zápasu/akce po skončení stanovené časové lhůty a zahrnují všechny ostatní body/góly/akce dosažené v předchozích částech sportovní akce/zápasu. 6) Sázky na Zisk X bodů / skórování X gólů..." a jim podobné nabídky sázek se vztahují k týmu/účastníkovi, který první dosáhne stanovených bodů/gólů/výskytů. Pokud je v nabídce uveden časový rámec (nebo jakékoliv jiné časové omezení), nebudou zahrnuty žádné další body/góly/akce dosažené v jiných částech sportovní akce/utkání, které nespadají do uvedeného časového období. V případě kdy uvedených výsledků nelze dosáhnout ve stanovené lhůtě (pokud existuje), budou všechny sázky prohlášeny za neplatné, není-li uvedeno jinak. 7) Sázky na autora bodu X / střelec gólu X a podobné nabídky sázek se vztahují na tým/účastníka skórujícího/získávajícího příslušný bod/zásah. Při vypořádání těchto nabídek nebude brán zřetel na události, které nastanou před uvedeným výskytem. V případě kdy při uvedené události nelze skórovat/vyhrát, a to ve stanovené lhůtě (pokud existuje), všechny sázky budou prohlášeny za neplatné, není-li uvedeno jinak. 8) Sázky týkající se dění při konkrétní události, a to v předem definovaném časovém sledu, například první žlutá karta nebo další tým, který obdrží trestné minuty, budou prohlášeny za neplatné, pokud nelze bez jakýchkoliv pochyb určit vítězný výsledek, a to např. pokud v jednom přerušení hry obdrží uvedenou kartu hráči z různých týmů. 9) Sázka na tým, který bude skórovat jako první a zvítězí se vztahuje na skórování prvního gólu v zápase a dosažení vítězství uvedeného týmu. Pokud v zápase nepadnou žádné góly, všechny sázky budou vyhodnoceny jako neplatné. 10) Jakýkoli odkaz na čistý štít znamená, že uvedený tým nedostane v utkání žádnou branku. 11) Sázka na tým, který otočí zápas se vztahuje na výhru uvedeného týmu poté, co v libovolném čase prohrával alespoň o 1 gól. 12) Jakýkoliv odkaz na tým vyhrávající všechny poločasy/třetiny (např. tým vyhraje oba poločasy) znamená, že uvedený tým musí dát více gólů než jeho soupeř, a to ve všech stanovených poločasech/třetinách zápasu. 13) Jakýkoliv odkaz na čas z důvodu zranění" bere v úvahu hodnoty předložené pověřenou osobou, a ne skutečnou výši hracího času. 14) Vypořádání sázek typu nejlepší hráč, nejužitečnější hráč atd. bude provedeno na základě rozhodnutí organizátorů soutěže, pokud není uvedeno jinak. 15) Vypořádání sázek, které se odvíjí od pojmů jako rozhodující gól, bude provedeno na základě vyhodnocení střelce gólu, který na konci zápasu/nerozhodné hry (případně) se ukáže být tím, který zajistil rozhodující vedení, po kterém již další góly na nejdůležitější konečný výsledek neměly prokazatelně vliv. Pro sázku vyhodnocenou jako ANO musí být tým uvedeného hráče v tomto konkrétním zápase prohlášen za vítězný (v případě jednoho zápasu) nebo postupující do dalšího

12 kola/vítězící v soutěži. Počet gólů vstřelených v normální hrací době a nastaveném čase, avšak bez penaltových rozstřelů. 16) Sázky na události, které charakterizuje sled situací a které by mohly v zápase nastat (např. Co se stane hráči nejdříve? s možnostmi: vstřelí gól, dostane žlutou/červenou kartu, bude vystřídán), budou vyhodnoceny jako neplatné, pokud k žádné z uvedených situací/výsledků nedojde. 17) Při vypořádání sázek typu Přestup (Transfer) bude bráno také v úvahu, zda je hráč v klubu pouze na hostování. 18) Sázky závislé na administrativních změnách se vztahují na jednotlivce (osoby na významných postech) např. trenér/manažer, kteří odstoupí/jsou odvoláni z funkce, a to z jakéhokoliv důvodu. Sázky jsou platné i v případech, kdy případné osoby s kolektivní odpovědností opustí své pozice, a tyto sázky budou vyhodnoceny odpovídajícím způsobem. Pokud v době platnosti sázky a základní části ligy nedojde k žádným dalším manažerským změnám (vyjma play-off, vyřazovací části, po ukončení hrací sezóny atd.), pak sázky podané po poslední manažerské změně (pokud nastane) budou považovány za neplatné, pokud není tato možnost při podání sázky nabídnuta. 19) Nabídky typu, který tým/účastník dosáhne určitého úspěchu proti druhému týmu/účastníku (například další tým, který porazí tým X), stejně jako nabídky, které se vztahují na klasifikaci týmu do určitého data, budou považovány za platné a budou vyplaceny bez ohledu na případné další změny pravidel, počet her/odehraných kol. 20) Vypořádání nabídek vztahujících se k tomu, který tým/účastník jako první dosáhne požadovaného úspěchu proti ostatním týmům/účastníkům (např. tým, který jako první skóruje dne X), probíhá v rámci časového úseku jednotlivých zápasů, jichž se sázka týká. Příklad: Tým A hraje v sobotu a vstřelí první gól ve 43. minutě, tým B hraje v neděli a vstřelí první branku v 5. minutě; vítězí tedy tým B. 21) Unibet se může občas rozhodnout, že zveřejní nabídky vztahující se buď k jedinému výkonu či účastníkovi/týmu, nebo kombinující potenciální výsledky 2 nebo více týmů/účastníků (např. rozšířené vícenásobné sázky), a to s vyššími kurzy, než bývají za běžných okolností dostupné. Unibet si vyhrazuje právo takovéto nabídky dle vlastního uvážení stáhnout, upravit příslušné kurzy či provést v nich libovolné další změny, které považuje za nezbytné. Vypořádání těchto nabídek proběhne dle stejných podmínek jako Fantasy zápasy, jak je uvedeno v <Oddíl B, Odstavec 3, Ustanovení 1>. 4. Systémové sázky 1) Při sázení před zápasem je možné na jednom tiketu kombinovat až dvanáct (12) různých nabídek. Na základě těchto dvanácti nabídek mohou majitelé účtů zvolit vlastní počet jednic, dvojic, trojic atd. 2) Při živém sázení je možné kombinovat na jednom tiketu až dvanáct (12) různých nabídek jako u akumulátoru. U akumulátoru nelze použít funkci Ca$h In (vklad hotovosti). Všechny vybrané zápasy/nabídky v akumulátoru musí být uvedeny na jednom tiketu. Žádné jiné kombinace (například: singly, dvojice, atd.), které vylučují 1 nebo více dostupných zápasů/nabídek, nepřicházejí v úvahu. 3) Unibet si vyhrazuje právo omezit množství kombinací, a to podle toho, co je označováno jako závislost na výsledku tak, jak je definováno v bodě <Oddíl A, Odstavec 5.4>., i dalších okolností, a to výhradně podle vlastního uvážení.

13 4) Jako bankéř můžete do sázenky zahrnout jeden nebo i více zápasů. Což znamená, že vybrané zápasy/události budou uvedeny na všech tiketech. 5) Trixie je kombinace, která zahrnuje jednu trojici a tři dvojice, a to ze třech vybraných zápasů. 6) Patent je kombinace, která obsahuje 1 trojnásobnou, 3 dvojnásobné a 3 jednoduché sázky z výběru tří zápasů. 7) Yankee je kombinace, která zahrnuje jednu čtveřici, čtyři trojice a šest dvojic, a to ze čtyř vybraných zápasů. 8) Canadian (taky známá jako Super Yankee ) je kombinace, která obsahuje 1 čtyřnásobnou, 10 trojnásobných a 10 dvojnásobných sázek z výběru pěti zápasů. 9) Heinz je kombinace, která obsahuje 1 šestinásobnou, 6 pětinásobných, 15 čtyřnásobných, 20 trojnásobných a 15 dvojnásobných sázek z výběru šesti zápasů. 10) Super Heinz je kombinace, která obsahuje 1 sedminásobnou, 7 šestinásobných, 21 pětinásobných, 35 čtyřnásobných, 35 trojnásobných a 21 dvojnásobných sázek z výběru sedmi zápasů. 11) Goliath je kombinace, která obsahuje 1 osminásobnou, 8 sedminásobných, 28 šestinásobných, 56 pětinásobných, 74 čtyřnásobných, 56 trojnásobných, 28 dvojnásobných sázek z výběru osmi zápasů. 12) Pro účely zobrazení kurzu je v případě nutnosti druhá číslice za desetinnou čárkou v historii sázek majitele účtu zaokrouhlena směrem nahoru. Výplata se však provádí na základě skutečné výše kurzů násobených na sázence, a to bez ohledu na výše uvedené zaokrouhlení. 5. Výsledky a vypořádání (vyplácení výher) 1) Společnost Unibet pro vypořádání výsledků podnikne veškeré kroky k získání informací z tzv. první ruky (v průběhu nebo ihned po skončení sportovní události), a to prostřednictvím televizního vysílání (internetu i jiných zdrojů) a také oficiálních míst. Pokud tyto informace nelze získat z první ruky a/nebo oficiálních zdrojů a/nebo informace z výše uvedených zdrojů bude chybná, pak se při vypořádání sázky bude vycházet z jiných veřejných zdrojů. 2) Vypořádání sázek nebude zahrnovat žádné změny odvozené a/nebo vyplývající z dalších souvislostí, např. diskvalifikací, penalizací, protestů, soudně nepravomocných výsledků a/nebo dalších změn oficiálních výsledků po skončení sportovní události a oznámení výsledků, a to i předběžného. V případě sázek vztahujících se k soutěžím, jež trvají déle než 1 kolo/fázi (např. sezónní sázky), budou brány v potaz pouze úpravy, které ovlivňují sázky, jež dosud nebyly vypořádány. Takováto opatření musí být oznámena řídicím sportovním orgánem dříve, než dojde k dokončení posledního kola/fáze. Jakékoliv změny provedené po tomto datu či jinak související se sázkami, které již byly vypořádány dle výsledků události/soutěže, nebudou brány v potaz. 3) Události, které nebyly schváleny, a/nebo potvrzeny oficiálními místy řídícími zápas/soutěž (např. neuznané góly), nebudou při vypořádání sázky brány v úvahu. Při vypořádání bere společnost Unibet v úvahu vždy jen skutečný čas/množství, kdy k události skutečně došlo, např. kopání rohu nebo odpískání ofsajdu.

14 4) Všechny nabídky týkající se zápasů/událostí, které se neuskuteční nebo jejichž výsledky budou stanoveny automaticky administrativním rozhodnutím, budou prohlášeny za neplatné. 5) V případě zrušení sportovní akce, budou všechny sázky, které byly uznány před tímto zrušením a nelze je již změnit, a to bez ohledu na budoucí události, vypořádány v souladu s nespornými výsledky. Všechny ostatní sázky budou vypořádány pouze v případě, pokud bude oficiální výsledek vyhlášen do 36 hodin, jinak budou považovány za neplatné. 6) Pokud bude akce zrušena a její začátek je znovu naplánován do 36 hodin od původního data, budou všechny sázky uzavřené před prvním zápasem, které nelze vypořádat na základě výsledků vyplývajících ze hry před jejím zrušením, prohlášeny za neplatné. 7) Pokud bude datum konání události, která ještě nezačala, posunuto o méně než 3 dny před/po původním datu a času dříve uznaném řídicím orgánem, zůstanou všechny sázky v platnosti, a to i v případě, pokud bude nový začátek posunut o více než 36 hodin dozadu/dopředu oproti původně stanovené době. Pokud událost ještě nezačala, byla posunuta o více než 3 dny, nebo pokud sportovní akce začala a oficiální výsledky nemohou být vyhlášeny do 36 hodin, budou sázky prohlášeny za neplatné. 8) Pokud sportovní události nebyly včas ukončeny a výsledky jsou vyhlášeny prostřednictvím usnesení řídícího orgánu vydaného více než 36 hodin od začátku závodu, bude společnost Unibet považovat vydané rozhodnutí za oficiální výsledek platný pro následující typy nabízených sázek: Zápas, bez remízy a dvojitá šance. Bez ohledu na tuto skutečnost přijaté rozhodnutí nemění výsledek a nemá tedy na uvedenou sázku při jejím zamítnutí vliv. V takovém případě budou vsazené částky vráceny. Všechny ostatní nabídky budou prohlášeny za neplatné s výjimkou těch, jejichž výsledky byly oznámeny před zamítnutím a nemohou být tedy změněny, a to bez ohledu na budoucí události, které budou vyhodnoceny podle zveřejněných výsledků. 9) Všechny sázky na nedokončené zápasy/akce, kdy oficiální řídící orgán není předem znám (např. přátelské zápasy klubů), budou prohlášeny za neplatné, pokud se neodehraje alespoň 90% stanovené hrací doby, viz část <Oddíl B, Odstavec 1.1>. Pokud bude zápas/událost zrušen(a) po odehrání 90% stanovené doby, vypořádání bude provedeno na základě aktuálního skóre v době, kdy byl zápas/událost přerušen(a). 10) Vypořádání sázek, například střelba, střelba na cíl, držení míče, asistence, doskok atd. vychází ze statistik oficiálního řídícího orgánu. Pokud nebude vyvráceno protichůdnými důkazy, společnost Unibet neuzná stížnosti, které pocházejí z osobního výkladu těchto smluvních podmínek. 11) Není-li uvedeno jinak, při dlouhodobých sázkách ( Outright ) nebo sázkách na umístění ( Place ) nebude vklad vrácen v případě neúčasti/absence výsledků nebo odstoupení od akce (před i v průběhu). Společnost Unibet si vyhrazuje právo dle svého uvážení použít pravidlo Tattersall 4, jak je vysvětleno v bodě <Oddíl B, Odstavec 6>, a to pro jakékoliv soutěže, což bude uvedeno ve vztahu k nabízené sázce a/nebo specifickému pravidlu příslušného sportu. 12) Žádné náhrady sázek nebudou uznány, a to i v případě, pokud vítězný výsledek zápasu/akce/účastník není uveden v seznamu pro účely sázek. U všech nabízených sázek má majitel účtu možnost požádat o cenu (kurz) na účastníka/výsledek, který není v seznamu sázek uveden. Společnost Unibet si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení tuto žádost odmítnout. 13) Pokud je účastník diskvalifikován/odmítnut nebo je mu zakázána účast v další části/etapě závodu/akce, bude za rozhodný okamžik považován čas, kdy byl účastník diskvalifikován. Předchozí

15 výsledky nebudou měněny, a to bez ohledu na jakékoli změny z důvodu již zmíněných úkonů. 14) Pokud dva nebo více účastníků sdílí společně určité konečné umístění, aniž by byl vypsán kurz na nerozhodný výsledek, je kurz vydělen počtem těchto účastníků sdílejících určitou pozici a podle toho jsou sázky vypořádány. Výplata bude vždy rovná minimálně výši sázky, s výjimkou sázek Head to Heads, viz části <Oddíl B, Odstavec 2.5> a <Oddíl B, Odstavec 5.19>. 15) Při sázkách typu Group Betting (např. Best of X ) musí všichni uvedení účastníci v soutěži startovat. Jen tehdy budou sázky uznány za platné. 16) Při sázkách typu Group Betting (napo. Best of X ) musí alespoň jeden účastník ze seznamu úspěšně soutěž dokončit. Jen tehdy budou sázky uznány za platné. Pokud tento případ nenastane a řídící orgán nevyužije určitá kritéria zkráceného vyhodnocení, budou sázky prohlášeny za neplatné. 17) Při sázkách typu Head to Head s dvěmi nebo třemi účastníky musí všichni uvedení účastníci odstartovat v daném kole/akci, na kterou se sázka vztahuje, aby byla tato sázka považována za platnou. 18) Při sázkách typu Head to Head se dvěmi účastníky budou všechny sázky vráceny, pokud oba účastníci sdílejí stejnou pozici/body nebo jsou vyřazeni ve stejné fázi soutěže, pokud však řídící orgán nevyužije určitá kritéria zkráceného vyhodnocení, pak budou tyto sázky považovány za platné. 19) Při sázkách typu Head to Head se třemi účastníky a více než jedním vítězným výsledkem bude kurz podílem výsledků sdílejících vítěznou pozici, a to bez ohledu na to, zda je čistý zisk nižší než vklad majitele účtu. 20) Je-li sázka typu Head to Head nabízena mezi jednotlivými koly/etapami, všichni účastníci se musí zúčastnit nadcházejícího kola/etapy. Jen tehdy budou sázky uznány za platné. 21) Pokud není výslovně uvedeno jinak, jakmile organizátor uzná za vhodné, zahrnout do soutěže další nezbytná kola, zápasy nebo sérii zápasů (např. play-off, vyřazovací část, dohrávky), a to po skončení tzv. základní části za účelem klasifikace, stanovit vítěze ligy, postup/sestup atd., bude společnost Unibet brát v úvahu výsledky a závěry vyplývající z těchto zápasů, a to pro účely vyrovnání sázek s odkazem na poslední kolo klasifikace, postup, sestup, atd. Například sezónní sázky na výhru v NHL budou odkazovat na vítěze Stanley Cupu. 22) Protichůdné nabídky, např. výkony dvou nebo více osob/družstev ve stanovené lhůtě/soutěži, budou výhradně řešeny na základě výsledků uvedených v seznamu účastníků, bez ohledu na všechny ostatní účastníky ve stejné soutěži/sportovní akci. 23) Pokud není výslovně uvedeno jinak, při všech nabídkách týkajících se výkonu jednoho hráče v určité domácí lize (např. celkový počet vstřelených gólů hráčem X v lize Y) nebo sázkách typu Head to Head s výkony dvou hráčů v domácí lize, nebudou brány v úvahu skutečnosti, které se přihodí v průběhu případných kol Play-off/vyřazovací části/dohrávek nebo v kterémkoliv jiném zápase či sérii, které nastanou po tzv. základní hrací části. 24) Při nabídkách týkajících se celkového množství výskytů/akcí, skóre/shod vzhledem ke konkrétnímu týmu, a to buď výkonu jednoho týmu v určité domácí lize (např. celkový počet gólů vstřelených týmem X) nebo sázce typu Head to Head zahrnující výkony dvou týmů v domácí lize (např. nejvíce trestných minut v lize X tým Y versus tým Z) nebo kumulativní výkony v lize (např. který tým obdrží nejvíce žlutých karet v lize X) nebudou brány v úvahu skutečnosti, které se přihodí v průběhu případných kol Play-off/vyřazovací části/dohrávek nebo v kterémkoliv jiném zápase či sérii, které mohou nastat po

16 tzv. základní hrací části, není-li uvedeno jinak. 25) Při nabídkách týkajících se výkonu jednoho hráče v určité domácí lize (např. celkový počet vstřelených gólů hráčem X v lize Y) nebo sázkách typu Head to Head zahrnujících výkony dvou hráčů v domácí lize by se některému z účastníků neměly přihodit následující skutečnosti uvedené na seznamu. Pokud se tak stane, budou sázky považovány za neplatné: (i) nezúčastní se alespoň 50% stanovených zápasů (s výjimkou případného Play-off/vyřazovací části/dohrávek); (ii) nezúčastní se alespoň jednoho dalšího zápasu po zadání sázky;(iii) v celkovém součtu docílí stejných výkonů jako jiný hráč. 26) Při nabídkách týkajících se výkonu jednoho hráče v určité konkrétní soutěži (např. celkový počet vstřelených gólů hráčem X v mezinárodním zápase či turnaji) nebo sázkách typu Head to Head zahrnujících výkony dvou hráčů v určité konkrétní soutěži by se některému z účastníků neměly přihodit následující uvedené skutečnosti. Pokud se tak stane, budou sázky považovány za neplatné: (i)vůbec se soutěže nezúčastní; (ii) nezúčastní se alespoň jednoho dalšího zápasu po uzavření sázky;(iii)v celkovém součtu docílí stejných výkonů či bodů jako jiný hráč. 27) V průběhu konkrétní akce může společnost Unibet rozhodnout, že bude možné sázet jen na vybraný počet účastníků a může také zahrnout sázky typu každý další, sestava a podobně. Tato možnost zahrnuje všechny nezmíněné účastníky kromě těch, o kterých bylo uvedeno, že jsou k dispozici. 28) Nabídky, které se týkají výkonnosti konkrétního účastníka/účastníků, v daném případě (např. hráč X versus zbytek hracího pole), je třeba považovat za neplatné, pokud se uvedený účastník (účastníci) soutěže nezúčastní. 29) Jakákoliv forma kvalifikace před hlavní sportovní akcí je považována za platnou součást této soutěže. Vyřazení účastníka v kvalifikaci bude proto považováno za ztrátu na kohokoliv, kdo se již kvalifikoval nebo je v kvalifikaci úspěšný. 30) Sázky, které pro postup do další fáze/kola soutěže vyžadují zúčastnit se soutěží ve dvou nebo více stupních/etapách, zůstanou v platnosti bez ohledu na případné odložení/přesunutí utkání na jinou dobu, a to vzhledem k tomu, že zmíněná utkání v podstatě probíhají v rámci dané soutěže. 31) Sázka na postup, běžně vyžadující zúčastnit se jen jedné etapy/fáze závodu k postupu do další fáze/kola soutěže (včetně případného prodloužení/dalších zápasů, např. odvet), bude prohlášena za neplatnou, pokud o výsledku zápasu nebude rozhodnuto do 36 hodin od jeho předpokládaného zahájení. 32) Bez ohledu na to, zda takové informace byly uvedeny v nabídce sázek, případy sázek na zápasy hrané na tzv. neutrální půdě, stejně jako případy, kdy dojde ke změně místa konání/typu povrchu, nebudou považovány za příčinnou potřebu pro zrušení platnosti sázek, a to za předpokladu, že místo, ve kterém se zápas koná, nelze prokázat jako obvyklé domácí hřiště kteréhokoliv týmu podílejícího se na zápase. V opačném případě budou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Takováto eventualita se nevztahuje na případy, při nichž sice lze umístění považovat za potenciálně domácí půdu pro některý z příslušných celků, ale řídicí sportovní orgán přesto zápas uvede způsobem, jenž umožňuje jinou interpretaci (např. specifické události nebo finálová utkání či zápasy v posledních fázích turnaje, jež se konají na předem určených stadionech). V takových případech bude místo konání považováno za neutrální a sázky budou platit bez ohledu na pořadí, v jakém je nabídka zobrazena. 33) Podrobnosti o složení týmů, věkových skupinách a dorostu, stejně jako různé definice družstev rezerv (např. týmy B a C), jsou považovány za doplňující informace. Uvedení (neuvedení) a správnost těchto informací nebude považována za dostatečný důvod pro zrušení nabídek vztahujících se k

17 danému zápasu/akci, pokud to nezpůsobí zřejmý rozpor v nabízených sázkových kurzech. 34) Přestože společnost Unibet provádí veškerá nezbytná opatření k zajištění co nejvěrnějšího popisu všech skutečností týkajících se sázek, je zapotřebí předpokládat, že některá označení se mohou lišit v důsledku různých interpretací vyplývajících z úprav do jiného jazyka. Tyto jazykové odlišnosti nebudou považovány za dostatečný důvod pro zrušení platnosti sázek na zápasy/akce, vzhledem k tomu, že to nevyvolává nejistotu u ostatních účastníků. Totéž platí pro označení událostí, názvů týmů, jmen sponzorů atd. 35) Sázky odkazující se na časový údaj by měly být interpretovány následujícím způsobem: Údajem v prvních 30 minutách se rozumí výskyt čehokoliv do uplynutí 0 hodin 29 minut a 59 sekund; mezi 10. a 20. minutou se rozumí výskyt čehokoliv od 10. minuty a 0. sekundy do 19. minuty a 59. sekundy. 36) Není-li uvedeno jinak u příslušné sázkové nabídky nebo v pravidlech k jednotlivým sportům, sázky na délku trvání akce/zápasu, které neobsahují celé číslo (např. 88,5 minuty nebo X,5 kola), vyžadují úplné dokončení celého čísla uvádějícího délku trvání, aby mohly být považovány za výherní. Příklad: Sázka na více/méně než 88,5 minut v tenisovém utkání bude vyhodnocena jako více, pouze pokud se dokončí 89. minuta. 37) Společnost Unibet uznává, že některé sázky mohou vyžadovat zaokrouhlování procent, jednotek nebo jiných kritérií, která jsou rozhodující pro vypořádání sázky. Pokud tento případ nastane, společnost Unibet si vyhrazuje právo na tyto potřeby patřičně reagovat. 38) Není-li uvedeno jinak, jakýkoliv odkaz na gól vstřelený určitým hráčem se nezapočítává, pokud je definován jako vlastní gól (gól je skórován do vlastní branky). 39) Jakýkoliv odkaz na konfederaci (svaz), národnost nebo podobně je definován pravidly řídícího orgánu. 40) Jakákoliv medaile vyhraná týmem/zemí v rámci soutěže se budou počítat jako jedna (1) jediná medaile, a to bez ohledu na počet členů týmu. 41) Nabídky související s celkovým počtem výskytu / zaznamenání událostí / provedení konkrétním hráčem, které se vztahují k jedinému týmu ve vybrané soutěži (např. celkový počet gólů, které vstřelí hráč X za tým Y), budou brát v potaz pouze celkový počet výskytu / zaznamenání událostí / provedení konkrétním hráčem při hře za daný tým ve vybrané soutěži. Dojde-li ve vztahu k vybranému hráči k některé z následujících okolností, budou sázky prohlášeny za neplatné: (i) nezúčastní se alespoň 50 % možných utkání v dané soutěži (vyjma případných vyřazovacích bojů / baráže / zápasů po sezóně); (ii) nezúčastní se alespoň jednoho dalšího zápasu po umístění sázky. 42) Nabídky na to, zda budou mít jistí jedinci k vybranému datu nějakou pozici/titul/práci (např. ministr X bude k datu Y stále ministrem, hráč/trenér bude k datu Z stále členem týmu Y), platí pouze v případě, že daný jedinec si udrží uvedenou pozici (nebo do ní bude jmenován) bez přerušení od chvíle umístění sázky až do vypršení daného termínu. Pokud by jedinec z libovolného důvodu příslušnou pozici před vypršením termínu opustil, bude výsledkem sázky nesplnění podmínky. Tak tomu bude i v případě, že by onen jedinec příslušnou pozici/titul/práci získal ještě před vypršením termínu zpět a zastával ji až do vypršení termínu. Stejné pravidlo se používá i pro vypořádání sázek na hostující hráče.

18 6. Tattersallovo pravidlo 4 1) V případě, že jeden z běžců nebo účastníků nenastoupí, kurzy vypsané na zbývající běžce a účastníky se sníží v souladu s tzv. Tattersallovým pravidlem 4. a. Sázka na výhru: Aktuální kurzy na odstoupivšího běžce / Odečty v procentech z čistého zisku 1,30 a nižší 75% 1,31 ku 1,40 70% 1,41 ku 1,53 65% 1,54 ku 1,62 60% 1,63 ku 1,80 55% 1,81 ku 1,95 50% 1,96 ku 2,20 45% 2,21 ku 2,50 40% 2,51 ku 2,75 35% 2,76 ku 3,25 30% 3,26 ku 4,00 25% 4,01 ku 5,00 20% 5,01 ku 6,50 15% 6,51 ku 10,00 10% 10,01 ku 15,00 5% 15,01 a vyšší Bez odpočtů b. Sázka na umístění: Aktuální kurzy na odstoupivšího běžce / Odečty v procentech z čistého zisku 1,06 a nižší 55% 1,07 ku 1,14 45% 1,15 ku 1,25 40% 1,26 ku 1,52 30% 1,53 ku 1,85 25% 1,86 ku 2,40 20% 2,41 ku 3,15 15% 3,16 ku 4,00 10% 4,01 ku 5,00 5% 5,01 a vyšší Bez odpočtů 2) V případě, že nenastoupí dva a více běžců nebo účastníků, celková redukce nepřekročí 75 %. Odpočet v tomto případě bude vycházet z celkových kurzů na odstoupivší běžce 7. Sázková hra se společným vkladem (Pool Betting) 1) Úplný přehled Všeobecných podmínek Supertoto" lze zobrazit kliknutím na. 2) Úplný přehled Všeobecných podmínek Superscore" lze zobrazit kliknutím na.

19 C. Sport Specifické/Kategorie Pravidla 1. Olympijské hry a šampionáty 1) Všechny podmínky uvedené v této části mají přednost před jinými pravidly nebo podmínkami. 2) Všechny sázky jsou platné za předpokladu, pokud se akce uskuteční a o výsledcích je rozhodnuto v průběhu šampionátu, a to v patřičném roce, bez ohledu na změnu místa konání. 3) Toto ustanovení se vztahuje na nabídky, které přiměřeně splňují některá z následujících kritérií: a. sázka se vztahuje k dění naplánovanému na poslední fázi akce, která je součástí olympijských, světových či kontinentálních soutěží; b. konečná fáze akce je časově omezena. 2. Americký fotbal 1) Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny sázky na americký fotbal vypořádány na základě výsledku po uplynutí tzv. extra (nastaveného) času. 2) Všechny nabídky budou prohlášeny za neplatné, pokud nebylo odehráno alespoň 55 minut, avšak kromě těch nabídek, o jejichž výsledku bylo rozhodnuto před zrušením zápasu a nelze je již změnit, a to bez ohledu na budoucí vývoj událostí, a které budou vypořádány na základě nesporných výsledků. 3) Sázky na Head to Head a více/méně vztahující se k výkonu jednoho nebo více hráčů v zápase/akci/turnaji jsou považovány za platné, pokud se na zápase/akci/turnaji podíleli v určité fázi všichni uvedení hráči. 3. Atletika 1) Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny sázky na atletiku vypořádány na základě výsledků vyhlášených po skončení této soutěže. Pokud se ani jeden z uvedených účastníků nezúčastní závěrečných bojů, budou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Pokud však o zkrácení hry rozhodne řídící orgán na základě určitých pravidel, v tom případě budou sázky považovány za platné. 2) Všechny sázky budou vypořádány na základě prvního vyhlášení oficiálního výsledku. Společnost Unibet však bude brát v úvahu a vyhodnocovat/revidovat rozhodné skutečnosti na základě změny oficiálního výsledku vyhlášené do 24 hodin po skončení akce. V podobných případech je třeba vzít na vědomí, že protest musí být založen na incidentu, ke kterému došlo výhradně v průběhu sportovní akce, např. přešlap, vytlačení z dráhy či špatná předávka v závodě štafet atd. Dopingové aféry nebudou brány v úvahu. Výše zmíněné výsledky vyhlášené do 24 hodin budou považovány za závazné bez ohledu na další protesty, změny oficiálních výsledků atd. 3) Pokud se dva nebo i více účastníků zúčastní v průběhu soutěže různých rozběhů, všechny sázky typu Head-To-Head vztahující se k těmto účastníkům budou považovány za neplatné, není-li zde již žádná

20 naděje na pozdější kvalifikaci alespoň jednoho z nich. 4) V případě účastníka, který je diskvalifikován kvůli přešlapu na startu (předčasný start), se má zato, že se akce zúčastnil. 4. Pravidla pro australský fotbal 1) Není-li výslovně uvedeno jinak, pokud zápas či jinak stanovený časový interval (např. 1. poločas, 3. čtvrtina atd.) skončí remízou, budou všechny sázky vypořádány v souladu s pravidlem pro nerozhodné výsledky. V takovém případě se výplata vypočte po vydělení a následném vynásobení sázkou bez ohledu na to, zda je čistá výplata nižší než sázka majitele účtu. 2) Pokud není uvedeno jinak, budou všechny sázky na zápasy vypořádány podle výsledku na konci 4. čtvrtiny (normálního času). 3) Veškeré sázky vztahující se k výkonu hráče, stejně jako sázení typu Head to Head (Lepší umístění) a více/méně zahrnující výkony jednoho nebo více hráčů v jednom zápase/události, jsou považovány za platné za předpokladu, že příslušní hráči hrají od začátku zápasu. 4) Střelec prvního gólu v zápase nebo v 1. čtvrtině - Za hráče, kteří nejsou v základní 21, budou sázky vráceny. V případě sázek na střelce prvního gólu v zápase není vyžadováno, aby gól padl v 1. čtvrtině. Pokud v uvedeném časovém intervalu nepadne žádný gól, jsou všechny sázky vypořádány jako neplatné. 5) Střelec prvního gólu ve 2., 3., nebo 4. čtvrtině - všechny sázky platí bez ohledu na účast hráče (nebo jeho neúčast) v uvedené čtvrtině a zápase. Pokud v uvedené čtvrtině nepadne žádný gól, jsou všechny sázky vypořádány jako neplatné. 6) Sázení Wire-to-Wire se týká toho, který tým (pokud není výsledek nerozhodný) vede zápas na konci každé čtvrtiny. 7) Pokud bude zapotřebí pro určení pozice v klasifikaci nebo vítězů ligy atd. odehrát některé zápasy znovu, nebo bude zapotřebí odehrát zápasy navíc, bude příslušná sázková nabídka vypořádána podle výsledku těchto opakovaných zápasů nebo zápasů navíc. 8) Sázení na zápasy ve Velkém finále je specifické k nejbližšímu hranému zápasu nebo, v případě živého sázení, aktuálnímu zápasu. Sázky nebudou převedeny na žádné opětovné zápasy a pro každý takový následující zápas bude přidána nová nabídka. 9) Při vypořádávání nabídek týkajících se výkonu dvou nebo více osob či týmů během sjednaného časového rámce / soutěže se pro účely vypořádání započítají fáze vyřazování během "Finále. Pokud budou vyřazeny dva týmy najednou, má se za to, že tým, který na závěr řádné sezóny skončil v žebříčku AFL na vyšší pozici, dosáhl lepšího výkonu. 10) Všechny sázky zůstávají platné bez ohledu na změnu místa konání. 5. Badminton 1) Platí podmínky stanovené pro tenis, jsou-li aplikovatelné.

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - ZÁKLADNÍ TYPY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 4 - DALŠÍ SÁZKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZÁKLADNÍ DRUHY SÁZEK 5 - SÓLO SÁZKA 6 - AKU SÁZKA ROZPISOVÉ

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - ZÁKLADNÍ TYPY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 4 - DALŠÍ SÁZKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZÁKLADNÍ DRUHY SÁZEK 5 - SÓLO SÁZKA 6 - AKU SÁZKA ROZPISOVÉ

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování kurzových sázek na pobočkách provozovaných podle 2. písm. h) zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění

HERNÍ PLÁN. pro provozování kurzových sázek na pobočkách provozovaných podle 2. písm. h) zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění HERNÍ PLÁN pro provozování kurzových sázek na pobočkách provozovaných podle 2. písm. h) zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění 1 OBSAH 1) ÚVOD 2) VÝKLAD POJMŮ 3) PŘÍJEM SÁZEK 4) NEPŘIJETÍ SÁZEK 5) ZPŮSOB

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁKLADNÍ POJMY 3. SOLO SÁZKA 4. AKUMULOVANÁ SÁZKA AKO SÁZKA 5. MAXIKOMBI SÁZKA 6. DRUHY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění

HERNÍ PLÁN. pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění 1 OBSAH 1) ÚVOD 2) PODMÍNKY ÚČASTI NA INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3) VÝKLAD POJMŮ

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky OBSAH:

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky OBSAH: HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kursové sázky OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - PODMÍNKY ÚČASTI NA SÁZKÁCH 4 - UZAVŘENÍ SÁZKY 5 - DRUHY UDÁLOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ 6 - DRUHY SÁZEK

Více

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší HC DRACI BÍLINA oddíl ledního hokeje Litoměřická 904, 418 01 Bílina ========================================================= IČ ČSLH: 050901 Mgr. René Štěpánek, prezident oddílu HC Draci Bílina O pohár

Více

SFL Small Floorbal League

SFL Small Floorbal League SFL Small Floorbal League I. Základní ustanovení Stanovy SFL Small Floorball League 2014 2015 1. Small floorbal league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel ČFBU

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH:

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH: HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - PODMÍNKY ÚČASTI NA SÁZKÁCH 4 - UZAVŘENÍ SÁZKY 5 - DRUHY UDÁLOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ 6 - DRUHY SÁZEK

Více

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže SAZKABET CUP 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže SAZKABET CUP (dále jen soutěž )

Více

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013)

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013) Soutěžní řád PBS 2014 (Listopad 2013) Termíny 31.1.2014 termín pro odevzdání přihlášek do soutěží PBS 2014 31.3.2014 termín pro zaplacení startovného za účast týmů v soutěžích PBS 2014 31.3.2014 termín

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU ČESKÉHO SNOOKERU OBSAH Podmínky pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Postup pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Propozice turnaje... 2 Povinné odstavce...

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů 10. ročník 2008/2009 Pravidla amatérské volejbalové soutěţe pro turnaj smíšených druţstev Pořadatelé Pavel PEŠULA Lada MÁDLÍKOVÁ V.O.S.A. - Teplice www.vosa-teplice.com

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League Stanovy SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení 1. Small floorball league ( SFL ) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel Čfbu

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Chodov 19.2.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 7.1.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320 Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým Pořadatel: Náš turnaj o.s., Voroněžská 28, Praha 10 Startovné: Kontakty: 1 800 Kč (platí se za každý turnaj samostatně) Radek Kuchař - Marketingová

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování KURZOVÝCH SÁZEK STARTIP společností SLOT Group a.s. podle 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb.

HERNÍ PLÁN. pro provozování KURZOVÝCH SÁZEK STARTIP společností SLOT Group a.s. podle 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb. HERNÍ PLÁN pro provozování KURZOVÝCH SÁZEK STARTIP společností SLOT Group a.s. podle 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb. 1. Úvod 1.1 Úvodní ustanovení 1.2 Základní pojmy 1.3 Podmínky účasti na Sázkách 2.

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

HERNÍ PLÁN. pro kurzové sázky OBSAH:

HERNÍ PLÁN. pro kurzové sázky OBSAH: HERNÍ PLÁN pro kurzové sázky OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - PODMÍNKY ÚČASTI NA SÁZKÁCH 4 - UZAVŘENÍ SÁZKY 5 - DRUHY UDÁLOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ 6 - DRUHY SÁZEK 7 - LIMITY SÁZEK VÝHRY

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 21.1.2012 dopoledne 2001 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET na terminálech AIO

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET na terminálech AIO Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET na terminálech AIO HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 odpoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 3.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 10.12.2011 odpoledne 2004 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 10.ročník jaro 2009 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH...6 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...6

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Článek I Základní ustanovení 1. Směrnice o uplatňování vysílacích a reklamních práv upravuje kompetence při pořizování televizních, rozhlasových a dalších

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kursové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH... 5 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET. dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.

HERNÍ PLÁN. pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET. dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. HERNÍ PLÁN pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. 1. Úvod 1.1 Úvodní ustanovení 1.2 Základní pojmy 1.3 Podmínky účasti na Sázkách 2. Druhy Sázek

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽEN VE FUTSALU SÁLOVÉM FOTBALU PROPOZICE SOUTĚŽE FINÁLE

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽEN VE FUTSALU SÁLOVÉM FOTBALU PROPOZICE SOUTĚŽE FINÁLE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽEN VE FUTSALU SÁLOVÉM FOTBALU 2012 2013 PROPOZICE SOUTĚŽE FINÁLE ŘOS: VV ČFSF-futsal TERMÍN: 26. 1. 2013 SYSTÉM SOUTĚŽE: Hrají 3 družstva kvalifikovaných ze Středočeského kraje

Více

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Hokejový turnaj Praha Neděle 14.9.2014 Propozice turnaje Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. HC Kobra Praha 2. SC Kolín 3. HC Sparta Praha A 4. HC Sparta

Více

Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž /

Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž / Strana 1 z 5 Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž / I. Organizátor a účel Soutěže 1. Organizátorem Soutěže je společnost Cinema City Czech, s. r. o., se sídlem Arkalycká 951/3,

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Soutěž "Přihlašte se k odebírání newsletteru a vyhrajte voucher pro nakupování v H&M"

Soutěž Přihlašte se k odebírání newsletteru a vyhrajte voucher pro nakupování v H&M Soutěž "Přihlašte se k odebírání newsletteru a vyhrajte voucher pro nakupování v H&M" Oficiální pravidla soutěže K účasti v soutěži je nutný souhlas s těmito pravidly. Jakékoliv porušení pravidel může

Více

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ SKUPINA č.a FULNEK 1 2 3 4 5 body Skore pořadí 1- FULNEK 9. 2- ODRY 2. 3-BARTOŠOVIC 20 4- STUDÉNKA 1 5- DĚRNÉ

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kursové sázky

HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kursové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kursové sázky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. FORTUNA sázková kancelář a.s. (dále jen Fortuna) organizuje Hru Internetová kursová sázka (dále jen Internetová kursová sázka)

Více

Přestupní řád Českého svazu házené

Přestupní řád Českého svazu házené Přestupní řád Českého svazu házené jaro 2014 1 Článek I Základní ustanovení a definice 1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti jednotlivce - člena ČSH s licencí hráče

Více

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla )

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Úvodní ustanovení 1. Soutěž Milionový kop (dále jen Soutěž ) je dovednostní poločasová soutěž pořádaná v rámci vybraných utkání nejvyšší fotbalové

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže AKADEMIE KÁVY (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Herní plán Internetové kurzové sázky

Herní plán Internetové kurzové sázky Herní plán Internetové kurzové sázky SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje Internetovou kurzovou sázku pod obchodním názvem SAZKA

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Soutěž s výrobky Müller Riso v období od 12. 10. 2015 do 11. 12. 2015 1. Objednatel a organizátor soutěže 1.1.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce )

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) 1. Úvodní ustanovení Tato Pravidla a podmínky akce Gongy ( dále jen Podmínky akce ) upravují pravidla a podmínky marketingové akce Gong (dále jen

Více

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy FIFA Oběžník č. 1302 Zürich, 31.5.2012 Novelizace (novela, doplněk, dodatek) k Pravidlům fotbalu - 2012/2013 Pravidla fotbalu a rozhodnutí výboru (rozuměj IFAB) 1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Česko : Rusko. Česko : Rusko. Mistrovství Evropy ve fotbale Euro 2012 Zápas základní skupiny A 8. 6. 2012 20:45. Tip na konečný výsledek zápasu:

Česko : Rusko. Česko : Rusko. Mistrovství Evropy ve fotbale Euro 2012 Zápas základní skupiny A 8. 6. 2012 20:45. Tip na konečný výsledek zápasu: 8. 6. 2012 20:45 Česko : Rusko 8. 6. 2012 20:45 Česko : Rusko 12. 6. 2012 18:00 Česko : Řecko 12. 6. 2012 18:00 Česko : Řecko 16. 6. 2012 20:45 Česko : Polsko 16. 6. 2012 20:45 Česko : Polsko Finále 1.

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy

Více

HERNÍ ÍP LÁN pro prov o oz o ová v ní internetov o é v kurzové v sáz á ky k

HERNÍ ÍP LÁN pro prov o oz o ová v ní internetov o é v kurzové v sáz á ky k HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH... 6 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 1. SAZKA a.s. organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.CZ 1 / 8 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie verzí... 3 Základní údaje... 4 Název

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více