Úvod - jistota (nuda) x nejistota (riziko) 1 Malá exkurze do 17. století 2 Základní pojmy 2.1 Jev a pokus 2.2 Skládání a rozklad jevů 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod - jistota (nuda) x nejistota (riziko) 1 Malá exkurze do 17. století 2 Základní pojmy 2.1 Jev a pokus 2.2 Skládání a rozklad jevů 2."

Transkript

1 Úvod - jistota (nuda) x nejistota (riziko) 1 Malá exkurze do 17. století 2 Základní pojmy 2.1 Jev a pokus 2.2 Skládání a rozklad jevů 2.3 Jevy a čísla 2.4 Úloha o rozdělení sázky 2.5 Úlohy Chevaliera de Méré 3 Pravděpodobnost 3.1 Klasická pravděpodobnost Cardano: součet čísel při hodu dvěma kostkami Studentské dilema Problém nešťastné šatnářky 3.2 Geometrická pravděpodobnost Problém prvního rande Problém golfistky Alžběty a atomového fyzika Dalibora Problém nedoručené zprávy Problém Ludolfova čísla 3.3 Statistická pravděpodobnost Problém muže s vosami aneb brouk leze po krychli Problém námořníka Jima v Port Rack poprvé Problém námořníka Jima v Port Rack podruhé 3.4 Axiomatická definice pravděpodobnosti Problém dělení jablek Problém starého výtahu Problém jednosměrek Problém výstavby schodiště Problém krotitele dravé zvěře Problém sekretářky Evy 4 Podmíněná pravděpodobnost, nezávislé jevy 4.1 Podmíněnost, nezávislost a realita Problém návštěv krajských nemocnic Problém jakosti Problém lidské paměti Problém zaměstnavatele Problém roztržitého profesora a cestující Aničky Zvědavé 4.2 Úplná pravděpodobnost Problém kontrolora Františka Problém spotřebitele Problém vězně 4.3 Apriorní a aposteriorní pravděpodobnost, Bayesův vztah Princip automatické diagnostiky v medicíně Problém diagnostického testu (na rakovinu) Problém komisaře Nováka 5 Opakované pokusy 5.1 Bernoulliovo schema Problém hráčů v kostky Problém nákazy skotu 5.2 Geometrické schema

2 5.2.1 Problém nákupčího Problém potomků pana Procházky 6 Náhodná veličina, pravděpodobnostní rozdělení 6.1 Hledá se reprezentant Problém klíčů Problém střídavých tahů Problém hazardních her 6.2 Normální rozdělení Problém normální (Gaussovy) křivky Problém testů IQ - Mensa 6.3 Když normální rozdělení selhává 6.4 Poissonovo rozdělení Problém obchodníka s látkami Problém náhlého úmrtí Problém hodnocení podřízených Problémy sedmi trpaslíků 7 Co o sobě lidé (ne)vědí 7.1 Dotazníky a ankety 7.2 Grafické znázornění 7.3 Testování hypotéz 7.4 Kontingenční tabulky Problém vysokoškoláků Problém dědičnosti obezity Problém lidové předpovědi počasí Problém brusičů z povolání Problém ze střední školy Problém sběratelství 8 Jak se optimálně rozhodnout v konfliktní situaci 8.1 Katka a Matouš objevují Lapkův ráj 8.2 Hry se dvěma strategiemi Problém nudného odpoledne Problém setkání u divadla Problém narozenin Problém péče o nemocného Problém známý jako Dáma a tygr 9 Dodatek: kombinatorika 9.1 Co je to vlastně kombinatorika? 9.2 Kombinatorika intuitivní Problém dlouhého stolu Problém dvou oddělených stolů Problém čepiček 9.3 Nové symboly pro čísla Faktoriál Kombinační čísla Pascalův trojúhelník 9.4 Kombinatorika a výběry Typické příklady Kombinatorika čtená po druhé 10 Použitá literatura

3 1 Malá exkurze do 17. století Život člověka je plný nečekaných událostí, které nemůže ovlivnit. Některé jsou jen zpestřením běžného dne, jako třeba jestli najdeme v lese hříbek nebo jak dlouho budeme muset čekat na autobus. Jiné nám tvrdě zasahují do života a mnohdy jej zcela převrátí. S nečekanými událostmi se setkáváme denně. A denně určitou oblast našich životů režíruje nejistota, kterou podle jejích účinků nazýváme Náhoda či Osud. Osud, to jsou ty fatální převraty. Nedá se proti nim obvykle nic dělat, jen se s nimi smířit. V takových chvílích se obracíme k nějaké vyšší autoritě, na kterou se snažíme hodit zodpovědnost, a které v zájmu svého psychického klidu a míru věříme, že to s námi myslí dobře. To Náhodu bereme spíše jako kamarádku, která nám jde mnohokrát na nervy (když udělá něco pro nás nemilého), ale zase je s ní legrace a pomáhá nám plašit nudu. S Osudem si zahrávat nelze, ale s Náhodou ano. Často se ji snažíme využít a na její úkor si přilepšit, třeba v penězích. Voláme obvykle na pomoc Štěstěnu a doufáme, že ona Náhodu přemluví v náš prospěch. O existenci řady věcí mezi nebem a zemí má lidstvo povědomost od nepaměti. Podle starověké mytologie na počátku světa házeli tři bratři Zeus, Poseidon a Hádes kostky; první vyhrál nebesa, druhý moře a Hádes se musel usídlit v pekle. Hrací kostky skutečně archeologové v mnohých částech starověkého světa našli. Kostky nazývané astralagi byly vyřezávané z kloubů zvířat. Od nepaměti také platí snaha lidí si náhodu osedlat. Nejspíše každá dívka si někdy utrhla kopretinu a spoléhala na to, že jí odhalí pravdu o jejím vyvoleném. Jedna studentka vzpomínala, že měla vyzkoušeno, že pokud začne u prvního okvětního lístku slovíčky,,nemá mě rád, je odpověď u posledního lístku,,má mě rád, mnohem vyšší. Výjevy her s kostkami se objevují i na stěnách egyptských hrobek a na řeckých vázách. Ve starověké matematice však o náhodě nenajdeme žádnou zmínku. Příčinou byl zřejmě fakt, že jednoduše nevěřili, že se v těchto jevech dá najít nějaká zákonitost, výsledky podle nich byly nepředvídatelné. V jistém smyslu měli pravdu: v izolované náhodné události žádnou strukturu nenajdeme, musíme pozorovat a zkoumat událost opakovaně. Aspoň částečný pohled na podstatu pravděpodobnosti (náhoda a náhodný jev) ukázal Girolamo Cardano ( ) a svá pozorování shrnul v knize Liber de ludo aleae (Kniha o náhodných hrách). Ukázal, že při házení kostkou je možné jednotlivým výsledkům přiřadit číselné hodnoty a jakým zákonitostem při tom podléhají, jak s nimi pracovat. Nezávisle na Cardanovi dospěl ke stejným závěrům též Galileo Galilei ( ), který zkoumal chyby vznikající při fyzikálních měřeních a považoval je za výsledky náhodných pokusů. Avšak ani on nezkoumal, jak by se získané poznatky z pravděpodobnosti mohly více využít. Ve středověku se objevila úloha o rozdělení sázky. Některé práce uvádějí její původ v rukopise z roku 1380 a připouští se, že by mohla být arabského původu. Stručné zadání je toto: Dva stejně dobří hráči A (modrý) a B (červený) hrají spolu sérii partií (třeba šachu); nepřipouští se nerozhodně. Hráči hrají o milion, který získá ten, kdo první vyhraje celkem 6 partií. Hra musela být přerušena v okamžiku, kdy hráč A dosáhl 5 vítězství a hráč B 3 vítězství. Ve hře se již nemůže a nebude pokračovat. Určete, v jakém poměru si mají hráči celkovou částku spravedlivě rozdělit. Řešení z roku 1494 uvádí poměr dělení obnosu 2:1 ve prospěch hráče A. Autor vyšel z úvahy: Hráči A stačí jedna výhra a poměr vítězství bude 6:3.

4 Řešení z roku 1556 uvádí poměr dělení obnosu 3:1 ve prospěch hráče A. K výsledku se došlo nejspíš rozborem možných zakončení, kdyby se pokračovalo v turnaji dále. Jsou tyto možnosti: vyhraje hráč A a turnaj končí; (A) vyhraje hráč B a následující vyhraje A; (BA) 2x vyhraje B a nakonec opět A; (BBA) 3x vyhraje B a jen v tomto případě by získal milion on. (BBB) Obě řešení jsou mylná. Přelomový rok 1654 Za opravdový počátek teorie pravděpodobnosti je považována korespondence, kterou v roce 1654 vedli Blaise Pascal ( ) a Pierre de Fermat ( ) mimo jiné též o problémech, se kterými se na Pascala obrátil Chevalier de Méré ( ). Jedním z problémů byla již zmíněná úloha o rozdělení sázky (správné řešení uvedeme později). Antoine Gombaud, přezdívaný Chevalier de Méré, byl francouzský spisovatel, který vášnivě hrál v kostky a doufal, že tak zbohatne, že tak získá velký majetek. Domníval se, že stačí čtyřikrát opakovat hod kostkou a alespoň jednou šestka padne. Pokud v těchto čtyřech pokusech šestka nepadla, vyhrál soupeř. Ovšem místo výhry utrpěl značné finanční ztráty. V zoufalé snaze odhalit příčiny svého neúspěchu, se obrátil na svého přítele, vynikajícího francouzského matematika a fyzika, Blaise Pascala s touto úlohou: Kolik je třeba hodů jednou (dvěma) kostkami, aby šance, že padne aspoň jedna (dvě) šestka, byla nadpoloviční? I tuto úlohu vyřešíme později. Úspěchy Pascala a Fermata vyvolala otázku, zda je možné přenést vznikající teorii od hracích stolů do našeho neuspořádaného, skutečného světa. O odpověď se pokoušeli i členové Bernoulliho rodiny. Bernoulliovci byli obdobou Bachovců v hudbě. Nejslavnější z nich byli bratři Jakub a Jan a syn Jana Daniel. Slavné Bernoulliho schéma, které popisuje absolutní četnosti náhodné události v sérii nezávislých pokusů, je dílo Jakuba. Byl jedním z prvých analytiků, kteří postavili základy statistické hypotézy tj. z malého vzorku sebraných dat vyvozovat závěry, které by platili pro celou populaci. Objevil zákon o vztahu pravděpodobnosti a relativní četnosti. Ostatní jmenovaní se zasloužili v jiných oblastech matematiky a fyziky. Je pozoruhodné, že věda, která začínala úvahami o hazardních hrách, se nakonec mohla stát nejdůležitějším předmětem lidského poznání. (P. S. Laplace) A to ještě francouzský matematik, fyzik, astronom a politik Pierre Simon de Laplace ( ) nemohl tušit, k jak významným objevům se dojde ve 20. století v teorii pravděpodobnosti a matematické statistiky a jak bude zasahovat do našich životů. Přesto školská výuka o pravděpodobnosti, pokud k ní vůbec dochází, je především založena na poplatnosti hrám a její přednostní aplikace se neuvádějí. Tím se jen šíří účelové nepravdy o její nedůležitosti v běžném životě. Cílem této knížky je ukázat, že teorie pravděpodobnosti je víc než jen hrátky s mincemi nebo kostkou. Přesto si i s nimi na začátku trochu pohrajeme.

5 3.2.1 Problém prvního rande Adam a Eva se potkali na diskotéce. Dobře si spolu zařádili, a tak se dohodli, že se druhý den znovu setkají u kašny na Centrálním náměstí. V kraválu tanečního sálu bylo však obtížné se domluvit a tak oba vědí jen to, že rande mají mezi 13 a 14 hodinou, ale nevědí přesně kdy. Vymezme nejprve základní prostor, ve kterém se celá událost odehrává. Označme x čas příchodu Adama a y čas příchodu Evy. Mezi 13 a 14 hodinou je celkem 60 minut. Náhodný příchod Adama a Evy, zde představují souřadnice [x;y] bodu ve čtverci 60 x 60. Body čtverce představují všechny možnosti jejich příchodu. Snadno určíme, že S( ) = 60 2 = A) Nejprve nás bude zajímat, jestli se setkání vůbec uskuteční. Tedy otázka zní: Jaká je pravděpodobnost, že se rande neuskuteční, protože ani jeden není ochoten na druhého čekat déle než 10 minut, a pak odchází? Aby ksetkání mohlo dojít, musí se časy příchodu lišit nejvýše o 10 minut. Matematicky to zapíšeme nerovností x y < 10 tj. x y < 10 a zároveň y x < 10 Tuto oblast představuje na obrázku tmavý pás. Rande se neuskuteční v případech, kdy bod příchodu [x;y] padne do některého ze dvou světlých trojúhelníků. Tyto trojúhelníky (přiraženy ksobě) tvoří čtverec o straně 50 a jeho obsah je S(A) = 50 2 = Pravděpodobnost, že se Adam s Evou nesejdou je P(A) = 50 2 /60 2 = 0,694, neboli sejdou se (opačný jev) s pravděpodobností P(A ) = 1 0,694 = 0,306. B) Řekněme, že Adam má daleko větší zájem na tom, aby k setkání došlo, což se projeví tím, že je ochotný čekat až půl hodiny? Jak se změní pravděpodobnost společně stráveného odpoledne, když Eva zůstane na čekací době deseti minut. Oblast uskutečněného setkání se nyní rozšiřuje v Adamově směru. Obsah tmavého pásu (příznivá oblast jevu B) vypočítáme jako obsah celého čtverce minus velký světlý trojúhelník minus malý světlý trojúhelník: S(B) = / /2 = Pravděpodobnost setkání se zvyšuje na P(B) = 1900/3600 = 0,528. C) Do třetice spočítejme pravděpodobnost setkání pro případ, že se Adam i Eva rozhodnou dodržet tradiční čtvrthodinku. Situace je znázorněna obrázkem k jevu ad A) stím rozdílem, že místo 10 minut je teď 15 minut. Hledaná pravděpodobnost proto je P(C) = /60 2 = 0,4375.

6 Jak je vidět, ani akademická čtvrthodinka nezaručuje úspěch. Ani čekat půl hodiny se v podstatě nevyplatí. Nejlepší je se domluvit na přesném čase a ten taky dodržet. 6.3 Když normální rozdělení selhává I když je normální rozdělení na pohled tak pěkné, a pro použití tak účelné, a může být proto často plným (nebo alespoň značným) právem použito, přes to nemůže zachytit všechny skutečnosti. Je mnoho věcí mezi nebem a zemí, o nichž se normální křivce ani nesní. Velmi jednoduchý a názorný příklad tohoto tvrzení je případ počtu dětí v rodinách. Rodiny bezdětné a s 1 a s 2 dětmi jsou téměř stejně četné; pak však křivka (polygon četnosti) padá na pravou stranu způsobem, který by mohl přibližně odpovídat normálnímu rozdělení: 3 děti jsou méně časté, 4 ještě méně atd., až v úseku 11 a více dětí se dosahuje extrémních hodnot. Co je naproti tomu na levé straně křivky? Nic, žádná žena nemůže mít méně než žádné dítě. Graf švýcarského statistického úřadu to ukazuje velmi názorně. Výrazně strmé rozdělení ukazuje mimo jiné počet dětí na vdanou ženu (nebo také na rodinu): značné četnosti při 0, 1 a 2 dětech jsou zhruba stejně vysoké a potom se silně snižují. Normální rozdělení se v tomto případě nehodí, protože naráží na nulové hranici na bariéru, která je obrazně řečeno - zešikmuje. Šikmost rozdělení je ostatně statistický vědecký termín, kterým se měří horizontální odchylka rozdělení od normálního rozdělení. Doplněk k tomu tvoří exces, jenž křiví zvonovitý tvar normální křivky ve svislém směru, to znamená, že zvon je příliš strmý nebo příliš plochý. Je-li šikmost tak výrazná, že křivka vykazuje při nejnižších hodnotách nejvyšší četnosti (bylo by tomu tak v případě, že bezdětná manželství by byla nejčastější), vzniká takzvaná křivka L. O rozdělení L, které se doprava zplošťuje, koluje melancholické rčení, že prý je charakteristickým rozdělením všech krásných věcí. Téměř každé rozdělení příjmů ukazuje - udává-li se výše příjmů na osu x a počet jejich příjemců na osu y - řídkost velkých příjmů a četnost příjmů malých. Chce-li někdo např. považovat vysoký věk za žádoucí příjemnost, udává grafické znázornění úmrtnosti rovněž klesající křivku. Cokoli je zvlášť cenné, vyskytuje se jen u mála osob. Kdyby se měl graficky znázornit počet barokních soch, případně počet knih připadajících na jednu domácnost, zase by vzniklo rozdělení L, rozdělení krásných věcí.

7 7.4.4 Problém lidové předpovědi počasí V rámci biometerologického výzkumu bylo zkoumáno 100 osob na citlivost na počasí. Skupinu A tvořili lidé s loupáním, revmatici, migrénisté, apod., kontrolní skupinu B osoby bez těchto příznaků. Sledovala se úspěšnost předpovědi počasí na lokální úrovni do 24 hodin. Nulová hypotéza: Úspěšnost předpovědi počasí nezávisí na tom, zda-li ji vysloví člověk s bolestmi kloubů a podobně nebo člověk bez těchto příznaků. Tyto vlastnosti, kdyby se prokázaly, by byly pro nás důležité a proto testování provedeme na 1 % úrovni. skupina předpověď vyšla nevyšla celkem A ( ) 2 B = celkem = 8,12 Protože 2 = 8,12 > citlivější na počasí. 6,63 = 2 (0,01), zamítáme nulovou hypotézu: osoby skupiny A jsou

Binomické rozdělení zobrazené pomocí modelu římské kašny nádržky se naplní podle Pascalova trojúhelníku: 1:4:6:4:1

Binomické rozdělení zobrazené pomocí modelu římské kašny nádržky se naplní podle Pascalova trojúhelníku: 1:4:6:4:1 Binomické rozdělení Někdy se říká, že statistika je užitý počet pravděpodobnosti, a na tomto tvrzení je nepochybně něco pravdy, pokud se nevezme doslovně. Připomeňme si, že statistiku lze rozdělit na statistiku

Více

5.2 POČÁTKY MATEMATICKÉ TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI

5.2 POČÁTKY MATEMATICKÉ TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI 5.2 POČÁTKY MATEMATICKÉ TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI Hry v kostky Podle archeologických nálezů se hrací kostky používaly již v době před 40 tisíci lety. Nejprve se jednalo o přírodní nepravidelné předměty,

Více

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ UNIVERZITA OBRANY KATEDRA EKONOMETRIE UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ STUDIUM PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ RNDr. Oldřich KŘÍŽ Mgr. Jiří NEUBAUER, Ph.D. Mgr. Marek SEDLAČÍK, Ph.D. B r n o 2

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Základy pravděpodobnosti poznámky. Jana Klicnarová

Základy pravděpodobnosti poznámky. Jana Klicnarová Základy pravděpodobnosti poznámky Jana Klicnarová 1 V této části připomeneme základní pojmy a vztahy pro práci s náhodou. 0.1 Náhodné jevy Uvažujme situace, které mohou a nemusí nastat a o kterých v nějakém

Více

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Základy statistiky Aplikace v technických a ekonomických oborech měření a zjišťování teoretické modely empirické modely základy induktivní statistiky počítačové

Více

Základy biostatistiky s využitím Excelu

Základy biostatistiky s využitím Excelu Základy biostatistiky s využitím Excelu Karel Hrach Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj

Více

Historie pravděpodobnosti a statistiky Popisná statistika

Historie pravděpodobnosti a statistiky Popisná statistika Historie pravděpodobnosti a statistiky Popisná statistika Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Tato kapitola je věnována z části historii pravděpodobnosti

Více

(STATISTIKA I., SMAD)

(STATISTIKA I., SMAD) VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky NEŘEŠENÉ PŘÍKLADY (STATISTIKA I., SMAD) Martina Litschmannová OSTRAVA, 2008 Tyto materiály obsahují neřešené příklady vztahující se k částem statistiky,

Více

Jde o situace, ve kterých podmínky, předurčující jejich výsledek, jsou daleko méně kontrolovatelné, než u jednoduchých laboratorních

Jde o situace, ve kterých podmínky, předurčující jejich výsledek, jsou daleko méně kontrolovatelné, než u jednoduchých laboratorních 1 Náhodný pokus a historie pravděpodobnosti, kombinatorika 1.1. Náhodný pokus a historie pravděpodobnosti Ve fyzice nebo chemii můžeme najít mnoho příkladů tzv. deterministických pokusů. Jde o příklady

Více

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU Ladislav Pecen I Blaise Pascal se zabýval statistikou a pravděpodobností. Blaise Pascal, Louvre. Příprava výzkumné studie

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU RADEK KRPEC CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2

Více

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6 Obsah 1 Úvod - jazyk matematiky 2 11 Co je to matematika 2 12 Co je algebra 3 13 Jazyk matematiky 6 2 Polynomy 12 21 Co to je polynom? 12 22 Operace s polynomy 13 23 Hornerovo schema 20 24 Kořeny polynomu

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Využití základních statistických metod ve službách Bakalářská práce Veronika Tesařová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

edice aliter svazek 24 Keith Devlin

edice aliter svazek 24 Keith Devlin edice aliter svazek 24 Keith Devlin Sedm největších nevyřešených otázek matematiky Přeložil Luboš Pick Nakladatelství Dokořán a Argo Praha 2005 Z anglického originálu The Millenium Problems. The Seven

Více