Komunikační platforma VOIPEX 3. generace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační platforma VOIPEX 3. generace"

Transkript

1 Splníme to, o čem jste ve světě fi remní komunikace dlouho jen snili O IPEX Společnost IPEX dodává svým zákazníkům Komunikační řešení VOIPEX F1, které jim zajišťuje veškeré požadované telekomunikační služby. Základem řešení je unikátní komunikační platforma VOIPEX, jejíž pomocí zákazníci zvyšují efektivitu jednotlivých uživatelů a zrychlují fi remní procesy. Proč VOIPEX? Způsob, jakým komunikujeme se svým okolím, se od základu mění. Poznámkové bloky a stolní telefony jsou postupně nahrazovány systémy a aplikacemi, které můžeme využívat napříč různými zařízeními a platformami. Nezáleží tak na tom, jestli jste v kanceláři nebo v terénu nezáleží dokonce ani na tom, že máte kolegy, partnery nebo zákazníky v různých městech, či dokonce zemích. Vaše kancelář je neustále s vámi, ve vaší kapse nebo aktovce. VOIPEX je efektivním a elegantním řešením a způsobem, jak tyto vzdálenosti redukovat na minimum a spolupracovat s ostatními stejně kvalitně, jako byste neustále seděli ve stejné kanceláři. CO JE VOIPEX KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA Komunikační platforma VOIPEX je zcela unikátní řešení, které propojuje různé prostředky komunikace se světem informačních systémů do jednoho funkčního celku. Díky svojí koncepci a aplikacím pro zvýšení produktivity umožňuje zvýšit efektivitu práce jednotlivých pracovníků a týmů a zrychlit firemní procesy. Uživatelé mohou ke komunikaci využívat různé prostředky ať již na bázi online, jako jsou pevné a mobilní volání, zobrazení aktuální dostupnosti (prezence), audio a video konference, krátké zprávy (instant messaging - IM), sdílení pracovní plochy a dokumentů, nebo na bázi offl ine, jako jsou y, SMS, záznamníky či faxy. Díky propojení se světem informačních systémů umožňuje platforma VOIPEX kdekoli a v kterémkoli okamžiku přístup ke všem potřebným informacím. Středobodem platformy je uživatel, který může využívat veškeré výhody plynoucí z tohoto řešení, a to na veškerých jím používaných zařízeních a aplikacích.

2 Vlastnosti platformy VOIPEX Hlavní úlohou INTEGRAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PLATFORMY VOIPEX je integrace existujících informačních systémů zákazníka do funkčního celku s dostupnými komunikačními kanály, nejen pevnými a mobilními telefony, y, SMS, faxy, ale i moderními komunikačními prostředky jako instant messaging, sdílená plocha, zobrazení aktuální dostupnosti uživatelů a propojení se systémy dodavatelů a zákazníků. Cílem je umožnit využívání komunikačních služeb v libovolném zařízení či aplikaci uživatelů bez ohledu na typ a platformu. Samozřejmostí jsou pokročilé funkce telefonní ústředny. Zařízení a aplikace uživatelů Skype MS Lync Facebook Federace Komunikační a integrační platforma VOIPEX Komunikace Informační systémy zákazníka Podpora zařízení uživatelů a aplikace Komunikační služby mohou uživatelé využívat na všech typech svých zařízení, tedy pevných a mobilních telefonech, počítačích, noteboocích a tabletech, a to buď integrací do existujících aplikací (např. pomocí pluginů do CRM a MS OUTLOOKU), nebo prostřednictvím softwarových aplikací, dodaných v rámci platformy (např. komunikátor do počítače a mobilu). Uživatel má tyto služby vždy k dispozici tam, kde je zvyklý a kde potřebuje, bez ohledu na to, kde se zrovna nachází. Federace s dalšími systémy S komunikační platformou lze propojit rovněž komunikační systémy dodavatelů a zákazníků, takže uživatel má k dispozici informaci o aktuální dostupnosti (prezenci) svých partnerů, může jim posílat krátké zprávy (IM), sdílet dokumenty, mít společnou videokonferenci, telefonovat si s nimi a podobně. A k tomu všemu využije jedinou aplikaci komunikátor. Komunikace s okolím Veškeré prostředky, určené ke komunikaci s dodavateli a zákazníky, jsou bez ohledu na to, kdo je zákazníkovi dodává, propojeny a řízeny platformou VOIPEX. Jedná se o volání do pevných a mobilních sítí, posílání krátkých zpráv (instant messaging), sdílení kalendářů, posílání ů, SMS a faxů, audio a videokonference a sdílení plochy. Na základě aktuální dostupnosti směruje platforma komunikaci za uživatelem a volí nejvhodnější komunikační kanál. Propojení s informačními systémy zákazníka Platforma VOIPEX zajistí propojení na informační systémy provozované zákazníkem. Díky tomu má uživatel vždy k dispozici potřebné informace, ať se již jedná o detail zákazníka či partnera, nebo dostupnost svých kolegů. Je podporována integrace s mnoha systémy, specifi cké případy jsou pak integrovány v rámci individuálních dohod a řešení. Jedná se o ERP, CRM a workfl ow systémy, groupware, telefonní ústředny a systémy sjednocených komunikací, lokalizační systémy a další.

3 Moduly platformy VOIPEX Platforma VOIPEX se skládá z 6ti základních modulů, které spravují uživatele systému a kontakty z dalších systémů, zprostředkovávají integraci a komunikaci s okolím a zajišťují řadu komunikačních služeb: Komunikační a integrační platforma VOIPEX Databáze uživatelských účtů Databáze uživatelů systému je základním stavebním prvkem platformy, protože je uživatel vždy na prvním místě. Platforma přes každého uživatele eviduje a podporuje: Používaná zařízení a aplikace Autokonfi guraci zařízení a aplikací (provisioning) Telefonní čísla a ostatní identifi kátory Ověřování uživatelů a přístup ke zdrojům Integrační/federační platforma Slouží pro napojení do informačních a komunikačních systémů zákazníka i třetích stran. Pro integraci jsou používány a podporovány: SOAP a webové funkce, CTI a TAPI LDAP a Active Directory Federace s XMPP (CISCO, Jabber, Google..) MS Dynamics, MS Exchange, ABRA a další Databáze kontaktů telefonní seznam Pro efektivní komunikaci uživatelů je nutné umožnit jim kontakty na jeden klik, proto v sobě komunikační platforma propojuje a synchronizuje kontakty ze všech systémů: Komunikační služby Platforma poskytuje celou řadu komunikačních a podpůrných služeb: Kontakty z Active Directory, LDAP, CRM a dalších Seznam telefonních čísel, používaná zařízení ové, Skype adresy a další identifi kátory Kontakty zaměstnanců, zákazníků i dodavatelů Služby pokročilé telefonní ústředny, IVR, nahrávání hovorů Kontaktní (call) centrum, statistiky Audio/video konference, sdílení plochy, prezence a IM Billing služeb a uživatelů, antifraudový systém a fi rewall Řízení komunikačních kanálů UC Manager zajišťuje automatické směrování komunikace za uživatelem: Komunikační portály Součástí platformy je portál pro zákazníka pro správu uživatelů a portály pro jednotlivé uživatele: Pro řízení jsou používány tzv. PROFILY Probíhá na základě aktuální dostupnosti (prezence) Volí správné zařízení PC, mobil, pevný telefon, tablet Vybírá správný kanál hlas, SMS, IM, ... Integrovatelné do IS zákazníka Self service portál pro jednoduchou konfi guraci služeb E-shop pro rychlé zřizování, změnu a rušení služeb Snadná správa systému i uživatelů

4 Zajímavé funkce a vlastnosti Platforma zajišťuje nepřeberné množství funkcí a uživateli zajišťuje řadu unikátních užitků. Jenom telefonní ústředna má několik stovek funkcí. V této kapitole je popsáno pouze několik nejžádanějších a nejčastěji využívaných služeb. 1. MOBILITA S OSOBNÍM ASISTENTEM = SPOKOJENÝ UŽIVATEL Dobrý výkon fi rmy je odvislý od výkonu každého jednotlivce. Jeho výkonosti jistě nepřidá, když je na důležitých poradách nebo schůzkách vyrušován telefonáty svých zákazníků, na které stejně nemůže reagovat jinak než vytípnutím. Platforma VOIPEX nabízí uživateli řadu užitečných nástrojů, které situaci významně zlepší. Nejužitečnějších z nich je osobní asistent, který inteligentně směruje telefonní hovory a chová se jako živá asistentka: Když má uživatel hovor na mobilu, pevný telefon hlásí obsazeno Když má v kalendáři schůzku, oznámí to volajícímu a nabídne mu zanechání vzkazu Když mu nespojí hovor, obratem ho informuje zasláním zprávy Když není v kanceláři, přesměruje mu hovor na mobil Když si nepřeje být rušen, odmítne veškerou komunikaci Díky platformě VOIPEX může mít svoji sekretářku každý uživatel ihned a v ceně služby. Neodkladné záležitosti je možné efektivně řešit i v terénu nebo z domova. Uživatel na komunikátoru v mobilu ihned vidí dostupnost kolegů a může se rozhodnout, kdy jim bude volat. Hovory z pevných sítí směřují na jeho mobil, k dispozici má obvyklé nástroje jako kontakty na zákazníky, konferenční hovory, sdílení plochy a podobně. 2. SPOLUPRÁCE = EFEKTIVNÍ TÝM Jeden výkonný pracovník nestačí, musí být součástí fungujícího efektivního týmu. Dnešní mobilní doba přináší požadavek na spolupráci týmu v jakoukoliv dobu, přitom se členové nacházejí na různých místech a k dispozici mají různá zařízení, od počítačů, přes tablety až po mobilní telefony. Tato situace je snadno zvládnutelná s moderními spolupracujícími (kolaboračními) nástroji, které jsou v platformě VOIPEX standardem. Typická situace: Kolega A potřebuje poradit s projektem od kolegy B Nechce ho obtěžovat, tak mu píše krátkou zprávu a zeptá se, zda mu může zavolat B souhlasí, tak A v komunikátoru na svém počítači jedním stiskem vyvolá hovor Po chvíli řešení problému zjistí, že potřebují poradit ještě od kolegy C V komunikátoru vidí, že je on-line, tak ho jednoduše přizvou do 3-stranné konference C ale není s projektem seznámen, tak potřebují projít společně dokument uložený na intranetu A tedy ostatním kolegům sdílí plochu svého PC A společně pokračují v úpravě dokumentu Uživatelé začali komunikovat šetrným dotazem pomocí krátké zprávy, jedním klikem přešli k telefonnímu hovoru, dalším klikem přizvali třetího účastníka do konference a pak plynule přešli ke sdílení plochy a společné úpravě dokumentu přitom nemuseli opustit prostředí jedné aplikace - komunikátoru.

5 3. KONTAKTNÍ CENTRUM = SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK Pracovníci, kteří vytvářejí dobře fungující a výkonné týmy jsou pouze nutnou podmínkou pro naplnění hlavního cíle fi rmy, což jsou spokojení zákazníci. Váš zákazník může být jen těžko spokojen v prostředí, kdy je přepojován z jednoho pracovníka na druhého. Nebo když neví, kam má volat a kdo mu poradí. Je nespokojený když se nikam nedovolá a když už se dovolá, tak se pracně dohledává, kdo mu vlastně volal. Není tedy zaručeno, že jeho požadavek bude vyřízen včas a k jeho plné spokojenosti. Přitom stačí velmi málo. Pracovníkům obchodních a podpůrných složek, kteří jsou v častém kontaktu se zákazníky pořídit na platformě uživatelský účet Operátor. Je jasné, kdo je zodpovědný za vyřízení hovorů agent kontaktního centra, tedy ten, kdo má přijímat hovory se musí přihlásit. Na přihlášené agenty jsou pak směrovány hovory podle stanovených pravidel a rozdělení. Agent se může pod svým účtem přihlásit odkudkoliv Všichni mají přehled, jak jsou zákazníci aktuálně obsluhováni - k dispozici je Real-Time webový panel s přehledem přihlášených agentů, jejich vytížením, počtem hovorů čekajících ve frontě, počtem zavěšených hovorů a dalšími informacemi. Manažer call centra má vše pod kontrolou k dispozici má dlouhodobé statistiky o vytížení agentů, může připoslouchávat hovory a zlepšovat práci jednotlivých agentů, vidí procenta obsloužených a neobsloužených hovorů, průměrnou délku, počty hovorů apod. Integrace s dalšími systémy zvýší efektivitu vysokou užitnou hodnotu lze získat využitím modulu nahrávání hovorů, použitím IVR na vstupu pro správné směrování hovoru, integraci s kontakty, do CRM a obdobných systémů. I ostatní pracovníci mohou se svými zákazníky komunikovat profesionálněji. Aplikace ipexcti na jejich PC při příchozím hovoru zobrazí v jednom okně nejen obvyklé informace o volající osobě, ale i další cenné informace o fi rmě, jako jsou tržby, dlužné faktury, rozjednané obchodní případy. Z tohoto okna se uživatel může rovnou prokliknout do CRM a dále na tento příchozí hovor reagovat.

6 Doporučená zařízení Pro efektivní a uživatelsky příjemné používání platformy VOIPEX je vhodné používat doporučená zařízení a aplikace, které jsou s platformou maximálně sladěny a jsou zárukou nejvyššího možného uživatelského komfortu. Portfolio zařízení a aplikací je kompletní a podporuje tak všechny funkce platformy na všech typech zařízeních, jak pevných, tak mobilních (na všech obvyklých platformách). Aastra 6731i Aastra 6757i Aastra 6757i + panel Siemens Gigaset xx Bria pro iphone Xabber pro Android Jitsi pro PC Win 7 Videokonference Použití Běžný telefon Manažerský telefon Pracoviště spojovatelky Bezdrátový DECT telefon Komunikátor Komunikátor Komunikátor Videokonferenční místnost VOIP Krátké zprávy (IM) Dostupnost (Prezence) Kontakty Sdílení plochy Video 3 stranná audio konference Aastra 6757i Pracoviště spojovatelky Přenosný DECT telefon Aastra 6731i Referentský telefon Aastra 6757i Manažerský telefon Videokonferenční systém pro zasedací místnost

7 Komunikátory Komunikátor je klíčovým bodem sjednocených komunikací, protože uživateli v jediné aplikaci předá informace ze všech dostupných systémů: Veškeré kontakty z interních systémů Vybrané kontakty od zákazníků a dodavatelů (tzv. federace) Informace o dostupnosti těchto kontaktů (prezence) Informace o schůzkách v kalendáři Komunikátor umožňuje uživateli velmi rychle zjistit dostupnost kolegů, aniž by bylo nutno otevírat další aplikace. Na první pohled poznají, že jsou kolegové u svého počítače, na schůzce, zda právě hovoří na pevném či mobilním telefonu, případně jsou připraveni přijmout jeho zprávu nebo hovor. Uživatel pak může pomocí kontaktů v komunikátoru snadno jedním klikem zahájit komunikaci. K dispozici má tyto kanály: Krátké zprávy (IM) Telefonní hovor a videohovor Sestavení konference Sdílení plochy počítače Komunikátory VOIPEX podporují stejné funkce jako Skype, ICQ, MS Lync a další komunikátory, ale mají navíc řadu dalších, velmi užitečných funkcí a vlastností, jako například: Zobrazení schůzky v kalendáři Volání a příjem hovorů z klasické telefonní sítě Signalizace probíhajícího hovoru na mobilu Federace sdílejí informace o dostupnosti a komunikují se subjekty mimo fi rmu (zákazníky) Integrace komunikátoru přímo do MS Outlook Automatická instalace komunikátoru a automatická aktualizace kontaktů Dostupnost na platformách Windows, iphone a Android Vysoká bezpečnost Otevřený protokol XMPP Snadná integrovatelnost do IS zákazníka Inteligentní asistent Jedinečnou vlastností platformy VOIPEX jsou tzv. profi ly. Profi ly slouží k inteligentnímu směrování příchozí komunikace podle potřeb uživatele. Máte schůzku, jste na dovolené, u lékaře a nechcete být rušeni? Správně nastavený profi l inteligentně zpracuje příchozí komunikaci tak, abyste vy i volající dostali maximum informací a zároveň nebyli rušeni v nevhodný okamžik. Profi l umožňuje například nastavit, kam budou směrovány příchozí hovory pro daného uživatele nebo signalizovat do VOIPEX platformy, když uživatel na mobilním telefonu právě hovoří a nepřeje si tudíž být jinými komunikačními kanály obtěžován. Jako zdroje pro řízení profilů slouží: Kalendář - pro nastavení přesměrování dle událostí (nedostupnost) v kalendáři. Modul také umožňuje upozornit na události v zadaném předstihu. Hovor na pevném či mobilním telefonu platforma zobrazí informaci o příchozím hovoru ostatním uživatelům a může například odmítnout souběžný hovor na další zařízení (signalizovat obsazeno) Profi ly je možno nastavovat ručně či automaticky dle aktuálního stavu uživatele a jeho kalendářů. Nejoblíbenějším profi lem je tzv. Osobní asistent, který řeší vše za uživatele automaticky. Profi ly si může každý uživatel nastavit i ze svého mobilního telefonu pomocí aplikace ipexcti.

8 Obchodní model Obchodní model je maximálně jednoduchý. Zákazník si zvolí typy jednotlivých uživatelských účtů - Komunikační, Týmový, nebo Operátorský. Účty jsou nakonfi gurovány v plné funkcionalitě, obsahují tedy všechny potřebné funkce, propojení do ostatních systémů a základní klientské aplikace pro práci běžných uživatelů. Zákazník nemá žádné další skryté poplatky, vše je jednoduché a transparentní. Přehled funkcí uživatelských účtů platformy VOIPEX Funkce Start KOMUNIKAČNÍ TÝMOVÝ Pokročilá telefonní ústředna Jednoúrovňové IVR Krátké zprávy (IM) Dostupnost uživatele (PREZENCE) UC klienti do PC a mobilu Telekonference Centrální telefonní seznam Asistentka (Inteligentní routing hovorů) Nahrávání hovorů a víceúrovňové IVR Integrační konektory (ERP, CRM, ) Federace s externími UC systémy Základní kontaktní centrum Sdílení plochy Videohovory a videokonference V polovině roku 2014 bude dostupné pokročilé kontaktní centrum s mocnými statistikami. Doporučení Všechny vlastnosti platformy VOIPEX lze nejlépe využít v rámci komunikačního řešení VOIPEX F1, kdy jsou součástí dodávky i navazující telekomunikační služby optimalizované pro účely platformy. Pevné volání a barevná čísla Náhradní směrování hovorů (backup) Mobilní volání Propojení s telefonní ústřednou Internet Plná redundance 2 přípojkami Optimalizace pro hlasový provoz (QoS) IPEX pak přebírá odpovědnost za fungování telekomunikačních služeb jako celku a garantuje velmi vysokou dostupnost služeb (SLA). Zákazník může však i nadále využívat stávající komunikační řešení třetích stran, pokud je to pro něj výhodné. Přínosy VOIPEX TIP 1 Zvýšení efektivity TIP 2 Jednoduchost TIP 3 Finanční benefity Efektivní a spokojený uživatel Výkonný a spolupracující tým Zrychlení fi remních procesů Jasné ceny Jednoduché objednání Jednoduchá správa uživatelů a služeb Ochrana stávajících investic Nulové vstupní náklady Nízké provozní náklady (TCO) IPEX a.s., Roháčova 77, Praha 3

Cesta k moderním komunikacím

Cesta k moderním komunikacím Cesta k moderním komunikacím Nástroje pro týmovou spolupráci Marek Mikuš, vedoucí prodeje ISP, IPEX a.s., Kam Kráčí Telekomunikační sítě, Srní, 5.9.2014 22 let na českém telekomunikačním trhu IPEX je na

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM HOVORU A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOV ÁLEŽÍ HOVORU ORU NCP500 NOVÉ FIREMNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Nové komunikační systémy NCP500 Express jsou navrženy s cílem zajistit rychlé a

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Pokud je v textu uvedena přesná specifikace předmětu zakázky s uvedením výrobce, případně typu, jedná se pouze o definici standardu předmětu zakázky,

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody.

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody. Client Applications Cisco Unified Personal Communicator Mnoho uživatelů je dnes přetěžováno nutností používat různé komunikační nástroje, z nichž každý funguje odlišně, používá jiná pravidla a adresáře.

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Cisco Unified Communications Manager Express

Cisco Unified Communications Manager Express Unified Communications Unified Communications Applications Cisco Unified Communications Manager Cisco Unified Communications Manager (dříve známý jako Cisco Unified CallManager) je softwarová komponenta

Více

Ekonomické aspekty přechodu na. ochrana vašich investic

Ekonomické aspekty přechodu na. ochrana vašich investic Vodafone OneNet Product Management Ekonomické aspekty přechodu na VoIP aneb ochrana vašich investic Ronald Bayer 16th September 2010 1 Trendy a paradoxy v oblasti firemní telefonie Dle aktuálních výzkumů

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor Chat

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor Chat Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor Chat... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Webová aplikace OnOp. z pohledu klienta verze 1.0.11

Webová aplikace OnOp. z pohledu klienta verze 1.0.11 Webová aplikace OnOp z pohledu klienta verze 1.0.11 Obsah Úvodem... 3 O aplikaci Online Operátor... 4 1. Přihlášení do aplikace Online Operátor... Error! Bookmark not defined. 2. Ukázka virtuální místnosti

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více

Mobilníkancelář. Kancelář ve vašem mobilu. Popis a možnosti použití. Ing. Martin LENKO Červen 2011

Mobilníkancelář. Kancelář ve vašem mobilu. Popis a možnosti použití. Ing. Martin LENKO Červen 2011 Mobilníkancelář Kancelář ve vašem mobilu Popis a možnosti použití Ing. Martin LENKO Červen 2011 Obsah 1. Mobilita nutnost dnešního světa komunikací 2. Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA Series 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA 48 PBX LCR Tarifikační sw. Internet CRM TAPI UMTS Sw. phone GSM VoIP Analog ISDN 2 IVR Digital Mobil VoIP Mobility Extension Analog/fax Assistant SMS Server

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

Integrační funkce... 7 API... 7 CTI (TAPI)... 7 Možnost podrobnějšího řízení práv pro přístup k API ústředny 3.0... 7 UC funkce...

Integrační funkce... 7 API... 7 CTI (TAPI)... 7 Možnost podrobnějšího řízení práv pro přístup k API ústředny 3.0... 7 UC funkce... Obsah Telefonní funkce... 5 Směrování s minimalizací nákladů (LCR)... 5 Hudba na pozadí (BGM)... 5 Správa nákladů... 5 Zaparkování hovoru s indikací... 5 Skupina převzetí hovoru (Call Pickup Group)...

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Vítejte. Přednášející:

Vítejte. Přednášející: Vítejte Přednášející: Martin Voslář Asseco Solutions, a.s. Pavel Vošahlík HELIOS Open (ALDOR s.r.o.) Program workshopu HELIOS Mini a Mobile Představení HELIOS Mini Představení HELIOS Mobile Ukázka modelových

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Nahrávací systém TriREC

Nahrávací systém TriREC \ 2011 Nahrávací systém TriREC 9.12.2011 OBSAH Nahrávací systém TriREC...2 Základní vlastnosti:...2 Škálovatelnost...2 Controller...3 Recorder...3 Storage...3 Integrátor...3 Vstupy...3 Nahrávání...3 Sledování...4

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Webová aplikace OnOp. z pohledu klienta verze 1.0.11

Webová aplikace OnOp. z pohledu klienta verze 1.0.11 Webová aplikace OnOp z pohledu klienta verze 1.0.11 Obsah Úvodem... 3 1. O aplikaci Online Operátor... 4 2 Jak se klient dostane do aplikace OnOp... 4 2.1. Webchat... 5 2.2. Instant Call Back... 6 2.3.

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

Č.j. PPR-15160-80/ČJ-2011-0099EC Praha 2.12.2011 Počet listů: 5 + email nebo fax

Č.j. PPR-15160-80/ČJ-2011-0099EC Praha 2.12.2011 Počet listů: 5 + email nebo fax POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-15160-80/ČJ-2011-0099EC Praha 2.12.2011 Počet listů: 5 + email nebo fax Dle seznamu uchazečů č.j. PPR-15160-15/ČJ-2011-0099EC, kteří

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_02_16_IKT_Počítačové sítě Komunikace v reálném čase -Skype Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

2N Helios IP. produktová prezentace

2N Helios IP. produktová prezentace 2N Helios IP produktová prezentace Základní vlastnosti Kompletní řešení dveřní komunikace hlas, video, klávesnice a přístupový systém v jedné krabici IP prostředí LAN podporující SIP PoE podpora Vzdálený

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec O Vodafone Vodafone v ČR se od roku 2007 začal intenzivně orientovat na trh firemních zákazníků 2015 The

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace Polycom - produkty pro VOIP komunikaci přehled portfolia SIP telefonů objevte nové možnosti hlasové komunikace 1. PŘEHLED POLYCOM PRODUKTŮ PRO VOIP KOMUNIKACI 1.1. Stolní telefony standardu SIP SoundPoint

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop Nová webová prezentace rozšířená o e-shop.

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Mějte svou kancelář stále po ruce

Mějte svou kancelář stále po ruce Profesionální řešení mobilní komunikace pro malé a středně velké firmy Mějte svou kancelář stále po ruce Profesionální řešení mobility V KONTAKTU S KOLEGY A ZÁKAZNÍKY MŮŽETE BÝT KDEKOLIV Svět obchodu přináší

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

O2 Hovor pro neslyšící

O2 Hovor pro neslyšící O2 Hovor pro neslyšící Alena Užachovová Operátorské asistenční služby Březen 2013 Obsah 01 02 03 04 05 06 07 08 Hlavní cíl služby Vznik nápadu Princip & Kontaktní údaje pro neslyšící i slyšící Moderní

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Unifikovaná komunikace

Unifikovaná komunikace Unifikovaná komunikace Virtuální pobočková ústředna PBX www.dooxswitch.com Pobočková ústředna PBX / unifikovaná komunikace Nemusíte utrácet za drahou pobočkovou ústřednu, ani se starat o její správu DooxPBX

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Přehled SIP telefonů. Aastra 5000 a Aastra 400. Jádro bezpečných telekomunikačních řešení

Přehled SIP telefonů. Aastra 5000 a Aastra 400. Jádro bezpečných telekomunikačních řešení Přehled SIP telefonů Aastra 5000 a Aastra 400 Jádro bezpečných telekomunikačních řešení SIP telefony Aastra Aastra 6730i» 3-řádkový LCD displej (16 znaků na řádek)» vynikající poměr cena/výkon» podpora

Více

Voice portál. Pavel Cenek OptimSys, s.r.o.

Voice portál. Pavel Cenek OptimSys, s.r.o. Voice portál Pavel Cenek OptimSys, s.r.o. Vývoj software pro telekomunikace automatizace telefonní/hlasové komunikace integrace telefonie do firemních procesů (computer telephony integration, CTI) technologie

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Společnost AVE CZ nepoužívá nejmodernější technologie nejen ve svém oboru odpadového hospodářství, nýbrž i ve své IT infrastruktuře.

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

Microsoft Apps - Uživatelská příručka

Microsoft Apps - Uživatelská příručka Microsoft Apps - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Aplikace Microsoft Aplikace Microsoft Sada Aplikace Microsoft obsahuje kancelářské aplikace Microsoft pro telefon Nokia se softwarem verze 111.030.0609.

Více

HiPath ProCenter Agile. Zaručená spokojenost zákazníka

HiPath ProCenter Agile. Zaručená spokojenost zákazníka HiPath ProCenter Agile Zaručená spokojenost zákazníka Zvyšování míry zpracování prvního kontaktu díky jednotným nástrojům pro zjišťování přítomnosti a podporu spolupráce. Lepší produktivita s intuitivními

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI. Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu )

Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI. Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu ) Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu ) Obsah Úvod Jaké výzvy jsou u Vás? Strategie AutoCont 3 pilíře Seznamte se s Office 365 Seznamte se s IT

Více

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies it Highway Filozofie it Highway Integrované řešení vše v jednom Kompletní IT jako služba Pokrytí všech potřeb SME firem Od připojení

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

Instalace a konfigurace ústředen Asterisk. Bc. Marek Červenka, IPEX a.s., 6.12.2012

Instalace a konfigurace ústředen Asterisk. Bc. Marek Červenka, IPEX a.s., 6.12.2012 Bc. Marek Červenka, IPEX a.s., 6.12.2012 Obsah 1. Základní informace o projektu Asterisk 2. Ekosystém řešení Asterisk 3. Co je nového ve verzi 11 4. Instalace systému Asterisk 5. Základní konfigurace systému

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

VoIP telefonie je komplexní řešení

VoIP telefonie je komplexní řešení VoIP telefonie je komplexní řešení IP telefony 2015 RTX 8830 RTX 8630 W52H W52P Videokonferenční řešení VC400 CP860 a CPE80 VP530 EXP40 SIP-T41P SIP-T42G SIP-T46G SIP-T48G 39PK VC120 SIP-T19/19P SIP-T21

Více

Dotazník pro startupy

Dotazník pro startupy Dotazník pro startupy Děkuji za účast na mém dotazníku. V následujících několika otázkách bych rád zjistil, jakým způsobem vy a vaše firma momentálně přistupujete k řízení projektů, financí a firemní komunikaci.

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Click to edit headline title style

Click to edit headline title style Martin Panák Product Marketing Manager Dnešní program Vzdělávání Tradiční Nové způsoby Jak to funguje Další možnosti spolupráce a komunikace Co si pořídit Metody vzdělávání Tradiční metody vzdělávání Pozitiva:

Více