WinFAS a elektronická pošta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WinFAS a elektronická pošta"

Transkript

1 WinFAS a elektronická pošta jak rozesílat doklady a sestavy mailem vypracoval RNDr. Pavel Milička, verze

2

3 Obsah Legislativa a technologie Klienti a jednoduché mailování Hromadné rozesílání faktur Hromadné rozesílání upomínek Předpokládané dovednosti obecné ovládání WinFASu práce se sestavami, s IQ sestavami práce s číselníkem klientů práce s mailovým klientem (Outlook, Outlook Express) Další doporučená školení Základy CRM kontakty, výzvy, podmnožiny klientů, CRM IQ sestavy, úkoly a informace, role Elektronická archivace dokladů (je v plánu to naprogramovat) ukládání dokladů ve formátu PDF (úspora peněz za papír a toner a místa za šanony)

4 Legislativa a technologie

5 Proč chceme používat mail místo klasické pošty? ušetříme poštovné ušetříme za papír, toner, tiskárnu, obálku ušetříme za kompletaci (olizování) ušetříme cestu na poštu Kam to povede Doklady budou posílány v takové formě, že si je bude umět přečíst program u adresáta; odpadne tedy nutnost opisovat faktury, z papíru či mailu. Jeden z takových návrhů se jmenuje XBRL. Proč to ještě všude není: existuje hned několik norem, jak se mají jednotlivé údaje jmenovat partneři by měli mít stejné číselníky (např. čísla položek) Společnosti, které mají velký vyjednávací vliv (typicky obchodní řetězce, automobilky, ) to svým dodavatelům vnutí, vnutí jim svoje číselníky, Výměně elektronických dat se říká EDI. Je povinné razítko a podpis? Podpis ani razítko nejsou náležitostí daňového dokladu, tak jak je definuje zákon o DPH, 28 odst. 2) v platném znění: Běžný daňový doklad musí obsahovat: a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, b) daňové identifikační číslo23) plátce, který uskutečňuje plnění, c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, e) evidenční číslo daňového dokladu, f) rozsah a předmět plnění, g) datum vystavení daňového dokladu, h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, j) základ daně, k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

6 l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře. Možná pomocná řešení Vložit do faktury obrázek razítka a podpisu Ačkoliv to nevyžaduje zákon a ochranná funkce je mizivá, ve WinFASu to lze (a bude se to zdokonalovat). Rámcová smlouva o výměně elektronických dokladů Aby bylo mezi partnery jasno, mohou si sepsat rámcovou smlouvu o tom, že budou respektovat ty a ty doklady zasílané elektronicky. Přitom mohou stanovit podmínky: digitální podpis zprávy, dokladu, Roční inventura pohledávek Je možné jednou za rok písemně zaslat roční inventuru pohledávek včetně zaplacených. Ta by měla razítko a podpis za ostatní. (např. místo 12 dopisů za rok je pak jen jeden). Dohadovat se se zákazníky? Za několik let bude elektronická výměna dokladů samozřejmostí. Všichni si zvyknou. Ale teď si zákazníci vymýšlí Jde vždy o to, zda se nám finančně vyplatí to dohadování. Řekněme si: Jde o dvacet korun za fakturu. Kolik peněz utratím, když budu čekat, až se všichni přizpůsobí a půjde to bez dohadování? Cvičení: 1. Spočítejte ve své firmě roční úspory na vystavených pohledávkách při elektronické fakturaci. (hodina práce = 200 Kč) 2. Spočítejte případné roční úspory na pořizování závazků importem místo opisováním.

7 Co je to digitální podpis? odesílatel Faktura příjemce Vystavuje certifikát Digitální podpis: - kdo - kdy - nezměněno Ověřuje dokument Certifikační autorita Digitální podpis slouží k podepsání elektronického dokumentu (=řada jedniček a nul). Zkušenost s ním má každý, kdo dělá el. bankovnictví. Např. Komerční banka je zároveň příjemce (příkazu do banky) i certifikační autoritou (vydává soubor s certifikátem). K danému souboru (příkazu do banky, faktuře, daňovému přiznání, ) se připojí ocásek, pomocí kterého umí certifikační autorita zjistit (= příjemce si může ověřit) informace o podepsaném dokumentu. Toto není digitální podpis! K čemu slouží digitální podpis? 1. Identifikuje odesílatele 2. Potvrzuje, že odeslaná zpráva nebyla změněna 3. Sděluje čas odeslání 4. Může obsahovat i funkci doručenky (odesílatel se dozví, že si to příjemce přečetl).

8 Někteří příjemci mohou mít s podepsanými zprávami problémy. Otevřeno z hlavního okna Outlooku Heslování Slouží k tomu, aby si mail nepřečetl někdo, kdo nezná heslo (a není moc chytrý, aby si mail přečetl jinak). Šifrování Slouží k tomu, aby si zprávu nikdo nepovolaný nepřečetl. Digitální podpis znemožňuje změnu, nikoliv přečtení.

9 Otevřeno z okna editace zprávy Zálohování dokladů Pokud odesílám faktury, mohu zálohovat databázi (pozor, za několik let již nevytisknete fakturu v původní formě, protože sestavy se mění), odeslané maily, jednotlivé doklady v PDF, všechny doklady v určitém období podle řady, Odesílání mailem ušetří tisk + poštovné. Zálohování ušetří tisk. Spravování kontaktů na firmě Když se přestěhuje adresát, pošta se snaží zásilku doručit. Když se změní mailová adresa nebo má adresát plnou poštovní schránku, dostanete jen oznámení, že zpráva nebyla doručena. Někdo musí vzít telefon a začít věc řešit. Přesto se to vyplatí. Když budeme rozesílat doklady, musíme se rozhodnout, aby případná odpověď mailem došla na adresu vystavovatele faktury či správce mailových adres. Ukážeme si, jak se můžeme všichni společně stát správci mailových adres.

10 Zabezpečení Outlooku Když začne WinFAS rozesílat maily, Outlook se tomu často brání. Je to proto, protože podobně by to mohl dělat (a dělává) leckterý virus. Někdy lze tyto hlášky vypnout, řešení problému není jednoduché. Cvičení: 1. K čemu slouží digitální podpis? (3 věci) 2. Kam se obrátím, když budu chtít zřídit digitální podpis? 3. Jaký je rozdíl mezi digitálním podpisem a šifrováním? 4. Jak budeme v naší firmě archivovat doklady rozeslané mailem? 5. Co budeme dělat, když se mail vrátí, protože adresa je neplatná? 6. Odkud (z kterého počítače v naší firmě) budeme doklady odesílat?

11 Klienti a jednoduché mailování

12 Kontexty Spusťe si IQ-saldo a něm takový dotaz (SQL), který obsahuje doklad i klienta. Potom PRAVÝM tlačítkem myši ťukněte na jakýkoliv řádek. Objeví se menu jako na obrázku. V menu jsou podivné kódy, jako například pk_c0031. Tyto kódy znamenají tzv. primární klíče, tedy jedinečné interní označení záznamů v databázi. Vedle kódu je popis záznamu Adresa klienta. Když rozbalíme podmenu, objeví se nabídka, co můžeme s odpovídajícím klientem provádět.

13 Kontexty jsou funkce, které souvisejí se zobrazenými daty (IQ sestavy, sestavy, pořízení, ). Díky nim se nemusíme přepínat mezi aplikacemi, když chceme využít to, co kontexty nabízejí. Cvičení: 1) Zobrazte si sestavu faktury pomocí kontextu [pk_n0210 ]. 2) Zobrazte si v kontextu Adresa klienta [pk_c0031 ] CRM pro všechny zobrazené klienty.

14 Prosté odeslání sestavy Ikonou zvýrazněnou na obrázku lze odeslat sestavu mailem ve formátu PDF. Mailovou adresu doplňujeme ručně musíme ji znát. POZOR! Pokud jsou zobrazeny faktury pro více klientů, odešlou se všechny na stejnou zadanou adresu! Maily odesílané z WinFASu neumí některé pěkné věci, které používate při mailování s Outlookem (např. podpis, formát zprávy, ). Důvodem je to, aby to fungovalo na všech programech pro elektronickou poštu, nejen v Outlooku. Cvičení: 1) Proč mail z WinFASu vypadá někdy jinak než mail odeslaný přímo z Outlooku? 2) Přes kontext [pk_n0210 ] v IQ-saldo zobraz fakturu s nejvěším dluhem a pošli ji sám sobě. 3) Pošli šéfovi (sám sobě) seznam dlužných faktur od největšího po nejmenší.

15 Kontakty aneb komunikujeme s lidmi, ne s firmami Adresa klienta [pk_c0031 ] může být (zjednodušeně) firma, pobočka, fyzická osoba, zaměstnanec,... Z hlediska WinFASu je to ekonomický subjekt (můžeme mu vystavit fakturu). Ale my nekomunikujeme s ekonomickými subjekty, ale s lidmi. Proto má každá adresa klienta [pk_c0031 ] svoje kontakty/spojení [pk_c0045 ], což jsou vlastně lidé ve firmě. Ano, i jednomužná firma má svůj kontakt! Pouze k tomuto kontaktu lze poznačit telefon, mobil a mail! Protože často zaměstnance firem neznáme, zakládá se automaticky tzv. kontaktní místo, kam lze poznačit telefonní čísla, - aniž bychom museli znát jména. Odkud lze pořízení kontaktů vyvolat? Z kontextu Adresa klienta [pk_c0031 ]: Edituj podřízené kontakty. Z aplikace *3000 Klienti. Tlačítka: Uprav Adresy Kontaktní osoby. Cvičení: 1) V IQ-Saldo založ nejmenšímu dlužníkovi kontakt: Dlužena Malá - referentka. Přidej telefon Přidej mail 2) Pomocí aplikace klientů založ ve firemní větě kontakt sám na sebe (budeš odesílatel zpráv), doplň mail, telefon, mobil,

16 CRM kontakty CRM znamená Řízení zákaznických vztahů. Je to velice rozsáhlá oblast a každý si pod tím představuje něco jiného. Pro nás to teď znamená to, co je v kontextu Adresa klienta [pk_c0031 ] nazváno jako CRM. Je to okno kontaktů, které slouží k efektivní komunikaci s klienty. firma adresa klienta kontakt Počet spojení (tel. čísel, mailových adres) daného typu Poťukáním LEVÝM tlačítkem myši na firmu, adresu či kontakt otevřeme kontexty (zde levým, jinde pravým tlačítkem!). Poťukáním LEVÝM tlačítkem myši na počet spojení (či na tečku) otevře dialog pro kontakt či jeho editaci. Lze odtud přímo odeslat mail, vytočit Skype či ICQ, v Organizační kanceláři přímo vytáčíme telefonní čísla nebo se nám toto okno zobrazí, když nám někdo volá. Okno vyvoláme kontextem a to buď pro jednoho klienta nebo pro všechny zobrazené. Právě to je výhodné, když chceme zkontrolovat / doplnit osoby a maily třeba před odesláním upomínek. Cvičení: 1) Pro všechny dlužníky doplňte v okně CRM kontaktů osoby (jména si vymyslete) a maily (ve tvaru 2) Pomocí tlačítka Kontaktuj odešli mail některé osobě, kterou jsi zadal.

17 Odeslání jedné zprávy více příjemcům Někdy potřebujeme poslat stejnou zprávu více příjemcům. Například Organizační kancelář takto zve na školení, Skalský Dvůr, opékání prasete, Mail si vytvoříme v Outlooku a z WinFASu přes clipboard doplníme adresy. Ukážeme si, jak poslat jednoduchou výhrůžku všem dlužníkům: 1) V Outlooku napíšeme výhrůžný mail. Adresu necháme prázdnou. 2) V kontextu Adresa klienta [pk_c0031 ] vybereme: mailové adresy - > clipboard. 3) Objeví se dialogové okno Výběr rolí nic neděláme, jen pokračujeme tlačítkem Generuj. 4) V textovém dialogu se objeví adresy. Zkopírujeme je do pole Skrytá. Pokud není toto pole vidět, tak přes Možnosti. Do pole Skrytá se adresy kopírují proto, abychom nezveřejňovali cizí mailové adresy. Někomu by se to nemuselo líbit. Do pole Komu můžeme dát adresu svoji. Cvičení: 1) Napište mail - stručné vánoční přání. V aplikaci Podmnožiny klientů (*112) přes kontext [pk_c0031 ] odešlete tento mail všem odběratelům.

18 Co už umíme? u klienta zadat osobu a k ní mailovou adresu vytvořit prázdný mail s mailovou adresu zadanou ve WinFASu získat adresy z WinFASu k doplnění do mailiu odeslat sestavu na ručně zadanou mailovou adresu Co ještě potřebujeme? 1) aby WinFAS chytře spojil sestavy s odpovídajícími adresami a sám je odeslal 2) aby nás WinFAS upozornil, komu neodeslal sestavu mailem pošleme ji pak normální poštou

19 Hromadné rozesílání faktur

20 Hromadné rozeslání faktur 1) Samozřejmě, že hromadné může znamenat i jedinou fakturu. Důležité je, že WinFAS umí spojit správnou fakturu se správnou mailovou adresou. 2) To, co si říkáme o fakturách, platí pro všechny sestavy, kde je klient. Pokud by to u některé takové sestavy nefungovalo a vy byste ji chtěli mailovat, dejte nám vědět. Cvičení: 1) V CCM spusťte Sestavy / Fakturace (Obchodník) / Faktura formulář a zobrazte prvních pět faktur (jako byste je chtěli vytisknout). Pravým tlačítkem vyvolejte na sestavě kontext Adresa klienta [pk_c0031 ] a doplňte osoby a k nim maily (maily ať končí ). Hromadné rozeslání se spouští ikonou fax z okna sestav. Nejdříve se objeví dotaz na editaci CRM kontaktů pro vybrané klienty. Tu samou funkci jsme v posledním cvičení vyvolali pomocí kontextu. Cvičení: 1) Kde a jak se vyvolá hromadné rozesílání dokladů. 2) Co dělat, když to na nějaké sestavě nefunguje? 3) Odkud lze lze všude otevřít okno CRM kontaktů?

21 Způsob komunikace (odeslání) Na začátku práce s rozesíláním se objeví dotaz, zda chcete faktury vytisknout, či odeslat mailem. Oba způsoby jsou nabízeny proto, aby se mohly ty faktury, ke kterým neexistuje mailová adresa, odeslat klasickou poštou (Další výhoda Opisu po klientech se ukáže při rozesílání upomínek ukážeme si později). V dialogu je zadán počet adres (klientů, kterým budou faktury odeslány). WinFAS si je zapsal do Rozesílacího seznamu. Z dialogu je vidět, že existují dva způsoby rozeslání: mailem a přes tiskárnu. Tlačítkem Storno celé rozesílání ukončíme. Rozesílací seznam je vnitřní seznam všech adresátů zobrazených faktur. Po odmailování můžeme z tohoto seznamu vyšktnout zpracované klienty a dotisknout ty zbývající. POZOR! Tisk odtud je bez náhledu. Pro každého klienta se vytváří speciální sestava, takže - v případě rozesílání třeba stovce klientů - by se jich udělalo buď mnoho zároveň nebo by se musely sestavy po jedné odťukávat. Cvičení: 1) Co je to Rozesílací seznam a k čemu slouží? 2) Jaké jsou způsoby komunikace / odeslání?

22 Dialog Vlastnosti mailu Údaj Osoba musí ležet jako Kontaktní osoba zadaná ve firemní větě Text, který se objeví v předmětu mailu Rovnou / po jednom Text mailu kontaktní osoba ve firemní větě. Je vhodné, aby zadaná osoba odpovídala počítači, ze kterého budou maily odeslány. Přes kontext Kontaktní osoba [pk_c0045 ] je vhodné u kontaktní osoby přidat spojení (telefon, mail, mobil,...). Tato spojení se v mailu zobrazí a usnadní případnou komunikaci týkající se faktury. Údaj Oblast slouží pro případ, kdy pracujeme s rolemi našich klientů (téma školení CRM). Údaj Dialog říká, zda se mají maily odeslat všechny rovnou nebo se má každý jednotlivě otevřít k úpravě uživatelem (zde lze podepsat přílohu, připsat vzkaz,..) Účel údajů Předmět a Text je zřejmý. Doporučujeme si údaje ihned uložit do šablony. Po stisku tlačítka Odeslat, jsme ještě jednou dotázáni, zda to myslíme vážně: Cvičení: 1) Odkud (z kterých dat) se doplňuje údaj Osoba? 2) Jak přidáme zvolené kontaktní osobě mailovou adresu, telefon, 3) Co je potřeba udělat proto, abychom nemuseli údaje vyplňovat pokaždé znovu? 4) Co když chci (jen) některé maily podepsat?

23 Výběr klientů pro odeslání Následující dialog zobrazuje klienty, kteří mají mailovou adresu. Klienti, kteří mail nemají, zde zobrazeni nejsou. Tento dialog je tu z důvodu, že například pan Brabec a pan Dubovský sice mají mailovou adresu, ale faktury chtějí zasílat vytištěné. (Ve školení o CRM si řekneme, jak tuto věc zaoutomatizovat). Vidíme, že adresátů s mailem je pět, v rozesílacím seznamu je také pět, dva vyloučím: odešlu tedy tři maily a dvě obálky. Ihned po stisku tlačítka OK se maily odešlou! Můžeme si je pak prohlédnout ve složce Odeslaná pošta. Po odeslání se objeví dotaz na vyřazení zprcovaných klientů z Rozesílacího seznamu: Cvičení: 1) Kteří klienti se objeví v dialogu Výběr? 2) Co se stane po stisknutí tlačítka OK? 3) Kde si můžeme prohlédnout odeslané maily?

24 Nový dotaz na rozeslání Po vyřazení nám zůstanou v rozesílacím seznamu dva klienti. Pro ně faktury vytiskneme. Opět se objeví dialog pro výběr klientů: Po stisku tlačítka OK dojde k okamžitému vytisknutí (rovnou na tiskárnu bez náhledu!). POZOR! Tlačítko Tisk slouží k vytištění zobrazovaného seznamu, ne příslušných sestav! Opět se objeví dotaz na vyřazení. Pokud ho potvrdíme, v Rozesílacím seznamu nezůstane žádný klient. Dojde k ukončení hromadného rozesílání. Cvičení: 1) Co by se stalo, kdybychom v předchozím bodě nesouhlasili s vyřazením klientů z rozesílacího seznamu? 2) Co se stane, když při dotazu na Způsob komunikace okno zavřeme (Storna, křížek, kláves F4)?

25 CRM protokol Na závěr se zobrazí tzv. CRM protokol, což je vlastně Rozesílací seznam spolu s jednotlivými spojeními. Křížkem jsou označeny ta spojení, která byla využita. Jsou zde i telefony, takže například u rozesílání upomínek nemusí být volbou mail + tisk, ale třeba mail + telefon. Pokud nás CRM protokol nezajímá, jednoduše jej zavřeme. Cvičení: 1) Celý postup si zopakujte: Vyberte si dalších pět faktur, ke čtyřem z nich zadejte osoby a maily, rozšlete s nejnižšími náklady.

26 Máme více kontaktů na firmu, ale fakturu chceme posílat jen paní Blažkové Pokud se ve firmě zaběhne práce s kontakty, začnou nám ve firmách přibývat lidi. Ale jenom jeden z nich má na starosti faktury. Co s tím? V aplikaci 3101 zadáme oblast výzev. V aplikaci *3102 zadáme výzvu. Přitom údaj Typ zprávy (programátorský) vybereme saldo

27 V okně kontaktů se objeví další zašktávátko saldo. Můžeme u jednotlivých klientů zaškrtnout tu osobu, které chceme mail odeslat. POZOR: při zaškrtávání myší musí být stisknutá klávesa CTRL. Paní Blažková bude dostávat faktury Nakonec se vše zohlední při rozesílání mailů: Ze všech kontaktů WinFAS vybere pro maily ty, které mají zaškrtnuté pole Saldo.

28

29 Hromadné rozesílání upomínek

30 Hromadné rozesílání a tisk upomínek Tak jako v případě faktur, to, co si řekneme o upomínkách, platí o všech reportech z IQ sestav, které mají klienta (existuje tam kontext Adresa klienta [pk_c0031 ]). Uznání pohledávek, objednávky, reklamace, Důležitou podmínkou je, aby šířka sestavy vyhovovala listu A4 orientovanému na výšku! Původní report Upomínku lze vytisknout z IQ Saldo. Hromadné rozesílání udělá s reportem následující věci: Roztřídí a odstánkuje řádky podle klienta. Do sestavy vloží adresu vhodnou do okénkové obálky. Vše ostatní funguje jako u hromadného rozesílání faktur. Poznámky: Za sestavu lze vložit volný text pomocí šablony v IQ. Výsledná upomínka s adresou klienta

31 Volný text před sestavu vložit nelze. Avšak vhodnou formulací textu ZA se dá věc vždy vyřešit. V šabloně IQ lze zadat nadpis sestavy dopisu. Cvičení: 1) Vytvořte šablonu pro upomínky v IQ saldo. 2) Vytvořte volný text (*8092, *8093) pro upomínku. Vložte jej do šablony. 3) Pojmenujte v šabloně sestavu Upomínka. 4) Odmailujte / vytiskněte upomínky.

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Řízení pohledávek v IS WinFAS

Řízení pohledávek v IS WinFAS Řízení pohledávek v IS WinFAS Školení Sklaský Dvůr 2006 Poznámka: Databáze [UPOMINKY] vytvořená z DB VZOROVA_DATA. Pokud vidíte v návodu okna s titulkem [UPOMINKY], tak se jedná o název firmy. 1) Koncepce

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Skalský Dvůr 23.-24.11.2009. Modul účetnictví. Ondřej Suk

Skalský Dvůr 23.-24.11.2009. Modul účetnictví. Ondřej Suk Skalský Dvůr 23.-24.11.2009 Modul účetnictví Ondřej Suk Zálohy Zálohy Pozor změna ve způsobu účtování! Provedena na základě připomínek auditorů Beze změn: Zápis záloh a jejich úhrada Zápis vyúčtovací faktury

Více

EDI komunikace Postup a nastavení +1361

EDI komunikace Postup a nastavení +1361 EDI komunikace Postup a nastavení +1361 11.3.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.3.2014 2 EDI komunikace EDI komunikace Obsah Úvod... 3 Skladové karty položky... 3 Nastavení EAN kódů pro položky...

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz Hromadné odesílání e-mailů Praktické příklady www.money.cz 2 Money S4 Hromadné odesílání e-mailů Hromadné odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

SMS komunikátor Návod k použití

SMS komunikátor Návod k použití SMS komunikátor Návod k použití 1 Úvod SMS komunikátor slouží ke komerčnímu odesílání jednotlivých i hromadných SMS přímo z informačního systému Helios Orange. Doručení těchto SMS je poté zpětně potvrzováno

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Funkce hromadné korespondence se v aplikaci Word používá k vytvoření např. Formulářového dopisu zasílaného mnoha zákazníkům. Každý takový dopis obsahuje stejný druh informací, ale

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat ze dne 27.3.2015 Projděte si prosím následující kontroly a vytiskněte celý tento

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Hromadné Praktické příklady odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání e-mailů s doklady či

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická pošta Elektronická pošta je dnes je již klasickým využitím Internetu. Prostřednictvím Internetu můžete v elektronické formě posílat a dostávat zprávy ve srovnání s klasickou poštou může být

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih 5 účto Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih verze z 30.3.2005 Zadání WinFAS K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro odesílatele Express Import systém Jednoduchý online nástroj, který umožňuje odesílateli a příjemci organizovat import zásilek. TNT Express Import systém je snadným řešením

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Formulář Seznam zaměstnanců Zpracoval Útvar Datum vytvoření Datum aktualizace Počet stran Počet příloh Jiří Soušek, Kamila Plecitá Sekce personální procesy back office 11.8.2010 11.8.2010 13 Obsah Obsah...

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

EET kalkulačka lite návod k použití

EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite je zjednodušená verze androidní aplikace EET kalkulačka a je zdarma. V aplikaci nelze oproti placené verzi využít předdefinované ceníkové položky.

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET OBSAH 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)... 1 1.1. Nastavení EET... 1 1.2. Číselník Formy úhrad... 3 1.3. EET v agendě Kasa... 3 1.4. EET ve vystavených fakturách... 4 1.5. EET v pokladním dokladu...

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D18_Z_OFF_OUT_UVOD.docx Informatika MS Office Outlook MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly.

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly. KAPITOLA 4 Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONTAKTU ÚPRAVA KONTAKTU VYMAZÁNÍ KONTAKTU SKUPINA KONTAKTŮ ÚPRAVA SKUPINY KONTAKTŮ VYMAZÁNÍ SKUPINY KONTAKTŮ VYHLEDÁNÍ KONTAKTU TISK KONTAKTŮ

Více

VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE 1) stáhněte si formulář s http://orp.nmnm.cz, záložka pro školy, pravé menu Formulář Záznam o úrazu a zvolte uložit. Daný formulář si uložte do svých dokumentů pod číslo záznamu

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování,

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování, Roční zúčtování daně 1) Období Provádíte ve firmě STARÉHO roku. Tedy tehdy, pokud jste mzdy za starý rok zpracovávali ve WinFASu. V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte období MZDY_ZPRACOVANI na prosinec.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Výroba - míchání směsí Uživatelský manuál +1658

Výroba - míchání směsí Uživatelský manuál +1658 Výroba - míchání směsí Uživatelský manuál +1658 29.8.2016 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 29.8.2016 2 Výroba - míchání směsí Vý roba - mí cha ní sme sí Obsah 1 Prvotní nastavení... 3 1.1 Položky (*8718)...

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ verze 1.2 ze dne 26. 2. 2012 Obsah Přihlášení do portálu EOBCAN.CZ...2 Jednotlivé moduly aplikace...2 Evidence...2 Úplný import dat...2 Aktualizační import dat...2

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.21.0 11.03.2013 Obsah 1. Zařazení vyřízeného dokumentu do spisu... 3 2. Automatický výpočet nabytí právní moci... 4 3. Tisk obálek v modulu Výpravna...

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více