WinFAS a elektronická pošta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WinFAS a elektronická pošta"

Transkript

1 WinFAS a elektronická pošta jak rozesílat doklady a sestavy mailem vypracoval RNDr. Pavel Milička, verze

2

3 Obsah Legislativa a technologie Klienti a jednoduché mailování Hromadné rozesílání faktur Hromadné rozesílání upomínek Předpokládané dovednosti obecné ovládání WinFASu práce se sestavami, s IQ sestavami práce s číselníkem klientů práce s mailovým klientem (Outlook, Outlook Express) Další doporučená školení Základy CRM kontakty, výzvy, podmnožiny klientů, CRM IQ sestavy, úkoly a informace, role Elektronická archivace dokladů (je v plánu to naprogramovat) ukládání dokladů ve formátu PDF (úspora peněz za papír a toner a místa za šanony)

4 Legislativa a technologie

5 Proč chceme používat mail místo klasické pošty? ušetříme poštovné ušetříme za papír, toner, tiskárnu, obálku ušetříme za kompletaci (olizování) ušetříme cestu na poštu Kam to povede Doklady budou posílány v takové formě, že si je bude umět přečíst program u adresáta; odpadne tedy nutnost opisovat faktury, z papíru či mailu. Jeden z takových návrhů se jmenuje XBRL. Proč to ještě všude není: existuje hned několik norem, jak se mají jednotlivé údaje jmenovat partneři by měli mít stejné číselníky (např. čísla položek) Společnosti, které mají velký vyjednávací vliv (typicky obchodní řetězce, automobilky, ) to svým dodavatelům vnutí, vnutí jim svoje číselníky, Výměně elektronických dat se říká EDI. Je povinné razítko a podpis? Podpis ani razítko nejsou náležitostí daňového dokladu, tak jak je definuje zákon o DPH, 28 odst. 2) v platném znění: Běžný daňový doklad musí obsahovat: a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, b) daňové identifikační číslo23) plátce, který uskutečňuje plnění, c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, e) evidenční číslo daňového dokladu, f) rozsah a předmět plnění, g) datum vystavení daňového dokladu, h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, j) základ daně, k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

6 l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře. Možná pomocná řešení Vložit do faktury obrázek razítka a podpisu Ačkoliv to nevyžaduje zákon a ochranná funkce je mizivá, ve WinFASu to lze (a bude se to zdokonalovat). Rámcová smlouva o výměně elektronických dokladů Aby bylo mezi partnery jasno, mohou si sepsat rámcovou smlouvu o tom, že budou respektovat ty a ty doklady zasílané elektronicky. Přitom mohou stanovit podmínky: digitální podpis zprávy, dokladu, Roční inventura pohledávek Je možné jednou za rok písemně zaslat roční inventuru pohledávek včetně zaplacených. Ta by měla razítko a podpis za ostatní. (např. místo 12 dopisů za rok je pak jen jeden). Dohadovat se se zákazníky? Za několik let bude elektronická výměna dokladů samozřejmostí. Všichni si zvyknou. Ale teď si zákazníci vymýšlí Jde vždy o to, zda se nám finančně vyplatí to dohadování. Řekněme si: Jde o dvacet korun za fakturu. Kolik peněz utratím, když budu čekat, až se všichni přizpůsobí a půjde to bez dohadování? Cvičení: 1. Spočítejte ve své firmě roční úspory na vystavených pohledávkách při elektronické fakturaci. (hodina práce = 200 Kč) 2. Spočítejte případné roční úspory na pořizování závazků importem místo opisováním.

7 Co je to digitální podpis? odesílatel Faktura příjemce Vystavuje certifikát Digitální podpis: - kdo - kdy - nezměněno Ověřuje dokument Certifikační autorita Digitální podpis slouží k podepsání elektronického dokumentu (=řada jedniček a nul). Zkušenost s ním má každý, kdo dělá el. bankovnictví. Např. Komerční banka je zároveň příjemce (příkazu do banky) i certifikační autoritou (vydává soubor s certifikátem). K danému souboru (příkazu do banky, faktuře, daňovému přiznání, ) se připojí ocásek, pomocí kterého umí certifikační autorita zjistit (= příjemce si může ověřit) informace o podepsaném dokumentu. Toto není digitální podpis! K čemu slouží digitální podpis? 1. Identifikuje odesílatele 2. Potvrzuje, že odeslaná zpráva nebyla změněna 3. Sděluje čas odeslání 4. Může obsahovat i funkci doručenky (odesílatel se dozví, že si to příjemce přečetl).

8 Někteří příjemci mohou mít s podepsanými zprávami problémy. Otevřeno z hlavního okna Outlooku Heslování Slouží k tomu, aby si mail nepřečetl někdo, kdo nezná heslo (a není moc chytrý, aby si mail přečetl jinak). Šifrování Slouží k tomu, aby si zprávu nikdo nepovolaný nepřečetl. Digitální podpis znemožňuje změnu, nikoliv přečtení.

9 Otevřeno z okna editace zprávy Zálohování dokladů Pokud odesílám faktury, mohu zálohovat databázi (pozor, za několik let již nevytisknete fakturu v původní formě, protože sestavy se mění), odeslané maily, jednotlivé doklady v PDF, všechny doklady v určitém období podle řady, Odesílání mailem ušetří tisk + poštovné. Zálohování ušetří tisk. Spravování kontaktů na firmě Když se přestěhuje adresát, pošta se snaží zásilku doručit. Když se změní mailová adresa nebo má adresát plnou poštovní schránku, dostanete jen oznámení, že zpráva nebyla doručena. Někdo musí vzít telefon a začít věc řešit. Přesto se to vyplatí. Když budeme rozesílat doklady, musíme se rozhodnout, aby případná odpověď mailem došla na adresu vystavovatele faktury či správce mailových adres. Ukážeme si, jak se můžeme všichni společně stát správci mailových adres.

10 Zabezpečení Outlooku Když začne WinFAS rozesílat maily, Outlook se tomu často brání. Je to proto, protože podobně by to mohl dělat (a dělává) leckterý virus. Někdy lze tyto hlášky vypnout, řešení problému není jednoduché. Cvičení: 1. K čemu slouží digitální podpis? (3 věci) 2. Kam se obrátím, když budu chtít zřídit digitální podpis? 3. Jaký je rozdíl mezi digitálním podpisem a šifrováním? 4. Jak budeme v naší firmě archivovat doklady rozeslané mailem? 5. Co budeme dělat, když se mail vrátí, protože adresa je neplatná? 6. Odkud (z kterého počítače v naší firmě) budeme doklady odesílat?

11 Klienti a jednoduché mailování

12 Kontexty Spusťe si IQ-saldo a něm takový dotaz (SQL), který obsahuje doklad i klienta. Potom PRAVÝM tlačítkem myši ťukněte na jakýkoliv řádek. Objeví se menu jako na obrázku. V menu jsou podivné kódy, jako například pk_c0031. Tyto kódy znamenají tzv. primární klíče, tedy jedinečné interní označení záznamů v databázi. Vedle kódu je popis záznamu Adresa klienta. Když rozbalíme podmenu, objeví se nabídka, co můžeme s odpovídajícím klientem provádět.

13 Kontexty jsou funkce, které souvisejí se zobrazenými daty (IQ sestavy, sestavy, pořízení, ). Díky nim se nemusíme přepínat mezi aplikacemi, když chceme využít to, co kontexty nabízejí. Cvičení: 1) Zobrazte si sestavu faktury pomocí kontextu [pk_n0210 ]. 2) Zobrazte si v kontextu Adresa klienta [pk_c0031 ] CRM pro všechny zobrazené klienty.

14 Prosté odeslání sestavy Ikonou zvýrazněnou na obrázku lze odeslat sestavu mailem ve formátu PDF. Mailovou adresu doplňujeme ručně musíme ji znát. POZOR! Pokud jsou zobrazeny faktury pro více klientů, odešlou se všechny na stejnou zadanou adresu! Maily odesílané z WinFASu neumí některé pěkné věci, které používate při mailování s Outlookem (např. podpis, formát zprávy, ). Důvodem je to, aby to fungovalo na všech programech pro elektronickou poštu, nejen v Outlooku. Cvičení: 1) Proč mail z WinFASu vypadá někdy jinak než mail odeslaný přímo z Outlooku? 2) Přes kontext [pk_n0210 ] v IQ-saldo zobraz fakturu s nejvěším dluhem a pošli ji sám sobě. 3) Pošli šéfovi (sám sobě) seznam dlužných faktur od největšího po nejmenší.

15 Kontakty aneb komunikujeme s lidmi, ne s firmami Adresa klienta [pk_c0031 ] může být (zjednodušeně) firma, pobočka, fyzická osoba, zaměstnanec,... Z hlediska WinFASu je to ekonomický subjekt (můžeme mu vystavit fakturu). Ale my nekomunikujeme s ekonomickými subjekty, ale s lidmi. Proto má každá adresa klienta [pk_c0031 ] svoje kontakty/spojení [pk_c0045 ], což jsou vlastně lidé ve firmě. Ano, i jednomužná firma má svůj kontakt! Pouze k tomuto kontaktu lze poznačit telefon, mobil a mail! Protože často zaměstnance firem neznáme, zakládá se automaticky tzv. kontaktní místo, kam lze poznačit telefonní čísla, - aniž bychom museli znát jména. Odkud lze pořízení kontaktů vyvolat? Z kontextu Adresa klienta [pk_c0031 ]: Edituj podřízené kontakty. Z aplikace *3000 Klienti. Tlačítka: Uprav Adresy Kontaktní osoby. Cvičení: 1) V IQ-Saldo založ nejmenšímu dlužníkovi kontakt: Dlužena Malá - referentka. Přidej telefon Přidej mail 2) Pomocí aplikace klientů založ ve firemní větě kontakt sám na sebe (budeš odesílatel zpráv), doplň mail, telefon, mobil,

16 CRM kontakty CRM znamená Řízení zákaznických vztahů. Je to velice rozsáhlá oblast a každý si pod tím představuje něco jiného. Pro nás to teď znamená to, co je v kontextu Adresa klienta [pk_c0031 ] nazváno jako CRM. Je to okno kontaktů, které slouží k efektivní komunikaci s klienty. firma adresa klienta kontakt Počet spojení (tel. čísel, mailových adres) daného typu Poťukáním LEVÝM tlačítkem myši na firmu, adresu či kontakt otevřeme kontexty (zde levým, jinde pravým tlačítkem!). Poťukáním LEVÝM tlačítkem myši na počet spojení (či na tečku) otevře dialog pro kontakt či jeho editaci. Lze odtud přímo odeslat mail, vytočit Skype či ICQ, v Organizační kanceláři přímo vytáčíme telefonní čísla nebo se nám toto okno zobrazí, když nám někdo volá. Okno vyvoláme kontextem a to buď pro jednoho klienta nebo pro všechny zobrazené. Právě to je výhodné, když chceme zkontrolovat / doplnit osoby a maily třeba před odesláním upomínek. Cvičení: 1) Pro všechny dlužníky doplňte v okně CRM kontaktů osoby (jména si vymyslete) a maily (ve tvaru 2) Pomocí tlačítka Kontaktuj odešli mail některé osobě, kterou jsi zadal.

17 Odeslání jedné zprávy více příjemcům Někdy potřebujeme poslat stejnou zprávu více příjemcům. Například Organizační kancelář takto zve na školení, Skalský Dvůr, opékání prasete, Mail si vytvoříme v Outlooku a z WinFASu přes clipboard doplníme adresy. Ukážeme si, jak poslat jednoduchou výhrůžku všem dlužníkům: 1) V Outlooku napíšeme výhrůžný mail. Adresu necháme prázdnou. 2) V kontextu Adresa klienta [pk_c0031 ] vybereme: mailové adresy - > clipboard. 3) Objeví se dialogové okno Výběr rolí nic neděláme, jen pokračujeme tlačítkem Generuj. 4) V textovém dialogu se objeví adresy. Zkopírujeme je do pole Skrytá. Pokud není toto pole vidět, tak přes Možnosti. Do pole Skrytá se adresy kopírují proto, abychom nezveřejňovali cizí mailové adresy. Někomu by se to nemuselo líbit. Do pole Komu můžeme dát adresu svoji. Cvičení: 1) Napište mail - stručné vánoční přání. V aplikaci Podmnožiny klientů (*112) přes kontext [pk_c0031 ] odešlete tento mail všem odběratelům.

18 Co už umíme? u klienta zadat osobu a k ní mailovou adresu vytvořit prázdný mail s mailovou adresu zadanou ve WinFASu získat adresy z WinFASu k doplnění do mailiu odeslat sestavu na ručně zadanou mailovou adresu Co ještě potřebujeme? 1) aby WinFAS chytře spojil sestavy s odpovídajícími adresami a sám je odeslal 2) aby nás WinFAS upozornil, komu neodeslal sestavu mailem pošleme ji pak normální poštou

19 Hromadné rozesílání faktur

20 Hromadné rozeslání faktur 1) Samozřejmě, že hromadné může znamenat i jedinou fakturu. Důležité je, že WinFAS umí spojit správnou fakturu se správnou mailovou adresou. 2) To, co si říkáme o fakturách, platí pro všechny sestavy, kde je klient. Pokud by to u některé takové sestavy nefungovalo a vy byste ji chtěli mailovat, dejte nám vědět. Cvičení: 1) V CCM spusťte Sestavy / Fakturace (Obchodník) / Faktura formulář a zobrazte prvních pět faktur (jako byste je chtěli vytisknout). Pravým tlačítkem vyvolejte na sestavě kontext Adresa klienta [pk_c0031 ] a doplňte osoby a k nim maily (maily ať končí ). Hromadné rozeslání se spouští ikonou fax z okna sestav. Nejdříve se objeví dotaz na editaci CRM kontaktů pro vybrané klienty. Tu samou funkci jsme v posledním cvičení vyvolali pomocí kontextu. Cvičení: 1) Kde a jak se vyvolá hromadné rozesílání dokladů. 2) Co dělat, když to na nějaké sestavě nefunguje? 3) Odkud lze lze všude otevřít okno CRM kontaktů?

21 Způsob komunikace (odeslání) Na začátku práce s rozesíláním se objeví dotaz, zda chcete faktury vytisknout, či odeslat mailem. Oba způsoby jsou nabízeny proto, aby se mohly ty faktury, ke kterým neexistuje mailová adresa, odeslat klasickou poštou (Další výhoda Opisu po klientech se ukáže při rozesílání upomínek ukážeme si později). V dialogu je zadán počet adres (klientů, kterým budou faktury odeslány). WinFAS si je zapsal do Rozesílacího seznamu. Z dialogu je vidět, že existují dva způsoby rozeslání: mailem a přes tiskárnu. Tlačítkem Storno celé rozesílání ukončíme. Rozesílací seznam je vnitřní seznam všech adresátů zobrazených faktur. Po odmailování můžeme z tohoto seznamu vyšktnout zpracované klienty a dotisknout ty zbývající. POZOR! Tisk odtud je bez náhledu. Pro každého klienta se vytváří speciální sestava, takže - v případě rozesílání třeba stovce klientů - by se jich udělalo buď mnoho zároveň nebo by se musely sestavy po jedné odťukávat. Cvičení: 1) Co je to Rozesílací seznam a k čemu slouží? 2) Jaké jsou způsoby komunikace / odeslání?

22 Dialog Vlastnosti mailu Údaj Osoba musí ležet jako Kontaktní osoba zadaná ve firemní větě Text, který se objeví v předmětu mailu Rovnou / po jednom Text mailu kontaktní osoba ve firemní větě. Je vhodné, aby zadaná osoba odpovídala počítači, ze kterého budou maily odeslány. Přes kontext Kontaktní osoba [pk_c0045 ] je vhodné u kontaktní osoby přidat spojení (telefon, mail, mobil,...). Tato spojení se v mailu zobrazí a usnadní případnou komunikaci týkající se faktury. Údaj Oblast slouží pro případ, kdy pracujeme s rolemi našich klientů (téma školení CRM). Údaj Dialog říká, zda se mají maily odeslat všechny rovnou nebo se má každý jednotlivě otevřít k úpravě uživatelem (zde lze podepsat přílohu, připsat vzkaz,..) Účel údajů Předmět a Text je zřejmý. Doporučujeme si údaje ihned uložit do šablony. Po stisku tlačítka Odeslat, jsme ještě jednou dotázáni, zda to myslíme vážně: Cvičení: 1) Odkud (z kterých dat) se doplňuje údaj Osoba? 2) Jak přidáme zvolené kontaktní osobě mailovou adresu, telefon, 3) Co je potřeba udělat proto, abychom nemuseli údaje vyplňovat pokaždé znovu? 4) Co když chci (jen) některé maily podepsat?

23 Výběr klientů pro odeslání Následující dialog zobrazuje klienty, kteří mají mailovou adresu. Klienti, kteří mail nemají, zde zobrazeni nejsou. Tento dialog je tu z důvodu, že například pan Brabec a pan Dubovský sice mají mailovou adresu, ale faktury chtějí zasílat vytištěné. (Ve školení o CRM si řekneme, jak tuto věc zaoutomatizovat). Vidíme, že adresátů s mailem je pět, v rozesílacím seznamu je také pět, dva vyloučím: odešlu tedy tři maily a dvě obálky. Ihned po stisku tlačítka OK se maily odešlou! Můžeme si je pak prohlédnout ve složce Odeslaná pošta. Po odeslání se objeví dotaz na vyřazení zprcovaných klientů z Rozesílacího seznamu: Cvičení: 1) Kteří klienti se objeví v dialogu Výběr? 2) Co se stane po stisknutí tlačítka OK? 3) Kde si můžeme prohlédnout odeslané maily?

24 Nový dotaz na rozeslání Po vyřazení nám zůstanou v rozesílacím seznamu dva klienti. Pro ně faktury vytiskneme. Opět se objeví dialog pro výběr klientů: Po stisku tlačítka OK dojde k okamžitému vytisknutí (rovnou na tiskárnu bez náhledu!). POZOR! Tlačítko Tisk slouží k vytištění zobrazovaného seznamu, ne příslušných sestav! Opět se objeví dotaz na vyřazení. Pokud ho potvrdíme, v Rozesílacím seznamu nezůstane žádný klient. Dojde k ukončení hromadného rozesílání. Cvičení: 1) Co by se stalo, kdybychom v předchozím bodě nesouhlasili s vyřazením klientů z rozesílacího seznamu? 2) Co se stane, když při dotazu na Způsob komunikace okno zavřeme (Storna, křížek, kláves F4)?

25 CRM protokol Na závěr se zobrazí tzv. CRM protokol, což je vlastně Rozesílací seznam spolu s jednotlivými spojeními. Křížkem jsou označeny ta spojení, která byla využita. Jsou zde i telefony, takže například u rozesílání upomínek nemusí být volbou mail + tisk, ale třeba mail + telefon. Pokud nás CRM protokol nezajímá, jednoduše jej zavřeme. Cvičení: 1) Celý postup si zopakujte: Vyberte si dalších pět faktur, ke čtyřem z nich zadejte osoby a maily, rozšlete s nejnižšími náklady.

26 Máme více kontaktů na firmu, ale fakturu chceme posílat jen paní Blažkové Pokud se ve firmě zaběhne práce s kontakty, začnou nám ve firmách přibývat lidi. Ale jenom jeden z nich má na starosti faktury. Co s tím? V aplikaci 3101 zadáme oblast výzev. V aplikaci *3102 zadáme výzvu. Přitom údaj Typ zprávy (programátorský) vybereme saldo

27 V okně kontaktů se objeví další zašktávátko saldo. Můžeme u jednotlivých klientů zaškrtnout tu osobu, které chceme mail odeslat. POZOR: při zaškrtávání myší musí být stisknutá klávesa CTRL. Paní Blažková bude dostávat faktury Nakonec se vše zohlední při rozesílání mailů: Ze všech kontaktů WinFAS vybere pro maily ty, které mají zaškrtnuté pole Saldo.

28

29 Hromadné rozesílání upomínek

30 Hromadné rozesílání a tisk upomínek Tak jako v případě faktur, to, co si řekneme o upomínkách, platí o všech reportech z IQ sestav, které mají klienta (existuje tam kontext Adresa klienta [pk_c0031 ]). Uznání pohledávek, objednávky, reklamace, Důležitou podmínkou je, aby šířka sestavy vyhovovala listu A4 orientovanému na výšku! Původní report Upomínku lze vytisknout z IQ Saldo. Hromadné rozesílání udělá s reportem následující věci: Roztřídí a odstánkuje řádky podle klienta. Do sestavy vloží adresu vhodnou do okénkové obálky. Vše ostatní funguje jako u hromadného rozesílání faktur. Poznámky: Za sestavu lze vložit volný text pomocí šablony v IQ. Výsledná upomínka s adresou klienta

31 Volný text před sestavu vložit nelze. Avšak vhodnou formulací textu ZA se dá věc vždy vyřešit. V šabloně IQ lze zadat nadpis sestavy dopisu. Cvičení: 1) Vytvořte šablonu pro upomínky v IQ saldo. 2) Vytvořte volný text (*8092, *8093) pro upomínku. Vložte jej do šablony. 3) Pojmenujte v šabloně sestavu Upomínka. 4) Odmailujte / vytiskněte upomínky.

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele komplexní ekonomický systém Začínáme pracovat se systémem. FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

PROGRAMY PRO ORDINACE A AMBULANCE V DUNA KABÁTĚ ARCHÍVY PRO DAŇOVOU EVIDENCI PODCHYCENÍ ZAKÁZEK VE ZPRACOVÁNÍ MEZD

PROGRAMY PRO ORDINACE A AMBULANCE V DUNA KABÁTĚ ARCHÍVY PRO DAŇOVOU EVIDENCI PODCHYCENÍ ZAKÁZEK VE ZPRACOVÁNÍ MEZD PROGRAMY PRO ORDINACE A AMBULANCE V DUNA KABÁTĚ ARCHÍVY PRO DAŇOVOU EVIDENCI PODCHYCENÍ ZAKÁZEK VE ZPRACOVÁNÍ MEZD PODPORA BANKOVNÍCH MOBILNÍCH APLIKACÍ Vážení přátelé, zase již tady je doba, kdy většina

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

WINSTROM Otázky a odpovědi

WINSTROM Otázky a odpovědi WINSTROM Otázky a odpovědi Obsah Instalace programu Winstrom Obecné Účetnictví Adresář Faktury vydané Faktury přijaté Banka Pokladna Sklad Objednávky Drobný majetek Investiční majetek Mzdy Kniha jízd Instalace

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013 obsah 2 Novinky ve verzi Květen 2013 15 POHODA Business Intelligence: Nové video i zkušební verze 16 Takový trochu jiný život účetních dokladů Tomáš Prchal

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Účetnictví WU / Daňová evidence WU

Účetnictví WU / Daňová evidence WU Uživatelská příručka k programu: Účetnictví WU / Daňová evidence WU autor: Petr Schuster - SOFTWARE 1. O programu: 2 Tento program umožňuje vedení Daňové evidence nebo Podvojného účetnictví v souladu s

Více

Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011 POHODA Business Intelligence (BI) je revoluční řešení z produkce společnosti STORMWARE určené všem firmám, které používají ekonomicko-informační systém POHODA,

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

MAUS 15.xx finanční účetnictví příspěvkových organizací pro rok 2015

MAUS 15.xx finanční účetnictví příspěvkových organizací pro rok 2015 MAUS 15.xx finanční účetnictví příspěvkových organizací pro rok 2015 opraveno - chyba o neexistujícím QTRH2 při tisku VÝPIS Z EVIDENCE 92a - sumární hodnoty minulého období ve výkazu A4 - Podrozvaha -

Více

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy 2. přepracované a konsolidované vydání Tento dokument přibližuje obsluhu informačního systému Newton pro oční optiky a optometristy.

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 11000 KVĚTEN 2015

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 11000 KVĚTEN 2015 Aktualizace POHODA, release 11000 KVĚTEN 2015 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE JIHLAVA, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz PRAHA, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více